Miljøtilsynsberetning 2011 for Fredericia Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøtilsynsberetning 2011 for Fredericia Kommune"

Transkript

1 Miljøtilsynsberetning 2011 for Fredericia Kommune 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Virksomheder Miljøtilsyn på virksomheder Miljøgodkendelser Håndhævelse på virksomheder Årets tilsynstema 2011: Opbevaring og håndtering af farligt affald Landbrug Miljøtilsyn på landbrug Miljøgodkendelser til landbrug Håndhævelser på landbrug Tilsynstema udmeldt af Miljøstyrelsen: Gylleuheld Industrispildevand Drikkevand Almene vandforsyningsanlæg (Vandværker) Ikke - almene vandforsyningsanlæg (Enkeltvandsindvindere) Badevand Svømmebade Vandløb Jord...8 Bilag 1) Tilsyn med virksomheder i ) Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i

3 1. Indledning Fredericia Kommune skal hvert år udarbejde en beretning over miljøtilsynet. Miljøstyrelsen har i en række skemaer fastlagt en disposition for indholdet og opbygningen. Beretningen er en udskrift af de udfyldte skemaer, og er sendt elektronisk til Miljøstyrelsen (se bilag 1-4). Ifølge reglerne skal beretningen offentliggøres, hvilket sker ved annoncering i Budstikken og på kommunens hjemmeside. 2. Virksomheder 2.1 Miljøtilsyn på virksomheder I-mrk. listevirksomheder (store, miljøtunge virksomheder) Der er i alt 8 i-mærkede listevirksomheder. Alle disse virksomheder har i perioden modtaget et samlet tilsyn. Fredericia Kommune har derved overholdt aftalen om minimumsfrekvenser for samlede tilsyn (100 % i en periode på 3 år). Øvrige listevirksomheder (store maskinværksteder, overfladebehandling mv.) Der er i alt 52 øvrige listevirksomheder. Alle disse virksomheder har i perioden modtaget et samlet tilsyn. Fredericia Kommune har derved overholdt aftalen om minimumsfrekvenser for samlede tilsyn (100 % i en periode på 3 år). Virksomheder på bilag 1 til brugerbetalingsbekendtgørelsen (mindre maskinværksteder, træbearbejdning, vognmænd mv.) Der er i alt 115 bilag 1virksomheder jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen. Alle disse virksomheder har i perioden modtaget et samlet tilsyn. Fredericia Kommune har derved overholdt aftalen for samlede tilsyn (100% i en periode på 4 år). Autoværksteder Der er i alt 72 autoværksteder i Fredericia Kommune. Alle autoværkstederne har i perioden modtaget et samlet tilsyn. Fredericia Kommune har derved overholdt aftalen for samlede tilsyn (100% i en periode på 4 år). 2.2 Miljøgodkendelser I løbet af 2011 er der meddelt 7 miljøgodkendelser efter miljøbeskyttelseslovens 33. Der er meddelt miljøgodkendelse til følgende virksomheder: - DONG Naturgas opgraderingsanlæg på Fredericia Centralrenseanlæg - Fredericia Kommunes deponi, biaktivitet - Sibelco Nordic A/S, biaktivitet - Alfred Nielsen A/S mellemdeponi til jord - H.J. Biler miljøbehandling af biler - Grusterminalen.dk ApS mellemdeponi til jord 3

4 - Fredericia Kommunes jordhotel mellemdeponi til jord 2.3 Håndhævelse på virksomheder I 2011 er der meddelt: - 20 henstillinger - 48 indskærpelser. - 3 påbud (miljøbeskyttelseslovens 41 b, revurdering af miljøgodkendelse) - 2 øvrige påbud - 1 forbud Der er ikke indgivet nogen politianmeldelser i Henstillingerne er typisk givet på baggrund af: - At virksomhederne ikke har håndteret/opbevaret deres farlige affald og kemikalier miljømæssigt forsvarligt Indskærpelserne er typisk givet på baggrund af: - At virksomhederne ikke har overholdt vilkår i miljøgodkendelser - At autoværkstederne ikke overholder kravene vedr. afkastforhold i henhold til autoværkstedsbekendtgørelsen Forbudet handlede om en vaskeplads, der ikke længere var egnet til brug for vask af biler mv. 2.4 Årets tilsynstema 2011: Opbevaring og håndtering af farligt affald Årets tilsynstema 2011 på virksomhedsområdet var opbevaring og håndtering af farligt affald. Baggrunden for temaet var bl.a., at resultaterne fra årets tema 2009 om håndhævelse viste, at affaldshåndtering er det område, hvor der bliver foretaget flest håndhævelser. Derfor anses det for et område, på hvilket der er god grund til at sætte mere fokus. Formålet med årets tema er at få fokus på problematikker om farligt affald, som tilsynsmedarbejderne typisk møder i tilsynarbejdet. Derudover håber Miljøstyrelsen at få indsamlet konkrete eksempler på det arbejde, der laves i de enkelte kommuner, herunder både eksempler på lokale regler/retningslinjer og på kampagner og tematilsyn fra de enkelte kommuner. Det overordnede formål med årets tema var at sætte fokus på tilsyn med belægninger for at sikre forebyggelse af jord- og grundvandforurening. Aktiviteter, hvor kommunen har haft særlig fokus på tætte belægninger, er ved: - Tankningspladser - Vaskepladser - Opbevaring af farligt affald 4

5 - Opbevaring af farlige stoffer Generelt har det vist sig, at belægningerne på de ovennævnte steder er i orden. Fredericia Kommune har også igennem de sidste mange år haft fokus på at forebygge jord- og grundvandsforurening. Kommunen har i den forbindelse udarbejdet lokale retningslinjer for indretning af tankningspladser, vaskepladser, opbevaring af farligt affald og opbevaring af farlige stoffer. Disse retningslinjer er løbende håndhævet ved miljøtilsyn. 3. Landbrug 3.1 Miljøtilsyn på landbrug Husdyrbrug med over 250 DE I Fredericia Kommune er der i dag 5 landbrug, som er registreret med mere end 250 dyreenheder. 2 af de 5 brug har haft samlet tilsyn i Alle har haft samlet tilsyn i perioden Ifølge aftalen om minimumsfrekvenser skal 100 % af husdyrbrug med over 250 DE have et samlet tilsyn indenfor perioden Aftalen om minimumsfrekvenser er derved overholdt. Husdyrbrug med DE I Fredericia Kommune er der 11 landbrug, som er registreret med dyrehold mellem 75 og 250 DE. 5 ud af de 11 brug har haft samlet tilsyn i Alle har haft samlet tilsyn i perioden Ifølge aftalen om minimumsfrekvenser skal 100 % af husdyrbrug med mellem 75 og 250 DE have et samlet tilsyn indenfor perioden Aftalen om minimumsfrekvenser er derved overholdt. Husdyrbrug med 3-75 DE I Fredericia Kommune er der 55 landbrug, som er registreret med et dyrehold mellem 3 og 75 DE. Kommunen har hidtil ført tilsyn med landbrug i denne kategori hvert tredje år. Fra og med 2010 er tilsynsfrekvensen halveret, så de nu kun får tilsyn hvert sjette år. 12 ud af 55 brug har haft samlet tilsyn i Alle har haft samlet tilsyn i perioden Ifølge aftalen om minimumsfrekvenser skal 100 % af husdyrbrug med mellem 3 og 75 DE have fået et samlet tilsyn i perioden Aftalen om minimumsfrekvenser er derved overholdt. Landbrug uden husdyrhold Udover husdyrbrugene er der i Fredericia Kommune ca. 339 landbrugsejendomme. Herunder hører plantebrug, planteskoler og gartnerier. Aftalen mellem KL og Miljøministeriet om minimumsfrekvenser omfatter ikke disse landbrug. Der er i 2011 ikke udført tilsyn på landbrug uden husdyr. Samlet set kan det konkluderes, at Fredericia Kommune i 2011 følger og overholder minimumsfrekvenserne for tilsyn med landbrug i aftalen mellem KL og Miljøministeriet. 3.2 Miljøgodkendelser til landbrug Der er i 2011 givet to godkendelser (efter 12) og en tilladelse (efter 10) til landbrug efter husdyrbrugloven. 5

6 Der er udarbejdet en vurdering pga. arealer beliggende i Fredericia Kommune til brug i en miljøgodkendelse, som er udstedt af Middelfart Kommune. Der er desuden afgjort to anmeldelser efter husdyrgødningsbekendtgørelsens 19 (de nye anmeldeordninger). 3.3 Håndhævelser på landbrug Der er i 2011 meddelt 4 henstillinger og 10 indskærpelser på husdyrbrug. Der er ikke meddelt påbud, forbud eller indgivet politianmeldelser i Henstillingerne og indskærpelserne er typisk givet, fordi landbrugene ikke har håndteret deres olieprodukter og opbevaret deres gødning miljømæssigt forsvarligt. 3.4 Tilsynstema udmeldt af Miljøstyrelsen: Gylleuheld Årets tilsynstema på landbrugsområdet har igen i 2011 været gylleuheld. Formålet med kommunernes indberetning af gylleuheld er at få et mere præcist billede af omfanget af uheld og - som led i forebyggelsen af gylleuheld - et billede af, hvad de hyppigste årsager til uheld er. Der er ikke registreret gylleuheld i Fredericia Kommune i I 2012 vil Fredericia Kommune føre ekstraordinære tilsyn med landbrug, som ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser, og som samtidig ligger i oplande til vandløb, hvor der er fundet miljøproblematiske stoffer. 4. Industrispildevand Der er i 2011 lavet 8 spildevandstilladelser. Spildevandstilladelserne er givet til: - Aga - DSB, Egumvej - BaneDanmark, Egumvej - Fredericia Tankvognsudstyr - Post Danmark, Breve - Rexam - DONG Naturgas - Taulov Servicecenter Der ud over er der givet 4 midlertidige tilladelser: - Skærbæk Værket, i forbindelse med kedeludsyring - Arla Foods, Lillebælt, i forbindelse med renovering af spildevandstank - Arla foods, Taulov Mejeri, Metalkrav (nikkel/chrom) i forbindelse med tilbygning - Arla Foods, Korsvej Mejeri (i forbindelse med revision af virksomhedens spildevandstilladelse er vi i dialog med virksomheden omkring renoveringen af dens forrenseanlæg, og der er i den forbindelse kørt et forsøg, der skal afklare, hvilken løsning der er bedst for virksomheden og Fredericia Spildevand A/S). 6

7 I 2011 har Natur & Miljø ført 7 tilsyn, der kun omhandlede spildevand. Årligt modtager kommunen ca. 110 analyseresultater, som dokumentation for, at grænseværdierne i spildevandstilladelserne er overholdte. Virksomhederne har krav om, at hvis de oplever uregelmæssigheder eller måler overskridelser af deres grænseværdi, skal kommunen underrettes. Der var i 2011 ca. 15 henvendelser omkring dette. 5. Drikkevand 5.1 Almene vandforsyningsanlæg (vandværker) Der er i 2011 ført tilsyn med alle 9 vandværker i kommunen. I forbindelse med tilsynene er der givet 3 henstillinger om udbedringer eller ændringer af eksisterende forhold. Derudover er der givet 4 henstillinger til vandværkerne på grund af overskridelser af drikkevandsbekendtgørelsens grænseværdier. 5.2 Ikke - almene vandforsyningsanlæg (enkeltvandsindvindere) I dag findes der i Fredericia Kommune ca. 65 enkeltvandsindvindere. For 10 år siden var der ca. 200 ejendomme med egen vandindvinding. Der er givet ca. 11 henstillinger og 6 påbud til enkeltindvindere: - Henstilling: Typisk anmodninger om analyser - Påbud: Manglende udtagning af prøve eller påbud om udbedring af anlægget og ny analyse på grund af overskridelser af grænseværdierne 6. Badevand Der er i 2011 ført tilsyn med alle Fredericia Kommunes strande (10 badevandsstationer og 3 Blå Flag Strande). Den årlige kontrol med badevandet viser, at badevandskvalitet ved strandene er rigtig god, idet 12 af strandene heriblandt de 3 blå flag strande i 2011 er klassificeret som udmærket, og en enkelt strand er klassificeret god i henhold til badevandsbekendtgørelsen. Dette er udtryk for er en forbedring af badevandskvaliteten i forhold til 2010, hvor fordelingen var 10 med udmærket kvalitet og 3 med god kvalitet. Klassificeringen er foretaget på baggrund af data fra de sidste 4 års vandanalyser, og grundlaget er nærmere beskrevet i de enkelte badevandsprofiler for strandene. Det forventes I 2012, at alle 13 strande kan klassificeres med udmærket kvalitet. 7

8 7. Svømmebade Der findes 9 svømmebade/spabadsanlæg og et friluftsbassin i Fredericia Kommune. Der er udført tilsyn med 4 svømmebadsanlæg i De resterende 5 får tilsyn i Der er givet 3 henstillinger om opfølgende prøver pga. overskridelser af de bakteriologiske og de kemiske grænseværdier. Ingen af overskridelserne har været så alarmerende, at bassinet blev lukket. Tilsynene gav anledning til 8 henstillinger bl.a. om ophængning af afvasknings- og sikkerhedsregler, dokumentation for egenkontrol, måling af flow over filter og ændring af bundsugningen. 8. Vandløb I Fredericia Kommune er der 102 km vandløb, der er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. Heraf er de 80 km målsatte vandløb. Der er 60 km kommunale vandløb i Fredericia Kommune. De resterende vandløb er private. I 2011 er der ført punkttilsyn med bræmmer og uhensigtsmæssige hegninger. 9. Jord Fredericia Kommune har haft ca. 120 verserende jordforureningssager i Sagerne er bl.a. påbudssager, frivillige undersøgelser og oprydninger, tilladelser til ændret arealanvendelse og bygge- anlægsarbejde på forureningskortlagte grunde samt tilladelser til mellemdeponering af jord. Dertil kommer administration af jordflytningsreglerne og samarbejde med regionen i forbindelse med regionens kortlægnings- og undersøgelsesindsats. Der er meddelt 4 påbud i jordforureningssager i Det drejer sig om et kombineret undersøgelses- og oprensningspåbud i forbindelse med en utæt villatank, et påbud om bortskaffelse af ulovligt oplag af jord med indhold af bygningsaffald og to undersøgelsespåbud vedr. en forurening med klorerede opløsningsmidler og en forurening med hydraulikolie. 8

9 Bilag 1 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Fredericia Kommune Indledning (max 1500 Hermed Fredericia Kommunes tilsynsindberetning for Samlet set kan det konkluderes, at Fredericia Kommune i 2011 har overholdt aftalen fra 2005 mellem KL og miljøministeren om minimumsfrekvenser for miljøtilsyn. De anvendte tilsynsfrekvenser i 2011 fremgår af teksten under den enkelte virksomhedskategori. (ad. 1.1) Godkendelser af listevirksomheder Antal godkendelser i tilsynsåret i-mærkede listevirksomheder, ekskl. Landbrug Antal godkendte virksomheder i alt Antal bestående virksomheder fra før uden samlet godkendelse Opkrævet brugerbetaling Udgift til fremmede tjenesteydelser, kr I 2011 er der meddelt miljøgodkendelse til 3 i-mærkede listevirksomheder: DONG Naturgas - opgraderingsanlæg, Fredericia. Fredericia Kommunes deponi, biaktivitet, og Sibelco Nordic A/S, biaktivitet. Øvrige listevirksomheder I 2011 er der meddelt miljøgodkendelse til 4 øvrige listevirksomheder: Alfred Nielsen A/S - mellemdeponi til jord, H.J. Biler - miljøbehandlings af biler, Grusterminalen.dk ApS - mellemdeponi til jord og Fredericia Kommuens jordhotel. Ferskvandsdambrug Ingen bemærkninger 9

10 (ad. 1.2.) Tilsyn og opfølgende arbejde, herunder vejledning *tilsynsperioden er for listevirksomheder, og for branchevirksomhederne a.1) i-mrk. listevirksomheder, ekskl. landbrug Antal virksomheder i alt ved tilsynsårets udgang Antal besøgte virksomheder Antal tilsynsbesøg Antal samlede tilsyn i indeværende år Antal samlede tilsyn i tilsynsperioden* Opkrævet bruger betaling, kr. Udgift til fremmede tjenesteydelser, kr I alt har 8 (udaf 8) i-mrk. listevirksomheder i perioden modtaget et samlet tilsyn. Kommunen har derved overholdt aftalen om minimumsfrekvenser for samlede tilsyn (100% i en periode på 3 år) a.2) Øvrige listevirksomheder b) Virksomheder på Bilag 1 til brugerbetalingbek. c.1) Virksomheder omfattet af branchebekendtgørelsen om autoværksteder c.2) Virksomheder omfattet af branchebekendtgørelsen om renserier I alt har 52 (ud af 52) øvrige listevirksomheder i perioden modtaget et samlet tilsyn. Kommunen har derved overholdt aftalen for samlede tilsyn (100% i en periode på 3 år) I alt har 115 (udaf 115) bilag 1 virksomheder i perioden modtaget et samlet tilsyn. Kommunen har derved overholdt aftalen for samlede tilsyn (100% i en periode på 4 år) I alt har 72 (udaf 72) autoværksteder i perioden modtaget et samlet tilsyn. Kommunen har derved overholdt aftalen for samlede tilsyn (100% i en periode på 4 år) Ialt har 1 renseri (udaf 1) i perioden modtaget et samlet tilsyn. Kommunen har derved overholdt aftalen for samlede tilsyn (100% i en periode på 4 år) d) Ferskvandsdambrug Ingen bemærkninger 10

11 e) Vindmøller Bemærkninger f) Andre virksomheder og anlæg ( 42-virksomheder ) Ingen bemærkninger Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 2/3 2. Reaktioner i tilsynsåret Håndhævelse Afgørelser Henstillinger Indskærpelser Politianmeldelser Påbud ved revurdering Øvrige påbud Forbud i-mrk. listevirksomheder Øvrige listevirksomheder Virksomheder på Bilag 1 til brugerbetalingsbek Autoværksteder Renserier Ferskvandsdambrug Vindmøller Andre virksomheder og anlæg ( 42) I 2011 er der givet 20 henstillinger og 48 indskærpelser. Der er ikke indgivet nogen politianmeldelser. Der er meddelt 3 påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 b, revurdering af miljøgodkendelse. 3. Afsluttende/sammenfattende bemærkninger (max 1500 Samlet set kan det konkluderes, at Fredericia Kommune har nået sine tilsynsmål for år 2011, og dermed levet op til aftalen om minimunsfrekvenser for tilsyn som aftalt mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet. Kommunens kontaktperson og telefonnummer vedr. skemaet Inger Pabst, tlf

12 til kontaktpersonen: Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 3/3 IPPC listepunkt Antal virksomheder Antal godkendte virksomheder Antal virksomheder, hvor der er foretaget væsentlige ændringer uden forudgående godkendelse efter IPPCdirektivet Antal virksomheder, hvor IPPC godkendelsen er blevet revurderet Antal virksomheder hvor IPPC godkendelsen er blevet ajourført med ændrede vilkår A A Sum B B Sum C Sum D D Sum E E E

13 E E E E Sum F F F F Sum G Sum J Sum K K K K Sum Bemærkninger For virksomheder, der er i-mærkede i bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen, skal der løbende og mindst hvert 10. år foretages en revurdering af virksomhedens samlede miljøgodkendelse, dog skal den første revurdering foretages, når der er forløbet 8 år efter at den i- mærkede virksomhed første gang blev godkendt. Fredericia Kommune overholder disse tidsfrister. 13

14 Bilag 2 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Fredericia Indledning (evt.) Hermed Fredericia Kommunes tilsynsindberetning Samlet kan det konkluderes, at kommunen har overholdt KL og MIMs aftale om minimumsfrekvenser. De anvendte tilsynsfrekvenser i 2011 fremgår af bemærkningsfelterne under de enkelte skemaer. 1.1 Anmeldelser, tilladelser og godkendelser *med loven menes Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Antal godkendelser i tilsynsåret Antal godkendte virksomheder i alt ultimo 2011 Antal afslag i tilsynsåret Opkrævet brugerbetaling Udgift til fremmede tjenesteydelser, kr. IPPC-brug Husdyrbrug godkendt efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (IPPC-brug fratrukket) 1 "Lokaliseringsgodkendelse" efter 4 i gammel Husdyrgødningsbekendtg. 0 Efter lovens* 12 (IPPC-brug fratrukket) Tillæg efter lovens* Efter lovens* Tillæg efter lovens* Efter lovens* Efter lovens* Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 15, arealforhold

15 Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 19, bygninger m.v. og 19 a-f, ensilageplads, opbevaringsanlæg til husdyrgødning mv. Bemærkninger Der er meddelt 1 tilladelse og 2 godkendelser i Vi har haft konsulenter til at udfærdige en godkendelse. 15

16 1.2 Tilsyn og opfølgende arbejde, herunder vejledning *Med tilsynsperioden menes den opgørelsesperiode, som er udmeldt d. 29. juni 2007 dvs for husdyrbrug over 75 DE samt 12- og IPPCbrug, for pelsdyrfarme fra 3 DE til og med 75 DE og for øvrige husdyrbrug over 3 DE og 16-arealer. **Mht. 16-arealer gælder det, at de godkendelser, som kommunen har positiv viden om, ikke er taget i brug, og som den vurderer, ikke har behov for tilsyn, kan udelades fra opgørelsen af antal virksomheder. Skriv en kommentar i bemærkningsfeltet, hvor antal godkendelser, der ikke er ført tilsyn med, da de vides ikke at være udnyttede, fremgår. Se også vejledningen til indberetningen. Antal virksomheder i alt per 31/12 før tilsynsåret Antal tilsynsbesøg i tilsynsåret Antal besøgte virksomheder i tilsynsåret Antal samlede tilsyn i tilsynsåret Antal samlede tilsyn i tilsynsperioden* Antal revurderinger i tilsynsåret Opkrævet brugerbetaling, kr. Udgift til fremmede tjenesteydelser, kr. IPPC-brug a.1) husdyrbrug over grænserne i 12 (IPPC-brug fratrukket) a.2) Husdyrbrug over 75 DE, men under grænserne i a.3) Virksomheder, omfattet af bekendtgørelse om pelsdyrfarme fra 3 til og med 75 DE a.4) øvrige husdyrbrug med over 3 DE a.5) Landbrug godkendt efter lovens 16** a.6) øvrige

17 landbrug Bemærkninger 2 ud af 5 brug med over 250 DE har haft samlet tilsyn i Alle har haft tilsyn i perioden ud af 11 brug ( DE) har haft samlet tilsyn i Alle har haft tilsyn i perioden ud af 55 brug (3-75 DE) har haft samlet tilsyn i Alle har haft samlet tilsyn i perioden Der er således udført 24 tilsyn på husdyrbrug i 2011, hvoraf 19 var samlede. Fredericia Kommune har derved levet op til minimumfrekvensen i Det samlede antal tilsyn i tilsynsperioden, ligger noget over minimumsfrekvensen. Dette skyldes, at FK i årene 2009 og 2010 lavede samlede tilsyn med alle husdyrhold, ca. hvert tredje år. Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 2/3 2. Reaktioner i tilsynsåret Håndhævelser Afgørelser Henstillinger Indskærpelser Politianmeldelser Påbud ved Øvrige Forbud revurdering påbud IPPC-brug Godkendt efter 33 i miljøbeskyttelsesloven 12 (IPPC-brug fratrukket) Øvrige husdyrbrug over grænserne i 12 (IPPC-brug fratrukket) Husdyrbrug over 75 DE op til grænserne i Virksomheder, omfattet af bekendtgørelse om pelsdyrfarme fra 3 til og med 75 DE Øvrige husdyrbrug med over 3 DE Landbrug godkendt efter lovens Øvrige landbrug Bemærkninger Der er i 2011 givet 4 henstillinger og 10 indskærpelser. Der er ikke indgivet politianmeldelser. Ingen bemærkninger 17

18 2.1 Antal husdyrbrug, hvor der har været reaktion (håndhævelser og afgørelser) på følgende miljøforhold i tilsynsåret Overordnede miljøforhold, der behandles i håndhævelserne og afgørelserne (inkl. påbud om nye vilkår herom i en miljøgodkendelse/tilladelse) Antal brug i alt, hvor der ved tilsyn i 2011 er konstateret erhvervsmæssigt dyrehold eller markstakke IPPCbrug Øvrige husdyrbrug over grænserne i 12. Husdyrbrug over 75 DE op til grænserne i 12. Virksomheder, omfattet af bekendtgørelse om pelsdyrfarme, med mellem 3-75 DE Øvrige husdyrbrug med over 3 DE og landbrug godkendt efter lovens 16 Antal dyr på bedriften Markstakke Bemærkninger 2 brug (3-75 DE) har fået håndhævet ulovlige markstakke i brug ( DE) fra fået indskærpelse pga. manglende anmeldelse af ændring af dyreholdets sammensætning (ikke med i skemaet). Evt. afsluttende/sammenfattende bemærkninger Samlet set kan det konkluderes, at Fredericia Kommune har nået sine tilsynsmål for 2011 og derved har levet op til aftalen mellem KL og MIM om minimumfrekvenser for tilsyn med landbrug. Kommunens kontaktperson og telefonnummer vedr. skemaet Line Ankjær Tlf til kontaktpersonen 18

19 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 3/3 IPPC-brug Antal virksomheder (alle svine- og fjerkræbrug over IPPC-grænsen) Antal godkendte virksomheder (antal brug omfattet af en godkendelse, som er i fuld overensstemmelse med IPPCdirektivet) Antal virksomheder, hvor der er foretaget væsentlige ændringer uden forudgående godkendelse efter IPPCdirektivet Antal virksomheder, hvor IPPCgodkendelsen er blevet revurderet Antal virksomheder hvor IPPCgodkendelsen er blevet ajourført med ændrede vilkår Svinebrug Fjerkræbrug Bemærkninger Ingen bemærkninger 19

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Randers Indledning (evt.) Kommunen har i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 99 af 11. januar 2011 udarbejdet opgørelse om miljøtilsyn

Læs mere

minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Svendborg Indledning (max 1500 Tilsyn foretaget frem til 23.

Læs mere

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012 Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012 Natur- og Miljøafdelingen udarbejder hvert år en beretning om tilsynsindsatsen på virksomheder og landbrug. Beretningen skal indberettes til Miljøstyrelsen

Læs mere

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011 Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011 Natur- og Miljøafdelingen udarbejder hvert år en beretning om tilsynsindsatsen på virksomheder og landbrug. Beretningen skal indberettes til Miljøstyrelsen

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vordingborg Indledning (evt.) Indberetning for landbrugsområdet i Vordingborg Kommune. Tilsynsfrekenserne på de enkelte brug er opfyldt.

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Odsherred Indledning (evt.) Odsherred kommune har i 2012 meddelt 2 stk. 16 miljøgodkendelser efter husdyrloven. Derudover er der afgjort

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Frederikssund Indledning (evt.) Indberetning af tilsyn og godkendelse for husdyrbrug i Frederikssund Kommune i 2012 i henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vesthimmerland Indledning (max 1500 Der er i 2011 meddelt 8 miljøgodkendelser. Det forventes, at der i 2012 vil blive meddelt

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Roskilde Indledning (max 1500 Roskilde Kommune har frem til den 22. maj 2013

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Guldborgsund Indledning (max 1500 tegn) I.b. (ad. 1.1) Godkendelser

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Esbjerg Indledning (max 1500 -Kommunen skal hvert år senest den 1. april indberette og offentliggøre oplysninger om kommunens

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Indledning (max 1500 Kommunen har i lighed med sidste år valgt

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Lejre Indledning (max 1500 Lejre Kommune vurderer, at minimumsfrekvensen for tilsyn med virksomheden er overholdt i 2012. Der

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vordingborg Kommune Indledning (max 1500 Vordingborg Kommune har i planlægningen af tilsynsindsatsen i 2011 porioriteret

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Haderslev Indledning (max 1500 Kommunen skal årligt afgive en beretning om

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Frederikshavn Indledning (max 1500 Det fremgår af nedenstående opgørelse, at minimumsfrekvenserne for tilsyn med er overholdt

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Syddjurs Indledning (max 1500 Syddjurs Kommune varetager miljøtilsyn med knap 200, som er omfattet af regler om minimumsfrekvenser

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Aabenraa Indledning (evt.) Kultur, Miljø & Erhverv har igen i 2012 fulgt aftalen mellem KL og Miljøstyrelsen om minimumsfrekvenser på landbrugstilsyn.

Læs mere

Bilag 3. Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Bilag 3. Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Bilag 3. Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vallensbæk Indledning (max 1500 I 2011 har der været fokus på at nå alle planlagte tilsyn samt føre tilsyn med nye, så

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Faaborg-Midtfyn Indledning (max 1500 Ved begyndelsen af 2012 var der 379 i vores tilsynsregister,som er omfattet af tilsynsaftalen

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Indledning (max 1500 Kommunen har i lighed med sidste år valgt kun at indberette kommunens miljøtilsyn og meddelte

Læs mere

Antal godkendte virksomheder i alt ultimo 2013

Antal godkendte virksomheder i alt ultimo 2013 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Syddjurs Kommune Indledning (evt.) Miljøministeriet offentliggjorde en ny tilsynsbekendtgørelse

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Holbæk Indledning (evt.) Indberetning er lavet ud fra de oplysninger som Holbæk Kommune

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml...

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml... Side 1 af 5 Åben i Word Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Ringsted Indledning (evt.) Ringsted Kommune har i 2011 udført en tilsynsindsats, der for hovedparten af landbrug

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Sønderborg Indledning (max 1500 Dette er Sønderborg Kommunes

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Miljøtilsynsberetning 2011

TÅRNBY KOMMUNE. Miljøtilsynsberetning 2011 TÅRNBY KOMMUNE Miljøtilsynsberetning 20 #2625829 v - Tårnby Kommunes Miljøtilsynsberetning 20#2625829 v - Tårnby Kommunes Miljøtilsynsberetning 20 Side Hvad er en miljøtilsynsberetning Kommunen skal hvert

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Viborg Indledning (evt.) Med henvisning til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 99 af 11. februar 2011 om beretninger om miljøtilsyn og

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml...

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml... Page 1 of 5 Åben i Word Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Herning Indledning (evt.) Hermed indsendes tilsynsberetning for Herning Kommune for 2011. 1.1 Anmeldelser, tilladelser

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml...

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml... Page 1 of 5 Åben i Word Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Jammerbugt Indledning (evt.) Jammerbugt Kommune tilrettelægger og gennemfører tilsyn og godkendelser inkl. håndhævelser

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Sønderborg Indledning (evt.) Der har været en jævn fordeling af tilsynsarbejdet og godkendelsesarbejdet.

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Tønder Indledning (evt.) Ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 99 af 11. februar 2011 om beretning om miljøtilsyn og miljøgodkendelser

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 1/3 Kommunenavn Slagelse Indledning (evt.) Dette er Slagelse Kommunes indberetning til Miljøstyrelsen om tilsynsindsatsen på og pelsdyrfarme i perioden 1. januar - 22. maj 2013. 1.1 Anmeldelser, tilladelser

Læs mere

Miljøtilsynsberetning. Landbrug og Pelsdyrfarme

Miljøtilsynsberetning. Landbrug og Pelsdyrfarme Miljøtilsynsberetning 2010 Landbrug og Pelsdyrfarme Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3 Kommunenavn Skive Indledning Skive Kommune skal hvert år indberette og offentliggøre oplysninger

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Frederikssund Indledning (max 1500 Indberetning af tilsyn og godkendelse for i Frederikssund Kommune i 2011 i henhold til Miljøministeriets

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml...

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml... Page 1 of 5 Åben i Word Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Vordingborg Indledning (evt.) Indberetning for landbrugsområdet i Vordingborg Kommune. Tilsynsfrekvenserne er opfyldt.

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Lemvig Kommune Indledning (evt.) Lemvig Kommune indberetter hvert år til Miljøstyrelsen

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=komindustri

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=komindustri Page 1 of 6 Åben i Word Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Frederiksberg Indledning (max 1500 tegn) Frederiksberg Kommune overholder i 2011 sine tilsynsforpligtigelser

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Herning Indledning (max 1500 Tilsynberetningen forventes godkendt på Teknik og Miljøudvalgsmøde den 23. april 2013. (ad. 1.1)

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Kommunenavn Aarhus Indledning (evt.) Hermed foreligger tilsynsberetningen for Aarhus Kommunes miljøindsats på landbrugsområdet i 2010. Det drejer sig

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3 Kommunenavn Syddjurs Indledning (evt.) Nærværende tilsynsberetning omhandler Syddjurs Kommunes indsats i 2010 indenfor tilsyn, kortlægning og planlægning

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme 1/3 Kommunenavn Faaborg-Midtfyn Indledning Ved begyndelsen af 2013 var der 381, som var omfattet af tilsynsaftalen mellem KL og Miljøministeriet. Det er kommunens

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Kalundborg Indledning (max 1500 Tilsynsberetningen for Kalundborg Kommune i 2011. Kalundborg Kommune overholder minimumsfrekvenserne

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Kommunenavn Odsherred Indledning (evt.) Odsherred kommune har i alt udført 29 tilsyn med husdyrbrug mv. i 2010. Miljøstyrelsens minimumsfrekvens for

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Slagelse Indledning (max 1500 Dette er kortlægningen af Slagelse Kommunes indsats på miljøområdet i 2011 i henhold i miljøminiteriets

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Aarhus Indledning (evt.) Hermed foreligger tilsynsberetningen for Aarhus Kommunes miljøindsats på landbrugsområdet i 2012. Det drejer sig

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Frederiksberg Indledning (max 1500 Indberetningen for perioden 1. januar 2013

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Page 1 of 5 Åben i Word Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Jammerbugt Indledning (max 1500 Jammebrugt Kommune gennemfører miljøtilsyn, godkendelsesarbejdet samt

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Gentofte Indledning (max 1500 Langt størstedelen af kommunes

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i, side 1/2 Århus Kommune Kommunenavn Indledning (evt.) Hermed foreligger tilsynsberetningen for Århus Kommunes miljøindsats på landbrugsområdet i. Det drejer sig hovedsagelig

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Haderslev Indledning (max 1500 Kommunen skal årligt afgive en beretning om miljøtilsynet til Miljøstyrelsen. Følgende

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Faxe Indledning (max 1500 Minimumsfrekvensen for tilsyn med er overholdt i 2012. (ad. 1.1) Godkendelser af liste i-mærkede liste,

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/7

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/7 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i, side 1/7 Halsnæs Kommunenavn Indledning (evt.) Her følger beretningen fra Halsnæs Kommune om miljøtilsyn og miljøgodkendelser med videre i. Aftalen mellem KL og Miljøministeren

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Horsens Indledning (max 1500 Aktiviteten i forbindelse med miljøtilsyn på tilsynspligtige virksomheder har i 2012

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Glostrup Kommune Indledning (max 1500 I Glostrup var der i 2013

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Lemvig Kommune Indledning (max 1500 Lemvig Kommune indberetter

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Esbjerg Indledning (max 1500 Kommunen skal hvert år senest den

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Side 1 af 5 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Kommunenavn STRUER Indledning (max 1500 Struer Kommune beretter herved om kommunens miljøindsats af og tilsyn med overholdelsen

Læs mere

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar) 0 0 0.00 0.00 Godkendelse efter 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse 0 0 0.00 0.

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar) 0 0 0.00 0.00 Godkendelse efter 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse 0 0 0.00 0. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med virksomheder og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4) Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Kommunens bemærkninger

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Page 1 of 5 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Kommunenavn Faaborg-Midtfyn Kommune Indledning (max 1500 Faaborg-Midtfyn Kommune har til hensigt at overholde aftalen om minimumstilsyn

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Side 1 af 7 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kmunenavn Syddjurs Indledning (evt.) Nærværende tilsynsbetning handl Syddjurs Kmunes indsats i 2012 indenfor landbrugstilsyn og miljøtilladels/

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Kommunenavn Aarhus Indledning (max 1500 Aarhus Kommunes tilsynsberetning 2010 omhandler kommunens miljøindsats ved varetagelsen af myndighedsopgaver

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Aabenraa Indledning (max 1500 Tilsynsberetningen omfatter ressourcer

Læs mere

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar)

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar) Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Viborg Kommunens bemærkninger

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Side 1 af 7 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Bornholm Indledning (max 1500 Kommunen har overholdt minimumsfrekvenserne for miljøtilsyn på virksomheder

Læs mere

Side 1 af 7 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i, side 1/2 Kommunenavn Rudersdal Kommune Indledning (evt.) Rudersdal Kommune overholder med god margen minimumsfrekvenserne for tilsyn. Der har ikke været

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Slagelse Indledning (max 1500 tegn) Dette er kortlægningen af Slagelse Kommunes indsats på miljøområdet i 2013 i henhold til miljøministeriets

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=komin...

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=komin... Page 1 of 5 Åben i Word Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Lejre Indledning (max 1500 Lejre Kommune vurderer, at minimumsfrekvensen for tilsyn med er overholdt i

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Side 1 af 7 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Randers Indledning (max 1500 Tilsynsberetninger er udarbejdet på baggrund af indberetning i Geoenviron (ad. 1.1) Godkendelser

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2008 i Syddjurs Kommune Indledning

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2008 i Syddjurs Kommune Indledning Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2008 i Syddjurs Kommune Indledning Nærværende tilsynsberetning omhandler Syddjurs Kommunes indsats i 2008 indenfor tilsyn, kortlægning og planlægning efter Miljøbeskyttelsesloven,

Læs mere

Tilsynsberetning 2009

Tilsynsberetning 2009 Tilsynsberetning landbrug og pelsdyrfarme Holstebro Kommune Teknik og Miljø 01.04.2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 1. Ressourcer i...4 1.1 Godkendelser af husdyr/landbrug.. 4 1.2 Tilsyn og opfølgende

Læs mere

http://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner/showprint.aspx?file=komindustri

http://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner/showprint.aspx?file=komindustri Side 1 af 6 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Kommunenavn Rudersdal Kommune Indledning (max 1500 Rudersdal Kommune overholder minimumsfrekvenserne med rigtig god margen for

Læs mere

som fremmede tjeneste ydelser i kr. Virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af

som fremmede tjeneste ydelser i kr. Virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af Indberetning af godkendelses - tilsynsindsatsen med i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Holbæk Kommunens bemærkninger til de

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Notat 11. marts 2015 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 1. januar. 31. december. 2014 efter tilsynsbekendtgørelsens kap. 4. Skema 1.

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Del 1/3. Indberetning godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn Lemvig Kommunens

Læs mere

Tilsynsberetning 2011

Tilsynsberetning 2011 Tilsynsberetning 2011 Virksomheder Holstebro Kommune Teknik og Miljø 01.04.2012 Tilsynsberetning for tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011. Kommunenavn Holstebro Kommune Indledning (max

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Notat 12. marts 2014 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 23. maj 2013 31. dec. efter tilsynsbekendtgørelsens kap. 4. Skema 1. Indberetning

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Vesthimmerland Kommunens bemærkninger

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Tilsynsberetning for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2011 Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

5. Godkendelsespligtige landbrug

5. Godkendelsespligtige landbrug 5. Godkendelsespligtige landbrug Indledning Godkendelsespligtige landbrug har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljøet. Landbrugene

Læs mere

Miljøtilsynsberetning 2010. Virksomheder

Miljøtilsynsberetning 2010. Virksomheder Miljøtilsynsberetning 2010 Virksomheder Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010 Kommunenavn Skive Indledning (max 1500 tegn) I henhold til bek. nr. 99 af 11. februar 2011 om beretninger om

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1, 3, 4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1, 3, 4 og 9. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 af 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2007 i Syddjurs Kommune Indledning

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2007 i Syddjurs Kommune Indledning Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i i Syddjurs Kommune Indledning Nærværende tilsynsberetning omhandler Syddjurs Kommunes indsats i indenfor tilsyn, kortlægning og planlægning efter Miljøbeskyttelsesloven,

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Ishøj Kommune Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Plan-, Bygge- og Miljøcenter Februar 2014 Indledning Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med g i 2013, for perioden 23. maj 2013 31. dec. 2013 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Skive Kommunens bemærkninger til

Læs mere

Tilsynsberetning 2013

Tilsynsberetning 2013 Tilsynsberetning 2013 Virksomheder, dambrug, landbrug og pelsdyrfarme Holstebro Kommune Teknik og Miljø 01.04.2014 1 INDLEDNING I maj 2013 gennemførte Miljøstyrelsen en gennemgribende ændring af den måde,

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Opkrævet brugerbetaling i kr.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Opkrævet brugerbetaling i kr. dkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 af 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn Thisted Kommunens bemærkninger til de

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Egedal Kommunens bemærkninger

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Opkrævet brugerbetaling

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Opkrævet brugerbetaling Del 1/3. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med virkheder og husdyrbrug i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 af 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kmunenavn Hillerød Kmunens bemærkninger

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Næstved Kommunens bemærkninger

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Del 1/3. Indberetning godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn Assens Kommunens

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Indberetning godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn Halsnæs Kommunens bemærkninger

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Svendborg Kommunens bemærkninger

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3 Side 1 af 5 Åben i Word Tilsyn med r eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i, side 1/3 Kommunenavn Horsens Indledning (max 1500 Aktiviteten har været stor i Kommunens industriteam i. Godkendelser af nyetablerede

Læs mere

Struer Kommune Plan - og Miljøafdelingen. Tilsynsberetning 2012 for virksomheder indenfor industrimiljøområdet

Struer Kommune Plan - og Miljøafdelingen. Tilsynsberetning 2012 for virksomheder indenfor industrimiljøområdet Struer Kommune Plan - og Miljøafdelingen Tilsynsberetning 2012 for virksomheder indenfor industrimiljøområdet Tilsynsberetningen for 2012 indenfor industrimiljøområdet Tilsynsberetningen for 2012 omfatter

Læs mere

brugerbetaling, som fremmede tjeneste ydelser i kr. Opkrævet brugerbetaling i Opkrævet kr. Antal godkendelser,

brugerbetaling, som fremmede tjeneste ydelser i kr. Opkrævet brugerbetaling i Opkrævet kr. Antal godkendelser, Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Guldborgsund Kommunens bemærkninger

Læs mere

Miljøtilsynsberetning. Beretning om Varde Kommunes miljøindsats 1. januar december Industri og landbrug

Miljøtilsynsberetning. Beretning om Varde Kommunes miljøindsats 1. januar december Industri og landbrug Miljøtilsynsberetning Beretning Varde Kmunes miljøindsats 1. januar - 31. december 2015 Industri og landbrug Kmunens bemærkninger til de indberettede oplysninger I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse

Læs mere

3. Kommunalbestyrelsens vurdering og bemærkninger til årlig tilsynsindberetning

3. Kommunalbestyrelsens vurdering og bemærkninger til årlig tilsynsindberetning 1. Tilsynsindberetning Periode: 01-01-2016 til 31-12-2016 Fagsystemnøgle: Tilsynsindberetning-779-2016 Sidst revideret: 26-04-2017 kl. 12:36 Myndighed: Skive Kommune Titel: Skive Kommune sindberetning

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Slagelse Indledning (max 1500 Dette er kortlægningen af Slagelse Kommune indsats på miljøområdet i 2011 i henhold

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2006, side 1/2

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2006, side 1/2 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2006, side 1/2 Indledning (evt.) Kommunerne skal hvert år indberette til Skov- og Naturstyrelsen, hvordan arbejdet med tilsyn sagsbehandling indenfor miljøområdet

Læs mere