Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013"

Transkript

1 Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj

2 Forskning viser, at mindst 30 % af brugerne i voksenpsykiatrien er forældre til børn under 18 år. 1 Samtidig peger forskningen på, at børn af forældre med psykisk sygdom har en øget risiko for selv at udvikle psykisk sygdom eller få andre problemer i barndommen og senere i livet. En væsentlig indsats i projektet er at lave en kortlægning over indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien. I efteråret 2012 blev der gennemført en kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien i Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri. Børn, som er pårørende til forældre med psykisk sygdom, er ofte usynlige. De er ikke patienter, men er påvirkede af den hjælp og støtte, deres forældre modtager i psykiatrien og i kommunen. Børn tages sjældent med på råd eller inddrages, og der er begrænsede tilbud til dem. De får ikke altid den rette information og hjælp, og de har det ofte svært. En del af den støtte, børn har behov for, er, at de voksne patienter anerkendes og støttes i deres forældrerolle. Kortlægningen skal danne grundlag for det, som er hovedformålet med projektet - udvikling af metoder, indsatser, uddannelse af personale og øget samarbejdet mellem psykiatrien i de to regioner, med det fælles formål at styrke indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien. I resumeet gennemgås nogle af hovedtrækkene fra kortlægningen. På den baggrund samarbejder Psykiatri Skåne () og Region Hovedstadens Psykiatri () om projektet: Børn som pårørende i psykiatrien med økonomisk støtte fra EU og Interreg. IV A. Projektet løber over tre år fra OVERSIGT OVER STIKPRØVEN Ansatte i psykiatrien: Antal ansatte Antal ansatte i stikprøven Antal opnåede svar Opnåede svar i procent ,70% ,30% I alt ,00% Ledere i psykiatrien: ,90% ,30% Vil du læse mere om kortlægningen af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien, så besøg Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatris hjemmeside, hvor du kan finde hele rapporten. I alt ,50% 1 2 Focht-Birkerts & Beardslee 2000, Lier 1999, Skerving 2005, Östman

3 Kortlægning Kortlægningen af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien har fokus på personalets og ledelsens daglige praksis og indsats for børn som pårørende i psykiatrien. Formålet er at afdække, hvordan personalet, med afsæt i lovgivning, retningslinjer og vejledninger, gennemfører arbejdet med børn som pårørende i psykiatrien. Der er udsendt spørgeskemaer i det elektroniske system SurveyXact til en række af de største medarbejder- og ledelsesgrupper i psykiatrien i og. Der er udarbejdet to spørgeskemaer; et til medarbejderne og et til ledelsen. Der er lagt vægt på at skabe sammenlignelighed ved at stille de samme spørgsmål i både og. Retningslinjer og lovgivning Personalet i psykiatriens arbejde med børn som pårørende bygger på retningslinjer, vejledninger og lovgivning, som har en række fælles træk i både og. I både og skal alt personale følge retningslinjer og lovgivning om børn som pårørende. Alt personale har ansvar for at sikre, at de selv eller andre registrerer og dokumenterer, hvis en patient har børn. Samtidig har de ansvaret for at tilbyde samtaler eller andre tilbud til børn som pårørende. Det kan f.eks. være familiesamtaler med patienter med børn med det formål at oplyse børn om forældrens sygdom og forebygge bekymring og skyld hos børnene. Retningslinjerne har desuden til formål at sikre, at det kliniske personale har redskaber til at udføre pårørendesamarbejde med fokus på børnene, og at børn med behov for særlig støtte får denne ved kontakt til kommunen. opmærksom på børns behov og give information, råd og støtte, hvis barnets forælder eller anden voksen, som barnet permanent bor sammen med: 1. Har en psykisk forstyrrelse eller psykisk funktionsnedsættelse 2. Har en alvorlig fysisk sygdom eller skade 3. Er misbruger af alkohol eller andre beroligende midler Det samme gælder, hvis barnets forælder eller en anden voksen, som barnet permanent bor sammen med, uventet dør. Med børn menes alle børn fra 0-18 år. Hjælp og indsatser skal tilpasses i forhold til, hvad der er i barnets bedste interesse og efter barnets alder og modenhed. Barnombud og nøglepersoner For at sikre, at der er den nødvendige ekspertise og viden på afdelinger og modtagelser til at gennemføre f.eks. familiesamtaler, har man i både og trænet og uddannet en del af personalet til at have mere viden og i at have en rådgivende og koordinerende funktion i forhold til arbejdet med børn som pårørende. Disse hedder barnombud i og nøglepersoner i. Barnombud og nøglepersoner har typisk fået uddannelse i at afholde familiesamtaler med patienter med børn og særlige samtaler med børn omkring psykoedukation. Spørgeskemaet er derfor også sendt til alle barnombud og nøglepersoner, som desuden er blevet bedt om at besvare en række supplerende spørgsmål om deres arbejdsfunktion som barnombud eller nøgleperson. I Sverige har man desuden vedtaget en lov i 2010 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 2g med tillæg i Patientsäkerhetslagen (2010:659) 6 kapitel 5 Alt sundhedspersonale er Forpligtet til at være særlig 4 5

4 Tværgående analyse Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri Resultater fra kortlægningen er blevet samlet i en tværgående analyse af indsatsen for børn som pårørende i Psykiatri Skåne () og Region Hovedstadens Psykiatri (). Det mest slående resultat i kortlægningen er, at der ikke er særlig store forskelle mellem besvarelserne i de to regioner. På begge sider af Øresund er der et højt kendskab og et tydeligt engagement i spørgsmålet om børn som pårørende. Alligevel er det i begge regioner kun en lille procentdel af personalet, som informerer børn om forælderens sygdom og/eller informerer forælderen om, hvilke muligheder for støtte der eksisterer for deres familie og deres børn. Tal fra andre undersøgelser peger på, at ca. 1/3 af patienterne inden for psykiatrien har børn under 18 år. 2 I kortlægningen i projektet Børn som pårørende i psykiatrien oplyser størstedelen af medarbejderne, at mellem 1-25 % af deres patienter inden for det sidste halve år har haft børn under 18 år. Dialogen med patienten Flertallet af medarbejderne vurderer, at de i meget høj grad har ansvar for at tale med forældrene om deres børn. Og knap halvdelen af medarbejderne taler med patienten om, hvordan sygdom påvirker børn og familien. Medarbejderne oplever også, at de fleste patienter gerne vil tale med dem om deres børn. I den forbindelse forsøger medarbejderne at indgå i en fortsat dialog om tilbud og muligheder. Det samme gælder, når det drejer sig om forældre, som siger, at de ikke ønsker at tale om deres børn. Over en tredjedel af medarbejderne rådgiver eller beder andre om at rådgive patienten om, hvordan man kan tale med sine børn om ens sygdom. Når det kommer til pårørende, spørger størstedelen af medarbejderne ind til, hvem der er patientens nærmeste pårørende. Der samarbejdes primært med patientens partner eller samlever, der til daglig deler barnets bopæl. Flertallet af medarbejderne oplever, at patienter med dårlig sygdomsindsigt, forældre med begrænset forældreevne, forældre med nedsat kognitiv funktion og enlige forsørgere med manglende socialt netværk har behov for særlig støtte. Samme andel af medarbejdere oplever samtidigt, at familiens baggrund og sociale og økonomiske situation i høj grad har betydning for den information, støtte og de tilbud, man giver dem. Ligeledes er det overvejende patienter med dårlig sygdomsindsigt, misbrug, begrænset forældreevne og patienter med nedsat kognitiv funktion, der opleves som svære at samarbejde med om JEG HAR ANSVARET FOR AT TALE MED FORÆLDRENE OM DERES BØRN () JEG HAR ANSVARET FOR AT TALE MED FORÆLDRENE OM DERES BØRN () I meget høj grad I lav grad I meget lav grad I meget høj grad I lav grad I meget lav grad 2 6 Focht-Birkerts & Beardslee 2000, Lier 1999, Skerving 2005, Östman

5 deres børn. Lidt under halvdelen fremhæver patienter, der har svært ved at forstå og tale svensk og dansk. I situationer hvor patienten har etniske minoritetsbaggrund, tilbyder en fjerdedel af medarbejderne tolk, mens en fjerdedel ikke mener, de har brug for tolk, idet deres patienter taler og forstår sproget. Mødet med barnet Lidt over en tredjedel af medarbejderne understreger, at børn er velkomne på afdelingen eller i modtagelsen. Af det personale, som har mødt børn af patienter, taler en tredjedel af medarbejderne i altid eller ofte med barnet om forælderens sygdom. I gør en femtedel af medarbejderne det. Selvom det kun er en femtedel af medarbejderne i, der snakker med barnet om forælderens sygdom, oplyser en tredjedel af medarbejderne i både og ADGANG TIL BØRNERUM I Har ikke et børnerum eller et rum der kan tilpasses, at de fortæller barnet, at forælderens sygdom ikke er barnets skyld. Størstedelen af medarbejderne vurderer dog, at barnet kun skal informeres, hvis patienten ønsker det, mens en mindre andel vurderer, at børnene altid skal informeres, uanset om patienten ønsker det. Kortlægningen viser, at børn af patienter sjældent tilbydes skiftligt materiale om en forældres sygdom. Det sker også sjældent, at de eller deres forældre bliver tilbudt at deltage i samtalegrupper, i familieterapi/familieintervention eller i at få hjemmebesøg. Til gengæld ser lidt over halvdelen af medarbejderne det som deres ansvar at henvise barnet til kolleger eller andre instanser inden for psykiatrien. Lidt flere medarbejdere i end i henviser til tilbud inden for psykiatrien og til andre tilbud uden for psykiatrien. Der tegner sig ligeledes et billede af, at børnerum ikke er særlig udbredt i voksenpsykiatrien i de to regioner. Således har under en femtedel i et egentligt børnerum, og under halvdelen har et rum, de kan tilpasse til børn med f.eks. legetøj. ansvar for at underrette socialforvaltningen i kommunen, hvis de er bekymrede for barnet/børnene. Og størstedelen af medarbejderne overvejer at underrette, når de er urolige for børnene. I er der langt flere som svarer, at der findes regler på deres afdeling eller modtagelse for, hvornår man skal underrette socialforvaltningen end i. Til gengæld overvejer flere i at underrette end i, hvis børnenes situation er uklar, eller hvis forældre tvangsindlægges. Barnombud og nøglepersoner Barnombud og nøglepersoner er signifikant mere aktive i forhold til at overholde retningslinjer og give tilbud. De ser i højere grad arbejdet med børn som pårørende som deres ansvar, end tilfældet er for det øvrige personale. Størstedelen af barnombud og nøglepersoner vurderer, at de har gode forudsætninger og tilstrækkelig viden til HAR DU ANSVARET FOR AT UNDERRETTE SOCIALFORVALTNINGEN? (BESVARET AF IKKE-NØGLEPERSONER OG IKKE-BARNOMBUD) at udføre deres arbejde for børn som pårørende og er bedre uddannede i retningslinjer. Alligevel udtrykker de ønske om mere information om arbejdet og retningslinjer, især ved ansættelse. De ønsker ligeledes information om, hvordan retningslinjerne bruges i praksis og information om, hvilke tilbud der er til børn som pårørende. Samtidig efterlyser barnombud og nøglepersoner et behov for flere timer og mere ledelsesopbakning til opgaven. I er flere uddannet i familieterapi og familieintervention end i. Det bliver pointeret, at hvis man skal benytte familieterapi, er der behov for mere uddannelse og gennemførelse af forløb, end tilfældet er i dag. I er der større kendskab til barnombud end kendskabet er til nøglepersoner i, og de bruges mere i. Generelt er der blandt personalet meget stor tilfredshed med deres arbejde. HAR DU TILSTRÆKKELIG VIDEN TIL AT UDFØRE ARBEJDET SOM BARNEOMBUD/NØGLEPERSON FOR BØRN SOM PÅRØRENDE? Har et børnerum Har et rum der kan tilpasses I svarer et fåtal, at de har et egentligt børnerum, og kun en fjerdel har et rum, de kan tilpasse børn med f.eks. legetøj. Det er værd at bemærke, at der i er en signifikant større andel af de respondenter, som arbejder på en lukket afdeling, der svarer, at de har et børnerum eller et rum, som de kan tilpasse. I meget lav grad ADGANG TIL BØRNERUM I Har ikke et børnerum eller et rum der kan tilpasses Vidensdeling og underretning Medarbejderne deler i høj grad deres information og viden om patientens børn og familiesituation med kolleger, der deltager i behandlingen af patienten. Det omfatter især lægen og socialrådgiveren. I lav grad I mindre grad Overhovedet ikke Har et børnerum Har et rum der kan tilpasses Ligeledes tager over halvdelen af medarbejderne patientens hjemmesituation og børn op på behandlingskonferencer. I meget høj grad Flertallet af medarbejderne vurderer, at de i høj grad har 8 9

6 Uddannelse og vejledning blandt øvrigt personale Der er større kendskab til afdelingens eller modtagelsens retningslinjer og regler for børn som pårørende i end i. Blandt det personale, der kender retningslinjerne og reglerne, vurderes de dog i højere grad brugbare i end i. En relativt lille andel af medarbejderne i og har modtaget en form for uddannelse og vejledning i forhold til børn som pårørende til forældre med psykisk sygdom. Denne andel har primært modtaget information om barnombud og nøglepersonen og vejledning i, hvor man kan få hjælp på afdelingen eller modtagelsen i forhold til børn som pårørende. Der tegner sig dog et billede af, at personalet i er bedre uddannet og har modtaget mere information om børn som pårørende end personalet i. Både i og udtrykker medarbejderne ønske om mere uddannelse, viden og træning samt klarere retningslinjer i forhold til arbejdet med børn som pårørende. Lederne Der er i udpeget langt flere barnombud end nøglepersoner i, og organiseringen af barnombud og nøglepersoner for børn som pårørende til psykisk syge vurderes blandt lederne mere positivt i end i. Nogle ledere i påpeger, at det er uklart, hvem der har opgaven, samt at der ikke er afsat nok tid til arbejdet som nøgleperson. Samtidig er der også en større andel af lederne i end i, der sikrer, at nyansat personale undervises i retningslinjer og lovgivning om børn som pårørende. Det samme gælder sikring af undervisning af personale, i hvordan man registrerer børn som pårørende, og i hvordan man taler med børn og familien om forælderens sygdom. børn som pårørende. I gennemfører en tredjedel af lederne audit på deres afdeling eller modtagelse i forhold til patienter med børn som pårørende, der er under 18 år. Både i og svarer en relativ lille andel af lederne i og, at der udtages stikprøver i journalen for at tjekke, om retningslinjerne følges. Afslutning Det er positivt, at de fleste patienter, der er forældre, gerne vil tale med medarbejderne om deres børn. Ligeledes føler størstedelen af medarbejderne, at det er deres ansvar at indgå i denne dialog med patienten. Kortlægningen viser dog, at selvom der er fokus på børn blandt personalet i psykiatrien, er der meget få tilbud til børn som pårørende, og selvom der er kendskab til retningslinjer, er det ikke altid, at disse følges. Svarene fra medarbejderne rejser en række spørgsmål om blandt andet informationen til børn som pårørende, SIKRING AF UNDERVISNING AF NYANSATTE I RETNINGS- LINJER OG LOVGIVNING OM BØRN SOM PÅRØRENDE I mindre grad Overhovedet ikke Undersøgelsen viser, at lidt under en tredjedel af lederne i svarer, at der årligt laves opgørelser over antallet af 10 11

7 modtagelsen af dem på afdelingerne og undervisning af medarbejderne. Det fremgår også, at medarbejderne udtrykker ønske om mere træning, uddannelse og viden i forhold til børn som pårørende. Det bør derfor drøftes i ledelsen og blandt medarbejderne, hvordan der kan ske forandringer på disse områder, og hvordan det kan blive integreret som rutine på afdelingerne. Det vil i forbindelse med arbejdet med børn som pårørende også være relevant at sætte fokus på, hvordan personalet skal møde børn som pårørende, om alle skal være lige uddannede i forhold til arbejdet med børn som pårørende, og hvordan organiseringen af tilbud kan forbedres. Da patienter som er forældre, og børn som er pårørende, ikke er ens og vil have forskellige behov for hjælp og støtte, bør der kigges på, hvilke indsatser psykiatrien skal tilbyde til alle børn, og hvilke der kun skal tilbydes få. Som afslutning på kortlægningen i projektet Børn som pårørende i psykiatrien vil der i foråret 2013 blive gennemført en række interview med patienter, som er forældre og børn som er pårørende i psykiatrien. Formålet er at få et indblik i, hvordan de har oplevet, at psykiatrien har sat fokus på deres egenskab som forældre eller som barn af patient, hvad de er blevet tilbudt, og hvilke ønsker de har i forhold til tilbud, information og støtte. Næste skridt i projektet er at udvikle nye arbejdsgange og metoder og drøfte, hvilken uddannelse personalet i psykiatrien har brug for. I den forbindelse vil chefer, brugere og forskellige centrale personer i Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri deltage i seminarier, workshops og arbejdsgruppen på tværs af sundet. Jeg har ansvaret for at tale med børn som pårørende Hvis du tænker på de patienter, du har ansvaret for, i hvor høj grad har du så følgende former for ansvar overfor deres børn? JEG HAR ANSVARET FOR AT TALE MED BØRN SOM PÅRØRENDE Adgang til børnerum Har din afdeling eller modtagelse et børnerum? I meget høj grad , , , , , ,3 I lav grad 8 1,7 24 3,2 I meget lav grad 27 5,7 49 6, , ,5 Total , ,0 ADGANG TIL BØRNERUM Ja, vi har et børnerum 76 16, Ja vi har et rum vi kan tilpasse børn f.eks. med legetøj Nej, vi har ikke et børnerum, eller et rum vi tilpasser , , , ,1 Total , ,0 Underretning til socialforvaltningen Hvis du tænker på de patienter, du har ansvaret for, i hvor høj grad har du så følgende former for ansvar overfor deres børn? UNDERRETNING TIL SOCIALFORVALTNINGEN I meget høj grad , , , ,9 27 5,7 59 7,8 I lav grad 9 1,9 21 2,8 I meget lav grad 25 5,3 71 9,4 47 9, ,6 Total , ,

8 Viden til at udføre arbejdet Hvordan vurderer du følgende udsagn om dit arbejde som nøgleperson for børn som pårørende? - Jeg har tilstrækkelig viden for at kunne udføre mit arbejde tilfredsstillende * Er du nøgleperson for børn som pårørende? VIDEN TIL AT UDFØRE ARBEJDET 33 34, , , ,9 Mindre grad 8 8, ,9 Slet ikke 1 1, ,1 - - I alt , ,0 Undervisning af nyansatte i retningslinjer I hvor høj grad gør du følgende for at implementere retningslinjerne Børn af patienter med psykisk sygdom? Jeg sikrer, at nyansat personale undervises i retningslinjer og lovgivning om børn som pårørende UNDERVISNING AF NYANSATTE I RETNINGSLINJER I meget høj grad 6 10, , , , , ,3 I lav grad 3 5,3 13 8,2 I meget lav grad ,2 2 3, ,6 I alt , ,

9 Pjecen er udgivet af projektet Barn som anhöriga inom psykiatrin / Børn som pårørende i psykiatrien er et samarbejde imellem Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri med støtte fra EU/Interreg. IV A. Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø Tlf: Grafisk design: RegionH Design Foto: Phillip Drago Jørgensen / RegionH Design

Børn som pårørende i psykiatrien Kortlægning af indsatsen i Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri

Børn som pårørende i psykiatrien Kortlægning af indsatsen i Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri 1 Børn som pårørende i psykiatrien Kortlægning af indsatsen i Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri Indholdsfortegnelse 1. Indledning..............................................................................

Læs mere

Børn som pårørende i psykiatrien Tabeller for analysen Bilag 24 30

Børn som pårørende i psykiatrien Tabeller for analysen Bilag 24 30 Børn som pårørende i psykiatrien Tabeller for analysen Bilag 24 30 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning til tabel bilag 2 De følgende bilag indeholder det statistiske materiale, der ligger til grund for

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien Psykiatri VELKOMMEN i distriktspsykiatrien 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN I distriktspsykiatrien tilbyder vi ambulant behandling af psykiske sygdomme. Ambulant betyder, at man

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team Psykiatri VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN OP team står for Opsøgende Psykiatrisk team. Det er et intensivt ambulant behandlingstilbud

Læs mere

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre Psykiatri TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre HVAD ER TVANG? I psykiatrien findes en særlig ret til at behandle og tilbageholde mennesker med tvang altså mod deres

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Børn som pårørende i psykiatrien Breve i RHP Bilag 3 4

Børn som pårørende i psykiatrien Breve i RHP Bilag 3 4 Børn som pårørende i psykiatrien Breve i RHP Bilag 3 4 Bilag: 3 Region Hovedstaden Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 23 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk

Læs mere

Sammenhæng i psykiatrien

Sammenhæng i psykiatrien Sammenhæng i psykiatrien 1. Har du oplevet, at din kommune ikke kan/vil hjælpe dig som pårørende (fx vejledning, henvisning, samtalegruppe etc.)? I meget høj grad 18,3% 69 I høj grad 15,1% 57 I nogen grad

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Pårørendesamtaler Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Sengeafsnit O, Holbæk Birkevænget 7, Indgang V2 4300 Holbæk Tlf. 5948 4725 Sengeafsnit Birkehus

Læs mere

Nyreforeningens pårørendeanalyse: inddragelse på sygehusene og medlemskab

Nyreforeningens pårørendeanalyse: inddragelse på sygehusene og medlemskab Nyreforeningens pårørendeanalyse: inddragelse på sygehusene og medlemskab Nyreforeningens pårørendeudvalg vil forbedre informationen mellem sygehus, patient og de pårørende, såvel som de ønsker at udvikle

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Faxe Kommunes alkoholpolitik/- retningslinje og samtalen om alkohol Jeg er stolt over at arbejde i en kommune, der sætter så målrettet ind på implementeringen af alkoholpolitikken/retningslinjen.

Læs mere

Effektundersøgelse: Børn og forældre i voksenpsykiatrien

Effektundersøgelse: Børn og forældre i voksenpsykiatrien Effektundersøgelse: Børn og forældre i voksenpsykiatrien Else Stenbak, Stine Røn Christensen Pernille Grünberger Juni 2006 Forord gennemførte i 2004 2005 et projekt om børn og forældre i voksenpsykiatrien,

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune Til: Fra: Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Dato: 12. oktober 2012 Overgrebspakken Socialministeriet

Læs mere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Rengøring April 2008 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse Indledning. Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2007 at sætte forstærket fokus på trivslen

Læs mere

Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler?

Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler? Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler? Sygeplejerske Anne Bie Nørum Specialsygeplejerske i onkologi TanjaWendicke

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende Beslutningsforslag nr. B 49 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. december 2014 af Özlem Sara Cekic (SF) og Jonas Dahl (SF) Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Jeg har selv iktyosis 7 Jeg er pårørende til en person med iktyosis

Jeg har selv iktyosis 7 Jeg er pårørende til en person med iktyosis Iktyosisforenings tilfredsheds analyse Iktyosisforeningen gennemførte i foråret 2009 en tilfredshedsanalyse blandt medlemmerne, som gik på ønsker og behov for aktiviteter i foreningen. Der blev i alt sendt

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. marts 2006 Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Baggrund I forbindelse med etableringen af second opinion ordningen blev det besluttet, at

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Kort om undersøgelsen

Kort om undersøgelsen Kort om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført fra 30. marts til 23. april 2012 af BP Research en analyseenhed under BEDRE PSYKIATRI. 352 pårørende har medvirket i den webbaserede undersøgelse. Respondenterne

Læs mere

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Teresa Holmberg tho@si-folkesundhed.dk Hvorfor er vi her i dag? Præsentere jer for et udpluk af resultaterne fra en ny undersøgelse

Læs mere

Kortlægning af kommunernes brug af sociale klausuler i udbud

Kortlægning af kommunernes brug af sociale klausuler i udbud Kortlægning af kommunernes brug af sociale klausuler i udbud Opsamling på markedsanalyse med landets kommuner September 2011 Peter R. Frederiksen Asbjørn M. Brandt Halvdelen af landets kommuner anvender

Læs mere

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014 2013/2014 BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE AFDÆKNING AF PRAKSIS PÅ REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER Undersøgelsen er gennemført af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte i forbindelse med centerets 3-årige

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekt på Egekratskolen

Evaluering af udviklingsprojekt på Egekratskolen Evaluering af udviklingsprojekt på Egekratskolen Udvikling & Evaluering, 2013 Forældrenes tilkendegivelser Et relativt stort flertal mener, at skolen har udviklet sig fagligt bedre, siden udviklingsprojektet

Læs mere

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016 NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den 19. maj 2016 Side 1 Ref.: nbl E-mail: nbl@etf.dk Direkte tlf:

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Samarbejde med pårørende Voksenpsykiatri og handicap

Samarbejde med pårørende Voksenpsykiatri og handicap Samarbejde med pårørende Voksenpsykiatri og handicap Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk er en afgørende faktor for at skabe en god livskvalitet for ethvert menneske. Derfor

Læs mere

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015 Februar 2016 1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske 2015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP Psykiatri 2015. Resultaterne offentliggøres i uge 11,

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje ] Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere Familiecentret 2016 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune UDGIVER Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Christina Vang Jakobsen,

Læs mere

Psykiatri. Information om AUTISME hos børn og unge

Psykiatri. Information om AUTISME hos børn og unge Psykiatri Information om AUTISME hos børn og unge 2 HVAD ER AUTISME hos børn og unge? Autisme er en arvelig udviklingsforstyrrelse, der kommer til udtryk ved, at barnet eller den unge har en begrænset

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Børn som pårørende i psykiatrien Lovgivning RHP Bilag 18 23

Børn som pårørende i psykiatrien Lovgivning RHP Bilag 18 23 Børn som pårørende i psykiatrien Lovgivning RHP Bilag 18 23 Bilag: 18 Børn af patienter med psykisk sygdom Udgiver Region Hovedstadens Psykiatri Dokumenttype Vejledning Version 6 Forfattere Psykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

DANSKE PATIENTER. Børn som pårørende. Undersøgelse blandt Danske Patienters medlemsforeninger vedrørende børn som pårørende

DANSKE PATIENTER. Børn som pårørende. Undersøgelse blandt Danske Patienters medlemsforeninger vedrørende børn som pårørende DANSKE PATIENTER Børn som pårørende Undersøgelse blandt Danske Patienters medlemsforeninger vedrørende børn som pårørende Børn som pårørende Baggrund Hvert år oplever 82.000 danske børn, at deres mor eller

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende. Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre

Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende. Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre Jeg savner omklædningsrummet eller rettere snakken, for det var her, erfaringerne

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang.

Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang. 09-06-2016 Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang. BEDRE PSYKIATRI har på baggrund af den seneste tids tragiske hændelser på bosteder og den tilspidsede

Læs mere

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge

Læs mere

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 1. Introduktion Denne rapport præsenterer de foreløbige resultater for fyraftensmøderne i Projekt Unfair. Rapporten skal redegøre for effekten

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud. Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016

Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud. Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016 Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016 Disposition: Hjerteptt. og pårørendes oplevelser af rehabilitering i DK.

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Overgange mellem sektorer

Overgange mellem sektorer Overgange mellem sektorer Det vides fra en lang række erfaringer fra praksis samt fra undersøgelser, at overgange mellem sektorer hyppigt medfører informationstab og mangel på sammenhæng. I værste fald

Læs mere

Analyse af det danske adoptionssystem

Analyse af det danske adoptionssystem Ankestyrelsens Analyse af det danske adoptionssystem Hovedresultater fra delundersøgelser om adoptanters og voksne adopteredes opfattelse og erfaringer September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Analyse

Læs mere

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Bibliotekerne April 28 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse 1 Indledning 1.1 Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2 at sætte forstærket fokus på

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Børn som pårørende i psykiatrien Stikprøve Bilag 9 10

Børn som pårørende i psykiatrien Stikprøve Bilag 9 10 Børn som pårørende i psykiatrien Stikprøve Bilag 9 10 Bilag: 9 Kapitel 3.2 Stikprøve Bilag nr. 9 Overblik over populationen og stikprøven Her får I et overblik over hvordan populationen og stikprøven er

Læs mere

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre?

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? To typer samtaler om alkohol 1. Kort opsporende samtale Systematisk indarbejdet vane Medarbejdere der har

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

August 2014 Rapport. Skolernes anvendelse af hjælpemidler og fritagelsespraksis i de nationale test Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

August 2014 Rapport. Skolernes anvendelse af hjælpemidler og fritagelsespraksis i de nationale test Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen August 2014 Rapport Skolernes anvendelse af hjælpemidler og fritagelsespraksis i de nationale test Indholdsfortegnelse 1. Formål 3 2. Anvendelse af hjælpemidler i de nationale test 4 2.1. Praksis for anvendelse

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere