V XIS 2 0 1ÅRSBERETNING 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V XIS 2 0 1ÅRSBERETNING 4"

Transkript

1 2 V 0 XIS 1 ÅRSBERETNING 4

2 [Foto: Toke F. Nyborg] INDHOLD 04 Bestyrelsens 06 beretning 08 Årets gang på sekretariatet 10 Projekter Forventet forbrug AXIS i Danmark 30 AXIS internationalt 31 Økonomi & regnskab Tak til AXIS ÅRSBERETNING 2014 er udgivet af: Udviklingsorganisationen AXIS Nørrebrogade 52c, 3tv København N Printed in Denmark 1. udgave, 1. oplag 2014 (200 eks.) AXIS / ISSN: Redaktion: Lotte Lindberg & Toke F. Nyborg Grafisk design & layout: Enkhchimeg Odgerel & Toke F. Nyborg Tryk: Christensen Grafisk Forsidefoto: Pedro Szekely AXIS er en frivilligbaseret udviklingsorganisation, der primært drives frivillige. AXIS arbejder for at forbedre forholdene for fattige i Bolivia, Peru, Ghana og Sierra Leone gennem uddannelse, fortalerviskomhed og organisering. AXIS har et særligt fokus på oprindelige folk, børn & unge samt kvinder. AXIS udviklingsarbejde sker i tæt samarbejde med lokale organisationer, som kender til problematikkerne og udfordringerne i lokalområderne. AXIS har bæredygtighed som tværgående princip i alle projekter og yder administrativ støtte til udvikling af partnerorganisationer. 2 AXIS ÅRSBERETNING 2014 AXIS ÅRSBERETNING

3 BESTYRELSENS BERETNING 2015: VERDENS VIGTIGSTE ÅR 2014 blev endnu et godt år for AXIS med nye bevillinger, nye lokaler og begyndelsen på et politisk fortalerarbejde. Foran os venter et 2015, der vil blive præget af folketingsvalg, nye globale udviklingsmålsætninger, klimaforhandlinger og flere omvæltninger i udviklingsbistanden [Foto: Toke F. Nyborg] I år er det tyve år siden, at en gruppe lærere med interesse for udviklingsarbejde besluttede sig for at etablere en NGO, der skulle hedde AXIS. Det er med andre ord jubilæumsår for vores forening, og det er værd at fejre. Jeg har været med i AXIS siden 2005, hvilket vil sige, at jeg har været med i halvdelen af foreningens levetid. Alligevel har jeg det stadig ofte, som om jeg er ny i AXIS, og det synes jeg faktisk er meget positivt. Vi har en meget dynamisk organisation, der hele tiden udvikler sig, og hvor der er plads til både nye mennesker og nye ideer. Opstigning 2014 var et godt eksempel på, at vi rykker både fremad, opad og derudad. I en årrække har vi befundet os i en god stime af projektgodkendelser og 2014 var ingen undtagelse. Det er flot, at vi kan blive ved med at holde vores arbejde og ansøgninger på så højt et niveau. Opad rykkede vi os i efteråret, da vi sammen med Afrika Kontakt indtog vores nye lokaler på Nørrebrogade. Komfort er naturligvis ikke det vigtigste i verden, men vi er nogen stykker, der stadig husker de små tillukkede lokaler i kælderen på Wesselsgade, og vi er nok alle enige om, at vores nuværende bopæl er et trin op fra Blågårdsgade både hvad angår højdemeter og kvalitet. Det kan kun være positivt for arbejdsindsatsen blev også året, hvor vi kom endnu et skridt videre i den langvarige proces med at afdække mulighederne for at blive programorganisation. Partnerskabskonferencen i Ayacucho i Peru gav et klart mandat fra vores Latinamerikanske partnere til at søge et program. Nu mangler vi arbejdet med at udvikle en mere sammenhængende model, inden vi i fællesskab tager endelig stilling for eller imod. Sidst men ikke mindst gav 2014 os mulighed for i det små at prøve kræfter med fortalervirksomhed og politisk arbejde i Danmark. Det skete, da regeringen pludselig bebudede voldsomme nedskæringer på bistanden. Vores indsats i den forbindelse var et fint eksempel på en type arbejde, vi skal blive endnu bedre til fremadrettet. Nye udviklingsmål 2014 var et udviklingens år for AXIS, men 2015 kan let blive langt mere dramatisk. De hidtidige udviklingsmål, MDG erne, udløber i 2015, og verdens regeringer skal i forbindelse med FN s generalforsamling i september beslutte sig for en ny række mål. Processen med at finde frem til disse mål har været i gang i en årrække, men der er stadig meget, der mangler at bliver forhandlet på plads. Det der står klart er, at målene som noget nyt vil komme til at gælde for både nord og syd. Finansieringen er endnu langt fra på plads, og derfor er det også vigtigt, at vi som civilsamfund engagerer os stærkt i at presse på for en retfærdig og bindende finansiering af de nye mål. Dette skal også ses i sammenhæng med COP 21 i Paris i december, hvor verden har fået en absolut sidste chance for at gøre noget ved klimaproblematikken, inden vi stadfæster en kurs, der formentlig vil ødelægge planeten er også valgår, og rigtig meget tyder på, at vi får en blå regering. Det kan få enorm betydning for udviklingsbistanden. Dels fordi de borgerlige allerede har bebudet nedskæringer, men også fordi der i stigende grad er et ønske om at kanalisere bistanden ad nye veje, for eksempel i form af erhvervsstøtte og sydfonde. Der ulmer et opgør med den måde, vi indtil nu har tænkt bistand på. I yderste konsekvens kan det betyde, at den måde NGO erne i dag finansieres på vil blive radikalt forandret. Politikken skal påvirkes Udviklingen i det politiske landskab, nationalt som internationalt, skal vi følge nøje, og i det omfang vi har muligheden, skal vi være med til at påvirke de politiske processer. Dette vil være en af hovedprioriteterne for bestyrelsen i året, der kommer. Derfor er det også vigtigt, at vi står sammen om det fantastiske arbejde vi laver, og at vi lykkes med at kommunikere vores resultater, så vi på vegne af befolkningerne og vores partnere i syd er med til at holde den danske regering rød eller blå fast på dens internationale forpligtelse til at hjælpe verdens fattige på den bedste og mest retfærdige måde! 2015 er blevet kaldt verdens vigtigste år. Ingen tvivl om at det bliver et utrolig vigtigt et af slagsen både for AXIS, men i særdeleshed også for den verden, vi prøver at forandre til det bedre. AXIS vil spille sin rolle efter bedste evne. Det ser både jeg selv og bestyrelsen frem til at være en del af. Jon Clausen, formand Jon Clausen, formand for AXIS 4 AXIS ÅRSBERETNING 2014 AXIS ÅRSBERETNING

4 ÅRETS GANG PÅ SEKRETARIATET [Foto: Finn Juhl Pedersen] programorganisation. Møderne er dels centrum for faglig udvikling og dels for erfaringsudveksling mellem grupperne. Medarbejdere ansatte og frivillige Sekretariatet består pt af 4 fastansatte deltidsarbejdere samt seks faste frivillige. De ansatte er: AXIS en dansk NGO der bygger på frivilliges engagement og professionelt arbejde. De frivilliges mængde af arbejde er igen i år øget markant, og kvaliteten vurderes af såvel os selv som af vores partnere som god 32 frivillige projektkoordinatorer har i 2014 udført et kæmpe arbejde med at formulere projekter, kommunikere med partnere, skrive rapporter, monitorere arbejde, lave oplysning om betydningen af udviklingsarbejdet i syd samt permanent at opkvalificere indsatsen i arbejdet. Hver projektkoordinator bruger i gennemsnit 3 timer ugentligt på projektarbejde i AXIS. Til at støtte dette arbejde har AXIS etableret et korps af oversættere i alt 25 personer. Til hvert projekt er tilknyttet en oversætter-koordinator, som har 5 6 oversættere i sin arbejdsgruppe. Oversætterkoordinatorerne er i år blevet knyttet tættere til projektets udvikling. Den trivselsundersøgelse AXIS gennemførte i 2013 viste en stor grad af tilfredshed hos de frivillige, men kom også med en række anbefalinger, som kunne styrke arbejdet. Disse anbefalinger har sekretariatet fulgt op på i løbet af Koordinatormøder - et centralt element i AXIS Disse møder gennemføres ca. 8 gange om året og indeholder bl.a. kurser i projektstyring og økonomi, monitorering og evaluering. I 2014 har møderne også haft særlig fokus på temaet om AXIS som SOLIDT FRIVILLIGT FUNDAMENT LFA-gruppen AXIS etablerede for et par år siden en såkaldt LFA-gruppe (Logical Framework Approach). Pt udgøres LFA-gruppen af 3 særligt LFA-kyndige. De fungerer som sparringspartnere for projektgrupperne i formuleringen af nye ansøgninger og er her med fra projektet kun er en ide, til den endelige ansøgning sendes til CSP samt ifm indsendelser af statusrapporter og endelig projektrapportering. Vi ser denne gruppes indsats som et centralt element i sikring af organisationens faglige niveau. Advocacy-arbejdet i AXIS Vi har igennem flere år oplevet, at vi har manglet en styrkelse af AXIS indsats if. advocacy i Danmark. For at rette op på denne mangel har vi nu etableret en advocacy-gruppe på 5 personer. Derudover deltager vi aktivt i arbejdet i Globalt Fokus og i CISU, hvor vores formand er medlem af styregruppen. Medlemmer For et par år siden øgede vi kontingentet i AXIS. Det har bevirket et markant øget økonomisk bidrag fra medlemmerne. Vi begyndte i november målrettet en medlemskampagne og forventer i løbet af 2015 at øge medlemstallet til minimum 250 fra de nuværende 200. Kommunikation Toke Nyborg udviklede en kommunikationsstrategi, som i januar 2014 blev vedtaget af bestyrelsen. Dermed kan vi nu arbejde markant mere systematisk og professionelt med information om AXIS tematiske arbejde. Ved årets afslutning har Toke, i samarbejde med Steen Boe, udviklet en ny hjemmeside. Denne vil komme op at køre slut februar Niels Boe, (ansat 9 timer ugentligt) fungerer som sekretariatsleder, støtter projektgrupperne og m.m. 2. Finn Juhl Pedersen, (ansat 14 timer ugentligt) har sin primære opgave if. økonomiadministration og støtte til gruppernes finansielle udfordringer. 3. Catherine Watson, (ansat 4 timer ugentligt) er uddannelsespædagogisk konsulent. Hun har igennem året gentagne gange besøgt partnerne i samtlige projekter. 4. Lisbeth Ganderup, (ansat 4 timer ugentligt) har siden oktober arbejdet med medlemsadministration og medlemskampagne. Frivillige på sekretariatet Toke Nyborg: kommunikation. Lars Messell: kommunikation og Verdens Bedste Nyheder. Lotte Lindberg har primært fokus på Årsberetning, men arbejder desuden med systematisering af de mange materialer AXIS-udsendte har udviklet ifm pædagogikkurser. Jette Gottchau er i fuld gang med at genetablere AXIS udsendelse af praktikanter og frivillige til CEPROMUP i Lima. Jette har allerede etableret aftaler med UCC og sendt flere frivillige afsted til månedlange ophold hos CEPROMUP. Helle Feddersen er ansvarlig for vores aktive facebook-side. Nyt kontorlokale. I oktober flyttede AXIS igen til nye lokaler. Denne gang fra Blågårdsgade til Nørrebrogade. Dobbelt så store lokaler, flere grupperum, bedre lyse og lækre lokaler gør de fastansattes dagligdag rarere. Men det centrale for AXIS er, at vi med disse lækre lokaler har skabt de optimale forhold for de frivilliges store indsats. Niels Boe, sekretariatsleder i AXIS 6 AXIS ÅRSBERETNING 2014 AXIS ÅRSBERETNING

5 PROJEKTER [Foto: Toke F. Nyborg] PARTNERE TAREA 2: kr. TAREA 1: kr. KALLPA: kr. FORmABIAP: kr. PACHATUSAN: kr. munay TAQUILE: kr. CETm: kr. APPRENDE: kr. NORSAAC: kr. PARTNERSKABSKONFERENCE: kr. 8 AXIS ÅRSBERETNING 2014 AXIS ÅRSBERETNING

6 FORVENTET ÅRLIGT FORBRUG [Foto: Toke F. Nyborg] Forventet fremtidigt træk på Civilsamfundspuljen og Enkeltbevillingen (udfasning) PROJEKTER - LAND BEVILLIGET BELØB Pro Joven: Seksuelle rettigheder og reproduktiv sundhed (fase 3) Aprender Haciendo: Integreret uddannelse i bæredygtige familielandbrug og personlig udvikling blandt fattige kvindelige quechua-bønder i Sacaba Bolivia Bolivia Skolehaver moray (fase 4) Peru Unges seksuelle og reproduktive sundhed og Peru rettigheder Taquiles oprindelige folk: Institutionel styrkelse og Peru territorial forvaltning (fase 3) Innovative Sexual Education Project II Ghana Elevdemokrati og medborgerskab blandt unge ledere i Ayacucho Peru Elevdemokrati og medborgerskab blandt unge Peru ledere i Ayacucho (fase 2) Oprindelige folk i AmAZONAS: Udannelse på egne Peru betingelser (fase 2) PLANLAGTE KOmmENDE BEVILLINGER Unges seksuelle og reproduktive sundhed og Peru rettigheder (fase 2) Oprindelige folk i Amazonas: Udannelse på egne Peru betingelser (fase 3) Sierra Leone Sierra Leone Partnerskabskonference Peru Aprender Haciendo:Integreret uddannelse i bæredygtige Bolivia familielandbrug og personlig udvikling blandt fattige kvindelige quechua-bønder - i Sacaba (fase 2) Innovative Sexual Education Project III Ghana Pro Joven: Seksuelle rettigheder og reproduktiv Bolivia sundhed (fase 4) ÅRLIG SUm AXIS ÅRSBERETNING 2014 AXIS ÅRSBERETNING

7 AXIS I DANMARK [Foto: Flickr Common Share] FOLKELIG OPBAKNING TIL ULANDSBISTANDEN [Tekst: Toke F. Nyborg] ÅRETS NYHEDER Det kunne organisationerne fortælle danskerne i 2013: For første gang i verdenshistorien begynder lige mange piger og drenge i dag i skole. Det er et vigtigt fremskridt. Ikke kun for pigen, der kan realisere sit liv, få et job og tage kritisk stilling til de politikere, der leder landet. Men også for hendes kommende børn. Uddannelse baner vejen ud af fattigdom, og vi er nået langt. NGO-kampagne mod nedskæringer i ulandsbistanden viste stor folkelig opbakning til det danske uldviklingssamarbejde og de danske organisationer. AXIS mærkede også støtten fra både medlemmer og offentligheden AXIS engagement i Syd skal afspejles i aktiviteterne i Nord. Det skal blandet andet ske gennem en mere proaktiv indsats på fortalerområdet. Ved at bringe lokale tematikker, som vores partnere arbejder med i Sydamerika og Vestafrika, på en dansk eller international dagsorden, kan AXIS bidrage til at nå deres politiske mål. Det opnår vi blandet andet gennem direkte indflydelse i Globalt Fokus og vores repræsentation i CISU s bestyrelse. Vores engagement i disse og andre fora giver mulighed for alliancer og større tyngde bag fælles udmeldinger. Det så vi sidste år, da danske organisationer, herunder AXIS, gik sammen i en fælles kampagne mod regeringens bebudede milliardnedskæringer i udviklingsbistanden. AXIS bidrog til avisannoncer, skrev breve til ministre og brugte sociale medier til at sprede kampagnens budskab. Selvom det ikke lykkedes at undgå hele omlægningen af bistanden, fik kampagnen partiernes øjnene op for, at det danske ulandsmiljø ikke accepterer, en udhuling af den fattigdomsorienterede bistand. Dette fælles kampagne arbejde vil AXIS bygge videre på i AXIS I METROEXPRESS AXIS deltog også i oplysningskampagnen Verdens Bedste Nyheder og mødte for femte år i træk morgenduelige danskere på Christians Havns Torv. Gratisavisen Metroxpress deltog også i kampagnen, og bragte de bedste historier om de store fremskridt, der sker i det globale Syd. AXIS uddannelsesprojekt i Peru, Skolehaver Moray, var én af de historier, danskerne kunne læse om. UDVIKLINGSKOMMUNIKATION Det er en del af AXIS selvforståelse at skabe større viden om globale udviklingsspørgsmål og dansk ulandsbistand gennem udviklingskommunikation målrettet danskere. Den projektrelaterede oplysning spiller i den sammenhæng en afgørende økonomiske rolle. AXIS besluttede derfor i 2014 at lægger oplysningsmidlerne ind under kommunikationstemaet, som fremadrettet får ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre oplysningsaktiviteter. En del af midlerne har finansieret en strategisk omlægning af AXIS eksterne kommunikation, herunder udvikling af en ny hjemmeside, som står klar i foråret Desuden er 700 millioner mennesker løftet ud af ekstrem fattigdom siden I 2000 lovede verdens lande hinanden at halvere andelen af ekstremt fattige. Målet er nu nået som følge af bedre adgang til uddannelse, sundhedspleje, ny teknologi og øget handel. UD FOR AXIS I 2014 har AXIS atter åbnet op for at studerende på frivillig basis kan tage til Lima og undervise jævnaldrende i engelsk. Det sker i samarbejde med den lokale organisation CEPROMUP, som AXIS har samarbejdet med siden Godt elever har foreløbig fået et diplom på deres engelskkundskaber og mere end 300 unge danske frivillige har været forbi Lima for at undervise. I 2014 rejste to frivillige til Peru. De efterfølges af fire danske unge i De frivillige underviser typiske mellem én til tre måneder. 12 AXIS ÅRSBERETNING 2014 AXIS ÅRSBERETNING

8 AXIS INTERNATIONALT AXIS I PERU [Foto: Maria Kjær] KORT OM PROJEKTET UNGE FORMULERER KRAV TIL MYNDIGHEDERNE PROJEKTTITEL: Unges seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder LAND: Peru PROJEKTPERIODE: SAMLET BUDGET: DKK PARTNER: KALLPA PROJEKTKOORDINATORER: Maria Kjær, Sofie Pedersen, Marie Lynning, Ingunn Vikene. I begyndelsen af 2014 indledte AXIS et samarbejde med den landsdækkende peruanske NGO KALLPA om et nyt projekt Unges seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder i Peru. Projektets formål er at arbejde for, at den peruanske stat lever op til den eksisterende lovgivning indenfor unges seksuelle rettigheder, herunder seksualundervisning. I løbet af året har projektet støttet peruanske, marginaliserede unge, og givet dem en stemme, så de kan stille krav til deres lokale politikere. Projektet er blevet implementeret i tre projektområder i tre forskellige geografiske zoner i Peru: Junglen, højlandet og kysten, hvor bl.a. kulturen, sproget, traditionerne og levevilkårene er væsentligt forskellige. [Tekst: Maria Kjær, Sofie Pedersen, Marie Lynning, Ingunn Vikene] Næste skridt er at udvikle materiale til seksualundervisningen, der afspejler de unges liv De unge deltagere fra Ayacucho, Lima og Iquitos, har med entusiasme deltaget i fortalerarbejde rettet mod flere niveauer af det politiske system indenfor uddannelse. De har i fælleskab udtrykt deres behov, forslag og krav til en bedre seksualundervisning. Blandt disse krav er bl.a. at seksualundervisningen i alle skoler bliver tilpasset de unges virkelighed, at undervisningen starter tidligere, samt at der findes steder, hvor unge kan henvende sig og søge vejledning inden for seksuel sundhed uden at blive mødt med fordomme og manglende information. Alle disse krav og forslag blev i oktober 2014 sammensat i en rapport om unges seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder (SRSR). Denne rapport har spillet en vigtig rolle i det fortsatte fortalerarbejde, da den fungerer som et redskab til at få myndighedernes yderligere opmærksomhed. Projektet har således haft succes med at skabe opmærksomhed på unges rettigheder på nationalt og lokalt plan og konkluderet, at en stor del af problemet med unges SRSR ligger i manglen på kvalificeret seksualundervisning i skolerne. KALLPA har sideløbende arbejdet med at skabe et erfaringsudvekslingsforum i deres arbejde for at få indført mere og bedre seksualundervisning i skolerne. Som medlem af det nationale netværk Alianza sí Podemos (Educación Sexual Integral), som består af flere peruanske organisationer, har KALLPA arrangeret regionale konferencer i Ayacucho, Iquitos samt en national konference i Lima. Der var både deltagere fra civilsamfundet og fra offentlige myndigheder, og konferencerne har derfor haft en central rolle at spille ift. fortalerarbejde og netværksskabelse. Til konferencerne var unge fortalere også på talerstolen for at præsentere deres krav for politikerne. AXIS I 2015: I 2015 afslutter det indledende projekt og en ny fase af projektet forventes bevilget. I december var der lokalvalg i Peru og KALLPA vil nu arbejde på at videreføre det gode samarbejde med de nyvalgte myndighedspersoner. Det kommende faseopdelte projekt vil undersøge unges viden, holdninger og praksis vedrørende SRSR og på baggrund af dette udvikle undervisningsmaterialer, som skal sikre kontekstbaseret seksualundervisning af høj kvalitet i skolerne. 14 AXIS ÅRSBERETNING 2014 AXIS ÅRSBERETNING

9 AXIS I PERU [Foto: Toke F. Nyborg] UDDANNELSE I BØRNEHØJDE OP- NÅR ANERKENDELSE! [Tekst: Sarah Gråskov & Emilie Faurholdt] Eleverne føler sig endelig hørt Der har i 2014 været stor fokus på, at lokalbefolkningen fik en større stemme i de politiske beslutningsprocesser. I løbet af 2014 deltog Pachatusan derfor i flere workshops og offentlige konferencer vedrørende uddannelse og brugte dette som et forum til at præsentere projektet til relevante kommunale og regionale politiske beslutningstagere. Lærere, elever og forældregrupper var til stede og deltog aktivt på konferencerne. Ved effektivt fortalerarbejde formåede Pachatusan at få politikerne til at forpligte sig til at prioritere uddannelse i kommunerne. Politikerne har blandt andet skrevet under på, at de vil fortsætte arbejdet med MM, og dette er en kæmpe anerkendelse af projektet. Deltagelsen har skabt stor optimisme blandt befolkningen, som føler, at politikerne endelig lytter, og at deres behov bliver taget i betragtning. Eleverne har for eksempel udtrykt, at de for første gang bliver hørt. På regionalt niveau er der også for alvor i 2014 blevet sparket døre ind til politiske beslutningstagere. Helt konkret sidder Pachatusan nu, som eneste inviterede NGO, med ved bordet i en teknisk komité, der skal udarbejde et nyt regionalt uddannelsesprogram. I komiteen sidder også UNICEF, den regionale uddannelsesinstans samt funktionærer. Dette er en klar blåstempling af Pachatusans arbejde og deres organisation. AXIS I 2015: Nøgleordet for 2015 er bæredygtighed. Mindst 6 uddannelsesprojekter bliver færdiggjort og vedtaget med en flerårig projektperiode, hvilket gør dem uafhængige af udskiftning af borgmestre og embedsmænd. Gennem fortalerarbejde vil Pachatusan påvirke myndighederne til at indskrive et kontinuerligt træningsforløb i uddannelsesprojekterne, arbejde for at MM institutionaliseres i det formelle peruvianske uddannelsessystem og sikre lokal finansiering. KORT OM PROJEKTET PROJEKTTITEL: Skolehaver Moray - Fase 4 LAND: Peru (Cusco-regionen) PROJEKTPERIODE: SAMLET BUDGET: ,00 DKK PARTNER: Andees Pachatusan PROJEKTKOORDINATORER: Ivanna M. Z. Arizcurinaga, Sarah Gråskov & Emilie Faurholdt. Projektet Skolehaver Moray har til formål at styrke den tosprogede og interkulturelle undervisning blandt indianske børn i Cusco-regionen. Det sker med udgangspunkt i Moray-modellen (MM), som AXIS lokale partner, Andees Pachatusan, har udviklet siden MM er en alternativ uddannelsesmodel, der baserer sig på højlandsindianernes kultur, sprog og traditioner. Konkret arbejder AXIS for at implementere modellen gennem træning af lokale lærere, forældreinddragelse og samarbejde med regionale og lokale myndigheder. Modellen er i dag udbredt til 50 grundskoler, og 25 demonstrationsskoler i otte kommuner er nu udvalgt som eksempler på best practice. 16 AXIS ÅRSBERETNING 2014 AXIS ÅRSBERETNING

10 AXIS I PERU [Foto: Toke F. Nyborg] SKOLEN LED I LOKAL UDVIKLINGSPLAN KORT OM PROJEKTET PROJEKTTITEL: Tosproget interkulturel uddannelse i regnskoven / FASE II LAND: Peru (Iquitos) PROJEKTPERIODE: SAMLET BUDGET: DKK PARTNER: FORMABIAP PROJEKTKOORDINATORER: Karen Prins og Lotte Lindberg. AXIS og FORMBIAP, den lokale NGO, samarbejder nu på sjette år om at sikre børn fra områder i Amazonas-regnskoven en skolegang, der inddrager børnenes sprog og kulturer. Peru anerkender retten til tosproget undervisning for den indianske befolkning, men der er langt igen før, der er tilstrækkeligt med uddannede tosprogede lærere, der kan varetage den forpligtelse. På nogle af projektets skoler praktiseres den tosprogede, interkulturelle undervisning, og det har ført til bedre skoleresultater og gladere elever. For at fortsætte denne udvikling arbejder AXIS og FORMABIAP bl.a. på at styrke fortalervirksomheden hos de lokale uddannelsesmyndigheder. [Tekst: Karen Prins & Lotte Lindberg] Projektskoler og lokalsamfund går hånd i hånd om at planlægge årets gang både i klasseværelset og i landsbyen I løbet af 2014 har alle 15 projektskoler nu udarbejdet læseplaner baseret på landsbyens lokale udviklingsplan. Landsbybeboerne er blevet involveret i dette arbejde ved at identificere de mest presserende problematikker i landsbyens liv. Det har resulteret i tosprogede undervisningsforløb om træfældningsproblematik, affaldsproblematik mm. Landsbyen oplever således, hvordan både sprog, kulturer og livsvilkår bliver en del af skolens arbejde. Det styrker den kollektive identitetsfølelse og giver overskud til at finde løsninger på, hvorledes den fælles kulturelle arv kan indgå i den moderne udvikling. I 2014 er Undervisningsministeriet begyndt at fjerne betingelserne for undervisning på de indianske sprog i skoler, der ellers er berettiget til flersproget undervisning. Uddannelsespolitisk sætter det fokus på en målrettet fortalervirksom.i løbet af 2014 har alle 15 projektskoler nu udarbejdet læseplaner baseret på landsbyens lokale udviklingsplan. Landsbybeboerne er blevet involveret i dette arbejde ved at identificere de mest presserende problematikker i landsbyens liv. Det har resulteret i tosprogede undervisningsforløb om træfældningsproblematik, affaldsproblematik mm. Landsbyen oplever således, hvordan både sprog, kulturer og livsvilkår bliver en del af skolens arbejde. Det styrker den kollektive identitetsfølelse og giver overskud til at finde løsninger på, hvorledes den fælles kulturelle arv kan indgå i den moderne udvikling. I 2014 er Undervisningsministeriet begyndt at fjerne betingelserne for undervisning på de indianske sprog i skoler, der ellers er berettiget til flersproget undervisning. Uddannelsespolitisk sætter det fokus på en målrettet fortalervirksomhed, hvilket også var én af konklusionerne fra projektets eksterne evaluering. AXIS koordinatorer, Karen og Lotte, og Finn, regnskabsansvarlig for AXIS, var på projektbesøg, hvor de på baggrund af den eksterne evaluering sammen med FORMABIAP formulerede grundlaget for ansøgningen til en tredje fase af projektet. AXIS I 2015 Projektet har nu fået bevilget en tredje fase til yderligere fokusering og erfaringsopsamling i form af bl.a. publicering af undervisningsmateriale. Projektet vil fortsat styrke lærere og landsbysamfund, så disse kan kræve deres grundlovssikrede ret til en tosproget og interkulturel undervisning. 18 AXIS ÅRSBERETNING 2014 AXIS ÅRSBERETNING

11 AXIS I PERU [Foto: Xavier Janssoone] MYNDIGHEDER ANERKENDER ELEVORGANISATION [Tekst: Nicole Zehntner] Projektets anden fase søger nu at konsolidere de unges resultater Afslutningen af første projektfase i 2014 udgjorde en vigtig milepæl i partnerskabet. Evalueringen af den indledende fase viste, at projektet var nået langt i opfyldelsen af de vigtigste målsætninger. På skolerne i regionen er der nu et bredere kendskab til AARLE som organisation, og antallet af medlemmer i AARLE er fordoblet. Samtidig konkluderes det, at AARLE nu møder en større anerkendelse af deres arbejde hos lokale myndigheder og lærere i kraft af deres kommunikationsarbejde samt indsatsen med fortalervirksomhed. AARLE-medlemmer giver udtryk for en øget bevidsthed om, hvad de kan bruge deres deltagelse i AARLE til, hvilket direkte har udmøntet sig i, at AARLE har lavet flere projektformuleringer, som har resulteret i godkendelsen af 4 projekter i de lokale budgetter. Alt i alt demonstrerede evalueringen mange vigtige resultater, som der bygges videre på i anden fase. I 2014 påbegyndtes udviklingen af uddannelsesprogrammet i demokratisk medborgerskab, som udgør et væsentligt element i projektets anden fase. AXIS pædagogiske konsulent Catherine Watson besøgte projektet og er indtænkt som konsulent for både TAREA og kontaktlærere i regionen. Hun demonstrerede deltagerorienterede metoder og gav feedback på den eksisterende praksis, alt sammen som led i udviklingen af uddannelsesprogrammet om demokratisk medborgerskab. AXIS I 2015: I 2015 besøger Catherine Watson igen projektet mhp. udvikling af undervisningsmateriale om demokratisk medborgerskab. I april besøger Marie, koordinator på projektet, TAREA, hvor hun skal afholde workshops i fortalervirksomhed. Projektet får i foråret tilknyttet en praktikant i 5 måneder. Camilla, kandidatstuderende på Spansk Sprog og Kultur på KU, skal arbejde med at skrive artikler for TAREA, deltage i møderne med de unge i AARLE, medvirke til at lave små videoer samt være med til at udsende AARLES månedlige radioprogram. KORT OM PROJEKTET PROJEKTITEL: Elevdemokrati og medborgerskab blandt unge ledere/fase II LAND: Peru PROJEKTPERIODE: SAMLET BUDGET: DKK PARTNER: TAREA PROJEKTKOORDINATORER: Nicole Zehntner, Marie Busk Larsen, Rikke Friis Højland & Anne Sofie Scherrebeck-Jørgensen AXIS og den lokale NGO, TAREA, samarbejder om projektet Elevdemokrati og medborgerskab blandt unge ledere i Ayacucho. Projektet støtter elevorganisationen AARLE, en paraplyorganisation for unge mellem 11 og 18 år, som repræsenterer elevernes interesser og rettigheder gennem oprettelse af elevråd. Projektets 2. fase vil fokusere på at øge AARLE-medlemmernes kompetencer inden for organisationsudvikling, kapacitetsopbygning samt opstart af AARLE-filialer i fem nye provinser. Lærere, skoleledere og lokale myndigheder er inddraget i projektet. I projektperioden udvikles et uddannelsesprogram om demokratisk medborgerskab, som søges inkluderet i det regionale curriculum i næste fase. 20 AXIS ÅRSBERETNING 2014 AXIS ÅRSBERETNING

12 AXIS I PERU [Foto: Renate Eder] TAQUILE FÅR EGEN TURISME-LOV KORT OM PROJEKTET PROJEKTTITEL: Institutionel styrkelse og territorial forvaltning/fase III LAND: Peru (øen Taquile). PROJEKTPERIODE: SAMLET BUDGET: DKK PARTNER: MUNAY Taquile PROJEKTKOORDINATORER: Kristina Andersen [Tekst: Kristina Andersen] Projektets mål med Taquiles oprindelige folk:institutionel styrkelse og territorial forvaltning, fase 3 er at styrke øen, Taquiles interne organisering samt at sikre en lokalt baseret og bæredygtig turisme via det lokale turistbureau, Munay Taquile. AXIS samarbejder med de lokale partnere la comunidad de Taquile og øens autoriteter og medvirker dermed til at styrke taquilenernes demokratiske rettigheder til selv at kontrollere turismen på øen. I 2014 afsluttede AXIS og MUNAY TAQUILE, et demokratisk valgt forum for turisme på øen, deres fælles projekt på Taquile efter 8 års samarbejde. Munay Taquile har haft travlt med at gøre de sidste tiltag for at kunne klare sig uden projektmidler, og har gennemført mange succesfulde kapaciteringer med hjælp fra en lokal konsulent. Samme konsulent har faciliteret, at der er blevet lavet en ley interna ; et lokalt regelsæt, som udefrakommende rejsebureauer og guider skal respektere, og som er juridisk bindende. En sådan lov har været et stort ønske fra taquilenerne, da de således bedre kan håndhæve deres regler, når der kommer besøgende fra fastlandet. Det har endvidere været specielt vigtigt, fordi man fra national side ville indføre boleto turístico, en slags turpas til hele området. Det ville medføre, at taquilenerne ikke ville modtage direkte entrépenge, og derved ville miste deres vigtigste indtjeningskilde. Et venskab er opstået Sådan lød overskriften på højtideligheden, som mar- kerede afslutningen på samarbejdet. Borgmesteren sluttede i sin takketale af med at omtale taquilernes frustrationer undervejs. Forandring tager sin tid, men nu understregede borgmesteren,, at projektet havde båret frugt. Det er blevet tydeligt for enhver på øen, at kvaliteten er højnet og tydeligt, at en større andel af taquilenere deltager aktivt i turismeaktiviteterne og derved forbedrer sine levevilkår. AXIS I 2015: AXIS holder fortsat kontakt med MUNAY TAQUILE. På AXIS partnerskabskonference i 2014 blev der etableret kontakt mellem Taquile med borgmesteren i front og en AXIS-partner fra Cusco med henblik på yderligere samarbejde. Der er allerede gennemført et miniprojekt for skolen på Taquile. 22 AXIS ÅRSBERETNING 2014 AXIS ÅRSBERETNING

13 AXIS I BOLIVIA [Foto: Toke F. Nyborg] AXIS-MATERIALE: PENSUM PÅ LÆRERUDDANNELSE [Tekst: Katja Gryl & Line Bechmann] KORT OM PROJEKTET PROJEKTTITEL: Seksuelle rettigheder og reproduktiv sundhed / FASE III LAND: Bolivia (La Paz, Cochabamba og Santa Cruz) PROJEKTPERIODE: SAMLET BUDGET: DKK PARTNER: APPRENDE PROJEKKOORDINATORER: Jeppe Kehlet, Katja Gryl, Line Bechmann & Kamilla Frimodt Madsen. Den seneste SRSR undersøgelse, gennemført i lavlandet, blev lanceret i Santa Cruz og publiceret i efteråret Resultaterne er integreret i undervisningsmaterialet Tambores en el Corazón til grundskolens ældste klasser. I materialet indgår der komparative diagrammer med det formål at skabe refleksion blandt eleverne, når der fx er forskelle på unges seksuelle adfærd i forskellige dele af landet. Både undersøgelsen og undervisningsmaterialet er blevet taget vel imod af ministeriet, som i 2014 har anvendt væsentlige dele som grundlag for udviklingen af pensum for seksualundervisning i grundskolen. Undervisningsmodulerne til lærerseminarierne Sensatez: un diseño de amor er ligeledes publiceret. I processen blev modulerne afprøvet på to lærerseminarier i La Paz og i de lærerstuderendes praktik i grundskolen. Undervisningministeriet har i 2014 inkluderet dele af projektets moduler til seksualundervisningen i deres anbefalede pensum på læreruddannelsen. Det er et vigtigt skridt mod udbredelsen af den dialogbaserede seksualundervisning på landets lærerseminarier. AXIS har i efteråret 2014 udsendt to stærke praktikanter, Peter Røpke og Diana Hansen, for at styrke kommunikationsarbejdet samt understøtte fortalerog undervisningsindsatsen i Santa Cruz. AXIS 2015: Fortalerarbejdet vil være i centrum for AXIS og APPRENDE s samarbejde. Målet er, at de centrale uddannelsesmyndigheder gøres opmærksomme på Pro Joven seksualundervisningspakke og behovet for fortsat at arbejde for en dialogbaseret seksualundervisning i grundskoleundervisningen og i uddannelsen af fremtidens lærerstand. En AXIS-frivillig rejser til Bolivia for at producere en film om projektet, til brug i Danmark for at oplyse om Axis arbejde med SRSR i Bolivia. Projektet Pro Joven arbejder med seksuelle rettigheder og reproduktiv sundhed (SRSR) i Bolivia og tilstræber udvikling af nye undervisningsmetoder til dialogbaseret seksualundervisning i grundskolen. Det sker gennem uddannelse af forandringsagenter, som efterfølgende uddanner grundskolelærere til at undervise elever i dialogbaseret seksualundervisning. Baggrunden for den dialogbaserede undervisning er to undersøgelser af unges adfærd og holdninger i høj- og dalland gennemført i projektets 1. fase, én undersøgelse i lavland gennemført i den nuværende fase samt en best practice manual til lærere og kommunale myndigheder om igangsættelse og promovering af dialogbaseret seksualundervisning i grundskolesystemet. 24 AXIS ÅRSBERETNING 2014 AXIS ÅRSBERETNING

14 AXIS I BOLIVIA [Foto: Elisabeth Ganderup] BEDRE SUNHED TIL BØNDER KORT OM PROJEKTET PROJEKTTITEL: APRENDER HACIENDO / FASE II LAND: Bolivia PROJEKTPERIODE: SAMLET BUDGET: DKK PARTNER: CETM PROJEKTKOORDINATORER: Signe Sørensen, Steffen Rasmussen, Elisabeth Rasmussen, Nete Hansen-Nord og Nadjala Tinneberg Rahi. [Tekst: Signe Sørensen] Selvforsyning og nye økologiske produkter har minimeret fejlernæring Projektet sigter mod at lære kvindelige quechua-bønder i Sacaba i Cochabamba-provinsen, hvordan de driver et bæredygtigt familielandbrug med udgangspunkt i uddannelsesmodellen Sacaba-modellen. Modellen er udviklet siden 2009 i et samarbejde mellem AXIS og den lokale partner CETM. Projektets primære målgruppe består af 400 fattige quechua-kvinder fra 20 landsbyer i Sacaba-kommunen samt deres familiemedlemmer. I alt bestræber projektet sig på at forbedre livet for ca mennesker. Målet er at øge familiernes fødevaresikkerhed. Derudover sigter projektet mod at opbygge kvindernes selvtillid og gøre dem i stand til at tage kampen op mod køns- og etnisk ulighed. Familiernes sundhed er øget. De spiser mere varieret, og deres kost og ernæring er forbedret. Sådan lyder vurderingen fra CETM ved udgangen af Dette er resultatet af foreløbigt tre års arbejde med at udvikle bæredygtige familielandbrug, som går ud på at give kvinderne og deres familier den nødvendige landbrugstekniske viden til at kunne udnytte deres jord optimalt i forhold til varieret dyrkning og selvforsyning. Via projektet lærer kvinderne de praktiske metoder til, hvordan de udvikler køkkenhaver med forskellige afgrøder, holder dyr og laver organisk gødning. Herudover undervises de i sundhed og ernæring og lærer at tilberede og sammensætte maden, så de opnår en varieret kost. Selvom familielandbrugene i realiteten blot består af køkkenhaver på ca. 20m2 og mindre dyrehold, så har de en stor betydning for familierne. Ved projektets begyndelse var det hovedsageligt kartofler, bønner og majs, som udgjorde familiernes primære produktion og daglige kost, og mange kvinder og børn var fejl- og underernærede. Nu spiser de også salat, radisser, gulerødder, fisk og kød, som kommer fra deres egen økologiske produktion. AXIS I 2015: I 2015 udløber projektfasen og resultaterne skal evalueres. Et af projektets mål er, at Sacaba-modellen bliver anerkendt af både civilsamfundet, kommunale og regionale myndigheder i Sacaba, også som et reelt værkstøj i fattigdomsbekæmpelsen af livsvilkårene for landbefolkningen. For at øge fokus på CETM s fortalervirksomhed afholder CETM og AXIS en konference i oktober for lokale civilsamfundsaktører og myndigheder. Til april får AXIS besøg af CETM, som vil udbrede kendskabet til projektet og til udviklingssamarbejdet mere generelt. 26 AXIS ÅRSBERETNING 2014 AXIS ÅRSBERETNING

15 AXIS I GHANA [Foto: Norsaac] SEKSUALMODEL SKABER BEGEJSTRING [Tekst: Jette Ravn, Inge Trads, Kira Boe & Helle Feddersen] Torsdag den 5. december 2014 var en stor dag for NORSAAC og AXIS. Undervisningsmodellen for seksualundervisning i skolerne var færdigtrykt og blev præsenteret for ca. 500 begejstrede tilskuere. Blandt tilskuerne var AXIS-koordinator Inge Trads og unge studerende fra de omkringliggende skoler, som bidrog med god stemning, dans og oplæsning af digte. Derudover var en række lokale autoriteter til stede, der alle udtrykte stor tilfredshed med NOR- SAAC s arbejde og lovede at arbejde videre med at få indført seksualundervisning i flere skoler i the Northern Region i Ghana. Ghana Eduaction Service (GES), en vigtig interessent for ISEP, var også til stede med deltagelse af distriktschefer og den regionale direktør, der forsikrede at ville arbejde for en spredning af ISEP-undervisningsmodellen. Begivenheden var ikke kun en milepæl i projektets arbejde, men også et vigtig element i fortalerstrategien. NORSAAC er desuden lykkedes godt med at komme i medierne med ISEP projektet. Der har været indslag i nationalt TV, og ISEP har deltaget i flere radiodiskussioner. Det har knebet lidt mere med at få trykt de artikler, der er blevet skrevet om projektet. BESØG MED GODE IN-PUT Finn Juhl Petersen fra AXIS var på sit første projektbe- søg. Formålet var at møde NORSAAC, især de ansatte på AXIS projektet ISEP, og at lave finansiel monitorering med Mango Financial Health Check. Det resulterede i gode, generelle råd til, hvordan NORSAAC kan videreudvikle sine økonomisystemer. I juli var projektkoordinator Jette Ravn og Arne Vestergaard på monitoreringsbesøg i Tamale. Besøget handlede primært om, hvordan implementering af seksualundervisningen og den pædagogiske manual skulle færdiggøres. ISEP teamet havde desuden ønsket at få træning i projektledelse og samarbejde. Arne Vestergaard udarbejdede sammen med teamet enkle modeller, der blev sat i relation til ISEP s konkrete arbejdsopgaver. AXIS I 2015: Projektet vil i 2015 have fokus på produktion og distribuering af undervisningsmanualen. Projektet gennemfører også den planlagte undervisning af elever og andre grupper i de landsbyer, hvor mødre og frivillige træner indbyggerne. Endelig skal fortalerstrategien videreføres både ift. involvering af interessenter, medier og myndigheder, så undervisningsmodellen udbredes. KORT OM PROJEKTET PROJEKTTITEL: Innovate Sexual Education Project (ISEP), LAND: Ghana PROJEKTPERIODE: SAMLET BUDGET: DKK PARTNER: NORSAAC PROJEKTKOORDINATORER: Jette Ravn, Inge Trad, Kira Boe og Helle Feddersen. Målet med projektet ISEPII under den lokale partner NORSAAC er at give unge i alderen år en relevant og tidssvarende viden om egne seksuelle rettigheder. Projektet udvikler en undervisningsmodel for seksualoplysning med tilhørende pædagogisk manual rettet til unge og mødre. Projektet træner frivillige lærere og arbejder med fortalervirksomhed med henblik på implementering af seksualundervisning. 28 AXIS ÅRSBERETNING 2014 AXIS ÅRSBERETNING

16 ØKONOMI & REGNSKAB TAK TIL Vores mange trofaste medlemmer som støtter op om vores arbejde, og som er med til at skabe bedre forhold for fattige i Bolivia, Peru, Ghana og Sierra Leone. CISU s konsulenter som utrætteligt bistår AXIS og kvalitetssikrer udviklingsindsatsen. DET GÅR PENGE TIL HER KOMMER PENGENE FRA PROJEKTSTØTTE pr. LAND [Tekst: Finn Juhl Pedersen] AXIS slutter 2014 med et overskud på ca kroner, hvilket er halvdelen af det budgetterede overskud. Forskellen skyldes lavere indtægter end budgetteret. De manglende indtægter skyldes hovedsageligt, at flere projekter har haft færre aktiviteter, eller har måttet udskyde aktiviteter, hvilket har medført et mindre behov for overførsel af midler til projekterne, ligesom der har været færre projektbesøg i årets løb. Desuden har udbruddet af ebola i Sierra Leone medført et lavere forbrug end forventet. På denne baggrund forventes at medføre et øget forbrug i projekterne i det kommende år. Tre projekter er afsluttet inden for sidste halvår 2014, og administrationsindtægter herfra er ved årsregnskabets afslutning ikke afregnet, ligesom overhead fra sekretariatsrejser i december måned først afregnes i Alle de frivillige kræfter som hjælper til i dagligdagen og bakker op om AXIS aktiviteter. ASlle som støttede den fælles kampagne mod nedskæringer i ulandsbistand til fattige. VI SAMARBEJDER MED 92% 5,9 mio KR PROJEKTSTØTTE KR SEKRETARIATSUDGIFTER 8% 98% 6,3 mio KR CISU (DANIDA) 78,000 KR TIPS & LOTTOmIDLER KR medlemskontingenter 1% 1% 59% PERU 3,5 mio KR BOLIVIA 1,6 mio KR GHANA 0,7 mio KR SIERRA LEONE 0,1 mio KR 27% 12% 2% AXIS øgede den samlede støtte til projekter i 2014 til 5,9 mio. kroner mod 4,5 mio. i AXIS partnere i Peru tegner sig for størstedelen af støtten, nemlig 3,5 mio. kroner, mens 1,6 mio. kroner er gået til projekter i Bolivia. I Afrika er 0,7 mio. kroner gået til en ny fase af projektet i Ghana, mens det nye projekt i Sierra Leone, som nævnt, kun lige er kommet i gang med et forbrug på ca. 0,1 mio. kroner. 30 AXIS ÅRSBERETNING 2014 AXIS ÅRSBERETNING

17 V XIS KONTAKT Nørrebrogade 52C, 3tv Kobenhavnn N

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

1. UMF- og j.nr. J.nr. 104.N.366.b.4. 2. Organisation Dialogos Att Anette Møller Pedersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Sdr.

1. UMF- og j.nr. J.nr. 104.N.366.b.4. 2. Organisation Dialogos Att Anette Møller Pedersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Sdr. Udenrigsministeriet Humanitær bistand og NGO-samarbejde Asiatisk Plads 2 1448 København K Email: hum@um.dk Indeholder denne statusrapport nogen oplysninger, som kræver specifik stillingtagen fra Udenrigsministeriet

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

3x3 Statusrapport 2007

3x3 Statusrapport 2007 Projekttitel Projektskole Projektansvarlig Journalnummer Projektperiode Dato for opstart og afslutning Projektpulje Pulje 1 a-e eller pulje 2 Støttebeløb i 2007 Antal høj/hh-skoler i projektet Antal elever

Læs mere

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Vision Gennem officielt etablerede samarbejder med spejderkorps i andre lande ønsker vi i Det Danske

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

CICED Community for International Cooperation in Education and Development

CICED Community for International Cooperation in Education and Development CICED Community for International Cooperation in Education and Development Titangade 11 w 2200 København N w info@ciced.dk w www.ciced.dk w +45] 4189 7131 Arbejdsprogram 2014-2015 Indledning CICED går

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Præsentationsrunde 3. Kort opdatering på 2010: Hjemmeside Budget 2010 4. Fremtidige

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik aktiviteter studiedemokrati edindflydelse læring engagement initiativ politik kommunikation marbejde dialog indlevels lationer teori ksibilitet ansvar evaluering sammenhold udvikling nye kompetencer pædagogik

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.)

1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.) 1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) Titel på partnerskabsaktivitet: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er):

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Samarbejde, synlighed og folkelig forankring

Samarbejde, synlighed og folkelig forankring Side 1 af 6 Samarbejde, synlighed og folkelig forankring Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark (FFD) vil med et landsdækkende og internationalt projekt, forud for FN s klimatopmøde i København i 2009,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

INDLEDNING: Aktiviteter i Nepal Shree Laxmi school

INDLEDNING: Aktiviteter i Nepal Shree Laxmi school Årsberetning for Skoleliv i Nepal 2013 INDLEDNING: I 2013 steg aktivitetsniveauet i Skoleliv i Nepal (SIN) drastisk. Den øgede medlemsbase og styrkelse af bestyrelsen, som startede i 2012, satte en kædereaktion

Læs mere

Aftale om partnerskab mellem Vordingborg Kommune og Danske Skoleelever vedrørende Elevvenlig Kommune

Aftale om partnerskab mellem Vordingborg Kommune og Danske Skoleelever vedrørende Elevvenlig Kommune Aftale om partnerskab mellem Vordingborg Kommune og Danske Skoleelever vedrørende Elevvenlig Kommune Følgende aftale om partnerskab indgås mellem: Danske Skoleelever Vordingborg Kommune v/ organisationskonsulent

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr-

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- 250.000 kr.) Kapacitetsudvikling er enkeltstående netværksaktiviteter eller afgrænsende aktivitetsforløb, som normalt skal afvikles inden for et år.

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Handlingsplan 2011-12

Handlingsplan 2011-12 AF:\Sekretariatet\Bestyrelse\Handlingsplan 2011-12\Udkast til handlingsplan 2011-12.docx 22. juni 2011/MP Handlingsplan 2011-12 Medlemsstrategi Aktiv, systematisk og målrettet kampagne for rekruttering

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket.

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket. Studenterindflydelse i professionshøjskolerne - Anbefalinger fra MVU - netværket. Indholdsfortegnelse Forord 1 Kommunikation og vidensdeling er vejen til udvikling 2 Studenterindflydelse i praksis 3 Studenterindflydelse

Læs mere

Orientering om strategiarbejdet i FN-forbundet i perioden 2008-2014

Orientering om strategiarbejdet i FN-forbundet i perioden 2008-2014 Til punkt 3 Orientering om strategiarbejdet i FN-forbundet i perioden 2008-2014 -- til videre bearbejdning i landsmødeperioden 2014-2016 Indhold 1) Indledning... 2 2) Indledende analyse: overblik over

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere