december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie"

Transkript

1 2013 december 2013 sportsog kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie

2 INDLÆG til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 31. januar 2014 Bladet udkommer 4 gange årligt 1/3-1/6-15/8-1/12 Redaktionen påtager sig ikke ansvar for holdninger i artiklernes indhold forbeholder sig ret til at redigere i artiklerne EFTERTRYK Er tilladt med redaktionens samtykke og med tydelig kildeangivelse 2. årgang 2013 Oplag: stk. Redaktion Ansvarshavende redaktør: Eigil Kristensen Tlf Layout: Judith Freltoft Stærmosevej, 5690 Tommerup Tryk: Ide & Tryk, 5620 Glamsbjerg Indhold Forord Landsbyordningen Tommerup Rideklub Brylle Boldklub , 28 Brylle FDF Brylle Fritidscenter Beboerforeningen Brylle Brylle Menighedsråd Tre korte fra Knud Brylle Forsamlingshus Dagplejen - æbletema Brylle Gymnastikforening Bustur til Gotland Verninge Husflid Årets landsby Lokalhistorisk arkiv Forsidefoto: En dag med fuld fart på Brylle Skole... Kære brylleborger Vi vil blive glade, hvis bladets læsere fremsender ros, ris og også meget gerne idéer til kommende reportager i BrylleBorgeren. Vi er meget optaget af at producere et blad, der har interessere for alle Brylles beboere, og det gør vi bedst, hvis vi også bliver inspireret af dig. Venlig hilsen Redaktionen 2

3 VI unge i Brylle ønsker forandringer Vi er 5 elever i 6. klasse på Brylle skole, som har sat os sammen og snakket lidt om, hvilke ting vi gerne vil have ændret i Brylle. Vi synes, der mangler nogle ting. Vi er unge og tænker anderledes end voksne og har nogle andre ønsker end voksne til, hvad der skal være i en by. Fx synes vi, det er mærkeligt, at multibanen ved hallen ikke bliver brugt. Men vi kan godt forstå, at den ikke bruges. Belægningen er dårlig, og der står tit vand på den. Vi kunne godt tænke os, at der blev lagt kunstgræs eller lignende på banen, så vi kunne spille fodbold, basket og andet. Vi kunne også godt tænke os, at græsset på det grønne område i byen blev slået noget oftere. Tit er græsset så langt, at vi ikke kan spille bold på det. Det er bare for dårligt. Hvem der skal slå græsset, ved vi ikke, måske er det kommunen. Vi synes også, at det ser grimt ud, når græsset ikke bliver slået. Vi kunne også godt tænke os, at der igen kom en juniorklub i byen fx ved skolen. Det skulle være en klub, hvor vi også kunne købe nogle ting efter skoletid, og et sted hvor vi kunne høre musik, se film, lave kreative ting fx smykker osv. Måske kunne hallen bruges som juniorklub. Den står næsten altid ledig om eftermiddagen, så vi kunne jo lige så godt bruge den. I hallen er der også et rum, hvor vi kan sidde og snakke. Der er mange gode ting i Brylle, men vi har altid ønsker, så det kan blive endnu sjovere at bo i Brylle. Måske var det noget, de nye politikere i Assens Byråd kunne tage fat på!! Venlig hilsen Cira, Magnus, Daniel, Cecilie og Anders L 3

4 Landsbyordningen fællesbestyrelsesformand: Jonas Borchert-Jensen - Tlf Leder af landsbyordningen: Trine Traun - Tlf Fællesbestyrelsens beretning Landsbyordningen første fællesbestyrelse startede i februar 2012 med forældre-, medarbejder- og ledelsesrepræsentanter fra Brylle skole, Agerholm gårdbørnehave, samt Brylle børnehave. Derfor har vi arbejdet med at få den nye bestyrelse og ledelsesstruktur op og køre. Det er en krævende proces, og vi har desværre måttet sige farvel til både formand Lars Mosberg og næstformand Rie Aagård, der forlod bestyrelsen uafhængigt af hinanden, Rie fordi hun skulle flytte, Lars, bl.a. fordi han savnede indflydelse. Tak til dem for deres store indsats i den første indkøringsperiode til landsbyordningen. Jeg trådte til som formand i marts 2013 med Lars Holdgård som næstformand. Vi fortsætter med at integrere de forskellige afdelinger af landsbyordningen, så den kan blive så bæredygtig og udviklende som muligt: Både for vores børn og det personale, der skaber de rammer og aktiviteter, som børnene udvikler sig i. Desuden fortsætter vi i det samarbejde med andre skolebestyrelser i Assens, som vi allerede er en del af, for at få inspiration fra andre sider. Centralt i det oplæg, som de tidligere bestyrelser har udarbejdet for landsbyordningen, står fællesskabet, helheden samt. inklusion (alles ret til et godt fællesskab).vi har derfor i løbet. af de sidste 1½ år arbejdet for at integrere de forskellige insti-. tutioner mod at være en virksomhed med fælles overordnet værdisæt.. I en proces, der involverede medarbejdere fra alle afdelinger og bestyrelsen, har vi vedtaget følgende værdier som overordnede pejlemærker for landsbyordningen: Gensidig respekt, Tryghed, Udvikling og Alles ret til et godt fællesskab. I de enkelte afdelinger er personalet godt i gang med at implementere værdierne. Fælles opvarmning til Skolernes Motionsdag. Et godt eksempel på kursen mod gensidig respekt, tryghed, udvikling og alles ret til et godt fællesskab som landsbyordningen har muliggjort, er en styrket overgang fra børnehave til skole. Siden marts har grupperne af børn fra Agerholm og Brylle børnehaver, der skal starte i skole, haft en dagligdag sammen på Agerholm. Formålet er at forbedre børnenes skoleparathed og at integrere de to grupper børn for at forebygge klikedannelse. Desuden er der flere ligesindede legekammerater, så chancen for, at alle kan opleve et godt fællesskab, er større. I fællesbestyrelsen følger vi med i forløbet og har allerede forlydender fra både forældre og pædagoger om, at det er et styrkende tiltag. Ideen til at integrere grupperne så tidligt kom fra pædagoger i Brylle Børnehave og Agerholm i fællesskab. Det er virkelig skønt at se gode ideer vokse op og blive til virkelighed på baggrund af den fælles landsbyordning. Der-. for er det vigtigt, at vi skaber rammer, for at personalet i hele landsbyordningen kan bruge hinanden til faglig udvikling,. som vores børn kan få glæde af. I sommeren 2012 gennemførte bestyrelsen en tilfredshedsundersøgelse i børnehaverne. Overordnet set var langt de fleste forældre rigtig godt tilfredse med den børnehave, deres børn gik i. Heldigvis var der flere forældre, der også havde kommentarer, som ledelsen og personalet i børnehaverne kan bruge som udgangspunkt for en endnu bedre hverdag i børnehaverne. Fra fællesbestyrelsens side ser vi det som særdeles værdifuldt, når I forældre melder ud med jeres observationer og ideer. Det er igennem dialog på alle leder i landsbyordningen, at vi kan udvikle den til et endnu bedre. sted for vores børns udvikling. Vi er ved at tage skridt ind i den digitale alder: Antallet af PC er er øget, der er etableret nyt computerlokale i tilknytning til SFOen, og ipads er taget i brug, både i børnehaver og skole. Desuden er de nye interaktive tavler taget i brug i alle klasser i skolen. Her tegner og skriver man direkte på en 4 Mange børn blevet malet i hovedet til landsbyfesten.

5 Eleverne synes at det er dejligt med ny asfalt på skolens p-plads. skærm i tavlestørrelse, som er koblet til en computer. Det åbner for en aktiverende undervisning, som tiltaler eleverne. Det er meget vigtigt, at de nye muligheder bliver brugt for at højne kvaliteten og interessen i skolen. Derfor støtter fællesbestyrelsen op om uddannelse og vidensdeling mellem lærerne i god brug af de digitale medier. Der er i flere fag indkøbt nye bøger, der understøttes af de interaktive tavler og internetbaserede programmer. Men vi skal ikke glemme de skønne omgivelser og de muligheder, de giver for bevægelse. Vi skal bruge dem. Vi SKAL bruge dem til at få mere bevægelse og afveksling ind i undervisningen ifølge den nye undervisningsreform. Vi har helt unikke omgivelser i landsbyordningen - det er bare med at bruge dem. Gå en tur rundt om skolen, Verninge Skovservice har bygget en ny legeplads, tag et smut gennem skoven lige ved siden af Brylle børnehave, hvor børnene vinker fra bakkerne, og følg kanten af marken op mod Agerholm og. nyd landskabet og dyrelivet der. Der er kommet hegn rundt om, men lågerne kan åbnes. Et blik mod fremtiden fortæller, at der er endnu mere udvikling på vej: Vi skal have en vuggestue, der som udgangspunkt skal have 12 pladser med mulighed for udvidelse til 20. Byggeriet. er startet, vuggestuen starter , og det er muligt at skrive sig på venteliste nu. I starten af næste år skal der være valg til fællesbestyrelsen. Alle med børn i landsbyordningen vil blive indkaldt. Hold øje med informationer om valget og mød op: Det er her, du kan få indflydelse på de beslutninger, der tages. Beretningen kan læses i sin fulde ordlyd på Landsbyordningens hjemmeside: Formand for Brylle landsbyordnings fællesbestyrelse Jonas Borch-Jensen, oktober 2013 I forbindelse med Skolernes Motionsdag fredag før efterårsferien løb 5. kl. længst i gennemsnit. 5

6 Landsbyordningen Pasningstilbud til børn i Brylle og omegn Er der virkelig kun plads til én storbørnehave i en driftig by som Brylle? Landsbyordningen i Brylle, der omfatter Brylle Skole, Gårdbørnehaven Agerholm og Brylle Børnehave, afholdt den 2. september orienteringsmøde, hvor ledelsen sammen med bestyrelsen præsenterede deres plan om samling af børnehaverne på Agerholm og efterfølgende nedlægge Brylle Børnehave. Vi var i forlængelse af dette møde en gruppe frustrerede forældre til børn i Brylle Børnehave, som ikke umiddelbart kunne tilslutte os den forelagte plan, og vi følte selv og fornemmede på mange af de andre forældre, at vi bestemt ikke blev hørt på mødet, men tværtimod fejet af bordet. Vi var inviteret for at blive informeret. Vi holder af forskelligheden og værdsætter, at vi har to forskellige tilbud, så den enkeltes ønsker og behov kan imødekommes. Det var vores klare overbevisning, at vi ikke stod alene med denne følelse, men vi var usikre på omfanget af utilfredsheden. Derfor iværksatte vi under overskriften DIN MENING ER VIGTIG!! en lille undersøgelse blandt forældre til børn i dagpleje og børnehaverne i Brylle. Resultatet af denne undersøgelse foreligger nu, og vi vil som vi lovede i undersøgelsen gerne dele resultaterne med dig. Vi modtog 43 besvarelser, der dækker 68 af de knap 100 børn i gruppen, og tilbagemeldingen er meget klar: Tæt på 9 % af børnene i gruppen lider af astma og/eller allergi (dyr og/eller græsser) Meget stor tilfredshed med den kommunale dagpleje i Brylle Betydelig utilfredshed med, at vi ikke bliver involveret i så væsentlige spørgsmål Betydelig utilfredshed med den forelagte plan Udbredt ønske om at bibeholde to børnehaver i Brylle Klar opbakning til en undersøgelse af muligheden for etablering af privat alternativ til den kommunale storbørnehave Overvejende overensstemmelse mellem forældregrupperne på Agerholm og i Brylle Børnehave Dette er konklusionerne i hovedoverskrifter. Hvis du vil have syn for sagen, er du velkommen til at hente undersøgelsens resultater via linket på: Næste skridt Vi vil gerne indbyde til et fællesmøde, hvor vi vil fremlægge undersøgelsen, så vi kan diskutere resultaterne, samt finde ud af, om der vitterlig er basis for etablering af et privat alternativ til den kommende storbørnehave i Brylle. Hvis vi skal have et alternativt, skal vi have nogle ildsjæle frem på banen. Der bliver nok at tage fat på, hvis vi sammen skal udvikle og konkretisere en masse spændende tanker til et attraktivt pasningstilbud for vores børn i Brylle. Mødet finder sted: Mandag den 16. december kl i Brylle Forsamlingshus. Alle interesserede er meget velkomne. Af hensyn til planlægningen. vil vi gerne have en tilmelding senest mandag d. 9. december via:. Med venlig hilsen og ønsket om godt fremmøde Linda Hansen, Vanda Holm Skytte, Gitte Roger, Jacob Andersen, Heidi Østlund Larsen, Morten Magnussen og Lars Mosberg STORMEN PÅ BRYLLE KIRKE Ikke nok med at vi et par dage før orkanens komme blev varslet om, at Gud er død i Brylle, men da stormen var på sit højeste, flåede den også hul på vor kirkes tag, og det skete flere steder. Et større antal tagsten forlod taget og knustes på jorden. Heldigvis kom ingen til skade, men det bliver en kostbar udbedring, der venter kirken. Den grandækning, Henning netop havde lagt, blev hvirvlet op og spredt. Et træ på Kirkestien, der fører fra Agertoften til kirken, blev lagt ned, så det spærrede for de gående. I det øvrige Brylle væltede mange træer, drivhuse kollapsede, og trampoliner og skraldebøtter fløj gennem luften. Der er ikke mange æbler tilbage på æbletræerne. Efter et par timers hærgen forlod stormen Brylle. Vi kan nu håbe på, at vi ikke får flere af den slags overraskelser, men kan se frem til en god julemåned. Inge og Ole Sand 6

7 Daglig leder: Kjeld Frederiksen Mobil formand: Claus Sørensen Mobil Kasserer: Tina Hein Lauridsen Mobil Tommerup Rideklub Der var nerver og præmier på højkant for store og små ryttere Søndag den 6. oktober afholdt rideklubben elevstævne, og det var en stor oplevelse for både børn og voksne. Hver elev deltog på den hest, de rider på til undervisning og derfor kender rigtig godt. Der var nerver på inden start, men helt uden grund, da alle deltagere klarede det rigtigt flot. Klasserne var niveauopdelt og passede til hver en rytter selv de helt små fik chancen for at ride efter de eftertragtede røde rosetter. Børnene sørgede godt for rideskolens ponyer til klubbens arbejdsdag. Alle arbejdede hårdt, da rideklubben afholdt arbejdsdag søndag den 29. september. Der var mødt over 40 hjælpere op, og især børnene gjorde en stor indsats til gavn for rideklubbens heste og ponyer. Der blev renset og pudset sadeltøj og dekoreret flotte strigleposer til hver elevhest. Tilbud til nybegyndere Overvejer I ridning? Så er I altid velkommen i Tommerup Rideklub.. Vi afholder ponygames for børn, der ikke før har gået til ridning.. Her kan vi tilbyde dit barn at komme op på en rolig pony og få et par runder i ridehuset. Ponygames starter altid med, at vi sadler op sammen og går over i ridehuset, hvor vi rider på skift. Første gang er gratis, og herefter koster det 100 kr. for et helt år hvilket betyder gange om året. Få mere information og datoer for næste ponygames og andre holdtider på vores website De nye flotte strigleposer blev dekoreret af vores kreative elever. Der blev høstet præmier, mens der blev smilet til de mange forældre og bedsteforældre oppe på tribunen. 7

8 BRYLLE B O L D K L U B Brylle Boldklub julefrokost 2013 Så blev Boldklubbens 10 års julefrokost afholdt med 375 deltagere. Det blev igen en succes - med dejlig mad - god musik med Jesper & Thomas under spisningen, indtil PS 12 gik på scenen. Det er jo en fornøjelse at se alle de folk, der fylder dansegulvet og giver den hele armen hele aftenen igennem. PS 12 syntes da også, at det var dejligt at være tilbage og spille til Boldklubbens julefrokost igen. Næste års musik er endnu ikke planlagt, så det bliver spændende at se, hvem det bliver. Brylle Boldklub siger mange tak for den store opbakning, der er til julefrokosten, og på gensyn i Alle billederne kan man se på Boldklubbens hjemmeside 8

9 Super Old Boys - Efterår 2013 Ja, nogle ville jo mene, at overskriften siger det hele: fodboldens efterår, det kan der måske være lidt rigtigt i, om end at vi ikke er gamle inden i, kun på papiret. (Næste trin er Veteran). Efter et forår på det jævne, hvor ikke var den store tænding og gejst, gik vi i gang med efteråret, et efterår som egentlig langt hen ad vejen faldt ud som foråret. Indtil vi mødte Verninge med 11 mand, blev 10 mand inden for 5 minutter og var bag ud 3 0 ved halvleg. Da kampen var slut stod der 3 3, og havde der været et par minutter mere, havde vi måske endda vundet. Det blev egentlig kendetegnende for de resterende kampe i sæsonen, hvor vi slog både nr. 2 og sendte nr. 1 hjem med et nederlag i sidste kamp, lige inden de skulle ud og spille om fynsmesterskabet. Det var dejligt at afslutte sæsonen på denne måde, det opvejer alt det andet. Til trods for det har været en sæson på det jævne. spillemæssigt, så mener jeg på ingen måde det har været en skidt sæson. Vi har hele vejen haft en høj moral og altid vundet tredje halvleg i uovertruffen stil. Men skulle vi forsøge at gøre noget ved det spillemæssige, så kunne det være, du skulle troppe op til vintertræning onsdag med Veteranerne ved skolen onsdage kl eller med Tommerup på kunstgræsset kl onsdage. (Jeg skal lige se om der også bliver plads til Veteranerne i Tommerup). Lørdag den 12. oktober havde vi fælles afslutning, Super Old Boys og Veteraner. Vi holdt det som vanligt i klubben, hvor vi i år spillede en lille fodboldturnering på banen ved skolen, dernæst en basketturnering i hallen og til slut en fodboldturnering i hallen. Det var en hyggelig eftermiddag, som sædvanligt godt planlagt af Eigil Kristensen (skolelærer med småbørnspædagogik, så det passer fint til os). Efter vel overstået turnering og bad kunne vi sætte os til et velanrettet bord og mæske os i Torbens kulinariske overraskelser, inden det gik videre med overrækkelser af diplomer, takketaler, osv. ikke at forglemme rafling, snak, pokerspil og natmad. Alt i alt en rigtig hyggelig eftermiddag og aften tak for jeres måde at være på! Som nævnt først i mit indlæg, så drejer dette sig om fodboldens efterår, hvor nogle måske har sluttet deres aktive karriere tidligere end ønsket, hvorfor vi er et par klubber Tommerup, Verninge og Brylle, som skal have kigget på muligheden hen over vinterpausen for, om vi kan lave en fælles overbygning på vores Veteranhold, altså et fælles Super Veteranhold. Dels skulle vi gerne have fat i nogle af dem, som for nyligt er stoppet, og dels de, som overvejer at stoppe. Vi må se, hvad det munder ud i. Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke mine spillere for jeres måde at være på, jeres opbakning til holdet og den flotte gave jeg fik til vores afslutning. Jeg vil også gerne takke Poul Krog og klubben for den flotte gave og deres opbakning til og om holdet og afdelingen. Slutteligt vil jeg ønske holdet en god vinterpause og håber at se jer alle til foråret, og gerne i jeres livs form. Mange fodboldhilsner fra Peter 9

10 Bestyrelsen: Kom og vær med i Brylle FDF Støt Brylle FDF! HUSK Avisindsamling lørdag d. 8. marts 2014 Birthe Beyer, formand Tommy Poulsen, kasserer Kim Hansen, bestyrelsesmedlem Judith Freltoft, bestyrelsesmedlem Birthe Sørensen, repr. for Menighedsrådet Peter Bechsgaard, kredsleder Stemningsbilleder fra sommerlejren 2013 Det var den daværende præst i Brylle Rasmus Balslev, der på opfordring startede FDF i Brylle i I 1966 startedede FDF også for pigerne med fru Balslev som formand. Nu er det med et vist vemod, at vi efter 64 år i præstegårdens lokaler bliver nødt til at flytte. Vi har været meget glade for at være i præstegårdens lokaler i alle disse år, tak til menighedsrådet for, at det har været muligt. Det er nu tid til at finde nye lokaler til vores FDF ere. Heldigvis kan det lade sig gøre på Brylle Skole. Fra det nye år er vi at finde i den gamle SFO, Tobovej 45. Vi er meget glade for den gode modtagelse, vi har fået på Brylle Skole, og glæder os til det nye samarbejde. Verninge Husflid holder også til i den gamle SFO, men heldigvis er der plads til os alle. Vi mødes hver tirsdag, de mindste klasse mødes kl og de store klasse kl Første gang i det nye år er tirsdag d 7. januar på Tobovej 45. Efter påske er vi på pladsen ved siden af hallen. Vi skal bl.a. arbejde med fantasimærket, bålaktivitetsmærket og bygning af strandstole. Så lang tid, som vi næsten kan huske, mere end 30 år, har vi. samlet aviser og pap ind fire gange om året. En opgave som vores FDF ere, forældre, ledere og bestyrelse har været fælles. om at løse. Vi vil gerne sige mange tak til alle, der i tidens løb har støttet os gennem avisindsamlingen. Det har været en væsentlig indtægtskilde, som vi har brugt til de forskellige aktiviteter til vores FDF ere, til bl.a. uddannelse, stævner og ture. Derfor er vi også meget kede af, at den sidste avisindsamling bliver lørdag d. 8 marts 2014, da der fra 1. april bliver indført et nyt obligatorisk affaldssystem i hele Assens kommune. Forhåbentlig et bedre system for borgerne og miljøet, men desværre betyder det et stort hul i vores budget. Vi mener stadig, at vi gør en forskel derfor arbejder vi på at finde en ny indtægtskilde. Håber på at der stadig vil være mange borgere i Brylle sogn, der vil støtte os i fremtiden herom senere. På vegne af Brylle FDF Birthe Beyer? Vil du vide mere så kontakt Majken Pasfall Larsen tlf

11 FJERNVARMEN KOMMER TIL BRYLLE... det er ikke gas Tilmeld dig fjernvarme nu! Kontakt Fjernvarme Fyn og hør, hvad du kan spare ved at omlægge til nem, billig og miljøvenlig fjernvarme. Priseksempel Tilslutning af ejendom på 130 m 2 og 15 m stikledning fra skel koster kr. Prisen bør tillægges op til ca kr. til indvendigt rørarbejde samt kr. til afbrydelse af gasstik/fjernelse af tom olietank. Årlig varmeudgift For et hus på 130 m 2 med 18 MWh i forbrug er den årlige fjernvarmeudgift kr. KONTAKT FJERNVARME FYN Telefon: Mail: Scan koden og se film om Fjernvarme Fyn. 11

12 Brylle Fritidscenter FORMAND: Mogens Rasmussen - Mobil Næstformand: Henning Berg Hansen - Mobil Tlf Kasserer: Finn Henriksen - Mobil Sekretær: Arne Roger Nielsen - Mobil Bestyrelsesmedlem: Carsten Olsen - Mobil Brylle forsamlingshus: John Hansen - Tlf Brylle gymnastikforening: Martin Hermann - Mobil Brylle boldklub: Michael Stisen - Mobil Brylle beboerforening: Carsten Damsgaard AFSNIT 4 BYGGERI af hallen Efter bestyrelsen med succes havde fået afsluttet opførelse af klubhus med omklædningsrum og badefaciliteter samt etablering af fodboldbaner og tennisbaner var turen kommet til 3. etape - halbyggeriet. Der var fra lokal side stor opbakning til byggeriet. I en til formålet udgivet Hal-Avisen skriver Knud Nielsen bl.a., at der i Brylle Skoles gymnastiksal ikke kan spilles indefodbold og håndbold, og at der er for lavt til loftet til badminton og volleyball. Der er slet ikke plads til alle dem, der vil dyrke. idræt om vinteren. Det var også vigtigt med en træningshal som led i at gøre det tiltrækkende at slå sig ned i området. Anne Marie Hansen fra Beboerforeningen var helt enig heri. Også formand for Brylle Gymnastikforenings ca. 400 medlemmer, Arne Knudsen, tilsluttede sig, og han føjede også det argument til, at det stedse blev sværere og sværere at komme til i salene og hallerne i Tommerup. Interessen for og opbakningen til en hal i Brylle var derfor til stede i rigt mål. Mandag 28. oktober kl. 14 mødtes jeg med Arne Roger, Mogens Rasmussen og Holger Pedersen i Hallen. Jeg skulle have oplysninger om halbyggeriet, så jeg kunne skrive sidste afsnit af min føljeton. Undervejs i vort møde kom orkanen, og der var tryk på. Birketræerne nejede mod jorden, men al byggeriet stod urokkeligt. Det må være det ultimative bevis på, at hele byggeriet var lavet solidt og godt - et godt tegn denne dag. Holger og Mogens, der begge var i entreprenørbranchen, havde gennem længere tid diskuteret, hvordan halbyggeriet skulle planlægges og udføres, og Mogens havde udført de nødvendige tegninger og fået dem godkendt. Det måtte blive en træningshal, idet en opvisningshal, hvor der var plads til et større antal tilskuere, ville blive for kostbar. Resultatet blev, at en hal med et areal på ca kvadratmeter skulle opføres. Det ville være en omfattende opgave, så her ville. det være nødvendigt at anvende udefra kommende professionel arbejdskraft. Det blev anslået, at udgiften ville beløbe sig til ca. 2 millioner kr. Byggeriet skulle starte i foråret og være afsluttet og klar til indvielse i efteråret,. så man om vinteren kunne tjene penge på udlejningen. Det viste sig heldigvis at være nemt at låne penge til. byggeriet, idet Fritidscentret havde en god egenkapital.. Den lokale opbakning viste sig også derved, at der. blev tegnet 1500 hal-aktier a 100 kr. Borgmester Vagn Østerby Andersen tog første. spadestik til udgravningen. Desværre viste det sig,. at der skulle graves meget dybt i det nordvestlige. hjørne grundet blød grund. I dette dyb skulle hældes. for kr. beton. Det var en trist start, men heldigvis. var der ikke flere af den slags ubehagelige overraskelser.. Det udvendige byggeri blev udbudt i entrepriser. blandt nærområdets faggrupper, og man op-. nåede venlige priser. Gulvet består af gamle. bildæk, der er revet op og overtrukket med. epoxylag. Alt malerarbejdet udførtes af fri-. villige, og vor Brugs leverede maling hertil.. Balkonen blev også udført og monteret med frivillig arbejdskraft. Lige inden byggeriet var færdigt, måtte man sørge for 3 nødudgange og røgventilationer. Det var et sidste-øjebliks kommunalt forlangende. Til en hal hører også et hal-ur. Heldigvis var Brylle forsynet med 2 venlige onkler med cigarkasser, så de klarede det problem. Der blev monteret lamper hængende i wirer, men de måtte udskiftes, selv om Holger mente, at boldspillerne bare kunne holde bolden under bandehøjde. Takket være det frivillige arbejde og fornuftige udgifter til materiale og de udefra kommende fagfolk blev prisen på byggeriet kun 1.5 millioner kroner. Ved indvielsen i september var der 300 glade personer til stede, og der blev festet heftigt. 12

13 Hallen blev straks taget i brug, og man kan sige, at den lige siden har været flittigt benyttet til mange formål. Økonomien er sund, stadig takket være en god frivillig indsats, og der har næsten hvert år kunnet sættes penge af til forskellige tiltag og for at imødegå trange tider. De 3 af bestyrelsen besluttede anlægs-etaper var nu godt gennemført, men af den grund faldt bestyrelsen ikke i en tilfredshedssøvn. Den udtænkte hen ad vejen flere gode tiltag, som dog ligger uden for denne beretnings rammer, men jeg vil da nævne dem. Fælles for de fleste er, at også her spiller frivillig arbejdskraft en vigtig rolle. I foråret 1995 blev der bygget ny omklædningsrum med bad, få år senere blev hallen forlænget bagud, så der blev plads til forskelligt udstyr, i juni 1999 blev der anlagt petanquebane på et areal, købt af Johannes Jensen, og senere byggede petanquefolket klubhus for materialer, stillet til rådighed af Fritidscentret. I 2004 blev der anlagt multibane. Spejderne fik stillet et areal nord for multibanen til rådighed. I indeværende forår blev den sydøstvendte del af haltaget fornyet. Der blev isat ny ovenlysvinduer, og der kom solceller op. I sommer blev der bygget et depotrum med salgsbod på boldbanen op mod tennisbanerne, og senere samme år har kommunen startet et omfattende dræningsarbejde af boldbanerne. Det er også meget hårdt tiltrængt. Jeg spurgte til sidst, om bestyrelsen havde nogle planer for fremtiden? Det havde den. Ud over at den anden halvdel af haltaget skal fornyes, vil hele indgangspartiet også blive fornyet, og det i aluminium. Jo, de Gamle tænker stadig nyt. Hallen har huset og huser stadig mange forskellige sportsaktiviteter, men andre aktiviteter udspilles også her. Den årlige julefrokost med professionel underholdning er en meget velbesøgt en af slagsen. Jeg vil dog lige omtale en af de mere specielle. Da vor kirke for en del år siden gennemgik en milliondyr omfattende reparation og renovering var spørgsmålet: Hvad gør man juleaften 2006, hvor det ikke er muligt at holde gudstjeneste i kirken? I alt ca. 600 personer plejer at deltage i de 3 julegudstjenester. Man bruger naturligvis hallen. Den blev forvandlet til kirkerum, og altertavlen var den, som skoleelever havde kreeret år tilbage. Hallen blev helt fyldt af julestemte mennesker, og de fik en speciel juleoplevelse. De gamle har gjort det godt. Man må håbe, at der kan findes gode yngre kræfter, der kan tage over og fortsætte. det flotte arbejde, når den gamle garde trækker sig tilbage. Ole Sand Billedet viser de 2 personer, der var helt centrale ved byggerierne, entreprenørerne Holger Pedersen og Mogens Rasmussen. 13

14 Beboerforeningen Bestyrelsen pr. april 2013 FORMAND: Tommy Dalgaard, Mads Hansensgade KASSERER: Bjarne Salgaard Andersson, Mads Hansensgade bestyrelsesmedlemmer: Henrik Gabs, Glentevej Carsten Damsgaard, Mads Hansensgade Peter Skytte, Toftevej Anette Clemmensen, Hyldegårdsvej Hanne Winther, Tobovej Så lakker året mod enden, og vi kan se tilbage på et godt år for BBF. Jeg vil tillade mig lige at remse lidt op af det, foreningen har arbejdet med og nået i Vigtigt nok, har vi fået bestyrelsen godt på plads, idet at Bjarne Andersson er tiltrådt som ny kasserer. Anette og Hanne har sammen med enkelte bestyrelsesmedlemmer afholdt 5 fællesspisninger i forsamlingshuset med den helstegte pattegris i september som højdepunktet. Carsten står fortsat for udlejning af foreningens ting som bl.a. telte og lyskæder. Vi fik også lejet og hentet flag i Tommerup, så vi kunne medvirke til, at den store konfirmationsdag i maj i Brylle blev lidt festligere med flag langs vejene. BBF sidder i redaktionen og har på mange områder bidraget til Brylleborgeren. På legepladsen på det Grønne område har vi på vores arbejdsdag fjernet de ulovlige vipper og i stedet fået sat en balancebom op og også givet alt træværket Gori. Vi har også bestilt 3 nye borde/bænke sæt, da de gamle er ved at være godt møre, og de nye kommer til april. Vi overvejer også at købe lidt nye legeredskaber. Vi har deltaget i flere møder om landsbyerne i Assens, og vores kasserer Bjarne har på vegne af foreningen skrevet til kommunen og bedt dem om at få sat et læskur op ved busstoppestedet mod Tommerup, og han har efterfølgende rykket kommunen, og nu er det blevet sat op. Overordnet set kører det rundt i foreningen økonomisk, takket være den gode opbakning fra så mange husstande, men vi har plads til flere medlemmer, og når medlemsskabet skal fornys i det nye år, vil vi igen omdele girokort. Med hensyn til fællesspisningen løber det desværre ikke helt rundt. Udgifterne til leje af forsamlingshuset og betaling af de 2 kokke samt maden er større end billetindtægterne. Så enten må vi prøve at få lidt flere til at deltage (helst over 65 voksne) eller sætte prisen op. Alternativt kan vi jo vælge at køre med et lille underskud på arrangementerne eller stoppe helt. Vi vil løbende evaluere og beslutte, hvad vi gør, men vi mener, at det er gode arrangementer, der samtidig bringer byens borgere tættere på hinanden og dermed ligger de helt i tråd med vores målsætning i BBF. Vi ser tiden an! Bestyrelsen i BBF vil igen i 2014 gøre vores for, at foreningen fortsat kan bidrage til at skabe et attraktivt og spændende lokalområde i Brylle til gavn for alle borgerne. BBF ønsker alle glædelig jul og et godt nytår. På vegne af bestyrelsen, formand Tommy Dalgaard Bliv medlem af BBF og støt dit nærmiljø Du har nu mulighed for at betale dit årlige kontingent på 125 kr. Via netbank på Reg.nr Konto nr (Husk at anføre gadenavn og husnummer) Via netbank og Girokort (husk at anføre husnummer og gade) Du kan efter aftale også få et girokort udleveret hos formanden. 14

15

16

17

18

19 Hej igen, igen Nedenfor er de små sjove historier fra Knud. Vi bragte også tre i sidste nummer, så her er tre nye. Knud ønsker, at vi ikke ændrer i stavemåden. Vh Ole TRE KORTE FRA KNUD Det var ved rivieraen. To midaldrende herrer fra et dansk rejseselskab sad paa en bænk og beundrede de unge piger i bikini, der laa og solede sig. Den ene herre sagde lidt vemodigt: - Der er vel nok meget ungt kød hernede. -Ak ja, svarede den anden, men hvad kan det nytte. Jeg har konserves med hjemmefra. En dreng var ude at køre med sin farfar. - Se der der kommer den sidste nye toyota. - Nej bedstefar, det er en mitsubishi. - Ja, det ved jeg godt, men hvis jeg prøver at sige det, saa falder mine tænder ud. Dengang man endnu kørte med heste, var der tid til en snak med naboen ved markskellet. Den ene mand havde været på højskole og ville engang imellem vise, at han havde erhvervet sig lidt kundskaber. - Sig mig, begyndte han, kender du noget til Søren Kirkegaard? -Nej, siger den anden. Ham har jeg aldrig hørt om. - Det var ellers en skam. Du kan tro, han har betydet meeget for dansk kulturliv. De pløjede et par omgange mere, saa siger den anden nabo: - Kender du noget til Erik Vestergaard der var første kommis henne i brugsen? - Nej aldrig hørt om! - Det var en skam, du kan ellers tro, han har betydet meeget for din kone, da du var paa højskole. Ferie på Fyn KJÆRSGAARD ferielejligheder Tlf / Moderne lejligheder med alle faciliteter Pool Billard Fiskesø Skov og natur 19

20 Brylle forsamlingshus Formandens beretning I løbet af året er der sket ændringer i bestyrelsen. Vagn slap kassererjobbet efter mange år. Det er en stor glæde for huset, at Maud Hansen sagde ja til posten. Samtidig blev hun valgt ind i bestyrelsen på generalforsamlingen den 23. oktober.. Vi vil gerne sige tak til Vagn for alle disse år på posten som kasserer, og vi ser frem til at kunne beholde dig som revisor fremover. Endvidere vil vi også takke Susanne for det store arbejde som referent og arbejdet i huset enten med at male eller arbejde ved arrangementer. Vi vil også gerne takke Charlotte for det, hun har lavet gennem de år, hun var med, selv om vi ikke har set meget til hende på det sidste grundet uddannelse. Vi vil selvfølgelig også sige velkommen til de to andre nye bestyrelsesmedlemmer, Jytte Nielsen og Bjarne Littau og håbe på et godt samarbejde. I det forløbne år fik vi renoveret vores toiletter, det var en stor mundfuld for bestyrelsen og andre frivillige, som hjalp os. Der skulle også håndværker til, da det ikke er alt, vi selv må lave. Vi overholdt den tidsfristen, og det var alle glade for. Vi fik dog ikke skiftet vores hoveddør, da der kom nogle udgifter, som vi ikke kunne forudse. Kort tid før, vi var færdige, fik vi den glædelige besked, at Fiona Fond havde doneret os ,- kr. Det var en stor hjælp, og derfor ser vores årsregnskab også rimeligt ud.. Dette vil kassereren kommer nærmere ind på. Vi vil også gerne her takke vores forskellige håndværkere, som under arbejdet har doneret forskellige materialer til os, udover hvad der var i deres tilbud. Endvidere Fritidscenteret for deres velvillighed til støtte for huset. Vi vil også gerne takke alle vore sponsorer og frivillige, som har hjulpet enten ved tegning af reklame, med arbejde eller med materialer til vores projekter. Dette har været en stor hjælp til husets virke. Udlejningen er kommet op på et godt niveau igen i det forløbne år. Vi har afholdt to kulturarrangementer med støtte fra lokale sponsorer samt det faste tilskud, som Assens Kommune tildeler alle forsamlingshuse i kommunen til kulturarrangementer. Vi må dog sige, at det var en lille fast skare fra byen, som støttede det. Der kom også en del udefra, men vi havde gerne set flere fra lokalområdet. Havde vi ikke fået kommunalstøtte og sponsorstøtte, havde det været et økonomisk tab for huset. Nu må vi se, hvad bestyrelsen siger efter generalforsamlingen, om den har mod på at prøve igen i 2014, eller om den kan finde på noget andet, da det er vigtigt, at huset ikke kun er til suppe, steg og is. Til sidst vil vi gerne takke dillettanterne, udlejeren og rengøringen for den indsats, de har gjort for huset i dette år, og vi håber på et forsat godt samarbejde fremover. Brylle Forsamlingshus Efter generalforsamlingen se bestyrelsen sådan ud: Der afholdes konstituerende møde den 7. nov. Bestyrelsen: Kai Hou, Hans Aage Rask, Ove Bonven, Maud Hansen, Jytte Nielsen, Bjarne Littau, John Hansen Suppleanter: Rikke Søgaard, Kim Bo Christensen Revisorer: Vagn Top, Bent Pallesen Suppleant: Thomas Gram Bestyrelsen vil gerne her ønske alle en rigtig Glædelig Jul samt et Godt Nytår! 20

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson Start uge 38 GIF s Vintersæson 2010/2011 Velkommen til en ny sæson. Guldborg IF. byder alle velkommen - både nye og tidligere medlemmer. Vi har et aktivt instruktørteam, der står klar med motion, hyggeligt

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T U G E B R E V E T F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8 Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T Ugen der gik: Vi har haft en dejlig uge med almindelig

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

ROLFSTED IDRÆTSFORENING

ROLFSTED IDRÆTSFORENING ROLFSTED IDRÆTSFORENING PROGRAM FOR EFTERÅR OG VINTER 2015/2016 Efter sommerferien slår Rolfsted IF atter dørene op for en efterårs- og vintersæson, som byder på mange muligheder for sved på panden, fysiske

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Referat af bestyrelsesmøde 11/3-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Fraværende: Søren B. Sparre (arbejde), Jonas Andersson

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september Pris: 325,00 kr. for en voksen og et barn Instruktør: Helle Tag mor, far eller en anden voksen med til tumlingeleg.

Læs mere

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus D E C E M B E R 2 0 1 0 Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus Læs mere om: Første skoledag efter sommerferien - Side 3 - Fodboldtur til u-21 landskampen Danmark Litauen - Side 4 - Motionsdagen

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Ansøgning til Årets Landsby fra Jordløse, 5683 Haarby. Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Årets tema handler om landsbyudvikling på tværs af generationer,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Så er der fødselsdagslagkage!

Så er der fødselsdagslagkage! Årgang 28 År 2015 På personalets vegne Conny Andersen Redaktion: Ole Rødtness Tøstesen Ansvarshavende: Conny Andersen 2015 Sup: Sven Wodschow Samuelsgårdens venner: SFO leder: Conny Andersen Jonna Kobbelgaard

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

vejrumbro.dk ÅRETS LOKALOMRÅDE 2015 INDSTILLING TIL KONKURRENCEN

vejrumbro.dk ÅRETS LOKALOMRÅDE 2015 INDSTILLING TIL KONKURRENCEN Lokalområde der søger VEJRUMBRO d. 24 August 2015 Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse Telefon: Mail: Hvorfor skal jeres område vinde konkurrencen? Foreningerne i Vejrumbro har tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Brugerrådets beretning for

Brugerrådets beretning for Brugerrådets beretning for 2015 2016 Så er der igen gået et år og det har været spændende og udfordrende. Det der har fyldt mest i det år, der er gået er nok byggeriet. Vi startede allerede for et år siden,

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2 Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100 Juni 2015 16. årgang nr. 2 Formanden har ordet Så er sæsonen godt i gang. Her i bladet er der et par nye aktiviteter, tag

Læs mere

Skolenyt uge 45

Skolenyt uge 45 Skolenyt uge 45 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Endnu en uge er gået. Vi har i denne uge været ramt en del af sygdom både blandt børnene, personalet og personalets børn. Men vi har forsøgt at

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d.4/9 2015

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d.4/9 2015 Nyt Høstival- tiltag giver sus i maven Svævebane er noget nyt til Høstival på Århus Friskole. Det er en del af en superhelteprøve Af Erik 6.klasse reportage (opgave i både 6. og 7. Klasse) Der er trængsel

Læs mere

I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv:

I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv: Fredagsnyt d. 10. februar 2017 Kære alle I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv: Jeg hedder Anne-Mette Nygaard Jørgensen og er 44 år gammel. Jeg er

Læs mere

KONTAKT. Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg. Indhold: Nr årg. 30. marts Bording Skole Solsortevej 7441 Bording

KONTAKT. Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg. Indhold: Nr årg. 30. marts Bording Skole Solsortevej 7441 Bording Nr. 5 37. årg. 30. marts 2007 Temauge: Det er smukt Bording Skole Solsortevej 7441 Bording KONTAKT Skolefest Byggeriet skrider frem Indhold: Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Det sker i vinter. på Jungshoved

Det sker i vinter. på Jungshoved Det sker i vinter på Jungshoved STYREGRUPPEN FOR JUNGSHOVED SKOLE byder alle velkommen til en ny vintersæson 2011-2012 på Jungshoved. Igen i år udkommer folderen som en del af bladet Jungshoved. Se også

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2013-2014

FORMANDSBERETNING 2013-2014 FORMANDSBERETNING 2013-2014 Så er året ved at være gået og det har igen været et rigtig godt år for BGF. Vi har i år 180 medlemmer. Heraf ca. 95 børnegymnaster. Det er omkring det samme antal som sidste

Læs mere

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper i perioden den 13.1.2011-30.6.2011. Christa er indtil den 31.3.2011tilknytte t 1.årgang. Derefter skal hun med 2.årgang over i SFO hjørnet. Ditte Jensen

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Tilstedeværende: Formand - Pia Arendt Forretningsfører - Jette Schmidt Næstformand - Klaus Pontoppidan Forretningsudvalg - Mette K. Skjold Forretnings- og sponsorudvalg

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 57 23. DECEMBER 2009

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 57 23. DECEMBER 2009 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 5 Indhold 1. GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR... 1 2. GENERALFORSAMLINGER 2010... 1 3. JULETRÆSFEST... 2 4. PETANQUEAFDELINGEN INFORMERER... 3 5. IGANGSÆTTELSE

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

HØJBONYT. Højboskolens skole-hjem blad Påske 201 1. Djeeo side 4 Børnestavning i 0.A side 6 Fra brand til brandgodt. side 8

HØJBONYT. Højboskolens skole-hjem blad Påske 201 1. Djeeo side 4 Børnestavning i 0.A side 6 Fra brand til brandgodt. side 8 Højboskolens skole-hjem blad Påske 201 1 HØJBONYT Djeeo side 4 Børnestavning i 0.A side 6 Fra brand til brandgodt side 8 Papir-emne i 3.B side 10 Indvielse side 11 Legepatrulje side 12 Reli-hvadfornoget?

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter mm. derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere