Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes"

Transkript

1 Tollerjagtprøvereglement Gældende reglement Nyt reglement Kommentarer 2 Organisation og godkendelse Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes efter regler vedtaget af DNSDTRK s bestyrelse og godkendt af DKK. Ansøgning om afholdelse af Tollerjagtprøve i DNSDTRK skal behandles i klubbens bestyrelse eller jagtudvalg (JU). Der kan ikke gennemføres officielle prøver uden der foreligger en godkendelse. Dommer(e) og prøvelægger skal godkendes af JU. Prøven skal annonceres i klubbens officielle klubblad og/eller på klubbens hjemmeside. Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes efter regler vedtaget af DNSDTRK s bestyrelse og godkendt af DKK. Ansøgning om afholdelse af Tollerjagtprøve i DNSDTRK skal behandles i klubbens bestyrelse eller jagtudvalg (JU). Der kan ikke gennemføres officielle prøver uden der foreligger en godkendelse. Dommer(e) og prøvelægger skal godkendes af JU. Prøven skal annonceres i klubbens officielle klubblad og/eller på klubbens hjemmeside samt på Hundeweb Begrundelse: Da prøverne offentliggøres på Hundeweb og skal tilmeldes via Hundeweb.dk, har vi tilføjet dette 3 Ret til deltagelse Tollerjagtprøven er åben for alle retrieverracer. Ejer og fører skal begge være medlem af enten DKK, DNSDTRK eller en FCI godkendt udenlandsk klub, der er anerkendt af DKK. Ejer eller fører må ikke være medlem af kynologiske foreninger, der ikke er anerkendt af DKK. Hunden kan kun tilmeldes én klasse på en annonceret Tollerjagtprøve. Hunden skal på anmeldelsestidspunktet have opnået de præmieringer, som kræves til at starte i den anmeldte klasse. Arrangøren kan tillade, at hund og fører flyttes til højere klasse, såfremt hunden har kvalificeret sig til denne i tidsrummet mellem anmeldelsestidspunktet og prøvedagen. Tollerjagtprøven er åben for alle retrieverracer. Øvrige retrieverracer kan deltage på klubbens tollerjagtprøver. Dog vil øvrige retrieverracer være de første, der udelukkes fra en prøve med begrænset antal deltagere. Ejer og fører skal begge være medlem af enten DKK, DNSDTRK eller en FCI godkendt udenlandsk klub, der er anerkendt af DKK. Ejer eller fører må ikke være medlem af kynologiske foreninger, der ikke er anerkendt af DKK. Hunden kan kun tilmeldes én klasse på en annonceret Tollerjagtprøve. Hunden skal på anmeldelsestidspunktet have opnået de præmieringer, som kræves til at starte i den anmeldte klasse. Arrangøren kan tillade, at hund og fører flyttes til højere klasse, såfremt hunden har kvalificeret sig til denne i tidsrummet mellem anmeldelsestidspunktet og prøvedagen. Begrundelse: Vi har gennem tiden haft andre retrieverracer på vores prøve, og det vil vi stadig være åbne overfor. Imidlertid vil vi også sikre os, at hvis vi kommer i en situation, hvor vi har for mange deltagere, at det er tollerne, der har fortrinsret til at deltage på vores prøver. Prøver med begrænset tilmelding Prøver med begrænset tilmelding

2 Hvis deltagerantallet er begrænset, skal dette fremgå af annonceringen af Tollerjagtprøven. Antallet af deltagere bestemmes af prøveadministrator. Deltagerne findes ved lodtrækning mellem de anmeldte hunde straks efter udløbet af anmeldelsestidspunktet. Prøveadministrator kan ud af de ikke udtrukne, udtrække en eller flere reserver. Prøveadministrator kan annullere åben klasse, hvis der er mindre end to hundeførere tilmeldt. Reserver har fortrinsret til afgivne pladser frem for hunde, som skal flytte på grund af meritforbedringer. Hunde, der endnu ikke har bestået en klasse, har fortrinsret frem for hunde der har opnået præmiering for at bestå klassen. Hvis deltagerantallet er begrænset, skal dette fremgå af annonceringen af Tollerjagtprøven. Antallet af deltagere bestemmes af prøveadministrator. Deltagerne findes ved lodtrækning mellem de anmeldte hunde straks efter udløbet af anmeldelsestidspunktet. Prøveadministrator kan ud af de ikke udtrukne, udtrække en eller flere reserver. Prøveadministrator kan annullere åben klasse, hvis der er mindre end to hundeførere tilmeldt. Reserver har fortrinsret til afgivne pladser frem for hunde, som skal flytte på grund af meritforbedringer. Hunde, der endnu ikke har bestået en klasse, har fortrinsret frem for hunde der har opnået præmiering for at bestå klassen. Begrundelse: I åben klasse har vi fjernet at to hunde skal arbejde sammen, og det vil derfor ikke være aktuelt at aflyse klassen, hvis der kun er én hund tilmeldt. Overgangsordning For overgangen mellem tidligere og nærværende reglement gælder følgende: 1. En hund, der har været stillet på officiel Tollerjagtprøve, kan uanset opnået præmiering, stille direkte på Tollerjagtprøve i den klasse hunden er berettiget til. 2. En hund, der har bestået Tollerbrugsprøve eller Dansk Retriverklubs Brugsprøve kan enten stille på Kvalifikationsprøve eller Tollerworkingtest, begynder klasse. 3. En hund, der har været stillet på officiel Tollerworkingtest, skal såfremt hunden ønskes stillet på Tollerjagtprøve, bestå kvalifikationsprøven Overgangsordning For overgangen mellem tidligere og nærværende reglement gælder følgende: 4. En hund, der har været stillet på officiel Tollerjagtprøve, kan uanset opnået præmiering, stille direkte på Tollerjagtprøve i den klasse hunden er berettiget til. 5. En hund, der har bestået Tollerbrugsprøve eller Dansk Retriverklubs Brugsprøve kan enten stille på Kvalifikationsprøve eller Tollerworkingtest, begynder klasse. 6. En hund, der har været stillet på officiel Tollerworkingtest, skal såfremt hunden ønskes stillet på Tollerjagtprøve, bestå kvalifikationsprøven Bemærkning: Afsnittet er fjernet, da det ikke længere er aktuelt. Det er et levn fra overgangen fra et tidligere reglement til det nuværende reglement 5 Anmeldelse og gebyr Anmeldelsesgebyret tilbagebetales Anmeldelsesgebyret tilbagebetales

3 1. Hvis den annoncerede prøve aflyses. 2. Ved begrænset antal deltagere. 3. For hunde, som efter anmeldelsestidspunktet opnår præmiering, som forhindrer deltagelse i den anmeldte klasse, og hvor flytning ikke er mulig eller ikke ønskes. 4. Ved sygdom/skade på hunden dokumenteret ved dyrlægeerklæring. 5. Ved tæver i løbetid 6 Prøveform og klasseinddeling Prøveform Prøveform Kvalifikationsprøve: Er en forprøve på koldt vildt, der ved beståelse giver adgang til deltagelse på officel Tollerjagtprøver samt i Brugsklasse på udstilling Tollerjagtprøve: Er en officiel prøve, der afholdes på koldt vildt. Klasseinddelinger Begynderklasse Tollerjagtprøve: For hunde, som på prøvedagen er 12 måneder og har bestået kvalifikationsprøven. 1. Hvis den annoncerede prøve aflyses. 2. Ved begrænset antal deltagere. 3. For hunde, som efter anmeldelsestidspunktet opnår præmiering, som forhindrer deltagelse i den anmeldte klasse, og hvor flytning ikke er mulig eller ikke ønskes. 4. Ved sygdom/skade på hunden dokumenteret ved dyrlægeerklæring 5. Ved hundens dødsfald 6. Ved tæver i løbetid Prøveform Kvalifikationsprøve: Er en forprøve på koldt vildt, der ved beståelse giver adgang til deltagelse på officel Tollerjagtprøver samt i Brugsklasse på udstilling Tollerjagtprøve: Er en officiel prøve, der afholdes på koldt vildt. En 1. præmie i begynderklassen på en officiel Tollerjagtprøve giver adgang til at deltage i Brugshundeklassen på udstillinger. Begynderklasse Tollerjagtprøve: For hunde, som på prøvedagen er 12 måneder og har bestået kvalifikationsprøven eller har opnået præmiering på en officiel begynderklasse tollerjagtprøve i udlandet. Tilføjet: Ved hundens dødsfald Begrundelse: Da vi gør kravene for at bestå Kvalifikationsprøven noget lettere (idet man fremover vil kunne bestå, selv om fuglen lægges på jorden), så ønsker vi, at kravet for at kunne stille sin hund i Brugshundeklassen på en udstilling bør ændres til at være en 1. præmie i en begynderklasse på en Tollerjagtprøve Begrundelse: Det har pt. været således, at en udenlandsk præmiering ikke gav adgang til at deltage på en dansk prøve. Hunde, som har opnået 2 x 1. præmie i begynderklasse kan ikke længere stille i klassen. Dog kan en hund blive i klassen kalenderåret ud i det år hunden opnår sin anden 1. præmie i klassen. Den ene 1. præmie må være opnået på officiel, udenlandsk Tollerjagtprøve. Hunde, som har opnået 2 x 1. præmie i begynderklasse kan ikke længere stille i klassen. Dog kan en hund blive i klassen kalenderåret ud i det år hunden opnår sin anden 1. præmie i klassen. Den ene 1. præmie må være opnået på officiel, udenlandsk Tollerjagtprøve.

4 Hunde, der har stillet i åben klasse, kan ikke gå tilbage og stille i denne klasse Begynderklasse Tollerworkingtest: Hunde, som har opnået 2 x 1. præmie i begynderklasse kan ikke længere stille i klassen. Dog kan en hund blive i klassen kalenderåret ud i det år hunden opnår sin anden 1. præmie i klassen Hunde, der har stillet i åben klasse kan ikke gå tilbage og stille i denne klassen. Åben klasse For hunde, som på prøvedagen har opnået min. 2 x 1. præmie i begynderklasse. Hunde, som har opnået 2 x 1. præmie i Åben klasse kan ikke længere stille i klassen. Dog kan en hund blive i klassen kalenderåret ud i det år hunden opnår sin anden 1. præmie i klassen. Den ene 1. præmie må være opnået på officiel, udenlandsk Tollerjagtprøve. (Gælder kun for Tollerjagt-prøve) Hunde, der har været stillet i Vinderklasse, kan ikke går tilbage og stille i denne klasse Vinderklasse For hunde, som har opnået min. 2 x 1. præmie i åben klasse. Den ene 1. præmie må være opnået på officiel, udenlandsk Tollerjagtprøve. Hunde, der har stillet i åben klasse, kan ikke gå tilbage og stille i denne klasse. Hvis der er et begrænset antal deltagere på prøven, viger hunde, som er kvalificeret til åben klasse til fordel for hunde, der endnu ikke er kvalificeret til åben klasse. Begynderklasse Tollerworkingtest: Hunde, som har opnået 2 x 1. præmie i begynderklasse kan ikke længere stille i klassen. Dog kan en hund blive i klassen kalenderåret ud i det år hunden opnår sin anden 1. præmie i klassen Hunde, der har stillet i åben klasse kan ikke gå tilbage og stille i denne klassen. Hvis der er et begrænset antal deltagere på prøven, viger hunde, som er kvalificeret til åben klasse til fordel for hunde, der endnu ikke er kvalificeret til åben klasse. Åben klasse For hunde, som på prøvedagen har opnået min. 2 x 1. præmie i begynderklasse. Hunde, som har opnået 2 x 1. præmie i Åben klasse kan ikke længere stille i klassen. Dog kan en hund blive i klassen kalenderåret ud i det år hunden opnår sin anden 1. præmie i klassen. Den ene 1. præmie må være opnået på officiel, udenlandsk Tollerjagtprøve. (Gælder kun for Tollerjagt-prøve) Hunde, der har været stillet i Vinderklasse Eliteklassen, kan ikke gå tilbage og stille i denne klasse Vinderklasse Eliteklasse For hunde, som har opnået min. 2 x 1. præmie i åben klasse. Den ene 1. præmie må være opnået på officiel, udenlandsk Tollerjagtprøve. Hvis der er Denne tilføjelse vil blive aktuel, hvis vi kommer i en situation med for mange tilmeldte i klassen. Denne tilføjelse vil blive aktuel, hvis vi kommer i en situation med for mange tilmeldte i klassen. Vinderklasse ændret til Eliteklassen, da der ikke er tale om en konkurrence med finale som i DRK.

5 begrænset antal deltagere på prøve, viger hunde, som har opnået championat, pladsen for øvrige startende. Denne tilføjelse vil blive aktuel, hvis vi kommer i en situation med for mange tilmeldte i klassen Skift mellem Tollerworkingtest og Tollerjagtprøve Det er tilladt at skifte mellem de to prøveformer, dog skal en hund, der har været stillet på Tollerworkingtest - uanset klasse - starte med at bestå Kvalifikationsprøven og derefter bestå de enkelte klasse som beskrevet ovenfor. En hund der har været stillet på Tollerjagtprøve, kan stille i tilsvarende klasse på Tollerworkingtest. (Tollerworkingtesten vil dog ikke give ret til opnåelse af nogen titler. Se 13) Startorden Startorden findes ved lodtrækning mellem de anmeldte hunde, og katalog med startrækkefølgen udsendes senest 7 dage før prøvens afholdelse. Skift mellem Tollerworkingtest og Tollerjagtprøve Det er tilladt at skifte mellem de to prøveformer. Dog skal en hund, der har været stillet på Tollerworkingtest - uanset klasse - starte med at bestå Kvalifikationsprøven og derefter bestå de enkelte klasse i Tollerjagtprøven som beskrevet ovenfor. (En opnået præmiering på officiel begynderklasse tollerjagtprøve i udlandet giver ret til start i begynderklasse tollerjagprøve uden kvalifikationsprøve, se regler for begynderklasse). En hund der har været stillet på Tollerjagtprøve, kan stille i tilsvarende klasse på Tollerworkingtest. (Tollerworkingtesten vil dog ikke give ret til opnåelse af nogen titler. Se 13) Startorden Startorden findes ved lodtrækning mellem de anmeldte hunde, og katalog med startrækkefølgen udsendes senest 7 dage før prøvens afholdelse. Prøveadministrator kan, hvis samme fører deltager med mere end én hund i en klasse eller deltager i to klasser, der ligger i forlængelse af hinanden, flytte denne fører, så det er praktisk muligt at stile hundene, og så prøven ikke pauses. Dette har hidtil ikke været muligt, men det ønsker vi at åbne op for. Dette er noget, vi allerede praktiserer, men det vil være fint at få det med i reglementet. 7 Prøveforløb of prøvens elementer Ansmygning: Består af en snigende tilgang til skjulet, hvor hund og fører forsigtigt sniger sig ned til skjulet, uden at forstyrre eller skræmme fuglene som ligger på vandet samt arbejdet i og ved skjulet, hvor hunden skal veksle mellem det legende og fartfyldte tollingarbejde, og ro og Vi vil gerne lægge vægt på den del, der hedder ansmygning, som fremadrettet skal være en del af selve prøven.

6 passivitet i skjulet. Ansmygningen indleder altid en tollerjagtprøve. (Kvalifikationsprøve er ikke sammenstillet med tollerjagtprøve). Tolling Hundefører og hund (og evt. en skytte) befinder sig i et skjul, der er placeret i nærheden af vandkanten ved en sø eller på en strand. Hundeføreren kaster en tolllinggenstand (tennisbold eller lignende), og hunden apporterer genstanden. Øvelsen gennemføres så vidt muligt på begge sider af skjulet. Øvelsen gentages én eller flere gange afhængig af klasse og efter dommerens anvisninger. Tollingerne skal optimalt set være af mindst 5 meters længde. Tollingen skal gennemføres så lydløst som muligt. Første tollingmomentet afsluttes altid med, at der kastes en eller flere markeringer. Yderligere tolling-momenter kan forekomme gennem prøven. Markeringer I forlængelse af tolling-momentet følger en eller flere markeringer. Ved denne/disse markering(er) kan hund og fører fortsat være placeret i skjulet, og det kan forlanges at fører forbliver siddende. Det er dog vigtig at hunden gives mulighed for at markere. Efterfølgende forekommer yderligere markeringer på såvel land som vand alt efter klasse. Frit søg Hunden skal selvstændigt kunne afsøge et nærmere afgrænset område, og skal spontant opsamle vildt, den får fært at og bringe dette til Tolling Hundefører og hund (og evt. en skytte) befinder sig i et skjul, der er placeret i nærheden af vandkanten ved en sø eller på en strand. Hundeføreren kaster en tolllinggenstand (tennisbold eller lignende), og hunden apporterer genstanden. Øvelsen gennemføres så vidt muligt på begge sider af skjulet. Øvelsen gentages én eller flere gange afhængig af klasse og efter dommerens anvisninger. Tollingerne skal optimalt set være af mindst 5 meters længde. Tollingen skal gennemføres så lydløst som muligt. Første tollingmomentet afsluttes altid med, at der kastes en eller flere markeringer. Yderligere tolling-momenter kan forekomme gennem prøven. Tollingarbejdet afsluttes altid med skud og vandmarkering. Markeringer I forlængelse af tolling-momentet følger en eller flere markeringer. Ved denne/disse markering(er) kan hund og fører fortsat være placeret i skjulet, og det kan forlanges at fører forbliver siddende. Det er dog vigtig at hunden gives mulighed for at markere. Efterfølgende forekommer yderligere markeringer på såvel land som vand alt efter klasse. Der er skud på både land- og vandmarkering. Frit søg Hunden skal selvstændigt kunne afsøge et nærmere afgrænset område, og skal spontant opsamle vildt, den får fært at og bringe dette til

7 føreren. Søget skal så vidt muligt foregå som selvstændigt arbejde fra hundens side uden førerens indgriben eller retningsvisning. Frit søg kan foregå i alle typer terræn, incl. vand afhængig af klasse. Apporterings vildt Prøveadministrator har ansvar for, at vildtet er i en sådan kvalitet, at det i størst mulig udstrækning svarer til nyskudt vildt. Brækket hårvildt, udkroget (udtaget) fuglevildt og frosset (uoptøet) vildt må ikke forekomme. Nyaflivet vildt bør tilstræbes, hvis det et muligt. Dommeren skal på prøvepladsen forvisse sig om, at vildtets kvalitet er forsvarligt, og at det opbevares forsvarligt og etisk korrekt under prøveafviklingen. 8 Krav til klasserne og prøvens gennemførelse Kvalifikationsprøve Kvalifikationsprøve Prøvearealets vegetation bør være åbent både på land og vand. Momenterne kan ikke byttes rundt og mål og antal skal altid overholdes. I prøven indgår: føreren. Søget skal så vidt muligt foregå som selvstændigt arbejde fra hundens side uden førerens indgriben eller retningsvisning. Frit søg kan foregå i alle typer terræn, incl. vand afhængig af klasse. Det tilstræbes så vidt muligt, at søget ligger i vandkant og siv. Apporterings vildt Prøveadministrator har ansvar for, at vildtet er i en sådan kvalitet, at det i størst mulig udstrækning svarer til nyskudt vildt. Brækket hårvildt, udkroget (udtaget) fuglevildt og frosset (uoptøet) vildt må ikke forekomme. Nyaflivet vildt bør tilstræbes, hvis det et muligt. Dommeren skal på prøvepladsen forvisse sig om, at vildtets kvalitet er forsvarligt, og at det opbevares forsvarligt og etisk korrekt under prøveafviklingen. Kvalifikationsprøve Prøvearealets vegetation bør være åbent både på land og vand. Momenterne kan ikke byttes rundt og mål og antal skal altid overholdes. I prøven indgår: Fjernet da det nye reglement ikke tillader hårvildt. Vi ønsker at have mulighed for at ændre på rækkefølgen af momenterne, hvis terræn m.m. retfærdiggør det. Vandmarkering: Fører stiller sig ved siden af skjulet med hunden fri ved fod. Linen må lægges løst om hundens bryst. Herefter falder en markering på svømmedybt i vand i en afstand af m. Hunden sendes på dommerens anvisning. Der må tages imod hunden i vandkanten. Der skal afleveres til hånd Vandmarkering: Fører stiller sig ved siden af skjulet med hunden fri ved fod. Linen må lægges løst om hundens bryst. Herefter falder en markering på svømmedybt i vand i en afstand af m. Hunden sendes på dommerens anvisning. Der må tages imod hunden i vandkanten. Der skal bør afleveres til hånd. Afleveringer i førers nærhed accepteres. Vi vil gerne have, at kvalifikationsprøven er en prøve, der viser hundens evne og lyst til at arbejde

8 Landmarkering: Fører stiller sig på et af dommeren anvist sted med hunden fri ved fod. Herefter falder der en markering på land i en afstand af m. Hunden sendes på dommerens anvisning. Der skal afleveres til hånd Frit søg: Fører anvises et tydeligt markeret område på ca. 20 x 20 m. I området er udlagt 5 stk. vildt, hvoraf 3 skal hentes hjem. Der skal afleveres til hånd. Landmarkering: Fører stiller sig på et af dommeren anvist sted med hunden fri ved fod. Herefter falder der en markering på land i en afstand af m. Hunden sendes på dommerens anvisning. Der skal bør afleveres til hånd. Afleveringer i førers nærhed accepteres. Frit søg: Fører anvises et tydeligt markeret område på ca. 20 x 20 m. I området er udlagt 5 4 stk. vildt, hvoraf 3 2 skal hentes hjem. Der skal bør afleveres til hånd. Aflevering i førers nærhed accepteres. og ikke så meget, hvor langt man er med træningen. Samme begrundelse. Vi ønsker at mindske risikoen for at lokke hunden til at bytte vildt. Området er meget lille, og fem stykker vildt er i overkanten. Samme begrundelse mht. afleveringerne. Begynderklasse (Bkl) Begynderklasse (Bkl) Prøvearealets vegetation bør være relativt åbent både på land og vand. Dommeren anviser hvor fører og hund skal placerer sig ved de enkelte elementer. Mål og antal skal altid overholdes. I klassen indgår: Tolling: tollinger fordelt på 2-4 momenter efter dommerens anvisning. I tollingen skal indgå en pause af mindst sekunders varighed. Tollingen afsluttes med hunden i ro. Begynderklasse (Bkl) Prøvearealets vegetation bør være relativt åbent både på land og vand. Dommeren anviser hvor fører og hund skal placerer sig ved de enkelte elementer. Mål og antal skal altid overholdes. I klassen indgår: Hunden skal under prøven apportere mindst 6 ænder og mindst 2 af disse skal apporteres fra svømmedybt vand. Der skal løsnes mindst 2 skud for hunden. Tolling: Under ansmygningen til skjulet skal hunden gå fri ved fod. I tollingen skal der indgå mindst tollinger fordelt på 2-4 momenter efter dommerens anvisning. I tollingen skal indgå en og en pause på af mindst ca sekunders varighed. Efter tollingen skal føreren blive siddende i skjulet med hunden udenfor skjulet, og hunden sendes fra Vi har ønsket ikke at være for restriktive mht. prøvens opbygning. I stedet vil vi lade prøveleder og dommer udnytte terrænet. Vi har fastholdt afstandene fra det gamle reglement og har sat mindsteantal på vildt, skud etc. Mht. tollingen har vi kikket på den svenske måde at gøre det på, hvor fører bliver siddende i skjulet under den vandmarkering, der falder umiddelbart efter tollingen, mens hunden skal sidde, så den kan se markeringen. Vi har også givet mulighed for, at fører kan modtage hunden tættere på vandkanten, hvis det behøves.

9 skjulet på den første markering. Føreren kan hvis det behøves tage ét eller to skridt frem for at møde hunden i vandkanten, når den kommer op af vandet med vildtet. Tollingen afsluttes med hunden i ro. Vandmarkering: Der skal være 2 markeringer hvori vand indgår. Den ene skal være på svømmedybt vand og mindst en af dem skal falde i forlængelse af tollingen. Længde max 20 m. Vandmarkering: Der skal være 2 markeringer hvori vand indgår. Den ene skal være på svømmedybt vand og mindst en af dem skal falde i forlængelse af tollingen. Længde max 20 m. Landmarkering: 1 markering på land. Længde max 35 m. Landmarkering: 1 markering på land. Længde max 35 m. Fremsendelse: Hunden skal sendes på en linie, mod et for hunden synligt mål eller på en tydelig synlig linie. Fremsendelsen foregår altid på land. Længde max 25 m Frit søg: Søgets størrelse er op til 40 x 40 m. Der er udlagt 6 stk. vildt. Hunden skal hente 4-5 stk. vildt. Markeringer: Der kan være op til 3 stk. enkeltmarkeringer, hvoraf den første er markeringen, som afslutter det indledende tollingarbejde. Desuden skal der indgå yderligere én enkeltmarkering på vand i afprøvningen. Markeringernes længde bør ikke overstige 20 m på vand og 35 meter på land. Skytten bør befinde sig på rimelig afstand af hunden og være synlig for hunden. Hunden skal også kunne se kasteren. Fremsendelse: Hunden skal sendes på en linie, mod et for hunden synligt mål eller på en tydelig synlig linie. Fremsendelsen foregår altid på land. Længde max 25 m Frit søg: Søgets størrelse er op til 40 x 40 m. Der er udlagt 6 stk. vildt. Hunden skal hente 4-5 stk. vildt. Vi har samlet land- og vandmarkeringer i ét afsnit, da vi gerne vil lade terrænet afgøre, om der skal være mere end én vandmarkering. Vi har fastholdt længderne på hhv. land- og vandmarkering fra det nuværende reglement. Vi har præciseret, hvordan skytte og kaster skal placeres ifht. hund og fører. Vi har fjernet fremsendelsen, da vi ikke mener, at denne hører til i begynderklassen.

10 Søg: Hunden skal afprøves i frit søg. Søgeområdet skal være et let fremkommeligt terræn ved vandet gerne med vegetation, siv eller andet, og en del af ænderne i søget skal ligge på/i vand. Vildtet kan i Begynderklassen ligge op til 50 meter fra udgangspunktet. Der skal apporteres mindst 4 ænder i søget, der kan dog ligge mere end 4 ænder i søget. I denne klasse er det ønskværdigt, at vildt afleveres i førerens hånd, men selv afleveringer i førerens umiddelbare nærhed (inden for rækkevidde) kan godkendes. Vi ønsker, at det mere er terrænet, der afgør, hvordan søget konstrueres. Fri ved fod: Hunden må føres i line, med mindre dommeren angiver andet. Fri ved fod skal indgå som en naturlig del af prøvens forløb. Ro på post: Vokalisering fra hunden accepteres ikke. Skud: Der er skud på alle 3 markeringer samt på fremsendelsen. Fri ved fod: Hunden må føres i line, med mindre dommeren angiver andet. Fri ved fod skal indgå som en naturlig del af prøvens forløb. Ro på post: Vokalisering fra hunden accepteres ikke. Skud: Der er skud på alle 3 markeringer samt på fremsendelsen. Vi skriver ikke noget om fri ved fod, da vi vil lade prøveleder/dommer afgøre, hvor det vil være naturligt at gå med hunden fri ved fod. Det kan f.eks. være under hele prøven. Vokalisering er omtalt andre steder i reglementet. Skud er omtalt andetsteds. Vildt: Svømmeænder, duer, tamduer, fasaner og agerhøns kan forekomme. Hovedvægten af vildt Afprøvningen i Begynderklasse skal omfatte lokkearbejde (ansmygningen til skjulet, tollingarbejde og passivitet i skjulet). I Begynderklasen forekommer ikke opdelt tolling, hvor hunden efter første markering skal tolle igen. Der forekommer ikke dobbeltmarkeringer. Der må ikke befinde sig andre hunde på prøveområdet, end den hund som er til prøve. Vildt: Svømmeænder, duer, tamduer, fasaner og agerhøns kan forekomme. Hovedvægten af vildt Vi har præciseret lidt mere, hvad vi gerne vil se i begynderklassen og hvad der ikke bør forekomme. Vi har ændret vildt, så man kun kan bruge svømmeænder i begynderklassen. Dette da jagt

11 skal være svømmeænder og der behøver ikke forekomme anden type vildt. Åben klasse (Åkl) Prøvearealet bør indeholde vegetation, som er relativt tæt både på land og vand. I klassen er 2 hunde oppe samtidig, men er kun synlige for hinanden i søget. Dommeren anviser hvor førere og hunde skal placerer sig ved de enkelte elementer. Mål og antal skal overholdes. I klassen indgår: Tolling: tollinger fordelt på 3-5 momenter efter dommerens anvisning. I tollingen skal indgå mindst 2 pauser af mindst sekunders varighed. Tollingen afsluttes med hunden i ro. Markeringer: Der skal være 4 markeringer, hvoraf vand skal indgå i mindst 2. Hvis muligt skal mindst 1 være på svømmedybt vand. Der skal være mindst 1 dobbelmarkering. Vand- og landmarkering kan mikses. Længde på vand max 35 meter og land max 50 meter) skal være svømmeænder og der behøver ikke forekomme anden type vildt. Der anvendes kun svømmeænder gås må ikke indgå i Begynderklassen. Åben klasse (Åkl) Prøvearealet bør indeholde vegetation, som er relativt tæt både på land og vand. I klassen er 2 hunde oppe samtidig, men er kun synlige for hinanden i søget. Dommeren anviser hvor førere og hunde skal placerer sig ved de enkelte elementer. Mål og antal skal overholdes. I klassen indgår: Hunden skal under prøven apportere mindst 9 stykker vildt, og mindst 4 af disse skal apporteres fra svømmedybt vand. Der skal løsnes mindst 4 skud for hunden. Tolling: tollinger fordelt på 3-5 momenter efter dommerens anvisning. I tollingen skal indgå mindst 2 pauser af mindst sekunders varighed. Tollingen afsluttes med hunden i ro. I tollingen skal der indgå mindst 20 tollinger og 3 pauser på sekunder. Markeringer: Der skal være 4 markeringer, hvoraf vand skal indgå i mindst 2. Hvis muligt skal mindst 1 være på svømmedybt vand. Der skal være mindst 1 dobbelmarkering. Vand- og landmarkering kan mikses. Længde på vand max 35 meter og land max 50 meter) Der skal indgå én dobbeltmarkering og yderligere markeringer kan indgå. Markeringer bør så vidt muligt falde på vand. Markeringernes længde må med toller traditionelt er jagt på ænder og gæs. I begynderklassen ønsker vi dog ikke at bruge gæs. Vi har ønsket ikke at være for restriktive mht. prøvens opbygning. I stedet vil vi lade prøveleder og dommer udnytte terrænet. Vi har fastholdt afstandene fra det gamle reglement og har sat mindsteantal på vildt, skud etc. Vi har samlet land- og vandmarkeringer i ét afsnit, da vi gerne vil lade terrænet afgøre, om der skal være mere end én vandmarkering. Vi har fastholdt længderne på hhv. land- og vandmarkering fra det nuværende reglement.

12 være max. 35 meter på vand og max. 50 meter på land. Føreren skal ved første markering den som afslutter tollingarbejdet blive siddende i skjulet med hunden placeret udenfor skjulet. Dirigering: Der skal være mindst 1 dirigering af max 60 meters længde. Dirigeringen kan være på både land og vand eller en kombination Frit søg: Søgets størrelse er op til 60 x 60 m. Der er udlagt max 14 stykker vildt og mindst 10 stykker vildt skal hentes. I klassen skal to hunde arbejde sammen under en mindre del af søget. Hver hund skal have lov til at hente mindst 1 stykke vildt før hundene sendes ud sammen. Det er ikke hensigten, at resten af søget skal foregå med begge hunde i søget samtidig, men de skal vise at de kan arbejde samtidig i søget. Dirigering: Der skal være mindst 1 dirigering af max 60 meters længde. Dirigeringen kan være på både land og vand eller en kombination I Åben klasse skal der indgå mindst én dirigering på max. 70 meter. En kortere afstand, hvor man virkelig kan afprøve hundens dirigerbarhed, er at foretrække. Dirigeringen bør ligge på vand. Frit søg: Søgets størrelse er op til 60 x 60 m. Der er udlagt max 14 stykker vildt og mindst 10 stykker vildt skal hentes. I klassen skal to hunde arbejde sammen under en mindre del af søget. Hver hund skal have lov til at hente mindst 1 stykke vildt før hundene sendes ud sammen. Det er ikke hensigten, at resten af søget skal foregå med begge hunde i søget samtidig, men de skal vise at de kan arbejde samtidig i søget. Hunden skal afprøves i frit søg. Søgeområdet bør være vanskeligere fremkommeligt end i Begynderklassen og skal omfatte åbent vand og/eller vand med vegetation, siv eller sump. Vildtet kan i Åben klasse ligge op til 60 meter fra udgangspunktet. Antal vildt i søget bør være mindst 5. Hunden må gerne søge søgte tomt. Vi ønsker at terrænet afgør, hvordan dirigeringen opbygges. Vi har tilføjet, at dirigeringen bør ligge på vand set i lyset af, at tolleren er avlet til primært at arbejde på vand. Mht. søget har vi skrevet, at en del af søget skal ligge på/i vand, da det er jagtrealistisk. Og vi overlader det til terrænet at afgøre, hvordan søget opbygges. Vi har fjernet afsnittet om to hunde, der arbejder sammen, da vi ikke ønsker, at hunden på noget tidspunkt i klassen arbejder sammen med en ande hund. Fri ved fod: Hunden må føres i line, med mindre dommeren angiver andet. Fri ved fod skal indgå som en na- Fri ved fod: Hunden må føres i line, med mindre dommeren angiver andet. Fri ved fod skal indgå som en na- Vi skriver ikke noget om fri ved fod, da vi vil lade prøveleder/dommer afgøre, hvor det vil være

13 turlig del af prøvens forløb og under fri ved fod kan forekomme skud og kast af markeringer. Ro på post: Vokalisering fra hunden accepteres ikke. Hunden skal kunne forholde sig i ro, ukoblet, mens den anden hund arbejder i søget. Skud: Der er skud på alle markeringer og dirigeringer. Yderligere skud kan forekomme under prøven som simulering af forbiskud. Disse kan dog IKKE forekomme under det frie søg. Vildt: Ænder af alle slags (dog primært svømmeænder), blishøns, duer, tamduer, fasaner, agerhøns og gæs kan forekomme. Hovedvægten af vildt skal være ænder, og der behøver ikke forekommer andre typer vildt. turlig del af prøvens forløb og under fri ved fod kan forekomme skud og kast af markeringer. Ro på post: Vokalisering fra hunden accepteres ikke. Hunden skal kunne forholde sig i ro, ukoblet, mens den anden hund arbejder i søget. Skud: Der er skud på alle markeringer og dirigeringer. Yderligere skud kan forekomme under prøven som simulering af forbiskud. Disse kan dog IKKE forekomme under det frie søg. Vildt: Ænder af alle slags (dog primært svømmeænder), blishøns, duer, tamduer, fasaner, agerhøns og gæs kan forekomme. Hovedvægten af vildt skal være ænder, og der behøver ikke forekommer andre typer vildt. Der anvendes kun svømmeænder, og der kan forekomme gæs. naturligt at gå med hunden fri ved fod. Det kan f.eks. være under hele prøven. Vokalisering er omtalt andre steder i reglementet. Skud er omtalt andetsteds. Vi har ændret vildt, så man kun kan bruge svømmeænder og gæs. Dette da jagt med toller traditionelt er jagt på ænder og gæs. Vi ser gerne gæs i åben klasse, men da det ikke er let at få fat i gæs, skriver vi, at der kan forekomme gæs, så vi ikke må aflyse en klasse pga. manglen på gæs.. I Åben klasse skal alt vildt afleveres til hånd. Afprøvningen i Åben klasse skal omfatte lokkearbejde (ansmygningen til skjulet, tollingarbejde og passivitet i skjulet), samt arbejde efter skuddet (markeringsopgaver, dirigeringsopgaver og frit søg). Prøven kan indeholde et ekstra tollingarbejde efter det første. Der kan forekomme markeringer med skjult kaster, dobbeltmarkering med 2 kastere, samt skud til dirigering, når hunden er på vej ind med vildt. Gås kan forekomme som vildt i Åben klasse. I Åben klasse kan der ikke forekomme tolling i 2 Vi har præciseret lidt mere, hvad vi gerne vil se i åben klasse og hvad der ikke bør forekomme.

14 Vinderklasse (Vkl) Prøvearealet bør indeholde vegetation, som er relativt tæt både på land og vand. I klassen er 1-3 hunde oppe samtidigt. Afprøves flere hunde samtidig kan dette ske i alle momenter og i hele eller dele af prøveforløbet. Dommeren anviser hvor førere og hunde skal placerer sig ved de enkelte elementer. Mål og antal skal overholdes. I klassen indgår: Tolling: tollinger fordelt på 3-7 momenter efter dommerens anvisning. I tollingen skal indgå mindst 2 pauser af mindst sekunders varighed. Hvis tollingen gennemføres med flere hunde, toller hundene på skift fra 1 eller 2 skjul. Tollingen afsluttes med hunden(e) i ro. forskellige skjul, og de forstyrrelser under ansmygningen til skjulet eller tollingarbejdet som beskrives i Eliteklassen kan ikke forekomme. Der må ikke befinde sig andre hunde på prøveområdet, end den hund som er til prøve. Vinderklasse (Vkl) Prøvearealet bør indeholde vegetation, som er relativt tæt både på land og vand. I klassen er 1-3 hunde oppe samtidigt. Afprøves flere hunde samtidig kan dette ske i alle momenter og i hele eller dele af prøveforløbet. Dommeren anviser hvor førere og hunde skal placerer sig ved de enkelte elementer. Mål og antal skal overholdes. I klassen indgår: Eliteklassen (Ekl) I Eliteklassen skal hunden apportere mindst 9 stykker vildt. Mindst 4 af disse skal være på svømmedybt vand. Mindst 4 skud skal afgives for hunden. Tolling: tollinger fordelt på 3-7 momenter efter dommerens anvisning. I tollingen skal indgå mindst 2 pauser af mindst sekunders varighed. Hvis tollingen gennemføres med flere hunde, toller hundene på skift fra 1 eller 2 skjul. Tollingen afsluttes med hunden(e) i ro. I tollingen skal der tolles gange og 2-3 pauser på 1-2 minutter skal indgå. Der kan benyttes 1 eller 2 skjul. Under ansmygningen til skjulet kan der forekomme forstyrrelser (f.eks. at man skal starte forfra, eller først gå til det ene skjul, og derefter det andet hvor skytten sidder). Under tollingen kan der forekomme forstyrrelser så som plask i vandet. Vi har ønsket ikke at være for restriktive mht. prøvens opbygning. I stedet vil vi lade prøveleder og dommer udnytte terrænet. Vi har stort set fastholdt afstandene fra det gamle reglement og har sat mindsteantal på vildt, skud etc. Der er tilføjet muligheden for forskellige former for distraktioner under tollingen.

15 Skud og kast kan forekomme under tollingarbejdet (hunden bør da afbryde sit tollingarbejde og markere nedslaget, for på signal fra fører at apportere det faldne vildt.) Markeringer: 4-6 markeringer pr. hund, hvor af mindst én er en dobbelt- eller trippelmarkering eller i kombination med en anden disciplin. Der skal tilstræbes at mindst halvdelen af markeringerne falder i vand eller således at hunden skal forcere vand. Der bør være mindst en markering, hvor hunden kommer på svømmedybt vand. Vand- og landmarkeringer kan mikses. Længde på både land og vand max 80 meter. Markeringer: 4-6 markeringer pr. hund, hvor af mindst én er en dobbelt- eller trippelmarkering eller i kombination med en anden disciplin. Der skal tilstræbes at mindst halvdelen af markeringerne falder i vand eller således at hunden skal forcere vand. Der bør være mindst en markering, hvor hunden kommer på svømmedybt vand. Vand- og landmarkeringer kan mikses. Længde på både land og vand max 80 meter. Der kan forekomme trippelmarkeringer og/eller dobbeltmarkeringer med skjult kaster, med 2 kastere, eller hvor kasteren går til et nyt sted inden andet kast. Der kan forekomme skud og kast under tollingen. Der kan forekomme fejlskud (hvor der ikke falder noget), eller skud og kast mens hunden er i søget eller på vandet. (Den skal da markere nedslag, og afslutte igangværende opgave). Markeringernes længde kan være op til meter. En overvejende del af markeringerne bør være vandmarkeringer, og dobbeltmarkeringer skal indgå. Føreren skal ved markeringer, der afslutter tollingarbejdet, blive siddende i skjulet med hunden uden for skjulet. Vi har samlet land- og vandmarkeringer i ét afsnit, da vi gerne vil lade terrænet afgøre, om der skal være mere end én vandmarkering. Vi har stort set fastholdt længderne på hhv. landog vandmarkering fra det nuværende reglement. Dirigering: Dirigering:

16 Der skal være mindst 1 dirigering af max 80 meters længde. Dirigeringen kan være på både land og vand eller en kombination Frit søg: Søgets størrelse er op til 80 x 80 m. Der udlægges altid 5 stykker vildt pr. hund, der skal deltage i søget. Det skal tilstræbes, at der søges tomt. Fri ved fod: Hunden må føres i line, med mindre dommeren angiver andet. Fri ved fod skal indgå som en naturlig del af prøvens forløb og under fri ved fod kan forekomme skud og kast af markeringer. Ro på post: Vokalisering fra hunden accepteres ikke. Hvis flere hunde afprøves samtidig, skal den enkelte hund kunne forholde sig i ro, ukoblet, mens andre hunde arbejder. Skud: Der skal være mindst 1 dirigering af max 80 meters længde. Dirigeringen kan være på både land og vand eller en kombination I Eliteklassen skal indgå mindst 1 dirigeringsopgave. Denne kan være op til 100 meter. Dog er en kortere afstand, hvor man virkelig kan afprøve hundens dirigerbarhed, at foretrække. Dirigeringen skal foregå helt eller delvist på vand. Frit søg: Søgets størrelse er op til 80 x 80 m. Der udlægges altid 5 stykker vildt pr. hund, der skal deltage i søget. Det skal tilstræbes, at der søges tomt. Hunden skal afprøves i fritsøg. Søgeområdet skal være mere svært fremkommeligt, og hårdt at arbejde i end i Åben klasse og skal omfatte åbent vand og/eller vand med vegetation, siv eller sumpområder. Vildtet kan i Eliteklassen ligge op til 80 meter fra udgangspunktet. Mindst 5 stykker vildt lægges i søget. Fri ved fod: Hunden må føres i line, med mindre dommeren angiver andet. Fri ved fod skal indgå som en naturlig del af prøvens forløb og under fri ved fod kan forekomme skud og kast af markeringer. Ro på post: Vokalisering fra hunden accepteres ikke. Hvis flere hunde afprøves samtidig, skal den enkelte hund kunne forholde sig i ro, ukoblet, mens andre hunde arbejder. Skud: Vi ønsker at terrænet afgør, hvordan dirigeringen opbygges. Vi har tilføjet, at dirigeringen bør skal foregå helt eller delvist på vand set i lyset af, at tolleren er avlet til primært at arbejde på vand. Mht. søget har vi skrevet, at en del af søget skal ligge på/i vand, da det er jagtrealistisk. Og vi overlader det til terrænet at afgøre, hvordan søget opbygges. Vi skriver ikke noget om fri ved fod, da vi vil lade prøveleder/dommer afgøre, hvor det vil være naturligt at gå med hunden fri ved fod. Det kan f.eks. være under hele prøven. Vokalisering er omtalt andre steder i reglementet. Skud er omtalt andetsteds.

17 Der er skud på alle markeringer og dirigeringer. Yderligere skud kan forekomme under prøven som simulering af forbiskud. Vildt: Ænder af alle slags (dog primært svømmeænder), blishøns, duer, tamduer, fasaner, agerhøns, gæs og kaniner/hare kan forekomme. Hovedvægten af vildt skal være ænder, og der behøver ikke forekommer andre typer vildt. Der er skud på alle markeringer og dirigeringer. Yderligere skud kan forekomme under prøven som simulering af forbiskud. Vildt: Ænder af alle slags (dog primært svømmeænder), blishøns, duer, tamduer, fasaner, agerhøns, gæs og kaniner/hare kan forekomme. Hovedvægten af vildt skal være ænder, og der behøver ikke forekommer andre typer vildt. Vi har ændret vildt, så man kun kan bruge svømmeænder og gæs. Dette da jagt med toller traditionelt er jagt på ænder og gæs. Vildt: Der forekommer svømmeænder og gæs. Andet: Trampejagt kan tilføjes eller indgå i de ovennævnte discipliner. Under trampen kan forekomme såvel markering, dirigering, frit søg som ro på post. Andet: Trampejagt kan tilføjes eller indgå i de ovennævnte discipliner. Under trampen kan forekomme såvel markering, dirigering, frit søg som ro på post. I Eliteklassen skal alt vildt afleveres til hånd. Afprøvningen i Eliteklassen skal omfatte lokkearbejde (ansmygningen til skjulet, tollingarbejde og passivitet i skjulet), samt arbejde efter skuddet (markeringsopgaver, dirigeringsopgaver og frit søg). Gås skal tilstræbes i Eliteklassen. Prøven kan indeholde forstyrrelser under ansmygningen til skjulet eller under tollingen. Der kan forekomme tolling ved 2 forskellige skjul. Der kan være lagt lokkeænder ud. I Eliteklassen må der ikke befinde sig andre hunde på prøveområdet, end den hund som er til prøve. Vi har præciseret lidt mere, hvad vi gerne vil se i eliteklassen og hvad der ikke bør forekomme. Vildt: Der forekommer svømmeænder og gæs.

18 9 Formål med bedømmelsen Fejl: 1. Et uinspirerende eller utilstrækkeligt lokkearbejde 2. Piben eller anden unødvendig støj fra hund eller fører. 3. Unødig løben i vandet, plasken i vandet eller svømning uden formål 4. Overdreven interesse for evt. tilstedeværende vildt 5. Hunden samarbejder ikke eller går af hånd 6. Manglende ro i pauserne Vildtbehandling Vildtet skal apporteres således, at det ikke skades under apporteringen (hårdmundet). Grebet på vildtet bør være således, at hunden ikke skal lave gentagende omgreb og således at hundens evne til at bevæge sig i terrænet ikke generes. Der skal dog tages hensyn til den enkelte hunds fysiske forudsætning for at bære det ønskede stykke vildt (overdreven stor kanin, gæs m.m.). Vildtet skal afleveres til hånd. I bedømmelsen indgår: 1. Grebets anvendelighed 2. Hunden udviser en "blød mund" 3. Hvor mange gange hunden evt. må foretag omgreb for at få vildtet hjem 4. Afleveringen Hårdmundede hunde skal stoppes af dommeren. Accept af anden hund Hunden må under prøven ikke lade sit arbejde påvirke af en anden hunds tilstedeværelse og skal under evt. fællesarbejde respektere den anden Fejl: 1. Et uinspirerende eller utilstrækkeligt lokkearbejde 2. Gentagen piben eller anden unødvendig støj fra hund eller fører. 3. Unødig løbe i vandet, plasken i vandet eller svømning uden formål. 4. Overdreven interesse for evt. tilstedeværende vildt. 5. Hunden samarbejder ikke eller går af hånd 6. Manglende ro i pauserne. Vildtbehandling Vildtet skal apporteres således, at det ikke skades under apporteringen (hårdmundet). Grebet på vildtet bør være således, at hunden ikke skal lave gentagende omgreb grebskifte og således at hundens evne til at bevæge sig i terrænet ikke generes. Der skal dog tages hensyn til den enkelte hunds fysiske forudsætning for at bære det ønskede stykke vildt (overdreven stor kanin, gæs m.m.). Vildtet skal afleveres til hånd. I bedømmelsen indgår: 1 Grebets anvendelighed 2. Hunden udviser en "blød mund" 3. Hvor mange gange hunden evt. må foretag omgreb for at få vildtet hjem 4. Afleveringen 5. Hårdmundede hunde skal stoppes af dommeren. Accept af anden hund Hunden må under prøven ikke lade sit arbejde påvirke af en anden hunds tilstedeværelse og skal under evt. fællesarbejde respektere den anden Har tilføjet gentagen, da enkelte enestående pib ikke skal lastes hunden.

19 hunds apporter. Manglende accept af anden hund skal indgå negativt i hundens bedømmelse. Aggressivitet mod en anden hund er en diskvalificerende fejl, og dommeren skal stoppe afprøvningen af hunden. hunds apporter. Manglende accept af anden hund skal indgå negativt i hundens bedømmelse. Aggressivitet mod en anden hund er en diskvalificerende fejl, og dommeren skal stoppe afprøvningen af hunden. Fjernes da der ikke på noget tidspunkt i nogen klasse vil være to hunde, der skal arbejde sammen. 10 Dommeren kan afbryde bedømmelsen af en hund Hunden skal stoppes og diskvalificeres, hvis den under prøven udviser: 1. Aggressivitet mod andre hunde, dyr eller mennesker. 2. Skudrædhed 3. Hårdmundethed 12 Præmiering Ved tildeling af præmiering bedømmes prøven som en helhed. Afgørende for præmieringen skal være det helhedsindtryk, som dommeren har fået af hundens arbejde og egenskaber, hundens almene effektivitet som jagthund, og hundens kapacitet som toller og apportør i varierende situationer. I alle klasser tilpasses præmieringen til klassens sværhedsgrad. I kvalifikationsprøven tildeles bestået/ikke bestået. I Tollerjagtprøve og Tollerworkingtest tildeles 1., 2., 3.præmie, 0 eller D for diskvalifikation. Hunde, der har opnået 1. præmie, placeres. 12 Præmiering Diskvalificering skal gives i alle klasser ved : 1. Ved beskadigelse af vildtet, hvor der ikke kan forekomme tvivl om, at der er tale om hårdmundethed. 2. Ved skudrædhed. Hunden skal stoppes og diskvalificeres, hvis den under prøven udviser: 1. Aggressivitet mod andre hunde, dyr eller mennesker. 2. Skudrædhed 3. Hårdmundethed 4. Nægter at gå i vand Ved tildeling af præmiering bedømmes prøven som en helhed. Afgørende for præmieringen skal være det helhedsindtryk, som dommeren har fået af hundens arbejde og egenskaber, hundens almene effektivitet som jagthund, og hundens kapacitet som toller og apportør i varierende situationer. I alle klasser tilpasses præmieringen til klassens sværhedsgrad. I kvalifikationsprøven tildeles bestået/ikke bestået. I Tollerjagtprøve og Tollerworkingtest tildeles 1., 2., 3.præmie, 0 eller D for diskvalifikation. Hunde, der har opnået 1. præmie, placeres. I hver klasse vælges Bedste Hund blandt de hunde, der har fået en 1. præmie. Diskvalificering skal gives i alle klasser ved : 1. Ved beskadigelse af vildtet, hvor der ikke kan forekomme tvivl om, at der er tale om hårdmundethed. 2. Ved skudrædhed. Vi har tilføjet Nægter at gå i vand, da vi mener, at det er en stor fejl, hvis en toller ikke velvilligt går i vand.

20 3. Ved fysisk afstraffelse af hunde. 4. Ved aggressiv adfærd overfor andre hunde, andre dyr eller mennesker. 13 Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens Toller jagtprøve titler og jagtprøvechampionat FCI stambogsførte Nova Scotia Duck Tolling Retrievere kan opnå følgende titler på Toller Jagtprøver: TJB(DK) titlen opnås efter 2 førstepræmier i begynderklasse tollerjagtprøve, hvoraf den ene må være opnået i Sverige. TJO(DK) titlen opnås efter 2 førstepræmier i åbenklasse tollerjagtprøve, hvoraf den ene må være opnået i Sverige. TJV(DK) titlen opnås efter 2 førstepræmier i vinderklasse tollerjagtprøve, hvoraf den ene må være opnået i Sverige. FCI stambogsførte Nova Scotia Duck Tolling Retrievere kan blive Dansk Toller Jagtprøve Champion (DKTJCH), når de har opnået mindst 3 x 1 præmier i vinderklasse på Tollerjagtprøver arrangeret af DNSDTRK eller SSRK under mindst 2 forskellige dommere. Mindst 2 1. præmier skal være tildelt på en dansk Tollerjagtprøve i vinderklassen. Derudover skal hunden have opnået mindst Very good på en officiel udstilling, efter den er fyldt 24 måneder. 3. Ved fysisk afstraffelse af hunde. 4. Ved aggressiv adfærd overfor andre hunde, andre dyr eller mennesker. 5. Hvis hunden nægter at gå i vand FCI stambogsførte Nova Scotia Duck Tolling Retrievere kan opnå følgende titler på Toller Jagtprøver: TJB(DK) titlen opnås efter 2 førstepræmier i begynderklasse Tollerjagtprøve, hvoraf den ene må være opnået i Sverige på en FCI godkendt tollerjagtprøve i udlandet TJO(DK) titlen opnås efter 2 førstepræmier i åbenklasse tollerjagtprøve, hvoraf den ene må være opnået i Sverige på en FCI godkendt tollerjagtprøve i udlandet. TJE(DK) titlen opnås efter 2 førstepræmier i eliteklasse tollerjagtprøve, hvoraf den ene må være opnået i Sverige på en FCI godkendt tollerjagtprøve i udlandet. FCI stambogsførte Nova Scotia Duck Tolling Retrievere kan blive Dansk Toller Jagtprøve Champion (DKTJCH), når de har opnået mindst 3 x 1 præmier i vinderklasse på Tollerjagtprøver arrangeret af DNSDTRK eller SSRK eller på andre FCI godkendte tollerjagtprøver afholdt på vildt under mindst 2 forskellige dommere. Mindst 2 x 1. præmier skal være tildelt på en dansk Tollerjagtprøve i vinderklassen eliteklassen. Derudover skal hunden have opnået mindst Very good på en officiel udstilling, efter den er fyldt 24 måneder. Vi har tilføjet Nægter at gå i vand, da vi mener, at det er en stor fejl, hvis en toller ikke velvilligt går i vand. Ændres da Norge nu har fået officielle tollerjagtprøver, og flere lande er på vej. Titelændring i Eliteklassen, da vi ikke længere opererer med en vinderklasse. Ændres da Norge nu har fået officielle tollerjagtprøver, og flere lande er på vej. Vi ønsker ikke, at der skal være krav om udstillingsmerit ifm. opnåelse af championatet.

21 Kvalfik. Begynder Åben Vinder Elite Manglende ro mellem tollingskiftene M M B BB Nægter at gå i vand BB D BB D BB D BB D Manglende vandpassion B B BB BB Gentagen piben/gøen (vokalisering) BB BB BB BB Går af hånd BB BB BB BB Forlader føreren uden tilladelse / B B B BB knaldapporterer Gentagende knaldapporteringer BB BB BB BB Vægring ved apportering af vildt B B B BB Bytter vildt B M B M B B Går dårligt fri ved fod M M B BB Langsomt og initiativløst arbejde M B BB BB Ineffektivt søg M B B BB Dårlig / sjusket / urutineret vildtbehandling M - M - B BB Hunden bringer ikke tollinggenstanden M M B B tilbage (leg ønskeligt) Låser ved aflevering (vægrer sig for at M B BB BB aflevere) Låser og/eller vægrer sig for at aflevere M M B B under tollingen Højlydt eller støjende handling M B B BB Dårlig markeringsevne M M B BB Manglende lyst til at arbejde i skrub - B B BB Manglende dirigeringsvillighed - M - B BB Aggressiv adfærd D D D D Skudrædhed D D D D Hårdmundethed D D D D

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Ændringen af reglementet er godkendt af DKK. Nærværende reglement tiltrædes og er gyldig fra 01.01.2019. Udgivet

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Ændringen af reglementet er godkendt af DKK Nærværende reglement tiltrædes og er gyldig fra 01.01.2016. Udgivet

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Ændringen af reglementet er godkendt af DKK Nærværende reglement tiltrædes og er gyldig fra 25.02.2010. Dato:

Læs mere

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve Dommervejledning for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Tollerjagtprøve Indholdsfortegnelse Skema til dommervejledning... 3 Tabel 1: Vejledende skema for bedømmelse af fejl og mangler i hundearbejdet

Læs mere

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning.

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Dansk Retriever Klub. VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Indledning. B-prøver afholdes normalt uden for den egentlige

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Indledning En Working Test (WT) afholdes med det formål at vurdere brugsegenskaberne for de deltagende retrievere. Retrieveren er jægerens uundværlige hjælp

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Medlemsmøde lørdag d DRK s Markprøver: Information & dialog

Medlemsmøde lørdag d DRK s Markprøver: Information & dialog Medlemsmøde lørdag d.9.2.2019 DRK s Markprøver: Information & dialog Dagsorden 1. DRK s prøvetilbud 2. DRK s fagudvalg Frokost 3. MU indlæg 4. DU indlæg 5. Debat og dialog Fakta - tilmeldinger 1. DRK s

Læs mere

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben Specialklub under DKK Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Indholdsfortegnelse: Side 3-4 Kapitel 1 Overordnede principper for markprøverne

Læs mere

REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE

REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede

Læs mere

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER Udgivet 2013 1 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013 Indhold: Markprøvereglement Kapitel 1. Markprøvernes formål...3 Kapitel 2. Prøveformer og klasseinddeling...3

Læs mere

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006.

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006. 1 Indhold: Indledning.... side 3 Tilrettelæggelse af en WT... side 3 Etiske regler... side 3 Adgangsbetingelser... side 4 Bedømmelse... side 4 Praktiske forhold ved bedømmelse... side 5 Klasser og præmiering...

Læs mere

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Working Test R E G L E M E N T 2 0 1 0 D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Etiske regler... side 3 4. Adgangsbetingelser...

Læs mere

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub Prøvens formål er at vække og støtte interessen for hundens arbejde efter skuddet, og derigennem at tjene til højnelse af jagtkulturen, samt at

Læs mere

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 4 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 4 af 4 www.flatcoat.dk MARKPRØVER. Hvalpen er nu ved at nå en alder, hvor den nærmest ikke er hvalp længere, men i stedet en ung - hund. Det er sikkert vanskeligt at forstå, hvordan den nuttede hvalp, som indtog dit hjem, i

Læs mere

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Dansk Ruhår Klub's Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's jagtegnethedstest træder i kraft den 01.01.2016 REGLER FORDANSK RUHÅR KLUB's Jagtegnethedstest JET1 DANSK RUHÅR

Læs mere

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK OPDATERET D. 05.10.2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Overordnede principper for markprøverne... 2 Kapitel

Læs mere

Unghunde: ( 0 24 mdr.)

Unghunde: ( 0 24 mdr.) Unghunde: ( 0 24 mdr.) Løsgående hinter på afmærket bane med vinkler og stop. Afstås fra løsgående, reduceres pointtallet forlods med 3. Endvidere vises dæklydighed på kort og langt hold. "På langt hold"

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2017 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Administrative bestemmelser... side 3 4. Etiske regler... side 4 5. Adgangsbetingelser...

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2018 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Administrative bestemmelser... side 3 4. Etiske regler... side 4 5. Adgangsbetingelser...

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2013 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Etiske regler... side 3 4. Adgangsbetingelser... side 4 5. Bedømmelse... side 4 6. Praktiske

Læs mere

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER Udgivet 2018 1 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2018 Indhold: Markprøvereglement Kapitel 1. Markprøvernes formål...3 Kapitel 2. Prøveformer og klasseinddeling...3

Læs mere

Retrievernes Jagthundeklub Workingtest reglement

Retrievernes Jagthundeklub Workingtest reglement Retrievernes Jagthundeklub Workingtest reglement 1 RJK s workingtest reglement Pr. april 2016 Kapitel 0 - Forord Introduktion a. En workingtest er en hundeprøve, der har til formål at bedømme de jagtlige

Læs mere

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab

REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Danmarks Jægerforbund Molsvej 34 8410 Rønde Tlf. +45 88 88 75 00 post@jaegerne.dk REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Publikationen er udgivet af Rådgivning og Uddannelse,

Læs mere

REGLER. for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab. Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø

REGLER. for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab. Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø Fotograf Jens O. Pedersen I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER INDLEDNING Regler for Jægerforbundets

Læs mere

Markprøver: B- Prøver: Inddeles i 3 niveauer: begynderklasse, åben klasse og vinder klasse.

Markprøver: B- Prøver: Inddeles i 3 niveauer: begynderklasse, åben klasse og vinder klasse. Søndag d. 21.03.2010. Søndagen stod i funktionens tegn. Torben Poulsen (TP) var inviteret til at give deltagerne et indblik i det danske prøve system og hvilke egenskaber hos hundene, der er ønskeværdige

Læs mere

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne)

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. FULDBRUGSPRØVENS FORMÅL Prøven er for den veldresserede, alsidige og nervefaste stående jagthund,

Læs mere

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement.

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Indhold: Side Kapitel 01 Sporprøvernes formål.. 02 Kapitel 02 Prøveform og klasseinddeling 02 Kapitel 03 Kvalifikationsprøver, Sportype, Sporenes opbygning

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET1

Regler for. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET1 træder i kraft den 15.08.2017 REGLER Jagtegnethedstest JET1 AVLSMÅL Avlsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

Apporteringsprøveregler for jagthunde

Apporteringsprøveregler for jagthunde Apporteringsprøveregler for jagthunde APPORTERINGSPRØVEREGLER FOR JAGTHUNDE Uddrag af Dansk Jagthundeudvalgs Fælles markprøveregler for stående hunde Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål

Læs mere

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub 1 Indhold: Kapitel 1. Sporprøvernes formål...side 3 Kapitel 2. Prøveform og klasseinddelinger...side 3 Kapitel 3. Administrative bestemmelser...side 4 Kapitel

Læs mere

Begyndende vinderklasse

Begyndende vinderklasse Første træning Indledende bemærkninger Krogenberg Hegn Træningen består af en øvelse med træner og to selvtræningsøvelser. Vi starter med at gennemgå selvtræningsøvelserne med en enkelt hund. I dag arbejder

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Reglementet er gyldigt fra 1. januar 2014. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 6. juli 2013 og DKK den 2013 Gældende fra 1. januar

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET2

Regler for. Jagtegnethedstest JET2 Regler for Jagtegnethedstest JET2 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET2 træder i kraft den 01.01.2018 REGLER FOR Jagtegnethedstest JET2 AVLSMÅL Alsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 21. december 2015 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2016 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 tallene henviser til udstillingsreglementet 2015 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Revideret af DU august 2016.

Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Revideret af DU august 2016. Dansk Retriever Klub VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE A. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Revideret af DU august 2016. Indledning. A-prøver afholdes i

Læs mere

RJK s markprøvereglement

RJK s markprøvereglement RJK s markprøvereglement Pr. marts 2009 (revideret august 2012). Kapitel 0 - Forord Introduktion a. En markprøve er et arrangement, der har til formål at bedømme jagthundes arbejde ved afholdelse af konkurrencer

Læs mere

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ.

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. A. Valg af dirigent: På raceledelsens vegne, foreslog Lisbeth Bech, - K.K. Jensen,

Læs mere

Apporteringsprøveregler for jagthunde

Apporteringsprøveregler for jagthunde Apporteringsprøveregler for jagthunde Arkivfoto: Danmarks Jægerforbund. Kalø Apporteringsprøveregler for jagthunde Uddrag af Dansk Jagthundeudvalgs Fælles markprøveregler for stående hunde Apporteringsprøveregler

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels

Klubben for F.T. Spaniels Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement revideret i oktober 2011 Markprøvereglement brochure.indd 1 13/10/11 9:16:06 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret august 2011) 1 Formål

Læs mere

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK. (Fuldbrugsprøvereglerne)

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK. (Fuldbrugsprøvereglerne) REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER (Fuldbrugsprøvereglerne) 1. FULDBRUGSPRØVENS FORMÅL Prøven er for den veldresserede, alsidige og nervefaste stående jagthund,

Læs mere

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne)

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. FULDBRUGSPRØVENS FORMÅL Fuldbrugsprøven er for den veldresserede, alsidige og nervefaste stående

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017 6. december 2016 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2017 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017 tallene henviser til udstillingsreglementet 2016 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er anført

Læs mere

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement.

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement. Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for shelties og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer, som

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung)

Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung) Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung) A) Generelt 27 (1) HZP ens hovedformål er at konstatere udviklingen af jagthundens naturlige anlæg, med henblik på egnethed og brugbarhed som jagt- og avlshund.

Læs mere

Dansk Retriever Klub Region Østjylland Prøveleder-mappe

Dansk Retriever Klub Region Østjylland Prøveleder-mappe Prøveleder-mappe 2006, Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...1 1.1 Formål...1 1.2 Fordeling af mappen...1 1.3 Ajourføring...1 2. MARKPRØVEUDVALG...1 2.1 Sammensætning...1 2.2 Ansvar og kompetence...1 3.

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. PRØVERNES FORMÅL På baggrund af to dages afprøvning inden for jagtområderne SKOVARBEJDE, MARKARBEJDE og VANDARBEJDE at

Læs mere

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt.

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt. Peter-W. Jürgensen, Nørre Have 7 DK 7100 Vejle DMK Peter-W. Jürgensen IMP-11. -13.Okt. 29.06.2013 Internationale Münsterländer Prüfung (IMP) Den internationale Münsterländersammenslutning (Kleine Münsterländer

Læs mere

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.29 INTERNATIONALE MARKPRØVEREGLER FOR INDIVIDUELLE - OG PRØVER MED

Læs mere

BHR 18. september 2013

BHR 18. september 2013 Opdateringer til konkurrenceprogram 2012 samt bedømmelses beslutninger truffet på dommermøder. 28 09 2011 Besked udsendt af DKK BHU 14 01 2012 DKK Dommermøde 02 02 2013 DKK Dommermøde 24 08 2013 Dommermøde

Læs mere

Bedømmelsesvejledning juni 2017

Bedømmelsesvejledning juni 2017 Bedømmelsesvejledning juni 2017 Denne bedømmelsesvejledning skal ses som en hjælp til den enkelte dommer og den indeholder ting og situationer, som den samlede dommerstand har opnået enighed omkring på

Læs mere

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013 Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for Shetland Sheepdog og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer,

Læs mere

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen.

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen. LP-regler 2009 19 KLASSE III 1. Fællesafdækning (4 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Hundene placeres ved siden af hinanden med ca. 3 meter imellem. På tegn fra dommeren kommanderes hundene i dæk, hvorefter

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line.

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Hvalpekonkurrence Øvelse 1, lineføring Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Dommeren kan kommandere: fremad gå venstre om højre om omkring, 3 skridt fremad og

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Reglementet er gældende fra 1. januar 2016. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 15.10.2015 og af DKK den 22.12.2015 Dansk Nova

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande.

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Introduktion til rondering. Indledning Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Oplæring af en hund i denne disciplin

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog.

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog. Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point.

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point. Generelle bestemmelser: Alle øvelser udføres under dommerens kommando.der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

1. træning Daverød Dam. Indledende bemærkninger

1. træning Daverød Dam. Indledende bemærkninger 1. træning Daverød Dam Indledende bemærkninger Fælles info om træningen Vandapportering A D B Træningen består af en øvelse med træner og to selvtræningsøvelser. Vi starter med at gennemgå selvtræningsøvelserne

Læs mere

VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER

VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IGP2 eller IPO2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

Prøveledermappe B- prøver

Prøveledermappe B- prøver B- prøver Dansk Retriever Klub Februar 2009-1 - Indhold Prøvelederens ansvar og kompetence på B-prøver Ansvar Kompetence Praktiske forhold Tilrettelæggelse af prøven Ledemotivet Vildt På selve dagen Efter

Læs mere

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Gældende fra 1. januar 2013 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Vildtspor, Championatsklassens sporelementer:

Læs mere

Runderingsteori Klaus Buddig

Runderingsteori Klaus Buddig Introduktion til rundering. Indledning Runderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande, indtil hundeføreren kommer frem.

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Sporelementer fælles for DM og champinatsklassen: Sporelement 1. Startområde (kasse) 3 Sporelement 2. Knæk, vinkelrette

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008.

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. 1 Kapitel 12. Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål er

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler afløser de pr 1. januar 2003 med senere ændringer gældende regler og træder i kraft den 1. februar 2004 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGLER For lydighedsprøver

REGLER For lydighedsprøver REGLER For lydighedsprøver A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og korrekte afvikling i.h.t. reglerne

Læs mere

Sådan foregår en avlskåring

Sådan foregår en avlskåring Før selve avlskåringen Der bliver normalt planlagt 3 avlskåringer om året, 1 på Sjælland, 1 på Fyn og 1 i Jylland. Sidste tilmelding er altid 3 uger før, og tilmelding er bindende og beløbet skal være

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser Alle øvelser udføres under dommerens kommando. Der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af "stå" kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres.

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af stå kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres. KLASSE 1 1. Lineføring (Koeff. 3 max. 30 p.) Dommeren dirigerer føreren, der skal gå naturligt. Hunden skal følge føreren ved dennes venstre side med skulderpartiet ud for førerens venstre ben i gang,

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest i redningsberedskabet 5. del, afsnit 13, side 1 Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest Formål Optagelsestesten har til formål at bedømme hundens trænbarhed samt om hundens karaktertræk er anvendelige

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Solrød 1. januar 2018 1 Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester

Læs mere

DGI Fører og Hund samarbejde

DGI Fører og Hund samarbejde DGI Fører og Hund samarbejde konkurrenceprogram FH 2 August 2003 Bedømmelseskriterier: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F) højt, samt

Læs mere

Hundeweb Brugermanual Opret DJU og Schweiss prøver

Hundeweb Brugermanual Opret DJU og Schweiss prøver Hundeweb Brugermanual Opret DJU og Schweiss prøver Indholdsfortegnelse Kapitel 0 - Log på hundeweb...2 Log på Klubsystemet...3 Kapitel 1 Opret prøve...4 Kapitel 2 Aktiver prøven så der kan tilmeldes på

Læs mere

Prøveledermappe B- prøver

Prøveledermappe B- prøver B- prøver maj 2014-1 - Indhold Prøvelederens ansvar og kompetence på B-prøver Ansvar Kompetence Økonomi Praktiske forhold Brugsprøve Hvad du som prøveleder skal huske Præmielisten Tilrettelæggelse af prøven

Læs mere

Nordiske discipliner. Sporsøg og Rundering

Nordiske discipliner. Sporsøg og Rundering Nordiske discipliner Sporsøg og Rundering April 2008 Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering.

Læs mere

Reglerne for forbundsmesterskabet

Reglerne for forbundsmesterskabet Reglerne for forbundsmesterskabet 1. Formål Danmarks Jægerforbunds Forbundsmesterskab (FM) i jagthornsblæsning har til formål: At øge interessen og udbredelsen af jagthornssignaler og jagthornsmusik, der

Læs mere

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand.

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. REGLER for lydighedsprøver 2013 KLASSE II 1. Fællesdæk (2 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. Når hundene

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018 19. december 2017 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2018 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018 tallene henviser til udstillingsreglementet 2017 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt 3 Generelt SPROG (ikke nødvendigvis samme sprog til en hel gruppe) den anvendte kommando SKAL være en normalt anvendt

Læs mere

Lille nordisk program Og Nordisk program

Lille nordisk program Og Nordisk program Lille nordisk program Og Nordisk program Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering. Side

Læs mere