december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie"

Transkript

1 2013 december 2013 sportsog kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie

2 INDLÆG til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 31. januar 2014 Bladet udkommer 4 gange årligt 1/3-1/6-15/8-1/12 Redaktionen påtager sig ikke ansvar for holdninger i artiklernes indhold forbeholder sig ret til at redigere i artiklerne EFTERTRYK Er tilladt med redaktionens samtykke og med tydelig kildeangivelse 2. årgang 2013 Oplag: stk. Redaktion Ansvarshavende redaktør: Eigil Kristensen Tlf Layout: Judith Freltoft Stærmosevej, 5690 Tommerup Tryk: Ide & Tryk, 5620 Glamsbjerg Indhold Forord Landsbyordningen Tommerup Rideklub Brylle Boldklub , 28 Brylle FDF Brylle Fritidscenter Beboerforeningen Brylle Brylle Menighedsråd Tre korte fra Knud Brylle Forsamlingshus Dagplejen - æbletema Brylle Gymnastikforening Bustur til Gotland Verninge Husflid Årets landsby Lokalhistorisk arkiv Forsidefoto: En dag med fuld fart på Brylle Skole... Kære brylleborger Vi vil blive glade, hvis bladets læsere fremsender ros, ris og også meget gerne idéer til kommende reportager i BrylleBorgeren. Vi er meget optaget af at producere et blad, der har interessere for alle Brylles beboere, og det gør vi bedst, hvis vi også bliver inspireret af dig. Venlig hilsen Redaktionen 2

3 VI unge i Brylle ønsker forandringer Vi er 5 elever i 6. klasse på Brylle skole, som har sat os sammen og snakket lidt om, hvilke ting vi gerne vil have ændret i Brylle. Vi synes, der mangler nogle ting. Vi er unge og tænker anderledes end voksne og har nogle andre ønsker end voksne til, hvad der skal være i en by. Fx synes vi, det er mærkeligt, at multibanen ved hallen ikke bliver brugt. Men vi kan godt forstå, at den ikke bruges. Belægningen er dårlig, og der står tit vand på den. Vi kunne godt tænke os, at der blev lagt kunstgræs eller lignende på banen, så vi kunne spille fodbold, basket og andet. Vi kunne også godt tænke os, at græsset på det grønne område i byen blev slået noget oftere. Tit er græsset så langt, at vi ikke kan spille bold på det. Det er bare for dårligt. Hvem der skal slå græsset, ved vi ikke, måske er det kommunen. Vi synes også, at det ser grimt ud, når græsset ikke bliver slået. Vi kunne også godt tænke os, at der igen kom en juniorklub i byen fx ved skolen. Det skulle være en klub, hvor vi også kunne købe nogle ting efter skoletid, og et sted hvor vi kunne høre musik, se film, lave kreative ting fx smykker osv. Måske kunne hallen bruges som juniorklub. Den står næsten altid ledig om eftermiddagen, så vi kunne jo lige så godt bruge den. I hallen er der også et rum, hvor vi kan sidde og snakke. Der er mange gode ting i Brylle, men vi har altid ønsker, så det kan blive endnu sjovere at bo i Brylle. Måske var det noget, de nye politikere i Assens Byråd kunne tage fat på!! Venlig hilsen Cira, Magnus, Daniel, Cecilie og Anders L 3

