Økonomistyring. Time- Driven Activity Based Costing Gruppe 21. Vejleder: Daniel Harritz. Andreas Vigen Nielsen. Christoffer Spyrisdon Mallios

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomistyring. Time- Driven Activity Based Costing Gruppe 21. Vejleder: Daniel Harritz. Andreas Vigen Nielsen. Christoffer Spyrisdon Mallios"

Transkript

1 Økonomistyring Time- Driven Activity Based Costing Gruppe 21 Vejleder: Daniel Harritz Andreas Vigen Nielsen Christoffer Spyrisdon Mallios Michael Pedersen Steffen Tilm Nielsen 1

2 Excecutive Summery Vi har i dette projekt arbejdet med Fullcost, ABC og TDABC. Projektet tager udgangspunkt i problemstilling, hvordan opbygges et TDABC system i en produktionsvirksomhed Indledningsvis starter vi med at redegøre for de forskellige teorier, for derefter med udgangspunkt i en teoretisk case at overføre teorierne i praksis. Udfra casen kan man se hvorledes et TDABC system, frem for et Fullcost system, kan være med til at hjælpe med at prisfastsætte produkterne mere nøjagtigt. Selvom TDABC kan siges at være brugbar i mange tilfælde, så kan systemet også være meget tidskrævende og indviklet at bruge i praksis. Vores case viser overordnet hvilke faktorer, virksomheden skal fokusere på, for optimalt at implementere TDABC og hvordan det positivt kan gavne virksomheden. 2

3 Indholdsfortegnelse Excecutive Summery...2 Indholdsfortegnelse...3 Indledning...4 Problemstilling...4 Teori...4 Full Costing...4 Redegørelse for ABC/TDABC...5 Time-Driven ABC fordele og ulemper...6 Analyse...8 Beregning af Cost rates for ressourcernes kapacitet...9 Beregning af ressource tids forbruget per produkt...10 Beregning af produktionsomkostninger samt profitabilitet...11 Konklusion...13 Litteraturliste...14 Bilag

4 Indledning Denne rapport omhandler Time- Driven Activity Based Costing. Vi vil give en beskrivelse af, hvad det er, hvordan det anvendes og hvordan man implementerer det. Vi har derfor valgt at tage udgangspunkt i en produktionsvirksomhed, der producerer flødeis. Denne case har til formål at belyse de positive aspekter ved TDABC, ved at sammenligne metoden med Full Costing, samt at klargøre hvad der kræves af virksomheder, som ønsker at anvende teorien i praksis. Vi ønsker at give et nuanceret billede af TDABC, for selvom at teorien har mange positive aspekter, så er vi også opmærksom på, at mange mellemstore samt større virksomheder, helt har valgt at se bort fra teorien og mange små virksomheder ligeledes ser TDABC, som for omfattende og tidskrævende at implementere 1. Derfor vil denne rapport også forsøge, at besvare om kritikken er retfærdig eller om virksomheder selv er i stand til at gøre noget. Problemstilling Vi har valgt følgende problemstilling: Hvordan opbygges et TDABC system i en produktionsvirksomhed? Vores primære formål er at belyse brugen af Time- Driven Activity Based Costing gennem en fiktiv case. Denne problemstilling burde gøre os i stand til at fremhæve teoriens positive elementer samt hvilke negative sider, der kan være forbundet og i sidste ende betyde, at virksomheder vælger teorien fra. Teori Full Costing Activity Based Costing er et økonomistyringsværktøj, som i nogengrad er begyndt at erstatte de traditionelle regnskabsmetoder. ABC udspringer af et andet økonomistyringsværktøj, som hedder Full Costing. Vi vil derfor starte med, at beskrive Full Costing. Full Costing er en regnskabsmetode, der fungere på den måde, at man udregner varens produktionspris, ved at sammenlægge dens direkte omkostninger, med dens indirekte omkostninger. De direkte omkostninger består af summen, af materialer der bliver anvendt til produktion af varen, samt lønnen til produktion af varen. De indirekte omkostninger består af variable omkostninger 2 (vedligeholdelse, service 1 Flladkær, H.; Jensen, E. (2011). The ABC- paradox: Is Time Driven ABC Relevant for Small and Medium Sized Enterprises (SME)?. 2 Variable omkostninger: stiger eller falder i takt med virksomhedens produktion 4

5 og affalds afgift i forbindelse med produktionen) og faste produktions omkostninger 3 (løn til direktøren, medarbejderne, leje af maskiner, afdrag på lån). De direkte omkostninger er nemmere at henføre direkte på varen, da man ved nøjagtig hvor mange materialer man har brugt på at producere den, samt hvilke lønomkostninger der er gået direkte til produktionen af varen. Problemet ligger i de indirekte omkostninger der ikke kan fordeles direkte på varen, men som man er nødt til at fordele ud på ens varer efter en fordelingsnøgle(en fastsat udregningsmetode). Man anvender en fordelingsnøgle til, at fordele de indirekte omkostninger ligeligt ud på ens varer. Således de hver især kommer hver til at stå for en andel af de indirekte omkostninger(bestemt udfra valget af fordelings nøgle), denne metode vil typisk være nok for mange virksomheder i og med at den let og præcist kan fordele de indirekte omkostninger ud på ens produkter. Der hvor Fullcost har problemer og giver et mere upræcist billede i form af skævvridninger. Er når ens indirekte omkostninger for de forskellige vare stiger, således at nogle vare kommer til at udgøre en større del, af de indirekte omkostninger end andre. Nedenstående figur viser hvorledes Full Costing fungerer. Kigger man på de direkte omkostninger, kan man se, hvordan de bliver overført direkte til omkostningsobjektet, imens de indirekte omkostninger bliver fordelt, gennem en fordelingsnøgle efter en på forhånd fastsat metode/standard 45. Redegørelse for ABC/TDABC Vi vil i dette afsnit redegøre for Activity Based Costing og TDABC, hvordan de anvendes og hvordan de to adskiller sig fra hinanden. Først vil vi gennemgå de overordnede principper for den basale ABC. Activity Based Costing er en fordelingsmetode af virksomhedens omkostninger. Metoden tager udgangspunkt i virksomhedens indirekte og direkte omkostninger. De indirekte omkostninger bliver samlet under diverse delmodeller af ressourcer, her illustreret som bygninger, HR- afdeling og andre indirekte afdelinger i modellen. Under trin 1, ses det hvordan de indirekte omkostninger bliver fordelt ud på produktion eller lager og 3 Faste prduktionsomkostninger: de forbliver de samme uanset hvordan virksomhedens vareproduktion ændrer sig 4 Nayab, N; (2010). Absorption Costing vs. Activity- Based Costing 5 Reschke, P; Rikhardsson, P; (2008). ABC under udvikling. 5

6 forsendelse 6. ABC- systemet viser altså den fordeling fra egne ressourcer, som i figuren er blevet uddelt fra de indirekte til de direkte, virksomheden sørger herefter for at henføre disse til de enkelte aktiviteter (trin 2). Af modellen fremgår det ikke tydeligt, dog er det essentielt for virksomheden at finde activity- cost- drivere. Da cost- driverne udgør den målestok, for hvor meget output den enkelte medarbejder burde nå på sin station. Systemet gør da, at man vil have styr på hvilke stationer, som er i stand til indtjening og hvilke der mangler forbedringer. Omkostningsobjekterne kunne i dette tilfælde fx være de varer som virksomheden har formået at producere, hvor vores direkte omkostninger da ville være løn til medarbejderne og de materialer som var blevet udnyttet. Grundlæggende er ABC- modellen en måde hvorpå, man kan kigge på omkostningerne ved enkelte aktiviteter. Time- driven Activity Based Costing eller TDABC, er en simplere men stadig meget lignende form for metode. Her bliver der modsat den oprindelige model, ikke brugt mere end en fordeling af ressourcerne. Hvor denne vil afvikle hvor mange tidsenheder, som bliver impliceret i kapacitetens rådighed. Altså har man en anderledes omrokering af omkostningsfordelingen i denne model, da den eneste målbare kapacitet bliver virksomhedens tidsenheder. Man estimerer omkostningen pr. kapacitetsenhed samt hvor mange enheder man reelt besidder, herefter kan de faktiske fordelinger udregnes 7. Time-Driven ABC fordele og ulemper Det er nu mere end 20 år siden at den første ABC så dagens lys, alle tekstbøger og mange artikler beskriver TDABC, som en god måde at fordele virksomhedens omkostninger ud på de enkelte aktiviteter. Men hvis systemet er så godt, at det fortjener en plads i hver lærebog og utallige artikler verden rundt, så kan man spørge sig selv hvorfor ikke mere end cirka 20 % af verdens største firmaer samt mindre end 20 % af verdens mellemstore og små virksomheder, benytter sig af ABC 8. I dette afsnit vil vi ridse fordelene og ulemperne op ved en indførelse af TDABC, og derved få en bedre indsigt i, hvorfor virkelighedens billede er så langt fra det billede der burde tegne sig, udfra den mængde af tid og penge der er blevet brugt på at promovere ABC/TDABC. Fordelene ved en TDABC: 6 Bukh, P.N; (2007). Time- Driven ABC: nemmere og mere effektive ABC- modeller. 7 Reschke, P; Rikhardsson, P; (2008). ABC under udvikling. 8 Flladkær, H.; Jensen, E. (2011). The ABC- paradox: Is Time Driven ABC Relevant for Small and Medium Sized Enterprises (SME)?. 6

7 Med de såkaldte tidsligninger 9, forenkler TDABC de forskellige aktiviteter, som foregår i virksomheden. Det gør at det er nemmere, at forstå præcis hvor mange omkostninger man har ved den enkelte aktivitet. TDABC anvender estimater for hvor lang tid hver aktivitet i virksomheden tager. Estimaterne er hurtige at anskaffe, ved enten at observere hvor lang tid, hver aktivitet tager, eller ved at sende et spørgeskema rundt. Det gør ikke noget at ens estimat afviger med et par procent fra det reelle billede, fordi at aktiviteten kan variere lidt fra gang til gang. Den traditionelle ABC anvender tilbagevendende spørgeskemaundersøgelser, som er meget tidskrævende når den skal beregne ressourceudnyttelsen. TDABC tager udgangspunkt i det, som hedder praktisk kapacitet, modsat den traditionelle ABC. Det vil sige at TDABC regner ud fra den ressourcemængde der reelt set skal bruges for at udføre arbejdsopgaven altså minus pauser og eventuel anden spild tid (ledig kapacitet) 10, som man finder på en arbejdsplads. Eksempelvis bruger vi kr. på at få udført en arbejdsopgave, men reelt set koster den kun kr. de sidste kr. er gået til noget, som ikke har haft med arbejdsopgaven at gøre, som fx kaffe pauser. De indirekte kapacitetsomkostninger bliver påsat lige præcis den aktivitet, som benytter kapaciteten, eksempelvis lokaler og arbejdskraft. Hvis man har en medarbejder, som har en finger med i alle aktiviteterne, så måler man udfra hvad timeløn han får, og ganger det op med det antal timer han bruger på hver enkel aktivitet, derudfra kan man finde ud af hvad hver enkelt aktivitet koster for virksomheden. Det er muligt at specificere TDABC, sådan at den fx kun bruges i enkelte enheder i virksomheden. Ulemperne ved en TDABC: Den er tidskrævende og kostelig at implementere i ens virksomhed. Den giver et statisk billede af virksomhedernes omkostninger, og skal derfor opdateres løbende for at holdes relevant, eksempelvis kan der ske ændringer i aktiviteterne eller lignende der gør at det estimat man han sat varierer for meget fra virkelighedens tal. Det er derfor en kostelig affære. For mindre virksomheder, kan den være mindre brugbar, da man ikke har mange aktiviteter at holde styr på, så omkostningerne ved at indføre TDABC kan være højere end de omkostninger man minimerer. TDABC er kun et værktøj, som man kan bruges i økonomistyringen, misforstås dette, eller bruges det af de forkerte medarbejdere, kan det være mindre brugbart. TDABC kan arbejde dårligt sammen med virksomhedens nuværende ERP- system. 9 Bukh, P.N; (2007). Time- Driven ABC: nemmere og mere effektive ABC- modeller. 10 Reschke, P; Rikhardsson, P; (2008). ABC under udvikling. 7

8 Analyse Case Til at illustrere de grundlæggende principper og fordele ved at implementere Time- driven Activity Based Costing i en produktions virksomhed, vil vi konstruere en fiktiv case. Der hentes inspiration fra Management Accounting 11 kapitel 5 og vi vil ligeledes basere vores virksomhed omkring et mejeri, der producerer flødeis. Virksomheden fremstiller i starten kun to smagsvarianter vanilje og chokolade, men udvider produktionen med yderligere jordbær og pistacie. Efter at have implementeret de to nye smagsvarianter, har virksomheden udarbejdet et Full Cost skema der viser de forskellige smagsvarianters fortjeneste. Efter omsætningen er blevet fratrukket omkostninger, så ses det at vanilje og chokolade kun begrænset dækker omkostningerne ved produktion, og profitten i dette tilfælde er meget begrænset. Hvorimod jordbær og pistacie klarer sig langt bedre med en brutto fortjeneste på henholdsvis 14.7% og 21.1%. Full Cost Marts 2012: Marts 2012 Vanilje Chokolade Jordbær Pistacie Total Produktion & Salgs volume (Liter) Pris pr. enhed Salg Direkte materialer Direkte arbejde Overhead på 240% Totale fabriks udgifter Brutto fortjeneste Brutto fortjeneste (% af salg) % 5.6% 14.7% 21.1% 10.4% 11 Atkinson, A.A; Kaplan, R.S; Matsumura, E.M; Young, S.M; (2012). Management Accounting. 8

9 Et langt mere retvisende billede kan dog tegnes, hvis virksomheden i stedet for at dele de variable omkostninger ud fra en procentvis andel af hvor meget de enkelte produkter bruger i direkte lønomkostninger, i stedet anvender tid som cost driver 12. Skemaet tager ikke højde for den tid, der er forbundet med at omstille maskinerne til de forskellige smagsvarianter. Eksempelvis tager det medarbejderne langt længere tid, at omstille maskinerne til at producere pistacie, da denne is indeholder nødder og kan være til fare for dem der lider af allergi. Dermed tager det længere tid at producere pistacie i forhold til vanilje, chokolade og jordbær. Selvom pistacie er prissat højere end de andre is varianter, da ingredienserne er mere kostbare, så burde virksomheden i realiteten også hæve prisen yderligere hvis muligt, for den ekstra tid det tager at producere denne is, i forhold til resten, noget virksomheden ikke tager forbehold for. Virksomheden prissætter deres nye smag, efter de øgede omkostninger for de nye ingredienser. Endvidere produceres pistacie i mindre mængder end de andre typer, som til tider ikke virker effektivt sammenlignet med den maskine tid man har til rådighed og den tid det tager at omstille produktionen mens maskinerne holdes inaktive. Andre bivirkninger er at det nu tager medarbejderne langt længere tid at koordinere produktionen af de forskellige is samt bestilling af diverse varer. Med vanilje og chokolade var dette en smal sag, da virksomheden kun beskæftigede sig med de to smage og omstilling krævede ikke nær så mange ressourcer, da produktionen af chokolade ofte kan klares uden særlig driftsstop, da nok chokoladesirup let overdøver vanilje resterne uden kvaliteten bliver påvirket. Full Cost modellen kan siges at have været tilstrækkelig førhen som økonomistyringsværktøj, da virksomheden kun producerede de to is vanilje og chokolade. Her ville det ikke kunne betale sig at investere kræfter og ressourcer på et nyt system. Introduktion af de to nye is varianter ændrer dog billedet væsentligt og med de før nævnte problemer, samtidig med at de nu skal tage højde for varierende produktionsstørrelser, en ineffektiv håndtering samt fejlbedømmelse af informationerne vedrørende de omkostninger forbundet med de to nye is, så kan Full Cost ikke siges at være tilstrækkelig som et økonomiværktøj. For at optimere mejeriet med et mere moderne og effektiv Cost system, som Time- Driven Activity Based Costing, skal der som tidligere nævnt i beskrivelsen af TDABC, udarbejdes to parameter Cost rate af alle indirekte ressourcer. 2. Estimat af hvor meget af hver ressources kapacitet, der bliver anvendt af de aktiviteter, som producerer de forskellige produkter og tjenesteydelser. Beregning af Cost rates for ressourcernes kapacitet Frynsegoder Mejeriet bruger kr. på frynsegoder til deres medarbejdere. Det vil sige at virksomheden overordnet bruger kr. på lønomkostninger når fryns, direkte og indirekte løn er regnet sammen (direkte) (indirekte) = kr. Dermed udgør frynsegoder ca. 25% af virksomhedens samlede lønomkostninger cost- driver.asp#axzz1sq4efumd 13 Atkinson, A.A; Kaplan, R.S; Matsumura, E.M; Young, S.M; (2012). Management Accounting. 9

10 Cost rate per medarbejder Mejeriet beskæftiger 40 produktions medarbejdere, som tager sig af virksomhedens direkte samt indirekte produktions arbejde. Den direkte del af arbejdet består i produktionen af de forskellige isvarianter. Den indirekte del består af det understøttende produktionsarbejde som omstilling af produktionen, planlægning, bestilling samt modtagelse af materialer og sidst registrering af data fra de forskellige produktionsserier. Virksomheden betaler en fast løn på kr. plus de 24,6% ekstra for frynsegoder bliver det kr. ialt. I gennemsnit arbejder hver medarbejder 19 dage om måneden og bliver betalt for 8 timer per dag. Ikke alle 8 timer blev dog brugt på arbejde og her går 1 time til pauser, oplæring, kurser samt møder. Dermed bliver hver medarbejders effektiv produktionsarbejde opgjort til 19dage gange 7timer = 133 timer. Cost rate per medarbejder = kr. per måned/133timer per måned = 234,21kr. per time. Maskineri Mejeriet råder over to produktionsanlæg, som virksomheden leaser for et fast beløb på kr. Maskinerne er til rådighed alle hverdage i måneden, som cirka svarer til 22 arbejdsdage. Virksomheden benytter sig af en otte timers lang arbejdsdag, hvor en time hver dag bliver brugt til vedligeholdelse samt mindre reparationer. Dermed bliver den totale kapacitet af hver maskine 22dage gange 7timer = 154timer per måned. Med rådighed over to maskiner, bliver det til maksimalt 308 maskintimer per måned. Dermed bliver, Cost rate for maskiner = kr. per måned/308 timer per måned. = 1.915,58kr. per maskintime Beregning af ressource tids forbruget per produkt Virksomheden har nu brug for at beregne den mængde tid, hvert produkt bruger af hvert produktions ressource (arbejdskraft og maskiner). Indirekte arbejdstid Den indirekte arbejdstid kan opdeles i tre faser. Planlægning af produktionsserier, bestilling af varer og forberedelsen af varer til produktionen. Til at overvåge disse processorer, hyrer mejeriet en person til at måle tidsforbruget. Samtidig måler virksomheden også den tid det tager at omstille produktionen, til en anden smag. Skemaet her viser de indirekte arbejde for de forskellige produkter: Indirekte arbejdstimer- Planlæging af produktion Vanilje Chokolade Jordbær Pistacie

11 Setup tid per ny produktions serie (timer) Antal arbejdere per setup Indirekte arbejdstimer per setup Indirekte arbejdstimer per produktions serie: forberedelse + setup Indirekte arbejd- opretholde produktionen ,24 28,12 70,3 112,48 60,24 32,12 74,3 116, Maskintid Maskintid per produkt er i dette tilfælde nemt at estimere, i det maskinerne enten er i gang med at producere eller ved at blive sat op til næste produktion. Ligningen for at beregne anvendelsen af maskine timer er, Maskintid per produkt = Produktvolumen (liter) x løbetid/liter + omstillingstid x antallet af produktserier. Eksempelvis har chokolade 12 produktionsserier på en måned og producerer liter, med en behandlingstid på 1,63 maskintimer per liter, så ville maskintiden være, 40 *1, x 12 = 77,2 timer. Nedenstående tabel viser den totale maskintid for alle smagsvarianter: Beregning af produktionsomkostninger samt profitabilitet Nu råder mejeriet over nok information, så virksomheden kan udregne produktionsomkostninger samt profitabiliteten af deres is varianter, som vist i følgende skemaer. Mejeriets produktions data marts 2012: Produktions Stastistik Marts 2012 Produktion og salgs volumen Direkte arbejdstimer per liter Vanilje Chokolade Jordbær Pistacie Total ,021 0,021 0,021 0,021 Total direkte 1.067,42 853,93 533,71 426, ,03 11

12 arbejdstimer Maskintimer per 1000 liter Total maskindriftstid Antal produktions serier Setup tid per serie (timer) Total setup tid (timer) Total maskintimer 1,63 1,63 1,63 1,63 81,48 65,19 40,74 32, , ,48 77,19 60,74 56, Følgende tabel viser mejeriets regnskab, efter alle virksomhedens omkostninger er blevet fordelt ud på mejeriets forskellige produkter, ud fra TDABC metoden. Direkte arbejd, er blevet tilført frynsegoder og den indirekte arbejde er blevet revurderet. Revurderingen er sket ved at vi har udregnet, hvor meget hvert enkelt produkt koster i indirekte arbejdstimer og dermed har vi ganget det tal, med vores cost rate per medarbejder, som vi tidligere har udregnet (eksempel for pistacie kan ses i bilag samt det samlede ressource forbrug for direkte/indirekte og maskiner). Mejeriet revurderet ved TDABC: Produkternes profit & tab Vanilje Chokolade Jordbær Pistacie Total Salg Direkte materialer Direkte arbejd inkl. fryns Indirekte arbejd , , , , ,12 Maskin forbrug , , , , Bruttofortjeneste (tab) Bruttofortjeneste (tab) (% af salg) , , , , ,88 10,12% 15,97% 8,98% 6,54% 10,79% Som vist giver time- driven abc, et helt andet billede af profitabiliteten af mejeriets forskellige is varianter og i forhold til Full Cost modellen vist i starten af casen, så viser det sig nu at vanilje og chokolade har den største gevinst. 12

13 Årsagen er som tidligere nævnt, virksomhedens manglende evne til at fordele de indirekte omkostninger de rigtige steder. Virksomheden bruger tydeligvis flere ressourcer på at producere de to nye is varianter, noget virksomheden ikke tog højde for førhen. Desuden kan man se at virksomheden har prissat de to nye produkter for lavt i forhold til omkostningerne forbundet med produktionen af disse to nye is. Konklusion Igennem vores projekt, har vi afrundet både ABC- systemet og selve hovedpunktet, TDABC. Især er der blevet redegjort for hvilke redskaber som kan og skal udnyttes, hvis dette system skal have succes. Her tænkes især på den planlægning som skal indarbejdes, når et sådan system skal inkorporeres i virksomheden. Hvordan forskellige ressourcer bliver omfordelt, hvilke aktiviteter som trækker på disse ressourcer og hvorledes ressourcerne bliver fordelt ud på diverse omkostningsobjekter i virksomheden. Time- Driven Activity Based Costing, må siges at være en mere forenklet metode for organisationen at fremskaffe resultater på bundlinjen. Da ens eneste foretagende, bliver hvordan du udmåler den tid som medarbejdere skal følge ved hver station. I vores Case, beviste vi hvordan at denne effektivisering kan være alt afgørende for virksomhedens fremtidige overlevelse eller succes. Vi har dog erfaret, at TDABC kan blive svært at få inkorporeret, da omkostningerne for systemet oftest vil være svære at få bearbejdet. Derfor er det da heller ikke mærkeligt, når det kun er de større virksomheder som tager dette i brug Tager man og kigger på de reelle tal (20%), for antallet som benytter sig af ABC modellen i praksis, er tallet meget lavere end det man kunne forvente i forhold til, at den i teorien beskrives, som en nærmest optimal løsning. Især blandt de mindre og mellemstore virksomheder, kan der opleves store vanskeligheder når ABC en skal implementeres og forenes med virksomhedernes ERP systemer. TDABC forenkler den gamle ABC meget, i og med at man i TDABC kun bruger tid som driver. Men stadigvæk er økonomistyringsværktøjet, for mange mindre og mellemstore virksomheder, for dyrt at implementere i forhold til det output de får. 13

14 Litteraturliste Bøger: Atkinson, A.A; Kaplan, R.S; Matsumura, E.M; Young, S.M; (2012). Management Accounting. Information for decision- making and strategy execution. Bukh, P.N; (2007). Time- Driven ABC: nemmere og mere effektive ABC- modeller. Reschke, P; Rikhardsson, P; (2008). ABC under udvikling. Artikler: Flladkær, H.; Jensen, E. (2011). The ABC- paradox: Is Time Driven ABC Relevant for Small and Medium Sized Enterprises (SME)?. Working Paper Series Department of Business and Management, No. 2. Hjemmesider: Nayab, N; (2010). Absorption Costing vs. Activity- Based Costing. cost- driver.asp#axzz1sq4efumd 14

15 Bilag Eksempelvis består pistacie af følgende indirekte komponenter: Planlægning af produktions serier 4 Maskinsetup tid per serie 112,48 timer (4 timers setup tid, 28 medarbejdere) Indirekte arbejdskraft per serie 116,48 Antal produktions serier 6 Produktions seriens indirekte arbejdskraft 698,88 Indirekte arbejd opretholde produktionen 9 Total indirekte arbejdstimer for pistacie 707,88 Samlet Ressource forbrug: Ressource forbrug (timer) Direkte arbejd Indirekte arbejd Vanilje Chokolade Jordbær Pistacie Total Pris pr time 1.067,42 853,93 533,71 426, ,03 234,21 731,99 394,50 603,4 707, ,77 234,21 Maskiner 105,48 77,19 60,74 56, ,58 15

Omkostningsfordeling

Omkostningsfordeling Omkostningsfordeling - Valget mellem Activity Based Costing og Time Driven Activity Based Costing Casper Lanng Nicholaj Månsson Olsen Lasse Petersen Thea Svangren Martin Fiedel 26.177. anslag, svarende

Læs mere

TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED

TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED Uddannelsessted: Aalborg Universitet, HA almen 4. semester, forår/sommer 2012. Fag: Videregående Økonomistyring og IT Vejleder: Daniel Harritz Afleveret: 21-05-2012 Anslag

Læs mere

Lønsomhedsanalyse af ProHockey

Lønsomhedsanalyse af ProHockey Lønsomhedsanalyse af ProHockey Titelblad Uddannelse: Titel: Kursus: Semester: Vejleder: Erhvervsøkonomi, HA Lønsomhedsanalyse af ProHockey Videregående Økonomistyring & IT 4. semester Jakob Vangsgaard

Læs mere

Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT

Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Udarbejdet af Inna Pankratova Gruppe 9 AKØ Vejleder: Daniel Harritz 1 Indholdsfortegnelse Executive summary...

Læs mere

Activity Based Costing

Activity Based Costing Gruppe 23 Activity Based Costing Decentraliseret ABC i større virksomheder Henrik Poulsen Jess Andersen Benjamin Lund Mathilde Sørensen Dato: 26. Maj 2011 Indholdsfortegnelse Executive Summary... 2 1.1

Læs mere

Time-Driven Activity Based Costing

Time-Driven Activity Based Costing Time-Driven Activity Based Costing Hvilken påvirkning vil Time-Driven Activity Based Costing have på kundeprofitabiliteten for henholdsvis kundegruppen af Standard- og Special cykler i forhold til traditionel

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Økonomistyring. Fredag den 8. juni 2007 kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Økonomistyring. Fredag den 8. juni 2007 kl SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Økonomistyring Fredag den 8. juni 2007 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt. Det betyder

Læs mere

Seminaropgave 4. semester HA Aalborg Universitet

Seminaropgave 4. semester HA Aalborg Universitet Seminaropgave 4. semester HA 1.05.2014 Aalborg Universitet Mads Kjær Jakobsen Jonas Rasmussen Dennis Majdall Mikkkelsen Mikael Buus Jørgensen Nicklas Broen Jakobsen Anslag: 58.543 Normalsider: 24 sider

Læs mere

Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed

Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed Executive summary Rapporten omhandler Activity Based Costing (forkortet til ABC). Rapporten beskriver ABC

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Regnskab og økonomistyring. Eksamen, januar 2008. Økonomistyring

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Regnskab og økonomistyring. Eksamen, januar 2008. Økonomistyring SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Økonomistyring Mandag den 7. januar 2008 kl. 8.00-12.00 Alle hjælpemidler er tilladt. Det

Læs mere

Logistik og Økonomistyring Læseplan

Logistik og Økonomistyring Læseplan Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Master i Redaktionel Ledelse, Efterårssemestret 2007 Logistik og Økonomistyring Læseplan 25. juni 2007 Direktør Carit Andersen Professor Hans Frimor Professor Steffen

Læs mere

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET NOTAT NR. 1801 Hvis man har styr på 0-punkts-dækningsbidraget pr. smågris, som er kapital- og kapacitetsomkostningerne, har man hele tiden styr på økonomien i den daglige drift,

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet Vintereksamen 2004/05 Matematik-økonomi studiet Omkostninger og Regnskab 2 (2003-ordning) (701203GR0003) Opgavetype:

Det Naturvidenskabelige Fakultet Vintereksamen 2004/05 Matematik-økonomi studiet Omkostninger og Regnskab 2 (2003-ordning) (701203GR0003) Opgavetype: Det Naturvidenskabelige Fakultet Vintereksamen 2004/05 Matematik-økonomi studiet Omkostninger og Regnskab 2 (2003-ordning) (701203GR0003) Opgavetype: Skriftlig eksamensopgave Antal sider i opgavesættet

Læs mere

Økonomistyring. Acivity Based Costing. Gruppe 3

Økonomistyring. Acivity Based Costing. Gruppe 3 Økonomistyring Acivity Based Costing Gruppe 3 Titelblad Titel: Semester: Vejleder: Gruppe: ABC-system i en virksomhed HA, 4. semester Christian Nielsen 3 Deltagere: Anamaj Marken Mathiesen Jacob Offersgaard

Læs mere

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Indhold

Læs mere

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 20J' 1 HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 31.maj 2006 eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbeståraf4 opgaver, der vejledende forventes at indgå i bedømmelsen afden samlede

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

ABC costing ABM Management. ABC.ppt

ABC costing ABM Management. ABC.ppt 1 ABC costing ABM Management ABC.ppt 2 Virksomhedsstyring opgave ABC costing Idegrundlag Planlægning/planer Målsætning Budgettering Politikker Registrering Komme til/falde bort Inspirationsanalyse? Kontrol/revision

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. Del. Regnskab og Økonomistyring. Reeksamen, januar Økonomistyring

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. Del. Regnskab og Økonomistyring. Reeksamen, januar Økonomistyring Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. Del Regnskab og Økonomistyring Reeksamen, januar 2009 Økonomistyring Fredag den 9. januar 2009 Kl. 9.00 -- 13.00 Alle hjælpemidler er tilladt Det betyder bøger,

Læs mere

Økonomistyring. Uddag af artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Økonomistyring. Uddag af artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Uddag af artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

11. august 2004 Skriftlig eksamen (4 timer)

11. august 2004 Skriftlig eksamen (4 timer) 1/'1 1 Aalborg Universitet HD-studiet 1.del ERHVERVSØKONOMI 11. august 2004 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af4 opgaver, der vejledende forventes

Læs mere

VEJLEDNING. af 17.12.2013. (revideret 04.07.2014) OM BEREGNING AF BYGHERREBETALTE ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER

VEJLEDNING. af 17.12.2013. (revideret 04.07.2014) OM BEREGNING AF BYGHERREBETALTE ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER VEJLEDNING af 17.12.2013 (revideret 04.07.2014) OM BEREGNING AF BYGHERREBETALTE ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER Kulturministeriet, Kulturstyrelsen Baggrund Folketinget vedtog d. 19. december 2012 en række ændringer

Læs mere

Omeksamen. ERHVERVSØKONOMI 8.. august 2002 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

Omeksamen. ERHVERVSØKONOMI 8.. august 2002 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Aalborg Universitet HD-studiet l.del l 139 Omeksamen ERHVERVSØKONOMI 8.. august 2002 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt består af 4 opgaver, der vejledende forventes

Læs mere

HD(R) 2.del Økonomistyring 30.01.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Økonomistyring 30.01.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Opgave 1: DAN A/S er et profitcenter. Definitionen på et profitcenter er at, det er et resultatcenter som også sælger til eksterne. Ledelsen i profitcentre pålægges en række ansvarsområder

Læs mere

REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT

Læs mere

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK 1 Performance Management: Udvælg dine KPI er med omtanke, keep it simple Danfoss Kolding Cheminova 2 Indhold 1. Introduktion til PJD Production Performance 2. Optimering hvem taler vi om 3. Lean manuel

Læs mere

Variabelt budget Indirekte omkostninger. 16.000 timer 960.000 18.000 timer 980.000 20.000 timer 1.000.000 22.000 timer 1.020.000

Variabelt budget Indirekte omkostninger. 16.000 timer 960.000 18.000 timer 980.000 20.000 timer 1.000.000 22.000 timer 1.020.000 OPGAVE 34 I 1992 havde en ny afdeling af NIMBUS A/S specialiseret sig i at producere en speciel komponent til motorcykler. De oprindelige estimater fra udviklingsafdelingen havde resulteret i følgende

Læs mere

DB- metoden vs. Time- driven ABC

DB- metoden vs. Time- driven ABC DB- metoden vs. Time- driven ABC HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Gruppe 4 Brian Buus Jensen Casper Guldager Larsen Kicki brun Jensen Regina Rasmussen Simone Bang

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde mellem lærer og pædagog

Tværprofessionelt samarbejde mellem lærer og pædagog Tværprofessionelt samarbejde mellem lærer og pædagog Indholdsfortegnelse Indhold... 1 Indledning... 2 Problemstilling... 2 Metode... 3 Bestemmelser omkring samarbejdet mellem lærer og pædagog... 3 Voldum

Læs mere

Omkostnings- og investeringsteori Efterår 2009 Fundamentals of Corporate Finance 6th edition, 2009

Omkostnings- og investeringsteori Efterår 2009 Fundamentals of Corporate Finance 6th edition, 2009 Omkostnings- og investeringsteori Efterår 2009 Fundamentals of Corporate Finance 6th edition, 2009 Jonas Sveistrup Hansen - stud.merc.it 23. september 2009 1 Indhold 1 Forelæsning 1 - d. 3/9-09 3 1.1 Generelt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 9

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 9 Kapitel 1. Økonomistyringens idé og formål... 11 Kapitlets læringsmål... 11 1.1. Hvad er økonomistyring?... 12 1.2. Beslutningsprocessens

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 15. august 2011 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. hhx112-mat/a-15082011

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 15. august 2011 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. hhx112-mat/a-15082011 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hhx11-mat/a-1508011 Mandag den 15. august 011 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er 1 time.

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Lær og forstå din ABC

Lær og forstå din ABC Lær og forstå din ABC - en dag om kostgennemsigtighed og økonomistyring Lars Johansen og Thomas Varan Copyright 2004, SAS Institute Inc. All rights reserved. Har ABC en effekt? Undersøgelsen bestod af

Læs mere

Fabrikken Eithtsde A/S fremstiller køkkenarmaturer, som den primært sælger til VVS-installatører og til store forretningskæder.

Fabrikken Eithtsde A/S fremstiller køkkenarmaturer, som den primært sælger til VVS-installatører og til store forretningskæder. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgaverne: Stedprøve April 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal

Læs mere

HBL Markbrug I/S. Få maskinomkostningerne ned! Mandag d. 26 juni

HBL Markbrug I/S. Få maskinomkostningerne ned! Mandag d. 26 juni HBL Markbrug I/S Få maskinomkostningerne ned! Mandag d. 26 juni V/ Maskinkonsulent Kim Brodersen Bygnings- og Maskinkontoret i Sønderjylland Tlf. (dir.) 74 36 50 87 eller mobil 30 56 00 25 HBL Markbrug

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

OPGAVE På adr. finder du

OPGAVE På adr.  finder du CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU: C DATO: 13. juni 2016 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2016/ finder du INDHOLD Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger

Regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger Regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER GENERELLE FÆLLESOMKOSTNINGER... 4 2.1 ANDRE TYPER AF FÆLLESOMKOSTNINGER... 5 2.2 PRINCIPPER TIL VURDERING

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb Bilag 1. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter FUNDAMENTALPRINCIP 2 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter

Læs mere

økono omistyring Gruppe 6

økono omistyring Gruppe 6 Executive Summary This academic article describes the decision-making considerations regarding the implementation of the cost system Activity Based Costing (ABC). Key findings: - The advantage of an ABC

Læs mere

1 Problemformulering CYKELHJELM

1 Problemformulering CYKELHJELM 1 Problemformulering I skal undersøge hvor mange cyklister, der kommer til skade og hvor alvorlige, deres skader er. I skal finde ud af, om cykelhjelm gør nogen forskel, hvis man kommer ud for en ulykke.

Læs mere

Matema10k. Matematik for hhx C-niveau. Arbejdsark til kapitlerne i bogen

Matema10k. Matematik for hhx C-niveau. Arbejdsark til kapitlerne i bogen Matema10k Matematik for hhx C-niveau Arbejdsark til kapitlerne i bogen De følgende sider er arbejdsark og opgaver som kan bruges som introduktion til mange af bogens kapitler og underemner. De kan bruges

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISTYRING I STATEN OG STYRELSER - UDVALGTE OG FORELØBIGE UNDERSØGELSESRESULTATER

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISTYRING I STATEN OG STYRELSER - UDVALGTE OG FORELØBIGE UNDERSØGELSESRESULTATER UNDERSØGELSE AF ØKONOMISTYRING I STATEN OG STYRELSER - UDVALGTE OG FORELØBIGE UNDERSØGELSESRESULTATER ET SAMARBEJDE MED HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS OG SAS INSTITUTE A/S, DANMARK STEEN NIELSEN, PALL RIKHARDSSON

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Ligelønsanalyse sammenligning af offentligt ansatte kvinder og mænds løn

Ligelønsanalyse sammenligning af offentligt ansatte kvinder og mænds løn Ligelønsanalyse sammenligning af offentligt ansatte kvinder og mænds løn Indledning Ref. KAB/- 28.02.2017 I dette notat præsenteres resultater fra en analyse af lønforskellen mellem mænd og kvinder. Analysen

Læs mere

Bilag 7. SFA-modellen

Bilag 7. SFA-modellen Bilag 7 SFA-modellen November 2016 Bilag 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-650-2

Læs mere

Data Warehouse Knowledge is Power - Sir Francis Bacon -

Data Warehouse Knowledge is Power - Sir Francis Bacon - Data Warehouse 4. sem. datamatiker uddannelse Tietgen Skolen Odense Skrevet af Troels Markvard Andersen (DM08228) Knowledge is Power - Sir Francis Bacon - Troels Markvard Andersen Side 1 af 8 Forord /

Læs mere

Tema. Brug værktøjerne

Tema. Brug værktøjerne Brug værktøjerne Det væsentlige for enhver svinebesætning er, at indsatsfaktorerne passer sammen. F.eks. bør man ikke investere i automatiserede produktionsanlæg, hvis man ikke har evner eller interesse

Læs mere

Maskininvestering. Hjælp til Næsgaard Mark. Modulet maskininvestering. Forudsætninger for beregninger. Investeringsberegning.

Maskininvestering. Hjælp til Næsgaard Mark. Modulet maskininvestering. Forudsætninger for beregninger. Investeringsberegning. Modulet maskininvestering smodulet er et tillægsmodul. Du har adgang til det fra følgende steder: - Via maskintakstkartoteket - Via menuen "Værktøjer/ ". For investeringer der er udregnet via kartoteket

Læs mere

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI version 2015-01-13 5S og Flow 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion. For filer i formatet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Priskorrektion. Priskorrektion. 1. Forudsætninger og baggrund

AARHUS UNIVERSITET. Priskorrektion. Priskorrektion. 1. Forudsætninger og baggrund 1. Forudsætninger og baggrund 1924 har været anvendt som timenorm på AU fra sept. 2012. Fra 2014 er der åbnet mulighed for at anvende 1460 eller 1580 som timenorm 1, forudsætningen er tidsregistrering.

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Opgaver til Kapitel 6 MatB

Opgaver til Kapitel 6 MatB Opgave 1 En funktion i to variable er givet ved f (, ) = + 5 + 0 Indtegn niveauliner svarende til N(0), N(200) og N(400) og illustrér ved hjælp af en pil på niveaulinjerne den retning, hvori niveauet bliver

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 2. juni 1997. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 2. juni 1997. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 2. juni 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Dorte Grinderslev (DØRS) Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Baggrundsnotat til kapitel I Omkostninger ved støtte til vedvarende energi i Økonomi og Miljø 214 1 Indledning Notatet

Læs mere

Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde

Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Martin Korsgaard Civilingeniør Colas Danmark A/S mko@colas.dk Indledning I en tid hvor der i høj grad er fokus på menneskeskabte klimaforandringer,

Læs mere

Activity Based Costing

Activity Based Costing Activity Based Costing Activity Based Costing af BDO-professor, cand.oecon., ph.d, Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor, cand.oecon. Poul Israelsen, pi@iprod.auc.dk,

Læs mere

ACTIVITY-BASED COSTING

ACTIVITY-BASED COSTING ACTIVITY-BASED COSTING - Omkostningsallokering & ledig kapacitet 1. maj 2014 - Aalborg Universitet Økonomistyring 4. semester - Gruppe 39 Vejleder: Michael Jørgensen 20140101: Morten Sejersbøl Munk Jensen

Læs mere

Tietgenskolen - Nørrehus. Data warehouse. Database for udviklere. Thor Harloff Lynggaard DM08125

Tietgenskolen - Nørrehus. Data warehouse. Database for udviklere. Thor Harloff Lynggaard DM08125 Tietgenskolen - Nørrehus Data warehouse Database for udviklere Thor Harloff Lynggaard DM08125 Juni 2010 Indhold Beskrivelse... 3 Data warehouse... 3 Generelt... 3 Sammenligning... 3 Gode sider ved DW...

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Bilag 1 Costdriversammensætning

Bilag 1 Costdriversammensætning Bilag 1 Costdriversammensætning August 2017 Bilag 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Bilag 1 er udarbejdet

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

MAKROØKONOMI ØKONOMIEN PÅ LANGT SIGT. Mankiw kap. 3, 6, 7 & årsprøve, 2. semester

MAKROØKONOMI ØKONOMIEN PÅ LANGT SIGT. Mankiw kap. 3, 6, 7 & årsprøve, 2. semester MAKROØKONOMI 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 2 Pensum: Mankiw kapitel 3 ØKONOMIEN PÅ LANGT SIGT Mankiw kap. 3, 6, 7 & 8. Husk grundlæggende forudsætning vedr. langt sigt: Priserne er fleksible. Statiske

Læs mere

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2 Ligelønsanalyse sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Ref. PIL/- 17.02.2016 Indledning I dette notat præsenteres resultater fra en analyse af lønforskellen mellem mænd og kvinder. Analysen

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Robotics Process Automation (RPA)

Robotics Process Automation (RPA) Robotics Process Automation (RPA) Effektivisering af regnskabsprocesser i Statens Administration Trolle Klitgård Andersen CXO Konferencen, 18. maj 2017 AGENDA 1 Kort om Statens Administration 2 Hvad er

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Business Planning & Management software

Business Planning & Management software Business Planning & Management software EffectMakers - profitabel udvikling af forretning med nøglekunder EffectMakers Business Management System (BMS) er svaret på leverandørernes væsentligste udfordringer

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling

Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling Introduktion På baggrund af projekt ny service, er der udviklet nogle værktøjer til inddragelse

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing.

Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing. Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing. Skat og rentes rente har stor betydning for det endelige afkast når man investerer over lang tid. Det giver anledning til nogle overvejelser om hvad

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

Den aktivitetsbaserede omkostningsmodel

Den aktivitetsbaserede omkostningsmodel Den aktivitetsbaserede omkostningsmodel I denne sidste artikel i serien om kontoplanen vises det, hvordan det aktivitetsbaserede omkostningsregnskab konstrueres. KONTOPLAN Af professor, Per Nikolaj Bukh,

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor Din revisor er en mulighed for at få råd og vejledning om, hvordan du optimerer din virksomhed. Det betaler sig. Din revisor er meget mere end revision

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Activity-Based Costing (ABC)

Activity-Based Costing (ABC) Activity-Based Costing (ABC) Sammendrag af undersøgelsen om danske virksomheders anvendelsesmotiver og erfaringer med ABC Af Steen Nielsen Preben Melander René Sørensen and Morten Jakobsen ** Introduktion

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Ægproduktion 2013. med driftsgrensanalyser for konsum æg og rugeæg

DLBR Økonomi. Business Check. Ægproduktion 2013. med driftsgrensanalyser for konsum æg og rugeæg DLBR Økonomi Business Check Ægproduktion 2013 med driftsgrensanalyser for konsum æg og rugeæg DLBR Økonomi Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan

Læs mere

»Arbejdsmiljø og økonomi. Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com

»Arbejdsmiljø og økonomi. Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com »Arbejdsmiljø og økonomi Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com »Oplægsholderen Jasper Eriksen Uddannet biolog Tilsynsførende ved Arbejdstilsynet, 9 år Sikkerhedsleder i kommune Alectia

Læs mere

Økonomi og arbejdsmiljø

Økonomi og arbejdsmiljø Økonomi og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Jan Toft Rasmussen Dansk Metal Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd PKA-værktøjets formål Virksomhedens

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN 2016 1 SAMMENFATNING Fængselsbetjente bruger en markant andel af deres arbejdstid på at udfylde skemaer og rapporter i forbindelse med sagsbehandling for

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere

Model til beregning af de kommunale konsekvenser af digitaliseringsaftalen Manual. 16. november 2012

Model til beregning af de kommunale konsekvenser af digitaliseringsaftalen Manual. 16. november 2012 Model til beregning af de kommunale konsekvenser af digitaliseringsaftalen Manual 16. november 2012 Formålet med modellen Hvad er modellens formål... At de enkelte kommuner kan udregne hvilken effekt økonomiaftalen

Læs mere

HVEM ER JEG? Una Consulting

HVEM ER JEG? Una Consulting HVEM ER JEG? -Lene Rasmussen Danapak (Emballage) -Elev - økonomichef - international koncerncontroller - implementeret ERP EG A/S -Forretningsanalyser -ERP implementering -Økonomisk rådgivning for kunder

Læs mere