Årsplan i Kultur- og Sundhedsudvalget for 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan i Kultur- og Sundhedsudvalget for 2014"

Transkript

1 Årsplan i Kultur- og sudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver, som udvalget varetager på vegne af Byrådet. I årsplanlægningen indgår først og fremmest en tilrettelæggelse af arbejdet i de planlagte udvalgsmøder, men herudover kan udvalget tage initiativ til afholdelse af dialogmøder, fællesmøder med andre udvalg, deltagelse i konferencer mv. samt til konkrete temadrøftelser ved Byrådets temamøder / fyraftensmøder. I det følgende findes udkast til en månedsvis møde- og aktivitetsplan for udvalget i 2014, som omfatter planlagte møder mv., hvor udvalget kan sætte / kan være med til at sætte dagsordenen. I udkast til månedsvis møde- og aktivitetsplan angiver farverne følgende: Udvalgsmøder / fællesmøder med andre udvalg Dialogmøder Temamøder / fyraftensmøder i Byrådet Konferencer mv. Særarrangementer Som bilag til møde- og aktivitetsplanen er vedlagt en oversigt over udvalgets funktion og hovedopgaver i Oversigten er udarbejdet med afsæt i gældende politikker, budget mv. Version opdateret 8. januar

2 Møde- og aktivitetsplan for Kultur- og sudvalget i 2014 Januar januar 2014 temamøde i Byrådet Introduktion til enklere politisk styring Introduktion til økonomi Introduktion til sundhedspolitikken Direktion Økonomi Beskæftigelse og 16. januar 2014 udvalgsmøde Mødeplan 2014 inkl. dialogmøder Beslutning Byråds- og Direktionssekretariatet Årsplan, herunder plan for opfølgning på forandringer, der indgår i Budget 2014 Politikkontrol Beskæftigelse og og Kultur, Borgere og januar 2014 temamøde i Byrådet Byrådets udviklingsstrategi Introduktion til politikker og organisation Politikformulering Kultur, Borgere og Byråds- og direktionssekretariatet 21. januar 2014 KL s sundhedskonference 2

3 Februar februar 2014 temamøde i Byrådet 6. februar 2014 udvalgsmøde Årsplan, herunder plan for opfølgning på forandringer, der indgår i Budget 2014 Beslutning Byråds- og Direktionssekretariatet Introduktion til sundhedsområdet: fremtidige udfordringer i kommunen på sundhedsområdet: mestring/paradigmeskifte, sundhedspolitik/sundhedsplan, sundhedsfremmeindsatser, organisering, sundhedsaftaler. Politikkontrol Beskæftigelse og Digitaliseringsstyrelsens krav og forventninger revision af det fælles kommunale bookingsystem Vision og strategi for Skanderborg Kommunes engagement i Kulturby 2017 Status vedr. anlægsprojekter Kultur, Borgere og Kultur, Borgere og Kultur, Borgere og Ry Haller - præsentation af projekt Politikkontrol Kultur, Borgere og Hørning Haller præsentation af projekt Politikkontrol Kultur, Borgere og Ultimo februar 2014 Dialogmøde mellem kulturudvalg i Kulturring Østjylland Kultur, Borgere 3

4 Marts marts 2014 udvalgsmøde - kunne f.eks. afholdes på Skanderborg Museum Plan for budgetlægning i udvalget Økonomistaben Første budgetopfølgning Politikkontrol Beskæftigelse og, Kultur, Borgere og, Økonomi Retningslinjer for anvendelse af pulje til lokal medfinansiering af Kulturby 2017-projekter Politikformulering Kultur, Borgere Præsentation af Politikområde Kultur og Fritid, del 1 Politikkontrol Kultur, Borgere Forberedelse af dialogmøder Politikformulering Kultur, Borgere Opfølgning på forandring vedr. kronikerindsatsen Politikkontrol Beskæftigelse og Dialogmøde med Skanderborg Museum Politikformulering Kultur, Borgere 27. marts 2014 Temamøde i Byrådet 4

5 April april 2014 udvalgsmøde kunne f.eks. afholdes i et af bibliotekerne Præsentation af anlægsprojekt kunstgræsbane i Hørning Politikformulering Kultur, Borgere Præsentation af politikområdet Kultur og Fritid, del 2 Politikformulering Kultur, Borgere Dialogmøde med bibliotekerne Politikformulering Kultur, Borgere Status for splanen, tiltag 2.3: Røgfrihed for alle Politikkontrol Beskæftigelse og Status for splanen, tiltag 5.1: Tidlig opsporing - KOL Politikkontrol Beskæftigelse og Status for splanen, tiltag 6.1: Mestring og mødet Politikkontrol Beskæftigelse og med borgeren, kompetenceudvikling Status på arbejdspladserne (forandring Økonomiudvalget) Politikkontrol Beskæftigelse og 3. april 2014 dialogmøder (efter udvalgsmødet) Folkeoplysningsudvalget Politikformulering Kultur, Borgere 10. april 2014 kl. 17 dialogmøder kunne evt. holdes i Klank Hallen Idrætssamvirket Politikformulering Kultur, Borgere Hallerne Politikformulering Kultur, Borgere 24. april 2014 Temamøde i Byrådet 24. april 2014 kl dialogmøder (efter heldagstemamøde i Byrådet) Kulturhuset Politikformulering Kultur, Borgere Kultursamvirket Politikformulering Kultur, Borgere 5

6 Kunstrådet Politikformulering Kultur, Borgere Landsbysamvirket Politikformulering Kultur, Borgere 6

7 Maj maj 2014 udvalgsmøde kunne evt. holdes i Kulturskolen / Besøg på det kommunale sundhedscenter Opfølgning på dialogmøder Politikformulering Kultur, Borgere Udvalgsarbejde med forslag til budget (jfr. Budgetprocedure) Drøftelse af eventuelt udbud eller hjemtagelse af opgaven vedr. vedligeholdelse af grønne arealer udlagt til idrætsformål Politikformulering Politikformulering Kultur, Borgere og Beskæftigelse og Kultur, Borgere Præsentation af projekt Galten Skaterbane Politikformulering Kultur, Borgere Introduktion til sundhedsområdet 2: Præsentation af det kommunale sundhedscenter, patientrettet forebyggelse/kronikerindsatser m.m. genoptræning, senhjerneskade, misbrugsbehandling m.m. Politikkontrol Beskæftigelse og Dialogmøde med Kulturskolen Politikformulering Kultur, Borgere x. maj 2014 KL s Kultur- og Fritidskonference Politikformulering Kultur, Borgere 20. maj 2014 Temamøde i Byrådet stilstanden i Skanderborg Kommune år / Resultatet af undersøgelsen Hvordan har du det? Beskæftigelse og maj 2014 KL s Sociale Topmøde Politikformulering Beskæftigelse og 7

8 Juni juni 2014 udvalgsmøde - Anden budgetopfølgning pr. ultimo april 2014 Politikkontrol Økonomi, Kultur, Borgere og og Beskæftigelse og Udvalgsarbejde med forslag til budget (jfr. Budgetprocedure) Politikformulering Kultur, Borgere og Beskæftigelse og Opfølgning på Forandring vedr. kronikerindsatsen Politikkontrol Beskæftigelse og Opfølgning på forandring Kulturhovedstad Politikkontrol Kultur, Borgere Opfølgning på forandring Gode kulturoplevelser Politikkontrol Kultur, Borgere Opfølgning på forandring mere digital selvbetjening og øget satsning på decentrale aktiviteter Politikkontrol Kultur, Borgere Præsentation af politikområde Borgerservice Politikformulering Kultur, Borgere xx. juni 2014 Møde med de praktiserende læger, Kultur- og sudvalget samt Socialudvalget Politikformulering Beskæftigelse og Juli 2014 Sommerferie 8

9 August august 2014 udvalgsmøde Midtvejsstatus Senhjerneskade-indsats Politikkontrol Beskæftigelse og 9

10 September september 2014 udvalgsmøde 17. september Byrådets fyraftensmøde 10

11 Oktober oktober 2014 udvalgsmøde Tredje budgetopfølgning pr. ultimo august 2014 Politikkontrol Økonomi, Kultur, Borgere og, Beskæftigelse og Opfølgning Forandring vedr. kronikerindsatsen Politikkontrol Beskæftigelse og Opfølgning på forandring Kulturhovedstad Politikkontrol Kultur, Borgere og Opfølgning på forandring Gode kulturoplevelser Politikkontrol Kultur, Borgere og Opfølgning på forandring Kulturskolen Politikkontrol Kultur, Borgere og Opfølgning på forandring mere digital selvbetjening og øget satsning på decentrale aktiviteter Politikkontrol Kultur, Borgere og 8. oktober Byrådets fyraftensmøde x. oktober 2014 dialogmøde Budget 2014 kommunikeres Politikformulering Kultur, Borgere 11

12 November november 2014 udvalgsmøde Evaluering af dialogmøde oktober 2014 Kultur, Borgere Status for splanen, tiltag 2.3: Røgfrihed for alle Politikkontrol Beskæftigelse og Status for splanen, tiltag 5.1: Tidlig opsporing - KOL Politikkontrol Beskæftigelse og Status for splanen, tiltag 6.1: Mestring og mødet med borgeren, kompetenceudvikling Politikkontrol Beskæftigelse og Status på arbejdspladserne (forandring Økonomiudvalget) Politikkontrol Beskæftigelse og 12. november 2014 Byrådets fyraftensmøde December december 2014 Byrådets temamøde 4. december 2014 udvalgsmøde 12

13 Bilag opfølgning fra budget Markedsføring via sponsorater: Der afsættes midler til markedsføring via sponsorater til idræt og kultur ( kr. i 2014 og 2015, kr. i 2016). Der skal udarbejdes retningslinjer for uddelingen af midlerne. Kultur- og sudvalget Kultur, Borgere & Kulturskolen: Udvidelse af Kulturskolens aktiviteter. ( kr. årligt) Kultur- og sudvalget Kultur, Borgere & Tilpasning af folkeoplysningsområdet: Folkeoplysningsudvalgets område styrkes med 1,38 mio. kr. årligt Kultur- og sudvalget Kultur, Borgere & Etablering af partnerskaber på idræts- og folkeoplysningsområder bortfalder: Partnerskaber på idræts- og folkeoplysningsområder (også kaldet team Hørning-ordningen) bliver ikke etableret. (-1 mio. kr. årligt) Kultur- og sudvalget Kultur, Borgere & Indsats sammen med mennesker med kroniske sygdomme og misbrug: Skanderborg Kommune finansierer indsatsen med de 3 mio. kr., der er aftalt i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Målet er dels, at borgere med kronisk sygdom opnår en øget livskvalitet og en øget handlekompetence i håndtering af sygdommen, og at borgere med særlig risiko for at få kronisk sygdom undgår at udvikle sygdommen. Dels at en større andel af unge med misbrug skal sikres en tidlig og effektiv behandling. (Kultur- og sundhedsudvalget har foreslået denne forandring) Kultur- og sudvalget Beskæftigelse & Mere digital selvbetjening: Som led i udmøntningen af Politik for mødet mellem borger og kommune skal borgeren understøttes i digital selvbetjening via vejledning og gode digitale løsninger. Igennem dialog med Seniorrådet fastlægges en handleplan, der skal medvirke til at sikre, at ældre mennesker kan klare sig selv, når digitaliseringen er en fuld realitet i (finansieres via ansøgning til den eksisterende omstillings, innovations- og kompetenceudviklingspulje) Kultur- og sudvalget Økonomi, Innovation & IT 13

14 Gode kulturoplevelser: Børn og unge, der vokser op i Skanderborg Kommune, sikres bedre mulighed for deltagelse i forskelligartede og kvalitetsfulde kulturoplevelser med fokus på oplevelse, leg og læring. Kultur- og sudvalget Kultur, Borgere & Kulturhovedstad: Skanderborg Kommune indgår aktivt i samarbejdet omkring Kulturhovedstad Flere projekter er startet op, mens andre er under udformning. Arbejdet med såvel Kulturring Østjylland og Kulturhovedstad 2017 indarbejdes i det strategiske arbejde på kultur- og fritidsområdet. Kultur- og sudvalget Kultur, Borgere & 14

Kultur- og Sundhedsudvalget

Kultur- og Sundhedsudvalget Kultur- og Sundhedsudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017. Politikområde 6:Sundhedsfremme og forebyggelse Borgere med kronisk sygdom opnår en øget livskvalitet og en øget handlekompetence

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Kultur- og Sundhedsudvalget... 2 1.1. Indsats sammen med mennesker med kroniske sygdomme... 2 1.2. Mere digital selvbetjening:... 3 1.3.

Læs mere

Årsplan 2015 for Kultur- og Sundhedsudvalget

Årsplan 2015 for Kultur- og Sundhedsudvalget Årsplan 2015 for Kultur- og Sundhedsudvalget Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver, som

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Kultur- og Sundhedsudvalget Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse 1.1. Indsats sammen med mennesker med kroniske sygdomme Borgere med kronisk sygdom

Læs mere

Kultur- og Sundhedsudvalget

Kultur- og Sundhedsudvalget Kultur- og Sundhedsudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017. Politikområde 6:Sundhedsfremme og forebyggelse Indsats sammen med mennesker med kroniske sygdomme Borgere med kronisk

Læs mere

Årsplan 2017 for Kultur- og Sundhedsudvalget (version )

Årsplan 2017 for Kultur- og Sundhedsudvalget (version ) Årsplan 2017 for Kultur- og Sundhedsudvalget (version 01122016) Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer

Læs mere

Årsplan 2018 for Kultur, Sundhed og Beskæftigelsesudvalget (version )

Årsplan 2018 for Kultur, Sundhed og Beskæftigelsesudvalget (version ) Årsplan 2018 for Kultur, Sundhed og Beskæftigelsesudvalget (version 03012019) Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Årsplan 2015 for Socialudvalget

Årsplan 2015 for Socialudvalget Årsplan 2015 for Socialudvalget Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver, som udvalget varetager

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2015 (Version )

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2015 (Version ) Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2015 (Version 26112015) Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

Årsplan 2015 for Miljø- og Planudvalget (version )

Årsplan 2015 for Miljø- og Planudvalget (version ) Årsplan 2015 for Miljø- og Planudvalget (version24112015) Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de

Læs mere

Årsplan 2017 for Socialudvalget

Årsplan 2017 for Socialudvalget Årsplan 2017 for Socialudvalget Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver, som udvalget varetager

Læs mere

Plan for opfølgning på forandringer i Budget

Plan for opfølgning på forandringer i Budget Kultur- og Sundhedsudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2015-2018 Politikområde 6:Sundhedsfremme og forebyggelse Politikker: Sundhedspolitik Sundhedsaftale med Region Midtjylland Overordnet

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 Kultur- og Sundhedsudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 Kultur- og Sundhedsudvalget BILAG 2: 1. BUDGETOPFØLGNING 2014 Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 Kultur- og Sundhedsudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen...

Læs mere

Udkast til Årsplan 2014 for Miljø- og Planudvalget (version )

Udkast til Årsplan 2014 for Miljø- og Planudvalget (version ) Udkast til Årsplan 2014 for Miljø- og Planudvalget (version 02012014) Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer

Læs mere

Udkast til Årsplan 2014 for Økonomiudvalget

Udkast til Årsplan 2014 for Økonomiudvalget Udkast til Årsplan 2014 for Økonomiudvalget Hovedopgaver for Økonomiudvalget i 2014. Opgaver Grundlag Adm. ansvarlig Introduktion til arbejdet i Økonomiudvalget og til relevante politikområder Udviklingsstrategi

Læs mere

Årsplan 2017 for Miljø- og Planudvalget (version )

Årsplan 2017 for Miljø- og Planudvalget (version ) Årsplan 2017 for Miljø- og Planudvalget (version 29112016) Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2016 (Version )

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2016 (Version ) Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2016 (Version 28.01.2016) Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer

Læs mere

Kultur- og Sundhedsudvalget

Kultur- og Sundhedsudvalget Kultur- og Sundhedsudvalget Status på forandringer i Budget 2015-2018 Politikområde 6:Sundhedsfremme og forebyggelse Forandringer Øget sundhed De 1,5 mio. kr. fra økonomiaftalen finansierer i videst mulige

Læs mere

Årsplan 2014 for Socialudvalget

Årsplan 2014 for Socialudvalget Årsplan 2014 for Socialudvalget Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver, som udvalget varetager

Læs mere

Årsplan 2016 for Miljø- og Planudvalget (version )

Årsplan 2016 for Miljø- og Planudvalget (version ) Årsplan 2016 for Miljø- og Planudvalget (version 27012016) Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de

Læs mere

Skabelon 2: Overblik over forandringer til Budget 2015

Skabelon 2: Overblik over forandringer til Budget 2015 Skabelon 2: Overblik over forandringer til Budget 2015 Udvalg: Kultur- og Sundhedsudvalget Politikområde: Her gives et samlet overblik over forslag til forandringer til budget 2015. Det forudsættes som

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse. Kultur- og Sundhedsudvalget

Plan for opfølgning på politikker i Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse. Kultur- og Sundhedsudvalget Kultur- og Sundhedsudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse Politikker: Sundhedspolitik Sundhedsaftale med Region Midtjylland Overordnet kostpolitik

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2018

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2018 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2018 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

Årsplan 2016 for Socialudvalget

Årsplan 2016 for Socialudvalget Årsplan 2016 for Socialudvalget Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver, som udvalget varetager

Læs mere

Kultur- og Sundhedsudvalget

Kultur- og Sundhedsudvalget Kultur- og Sundhedsudvalget Status på forandringer i Budget 2015-2018 Politikområde 6:Sundhedsfremme og forebyggelse Forandringer Øget sundhed De 1,5 mio. kr. fra økonomiaftalen finansierer i videst mulige

Læs mere

Årsplan 2014 for Socialudvalget

Årsplan 2014 for Socialudvalget Årsplan 2014 for Socialudvalget Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver, som udvalget varetager

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2019

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2019 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2019 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

Udkast til Årsplan 2014 for Miljø- og Planudvalget (version )

Udkast til Årsplan 2014 for Miljø- og Planudvalget (version ) Udkast til Årsplan 2014 for Miljø- og Planudvalget (version 28012014) Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer

Læs mere

1 Kultur- og Sundhedsudvalget

1 Kultur- og Sundhedsudvalget 1 Kultur- og Sundhedsudvalget Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse 1.1 Strategi for sundhedsindsats for flygtninge og indvandrere Der skal udvikles en administrativ strategi for, hvordan en

Læs mere

1. Kultur- og Sundhedsudvalget

1. Kultur- og Sundhedsudvalget 1. Kultur- og Sundhedsudvalget Politikområde 6:Sundhedsfremme og forebyggelse 1.1 Øget sundhed De 1,5 mio. kr. fra økonomiaftalen finansierer i videst mulige omfang initiativer, der understøtter lokalprincip

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

Kommissorium og procesoplæg til kulturpolitik:

Kommissorium og procesoplæg til kulturpolitik: Kommissorium og procesoplæg til kulturpolitik: Baggrund: Kultur- og Sundhedsudvalget vedtog d. 6. november 2014 at udarbejde en kulturpolitik for Skanderborg Kommune, som skal erstatte den nuværende Kultur-,

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Budgetproces for Budget 2020

Budgetproces for Budget 2020 Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5

Læs mere

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014.

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Dato: 19. februar 2014 Sagsnr.: 13/68721 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2014 Politikområde

Læs mere

Fagenhedsaftale. Dialog- og aftalestyring. Kultur og Fritidsområdet. Dialog og aftalestyring Kultur og Fritidsområdet - Fagenhedsaftale

Fagenhedsaftale. Dialog- og aftalestyring. Kultur og Fritidsområdet. Dialog og aftalestyring Kultur og Fritidsområdet - Fagenhedsaftale Dialog- og aftalestyring Kultur og Fritidsområdet Fagenhedsaftale Aftale for 2012 og 2013 Side 1 af 9 Indhold: Kommunens overordnede visioner for indgåede aftaler 3 Fra vision til handling - hierarki 5

Læs mere

1 Kultur- og Sundhedsudvalget

1 Kultur- og Sundhedsudvalget 1 Kultur- og Sundhedsudvalget Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse 1.1 Strategi for sundhedsindsats for flygtninge og indvandrere Der skal udvikles en administrativ strategi for, hvordan en

Læs mere

Kultur og Fritid. Budgetmæssige nøgletal

Kultur og Fritid. Budgetmæssige nøgletal Budgetmæssige nøgletal Kulturhuse (Kulturhuset Skanderborg, BioHuset) 2.600.000 Forsamlingshuse (22 huse) 416.000 Aktivitetscentre - (Vestermølle, Ejer Bavnehøj, Hørning Mølle, Skovbymosegård/Porskær og

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2018

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2018 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2018 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Kompetencefordelingsplan for Sundhedsudvalget

Kompetencefordelingsplan for Sundhedsudvalget 5. KFP - Sag: 00.00.00-A00-23-09 Fællessekretariatet 13-02-2014 Kompetencefordelingsplan for 1/7 Kommunalbestyrelsen Den politikformulerende kompetencefordelingsplan for fagområde sundhed og handicap Denne

Læs mere

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på forandringer i Budget

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på forandringer i Budget Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017. Dato: 19. februar 2014 Sagsnr.: 13/68721 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på de politisk besluttede

Læs mere

Sundhedsplan Socialudvalget KS udvalget

Sundhedsplan Socialudvalget KS udvalget Socialudvalget 13.01.2015 KS udvalget 15.01.2015 Beskæftigelses- og sundhedschef Jørgen Erlandsen Sundhedsfremmechef Malene Herbsleb 13/53849 - dok.15-6359 23. januar 2015 1 Sundhedspolitikken Et sundt

Læs mere

1. Kultur- og Sundhedsudvalget

1. Kultur- og Sundhedsudvalget 1. Kultur- og Sundhedsudvalget Politikområde 6:Sundhedsfremme og forebyggelse 1.1 Øget sundhed De 1,5 mio. kr. fra økonomiaftalen finansierer i videst mulige omfang initiativer, der understøtter lokalprincip

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016

Plan for opfølgning på politikker i 2016 Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Sundhedspolitikken Integrationspolitkken Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet

Læs mere

Overblik over forandringer til Budget 2014

Overblik over forandringer til Budget 2014 Overblik over forandringer til Budget 2014 Her gives et samlet overblik over de forslag til forandringer, der overgår til Byrådets behandling af Budget 2014. Oversigten er fordelt på politikområder. Demokrati:

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2014 (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2014 (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2014 (version 10042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Poltikker: Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde 4:

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016. Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse. Kultur- og Sundhedsudvalget

Plan for opfølgning på politikker i 2016. Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse. Kultur- og Sundhedsudvalget Kultur- og Sundhedsudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse Politikker: Sundhedspolitik Sundhedsaftale med Region Midtjylland Overordnet kostpolitik

Læs mere

Præsentation af politikområderne Borgerservice og Kultur i Skanderborg Kommune

Præsentation af politikområderne Borgerservice og Kultur i Skanderborg Kommune Præsentation af politikområderne Borgerservice og Kultur i Skanderborg Kommune 1 POLITIKKER Mødet mellem borger og kommune (2010) Kulturpolitikken (2017) Helhedsplan for Museum Skanderborg (2016) Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen?

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? Kommunernes behandling af KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner Kommune Sønderborg Esbjerg Fanø Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? KKR Syddanmarks sundhedspolitiske

Læs mere

Sundhedsplan

Sundhedsplan Sundhedsplan 2018-2020 1/5 Indholdsbetegnelse Sundhedsplan 2018-2020 Indholdsbetegnelse 35 Sundhedsplan 2018-2020 1 2 3 2/5 35 Sundhedsplan 2018-2020 Sagsnr.: 29.00.00-P00-4-16 Resume Administrationen

Læs mere

Årsplan 2018 for Miljø- og Planudvalget (version )

Årsplan 2018 for Miljø- og Planudvalget (version ) Årsplan 2018 for Miljø- og Planudvalget (version 02022018) Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de

Læs mere

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2015.

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2015. Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2015. Dato: 9. oktober 2015 Sagsnr.: 14/72582 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2015 Politikområde

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2018 med blik ind i resten af valgperioden

Plan for opfølgning på politikker i 2018 med blik ind i resten af valgperioden Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2018 med blik ind i resten af valgperioden Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse Generel sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

1 Kultur- og Sundhedsudvalget

1 Kultur- og Sundhedsudvalget 1 Kultur- og Sundhedsudvalget Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse 1.1 Strategi for sundhedsindsats for flygtninge og indvandrere Der skal udvikles en administrativ strategi for, hvordan en

Læs mere

Status på forandringer i Budget 2014-2017.

Status på forandringer i Budget 2014-2017. Bilag 4: Status på forandringer 2014 Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Kultur- og Sundhedsudvalget... 4 1.1. Indsats sammen med mennesker med kroniske sygdomme... 4 1.2.

Læs mere

Intro Kultur og Fritid

Intro Kultur og Fritid Budgetmæssige nøgletal Kultur og Fritid 2014 Haller, boldbaner og andre anlæg 24.160.000 Skanderborg Bibliotek 21.054.000 Skanderborg Museum 5.006.000 Skanderborg Kulturskole 6.449.000 Folkeoplysning (i

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Procesplan for revision af Sundhedspolitik og Kronikerstrategi

Procesplan for revision af Sundhedspolitik og Kronikerstrategi Procesplan for revision af Sundhedspolitik 2011 15 og Kronikerstrategi En sundhedspolitik og en kronikerstrategi sætter fælles rammer og mål for det forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende arbejde

Læs mere

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Bo Hansen, Ulrik Sand Larsen Afbud: Ulla Larsen, Gert Rasmussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2019-2022, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2019 2022. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Status på forandringer i Budget 2014-2017.

Status på forandringer i Budget 2014-2017. Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Kultur- og Sundhedsudvalget... 3 1.1. Indsats sammen med mennesker med kroniske sygdomme... 3 1.2. Mere digital selvbetjening:... 4 1.3.

Læs mere

Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2016

Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2016 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2016 Politikområde 1: DEMOKRATI Der er ikke formuleret en demokrati-politik for Skanderborg Kommune. Byrådets visioner

Læs mere

Procesplan for revision af Sundhedspolitik og Kronikerstrategi

Procesplan for revision af Sundhedspolitik og Kronikerstrategi Procesplan for revision af Sundhedspolitik 2011 15 og Kronikerstrategi En sundhedspolitik og en kronikerstrategi sætter fælles rammer og mål for det forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende arbejde

Læs mere

Faglig intro til ØKudvalgets

Faglig intro til ØKudvalgets Faglig intro til ØKudvalgets område 1 Administrativ organisation Faxe Kommunes administrative organisationsmodel er en koncernmodel med centerstruktur, som indeholder en direktion, syv centre og et sekretariat.

Læs mere

Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...

Læs mere

Møde i Udvalget for Idræt og Sundhed

Møde i Udvalget for Idræt og Sundhed Møde i Udvalget for Idræt og Sundhed Åben Referat Dato: Mandag den 8. januar 2018 Tidspunkt: 15:30 Sted: Seglet Hillerød Kommune Møde i Udvalget for Idræt og Sundhed / 08-01-2018 Sagsoversigt: 1. Valg

Læs mere

Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2016

Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2016 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2016 Politikområde 1: DEMOKRATI Der er ikke formuleret en demokrati-politik for Skanderborg Kommune. Byrådets visioner

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland

Referat. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Referat Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Mødedato: 11. oktober 2011 Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: Lokale: Rådhuset, Adelgade 44, Skanderborg Fraværende: m. afbud: Henrik

Læs mere

Økonomiudvalgets årsplan 2018

Økonomiudvalgets årsplan 2018 Økonomiudvalgets årsplan 2018 Politikområde 1: DEMOKRATI Politik for borgerinddragelse Herudover er der fastsat følgende standarder for demokrati: 1. Styrelsesvedtægt for Skanderborg Kommune 2. Byrådets

Læs mere

Referat. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/10

Referat. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/10 Referat Dato: 13-01-2016 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/10 Indholdsbetegnelse Referat Indholdsbetegnelse 1 Godkendelse af dagsorden 2 Budgetprocedure for

Læs mere

Årsplan 2014 for Miljø- og Planudvalget (version )

Årsplan 2014 for Miljø- og Planudvalget (version ) Årsplan 2014 for Miljø- og Planudvalget (version05082014) Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de

Læs mere

Rummelige fællesskaber og kreative frirum. Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune

Rummelige fællesskaber og kreative frirum. Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune Rummelige fællesskaber og kreative frirum Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune Indhold Indledning... 3 VISION... 4 VÆRDIER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 1. Vi vil styrke foreningsliv og fællesskaber...

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Lemvig Kommunes Foreningsportal

Lemvig Kommunes Foreningsportal Kopi fra Lemvig Kommunes hjemmeside 14. september 2012 Links Lemvig Kommunes Foreningsportal http://www.lemvig.dk/folkeoplysningspolitik.aspx?id=1942 Folkeoplysningspolitik Introduktion Folketinget vedtog

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Politikområde 4: KLIMA OG ENERGI Forsyning (myndighed/planlægning) Renovation herunder bortskaffelse af olie og kemikalieaffald

Læs mere

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015 Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure for budget 2016-19. (Offentligheden orienteres efterfølgende om reduktionsplan, herunder at BDO's forslag til besparelses-potentialer bliver foreløbigt og kan

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune 10. juli 2014 Indledning Billund Kommune søger en kultur- og fritidschef. Der er tale om en nyoprettet stilling, som følge af en organisationsændring.

Læs mere

Kulturudvalget

Kulturudvalget - 3. Budgetforslag 2014-2017 Sagsnr.: 13/16079 Sagsansvarlig: Rasmus Gade SAGSFREMSTILLING Ved Kulturudvalgets sidste behandling af budgetforslag 2014-2017 drøftes følgende emner: - Forslag til driftsbudget

Læs mere

Bo Rasmussen, Kommunaldirektør Gladsaxe Kommune 4. april 2019

Bo Rasmussen, Kommunaldirektør Gladsaxe Kommune 4. april 2019 Bo Rasmussen, Kommunaldirektør Gladsaxe Kommune 4. april 2019 Gladsaxestrategien 2018-22: Bæredygtig vækst og velfærd Gladsaxe en ambitiøs og fagligt stærk velfærds- og vækstkommune - gode forudsætninger

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. februar 2013 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:30-16:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet

Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-59-18 Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet Der vil i budgetlægningen for budget 2020-23 være et stort

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen 2015-2018 - Hvad er det nye i aftalen? Kultur og sundhedsudvalget samt Socialudvalget 2. oktober 2014 Sundhedsfremmechef Malene Herbsleb 13/53849 - dok.14-244761 3. oktober 2014 1 Tidsplan

Læs mere

Dagsorden. Dato: :00:00. Sted: Gl. Byrådssal, Fagsekretariatet Ældre og Handicap, Hørning 1/11

Dagsorden. Dato: :00:00. Sted: Gl. Byrådssal, Fagsekretariatet Ældre og Handicap, Hørning 1/11 Dagsorden Dato: 12-05-2016 17:00:00 Udvalg: Handicaprådet Sted: Gl. Byrådssal, Fagsekretariatet Ældre og Handicap, Hørning 1/11 Indholdsbetegnelse Dagsorden Indholdsbetegnelse 19 Høringssag - forslag til

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

4 Undervisnings- og Børneudvalget

4 Undervisnings- og Børneudvalget 4 Undervisnings- og Børneudvalget Politikområde 12: Dagtilbud 0-6 årige 4.1. Hævelse af tildelingen pr. barn på dagtilbudsområdet Der tilføres 5 mio. kr. årligt til dagtilbuddene til at understøtte den

Læs mere