T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N"

Transkript

1 T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N

2 Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade Fredericia, telefon: Redaktionen Ansvarshavende redaktør: Major K.H. Kjærgaard, Redaktør: Overkonstabel af 1. grad L.A. Lindholm Korrektur: Overkonstabel af 1. grad C.E. Jensen Tryk PR-Offset, Entreprenørvej Fredericia Adresseændring Meddeles på tlf Udgivelse/abonnement TELEGRAFEN udkommer 6 gange årligt Et årsabonnement koster kun 110,- kr. Oplag Eksemplarer ISSN Deadline Sidste frist for indlevering af ind læg til næste nummer er den 27. marts eller efter aftale med redaktøren. TELEGRAFEN for deles til alle Telegrafregi men tets militære- og civile ansatte i ind- og udland, samt til relevante myndig he der, or ga ni sa ti o ner, abon nen ter og an non cø rer. Meninger og holdninger der kommer til udtryk i artiklerne er ikke nødvendigvis sammenfaldende med redaktionens eller regimentets meninger og holdninger. Eftertryk kun tilladt med kil de an gi vel se. Forsidefoto Bjergveje i Afghanistan kan være ensporede. Hvem kommer først til at køre op eller ned? Læs mere i "En anderledes udsendelse" på side 9. Nytårskaffe til de civile I får travlt alle sammen - godt nytår Slip arkitekten løs Tak fordi I passer på os Obersten har ordet En anderledes udsendelse Regimentets nyeste stabschef... Sudan operationsrummet... Hærens Føringsstøtteskole 2006 Bataljonschef for en eller to... Gå en tur med andre Døbt i gul sodavand Vi kan gøre det lidt bedre i Irak Pehrson blev snydt til jul Hjemvendt fra Sudan Personelnyt Frederikshavn Hadsten Herning Vejle Wir haben super kleider, für alle mann! Hjørring Horsens Ikast Marcus Exclusive Randers City Ringkøbing Silkeborg Fredericia Skagen Varde Viborg Aalborg London KINO Don Vito Expensive Marcus Diesel Icemann Revolution Vendersgade Fredericia Tlf BZR

3 danskerne var underlagt i missionen. Det var absolut ikke forhold, som danske professionelle forhold ville byde andre, eller som vi før har været udefor. Missionen blev dog gennemført og obersten kunne i den forbindelse udtrykke sin store tilfredshed med måden de udsendte, trods alt, havde tacklet problemerne på. Nytårsparolen for de civile er den bedste af de mange paroler, der bliver holdt for de ansatte ved Telegrafregimentet. Der kan man sidde ned - en del af tiden - og så er der kaffe og rundstykker med pålæg. Nytårskaffe til de civile Det er næsten ikke til at samle alle - ligegyldigt hvad anledningen så er. Nytårsparolerne er der, man kan samle flest og især parolen for de civile trækker godt. Af Leon Lindholm, redaktionen. Major Kim Kjærgaard kommanderede alle civile "ret" - tog imod obersten og overgav ham forsamlingen af civile, der talte næsten 90 mand (M/K). Efter en del signaltekniske problemer med mikrofonen, som cafeteria bestyreren hurtig løste, var lyden med og oberst I.J. Bager kunne igen få alle op at stå- i bogstaveligste forstand - da Hendes Majestæt Dronningens nytårstale skulle - overbringes - oplæses. Så er kaffen fri Derefter kunne obersten gi' kaffen fri og imens den årlige gratis nytårskaffe blev indtaget fortsatte obersten med at overbringe forsvarschef, general Jesper Helsø's nytårhilsen. Hvor der især blev lagt stor vægt på, at generalen i sin tale fremhævede DCM-kompagniets i Haderslev og deres indsats i 2005 og generelt var der stor fokus på den internationale indsats, men fra udlandet var der også emner som flodbølgen i Thailand. Af problemer i året 2005 var der, som ventet en del indkørings vanskeligheder omkring oprettelsen af Forsvarets Personeltjeneste og overdragelsen af de utrolig mange opgaver det indebar. Det er på vej til at virke, men der er en del endnu, der skal pudses af, for som obersten sagde: "Vi vidste jo godt alle sammen, at det ikke er uden problemer at gå fra decentral - til central ledelse og styring af et så stort område. Det vidste vi og det har vi taget højde for. Det skal nok lykkedes at få det hele på plads, men der skal tid til, førend rutinerne i opgaverne og grænsefladerne er afklaret. Vi er godt på vej". Efter forsvarschefens nytårstale var der talen fra chefen for Hærens Operative Kommando (HOK) generalmajor P. Kiærskou, der i sin tale kom ind på brugen af Telegrafregimentet i de mange internationale missioner og han havde også bemærket, at indsatsen i Sudan ikke var uden problemer. Her var vores soldater under FN-ledelse. Det er anderledes end at være ude i NATO-ledede misioner ingen tvivl om det. De udsendte til Sudanmissionen i Dafur havde absolut heller ikke opnået de bedste forhold under den italienske ledelse af faldskærmsbataljonen, som Det nye år byder på ændringer Obersten gik derefter over i sin egen tale til de civile og kunne gentage, at der har været problemer med implementering af Forsvaret Personeltjeneste i byder på nye og mange flere ændringer - de første var ændring af Hærens Signalskole til Hærens Føringsstøtteskole. Ledelsessekretariatet fortsætter året ud i et skyggeforløb af det nye Garnisonsstøtteelementet (GSE) og er ved årets udgang forvandlet helt til GSE. I slutningen af januar starter "Forsvarets Dag" på Bülows Kaserne. Det er dem, der står for hvervning og sessioner. Infirmeriet er blevet underlagt Forsvarets Sundhedstjeneste. Den 1. juli overgår Driftssektionen og de mange regnskabsopgaver til Forsvarets regnskabstjeneste. Værkstederne overgår til Forsvarets Materieltjeneste ligesom depoterne og materielsektionen gør henover året. Inden alt dette falder på plads, skal vi så også lige have afsluttet en del opgaver der ligger "åbne" i optimeringsprojektet og alle bygninger og arealerne i Fredericia og Haderslev overdrages til Forsvarets Bygningstjeneste Alvor og spænding i 2006 Det næste fremkaldt fuldstændig ro blandt de mange civile, for obersten sagde: "Mange af jer, der er her, vil i årets forløb blive berørt af dette. Mange vil skifte arbejde - arbejdsplads eller måske endda skulle forlade os. Det berører os alle meget, men I må love mig, at I beholder is i maven så lang tid som muligt. Bevar roen og vær med til at finde gode konstruktive løsninger. Det bliver en svær tid, men vi skal igennem det og sammen skal vi opnå det bedst mulige resultat. Selvom det vil gøre ondt på nogle, så skal vi igennem det". Obersten holdt en lille kunstpause og der kom igen en svag summen og klirren med kaffekopper tilbage til det ellers stille lokale. Obersten rundede af og takkede alle de civile for året 2005 og ønskede velkommen til et spændende aktivt år Så til den "lyse" del. Efter denne gode nytårsparoles første del, var det nu tid til det mange havde ventet med spænding - hvem skal være årets civile medarbejder fra TELEGRAFEN 3

4 2005 og dermed have overrakt diplom og et lys? Claus var en klar vinder Cafeterialeder Claus Vestergaard, løb af med sejren. Oberst Bager kaldte Claus op til talerstolen og her blev motivationen, for at Claus var valgt til årets civile medarbejder 2005 læst op for forsamlingen: "Cafeterialederen er i besiddelse af en indsigt og forståelse, der i høj grad medvirker til en god omgangstone blandt de ansatte i cafeteriaet. Claus Vestergaard er altid villig til at hjælpe andre og er ofte den, som møder i weekender, når der afholdes arrangementer. Han er gennem sit daglige virke og sin personlige adfærd med til at skabe et bredt, godt og udbytterigt samarbejde. Han har i 2005 i udpræget grad været med til at "trække læsset" i forbindelse med medarbejdernes fravær med henblik på deltagelse i optimeringsprocessen. Claus Vestergaards måde at bestride sin tjeneste på er forbilledlig". En stolt Klaus kunne derefter modtage det flotte diplom, håndtryk og så det eftertragtede patronhylster der er lavet om til en olielampe. Nu kan denne lampe lyse i et helt år for Klaus hvor han ønsker det. Hver gang han ser på lysets flamme, kan han tænke på, at der er nogen, der påskønner hans arbejdsindsats. Til lykke Klaus det er fortjent. Efter alt dette var der så en halv time til kaffe, rundstykker og en god snak, som der ellers ikke er tid til i dagligdagen. Claus Vestergaard - årets civile medarbejder 2005 ved Telegrafregimentet bliver et år med mange forandringer, men bevar det kolde overblik. I får travlt alle sammen - godt nytår Af Leon Lindholm redaktionen. Kl kunne stabschef oberstløjtnant Steffen Zachariassen melde styrken af for sidste gang til obersten. Midt i januar overgår Zachariassen til Staben/Danske Division. Dette års nytårsparole begyndte som den for de civile, med talen fra Hendes Majestæt Dronningen, forsvarschefens og chefen for Hærens Operative Kommandos nytårshilsner til folket. Dette vil jeg ikke skrive mere om for talerne i fuld længde er tilgængelig på flere måder. Derimod var regimentschef oberst Ib J. Bagers egne ord mere interessante, for igen kunne han fortælle om de mange ændringer, der vil ske igennem det nye år. Alle fremmødte ved denne parole kan ligesom ved de civiles parole forvente, at der vil være mange, der skal skifte arbejdsplads, opgaver eller vil de i hvert fald alle opleve, at dele af det der udgør "servicen" omkring enhederne - det der gør, at alt andet hænger sammen og virker - det vil gennemgå store og mange ændringer, men ligesom til de civile udtrykte obersten et ønske om, at alle ville trække med i snoren i stedet for at trække imod. Igen kunne han også her sige: "Sørg for at holde hovedet koldt - ha' is i maven og lad tingene finde sin naturlige plads og lad det tage den tid der skal til, for der sker meget og der kommer mange ændringer, måske flere end noget forsvarsforlig tidligere har bragt". For os ved Telegrafregimentet sker det altså i 2006 og når året her er gået, så kan vi se, hvad meningen med det hele var og vi er forhåbentligt kommet ind i nogle af de rutiner og arbejdsgange, der er blevet ændret gennem året. Mange papirgange bliver ændret og det hjælper ikke at kæmpe imod - lær dem at kende og lær at bruge dem i stedet for og så er vi tilbage ved oberstens ord "Træk med i stedet for at trække imod". Fortjente medaljer Obersten kunne, som en af de dejlige ting, der gør jobbet som oberst og regimentschef til et godt job også overraske og glæde to personer ved denne nytårsparole: Først blev afdelingssygeplejerske Lillian Johanne Kolmos kaldt frem og hun fik overrakt Forsvarets Medalje med tilhørende motivation og diplom. På Lillians medalje er der en inskription i kanten af medaljen hvor der står OIF IRAK Det henviser til, at det er for hendes store og flotte indsats under udsendel- 4 TELEGRAFEN

5 sen til det krigshærgede Irak, at Lillian har gjort sig så bemærket i positiv retning og at hun har fået tildelt denne flotte hædersbevisning, som det er at få Forsvarets medalje. Efter dette blev premierløjtnant Thomas Thorup Mählmann fra 4. Telegrafkompagni/3. Telegrafbataljon kaldt frem og også han fik overrakt Forsvarets Medalje. Dette for at bestride en stilling som Battle Captain J6 Coalision Forces Command Alfa i Kabul i Afghanistan. Den stilling ligger, jævnfør det for Telegrafregimentet foreliggende, ikke under NATO-regi, men er et amerikansk ledet hovedkvarter. Derfor har Thomas heller ikke modtaget en medalje for sin indsats i en international mission fra hverken NATO eller dansk mission. Efter dette bød obersten alle på en vand eller et glas vin. Dette tv-billede taler ikke sandt - de nye lokaler er skabt af arbejdsomme og dygtige håndværkere styret med hård hånd af fungerende kasernemester Uffe Thrane og ikke mindst arkitekt Kaj Sørensen. Slip arkitekten løs Afdelingssygeplejerske L.J. Kolmos fik overrakt Forsvarets Medalje. T.T. Mählmann fik også overrakt Forsvarets Medalje. Af Leon Lindholm, redaktionen. Hvis alle ansatte var lige så flittige til at fortælle redaktionen om, hvad de går og laver og hvad der sker, som arkitekten Kaj Sørensen ved Kaserneelementet er, så ville vi få et endnu bedre blad. Kaj Sørensen stopper mig ofte og fortæller kort om hvad der sker og hvad der skal ske. Hver gang på en måde, så man bliver nysgerrig. Det skal I læsere også mærke, så nu vil jeg fortælle om et nyt lokale på en af vores kaserner, men ikke hvilket - det må I selv undersøge. Lokalet har fået lyse borde, løse stole og ikke mindst et komplet elektronisk betjeningscenter på kateteret. Her er en lille trykfølsom tv-skærm, hvor man med et enkelt tryk kører lærredet ned, trækker gardiner for, dæmper lyset, tænder tv og videoprojektor og meget mere. Det er blevet rigtig flot og rummet er blevet gjort lidt større, da to tidligere depotrum er lagt med ind i det nye næsten færdigbyggede lokale. Telegrafsoldater er jo nogen der arbejder med teknik og computere i stor stil, så derfor er der også ved alle siddepladser en lille klap i bordet, der kan skydes til side og her gemmer sig en komplet forbindelse til opkobling af en computer til det integrerede informations netværk Forsvaret bruger. Det er blevet flot - og det virker hver gang. Godt arbejde fra Kaserneelementet, arkitekten, bygningstjenesten og ikke mindst de svedende håndværkere. Til alle jer andre: "Giv os et godt tip, om det der sker i din arbejdsdag, så kigger vi på det. Eller send bare 4-5 linier på mail". Underviseren - foredragsholderen kan styre alt fra den lille skærm midt på bordet. Til højre en videobaseret overheadsvideoprojektor. Sådan! Alle elever i klassen kan koble sig på FIIN direkte fra deres plads. Velkommen til år 2006 ved Telegrafregimentet. TELEGRAFEN 5

6 Telegrafen har sin egen måde at skåle på Af Leon Lindholm, redaktionen. Stor var forbavselsen, da jeg var inviteret med til en traditionsfyldt nytårskur - torskegildet ved Telegrafregimenternes Soldaterforening i København. Mest overraskende var det, at der pludseligt blev råbt meget højt: "Og" herefter et sekunds pause, før alle deltagere stemte i med en kort høj skålesang: "så svinger vi pokalerne igen. TELEGRAF! Og så drikker vi"! Jeg var ved at falde ned af stolen og en stakkels serveringsdame ved det tilstødende bord tabte et askebæger. Ingen tvivl om, at den havde de "gamle" soldaterkammerater sunget/råbt mange gange før. Den blev indøvet mange gange denne aften. Hvor stammer denne sang fra Det var dog ikke nok for mig, for jeg måtte vide, hvem der kunne finde på sådan noget og hvorfra kom skålen! Min gode ven Sten Rylander og hans far sad overfor mig, men de kunne ikke svare andet end: "Sådan gør vi da altid. Det vækker meget opsigt og sjov, når vi skåler på den måde - det gør alle rigtige telegrafsoldater. Vidste du ikke det"? Det holder slet ikke som svar nok, nej må vi få nogle facts! Faktisk var der kun én, blandt alle disse soldaterkammerater, der kunne svare, nemlig landsformand Erik E. Jensen, som senere måtte rejse sig og fortælle: "Telegrafregimenternes Soldaterforening er 1 år og 11 måneder ældre end Telegrafregimentet, for soldaterforeningerne opstod blandt pionererne, der var til, førend telegraftropperne blev en selvstændig våbenart. Disse pionerer havde en stolt tradition, for at måtte skåle med hinanden. Det skulle altid ske med ordene: "OG - så svinger vi pokalerne igen - Pioner! Og så drikker vi". "Denne tradition tog vi som unge telegrafsoldater med over i Telegrafkompagniet, der senere blev til Sjællandske Telegrafregiment og lå i Værløse". Min opfordring skal herefter lyde til alle: "Næste gang I får noget i glasset, så tag tradition til jer, så alle kan høre, hvor I kommer fra. Brug det i messerne til fødselsdage i Skipperlauget, Seniorlauget, Logen eller klubberne, hvor I mødes. "OG... så svinger vi pokalerne igen - TELEGRAF - og så drikker vi". Obersten kom også forbi vagten på Haderslev Kaserne jule- og nytårsaften. Tak fordi I passer på os Af Leon Lindholm, redaktionen. Alle soldater, der var på vagt jule- og nytårsaften, fik besøg lige inden det store aftensmåltid lavet af cafeteriaet blev serveret. Oberst I.J. Bager har den tradition, at alle soldater på vagt jule- og nytårsaften skal have et glas portvin og en stor tak fordi de tager vagten disse dage og dermed må undvære familierne. Med de nye flotte vagtlokaler i Fredericia og de gode forhold i Haderslev er det nu Husk tilmelding til Gabrielsaften Fredag den 24. marts kl Kaptajn (KVO) B. Rochler på tlf Fiin: tgr-le42 Bindende tilmelding Betaling ved ankomst lettere at få folk til at "tage" vagterne. Det er jo hørt, at man i "gamle" dage satte sig sammen, alle der kunne risikere at få vagterne. Så gik hatten rundt og alle puttede 100 kr i på skift. Når puljen blev stor nok, begyndte "frivillige" at melde sig til at tage vagterne og de delte puljen. Det må man ikke mere og det er ikke nødvendigt. Gode kammerater byder sig til og på alle tre kaserner var der faktisk én, der havde taget både jule- og nytårsaften, men ellers fordeles vagterne uden problemer. Telegrafregimentets Fond har modtaget følgende frivillige bidrag. Telegrafregimentets soldaterforening jubilarstævne kr. 500,00 Bidrag kan indbetales via: Middelfart Sparekasse på konto: Eller kontant til: A. Schønemann, Driftssektionen. 6 TELEGRAFEN

7 Forventningens glæde Af regimentschef oberst I.J. Bager. Så nåede vi vel ind i det nye år - år 2 i det nye forsvarsforlig. Mange er nu begyndt at spørge om, hvor alt det nye materiel bliver af, som der trods alt er afsat 813 milioner kroner til i denne forligsperiode. Det er kun forståeligt, at nogen kan blive frustreret over, at det tager så lang tid og måske også er efterladt med et indtryk af, at "det nok også er dem der i Hærens Materiel Kommando (HMAK), der sidder på hænderne". Det sidste udsagn kan jeg med sikkerhed afvise. Den sidste leverance af DEOS Network Management System (NMS) taler sit tydelige sprog desangående. Men samtidig viser denne leverance også, hvor lang tid ting tager, også selv om de er vel planlagte og gennemførte. Meget nyt materiel er på vej Men hvad er det så, vi skal væbne os med tålmodighed til og vente på? Det er faktisk rigtig mange ting, som vi under fællesbegrebet "HRN3" kan se frem til. Det drejer sig bl.a. om udfoldelige hovedkvarterscontainere, videreudvikling af DACCIS, anskaffelse af Battle Management System, opgradering af et stort antal HF-stationer, flere CISCEN, EK-materiel, Beyond Line of Sight-kapacitet til DEOS og meget andet. Dertil kommer seks stk. hjul-pmv'er i stabsog signalkonfiguration til 1. Brigade og Danske Division. Alt dette vil sammen med et omfattende systemarkitekturstudie bringe hæren endnu et stort skridt i retning af en god kapacitet til netværksbaserede operationer. Så jeg kan godt forstå, hvis man professionelt til tider kan spørge sig selv: "Hvor bliver det dog af"? Men vejen er lang. Først af alt er forsvarsmateriel ikke lagervarer. Produktionslinierne startes først op, når kontrakterne er i hus, eller man kommer ind i køen - efter alle de andre kunder. Dernæst tager det tid at foretage indbygning af materiellet i køretøjer og containere. Hærens hovedværksted har kun begrænset kapacitet, så også i forbindelse hermed kan der gå en rum tid, før materiellet kan udleveres. Endelig vil andre mere presserende behov til de igangværende internationale missioner ofte konkurrere om pengene til materielanskaffelser. Så prioriteringen af, hvad der kommer først, kan ofte være en barsk affære. Tålmodighed er en dyd Mange af de anskaffelser, som vi venter på, vil vi derfor nok først kunne se mod slutningen af forligsperioden eller først ind i den næste forligsperiode. Indtil da har vi fortsat de mange opgaver, der skal løses med det, vi kalder "materielarven". Føringsstøttetropperne er reelt ikke så ringe stillet endda, men det er oplagt, at jo ældre vort materiel bliver, jo større bliver behovet for vedligeholdelse, en byrde, der kan være vanskelig at løfte i en i øvrigt meget travl hverdag. Mit budskab er derfor: "Alle kommer til at væbne sig med tålmodighed og indse, at ting nu engang tager tid og når det gælder materielanskaffelser - rigtig lang tid"! Jeres RC Pansret mandskabsvogn på hjul med et komplet nyt kommunikations udstyr monteret. TELEGRAFEN 7

8 Gulvbelægning Gardiner Tæpper Trægulve Gulvafslibning Søndermarksvej 210, 7000 Fredericia tlf.: Ny annonce - fra en ansat 10% rabat mod forevisning af militær id-kort - ved behandling på klinikken - Claire Svendsen, Skovgårdsparken 46 Brejning Børkop. Tlf.: Online booking på: www. VKS7080.dk MA LER FIR MA ET RAND & AN DER SEN A/S 7000 FRE DE RI CIA,Tlf mail: Støt anoncørerne - og fortæl dem, at du gør det - de støtter os. Fredericia Bowling- & Keglecenter Mandag til lørdag offentlig åbent: Søndag: Stedet hvor man morer sig, og får en god op le vel se. Kom og prøv vo re baner, eller be nyt et af vore mange til bud og ar ran ge - men ter. Priser gældende mandag til fre dag kr. 96,- pr. banetime excl. sko kr. 117,- pr. banetime excl. sko kr. 147,- pr. banetime excl. sko. Priser gældende lørdag og søndag Hele dagen kr. 147,- pr. banetime excl. sko. Keglecenteret Timepris alle dage kr. 75,- excl. sko. Leje af sko kr. 8,- pr. par. Pensionistpriser og rabatter, forhør i centeret Banebestilling på telefon eller på mail: Internetadressen: 8 TELEGRAFEN

9 "Velkommen til USA... her er dit skrivebord"! Vi havde en uge til overdragelsen af opgaverne, så vi udvekslede mails, mapper og minder, inden der blev sagt: "Farvel, du er nu eneste dansker i lejren, håber du taler Amerikansk". Ryd lige op efter jer. Når håndværkere ikke ved hvad der er letantændeligt, så kan det gå gruelig galt. Heldigvis var det kun materiel der gik til ved branden.0 En anderledes udsendelse Afghanistan er meget anderledes end Danmark. Befolkningen har set at krigen er stoppet, men opbygningen efter mange årtiers krige går langsomt. Tror de selv på en god fremtid. mine dage som aldrig-været-udsendt som omme. Turen gik hurtigt og pludselig stod jeg i Kabul International Airport og fandt min kollega, som hjalp med at få mig og min bagage med til den lejr, som jeg nu engang skulle være i. Tak for hjælpen Thomas! Lejren Jeg er stationeret i det amerikanske hovedkvarter Combined Forces Command Afghanistan (CFC-A) i lejren Camp Eggers. Her har et hav af stabsofficerer deres daglige gang, hvor de styrer slagets gang. CFC-A er amerikanernes strategiske hovedkvarter i Afghanistan ledet af general Eikenberry. Det har underlagt Combined Joint Task Force 76 (CJTF76) som er deres taktiske hovedkvarter, der styrer alle deres operative enheder (eks. Task Force Devil, Dagger, Sword etc.). Camp Eggers er ca. 1/3 af Ryes Kaserne arealmæssigt og der arbejder 1400 mennesker. Mine funktionsområder Det første stykke tid hernede gik med at iagtage og finde ud af, hvordan de egentlig havde tænkt sig at udnytte det tilgåede danske know how. Parlamentsvalget var nært forestående, så min chef valgte at give mig opgaven i forbindelse med opsætningen af signaløvelsen, der skulle holdes en uge før valget og havde til formål at kontrollere alle signalmidlerne fra det enkelte valgsted op til Joint Electorial Operation Cell (JEOC), der var stedet, hvorfra UN styrede hele valgprocessen. En anderledes og spændende opgave. Valget blev overstået forholdsvist fredeligt og nye opgaver skulle findes frem. Af kaptajn P.S. Noes (Battle Captain/ Signal Plans Officer IOC/OEF/CFC-A). Missionsorienteret uddannelse Op til denne noget anderledes udsendelse hørte der en lidt anderledes træning. Det inkluderede bl. a. kurser i Sverige, Finland og Italien hvilket jo er lækkert, når man lever under mottoet: "Join the army - and see the world". Men "træningen" var heldigvis spredt fra april til juli, så der var tid til at nærstudere missionsområdet. Jeg blev ikke uddannet sammen med ISAF personellet (de der er indsat i Afghanistan - red.), men jeg sneg mig med på et par af deres moduler alligevel. Udrotationen til Afghanistan Endelig kom dagen hvor jeg kunne smide mig tilbage i flysædet og erklære P.S. Noes foran en rigtig "herrebil". TELEGRAFEN 9

10 Heldigvis er det afghanske telekommunikations m inisterie ved at udbygge deres kommunikations infrastruktur fra hovedstaden til de 34 provinser via satellit og mikrobølger (Government Communications Network). Endvidere bygger de fra alle provinserne ned til de ca. 355 distrikter (antallet skifter hele tiden grundet organisations ændringer). Slutteligt er alle guvenørernes bygninger ved at blive tilsluttet et netværk, kun til deres brug. Så der er mange lækre detaljer for en telegrafofficer at arbejde med. Brænder for sit arbejde - ikke med Midt i en meget hektisk periode, valgte amerikanerne at dække halvtaget i midten af vores bygning til. Nogle lokale svejsere gik igang med at svejse bliktag, men i Afghanistan er det åbenbart normalt at isolere tage med tjære og savsmuld, hvilket sammen med svejsegnister giver en lidt uheldig kombination. Resultat: En hel nedbrændt CJ 6 sektion. Heldigvis kun materiel skade, men det knuste nu mit tekniske hjerte lidt at se alle de 60" smeltede plasmaskærme, computere og servere. Dagen efter var netværket oppe at køre igen. Det er måske også lidt nemmere og hurtigere at få alt op igen, hvis man arbejder med et amerikansk budget. Dog kæmpes der stadig med korruption, sikkerhedsproblemer og infrastruktuelle mangler (strøm, beredskab m.m.). "Nøglen" til de "låse" der hersker hernede, kan man finde under historiens vinger. En stor del af befolkningen virker apatiske hvad dagen imorgen angår, hvilket jo er naturligt efter flere årtier med borgerkrig. Et meget rammende eksempel oplevede jeg, da jeg spurgte en oberst hvorfor i alverden man har smidt alle de antenner man overhovedet kan presse sammen op på et bjerg, istedet for at bruge nogle af de andre bjerge (Kabul er omgivet af bjerge på alle sider). Svaret var simpelt: "Der er ingen vej, ingen strøm og mange miner". Ingen grund til at starte med at rydde en vej og sætte nogle generatorer derop, hvis det alligevel bliver sprængt i luften i morgen. Men krigen som sådan er heldigvis slut, nu skal vi bare have lokalbefolkningen til at indse, at der er en fremtid for den Afghanske befolkning - også imorgen. MALING OG GREJ HØJDEPUNKTET Egeskovvej Fredericia Tlf.: KREATIV KU LØR FOR MID LING Åbningstider: Mandag til fredag Lørdag "Fritiden" Når nu man alligevel skal være her, kan man ligeså godt holde sig beskæftiget hele tiden. Så går det lidt hurtigere. Heldigvis har amerikanerne en kontaktog velfærdsofficers arbejdsgruppe, som alle er velkomne til at være med i. Takket være dem har vi nu 15 Danske spinningcykler som vi bruger flittigt hver dag. Envidere er der jo fredags-basaren, poker tournamentet, udflugter til børnehjem og flygtningecentre, banko (det slår nu ikke Esthers lagkage banko på soldaterhjemmet i Fredericia), splinternyt $ fitnesscenter, udendørs filmaftener og hyggelige køkkener på den amerikanske ambassade, som de er meget glade for, at vi bruger samt en del andet. Livet er skam ikke så slemt hernede. Vejen frem for Afghanistan Hvis jeg skal reflektere over de sidste fire måneder i relation til den fremtidige opbygning af landet, må min konklusion blive: "Det går den rigtige vej i en meget kompliceret proces". På den kommunikationsmæssige side er der rigtig mange gode tiltag, arbejdsgrupper og processer er i gang for at opfylde kommunikationsministerens femårs plan ( Plan.asp). Åh Abe Hjælp med at hjælpe Konstabelmessen i Fredericia Garnison er af Muskelsvindfonden blevet bedt om at skaffe hjælpere til Åh Abe koncerten i Odense - lørdag den 3. juni. Sidste år hjalp vi også, og vi fik så fine tilbagemeldinger, at vi i år er blevet bedt om at skaffe endnu flere hjælpere. Vi skal stille mindst 40 mand/kvinder over 18 år, så der er også brug for DIG. Alle kan deltage og du er velkommen til at tage din mand/kone/kæreste med. Vi skal også forudse at hjælpe ved koncerterne i Arhus og Kolding (dog ikke med så mange), men du behøver kun at binde dig for en koncert. Lidt om dagen Vi mødes ved hovedporten på Ryes Kaserne 3. juni kl , hvor der er fælles transport til Dyrskuepladsen i Odense. Kl skal vi stå klar i vores nye trøje (alle får en). Først får vi udleveret mad og drikke billetter til hele dagen og så skal der arbejdes - nogle skal holde vagt, andre skal bygge telte. Når pladsen er klar, fordeles vi til boderne: "Bar - sandwich - rutschebane - hoppeborge og meget andet. Kl er pladsen pakket sammen og vi er klar til at tage hjem, efter en oplevelsesrig dag og med en god følelse af at have gjort nogen for andre. Fifty - fifty Ikke nok med at du hjælper Muskelsvindfonden, du hjælper også messen og dig selv. Messen får 500,-kr /deltager pr. koncert. Af dem får du et gavekort på 250,- kr. som tak for hjælpen. Messens andel fra dagen går til at få renoveret Messen for. Tilmelding/spørgsmål skal ske til Konstabelmessen's formand Ole Steen Hansen på telefon TELEGRAFEN

11 Regimentets nye stabschef - den sidste Oberstløjtnant Niels Hother Jakobsen er den nye stabschef og næstkommanderende ved Telegrafregimentet. Han er både velkendt og vellidt fra tidligere tjeneste ved regimentet. Nørreport Cy kel for ret ning Per Olsen Vi fører kun de gode mærker såsom: "X-treme, Everton, MBK, Tårnby, Avenue, Grisley og Ideal." Vi er eksperter i racercyker og specielt udstyr. Af Leon Lindholm, redaktionen. Oberst Ib J. Bager kunne tage kommandoen fra stabschef oberstløjtnant Steffen Zachariassen, der i fremtiden skal virke ved Danske Division. I stedet kunne han overdrage kommandoen til oberstløjtnant Niels Hother Jakobsen (NHJ), der er vendt tilbage til Telegrafregimentet igen. Oberst Bager afsluttede sin overdragelse med at sige: "Du er meget velkommen tilbage til regimentet og der er arbejde nok at tage fat på - du skal nok få kam til dit hår". NHJ er 56 år, bor på Hesseløvej i Fredericia sammen med sin kone Jette. Han er udlært frisør og arbejdede som frisør indtil sin indkaldelse, så oberstens kommentar, "... kam til dit hår", var i den forstand nok tvetydig. De seneste år har NHJ arbejdet i Finnerup med en daglig tur på 120 kilometer - hver vej, så efter fartbegrænsningerne at vurdere ca. 3 timers kørsel hver dag. Det kan nu reduceres til 10 minutter dagligt. Nu skal han så være regimentets sidste stabschef, indtil denne stilling forsvinder, som givet i det nye forsvarsforlig. NHJ sagde ved sin tiltrædelse: "Jeg havde ikke forventet at komme tilbage som stabschef, da jeg for år tilbage rejste herfra efter en periode som bataljonschef, men jeg er meget glad for at være "hjemme" ved regimentet igen, hvor jeg hører til. Der er meget at tage fat på og sammen med jer, der er til paraden her i dag, skal jeg løse de mange opgaver, der kommer i 2006, for at vi kan få Telegrafregimentet med ind i næste år som planlagt og givet i det nye forsvarsforlig. Det bliver en tid med ændringer af store og små ting, mange og forskelligartede opgaver vil vise sig, men jeg er sikker på, at vi kan løse det sammen. Jeg er i hvert fald glad for at være tilbage og sluttelig vil jeg gerne hilse på hver enkelt af jer, inden vi går ind ved siden af til et glas dejlig koldt hvidvin eller en vand". Herefter gik oberstløjtnant N.H. Jakobsen hele turen rundt og gav alle "mand" hånd. Her faldt han over mange gamle kendinge. Nye cykler og alt i tilbehør Reparation af alle mærker. Nørreport, Tlf Fredericia Oberstløjtnant N.H. Jacobsen er den nye stabschef og næstkommanderende ved Telegrafregimentet. TELEGRAFEN 11

12 Skjold Burne Vinhandel Kongensgade Fredericia, Giver to flasker vin for artiklen Et gavekort på 100,- kr. er på vej. Den italienske teltlejr ligger inde midt i Khartoum. Det store hotellignende byggeri i baggrunden er en kaserne. Sudan - operationsrummet - stedet for alt kommunikation 60 grader inde i teltene, mad der var så dårlig og uhygiejnisk tilberedt at toiletter skulle være indefor rimelig afstand. Bureaukrati og mærkelige regler - Afrika er anderledes men en dejlig oplevelse. Af sergent Torsten Sønnichsen og sergent Klaus Frisk, 2. Telegrafkompagni/ 3. Telegrafbataljon Efter to en halv måneders ventetid på livgardens kaserne i Høvelte oprandt afrejsedagen, hvor vi endelig skulle udsendes til Sudan - det var den 12. juni Humøret var højt, da den lange ventetid var overstået og vi endelig skulle til at vise vores værdi. Efter en lang rejsedag stod vi ud af flyet kort før midnat i hovedstaden Khartoum. Her mødtes vi af en let og lun vind i ca. 30 graders varme, som vi troede måtte komme fra flyet. Nej dette var bare sommerens nat-temperatur. Vi blev modtaget af seniorsergent Carlsen, som hjalp os igennem lufthavnens besværligheder, det sudanesiske system er ikke lige sådan at danse med og derefter kom vi med bus til hotellet, hvor vi skulle bo på ubestemt tid. 100 timers vagt i ugen Efter en svedig nat og fremmed morgenmad, gik turen til UN hovedkvarteret, hvor vi, efter alt det praktiske med Idkort o.s.v., blev fordelt til de forskellige stillinger vi skulle besætte. Vi havde fået tildelt funktionen som vagthavende befalingsmænd i missionens operationsrum, Unified Mission Operation Centre, kaldet UMOC, hvor vi organisatorisk skulle være fire befalingsmænd, men kun var tre, så det blev til masser af vagter. Vi havde gennemsnitlig vagt 100 timer om ugen. Dette var en klar fordel for os, da vi hurtigt lærte, hvordan man skulle arbejde i et ofte trægt og tungt UN system. Derudover indebar vores funktion, at vi havde kendskab til det meste som foregik i missionsområdet, hvilket gjorde at vi danskere i UMOC blev til en slags "help-desk". Arbejdet i UMOC bestod i sin helhed i at modtage information fra de enkelte sektorer og sørge for videreformidling og opfølgning på dette. Hvis pågældende ikke var til stede måtte vi enten finde en anden, eller selv tage stilling til de forskellige situationer. Vi havde beføjelse til uden for normal arbejdstid at handle på Force Commanders (generalmajoren) vegne. Alt militær information ud af missionen gik via sektorerne gennem os og videre til UN i New York. Her var vores opgave at udtage det relevante til vores daglige situationsrapport (SITREP), som vi sendte videre, samt lave den daglige PERREP og LOGREP for hele missionen. Det at være dansk sergent og skulle beordre officerer fra forskellige nationer i alle mulige situationer var en stor prøvelse, da man skulle til at tage et ansvar, som man ikke var vant til - og dette faldt ikke i alle officerers smag. Nogle nationer ville ikke rigtig indordne sig under, at det ikke er graden, men funktionen som gav bemyndigelse til dette. De fleste accepterede det med det samme og de brugte os til fjern-undervisning, hvor de lærte engelsk og en del om forkortelser. Dette var en gensidig undervisning, da vi i nogle tilfælde selv måtte ud og søge et svar. Helt overordnet var det, at arbejde i et multinationalt miljø, en udfordrende og lærerig oplevelse. Vores opgave var også at lære nye officerer i UMOC om arbejdet og vejlede dem i, hvordan de skulle reagere i de forskellige situationer, der måtte ske ude i missionen, samt at give input til det daglige arbejde. Dertil kom, at der i hele hovedkvarteret blev trukket på vore kompetencer, både civilt og militært. Ingen lækkerier med posten - øv At missionen var en kombineret civil og militær mission, havde mange gange sine kraftige udslag og derfor måtte vi holde SITREP erne fra sektorerne tæt ind til kroppen. Eksempelvis havde et teamsite ikke fået nye forplejninger i syv dage, mens andre stadig havde til 15 dage. Dette blev fra højeste sted straks opfattet, som om de ikke havde fået mad fra UN, men selv måtte skaffe det. Alt hvad der på nogen måde havde med økonomi at gøre, hvilket er stort set alt, skulle også godkendes via de civile og dette var i mange tilfælde en hård og tidskrævende proces, men det var også spændende at lære de civiles syn på tingene, samt at udveksle vore militære/civile og kulturelle forskelle. Men det var ikke bare missionens interne gang som forsinkede alt, det var også Sudans egne procedurer, hvilket i mange 12 TELEGRAFEN

13 tilfælde virkede som chikane. Dette fik vi som kontingent også at føle på post- og forsyningssiden. Postaftalen med lufthavnen og de sudanesiske myndigheder varede kun i fire uger, da en tolder fandt en procedurefejl i aftalen. Det fandt vi ud af, efter at have kæmpet en hel nat på at få den netop ankomne post med. Det var meget vigtigt, at vi fik den med, da risikoen for, at posten ville overgå til det sudanesiske postvæsen var meget stor og dermed var sandsynligheden for at modtagerne ville få den lig nul. Fejlen var, at vi skulle have en skrivelse fra det danske forsvarsministerium om, hvad posten ikke måtte indeholde og at posten ville være kontrolleret før afgang fra Danmark. Denne skrivelse fik vi dog aldrig, til stor ærgrelse for især familierne derhjemme, der nu ikke kunne sende diverse forsødelse ned til deres kære mere. Dårlig hygiejne, sygdom og voldsomme toiletbesøg På forsyningssiden havde vi også vores kampe med de lokale myndigheder. Diverse formularer skulle afleveres i udenrigsministeriet og herfra var det uvist, hvornår det hele ville blive godkendt. Det hjalp heller ikke på situationen, at myndighederne pludselig valgte, at der skulle bruges nye formularer. Det stod nu også i det uvisse hvornår vi kunne få disse formularer, så det tog os i alt ca. syv uger, før vi kunne få vore forsyninger ud gennem tolden. Et eksempel på det var, at tre finske officerer ventede i fem måneder på at få deres ørkenstøvler ud. Et andet stort problem var, at ordet medicin, såsom medicinsk udstyr, ikke måtte fremgånogen steder på vore papirer, da hele møllen så skulle igennem det sudanesiske sundhedsministerium, hvilket forsinkede hele processen yderligere. Men der var også personlige problemer som gav nogle af os store kvaler. Den første måned, hvor vi boede på Hotel Palace, var der en del maveproblemer, også af den mere alvorlige karakter. Blandt andet var der en sergent, som lå syg hele måneden og der var flere hospitalsindlæggelser. Det værste tilfælde i denne periode, var en major, som en aften meget hurtigt skulle på toilet. Dette besøg resulterede i total dehydrering, så det tog ham to timer at komme ind til telefonen for at tilkalde hjælp og et tre dages besøg på et lokalt sygehus. Det sygehus kan man så tænke sig standarden på. Madforgiftningerne skyldtes ikke bare den lokale mad, men de hygiejneforhold der var i hotellets køkken, samt sanitetsforholdene, hvor de fleste toiletter lækkede vand. Så da dagen oprandt, hvor vi skulle flytte ud i den italienske lejr, var moralen hos de svækkede i top. 60 grader i telte med aircondition Den første nat i lejren var en meget varm affære. De danske airconditions, som vi havde med, kunne ikke rigtig klare disse klimatiske forhold, så temperaturen i teltene var ca. 60 grader. Det betød, at der ikke blev sovet ret meget og at vi måtte ud og leje nogle airconditions, som kunne køle teltene ned til ca. 30 grader, men for os, som havde vagter i operationsrummet og havde hviletid i dagtimerne, betød det, at vi måtte sove i temperaturer mellem 45 og 50 grader. Så i de næste tre måneder opholdt vi os ikke særligt meget i lejren, men tog i stedet ud i German club, som er en lukket klub, hvor vi kunne hvile os. Ude i klubben kunne vi ligge og sole os, tage en dukkert i swimmingpoolen, træne i fitnessrummet og få noget godt og billig mad, samt nyde en medbragt øl, som de opbevarede for os i deres køleskab. Maden i lejren blev man hurtig træt af, da der blev serveret pasta hver eneste middag og aften og der var ikke rigtig nogen forandring i denne. Dertil blev der serveret en del "alt godt fra havet", men vi nøjedes med at kalde det for "alt fra havet". I det hele taget var det en befrielse, at vi havde vores arbejde i UMOC, da generatorstøjen i de første 3 måneder ude i lejren var uholdbar med ca. 90 db. døgnet rundt, så med det samme to af os i UMOC havde mulighed for at køre en tur, gjorde vi det. Det bød på en masse interessante oplevelser og bekendtskaber. Til fest hos ambasadøren i t-shirt og cowboybukser Af de mere sjældne oplevelser var, at vi blev inviteret til fest hos den kenyanske ambassadør, hvor stort set alt hvad der kunne samles af ministre og ambassadører i Khartoum på daværende tidspunkt var inviteret. Her ville det nok have været på sin plads, at vi havde medbragt vores M/69, da vi som to sergenter i T-shirts og cowboybukser følte os noget fejlplaceret mellem alle "jakkesættene". Alt har jo en ende og hjemrejsens dato nærmede sig og vores overdragelse til Rwanda begyndte. Dette viste sig fra en positiv side, da vi havde forventet at vi skulle starte fra "punkt 0" i brugen af computere, men de var allerede på bruger niveau. Så selv om overdragelsen tog lang tid, nåede vi at give dem mere, end vi havde forventet og vi kunne nu slappe af de sidste par dage, hvor vi igen boede på hotel. For os har missionen i Sudan været en stor og lærerig oplevelse, som vi med glæde ser tilbage på og vi er begge enige om, at det ikke er sidste gang, at vi har været i Afrika. Sergent Torsten Sønnichsen (til venstre) sammen med en rumænsk major (i midten) og tre fra det sudanesiske politi. Det var i øvrigt ikke tilladt at tage billeder uden at have en skriftlig tilladelse fra indenrigsministeriet. Vi mødte ingen der havde en. TELEGRAFEN 13

14 Hærens Føringsstøtteskole 2006 Af Leon Lindholm, redaktionen. 1. januar 2006 er en af flere skæringsdatoer i det nye forsvarsforlig. På den tidligere Hærens Signalskole betød det, at der skulle skæres 10 stillinger væk. Arbejdsopgaverne ændres og skolen fik nyt navn og ny skolechef. Den 2. januar var så den første arbejdsdag og traditionen tro startede året med en nytårsparole. Oberstløjtnant N.P.H. Christensen (NPH) kunne som afgående skolechef holde sin sidste nytårsparole for skolens ansatte. NPH takkede de ansatte for den tid, han havde haft og i hans tale sagde han blandt andet: "Skolens nye organisation er på plads med tilhørende funktionsbeskrivelser vi mangler nu Forsvarskommandoens endelige godkendelse. Så efter et hektisk år 2005 lukker vi i dag Hærens Signalskole og op af asken stiger ikke fugl Føniks men Hærens Føringsstøtteskole". "På driftssiden har år 2005 været et år, hvor alle selv har anvendt tidsregistrering og rejsestyring i DeMars. Af de to delsystemer, vil I fortsat selv skulle taste i rejsestyring, men for tidsregistrering vender vi tilbage til det gamle "Skodsborg-skema" det er vurderet mere rationelt og vil lette administrationen for alle". 14 TELEGRAFEN

15 Fra venstre i forreste række: MJ J.-O. Detlef, OL K.W.L. Gram, OL J.S. Sejerup, OL P.K. Jørgensen, OB I.J. Bager, OL N.P.H. Christensen, MJ T.G. Olsen, MJ K.K. Birkebæk, MJ J.B. Andersen. Midterste række: OASS H.H. Hansen, SSG E. Rasmussen, OKS-1 C. Danelund, MJ B.N. Nielsen, SSG I.B. Nielsen, KN J.S. Hansen, MJ K.O. Vilhelmsen, MJ H.J. Krogh, ASS L. Schou, MJ K.E. Jeppesen, KN J.O. Foss, KN P.L. Rasmussen, KN N.E. Schiøtt, CSG R. Sabinsky, KN M. Søgaard. Bageste række: OS B. Boye, OKS-1 L. Vandborg, PL. P.B. Berggreen, OKS-1 C.H. Lössl, OS A. Rasmussen, MJ F.V. Nielsen, KN T Nygård, SSG K.E. Holm, KN M. Møller-Sørensen, MJ R. Wolff, KN H. Schiøler, CIVING N.C.Z. Larsen, ASS A.V. Carlsen, SSG J.H. Madsen, CSG J.C. Skodsborg, KN L.G. Rindal, KN N. Larsen, KN B.I. Jørgensen. "2005 har vist, at samling af Regimentets og vort personel i et fælles Ssekretariat har virket godt". "Kursusvirksomheden har været voksende. Med tre mand på Bornholm i denne uge, for at fejlrette og uddanne i HF, er året 2006 startet med speederen i bund". "Studie- og udviklingssiden med implementering af nyt materiel og støtte i forbindelse med missioner gav også i 2005 meget arbejde og vi har et team på vej til IRAK for at måle på noget specialudstyr så støtte til missionerne fortsætter med høj fart". NPH fortsatte om det nye år med ordene: Og hvad vil 2006 så bringe? "Endnu mere arbejde det kan jeg love jer alle. Med implementering af den nye organisation af Hærens Føringsstøtteskole samt beslutning om at arbejde i projektorganisation vil arbejdsprocesser og metoder blive ændret i den kommende tid". "Vi har kick-off i starten af januar, hvor hovedlinierne fastlægges på vores første "12-12 seminar" - og derefter vil der blive fulgt op med yderligere seminarer med henblik på at skabe grundlaget for de enkelte projekter. Som klargøring til oprettelse af Hærens Føringsstøtteskole har 2005 være præget af en intensiv uddannelse af alle medarbejdere. Det har indledningsvis været uddannelse af alle i projektledelse - og med endnu et kursus i februar/marts vil stort set alle have været gennem denne uddannelse. Dette er med henblik på, at alle kan medvirke til at fremtidens projektledelse kan blive omdrejningspunktet i skolens daglige virke. Som afslutning på år 2005 iværksattes en række indkøb af materiel - så vi kan få forbedret Internet, bedre uddannelsesmateriel i klasserne og snart alle migreret, men også til den enkelte medarbejder er der købt ind - så der vil blive udleveret et HSS Skjold til alle, der har været ansat hele år 2005 på HSS til erindring. Endvidere skal alle chefer have en PDA TELEGRAFEN 15

16 (elektronisk kalender), men også alle øvrige medarbejdere kan få en PDA i udlån. Mit krav er dog, at senest en uge efter modtagelsen skal den enkelte have en opdateret og ajourført kalender i outlook ellers er det tilbagelevering". "Med et løfte om meget arbejde i 2006 og med min forventning om, at I, som skolens dygtige medarbejdere, kan løfte opgaverne, ønsker jeg jer alle et rigtigt godt nytår". Én efter én blev de ansatte der havde været ved HSS hele 2005, kaldt frem og fik overrakt et våbenskjold med Hærens Signalskoles logo og navnetræk. Efter dette rettede NPH sine folk ind for sidste gang og han overdrog derefter kommandoen til oberst I.J. Bager, der med de kendte ord - klart og tydeligt kommanderede: "Jeg tager kommandoen". Oberst I.J. Bager nu skolechef og NPH er trådt ind som stabschef ved Hærens Føringsstøtteskole. Præsten træffes Sogne- og garnisonspræst Peter Østergaard Jacobsen træffes: Hver tirsdag fra til på Ryes Kaserne i bygning 6 (rum 155). Peter kan også kontaktes på: Telefon: Mail: LAL/RED Rettelse I TELEGRAFEN nr , i artiklen på side 9 om kursus i alternative behandlingsformer på højskoler m.v., skal det gøres klart, at civiluddannelsesrådgiver Palle Kok ikke mener, at ansatte med civiluddannelsesret SKAL bruge deres kursusuger i forbindelse med evt. arbejdsskader. Skader sket i arbejdstiden, ved udsendelse etc. skal løses via arbejdsgiveren. Det er dog muligt, at tage de nævnte kurser på højskoleophold, hvis man ønsker at bruge sin civiluddannelsesret til det. Det kan evt. være i forbindelse med en behandleruddannelse eller andet. LAL/RED Oberstløjtnant Ove Kjærsgaard Hansen har nu også overtaget kommandoen over 1.- og 3. Telegrafbataljon. Bataljonschef for en eller to bataljoner mere 1. januar sammensmeltede 1. og 3. Telegrafbataljon helt. De indledende øvelser var gjort for mere end et halvt år siden, da regimentet havde set i forsvarsforliget, at det skulle gå sådan. Af Leon Lindholm, redaktionen. I december 2005 kom dagen hvor bataljonschef for 1. - og 3. Telegrafbataljon skulle afgå for at tiltræde en ønsket stilling ved Hærens Operative Kommando som chef for kommunikations- og Informationssystemsektionen (CH/CIS/HOK). Chef for to eller tre bataljoner Oberst I.J. Bager fratog på officiel vis Søren Qvortrup kommandoen, for at overdrage den til bataljonschefen for 2. Uddannelsesbataljon, oberstløjtnant Ove K. Hansen, der dermed blev bataljonschef for to bataljoner. Eller reelt kun to bataljoner for 1. - og 3. Telegrafbataljon var smeltet sammen i løbet af 2005 og den officielle dato 1. januar 2006, blev dermed kun en dato til historiebøgerne. Oberst I.J. Bager der altid har haft "et godt øje" til begge bataljonschefer havde også kun superlativer og ros til den afgående Søren Qvortrup, som i en stor del af 2004 og 2005 fungerede som bataljonschef for flere bataljoner på samme tid - og han gjorde det godt. Der var også kun rosende ord til den nye chef, som obersten kender meget godt. Oberstløjtnant Ove K. Hansen har nu ansvaret for bataljonerne indtil juni, hvor en anden oberstløjtnant, som jeg godt tør sige, at obersten har "et rigtig godt øje til", overtager som bataljonschef for Uddannelsesbataljonen. Det bliver oberstløjtnant Susanne Bach Bager, men mere om det til den tid. Oberstløjtnant Søren Qvortrup er nu chef for CIS-sektionen ved Hærens Operative Kommando (CH/CIS/HOK). 16 TELEGRAFEN

17 Gå en tur med andre Af oversergnet af reserven H. J. Møller. Her er lidt om en sport, som der ikke er mange, der helt forstår, når nu bilen er opfundet - vandreture. Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI) har i flere år gjort meget, for at få ansatte med på nogle af de af vandreture, som de civile foreninger arrangerer. I 2005 forsøgte vi os med noget vi kalder familieture, det blev til fire ture i alt. Ligesom i 2004 havde vi på opslag foreslået nogle ture, for dem der gerne ville prøve mere. Disse ture var udvalgt fra vandrekalenderen. Turene er med distancer fra 5 til ca. 40 km. Der var udvalgt en tur til hver måned med undtagelsen af juli. Desuden havde vi lavet træningsture i perioden fra februar til juni med henblik på deltagelse i Nijmegenmarchen i Holland som afvikles i juli måned. Ture for dem der gerne ville prøve lidt mere, var det ikke den helt store interesse for og det er ikke sådan, at man blot at tager til Nijmegen og tror, at man kan gennemføre en sådan march, som er 40 km om dagen, fire dage i træk med 10 kg udrustning det kræver en del træning. For manges vedkommende ender det ofte med skader under marchen, som betyder at man må udgå. For at undgå skader, har vi udarbejdet et træningsprogram med ture fra vandrekalenderen. Forud for den endelige tilmelding, som er medio maj, er det et krav, at man skal gennemføre en træningstilstandsprøve på to ture af 40 km. Det er forskelligt, hvor de afholdes. Sidste år blev alle fra FAGI godkendt. Lidt om årets Nijmegenmarch Den er blevet så stor at KNBLO, som er foreningen, der står for arrangementet, har været nødt til at begrænse antallet af deltagere til Tidligere har der været op til forudtilmeldte fra mere end 52 forskellige lande. Af de deltagere var der omkring 6000 militære personer fra mange forskellige lande. De militære deltagere bor alle i samme lejr, der ligger syd for Nijmegen. Der er forskellige regler for hvor langt man skal gå, alt efter alder og kvinder bærer ikke vægt. Er du blevet interesseret i at deltage i Nijmegenmarchen - i uniform, har du mulighed for at deltage, når du er konstabel eller har højere grad. Du kan også deltage som hjemsendt. Betingelserne er blot, at du inden medio maj har gået 250 km og at du deltager på kontrolmarchen. Selvom du kan vælge andre ture end dem der er planlagt i træningsprogrammet, opfordres du til også at deltage i disse ture på vores hold. Specielt når du skal indgå på et hold, da det er et krav, at når du ønsker at deltage som militær person og er under 35 år. I år afvikles Nijmegenmarchen fra den 18. til og med den 21. juli Hvis du nu skulle have fået interesse for at deltage, eller vil du høre mere om Nijmegenmarchen 2006, så kontakt mig på du kan også læse mere på: TELEGRAFENS LÆSERE - får 15 % rabat på alt ved Burger King. Der gives kun rabat til indehaveren af ID-kortet. Snaremosevej 180, Fredericia. Tlf.: Gælder ikke tilbud. Friske vagter slukker brand På en patrulje opdagede vagterne på Ryes Kaserne, den 15. januar, at der var ild i en skraldespand ved kajakklubben på Østerstrand. Årsagen var ifølge Fredericia Dagblad, at et afbrændt fyrværkeribatteri var blevet antændt ved at en forbipasserende havde smidt et cigaretskod i skralespanden, hvor batteriet lå. ilden blev slukket, inden den nåede at brede sig, eller gøre alvorlige skade. Det klarede vagterne anført af overkonstabel af 1. grad P.G. Petersen, som vagter nu skal. Godt gået. LAL/RED Evers iført badebukser og strømper op ad den overisede trappe. Temp. 1 grad. Gammel dansk til gammel dansk Johnny Rasmussen, Bruno Petersen og Karen Henriksen, så ved vi allerede, at det vi nu skal læse om ikke bliver kedeligt. I Garnisonssekretariatet er der altid en god og hyggelig tone alle imellem. Hver dag ser de ud på det kolde skummende vand på Østerstrand - en flot men meget kold udsigt om vinteren. Bare tanken om vand på den sarte kontorkrop kan fremkalde "myrepatter/ gåsehud" på hvem som helst derfra. Den 23. januar gik snakken om vintervejret igen og Hardy Evers havde forvildet sig op efter post til sin sektion. Til deres snak om kulde sagde han: "I er nogle kyllinger - alle kan da klare en tur i det vand. Det er kun 1 grad, men der er da ikke is på. Det er da bare, stille og rolgt at gå ned, svømme rundt og gå op igen - det giver cirkulation i blodet - og er sundt". Ingen på gangen kunne næsten trække vejret efter denne udmelding og alt for letsindigt lød svaret: "Så gå da ned og hop i - vi sørger for fotograf og vi giver en flaske Gammel Dansk. Nå Kylling selv - hvornår skal det være"? Evers svarede: "I kører om til Skjold Bourne og køber en flaske, så mødes vi på stranden. Som sagt så gjort. Evers - den gamle danske - blev en flaske rigere. LAL/RED. TELEGRAFEN 17

18 Døbt i gul sodavand Af pens. major J.B. Henningsen, sektionschef og overingeniør ved Jysk Telefon. Kære Redaktør! Da jeg så forsiden af TELEGRAFEN, januarnummeret, kom jeg til at tænke på, hvordan "Claus Comlænder" i sin tid blev "skabt". Historien begyndte tidligt i foråret 1961 ved det daværende COMLANDDEN- MARKS Telegrafkompagni. Kompagniet blev oprettet i efteråret Jeg var chef for kompagniet fra 1956 til 1958 og igen fra 1959 til I foråret 1961 var der ved kompagniet en sergent Larsen, som var en glimrende tegner. Kompagniet havde på dette tidspunkt brug for et mærke til anbringelse på køretøjer og lignende - noget at samles om. Sergent Larsen kom med forslaget til den springende lille hest. Da kompagnifarven var gul, blev hesten gul (tallet fire symboliseres i militæret ved gul farve red). Den blev malet på kompagniets køretøjer. På dette tidspunkt udkastede jeg sammen med kompagniets næstkommanderende J.P. Svendsen en idé om, at det kunne være godt, at få en Ponyen døbes Claus Comlænder (Arkivfoto fra Århus Stiftstidende). gul hest in natura som samlingspunkt for kompagniet. En gul hest kunne være en "Nordbakke", men hestekyndige frarådede dette, den ville være for stor og besværlig, derfor skulle det være en lille Pony. Kompagniets mandskab gik ind for idéen og der blev samlet en del penge sammen, men ikke nok til købet af den hest vi havde "på hånden". Derfor gik jeg til regimentet og det lykkedes mig at få de resterende penge bevilliget fra "Velfærdsofficeren". Handlen kunne herefter afsluttes med hestehandler Kierkegaard. Hesten blev modtaget af kompagniet ved en parade på Langelandsgades Kaserne den 19. maj Her blev den behørigt døbt i gul sodavand og fik navnet Claus, begivenheden blev behørigt dokumenteret af flere fotografer og kommenteret på forsiden af Århus Stiftstidende. Hva' med en MC-klub Af Allan "Knas" Pedersen, Motorpuljen Ryes Kaserne. Falck har en klub i "firmaet" for deres motorcykelinteresserede den hedder Blå Blink og nu nærmer motorcykelsæsonen sig med hastige skridt, så hvorfor ikke prøve at danne en klub/ forening med udgangspunkt i os, der er ansat ved Telegrafregimentet eller for alle i Forsvaret. Jeg forestiller mig en klub, hvor vi kan mødes på tværs af tilhørsforhold, for at pleje vores fælles interesse. Vi kan eksempelvis lave vedligeholdelsesaftener i stil med "bil-hobby", arrangere kammeratsskabsaftner for såvel militære som civile, planlægge køreture alt efter temperament og måske lave fælles indkøbsaftaler m.m. Forudsætfor at en sådan mc-klub kan blive til noget, kræver din opbakning. Som initiativtager vil jeg have foreslå, at regel nr. 1. bliver: "Du skal have en motorcykel"! Hvad der ellers skal være af regler i en sådan klub/ forening, synes jeg vi skal bruge de resterende kolde vinter- /forårsdage til at finde ud af! Der er meget at tale om, f. eks. skal vi have et navn/mærke? Skal "pensionerede" have mulighed for deltagelse? Skal familien være med? Skal vi have faste mødeaftner og hvor ofte? Kontingent, bestyrelse og meget andet, som altid skal til for at formalisere en klub eller en forening! Tænk over det - og kontakt mig gerne på nedenstående: A. "Knas" Pedersen, Motorpuljen tlf: arb , Intern-mail på FIIN: TGR-MAT48A. 18 TELEGRAFEN

19 Midt i billedet med grøn baret kaptajn C.S. Larsen, øverst til højre kaptajn T. Dyg og forrest til højre med sort baret seniorsergent S. Bech - tre telegrafsoldater i Irak. Vi kan godt gøre det lidt bedre i Irak Af kaptajn Torben Dyg, Engineer Manager, NATO Training Mission-Iraq Fwd Headquarter, Camp Ar Rustamiyah, Baghdad - Iraq. Her en lille måneds tid før jeg skal vende hjem til Danmark efter endt mission i Irak, blev jeg af vores regimentsblad TELEGRAFEN opfordret til at skrive en artikel om missionen hernede i Bagdad. Det vil jeg naturligvis meget gerne gøre og det giver mig samtidig muligheden for at kommentere nogle af de aspekter, der er forbundet med det at være udsendt i denne type af opgaver. Artiklen er således et udtryk for mine egne oplevelser og ikke mindst mine holdninger til disse oplevelser de fleste gående i retningen af, hvordan vi som danske soldater på nogen områder, stadigt kan gøre det lidt bedre. Lejren, Camp Ar Rustamiyah (AR), som vi opholder os - og arbejder i, ligger 10 km. sydøst for Bagdad centrum og den internationale zone eller "Den Grønne Zone", som mange kalder den. Lejren dækker et areal på ca. 2 km 2, hvor Iraqi Military Academy, Joint Staff College, NATO Training Mission-Iraq Fwd Headquarter (NTM-I Fwd HQ), Base Support Unit (650 civile irakere) og en irakisk kampbataljon holder til i den ene del af lejren - og 4th Infantry Division (USA) bor i den anden del. Et emne, der naturligvis er meget fokus på hernede, er Force Protection. Et emne jeg meget gerne ville have berørt i denne artikel. Oplysninger desangående er desværre klassificeret, så dem må I have til gode til en anden god gang. Vi er i alt ni danskere i Camp Ar Rustamiyah og 11 danskere i den internationale Zone (IZ), der er udsendt af NATO. De 11 i IZ arbejder alle i staben NTM-I og er næsten repræsenteret i alle brancher. I lejren AR er vi fordelt med en dansk major på Joint Staff College, der er et NATO projekt, seks seniorsergenter på Iraqi Military Academy (IMAR) der er et koalitionsstyrke projekt og så er vi to der gør tjeneste i NTM-I Fwd HQ. Kendt undskyldning "This is a warzone" Jeg arbejder som Engineer Manager og indgår i et Site Development Team. Hvordan jeg endte i denne funktion er en længere historie, som jeg ikke vil trætte jer med her. I teamet er vi p.t. tre mand. En britisk oberst som chef, en skotsk civilingeniør og undertegnede. Vores primære opgave er at udarbejde bygge- og renoveringsprojekter, for derefter at få dem godkendt i NATO regi og afslutningsvis at føre tilsyn med byggeprojekterne on site. Det vil sige, at vi er samtidig de civile contractores "point of contact" på stedet og et af de mere interessante områder, jeg arbejder med, som er kvalitetssikringen af projekterne. I forhold til den byggestandard vi kender i Nordeuropa, så lader det naturligvis meget stå tilbage hernede. Garanti er for eksempel en "by i Rusland" og jeg kunne skrive tykke bøger med deres mange undskyldninger om, hvorfor tingene ikke lige virker, som de skal. "This is a war zone" bliver ofte brugt til at forklare, hvorfor et afløb efter tredje forsøg stadig er utæt! På den anden side, hvis min familie manglede vand, mad og tag over hovedet, så kunne jeg sikkert også finde på at udgive mig for at være blikkenslager eller lignende, bare for at få et arbejde og derved kunne tjene lidt penge til at forsørge dem med. Tager man så i øvrigt kvaliteten på deres værktøj eller mangel på samme med i betragtningen, så er det egentligt ret fantastisk, hvad de er i stand til at bygge, med det de har. Irakiske officerer ønsker demokrati Min chef har i øvrigt to funktioner. Udover at være chef for Site Development Team, så er han også akademisk mentor for den irakiske stab på Joint Staff College, hvilket har givet mig mange spændende opgaver og ikke mindst muligheden for at skabe gode personlige relationer med irakiske officerer. De er faktisk ikke så tilbagestående som mange vil påstå. Dem jeg har oplevet er både proaktive og meget interesseret i at få opbygget et fredeligt og demokratisk Irak - og det kombineret med deres klippefaste tro på landets fremtid, så er jeg ikke i tvivl om, at det nok skal lykkes for dem en dag. Iran er måske Iraks største trussel Nu hører man jo meget om terror- og oprørsgrupper, der konstant angriber alt og alle med likvideringer, suicide bombs og ikke mindst vejsidebomber mod koalitionsstyrkerne. Dem frygter alle hernede naturligvis som enkeltpersoner, men den største trussel Irak efter min opfattelse i øjeblikket er oppe imod, er den trussel som Iran udgør. I det øjeblik koalitionsstyrken trækker sig ud af et Irak, vil landet stå tilbage med et porøst demokrati og et helt nyt forsvar. Et forsvar, der dels mangler moderne udrustning, våben og materiel, men også et forsvar, der på nuværende tidspunkt kun er trænet i at bekæmpe oprører inde for eget lands grænser, det der kaldes counter insurgency (COIN). Efter min opfattelse er de i denne situation et meget let offer for Iran, der i "ly" af den fokus alle har haft på Irak i de sidste tre år, har haft ro til at opbygge deres land til et niveau, der i givet fald ville være Irak overlegent. >>>> TELEGRAFEN 19

20 Støt anoncørerne - og fortæl dem, at du gør det - de støtter os. Nyhed in den for kom mu ni ka ti on Op til otte personer kan kom mu ni ke re sammen uan set støj ni veau et i om gi vel ser ne ved hjælp af denne tråd lø se di gi ta le opfindelse. Bru ges i det sven ske og norske forsvar på skydebanen, under bykamp og i kamp vog ne. Effektiv på fly ve plad ser, i pits på for mel-1 baner og på fa brik ker med be la sten de støjforhold og mange flere steder. Rækkevidden på 300 m - kan forøges med en repeater ved stationær brug. Landlystvej 1, Erritsø, 7000 Fredercia, telefon Fredericia Løve Apotek Internationalt godkendt dykkercertifikat PADI OPEN WATER DIVER Soldater tilbud: 2.495,- kr. Tlf.: Mobil: Jyllandsgade Fredericia - Prøvedyk for dig der vil prøve at dykke - Dykkerkurser fra begynder til instruktør - Dykkerudstyr salg og service - Flaskefyldning fyldning af asker - Dykkerture stranddyk med guide 25,- kr. - Båddykning vragdykning to gange i ugen - Firmaarrangementer vandski, teambuilding og forskellige konkurrencer Spar 500,- kr. Fyns Dykkercenter, Skibhusvej 61 a, 5000 Odense C. Tlf.: , www. fyns-dykkercenter.dk Se også vores hjemmeside: Tlf.: Mobil: TELEGRAFEN

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 OBS OBS Danseaften d. 27. marts aflyst - kursus d. 30. marts - Se nedenfor og kalenderen Kære dansere og

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt.

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Turen til Norge, Mo i Rana Jeg havde glædet mig meget til at komme til Norge i min specialepraktik. Jeg ville gerne udnytte muligheden, at

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage.

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage. Kofucamp 2010 Teams: Team 1: Sempai Laurits Team 2: Sempai Mads Team 3: Sempai Monica Team 4: Sempai Sebastian Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Nyhedsbrev Maj 2012.

Nyhedsbrev Maj 2012. Nyhedsbrev Maj 2012. Nyt fra Bestyrelsen. Arbejdsdag i klubben lørdag d 16 Juni. Der vil denne dag blive lavet en arbejdsdag i klubben, hvor der skal males det sidste på klubhuset og der skal repareres

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009.

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Feltpræst Kim Jacobsen: Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Kære I der er til stede, kære kolleger, kære familie! I sidste uge kunne man

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp.

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp. Side 1 Gæs i skuret historien om morten bisp Side 2 Personer: Martin Side 3 Gæs i skuret historien om morten bisp 1 Soldat 4 2 Den hvide hest 6 3 En tigger 8 4 Den røde kappe 10 5 En drøm 12 6 En syg mand

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

MIE. MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor. drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer

MIE. MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor. drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer MIE MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer om at møde ham en dag. Mie er 8lippet, har blåt hår og bruger mere mascara end de 8leste. Hun elsker

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Sommertræning SOMMER! Længe ventet for de fleste den er her nu! Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop. Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme

Læs mere

Tøserunden 2014. Vi var cirka 14 Rimo-tilmeldte - men der var vist et par afbud. 3 toptunede Rimo er klar til afgang.

Tøserunden 2014. Vi var cirka 14 Rimo-tilmeldte - men der var vist et par afbud. 3 toptunede Rimo er klar til afgang. Tøserunden 2014. Mens nogle af ræserne er taget til Rügen Rund, andre til Italien ja, så er vi nogle stykker, der standhaftigt holder fast i at køre Tøserunden. Da jeg stod i startboksen spekulerede jeg

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 21. september 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2013 indbydes

Læs mere

Nyhedsbrev april-maj 2016 Til alle medlemmer og forældre.

Nyhedsbrev april-maj 2016 Til alle medlemmer og forældre. Nyhedsbrev april-maj 2016 Til alle medlemmer og forældre. Velkommen til de nye børn og forældre! Mandag d. 2. maj starter 81 nye medlemmer i Klub Viadukten. Stort Velkommen til jer alle sammen. Vi glæder

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Bilag G: Transskription af interview med kunde 6 Tina Weilert

Bilag G: Transskription af interview med kunde 6 Tina Weilert Bilag G: Transskription af interview med kunde 6 Tina Weilert Tina er salgschef i kursusvirksomheden LearningLink i Viborg og har selv haft deltagere med ude på Camp Lynderup. Interviewet blev afholdt

Læs mere

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan Krig i mindre skala Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan For Eric Lerdrup Bourgois, leder af

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Det var en bidende kold dag med stiv kuling og varsel om sne ( som dog ikke kom). Regentparret havde meldt sin ankomst for at deltage i markeringen for 200-års dagen

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

FLOTILLEBLADET HVF 244 SVENDBORG FEBRUAR MARTS - APRIL MHV 0. Velkommen til en ny udgave af FLOTILLEBLADET for HVF 244. Læs mere andet sted i bladet.

FLOTILLEBLADET HVF 244 SVENDBORG FEBRUAR MARTS - APRIL MHV 0. Velkommen til en ny udgave af FLOTILLEBLADET for HVF 244. Læs mere andet sted i bladet. FLOTILLEBLADET 2015 HVF 244 SVENDBORG FEBRUAR MARTS - APRIL MHV 0 Velkommen til en ny udgave af FLOTILLEBLADET for HVF 244. Læs mere andet sted i bladet. HVF 244 TIL NYTÅRSGUDSTJENESTE 2015 startede, traditionen

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev

Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev Generelle informationer om praktikstedet kan findes i mit 1. rejsebrev. Den pædagogiske opgave Min opgave i praktikken består som regel af at lave aktiviteter

Læs mere

- HOLD 1 DANCON - UNIFIL. Indhold DETCOs Corner Fortroppen baner vejen Farvel og goddag Stort og småt Danskere overtager brandstationen Bagsiden

- HOLD 1 DANCON - UNIFIL. Indhold DETCOs Corner Fortroppen baner vejen Farvel og goddag Stort og småt Danskere overtager brandstationen Bagsiden NYHEDSBREV DANCON - UNIFIL NR. 1 UGE 47 2009 - HOLD 1 Første mønstring af hele UNIFIL Hold 1 umiddelbart efter ankomsten til lejren i Naqoura, Libanon. Ansvarshavende redaktør: Detachement Commander OL.

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

Telegrafregimentets Nyhedsbrev. Af major Torben Nygaard, Uddannelsesafdelingen, Uddannelsessektionen, Telegrafregimentet.

Telegrafregimentets Nyhedsbrev. Af major Torben Nygaard, Uddannelsesafdelingen, Uddannelsessektionen, Telegrafregimentet. Telegrafregimentet Forsvarets Føringsstøttecenter 01 Telegrafregimentets Nyhedsbrev Nr. 1 februar 2016 13. årgang Telegrafregimentet er på FACEBOOK. Mød os på: https://www.facebook.com/ telegrafregimentet

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken Jule-gudstjeneste 241214 14.45 + 16,00 - Brændkjærkirken Prædiken af: sognepræst Ole Pihl Bibeltekster: Es 9,1-6a, Luk 2,1-14 Salmer: DDS 94 Det kimer nu DDS 117 En rose så jeg skyde DDS 120 - Glade jul

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Reportage sponsorer. DM4 Vejle.

Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Vejret viste sig fra sin pæneste side ved DM4 i Vejle, den første weekend i August. Banen i Vejle har et godt layout og er en fornøjelse at køre på. Desværre har de ingen

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold FEB 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 7. marts 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef for

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere