TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé København SV. Att.: Reklamejura. Klage over tv-reklame for Totempo "Appelsinkanon" vist på TV 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: Reklamejura. Klage over tv-reklame for Totempo "Appelsinkanon" vist på TV 2"

Transkript

1 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé København SV Att.: Reklamejura Radio- og tv-nævnet 3. september 2008 Sagsnr: Birgitte Durhuus Nielsen Fuldmægtig Direkte tlf.: Klage over tv-reklame for Totempo "Appelsinkanon" vist på TV 2 Yvonne Graubæk har ved af 18. maj 2008 indgivet følgende klage til Radio- og tv-nævnet over en tv-reklame for Totempo "Appelsinkanon" sendt på TV 2 den 8. maj 2008: "Totempo har en reklame der indeholder sjov med en appelsinkanon...man ser flere kommer ud i farlige situationer, hvor personskaderne kan være voldsomme." Beskrivelse TV 2 DANMARK A/S har som bilag til høringssvar af 11. juni 2008 tilsendt Radio- og tv-nævnet en CD-R med reklamen for Totempo "Appelsinkanon". Reklamen varer i alt 36 sekunder. Reklamens første sekvens viser en mand, der stiger ud af sin bil foran en frugt- og grøntforretning. På vej mod fortovet må manden dukke sig ved et vejtræ, fordi han pludselig bliver bombarderet med appelsiner, hvoraf én formår at slå hul i bilens venstre fordør. Der klippes til en park, hvor en mand; udklædt i et heldækkende, oppusteligt kostume med tilhørende hjelm, triller hjælpeløs rundt i græsset, mens han bliver bombarderet med appelsiner. Af reklamens videre forløb fremgår, at den udklædte mand er hovedpersonen i en polterabend. Næste klip afslører, at appelsinerne bliver kastet af 7 jublende mænd; iført ens t-shirts med motiv af et piktogram forestillende et stiliseret samleje og teksten "Møllers Polterabend". I baggrunden står et bord med drikkevarer. To af mændene holder hver en såkaldt "appelsinkanon"; dvs. en hjemmelavet konstruktion bestående af to sammensatte rør på i alt ca. 1½ meter, som med trykluft som drivmiddel kan benyttes til at affyre f.eks. appelsiner med. Der fokuseres på den ene af disse to mænd, som siddende på hug affyrer "appelsinkanonen" fra en position på skulderen. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

2 - 2 - Der klippes til bilen, hvis venstre forrude i samme nu knuses af en flyvende appelsin, mens bilens fører, der stadig dukker sig ved vejtræet, forsøger at værge for sig med hænderne. Næste klip viser den anden mand affyre sin "appelsinkanon". Der klippes til en scooterkører, på hvis hjelm en appelsin i samme nu splatter voldsomt ud. Som følge af chokket støder scooterkøreren ind i bilens bagende; triller hen over taget og lander på gaden for foden af bilens fører. Samtidig kommer grønthandleren ud og tager sig til hovedet, og der lyder en afsluttende klirren af knust glas. Sidste sekvens foregår i Totempos callcenter, hvor en kvindelig medarbejder udbryder: "Det lyder dælme som nogle store hagl! Selvfølgelig skal vi nok være hurtigt fremme. Ja, du har en lånebil indenfor 20 minutter." Der zoomes ind på hendes fladskærm, hvor en Totempo autotransporter i samme nu kører ud af garagen med en Totempo lånebil på ladet. På garagen står TOTEMPO whatever it takes to keep you moving - og nederst i skærmbilledet står først og derefter Fra 360 kr. årligt HØRING TV 2 DANMARK A/S TV 2 DANMARK A/S har i udtalelse af 11. juni 2008 bl.a. anført følgende bemærkninger til Yvonne Graubæks klage:

3 - 3 - " Vi har set filmen som en noget overdreven og humoristisk illustration af, at man kan få brug for Totempo af mange forskellige årsager. Vi har samtidig lagt vægt på, at de unge mænd med appelsinkanonen ikke har haft til hensigt at gøre skade på hverken bilen eller knallertkøreren. Formålet med deres leg er udelukkende at drille brudgommen, der selv er behørigt beskyttet mod skader fra appelsinerne i sin voldsomt polstrede dragt, og deltagerne er næppe klar over, at de vildfarne appelsiner ender hvor de gør. Det må også lægges til grund, at en appelsinkanon i virkeligheden ikke kan skyde med så voldsom en kraft, som i reklamens univers. Efter vores vurdering ligger der i reklamens handling ikke nogen form for opfordring eller tilskyndelse til, at andre går ud og skyder på sagesløse mennesker og deres biler med en appelsinkanon eller for den sags skyld andre våben. Appelsinkanoner er så vidt vides et udbredt fænomen blandt (mandlige) polterabend-deltagere, og selvom man naturligvis kan diskutere, hvorvidt det er en hensigtsmæssig måde at fejre et kommende bryllup på, kan aktiviteten efter vores opfattelse ikke betegnes som værende i strid med almindelig social ansvarsfølelse. Det er på denne baggrund TV 2 DANMARK A/S vurdering, at reklamen ikke er i strid med hverken 8, stk. 1, eller 10, stk.3, i Reklamebekendtgørelsen. " Totempo A/S Totempo A/S v/ Bark Copenhagen har i udtalelse af 30. maj 2008 bl.a. anført følgende bemærkninger til Yvonne Graubæks klage: " Netop grundet TV2s vurdering omkring at filmene skal eksekveres med tydelig humor og i overdreven stil således at man ikke som seer får oplevelsen af, at nogen kommer alvorligt til skade eller er i fare herfor, har vi lagt stor vægt på netop det humoristiske og overdrevne element i filmen. Der kan herefter ikke være nogen som helst tvivl om, at deltagerne i polterabend-arrangementet alle har det sjovt og at ingen kommer til skade eller er i reel fare herfor og at uheldet er fuldstændig usandsynligt i virkeligheden.

4 - 4 - ( ) Selvom vi i spottet viser en, for mange ganske velkendt situation, netop en gruppe mænd til polterabend, der i bedste 'drengerøvsstil' har det sjovt og er i færd med at bruge en appelsinkanon, har vi for at være helt sikre på, at der ikke indgår noget som helst 'farligt' i spottet valgt at anvende den slags appelsinkanon der kører på trykluft, hvilket man også kan høre i spottet. Med en tryklufts-kanon kan man styre afskydningshastighed etc, så den er ikke farlig som en appelsinkanon der f.eks. antændes. I reklamen kan man se, at vores appelsinkanon på ingen måde kan have været affyret ved antænding. Herudover har vi for en sikkerheds skyld udstyret polterabend-"offeret" med en stor sumodragt og hjelm. Det faktum at appelsinerne rammer en bil på den anden side af hækken er fuldstændig urealistisk med en luft-appelsinkanon. Samlet er spottet blevet til et meget humoristisk TV spot der i ganske overdreven og tegneserieagtig stil viser et helt usandsynligt uheld, som det må formodes at almindelige voksne danskere godt kan gennemskue. Der er således ingen fare for at nogen almindelige voksne danskere føler sig tilskyndet til sundhedsskadelig eller miljøskadelig adfærd i øvrigt. Endelig henvises til Radio- og TV-nævnets afgørelse i 'klage over tvreklame for SEAT 'Genopdag din indre drengerøv' af 29. februar 2008, hvorefter nævnet i afgørelsen lægger vægt på, at "Reklamens anvendelse af såvel humor som urealistiske virkemidler.giver efter nævnets opfattelse større spillerum for sekvenser, der ellers ville nærme sig grænserne for behørig social ansvarsfølelse." Radio- og tv-nævnets vurdering Radio- og tv-nævnet har i henhold til 44, stk. 1, nr. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed jf. lovbekendtgørelse nr. 338 af 11. april 2007 på sit møde den 26. august 2008 behandlet sagen, og skal udtale: Yvonne Graubæk har klaget til Radio- og tv-nævnet over en tv-reklame for Totempo "Appelsinkanon" sendt på TV 2 den 8. maj Klager anfører, at reklamen indeholder sjov med en appelsinkanon, i hvilken forbindelse man ser flere personer komme ud i farlige situationer, hvor personskaderne kan være voldsomme. I henhold til 8, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn skal al reklame i radio og

5 - 5 - fjernsyn, som al anden reklame, være lovlig, sømmelig, hæderlig og sandfærdig og være udformet med behørig social ansvarsfølelse. Endvidere foreskriver 10, stk. 3, i samme bekendtgørelse, at reklamer ikke må tilskynde til adfærd i strid med hensynet til sikkerheden i hjemmet, på arbejdspladsen eller i trafikken, eller til farlig, uansvarlig, sundhedsskadelig eller miljøskadelig adfærd i øvrigt. Såfremt anvendelsen af et produkt kræver, at der skal tages særlige sikkerhedshensyn, skal reklamen gøre opmærksom herpå. Reklamen for Totempo "Appelsinkanon" er baseret på de "dramatiske" hændelser, der følger i kølvandet på affyring af en såkaldt "appelsinkanon", idet de vildfarne appelsiner ender med at give en bilist behov for autohjælp, og dermed anledning til at rekvirere assistance fra Totempo. Reklamens første sekvens viser en mand, der stiger ud af sin bil foran en frugt- og grøntforretning. På vej mod fortovet må manden dukke sig ved et vejtræ, fordi han pludselig bliver bombarderet med appelsiner, hvoraf én formår at slå hul i bilens venstre fordør. Der klippes til en park, hvor en mand; udklædt i et heldækkende, oppusteligt kostume med tilhørende hjelm, triller hjælpeløs rundt i græsset, mens han bliver bombarderet med appelsiner. Af reklamens videre forløb fremgår, at den udklædte mand er hovedpersonen i en polterabend. Næste klip afslører, at appelsinerne bliver kastet af 7 jublende mænd. To af mændene holder hver en såkaldt "appelsinkanon"; dvs. en hjemmelavet konstruktion bestående af to sammensatte rør på i alt ca. 1½ meter, som med trykluft som drivmiddel kan benyttes til at affyre f.eks. appelsiner med. Der fokuseres på den ene af disse to mænd, som siddende på hug affyrer "appelsinkanonen" fra en position på skulderen. Der klippes til bilen, hvis venstre forrude i samme nu knuses af en flyvende appelsin, mens bilens fører, der stadig dukker sig ved vejtræet, forsøger at værge for sig med hænderne. Næste klip viser den anden mand affyre sin "appelsinkanon". Der klippes til en scooterkører, på hvis hjelm en appelsin i samme nu splatter voldsomt ud. Som følge af chokket støder scooterkøreren ind i bilens bagende; triller hen over taget og lander på gaden for foden af bilens fører. Samtidig kommer grønthandleren ud og tager sig til hovedet, og der lyder en afsluttende klirren af knust glas.

6 - 6 - Sidste sekvens foregår i Totempos callcenter, hvor en kvindelig medarbejder udbryder: "Det lyder dælme som nogle store hagl! Selvfølgelig skal vi nok være hurtigt fremme. Ja, du har en lånebil indenfor 20 minutter." Afslutningsvis zoomes der ind på hendes fladskærm, hvor en Totempo autotransporter i samme nu kører ud af garagen med en Totempo lånebil på ladet. Radio- og tv-nævnet skal bemærke, at resultaterne af de vildfarne appelsiner en knust bilrude og et voldsomt trafikuheld, som offeret uden videre kan rejse sig fra må betragtes som konstruerede. Endvidere finder Radio- og tv-nævnet ikke, at den blotte anvendelse af en "appelsinkanon" i en tv-reklame i sig selv kan betragtes som nogen form for tilskyndelse til farlig adfærd. Radio- og tv-nævnet lægger således til grund, at reklamen som også anført af såvel TV 2 DANMARK A/S som Totempo A/S v/ Bark Copenhagen - udspiller sig i et ganske karikeret univers præget af overdreven "tegneserieagtig" humor, urealistiske virkemidler og usandsynlige årsagssammenhænge, hvilket giver et større spillerum for sekvenser, der ellers ville nærme sig grænserne for behørig social ansvarsfølelse. På denne baggrund er det Radio- og tv-nævnets opfattelse, at reklamen for Totempo "Appelsinkanon" er udformet med behørig social ansvarsfølelse, ligesom den ikke tilskynder til adfærd i strid med hensynet til sikkerheden hjemmet eller i trafikken, eller til farlig, uansvarlig, sundhedsskadelig eller miljøskadelig adfærd i øvrigt. På baggrund af ovenstående træffer Radio- og tv-nævnet følgende

7 - 7 - AFGØRELSE: Tv-reklamen for Totempo "Appelsinkanon" sendt på TV 2 den 8. maj 2008 er ikke i strid med hverken 8, stk. 1, eller 10, stk. 3, i bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn. Christian Scherfig formand / Birgitte Durhuus Nielsen nævnssekretær

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. oktober 2006 Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark Lise Broe har ved mail af 21. august 2006 indgivet

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 8. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 8. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 8. juni 2007 Klage over tv-reklame for EDC-Gruppen A/S Helium sendt på TV 2/DANMARK Dorthe K. Rasmussen

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. maj 2013 Sagsnr: 2012-007136 Kaspar D. Lindhardt Chefkonsulent kdl@kulturstyrelsen.dk Klage over reklame for Zendium

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014118 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 30. april 2009 Sgsnr. 2009-005653 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov 19. juni 2015 Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Jørgen Ramskov

Læs mere

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 28. maj 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over den fortsatte

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne?

Hvorfor sker trafikulykkerne? Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 63 61 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 1 H AVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKUL

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn BEK nr 1368 af 15/12/2005 (Gældende) I medfør af 77, 85 og 93, stk.

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer 1332 FOREBYGGELSE Kommunikation og samtale om adfærdsændringer Anette Søgaard Nielsen Vi anvender både den styrende, den følgende og den vejledende kommunikationsstil i vore professionelle samtaler i sundhedsvæsenet.

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Hvordan bedømmer vi andre mennesker i vores første møde med dem?

Hvordan bedømmer vi andre mennesker i vores første møde med dem? Hvordan bedømmer vi andre mennesker i vores første møde med dem? Baggrund Der er lavet mange studier på, hvordan vi som mennesker lynhurtigt aflæser hinanden og danner os et førstehåndsindtryk af hinanden.

Læs mere

Bridgeregler Etik og regler i bridge

Bridgeregler Etik og regler i bridge Bridgeregler Etik og regler i bridge Her vil du kunne finde lidt nyttige informationer om hvordan man opfører sig ved bridgebordet, og hvad reglerne siger omkring meldinger og spil. Du kan se Love for

Læs mere

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation - Skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning juli 2006 1. Forord En reklame skal fremstå således,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

Midtvejsevaluering af forsøgsordning. med. vredeshåndteringsprogrammet. anger management

Midtvejsevaluering af forsøgsordning. med. vredeshåndteringsprogrammet. anger management Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 429 Offentligt Midtvejsevaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management SUSANNE CLAUSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED FEBRUAR

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

UNGE TRAFIKANTER. Hovedrapport Projektbeskrivelse og resumé

UNGE TRAFIKANTER. Hovedrapport Projektbeskrivelse og resumé UNGE TRAFIKANTER Hovedrapport Projektbeskrivelse og resumé Oktober 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Unge trafikanter, Amternes fællesprojekt SIDE 1.1. Baggrund og formål. 1 1.2. Projektets indhold og omfang...

Læs mere

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET En spørgeskemaundersøgelse blandt unge mellem 14 og 26 år RÅDGIVENDE SOCIOLOGER APS 2008 FINANSIERET AF TRYGFONDEN I SAMARBEJDE MED DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD INDHOLD

Læs mere