4 Landsbyordningen fællesbestyrelsesformand: Jonas Borchert-Jensen - Tlf Leder af landsbyordningen: Trine Traun - Tlf Fællesbestyrelsens beretning Landsbyordningen første fællesbestyrelse startede i februar 2012 med forældre-, medarbejder- og ledelsesrepræsentanter fra Brylle skole, Agerholm gårdbørnehave, samt Brylle børnehave. Derfor har vi arbejdet med at få den nye bestyrelse og ledelsesstruktur op og køre. Det er en krævende proces, og vi har desværre måttet sige farvel til både formand Lars Mosberg og næstformand Rie Aagård, der forlod bestyrelsen uafhængigt af hinanden, Rie fordi hun skulle flytte, Lars, bl.a. fordi han savnede indflydelse. Tak til dem for deres store indsats i den første indkøringsperiode til landsbyordningen. Jeg trådte til som formand i marts 2013 med Lars Holdgård som næstformand. Vi fortsætter med at integrere de forskellige afdelinger af landsbyordningen, så den kan blive så bæredygtig og udviklende som muligt: Både for vores børn og det personale, der skaber de rammer og aktiviteter, som børnene udvikler sig i. Desuden fortsætter vi i det samarbejde med andre skolebestyrelser i Assens, som vi allerede er en del af, for at få inspiration fra andre sider. Centralt i det oplæg, som de tidligere bestyrelser har udarbejdet for landsbyordningen, står fællesskabet, helheden samt. inklusion (alles ret til et godt fællesskab).vi har derfor i løbet. af de sidste 1½ år arbejdet for at integrere de forskellige insti-. tutioner mod at være en virksomhed med fælles overordnet værdisæt.. I en proces, der involverede medarbejdere fra alle afdelinger og bestyrelsen, har vi vedtaget følgende værdier som overordnede pejlemærker for landsbyordningen: Gensidig respekt, Tryghed, Udvikling og Alles ret til et godt fællesskab. I de enkelte afdelinger er personalet godt i gang med at implementere værdierne. Fælles opvarmning til Skolernes Motionsdag. Et godt eksempel på kursen mod gensidig respekt, tryghed, udvikling og alles ret til et godt fællesskab som landsbyordningen har muliggjort, er en styrket overgang fra børnehave til skole. Siden marts har grupperne af børn fra Agerholm og Brylle børnehaver, der skal starte i skole, haft en dagligdag sammen på Agerholm. Formålet er at forbedre børnenes skoleparathed og at integrere de to grupper børn for at forebygge klikedannelse. Desuden er der flere ligesindede legekammerater, så chancen for, at alle kan opleve et godt fællesskab, er større. I fællesbestyrelsen følger vi med i forløbet og har allerede forlydender fra både forældre og pædagoger om, at det er et styrkende tiltag. Ideen til at integrere grupperne så tidligt kom fra pædagoger i Brylle Børnehave og Agerholm i fællesskab. Det er virkelig skønt at se gode ideer vokse op og blive til virkelighed på baggrund af den fælles landsbyordning. Der-. for er det vigtigt, at vi skaber rammer, for at personalet i hele landsbyordningen kan bruge hinanden til faglig udvikling,. som vores børn kan få glæde af. I sommeren 2012 gennemførte bestyrelsen en tilfredshedsundersøgelse i børnehaverne. Overordnet set var langt de fleste forældre rigtig godt tilfredse med den børnehave, deres børn gik i. Heldigvis var der flere forældre, der også havde kommentarer, som ledelsen og personalet i børnehaverne kan bruge som udgangspunkt for en endnu bedre hverdag i børnehaverne. Fra fællesbestyrelsens side ser vi det som særdeles værdifuldt, når I forældre melder ud med jeres observationer og ideer. Det er igennem dialog på alle leder i landsbyordningen, at vi kan udvikle den til et endnu bedre. sted for vores børns udvikling. Vi er ved at tage skridt ind i den digitale alder: Antallet af PC er er øget, der er etableret nyt computerlokale i tilknytning til SFOen, og ipads er taget i brug, både i børnehaver og skole. Desuden er de nye interaktive tavler taget i brug i alle klasser i skolen. Her tegner og skriver man direkte på en 4 Mange børn blevet malet i hovedet til landsbyfesten.

5 Eleverne synes at det er dejligt med ny asfalt på skolens p-plads. skærm i tavlestørrelse, som er koblet til en computer. Det åbner for en aktiverende undervisning, som tiltaler eleverne. Det er meget vigtigt, at de nye muligheder bliver brugt for at højne kvaliteten og interessen i skolen. Derfor støtter fællesbestyrelsen op om uddannelse og vidensdeling mellem lærerne i god brug af de digitale medier. Der er i flere fag indkøbt nye bøger, der understøttes af de interaktive tavler og internetbaserede programmer. Men vi skal ikke glemme de skønne omgivelser og de muligheder, de giver for bevægelse. Vi skal bruge dem. Vi SKAL bruge dem til at få mere bevægelse og afveksling ind i undervisningen ifølge den nye undervisningsreform. Vi har helt unikke omgivelser i landsbyordningen - det er bare med at bruge dem. Gå en tur rundt om skolen, Verninge Skovservice har bygget en ny legeplads, tag et smut gennem skoven lige ved siden af Brylle børnehave, hvor børnene vinker fra bakkerne, og følg kanten af marken op mod Agerholm og. nyd landskabet og dyrelivet der. Der er kommet hegn rundt om, men lågerne kan åbnes. Et blik mod fremtiden fortæller, at der er endnu mere udvikling på vej: Vi skal have en vuggestue, der som udgangspunkt skal have 12 pladser med mulighed for udvidelse til 20. Byggeriet. er startet, vuggestuen starter , og det er muligt at skrive sig på venteliste nu. I starten af næste år skal der være valg til fællesbestyrelsen. Alle med børn i landsbyordningen vil blive indkaldt. Hold øje med informationer om valget og mød op: Det er her, du kan få indflydelse på de beslutninger, der tages. Beretningen kan læses i sin fulde ordlyd på Landsbyordningens hjemmeside: Formand for Brylle landsbyordnings fællesbestyrelse Jonas Borch-Jensen, oktober 2013 I forbindelse med Skolernes Motionsdag fredag før efterårsferien løb 5. kl. længst i gennemsnit. 5

6 Landsbyordningen Pasningstilbud til børn i Brylle og omegn Er der virkelig kun plads til én storbørnehave i en driftig by som Brylle? Landsbyordningen i Brylle, der omfatter Brylle Skole, Gårdbørnehaven Agerholm og Brylle Børnehave, afholdt den 2. september orienteringsmøde, hvor ledelsen sammen med bestyrelsen præsenterede deres plan om samling af børnehaverne på Agerholm og efterfølgende nedlægge Brylle Børnehave. Vi var i forlængelse af dette møde en gruppe frustrerede forældre til børn i Brylle Børnehave, som ikke umiddelbart kunne tilslutte os den forelagte plan, og vi følte selv og fornemmede på mange af de andre forældre, at vi bestemt ikke blev hørt på mødet, men tværtimod fejet af bordet. Vi var inviteret for at blive informeret. Vi holder af forskelligheden og værdsætter, at vi har to forskellige tilbud, så den enkeltes ønsker og behov kan imødekommes. Det var vores klare overbevisning, at vi ikke stod alene med denne følelse, men vi var usikre på omfanget af utilfredsheden. Derfor iværksatte vi under overskriften DIN MENING ER VIGTIG!! en lille undersøgelse blandt forældre til børn i dagpleje og børnehaverne i Brylle. Resultatet af denne undersøgelse foreligger nu, og vi vil som vi lovede i undersøgelsen gerne dele resultaterne med dig. Vi modtog 43 besvarelser, der dækker 68 af de knap 100 børn i gruppen, og tilbagemeldingen er meget klar: Tæt på 9 % af børnene i gruppen lider af astma og/eller allergi (dyr og/eller græsser) Meget stor tilfredshed med den kommunale dagpleje i Brylle Betydelig utilfredshed med, at vi ikke bliver involveret i så væsentlige spørgsmål Betydelig utilfredshed med den forelagte plan Udbredt ønske om at bibeholde to børnehaver i Brylle Klar opbakning til en undersøgelse af muligheden for etablering af privat alternativ til den kommunale storbørnehave Overvejende overensstemmelse mellem forældregrupperne på Agerholm og i Brylle Børnehave Dette er konklusionerne i hovedoverskrifter. Hvis du vil have syn for sagen, er du velkommen til at hente undersøgelsens resultater via linket på: Næste skridt Vi vil gerne indbyde til et fællesmøde, hvor vi vil fremlægge undersøgelsen, så vi kan diskutere resultaterne, samt finde ud af, om der vitterlig er basis for etablering af et privat alternativ til den kommende storbørnehave i Brylle. Hvis vi skal have et alternativt, skal vi have nogle ildsjæle frem på banen. Der bliver nok at tage fat på, hvis vi sammen skal udvikle og konkretisere en masse spændende tanker til et attraktivt pasningstilbud for vores børn i Brylle. Mødet finder sted: Mandag den 16. december kl i Brylle Forsamlingshus. Alle interesserede er meget velkomne. Af hensyn til planlægningen. vil vi gerne have en tilmelding senest mandag d. 9. december via:. Med venlig hilsen og ønsket om godt fremmøde Linda Hansen, Vanda Holm Skytte, Gitte Roger, Jacob Andersen, Heidi Østlund Larsen, Morten Magnussen og Lars Mosberg STORMEN PÅ BRYLLE KIRKE Ikke nok med at vi et par dage før orkanens komme blev varslet om, at Gud er død i Brylle, men da stormen var på sit højeste, flåede den også hul på vor kirkes tag, og det skete flere steder. Et større antal tagsten forlod taget og knustes på jorden. Heldigvis kom ingen til skade, men det bliver en kostbar udbedring, der venter kirken. Den grandækning, Henning netop havde lagt, blev hvirvlet op og spredt. Et træ på Kirkestien, der fører fra Agertoften til kirken, blev lagt ned, så det spærrede for de gående. I det øvrige Brylle væltede mange træer, drivhuse kollapsede, og trampoliner og skraldebøtter fløj gennem luften. Der er ikke mange æbler tilbage på æbletræerne. Efter et par timers hærgen forlod stormen Brylle. Vi kan nu håbe på, at vi ikke får flere af den slags overraskelser, men kan se frem til en god julemåned. Inge og Ole Sand 6

7 Daglig leder: Kjeld Frederiksen Mobil formand: Claus Sørensen Mobil Kasserer: Tina Hein Lauridsen Mobil Tommerup Rideklub Der var nerver og præmier på højkant for store og små ryttere Søndag den 6. oktober afholdt rideklubben elevstævne, og det var en stor oplevelse for både børn og voksne. Hver elev deltog på den hest, de rider på til undervisning og derfor kender rigtig godt. Der var nerver på inden start, men helt uden grund, da alle deltagere klarede det rigtigt flot. Klasserne var niveauopdelt og passede til hver en rytter selv de helt små fik chancen for at ride efter de eftertragtede røde rosetter. Børnene sørgede godt for rideskolens ponyer til klubbens arbejdsdag. Alle arbejdede hårdt, da rideklubben afholdt arbejdsdag søndag den 29. september. Der var mødt over 40 hjælpere op, og især børnene gjorde en stor indsats til gavn for rideklubbens heste og ponyer. Der blev renset og pudset sadeltøj og dekoreret flotte strigleposer til hver elevhest. Tilbud til nybegyndere Overvejer I ridning? Så er I altid velkommen i Tommerup Rideklub.. Vi afholder ponygames for børn, der ikke før har gået til ridning.. Her kan vi tilbyde dit barn at komme op på en rolig pony og få et par runder i ridehuset. Ponygames starter altid med, at vi sadler op sammen og går over i ridehuset, hvor vi rider på skift. Første gang er gratis, og herefter koster det 100 kr. for et helt år hvilket betyder gange om året. Få mere information og datoer for næste ponygames og andre holdtider på vores website De nye flotte strigleposer blev dekoreret af vores kreative elever. Der blev høstet præmier, mens der blev smilet til de mange forældre og bedsteforældre oppe på tribunen. 7

8 BRYLLE B O L D K L U B Brylle Boldklub julefrokost 2013 Så blev Boldklubbens 10 års julefrokost afholdt med 375 deltagere. Det blev igen en succes - med dejlig mad - god musik med Jesper & Thomas under spisningen, indtil PS 12 gik på scenen. Det er jo en fornøjelse at se alle de folk, der fylder dansegulvet og giver den hele armen hele aftenen igennem. PS 12 syntes da også, at det var dejligt at være tilbage og spille til Boldklubbens julefrokost igen. Næste års musik er endnu ikke planlagt, så det bliver spændende at se, hvem det bliver. Brylle Boldklub siger mange tak for den store opbakning, der er til julefrokosten, og på gensyn i Alle billederne kan man se på Boldklubbens hjemmeside 8

9 Super Old Boys - Efterår 2013 Ja, nogle ville jo mene, at overskriften siger det hele: fodboldens efterår, det kan der måske være lidt rigtigt i, om end at vi ikke er gamle inden i, kun på papiret. (Næste trin er Veteran). Efter et forår på det jævne, hvor ikke var den store tænding og gejst, gik vi i gang med efteråret, et efterår som egentlig langt hen ad vejen faldt ud som foråret. Indtil vi mødte Verninge med 11 mand, blev 10 mand inden for 5 minutter og var bag ud 3 0 ved halvleg. Da kampen var slut stod der 3 3, og havde der været et par minutter mere, havde vi måske endda vundet. Det blev egentlig kendetegnende for de resterende kampe i sæsonen, hvor vi slog både nr. 2 og sendte nr. 1 hjem med et nederlag i sidste kamp, lige inden de skulle ud og spille om fynsmesterskabet. Det var dejligt at afslutte sæsonen på denne måde, det opvejer alt det andet. Til trods for det har været en sæson på det jævne. spillemæssigt, så mener jeg på ingen måde det har været en skidt sæson. Vi har hele vejen haft en høj moral og altid vundet tredje halvleg i uovertruffen stil. Men skulle vi forsøge at gøre noget ved det spillemæssige, så kunne det være, du skulle troppe op til vintertræning onsdag med Veteranerne ved skolen onsdage kl eller med Tommerup på kunstgræsset kl onsdage. (Jeg skal lige se om der også bliver plads til Veteranerne i Tommerup). Lørdag den 12. oktober havde vi fælles afslutning, Super Old Boys og Veteraner. Vi holdt det som vanligt i klubben, hvor vi i år spillede en lille fodboldturnering på banen ved skolen, dernæst en basketturnering i hallen og til slut en fodboldturnering i hallen. Det var en hyggelig eftermiddag, som sædvanligt godt planlagt af Eigil Kristensen (skolelærer med småbørnspædagogik, så det passer fint til os). Efter vel overstået turnering og bad kunne vi sætte os til et velanrettet bord og mæske os i Torbens kulinariske overraskelser, inden det gik videre med overrækkelser af diplomer, takketaler, osv. ikke at forglemme rafling, snak, pokerspil og natmad. Alt i alt en rigtig hyggelig eftermiddag og aften tak for jeres måde at være på! Som nævnt først i mit indlæg, så drejer dette sig om fodboldens efterår, hvor nogle måske har sluttet deres aktive karriere tidligere end ønsket, hvorfor vi er et par klubber Tommerup, Verninge og Brylle, som skal have kigget på muligheden hen over vinterpausen for, om vi kan lave en fælles overbygning på vores Veteranhold, altså et fælles Super Veteranhold. Dels skulle vi gerne have fat i nogle af dem, som for nyligt er stoppet, og dels de, som overvejer at stoppe. Vi må se, hvad det munder ud i. Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke mine spillere for jeres måde at være på, jeres opbakning til holdet og den flotte gave jeg fik til vores afslutning. Jeg vil også gerne takke Poul Krog og klubben for den flotte gave og deres opbakning til og om holdet og afdelingen. Slutteligt vil jeg ønske holdet en god vinterpause og håber at se jer alle til foråret, og gerne i jeres livs form. Mange fodboldhilsner fra Peter 9

10 Bestyrelsen: Kom og vær med i Brylle FDF Støt Brylle FDF! HUSK Avisindsamling lørdag d. 8. marts 2014 Birthe Beyer, formand Tommy Poulsen, kasserer Kim Hansen, bestyrelsesmedlem Judith Freltoft, bestyrelsesmedlem Birthe Sørensen, repr. for Menighedsrådet Peter Bechsgaard, kredsleder Stemningsbilleder fra sommerlejren 2013 Det var den daværende præst i Brylle Rasmus Balslev, der på opfordring startede FDF i Brylle i I 1966 startedede FDF også for pigerne med fru Balslev som formand. Nu er det med et vist vemod, at vi efter 64 år i præstegårdens lokaler bliver nødt til at flytte. Vi har været meget glade for at være i præstegårdens lokaler i alle disse år, tak til menighedsrådet for, at det har været muligt. Det er nu tid til at finde nye lokaler til vores FDF ere. Heldigvis kan det lade sig gøre på Brylle Skole. Fra det nye år er vi at finde i den gamle SFO, Tobovej 45. Vi er meget glade for den gode modtagelse, vi har fået på Brylle Skole, og glæder os til det nye samarbejde. Verninge Husflid holder også til i den gamle SFO, men heldigvis er der plads til os alle. Vi mødes hver tirsdag, de mindste klasse mødes kl og de store klasse kl Første gang i det nye år er tirsdag d 7. januar på Tobovej 45. Efter påske er vi på pladsen ved siden af hallen. Vi skal bl.a. arbejde med fantasimærket, bålaktivitetsmærket og bygning af strandstole. Så lang tid, som vi næsten kan huske, mere end 30 år, har vi. samlet aviser og pap ind fire gange om året. En opgave som vores FDF ere, forældre, ledere og bestyrelse har været fælles. om at løse. Vi vil gerne sige mange tak til alle, der i tidens løb har støttet os gennem avisindsamlingen. Det har været en væsentlig indtægtskilde, som vi har brugt til de forskellige aktiviteter til vores FDF ere, til bl.a. uddannelse, stævner og ture. Derfor er vi også meget kede af, at den sidste avisindsamling bliver lørdag d. 8 marts 2014, da der fra 1. april bliver indført et nyt obligatorisk affaldssystem i hele Assens kommune. Forhåbentlig et bedre system for borgerne og miljøet, men desværre betyder det et stort hul i vores budget. Vi mener stadig, at vi gør en forskel derfor arbejder vi på at finde en ny indtægtskilde. Håber på at der stadig vil være mange borgere i Brylle sogn, der vil støtte os i fremtiden herom senere. På vegne af Brylle FDF Birthe Beyer? Vil du vide mere så kontakt Majken Pasfall Larsen tlf

11 FJERNVARMEN KOMMER TIL BRYLLE... det er ikke gas Tilmeld dig fjernvarme nu! Kontakt Fjernvarme Fyn og hør, hvad du kan spare ved at omlægge til nem, billig og miljøvenlig fjernvarme. Priseksempel Tilslutning af ejendom på 130 m 2 og 15 m stikledning fra skel koster kr. Prisen bør tillægges op til ca kr. til indvendigt rørarbejde samt kr. til afbrydelse af gasstik/fjernelse af tom olietank. Årlig varmeudgift For et hus på 130 m 2 med 18 MWh i forbrug er den årlige fjernvarmeudgift kr. KONTAKT FJERNVARME FYN Telefon: Mail: Scan koden og se film om Fjernvarme Fyn. 11

12 Brylle Fritidscenter FORMAND: Mogens Rasmussen - Mobil Næstformand: Henning Berg Hansen - Mobil Tlf Kasserer: Finn Henriksen - Mobil Sekretær: Arne Roger Nielsen - Mobil Bestyrelsesmedlem: Carsten Olsen - Mobil Brylle forsamlingshus: John Hansen - Tlf Brylle gymnastikforening: Martin Hermann - Mobil Brylle boldklub: Michael Stisen - Mobil Brylle beboerforening: Carsten Damsgaard AFSNIT 4 BYGGERI af hallen Efter bestyrelsen med succes havde fået afsluttet opførelse af klubhus med omklædningsrum og badefaciliteter samt etablering af fodboldbaner og tennisbaner var turen kommet til 3. etape - halbyggeriet. Der var fra lokal side stor opbakning til byggeriet. I en til formålet udgivet Hal-Avisen skriver Knud Nielsen bl.a., at der i Brylle Skoles gymnastiksal ikke kan spilles indefodbold og håndbold, og at der er for lavt til loftet til badminton og volleyball. Der er slet ikke plads til alle dem, der vil dyrke. idræt om vinteren. Det var også vigtigt med en træningshal som led i at gøre det tiltrækkende at slå sig ned i området. Anne Marie Hansen fra Beboerforeningen var helt enig heri. Også formand for Brylle Gymnastikforenings ca. 400 medlemmer, Arne Knudsen, tilsluttede sig, og han føjede også det argument til, at det stedse blev sværere og sværere at komme til i salene og hallerne i Tommerup. Interessen for og opbakningen til en hal i Brylle var derfor til stede i rigt mål. Mandag 28. oktober kl. 14 mødtes jeg med Arne Roger, Mogens Rasmussen og Holger Pedersen i Hallen. Jeg skulle have oplysninger om halbyggeriet, så jeg kunne skrive sidste afsnit af min føljeton. Undervejs i vort møde kom orkanen, og der var tryk på. Birketræerne nejede mod jorden, men al byggeriet stod urokkeligt. Det må være det ultimative bevis på, at hele byggeriet var lavet solidt og godt - et godt tegn denne dag. Holger og Mogens, der begge var i entreprenørbranchen, havde gennem længere tid diskuteret, hvordan halbyggeriet skulle planlægges og udføres, og Mogens havde udført de nødvendige tegninger og fået dem godkendt. Det måtte blive en træningshal, idet en opvisningshal, hvor der var plads til et større antal tilskuere, ville blive for kostbar. Resultatet blev, at en hal med et areal på ca kvadratmeter skulle opføres. Det ville være en omfattende opgave, så her ville. det være nødvendigt at anvende udefra kommende professionel arbejdskraft. Det blev anslået, at udgiften ville beløbe sig til ca. 2 millioner kr. Byggeriet skulle starte i foråret og være afsluttet og klar til indvielse i efteråret,. så man om vinteren kunne tjene penge på udlejningen. Det viste sig heldigvis at være nemt at låne penge til. byggeriet, idet Fritidscentret havde en god egenkapital.. Den lokale opbakning viste sig også derved, at der. blev tegnet 1500 hal-aktier a 100 kr. Borgmester Vagn Østerby Andersen tog første. spadestik til udgravningen. Desværre viste det sig,. at der skulle graves meget dybt i det nordvestlige. hjørne grundet blød grund. I dette dyb skulle hældes. for kr. beton. Det var en trist start, men heldigvis. var der ikke flere af den slags ubehagelige overraskelser.. Det udvendige byggeri blev udbudt i entrepriser. blandt nærområdets faggrupper, og man op-. nåede venlige priser. Gulvet består af gamle. bildæk, der er revet op og overtrukket med. epoxylag. Alt malerarbejdet udførtes af fri-. villige, og vor Brugs leverede maling hertil.. Balkonen blev også udført og monteret med frivillig arbejdskraft. Lige inden byggeriet var færdigt, måtte man sørge for 3 nødudgange og røgventilationer. Det var et sidste-øjebliks kommunalt forlangende. Til en hal hører også et hal-ur. Heldigvis var Brylle forsynet med 2 venlige onkler med cigarkasser, så de klarede det problem. Der blev monteret lamper hængende i wirer, men de måtte udskiftes, selv om Holger mente, at boldspillerne bare kunne holde bolden under bandehøjde. Takket være det frivillige arbejde og fornuftige udgifter til materiale og de udefra kommende fagfolk blev prisen på byggeriet kun 1.5 millioner kroner. Ved indvielsen i september var der 300 glade personer til stede, og der blev festet heftigt. 12

13 Hallen blev straks taget i brug, og man kan sige, at den lige siden har været flittigt benyttet til mange formål. Økonomien er sund, stadig takket være en god frivillig indsats, og der har næsten hvert år kunnet sættes penge af til forskellige tiltag og for at imødegå trange tider. De 3 af bestyrelsen besluttede anlægs-etaper var nu godt gennemført, men af den grund faldt bestyrelsen ikke i en tilfredshedssøvn. Den udtænkte hen ad vejen flere gode tiltag, som dog ligger uden for denne beretnings rammer, men jeg vil da nævne dem. Fælles for de fleste er, at også her spiller frivillig arbejdskraft en vigtig rolle. I foråret 1995 blev der bygget ny omklædningsrum med bad, få år senere blev hallen forlænget bagud, så der blev plads til forskelligt udstyr, i juni 1999 blev der anlagt petanquebane på et areal, købt af Johannes Jensen, og senere byggede petanquefolket klubhus for materialer, stillet til rådighed af Fritidscentret. I 2004 blev der anlagt multibane. Spejderne fik stillet et areal nord for multibanen til rådighed. I indeværende forår blev den sydøstvendte del af haltaget fornyet. Der blev isat ny ovenlysvinduer, og der kom solceller op. I sommer blev der bygget et depotrum med salgsbod på boldbanen op mod tennisbanerne, og senere samme år har kommunen startet et omfattende dræningsarbejde af boldbanerne. Det er også meget hårdt tiltrængt. Jeg spurgte til sidst, om bestyrelsen havde nogle planer for fremtiden? Det havde den. Ud over at den anden halvdel af haltaget skal fornyes, vil hele indgangspartiet også blive fornyet, og det i aluminium. Jo, de Gamle tænker stadig nyt. Hallen har huset og huser stadig mange forskellige sportsaktiviteter, men andre aktiviteter udspilles også her. Den årlige julefrokost med professionel underholdning er en meget velbesøgt en af slagsen. Jeg vil dog lige omtale en af de mere specielle. Da vor kirke for en del år siden gennemgik en milliondyr omfattende reparation og renovering var spørgsmålet: Hvad gør man juleaften 2006, hvor det ikke er muligt at holde gudstjeneste i kirken? I alt ca. 600 personer plejer at deltage i de 3 julegudstjenester. Man bruger naturligvis hallen. Den blev forvandlet til kirkerum, og altertavlen var den, som skoleelever havde kreeret år tilbage. Hallen blev helt fyldt af julestemte mennesker, og de fik en speciel juleoplevelse. De gamle har gjort det godt. Man må håbe, at der kan findes gode yngre kræfter, der kan tage over og fortsætte. det flotte arbejde, når den gamle garde trækker sig tilbage. Ole Sand Billedet viser de 2 personer, der var helt centrale ved byggerierne, entreprenørerne Holger Pedersen og Mogens Rasmussen. 13

14 Beboerforeningen Bestyrelsen pr. april 2013 FORMAND: Tommy Dalgaard, Mads Hansensgade KASSERER: Bjarne Salgaard Andersson, Mads Hansensgade bestyrelsesmedlemmer: Henrik Gabs, Glentevej Carsten Damsgaard, Mads Hansensgade Peter Skytte, Toftevej Anette Clemmensen, Hyldegårdsvej Hanne Winther, Tobovej Så lakker året mod enden, og vi kan se tilbage på et godt år for BBF. Jeg vil tillade mig lige at remse lidt op af det, foreningen har arbejdet med og nået i Vigtigt nok, har vi fået bestyrelsen godt på plads, idet at Bjarne Andersson er tiltrådt som ny kasserer. Anette og Hanne har sammen med enkelte bestyrelsesmedlemmer afholdt 5 fællesspisninger i forsamlingshuset med den helstegte pattegris i september som højdepunktet. Carsten står fortsat for udlejning af foreningens ting som bl.a. telte og lyskæder. Vi fik også lejet og hentet flag i Tommerup, så vi kunne medvirke til, at den store konfirmationsdag i maj i Brylle blev lidt festligere med flag langs vejene. BBF sidder i redaktionen og har på mange områder bidraget til Brylleborgeren. På legepladsen på det Grønne område har vi på vores arbejdsdag fjernet de ulovlige vipper og i stedet fået sat en balancebom op og også givet alt træværket Gori. Vi har også bestilt 3 nye borde/bænke sæt, da de gamle er ved at være godt møre, og de nye kommer til april. Vi overvejer også at købe lidt nye legeredskaber. Vi har deltaget i flere møder om landsbyerne i Assens, og vores kasserer Bjarne har på vegne af foreningen skrevet til kommunen og bedt dem om at få sat et læskur op ved busstoppestedet mod Tommerup, og han har efterfølgende rykket kommunen, og nu er det blevet sat op. Overordnet set kører det rundt i foreningen økonomisk, takket være den gode opbakning fra så mange husstande, men vi har plads til flere medlemmer, og når medlemsskabet skal fornys i det nye år, vil vi igen omdele girokort. Med hensyn til fællesspisningen løber det desværre ikke helt rundt. Udgifterne til leje af forsamlingshuset og betaling af de 2 kokke samt maden er større end billetindtægterne. Så enten må vi prøve at få lidt flere til at deltage (helst over 65 voksne) eller sætte prisen op. Alternativt kan vi jo vælge at køre med et lille underskud på arrangementerne eller stoppe helt. Vi vil løbende evaluere og beslutte, hvad vi gør, men vi mener, at det er gode arrangementer, der samtidig bringer byens borgere tættere på hinanden og dermed ligger de helt i tråd med vores målsætning i BBF. Vi ser tiden an! Bestyrelsen i BBF vil igen i 2014 gøre vores for, at foreningen fortsat kan bidrage til at skabe et attraktivt og spændende lokalområde i Brylle til gavn for alle borgerne. BBF ønsker alle glædelig jul og et godt nytår. På vegne af bestyrelsen, formand Tommy Dalgaard Bliv medlem af BBF og støt dit nærmiljø Du har nu mulighed for at betale dit årlige kontingent på 125 kr. Via netbank på Reg.nr Konto nr (Husk at anføre gadenavn og husnummer) Via netbank og Girokort (husk at anføre husnummer og gade) Du kan efter aftale også få et girokort udleveret hos formanden. 14

15

16

17

18

19 Hej igen, igen Nedenfor er de små sjove historier fra Knud. Vi bragte også tre i sidste nummer, så her er tre nye. Knud ønsker, at vi ikke ændrer i stavemåden. Vh Ole TRE KORTE FRA KNUD Det var ved rivieraen. To midaldrende herrer fra et dansk rejseselskab sad paa en bænk og beundrede de unge piger i bikini, der laa og solede sig. Den ene herre sagde lidt vemodigt: - Der er vel nok meget ungt kød hernede. -Ak ja, svarede den anden, men hvad kan det nytte. Jeg har konserves med hjemmefra. En dreng var ude at køre med sin farfar. - Se der der kommer den sidste nye toyota. - Nej bedstefar, det er en mitsubishi. - Ja, det ved jeg godt, men hvis jeg prøver at sige det, saa falder mine tænder ud. Dengang man endnu kørte med heste, var der tid til en snak med naboen ved markskellet. Den ene mand havde været på højskole og ville engang imellem vise, at han havde erhvervet sig lidt kundskaber. - Sig mig, begyndte han, kender du noget til Søren Kirkegaard? -Nej, siger den anden. Ham har jeg aldrig hørt om. - Det var ellers en skam. Du kan tro, han har betydet meeget for dansk kulturliv. De pløjede et par omgange mere, saa siger den anden nabo: - Kender du noget til Erik Vestergaard der var første kommis henne i brugsen? - Nej aldrig hørt om! - Det var en skam, du kan ellers tro, han har betydet meeget for din kone, da du var paa højskole. Ferie på Fyn KJÆRSGAARD ferielejligheder Tlf / Moderne lejligheder med alle faciliteter Pool Billard Fiskesø Skov og natur 19

20 Brylle forsamlingshus Formandens beretning I løbet af året er der sket ændringer i bestyrelsen. Vagn slap kassererjobbet efter mange år. Det er en stor glæde for huset, at Maud Hansen sagde ja til posten. Samtidig blev hun valgt ind i bestyrelsen på generalforsamlingen den 23. oktober.. Vi vil gerne sige tak til Vagn for alle disse år på posten som kasserer, og vi ser frem til at kunne beholde dig som revisor fremover. Endvidere vil vi også takke Susanne for det store arbejde som referent og arbejdet i huset enten med at male eller arbejde ved arrangementer. Vi vil også gerne takke Charlotte for det, hun har lavet gennem de år, hun var med, selv om vi ikke har set meget til hende på det sidste grundet uddannelse. Vi vil selvfølgelig også sige velkommen til de to andre nye bestyrelsesmedlemmer, Jytte Nielsen og Bjarne Littau og håbe på et godt samarbejde. I det forløbne år fik vi renoveret vores toiletter, det var en stor mundfuld for bestyrelsen og andre frivillige, som hjalp os. Der skulle også håndværker til, da det ikke er alt, vi selv må lave. Vi overholdt den tidsfristen, og det var alle glade for. Vi fik dog ikke skiftet vores hoveddør, da der kom nogle udgifter, som vi ikke kunne forudse. Kort tid før, vi var færdige, fik vi den glædelige besked, at Fiona Fond havde doneret os ,- kr. Det var en stor hjælp, og derfor ser vores årsregnskab også rimeligt ud.. Dette vil kassereren kommer nærmere ind på. Vi vil også gerne her takke vores forskellige håndværkere, som under arbejdet har doneret forskellige materialer til os, udover hvad der var i deres tilbud. Endvidere Fritidscenteret for deres velvillighed til støtte for huset. Vi vil også gerne takke alle vore sponsorer og frivillige, som har hjulpet enten ved tegning af reklame, med arbejde eller med materialer til vores projekter. Dette har været en stor hjælp til husets virke. Udlejningen er kommet op på et godt niveau igen i det forløbne år. Vi har afholdt to kulturarrangementer med støtte fra lokale sponsorer samt det faste tilskud, som Assens Kommune tildeler alle forsamlingshuse i kommunen til kulturarrangementer. Vi må dog sige, at det var en lille fast skare fra byen, som støttede det. Der kom også en del udefra, men vi havde gerne set flere fra lokalområdet. Havde vi ikke fået kommunalstøtte og sponsorstøtte, havde det været et økonomisk tab for huset. Nu må vi se, hvad bestyrelsen siger efter generalforsamlingen, om den har mod på at prøve igen i 2014, eller om den kan finde på noget andet, da det er vigtigt, at huset ikke kun er til suppe, steg og is. Til sidst vil vi gerne takke dillettanterne, udlejeren og rengøringen for den indsats, de har gjort for huset i dette år, og vi håber på et forsat godt samarbejde fremover. Brylle Forsamlingshus Efter generalforsamlingen se bestyrelsen sådan ud: Der afholdes konstituerende møde den 7. nov. Bestyrelsen: Kai Hou, Hans Aage Rask, Ove Bonven, Maud Hansen, Jytte Nielsen, Bjarne Littau, John Hansen Suppleanter: Rikke Søgaard, Kim Bo Christensen Revisorer: Vagn Top, Bent Pallesen Suppleant: Thomas Gram Bestyrelsen vil gerne her ønske alle en rigtig Glædelig Jul samt et Godt Nytår! 20

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9)

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Gymnastik i Hornum Gymnastik er udfordringer til alle i alle aldre. Bevægelse er sjovt og sundt. PROGRAM 2014/2015 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Velkommen til en ny sæson i

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Den nye bestyrelse: Hermed en kort introduktion til den nye bestyrelse, som nu varetager jeres nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse med det skønne

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn.

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Stald-katten GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Som I kan se har GLRS s klubblad fået et navn.. se i Stald-katten hvem den heldige vinder blev. HUSK.Fastelavnsridning

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus D E C E M B E R 2 0 1 0 Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus Læs mere om: Første skoledag efter sommerferien - Side 3 - Fodboldtur til u-21 landskampen Danmark Litauen - Side 4 - Motionsdagen

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

M e d l e m s b l a d

M e d l e m s b l a d Side 12 September kvartal 2014 12. Årgang M e d l e m s b l a d Traktorringridning i Bøjden 2014 Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

GIF S. Vintersæson 2011/2012. Start uge 38

GIF S. Vintersæson 2011/2012. Start uge 38 GIF S Vintersæson 2011/2012 Start uge 38 Velkommen til en nye sæson. Endelig lyder startskuddet til en ny vintersæson oven på nogle måneder, hvor vi har brugt mange timer på at få adgang samt bruge Guldborgland

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

UGEBREV nr. 46 uge 39

UGEBREV nr. 46 uge 39 UGEBREV nr. 46 uge 39 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Vi havde en rigtig god arbejdslørdag, tusinde tak til alle fremmødte. Man kan virkelig se, at der blev lavet en masse. Vi er ved at have så meget

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN Esrum Gymnastik TINGBAKKESKOLEN Mandag start den 20.9.10. TINGBAKKEHALLEN 2010-2011. 16.30 17.30 i SALEN Drenge far 5 til 8 år Ved Stig serup Bevægelse og motion i leg med redskaber, der giver sved på

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013 Fælles info Lektiecafe. Efter jul ændrede vi flere ting ved vores lektiecafe. Bl.a. at det blev frivilligt at komme der og at tidspunktet blev lige efter 5. lektion (kl. 12.40) tirsdag, onsdag og torsdag.

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Gymnastik. Sæsonen 2015 2016. Starter mandag den 31. august www.if32gymnastik.dk

Gymnastik. Sæsonen 2015 2016. Starter mandag den 31. august www.if32gymnastik.dk Gymnastik og Spring/rytme, TeamGym konkurrencehold, Familiegymnastik, Stram op, Step, Rytme, Sjipning og Rope Skipping konkurrencehold Sæsonen 2015 2016 Starter mandag den 31. august www.if32gymnastik.dk

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose 1. Valg af dirigent Alex foreslog Margit som dirigent. Hun modtog valget og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 6 Juni 2014 DDBU årsmøde 2014 DDBU har afholdt årsmøde lørdag den 14. juni på Hejse Kro. På mødet fremlagde DDBU s bestyrelse en ny strategiplan for de

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere