giver bøvl no1 25-års reglen i foreninger Side 11 Side 14-15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "giver bøvl no1 25-års reglen i foreninger Side 11 Side 14-15"

Transkript

1 inspiration træning tips sundhed uddannelse foreningsliv ledelse mar 2012 no1 Landsstævne 2013: Lav en foreningstur til Landsstævne! Side 11 DM i Foreningsudvikling: Masser af nye tiltag hos de 3 vestjyske deltagere Side års reglen giver bøvl i foreninger Foreningers lokaletilskud skrumper, når de får flere voksne medlemmer. Vi ser nærmere på 25-års reglens konsekvenser. Tema Side 4-9

2 indhold Fotos: morten holm mar 2012 no1 DGI Vestjyllands magasin for foreningsledere, udvalgsmedlemmer og instruktører i Vestjylland. Udgives fire gange årligt. Næste nr. udkommer sidst i maj Deadline for indlæg: 1. maj Tema: 25-års reglen side års reglen betyder, at foreninger, der har mange voksne medlemmer, får reduceret deres lokaletilskud. Vi ser nærmere på reglens konsekvenser. Vil du i DGI Vestjyllands ledelse? side 10 DGI Vestjylland moderniserer sin struktur efter principperne fra triologi. Forsidefoto Forsidefoto: Morten Holm. Fra Ramme-Lomborg IF s herrehold. Abonnement 95 kr. pr. år (4 numre). Henvendelse hos DGI Vestjylland. Annoncer Henvendelse hos DGI Vestjylland. Redaktion Bodil Jensen (Ansv. redaktør), tlf Jonna Toft (redaktør), tlf , DGI Vestjyllands bladudvalg. Sprutter af aktivitet side Læs om udviklingen i de tre vestjyske foreninger, der deltager i DM i Foreningsudvikling. Topleder er det dig? side 18 Læs om DGI s topleder-uddannelse, der giver dig nye redskaber til ledelse. Produktion Rounborgs Grafiske Hus DGI Vestjyllands kontor Tingvej 5, 6990 Ulfborg. Tlf , Kontortid: Mandag, tirsdag og torsdag kl Telefontid: Onsdag kl , fredag kl Idrætschef Preben Holm: Mob , DGI Vestjyllands formål DGI Vestjylland vil styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter. DGI Arkivfoto: Jan Ole Rasmussen Fælles tidtagningsudstyr 6 løbeklubber og DGI Vestjylland har købt fælles tidtagningsudstyr Foreninger kan gøre Lemvig lettere Kunne I tænke jer at lave et hold for 12 borgere, der gerne vil væk fra kropslig inaktivitet og komme i gang med motion? DGI Vestjylland og Lemvig Kommune søger foreninger, der vil hjælpe med at sikre aktivitetstilbud til tidligere fysisk inaktive borgere i kommunen. Med projektet Gør Lemvig Lettere ønsker Lemvig Kommune og DGI Vestjylland i fællesskab at tage et større ansvar for at skabe rammer for og medvirke til, at borgere med diabetes type 2, prædiabetes samt overvægtige kan fastholde deres ønske om et sundere liv. I korthed går projektet ud på, at man laver hold på 12 borgere, som Lemvig Kommune over en tid på 18 måneder vil følge i en glidende overgang til foreningslivet, hvor uddannede instruktører i foreningen hjælper borgerne med at blive en del af foreningen. Kontakt DGI Vestjylland, tlf , Af Preben Holm, idrætschef Mejdal GIK Motion, AK Kilen, BIK Løb Bremdal, VG Løb og Motion Vinderup, Ringkøbing Atletik og Motion samt Torsted Sogneforening har sammen med DGI Vestjylland invisteret i fælles tidtagningsudstyr. Formålet er at understøtte flest mulige løbearrangementer i Vestjylland og dække løbene med et moderne tidtagningsudstyr. Løberne bruger en éngangs-chip, som giver nøjagtige tidsangivelser. Udstyret forventes at blive brugt årligt på ca , motionsløbere i Vestjylland. Når de 6 klubber er kommet i gang med at bruge udstyret, er det meningen, at det også skal kunne lejes ud til andre, f.eks. MTB- og cykelmotionsklubber. Henvend dig til DGI Vestjylland, der også kan hjælpe med online tilmelding og markedsføring af løb. Ansætter to nye konsulenter DGI Vestjylland ansætter to nye medarbejdere, en forenings-/kommunekonsulent og en idrætskonsulent til motion og friluftsliv. Formålet er at styrke medlemsforeningerne ved at støtte deres arbejdet med at skabe flere aktive, flere medlemmer og flere frivillige. 2 Nr

3 Nyt foreningsnetværk vil du være med? DGI Vestjylland sammensætter nu et nyt foreningsnetværk. Netværket er en udfordring til forundrings-, forandrings- og udviklingsparate foreninger. Målet er at skabe og dele inspiration, som kan udvikle foreningerne. Erfaringer fra DGI Vestjyllands første foreningsnetværk viser, at det nytter at arbejde målrettet på udvikling. Netværket har udvist stor idérigdom: Familiemedlemskaber, udvikling af grønne områder og nye samarbejder med uddannelsesinstitutioner, handelstandsforeninger og kommuner er nogle af resultaterne. Netværket giver rig mulighed for inspiration og sparring, og det giver motivation til at forsætte i foreningen. Læs mere på Nu kan du søge Højskolelegatet Højskolelegatet kan søges af: - Unge, der vil på højskole. - Foreninger, der vil købe materialer eller sætte nye aktiviteter/initiativer i gang. For at modtage penge, skal man leve op til følgende: Foreninger: Skal ligge i det tidligere DGI Ringkøbingegnen og være medlem af DGI Vestjylland. Personer: Skal være aktive medlemmer i en af ovennævnte foreninger og selv betale hovedparten af opholdet. 1. maj er ansøgningsfrist. Ansøgningsskema fås hos legatudvalget: Inger Hanghøj, tlf , Pia Kirk Jensen, tlf , eller Vagn Østergaard, tlf Drop 25-års reglen 25-års reglen er forældet i et samfund, hvor vi ønsker, at alle aldersgrupper skal være aktive Af Hans Laurids Pedersen, formand for DGI Vestjylland Få det fjernet! Det kunne lyde som et udsagn fra en læge omkring et modermærke, som ikke ser sundt ud. Men det er det ikke. Det handler godt nok om noget, der ikke er sundt. Et lille mærke i en større sammenhæng, men det har stor indflydelse på hele vores hverdag i foreningslivet. Jeg taler om 25-års reglen. Reglen regulerer det lokaletilskud, som kommuner giver til foreninger. Den betyder, at kommunerne kan reducere i lokaletilskuddet, hvis foreningen har mange medlemmer over 25 år. Vi skal alle røre os Alle erkender behovet for, at alle befolkningsgrupper udfører fysisk aktivitet. Sagkyndige fremfører dagligt, at samtlige årgange kan bruge fysisk aktivitet som behandling. Det fremføres samtidig, at man bør fremme forebyggende aktivitet, så velværet forbedres og sygdomme og skavanker holdes på afstand. En forening er en fleksibel gruppe, hvor medlemmerne selv definerer behovene og sætter mål. Det er derfor uhyre vigtigt, at såvel børn, unge, voksne og ældre kan mødes i et fællesskab. Risiko for splid og fejlregistrering 25-års reglen giver en risiko for, at foreninger ikke tilbyder de aktiviteter for voksne, som der er behov for i lokalområdet. Der er også risiko for, at foreningerne ikke registrerer deres voksne medlemmer helt efter bogen, hvilket betyder, at kommunen ikke har overblik over aktivitetsniveauet. Og så kan reglen give intern splid i foreningen. Foreningerne finder løsninger, men desværre gøres det på måder, som ikke altid tåler en grundig revision. Eller også opstår der separate foreninger for voksne - de medlemmer, som påvirker den oprindelige forenings økonomi negativt. Man opretter altså en voksen-forening i foreningen, så der er to juridiske enheder med hvert sit regnskab og hver sin bestyrelse og hver sin ansøgning om lokaletilskud. I bedste fald opleves løsningen stadig som én forening, men noget bøvl er det. Det er uheldigt og nytteløst. Lad os ændre reglen i dialog Ved fornuftig dialog i hver kommune, gerne med DGI Vestjyllands medvirken, vil foreningslivet og kommunen kunne finde pragmatiske løsninger på, hvordan lokaletilskud skal prioriteres og fordeles. Også uden ekstra økonomiske konsekvenser for kommunen. Hvis en løsning skulle give lidt flere udgifter for kommunen, vil pengene blive kompenseret så rigeligt, for borgerne i området bliver sundere og får øget velvære. Lad os i fællesskab løse denne knude om 25-års reglen, så alle fortsat er i samme båd, og de frivillige ledere kan varetage hvervet som lovlydige borgere. Alt andet giver ingen mening. DGI arkivfoto: Jens Astrup leder Indstil en ung fra din forening: Unglederpris 2012 Unges engagement og indsats skal værdsættes, og det gør DGI Vestjylland med Unglederprisen Prisen er på kr, doneret af Ringkjøbing Landbobank. Unglederprisen gives til en ung på under 25 år, der: Bidrager med noget ud over det sædvanlige Har en positiv indstilling, som smitter af på andre Sæt pris på unges engagement i foreningen: Indstil dem til DGI Vestjyllands Unglederpris Fortjener en særlig påskønnelse Har gjort et ekstra stykke foreningsarbejde i årets løb. Send jeres indstilling til: DGI Vestjylland, Tingvej 5, 6990 Ulfborg, eller send en til senest 16. marts Unglederprisen uddeles ved DGI Vestjyllands årsmøde 22. marts Foto: Morten Holm Nr

4 tema 25-års reglen Forhadt regel giver bøvl i foreningerne 25-års reglen betyder, at jo flere voksne medlemmer, en forening får, jo mere skrumper foreningens lokaletilskud. På de næste 6 sider ser vi nærmere på 25-års reglen og dens konsekvenser. Arkivfoto: Morten Holm Af Jonna Toft, journalist I alle fire kommuner, som bladet her udkommer i, benyttes 25-års reglen, når kommunerne uddeler lokaletilskud til foreninger. 25-års reglen er ikke lovpligtig, men Struer, Holstebro, Lemvig og Ringkøbing-Skjern Kommuner har alligevel valgt at bruge forskellige varianter af 25-års reglen. Især i Ringkøbing-Skjern Kommune giver 25-års reglen problemer for foreningerne. Indviklet regel I dette nummer ser vi nærmere på 25-års reglen og de konsekvenser, den har for idrætsforeninger. Men først lidt baggrundsviden. Emnet er nemlig både indviklet og tørt. Men det har kontante konsekvenser, som ses på foreningernes bankkonti: Tilskud, der skrumper, jo flere voksne der melder sig ind. Så altså: Folkeoplysningsloven siger, at kommuner skal give lokaletilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år på mindst 65% af driftsudgifterne. Lovens primære formål er at støtte aktiviteter for børn og unge. Mange kommuner, også vestjyske, giver reelt mere end de 65% af driftsudgifterne, og mange giver også lokaletilskud til voksnes aktiviteter, selv om det ikke er lovpligtigt. Hvis en kommune vil skrue ned for lokaletilskud til voksen-aktiviteter, siger loven, at kommunen kan benytte sig af 25-års reglen. Tilskud sættes på skrump 25-års reglen betyder, at jo flere voksne, der er i foreningen, jo mere skrumper foreningens samlede lokaletilskud. I Ringkøbing-Skjern Kommune gælder f.eks., at hvis over halvdelen af medlemmerne er over 25 år, skrumper lokaletilskuddet fra 70% til Det er sundt at svede - men aktiviteter for voksne kan være dyre for foreningen. 40% af driftsudgifterne. Det er et fald, foreningerne kan mærke. Det er vigtigt at forstå, at 25-års reglen påvirker hele foreningens lokaletilskud. Ikke kun den del, der udløses af aktiviteter for voksne. Det er det samlede lokaletilskud til foreningen, der reduceres. Kommuner bruger reglen forskelligt 25-års reglen bruges forskelligt i de fire kommuner. I Lemvig, Struer og Holstebro Kommuner gælder reglen ikke, når foreninger bruger idrætshaller, men kun ved brug af egne eller lejede lokaler. Dermed bliver kun en lille del af foreningerne ramt; Spejdere med egne spejderhytter, boldklubber med eget klubhus mv. I Lemvig Kommune har man desuden en særregel om, at seniorafdelinger ikke tæller med i medlemsopgørelsen, hvis de undlader at søge driftstilskud til deres lokaler. I Ringkøbing-Skjern Kommune gælder 25-års reglen, uanset hvilken type lokaler foreningen bruger. Desuden er reglen skruet sammen sådan, at lokaletilskuddet ikke reduceres gradvist, men i store bidder: Fra 70% til 40% af udgifterne og videre til 20%. En enkel metode, som gør, at foreningerne ikke er i tvivl, når de rammes. 25-års reglen: Uheldige konsekvenser 1. Risiko for stilstand Når bestyrelser i foreninger skal planlægge, hvilke aktiviteter, de vil sætte i gang, er de nødt til at tage i betragtning, at hvis de får for mange voksne medlemmer, kan det gå ud over foreningens lokaletilskud. Der er altså risiko for, at foreningerne ikke tilbyder de aktiviteter for voksne, som der er et lokalt behov for. 2. Skaber intern splid 25-års reglen kan skabe splid i foreningerne, fordi aktive voksen- og ældrehold med mange deltagere kan påvirke lokaletilskuddet negativt. Nogle steder er foreninger blevet delt i to, og andre steder overvejer man det: En børneog ungdomsforening og en voksen/ældre-forening. Dermed risikerer man ikke, at børnenes lokaletilskud reduceres af de mange aktive voksne. Tanken om en stor, favnende lokalforening, hvor hele familien kan dyrke idræt livet igennem, bliver dermed sat under pres. 3. Risiko for forkert registrering 25-års reglen skaber en risiko for fejlregistrering af medlemmer. Visse foreninger registrerer ikke alle deres voksne medlemmer. Så undgår de nedgangen i lokaletilskud. Dermed får kommunen et fejlagtigt billede af aktivitetsniveauet i foreningen og i lokalområdet. 4. Bøvl for kasserere Kasserere i foreninger får ekstra arbejde med 25-års reglen. Medlemsskaren skal opdeles i over/under 25 årige, og kontingentet for voksne skal sættes på et niveau, hvor man får nogle af de mistede tilskudskroner ind igen, men de voksne alligevel stadig vil være med. I nogle foreninger betyder beskæringen af lokaletilskud desuden, at de må arbejde mere aktivt med sponsorer. 4 Nr

5 »Det er som om, det skal være vanskeligere at drive en forening, hvis den er til gavn for voksne.«thomas Vindelbo, Langhøj Fitness Hvad siger loven? tema 25-års reglen Modsætningen er Holstebro Kommune, hvor man skruer ganske langsomt ned for tilskuddet alt efter procentdelen af voksne medlemmer. En indviklet metode, der måske nok rammer lige så hårdt i sidste ende, men slaget udføres blidere! I Ringkøbing-Skjern Kommune er konsekvensen af den enkle, men hårdtslående metode, at mange foreninger er temmelig utilfredse med reglen. De forstår ikke, hvorfor foreninger skal straffes for at lave gode voksen-aktiviteter, som samler mange nye medlemmer. I den mail-rundspørge, Firkløver har lavet til DGI Vestjyllands medlemsforeninger om 25-års reglen, er ca. hvert andet svar fra foreninger i Ringkøbing- Skjern Kommune. Kan godt lave andre regler Det er ikke lovpligtigt for kommuner at benytte 25- års reglen. De kan, så længe de overholder Folkeoplysningslovens mindstekrav, fint lave deres egne regler om, hvordan voksenaktiviteter skal støttes med lokaletilskud. I en tid, hvor voksne i stort tal er idrætsaktive, og hvor ældre vrimler til idrætstiltag, er det et besynderligt signal fra kommunerne, at foreninger skal straffes økonomisk for at få flere voksne medlemmer. Alene dét gør, at kommunalpolitikerne måske skal overveje at skrue tilskudsreglerne anderledes sammen. Signalværdi er også en værdi. I hver kommune gælder, at der kun er det afsatte beløb til lokaletilskud, og det skal alle foreninger deles om. Der bliver ikke flere penge af at ændre reglerne, men måske kan man finde metoder, som ikke har de samme uheldige konsekvenser som 25-års reglen. Sådan gjorde vi Firkløver har talt med: Fritidskonsulenter i Lemvig, Struer, Holstebro og Ringkøbing- Skjern Kommuner Formændene for de politiske udvalg, som foreningslivet hører under, i de fire kommuner Specialister i Folkeoplysningsloven hos Kommunernes Landsforening og DGI En række foreningsformænd og kasserere, bl.a. via en mailrundspørge til DGI Vestjyllands medlemsforeninger. Foreninger gør krumspring Af Jonna Toft, journalist Folkeoplysningsloven siger, at kommuner skal give lokaletilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Lokaletilskuddet skal være på mindst 65% af driftsudgifterne. Flere steder, bl.a. i Lemvig og Struer Kommuner, giver de dog mere, nemlig 74%. Der er ikke noget lovkrav om, at aktiviteter for voksne skal støttes med lokaletilskud. Men det vælger mange kommuner at gøre i større eller mindre grad alligevel. Loven anviser, at kommuner kan benytte sig af 25-års reglen, hvis de vil reducere tilskuddet til voksne. Reglen betyder, at jo flere voksne, der er i foreningen, jo mindre bliver lokaletilskuddet. Kan frit vælge andre regler»kommunerne kan godt vælge at bruge andre regler end 25-års reglen, hvis de vil skrue ned for lokaletilskud til aktiviteter for voksne. Det står dem frit for, så længe de blot overholder lovens mindstekrav om tilskud på 65% af driftsudgifterne til aktiviteter for børn og unge,«vurderer idrætspolitisk rådgiver Søren Riiskjær fra DGI. Der findes en række forskellige varianter af 25-års reglen i kommunerne. Ifølge Kommunernes Landsforening er de mest udbredte, at foreninger kan have op til 10% voksne medlemmer og fortsat oppebære det fulde tilskud, eller at foreningsmedlemmer over 60 eller 65 år tæller med i beregningen som om de var under 25 år. Foreninger bruger forskellige metoder til at smutte uden om 25-års reglen. DGI Vestjyllands formand Hans Laurids Pedersen har spurgt sig for i en række anonyme foreninger Af Hans Laurids Pedersen, formand for DGI Vestjylland Når jeg spørger vores medlemsforeninger om deres håndtering af 25-års reglen, viser der sig et lidt broget billede. 25-års reglen giver kommunen mulighed for at reducere i lokaletilskuddet til hele foreningen, såfremt antallet af medlemmer over 25 år er højt i forhold til børne- og ungdomsmedlemmer. Intet nyt for voksne De personer, jeg har spurgt, har ønsket at være anonyme. De håndterer reglen på forskellig vis: Den mest kontante udmelding kom fra en større forening, der kort og kort meddeler, at man afviser at sætte flere nye aktiviteter i gang udelukkende for voksne medlemmer. Kontant betaling En anden forening laver en betalingsordning, så voksne medlemmer til visse aktiviteter betaler kontant, hver gang de er med. Mange medlemmer synes godt om dette, mens andre er trætte af at skulle medbringe kontanter. Foreningen er også træt af at skulle administrere det, men det er muligheden for aktivitet, for medlemmerne registreres ikke. Registrerer et andet sted En tredje forening samarbejder med en ikkeidrætsforening, hvor de aktive i idrætten så er medlemmer. Denne anden forening har ikke lejede lokaler. De to foreninger afregner så indbyrdes. I dette tilfælde registreres medlemmerne ikke som aktive i idræt. De fleste af dem, jeg har forhørt mig hos, organiserer det sådan, at foreningen opretter en forening i foreningen. Det betyder to juridiske enheder med hver sin bestyrelse, eget regnskab og egen bestyrelse. I de bedste tilfælde opleves dette som én forening, men det er noget værre bøvl. Fakta er at kreativiteten er stor, lovkyndigheden på kanten, og antallet af medlemmer, som driver aktivitet i foreningerne, er ikke korrekt. De enslydende kommentarer er: Lad os få bureaukratiet minimeret, vi ønsker ikke at være lovbrydere, og vi vil gerne have voksne medlemmer i vores forening på fair betingelser. Nr

6 tema 25-års reglen Ringkøbing-Skjern Kommune Vigtigst at prioritere børn og unge 25-års reglen bliver nu taget op til debat i Ringkøbing-Skjern Kommune, men der er enighed om at børn og unge skal prioriteres Af Jonna Toft, journalist Kommunale tilskud til lokaler skal først og fremmest gå til de foreninger, der har mange medlemmer under 25 år. Sådan er politikken i Ringkøbing-Skjern Kommune, og den står både Kultur- og Fritidsudvalgsformand Kristian Ahle (V) og formanden for Foreningssamvirket, Lars Thomsen, bag. FAKTA Ringkøbing-Skjern Kommune: Hvis mere end halvdelen af foreningens medlemmer er under 25 år, giver kommunen 70% af lokaleudgiften i tilskud. Hvis 50-75% af medlemmerne er over 25 år, giver kommunen 40% af lokaleudgiften i tilskud. Hvis over 75% af medlemmerne er over 25 år, giver kommunen 20% af lokaleudgiften i tilskud foreninger får 70% af lokaleudgiften i tilskud foreninger får 40% foreninger får kun 20%.»Vi er ikke parate til at spare på børnene for at give mere i lokaletilskud til aktiviteter for voksne,«siger Kristian Ahle.»Det er kedeligt, at foreninger må dele sig på grund af 25-års reglen. Ærgerligt, at man er nødt til at tilrettelægge arbejdet i forhold til de kommunale tilskud. Men sådan er det. Vi har desværre ikke flere penge til området, så hvis vi skal give én gruppe flere penge, bliver der mindre til en anden gruppe, og det er børn og unge.«især foreninger med typiske voksenaktiviteter, f.eks. bowling, badminton, fitness eller bridge, ville kunne få større lokaletilskud, hvis 25-års reglen ikke regulerede området. Modstridende signaler I samarbejdsaftalen mellem DGI Vestjylland og Ringkøbing-Skjern Kommune står, at kommunen ønsker, at flere børn, unge og voksne bliver aktive, og at man vil fremme et bredt og varieret udbud af bevægelse og idrætstilbud. Sender I ikke modstridende signaler, når I samtidig har en 25-års regel?»jo, jeg kan godt se, at de politiske signaler går på tværs. Men vi har en pulje til aktiviteter for særlige grupper, f.eks. overvægtige eller inaktive. Der kan foreninger søge penge,«siger Kristian Ahle. Kristian Ahle (V) og Lars Thomsen er enige om, at det vigtigste er at støtte aktiviteter for børn og unge. Alligevel vil de godt se nærmere på 25-års reglen. Foreninger bakker op Lars Thomsen, formand for Foreningssamvirket og bestyrelsesmedlem i Brejning KFUM IF, siger:»i Foreningssamvirket har vi hele tiden peget på, at det er vigtigst at støtte aktiviteter for børn og unge. Så kan det godt være, at golfklubber, badmintonklubber for voksne mv. får problemer, men voksne kan betale. Børnefamilier skal have råd til at sende deres børn til idræt. 25-års reglen har nogle ulemper, men den sikrer, at lokaletilskuddene bliver fordelt rigtigt.«vil diskutere 25-års reglen igen De to formænd vil tage 25-års reglen op på næste møde mellem Fritids- og Kulturudvalget og Foreningssamvirket:»Jeg vil gerne i dialog med foreningerne om reglen,«siger Kristian Ahle.»Måske kan vi skabe bedre forhold for ældreidræt, f.eks. Men der bliver ikke flere penge til området i alt.«af Jonna Toft, journalist 25-års regel hæmmer Højmark GF vil gerne lave flere tilbud til voksne og ældre, men 25-års reglen sætter foreningen i et økonomisk dilemma I Højmark GF vil man egentlig gerne lave flere idrætstilbud for voksne, men medlemsflokkens sammensætning skal helst ikke rykkes:»når vi laver et tiltag for voksne, skal vi helst også lave noget for børn og unge under 25 år. Vi skal bevare balancen mellem voksne og børn/ unge. Ellers kan vi miste tilskud,«fortæller formand Marianne B. Birkmose.»Måske skulle kommunen overveje en anden tilskudsmodel, hvor foreningen ikke straffes for at lave aktiviteter for voksne. Vores kommune gør faktisk meget for idrætslivet, og det er mit indtryk, at de gerne vil sikre flere aktiviteter og sundhedstilbud for voksne, så 25-års reglen harmonerer ikke med de øvrige signaler,«siger hun. Sammen med Lem Boldklub har Højmark GF et aktivt senioridrætshold på personer.»25-år reglen skal ikke være en hæmsko for vores aktivitetsudbud. Men vi er også nødt til at være økonomisk ansvarlige,«siger Marianne B. Birkmose, Højmark GF.»Voksne og ældre er fuldt ud lige så velkomne i Højmark GF som alle andre. Men hvad gør vi, hvis holdene vokser meget? Skal vi splitte ældreholdet fra foreningen, så der bliver to foreninger, for ikke at blive ramt på vores tilskud? Det er en tankegang, vi ikke ønsker. Højmark GF skal helst være en stor, bred forening, hvor alle kan være med uanset alder,«siger hun.»vi vil ikke lade 25-års reglen være en hæmsko for vores aktivitetsudbud. Men vi er også nødt til at være økonomisk ansvarlige. Det er et ærgerligt dilemma.«lav en +60 års regel Af Jonna Toft, journalist»det er ok, at man prioriterer foreningsarbejde for børn og unge med tilskud. Aldersgruppen år bør kunne betale. Hvis 25-års reglen afskaffes, bliver tilskuddet til børn og unge sandsynligvis mindre,«påpeger Vagn Knudsen fra Stadil-Vedersø IF i Ringkøbing- Skjern Kommune.»Men jeg kunne godt tænke mig, at aldersgruppen over 60 år kunne blive registreret sammen med børn og unge under 25 år. Det er vigtigt, at så mange som muligt i denne aldersgruppe deltager i idrætsaktiviteter.«6 Nr

7 Af Jonna Toft, journalist Skal vi virkelig dele foreningen? 25-års reglen kan tvinge Rækker Mølle GUF til at dele sig i to Hvis Rækker Mølle GUF får bare én aktivitet mere for voksne, skal bestyrelsen overveje, om foreningen skal deles i to. Årsagen er 25-års reglen, fortæller formand Lillian Thunbo Mikkelsen. Reglen betyder, at foreningen får et mindre lokaletilskud fra Ringkøbing-Skjern Kommune, hvis den har mange medlemmer på over 25 år.»det er ulogisk, at vi skal tænke på, hvor mange medlemmer der er over 25 år.det kan ikke være meningen, at foreninger skal splitte sig op i flere foreninger bare for at få lokaletilskud. Vi har foreninger nok, hvor der skal findes folk til bestyrelsesposterne,«mener hun.»jeg mener, at 25-års reglen bør ophæves.alle idrætsforeninger er interesserede i at få flere aktive medlemmer, og sådan skal det også være.«påvirker 25-års reglen jeres sammenhold i foreningen negativt?»ja, ældreudvalget er påvirkede af, at når de får flere medlemmer, så kan det betyde, at hele foreningen får mindre i lokaletilskud.«ekstra arbejde»25-års reglen har givet os noget ekstraarbejde i klubben. Vi får ikke så højt et tilskud som klubber med mange børn og unge. For at opnå et vist serviceniveau overfor medlemmerne har vi været nødt til at skaffe finansiering fra sponsorer.«foreningsformand i Ringkøbing-Skjern Kommune Lurer i baghovedet I Troldhede GIF har bestyrelsen besluttet, at Ringkøbing-Skjern Kommune ikke skal påvirke, hvilke aktiviteter der udbydes og for hvem. Men 25-års reglen Af Jonna lurer Toft, alligevel journalisti baghovedet, fortæller formand Tove Kølbæk:»På nuværende tidspunkt har den ikke konsekvenser for os. Men når vi sætter aktiviteter i gang for over 25-årige, tænker vi på, at vi meget gerne også skal sætte aktiviteter i gang for børn/unge, så vi bevarer balancen mellem de to grupper.reglen sætter grænser for foreningers udvikling. Den burde afskaffes,«mener hun. Struer Kommune Lokaletilskud bør fordeles mere lige Man bør give det samme tilskud til børneog voksenaktiviteter, mener formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Struer Kommune Stod det til Flemming Odde (A), formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Struer Kommune, blev 25-års reglen droppet.»jeg mener, der bør gives lige meget til alle. Voksen-aktiviteter skal også have tilskud, for det gælder jo om at holde sig fysisk aktiv og sund uanset alder. I det mindste burde aldersgruppen over 60 år udløse tilskud på lige fod med børn og unge. Jeg tror, vi sparer penge andre steder, hvis vi tilskynder ældre til at være fysisk aktive,«mener han. Flemming Odde er også formand for Struer Fitness og Firmaidræt Struer, foreninger, der rammes af 25-års reglen.»jeg har været med til at sige til en flok bowlere, at vi ikke havde råd til at have dem med i foreningen. Det er ikke ønskværdigt,«siger han. Han mener, 25-års reglen giver en skæv fordeling af pengene:»en fodboldklub med en stor ungdomsafdeling får mange penge i tilskud. En håndboldklub, der Vil ikke dele foreningen tema 25-års reglen Vi bidrager til folkesundheden Hjerm FIF har ca. 800 medlemmer, og der er især mange voksne i senioridræt og gymnastik. Kasserer Ida Jensen fortæller:»det er dyrt for os at have voksne med, da de reducerer vores medlemstilskud og tilskuddet til vore egne lokaler. Vi har snakket om, om vi skulle etablere en selvstændig forening for voksne. Det ville give os en stor økonomisk fordel. Men indtil videre har vi fastholdt, at vi gerne vil have alle aktiviteter samlet i én forening, da vi jo er en lille lokalsamfund.i det mindste bør aktiviteter for ældre udløse samme tilskud som for børn og unge,«mener Flemming Odde (A). ikke har så mange børnespillere, men mange seniorer, får ikke så meget i tilskud. Det er uligevægtigt,«siger han. Flemming Odde vil nu tage 25-års reglen op i Kultur- og Fritidsudvalget. FAKTA Struer Kommune: Tilskud til leje af idrætshaller reguleres ikke efter 25-års reglen. Den gælder foreningers egne og lejede lokaler : Hvis mere end 5% af medlemmerne er over 25 år, sker der at fradrag i lokaletilskuddet med den procentsats, der overstiger 5%. F.eks.: Hvis 27% af medlemmerne er over 25 år, sker der et fradrag i lokaletilskuddet på 22%. Kommunens tilskudsprocent: 74%. Langhøj Fitness har 168 medlemmer, hvoraf ca. 90% er over 25 år. Formand Thomas Vindelbo fortæller:»grundlæggende er det en god ide at give et tilskud til børn og unge. Et af argumenterne for, at vi søger lokaletilskud er, at vores fitnesscenter er baseret på frivilligt arbejde, og vi bidrager til samfundet ved at være både forebyggende og sundhedsfremmende,«påpeger han.»der bliver lagt stor vægt på folkesundhed, så det kan virke modsigende, at der til dem over 25 år kun gives 25% af udgifterne i lokaletilskud, mens der gives 100% til aktiviteter for dem, der er under 25 år. Det er som om, det skal være vanskeligere at drive en forening, hvis den er til gavn for voksne.jeg er overbevist om, at støtte givet til motion af enhver art kommer flerfoldigt tilbage ved færre sygedage, færre lægebesøg osv. Og dette gælder ikke mindre, bare fordi dåbsattesten bliver ældre.«af Jonna Toft, journalist Nr

8 tema 25-års reglen Lemvig Kommune Fotos: morten holm 25-års reglen giver bøvl Ramme-Lomborg IF må lave en ren seniorafdeling, når de går i gang med en seniorsatsning inden længe. Ellers mister de tilskud. RLIF træner i Rammehallen (selvejende), Lomborg Efterskole (privat), Lomborg Børnehave (offentlig, lånes) og har eget klubhus. Voksne medlemmer får lokaletilskuddet til at skrumpe. Af Bodil Jensen, formand for bladudvalget I Ramme-Lomborg IF vil formand Svend Erik Bjerg gerne af med 25-års reglen hurtigst muligt:»vi mister nogle penge i tilskud på den regel, og det giver administrativt bøvl at skulle dele medlemmerne op efter alder. Det ser dog ud til at blive nemmere med Conventus-programmet,«siger han.»vi laver hold og satsninger for alle aldersgrupper, men vi er nødt til at sætte kontingentet højere for voksne over 25 år. Det er ikke en logisk grænse for os.«voksne må betale selv»der bliver ikke flere penge til lokaletilskud, så en prioritering er nødvendig,«siger Henrik Thygesen, formand for Familie- og Kulturudvalget i Lemvig Kommune Af Jonna Toft, journalist Aktiviteter for børn og unge skal prioriteres. Derfor bruger Lemvig Kommune 25-års reglen, men på et begrænset område, nemlig i egne og lejede lokaler samt i hallers omklædningsrum, klublokaler mv. Aktiviteter i selve idrætshallerne og svømmehaller er undtaget fra 25-års reglen.»voksentunge aktiviteter som bowling, skydning eller golf mener vi ikke skal have samme tilskud som børne-aktiviteter. Voksne må betale mere selv,«siger formand for Familie- og Kulturudvalget Henrik Thygesen (KD).»Der er jo kun den samme pose penge. Den skal foreningerne dele. Hvis voksenaktiviteter Voksne i særlig afdeling Foreningen planlægger en satsning på seniorområdet inden længe. Men på grund af 25-års reglen skal satsningen laves i en særlig seniorafdeling. Lemvig Kommune har nemlig en særregel for seniorer: Hvis en seniorafdeling er så selvstændig, at den f.eks. har egne regnskaber, tæller dens medlemmer ikke med, når lokaletilskud skal fordeles. Det giver foreningen den fordel, at de ældre medlemmer ikke koster foreningen penge i mistet lokaletilskud. Men det giver ekstra arbejde for kassereren, påpeger Svend Erik Bjerg. Kreativ bogføring Tror du, at nogle foreninger ikke registrerer deres medlemmer korrekt for at undgå fradrag i lokaletilskuddet pga. 25-års reglen? skal have mere i tilskud, vil det gå ud over aktiviteter til børn og unge. Og det ønsker vi ikke.«25-års reglen er jævnligt blevet diskuteret i Fællesrådet for idræt.»vi vil godt være med til at finde nogle andre fordelingsregler. 25-års reglen er ikke hellig for os. Men vi er nødt til at have nogle regler, som prioriterer pengene til børn og unge,«sige han.»ja, det er der ingen tvivl om. Hvis man ser på nogle foreningers medlemstal og forbrug af haltimer, så stemmer det meget dårligt overens med områdets befolkningssammensætning. Så der foregår kreativ bogføring nogle steder.«har du konkret kendskab til, at det sker?»ja.«lemvig Kommune: 25-års reglen gælder ikke for haller og svømmehaller. Men den gælder for omklædningsrum, klublokaler og andre typer lokaler i haller. Desuden gælder den for foreningers egne og lejede lokaler. Hvis over 10% af det samlede medlemstal i foreningen er over 25 år, sker der et fradrag i lokaletilskuddet. Fradraget er på den procentdel, der ligger ud over 10%. F.eks.: Hvis 15% af medlemmerne er over 25 år, bliver der trukket 5% af lokaletilskuddet. Hvis 54% af medlemmerne er over 25 år, bliver der trukket 44% af lokaletilskuddet. Seniorafdelinger tæller ikke med En forening kan have en seniorafdeling, som ikke regnes med i foreningens medlemstal. Foreningen skal kunne dokumentere, at alle seniorafdelingens udgifter og indtægter ved f.eks. lokaleleje ikke regnes med i ansøgningen om driftstilskud. F.eks. kan afdelingen have et selvstændigt regnskab. Tilskudsprocent i 2012: 74%. FAKTA 8 Nr

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger - også kaldet DGI.

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger - også kaldet DGI. HVAD ER DGI? Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger - også kaldet DGI. DGI er en folkelig organisation, der har sine rødder i lokalforeningerne, som er det bærende fundament. DGI har ca. 1.3 mill. medlemmer,

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Vejledning - Centralt ForeningsRegister

Vejledning - Centralt ForeningsRegister Vejledning - Centralt ForeningsRegister A) FORENINGER For at være en del af CFR skal foreningerne opfylde alle nedenstående kriterier: Have formuleret et (idrætsligt) formål med foreningsdannelsen, som

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

SUPERFEDE sommerferietilbud i 2011. Vil du med?

SUPERFEDE sommerferietilbud i 2011. Vil du med? SUPERFEDE sommerferietilbud i 2011 Vil du med? Hej gymnast! Kunne du tænke dig nogle superfede og aktive dage fyldt med sjove oplevelser? Så skynd dig at overtale din bedste ven/veninde og tilmeld dig

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Kurser i efteråret 2009

Kurser i efteråret 2009 Kurser i efteråret 2009 Børn med særlige behov Mandag den 21. september 2009 Intern og ekstern kommunikation Brobjergskolen A-bygning, lokale 104 Michael Würtz Mail: mw@aauf.dk Telefon: 23344636 Tirsdag

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014

Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014 Mødt: Hanne Lene, Britta, Allan, Rasmus, Mette J., Helle, Mikael, Susanne, Mette Afbud: Asbjørn, Lisbet Vi startede med at synge Det er i dag et

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt Kom i form i din lokale idrætsforening Håndbold Gymnastik Senioridræt Program for sæsonen 2015/2016 Gymnastik Motion for hele familien: Velkommen til gymnastiksæson 2015 2016. Vi hjælper dig med at komme

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemsaktivitetstilskud... 6 Tilskud til rekvisitter... 8 Fifty-Fifty-puljen...

Læs mere

Foreninger og Kolding Kommune

Foreninger og Kolding Kommune Foreninger og styres af et politisk valgt Byråd, som består af 25 medlemmer Administrativ organisering Direktion Centralforvaltningen Arbejdsmarked (Jobcenter) Koncernstabe - Økonomi, HR, IT og Kommunikation

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2015 Indholdsfortegnelse Folkeoplysende foreninger... 3 Børneattester... 4 Medlemstilskud... 4 Åbne klubber... 5 Lokaletilskud... 5 Lokaletilskud til Fitness-foreninger...6

Læs mere

Super ferieoplevelser for børn og unge

Super ferieoplevelser for børn og unge ARKIVFOTO: DGI FOTOARKIV/THOMAS NELLEMANN Super ferieoplevelser for børn og unge Hej gymnast! Så er årets ferieoplevelser med gymnastik klar til dig. På skoler og lejre kan du møde nye venner og få fede

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Foreningsarbejdet 2014

Foreningsarbejdet 2014 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsarbejdet 2014... 3 Folkeoplysende foreninger... 4 Børneattester... 5 Medlemstilskud... 5 Åbne klubber...6 Lokaletilskud...6 Lokaletilskud

Læs mere

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge Der er stor stabilitet i danskernes interesse i at deltage i frivilligt arbejde. Cirka en tredjedel af danskerne arbejder frivilligt, og det er stort set det

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Kasserer Lone Bilyk Sekretær Henning Riber Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Fodbold Søren Tofte Tennis Flemming Jepsen Badminton

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Udviklingskurser. - for frivillige i fritids- og foreningslivet. Sæson 2014-2015

Udviklingskurser. - for frivillige i fritids- og foreningslivet. Sæson 2014-2015 Udviklingskurser - for frivillige i fritids- og foreningslivet Sæson 2014-2015 Praktisk om udviklingskurserne I samarbejde med DGI Nordsjælland tilbyder Rudersdal Kommune udviklingskurser. Fokus for disse

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson Kurser forår 2011 Relationer i foreningen Torsdag d. 10. marts 2011 Brobjergskolen, bygn. A, lok 104. Maria Thuesen Beck, Frederiks Alle 20, Aarhus mail: maria.beck@dgi.dk Skat og moms i foreningslivet

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

Vingsted, den 3. december 2013. Referat fra Midtvejsmøde i DGI krocket den 15.-16. november 2013 i DGI-huset Vejle

Vingsted, den 3. december 2013. Referat fra Midtvejsmøde i DGI krocket den 15.-16. november 2013 i DGI-huset Vejle Sendt til: Deltagerne i Midtvejsmødet Formænd/kontaktpersoner for krocket i landsdelsforeningerne Sendt til orientering hos: Kontaktpersonerne for krocket på landsdelskontorerne DGI krocket Vingsted, den

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Hundslund IF s historie

Hundslund IF s historie Foreningens start Gym Skytter HIF 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Foreningerne Hundslund IF s historie Hundslund Sogns Gymnastikforening - ca. 1916 Hundslund Sogns

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 16.30 17.30 Krudtuglerne 16.00 17.00 2. kl. + 3. kl. 17.00 18.00 0. kl. + 1. kl. 17.30

Læs mere

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Et aktivitetscenter med tilhørende fitnesscenter, cafe og muligheder for at dyrke idræt og aktiviteter på nye og fleksible måder vil skabe et nyt fælles mødested i

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Vi skal huske at tale med hinanden!

Vi skal huske at tale med hinanden! DGI Sønderjylland nyhedsbrev marts 2013 DGI Sønderjylland ønsker alle en god påske! Kontoret er åbent mandag - onsdag kl. 9.00-15.30 i uge 13 Vi skal huske at tale med hinanden! Vi har i dag mange muligheder

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

GYMNASTIK. I sommerferien: Fodboldskoler for børn 6 15 år. Håndboldskoler for børn 8 15 år. Tennisferielejr og tennisskole for børn 10 16 år

GYMNASTIK. I sommerferien: Fodboldskoler for børn 6 15 år. Håndboldskoler for børn 8 15 år. Tennisferielejr og tennisskole for børn 10 16 år Flere SKOLE- og LEJRTILBUD fra DGI Vestjylland I sommerferien: Fodboldskoler for børn 6 15 år Håndboldskoler for børn 8 15 år Tennisferielejr og tennisskole for børn 10 16 år Ferielejr for ældre Tilmelding

Læs mere

Men hvad skal barnet hedde?

Men hvad skal barnet hedde? DGI Sønderjylland nyhedsbrev Februar 2013 Velkommen Jeg har glædet mig meget til dette øjeblik, hvor vi kan præsentere vores nye elektroniske nyhedsbrev for jer. Efter vi i november udsendte Sønderjysk

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013 Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013 Velbesøgt vælgermøde Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 8600 Silkeborg www.idraet-silkeborg.dk mail@idraet-silkeborrg.dk Forretningsfører

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Flere med i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00. Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J

Flere med i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00. Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J Kurser efterår 2011 Flere med i foreningen Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00 Konflikthåndtering Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J Sofus Riishede Tlf. 2221 7740 Mail: konsulent@isaarhus.dk

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager?

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Lige om lidt bryder Giro-feberen så for alvor ud og det hele er i fuld gang. Jeg håber i den forbindelse, at det sure mindretal af mennesker,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv

Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv Odense Kommune og Idrætspolitisk Forum Fyn. Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv Vil du gerne være en del af en forening eller klub, hvor du kan komme og bevæge og have det sjovt sammen

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

Aftale mellem. DGI ##### og DDS ##### om fusion

Aftale mellem. DGI ##### og DDS ##### om fusion Aftale mellem DGI ##### og DDS ##### om fusion Bestyrelserne i Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger ##### og DDS ##### er enige om at fusionere de to landsdelsforeninger med virkning fra den 1. januar

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Kursustitel Tidspunkt Sted Kontaktperson. Kantinen Sport og Fritid Vestergade 55, 1. Brobergskolen Lok. 104. Brobergskolen Lok.

Kursustitel Tidspunkt Sted Kontaktperson. Kantinen Sport og Fritid Vestergade 55, 1. Brobergskolen Lok. 104. Brobergskolen Lok. Kurser Forår 2014 Kursustitel Lokaletilskud og Aktivitetsstøtte udfyldelse af ansøgningsskemaer 28. januar 2014 30. januar 2014 03. februar 2014 Kl. 17.00 19.30 Kantinen Sport og Fritid Vestergade 55,

Læs mere