V XIS 2 0 1ÅRSBERETNING 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V XIS 2 0 1ÅRSBERETNING 4"

Transkript

1 2 V 0 XIS 1 ÅRSBERETNING 4

2 [Foto: Toke F. Nyborg] INDHOLD 04 Bestyrelsens 06 beretning 08 Årets gang på sekretariatet 10 Projekter Forventet forbrug AXIS i Danmark 30 AXIS internationalt 31 Økonomi & regnskab Tak til AXIS ÅRSBERETNING 2014 er udgivet af: Udviklingsorganisationen AXIS Nørrebrogade 52c, 3tv København N Printed in Denmark 1. udgave, 1. oplag 2014 (200 eks.) AXIS / ISSN: Redaktion: Lotte Lindberg & Toke F. Nyborg Grafisk design & layout: Enkhchimeg Odgerel & Toke F. Nyborg Tryk: Christensen Grafisk Forsidefoto: Pedro Szekely AXIS er en frivilligbaseret udviklingsorganisation, der primært drives frivillige. AXIS arbejder for at forbedre forholdene for fattige i Bolivia, Peru, Ghana og Sierra Leone gennem uddannelse, fortalerviskomhed og organisering. AXIS har et særligt fokus på oprindelige folk, børn & unge samt kvinder. AXIS udviklingsarbejde sker i tæt samarbejde med lokale organisationer, som kender til problematikkerne og udfordringerne i lokalområderne. AXIS har bæredygtighed som tværgående princip i alle projekter og yder administrativ støtte til udvikling af partnerorganisationer. 2 AXIS ÅRSBERETNING 2014 AXIS ÅRSBERETNING

3 BESTYRELSENS BERETNING 2015: VERDENS VIGTIGSTE ÅR 2014 blev endnu et godt år for AXIS med nye bevillinger, nye lokaler og begyndelsen på et politisk fortalerarbejde. Foran os venter et 2015, der vil blive præget af folketingsvalg, nye globale udviklingsmålsætninger, klimaforhandlinger og flere omvæltninger i udviklingsbistanden [Foto: Toke F. Nyborg] I år er det tyve år siden, at en gruppe lærere med interesse for udviklingsarbejde besluttede sig for at etablere en NGO, der skulle hedde AXIS. Det er med andre ord jubilæumsår for vores forening, og det er værd at fejre. Jeg har været med i AXIS siden 2005, hvilket vil sige, at jeg har været med i halvdelen af foreningens levetid. Alligevel har jeg det stadig ofte, som om jeg er ny i AXIS, og det synes jeg faktisk er meget positivt. Vi har en meget dynamisk organisation, der hele tiden udvikler sig, og hvor der er plads til både nye mennesker og nye ideer. Opstigning 2014 var et godt eksempel på, at vi rykker både fremad, opad og derudad. I en årrække har vi befundet os i en god stime af projektgodkendelser og 2014 var ingen undtagelse. Det er flot, at vi kan blive ved med at holde vores arbejde og ansøgninger på så højt et niveau. Opad rykkede vi os i efteråret, da vi sammen med Afrika Kontakt indtog vores nye lokaler på Nørrebrogade. Komfort er naturligvis ikke det vigtigste i verden, men vi er nogen stykker, der stadig husker de små tillukkede lokaler i kælderen på Wesselsgade, og vi er nok alle enige om, at vores nuværende bopæl er et trin op fra Blågårdsgade både hvad angår højdemeter og kvalitet. Det kan kun være positivt for arbejdsindsatsen blev også året, hvor vi kom endnu et skridt videre i den langvarige proces med at afdække mulighederne for at blive programorganisation. Partnerskabskonferencen i Ayacucho i Peru gav et klart mandat fra vores Latinamerikanske partnere til at søge et program. Nu mangler vi arbejdet med at udvikle en mere sammenhængende model, inden vi i fællesskab tager endelig stilling for eller imod. Sidst men ikke mindst gav 2014 os mulighed for i det små at prøve kræfter med fortalervirksomhed og politisk arbejde i Danmark. Det skete, da regeringen pludselig bebudede voldsomme nedskæringer på bistanden. Vores indsats i den forbindelse var et fint eksempel på en type arbejde, vi skal blive endnu bedre til fremadrettet. Nye udviklingsmål 2014 var et udviklingens år for AXIS, men 2015 kan let blive langt mere dramatisk. De hidtidige udviklingsmål, MDG erne, udløber i 2015, og verdens regeringer skal i forbindelse med FN s generalforsamling i september beslutte sig for en ny række mål. Processen med at finde frem til disse mål har været i gang i en årrække, men der er stadig meget, der mangler at bliver forhandlet på plads. Det der står klart er, at målene som noget nyt vil komme til at gælde for både nord og syd. Finansieringen er endnu langt fra på plads, og derfor er det også vigtigt, at vi som civilsamfund engagerer os stærkt i at presse på for en retfærdig og bindende finansiering af de nye mål. Dette skal også ses i sammenhæng med COP 21 i Paris i december, hvor verden har fået en absolut sidste chance for at gøre noget ved klimaproblematikken, inden vi stadfæster en kurs, der formentlig vil ødelægge planeten er også valgår, og rigtig meget tyder på, at vi får en blå regering. Det kan få enorm betydning for udviklingsbistanden. Dels fordi de borgerlige allerede har bebudet nedskæringer, men også fordi der i stigende grad er et ønske om at kanalisere bistanden ad nye veje, for eksempel i form af erhvervsstøtte og sydfonde. Der ulmer et opgør med den måde, vi indtil nu har tænkt bistand på. I yderste konsekvens kan det betyde, at den måde NGO erne i dag finansieres på vil blive radikalt forandret. Politikken skal påvirkes Udviklingen i det politiske landskab, nationalt som internationalt, skal vi følge nøje, og i det omfang vi har muligheden, skal vi være med til at påvirke de politiske processer. Dette vil være en af hovedprioriteterne for bestyrelsen i året, der kommer. Derfor er det også vigtigt, at vi står sammen om det fantastiske arbejde vi laver, og at vi lykkes med at kommunikere vores resultater, så vi på vegne af befolkningerne og vores partnere i syd er med til at holde den danske regering rød eller blå fast på dens internationale forpligtelse til at hjælpe verdens fattige på den bedste og mest retfærdige måde! 2015 er blevet kaldt verdens vigtigste år. Ingen tvivl om at det bliver et utrolig vigtigt et af slagsen både for AXIS, men i særdeleshed også for den verden, vi prøver at forandre til det bedre. AXIS vil spille sin rolle efter bedste evne. Det ser både jeg selv og bestyrelsen frem til at være en del af. Jon Clausen, formand Jon Clausen, formand for AXIS 4 AXIS ÅRSBERETNING 2014 AXIS ÅRSBERETNING

4 ÅRETS GANG PÅ SEKRETARIATET [Foto: Finn Juhl Pedersen] programorganisation. Møderne er dels centrum for faglig udvikling og dels for erfaringsudveksling mellem grupperne. Medarbejdere ansatte og frivillige Sekretariatet består pt af 4 fastansatte deltidsarbejdere samt seks faste frivillige. De ansatte er: AXIS en dansk NGO der bygger på frivilliges engagement og professionelt arbejde. De frivilliges mængde af arbejde er igen i år øget markant, og kvaliteten vurderes af såvel os selv som af vores partnere som god 32 frivillige projektkoordinatorer har i 2014 udført et kæmpe arbejde med at formulere projekter, kommunikere med partnere, skrive rapporter, monitorere arbejde, lave oplysning om betydningen af udviklingsarbejdet i syd samt permanent at opkvalificere indsatsen i arbejdet. Hver projektkoordinator bruger i gennemsnit 3 timer ugentligt på projektarbejde i AXIS. Til at støtte dette arbejde har AXIS etableret et korps af oversættere i alt 25 personer. Til hvert projekt er tilknyttet en oversætter-koordinator, som har 5 6 oversættere i sin arbejdsgruppe. Oversætterkoordinatorerne er i år blevet knyttet tættere til projektets udvikling. Den trivselsundersøgelse AXIS gennemførte i 2013 viste en stor grad af tilfredshed hos de frivillige, men kom også med en række anbefalinger, som kunne styrke arbejdet. Disse anbefalinger har sekretariatet fulgt op på i løbet af Koordinatormøder - et centralt element i AXIS Disse møder gennemføres ca. 8 gange om året og indeholder bl.a. kurser i projektstyring og økonomi, monitorering og evaluering. I 2014 har møderne også haft særlig fokus på temaet om AXIS som SOLIDT FRIVILLIGT FUNDAMENT LFA-gruppen AXIS etablerede for et par år siden en såkaldt LFA-gruppe (Logical Framework Approach). Pt udgøres LFA-gruppen af 3 særligt LFA-kyndige. De fungerer som sparringspartnere for projektgrupperne i formuleringen af nye ansøgninger og er her med fra projektet kun er en ide, til den endelige ansøgning sendes til CSP samt ifm indsendelser af statusrapporter og endelig projektrapportering. Vi ser denne gruppes indsats som et centralt element i sikring af organisationens faglige niveau. Advocacy-arbejdet i AXIS Vi har igennem flere år oplevet, at vi har manglet en styrkelse af AXIS indsats if. advocacy i Danmark. For at rette op på denne mangel har vi nu etableret en advocacy-gruppe på 5 personer. Derudover deltager vi aktivt i arbejdet i Globalt Fokus og i CISU, hvor vores formand er medlem af styregruppen. Medlemmer For et par år siden øgede vi kontingentet i AXIS. Det har bevirket et markant øget økonomisk bidrag fra medlemmerne. Vi begyndte i november målrettet en medlemskampagne og forventer i løbet af 2015 at øge medlemstallet til minimum 250 fra de nuværende 200. Kommunikation Toke Nyborg udviklede en kommunikationsstrategi, som i januar 2014 blev vedtaget af bestyrelsen. Dermed kan vi nu arbejde markant mere systematisk og professionelt med information om AXIS tematiske arbejde. Ved årets afslutning har Toke, i samarbejde med Steen Boe, udviklet en ny hjemmeside. Denne vil komme op at køre slut februar Niels Boe, (ansat 9 timer ugentligt) fungerer som sekretariatsleder, støtter projektgrupperne og m.m. 2. Finn Juhl Pedersen, (ansat 14 timer ugentligt) har sin primære opgave if. økonomiadministration og støtte til gruppernes finansielle udfordringer. 3. Catherine Watson, (ansat 4 timer ugentligt) er uddannelsespædagogisk konsulent. Hun har igennem året gentagne gange besøgt partnerne i samtlige projekter. 4. Lisbeth Ganderup, (ansat 4 timer ugentligt) har siden oktober arbejdet med medlemsadministration og medlemskampagne. Frivillige på sekretariatet Toke Nyborg: kommunikation. Lars Messell: kommunikation og Verdens Bedste Nyheder. Lotte Lindberg har primært fokus på Årsberetning, men arbejder desuden med systematisering af de mange materialer AXIS-udsendte har udviklet ifm pædagogikkurser. Jette Gottchau er i fuld gang med at genetablere AXIS udsendelse af praktikanter og frivillige til CEPROMUP i Lima. Jette har allerede etableret aftaler med UCC og sendt flere frivillige afsted til månedlange ophold hos CEPROMUP. Helle Feddersen er ansvarlig for vores aktive facebook-side. Nyt kontorlokale. I oktober flyttede AXIS igen til nye lokaler. Denne gang fra Blågårdsgade til Nørrebrogade. Dobbelt så store lokaler, flere grupperum, bedre lyse og lækre lokaler gør de fastansattes dagligdag rarere. Men det centrale for AXIS er, at vi med disse lækre lokaler har skabt de optimale forhold for de frivilliges store indsats. Niels Boe, sekretariatsleder i AXIS 6 AXIS ÅRSBERETNING 2014 AXIS ÅRSBERETNING

5 PROJEKTER [Foto: Toke F. Nyborg] PARTNERE TAREA 2: kr. TAREA 1: kr. KALLPA: kr. FORmABIAP: kr. PACHATUSAN: kr. munay TAQUILE: kr. CETm: kr. APPRENDE: kr. NORSAAC: kr. PARTNERSKABSKONFERENCE: kr. 8 AXIS ÅRSBERETNING 2014 AXIS ÅRSBERETNING

6 FORVENTET ÅRLIGT FORBRUG [Foto: Toke F. Nyborg] Forventet fremtidigt træk på Civilsamfundspuljen og Enkeltbevillingen (udfasning) PROJEKTER - LAND BEVILLIGET BELØB Pro Joven: Seksuelle rettigheder og reproduktiv sundhed (fase 3) Aprender Haciendo: Integreret uddannelse i bæredygtige familielandbrug og personlig udvikling blandt fattige kvindelige quechua-bønder i Sacaba Bolivia Bolivia Skolehaver moray (fase 4) Peru Unges seksuelle og reproduktive sundhed og Peru rettigheder Taquiles oprindelige folk: Institutionel styrkelse og Peru territorial forvaltning (fase 3) Innovative Sexual Education Project II Ghana Elevdemokrati og medborgerskab blandt unge ledere i Ayacucho Peru Elevdemokrati og medborgerskab blandt unge Peru ledere i Ayacucho (fase 2) Oprindelige folk i AmAZONAS: Udannelse på egne Peru betingelser (fase 2) PLANLAGTE KOmmENDE BEVILLINGER Unges seksuelle og reproduktive sundhed og Peru rettigheder (fase 2) Oprindelige folk i Amazonas: Udannelse på egne Peru betingelser (fase 3) Sierra Leone Sierra Leone Partnerskabskonference Peru Aprender Haciendo:Integreret uddannelse i bæredygtige Bolivia familielandbrug og personlig udvikling blandt fattige kvindelige quechua-bønder - i Sacaba (fase 2) Innovative Sexual Education Project III Ghana Pro Joven: Seksuelle rettigheder og reproduktiv Bolivia sundhed (fase 4) ÅRLIG SUm AXIS ÅRSBERETNING 2014 AXIS ÅRSBERETNING

7 AXIS I DANMARK [Foto: Flickr Common Share] FOLKELIG OPBAKNING TIL ULANDSBISTANDEN [Tekst: Toke F. Nyborg] ÅRETS NYHEDER Det kunne organisationerne fortælle danskerne i 2013: For første gang i verdenshistorien begynder lige mange piger og drenge i dag i skole. Det er et vigtigt fremskridt. Ikke kun for pigen, der kan realisere sit liv, få et job og tage kritisk stilling til de politikere, der leder landet. Men også for hendes kommende børn. Uddannelse baner vejen ud af fattigdom, og vi er nået langt. NGO-kampagne mod nedskæringer i ulandsbistanden viste stor folkelig opbakning til det danske uldviklingssamarbejde og de danske organisationer. AXIS mærkede også støtten fra både medlemmer og offentligheden AXIS engagement i Syd skal afspejles i aktiviteterne i Nord. Det skal blandet andet ske gennem en mere proaktiv indsats på fortalerområdet. Ved at bringe lokale tematikker, som vores partnere arbejder med i Sydamerika og Vestafrika, på en dansk eller international dagsorden, kan AXIS bidrage til at nå deres politiske mål. Det opnår vi blandet andet gennem direkte indflydelse i Globalt Fokus og vores repræsentation i CISU s bestyrelse. Vores engagement i disse og andre fora giver mulighed for alliancer og større tyngde bag fælles udmeldinger. Det så vi sidste år, da danske organisationer, herunder AXIS, gik sammen i en fælles kampagne mod regeringens bebudede milliardnedskæringer i udviklingsbistanden. AXIS bidrog til avisannoncer, skrev breve til ministre og brugte sociale medier til at sprede kampagnens budskab. Selvom det ikke lykkedes at undgå hele omlægningen af bistanden, fik kampagnen partiernes øjnene op for, at det danske ulandsmiljø ikke accepterer, en udhuling af den fattigdomsorienterede bistand. Dette fælles kampagne arbejde vil AXIS bygge videre på i AXIS I METROEXPRESS AXIS deltog også i oplysningskampagnen Verdens Bedste Nyheder og mødte for femte år i træk morgenduelige danskere på Christians Havns Torv. Gratisavisen Metroxpress deltog også i kampagnen, og bragte de bedste historier om de store fremskridt, der sker i det globale Syd. AXIS uddannelsesprojekt i Peru, Skolehaver Moray, var én af de historier, danskerne kunne læse om. UDVIKLINGSKOMMUNIKATION Det er en del af AXIS selvforståelse at skabe større viden om globale udviklingsspørgsmål og dansk ulandsbistand gennem udviklingskommunikation målrettet danskere. Den projektrelaterede oplysning spiller i den sammenhæng en afgørende økonomiske rolle. AXIS besluttede derfor i 2014 at lægger oplysningsmidlerne ind under kommunikationstemaet, som fremadrettet får ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre oplysningsaktiviteter. En del af midlerne har finansieret en strategisk omlægning af AXIS eksterne kommunikation, herunder udvikling af en ny hjemmeside, som står klar i foråret Desuden er 700 millioner mennesker løftet ud af ekstrem fattigdom siden I 2000 lovede verdens lande hinanden at halvere andelen af ekstremt fattige. Målet er nu nået som følge af bedre adgang til uddannelse, sundhedspleje, ny teknologi og øget handel. UD FOR AXIS I 2014 har AXIS atter åbnet op for at studerende på frivillig basis kan tage til Lima og undervise jævnaldrende i engelsk. Det sker i samarbejde med den lokale organisation CEPROMUP, som AXIS har samarbejdet med siden Godt elever har foreløbig fået et diplom på deres engelskkundskaber og mere end 300 unge danske frivillige har været forbi Lima for at undervise. I 2014 rejste to frivillige til Peru. De efterfølges af fire danske unge i De frivillige underviser typiske mellem én til tre måneder. 12 AXIS ÅRSBERETNING 2014 AXIS ÅRSBERETNING

8 AXIS INTERNATIONALT AXIS I PERU [Foto: Maria Kjær] KORT OM PROJEKTET UNGE FORMULERER KRAV TIL MYNDIGHEDERNE PROJEKTTITEL: Unges seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder LAND: Peru PROJEKTPERIODE: SAMLET BUDGET: DKK PARTNER: KALLPA PROJEKTKOORDINATORER: Maria Kjær, Sofie Pedersen, Marie Lynning, Ingunn Vikene. I begyndelsen af 2014 indledte AXIS et samarbejde med den landsdækkende peruanske NGO KALLPA om et nyt projekt Unges seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder i Peru. Projektets formål er at arbejde for, at den peruanske stat lever op til den eksisterende lovgivning indenfor unges seksuelle rettigheder, herunder seksualundervisning. I løbet af året har projektet støttet peruanske, marginaliserede unge, og givet dem en stemme, så de kan stille krav til deres lokale politikere. Projektet er blevet implementeret i tre projektområder i tre forskellige geografiske zoner i Peru: Junglen, højlandet og kysten, hvor bl.a. kulturen, sproget, traditionerne og levevilkårene er væsentligt forskellige. [Tekst: Maria Kjær, Sofie Pedersen, Marie Lynning, Ingunn Vikene] Næste skridt er at udvikle materiale til seksualundervisningen, der afspejler de unges liv De unge deltagere fra Ayacucho, Lima og Iquitos, har med entusiasme deltaget i fortalerarbejde rettet mod flere niveauer af det politiske system indenfor uddannelse. De har i fælleskab udtrykt deres behov, forslag og krav til en bedre seksualundervisning. Blandt disse krav er bl.a. at seksualundervisningen i alle skoler bliver tilpasset de unges virkelighed, at undervisningen starter tidligere, samt at der findes steder, hvor unge kan henvende sig og søge vejledning inden for seksuel sundhed uden at blive mødt med fordomme og manglende information. Alle disse krav og forslag blev i oktober 2014 sammensat i en rapport om unges seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder (SRSR). Denne rapport har spillet en vigtig rolle i det fortsatte fortalerarbejde, da den fungerer som et redskab til at få myndighedernes yderligere opmærksomhed. Projektet har således haft succes med at skabe opmærksomhed på unges rettigheder på nationalt og lokalt plan og konkluderet, at en stor del af problemet med unges SRSR ligger i manglen på kvalificeret seksualundervisning i skolerne. KALLPA har sideløbende arbejdet med at skabe et erfaringsudvekslingsforum i deres arbejde for at få indført mere og bedre seksualundervisning i skolerne. Som medlem af det nationale netværk Alianza sí Podemos (Educación Sexual Integral), som består af flere peruanske organisationer, har KALLPA arrangeret regionale konferencer i Ayacucho, Iquitos samt en national konference i Lima. Der var både deltagere fra civilsamfundet og fra offentlige myndigheder, og konferencerne har derfor haft en central rolle at spille ift. fortalerarbejde og netværksskabelse. Til konferencerne var unge fortalere også på talerstolen for at præsentere deres krav for politikerne. AXIS I 2015: I 2015 afslutter det indledende projekt og en ny fase af projektet forventes bevilget. I december var der lokalvalg i Peru og KALLPA vil nu arbejde på at videreføre det gode samarbejde med de nyvalgte myndighedspersoner. Det kommende faseopdelte projekt vil undersøge unges viden, holdninger og praksis vedrørende SRSR og på baggrund af dette udvikle undervisningsmaterialer, som skal sikre kontekstbaseret seksualundervisning af høj kvalitet i skolerne. 14 AXIS ÅRSBERETNING 2014 AXIS ÅRSBERETNING

9 AXIS I PERU [Foto: Toke F. Nyborg] UDDANNELSE I BØRNEHØJDE OP- NÅR ANERKENDELSE! [Tekst: Sarah Gråskov & Emilie Faurholdt] Eleverne føler sig endelig hørt Der har i 2014 været stor fokus på, at lokalbefolkningen fik en større stemme i de politiske beslutningsprocesser. I løbet af 2014 deltog Pachatusan derfor i flere workshops og offentlige konferencer vedrørende uddannelse og brugte dette som et forum til at præsentere projektet til relevante kommunale og regionale politiske beslutningstagere. Lærere, elever og forældregrupper var til stede og deltog aktivt på konferencerne. Ved effektivt fortalerarbejde formåede Pachatusan at få politikerne til at forpligte sig til at prioritere uddannelse i kommunerne. Politikerne har blandt andet skrevet under på, at de vil fortsætte arbejdet med MM, og dette er en kæmpe anerkendelse af projektet. Deltagelsen har skabt stor optimisme blandt befolkningen, som føler, at politikerne endelig lytter, og at deres behov bliver taget i betragtning. Eleverne har for eksempel udtrykt, at de for første gang bliver hørt. På regionalt niveau er der også for alvor i 2014 blevet sparket døre ind til politiske beslutningstagere. Helt konkret sidder Pachatusan nu, som eneste inviterede NGO, med ved bordet i en teknisk komité, der skal udarbejde et nyt regionalt uddannelsesprogram. I komiteen sidder også UNICEF, den regionale uddannelsesinstans samt funktionærer. Dette er en klar blåstempling af Pachatusans arbejde og deres organisation. AXIS I 2015: Nøgleordet for 2015 er bæredygtighed. Mindst 6 uddannelsesprojekter bliver færdiggjort og vedtaget med en flerårig projektperiode, hvilket gør dem uafhængige af udskiftning af borgmestre og embedsmænd. Gennem fortalerarbejde vil Pachatusan påvirke myndighederne til at indskrive et kontinuerligt træningsforløb i uddannelsesprojekterne, arbejde for at MM institutionaliseres i det formelle peruvianske uddannelsessystem og sikre lokal finansiering. KORT OM PROJEKTET PROJEKTTITEL: Skolehaver Moray - Fase 4 LAND: Peru (Cusco-regionen) PROJEKTPERIODE: SAMLET BUDGET: ,00 DKK PARTNER: Andees Pachatusan PROJEKTKOORDINATORER: Ivanna M. Z. Arizcurinaga, Sarah Gråskov & Emilie Faurholdt. Projektet Skolehaver Moray har til formål at styrke den tosprogede og interkulturelle undervisning blandt indianske børn i Cusco-regionen. Det sker med udgangspunkt i Moray-modellen (MM), som AXIS lokale partner, Andees Pachatusan, har udviklet siden MM er en alternativ uddannelsesmodel, der baserer sig på højlandsindianernes kultur, sprog og traditioner. Konkret arbejder AXIS for at implementere modellen gennem træning af lokale lærere, forældreinddragelse og samarbejde med regionale og lokale myndigheder. Modellen er i dag udbredt til 50 grundskoler, og 25 demonstrationsskoler i otte kommuner er nu udvalgt som eksempler på best practice. 16 AXIS ÅRSBERETNING 2014 AXIS ÅRSBERETNING

10 AXIS I PERU [Foto: Toke F. Nyborg] SKOLEN LED I LOKAL UDVIKLINGSPLAN KORT OM PROJEKTET PROJEKTTITEL: Tosproget interkulturel uddannelse i regnskoven / FASE II LAND: Peru (Iquitos) PROJEKTPERIODE: SAMLET BUDGET: DKK PARTNER: FORMABIAP PROJEKTKOORDINATORER: Karen Prins og Lotte Lindberg. AXIS og FORMBIAP, den lokale NGO, samarbejder nu på sjette år om at sikre børn fra områder i Amazonas-regnskoven en skolegang, der inddrager børnenes sprog og kulturer. Peru anerkender retten til tosproget undervisning for den indianske befolkning, men der er langt igen før, der er tilstrækkeligt med uddannede tosprogede lærere, der kan varetage den forpligtelse. På nogle af projektets skoler praktiseres den tosprogede, interkulturelle undervisning, og det har ført til bedre skoleresultater og gladere elever. For at fortsætte denne udvikling arbejder AXIS og FORMABIAP bl.a. på at styrke fortalervirksomheden hos de lokale uddannelsesmyndigheder. [Tekst: Karen Prins & Lotte Lindberg] Projektskoler og lokalsamfund går hånd i hånd om at planlægge årets gang både i klasseværelset og i landsbyen I løbet af 2014 har alle 15 projektskoler nu udarbejdet læseplaner baseret på landsbyens lokale udviklingsplan. Landsbybeboerne er blevet involveret i dette arbejde ved at identificere de mest presserende problematikker i landsbyens liv. Det har resulteret i tosprogede undervisningsforløb om træfældningsproblematik, affaldsproblematik mm. Landsbyen oplever således, hvordan både sprog, kulturer og livsvilkår bliver en del af skolens arbejde. Det styrker den kollektive identitetsfølelse og giver overskud til at finde løsninger på, hvorledes den fælles kulturelle arv kan indgå i den moderne udvikling. I 2014 er Undervisningsministeriet begyndt at fjerne betingelserne for undervisning på de indianske sprog i skoler, der ellers er berettiget til flersproget undervisning. Uddannelsespolitisk sætter det fokus på en målrettet fortalervirksom.i løbet af 2014 har alle 15 projektskoler nu udarbejdet læseplaner baseret på landsbyens lokale udviklingsplan. Landsbybeboerne er blevet involveret i dette arbejde ved at identificere de mest presserende problematikker i landsbyens liv. Det har resulteret i tosprogede undervisningsforløb om træfældningsproblematik, affaldsproblematik mm. Landsbyen oplever således, hvordan både sprog, kulturer og livsvilkår bliver en del af skolens arbejde. Det styrker den kollektive identitetsfølelse og giver overskud til at finde løsninger på, hvorledes den fælles kulturelle arv kan indgå i den moderne udvikling. I 2014 er Undervisningsministeriet begyndt at fjerne betingelserne for undervisning på de indianske sprog i skoler, der ellers er berettiget til flersproget undervisning. Uddannelsespolitisk sætter det fokus på en målrettet fortalervirksomhed, hvilket også var én af konklusionerne fra projektets eksterne evaluering. AXIS koordinatorer, Karen og Lotte, og Finn, regnskabsansvarlig for AXIS, var på projektbesøg, hvor de på baggrund af den eksterne evaluering sammen med FORMABIAP formulerede grundlaget for ansøgningen til en tredje fase af projektet. AXIS I 2015 Projektet har nu fået bevilget en tredje fase til yderligere fokusering og erfaringsopsamling i form af bl.a. publicering af undervisningsmateriale. Projektet vil fortsat styrke lærere og landsbysamfund, så disse kan kræve deres grundlovssikrede ret til en tosproget og interkulturel undervisning. 18 AXIS ÅRSBERETNING 2014 AXIS ÅRSBERETNING

11 AXIS I PERU [Foto: Xavier Janssoone] MYNDIGHEDER ANERKENDER ELEVORGANISATION [Tekst: Nicole Zehntner] Projektets anden fase søger nu at konsolidere de unges resultater Afslutningen af første projektfase i 2014 udgjorde en vigtig milepæl i partnerskabet. Evalueringen af den indledende fase viste, at projektet var nået langt i opfyldelsen af de vigtigste målsætninger. På skolerne i regionen er der nu et bredere kendskab til AARLE som organisation, og antallet af medlemmer i AARLE er fordoblet. Samtidig konkluderes det, at AARLE nu møder en større anerkendelse af deres arbejde hos lokale myndigheder og lærere i kraft af deres kommunikationsarbejde samt indsatsen med fortalervirksomhed. AARLE-medlemmer giver udtryk for en øget bevidsthed om, hvad de kan bruge deres deltagelse i AARLE til, hvilket direkte har udmøntet sig i, at AARLE har lavet flere projektformuleringer, som har resulteret i godkendelsen af 4 projekter i de lokale budgetter. Alt i alt demonstrerede evalueringen mange vigtige resultater, som der bygges videre på i anden fase. I 2014 påbegyndtes udviklingen af uddannelsesprogrammet i demokratisk medborgerskab, som udgør et væsentligt element i projektets anden fase. AXIS pædagogiske konsulent Catherine Watson besøgte projektet og er indtænkt som konsulent for både TAREA og kontaktlærere i regionen. Hun demonstrerede deltagerorienterede metoder og gav feedback på den eksisterende praksis, alt sammen som led i udviklingen af uddannelsesprogrammet om demokratisk medborgerskab. AXIS I 2015: I 2015 besøger Catherine Watson igen projektet mhp. udvikling af undervisningsmateriale om demokratisk medborgerskab. I april besøger Marie, koordinator på projektet, TAREA, hvor hun skal afholde workshops i fortalervirksomhed. Projektet får i foråret tilknyttet en praktikant i 5 måneder. Camilla, kandidatstuderende på Spansk Sprog og Kultur på KU, skal arbejde med at skrive artikler for TAREA, deltage i møderne med de unge i AARLE, medvirke til at lave små videoer samt være med til at udsende AARLES månedlige radioprogram. KORT OM PROJEKTET PROJEKTITEL: Elevdemokrati og medborgerskab blandt unge ledere/fase II LAND: Peru PROJEKTPERIODE: SAMLET BUDGET: DKK PARTNER: TAREA PROJEKTKOORDINATORER: Nicole Zehntner, Marie Busk Larsen, Rikke Friis Højland & Anne Sofie Scherrebeck-Jørgensen AXIS og den lokale NGO, TAREA, samarbejder om projektet Elevdemokrati og medborgerskab blandt unge ledere i Ayacucho. Projektet støtter elevorganisationen AARLE, en paraplyorganisation for unge mellem 11 og 18 år, som repræsenterer elevernes interesser og rettigheder gennem oprettelse af elevråd. Projektets 2. fase vil fokusere på at øge AARLE-medlemmernes kompetencer inden for organisationsudvikling, kapacitetsopbygning samt opstart af AARLE-filialer i fem nye provinser. Lærere, skoleledere og lokale myndigheder er inddraget i projektet. I projektperioden udvikles et uddannelsesprogram om demokratisk medborgerskab, som søges inkluderet i det regionale curriculum i næste fase. 20 AXIS ÅRSBERETNING 2014 AXIS ÅRSBERETNING

12 AXIS I PERU [Foto: Renate Eder] TAQUILE FÅR EGEN TURISME-LOV KORT OM PROJEKTET PROJEKTTITEL: Institutionel styrkelse og territorial forvaltning/fase III LAND: Peru (øen Taquile). PROJEKTPERIODE: SAMLET BUDGET: DKK PARTNER: MUNAY Taquile PROJEKTKOORDINATORER: Kristina Andersen [Tekst: Kristina Andersen] Projektets mål med Taquiles oprindelige folk:institutionel styrkelse og territorial forvaltning, fase 3 er at styrke øen, Taquiles interne organisering samt at sikre en lokalt baseret og bæredygtig turisme via det lokale turistbureau, Munay Taquile. AXIS samarbejder med de lokale partnere la comunidad de Taquile og øens autoriteter og medvirker dermed til at styrke taquilenernes demokratiske rettigheder til selv at kontrollere turismen på øen. I 2014 afsluttede AXIS og MUNAY TAQUILE, et demokratisk valgt forum for turisme på øen, deres fælles projekt på Taquile efter 8 års samarbejde. Munay Taquile har haft travlt med at gøre de sidste tiltag for at kunne klare sig uden projektmidler, og har gennemført mange succesfulde kapaciteringer med hjælp fra en lokal konsulent. Samme konsulent har faciliteret, at der er blevet lavet en ley interna ; et lokalt regelsæt, som udefrakommende rejsebureauer og guider skal respektere, og som er juridisk bindende. En sådan lov har været et stort ønske fra taquilenerne, da de således bedre kan håndhæve deres regler, når der kommer besøgende fra fastlandet. Det har endvidere været specielt vigtigt, fordi man fra national side ville indføre boleto turístico, en slags turpas til hele området. Det ville medføre, at taquilenerne ikke ville modtage direkte entrépenge, og derved ville miste deres vigtigste indtjeningskilde. Et venskab er opstået Sådan lød overskriften på højtideligheden, som mar- kerede afslutningen på samarbejdet. Borgmesteren sluttede i sin takketale af med at omtale taquilernes frustrationer undervejs. Forandring tager sin tid, men nu understregede borgmesteren,, at projektet havde båret frugt. Det er blevet tydeligt for enhver på øen, at kvaliteten er højnet og tydeligt, at en større andel af taquilenere deltager aktivt i turismeaktiviteterne og derved forbedrer sine levevilkår. AXIS I 2015: AXIS holder fortsat kontakt med MUNAY TAQUILE. På AXIS partnerskabskonference i 2014 blev der etableret kontakt mellem Taquile med borgmesteren i front og en AXIS-partner fra Cusco med henblik på yderligere samarbejde. Der er allerede gennemført et miniprojekt for skolen på Taquile. 22 AXIS ÅRSBERETNING 2014 AXIS ÅRSBERETNING

13 AXIS I BOLIVIA [Foto: Toke F. Nyborg] AXIS-MATERIALE: PENSUM PÅ LÆRERUDDANNELSE [Tekst: Katja Gryl & Line Bechmann] KORT OM PROJEKTET PROJEKTTITEL: Seksuelle rettigheder og reproduktiv sundhed / FASE III LAND: Bolivia (La Paz, Cochabamba og Santa Cruz) PROJEKTPERIODE: SAMLET BUDGET: DKK PARTNER: APPRENDE PROJEKKOORDINATORER: Jeppe Kehlet, Katja Gryl, Line Bechmann & Kamilla Frimodt Madsen. Den seneste SRSR undersøgelse, gennemført i lavlandet, blev lanceret i Santa Cruz og publiceret i efteråret Resultaterne er integreret i undervisningsmaterialet Tambores en el Corazón til grundskolens ældste klasser. I materialet indgår der komparative diagrammer med det formål at skabe refleksion blandt eleverne, når der fx er forskelle på unges seksuelle adfærd i forskellige dele af landet. Både undersøgelsen og undervisningsmaterialet er blevet taget vel imod af ministeriet, som i 2014 har anvendt væsentlige dele som grundlag for udviklingen af pensum for seksualundervisning i grundskolen. Undervisningsmodulerne til lærerseminarierne Sensatez: un diseño de amor er ligeledes publiceret. I processen blev modulerne afprøvet på to lærerseminarier i La Paz og i de lærerstuderendes praktik i grundskolen. Undervisningministeriet har i 2014 inkluderet dele af projektets moduler til seksualundervisningen i deres anbefalede pensum på læreruddannelsen. Det er et vigtigt skridt mod udbredelsen af den dialogbaserede seksualundervisning på landets lærerseminarier. AXIS har i efteråret 2014 udsendt to stærke praktikanter, Peter Røpke og Diana Hansen, for at styrke kommunikationsarbejdet samt understøtte fortalerog undervisningsindsatsen i Santa Cruz. AXIS 2015: Fortalerarbejdet vil være i centrum for AXIS og APPRENDE s samarbejde. Målet er, at de centrale uddannelsesmyndigheder gøres opmærksomme på Pro Joven seksualundervisningspakke og behovet for fortsat at arbejde for en dialogbaseret seksualundervisning i grundskoleundervisningen og i uddannelsen af fremtidens lærerstand. En AXIS-frivillig rejser til Bolivia for at producere en film om projektet, til brug i Danmark for at oplyse om Axis arbejde med SRSR i Bolivia. Projektet Pro Joven arbejder med seksuelle rettigheder og reproduktiv sundhed (SRSR) i Bolivia og tilstræber udvikling af nye undervisningsmetoder til dialogbaseret seksualundervisning i grundskolen. Det sker gennem uddannelse af forandringsagenter, som efterfølgende uddanner grundskolelærere til at undervise elever i dialogbaseret seksualundervisning. Baggrunden for den dialogbaserede undervisning er to undersøgelser af unges adfærd og holdninger i høj- og dalland gennemført i projektets 1. fase, én undersøgelse i lavland gennemført i den nuværende fase samt en best practice manual til lærere og kommunale myndigheder om igangsættelse og promovering af dialogbaseret seksualundervisning i grundskolesystemet. 24 AXIS ÅRSBERETNING 2014 AXIS ÅRSBERETNING

14 AXIS I BOLIVIA [Foto: Elisabeth Ganderup] BEDRE SUNHED TIL BØNDER KORT OM PROJEKTET PROJEKTTITEL: APRENDER HACIENDO / FASE II LAND: Bolivia PROJEKTPERIODE: SAMLET BUDGET: DKK PARTNER: CETM PROJEKTKOORDINATORER: Signe Sørensen, Steffen Rasmussen, Elisabeth Rasmussen, Nete Hansen-Nord og Nadjala Tinneberg Rahi. [Tekst: Signe Sørensen] Selvforsyning og nye økologiske produkter har minimeret fejlernæring Projektet sigter mod at lære kvindelige quechua-bønder i Sacaba i Cochabamba-provinsen, hvordan de driver et bæredygtigt familielandbrug med udgangspunkt i uddannelsesmodellen Sacaba-modellen. Modellen er udviklet siden 2009 i et samarbejde mellem AXIS og den lokale partner CETM. Projektets primære målgruppe består af 400 fattige quechua-kvinder fra 20 landsbyer i Sacaba-kommunen samt deres familiemedlemmer. I alt bestræber projektet sig på at forbedre livet for ca mennesker. Målet er at øge familiernes fødevaresikkerhed. Derudover sigter projektet mod at opbygge kvindernes selvtillid og gøre dem i stand til at tage kampen op mod køns- og etnisk ulighed. Familiernes sundhed er øget. De spiser mere varieret, og deres kost og ernæring er forbedret. Sådan lyder vurderingen fra CETM ved udgangen af Dette er resultatet af foreløbigt tre års arbejde med at udvikle bæredygtige familielandbrug, som går ud på at give kvinderne og deres familier den nødvendige landbrugstekniske viden til at kunne udnytte deres jord optimalt i forhold til varieret dyrkning og selvforsyning. Via projektet lærer kvinderne de praktiske metoder til, hvordan de udvikler køkkenhaver med forskellige afgrøder, holder dyr og laver organisk gødning. Herudover undervises de i sundhed og ernæring og lærer at tilberede og sammensætte maden, så de opnår en varieret kost. Selvom familielandbrugene i realiteten blot består af køkkenhaver på ca. 20m2 og mindre dyrehold, så har de en stor betydning for familierne. Ved projektets begyndelse var det hovedsageligt kartofler, bønner og majs, som udgjorde familiernes primære produktion og daglige kost, og mange kvinder og børn var fejl- og underernærede. Nu spiser de også salat, radisser, gulerødder, fisk og kød, som kommer fra deres egen økologiske produktion. AXIS I 2015: I 2015 udløber projektfasen og resultaterne skal evalueres. Et af projektets mål er, at Sacaba-modellen bliver anerkendt af både civilsamfundet, kommunale og regionale myndigheder i Sacaba, også som et reelt værkstøj i fattigdomsbekæmpelsen af livsvilkårene for landbefolkningen. For at øge fokus på CETM s fortalervirksomhed afholder CETM og AXIS en konference i oktober for lokale civilsamfundsaktører og myndigheder. Til april får AXIS besøg af CETM, som vil udbrede kendskabet til projektet og til udviklingssamarbejdet mere generelt. 26 AXIS ÅRSBERETNING 2014 AXIS ÅRSBERETNING

15 AXIS I GHANA [Foto: Norsaac] SEKSUALMODEL SKABER BEGEJSTRING [Tekst: Jette Ravn, Inge Trads, Kira Boe & Helle Feddersen] Torsdag den 5. december 2014 var en stor dag for NORSAAC og AXIS. Undervisningsmodellen for seksualundervisning i skolerne var færdigtrykt og blev præsenteret for ca. 500 begejstrede tilskuere. Blandt tilskuerne var AXIS-koordinator Inge Trads og unge studerende fra de omkringliggende skoler, som bidrog med god stemning, dans og oplæsning af digte. Derudover var en række lokale autoriteter til stede, der alle udtrykte stor tilfredshed med NOR- SAAC s arbejde og lovede at arbejde videre med at få indført seksualundervisning i flere skoler i the Northern Region i Ghana. Ghana Eduaction Service (GES), en vigtig interessent for ISEP, var også til stede med deltagelse af distriktschefer og den regionale direktør, der forsikrede at ville arbejde for en spredning af ISEP-undervisningsmodellen. Begivenheden var ikke kun en milepæl i projektets arbejde, men også et vigtig element i fortalerstrategien. NORSAAC er desuden lykkedes godt med at komme i medierne med ISEP projektet. Der har været indslag i nationalt TV, og ISEP har deltaget i flere radiodiskussioner. Det har knebet lidt mere med at få trykt de artikler, der er blevet skrevet om projektet. BESØG MED GODE IN-PUT Finn Juhl Petersen fra AXIS var på sit første projektbe- søg. Formålet var at møde NORSAAC, især de ansatte på AXIS projektet ISEP, og at lave finansiel monitorering med Mango Financial Health Check. Det resulterede i gode, generelle råd til, hvordan NORSAAC kan videreudvikle sine økonomisystemer. I juli var projektkoordinator Jette Ravn og Arne Vestergaard på monitoreringsbesøg i Tamale. Besøget handlede primært om, hvordan implementering af seksualundervisningen og den pædagogiske manual skulle færdiggøres. ISEP teamet havde desuden ønsket at få træning i projektledelse og samarbejde. Arne Vestergaard udarbejdede sammen med teamet enkle modeller, der blev sat i relation til ISEP s konkrete arbejdsopgaver. AXIS I 2015: Projektet vil i 2015 have fokus på produktion og distribuering af undervisningsmanualen. Projektet gennemfører også den planlagte undervisning af elever og andre grupper i de landsbyer, hvor mødre og frivillige træner indbyggerne. Endelig skal fortalerstrategien videreføres både ift. involvering af interessenter, medier og myndigheder, så undervisningsmodellen udbredes. KORT OM PROJEKTET PROJEKTTITEL: Innovate Sexual Education Project (ISEP), LAND: Ghana PROJEKTPERIODE: SAMLET BUDGET: DKK PARTNER: NORSAAC PROJEKTKOORDINATORER: Jette Ravn, Inge Trad, Kira Boe og Helle Feddersen. Målet med projektet ISEPII under den lokale partner NORSAAC er at give unge i alderen år en relevant og tidssvarende viden om egne seksuelle rettigheder. Projektet udvikler en undervisningsmodel for seksualoplysning med tilhørende pædagogisk manual rettet til unge og mødre. Projektet træner frivillige lærere og arbejder med fortalervirksomhed med henblik på implementering af seksualundervisning. 28 AXIS ÅRSBERETNING 2014 AXIS ÅRSBERETNING

16 ØKONOMI & REGNSKAB TAK TIL Vores mange trofaste medlemmer som støtter op om vores arbejde, og som er med til at skabe bedre forhold for fattige i Bolivia, Peru, Ghana og Sierra Leone. CISU s konsulenter som utrætteligt bistår AXIS og kvalitetssikrer udviklingsindsatsen. DET GÅR PENGE TIL HER KOMMER PENGENE FRA PROJEKTSTØTTE pr. LAND [Tekst: Finn Juhl Pedersen] AXIS slutter 2014 med et overskud på ca kroner, hvilket er halvdelen af det budgetterede overskud. Forskellen skyldes lavere indtægter end budgetteret. De manglende indtægter skyldes hovedsageligt, at flere projekter har haft færre aktiviteter, eller har måttet udskyde aktiviteter, hvilket har medført et mindre behov for overførsel af midler til projekterne, ligesom der har været færre projektbesøg i årets løb. Desuden har udbruddet af ebola i Sierra Leone medført et lavere forbrug end forventet. På denne baggrund forventes at medføre et øget forbrug i projekterne i det kommende år. Tre projekter er afsluttet inden for sidste halvår 2014, og administrationsindtægter herfra er ved årsregnskabets afslutning ikke afregnet, ligesom overhead fra sekretariatsrejser i december måned først afregnes i Alle de frivillige kræfter som hjælper til i dagligdagen og bakker op om AXIS aktiviteter. ASlle som støttede den fælles kampagne mod nedskæringer i ulandsbistand til fattige. VI SAMARBEJDER MED 92% 5,9 mio KR PROJEKTSTØTTE KR SEKRETARIATSUDGIFTER 8% 98% 6,3 mio KR CISU (DANIDA) 78,000 KR TIPS & LOTTOmIDLER KR medlemskontingenter 1% 1% 59% PERU 3,5 mio KR BOLIVIA 1,6 mio KR GHANA 0,7 mio KR SIERRA LEONE 0,1 mio KR 27% 12% 2% AXIS øgede den samlede støtte til projekter i 2014 til 5,9 mio. kroner mod 4,5 mio. i AXIS partnere i Peru tegner sig for størstedelen af støtten, nemlig 3,5 mio. kroner, mens 1,6 mio. kroner er gået til projekter i Bolivia. I Afrika er 0,7 mio. kroner gået til en ny fase af projektet i Ghana, mens det nye projekt i Sierra Leone, som nævnt, kun lige er kommet i gang med et forbrug på ca. 0,1 mio. kroner. 30 AXIS ÅRSBERETNING 2014 AXIS ÅRSBERETNING

17 V XIS KONTAKT Nørrebrogade 52C, 3tv Kobenhavnn N

XIS ÅRSBERETNING 2015

XIS ÅRSBERETNING 2015 V XIS ÅRSBERETNING 2015 [Foto: Finn Juhl Pedersen] INDHOLD er udgivet af: Udviklingsorganisationen AXIS Nørrebrogade 52c, 3tv. 2200 København N Printed in Denmark 1. udgave, 1. oplag 2016 (200 eks.) AXIS

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Strategi 2015-2018. Rettigheder til, i og gennem uddannelse.

Strategi 2015-2018. Rettigheder til, i og gennem uddannelse. Strategi 2015-2018 Rettigheder til, i og gennem uddannelse. 1 1. Introduktion AXIS er en organisation, der er vokset ud af et frivilligt engagement og solidaritetsarbejde i 1980 erne og 1990 erne, i primært

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

PARTNERSKABSINDSATS (under 500.000 kr.)

PARTNERSKABSINDSATS (under 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) PARTNERSKABSINDSATS (under 500.000 kr.) Titel på partnerskabsindsats: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Konference:

Læs mere

Startdato Aug 2015 Slutdato Dec 2015 Antal måneder 6 mdr. [x ] dansk eller [ ] engelsk

Startdato Aug 2015 Slutdato Dec 2015 Antal måneder 6 mdr. [x ] dansk eller [ ] engelsk J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN PARTNERSKABSINDSATS (under 500.000 kr.) Titel på indsatsen Den danske ansøgende organisation Evt. andre danske partner(e) Programforberedelse LA

Læs mere

Viva Danmark. Strategi 2013-16

Viva Danmark. Strategi 2013-16 Viva Danmark Strategi 2013-16 Mission Vi ønsker at forbedre udsatte børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid. Vision Vi drømmer om en bevægelse

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Seksuelle rettigheder og reproduktiv sundhed for oprindelige folk i Peru

Seksuelle rettigheder og reproduktiv sundhed for oprindelige folk i Peru 1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT eller faseopdelte projekter (budget mellem 500.000 kr. og 5 mio. kr.) Projekttitel: Seksuelle rettigheder og reproduktiv sundhed for oprindelige

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015 VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN LøkkeFondens projekter 2014-2015 INTENSIV LÆRING Den 30. juni 2014 troppede 99 drenge op på LøkkeFondens DrengeAkademi. 99 drenge fra hver sin del af landet, men i samme

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Generelt Foreningen bygger på et humanistisk grundsyn. Den er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Foreningens formål er

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse Foreningen Retro Knabrostræde 26, 1210 København

Læs mere

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer?

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? FNs Verdensmål Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? Hurtigt overblik I september 2015 vedtog alle lande i FN 17 nye bæredygtighedsmål, som skal

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Vision Gennem officielt etablerede samarbejder med spejderkorps i andre lande ønsker vi i Det Danske

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer)

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Indhold Indledning... 1 Målsætning... 2 Modellen... 2 Udbredelsen... 3 Superbrugere... 4 Aktiviteter... 4 Samarbejdspartneren Microsoft Danmark...

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012 Tilstede: Rikke Skovfoged, Nimet Topcu, Suzan Saygili, Tagharid Rahmah, Kirsten Fischer, Inger Frydendahl, Line Hillerup, Mai-Britt Haugaard Jeppesen Afbud: Gitte Larsen, Maja Langhorn, Jeppe Fisker Mødetid

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE SEKSUALITET RETTIGHEDER SEX & POLITIK REGERINGER R MÆND UNGE REGERINGER SUNDHEDSYDELSER RETTIGHEDER AVIDITETER MØDREDØDELIGHED ABORT PRÆVENTION ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Assist-Denmark Glenstrup Søvej 12 Holmgaard 8990 Faarup

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

HF projekt for KS lærere i Globale Gymnasier

HF projekt for KS lærere i Globale Gymnasier HF projekt for KS lærere i Globale Gymnasier Deltagende skoler (8 i alt): Kalundborg Gymnasium, Københavns åbne Gymnasium, Ikast Brande Gymnasium, Struer Statsgymnasium, Langkær Gymnasium, Rosborg Gymnasium,

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle

Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle 2007 1. Puljernes formål 2007 er europæisk år for lige muligheder for alle. Målet med året er at øge kendskabet

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

v. Bjarne B. Christensen, Generalsekretær og Marianne Lomholt, national chef. Seksuel sundhed

v. Bjarne B. Christensen, Generalsekretær og Marianne Lomholt, national chef. Seksuel sundhed Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 641 Offentligt Sex & Samfunds foretræde i Sundhedsudvalget v. Bjarne B. Christensen, Generalsekretær og Marianne Lomholt, national chef. Tirsdag

Læs mere

Red Barnet Strategiske prioriteter 2016-2018

Red Barnet Strategiske prioriteter 2016-2018 Red Barnet Strategiske prioriteter 2016-2018 VORES FORMÅL Vi redder, beskytter og styrker de dårligst stillede børn i Danmark og resten af verden. VORES ORGANISATION Red Barnet Etableret i Danmark i 1945

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Strategi- og virksomhedsplan

Strategi- og virksomhedsplan Strategi- og virksomhedsplan 2014 2016 Indledning I Socialt Lederforum ønsker vi, at Socialt Lederforum er en attraktiv interesseorganisation for tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse og særlige

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Kære formand, bestyrelse og repræsentantskab: Mange tak for indbydelsen På vegne af Naalakkersuisut vil

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik aktiviteter studiedemokrati edindflydelse læring engagement initiativ politik kommunikation marbejde dialog indlevels lationer teori ksibilitet ansvar evaluering sammenhold udvikling nye kompetencer pædagogik

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1 3 GDJRJLVNYHMOHGQLQJIRU3URMHNWNRRUGLQDWRUIRU8GYLNOLQJ6DPVSLORJ 5HVXOWDWHU %HJUXQGHOVHIRUXGGDQQHOVH Projekter er blevet almindelige i danske virksomheder. Hvor projekter før i tiden var af mere teknisk

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser 1. Indledning Børne- og uddannelsessystemet kan ikke alene forandres gennem politisk vedtagne reformer. Hvis forandringerne for alvor

Læs mere

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 Udenrigsministeriet antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 BEVILLINGSNOTITS bevillingsnummer AFR/2012/ titel Styrkelse af afrikanske unges rettigheder og muligheder for

Læs mere

Opfølgningsnotits & Danida s kommentarer. Evaluering af kommunikations- og oplysningsdelen af Operation Dagsværk

Opfølgningsnotits & Danida s kommentarer. Evaluering af kommunikations- og oplysningsdelen af Operation Dagsværk 20. marts 2014 Danida j.nr: 104.A.1.e.155 Opfølgningsnotits & Danida s kommentarer Evaluering af kommunikations- og oplysningsdelen af Operation Dagsværk Denne note til Program Komiteen opsummerer de væsentligste

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Hvorfor skal der gå penge til udviklingsarbejde gennem organisationer baseret i Nord? -----------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE

Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE VELKOMMEN! Tak fordi I nu overvejer eller har besluttet jer for at blive Red Barnet ambassadørskole. Red Barnet har nemlig meget brug for at samarbejde med jer. Over hele

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

2015-målene og beyond 2015

2015-målene og beyond 2015 2015-målene og beyond 2015 Camilla Brückner, chef for UNDP s nordiske kontor Verdens Bedste Nyheder startmøde, UN House, 15 Marts 2012 2015-mål Fattigdom/ sult Uddannelse Ligestilling Børnedødelighed Mødredødelighed

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Læseplan for Gug skole. Den internationale dimension

Læseplan for Gug skole. Den internationale dimension Læseplan for Gug skole Den internationale dimension 1 Indledning: Samfundsudviklingen har medført, at der i disse år finder en kraftig internationalisering og globalisering sted i Danmark og i resten af

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Handlingsplan 2011-12

Handlingsplan 2011-12 AF:\Sekretariatet\Bestyrelse\Handlingsplan 2011-12\Udkast til handlingsplan 2011-12.docx 22. juni 2011/MP Handlingsplan 2011-12 Medlemsstrategi Aktiv, systematisk og målrettet kampagne for rekruttering

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Kommissorium for procesplanlægning for fremtidens skole i Viborg

Kommissorium for procesplanlægning for fremtidens skole i Viborg Kommissorium for procesplanlægning for fremtidens skole i Viborg Baggrund På mødet den 28. oktober 2014 (sag nr. 14) besluttede Børne- og Ungdomsudvalget: at der nedsættes et forum bestående af skoleledere,

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere