BILAG 3, LEASINGAFTALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 3, LEASINGAFTALE"

Transkript

1 BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***]

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Leasingaftalens parter Kontaktpersoner Det leasede Indregistrering Leasingperioden Leasingydelserne Forsikring Aktiver Maksimumkilometer Brændstofforbrug Service- og vedligeholdelsesaftale Lånebil Tilbagelevering Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler Samtykkeerklæring og underskrifter... 7 Side 2 af 8

3 1. Leasingaftalens parter 1.1 Mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj (Herefter benævnt Leasingtager ) og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] (Herefter benævnt Leasinggiver ) (Leasingtager og Leasinggiver benævnes under ét som "Parterne") er dags dato indgået følgende aftale om overdragelse af brugsretten til de i aftalen specificerede køretøjer (herefter Leasingaftalen ). 2. Kontaktpersoner 2.1 Parterne har udpeget følgende kontaktpersoner til at forestå kontakten vedrørende Leasingaftalen. 2.2 Sundhed og Omsorgs kontaktperson er: [NAVN, TITEL] [ ] [TLF.] 2.3 Leverandørens kontaktperson er: [NAVN, TITEL] [ ] [TLF.] 3. Det leasede 3.1 Leasingtager har leaset følgende køretøj(er): Mærke: Model: Stelnr.: Reg. nr.: Ekstraudstyr: Side 3 af 8

4 Årgang: Kilometertæller: Leverandør: Betaling 1. gang: Administrationsgebyr: DKK 0,00 4. Indregistrering 4.1 Den/de omhandlede køretøj(er) skal indregistreres med Leasinggiver eller dennes samarbejdspartner som ejer og med Leasingtager som bruger. 4.2 Bilen/bilerne skal monteres med Aarhus Kommunes byvåben samt teksten Aarhus Kommune Sundhed og Omsorg på begge fordøre samt på bagsmækken. Leasingtager bestiller og leverer byvåben og tekst for egen regning. 4.3 Bilen/bilerne skal monteres med fortløbende vognnummer på bagsmækken. Leasingtager bestiller og leverer vognnumre for egen regning. 5. Leasingperioden 5.1 Leasingaftalen træder i kraft, når samtlige dokumenter er behørigt underskrevet af Parterne. 5.2 Leasingperioden er aftalt til [ ] måneder beregnet fra den 1. i måneden efter bilens levering. 5.3 Ved leasingperiodens udløb anslås den markedsmæssige restværdi til [ ] DKK inkl. moms. 5.4 Ved ophør af Leasingaftalen har Leasingtager hverken ret eller pligt til at købe bilen. 6. Leasingydelserne 6.1 Den ordinære leasingydelse inklusiv serviceaftale er aftalt til [ ] DKK ekskl. moms pr. måned, jf. Leasinggivers tilbudspris. Leasingydelsen forudsættes fast i hele leasingperioden. Undtaget herfra er den i leasingydelsen indeholdte forrentning, der er fastsat med udgangspunkt i [referencerente], dog således at rentemarginalen, der udgør [...] %, forudsættes fast i hele leasingperioden. 6.2 Betaling sker månedligt forud på forfaldsdagen, første gang for den måned, der starter efter bilens levering til Leasingtager. Samtidig med fakturering af første ordinære leasingydelse faktureres en forholdsmæssig ydelse beregnet for perioden fra bilens levering til udløbet af den pågældende måned. Første leasingydelse kan således være større end den ordinære leasingydelse. 6.2 I den aftalte løbetid betales der samlet [ ] DKK ekskl. moms til Leasinggiver, jf. dog 4.2 i ABL 95 (bilag 3.1), hvortil kan komme ekstra variable udgifter, f.eks. ved overkørte kilometer. Side 4 af 8

5 7. Forsikring 7.1 Det påhviler Leasingtager at tegne forsikring. 7.2 Leasingtager har valgt at tegne ansvars- og kaskoforsikring hos Protector Forsikring. Der henvises i øvrigt til ABL 95, 11 (bilag 3.1). 8. Aktiver 8.1 Hvert år i januar måned skal Leasingtager modtage en aktivliste med bevægelser i det forgangne kalenderår. 8.2 Leasingtager skal have online adgang til database med oplysninger om samtlige leasingbiler sat tilhørende dokumenter som for eksempel leasingaftale, købsfaktura, registreringsattest mv. 9. Maksimumkilometer 9.1 Leasingtager må maksimalt køre [ ] km. i den aftalte leasingperiode, og forholdsmæssigt mindre, hvis Leasingaftalen bringes til ophør forinden. 9.2 Hvis der køres færre kilometer i perioden end det maksimalt tilladte (underkørte kilometer), ydes der tilbagebetaling til Leasingtager med DKK 0,65 pr. km. 9.3 Hvis der køres flere kilometer i perioden end det maksimalt tilladte (overkørte kilometer), ydes der tilbagebetaling til Leasinggiver med DKK 0,65 pr. km. 9.4 Leasingydelsen er baseret på det forventede kilometerforbrug og leasingperiode. Såfremt der opstår afvigelser på mere end km. på den enkelte bil mellem aktuelt fakturerede kilometer og aktuelt kørte kilometer, kan leasingydelsen omberegnes med virkning over den resterende leasingperiode. Omberegningen sker uden omkostninger for Leasingtager. 9.5 Leasinggiver er berettiget til løbende at modtage/trække rapporter med antal kørte kilometer samt kilometerafvigelser i forhold til leasingperioden. 10. Brændstofforbrug [Afsnittet udgår i det omfang der er tale om leasing af elbiler] 10.1 Leasinggiver skal administrere brændstofforbruget med efterfølgende refusion uden om leasingydelsen, således at Leasinggiver kan opkræve udgifterne til brændstof fra Leasingtager, uden at det påvirker Leasingydelsen Leasinggiver skal stille brændstofkort med mulighed for indtastning af kilometer til rådighed for Leasingtager Leasingtager skal have online adgang til database med oplysninger om brændstofforbrug og kilometerstand. Side 5 af 8

6 11. Service- og vedligeholdelsesaftale 11.1 Leasinggiver og Leasingtager har indgået en service- og vedligeholdelsesaftale som en integreret og fast del af denne Leasingaftale Service- og vedligeholdelsesaftalen er vedlagt som bilag 3.3 til nærværende aftale. 12. Lånebil 12.1 Leasinggiver skal samarbejde med Leasingtagers leverandør af autoassistance (pt. Falck) i forbindelse med skader og reparationer, som måtte indtræffe uden for værkstedets åbningstid Leasinggiver skal stille et antal lånebiler svarende til 5 % af den til enhver tid værende vognpark til rådighed i tilfælde af skader og service. Antallet kan reguleres på Leasingtagers forlangende I øvrige tilfælde skal Leasinggiver hente/bringe leasingbilen til/fra den af Leasingtager angivne adresse. 13. Tilbagelevering 13.1 Ved leasingperiodens udløb eller ved ophør af Leasingaftalen, skal Leasinggiver afhente Leasingbilen på et af Leasingtager angivet sted inden for Aarhus Kommune, og Leasinggiver afholder alle hermed forbundne omkostninger Rettidig tilbagelevering af bilen ved Leasingaftalens udløb er den 1. i måneden efter Leasingperiodens udløb eller den dato, der er aftalt ved ophør før Leasingaftalens udløb. Såfremt Leasingaftalen udløber/ophører på en helligdag, en lørdag eller en søndag, er sidste rettidige tilbagelevering første hverdag efter leasingperiodens udløb/ophør Leasingtager accepterer, at Leasinggiver er berettiget til at opkræve en af Leasinggiver beregnet forholdsmæssig Leasingydelse samt andre omkostninger herunder Leasinggivers forøgede udgifter til registreringsafgift, såfremt forhold hos Leasingtager har medført for sen tilbagelevering af bilen. Betaling af denne forholdsmæssige Leasingydelse berettiger ikke Leasingtager til at disponere over bilen efter aftalens ophør, dvs. ved udløbet af opsigelsen Leasingtager accepterer ligeledes, at Leasinggiver har op til 5 hverdages ekspeditionstid for aflevering af nummerplader efter Leasingtagers tilbagelevering af bilen, hvilket medfører, at Leasingtager får en slutafregning vedr. vægtafgift/ejerafgift og forsikringspræmie for en periode efter bilens tilbagelevering Bilen skal ved tilbageleveringen være i driftsmæssig klar og uskadt stand, og ved alle uacceptable mangler, dvs. mangler som ikke skyldes almindeligt slid og ælde, jf. definitionen af mangler i pkt. 13.7, er Leasingtager forpligtet til at afholde de beregnede omkostninger, eller selv at sikre istandsættelse i overensstemmelse med takseringen. Side 6 af 8

7 13.6 Taksering af køretøjet foretages af en uvildig tredjepart uden tilstedeværelse af repræsentanter for Leasingtager og Leasinggiver. Takseringen dokumenteres elektronisk i form af billeder g beskrivelser, der tilstilles Leasingtager Mangler er defineret i bilag 3.4 Stand ved tilbagelevering. 14. Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler 14.1 I øvrigt gælder Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL 95), 3. udgave 2011 mellem Parterne, jf. bilag Samtykkeerklæring og underskrifter 15.1 Leasingtager er indforstået med, at Leasinggiver må udveksle og modtage alle typer oplysninger om forsikringsforholdet, herunder CPR/CVR-nr., med det til enhver tid værende forsikringsselskab til brug for administrative og kreditmæssige formål, herunder restancebehandling mv Leasingtager er endvidere indforstået med, at Leasinggiver må udveksle alle oplysninger, som fremgår af denne Leasingaftale, herunder CPR./CVR-nr., med SKAT til brug for indregistrering af bilen, beregning af registreringsafgift mv Leasingtager er gjort bekendt med, at Leasinggiver i forbindelse med fremskaffelse af bilen samt indgåelse af Leasingaftalen kan betale et vederlag til leverandøren af bilen, og at Leasinggiver på forespørgsel vil oplyse nærmere om størrelsen heraf Leasingtager bekræfter hermed at have modtaget kopi af denne Leasingaftale med bilag Leasingtager accepterer og tiltræde vilkårene og betingelserne i denne leasingaftale og anmoder leverandøren om hjemtagelse, klargøring og eventuel ombygning af bilen Leasingaftalen underskrives i to enslydende originale eksemplarer, hvoraf hver af Parterne opbevarer det ene. Side 7 af 8

8 For Leasinggiver Sted og dato [NAVN, TITEL] For Leasingtager Sted og dato [NAVN, TITEL] Side 8 af 8

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

Privatleasingaftale Bil lease (Alle beløb angivet i denne aftale er inkl. moms)

Privatleasingaftale Bil lease (Alle beløb angivet i denne aftale er inkl. moms) Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet i

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber.

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber. Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber. Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet i juni

Læs mere

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Leasingaftale nr. K-320 A27138 vedrørende 28 Peugeot 208 Active 1,0 5d Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dokumenterne

Læs mere

Norddjurs Kommune Att.: Beredskabschef Leif Bang Fælleskommunalt Beredskab for Norddjurs- og Syddjurs N.P. Josiassens Vej 1 8500 Grenaa

Norddjurs Kommune Att.: Beredskabschef Leif Bang Fælleskommunalt Beredskab for Norddjurs- og Syddjurs N.P. Josiassens Vej 1 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Att.: Beredskabschef Leif Bang Fælleskommunalt Beredskab for Norddjurs- og Syddjurs N.P. Josiassens Vej 1 8500 Grenaa Leasingaftale nr. K-707 A21645 vedrørende Frigørelsesværktøj Vi har

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Beredskabschef Arne Granly Hansen Teknik - Byggeri og Miljø Beredskabskontoret Nørregade 4 5600 Faaborg

Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Beredskabschef Arne Granly Hansen Teknik - Byggeri og Miljø Beredskabskontoret Nørregade 4 5600 Faaborg Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Beredskabschef Arne Granly Hansen Teknik - Byggeri og Miljø Beredskabskontoret Nørregade 4 5600 Faaborg Tilbud på finansiel leasing af Tankvogn 21. februar 2011 Som ønsket

Læs mere

Toyota Privatleasing - Q and A

Toyota Privatleasing - Q and A Toyota Privatleasing - Q and A Valg af bil Jeg vil gerne lease en Toyota hvordan gør jeg? Kan jeg privatlease en brugt bil? Hvad gør jeg med salg af min nuværende bil? Kan min nuværende bil indgå i finansiering

Læs mere

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL 95-2. udgave 2004) Udarbejdet af FINANS OG LEASING Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber 1 1 - Anvendelsesområde 1. Disse betingelser

Læs mere

Forretningsgang Fleet Management

Forretningsgang Fleet Management Side 1 af 5 Formålet med denne forretningsgang er, at beskrive de praktiske forhold omkring det daglige samarbejde for kunder med en Samarbejdsaftale, finansiel leasing. 1. Primære forhandlere Nordania

Læs mere

Værd at vide om Hyundai PrivatLeasing - FAQ

Værd at vide om Hyundai PrivatLeasing - FAQ Værd at vide om Hyundai PrivatLeasing - FAQ Valg af bil Kan jeg privatlease en brugt bil? Hvad gør jeg med hensyn til salg af min nuværende bil? Kan min nuværende bil indgå i finansieringen af leasingbilen,

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Privatleasingaftale Imellem & BMC Leasing A/S, Spedalsø 61, 8700 Horsens, CVR 30617118

Privatleasingaftale Imellem & BMC Leasing A/S, Spedalsø 61, 8700 Horsens, CVR 30617118 SKAT Jr.nr 10-187995 Spedalsø 61 8700 Horsens Tlf. 97 18 17 16 Aftale Privatleasingaftale Imellem & BMC Leasing A/S, Spedalsø 61, 8700 Horsens, CVR 30617118 Objekt : Reg. nummer: Stelnummer: Farve: Anhængertræk

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 24-03-2015 Bilag A.3 Serviceaftale Sagsnr. 2015-0076973 Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Skrevet af: Elvan Alici og Pia Holm Jensen HA (jur.) Afleveringsdato: 3. maj 2010 Vejledere: René Franz Henschel Erhvervsjuridisk Institut og Peder Harbjerg

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) Advokatpartnerselskab J.nr. 295584-AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) og [Leverandørens

Læs mere