Folkehjælp. Oktober 2006 nr. 77 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Fattigdom i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkehjælp. Oktober 2006 nr. 77 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Fattigdom i Danmark"

Transkript

1 Folkehjælp Oktober 2006 nr. 77 Udgives af Fattigdom i Danmark

2 Årsudsendelser /01/06 12:48 Side 1 Dansk KundeIndex kårer forsikringskundernes favorit Ta en ALKA og bliv en af Danmarks mest tilfredse forsikringskunder! ALKA er i december 2005 kåret som forsikringsselskabet med Danmarks mest tilfredse kunder - for 4.gang GOD KUNDEBETJENING gør det ikke alene. Derfor har vi nedsat prisen på vores nye familieforsikring. Vi skal jo ikke lave store overskud til vores ejere. ALKA ER ejet af fagbevægelsen og dermed også af 3F. Vi er her ikke for at tjene kassen, men for at tilbyde dig de bedst mulige forsikringer til lavest mulige priser. RING TIL OS mandag-torsdag 8-21, fredag og få et frisk, uforpligtende tilbud på dine forsikringer. 7 RING I DAG! ALKA forsikring Januar 2006

3 Indhold: 1 Den sociale ulighed i Danmark fortsætter 2 Ernst Trillingsgaard - ny ambassadør 4 Solid opbakning fra LO til Libanon 8 Vi hedder stadig ASF- Dansk Folkehjælp 10 Fattigdom - et kontroversielt begreb 14 Nu kan kvinderne endelig mødes 16 Norway Cup Sommerferieophold 26 Hjem til Afghanistan efter 15 år 28 Opslagstavlen henstiller til folketingets medlemmer, at der i den kommende finanslov indarbejdes midler til at tilgodese de økonomisk dårligst stillede i vort samfund. har på sit årsmøde, der blev afholdt den 9. og 10. september, besluttet at fremkomme med følgende udtalelse: " har gennem organisationens frivillige sociale arbejde kunnet konstatere, at flere befolkningsgrupper i det danske samfund lades i stikken, når de offentlige midler fordeles. Borgere på overførselsindkomster - og til dels fra lavtlønsområdet - får med andre ord ikke del i det overflødighedshorn, der serveres skal danmark have en egentlig fattigdomsgrænse? 30 Hjælp til genopbygning Folkehjælp udgives af:, Industriparken 4, 4960 Holeby Tlf.: Fax: Ansvarshavende og tilrettelæggelse: Klaus Nørlem Deadline for næste nummer: 1. november 2006 Udkommer december 2006 Tryk: Gert Rasmussen, Brislingvej 4, 3450 Allerød ISSN: Eftertryk og citater er tilladt med kildeangivelse. Indlæg bragt i Folkehjælp er ikke nødvendigvis sammenfaldende med s mening og strategier. Den sociale ulighed i Danmark fortsætter- lad os nu få fastsat en fattigdomsgrænse ved forbrugsfesten. Gennem organisationens sociale arbejde for socialt udsatte har vi måttet konstatere, at behovet for hjælp fra frivillighedsorganisationerne stiger og stiger. På organisationens ferieophold for enlige mindrebemidlede forsørgere og deres børn er der eksempler på enlige forsørgere med 2-4 børn, der må leve for under kr. om måneden. Nu er tiden inde til, at der i Danmark fastsættes en officiel fattigdomsgrænse, hvorefter kommuner skal administrere, når der tildeles hjælp. Således kan vi sikre, at alle borgere i Danmark er sikret et acceptabelt eksistensminimum". Ovenstående var den udtalelse, som alle delegerede var enige om at udsende i anledning af organisationens årsmøde. Samtidig er det en udtalelse, som er i overenstemmelse med det sociale arbejde, som i 2007 igen øger sit fokus på. Organisationens lokalafdelinger og frivillige vil aktivt medvirke til at styrke indsatsen på det sociale område, når vi går ind i det nye år. Med en række villige private donorer i ryggen er vi i stand til at forsætte og øge den sociale indsats i Danmark, således at målgrupper som socialt udsatte børn og unge, enlige forsørgere med børn samt minoriteter som grønlændere bosat i Danmark bliver modtagerne af en forstærket frivillig indsats. har mødt politisk kritik for sine udtalelser om, at fattigdom er et voksende begreb i Danmark. Men vi må konstatere, at der ikke er overenstemmelse med regeringens politik og den efterspørgsel, der er på vores tilbud indenfor det sociale område. I samarbejde med landets kommuner stiller en række tilbud til rådighed for de særligt udsatte, som igennem kommunerne er på overførelsesindkomster eller sygedagpenge. Fra kommunerne oplever vi en stigende efterspørgsel, og det er netop fattigdomsbegrebet, som blandt andet lægges til grund for den visitation, som kommunerne gennemfører i forbindelse med henvisning af socialt udsatte til vores hjælpeprogrammer. En række kommuner må da også konstatere, at der har været en udvikling af prisniveau og leveomkostninger i Danmark, som overførelsesindkomster langt fra kan matche. Lad os derfor få et redskab, som det offentlige kan måle gruppen af fattige ud fra: Lad os få fastsat en fattigdomsgrænse! Folkehjælp nr. 77 OKTBOBER

4 Tekst og foto: Stor kulturpersonlighed ny ambassadør for Formand for, Ib Jensen, er i disse dage særlig tilfreds. En af Danmarks mest kendte kulturpersonligheder har netop sagt ja til at være ny ambassadør for organisationen Folkehjælp nr. 77 OKTOBER 2006 s sociale arbejde har netop fået en stor håndsrækning, idet en af Danmarks mest kendte kulturpersonligheder netop har sagt ja til at være ny ambassadør for organisationen. Netop det sociale arbejde til fordel for udsatte grupper i Danmark, herunder socialt udsatte børn og unge, blev den direkte årsag til, at Ernst Trillingsgaard takkede ja til at støtte op om organisationens arbejde på dette område. Ernst Trillingsgaard udtaler i den forbindelse: Jeg har ved flere lejligheder fået indblik i de aktiviteter, som via frivillige gennemføres af. Det har gang på gang imponeret mig, hvordan organisationen formår at sætte fokus på udsatte grupper igennem deres arbejde i Danmark. - Og det er netop organisationens arbejde inden for den sociale sektor, som tiltaler mig mest. Det er derfor mit ønske igennem organisationens ambassadørgruppe at bidrage til, at med et øget fokus og større økonomisk opbakning kan give organisationens sociale tilbud til en endnu større målgruppe i fremtiden, end den, vi kender i dag. Jeg ved fra organisationens ledelse, at netop det sociale arbejde igen i 2007 øges markant. Formand for, Ib Jensen, udtaler i forbindelse med udnævnelse af Ernst Trillingsgaard som ny ambassadør: Vi har længe i haft som ønske at udvide organisationens ambassadørgruppe, således at vi får en stor homogen gruppe, som med hver deres netværk komplimenterer hinanden. I den forbindelse er det derfor også vigtigt for os, at ambassadørerne som vore vigtigste fortalere med de- 2

5 Facts om Ernst Trillingsgaard kort fortalt res forskellige baggrunde når ud til så mange mennesker af det danske samfund som muligt. Med Ernst Trillingsgaard som ambassadør har vi taget et tigerspring indenfor den kulturelle verden, idet Ernst igennem sin personlighed og sit virke er i besiddelse af et meget stort netværk. Et andet vigtigt element er naturligvis, at Ernst med sine personlige holdninger om social retfærdighed medbringer nogle betragtninger, som er helt i tråd med de kerneområder, som igennem organisationens formål arbejder for, slutter Ib Jensen. Som ny ambassadør for ASF-Dansk Folkehjælp indtræder Ernst Trillingsgaard i en ambassadørgruppe, som består af sanger og skuespiller Kurt Ravn, TV-vært og tidligere professionel fodboldspiller Jakob Keldbjerg, tidligere boligminister Ole Løvig Simonsen, docent og dirigent Frans Rasmussen og tidligere underdirektør i Beredskabsstyrelsen Torben C. Nilsson. Ambassadørgruppen i ASF-Dansk Folkehjælp er en vigtig platform for organisationens fortalerskab. Det er ambassadørgruppens opgave - igennem deres respektive netværk - at medvirke til en fokusering af organisationens kerneaktiviteter. Herudover bidrager ambassadørgruppen kreativt til at tilvejebringe nye redskaber og ideer til organisationens arbejde i Danmark og internationalt. Vi byder Ernst Trillingsgaard velkommen i. Ernst Trillingsgaard har haft en fantastisk karriere inden for dansk kulturliv. Trillingsgaard blev født på den lille Limfjordsø Jegindø i Efter endt realeksamen kom Ernst Trillingsgaard i herreekviperingshandlerlære, og allerede som 21-årig blev han forretningsfører i Vildund Dyrepark. Senere fuldførtes en HH-uddannelse, og som 25-årig blev Ernst Trillingsgaard direktør for Holstebrohallen, hvor han hurtigt viste stort talent som kulturkøbmand. - Ernst Trillingsgaard blev kendt i hele Danmark, da det i 1975 lykkedes ham at engagere Dirch Passer til Holstebrorevyen. I 1985 blev Ernsts Trillingsgaard ansat som direktør for Aalborghallen (nu Aalborg Kongres & Kultur Center), der i dag er et af Danmarks mest anerkendte kongrescentre og et af landets største kulturelle knudepunkter. Centret har årligt besøgende og en samlet omsætning på godt 100 millioner kroner. Ernst Trillingsgaard er formand for Nordisk Konserthusråd (NKR), der er en interesseorganisation for 18 af de største kulturhuse i Norden, samt næstformand for Dansk Kongres- og Kulturcentre (DKK). Den ny ambassadør har været arrangør og medarrangør af flere ende teaterforestillinger og koncerter importeret 350 udenlandske gæstespil skabt Holstebro Revyen i 1969 været kunstnerisk konsulent for Cirkusrevyen siden 1985 skabt Aalborg Vinterrevy i 1990 været med til at oprette museet A Fywerhus på Jegindø Der er udgivet fire bøger om og/ eller af Ernst Trillingsgaard: Olaf Sielemann: Kunst, kulturen og købmanden et kalejdoskopisk tilbageblik på Holstebro-Hallen gennem 25 år, Johansen 1990 Olaf Sielamann: - Gør han det hver aften?, Holstebro Museum 1993 Esben Graugaard: Harboørefolk på Jegindø Erik Haaest: Med høj cigarføring bogen om Trille og stjernerne, Bogans Forlag 2000 Ernst Trillingsgaard har bestridt/bestrider mange tillidshverv, ligesom han har modtaget mange hædersbevisninger, bl.a. blev Trillingsgaard i 1993 Ridder af Dannebrog. Folkehjælp nr. 77 OKTBOBER

6 Tekst og foto: Sasha Radosavcev,, Beirut Solid opbakning fra LO til Libanon Hvor de øvrige humanitære organisationer i Danmark oplever en meget lille økonomisk håndsrækning til det humanitære arbejde i Libanon, så oplever, at en samlet fagbevægelse bakker solidt op om organisationens appel Folkehjælp nr. 77 OKTOBER 2006 og Norsk Folkehjelp er gået sammen om et fælles nødhjælpsprogram i Libanon og startede samtidig på hver deres indsamlings- og informationskampagne til fordel for de mange civile, som i Libanon blev berørt af den væbnede konflikt mellem Hizbollah og Israel. Indsamlingstelefonerne har ikke givet lyd fra sig hos stort set alle danske nødhjælpsorganisationer, siden de påbegyndte deres indsamling til Libanon. Men hos var der straks opbakning at hente, da vi sammen med Norsk Folkehjelp udsendte en fælles appel til LO og dens medlemsforbund. Vores appel udgjorde samlet 13,5 millioner - de 1,5 millioner skulle i fællesskab tilvejebringes igennem det organisatoriske bagland, og de øvrige midler igennem offentlige donorer. Under programtitlen Emergency and Relief Operation in Lebanon har og Norsk Folkehjelp sat fokus på de familier, som er fordrevet fra deres hjem og som under konflikten var samlet i offentlige bygninger som eksempelvis skoler. Nu fortsætter indsatsen med nødhjælp til de familier, som har mistet alle deres ejendele under konflikten. Situationen i området Efter mere end fire uger (fra 12. juli til 14. august) med luft- og artilleribombardementer og landkampe mellem Hizbollah støttet af den beslægtede Shia-militante gruppe Amal og Israel, ligger store dele af Libanon i ruiner. Ifølge den libanesiske regering er mere end 4

7 1.100 libanesere blevet dræbt og over såret. En fjerdedel af landets indbyggere er flygtet (næsten en million mennesker). De er flygtet fra det sydlige Libanon til mere sikre områder. Nogle er flygtet mod nord eller op i bjergene, medens andre er flygtet til Beirut. Efter juli-krigens afslutning vendte nogle indbyggere tilbage til deres landsbyer, blot for at finde, at deres hjem var ødelagte. Til disse store menneskelige tab kommer mindre synligt de følger, der omfatter særdeles alvorlige og langtidsvirkende komplikationer for Libanons genopståen. Nationens økonomi samt den sociale og administrative infrastruktur har lidt enorm skade, og hvad der er tilbage er udfordret til det yderste på kapaciteten. Udkommet for en stor del af den brede befolkning er i fare på grund af de mange flygtninge og korruptionen med transport og andre infrastrukturer. Der rapporteres om ueksploderet artilleri, sociale problemer og omfattende miljøødelæggelser, som skyldes konflikten, og ikke at forglemme har mere end hver eneste sydlibanesisk familie mistet slægtninge i denne krig. De sydlige byer i Libanon er billedligt talt et roderi af ikke-eksploderet artilleri. Der er klyngebomber overalt. I byer og landsbyer, nær skoler og på marker. En officiel vurdering lyder, at mere end 50 % af byerne er højt forurenede. Tilstedeværelse af den megen ueksploderede ammunition gør det vanskeligt med en Fortsættes side 6 Folkehjælp nr. 77 OKTBOBER

8 Folkehjælp nr. 77 OKTOBER 2006 Fortsat fra side 5 tilbagevenden for civilbefolkningen og påbegyndelsen af en genopbygningsproces. På blot én måned har konflikten ifølge regeringens vurdering signifikant sat genopbygningen og rehabiliteringsarbejdet i landet 15 år tilbage. Omkring hjem og forretninger samt en fjerdedel af nationens broer og vejnet er ifølge den libanesiske regering blevet ødelagt. Bombede lufthavnslandingsbaner gør levering af forsyninger umulig, og forurenet vand, ødelagte kloaksystemer samt strømafbrydelser får risikoen for sygdomme til at stige. Den første hjælp til området Netop den 12. juli på krigens første dag - lancerede Norsk Folkehjelp og i Libanon et akut hjælpeprogram for at imødegå krisen og risikoen omkring en flygtningesituation og konsekvenserne deraf. Vi begyndte som en følge heraf, at imødekomme behovene ved at levere madrasser og tæpper, hygiejnemateriale, fødevarer, specielle ting til kvinder og børn, undertøj, medikamenter, køkkenredskaber osv. Særskilte programmer blev lanceret for at imødekomme specielle behov hos handicappede, sårede og ældre mennesker. Det omtrentlige antal, som støtten nåede ud til, andrager familier og handicappede, sårede og ældre mennesker. Støtte til skoler Et af de programmer, som der nu sættes fokus på, er støtte til skolerne, således at disse igen kan komme i gang som et led i normaliseringen af hverdagen. Derfor har de to organisationer i fællesskab besluttet at støtte op om igangsættelsen af skolerne ved at understøtte disse med levering af skole-kits. Således er vi netop nu i gang med at indkøbe og fordele til skolebørn i de områder, hvor de to organisationer er til stede. 6

9

10 Vi hedder stadig Bestyrelsen i havde brugt de seneste år på at forberede en navneændring for organisationen, hvor vi i stedet for at hedde skulle hedde Dansk Folkehjælp. På årsmødet faldt forslaget imidlertid med 2 stemmer Folkehjælp nr. 77 OKTOBER 2006 Tekst: Ib Jensen På organisationens repræsentantskabsmøde i 2005 fik alle delegerede og tilhørere mulighed for at høre om de tanker, som organisationsbestyrelsen havde gjort sig i forbindelse med organisationens navn og muligheder for at ændre dette til Dansk Folkehjælp samtidig med, at tankerne om et modificeret logo blev fremlagt. Reaktionerne var egentlig mest positive ved fremlæggelsen af disse ideer og tanker, og en enig bestyrelse besluttede derfor at fremlægge et ændringsforslag på årsmødet 2006, hvor man indstillede en navneændring til DANSK FOLKEHJÆLP. Debatten om navnet for organisation er langt fra ukendt. I 1907 bliver vi stiftet under navnet Arbejdernes Samariter Forening, i 1933 ændres dette til Arbejdernes Samariter Forbund, og endelig i 1962 ændres navnet fra Arbejdernes Samariter Forbund til. Også ved de lejligheder var debatten stor. - Så stor, at den i 1962 var lige ved at dele organisationen op i 2 forskellige organisationer. For blot 10 år siden fremlagde man igen et forslag til navneændring. Også dengang blev forslaget nedstemt med et snævert flertal, og endelig i år måtte forslaget igen falde med blot 2 stemmer. Der er mange følelser i spil, når der internt i organisationen diskuteres organisationens navn og en mulig navneændring. Den ældre generation husker os som arbejdersamaritterne, og den yngre generation ved ikke, hvad ASF er en forkor- telse for. Og mange bud bliver der også givet, når presse skal fortolke vores navn ja, det bliver nærmest til en ordleg med forslag som AOF, AFS og senest for et par dage siden, da TV 2 havde et indslag om os, blev vi til ASA-Dansk Folkehjælp. Igen to dage senere var den igen gal på TV 2, her blev vi i forbindelse med omtalen af vores udtalelse fra årsmødet om fattigdom i Danmark omtalt som hjælpeorganisationen Dansk Folkehjælp. Men ikke kun forkortelserne giver knuder, når navnet udtales. Hvis vi i forbindelse med vores forebyggelses- og førstehjælpsarbejde bliver citeret, så bliver det indimellem til ASF-Dansk Førstehjælp. Det er bestyrelsens tro, at vi alle ønsker det samme mål, nemlig en synliggørelse af organisationen og en klar identitet for hvad og hvem vi er. I denne sammenhæng er navnet ikke det primære, det primære er, at vi formår at synliggøre os, og så er det ikke så vigtigt, om det bliver igennem en forkortelse som ASF eller et navn som Dansk Fol- kehjælp. Det, vi skal blive bedre til er, at vi ikke falder over hinanden, hvis det ene eller andet af navnet undlades, når vores navn udtales. Det vil sige, at hvis medlemmer eller øvrige bruger betegnelsen ASF eller Dansk Folkehjælp, så lad os respektere dette. Afstemningen på dette årsmøde viser jo med tydelighed, at vi er delte i spørgsmålet om, hvordan vi definerer os selv mest naturligt. Når vi internt debatterer en navneændring, er det ofte spørgsmålet om vores historie, som anvendes som et argument for ikke at gennemføre en navneændring. Jeg husker en udtalelse fra årsmødet, som hed: Jeg er stolt af at være ASF er, det har vi altid heddet, det er vores historie som fortæller hvorfra vi udspringer hvorfor ønsker vi at smide det væk? citat slut. Min holdning er, at organisationens historie hverken kan eller skal vi lade gå tabt. Det er jo netop også det første, man støder på, når man læser om os i historiske tilbageblik. Eller ved at kigge på de nuværende love for organisationen, hvor vi som det første dokumenterer vores begyndelse og de ændringer, som vi løbende har foretaget i forhold til vores navn. Daglig Ledelse lægger nu planerne om en navneændring i historiekisten, og det er vores håb, at I alle arbejder fælles for at udbrede kendskabet til organisationen - og mindre vigtigt hænger os i, om det er den ene eller anden fremstilling af navnet, som gives. En ting er sikkert: Det er det grønne kors, som skal være med til at give os identiteten. 8

11 Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro Hjørring Tlf: Fax: Dansk Metal også et IT-forbund Læs mere på - en stærk partner

12 Tekst: Bente Larsen, leder af s nationale afdeling Fattigdom et kontroversielt begreb Nogle borgere føler, at en stor gruppe mennesker snylter på resten af samfundet - specielt dem, der er fanget i de socialt og økonomisk marginaliserede nicher. Disse mennesker har ikke adgang til de økonomiske, sociale eller kulturelle ressourcer, som er nødvendige for at kunne begå sig i samfundet. - Et samfund uden en eller anden form for fattigdom er utopi, men finder det nødvendigt at konfrontere politikerne og tage et opgør med den mentalitet og holdning, som giver udtryk for, at al fattigdom er selvforskyldt i dagens Danmark Folkehjælp nr. 77 OKTOBER 2006 Fattigdom er et kontroversielt begreb, fordi det er meget svært at definere. Socialforskningsinstituttet skelner i en rapport fra 2004 mellem fattigdom og social eksklusion. Forskellen mellem fattigdom og social eksklusion er, iflg. Jørgen Elm Larsen, Socialforskningsinstituttet, at fattigdom vedrører begrænsede økonomiske og materielle ressourcer og de afsavn, som affødes heraf, mens social eksklusion vedrører en betydeligt mere omfattende række af sociale problemer, der besværliggør eller umuliggør en persons eller gruppes inklusion og deltagelse inden for et eller flere centrale områder i samfundet. I Danmark har vi ingen officiel fattigdomsgrænse I EU og de fleste af dets medlemslande har man fastsat en fattigdomsgrænse, der skal sikre borgerne et minimum eksistens-niveau. I Danmark er der ikke fastsat nogen officiel fattigdomsgrænse, skønt flere af de politiske partier på baggrund af udarbejdede rapporter fra bl.a. Socialforskningsinstituttet, har påpeget nødvendigheden heraf. Enlige mødre uden uddannelse en af de udsatte grupper En af de hårdest ramte grupper herhjemme er iflg. Socialforskningsinstituttet enlige forsørgere på kontanthjælp eller førtidspension. En ny undersøgelse foretaget af Arbejderbevægelses Erhvervsråd har vist, at 46% af enlige mødre uden uddannelse lever af kontanthjælp Fortsættes side 12 10

13

14 Folkehjælp nr. 77 OKTOBER Fortsat fra side 10 eller førtidspension. Selv om det offentlige har forsøgt at ændre disse mødres status med mange tilbud, modtager mange enlige mødre sociale ydelser i årevis. Årsagen hertil må være, at det ikke kun drejer sig om materiel fattigdom, men i lige så høj grad om personlige og socialpsykologiske problemer, der er årsag til den sociale eksklusion. Disse problemer bør løses, så de pågældende får mere selvtillid og mod på at holde fast i en uddannelse. Fattigdom og den sociale arv Selvom der i Velfærdsreformen lægges op til at få flest mulige i arbejde, er der alligevel grupper, for hvem der for at det vil kunne lade sig gøre skal igangsættes særligt hensyntagende tiltag. Grupper, der ofte - bl.a. på grund af deres baggrund og den sociale arv - ikke ved egen hjælp ser sig i stand til at ændre på egen livssituation. Derfor kan man heller ikke sige, at fattigdom og social eksklusion ubetinget er selvforskyldt! - Ikke alle borgere i Danmark har fået den bedste start i livet, og ikke alle har haft de rollemodeller, som det er så nødvendigt for en sund udvikling at have. Hvis vi vil stoppe tilgangen af 2. generations kontanthjælpsmodtagere, skal kommunerne og deres sagsbehandlere sætte intensivt ind med realistiske handlingsplaner, der bygger på uddannelse for den enkelte fagligt og mentalt. Forsørgelseshensynet er afløst af incitamentshensynet Efter Socialreformen i 90erne gik kommunerne fra princippet om individuel vurdering af den enkelte person eller families behov for hjælp, når de henvendte sig til kommunen. I dag går kommunernes sagsbehandlere efter et skema, der fortæller, hvad personen eller familien bør leve for, og hvad personens rådighedsbeløb bør være. Disse rådighedsbeløb er kun vejledende for den enkelte sagsbehandler, og sagsbehandleren må ikke sætte beløbene op, men gerne ned. Dette betyder, at rådighedsbeløbene kun er et fastsat maksimumbeløb, som familien kan leve for, men sagsbehandlerens skema fortæller intet om, hvor lidt personen/familien må have at leve for. Socialminister benægter fattige familiers eksistens I forbindelse med visitation til organisationens lejre for enlige mindrebemidlede forsørgere og deres børn i 2006 har det igen været rystende at konstatere, hvor lidt disse familier må klare sig for. Selv om socialminister Eva Kjer Hansen udtaler, at der næsten ingen fattige familier er i Danmark, taler sagsbehandlernes indstillinger deres eget sprog! s medlemmer besluttede derfor på organisationens årsmøde afholdt den 9. og 10. september at henstille til folketingets medlemmer, at der i den kommende finanslov indarbejdes midler til at tilgodese de økonomisk dårligst stillede i vort samfund. I håber vi, at denne opfordring vil være debatskabende med henblik på en endelig fastsættelse af en officiel fattigdomsgrænse og en værdig behandling af udsatte grupper i Danmark. Danmark har aldrig haft bedre muligheder for at tilgodese alle i vores samfund end netop nu. Andel børn af enlig forsørgere 1. jan ,5 12, ,5 17,

15 Midt- og Vestsjælland afdeling Tlf Frederiksværk - hundested afdeling Tlf Feriekolonien Gryden Randers afdeling holstebro afdeling Tlf Hjørring afdeling Tlf århus afdeling Tlf Grindsted Billund ølgod afdeling Tlf vojens afdeling Tlf Haderslev afdeling Tlf Vamdrup afdeling Tlf Herning afdeling Tlf Brønderslev afdeling Tlf Nordals afdeling Tlf Vesthimmerlands afdeling Tlf Vejen afdeling Tlf Region Midtjylland Tlf Mobil Fredericia afdeling Tlf Odense afdeling Tlf Folkehjælp nr. 77 OKTBOBER

16 Tekst og foto: Alexandra Strand Holm, DACAAR, Afghanistan Nu kan kvinderne endelig mødes Et lokalt DACAAR-støttet kvindecenter i Marhabad i det vestlige Afghanistan har åbnet nye muligheder for kvinder i området. Centret tilbyder undervisning og erhvervstræning og fungerer som områdets eneste mødested for kvinder. Folkehjælp nr. 77 OKTOBER 2006 Ainulhour er 45 år og mor til otte børn - syv sønner og en datter. Der har altid været mange børn omkring hende, faktisk helt tilbage fra hun selv var ganske ung, for hun var kun 15, da hun fødte sit første barn. I dag er der også børnebørn, og stadig mere end nok at lave. Der er fortsat mange, der skal vartes op, laves mad til, vaskes tøj og gøres rent for og så er der det nye job som ansvarlig for DACAAR Ressource Centret for Kvinder i Marhabad, hvor Ainulhour bor med sin familie. Det er første gang, at vi kvinder har kunnet mødes på denne måde. Vi kan diskutere, dele bekymringer og glæder, og vi lærer en masse ved at dele erfaringer. Desuden tilbyder centret undervisning i forskellige slags håndarbejde, som giver os mulighed for at producere og sælge tøj og dermed tjene penge. Og senest har vi åbnet en forretning for kvinder, fortæller Ainulhour. Ainulhour er arabisk og betyder en paradisisk nymfes øjne. Kvinden med det himmelske navn og de mange jordiske gøremål har siden december 2005 holdt øje med kvindecentret og stået for den daglige ledelse. På møderne har vi snakket om behovet for adgang til lægehjælp og klinikker. Det findes ikke her i Marhabad, og mange kvinder og børn mister livet i forbindelse med graviditet og fødsler. Vi mangler også undervisning af vores børn. Vi har en skole, men ingen lærere, så ligenu er der ingen børn i Marhabad, der går i skole, siger Ainul- 14

17 hour. Hun håber, at kvinderne ved at stå sammen vil få bedre mulighed for at gøre opmærksomme på deres behov. DACAAR har introduceret og støttet oprettelsen af centret og hjælper både økonomisk og i kraft af en lokalansat kvindelig rådgiver fra området. Rådgiveren hjælper med bogholderi, indkøb af nye varer og mødeindkaldelser, og fungerer desuden som led mellem kvinderne i Marhabad og DA- CAAR. Folkehjælp nr. 77 OKTBOBER

18 Tekst og foto: Nina, Ditte, Jesper, Kenneth og Jan, Ungdomsholdet Norway Cup 2006 Samaritervagt ved verdens største fodboldstævne Folkehjælp nr. 77 OKTOBER Hvert år i uge 31 afholdes verdens største fodboldstævne med spillere på 40 fodboldbaner i Oslo og omegn - og hvert år er Norsk Folkehjelp med og varetager samaritertjenesten for cuppen. For at kunne dække så stor en vagt må Norsk Folkehjelp have samaritter fra hele landet til at hjælpe, og hvert år falder der også en invitation til. I år stillede der således 155 samaritter, heraf 5 danskere. Fodboldstævnet afholdtes hovedsagligt på Ekeberg-sletten i det nordlige Oslo, men derudover lå der også 19 fodboldbaner andre steder i Oslo s omegn. Samaritertjenesten styredes fra Ekebergskolen og bestod af i alt otte vagtsteder og et felthospital samt et antal ambulancer til transport mellem vagterne og felthospitalet. Døgnet deltes ind i tre vagthold; kl , kl og kl , og det var så muligt at vælge det antal vagter og frivagter, man måtte have lyst til. Overnatningen skete en tyve minutters kørsel fra Ekeberg-sletten på Nedre Bekkelaget Skole, som ligger lige ved siden af Oslo-afdelingens lokaler kaldet KR. (På spørgsmålet om,hvorfor stedet kaldes KR, fik vi at vide, at der helt bestemt har været en forklaring - men ingen kan længere huske, hvad den er. Så i dag siger man blot, at det betyder KontoR.) Frivagterne kunne efter eget ønske tilbringes i Oslo by, på skolen, på KR eller på Ekeberg-sletten. Eller som om torsdagen, hvor der var arrangeret en udflugt for de unge til en hytte, som tilhører Norsk Folkehjelp Oslo, og som ligger ned til vandet på en af øerne ud for Oslo. Her var der mulighed for

19 at bade fra klipperne og grille og feste efter alle kunstens regler. I Norsk Folkehjelp har hver eneste afdeling deres egen ungdomsgruppe, som består af unge op til 17-års alderen. Ungdomsgrupperne tilbyder uddannelse til førstehjælper samtidig med, at de også fungerer som et socialt fællesskab for de unge, hvor man ofte mødes en gang om ugen. Til gengæld kan man i Norge ikke blive førstehjælper, før man fylder 17 år, og ungdomsgrupperne fungerer på den måde også som et forberedende trin til at blive samaritter. På årets Norway Cup kom antallet af tilskadekomne op på omkring 2000 personer, hvor rekorden tidligere har været på 1700 i Af de 2000 henvendelser dette år var der bl.a. omkring 480 hvepsestik, 410 gnavsår og vabler, 390 slagskader, 160 strækskader, 130 sår, 13 hedeskader og 8 bevidstløse. Hvepsestik er en skadeskategori, som tidligere år ikke har været stor nok til at blive registreret selvstændigt. De høje skadestal skal dog ses i forhold til, at der var otte vagtsteder med en bemanding på hver seks mand til at behandle skaderne. Det betød dels at de enkelte vagtsteder blev temmelig små, og dels at der var rigtig mange samaritter på vagt ad gangen, så en vagt på 8 timer sagtens kunne gå uden flere end 15 henvendelser på posten. Så på trods af de fyrre fodboldbaner, de spillere med familie og trænere, de landsdækkende direkte fjernsynstransmissioner og de ualmindelig mange skader, kom forholdende for os samaritter faktisk til at virke lidt små. Desuden var det ikke tilladt at have nogle former for medicin på posterne (end ikke Fortsættes side 18 Folkehjælp nr. 77 OKTBOBER

20 Folkehjælp nr. 77 OKTOBER 2006 Fortsættes fra side 17 hovedpinepiller), hvilket betød, at en temmelig stor andel af de tilskadekomne sendtes videre til felthospitalet. Om lørdagen efter endt cup skulle der selvfølgelig også festes. Og hvordan gøres det bedre end grillmad i lange baner, hvorpå de unge tog til laser-skydning, mens de voksne fik sig den velfortjente øl og festede til den lyse morgen. Under disse løssluppenheder kunne vi danskere således få fornøjelsen af at overvære "BBBgrundkursus2" (hvilket stod for BærbarBåreBærning), hvor vi i højt humør fik forevist "korrekt startposition" til bårefræs (en spejdende fremadskuende position med båren vippet fremad, som var også den klar til løb), hvordan der spares kostbare sekunder ved at løfte båren på 1 i stedet for på 3, samt hvordan den bærbare båre, for at nedsætte luftmodstanden, bæres i aerodynamisk hældning. Uddannelsesmæssigt kan Norsk Folkehjelp bl.a. tilbyde kurser indenfor førstehjælp og idrætsskader eller eftersøgning og redning, land, vand og vinter, samt leder- eller instruktøruddannelser på flere niveauer. Ud over suppleringstjeneste til den offentlige ambulancetjeneste deltager Norsk Folkehjelp i alle former for redningsopgaver - både til lands, til vands og i fjeldet - og over hele landet står i alt ca autoriserede redningsfolk til disposition for landets politidistrikter til indsats ved ulykker. Desuden kan Norsk Folkehjelp tilbyde sine medlemmer deltagelse i rene sociale fritidsaktiviteter som klatring, snowboard, dykning og vandsport, fjeldture og kanopadling. Men lige præcis "BBB grundkursus2" hører næppe til indenfor de gængse uddannelser i Norsk Folkehjelp. Og så skal det jo siges: Taler man om nordmænd, må man også tale om vafler! Nordmænd er tilsyneladende helt vilde med vafler! Under hele Norway Cuppen var det stort set hele tiden muligt at få nybagte vafler på både KR og Ekebergskolen - indtil vaffeldejen tilsyneladende slap op hen på fredag eftermiddag - desværre. For de var ellers gode 18

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014 s FERIEFOLDER 2014 Forord har i en årrække tilbudt gratis feriehjælp til en række forskellige målgrupper. Feriehjælp er et af de større aktivitetsområder i det frivillige sociale arbejde, som kendetegner.

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

607354 Fattigdom 13/08/10 11:44 Side 1

607354 Fattigdom 13/08/10 11:44 Side 1 84 mio. mennesker eller 17 % af Europas befolkning lever i, eller er truet af fattigdom. Derfor har EU sat sig som mål, at Europas fattigdom skal mindskes med 25 % inden år 2020. Det betyder, at 20 mio.

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Orientering fra formanden Der arbejdes hårdt i afdelingen, både i bestyrelsen, inklusiv suppleanter, blandt samaritter, instruktører og andre tovholdere med de opgaver, som hver især har påtaget sig. Vel

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015 Invitation Woman 2015 Torsdag d. 27. august 2015 - kun for kvinder Kampgejst, inspiration og energiboost Woman - vores traditionsrige sensommer-event kun for kvinder - løber i år af stablen torsdag den

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder

Invitation. - kun for kvinder Invitation Woman 2014 Torsdag d. 28. august 2014 - kun for kvinder Præstér, når det gælder! - og oplev suset fra saltvandsindsprøjtningen i mange aspekter af dit liv. Ikke mindst på jobbet! Energi, glæde,

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Folkehjælp. integration. Vejen til. et ansvar for alle. December 2006 nr. 78 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp

Folkehjælp. integration. Vejen til. et ansvar for alle. December 2006 nr. 78 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp Folkehjælp December 2006 nr. 78 Udgives af integration Vejen til et ansvar for alle Årsudsendelser 2006 11/01/06 12:48 Side 1 Dansk KundeIndex kårer forsikringskundernes favorit Ta en ALKA og bliv en af

Læs mere

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Den 12. januar 2010 blev Haiti ramt af et voldsomt jordskælv med enorme ødelæggelser til følge. I løbet af få uger efter katastrofen besluttede FrikirkeNets

Læs mere

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Foto: Johnny Wichmann PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Fredag den 19. juni 13:30-15:30 Ankomst og indkvartering Vi byder på kaffe og kage 15:30-15:50 Velkomst ved højskolevært, Sven Bak-Jensen,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR

for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR AKTIVITETSPLAN for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER 2015 FORORD Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder

Læs mere

Støttet af Arbejdsmarkedets Ferie Fond

Støttet af Arbejdsmarkedets Ferie Fond Støttet af Arbejdsmarkedets Ferie Fond 229 personer, enlige og familier med børn, har været på en uges gratis sommerferiekoloni i sommeren 2006. Feriekolonierne har været fordelt på seks lejre med ca.

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

Nyhedsbrev. Nyt Design. Hjælp os at hjælpe andre

Nyhedsbrev. Nyt Design. Hjælp os at hjælpe andre Dansk Folkehjælp, Viborg Skive Afd. Hjælp os at hjælpe andre Nyhedsbrev Nyt Design NR. 4. 07-09-2014 Kommende begivenheder. 03-09-2014. 06-09-2014 13-09-2014 20-09-2014 PR Stand Katedal skolen Go kart

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

t spi der ikke kan vinde$

t spi der ikke kan vinde$ t spil der ikke t spi der ikke kan vinde$ AF Mathias Skov Rasch kan vinde$ t spi der Flere og flere danskere kommer i berøring med ludomani enten som pårørende eller ludoman. Hos Center for Ludomani mærker

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

Folkehjælp. April 2006 nr. 75 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Fra 1. oktober 2006 skal alle lære førstehjælp når de får kørekort

Folkehjælp. April 2006 nr. 75 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Fra 1. oktober 2006 skal alle lære førstehjælp når de får kørekort Folkehjælp April 2006 nr. 75 Udgives af Fra 1. oktober 2006 skal alle lære førstehjælp når de får kørekort Årsudsendelser 2006 11/01/06 12:48 Side 1 Dansk KundeIndex kårer forsikringskundernes favorit

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Nyt fra Breddekonsulent Øst Juli 2009 02/2009:

Nyt fra Breddekonsulent Øst Juli 2009 02/2009: Nyt fra Breddekonsulent Øst Juli 2009 02/2009: Hvor kan jeg træne i ferien? Sommerferiefægtning i klubber: For de af jeres fægtere, som ikke ønsker at sige farvel til våbnene i sommerferien, har jeg fået

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Den sidste vilje giver ro

Den sidste vilje giver ro foto ı morsi Den sidste vilje giver ro I dag lever vi sammen på mange forskellige måder. Nogle lever i ægteskab, andre ikke. Et testamente sikrer, at ens arv bliver fordelt til de mennesker, man ønsker

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis:

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis: Stævneavis nr. 4 BF Stævne 2012 7-9. september 2012 I denne stævneavis: Vi savner dig savner du et hold? Forhåndstilmelding du kan sagtens nå det endnu Fælles transport Hvor skal vi sove? > Lej en madras

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel Din virksomhed og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel > 2 Din virksomhed kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark Der er børn i Danmark, der har ondt i livet på grund af mobning, ensomhed

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side.

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvorfor kun spare millioner på nedskæringer, når kommuner kan spare milliarder på forebyggel En god start som forældre

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE I mange år har Skrødstrup Efterskoles støttekreds og andre interesserede modtaget et årsskrift før jul. Vi vil stadigvæk meget gerne holde alle interesserede orienterede

Læs mere

Rejs med til verdens brændpunkter og kom tæt på mennesker, der lever i et samfund præget af konflikter

Rejs med til verdens brændpunkter og kom tæt på mennesker, der lever i et samfund præget af konflikter 2013 Rejs med til verdens brændpunkter og kom tæt på mennesker, der lever i et samfund præget af konflikter NextStop er for dig der vil bagom facaden Praktiske oplysninger Som Next Stop er rejser du med

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2015

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2015 Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2015 Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder du alle de spændende arrangementer, som finder sted på landsplan i DUI-LEG og VIRKE i 2015. Denne plan

Læs mere

Konkurrence: SØ 15 Lejrsang. Ophalervogne søges

Konkurrence: SØ 15 Lejrsang. Ophalervogne søges Oktober 2014 Konkurrence: SØ 15 Lejrsang På Sø 15 skal vi selvfølgelig have en lækker lejrsang! Hvis du har en sangfugl i maven, så skriv til sang@soe15.dk og få tilsendt de vilde konkurrencebetingelserne!

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige!

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! KATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! Vi er glade for at kunne tilbyde jer en række kurser. Kurserne vil forhåbentlig give jer ny inspiration til den daglige drift af butikken og motivation

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Venskaber der. gør en forskel. for livet

Venskaber der. gør en forskel. for livet 1 Venskaber der gør en forskel for livet Til alle der vil gøre en livsafgørende positiv forskel for et barn Alt for mange børn har alt for lidt voksenkontakt og dermed mangel på rollemodeller og fortrolige.

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014 Indbydelse Danske Politimesterskaber i golf 2014 Sct. Knuds Golfklub Slipshavnsvej 16 5800 Nyborg 65 31 12 12 Nyborg Politi Idrætsforening har hermed fornøjelsen i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund,

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere