giver bøvl no1 25-års reglen i foreninger Side 11 Side 14-15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "giver bøvl no1 25-års reglen i foreninger Side 11 Side 14-15"

Transkript

1 inspiration træning tips sundhed uddannelse foreningsliv ledelse mar 2012 no1 Landsstævne 2013: Lav en foreningstur til Landsstævne! Side 11 DM i Foreningsudvikling: Masser af nye tiltag hos de 3 vestjyske deltagere Side års reglen giver bøvl i foreninger Foreningers lokaletilskud skrumper, når de får flere voksne medlemmer. Vi ser nærmere på 25-års reglens konsekvenser. Tema Side 4-9

2 indhold Fotos: morten holm mar 2012 no1 DGI Vestjyllands magasin for foreningsledere, udvalgsmedlemmer og instruktører i Vestjylland. Udgives fire gange årligt. Næste nr. udkommer sidst i maj Deadline for indlæg: 1. maj Tema: 25-års reglen side års reglen betyder, at foreninger, der har mange voksne medlemmer, får reduceret deres lokaletilskud. Vi ser nærmere på reglens konsekvenser. Vil du i DGI Vestjyllands ledelse? side 10 DGI Vestjylland moderniserer sin struktur efter principperne fra triologi. Forsidefoto Forsidefoto: Morten Holm. Fra Ramme-Lomborg IF s herrehold. Abonnement 95 kr. pr. år (4 numre). Henvendelse hos DGI Vestjylland. Annoncer Henvendelse hos DGI Vestjylland. Redaktion Bodil Jensen (Ansv. redaktør), tlf Jonna Toft (redaktør), tlf , DGI Vestjyllands bladudvalg. Sprutter af aktivitet side Læs om udviklingen i de tre vestjyske foreninger, der deltager i DM i Foreningsudvikling. Topleder er det dig? side 18 Læs om DGI s topleder-uddannelse, der giver dig nye redskaber til ledelse. Produktion Rounborgs Grafiske Hus DGI Vestjyllands kontor Tingvej 5, 6990 Ulfborg. Tlf , Kontortid: Mandag, tirsdag og torsdag kl Telefontid: Onsdag kl , fredag kl Idrætschef Preben Holm: Mob , DGI Vestjyllands formål DGI Vestjylland vil styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter. DGI Arkivfoto: Jan Ole Rasmussen Fælles tidtagningsudstyr 6 løbeklubber og DGI Vestjylland har købt fælles tidtagningsudstyr Foreninger kan gøre Lemvig lettere Kunne I tænke jer at lave et hold for 12 borgere, der gerne vil væk fra kropslig inaktivitet og komme i gang med motion? DGI Vestjylland og Lemvig Kommune søger foreninger, der vil hjælpe med at sikre aktivitetstilbud til tidligere fysisk inaktive borgere i kommunen. Med projektet Gør Lemvig Lettere ønsker Lemvig Kommune og DGI Vestjylland i fællesskab at tage et større ansvar for at skabe rammer for og medvirke til, at borgere med diabetes type 2, prædiabetes samt overvægtige kan fastholde deres ønske om et sundere liv. I korthed går projektet ud på, at man laver hold på 12 borgere, som Lemvig Kommune over en tid på 18 måneder vil følge i en glidende overgang til foreningslivet, hvor uddannede instruktører i foreningen hjælper borgerne med at blive en del af foreningen. Kontakt DGI Vestjylland, tlf , Af Preben Holm, idrætschef Mejdal GIK Motion, AK Kilen, BIK Løb Bremdal, VG Løb og Motion Vinderup, Ringkøbing Atletik og Motion samt Torsted Sogneforening har sammen med DGI Vestjylland invisteret i fælles tidtagningsudstyr. Formålet er at understøtte flest mulige løbearrangementer i Vestjylland og dække løbene med et moderne tidtagningsudstyr. Løberne bruger en éngangs-chip, som giver nøjagtige tidsangivelser. Udstyret forventes at blive brugt årligt på ca , motionsløbere i Vestjylland. Når de 6 klubber er kommet i gang med at bruge udstyret, er det meningen, at det også skal kunne lejes ud til andre, f.eks. MTB- og cykelmotionsklubber. Henvend dig til DGI Vestjylland, der også kan hjælpe med online tilmelding og markedsføring af løb. Ansætter to nye konsulenter DGI Vestjylland ansætter to nye medarbejdere, en forenings-/kommunekonsulent og en idrætskonsulent til motion og friluftsliv. Formålet er at styrke medlemsforeningerne ved at støtte deres arbejdet med at skabe flere aktive, flere medlemmer og flere frivillige. 2 Nr

3 Nyt foreningsnetværk vil du være med? DGI Vestjylland sammensætter nu et nyt foreningsnetværk. Netværket er en udfordring til forundrings-, forandrings- og udviklingsparate foreninger. Målet er at skabe og dele inspiration, som kan udvikle foreningerne. Erfaringer fra DGI Vestjyllands første foreningsnetværk viser, at det nytter at arbejde målrettet på udvikling. Netværket har udvist stor idérigdom: Familiemedlemskaber, udvikling af grønne områder og nye samarbejder med uddannelsesinstitutioner, handelstandsforeninger og kommuner er nogle af resultaterne. Netværket giver rig mulighed for inspiration og sparring, og det giver motivation til at forsætte i foreningen. Læs mere på Nu kan du søge Højskolelegatet Højskolelegatet kan søges af: - Unge, der vil på højskole. - Foreninger, der vil købe materialer eller sætte nye aktiviteter/initiativer i gang. For at modtage penge, skal man leve op til følgende: Foreninger: Skal ligge i det tidligere DGI Ringkøbingegnen og være medlem af DGI Vestjylland. Personer: Skal være aktive medlemmer i en af ovennævnte foreninger og selv betale hovedparten af opholdet. 1. maj er ansøgningsfrist. Ansøgningsskema fås hos legatudvalget: Inger Hanghøj, tlf , Pia Kirk Jensen, tlf , eller Vagn Østergaard, tlf Drop 25-års reglen 25-års reglen er forældet i et samfund, hvor vi ønsker, at alle aldersgrupper skal være aktive Af Hans Laurids Pedersen, formand for DGI Vestjylland Få det fjernet! Det kunne lyde som et udsagn fra en læge omkring et modermærke, som ikke ser sundt ud. Men det er det ikke. Det handler godt nok om noget, der ikke er sundt. Et lille mærke i en større sammenhæng, men det har stor indflydelse på hele vores hverdag i foreningslivet. Jeg taler om 25-års reglen. Reglen regulerer det lokaletilskud, som kommuner giver til foreninger. Den betyder, at kommunerne kan reducere i lokaletilskuddet, hvis foreningen har mange medlemmer over 25 år. Vi skal alle røre os Alle erkender behovet for, at alle befolkningsgrupper udfører fysisk aktivitet. Sagkyndige fremfører dagligt, at samtlige årgange kan bruge fysisk aktivitet som behandling. Det fremføres samtidig, at man bør fremme forebyggende aktivitet, så velværet forbedres og sygdomme og skavanker holdes på afstand. En forening er en fleksibel gruppe, hvor medlemmerne selv definerer behovene og sætter mål. Det er derfor uhyre vigtigt, at såvel børn, unge, voksne og ældre kan mødes i et fællesskab. Risiko for splid og fejlregistrering 25-års reglen giver en risiko for, at foreninger ikke tilbyder de aktiviteter for voksne, som der er behov for i lokalområdet. Der er også risiko for, at foreningerne ikke registrerer deres voksne medlemmer helt efter bogen, hvilket betyder, at kommunen ikke har overblik over aktivitetsniveauet. Og så kan reglen give intern splid i foreningen. Foreningerne finder løsninger, men desværre gøres det på måder, som ikke altid tåler en grundig revision. Eller også opstår der separate foreninger for voksne - de medlemmer, som påvirker den oprindelige forenings økonomi negativt. Man opretter altså en voksen-forening i foreningen, så der er to juridiske enheder med hvert sit regnskab og hver sin bestyrelse og hver sin ansøgning om lokaletilskud. I bedste fald opleves løsningen stadig som én forening, men noget bøvl er det. Det er uheldigt og nytteløst. Lad os ændre reglen i dialog Ved fornuftig dialog i hver kommune, gerne med DGI Vestjyllands medvirken, vil foreningslivet og kommunen kunne finde pragmatiske løsninger på, hvordan lokaletilskud skal prioriteres og fordeles. Også uden ekstra økonomiske konsekvenser for kommunen. Hvis en løsning skulle give lidt flere udgifter for kommunen, vil pengene blive kompenseret så rigeligt, for borgerne i området bliver sundere og får øget velvære. Lad os i fællesskab løse denne knude om 25-års reglen, så alle fortsat er i samme båd, og de frivillige ledere kan varetage hvervet som lovlydige borgere. Alt andet giver ingen mening. DGI arkivfoto: Jens Astrup leder Indstil en ung fra din forening: Unglederpris 2012 Unges engagement og indsats skal værdsættes, og det gør DGI Vestjylland med Unglederprisen Prisen er på kr, doneret af Ringkjøbing Landbobank. Unglederprisen gives til en ung på under 25 år, der: Bidrager med noget ud over det sædvanlige Har en positiv indstilling, som smitter af på andre Sæt pris på unges engagement i foreningen: Indstil dem til DGI Vestjyllands Unglederpris Fortjener en særlig påskønnelse Har gjort et ekstra stykke foreningsarbejde i årets løb. Send jeres indstilling til: DGI Vestjylland, Tingvej 5, 6990 Ulfborg, eller send en til senest 16. marts Unglederprisen uddeles ved DGI Vestjyllands årsmøde 22. marts Foto: Morten Holm Nr

4 tema 25-års reglen Forhadt regel giver bøvl i foreningerne 25-års reglen betyder, at jo flere voksne medlemmer, en forening får, jo mere skrumper foreningens lokaletilskud. På de næste 6 sider ser vi nærmere på 25-års reglen og dens konsekvenser. Arkivfoto: Morten Holm Af Jonna Toft, journalist I alle fire kommuner, som bladet her udkommer i, benyttes 25-års reglen, når kommunerne uddeler lokaletilskud til foreninger. 25-års reglen er ikke lovpligtig, men Struer, Holstebro, Lemvig og Ringkøbing-Skjern Kommuner har alligevel valgt at bruge forskellige varianter af 25-års reglen. Især i Ringkøbing-Skjern Kommune giver 25-års reglen problemer for foreningerne. Indviklet regel I dette nummer ser vi nærmere på 25-års reglen og de konsekvenser, den har for idrætsforeninger. Men først lidt baggrundsviden. Emnet er nemlig både indviklet og tørt. Men det har kontante konsekvenser, som ses på foreningernes bankkonti: Tilskud, der skrumper, jo flere voksne der melder sig ind. Så altså: Folkeoplysningsloven siger, at kommuner skal give lokaletilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år på mindst 65% af driftsudgifterne. Lovens primære formål er at støtte aktiviteter for børn og unge. Mange kommuner, også vestjyske, giver reelt mere end de 65% af driftsudgifterne, og mange giver også lokaletilskud til voksnes aktiviteter, selv om det ikke er lovpligtigt. Hvis en kommune vil skrue ned for lokaletilskud til voksen-aktiviteter, siger loven, at kommunen kan benytte sig af 25-års reglen. Tilskud sættes på skrump 25-års reglen betyder, at jo flere voksne, der er i foreningen, jo mere skrumper foreningens samlede lokaletilskud. I Ringkøbing-Skjern Kommune gælder f.eks., at hvis over halvdelen af medlemmerne er over 25 år, skrumper lokaletilskuddet fra 70% til Det er sundt at svede - men aktiviteter for voksne kan være dyre for foreningen. 40% af driftsudgifterne. Det er et fald, foreningerne kan mærke. Det er vigtigt at forstå, at 25-års reglen påvirker hele foreningens lokaletilskud. Ikke kun den del, der udløses af aktiviteter for voksne. Det er det samlede lokaletilskud til foreningen, der reduceres. Kommuner bruger reglen forskelligt 25-års reglen bruges forskelligt i de fire kommuner. I Lemvig, Struer og Holstebro Kommuner gælder reglen ikke, når foreninger bruger idrætshaller, men kun ved brug af egne eller lejede lokaler. Dermed bliver kun en lille del af foreningerne ramt; Spejdere med egne spejderhytter, boldklubber med eget klubhus mv. I Lemvig Kommune har man desuden en særregel om, at seniorafdelinger ikke tæller med i medlemsopgørelsen, hvis de undlader at søge driftstilskud til deres lokaler. I Ringkøbing-Skjern Kommune gælder 25-års reglen, uanset hvilken type lokaler foreningen bruger. Desuden er reglen skruet sammen sådan, at lokaletilskuddet ikke reduceres gradvist, men i store bidder: Fra 70% til 40% af udgifterne og videre til 20%. En enkel metode, som gør, at foreningerne ikke er i tvivl, når de rammes. 25-års reglen: Uheldige konsekvenser 1. Risiko for stilstand Når bestyrelser i foreninger skal planlægge, hvilke aktiviteter, de vil sætte i gang, er de nødt til at tage i betragtning, at hvis de får for mange voksne medlemmer, kan det gå ud over foreningens lokaletilskud. Der er altså risiko for, at foreningerne ikke tilbyder de aktiviteter for voksne, som der er et lokalt behov for. 2. Skaber intern splid 25-års reglen kan skabe splid i foreningerne, fordi aktive voksen- og ældrehold med mange deltagere kan påvirke lokaletilskuddet negativt. Nogle steder er foreninger blevet delt i to, og andre steder overvejer man det: En børneog ungdomsforening og en voksen/ældre-forening. Dermed risikerer man ikke, at børnenes lokaletilskud reduceres af de mange aktive voksne. Tanken om en stor, favnende lokalforening, hvor hele familien kan dyrke idræt livet igennem, bliver dermed sat under pres. 3. Risiko for forkert registrering 25-års reglen skaber en risiko for fejlregistrering af medlemmer. Visse foreninger registrerer ikke alle deres voksne medlemmer. Så undgår de nedgangen i lokaletilskud. Dermed får kommunen et fejlagtigt billede af aktivitetsniveauet i foreningen og i lokalområdet. 4. Bøvl for kasserere Kasserere i foreninger får ekstra arbejde med 25-års reglen. Medlemsskaren skal opdeles i over/under 25 årige, og kontingentet for voksne skal sættes på et niveau, hvor man får nogle af de mistede tilskudskroner ind igen, men de voksne alligevel stadig vil være med. I nogle foreninger betyder beskæringen af lokaletilskud desuden, at de må arbejde mere aktivt med sponsorer. 4 Nr

5 »Det er som om, det skal være vanskeligere at drive en forening, hvis den er til gavn for voksne.«thomas Vindelbo, Langhøj Fitness Hvad siger loven? tema 25-års reglen Modsætningen er Holstebro Kommune, hvor man skruer ganske langsomt ned for tilskuddet alt efter procentdelen af voksne medlemmer. En indviklet metode, der måske nok rammer lige så hårdt i sidste ende, men slaget udføres blidere! I Ringkøbing-Skjern Kommune er konsekvensen af den enkle, men hårdtslående metode, at mange foreninger er temmelig utilfredse med reglen. De forstår ikke, hvorfor foreninger skal straffes for at lave gode voksen-aktiviteter, som samler mange nye medlemmer. I den mail-rundspørge, Firkløver har lavet til DGI Vestjyllands medlemsforeninger om 25-års reglen, er ca. hvert andet svar fra foreninger i Ringkøbing- Skjern Kommune. Kan godt lave andre regler Det er ikke lovpligtigt for kommuner at benytte 25- års reglen. De kan, så længe de overholder Folkeoplysningslovens mindstekrav, fint lave deres egne regler om, hvordan voksenaktiviteter skal støttes med lokaletilskud. I en tid, hvor voksne i stort tal er idrætsaktive, og hvor ældre vrimler til idrætstiltag, er det et besynderligt signal fra kommunerne, at foreninger skal straffes økonomisk for at få flere voksne medlemmer. Alene dét gør, at kommunalpolitikerne måske skal overveje at skrue tilskudsreglerne anderledes sammen. Signalværdi er også en værdi. I hver kommune gælder, at der kun er det afsatte beløb til lokaletilskud, og det skal alle foreninger deles om. Der bliver ikke flere penge af at ændre reglerne, men måske kan man finde metoder, som ikke har de samme uheldige konsekvenser som 25-års reglen. Sådan gjorde vi Firkløver har talt med: Fritidskonsulenter i Lemvig, Struer, Holstebro og Ringkøbing- Skjern Kommuner Formændene for de politiske udvalg, som foreningslivet hører under, i de fire kommuner Specialister i Folkeoplysningsloven hos Kommunernes Landsforening og DGI En række foreningsformænd og kasserere, bl.a. via en mailrundspørge til DGI Vestjyllands medlemsforeninger. Foreninger gør krumspring Af Jonna Toft, journalist Folkeoplysningsloven siger, at kommuner skal give lokaletilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Lokaletilskuddet skal være på mindst 65% af driftsudgifterne. Flere steder, bl.a. i Lemvig og Struer Kommuner, giver de dog mere, nemlig 74%. Der er ikke noget lovkrav om, at aktiviteter for voksne skal støttes med lokaletilskud. Men det vælger mange kommuner at gøre i større eller mindre grad alligevel. Loven anviser, at kommuner kan benytte sig af 25-års reglen, hvis de vil reducere tilskuddet til voksne. Reglen betyder, at jo flere voksne, der er i foreningen, jo mindre bliver lokaletilskuddet. Kan frit vælge andre regler»kommunerne kan godt vælge at bruge andre regler end 25-års reglen, hvis de vil skrue ned for lokaletilskud til aktiviteter for voksne. Det står dem frit for, så længe de blot overholder lovens mindstekrav om tilskud på 65% af driftsudgifterne til aktiviteter for børn og unge,«vurderer idrætspolitisk rådgiver Søren Riiskjær fra DGI. Der findes en række forskellige varianter af 25-års reglen i kommunerne. Ifølge Kommunernes Landsforening er de mest udbredte, at foreninger kan have op til 10% voksne medlemmer og fortsat oppebære det fulde tilskud, eller at foreningsmedlemmer over 60 eller 65 år tæller med i beregningen som om de var under 25 år. Foreninger bruger forskellige metoder til at smutte uden om 25-års reglen. DGI Vestjyllands formand Hans Laurids Pedersen har spurgt sig for i en række anonyme foreninger Af Hans Laurids Pedersen, formand for DGI Vestjylland Når jeg spørger vores medlemsforeninger om deres håndtering af 25-års reglen, viser der sig et lidt broget billede. 25-års reglen giver kommunen mulighed for at reducere i lokaletilskuddet til hele foreningen, såfremt antallet af medlemmer over 25 år er højt i forhold til børne- og ungdomsmedlemmer. Intet nyt for voksne De personer, jeg har spurgt, har ønsket at være anonyme. De håndterer reglen på forskellig vis: Den mest kontante udmelding kom fra en større forening, der kort og kort meddeler, at man afviser at sætte flere nye aktiviteter i gang udelukkende for voksne medlemmer. Kontant betaling En anden forening laver en betalingsordning, så voksne medlemmer til visse aktiviteter betaler kontant, hver gang de er med. Mange medlemmer synes godt om dette, mens andre er trætte af at skulle medbringe kontanter. Foreningen er også træt af at skulle administrere det, men det er muligheden for aktivitet, for medlemmerne registreres ikke. Registrerer et andet sted En tredje forening samarbejder med en ikkeidrætsforening, hvor de aktive i idrætten så er medlemmer. Denne anden forening har ikke lejede lokaler. De to foreninger afregner så indbyrdes. I dette tilfælde registreres medlemmerne ikke som aktive i idræt. De fleste af dem, jeg har forhørt mig hos, organiserer det sådan, at foreningen opretter en forening i foreningen. Det betyder to juridiske enheder med hver sin bestyrelse, eget regnskab og egen bestyrelse. I de bedste tilfælde opleves dette som én forening, men det er noget værre bøvl. Fakta er at kreativiteten er stor, lovkyndigheden på kanten, og antallet af medlemmer, som driver aktivitet i foreningerne, er ikke korrekt. De enslydende kommentarer er: Lad os få bureaukratiet minimeret, vi ønsker ikke at være lovbrydere, og vi vil gerne have voksne medlemmer i vores forening på fair betingelser. Nr

6 tema 25-års reglen Ringkøbing-Skjern Kommune Vigtigst at prioritere børn og unge 25-års reglen bliver nu taget op til debat i Ringkøbing-Skjern Kommune, men der er enighed om at børn og unge skal prioriteres Af Jonna Toft, journalist Kommunale tilskud til lokaler skal først og fremmest gå til de foreninger, der har mange medlemmer under 25 år. Sådan er politikken i Ringkøbing-Skjern Kommune, og den står både Kultur- og Fritidsudvalgsformand Kristian Ahle (V) og formanden for Foreningssamvirket, Lars Thomsen, bag. FAKTA Ringkøbing-Skjern Kommune: Hvis mere end halvdelen af foreningens medlemmer er under 25 år, giver kommunen 70% af lokaleudgiften i tilskud. Hvis 50-75% af medlemmerne er over 25 år, giver kommunen 40% af lokaleudgiften i tilskud. Hvis over 75% af medlemmerne er over 25 år, giver kommunen 20% af lokaleudgiften i tilskud foreninger får 70% af lokaleudgiften i tilskud foreninger får 40% foreninger får kun 20%.»Vi er ikke parate til at spare på børnene for at give mere i lokaletilskud til aktiviteter for voksne,«siger Kristian Ahle.»Det er kedeligt, at foreninger må dele sig på grund af 25-års reglen. Ærgerligt, at man er nødt til at tilrettelægge arbejdet i forhold til de kommunale tilskud. Men sådan er det. Vi har desværre ikke flere penge til området, så hvis vi skal give én gruppe flere penge, bliver der mindre til en anden gruppe, og det er børn og unge.«især foreninger med typiske voksenaktiviteter, f.eks. bowling, badminton, fitness eller bridge, ville kunne få større lokaletilskud, hvis 25-års reglen ikke regulerede området. Modstridende signaler I samarbejdsaftalen mellem DGI Vestjylland og Ringkøbing-Skjern Kommune står, at kommunen ønsker, at flere børn, unge og voksne bliver aktive, og at man vil fremme et bredt og varieret udbud af bevægelse og idrætstilbud. Sender I ikke modstridende signaler, når I samtidig har en 25-års regel?»jo, jeg kan godt se, at de politiske signaler går på tværs. Men vi har en pulje til aktiviteter for særlige grupper, f.eks. overvægtige eller inaktive. Der kan foreninger søge penge,«siger Kristian Ahle. Kristian Ahle (V) og Lars Thomsen er enige om, at det vigtigste er at støtte aktiviteter for børn og unge. Alligevel vil de godt se nærmere på 25-års reglen. Foreninger bakker op Lars Thomsen, formand for Foreningssamvirket og bestyrelsesmedlem i Brejning KFUM IF, siger:»i Foreningssamvirket har vi hele tiden peget på, at det er vigtigst at støtte aktiviteter for børn og unge. Så kan det godt være, at golfklubber, badmintonklubber for voksne mv. får problemer, men voksne kan betale. Børnefamilier skal have råd til at sende deres børn til idræt. 25-års reglen har nogle ulemper, men den sikrer, at lokaletilskuddene bliver fordelt rigtigt.«vil diskutere 25-års reglen igen De to formænd vil tage 25-års reglen op på næste møde mellem Fritids- og Kulturudvalget og Foreningssamvirket:»Jeg vil gerne i dialog med foreningerne om reglen,«siger Kristian Ahle.»Måske kan vi skabe bedre forhold for ældreidræt, f.eks. Men der bliver ikke flere penge til området i alt.«af Jonna Toft, journalist 25-års regel hæmmer Højmark GF vil gerne lave flere tilbud til voksne og ældre, men 25-års reglen sætter foreningen i et økonomisk dilemma I Højmark GF vil man egentlig gerne lave flere idrætstilbud for voksne, men medlemsflokkens sammensætning skal helst ikke rykkes:»når vi laver et tiltag for voksne, skal vi helst også lave noget for børn og unge under 25 år. Vi skal bevare balancen mellem voksne og børn/ unge. Ellers kan vi miste tilskud,«fortæller formand Marianne B. Birkmose.»Måske skulle kommunen overveje en anden tilskudsmodel, hvor foreningen ikke straffes for at lave aktiviteter for voksne. Vores kommune gør faktisk meget for idrætslivet, og det er mit indtryk, at de gerne vil sikre flere aktiviteter og sundhedstilbud for voksne, så 25-års reglen harmonerer ikke med de øvrige signaler,«siger hun. Sammen med Lem Boldklub har Højmark GF et aktivt senioridrætshold på personer.»25-år reglen skal ikke være en hæmsko for vores aktivitetsudbud. Men vi er også nødt til at være økonomisk ansvarlige,«siger Marianne B. Birkmose, Højmark GF.»Voksne og ældre er fuldt ud lige så velkomne i Højmark GF som alle andre. Men hvad gør vi, hvis holdene vokser meget? Skal vi splitte ældreholdet fra foreningen, så der bliver to foreninger, for ikke at blive ramt på vores tilskud? Det er en tankegang, vi ikke ønsker. Højmark GF skal helst være en stor, bred forening, hvor alle kan være med uanset alder,«siger hun.»vi vil ikke lade 25-års reglen være en hæmsko for vores aktivitetsudbud. Men vi er også nødt til at være økonomisk ansvarlige. Det er et ærgerligt dilemma.«lav en +60 års regel Af Jonna Toft, journalist»det er ok, at man prioriterer foreningsarbejde for børn og unge med tilskud. Aldersgruppen år bør kunne betale. Hvis 25-års reglen afskaffes, bliver tilskuddet til børn og unge sandsynligvis mindre,«påpeger Vagn Knudsen fra Stadil-Vedersø IF i Ringkøbing- Skjern Kommune.»Men jeg kunne godt tænke mig, at aldersgruppen over 60 år kunne blive registreret sammen med børn og unge under 25 år. Det er vigtigt, at så mange som muligt i denne aldersgruppe deltager i idrætsaktiviteter.«6 Nr

7 Af Jonna Toft, journalist Skal vi virkelig dele foreningen? 25-års reglen kan tvinge Rækker Mølle GUF til at dele sig i to Hvis Rækker Mølle GUF får bare én aktivitet mere for voksne, skal bestyrelsen overveje, om foreningen skal deles i to. Årsagen er 25-års reglen, fortæller formand Lillian Thunbo Mikkelsen. Reglen betyder, at foreningen får et mindre lokaletilskud fra Ringkøbing-Skjern Kommune, hvis den har mange medlemmer på over 25 år.»det er ulogisk, at vi skal tænke på, hvor mange medlemmer der er over 25 år.det kan ikke være meningen, at foreninger skal splitte sig op i flere foreninger bare for at få lokaletilskud. Vi har foreninger nok, hvor der skal findes folk til bestyrelsesposterne,«mener hun.»jeg mener, at 25-års reglen bør ophæves.alle idrætsforeninger er interesserede i at få flere aktive medlemmer, og sådan skal det også være.«påvirker 25-års reglen jeres sammenhold i foreningen negativt?»ja, ældreudvalget er påvirkede af, at når de får flere medlemmer, så kan det betyde, at hele foreningen får mindre i lokaletilskud.«ekstra arbejde»25-års reglen har givet os noget ekstraarbejde i klubben. Vi får ikke så højt et tilskud som klubber med mange børn og unge. For at opnå et vist serviceniveau overfor medlemmerne har vi været nødt til at skaffe finansiering fra sponsorer.«foreningsformand i Ringkøbing-Skjern Kommune Lurer i baghovedet I Troldhede GIF har bestyrelsen besluttet, at Ringkøbing-Skjern Kommune ikke skal påvirke, hvilke aktiviteter der udbydes og for hvem. Men 25-års reglen Af Jonna lurer Toft, alligevel journalisti baghovedet, fortæller formand Tove Kølbæk:»På nuværende tidspunkt har den ikke konsekvenser for os. Men når vi sætter aktiviteter i gang for over 25-årige, tænker vi på, at vi meget gerne også skal sætte aktiviteter i gang for børn/unge, så vi bevarer balancen mellem de to grupper.reglen sætter grænser for foreningers udvikling. Den burde afskaffes,«mener hun. Struer Kommune Lokaletilskud bør fordeles mere lige Man bør give det samme tilskud til børneog voksenaktiviteter, mener formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Struer Kommune Stod det til Flemming Odde (A), formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Struer Kommune, blev 25-års reglen droppet.»jeg mener, der bør gives lige meget til alle. Voksen-aktiviteter skal også have tilskud, for det gælder jo om at holde sig fysisk aktiv og sund uanset alder. I det mindste burde aldersgruppen over 60 år udløse tilskud på lige fod med børn og unge. Jeg tror, vi sparer penge andre steder, hvis vi tilskynder ældre til at være fysisk aktive,«mener han. Flemming Odde er også formand for Struer Fitness og Firmaidræt Struer, foreninger, der rammes af 25-års reglen.»jeg har været med til at sige til en flok bowlere, at vi ikke havde råd til at have dem med i foreningen. Det er ikke ønskværdigt,«siger han. Han mener, 25-års reglen giver en skæv fordeling af pengene:»en fodboldklub med en stor ungdomsafdeling får mange penge i tilskud. En håndboldklub, der Vil ikke dele foreningen tema 25-års reglen Vi bidrager til folkesundheden Hjerm FIF har ca. 800 medlemmer, og der er især mange voksne i senioridræt og gymnastik. Kasserer Ida Jensen fortæller:»det er dyrt for os at have voksne med, da de reducerer vores medlemstilskud og tilskuddet til vore egne lokaler. Vi har snakket om, om vi skulle etablere en selvstændig forening for voksne. Det ville give os en stor økonomisk fordel. Men indtil videre har vi fastholdt, at vi gerne vil have alle aktiviteter samlet i én forening, da vi jo er en lille lokalsamfund.i det mindste bør aktiviteter for ældre udløse samme tilskud som for børn og unge,«mener Flemming Odde (A). ikke har så mange børnespillere, men mange seniorer, får ikke så meget i tilskud. Det er uligevægtigt,«siger han. Flemming Odde vil nu tage 25-års reglen op i Kultur- og Fritidsudvalget. FAKTA Struer Kommune: Tilskud til leje af idrætshaller reguleres ikke efter 25-års reglen. Den gælder foreningers egne og lejede lokaler : Hvis mere end 5% af medlemmerne er over 25 år, sker der at fradrag i lokaletilskuddet med den procentsats, der overstiger 5%. F.eks.: Hvis 27% af medlemmerne er over 25 år, sker der et fradrag i lokaletilskuddet på 22%. Kommunens tilskudsprocent: 74%. Langhøj Fitness har 168 medlemmer, hvoraf ca. 90% er over 25 år. Formand Thomas Vindelbo fortæller:»grundlæggende er det en god ide at give et tilskud til børn og unge. Et af argumenterne for, at vi søger lokaletilskud er, at vores fitnesscenter er baseret på frivilligt arbejde, og vi bidrager til samfundet ved at være både forebyggende og sundhedsfremmende,«påpeger han.»der bliver lagt stor vægt på folkesundhed, så det kan virke modsigende, at der til dem over 25 år kun gives 25% af udgifterne i lokaletilskud, mens der gives 100% til aktiviteter for dem, der er under 25 år. Det er som om, det skal være vanskeligere at drive en forening, hvis den er til gavn for voksne.jeg er overbevist om, at støtte givet til motion af enhver art kommer flerfoldigt tilbage ved færre sygedage, færre lægebesøg osv. Og dette gælder ikke mindre, bare fordi dåbsattesten bliver ældre.«af Jonna Toft, journalist Nr

8 tema 25-års reglen Lemvig Kommune Fotos: morten holm 25-års reglen giver bøvl Ramme-Lomborg IF må lave en ren seniorafdeling, når de går i gang med en seniorsatsning inden længe. Ellers mister de tilskud. RLIF træner i Rammehallen (selvejende), Lomborg Efterskole (privat), Lomborg Børnehave (offentlig, lånes) og har eget klubhus. Voksne medlemmer får lokaletilskuddet til at skrumpe. Af Bodil Jensen, formand for bladudvalget I Ramme-Lomborg IF vil formand Svend Erik Bjerg gerne af med 25-års reglen hurtigst muligt:»vi mister nogle penge i tilskud på den regel, og det giver administrativt bøvl at skulle dele medlemmerne op efter alder. Det ser dog ud til at blive nemmere med Conventus-programmet,«siger han.»vi laver hold og satsninger for alle aldersgrupper, men vi er nødt til at sætte kontingentet højere for voksne over 25 år. Det er ikke en logisk grænse for os.«voksne må betale selv»der bliver ikke flere penge til lokaletilskud, så en prioritering er nødvendig,«siger Henrik Thygesen, formand for Familie- og Kulturudvalget i Lemvig Kommune Af Jonna Toft, journalist Aktiviteter for børn og unge skal prioriteres. Derfor bruger Lemvig Kommune 25-års reglen, men på et begrænset område, nemlig i egne og lejede lokaler samt i hallers omklædningsrum, klublokaler mv. Aktiviteter i selve idrætshallerne og svømmehaller er undtaget fra 25-års reglen.»voksentunge aktiviteter som bowling, skydning eller golf mener vi ikke skal have samme tilskud som børne-aktiviteter. Voksne må betale mere selv,«siger formand for Familie- og Kulturudvalget Henrik Thygesen (KD).»Der er jo kun den samme pose penge. Den skal foreningerne dele. Hvis voksenaktiviteter Voksne i særlig afdeling Foreningen planlægger en satsning på seniorområdet inden længe. Men på grund af 25-års reglen skal satsningen laves i en særlig seniorafdeling. Lemvig Kommune har nemlig en særregel for seniorer: Hvis en seniorafdeling er så selvstændig, at den f.eks. har egne regnskaber, tæller dens medlemmer ikke med, når lokaletilskud skal fordeles. Det giver foreningen den fordel, at de ældre medlemmer ikke koster foreningen penge i mistet lokaletilskud. Men det giver ekstra arbejde for kassereren, påpeger Svend Erik Bjerg. Kreativ bogføring Tror du, at nogle foreninger ikke registrerer deres medlemmer korrekt for at undgå fradrag i lokaletilskuddet pga. 25-års reglen? skal have mere i tilskud, vil det gå ud over aktiviteter til børn og unge. Og det ønsker vi ikke.«25-års reglen er jævnligt blevet diskuteret i Fællesrådet for idræt.»vi vil godt være med til at finde nogle andre fordelingsregler. 25-års reglen er ikke hellig for os. Men vi er nødt til at have nogle regler, som prioriterer pengene til børn og unge,«sige han.»ja, det er der ingen tvivl om. Hvis man ser på nogle foreningers medlemstal og forbrug af haltimer, så stemmer det meget dårligt overens med områdets befolkningssammensætning. Så der foregår kreativ bogføring nogle steder.«har du konkret kendskab til, at det sker?»ja.«lemvig Kommune: 25-års reglen gælder ikke for haller og svømmehaller. Men den gælder for omklædningsrum, klublokaler og andre typer lokaler i haller. Desuden gælder den for foreningers egne og lejede lokaler. Hvis over 10% af det samlede medlemstal i foreningen er over 25 år, sker der et fradrag i lokaletilskuddet. Fradraget er på den procentdel, der ligger ud over 10%. F.eks.: Hvis 15% af medlemmerne er over 25 år, bliver der trukket 5% af lokaletilskuddet. Hvis 54% af medlemmerne er over 25 år, bliver der trukket 44% af lokaletilskuddet. Seniorafdelinger tæller ikke med En forening kan have en seniorafdeling, som ikke regnes med i foreningens medlemstal. Foreningen skal kunne dokumentere, at alle seniorafdelingens udgifter og indtægter ved f.eks. lokaleleje ikke regnes med i ansøgningen om driftstilskud. F.eks. kan afdelingen have et selvstændigt regnskab. Tilskudsprocent i 2012: 74%. FAKTA 8 Nr

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

FIRMAIDRÆT. Futsal. Alderen er ingen hindring

FIRMAIDRÆT. Futsal. Alderen er ingen hindring FIRMAIDRÆT Futsal. Alderen er ingen hindring Formandsmøde. Kvinderne på talerstolen 6 Årets leder startede som brokkerøv 8 Invitation til Åbne aktiviteter i DFIF 16 Nr. 1 Januar 2007 Magasinet fra LEDER

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2005 Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring JYSK FODBOLD Februar 2010 I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33 Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring har fået mere end 55 seniorspillere tilbage på banen

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Tema. Livsstilsklubber i Dansk Firmaidrætsforbund. Styr på strategien for markedsføringen i foreningen. Danske Spil vandt over Ladbrokes

Tema. Livsstilsklubber i Dansk Firmaidrætsforbund. Styr på strategien for markedsføringen i foreningen. Danske Spil vandt over Ladbrokes 10 Nov./Dec. 2006 Tema. Livsstilsklubber i Dansk Firmaidrætsforbund Styr på strategien for markedsføringen i foreningen Danske Spil vandt over Ladbrokes LEDER AF LOUISE PEDERSEN. LEDER AF LIVSSTILSKLUBBEN

Læs mere

Bliv klogere på de unge

Bliv klogere på de unge Bliv klogere på de unge og bliv en endnu bedre træner En håndbog til dig der træner 13-18-årige i foreningsidrætten Forord Når kampen eller konkurrencen er i gang, er der ingen tvivl om, hvad der er det

Læs mere

Foreninger i forandring

Foreninger i forandring Foreninger i forandring HÆFTE IV fra forskningsprojektet Folkelig gymnastik i en moderne motionskultur Bjarne Ibsen og Peter Mindegaard Møller Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk

Læs mere

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere.

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere. JYSK fodbold Oktober 2011 Kunstgræs er ikke så dyrt endda Ny udvikling i indefodbold Hvad siger pigerne til at spille 9:9? Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer.

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Indblik April 2008 #02. Årgang 3 April 2008. tema. Nu skal vi

Indblik April 2008 #02. Årgang 3 April 2008. tema. Nu skal vi Indblik April 2008 #02 Årgang 3 April 2008 tema Nu skal vi KRAM-me! Leder Nr. 2, april 2008 Vi skal have det godt Det sunde liv er i fokus, når vi i den kommende måned har KRAM på dagsordenen. Vores vaner

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 1 februar 2012 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Løb med DGI i Vindinge En kold januar aften havde Vindinge Idrætsforening og DGI indkaldt til informationsmøde om opstart

Læs mere

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave,

Læs mere

IDRÆTSLIV. Jagten på anerkendelse Dansk basketball vil frem i lyset. Tema: For billigt at dyrke sport. Pulsen skal op Interview med sundhedsministeren

IDRÆTSLIV. Jagten på anerkendelse Dansk basketball vil frem i lyset. Tema: For billigt at dyrke sport. Pulsen skal op Interview med sundhedsministeren Nr. 3 Marts 2008 IDRÆTSLIV Jagten på anerkendelse Dansk basketball vil frem i lyset Tema: For billigt at dyrke sport Pulsen skal op Interview med sundhedsministeren Hanna Britt Milling, redaktør Det er

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Rindum SU. Dec. 2013. gymnastik håndbold støtteforening fodbold badminton

Rindum SU. Dec. 2013. gymnastik håndbold støtteforening fodbold badminton Rindum SU S o g n e - o g U n g d o m s f o r e n i n g Dec. 2013 gymnastik håndbold støtteforening fodbold badminton Bladudvalg: Ansvarshavende redaktør: Torben Nielsen Churchill12@mail.dk Annoncesalg:

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juli/august 2006 Årgang 12 Nummer 7/8 Ny direktør i DOF Side 5 Ole Vig interview Side 6 Sommerkursus- reportage Side 11 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings

Læs mere

SOLGT. Hos os får du. Lokal bank i Lystrup. Miniton vil du spille med os? Estate mæglerne Jakob Brandstrup. - din lokale ejendomsmægler

SOLGT. Hos os får du. Lokal bank i Lystrup. Miniton vil du spille med os? Estate mæglerne Jakob Brandstrup. - din lokale ejendomsmægler SIDE 7 Kom til Estate Cup d. 8.-9. marts Vi gentager successen fra sidste år i Lystrup Hallen. Alle medaljer er igen sponsoreret af Estate Mæglerne Jakob Brandstrup SIDE 5 Få et gratis besøg af Talentholdet!

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

Idræt booster elevers sundhed side 10. Bliv klogere af at træne. En træner skal være god at snakke med side 20. Sambafodbold på dansk side 12

Idræt booster elevers sundhed side 10. Bliv klogere af at træne. En træner skal være god at snakke med side 20. Sambafodbold på dansk side 12 INSPIRATION n TRÆNING n TIPS n SUNDHED dspil DGI magasinet nr. 4 maj 2012 UDDANNELSE n FORENINGSLIV n LEDELSE DGI Roskilde DGI Vestsjælland Nyheder fra dit lokalområde inde i magasinet Bliv klogere af

Læs mere