Posten. Fødselsdagsbørn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Posten. Fødselsdagsbørn"

Transkript

1 Nr årgang Maj 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Side 3: Ørre Forsamlingshus Side 4: Sinding-Ørre Midtpunkt-Skolen Side 5: Hvepsereden Side 6: SGIF Side 7: Ørre Sinding Lystfiskerforening Side 8: Borgerforening Side 9, 10, 11 og 12: æ Sinding Daw Side 13, 14, 15, 16, 17, 18 og 19 Kirkesiderne Side: 20: Kalenderen Stine Tolstrup, Sinding 1

2 Posten Redaktion: Mia B. Andersen, tlf Heidi Nielsen, tlf Korrektur: Wagn Christensen, tlf Fødselsdagsbørn Hjertelig tillykke... Oplag: 550 stk. Posten udgives af Lokalrådet for Sinding og Ørre og udsendes til samtlige husstande i Sinding-Ørre, samt til dem, der bor udenfor området og ønsker den tilsendt. 9 år d. 25/ Sebastian Riis Thøgersen Søvndalvej 2, Sinding Indlevering af stof til Mia B. Andersen, Ørre Byvej Datoer til kalenderen: Heidi Nielsen Mail: Kalenderoversigt bliver tilsendt alle, der ønsker det, til brug ved planlægning af arrangementer og møder. Vi håber selvfølgelig, at I melder tilbage om jeres arrangementer. Se også: Annoncer: Mia B. Andersen, Ørre. Sats og tryk: Aulum Bogtryk & Offset Næste deadline: Afleveringsfrist er senest d. 1. august Posten udkommer uge 33-34, BEMÆRK Side-prisen incl. moms er for 1/1 side kr. 860,-, 1/2 side kr. 430,-, 1/4 side kr. 250,-, 1/8 side kr. 160,-. 4 år d. 3/ Sidsel Riis Thøgersen Søvndalvej 2, Sinding 3 år d. 23/ Katrine Frederiksen 4 år d. 18/ Kristian Bækgaard Lindholt Rosmosevej 8, Sinding 6 år d. 17/ Cecilie Frederiksen Født d. 22/ Tristan Kold Jørgensen Sinding Hovedgade 17, Sinding 2

3 Ørre Forsamlingshus Bestyrelsen Formand: Ruth Pedersen Ørre Byvej 72, Tlf Sommeren er på vej og det betyder Ørre marked d. 21.august.Vi åbner kl. 9 med gratis kaffe og rundstykker og der åbner boderne også. I teltet er der tombola med flotte gevinster sponsoreret af de lokale firmaer og butikker. Kl. 18 er grillen klar og der kan købes koteletter, bøf, pølser, salat og kartoffelsalat til rimelige priser. Herefter er der mulighed for en svingom til godt danse musik.(husk at overskuddet fra denne dag går ubeskåret til Ørre forsamlingshus). Vi skal have nye borde og stole og det er en dyr omgang, så vores kasserer modtager gerne små som store beløb der kan overføres til kontonr På forhånd tak. D. 24. september er der storskærms aften, hvor du kan medbringe dine yndlingsmusik-dvd. Da det er Kent der står for denne aften, bliver der meget godt musik at se på og lytte til, så kom til billig koncert. Mere herom i næste udgave af posten. Vi skal jo også huske vores årlige koncert som i år bliver d. 23. oktober. Det bliver En stund med Mogensen. En hyldest til John Mogensen. Der bliver masser af sang og fortælling så glæd jer. Der kan allerede nu reserveres billetter på tlf ell. mail Pris incl. menu: 300 kr. Flere oplysninger i næste udgave af posten. Bestyrelsen ønsker alle en god sommer. Næstformand: Herdis Ahler Ørre Byvej 81, Tlf Mail. Kasserer: Jens Arne Mikkelsen Ørre Byvej 81, Tlf Mail. Medlemmer: Leo Lisby Ørre Byvej 111, Tlf Ole Sander Ørre Byvej 42, Tlf Revisor: Judith Hansen. Birgit Kristensen NYT NYT NYT Som noget nyt i Sinding/Ørre kan man nu få KST behandlinger. KST=kranio-Sakral Terapi er blid og behagelig afspænding til naturlig genoprettelse af skævheder, der belaster centralnervesystemet. KST kan blandt andet afhjælpe: Hovedpine/migræne Smerter i nakke, ryg og lænd Menstruationssmerter Skæren tænder Spændinger i kroppen og mange andre ting For tidsbestilling, ring eller sms til behandler Helle Petersen på mobil Kurser: KST I, II og III, ret ryg og nakke I og II og tager løbende flere kurser på: KST akademiet i Silkeborg ved Trine Rosenberg GRÆSMARK SØGES Om sommeren mangler jeg en græsmark til mellem 5 & 7 heste. Det drejer sig om perioden ca. 1. maj 1. september. Så har du en græsmark du vil leje ud, eller bare et stykke jord jeg kan leje en del år fremover, vil jeg meget gerne høre fra dig hurtigst muligt. Det er selvfølgelig en fordel hvis det er indhegnet, men alt har interesse. Der skal dog være mulighed for at sætte strøm på hegnet samt at få vand til hestene. Jeg skal nok selv holde opsyn med dem. Marken må gerne være så tæt på Rosmosevej 8, Sinding som muligt, men som sagt har alt interesse. Med venlig hilsen Louise Lindholt Rosmosevej Herning Tlf

4 Sinding Ørre Midtpunkt skolen Bevægelses- og sundhedsprojekter på seks skoler i Herning Kommune Projekt titel: TA PULSEN med undertitlen Børn lærer gennem kroppen. Skoler i projektet: Sunds Skole, Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen, Tjørring Skole, Vestervangskolen, Vildbjerg Skole og Lundgårdskolen Fælles opstart på skolerne: August 2010 Målgruppe: Alle børn fra klasse Baggrund: Videnskabelige undersøgelser viser, at gruppen med fysisk svage børn er øget markant. Denne gruppe er karakteriseret ved dårlig kondition og motorik. Gruppen har øget risiko for hjerte- karsygdomme, diabetes 2, fedme/overvægt samt problemer med ryggen. Ny forskning peger på, at bevægelse i mere end en halv time pr. dag er fremmende for børns intellektuelle indlæring, koncentrationsevne og selvtillid. Børn, der behersker de kropslige færdigheder og leger sammen, får et indgående kendskab til hinanden og lærer at løse konflikter og tage ansvar. Desværre er der elever, der ikke deltager i den frie leg, på grund af deres motoriske usikkerhed eller problemer med overvægt. Disse elever kommer til kort, bliver valgt fra og mister lysten til at bevæge sig. For at imødegå disse tendenser har Herning Kommune besluttet at udvikle sit eget koncept for idrætsskoler for de yngste årgange, foreløbig på seks skoler. Projektet kaldes Ta pulsen og retter sig specielt mod klasses eleverne på de seks skoler. Vi vil gøre bevægelse og sund livsstil til en integreret del af undervisningen og dermed en naturlig del af hverdagen for elever/familier/lærere/pædagoger og nærmiljøet. Processen: De seks skoler deltager i projektet med en klart defineret sundheds- og bevægelsesprofil. For at opfylde mål og visioner beskrives en fællesmængde, som er omdrejningspunktet på samtlige skoler. Individuelt har skolerne mulighed for at udvide med aktiviteter fra en eller flere af de tre delmængder, der ligeledes er beskrevet i projekt-materialet. Visioner: Bevægelse er en integreret del af undervisningen og en naturlig del af børn og unges hverdag. Alle har lyst til og glæde ved at bevæge sig og bliver på den måde bevidste om egne evner og muligheder for udvikling. Læringsmiljøet er kendetegnet ved højt engagement, øget selvværd og trivsel. Ældre børn inddrages i undervisningen som rollemodeller for de yngre årgange og for hinanden. Bevægelse og sund livsstil går hånd i hånd. Skolen bidrager til at eleverne rører sig mere og samtidig udvikler livslange sunde vaner. Skolens inde- og udendørsfaciliteter udfordrer elevernes lyst til at bevæge sig. Nærmiljøet og de lokale foreninger inddrages og deler viden og erfaringer i forhold til børns trivsel og læring i relation til bevægelse og sund livsstil. Forældrene er medspillere og samarbejdspartnere, og deltager aktivt i implementeringen af bevægelses- og sundhedsinitiativer i og uden for skolen. Skolen er aktive i forhold til indsamling af ny viden i relation til bevægelse/sundhed og læring. Målsætninger: At aktiviteter og undervisning tilrettelægges i forhold til børn og unges parathed. At få flere og mere idrætsaktive børn, der får mange og gode sundheds- og bevægelsesoplevelser At gavne den enkeltes personlige, sundheds- og læringsudvikling i form af bedre velvære, udholdenhed og koncentration At alle børn får lyst til og glæde af at bevæge sig mindst en halv time hver dag At give børn større selvtillid ved beherskelse af de motoriske færdigheder At idrætslærerne opkvalificeres indenfor aldersrelateret træning Ovenstående er et uddrag fra det fælles arbejdspapir vedrørende bevægelsesprojektet, som er et af skolens indsatsområder næste skoleår Med venlig hilsen Kurt Stoustrup Skoleleder, Sinding Skole 4

5 HVEPSEREDEN Skoletoften 7, Sinding Tlf Hvepsereden Hvepsereden er i gang med et 1-årigt procesforløb for at blive certificeret som idrætsinstitution, hvilket også gælder for 3 andre af de ca. 80 daginstitutioner i Herning Kommune. Vi samarbejde med Dansk Idrætsforbund (DIF) og Peter Sabroe Seminariet i Århus(VIA UC). De har konsulenter, der er kursusledere på de tre kurser, der afholdes i løbet af processen, samt konsulenter vi kan trække på i løbet af processen frem til certificeringen. Nogle af grundene til at etablere en idrætsinstitution er at: - børnene også lærer via kroppen, derfor skal kroppen sættes i centrum børnenes selvværd og selvtillid stimuleres gennem oplevelser i idrætten børnene lærer at vise omsorg, social indstilling, hensyntagen og at blive en del af et forpligtende fællesskab børnene lærer at samarbejde, løse konflikter og mestre konkurrence børnene lærer at tabe uden at blive tabere børnene udvikler deres individualitet børnenes evne til at lære forbedres børnenes legekompetencer styrkes børnenes bevægelssesglæde bibeholdes og udvikles, og de får idrætskulturen ind som en naturlig og sund del af deres liv, som medvirker til udvikling af gode idræts- og bevægelsesvaner bevægelse og fysisk aktivitet styrker hjerte, muskler, knogler, sener og ledbånd børn med alsidige motoriske færdigheder har større selvværd og kan lettere indgå i sociale sammenhænge Idrætinstitution medvirker kort sagt til, at barnet udvikler kompetencer, som er nødvendige, for at det kan kvalificere sig til et aktivt liv. Gennem fysiske aktiviteter udvikles blandt andet børnenes sprog, sanser, begreber, fantasi, kreativitet og kommunikationsevne og gør dem klar til livets mange udfordringer. Derved dannes fundamentet for en god fysik, psykisk, social og kognitiv/intellektuel udviklingscyklus. I den pædagogiske idræt arbejdes ud fra 4 fokuspunkter. Det er: Fysisk: Motoriske færdigheder, kondition, styrke, koordination, kropsudtryk, kropserfaring, krop imiterer krop, kropslig kommunikation, kropslige handleformer: øve, prøve, mestre/kunne m.m. Social: Rollefleksibilitet, medansvarlighed, forhandlingsevne, kommunikation, samarbejde, evne til at gå på kompromis, at føle sig solidarisk empati m.m. Kognitiv: Forstå og acceptere regler/normer, omstillingsevne, evne til at reflektere, bruge hukommelsen/huske, kritisk tænkning, taktil fornemmelse og mestring m.m. Psykisk: Positiv selvopfattelse, tage initiativ, give udtryk for følelser, tillid, vente på tur, problemløsning m.m. DIF og VIA bruger et kinesisk ordsprog som overskrift for kurserne i forbindelse med idrætsinstitution. Det lyder sådan: Fortæl mig det, og jeg glemmer det. Vis mig det, og jeg husker det. Lad mig gøre det, og jeg forstår det. Vi er så småt i gang med de indledende ting for at blive idrætsinstitution, og vi tror på, at det bliver spændende og givtigt for både børn og voksne i den daglige pædagogiske hverdag i Hvepsereden og Midtpunktet som helhed. Vi glæder os til det videre forløb. Vi ønsker alle et rigtigt godt forår og sommer. Med venlig hilsen leder i Hvepsereden, Sinding-Ørre Bodil Jensen. 5

6 Sinding Gymnastik- & Idrætsforening Ledelsen Alle pladser er nu reserveret til næste års udgave af Dansk Slager Parade i Sinding. Formand: Jimmy Damgaard Sinding Hovedgade Herning Tlf Aktivitetsformand: Martin Jørgensen Kampmannsgade 6, 1. Sal 7400 Herning Tlf Mail: Økonomiformand: Jens Peter Kjærulf-Hoop Brændgårdvej 19, 3.th. 7400Herning Tlf Mail: Øvrig ledergruppe: Lizette Skov Nielsen Sinding Hovedgade Herning Tlf Mail: Jens Arne Mikkelsen Ørrebyvej Herning Tlf Mail: Kiosk og kontor: Dorit Andersen Vestermosevej Herning Tlf Anni Olesen Kvindvadvej Herning Tlf Forretningsfører: Else Mortensen Schæferivej Herning Tlf I sidste udgave af Posten kunne vi skrive at der var ganske få ledige pladser til Dansk Slager Parade den 27. februar Nu kan vi så skrive at der blev helt udsolgt Vinteren igennem har store som små mødtes i gymnastikkens tegn. Sæsonen blev traditionen tro rundet af med lokalopvisningen, hvor børneholdene viste de fremmødte hvad de havde lært af spræl og krumspring. Vi i gymnastikudvalget vil gerne benytte lejligheden til endnu en gang at takke alle instruktører og hjælpeinstruktører for en spændende og inspirerende sæson, som blev rundet af med nogle fantastik opvisninger. Derudover vil vi gerne takke alle de frivillige der hjalp os med at afvikle opvisningen, uden jeres hjælp ville det ikke være muligt at gennemføre. Gæsteholdet var Brejninggård Efterskole. De 115 elever fyldte godt på gulvet og blæste os nærmest om kuld med deres flotte opvisning. Det er altid spændende, om man kan spotte de lokale bysbørn samt se deres glæde ved gymnastikken og mærke fællesskabsfølelsen ved at gå på en efterskole. Nu håber vi blot at se Slager Parade UDSOLGT! Gymnastik: og at alle pladser til næste års udgave også allerede er reserveret. Alle billetter skal være betalt den 15. sept. - evt. overskydende billetter vil blive solgt den 1. oktober. Følg med på de unge mennesker i Sinding GIF, når de kommer hjem til egnen igen. I år har vi forsøgt at tilbyde sommergymnastik. Desværre var der ikke tilslutning nok til Body toning på bold. Derimod er der en flok unge mennesker som mødes til springgymnastik hver onsdag aften. Næste sæson ser lovende ud, da hovedparten af vores instruktører har valgt at fortsætte med deres respektive hold. Hjælpeinstruktørerne stå i kø for at få en plads på diverse hold, så vi føler os rimelig privilegeret. Men skulle du gå rundt med en instruktør i maven, så sig endelig til. I skrivende stund er det uvist om vi har instruktører til Forældre/ barnholdet og voksenholdet. Håber at se rigtig mange gamle som nye gymnaster i den kommende sæson. Ha en rigtig god sommer VI SES! Hilsen Gymnastikudvalget 6

7 Ørre-Sinding Lystfiskerforening Bestyrelsen Formand: Ejgil Kølbæk, Foldagervej 8, Ørre 7400 Herning Tlf Næstformand Chris Madsen Kasserer Søren Peter Killerich Sekretær Erland Petersen Bestyrelsesmedlem Asger Madsen Som jeg skriv i sidste POSTEN, så ønskede SVS ikke et samarbejde til gavn for hele Storåen. Man afviste fuldstændig de 4 forslag til vedtægtsændringer jeg havde fremsendt. Godt nok var der et flertal af repræsentanterne der stemte for, men da det kræver 95 % at ændre i vedtægterne lykkedes det ikke. Man ønsker ikke et samarbejde i det man forsat tror, at man kan bestemme over hvem der må hjemtage de 130 laks, som der er frigivet til hjemtagelse fra Storåen. De er endda gået så vidt, at Aulum-Haderup Sportsfiskerforening har fået tildelt 30 af de 130 laks og da AHS kun har fiskevand oven for vandkraft søerne i Holstebro, hvor der kun blev fanget 2 laks sidste år og det endda på Holstebro-stykket, så viser det med al tydelighed, at SVS kun er blevet en laksebørs og ikke det samarbejde jeg havde håbet på da jeg tog initiativet til at lave et samarbejde. Jeg har meddelt fiskerikontrolant Lars Østergaard, at vi ikke vil finde os i det og at vi hjemtager laks indtil kvoten er brugt op på de 130 stk. I det Lars har meddelt mig, at juristerne i fiskeridirektoratet gir mig medhold i, at man har foreningsfrihed i Danmark, så kan SVS ikke bestemme over hvem der har adgang til at hjemtage laksen. Jeg har også den 29. marts meddelt Lars Østergaard at vi ikke vil lukke vores fiskevand den 30. september, i det jeg ikke har fået svar på mit spørgsmål om lovligheden af at lukke for fiskeri i Storåen for at frede en fiskeart (laksen). Jeg mener, at der er tale om grundlovstrid, da ejendomsretten er ukrænkelig. Hvad foreninger indbyrdes kan blive enige om, er op til foreningerne, men jeg mener ikke staten kan blande sig i ejendomsretten. Det gør selvfølgelig, at en sammenslutning er mere vigtig end før, men vi vil ikke bestemmes over, men gerne samarbejde om fældes tiltag for Storåen. Sidst skrev jeg om det nye vandrammedirektiv som udkom i januar måned og var til høring i kommunerne. Så skulle det ud i offentlig høring, men først skal det tilbage til forvaltningen med de kommentarer kommunerne har lavet, så det skal først i offentlig høring til efteråret, så det kan være vi kan holde et offentligt møde en gang til efteråret. Søren Brandt, Herning kommune og Finn Sivebæk, DTU Aqua har givet tilsagn om at komme, så vi må se hvad tid det kan blive. Sidste gang havde jeg trukket mig fra natur- og friluftsprojektet i Nybro, men da tiden nærmede sig den 1. marts hvor første del af projektet skule være udført og der ikke var sket noget, fik jeg overbevist kommunen om, at Trehøje Flis kunne flise grenene uden at vi skulle slæbe os lange arme på. Så jeg gik i gang med at fælde træerne i det gl. å-leje og de øvrige borgere fulgte med. Trærødderne blev også gravet op, vandspejlet hævet og nye shelters er sat op; det bliver rigtig flot. Se mere på hjemmesiden. Lige før jul ansøgte jeg DTU om penge til grus, til udlægning i Herningsholm Å lige inden udløb i Stor Å. 7 Det trak lidt ud med svar fra DTU, da de lige ville se lidt nærmere på ansøgningen og om egnethed for gydebank lige inden udløb i Stor Å. Jeg måtte også lige rykke kommunen en gang, da de også skal godkende arbejdet inden projektet kan gå i gang og minsandten om ikke kommunen havde fået lavet en vandkvalitets analyse i Herningsholm Å sidste forår som viser, at vandkvaliteten er i top. Når vandkvaliteten er i top, men der næsten ingen fisk er på stedet, så må det jo være fordi de ikke kan yngle der. Så det måtte da være oplagt at lave en gydebank lige her. Så efter lidt skriven frem og tilbage, så er arbejdet hermed udført fredag den 19. februar Og da jorden var frossen, kunne Andsbjerg køre med lastbilen helt ned til åen og udlægge gruset med grab, så jeg fik ikke brug for gravemaskinen til denne del af arbejdet. Så kan det være at der er nogle ørreder og laks som ikke har gydet endnu, som vil bruge det, men ellers har mit mål været at arbejdet skulle udføres inden midt i marts mdr. så stallingen kunne bruge det. Fiske/familie tur er den 12. juni Vi mødes på p-pladsen kl ved Herning fiskepark. Der må fiskes til midnat, for dem der ønsker det. Vi starter grillen op kl og spiser vores medbragte mad i teltet. Pris kr. 100,- for voksne, børn/børnebørn gratis. Lystfiskertur fra Vorupør Strand. T248 Skagerak sejler hver dag med lystfiskere - hvis vejret tillader det. Båden bliver halet ud og trukket op direkte på stranden i Vorupør. Der bliver heldagsture på ca. 10 timer. Prisen er 650 kr. / person. Leje af hele båden max. 12 pers kr. Specialpris ved leje af båden flere dage i træk. Vi fisker på det gule rev og andre fiskepladser, samt flere forskellige vrag. For yderligere information og spørgsmål, eller bare en god lystfiskersnak, da kontakt mig. Makrel tur fra Hvide Sande. Først til mølle princip, max 29 fiskere, båden har plads til 36, så det er muligt at komme med på sejltur uden stang og bare nyde en hyggelig aftentur på havet. Jeg kunne godt have fyldt en side mere, men det må vente til næste nr. af Posten. Husk at tilmelde jer på hjemmesiden og se billeder fra årets gang. Knæk og bræk Ejgil

8 BORGERFORENINGEN FOR SINDING-ØRRE Borgerforeningen for Sinding-Ørre Der er sket rigtig meget her i vinteren selv om sneen har været ved at sættet meget i stå. Op rydningen af den gamle å slyngning i Nybro er stort set færdig takket være meget frivillig arbejdskraft og nogle dygtige maskinførere. Det er kommet til at se rigtig godt ud. Kommunen har fjernet sommerhuset og der er væltet træer så man har udsigt ud over ådalen. Der bliver en lille grusplads med et par bænkesæt hvor huset stod. De har renoveret det lille gule madpakkehus, og malet missionshuset indvendigt. Der er også sat nye shelters op ved åen til fri afbenyttelse. Nedlæggelsen af dambruget er sat i høring, så mon ikke det også bliver omlagt til en eng med de gamle å slyngninger igen. Det er meningen at der skal laves nogle stier når dambruget er væk, så man får mere adgang til området. I forbindelse med at friluftsrådet efterlyste nogle kommuner der ville lave nogle pilotprojekter med lokale naturparker, spurgte vi om ikke det var oplagt at Sinding-Ørre kunne komme med i sådan en ordning. Det fik vi fuld opbakning til i forvaltningen og politisk. Desværre syntes friluftsrådet at der var andre steder der var mere kvalificeret, så vi kom desværre ikke med i første omgang. Det lader vi os nu ikke slå ud af, vi og kommunen mener at det er friluftsrådet der ikke kan se mulighederne herude. Så kommunen har stadigvæk fokus på vores område, det er kun op til os selv at komme med ideerne og præge udviklingen. Det er nemlig meget vigtig med en lokal forankring og opbakning for at ting lykkes. Ved det sidste lokalrådsmøde blev der udpeget to personer til et brugerråd der har sit udspring i at kommunen har nedlagt Nygård Gl. Skole. Brugerrådet kommer til at bestå af Leo Lisby og undertegnede, og nogle repræsentanter fra kommunen. Det er oprettet for at vi gerne herfra vil gøre rigtig meget for at de forskellige kulturminder som f.eks. Nygård vil blive bevaret. Der blev også på lokalrådet foreslået at vi skal prøve at holde to fredag aftener over sommeren med åben grill i hvepsebyen. Hvem der skal stå for det og hvornår bliver meldt ud senere. Det blev også foreslået at vi har en fast rubrik i sø-posten til tilflyttere, hvor der er forskellige oplysninger og en generel velkomst. Det skal koordineres med de forskellige foreninger, da det er meningen at der skal være forskellige tilbud til tilflyttere f.eks. gratis mad ved åben fredag, og andre ting fra foreningerne. Vi havde et rigtigt godt borgermøde d hvor temaet var Sinding-Ørre Der var inviteret en fremtidsforsker med speciale i landdistrikter og en lokal ejendomsmægler fra Herning. Vi fik nogle nye input og ideer, men langt hen af vejen er vi på forkant med udviklingen og i det rigtige spor. En oplysning var dog vigtig for os, og det var at når ejendomsmægleren har et hus der skal sælges her, så er det første de siger til evt. købere at de skal gå ind på vores hjemmeside. Vi fik rigtig meget ros for at det er en god og spændende hjemmeside, med meget information og den er opdateret. Det der kan gøres bedre er at der gerne må komme flere billeder på. Så en opfordring til alle der har billeder af naturen, seværdigheder, eller fra begivenheder, send dem til os så sortere vi i dem. Det Kongelige Bibliotek efterlyser Her i foråret vil der blive renoveret i hvepsebyen. Der vil blive lavet lidt om på grill pladsen så man kan brænde bål af i midten, så vi forhåbentlig bliver fri for at der bliver brændt bål af i grillerne. Der bliver også renoveret lidt på byggelegepladsen. Så er hundeskoven færdig, alle børn fra 2år og til og med 6. klasse har været rigtig dygtige og plantet hele arealet til med træer. De har i lang tid brugt det til deres daglige løbetur og der er også mange der bruger tarzanbanen i fritiden. Det er forhåbentlig også til gavn og glæde for hundeejere, at vi har et sted man med god samvittighed kan lade sin hund løbe frit. Det er også lavet så kørestolsbrugere og gangbesværede kan komme lidt ud i skoven, ved at stien er lavet handicapvenlig. Vi søger efter nogle penge så vi kan få gjort noget ved arealet foran den nye bro i Ørre. Vi skal have sat nogle bord-bænkesæt op og lavet en grillplads. Vi har desværre ikke lige været heldige at få nogen endnu, men vi arbejder videre på sagen. Erik Nielsen Formand for borgerforeningen Ørre-Sinding Sognearkiv har, fra en forskergruppe ved Det Kongelige Bibliotek, fået en henvendelse om at bringe en efterlysning af billeder. Det vil indgå som en del af et historisk projekt om folkemindesamleren Ewald Tang Kristensen. Det drejer sig om følgende billeder: 1. Lærer Jens V. T. Jensen, som virkede ved Nygaard og Simmelkær skoler til omkring 1900 og som døde i Over Simmelkær. Lærer Jensen var født 1835 og døde 1906, og var gift med Ane Marie Jensen. 2. Husmand Otto Pedersen Skibild ( ) og hans kone Karen Pedersdatter (født 1819) i Sneftrup Huse. 3. Huskone Johanne Tygesdatter ( ) gift med Jens Nielsen Meldgaard i Sammelsted Huse. Husets seneste beboere var Helene og Ingvard, som ligger begravede på Ørre kirkegård. 4. Foto af ejendommen Sammelstedvej 9. I dag står kun en lille svinestald tilbage fra 1950 erne, som kommunen har indrettet til overnatningssted for fritidsbrugere af Sammelsted hede. Henvendelse til Ørre-Sinding Sognearkiv. Åbent hver mandag kl Tlf

9 .LUNHNRQFHUW%DQNR1DWXUYDQGULQJ /LQHGDQFH&RXQWU\DIWHQ% UQHWLYROL *ULOODIWHQ+DYHWUDNWRUWU N²5LQJULGQLQJ 0XVLN²)RGEROG²*ODVVOLEHU²+DUOH\'DYLGVRQ RJPHJHWPHJHWPHUH«9

10 7LUVGDJGHQMXQL Kl Byfestkoncert i IHVWWHOWHW ved forsamlingshuset. Vi får besøg af Nees Konekor M/K, et blandet kor med ca. 20 sangere i alderen år. Koret har eksisteret i 15 år, de sidste 4 under ledelse af Heine Juul Warming. Repertoiret er bredt fra Højskolesangbogen over viser til Loveshop. Se yderligere på kirkesiderne. Efter koncerten er der en forfriskning i teltet. 2QVGDJGHQMXQL Kl Tombolavognen er åben. Grillen vil være varm med salg af pølser m/brød fra kl Kl Stort bankospil i Sinding Forsamlingshus. Dørene åbnes kl Der kan også købes pølser i pausen. 7RUVGDJGHQMXQL Kl Byfestpladsen er åben Hoppepuden er tændt, der er kaffe- og ølbar, tombola, sandkasse, elbiler for de yngste og søm-blok m.m. Grillen er varm, og vi sælger oksesteaks, krydrede koteletter, Æ Sinding Daw pølser, røde pølser, kartoffelsalat, salat og flutes. Der kan også købes kaffe, te og andet mundgodt. Kl Vandretur i Sinding bjerge. Kom med på en gåtur rundt i vores smukke lokale natur sammen med en naturvejleder fra Herning kommune. Hør om den specielle natur vi faktisk har i Sinding. Start fra festpladsen. Kl Æ Sinding Daw bobturnering. Pokaler til de tre bedste makkerpar. Fælles kaffebord midt på aftenen. )UHGDJGHQMXQL Kl Pladsen er åben med alle aktiviteter. Kl Fodboldturnering i bur. Sindings ungdomshold spiller her en intern konkurence i et 20 kantet bur - kendt fra street fodbold. Alle, børn som voksne, kan herefter prøve at spille i buret. Kl Grillen er varm. Kom og nyd de specielle westernmenuer til helt utrolige priser: Buffalobøf med baconsvøb 50,- Texasbøf speciel krydret 60,- Begge incl. alt tilbehør Kl Linedanceopvisning. Halskou Dance Studie fra Aulum viser hvad de kan, ledet af 3 x danmarksmester Gitte Halskou. Se hvordan den lokale danseskole på en frisk måde vise eksempler på linedance. Kl Trinity Countryband byder op til en aften med traditionelt countrymusik når det er bedst. Trinity er kendt for at leverer den gode musik der altid får stemningen i top. Pris pr. person kr. 60,- incl. kaffe. Tilmelding senest d. 8. juni til Dagny Jensen tlf Kl Kringlegården fra Vildbjerg kommer igen i år og giver koncert på festpladsen. Kom og støt de unge talenter. Kl Teltet er åben for hygge og spil. Kom og få et spil kort/brætspil/poker eller bare hygge.. Tag evt. selv spil med (pengespil er ikke tilladt). Der er dæmpet musik i teltet. Hør musik fra Willie Nelson, Dolly Parton, Johnny Cash og mange flere. Kom og nyd musikken, der går lige i danseskoene. Der er naturligvis fri entre. Der vil være mulighed for en sen pølse by night i den opstillede pølsevogn. 10

11 / UGDJGHQMXQL Kl Kom og leg. Hoppepuden er åben for de mindste småbørn med forældre (kun dem). Kl Nu har vores dream-team af grillmestre brugt hele dagen ved grillerne, så det er blevet tid til at smage, om det bliver lige så godt, som det plejer. Kl Byfestpladsen er åben med alle aktiviteter Kl Tivoli Wittrups børnetivoli er på pladsen med underholdning til alle børnene. Det levende telt. Kom og se/mærk de forskellige arbejdende boder. Der er mulighed for at se de gamle håndværk, samt få personlige forkælelser. Lokale kunstnere arbejder og udstiller deres værker. Kan du bruge dine hænder, eller kender du nogen der har lyst til at vise deres håndværk. Kontakt Bent Andersen på tlf Kl Harley Davidson entusiaster kommer til Sinding og udstiller deres maskiner. Alle med en HD motorcykel kan komme helt ind på pladsen og parkere. Alle er velkommen Kl Terrænkørsel i 4WD. Se de store 4-hjulstrækkere køre på anlagt bane. Få evt. en tur med rundt på banen(ved SØ-grillen). Kl Så er vi klar til det traditionsrige og spændende havetraktortræk. Kom med jeres havetraktor og se, hvad den kan. Kl Ringridning på havetraktor. I år er det ikke kun rå power man kan konkurrere om, da konkurrencen er udvidet med ringridning på havetraktor. Hvem har falkeblik, samtidig med at der skal styres? (Konkurrencerne er uafhængige af hinanden). Der er også præmie til den flotteste havetraktor. Tilmelding til begge konkurrencer i kaffebaren eller til Bent på tlf Kl Som sædvanlig skal vi kåre byens bedste kage. Vi vil prøve både med en børnekonkurrence. Derfor opfordrer vi så mange børn som muligt til at være med. Præmier til den bedste den bedste børnekage. Tilmeld dig senest onsdag 9/6 hos: Eva Thyssen tlf Kl Fodboldkamp. Sindings herre seriehold møder her Hodsager. Der kan købes lettere forfriskninger på stadion. 11 Prisen for Helstegt dyr-aften menu inkl. tilbehør: Voksne: 75 kr. Børn under konfirmationsalderen: 30 kr. Kl Musik i teltet. Vi har i år fået fat i en mand til at vende nogle plader, der normalt rammer i alles smag. Der vil være mulighed for en pølse by night. 6 QGDJGHQMXQL Kl Byfest-gudstjeneste ved SØ-grillen (i Hvepsebyen) ved gadepræst i Odense Peder Thyssen. Der kan bestilles kirkebil, og der vil være opsat varme, hvis det bliver nødvendigt. Læs mere på kirkesiderne. Kl Gratis kaffe og rundstykker i forsamlingshuset. Foredrag med Peder Thyssen om hans opsøgende gadearbejde blandt Odenses hjemløse og marginaliserede. Hans arbejde med at nå menigheden udenfor og give dem værdighed og håb. Peder Thyssen er uddannet teolog og er ansat ved Domkirken i Odense som korshærs, gade- og arresthuspræst samt gøglerpræst. Han er kåret som Årets fynbo samt kåret til æreshåndværker i Odense. Se yderlige omtale andetsteds i bladet. Kl Byfestpladsen er åben. Kl Andejagten er klar til start. Se hvem der har satset på den rigtige and. Ænderne sættes ud i åen og kommer over målstregen i åen ved Sinding bro. Jagten kan følges fra start med fælles afgang fra pladsen.(ænderne købes på pladsen løbende gennem ugen). Kl Rundboldkamp. Traditionen tro skal der findes en Sinding/Ørre-mester. Kl Vinderne af Anderace og program kåres på pladsen. Kl Byfesten lakker mod enden, og vi slutter af med auktion over overskudseffekter. Vi opfordrer alle til at flage under byfesten.

12 ) OJHQGHVSRQVRUHUVW WWHU 6LQGLQJ'DZ Leverandørforeningen for SØ-Biogas Sinding Skov & Naturpleje PC El-service P.V. Biler Søren Christensen Sinding Feriecenter og Lystfiskersø Salon Ciba Herning Ny Mølle Hårtotten, Aulum IH-Mode, Vildbjerg DFI-gruppen Jensen`s Pille Fabrik Conventus Sunds Grapo Tjørring Hair Design Handelsbanken, Vildbjerg ABC-Skilte Vognmand Henning Andsbjerg Nermi Electronic, Tjørring Sparekassen Aulum Nic. Nielsen Bruno Solcenter Ringkøbing Landbobank Kitchn Herning Rosmosegaard Hestepension Skibbild Smede- og maskinforretning Ørre Maskinstation Danske Bank Erling Pedersen Svends Møbler og Tæpper BK VVS Murermester Alf Olesen Vildbjerg Apotek Din Handyman Brian Falsig C & S bygge og anlæg Hundecenter Herning Finn s Autoværksted Arne Poulsen Automobiler Nytoft Service / El-teco Skræddergaard El-Installation A/S Superbrugsen Vildbjerg Jysk Miljø Sanering Nordea Ringkøbing Landbobank $UUDQJ UHU 6LQGLQJ*\PQDVWLNRJ,GU WVIRUHQLQJ UUH6LQGLQJ-DJWIRUHQLQJ Søren`s Tagdækning Ejner Hessel A/S Bilsyn Herning Buus Auto, Haunstrup De Laval Boligtekstil Ljørring Maskinstation Vognmand Henning Andsbjerg Nørregaard Dambrug Sunds Alfa Ejner Hessel A/S Lind Slagter ABC-Skilte Sunds Lønsy Asante Rengøring & Handel Jyda Sign BMT-Tagdækning Hedegaard Agro Tøj-eksperten, Herning Centret HB Connection Handelsbanken, Aulum El-teco Ringkøbing Landbobank

13 13

14 Hvordan vil du beskrive, hvordan sne lyder? Og hvordan lyder smældende flag? Og hvordan vil du beskrive det med tegnsprog? 14

15 Stort t tillykk ykke tilårets konf onfir irmander 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 KALENDEREN Maj 12. Bedsteforældredag Skolen og Hvepsereden 17. Samtaler i 2. klasse. Sinding Skole 18. Samtaler i 2. klasse. Sinding Skole :00 Udflugt. Afgang fra Missíonshuset. ØS Seniorklub 20. Samtaler i 1. klasse. Sinding Skole :00 Afslutning hos Grethe KFUM & K :30 Inden for murene. SØ Folkeuniversitet og 27. maj: Lejrskole for Huset. Sinding Skole Juni :30 Sangen har nye vinger. SØ Folkeuniversitet :00 Høstfest Hvepsereden 03. Tur til Haunstrup Dyrepark Dagplejen :00 Fællesbestyrelsesmøde Fællesbestyrelsen Midtp. 08. Æ Sinding Daw fra 8/6 til 13/6. De Fem 08. Byfestkoncert med Nees Konekor Menighedsrådet :30 Fiske/familietur ØS Lystfiskerforening :00 Byfestgudstjeneste Menighedsrådet 17. Svømmedag klasse. Sinding Skole :00 Fællesbestyrelsens årsberetning afholdes i SØ-Grillen Fællesbestyrelsen Midtp. 21. Klassemøde, nye 7. klasser. Sinding Skole 25. Sidste skoledag før sommerferien. Sinding Skole Juli :00 Morgensang i Kroghøj Gl. Skole Kroghøj gl. Skole :00 Morgensang i Kroghøj Gl. Skole. Kroghøj gl. Skole :00 Morgensang i Kroghøj Gl. Skole Kroghøj gl. Skole August 01. Deadline SØ POSTEN Se omtale i bladet 11. Første skoledag efter sommerferien. Sinding Skole :00 Ørre Marked Ørre Forsamlingshus September 04. Damefrokost i Sinding Forsamlingshus Sinding Forsamlingshus :00 Besøg i Kroghøj Gl. Skole ØS Seniorklub :30 Er det besværet værd at blive ældre? SØ Folkeuniversitet :30 Besøg hos Sporster A/S ØS Seniorklub :30 Storskærms aften med dvd musik Ørre Forsamlingshus :30 "I Danmark er jeg født..." Om danske værdier. SØ Folkeuniversitet HUSK: Sct. Hans aften ved Sø-grillen 20

Fødselsdagsbørn. Posten. Hvorfor udkommer vi lidt uregelmæssigt? Forside. V. Kristian og Martin Nytoft, Sinding Mobil. 23 30 60 99 og 51 36 13 97

Fødselsdagsbørn. Posten. Hvorfor udkommer vi lidt uregelmæssigt? Forside. V. Kristian og Martin Nytoft, Sinding Mobil. 23 30 60 99 og 51 36 13 97 Nr. 2 16. årgang Maj 2009 Indhold: Side 2: Fødseldagsbørn, Annonce Side 3: Ørre Skytteforening Side 4 og 5: Borgerforening Side 6: Sinding-Ørre Midtpunkt Side 7: SGIF Side 8: Ørre Sinding Lystfiskerforening

Læs mere

Udviklingsplan 2012. Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning

Udviklingsplan 2012. Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Udviklingsplan 2012 Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Tlf: 96287940 E-mail: sinding@herning.dk http://www.sinding-oerre-midtpunkt.dk Kvalitetsrapport for Sinding-Ørre Midtpunkt,

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. Vi tilbyder at annoncere dit barn s fødselsdag. Jagtret til Ørre Aktieplantage udlejes. Forside

Posten. Fødselsdagsbørn. Vi tilbyder at annoncere dit barn s fødselsdag. Jagtret til Ørre Aktieplantage udlejes. Forside Nr. 2 15. årgang Maj 2008 Indhold: Side 2: Fødseldagsbørn, Annoncer Side 3: Sinding-Ørre Midtpunkt Side 4 og 5: SGIF Side 6 og 7: Borgerforening, Dagplejen Side 8: Ørre og Sinding Forsamlingshus Side 9,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole PULS - meget mere krop, sundhed og læring Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole Udviklingsprojektet starter august 2011 og er berammet til 3 år. Udviklingsprojektet evalueres løbende med

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 12. juni søndag den 15. juni 2014 Byfestprogrammet

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

pattegris Petanque Rafling Hoppeborg Herre/Damefrokost Og meget meget Mere

pattegris Petanque Rafling Hoppeborg Herre/Damefrokost Og meget meget Mere Cykelløb Helstegt pattegris Petanque Bob Årets borger Ansigts maling Banko Soft ice Rafling Hoppeborg Herre/Damefrokost Og meget meget Mere Program Tirsdag 17/6 Kl. 18.30 Kl. 19.00 Kl. 19.00 Onsdag 18/6

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES HVORFOR SKAL DIT BARN VÆRE EN DEL AF RAVSTED BØRNEUNIVERS? FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES SKOLEN DAGPLEJEN BØRNEHAVEN KRUDTUGLEN SFO/FRITTER Vores dagplejere er professionelle

Læs mere

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år.

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år. Sportsuge 2014 uge 23 Så skal vi igen ha samlet hele byen og alle generationer til Sportsugen i Horne. Vi glæder os rigtig meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer,

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede.

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede. Program for Sports- og byfesten i Fåborg 8. maj - 16. maj 2015 På festpladsen bydes der på Velkommen Is og pølser Slik Sluch ice Pommes frites Pølsemix Bar med øl, vand og spiritus Frisklavet kaffe Dartspil

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015

Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015 Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015 FORORD I denne folder kan du få et overblik over de forskellige hold. Du kan se, hvem der er instruktører på de enkelte hold, hvad de vil arbejde med

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 16.30 17.30 Krudtuglerne 16.00 17.00 2. kl. + 3. kl. 17.00 18.00 0. kl. + 1. kl. 17.30

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Februar 2015

Krejbjerg - Nyt Februar 2015 Krejbjerg - Nyt Februar 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FASTELAVNSFEST Så er det igen tid til at slå katten af tønden. Der holdes fastelavnsfest i forsamlingshuset søndag d. 15. februar

Læs mere

TIF-NYT 36. ÅRGANG NOVEMBER 2014 NR. 3

TIF-NYT 36. ÅRGANG NOVEMBER 2014 NR. 3 TIF-NYT 36. ÅRGANG NOVEMBER 2014 NR. 3 De friske stavgængere tager hver mandag kl. 10.00 en frisk tur i Løvbakke Skoven, med start fra Naturskolen. Der er 20-25 deltagere hver gang, og vejret er ingen

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

INDSPIL NR. 46. Februar 2015

INDSPIL NR. 46. Februar 2015 INITIATIVPRIS Frem til 15. februar 2015 modtages indstillinger til INITIATIVPRISEN, som Kalundborg Y s Men s Club uddeler hvert år. Prisen går til en person, en organisation eller en forening, som med

Læs mere

KIRKENS VELKOMSTPAKKE

KIRKENS VELKOMSTPAKKE KIRKENS VELKOMSTPAKKE Indhold 1. Hvad er en velkomstpakke? 2. Kontakten til nye borgere i sognet 3. De frivilliges opgave i forbindelse med et besøg. 4. Velkomstpakkens udformning 5. Forslag til indhold

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

NRUI Sports- og Byfest 2013

NRUI Sports- og Byfest 2013 NRUI Sports- og Byfest 2013 Program for Sports- og Byfesten 2013 Søndag den 25/8 kl. 14,00 Opstilling af telt Teltet skal rejses, borde stole, bar, køkken, lys m.m. skal opstilles, så vi glæder os til

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

A n s I F G y m n a s t i k

A n s I F G y m n a s t i k A n s I F G y m n a s t i k O P S T A R T I ANS IF GYMNASTIK 2013/2014 A n s I F G y m n a s t i k Karin Munk Andersen, Økonomiansvarlig Rikke Sloth Mogensen, Instruktøransvarlig Pia Walliser Sehested,

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

PROJEKT. Information Forventningsafstemning. Aktiviteter Andre aktiviteter. Udviklingsprogrammets faser og aktiviteter kan opdeles i følgende:

PROJEKT. Information Forventningsafstemning. Aktiviteter Andre aktiviteter. Udviklingsprogrammets faser og aktiviteter kan opdeles i følgende: PROJEKT BØRN I BALANCE FORMÅL BalanceGolf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for særligt udfordrede børn i aldersgruppen 7-15 år samt deres familier. BalanceGolf tilbyder et effektivt

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/ Stafet for Livet Sted: Køge Marina. Tid: 20-21 juni fra kl 14-12 Hvad er Stafet for Livet Stafetten er en event, der løber over 22 timer, og formålet er at støtte kræftpatienter, og samtidig have en fest

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

BEVÆGELSE & AKTIVITET I NATUREN!

BEVÆGELSE & AKTIVITET I NATUREN! BEVÆGELSE & AKTIVITET I NATUREN! Sept.-okt. 2010 Temadage for sundhedsmedarbejdere i Aalborg kommune - med inspiration fra Idræts- & Naturbørnehaven Olympia 1 BEVÆGELSE & AKTIVITET I NATUREN! Dagsprogram

Læs mere

Profil for Gandrup Idrætsdus

Profil for Gandrup Idrætsdus Profil for Gandrup Idrætsdus Hvad indebærer det at være en Idrætsdus og hvordan arbejder vi med det? Gandrup Dus blev i 2009 certificeret som Idræts-dus 1. Ideen om Idræts-dusser er opstået ud af en samarbejdsaftale

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Børns udvikling og naturen

Børns udvikling og naturen Børns udvikling og naturen Hvordan man som professionel voksen understøtter børnenes udvikling af sanser, krop, hjerne og følelser med naturen som løftestang 45 minutter Sanserne vores adgang til verden

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Skolebladet. God sommerferie

Skolebladet. God sommerferie Skolebladet God sommerferie Sommerferie I skrivende stund er der helt stille på Torslev Skole. Forberedelserne til aftenens brag af en dimissionsfest er på plads, og vi glæder os til det sidste hyggelige

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere