danskernes sundhed Skema 2 Statens Institut for Folkesundhed Socialforskningsinstituttet IP. nr.: Us

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "danskernes sundhed Skema 2 Statens Institut for Folkesundhed Socialforskningsinstituttet IP. nr.: Us. 5736-2"

Transkript

1 Skema 2 IP. nr.: danskernes sundhed 2005 Statens Institut for Folkesundhed Socialforskningsinstituttet Tak fordi De vil deltage i denne undersøgelse og besvare dette spørgeskema, der først og fremmest handler om sundhed og trivsel. Deres personlige oplysninger anvendes kun i anonym form til statistik, og De vil derfor ikke være genkendelig som enkeltperson. Det er naturligvis frivilligt om De vil besvare og returnere skemaet, men det er vigtigt for undersøgelsens resultater, at så mange som muligt besvarer det. Hvis De har adgang til Internettet, kan De se eksempler på, hvorledes Deres oplysninger kommer til at indgå i anonyme statistikker. Klik Dem ind på og videre til Ugens tal for Folkesundhed. Spørgeskemaet bedes venligst udfyldt inden for de næste 14 dage. Send det til Socialforskningsinstituttet i den vedlagte svarkuvert (portoen er betalt). Socialforskningsinstituttet omsætter oplysningerne til elektronisk form, og Statens Institut for Folkesundhed foretager dernæst de videnskabelige analyser af data, inden de offentliggøres. Hvis De har spørgsmål til skemaet eller undersøgelsen, er De velkommen til at ringe til Mette Kjøller eller Ulrik Hesse på tlf hos Statens Institut for Folkesundhed. På forhånd tak for hjælpen. Finn Kamper-Jørgensen Direktør, læge Statens Institut for Folkesundhed Us

2 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte et kryds i den kasse, hvor De synes, svaret passer bedst. Kun hvis det er angivet, må der sættes flere kryds i samme spørgsmål. Nogle spørgsmål er lettere at besvare end andre. Hvis De går i stå ved besvarelsen af et enkelt spørgsmål, så gå hellere videre til det næste frem for helt at opgive at udfylde skemaet. Det er meget vigtigt for os, at De sender skemaet tilbage til os i den frankerede svarkuvert også selv om nogle spørgsmål ikke er besvaret. Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Sæt et tydeligt kryds i den rigtige kasse. 1. Hvordan synes De, Deres helbred er alt i alt? Rigtigt Forkert Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt Hvis De krydser i en forkert kasse, så skraver kassen og sæt et kryds i den rigtige kasse. 16a. Er det ældste af disse børn en pige eller en dreng? Rigtigt Forkert Pige Dreng Tal skrives i felterne. 16b. Hvad er hans/hendes fødselsdato? Dag måned årstal Skriv tydeligt og meget gerne blokbogstaver. 19. Når De føler Dem stresset og har brug for at slappe af, hvad gør De så? Skriv:

3 Tekst 1. De første spørgsmål handler om Deres opfattelse af Deres helbred. Det kan godt være, at nogle spørgsmål ligner dem, De besvarede under interviewet, men besvar dem venligst alligevel. Besvarelserne vil give et overblik over, hvordan De har det, og hvor godt De er i stand til at udføre Deres daglige gøremål. Besvar hvert spørgsmål ved at sætte kryds ved det svar, der passer bedst på Dem. Hvis De er i tvivl om, hvordan De vil svare, svar da venligst så godt De kan. 1. Hvordan synes De, Deres helbred er alt i alt? Fremragende... 1 Vældig godt... 2 Godt... 3 Mindre godt... 4 Dårligt Sammenlignet med for ét år siden, hvordan er Deres helbred alt i alt nu? Meget bedre nu end for ét år siden... 1 Noget bedre nu end for ét år siden... 2 Nogenlunde det samme... 3 Noget dårligere nu end for ét år siden... 4 Meget dårligere nu end for ét år siden

4 3. De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er De på grund af Deres helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget? Ja, meget begrænset Ja, lidt begrænset 1. Krævende aktiviteter som fx at løbe, løfte tunge ting, deltage i anstrengende sport Nej, slet ikke begrænset 2. Lettere aktiviteter såsom at flytte et bord, støvsuge eller cykle At løfte eller bære dagligvarer At gå flere etager op ad trapper At gå én etage op ad trapper At bøje sig ned eller gå ned i knæ Gå mere end én kilometer Gå nogle hundrede meter Gå 100 meter Gå i bad eller tage tøj på Har De inden for de sidste 4 uger haft nogen af følgende problemer med Deres arbejde eller andre daglige aktiviteter på grund af Deres fysiske helbred? 1. Jeg har skåret ned på den tid, jeg bruger på arbejde eller andre aktiviteter Jeg har nået mindre, end jeg gerne ville Jeg har været begrænset i, hvilken slags arbejde eller andre aktiviteter, jeg har kunnet udføre Jeg har haft besvær med at udføre mit arbejde eller andre aktiviteter (fx krævede det en ekstra indsats) Ja Nej 2

5 5. Har De inden for de sidste 4 uger haft nogen af følgende problemer med Deres arbejde eller andre daglige aktiviteter på grund af følelsesmæssige problemer? 1. Jeg har skåret ned på den tid, jeg bruger på arbejde eller andre aktiviteter Jeg har nået mindre, end jeg gerne ville Jeg har udført mit arbejde eller andre aktiviteter mindre omhyggeligt, end jeg plejer Inden for de sidste 4 uger, hvor meget har Deres fysiske helbred eller følelsesmæssige problemer vanskeliggjort Deres kontakt med familie, venner, naboer eller andre? Ja Slet ikke... 1 Lidt... 2 Noget... 3 En hel del... 4 Virkelig meget Hvor stærke fysiske smerter har De haft i de sidste 4 uger? Ingen smerter... 1 Meget lette smerter... 2 Lette smerter... 3 Middelstærke smerter... 4 Stærke smerter... 5 Meget stærke smerter... 6 Nej 3

6 8. Inden for de sidste 4 uger, hvor meget har fysisk smerte vanskeliggjort Deres daglige arbejde (både arbejde udenfor hjemmet og husarbejde)? Slet ikke... 1 Lidt... 2 Noget... 3 En hel del... 4 Virkelig meget Disse spørgsmål handler om, hvordan De har haft det i de sidste 4 uger. Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger: Hele tiden Det meste af tiden En hel del af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt 1. Har De følt Dem veloplagt og fuld af liv? Har De været meget nervøs? Har De været så langt nede, at intet kunne opmuntre Dem? Har De følt Dem rolig og afslappet? Har De været fuld af energi? Har De følt Dem trist til mode? Har De følt Dem udslidt? Har De været glad og tilfreds? Har De følt Dem træt? Inden for de sidste 4 uger, hvor stor en del af tiden har Deres fysiske helbred eller følelsesmæssige problemer gjort det vanskeligt at se andre mennesker (fx besøge venner, slægtninge osv.)? Hele tiden... 1 Det meste af tiden... 2 Noget af tiden... 3 Lidt af tiden... 4 På intet tidspunkt

7 11. Hvor rigtige eller forkerte er de følgende udsagn for Deres vedkommende? Helt rigtigt Overvejende rigtigt Ved ikke Overvejende forkert Helt forkert 1. Jeg bliver nok lidt lettere syg end andre Jeg er lige så rask som enhver anden, jeg kender Jeg forventer, at mit helbred bliver dårligere Mit helbred er fremragende Har De langvarige/kroniske smerter, der har varet i 6 måneder eller mere? Ja... 1 Nej... 5 Fortsæt venligst med tekst 2 12a. Hvis ja til kroniske smerter: Ja Nej 1. Føler De Dem tilstrækkeligt undersøgt for Deres langvarige/kroniske smertetilstand? Føler De Dem tilstrækkeligt behandlet for Deres langvarige/kroniske smertetilstand? Tekst 2. Nu kommer der nogle spørgsmål om Deres forhold til naturen. 13. Hvor langt er der fra Deres bolig til nærmeste grønne område eller naturområde? Mindre end 300 m 300 m - 1 km 1-5 km Mere end 5 km 1. Strand, hav, sø Park, grønt område Skov Landbrugsmarker Andet åbent naturområde

8 14. Hvor ofte kommer De i sommerhalvåret ud i et grønt område eller et naturområde? Dagligt Flere gange ugentligt Ugentligt Månedligt Sjældent/ aldrig 1. Strand, hav, sø Park, grønt område Skov Landbrugsmarker Andet åbent naturområde Hvad er de væsentligste grunde til, at De kommer ud i grønne områder eller naturområder? (Gerne flere kryds) 1. For at nyde vejret, få frisk luft For at følge årstiderne, plante- og dyrelivet For at stresse af, slappe af For at motionere, holde mig i form For at gøre noget sammen med venner og familie For at være i fred og ro, fri for støj For at arbejde med dyr, jord eller skov (som erhverv) Andre grunde, skriv: 1 9. Kommer slet ikke ud i grønne områder eller naturområder

9 Tekst 3. Nu kommer der nogle spørgsmål om Deres familie. 16. Har De hjemmeboende børn i alderen 4-15 år? Ja... 1 Nej... 5 Fortsæt venligst med tekst 4 16a. Er det ældste af disse børn en pige eller en dreng? Pige... 1 Dreng b. Hvad er hans/hendes fødselsdato? Dag måned årstal 7

10 17. Vi vil bede Dem vurdere, om beskrivelserne nedenfor passer på Deres ældste barn. For hvert spørgsmål kan De svare, om det ikke passer, passer delvist eller passer godt på Deres barn. Vi vil bede Dem svare ud fra barnets adfærd inden for de sidste 6 måneder. Det vil være en stor hjælp for os, hvis De besvarer alle spørgsmålene, også selvom De er i tvivl eller synes, at beskrivelserne ikke helt giver mening i forhold til barnets alder. Passer ikke Passer delvist Passer godt 1. Er hensynsfuld og betænksom over for andre Er rastløs, overaktiv, har svært ved at holde sig i ro i længere tid Klager ofte over hovedpine, ondt i maven eller kvalme Er god til at dele med andre børn (slik, legetøj, blyanter) Har ofte raserianfald eller bliver let hidsig Er lidt af en enspænder, leger mest alene Gør for det meste, hvad der bliver sagt Bekymrer sig om mange ting, virker ofte bekymret Prøver at hjælpe, hvis nogen slår sig, er kede af det eller skidt tilpas Sidder konstant uroligt på stolen, har svært ved at holde arme og ben i ro Har mindst én god ven Kommer ofte i slagsmål eller mobber andre børn Er ofte ked af det, trist eller har let til gråd Er generelt vellidt af andre børn Er nem at distrahere, mister let koncentrationen Er utryg og klæbende i nye situationer, bliver nemt usikker på sig selv Er god mod mindre børn Lyver eller snyder ofte Bliver mobbet eller drillet af andre børn Tilbyder ofte af sig selv at hjælpe andre (forældre, lærere, andre børn) Tænker sig om før han/hun handler Stjæler fra hjemmet, i skolen eller andre steder Kommer bedre ud af det med voksne end med andre børn Er bange for mange ting, er nem at skræmme Gør tingene færdige, er god til at koncentrere sig Copyright: Robert Goodman,

11 Tekst 4. De næste spørgsmål drejer sig om Deres personlige velbefindende. 18. Spørgsmålene drejer sig om Deres følelser og tanker inden for den sidste måned. Ved hvert spørgsmål bedes De angive, hvor ofte De følte eller tænkte på den pågældende måde. Hvor ofte: Aldrig Næsten aldrig En gang imellem Ofte Meget ofte 1. Er De blevet bragt ud af det over noget, der skete uventet? Har De følt, at De var ude af stand til at kontrollere de betydningsfulde ting i Deres liv? Har De følt Dem nervøs og stresset? Har De følt Dem sikker på, at De var i stand til at klare Deres personlige problemer? Har De følt, at tilværelsen formede sig efter Deres hoved? Har De oplevet, at De ikke kunne overkomme alt det, De skulle? Har De været i stand til at håndtere dagligdagens irritationsmomenter? Har De følt, at De havde styr på tingene? Er De blevet vred på grund af ting, De ikke var herre over? Har De følt, at vanskelighederne hobede sig så meget op, at De ikke kunne magte dem? Når De føler Dem stresset og har brug for at slappe af, hvad gør De så? Skriv: 9

12 Tekst 5. Nu kommer der spørgsmål om Deres livsomstændigheder. 20. Har De i løbet af Deres barndom og ungdom været ude for nogle af følgende alvorlige begivenheder? Ja Nej 1. Langvarig sygdom hos én af Deres forældre? At være anbragt borte fra Deres hjem? Langvarige familiekonflikter? Langvarig arbejdsløshed hos Deres far eller mor? Langvarige økonomiske problemer i familien? a. Har De i løbet af Deres arbejdsliv og karriere været ude for nogle af følgende alvorlige begivenheder? Kryds venligst af under ikke relevant, såfremt De aldrig har været erhvervsaktiv. Ja, inden for det sidste år Ja, for 1-5 år siden Ja, for mere end 5 år siden Nej Ikke relevant 1. Langvarige eller alvorlige konflikter med kollegaer? Langvarige eller alvorlige konflikter med overordnede? Langvarige eller alvorlige konflikter med underordnede? b. Har De i løbet af Deres voksenliv været ude for nogle af følgende alvorlige begivenheder? Ja, inden for det sidste år Ja, for 1-5 år siden Ja, for mere end 5 år siden 10 Nej Ikke relevant 1. Langvarig eller alvorlig sygdom hos børn? Langvarige eller alvorlige konflikter med voksne børn? Langvarige eller alvorlige ægteskabelige problemer eller problemer med fast samlever? Langvarig eller alvorlig sygdom eller død hos familiemedlem?

13 Tekst 6. De næste spørgsmål passer måske slet ikke på Deres situation men det er vigtigt for os, at De alligevel besvarer dem. 21. Har De nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? 21a. Hvis ja: Hvor gammel var De, da De prøvede stoffet første gang? 21. Har De nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? Nej Ja, inden for den seneste måned Ja, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned) Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år) 21a. Hvor gammel var De, da De prøvede stoffet første gang? Skriv alder 1. Hash År 2. Amfetamin (speed) År 3. Ecstacy År 4. Kokain År 5. LSD År 6. Heroin År 7. Svampe med euforiserende virkning (psilocybinsvampe) År 8. Andre stoffer, skriv hvilke: År 11

14 22. Hvor mange dage i løbet af den seneste måned har De brugt et eller flere af de nævnte stoffer? Har aldrig brugt stoffer... 1 Har ikke brugt stoffer inden for den seneste måned... 2 Har brugt stoffer 1-3 dage inden for den seneste måned... 3 Har brugt stoffer 4-9 dage inden for den seneste måned... 4 Har brugt stoffer dage inden for den seneste måned... 5 Har brugt stoffer 20 eller flere dage inden for den seneste måned

15 Tekst 7. Nu kommer der spørgsmål om, hvor fysisk aktiv De er. Det er nogle andre spørgsmål end dem, De besvarede i interviewet. 23. Vi ønsker at undersøge de forskellige former for fysisk aktivitet, De udfører. Vi beder Dem om at angive, hvor megen tid De har været fysisk aktiv de sidste 7 dage. Tænk på den aktivitet De udførte på arbejdspladsen, i forbindelse med husarbejde, i forbindelse med transport fra et sted til et andet eller i forbindelse med bevægelse, motion og sport i fritiden. Angiv den fysiske aktivitet, som De udfører i mindst 10 minutter ad gangen. Hård fysisk aktivitet får Dem til at trække vejret meget mere end normalt. Moderat fysisk aktivitet får Dem til at trække vejret noget mere end normalt. 23a. Angiv hvor mange dage De var fysisk aktiv. (Skriv 0 hvis De slet ikke var fysisk aktiv). 23b. Angiv hvor lang tid De gennemsnitlig brugte pr. dag. (Skriv 0 hvis De slet ikke var fysisk aktiv). Spørgsmål 23a. Spørgsmål 23b. Typisk tid pr. dag Hvor tit har De de sidste 7 dage Dage pr. uge Timer Minutter 1. - udført hård fysisk aktivitet? (Fx tunge løft, gravearbejde, lavet aerobics eller cyklet hurtigt) udført moderat fysisk aktivitet? (Fx mindre løft, cyklet i moderat tempo, jogget). Inkluder ikke gåture gået ture? (Fx på arbejdet og i hjemmet, gang fra sted til sted, gåture i fritiden, motion og idræt)... 23c. Typisk tid pr. dag Hvor megen tid har De i løbet af de sidste 7 dage brugt på at sidde ned både i og uden for arbejdstiden? (Fx ved et skrivebord, med familie eller venner, når De har læst eller set TV)... Timer Minutter 13

16 24. Hvilke former for træning eller idræt har De dyrket inden for det seneste år? Skriv hvilke: Har ikke trænet eller dyrket idræt... 1 Fortsæt venligst med tekst 8 24a. Hvis De har trænet eller dyrket idræt inden for det seneste år: Hvad er de to vigtigste årsager til, at De træner eller dyrker idræt? (Kun 2 kryds) 1. For at være i form, komme i form For udseendets skyld For at være sammen med andre For at tabe mig For at have det sjovt For at koble af Andet, skriv hvad: 1 Tekst 8. De har allerede svaret på nogle spørgsmål vedr. Deres kostvaner i interviewet. Her kommer der nogle spørgsmål, der især handler om Deres aftensmåltid. 25. Hvem laver oftest aftensmad hjemme hos Dem? Det gør jeg selv... 1 Det gør min ægtefælle/samlever... 2 Min ægtefælle/samlever og jeg skiftes... 3 Min ægtefælle/samlever og jeg laver mad sammen... 4 Andre, skriv hvem: 5 14

17 26. Disse spørgsmål handler om Deres aftensmad. Hvor ofte spiser De: Hver dag eller næsten hver dag Nogle gange om ugen Nogle gange om måneden Højst en gang om måneden Sjældnere eller aldrig 1. Varm mad til aften? Aftensmad uden kød? Økologiske madvarer i aftensmaden? Nye retter eller nye madvarer til aftensmad? Foretrækker De at spise forret eller dessert, når De får mere end en ret? Forret... 1 Dessert Hvor ofte: Nogle gange om ugen eller oftere Nogle gange om måneden Højst en gang om måneden Sjældnere eller aldrig 1. Har De gæster til spisning om aftenen? Spiser De på restaurant? Spiser De fastfood eller grillmad?

18 29. De næste spørgsmål handler om Deres holdning til Deres krop, vægt og spisevaner. Sæt kryds ud for det, der passer bedst til, hvordan De har det, eller hvad De gør. Meget ofte Ofte Sjældent Aldrig 1. Jeg får dårlig samvittighed, når jeg spiser slik Jeg er på slankekur Jeg er tilfreds med mine spisevaner For at tabe mig eller undgå at tage på i vægt, går jeg på sulte/fastekur For at tabe mig eller undgå at tage på i vægt, bruger jeg slankepiller eller slankepulver Jeg kaster op for at komme af med det, jeg har spist Det er ubehageligt for mig at spise sammen med andre Jeg er bange for, at jeg ikke kan holde op med at spise, når jeg først er begyndt Jeg er tilfreds med mig selv a. Hvor rigtige er følgende udsagn: Rigtigt Næsten rigtigt Kun lidt rigtigt Forkert 1. Jeg føler, det er nødvendigt at følge en streng diæt eller overholde andre madritualer for at kontrollere, hvad jeg spiser Jeg føler, at mit ønske om at tabe mig har taget overhånd

19 Tekst 9. De næste spørgsmål handler om, Deres læse- og fjernsynsvaner. 30. Hvor ofte læser De følgende avistyper? Ofte Ind imellem Aldrig 1. Landsdækkende morgenaviser Lokale, regionale dagblade Formiddagsaviser Gratis aviser, lokale ugeaviser Hvor lang tid bruger De om dagen på at se TV? Mere end 4 timer om dagen timer om dagen... 2 En halv til en hel time om dagen... 3 Mindre end en halv time om dagen... 4 Jeg ser aldrig eller kun meget sjældent TV... 5 Tekst 10. Nu vil vi bede Dem om at måle Deres taljevidde med det målebånd, De fik udleveret sammen med spørgeskemaet. De skal måle på det smalleste sted mellem hoftekammen og nederste ribben. Vær opmærksom på at De aflæser målebåndet fra den rigtige ende. 32. Hvor mange centimeter måler De om taljen? Skriv antal centimeter: 17

20 Tekst 11. De næste spørgsmål drejer sig om sovevaner. 33. Synes De selv, De får nok søvn til at føle Dem udhvilet? Ja, som regel... 1 Ja, men ikke tit nok... 2 Nej, aldrig (næsten aldrig) Hvor mange timers søvn får De sædvanligvis? Skriv antal hele timer: 35. Har De problemer med at falde i søvn om aftenen? Ja, hver aften eller næsten hver aften... 1 Ja, et par gange om ugen... 2 Ja, et par gange om måneden... 3 Nej, sjældent eller aldrig... 4 Fortsæt venligst med spørgsmål 36 35a. Hvad er årsagen til, at De har svært med at falde i søvn? (Gerne flere kryds) 1. Arbejdsrelaterede problemer Familiemæssige/personlige problemer Egen sygdom Støj fra andre i boligen Støjgener fra fx gadetrafik, tog, fly, naboer mm Andet, skriv hvad: 1 18

21 36. Vågner De sædvanligvis om natten eller for tidligt om morgenen? Ja, hver nat eller næsten hver nat... 1 Ja, et par gange om ugen... 2 Ja, et par gange om måneden... 3 Nej, sjældent eller aldrig... 4 Fortsæt venligst med tekst 12 36a. Hvad er årsagen til, at De vågner midt om natten eller for tidligt om morgenen? (Gerne flere kryds) 1. Arbejdsrelaterede problemer Familiemæssige/personlige problemer Børn Egen sygdom Støj fra andre i boligen Er tørstig eller sulten (nattespisning) Toiletbesøg Støjgener fra fx gadetrafik, tog, fly, naboer mm Andet, skriv hvad: 1 19

22 Tekst 12. Nu kommer der nogle spørgsmål om Deres holdninger og forventninger. 37. Hvor vigtigt er det for Dem: Særdeles vigtigt Meget vigtigt Vigtigt Ikke særlig vigtigt Slet ikke vigtigt 1. - at have et spændende arbejdsliv? at have gode familierelationer? at have et godt helbred? at have en god bolig? at have gode venner? at have et godt seksualliv? at have et godt fritidsliv? at rejse? at have mange penge? at dyrke min tro, spiritualitet? at leve i et demokrati? at være elsket? at være dygtig? at leve sundt?

23 38. Nedenfor er der en række udsagn om fremtiden. Angiv venligst hvor enig eller uenig De er i hvert udsagn: Helt enig Overvejende enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Helt uenig 1. Den største trussel mod samfundet er forurening og miljøødelæggelse Privatisering af den offentlige sektor forbedrer effektivitet og service Brugerbetaling inden for sundhedssektoren er en nødvendighed Verden bliver et stadig bedre sted at leve Det bliver lettere at tackle problemer med alderen Jeg tror, jeg kommer til at nå de mål, jeg har sat mig Jeg vil altid synes, at mit liv er værd at leve Er De medlem af folkekirken eller et andet trossamfund? Ja... 1 Nej... 5 Fortsæt venligst med spørgsmål 40 39a. Hvis ja: Hvilket? Den danske folkekirke Romersk katolsk Jehovas vidner, adventister mv Jøde Muslim Hindu Buddhist Andet, skriv: 08 Ved ikke

24 40. Er De religiøst aktiv? (Fx kirkegang, meditation, bøn, tekstlæsning). Ja, dagligt... 1 Ja, nogle gange om ugen... 2 Ja, nogle gange om måneden... 3 Ja, nogle gange om året... 4 Nej, aldrig Uanset om De går i kirke eller ej, vil De da mene, at De er et troende menneske? Ja, et troende menneske... 1 Nej, et ikke troende menneske... 2 Nej, overbevist ateist... 3 Ved ikke... 8 Tekst 13. De næste spørgsmål drejer sig om Deres alkoholvaner. Det er nogle andre spørgsmål end dem, vi stillede i interviewet. De første spørgsmål handler om Deres vaner i den seneste tid. 42. Hvor tit drikker De noget, der indeholder alkohol? Aldrig... 1 Fortsæt venligst med tekst 14 Højst én gang om måneden gange om måneden gange om ugen gange om ugen eller oftere

25 43. Hvor mange genstande drikker De almindeligvis, når De drikker noget? 1 fl. pilsner = 1 genstand 1 fl. stærk øl = 1,5 genstand 1-2 genstande glas rød-/hvidvin = 1 genstand 3-4 genstande fl. rød-/hvidvin = 6 genstande 5-6 genstande glas hedvin = 1 genstand 1 fl. hedvin 70 cl. = 10 genstande 7-9 genstande snaps = 1 genstand 10 eller flere genstande fl. spiritus 75 cl. = 25 genstande 44. Hvor tit drikker De fem genstande eller flere ved samme lejlighed? Næsten dagligt eller dagligt... 1 Ugentligt... 2 Månedligt... 3 Sjældnere... 4 Aldrig

26 45. De næste spørgsmål handler om Deres alkoholvaner inden for det seneste år. Nej, aldrig Sjældent Månedligt Ugentligt Dagligt eller næsten dagligt 1. Har De indenfor det seneste år oplevet, at De ikke kunne stoppe, når De først var begyndt at drikke? Har De indenfor det seneste år oplevet, at De ikke kunne gøre det De skulle, fordi De havde drukket? Har De indenfor det seneste år måttet have en lille én om morgenen, efter at De havde drukket meget dagen før? Har De indenfor det seneste år haft dårlig samvittighed eller fortrudt, efter at De havde drukket? Har De indenfor det seneste år oplevet, at De ikke kunne huske, hvad der skete aftenen før, fordi De havde drukket? De næste spørgsmål handler om Deres alkoholvaner gennem livet. Nej, aldrig Ja, men ikke det seneste år Ja, inden for det seneste år 1. Er De selv eller andre nogensinde kommet til skade ved en ulykke, fordi De havde drukket? Har nogen i familien, en ven, en læge eller andre været bekymret over Deres alkoholvaner eller foreslået Dem at skære ned?

27 Tekst 14. Nu kommer der et par spørgsmål om at være forsøgsperson i forbindelse med forskning. 47. Har De nogensinde sagt ja til selv at deltage i lægevidenskabelig forskning eller være forsøgsperson og skrevet under på det - for eksempel ved undersøgelse af hvordan ny medicin virker? Ja, en enkelt gang... 1 Ja, flere gange... 2 Nej... 3 Fortsæt venligst med tekst 15 Ved ikke... 8 Fortsæt venligst med tekst 15 47a. Hvis ja: Var det inden for det seneste år? Ja... 1 Nej Tænk på det sidste forsøg eller forskningsprojekt, De deltog i. Hvad er Deres oplevelse og vurdering af det? Enig Uenig Ved ikke 1. Jeg følte mig værdigt behandlet som menneske Jeg fik hele tiden god information Jeg følte mig bedre behandlet end normalt ved at være med i forskningen/forsøget Jeg følte mig presset ind i forsøget/forskningen Jeg oplevede, at lægerne var mere interesseret i min sygdom end i mig selv Jeg tror, at jeg har gavnet andre mennesker ved at være med i forskning/forsøg Jeg ønskede at hjælpe forskeren/lægen Jeg anede ikke, at jeg var med i forskning/forsøg før meget sent i forløbet Hvis jeg får tilbuddet, vil jeg gerne deltage en anden gang Mine oplevelser er så negative, at jeg vil sige nej, hvis jeg bliver tilbudt at deltage en anden gang

28 Tekst 15. De næste emner i spørgeskemaet handler om selvmordstanker og forsøg, om seksualliv og om vold og seksuelle overgreb. Nogle mennesker synes det kommer alt for tæt på Deres privatliv, at vi stiller sådanne spørgsmål. Derfor skal De huske på, at det er frivilligt at være med i undersøgelsen, og at De kan undlade at besvare spørgsmålene. Men vi beder Dem også huske på, at Deres oplysninger kun anvendes anonymt til statistik, og derfor vil De ikke kunne genkendes som enkeltperson. 49. Har De inden for det sidste år tænkt på at tage Deres eget liv, selvom De faktisk ikke ville gøre det? Ja... 1 Nej... 5 Ved ikke Har De nogensinde forsøgt at tage Deres eget liv? Ja, inden for det sidste år... 1 Ja, tidligere... 2 Nej... 3 Fortsæt venligst med tekst 16 50a. Hvis ja: Ja Nej Ved ikke 1. Fik De skader, eller blev De syg som følge af forsøget på at tage Deres eget liv? Medførte skaderne eller sygdommen, at De måtte have lægehjælp, fx fra egen læge, vagtlægen eller skadestue? Blev De indlagt på hospital som følge af forsøget på at tage Deres liv?

29 Tekst 16. De næste spørgsmål vedrører Deres seksualliv. 51. I hvor høj grad har De inden for det seneste år fået dækket Deres seksuelle behov? Fuldstændigt... 1 Næsten fuldstændigt... 2 Delvist... 3 Lidt... 4 Slet ikke... 5 Har ikke haft seksuelle behov inden for det seneste år... 6 Ved ikke Hvilken beskrivelse passer bedst på de personer, De har følt Dem seksuelt tiltrukket af, efter De fyldte 15 år? Kun personer af det modsatte køn... 1 Overvejende personer af det modsatte køn, men også én eller flere personer af mit eget køn... 2 Nogenlunde lige ofte kvinder og mænd... 3 Overvejende personer af mit eget køn, men også én eller flere personer af det modsatte køn... 4 Kun personer af mit eget køn... 5 Har aldrig følt mig seksuelt tiltrukket af nogen Hvor gammel var De ved Deres første samleje? Skriv alder: Har aldrig haft samleje... 2 Fortsæt venligst med spørgsmål 59 Ved ikke

30 53a. Hvor mange seksualpartnere har De i alt haft, efter De fyldte 15 år? Ingen partner partnere partnere partnere partnere eller flere partnere b. Hvor ofte inden for det seneste år har De haft seksuelt samvær med en partner? Hver dag gange om ugen gange om ugen gange om måneden... 4 Mindre end 1 gang om måneden... 5 Slet ikke det seneste år... 6 Ved ikke c. Hvilken beskrivelse passer bedst på Deres seksuelle partnere, efter De fyldte 15 år? Kun personer af det modsatte køn... 1 Overvejende personer af det modsatte køn, men også én eller flere personer af mit eget køn... 2 Nogenlunde lige ofte kvinder og mænd... 3 Overvejende personer af mit eget køn, men også én eller flere personer af det modsatte køn... 4 Kun personer af mit eget køn... 5 Har aldrig haft en seksualpartner

31 54. Har De inden for det seneste år oplevet manglende eller nedsat lyst til sex? Ja, hele tiden... 1 Ja, ofte... 2 Ja, ind imellem... 3 Ja, men sjældent... 4 Nej, aldrig... 5 Gå venligst til filter 1 54a. Har den manglende eller nedsatte lyst til sex været et problem for Dem? Ja... 1 Nej... 5 Filter 1. Hvis De er mand: fortsæt venligst med spørgsmål 55 Hvis De er kvinde: fortsæt venligst med spørgsmål Hvor ofte inden for det seneste år har De oplevet nedenstående situationer ved seksuelt samvær? Svar også på om De synes, at det har været et problem for Dem. Har ikke haft seksuelt samvær inden for det seneste år 1 Fortsæt venligst med spørgsmål 56 Slet ikke Oplevet dette inden for det seneste år? Sjældent Ind imellem Ofte Oplevet dette som et problem? Hver gang Ja Nej 1. Min rejsning har ikke været kraftig nok til indtrængning Min rejsning er forsvundet ret hurtigt efter indtrængning Jeg har haft for tidlig sædafgang Jeg har ikke eller med stort besvær opnået udløsning (orgasme) Jeg har haft smerter i kønsorganerne ved samleje

32 56. Er De omskåret? Nej... 1 Ja, jeg blev omskåret, da jeg var mindre end ½ år gammel... 2 Ja, jeg var ½ - 11 år gammel... 3 Fortsæt venligst med spørgsmål 59 Ja, jeg var år gammel... 4 Ja, jeg var 40 år eller derover Hvor ofte inden for det seneste år har De oplevet nedenstående situationer ved seksuelt samvær? Svar også på om De synes, at det har været et problem for Dem. Har ikke haft seksuelt samvær inden for det seneste år 1 Fortsæt venligst med spørgsmål 58 Slet ikke Oplevet dette inden for det seneste år? Sjældent Ind imellem Ofte Oplevet dette som et problem? Hver gang Ja Nej 1. Jeg er ikke blevet tilstrækkelig fugtig i skeden Jeg har ikke eller med stort besvær opnået udløsning (orgasme) Jeg har haft skedekrampe, som forhindrer indtrængning Jeg har haft smerter i kønsorganerne ved samleje

33 58. Er Deres ægtefælle eller faste mandlige partner omskåret? Nej... 1 Ja, han blev omskåret, da han var mindre end ½ år gammel... 2 Ja, han var ½ - 11 år gammel... 3 Ja, han var år gammel... 4 Ja, han var 40 år eller derover... 5 Ja, men jeg ved ikke, hvor gammel han var ved omskæringen... 6 Ved ikke, om han er omskåret... 8 Har ingen ægtefælle eller fast mandlig partner Hvilket udsagn om seksuel identitet passer bedst på Dem? Jeg er heteroseksuel... 1 Jeg er homoseksuel... 2 Jeg er biseksuel... 3 Jeg kan ikke placere mig i nogen af ovenstående kategorier

34 Tekst 17. De næste spørgsmål vedrører udsættelse for vold og seksuelle overgreb. 60. Er De inden for det seneste år blevet udsat for en eller flere af følgende former for fysiske og seksuelle overgreb? Fysiske overgreb Ja Antal gange Nej 1. Trusler om fysisk skade Skubbet, revet, rusket, slået med flad hånd eller lignende Sparket, slået med knyttet hånd eller genstand Kastet ind mod møbler, vægge, ned ad trappe eller lignende Udsat for kvælningsforsøg, angrebet med kniv eller skydevåben Seksuelle overgreb 6. Ubehagelig seksuel beføling, blotteri eller lignende Forsøg på tvunget samleje Gennemført tvunget samleje Andre seksuelle overgreb

35 60a. Hvis ja til et eller flere overgreb: Hvem udsatte Dem for overgrebet/overgrebene. Svar venligst både vedrørende fysiske og seksuelle overgreb? (Gerne flere kryds) Fysisk overgreb Seksuelt overgreb 1. Nuværende ægtefælle/samlever/kæreste Tidligere ægtefælle/samlever/kæreste, mens forholdet bestod Tidligere ægtefælle/samlever/kæreste, efter forholdet var brudt Andet familiemedlem/slægtning Ven/bekendt Kollega/person på Deres arbejdsplads En fremmed Er De: Mand... 1 Kvinde Hvornår er De født? Dag måned årstal 63. Hvad er Deres postnummer? Postnr.: Så er der ikke flere spørgsmål men har De lyst til at uddybe nogle af Deres besvarelser, eller har De kommentarer til undersøgelsen, så er De velkommen til at skrive det her på siden. Vi håber, De synes, det har været spændende at blive interviewet og at besvare dette spørgeskema. Vær venlig at kigge det igennem for at se, at alle spørgsmål er besvaret og sende det til Socialforskningsinstituttet i den vedlagte svarkuvert. Portoen er betalt. Mange tak for hjælpen. 33

danskernes sundhed Skema 1 Statens Institut for Folkesundhed Socialforskningsinstituttet IP. nr.: Us. 5736-1

danskernes sundhed Skema 1 Statens Institut for Folkesundhed Socialforskningsinstituttet IP. nr.: Us. 5736-1 Skema 1 IP. nr.: danskernes sundhed 2005 Statens Institut for Folkesundhed Socialforskningsinstituttet Tak fordi De vil deltage i denne undersøgelse og besvare dette spørgeskema, der først og fremmest

Læs mere

Spørgeskema side 1 Dato: SF-36 Spørgeskema om helbredstilstand

Spørgeskema side 1 Dato: SF-36 Spørgeskema om helbredstilstand side 1 SF-36 om helbredstilstand Vejledning: Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre

Læs mere

SF-36 SPØRGESKEMA OM HELBREDSTILSTAND

SF-36 SPØRGESKEMA OM HELBREDSTILSTAND SF-36 SPØRGESKEMA OM HELBREDSTILSTAND VEJLEDNING: Dette spørgeskema handler om din opfattelse dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at

Læs mere

Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre dine daglige gøremål.

Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre dine daglige gøremål. Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre dine daglige gøremål. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

Dit Helbred og Velbefindende

Dit Helbred og Velbefindende Løbe-nummer: Opstart Afslutning Dit Helbred og Velbefindende Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Patient Details. Section to be completed by the RITAZAREM Participant

Patient Details. Section to be completed by the RITAZAREM Participant Section to be completed by the RITAZAREM Participant VEJLEDNING: Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du

Læs mere

Syddansk Universitet Selvadministreret spørgeskema 2 med svarfordeling General rights Take down policy

Syddansk Universitet Selvadministreret spørgeskema 2 med svarfordeling General rights Take down policy Syddansk Universitet Selvadministreret spørgeskema 2 med svarfordeling Ekholm, Ola Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 1.a Angiv din alder år 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt De følgende spørgsmål

Læs mere

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet behandlet med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i opfølgningen på behandlingen har vi brug for nogle oplysninger

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Dags dato åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Dags dato åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

Patient Details. Evaluation Date: / / Section to be completed by the RITAZAREM Participant

Patient Details. Evaluation Date: / / Section to be completed by the RITAZAREM Participant Evaluation Date: Section to be completed by the RITAZAREM Participant VEJLEDNING: Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det,

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato åå mm-dd Dit studieløbenummer Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde EuroQol Angiv ved at sætte kryds i een

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom U - FU Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Opfølgningsskema regionmidtjylland FU HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred.

Læs mere

X - APKORT. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

X - APKORT. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet X - APKORT En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik

Læs mere

Afsluttende spørgeskema

Afsluttende spørgeskema BRU-2 Afsluttende spørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-Slut GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

FORÆLDER. Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling

FORÆLDER. Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling FORÆLDER Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen af Funktionel Familieterapi (FFT). I spørgeskemaet bliver du spurgt til dit barn og jeres familie.

Læs mere

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet APU-2 En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over,

Læs mere

sundhedscenter for kræftramte Baseline-spørgeskema

sundhedscenter for kræftramte Baseline-spørgeskema sundhedscenter for kræftramte Baseline-spørgeskema Navn Fødselsdato Sådan udfyldes skemaet Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om blandt andet kost, fysisk aktivitet, kontakt med andre mennesker,

Læs mere

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet henvist til vurdering for behandling med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i undersøgelsen og den senere opfølgning

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 4. Er du på grund af dit helbred begrænset

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom COP-2847 Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Afslutningsskema regionmidtjylland Slut HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand

Læs mere

IUniversitätsklinikum I

IUniversitätsklinikum I IUniversitätsklinikum I Hamburg-Eppendorf I Spørgeskema vedrørende patientens sundhedstilstand (SF-36) I dette spørgeskema drejer det sig om din vurdering af din egen sundhedstilstand. Skemaet gør det

Læs mere

spørgeskema om din epilepsi

spørgeskema om din epilepsi AER-1001 spørgeskema om din epilepsi Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. du kan læse mere i det vedlagte brev. på forhånd tak! neurologisk ambulatorium OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom

Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom NMU-2 Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Neurologisk Ambulatorium

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1

Indholdsfortegnelse 1 Indhold Indholdsfortegnelse 1 1 Forældreskema år 2014 10 1.1 2014 - FQ001: Er [Barnets navn] en dreng eller en pige?........................... 11 1.2 2014 - FQ002: Hvad er din relation til [Barnets navn]?............................

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym ungeprofilundersøgelse for GRUNDLAG Horsens

Læs mere

Mental Sundhed i Danmark

Mental Sundhed i Danmark Mental Sundhed i Danmark Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Mette Kjøller Knud Juel 11. februar 2010 Redaktion Anna Paldam Folker, Line Raahauge Madsen, Ole Nørgaard og Jette Abildskov Hansen,

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM

SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM NMU-2 SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM SØVN OG

Læs mere

INKLUSIONSPANELET MASTERSKEMA ELEV 4. NEDSLAG

INKLUSIONSPANELET MASTERSKEMA ELEV 4. NEDSLAG Velkommen til undersøgelsen. Du skal bruge dit Uni Login til at komme ind på undersøgelsen. Indtast din adgangskode og klik på > for at gå videre. Klik Næste for at gå til næste spørgsmål. Din lærer har

Læs mere

Syddansk Universitet Selvadministreret spørgeskema 1 med svarfordeling General rights Take down policy

Syddansk Universitet Selvadministreret spørgeskema 1 med svarfordeling General rights Take down policy Syddansk Universitet Selvadministreret spørgeskema 1 med svarfordeling Ekholm, Ola Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA):

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

1. Hvornår er du født? (dato og år) mand... 1 kvinde... 2

1. Hvornår er du født? (dato og år) mand... 1 kvinde... 2 ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling

UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen af Funktionel Familieterapi (FFT). I spørgeskemaet bliver du spurgt til dig og din familie. Der er

Læs mere

Tekst 1. De næste spørgsmål drejer sig om dit helbred. 1. Føler du dig frisk nok til at gennemføre det, som du har lyst til at gøre?

Tekst 1. De næste spørgsmål drejer sig om dit helbred. 1. Føler du dig frisk nok til at gennemføre det, som du har lyst til at gøre? Tekst 1. De næste spørgsmål drejer sig om dit helbred. 1. Føler du dig frisk nok til at gennemføre det, som du har lyst til at gøre? Ja, for det meste 1 Ja, af og til 2 Nej (næsten aldrig) 3 Ved ikke 8

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

Børn på 12 og 13 (selvrapporteringsformat)

Børn på 12 og 13 (selvrapporteringsformat) Børn på 12 og 13 (selvrapporteringsformat) Spørgsmålene er beregnet til børn som dig, der har cystisk fibrose. Dine svar vil hjælpe os med at forstå, hvordan det er at have sygdommen, og hvordan behandlingerne

Læs mere

Spørgeskema til borgere i netværksgruppen i Aarhus Kommune

Spørgeskema til borgere i netværksgruppen i Aarhus Kommune Eftermåling Spørgeskema til borgere i netværksgruppen i Aarhus Kommune De følgende spørgsmål omhandler dit udbytte af at deltage i netværksgruppen. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal svare, svar da

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9)

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9) RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym GRUNDLAG Horsens - Klassetrin (7) RESPONDENT

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: 4. 6. klasse...4 4. klasse...6 5. klasse...15 6. klasse...24 Spørgsmål

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

Side 1. Cpr_0. 1 Jeg har nogle problemer med at udføre mine sædvanlige aktiviteter

Side 1. Cpr_0. 1 Jeg har nogle problemer med at udføre mine sædvanlige aktiviteter Side 1 ID_. Hvad er dit personnummer? Cpr_ - Følgende 6 spørgsmål handler om dig og dit helbred generelt. Besvar spørgsmålene med det udsagn, der bedst beskriver din helbredstilstand i dag. Markér kun

Læs mere

Når cykelhjelm ikke er nok

Når cykelhjelm ikke er nok Udviklingsrapport ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT.- Når cykelhjelm ikke er nok Error! Reference source not found. Introduktion Kære projektleder og projektmedarbejdere Denne rapport præsenterer

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Spørgeskema omhandler dig og din livsstil. Besvarelserne vil blive behandlet fortroligt, og vil ikke kunne føres tilbage til dig. Spørgeskemaet tager under

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

Danskernes mentale sundhed. Knud Juel Temamøde om mental sundhed Middelfart, 18. november 2010

Danskernes mentale sundhed. Knud Juel Temamøde om mental sundhed Middelfart, 18. november 2010 Danskernes mentale sundhed Knud Juel Temamøde om mental sundhed Middelfart, 18. november 2010 Mental sundhed handler om At trives At udfolde sine evner At håndtere dagligdags udfordringer og stress At

Læs mere

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige.

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige. Køn (1) Pige (2) Dreng Hvilken klasse går du i? (1) 8. klasse (2) 9. klasse Hvor gammel er du? (3) 13 år (4) 14 år (5) 15 år (6) 16 år Hvad synes du om at gå i skole? (1) Vældig godt (2) Temmelig godt

Læs mere

Viden hvordan den skabes og anvendes i praksis

Viden hvordan den skabes og anvendes i praksis Viden hvordan den skabes og anvendes i praksis Sikkerhed Sundhed Trivsel Badesikkerhed Trafiksikkerhed Brandsikkerhed Akutindsatser Patientsikkerhed Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Indsatser for

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Hvordan finder man en god skala vha. faktoranalyse? Anders Holm, DPU

Hvordan finder man en god skala vha. faktoranalyse? Anders Holm, DPU Hvordan finder man en god skala vha. faktoranalyse? Anders Holm, DPU Det er svært at se hvordan faktoranalyse i sig selv skulle introducere nye eller anderledes egenskaber for en skala Der er en skala

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2016/2017 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen Skanderborg GRUNDLAG

Læs mere

Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg ønsker ikke at svare

Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg ønsker ikke at svare Spørgeramme Sundhed Sundhed (0.-3.klasse) Tema Spørgsmål Svarmuligheder Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg Generel sundhed Føler

Læs mere

Spørgeskema om din nyresygdom

Spørgeskema om din nyresygdom NYU-2 Spørgeskema om din nyresygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Nyremedicinsk Ambulatorium OM DIN APPETIT

Læs mere

Total Er du... Procent Antal Dreng 89% 50 Pige 11% 6 Total 100% 56

Total Er du... Procent Antal Dreng 89% 50 Pige 11% 6 Total 100% 56 Er du... Dreng 89% 50 Pige 11% 6 100% 56 Hvilket klassetrin går du på? 4 25% 14 5 13% 7 6 18% 10 7 9% 5 8 21% 12 9 14% 8 100% 56 Hvor tilfreds er du samlet set med din skole? Meget tilfreds 23% 8 Tilfreds

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

Lidt om dig: Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse

Lidt om dig: Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse Tak fordi du vil besvare spørgeskemaet, som handler om sundhed og om hvordan du føler, at du har det. Sådan gør du: Brug musen til at krydse

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Undersøgelsen definerer dårlig mental sundhed, som de 10 % af befolkningen som scorer lavest på den mentale helbredskomponent.

Undersøgelsen definerer dårlig mental sundhed, som de 10 % af befolkningen som scorer lavest på den mentale helbredskomponent. Mental sundhed blandt voksne danskere 2010. Analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 Sundhedsstyrelsen 2010 (kort sammenfatning af rapporten) Baggrund og formål med undersøgelsen

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Løbenummer: GRASS Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Dette spørgeskema drejer sig om, hvordan det har påvirket dig at have forhøjet stofskifte. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

Spørgeskema. Psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema. Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø + Spørgeskema Vi håber, at du vil deltage i undersøgelsen ved at besvare dette spørgeskema og sende det tilbage til Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital i vedlagte

Læs mere

Selvvurderet helbred et spørgeskema

Selvvurderet helbred et spørgeskema Green Network Selvvurderet helbred et spørgeskema Uddrag af Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 - Statens Institut for Folkesundhed, august 2006 Juli 2010. Selvvurderet helbred Spørgeskema Generelt:

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Folkesundhed Aarhus Dit Liv - Din Sundhed

Folkesundhed Aarhus Dit Liv - Din Sundhed Side 1 1. CPR-nummer - 2. Angiv din alder år 3. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 De følgende spørgsmål handler om rygning 4. Ryger du? (dette gælder også e-cigaretter og vandpibe), hver dag, mindst

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006

Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006 Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006 Er du? Dreng 51,3 % Pige 48,7 % Klassen og kammeraterne. Hvor mange venner har du i din klasse? Ingen 0,6 % En enkelt 0,6 % 2-5 17,4 % Mere end 5 81,5

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 51% (1.232) Pige 49% (1.198) Manglende svar 0% (8) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 74% (1.808) Glad 22% (544) Ikke glad 3% (75) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der netop er begyndt på Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Sådan udfyldes skemaet Vi håber, at du vil besvare nedenstående

Læs mere

Børns velfærd, sundhed og trivsel i et forløbsperspektiv for børn født i 1995

Børns velfærd, sundhed og trivsel i et forløbsperspektiv for børn født i 1995 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Børns velfærd, sundhed og trivsel i et forløbsperspektiv for børn født i 1995 Fædreskema Skemaet er henvendt til barnets far eller morens samlever, og det skal pointeres at det er

Læs mere

Temamøde om mental sundhed. Tirsdag 15. November 2011 Anne Illemann Christensen Statens Institut for Folkesundhed

Temamøde om mental sundhed. Tirsdag 15. November 2011 Anne Illemann Christensen Statens Institut for Folkesundhed Temamøde om mental sundhed Tirsdag 15. November 2011 Anne Illemann Christensen Statens Institut for Folkesundhed Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner,

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

SUSY UDSAT Rådet for Socialt Udsattes undersøgelse af SUndhed og SYgelighed blandt socialt udsatte i Danmark STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

SUSY UDSAT Rådet for Socialt Udsattes undersøgelse af SUndhed og SYgelighed blandt socialt udsatte i Danmark STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED SUSY UDSAT 2017 Rådet for Socialt Udsattes undersøgelse af SUndhed og SYgelighed blandt socialt udsatte i Danmark STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Sådan udfylder du skemaet Brug en kuglepen, når du udfylder

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse 1

Indhold. Indholdsfortegnelse 1 Indhold Indholdsfortegnelse 1 1 Elevskema 2014 8 1.1 2014 - EQ01: Vi håber, du vil svare på spørgsmålene................................ 9 1.2 2014 - EQ02: Er du en dreng eller pige?.......................................

Læs mere

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os.

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os. Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Tlf.: 7841 3981 Til patienter med prostatakræft Prostatakræft

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom X - COBASIS Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Spørgeskema regionmidtjylland Basis HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred.

Læs mere

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 704 Offentligt Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 50% (1.458) Pige 49% (1.437) Manglende svar 0% (9) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 70% (2.039) Glad 26% (760) Ikke glad 3% (83) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9.

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelse GRUNDLAG Glostrup - Klassetrin (7,8,9)

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen Kære borger Struer Kommune har valgt at sætte fokus på kvaliteten af de sociale være- og cafetilbud Parasollen og Værestedet TROIA, som i dag tilbydes borgere med social, fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Læs mere

Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008

Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008 Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008 Linje: Alle 7 Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere