Uddannelsesudvalget UDU alm. del Bilag 126 Offentligt. Bliv MASKINMESTER!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 126 Offentligt. Bliv MASKINMESTER!"

Transkript

1 Uddannelsesudvalget UDU alm. del Bilag 126 Offentligt Bliv MASKINMESTER!

2 DET ER RET UNIKT AT KUNNE BO I dubai ELLER singapore i LÆNGERE TID n Thomas Faarvang n Superintendent Engineer n MAN Diesel Fra kina til Dubai og måske retur Thomas Faarvang er ekspert i reparation og service af skibsmotorer, og han rejser over hele verden. Blandt oplevelserne har været syv måneder lange ophold i henholdsvis Dubai og Singapore. Jobbet giver ham mulighed for at se den side af verden, som man ikke oplever på en charterferie. Et ønske han langt fra er alene om. - Jeg kender flere, der har valgt at tage en lokal kontrakt og simpelthen blive i Texas, eller hvad det nu måtte være. En tidligere kollega er for eksempel chef for vores afdeling i Kina i dag, fortæller han.

3 TEKNISK INTERESSE? - MASKINMESTER ER VEJEN n I Danmark er maskinmestre at finde i alle landets væsentligste funktioner. De styrer og administrerer de grundlæggende systemer, som vores samfund bygger på såsom el, vand, varme. n På visitkortet kan der for eksempel stå projektleder, salgsingeniør, miljø- og kvalitetschef, teknisk chef, driftsleder eller energikonsulent. Skolerne uddanner kort fortalt tekniske ledere og specialister. n Maskinmestre arbejder i mange forskellige produktions- og industrivirksomheder, på kraftværker, rensningsanlæg og i energiforsyningsselskaber samt offshore med vind-, olieeller gasproduktion. n Der findes i alt omkring erhvervsaktive maskinmestre i Danmark. n Af dem har ca. 80 pct. job på land, mens de resterende 20 pct. sejler eller er beskæftiget inden for offshore-industrien. n Maskinmestre har gode beskæftigelsesmuligheder, og ledigheden er lav. n Læs mere om uddannelsen på maskinmester.dk n De kan desuden være ansat som tekniske ledere på hospitaler eller beskæftige sig med salg og rådgivning. Til søs kan maskinmestre arbejde på handelsskibe, passagerskibe og i marinen. Professionen giver adgang til et væld af forskellige brancher og titler. n Faget indeholder gode muligheder for at arbejde internationalt som udstationeret i udlandet i kortere eller længere tid. MASKINMESTER U D D A N N E L S E N MASKINMESTER U D D A N N E L S E N

4 n Kenneth Thiim n Platformchef, Mærsk n Øverste ansvarlig for drift og vedligeholdelse på oliefelterne Dan og Halfdan. Er hovedsageligt beskæftiget med ledelse, planlægning og ansættelse af medarbejdere. Er tilknyttet flere andre platforme og har i alt 210 mand under sig n Har sejlet med J. Lauritzen, Torm og AP Møller Mærsk. Har desuden fungeret som driftsmester hos Vestkraft i fem år

5 Oasen i Nordsøen At arbejde på en olieplatform kræver særdeles specielle arbejdsmetoder og skaber venskaber for livet. Olieplatformen Dan Foxtrot er placeret 200 km. vest for kysten ved Esbjerg. Omgivet af flere andre platforme, olie- og gasfelter, men derudover kun af hav, hav og atter hav. Et lille metallisk samfund i samfundet. En oase. Og en temmelig speciel arbejdsplads. - Når vi af sikkerhedshensyn eller andre årsager er nødt til at lukke ned for dele af anlægget, ved jeg, at det kan koste millioner efter få timer, fortæller platformchef Kenneth Thiim. Det lever han med. Chefen, der i vid udstrækning er beskæftiget med at sikre, at det daglige arbejde udføres så sikkert som muligt. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at ethvert svejsearbejde på grund af eksplosionsfare skal udføres i en lille specialbygget kasse med overtryk. Af sikkerhedshensyn bliver luften tilført fra et sted uden eksplosionsfare. Besværligt. Tidskrævende. Dyrt. Men ikke desto mindre nødvendigt. Et andet af arbejdspladsens særegne kendetegn handler om arbejdets varighed. De ansatte arbejder, spiser og bor altid sammen i 14 dage ad gangen uden skelen til hverken weekender eller helligdage. Herefter holder de fri i tre uger. Det bliver til mere end 30 ugers ferie på et år. Og ender ofte med venskaber, der rækker langt ud det sædvanlige. - Når man lever så tæt sammen 24 timer i døgnet, bliver mange stærkere knyttet til kollegerne end familien derhjemme.

6 n Martin Schabert n Surveyor n Lloyd s Register EMEA n Regelforvaltning inden for stabilitet af skibe herunder overvågning og godkendelse af krængningsforsøg samt test af lækstabilitet, hvor der slås huller i en computeranimeret version af skibets skrog n Har sejlet med containerskibe og supplyskibe for AP Møller Mærsk som 2. maskinmester. Desuden ansat som konsulent i Mærsk Data (senere IBM) Martin sænker slagskibe Martin Schabert bliver betalt for at slå huller i skibe og forhindre farlige og uvelkomne passagerer i at transportere sig rundt i verden. Han anede ikke, at jobbet eksisterede. Og flere af arbejdsopgaverne er da også temmelig unikke. Samlet set handler det for Martin Schabert om, at de skibe, han kontrollerer, overholder lovens krav til sikkerhed og dermed ikke kæntrer eller knækker. - For eksempel tester vi os frem til, hvad der sker, hvis der går hul i skibet. Det foregår med computerberegninger og en tredimensionel model af skibet, hvor vi slår huller i siden for at se, hvordan det påvirker stabiliteten, fortæller han. Tang, alger og dræbergopler Blandt de øvrige opgaver er overvågning og godkendelse af krængningsforsøg. Og godkendelse af håndtering af ballastvand, der sikrer skibets stabilitet, men også kan være transportform for uønskede planter og dyrearter som tang, alger og dræbergopler. - Vi kalder dem invasive arter, og de kan forrykke det økologiske system til søs ganske voldsomt. Danmark er i en ekstrem højrisikozone, hvad det angår, og vi ved for eksempel, at der i Tyskland er store problemer med den kinesiske uldhåndskrabbe, der graver gange i mudderbanker og moler og kan underminere et helt kajanlæg, siger han og bekræfter, at hans job er endog meget specielt. Ude på kanten - Jeg er havnet helt ude på kanten, hvor jeg næsten ikke er maskinmester mere. Det er en kombination af mystiske omstændigheder og lidt held, at jeg er havnet her, og umiddelbart vil jeg sige, at der ikke findes et job mage til herhjemme. Omvendt er det et eksempel på, at man kan drive den til lidt af hvert, hvis man har tilstrækkelig stor interesse for et specifikt område, fortæller Martin Schabert.

7

8 Ida Marie Bundgaard > studerende Når det kommer til teknik, er jeg nok en dreng i en pigekrop Tekniknørden RAMTE PLET Ida Marie Bundgaard fik som 12- årig foræret sin brors Puch Maxi. Hun lærte at skille den ad og samle den igen og blev bekræftet i, at teknik er sagen for hende. - Det her er min drømmeuddannelse. Som maskinmester kan man både få olie under neglene og komme ud at få jakkesæt på, så man får det bedste fra de to verdener, siger hun. Vejen til maskinmester Erhvervsfaglig baggrund Gymnasial baggrund Værkstedsundervisning 9 mdr. Adgangskursus 6 mdr. Værkstedspraktik 9 mdr. Maskinmesteruddannelsens teoretiske forløb 3 år 1 År 2 År 3 År 4 År

9 Vektoriseret Her kan du BLIVE MASKINMESTER Fredericia Maskinmesterskole Center for Drift og Vedligehold Købmagergade Fredericia Tlf fms.dk Logo fra skolen Københavns Maskinmesterskole & Elinstallatørskole Akademivej, Bygning Lyngby Tlf kme.dk MARTEC Hånbækvej Frederikshavn Tlf martec.nu SÅDAN BLIVER DU MASKINMESTER FLERE VEJE TIL UDDANNELSEN Der er flere måder at blive maskinmester på. Det kan lade sig gøre enten med en gymnasial uddannelse eller en håndværksmæssig baggrund. Uddannelsen varer mellem tre og fire et halvt år afhængig af den studerendes baggrund. DU VÆLGER SELV Uddannelsen er inddelt i semestre af et halvt års varighed og består blandt andet af fagene maskinteknik, elektroteknik, ledelse og økonomi, engelsk, miljøbeskyttelse og lovgivning. Den enkelte elev sammensætter derudover selv forløbet via en lang række valgfag. SIMAC Graaesvej Svendborg Tlf simac.dk Århus Maskinmesterskole Borggade århus C Tlf aams.dk Frederikshavn århus PROFESSIONSBACHELOR Maskinmesteruddannelsen er en internationalt anerkendt og SU-berettiget videregående uddannelse på professionsbachelorniveau. Den kvalificerer dig til at deltage på et eventuelt videre uddannelsesforløb på mastereller kandidatniveau. Esbjerg fredericia Fredericia svendborg københavn HER KAN DU STUDERE Landets tre maskinmesterskoler er placeret i København, Århus og Fredericia. På Århus Maskinmesterskole tilbydes uddannelsen også som interaktiv fjernundervisning. Derudover er det muligt at uddanne sig til maskinmester på de maritime uddannelsescentre MARTEC i Frederikshavn og SIMAC i Svendborg. Sidstnævnte udbyder endvidere uddannelsen dual skibsofficer (maskinmester og navigatør). På Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg er det desuden muligt at uddanne sig til Teknisk Manager Offshore, som er en fireårig professionsbacheloruddannelse, der består af en kombination af ledelses-, driftsmæssige og tekniske fag. Her kan du blive teknisk manager offshore Erhvervsakademi Sydvest Spangsbjerg Kirkevej Esbjerg Tlf easv.dk Profilmagasinet er udgivet af Maskinmestrenes Forening, 1. udgave marts Ansvarshavende redaktør formand Per Jørgensen. Redaktion: Jesper Frimand Nielsen, Allan Priess Poulsen og Jan B. Jensen. Foto: Lars Møller, Joanna Gosiewska, Bent Medvind, Poul Anker og Jan B. Jensen. Layout: Copsø og JJ Kommunikation. Tryk: Rosendahls

10 Dronning-eskorte såede leders Flemming Jørgensen fik tidligt kombineret tanken om at arbejde med teknik, mennesker Han har eskorteret Dronning Margrethe, Kejseren af Japan og Jordans konge på hesteryg gennem København. Som dreng kriblede det i fingrene for at få lov til at skrue på traktorer og andre maskiner i familiens landbrug. To tilbageblik på Flemming Jørgensens barndom og tidlige voksenliv som gardehusar, der begge har fået afgørende betydning for hans videre karrierevej. I dag er han driftskoordinator på Vestforbrænding i Glostrup, Danmarks største affaldsselskab, der sikrer afbrændingen af op mod tons affald om året. Interessen modnet i Garderhusarregimentet Interessen for maskiner og teknik førte i første omgang til uddannelsen som landbrugsmaskinmekaniker, inden sergentskolen og tiden i Gardehusarregimentet modnede tanken om at arbejde med ledelse og mennesker. De ting er kombineret i hans nuværende job, hvor han foruden ansvaret for de medarbejdere, der håndterer restprodukter som slagger og røggasaffald efter afbrændingen, tager sig af administrative og tekniske ledelsesopgaver og koordinerer opgaver i forhold til driften. - Egentlig havde jeg kig på uddannelsen som maskintekniker, men jeg skiftede mening, da jeg hørte om en tidligere kollegas familiemedlem, som var begyndt at læse til maskinmester. Jeg vidste ikke meget om, hvad en maskinmester var. Jeg troede, at maskinmestre kun sejlede, men jeg fandt hurtigt ud af, at det var en god uddannelse med masser af praktik og teori, siger Flemming Jørgensen, der i sit første job som maskinmester kom til en fabrik, der producerede specialmaskiner til optagning af grøntsager. Diplomuddannelse i vedligehold Foruden dimensionering af hydraulik arbejdede han også med konstruktion af maskinerne, inden han fik lyst til at bruge uddannelsen mere bredt. Den mulighed fandt han på Vestforbrænding først som vagtchef med ansvar for driften og nu som driftskoordinator. Sideløbende er han i gang med en diplomuddannelse i vedligehold.

11 pire og ledelse. n Flemming Jørgensen n Driftskoordinator n Vestforbrænding n Koordinerer opgaver i forhold til driften og varetager administrative og tekniske ledelsesopgaver i tæt samarbejde med driftschef og vagtchefer. Desuden ansvarlig for afdelingen, der håndterer restprodukter fra afbrændingen som slagger og røggasaffald n Er uddannet landbrugsmaskinmekaniker og bl.a. uddannet sergent i tiden i Gardehusarregimentet. I det første job som maskinmester arbejdede han med konstruktion og dimensionering af hydrauliksystemer på specialmaskiner til optagning af grøntsager

12 n Jarl Christensen n Direktør n Conceptmaking n Indehaver af virksomheden Conceptmaking, der er et tværfagligt konsulenthus bestående af blandt andre en maskinmester, en psykolog, en antropolog og en læge. Virksomheden er specialiseret inden for innovation, koncept- og organisationsudvikling n Uddannet automatikmekaniker og master i konceptudvikling og radikal innovation. Tidligere ansat som innovations- og salgschef i et ingeniørhus og product business manager hos Grundfos Management n Søren Gothil Hansen n Afdelingschef n Force Technology n Ledelse, salg og opstart af projekter og udvikling af nye services inden for inspektion af trykbærende udstyr og elevatorer n Har sejlet som teknisk officer i Søværnet i det meste af Nordeuropa. Var i tre år selvstændig med egen it-virksomhed. Solgte sin del af firmaet til sin forretningspartner inden han blev ansat som projektleder i Force Technology

13 Lone gør Danmark grønnere Midt i et af tidens vigtigste og mest omtalte indsatsområder sidder en begejstret maskinmester. n Lone Vad Andersen n Afdelingsleder n Energi Nord Der kan både være store klimagevinster og økonomiske besparelser forbundet med at spare på energien. Kort fortalt det arbejdsmæssige hovedbudskab fra Lone Vad Andersen, der er leder af Energi Nords afdeling for energirådgivning. Og yderst tilfreds med at sidde med, hvor udviklingen sker. - Hele energiområdet får mere og mere fokus i disse år, så at være med til at gøre en forskel og at sikre, at Danmark overholder de aftaler, vi forpligter os til internationalt, er enormt spændende. Det er et meget dynamisk område, hvor der sker noget nyt hele tiden, fortæller hun. Kunderne er både store og små virksomheder og sågar private, der alle nyder godt af den gratis rådgivning, som er sikret via den danske energisparelov. Ydelsen består blandt andet af en gennemgang af virksomhedens eller hjemmets forbrug af el, fjernvarme, olie og gas og en efterfølgende analyse af de områder, hvor der med størst fordel kan spares på energien. - I forhold til mange andre maskinmesterjob har jeg rigtig meget kundekontakt, og det sætter jeg stor pris på. Jeg får lov til at sætte mig ind i mange forskellige typer virksomheder, jeg er ikke bundet af en bestemt type teknik, og jeg taler med alle fra manden i kedeldragten til direktøren. På den måde er det enormt alsidigt arbejde, siger Lone Vad Andersen, der også privat er blevet smittet af de grønne tanker og blandt andet har skiftet vinduer i sit hus fra 70 erne for at gøre det mere miljøvenligt. n Leder for otte energirådgivere beskæftiget med rådgivning om energioptimering til virksomheder og private. Blandt andet i forbindelse med større udskiftninger af anlæg eller analyse og gennemgang af en virksomheds samlede energiforbrug n Oprindeligt uddannet teknisk assistent og efterfølgende beskæftiget med konstruktion af kedler. Som maskinmester ansat som energirådgiver i Energi Horsens

14 Tunnel holder København varm n Den er fire kilometer lang og boret i meters dybde. Københavns fjernvarmetunnel strækker sig fra Amagerværket under den indre by til Rigshospitalet og har kostet 850 mio. kr. til gengæld vil den spare hovedstaden for tons CO2-udspil om året n Maskinmestre fra Københavns Energi har det daglige ansvar for driften af varmeforsyningen n Tunnelprojektet er unikt i verden og det største anlægsarbejde i Hovedstaden siden metrobyggeriet Avedøreværket???????????

15

16 n Sten Bruun n Teknisk Chef n Københavns Fængsler n Personaleledelse, energiledelse, kontakt til offentlige myndigheder og udarbejdelse af projekter, herunder ombygninger, etablering af diverse kommunikation, videoovervågning og overfaldsalarmanlæg n Oprindeligt uddannet automekaniker. Herefter driftgående maskinmester på Amagerværket og for 22 år siden ansat i Københavns Fængsler som 2. maskinmester n Kasper Kristensen n Produktkonfigurationsingeniør n Grundfos n Udvikler unikke datasystemer til blandt andet håndtering af forskellige kombinationsmuligheder inden for pumper og pumpeudstyr. Produkterne bruges blandt andet til opvarmning, ventilation og aircondition n Første job som maskinmester. Har taget en HF søfart-uddannelse og været værnepligtig i Søværnet

17 BURMEISTER & WAIN SCANDINAVIAN CONTRACTOR A/S BWSC is a world-leading contractor and operator of power plants - based on diesel engines as well as renewable energy. Our 500 employees have many exciting challenges. They have great opportunities in a wide area of functions including planning, financing, design, construction and operation of power plants. BWSC has supplied 163 power plants and extensions to 50 countries. JOIN US BUILDING POWER PLANTS AROUND THE WORLD 17

18 n Rasmus Hoffmann n Maskinchef n Torm n Øverste ansvarlig for drift og vedligeholdelse af tankeren Torm Marie. Er budgetansvarlig sammen med skibets kaptajn, overstyrmand, 1. maskinmester og den landbaserede inspektør n Blandt andet maskinaspirant og 1. maskinmester hos Royal Arctic Line og maskinchef på en grønlandsk rejetrawler To separate liv Rasmus Hoffmann arbejder i 10 uger og er derefter hjemme i 10 uger. En helt speciel livsstil der giver mulighed for at afse tid til større projekter på hjemmefronten.

19 Mange kender fornemmelsen af ikke at have tid nok. Tid til familien, tid til vennerne, tid til hjemmet. Til jobbet, til interesserne, til kærligheden. Rasmus Hoffmann, der er vedligeholdelseschef på tankskibet Torm Marie, har fundet en smutvej. Vel er der også kun 24 timer i hans døgn, men han er til gengæld i den specielle situation, at han arbejder 10 uger i træk for derefter at holde fri i 10 uger. Nyforelsket hver gang - Når jer er på arbejde, er jeg virkelig på arbejde og kan koncentrere mig 100 pct. om det. Når jeg så derefter er hjemme i 10 uger, er der masser af tid til at udleve nogle af de ting, man godt kan tænke sig. For eksempel at rejse eller at ombygge sit hus. Jeg har en gammel købmandsgård, som jeg går og renoverer, og det var jo aldrig gået, hvis jeg havde fem ugers ferie som alle andre, siger han. Hans liv er så opdelt, at der nærmest er tale om to separate liv, og han elsker det. Men erkender samtidig at opbakningen hjemmefra er nødt til at være på plads. - Det kræver, at man finder en pige med ben i næsen, for der er en hel masse beslutninger, som min kæreste er nødt til at tage uden mig, selv om vi er meget i kontakt. Men jeg tror nu, det er sund og godt for et forhold at savne hinanden. Det er næsten som at være nyforelskede igen, hver gang jeg kommer hjem, siger Rasmus Hoffmann, der ikke afviser at fortsætte i jobbet, når der en dag kommer børn ind i billedet.

20 n Casper Sciegienny n Teknisk Officer n Søværnet n Drift, vedligeholdelse af maskiner og ledelse på en inspektionskutter, der hovedsageligt er beskæftiget med søredning, suverænitetshævdelse og fiskeriinspektion ved Grønland og Færøerne. Tilbringer normalt to måneder til søs efterfulgt af to måneders fri n Færdiggjorde uddannelsen i 2008 og er i gang med sin første ansættelse siden da n Camilla Kolmos-Meyer n Salgs- og produktrådgiver n CC Jensen n Er ansvarlig for anvendelse og drift af elmotorer på virksomhedens anlæg. Desuden bredt beskæftiget inden for design og produktion af filtre til rensning af olie n Første ansættelse som maskinmester. Har sejlet hos AP Møller Mærsk som juniorofficer. Er samtidig med job og uddannelse blevet mor til tre børn den mellemste var de første fire måneder af sit liv med på skolebænken under uddannelsen til maskinmester

21 n Allan Overbeck n Driftsleder n DONG Energy n Ansvarlig for drift og vedligeholdelse af verdens største havvindmøllepark Horns Rev 2 i Esbjerg. Har desuden været med til at designe og udruste det specialbyggede servicefartøj, der transporterer personalet til og fra vindmøllerne n Har sejlet som maskinmester hos AP Møller Mærsk og været ansat som driftsleder for tre fabrikker hos Danisco n Thomas Orla Knudsen n Sektionsleder n Lundbeck n Er teamleder for otte mand, der står for alt vedligeholdelsesarbejde på virksomheden. Arbejdet sigter blandt andet mod at sikre så få produktionsstop som muligt, ligesom det er centreret omkring el og vandbehandling n Har sejlet hos AP Møller Mærsk og været ansat på Tårnby Vandværk. Har hos Lundbeck desuden været ansat som procestekniker og teamleder

22 Et job for drengerøve Maskinmester Hugo Petersen har sit helt eget private udkigstårn over København. n Hugo Petersen n Elmester n Rigshospitalet n Dritsleder på Rigshospitalets højspændingsanlæg og ansvarlig for samtlige elektriske installationer i bygningen. Har 12 elektrikere under sig n Blev uddannet til maskinmester i Forsyningsmester på Stålvalseværket og i 26 år ansat som maskinmester på Bisbebjerg Hospital i København. Har i fire år fungeret som elmester på Rigshospitalet

23 På toppen af Rigshospitalet er en helikopterplatform. 80 meter over jorden. Bygget til at kunne modtage 15 tons tunge Augusta Westland AW 101-helikoptere. En livline for kritisk syge og tilskadekomne patienter over hele landet. En af de væsentligste aktører i tilblivelsen af aluminiumsmastodonten hedder Hugo Petersen. Han har haft ansvaret for alt elektrisk arbejde i forbindelse med landingspladsen, og det er langt fra at være en parentes i det samlede billede. For tænk, hvis en strømafbrydelse forhindrede piloterne i at se landingslyset. Specielt og spektakulært - Det har været lidt af en milepæl for mig at være en del af. At overvære den første helikopter lande var meget specielt. Alene det at se Danmarks største kran hejse byggekranen op på toppen var spektakulært. Jo, det var helt klart noget for drengerøve, siger han med et grin. Med en så særegen konstruktion inden for umiddelbar rækkevidde kunne man måske fristes til at tage en mental puster eller tilbringe sin frokostpause oven på de 16 etager på Blegdamsvej i København. Og det gør Hugo Petersen da også. Sådan da. - Jeg kalder det at gå en inspektionsrunde. Når det er klart vejr, kan jeg se et stykke ind i Sverige og næsten hele vejen til Roskilde, fortæller han. I øjeblikket er Rigets elmester ved at lægge sidste hånd på etableringen af et nyt højspændingsnetværk og et nødelværk, der vil kunne forsyne hospitalet helt og holdent og gøre det uafhængigt at bystrøm. Igen en opgave tynget af af ansvar, da bygningen er fuld af patienter, der ville miste meget mere end blot orienteringen i tilfælde af en strømafbrydelse.

24 n Susanne Storgaard n Project Manager n Johnson Controls n Design og projektering af køleanlæg til skibe, så det passer til den enkelte kundes behov. Hovedsageligt beskæftiget med kunder i Kina n Gymnasieuddannelse og efterfølgende uddannet elektriker. Herefter job som maskinmester n Michael Lyng Bundgaard n Udviklingsingeniør n Vestas n Udvikling og forbedring af generatorer til vindmøller. Stillingen var oprindeligt tiltænkt en ingeniør, men er givet til en maskinmester på grund af fordelene ved et bredt praktisk kendskab til generatorer samt den nødvendige teoretiske ballast n Første job som maskinmester. Oprindeligt uddannet elektromekaniker. Har desuden arbejdet som servicemontør i ABB og produktionsmedarbejder hos Vestas

25 FÅ ET SVENDEBREV ELLER BRUG DET I FORSVARET Som konstabel har du rige muligheder for at tage et svendebrev inden for en række forskellige fagretninger. Vel at mærke et svendebrev som er fuldt på højde med de svendebreve, der kan erhverves uden for forsvaret. Hvis du allerede har et svendebrev er det oplagt at kombinere din baggrund med oplevelser og faglige udfordringer, du ikke nder andre steder. Rent bortset fra at du i Forsvaret får adgang til helt nye jobs, karriereperspektiver og videreuddannelse. Læs mere om uddannelserne på forsvaretsuddannelser.dk FORSVARETS UDDANNELSER et springbræt eller et ståsted for livet

26 n Lasse Schmidt Windfeldt n Ingeniør n kk-electronic n Projektering af styringstavler til vindmøller, så de passer til den enkelte kundes behov. Supportfunktion for servicefolk i Danmark og Kina n Uddannede sig til maskinmester umiddelbart efter afslutningen på gymnasiet. Aftjente herefter sin værnepligt og er nu ansat i sit første job som maskinmester n Rune Elgaard n Service engineer n Aalborg Industries n Service og reparation af marinekedler og energiudstyr på skibe verden over. Tager typisk af sted med dags varsel og er som regel om bord mellem to og syv dage. Større job eller træningsforløb kan vare længere tid n Første ansættelse som maskinmester. Oprindeligt uddannet elektriker. Har arbejdet som elektriker i Hornbæk El-forretning i Randers

27 n John Berthin Jensen n Projektchef n Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S n Næstøverste ansvarlig for virksomhedens projektafdeling, der leverer færdige løsninger inden for primært dieselbaserede kraftværker over alt i verden n Har blandt andet sejlet hos AP Møller Mærsk og været ansat som driftmester på Hvidovre Hospital og Vestegnens Kraftvarmeselskab. Har i snart 25 år været ansat hos BWSC som blandt andet servicetekniker, garantimester, plant manager og projektleder Familien med på oplevelse Som udstationeret i udlandet kan man nemt føle sig fanget mellem eventyret og familien. John Berthin Jensen har rejst mere end de fleste, men for ham har det aldrig været et problem. John Berthin Jensens kone og nu 14-årige søn har været ved hans side under længere ophold i blandt andet Sri Lanka, Filippinerne og kinesiske Macau. Og det var alfa og omega. - Hvis jeg ikke kunne have haft familien med, havde jeg nok sagt nej tak til at rejse ud på de lange ophold. Første gang min søn var med, var han et år gammel, så det var et godt tidspunkt at være intenst sammen som familie og opleve ham begynde at gå og tale. Godt nok arbejder man meget, når man er ude, men til gengæld har man ikke et hus, der skal vedligeholdes eller en have, der skal passes, og der kommer ikke rudekuverter dumpende i tide og utide, så man ender med at have mere tid sammen, fortæller John Berthin Jensen, der sagde farvel til de lange udstationeringer, da det blev skoletid for sønnen. Den skulle foregå i Danmark, havde familien besluttet, men det blev dog til et års skolegang i Sri Lanka, hvilket begavede den femårige knægt med et mere eller mindre fejlfrit engelsk. Også John Berthin Jensen selv har fået noget ekstra med fra de lange udlandsophold. Udstationeringer giver fordele - Selv om man har en organisation at støtte sig til i Danmark, så løser man som regel opgaverne lokalt, og det giver selvfølgelig en enormt god ballast. Det at jeg har været meget ude betyder også, at jeg kan udfylde mit nuværende job bedre, fordi jeg er vant til at se kundens problemer og behovene på stedet, så det ikke kun handler om at optimere projekterne fra vores egen synsvinkel, siger han.

28 Med MBA som vejen til verden For Ole Pyndt Hansen var en uddannelse i økonomi og strategi springbrættet til et internationalt lederjob hos en af verdens største motorproducenter, Wärtsilä. n Ole Pyndt Hansen n Director, Product Lifecycle Management n Wärtsilä n Som Director for Product Lifecycle Management ansvarlig for totakts-delen en bred funktion, der involverer samtlige Wärtsiläs afdelinger og dækker hele motorernes levetid fra design til skrot. Desuden står han bl.a. i spidsen for motorproducentens hidtil mest ambitiøse effektiviseringsprojekt n Oprindelig uddannet landbrugsmaskinmekaniker og fik som maskinmester job på Vestforbrænding, hvor han bl.a. var driftschef i syv år. Undervejs tog han en MBA i økonomisk og strategisk ledelse, der sammenholdt med hans tekniske baggrund banede vejen til et internationalt topjob To år med to job på fuldtid. Det ene som driftschef i Danmarks største affaldsselskab, Vestforbrænding det andet på en skolebænk med masser af hjemmearbejde. For Ole Pyndt Hansen lagde MBA-studiet på Copenhagen Buiness School beslag på 24 måneder, hvor et lederjob og studier fyldte kalenderen fra morgen til sen aften seks dage om ugen. Kun lørdag aften og halvdelen af søndagen holdt han fri til familien. Samtlige private gøremål var skemalagt måneder forud. Til gengæld var studierne mere end en fascinerende rejse i økonomisk og strategisk ledelse. Det var vejen til et internationalt lederjob hos en af verdens største motorproducenter, Wärtsilä. I dag er Ole Pyndt Hansen Director for Product Lifecykle Management. Bag skrivebordet i Zürich-forstaden Winterthur har han taget et karrieremæssigt kvantespring fra sin oprindelige baggrund som landbrugsmaskinmekaniker til direktionsgangen - og en helt ny verden for en maskinmester. MBA en gjorde forskellen. Hele verden som arbejdsplads Med de schweiziske alper som base har Ole Pyndt Hansen hele verden som arbejdsplads, og de globale rejseaktiviteter lægger i dag beslag på pct. af hans arbejdstid. Størstedelen af turene går til Østen, hvor Wärtsilä bl.a. producerer de totaktsmotorer, som er hans hovedområde. I tiden som driftschef på Vestforbrænding var han nødt til at vælge side: Teknisk ledelse eller ledelse af mennesker? Beslutningen var ikke svær.

29 - Jeg havde dygtige teknikere omkring mig og behøvede ikke selv at vide alt. Jeg blev bedre til at koncentrere mig om den ordnede ledelse. Ole Pyndt Hansen havde fundet sin platform, men han manglede værktøjet til at træde et trin op. - Jeg følte ikke altid, at jeg var godt nok klædt på. Jeg manglede viden om økonomisk og strategisk ledelse på et højere niveau specielt økonomien haltede. Det var meget utilfredsstillende. Karrieremæssigt er MBA en det bedste, jeg nogensinde har gjort.

30 Leder fra dag et Søren Blaabjerg Jepsen fik tidligt et ønske om at blive leder. Siden han uddannede sig til maskinmester, har han ikke været andet. n Søren Blaabjerg Jepsen n Plant Manager n Cheminova n Er ansvarlig for den overordnede drift, overvågning og servicering af syv af virksomhedens produktionsanlæg. Har 110 medarbejdere under sig n Er oprindeligt uddannet procesoperatør. Har i Cheminova været ansat som arbejdsleder, teamleder og plant manager. Har senest haft ansvaret for design, opstart og godkendelse af et nyt anlæg Han har indtil videre haft tre ansættelser som maskinmester. Som leder, leder og leder. Og det er der absolut intet tilfældigt i. - Inden jeg uddannede mig til maskinmester, fandt jeg ud af, at der er stor forskel på, hvordan man behandler folk, og hvad man får ud af det. Jeg oplevede nogle ting, som jeg mente burde gøres anderledes, så det gjorde mig fuldstændig bevidst om, at jeg selv ville gå ledervejen. Og jeg fandt hurtigt ud af, at maskinmestre både har en god teknisk baggrund og overvejende er placeret i lederstillinger, fortæller Søren Blaabjerg Jepsen, der er ansat som plant manager på kemikalievirksomheden Cheminova. Da han som 29-årig blev ansvarlig for tre af virksomhedens produktionsanlæg, var han den yngste af sin slags og er det stadig. Alligevel opfatter han ikke sin direkte vej mod chefstolen som noget, andre maskinmesteruddannede ikke ville kunne gøre ham efter. - Jeg tror ikke, at min karriere er specielt atypisk for en maskinmester. Det afhænger kun af, hvilke interesser man har. Nogle vil gerne ud at sejle, andre vil ud at arbejde som montører, og nogle rejser verden rundt for at opstarte fabrikker. Den eneste forskel på mig og så mange andre er nok, at jeg vidste, hvilken retning jeg ville, allerede inden jeg begyndte på uddannelsen. På den måde har jeg kunnet arbejde mig me get direkte hen mod mit mål, siger Søren Blaabjerg Jepsen.

31 n Mike Holmqvist n Maskinmester n København Zoo n Drift, vedligeholdelse, energioptimering og vandbehandling i København Zoo herunder rensning og filtrering af vandet i anlæggene for blandt andet flodheste og isbjørne n Oprindeligt uddannet smed. Siden servicetekniker hos Clorius Controls, teknisk assistent hos MAN Diesel og i 2008 ansat som den første maskinmester nogensinde i København Zoo Hvor langt vil du gå for en billigere bilforsikring? Du kan også få Danmarks smarteste bilforsikring. RAFFI NADERI ET.DK Hos Tjenestemændenes Forsikring betaler du kun for det antal kilometer, du kører. Og så er bilforsikringen inklusiv vejhjælp! Husk, at du skal være medlem af Maskinmestrenes Forening, eller en af de andre organisationer vi samarbejder med. Prøv vores bilberegner på og se, hvor meget du kan spare. Bestil et forsikringstjek på

32 n Bjørn Bach Kristensen n Driftsmester n DONG Energy n Er en del af den døgnbemandede driftvagt på Avedøreværket. Veksler mellem overvågningsarbejde i kraftværkets kontrolrum og praktisk tilsyn, fejlretning og vedligeholdelse af anlægget n Er oprindeligt uddannet landmand og har arbejdet med både kvæg- og svineproduktion samt pasning af landbrugsarealer. Har desuden sejlet med AP Møller Mærsk Dit faglige netværk Som medlem får du bl.a. adgang til faglig inspiration møder, kurser og konferencer juridisk rådgivning fagmagasinet Maskinmesteren attraktive bank- og pensionsordninger fordelagtige forsikringsordninger Sankt Annæ Plads København K Tlf mmf.dk

33 n Rasmus Laustsen n Driftchef/maskinchef n Skoleskibet Danmark Svaret falder prompte. Og efterlader ingen tvivl om, at her er en mand, der i stor stil sætter pris på sit arbejde. Spørgsmålet: Hvad er dine arbejdsopgaver? - En stor del af dem består i at vedligeholde Danmarks smukkeste sejlskib og sørge for, at hun altid fremstår smuk og dejlig. Ordene stammer fra Rasmus Laustsen, der er maskinchef på Skoleskibet Danmark. Og de er sagt med et glimt i øjet naturligvis. Det er dog ingen hemmelighed, at Rasmus Laustsen er glad for sit job. Allerede som dreng drømte han om at komme ud at sejle med skibet som skibsassistent, men for lidt fokus og manglende oplysning om mulighederne sendte ham i stedet i andre retninger. Først efter at være uddannet til maskinmester fik han chancen, da jobbet som maskinchef blev ledigt. Og det levede til fulde op til forventningerne. - Nu er min drengedrøm blevet til en spændende og udfordrende hverdag. Jeg glæder mig til at komme på arbejde hver dag og til næste års togt. Og så er det skønt at se, hvordan de forbedringer vi sætter i værk, helt tiden gør skibet pænere, siger han og tilføjer, at det har krævet en vis tilvænning at forlige sig med det store ansvar. - Jeg har ikke nogen teknisk afdeling at tage fat i, når der opstår problemer under et togt. Jeg er den tekniske afdeling. Derfor er det en kæmpe tilfredsstillelse, når man får løst et teknisk problem via sin egen viden, og jeg har også draget stor fordel af at spørge folk i mit netværk til råds. n Under togter ansvarlig for driften af al maskineri på skibet herunder motorer, køleanlæg, og elinstallationer samt undervisning af elever. Når skibet ligger stille, er primæropgaverne planlægning, vedligeholdelse og antagelse af elever n Er uddannet styrmand og maskinchef. Har sejlet med containerskibe, specialfartøjer, gastankere og supplyskibe hos Mærsk Drengedrømmen opfyldt med forsinkelse At havne i sit ønskejob er en stor tilfredsstillelse. Men kan også være skræmmende.

34 n Morten Drivsholm n Fuels and combustion research leader n FLSmidth n Ansvarlig for researchprojekter vedrørende brændstoffer og forbrænding. Disse bruges til produktion af produkter og services inden for cement- og mineralindustrien. n Har boet og arbejdet i 21 lande i forbindelse med opstart af cementfabrikker og oplæring af personale verden over. Var udstationeret i syv år en stor del af tiden sammen med sin kæreste. Forinden da produktchef i kompressorfirmaet Stenhøj Jorden rundt i dage I syv år boede og arbejdede Morten Drivsholm i 21 forskellige lande. En stor del af tiden endda sammen med sin kæreste. - Da jeg var i Etiopen, var der en dag en af operatørerne, der ikke mødte på arbejde. Vi kørte så ud til ham og fandt ham i gang med at lave en kæmpe gryde suppe. Han havde fået sin første løn og havde aldrig haft så mange penge i sit liv, så han havde købt en kvart ko og inviteret hele familien på suppe. Vi måtte forklare ham, at der kun var to mand, der kunne køre fabrikken, og at han var nødt til at møde ind for at afløse sin kollega. En enkelt af hundredvis af spøjse og lærerige oplevelser for Morten Drivsholm i løbet af en i alt syv år lang udstationering. En stor del af tiden sammen med sin kæreste, der sagde sit job op og tog med på en eventyrlig og mangeårig jordomrejse. Hushjælp, chauffør og gartner Typisk tilbragte Morten Drivsholm mellem tre og ni måneder i lande som USA, Egypten og El Salvador. Hver gang for at opstarte en cementfabrik for FLSmidth, uddanne det lokale personale og slutteligt overdrage fabrikken til dem. At han endte i en sådan funktion var ingen tilfældighed. - Grunden til at jeg overhovedet begyndte på uddannelsen var, at jeg ville ud at se og opleve verden, fortæller den målrettede maskinmester. Lysten til og glæden ved at se, mærke, smage og suge en hel verden af fremmede indtryk og kulturer til sig bar Morten Drivsholm igennem de syv år på farten. Og han har ikke fortrudt et sekund. - Jeg fik mere med hjem, end jeg nogensinde ville have kunnet fantasere mig til. Jeg har boet og arbejdet i 21 lande, haft hushjælp, chauffør og gartner og tjent en løn, der er det dobbelte af, hvad en almindelig dansker tjener. Jeg føler mig meget privilegeret.

35 n Claus Ødegaard n Selvstændig n ARCTIS n Indehaver af virksomheden ARCTIS der importerer og videresælger flere former for køleanlæg til supermarkeder og industrien. Arbejder blandt andet med salg, marketing, teknisk support, service og fejlfinding n Har været ansat i kølebranchen i en årrække. Blandt andet som overmontør hos Bravida, projektleder hos PVN Køleteknik og rejsemontør hos Emerson Process Management n Arne Clausen n Afdelingsleder for industrisalg n HOH Water Technology n Ansvarlig for salg og rådgivning til industrikunder inden for vandbehandling og vandrensning herunder kedelvand til dampkedler og desinfektion af vand i svømmehaller n Har fungeret som driftsmester på Ørestadsværket. Har været ansat i HOH Water Technology i 30 år

36 WELCOME TO YOUR OFFICE Wärtsilä i Schweiz er lokaliseret i Winterthur og her finder man centrum for langsomtgående 2-takts skibsmotorer. Disse motorer anvendes til fremdrivning af verdens største langfartsskibe som Tankskibe, Bulkcarrier og Containerskibe. Du kan finde yderligere oplysninger under

Maskinmesteren. management and technology

Maskinmesteren. management and technology Mediainformation 2014 Maskinmestrenes Forening oktober 2013 nr. 10 Maskinmestrenes Forening maj 2013 nr. 5 xxx xxx Planet med syv millioner liter vand Bjørn Koefoed er teknisk chef på Den Blå Planet, Danmarks

Læs mere

- den direkte vej til Danmarks tekniske ledere

- den direkte vej til Danmarks tekniske ledere Mediainformation 2013 Udgivet af Maskinmestrenes Forening juli 2012 nr. 7 Udgivet af Maskinmestrenes Forening september 2012 nr. 9?????????? Udgivet af Maskinmestrenes Forening maj 2012 nr. 5 Nye vinde

Læs mere

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Lene Stampe Thomsen 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Uddannelser på SIMAC: Skibsofficersuddannelsen Maskinmesteruddannelsen

Læs mere

PROFESSIONSBACHELOR I MASKINTEKNISK LEDELSE OG DRIFT

PROFESSIONSBACHELOR I MASKINTEKNISK LEDELSE OG DRIFT PROFESSIONSBACHELOR I MASKINTEKNISK LEDELSE OG DRIFT PROJEKTLEDER ENERGIRÅDGIVER MILJØKONSULENT UDVIKLINGSINGENIØR DRIFTSLEDER VEDLIGEHOLDELSESCHEF MASKINCHEF SALGSINGENIØR MASKINMESTERUDDANNELSEN F R

Læs mere

Maskinmester uddannelsen. Professionsbachelor i maritim og maskinteknisk ledelse og drift Bachelor of technology management and marine engineering

Maskinmester uddannelsen. Professionsbachelor i maritim og maskinteknisk ledelse og drift Bachelor of technology management and marine engineering Vil du have... En bred teknisk uddannelse Høj faglighed og fællesskab Klassebaseret undervisning Afprøve teorier i praksis Jobmuligheder hele livet Lav ledighed og god løn...så læs videre Det betaler sig!

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

Få firmaets næste maskinmester i praktik

Få firmaets næste maskinmester i praktik Få firmaets næste maskinmester i praktik KONTAKT Hånbækvej 54 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec.nu Introduktion Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse,

Læs mere

Få firmaets næste maskinmester i praktik. Maskinmesteruddannelsen Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec.

Få firmaets næste maskinmester i praktik. Maskinmesteruddannelsen Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec. Få firmaets næste maskinmester i praktik Maskinmesteruddannelsen Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec.nu Introduktion Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse,

Læs mere

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib Juniormaskinmester på verdens største containerskib 26-årige Peter Christensen er juniormaskinmester på Mary Maersk, som er en del af Maersk Lines Triple-E-flåde af verdens største containerskibe. De næste

Læs mere

Maskinmesteren. Maskinmesteren. management and technology. Stor fjernvarmeudvidelse hos SK Forsyning

Maskinmesteren. Maskinmesteren. management and technology. Stor fjernvarmeudvidelse hos SK Forsyning 26-årige Peter Christensen er juniormaskinmester på Triple-E-skibet Mary Maersk. De næste to år skal han blive fortrolig med skibets mangfoldighed af teknologier. Mediainformation 2015 Maskinmestrenes

Læs mere

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDDANNELSE UDFORDRINGER OPLEVELSER Skagen Skipperskole Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF-Søfart HF-Søfart er en treårig gymnasial uddannelse, hvor du veksler

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

SEPTEMBER 2014 LEDELSE OG UDDANNELSE

SEPTEMBER 2014 LEDELSE OG UDDANNELSE SEPTEMBER 2014 LEDELSE OG UDDANNELSE LEDELSE OG UDDANNELSE AUTOMEKANIKEREN BLEV CHEF FOR 540 MEDARBEJDERE Henrik Mørkholt er oprindelig uddannet automekaniker. Så blev han maskinmester. I dag er han adm.

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

EN FULD HF-EKSAMEN INKLUSIV EN MARITIM ERHVERVSUDDANNELSE OG ET TOGT MED SKOLESKIBET DANMARK PÅ BARE 3 ÅR

EN FULD HF-EKSAMEN INKLUSIV EN MARITIM ERHVERVSUDDANNELSE OG ET TOGT MED SKOLESKIBET DANMARK PÅ BARE 3 ÅR EN FULD HF-EKSAMEN INKLUSIV EN MARITIM ERHVERVSUDDANNELSE OG ET TOGT MED SKOLESKIBET DANMARK PÅ BARE 3 ÅR SE FILM 1 2 Hvorfor HF Søfart Frederikshavn? - På tre år får du en fuld HF eksamen + en maritim

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

power to the sea integrerede elektriske løsninger

power to the sea integrerede elektriske løsninger power to the sea integrerede elektriske løsninger fra det store overblik til de små detaljer vi gør det komplicerede enkelt for dig hvor svært skal det være? Der er noget specielt over det maritime. Noget

Læs mere

Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre

Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre Maskinmestrenes forening Overenskomstforhandlingerne Maskinmestrenes Forening har indgået aftaler med Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner (RLTN)

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1

Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1 Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1 Alle skibe har kraner som skal kontrolleres årligt og re-certificeret hvert 5 år. Kraner er ikke underlagt

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Island

IDA LANDEGUIDE 2011 Island IDA LANDEGUIDE 2011 Island 1. LANDET 1. Opholdsland Island 7 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme Stolthed Fra praktisk håndværk til nørd -teori Elbranchen er stolt af sine unge elektrikere. De er nemlig højt kvalificerede,

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6.

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. DOM Afsagt den 30. maj 2013 i sag nr. BS 90B-3977/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. Sagsøgeren As påstand

Læs mere

It was not mankinds biggest mistake to believe that with divine power came divine responsibility. But it was the last mistake mandkind would ever

It was not mankinds biggest mistake to believe that with divine power came divine responsibility. But it was the last mistake mandkind would ever Terra Aqua It was not mankinds biggest mistake to believe that with divine power came divine responsibility. But it was the last mistake mandkind would ever make. Prolog Det hele havde været foruroligende

Læs mere

Advisory Board møde i

Advisory Board møde i Advisory Board møde i projekt Danmarks Maritime Klynge Merete Vestergaard, Project Manager & Lene Rasmussen, projektkoordinator, samt Jan Boyesen, Udviklingschef Europas Maritime Udviklingscenter København

Læs mere

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse TEKNISK SKOLE Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse aarhustech.dk/eux AARHUS TECH - TEKNISK SKOLE EUX GIVER DIG OPTIMALE MULIGHEDER EUX er en ambitiøs erhvervsuddannelse

Læs mere

energi til det hele olie gas energi

energi til det hele olie gas energi energi til det hele olie gas energi anytime anywhere offshore eller onshore - vi har energi til det hele! YIT Olie & Gas har base i den danske offshore-by Esbjerg. Her arbejder vi tæt sammen med verdens

Læs mere

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op Indhold Resume Ansættelser Uddannelse Ledelse Erfaring Teknik Resultater Privat Referencer CV et her på siden indeholder på nogle punkter en uddybning af mit CV. Yderligere oplysninger gives gerne, send

Læs mere

Illumi rigger den digitale logbog til

Illumi rigger den digitale logbog til Case A2SEA Illumi rigger den digitale logbog til Når offshore-specialisterne A2SEA planter kæmpe vindmøller midt ude på havet, bruger de Illumis digitale logbog til at logge geografiske og geologiske data.

Læs mere

Uddannelse 1989 1992 Matematisk student ved Hobro Gymnasium

Uddannelse 1989 1992 Matematisk student ved Hobro Gymnasium Personlige oplysninger Navn Fødselsdato 07.04.1973 Nationalitet Dansk Civilstatus Samboende med Julie, 2 døtre; Savannah og Lucca på hhv 2 og 0 år Kørekort Personbil og motorcykel Uddannelse 1989 1992

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

Restaurations Rådgivning

Restaurations Rådgivning Restaurations Rådgivning Man kan ikke spare sig til en succes! Investere i at få 15 års viden på få timer eller vil du selv opfinde den dybe tallerken igen? Kan du svare JA til disse 14 spørgsmål? SPØRGSMÅL

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Ingeniørregimentet Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Få en uddannelse af rang Efter dine fire måneder som værnepligtig har du flere muligheder for at fortsætte karrieren i hæren en

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere 10 virksomheder har bidraget til udvikling af et effektivt redskab til fastholdelse af udenlandske medarbejdere. I samarbejde med More than Relocation - Relocation Scandinavia har de etableret Cultural

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

EUX OPLEVELSESDAG. Roskilde Tekniske Skole

EUX OPLEVELSESDAG. Roskilde Tekniske Skole EUX OPLEVELSESDAG Roskilde Tekniske Skole Hvad er en EUX Oplevelsesdag? En EUX oplevelsesdag er en besøgsdag, hvor 8. 10. klasser kan besøge det nyopførte oplevelsescenter under EUX afdelingen og i løbet

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Projektet støttes af:

Projektet støttes af: Projektet støttes af: Om projektet Tidsramme: November 2011 - december 2014 Budget: 27 millioner DKK Støttet af: Den Europæiske Socialfond og Vækstforum Hovedstaden Mål: Øge udbuddet af maritime uddannelsestilbud

Læs mere

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Ulrik Dam Nielsen, lektor Ingrid Marie Vincent Andersen, projektkoordinator (Ph.D. studerende) Kick-off konference

Læs mere

VIL DU VÆRE DIREKTØR?

VIL DU VÆRE DIREKTØR? VIL DU VÆRE DIREKTØR? MÅLRETTET GRADUATE-PROGRAM Graduate-uddannelse 1 Graduate-uddannelse 2 Hos Difko driver vi selvstændige virksomheder Difko er med over 35 års historie et af Danmarks ældste selskaber

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt erhvervsaktive maskinmestre, februar 2013 DKMK WP 5 og WP 4

Spørgeskemaundersøgelse blandt erhvervsaktive maskinmestre, februar 2013 DKMK WP 5 og WP 4 Spørgeskemaundersøgelse blandt erhvervsaktive maskinmestre, februar 2013 DKMK WP 5 og WP 4 Baggrund Nedenstående undersøgelse og dens resultater er fremkommet på grundlag af en rundspørge blandt erhvervsaktive

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01. marine. service. industri. offshore

NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01. marine. service. industri. offshore NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01 marine service industri offshore 02 NORDHAVN MARINE & OFFSHORE NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 03 NORDHAVN MARINE & OFFSHORE EKSPERT I DIESELMOTORER, GENERATOR- OG FREMDRIVNINGSANLÆG

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN Studievejledere - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Studievejleder Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Studievejleder Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk

Læs mere

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Uddannelsesudvalget (2. samling) B 61 - Bilag 4 Offentligt Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Frisørkæder bag korte diplomuddannelser med ringe fagligt niveau og dårlige jobudsigter - frisørmestre

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet Cand. Tech. i Maritim Teknologi Syddansk Universitet SDU - Det Tekniske Fakultet Etableret i 2006 fusion mellem SDU og IOT Uddannelse og forskning i Odense og Sønderborg 4 institutter Institut for Teknologi

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned - med praktik i udlandet og fokus på innovation i landbruget For dig, der ønsker international erfaring og evnen til at tænke innovativt...

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy

Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy 1 Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Christian Stenholt Øelund

Christian Stenholt Øelund Ansøgning Jeg startede min karriere i Superbest på Frederiksberg i 2002. I 2008 blev jeg ansat på fuldtid som salgsleder for kiosk og kundeservice. I jobbet pådrog jeg mig blandt andet opgaver som at snakke

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

ET ERHVERVSLIV I VÆKST

ET ERHVERVSLIV I VÆKST 2013 ET ERHVERVSLIV I VÆKST MED ATTRAKTIVE JOBMULIGHEDER Find dit næste job i Frederikshavn Kommune Et attraktivt sted at bo I Frederikshavn Kommune ser vi fremad. Her er man ikke er bange for at tænke

Læs mere

Offshore vind sikkerhed og sundhed

Offshore vind sikkerhed og sundhed Offshore vind sikkerhed og sundhed 1. marts 2012 Professor Bent Ole Gram Mortensen, Syddansk Universitet Advokat Bo Sandroos, Sandroos advokatfirma 1 Baggrunden for vort oplæg Stigende risici inden for

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon

Læs mere

VELKOMMEN Kære Læser. Med venlig hilsen. Jens Mørk Adm. direktør, Mühlhan

VELKOMMEN Kære Læser. Med venlig hilsen. Jens Mørk Adm. direktør, Mühlhan VELKOMMEN Kære Læser Mühlhan Danmark er et datterselskab af Mühlhan Surface Protection International, der er et af verdens største firmaer inden for overfladebehandling. Vi har mere end hundrede års erfaring

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse introduktion I efteråret 2014 har vi hos prana yoga shala komprimeret vores populære 200-timers Yoga Alliance-godkendte uddannelse, så du på 4 ½ måned kan blive certificeret yogalærer. Vi tilbyder en grundig,

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

Uddannelser. på STYLE & WELLNESS College Aalborg. frisør kosmetiker

Uddannelser. på STYLE & WELLNESS College Aalborg. frisør kosmetiker Uddannelser på STYLE & WELLNESS College Aalborg frisør kosmetiker Mød vores vejleder og praktikpladskonsulenter! Denne brochure giver dig et indblik i vores uddannelser. Hvis du gerne vil vide mere om

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Fik drømmejobbet på et wildcard

Fik drømmejobbet på et wildcard Karriere Fik drømmejobbet på et wildcard Den nybagte farmaceut Grith Agth Høgh søgte i foråret 2011 en løntilskudsstilling på Glostrup Hospital for at overbevise medicinsk afdeling M om, at de måtte have

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater Bilag B Præsentation af de interviewede soldater Sprogofficer A (SOA) Alder: 28 Tidligere uddannelser og beskæftigelse: Gymnasiet. Aftjente 3 måneders værnepligt i Garderhusarregimentet i 2002. Efterfølgende

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

ER DU til TEKNIK - og store maskiner?

ER DU til TEKNIK - og store maskiner? VOLVO TRUCKS. DRIVING PROGRESS begynd her Før du begynder en Volvo mekanikeruddannelse, skal du tage et 20-ugers grundforløb indenfor»mekanik, transport og logistik«. Grundforløbet kan tages på alle landets

Læs mere

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte Jobindex.dk - Januar 2012 Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte En anden stor opgave som han har styret, var byggeriet af det norske skib Krillkongen. Det illustrerer ganske godt,

Læs mere