DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale."

Transkript

1 DISTRIBUTIONSAFTALE Definitioner Aftale: Denne aftale - en juridisk bindende aftale mellem dig og Playground Institute med hensyn til distribution af Produkter via Innovationshjulet.dk Brand-elementer: Handelsnavne, varemærker, servicemærker, logoer, domænenavne og andre karakteristiske brandelementer tilhørende (eller licenseret af) de respektive parter til enhver tid. Specialist eller Du: Enhver person eller virksomhed, som er registreret og godkendt af Innovationshjulet.dk til at distribuere Produkter i henhold til vilkårene i denne Aftale. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale. Playground Institute: Playground Institute IVS er en virksomhed registreret i Danmark med hovedkontor på Neshøj 49, 9000 Aalborg, Danmark, CVR Produkter: Digitalt og andet materiale, der distribueres via Innovationshjulet.dk. Innovationshjulet.dk: Den markedsplads, som Playground Institute har skabt og driver, og som giver registrerede Specialister i visse lande mulighed for at distribuere Produkter direkte til brugere af Enheder. 1. Introduktion 1.1 Innovationshjulet.dk er et offentligt tilgængeligt website, hvor Specialister kan distribuere Produkter til Enheder. For at kunne distribuere Produkter i Innovationshjulet.dk skal du oprette og opretholde en gyldig Aftale med Playground Institute. 1.2 Hvis du ønsker at opkræve betaling for dine Produkter, skal du også oprette og opretholde en gyldig Betalingsaftale. 2. Indgåelse af Aftale 2.1 Du anerkender, at Playground Institute alene på dine vegne, og ikke på vegne af Playground Institute, præsenterer Produkter og gør dem tilgængelige til download og køb for brugerne. For at kunne bruge Innovationshjulet.dk til at distribuere Produkter skal du acceptere denne Aftale og sørge for at Playground Institute altid holdes opdateret om dine oplysninger. Det er ikke tilladt at distribuere Produkter i Innovationshjulet.dk, hvis du ikke accepterer denne Aftale. 2.2 Det er ikke tilladt at bruge Innovationshjulet.dk til at distribuere Produkter eller acceptere Aftalen, medmindre du er en bekræftet Specialist med et godt omdømme. Aftalen ophæves automatisk, hvis du ikke er Specialist med et godt omdømme. 2.3 Hvis du indgår Aftalen på vegne af din arbejdsgiver eller en virksomhed, garanterer du, at du har den fulde juridiske bemyndigelse til at forpligte din arbejdsgiver eller virksomheden til at overholde Aftalen. Det er ikke tilladt at indgå Aftalen eller bruge Innovationshjulet.dk på vegne af din arbejdsgiver eller en virksomhed, hvis du ikke har den krævede bemyndigelse.

2 3. Prisfastsættelse og betaling. 3.1 Denne Aftale dækker både de Produkter, du vælger at distribuere gratis, og de Produkter, du vælger at tage betaling for. For at kunne opkræve betaling for dine Produkter skal du have en gyldig betalingskonto, der er oprettet i forbindelse med Betalingsaftalen. 3.2 Produkterne præsenteres for brugerne på dine vegne, til de priser, som du selv fastsætter. Playground Institute kan inkludere relevante afgifter i den pris, brugerne skal betale på Innovationshjulet.dk. Du kan angive priserne på dine Produkter i Danske kroner (DKK). Playground Institute kan vise prisen på Produkterne til brugerne i deres egen valuta, men er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af valutakurser eller valutaomregning. Playground Institute kan på din fastsatte pris give rabatter i forbindelse med forskellige markedsføringsinitiativer den maksimale rabatsats er angivet her. 3.3 Den pris, du angiver for Produktet, er bestemmende for, hvor stort et beløb du modtager. Salgsprisen fratrækkes et Transaktionsgebyr som defineret her. Du får udbetalt det resterende beløb (salgsprisen fratrukket transaktionsgebyr). 3.4 Du kan også vælge at distribuere dine Produkter gratis. Hvis Produktet er gratis, pålægges du et Transaktionsgebyr som angivet her. Du må ikke begynde at opkræve betaling af en bruger for et Produkt, der tidligere var gratis, medmindre betalingen er knyttet til en anden version af Produktet. 3.5 Købere får at vide, at de skal kontakte Specialisten vedrørende eventuelle defekter eller ydelsesproblemer vedrørende Produktet. Du er eneansvarlig for, og Playground Institute har intet ansvar for, at give eller håndtere support og vedligeholdelse af dine Produkter samt at håndtere eventuelle klager over dine Produkter. Du skal angive og vedligeholde gyldige og korrekte kontaktoplysninger og som vises til brugerne med henblik på kundesupport og juridiske spørgsmål. Utilstrækkelig information eller kundesupport til dine Produkter kan medføre dårlige produktbedømmelser, ringere produkteksponering, dårligere salgstal, faktureringstvister eller fjernelse fra Innovationshjulet.dk. 3.6 Du giver Playground Institute bemyndigelse til at give køberen fuld refusion af prisen på et Produkt på dine vegne, hvis køberen anmoder om refusion inden for 7 dage fra købstidspunktet 3.7 Det er tilladt for brugere at anvende ethvert Produkt, der distribueres via Innovationshjulet.dk, et ubegrænset antal gange. Denne tilladelse gælder stadig efter en opsigelse af Aftalen og Produktet vil derfor fortsat være tilgængelig for de brugere der allerede har købt Produktet på tidspunktet for Aftalens opsigelse. 4. Din brug af Innovationshjulet.dk 4.1 Med undtagelse af de licensrettigheder, du er blevet tildelt i henhold til 5 nedenfor, indvilliger Playground Institute i kraft af denne Aftale i, at Playground Institute ikke overtager nogen rettigheder, adkomst eller andel fra dig (eller dine licensgivere) til nogen af Produkterne, inklusive eventuelle immaterielle rettigheder, der hører til disse Produkter. 4.2 Du indvilliger i kun at bruge Innovationshjulet.dk til formål, der er tilladt ifølge (a) denne Aftale og (b) enhver gældende lovgivning, lov eller generelt accepteret norm eller vejledning i de relevante jurisdiktioner. 4.3 Du accepterer, at hvis du bruger Innovationshjulet.dk til at distribuere Produkter, skal du beskytte brugernes personlige oplysninger og juridiske rettigheder. Hvis brugerne giver dig eller dit Produkt adgang til eller anvender brugernavne, adgangskoder eller andre loginoplysninger eller personlige oplysninger, skal du

3 oplyse brugerne om, at oplysningerne er tilgængelige for dit Produkt, og du skal angive en juridisk relevant meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger til disse brugere. Ydermere kan dit Produkt kun bruge oplysninger til de begrænsede formål, som brugeren har givet tilladelse til. Hvis dit Produkt lagrer personlige eller følsomme oplysninger, som brugerne har angivet, skal dette gøres på en sikker måde, og kun så længe dette er nødvendigt. Hvis brugeren har valgt at indgå en separat aftale med dig, som giver dig eller dit Produkt tilladelse til at lagre eller bruge personlige oplysninger, som er direkte relateret til dit Produkt (omfatter ikke andre produkter eller apps), er det dog vilkårene i denne separate aftale, der regulerer din brug af sådanne oplysninger. 4.4 Du accepterer, at du ikke vil tage del i aktiviteter i Innovationshjulet.dk, herunder udvikling eller distribution af Produkter, som forstyrrer, afbryder, beskadiger eller giver uautoriseret adgang til enheder, servere, netværk eller andre ejendomsrettigheder eller tjenester tilhørende en tredjepart. Du må ikke bruge kundeoplysninger, som er hentet fra Innovationshjulet.dk, til at sælge eller distribuere Produkter uden for Innovationshjulet.dk. 4.5 Du accepterer, at du alene er ansvarlig (og at Playground Institute ikke har noget ansvar i forhold til dig eller nogen tredjepart) for Produkter, som du distribuerer via Innovationshjulet.dk. Disse konsekvenser omfatter, men er ikke begrænset til, produktansvar, forbrugerbeskyttelse og/eller påstande om immaterielle rettigheder i forbindelse med dine produkter. 4.6 Du accepterer, at du alene er ansvarlig (og at Playground Institute ikke har noget ansvar i forhold til dig eller nogen tredjepart) for misligholdelse af dine forpligtelser i henhold til denne Aftale, eventuelle gældende tredjepartskontrakter eller -servicevilkår eller gældende lov eller bestemmelser og for følgerne (herunder tab eller skade, som Playground Institute eller tredjepart måtte lide) af en sådan misligholdelse. 4.7 Innovationshjulet.dk giver brugerne mulighed for at bedømme og anmelde Produkter. Kun brugere, der bruger det relevante Produkt, kan bedømme og anmelde det i Innovationshjulet.dk. Produktbedømmelser kan bruges til at fastlægge placeringen af Produkter i Innovationshjulet.dk i henhold til Playground Institutes mulighed for at ændre placeringen efter Playground Institutes eget skøn. Innovationshjulet.dk kan også tildele dig en sammensat score for et Produkt, som ikke er blevet bedømt af brugerne. En sammensat score for Specialister vil være en angivelse af kvaliteten af dit Produkt baseret på din historik og fastlægges efter Playground Institutes eget skøn. Når det gælder nye Specialister uden Produkthistorik, kan Playground Institute bruge eller offentliggøre ydelsesmålinger til at identificere eller fjerne produkter, som ikke overholder acceptable standarder, sådan som de er fastlagt af Playground Institute. Playground Institute forbeholder sig ret til at præsentere Produkterne til brugerne på en måde, som Playground Institute bestemmer efter eget skøn. Dit Produkt kan få brugerbedømmelser, som du ikke er enig i. Du kan kontakte Playground Institute, hvis du har spørgsmål eller bekymringer med hensyn til sådanne bedømmelser. 4.8 Du er ansvarlig for at brugerne får de nødvendige oplysninger om Produktet og den nødvendige support. Produkter, som ikke opfylder dette, vil ikke blive udgivet i Innovationshjulet.dk. 4.9 Alle Produkter, som du distribuerer på Innovationshjulet.dk, skal overholde vores programpolitik. 5. Licenstildelinger

4 5.1 Du giver Playground Institute en ikke-eksklusiv, verdensomspændende og royaltyfri licens til at gengive, afvikle, vise og bruge Produkterne til administrative og demonstrationsmæssige formål i forbindelse med driften og markedsføringen af Innovationshjulet.dk. 5.2 Du giver Playground Institute en ikke-eksklusiv og royaltyfri licens til at distribuere Produkterne. 5.3 Playground Institute kan bruge konsulenter eller andre underleverandører i forbindelse med overholdelsen af forpligtelser og udøvelse af rettigheder i henhold til denne Aftale, under forudsætning af at sådanne konsulenter og underleverandører vil være underlagt de samme forpligtelser som Playground Institute. Efter ophør af denne Aftale vil Playground Institute ikke distribuere dit Produkt, men beholder og kan bruge kopier af Produktet til understøttelse af Innovationshjulet.dk. 5.4 Du giver brugeren en ikke-eksklusiv, verdensomspændende og vedvarende licens til at afvikle, vise og bruge Produktet på Enheden. 5.5 Du erklærer og garanterer, at Du ejer alle immaterielle rettigheder, herunder patenter, varemærker, erhvervshemmeligheder, ophavsret og andre ejendomsrettigheder i og til Produktet. Hvis Du bruger materialer fra tredjeparter, skal du erklære og garantere, at du har ret til at distribuere tredjepartens materiale i Produktet. Du accepterer, at du ikke indsender materiale til Innovationshjulet.dk, som er ophavsretligt beskyttet, beskyttet som erhvervshemmelighed eller på anden vis underlagt tredjeparters ejendomsrettigheder, herunder patenter, rettigheder vedrørende hemmeligholdelse og offentliggørelse, medmindre du ejer sådanne immaterielle rettigheder eller har den retmæssige ejers tilladelse til at indsende materialet. 6. Brand-elementer og offentlig omtale 6.1 Hver part ejer alle rettigheder, al adkomst og alle interesser, herunder uden begrænsning alle immaterielle rettigheder, i forbindelse med dennes Brand-elementer. Undtagen i det begrænsede omfang at dette udtrykkeligt er angivet i denne Aftale, vil ingen part give eller erhverve nogen rettighed, adkomst eller interesse (herunder, men ikke begrænset til, underforstået licens) i forbindelse med nogen Brand-elementer tilhørende den anden part. I henhold til vilkårene og betingelserne i denne Aftale giver Specialisten Playground Institute en begrænset, ikke-eksklusiv, royaltyfri licens, gældende for varigheden af denne Aftale, til at vise de Brand-elementer, som Specialisten har indsendt til Playground Institute, til brug i forbindelse med distribution og salg af Specialistens Produkt gennem Innovationshjulet.dk, eller for på anden vis at opfylde Playground Institutes forpligtelser i henhold til denne Aftale. Hvis Specialisten afbryder distributionen af specifikke produkter i Innovationshjulet.dk, indstiller Playground Institute brugen af de afbrudte Produkters Brand-elementer i henhold til denne 6.1, medmindre det er nødvendigt, for at Playground Institute kan efterleve 3.7. Intet i denne Aftale giver Specialisten ret til at bruge Playground Institutes varemærkenavne, varemærker, servicemærker, logoer, domænenavne og andre karakteristiske brandelementer. 6.2 I forlængelse af licensen, der gives i 6.1 ovenfor, og med henblik på markedsføring af tilstedeværelsen, distributionen og salget af Specialistens Produkt på Innovationshjulet.dk, kan Playground Institute inkludere Specialistens Brand-elementer, som Specialisten har indsendt til Playground Institute: (i) på Innovationshjulet.dk og i ethvert andet online- eller mobilprodukt, som Playground Institute ejer, (ii) i reklameformater til nettet, mobil, tv, uden for hjemmet (f.eks. reklametavle) og på tryk uden for Innovationshjulet.dk, når det nævnes sammen med andre Produkter i Innovationshjulet.dk, (iii) når Produktets tilgængelighed annonceres, (iv) i præsentationer og (v) på kundelister, der vises enten online

5 eller på mobilenheder (herunder, men ikke begrænset til, kundelister, der vises på Playground Institutes websites). Hvis Specialisten afbryder distributionen af specifikke Produkter på Innovationshjulet.dk, indstiller Playground Institute den videre brug af de afbrudte Produkters Brand-elementer til sådanne markedsføringsformål. Playground Institute giver Specialisten en begrænset, ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royaltyfri licens til at bruge Innovationshjulet.dk s Brandelementer i varigheden af denne Aftale udelukkende til markedsføringsmæssige formål. 7. Fjernelse af Produkt. 7.1 Du kan når som helst fjerne dine Produkter fra fremtidig distribution via Innovationshjulet.dk, men du skal overholde denne Aftale. Fjernelse af dine Produkter fra fremtidig distribution via Innovationshjulet.dk vil ikke (a) påvirke licensrettighederne for brugere, som tidligere har købt eller downloadet dine Produkter, (b) fjerne dine Produkter fra Enheder eller fra nogen del af Innovationshjulet.dk, hvor tidligere købte Produkter lagres på vegne af brugere, eller (c) ændre din forpligtelse til at levere og yde support til Produkter eller tjenester, som tidligere er købt af brugerne. Desuagtet det foregående vil Playground Institute under ingen omstændigheder beholde et Produkt på nogen del af Innovationshjulet.dk hvis du har fjernet det fra Innovationshjulet.dk og givet Playground Institute skriftligt besked om, at en sådan fjernelse skyldtes (i) påstået eller faktisk krænkelse af en persons immaterielle rettigheder, (ii) påstået eller faktisk ærekrænkelse, (iii) påstået eller faktisk krænkelse af en tredjeparts rettigheder i relation til offentlig omtale eller beskyttelse af personlige oplysninger eller (iv) en påstand eller afgørelse om, at et sådant Produkt ikke overholder gældende lovgivning. Hvis du fjerner et Produkt fra Innovationshjulet.dk i henhold til bestemmelse (i), (ii), (iii) eller (iv) i denne 7.1, og en slutbruger købte et sådant Produkt, skal du, hvis Playground Institute anmoder om det, refundere alle beløb, en sådan slutbruger har betalt for et sådant påvirket produkt. 7.2 Selvom Playground Institute ikke har til hensigt og ikke påtager sig at overvåge Produkterne eller deres indhold, er det sådan, at hvis Playground Institute får meddelelse fra dig eller på anden vis bliver bekendt med og efter eget skøn bestemmer, at et Produkt eller dele heraf eller dine Brand-elementer (a) overtræder de immaterielle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende tredjepart, (b) overtræder gældende lov eller er underlagt et påbud, (c) er pornografisk eller blufærdighedskrænkende (d) distribueres af dig på forkert vis (e) kan være ansvarspådragende for Playground Institute; (f) anses af Playground Institute for at indeholde en virus eller være malware eller spyware, (g) overtræder vilkårene i denne Aftale eller Programpolitikkerne for Specialister eller (h) visning af Produktet påvirker integriteten af Playground Institute, kan Playground Institute fjerne Produktet fra Innovationshjulet.dk eller omklassificere Produktet efter eget skøn. Playground Institute forbeholder sig retten til at suspendere og/eller udelukke en Specialist fra Innovationshjulet.dk efter eget skøn. Hvis dit produkt indeholder elementer, der kan forårsage alvorlig skade på brugeren, kan Playground Institute efter eget skøn deaktivere produktet eller fjerne det fra enheder, hvor det er blevet installeret. Playground Institute kan suspendere eller standse distributionen af dine produkter, hvis du gør dig skyldig i væsentlig misligholdelse af vilkårene i en hvilken som helst fortrolighedsaftale eller anden aftale vedrørende Innovationshjulet.dk. I tilfælde af, at dit Produkt fjernes uden dit samtykke, fordi det er defekt, skadeligt, krænker en anden persons immaterielle rettigheder, er injurierende, krænker en tredjeparts rettigheder i relation til offentlig omtale eller beskyttelse af personlige oplysninger eller ikke overholder gældende love eller bestemmelser, og en slutbruger købte et sådant Produkt mindre end et år før fjernelse: (i) skal du betale alle modtagne

6 beløb tilbage til Playground Institute (dvs. tilbageførsler og gebyrer for betalingstransaktioner) og (ii) kan Playground Institute på eget initiativ tilbageholde de samlede beløb, der nævnes i stk. (i) ovenfor. 8. Dit specialistlogin 8.1 Du accepterer, at du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af det specialistlogin, som Playground Institute udsteder til dig, eller som du selv vælger, og at du alene vil være ansvarlig for alle Produkter, som udvikles med dit specialistlogin. 9. Beskyttelse af personlige oplysninger og andre oplysninger 9.1 For hele tiden at kunne skabe nye ting til og forbedre Innovationshjulet.dk kan Playground Institute indsamle visse statistikker om anvendelse fra Innovationshjulet.dk og Enheder, herunder, men ikke begrænset til, oplysninger om, hvordan Innovationshjulet.dk og Enhederne anvendes. 9.2 De indsamlede data undersøges i aggregeret form for at forbedre Innovationshjulet.dk for brugere og Specialister. 10. Ophør af denne Aftale 10.1 Denne Aftale vil fortsat gælde, indtil den er bragt til ophør af dig eller Playground Institute, sådan som det fremgår i det følgende Hvis du ønsker at bringe denne Aftale til ophør, skal du give Playground Institute tredive (30) dages forudgående skriftlig meddelelse herom (medmindre denne Aftale bringes til ophør i henhold til 14.1) 10.3 Playground Institute kan når som helst bringe denne Aftale til ophør, hvis: (A) du har misligholdt en bestemmelse i denne Aftale (B) Playground Institute bliver pålagt dette ved lov (C) du ophører med at være autoriseret Specialist (D) Playground Institute beslutter ikke længere at stille Innovationshjulet.dk til rådighed. 11. ANSVARSFRASKRIVELSE AF GARANTIER 11.1 DU FORSTÅR OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT DIN BRUG AF INNOVATIONSHJULET.DK ER PÅ EGEN RISIKO, OG AT INNOVATIONSHJULET.DK LEVERES "SOM DEN ER OG FOREFINDES" UDEN GARANTIER AF NOGEN ART DIN BRUG AF INNOVATIONSHJULET.DK OG MATERIALE, DER ER DOWNLOADET ELLER PÅ ANDEN VIS HENTET VIA BRUG AF INNOVATIONSHJULET.DK, ER PÅ EGEN RISIKO, OG DU ER ENEANSVARLIG I TILFÆLDE AF SKADE PÅ DIT COMPUTERSYSTEM ELLER ANDEN ENHED ELLER TAB AF DATA, SOM SKYLDES EN SÅDAN BRUG YDERMERE FRASKRIVER PLAYGROUND INSTITUTE SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER OG BETINGELSER AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER OG BETINGELSER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE AF RETTIGHEDER.

7 12. ANSVARSBEGRÆNSNING 12.1 DU FORSTÅR OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT PLAYGROUND INSTITUTE IKKE ER ANSVARLIG I FORHOLD TIL DIG, HVAD ANGÅR TEORETISK ERSTATNINGSANSVAR, FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE ELLER PØNALE SKADER, SOM DU MÅTTE PÅDRAGE DIG, HERUNDER TAB AF DATA, UANSET OM PLAYGROUND INSTITUTE ER BLEVET DETTE FORELAGT ELLER BURDE HAVE VÆRET KLAR OVER MULIGHEDEN FOR, AT SÅDANNE TAB KUNNE FOREKOMME. 13. Skadesløsholdelse 13.1 I det maksimale omfang, loven tillader det, accepterer du at forsvare og skadesløsholde Playground Institute og holde Playground Institute og deres respektive bestyrelsesmedlemmer, ledende medarbejdere, ansatte og agenter skadesløse i forhold til alle krav, retssager eller retshandlinger samt alle tab, alt ansvar, al erstatning og alle omkostninger og udgifter (herunder rimelige advokathonorarer), som fremkommer eller akkumuleres ved (a) din brug af Innovationshjulet.dk i overtrædelse af denne Aftale og (b) dit Produkt, som krænker ophavsret, varemærker, forretningshemmeligheder, udseende af varer, patentrettigheder eller anden immateriel rettighed for nogen person eller krænker deres rettigheder i relation til offentlig omtale eller beskyttelse af personlige oplysninger. 14. Ændringer af Aftalen 14.1 Playground Institute kan når som helst ændre denne Aftale ved at sende en til Specialister med en beskrivelse af de foretagne ændringer. Du bør med jævne mellemrum se på aftalen og tjekke, om der er underretninger om ændringer. Ændringerne har ikke tilbagevirkende kraft. De træder i kraft og vil blive anset for værende accepteret af Specialister (a) med det samme for dem, som blev Specialister, efter at meddelelsen blev offentliggjort, eller (b) når det gælder allerede eksisterende Specialister, på den dato, der er angivet i meddelelsen, hvilket vil være mindst 30 dage efter offentliggørelsen af ændringerne (undtagen ændringer, som er krævet ved lov, der træder i kraft med det samme). Hvis du ikke er enig i ændringerne af Aftalen, skal du bringe din brug af Innovationshjulet.dk til ophør, hvilket er dit eneste og eksklusive retsmiddel. Du accepterer, at din fortsatte brug af Innovationshjulet.dk udgør din accept af de ændrede vilkår for denne Aftale. 15. Generelle juridiske vilkår 15.1 Denne Aftale udgør hele den juridiske aftale mellem dig og Playground Institute og regulerer din brug af Innovationshjulet.dk og erstatter fuldt ud eventuelle tidligere aftaler mellem dig og Playground Institute i relation til Innovationshjulet.dk Du accepterer, at fordi Playground Institute ikke udøver eller gennemtvinger en juridisk rettighed eller et retsmiddel, som er indeholdt i denne Aftale (eller som Playground Institute kan benytte i henhold til gældende lov), skal dette ikke forstås som en formel frafaldelse af Playground Institutes rettigheder, og at disse rettigheder eller retsmidler stadig er tilgængelige for Playground Institute Hvis en domstol, som har jurisdiktion til at træffe afgørelser i denne forbindelse, afgør, at en bestemmelse i disse Vilkår er ugyldig, vil denne bestemmelse i så fald blive fjernet fra denne Aftale uden at påvirke resten af Aftalen. De resterende bestemmelser i denne Aftale vil fortsat være gyldige og retskraftige.

8 15.4 De rettigheder, der gives i denne Aftale, kan hverken tildeles eller overdrages af dig eller Playground Institute uden forudgående skriftlig tilladelse fra den anden part. Hverken du eller Playground Institute må uddelegere forpligtelser eller ansvar i henhold til denne Aftale uden forudgående skriftlig tilladelse fra den anden part. Ethvert andet forsøg på overdragelse er ugyldigt. Hvis du oplever en magtoverdragelse (f.eks. gennem salg eller køb af aktier, fusioner eller anden form for virksomhedstransaktion): (a) skal du give skriftligt varsel til Playground Institute senest 30 dage efter overdragelsen, og (b) Playground Institute kan øjeblikkeligt opsige Aftalen til enhver tid fra magtoverdragelsen og op til 30 dage efter, at Playground Institute har modtaget det skriftlige varsel Alle krav, der udspringer af eller vedrører denne Aftale eller dit forhold til Playground Institute i henhold til denne Aftale, er underlagt lovgivningen i Danmark med undtagelse af Danmarks lovvalgsregler. Du og Playground Institute accepterer endvidere at være underlagt den eksklusive jurisdiktion af Retten i Aalborg til at løse alle juridiske spørgsmål, der udspringer af eller vedrører denne Aftale eller dit forhold til Playground Institute i henhold til denne Aftale, bortset fra at du accepterer, at Playground Institute har lov til at søge om afhjælpning i en hvilken som helst jurisdiktion Forpligtelserne i 5, 6.1 (kun i den udstrækning, det er nødvendigt for at gøre Playground Institute i stand til at efterleve 3.8), 7, 11, 12, 13 og 15 vil fortsat være gældende ved eventuelt udløb eller ophør af denne Aftale. Dato: Underskrift: Virksomhed Adresse Postnummer By Land CVR nummer Kontaktperson Telefonnummer Hjemmeside

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt.

Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt. BETINGELSER FOR HUE Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt. Med dit produkt får du adgang til tjenester til administration, styring og vedligeholdelse

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Forretningsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for køb af Oplevelser online på https://oplevo.dk og via Oplevos mobile app ( Sitet ). Selskabet

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE Denne abonnementsaftale for Mobile RTK Signal Network ("Aftale") er mellem "dig" (brugeren af John Deere Mobile RTK Signal Network) og enheden opført

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY-ID

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY-ID VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY-ID FOR AT FÅ EN BLACKBERRY-ID-KONTO OG KUNNE FÅ ADGANG TIL TJENESTER, DER KRÆVER, AT DU HAR EN BLACKBERRY-ID-KONTO, SKAL DU (1) GENNEMFØRE TILMELDINGSPROCESSEN FOR

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK.

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. SOFTWARE-LICENSAFTALE VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. ENHVER AF OVENNÆVNTE HANDLINGER INDIKERER, AT

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER. 1. Introduktion

UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER. 1. Introduktion UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER Sidst opdateret: 02/04/2013. 1. Introduktion 1.1. Denne Aftale for associerede virksomheder (herefter kaldet Aftalen ) er indgået af og mellem Uniblue Systems

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Ved at deltage i Loyalty Program for Registered Partners ( LPRP ) accepterer deltageren at være forpligtet til at overholde alle nedenstående

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

BlackBerry ID-aftale

BlackBerry ID-aftale BlackBerry ID-aftale BlackBerry-ID-aftalen eller "Aftalen" udgør en juridisk aftale mellem Research In Motion Limited, eller et datterselskab eller koncernselskab af denne, som det er specificeret i BBSLA

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng:

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: VILKÅR OG BETINGELSER 1. Definitioner 1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: Aftale betyder enhver

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER 1. Definitioner 1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: Betingelser betyder disse

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt

Læs mere

Kontrakt d.18.11.2013

Kontrakt d.18.11.2013 Kontrakt d.18.11.2013 mellem Sport & Energy v/niklas Jønsson CVR.nr.: 35259252 Godthåbsvej 188, 1. tv. 2720 Vandløse og KIWIWEB CVR.nr.: 33236506 KIWIWEB Frederiksberg Alle 32, 5 1860 Frederiksberg 1.

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 1. Aftalens omfang. Denne aftale gælder for dit køb af Play4Free Funds, kontakter, mønter, eller nogen andre af vores andre virtuelle valutaer

Læs mere

Boliga ApS vilkår og betingelser

Boliga ApS vilkår og betingelser Boliga ApS vilkår og betingelser Gældende fra d. 01.03.2015 Boliga ApS generelle vilkår og betingelser 1. Introduktion Velkommen til Boliga, Boliga Selvsalg og Boliga Lejnu, der er en del af Boliga ApS,

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

2.1. Priser og indhold for Leverandørens Abonnement findes på Sitet.

2.1. Priser og indhold for Leverandørens Abonnement findes på Sitet. FORRETNINGSBETINGELSER PIPIPCARE 1. ANVENDELSESOMRÅDE Forretningsbetingelserne (herefter Betingelserne ) gælder for køb af en abonnementservice (herefter Abonnement ) på hjemmesiden PipipCare. com (herefter

Læs mere

"Slutbruger": En person eller enhed, der køber produkterne uden kommercielt videresalg for øje.

Slutbruger: En person eller enhed, der køber produkterne uden kommercielt videresalg for øje. Ved at klikke på "Acceptér og godkend" for disse B&O PLAY vilkår og betingelser for videresalg for autoriserede forhandlere, inklusive bilag, bekræfter jeg hermed, (i) at jeg har bemyndigelse til at indgå

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Aftale om licens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om licens og supportydelser til ActivEngage Aftale om licens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale (denne aftale ) om licens og supportydelser til ActivEngage indgås mellem med hovedforretningssted på ( kunden ), og den relevante Promethean-enhed

Læs mere

Aftalen indgås mellem Leverandøren og Organisationen ByggeBasen f.m.b.a., ("OB"), Egebækvej 98, 2850 Nærum, CVR nr. 10050626.

Aftalen indgås mellem Leverandøren og Organisationen ByggeBasen f.m.b.a., (OB), Egebækvej 98, 2850 Nærum, CVR nr. 10050626. LEVERANDØRBETINGELSER Denne leverandøraftale ("Aftalen") finder anvendelse på producenters, handelsselskabers, forhandleres og importørers ("Leverandøren") upload og brug af informationer om produkter

Læs mere

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder 1 Anvendelsesområde Disse vilkår for brug gælder for brugen af TomTom-websteder og omfatter dine rettigheder, forpligtelser og begrænsninger, når du bruger TomTom-websteder.

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K P R I V A T L I V S P O L I T I K 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Neat Meal IVS ( Neat Meal, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR MEDSPACE

GENERELLE BETINGELSER FOR MEDSPACE GENERELLE BETINGELSER FOR MEDSPACE Brugeren har accepteret disse Generelle Betingelser ved at bestille ydelser fra MedSpace. Vores Generelle Betingelser er tilgængelige på MedSpaces website og kan rekvireres

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere