Sæt ord på dit job. - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sæt ord på dit job. - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du?"

Transkript

1 Sæt ord på dit job - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du?

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Forord 4 Hvad kan du bruge pjecen til 5 Jobprofil 5 Hvad kan du bruge en jobprofil til 6 Eksempel på jobprofil 7 Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud 8 Hvad bruger jeg arbejdstiden på 9 Din egen jobprofil 12 Kvalifikationsprofil 12 Hvad kan du bruge en kvalifikationsprofil til 14 Eksempel på en kvalifikationsprofil 15 Din egen kvalifikationsprofil 18 Jobforventningsprofil 18 Struktur og retningslinjer 19 Ros og anerkendelse 19 Selvstændighed og uafhængighed 20 Teamwork og samarbejde 20 Balance mellem arbejdsliv og fritid 20 Karriereudvikling 21 Hvad kan du bruge overvejelserne til 22 Forandringsnøglen 23 Sådan kommer du videre 25 Gode råd 27 HK-klubbens jobvurderingssystem på en stor arbejdsplads Baggrunden for denne pjece er, at HK ernes job ikke længere ligner hinanden, som de gjorde tidligere. Indholdet varierer meget fra arbejdsplads til arbejdsplads, og jobbene er blevet meget mere individuelle. På nutidens arbejdspladser skifter både medarbejdere og ledere ofte job. Det er en af grundene til, at det i dag er utroligt vigtigt, at du selv kan fremføre dine krav og ønsker til jobbet og selv kan beskrive dine styrker og kvalifikationer. Selvom du har en tillidsrepræsentant til at støtte dig, er det vigtigt, at du er bevidst om dine kompetencer og styrker. Mange har taget efteruddannelse og kurser. Men det kan være svært at omsætte den nyerhvervede viden i jobbet. Med denne pjece vil vi give dig nogle enkle redskaber, så du eventuelt sammen med din tillidsrepræsentant eller din HK-klub kan beskrive dit job og udfordringerne i jobbet set fra din side, samtidig med at du kan sætte ord på dine kvalifikationer over for din chef. Det giver dig også mulighed for at gøre opmærksom på nye kvalifikationer og kompetencer over for chefen eller kollegerne. Pjecen giver mulighed for at gøre det usynlige arbejde synligt. HK ere har mange funktioner, som trænger til at komme frem i lyset og beskrives med funktioner og kvalifikationer, der kan vejes og måles og honoreres. Også med højere løn. Målgruppen for pjecen er alle HK ere. Pjecen indeholder eksempler på forskellige job og kvalifikationer. Skemaerne og de gode råd i pjecen er til dit eget brug, når du udarbejder din job-, kvalifikations- og jobforventningsprofil. 29 Eksempler på faglige kvalifikationer 30 Eksempler på personlige kvalifikationer 31 Læs mere 3

3 Hvad kan du bruge pjecen til Jobprofil Du kan anvende pjecen i mange forskellige sammenhænge, for eksempel til at: Forberede en medarbejderudviklingssamtale (MUS) med din chef. Forberede en ansættelsessamtale. Forberede en lønforhandling. Forberede klubmøde med de øvrige HK ere, hvor I skal diskutere fordeling af tillæg på arbejdspladsen. Planlægge målrettet efteruddannelse alene eller i fællesskab med kollegerne på arbejdspladsen. Planlægge jobrotation og jobudvikling for kollegerne på arbejdspladsen. Få lavet din egen udviklingsplan. Hvis du er ansat i en kommune eller region, har du ifølge overenskomsten ret til en udviklingsplan. Herudover håber vi, at du kan anvende pjecen, når du overvejer, hvilke udfordringer du faktisk har i dit nuværende job, og hvilke ønsker du har til dit fremtidige arbejdsliv. Vi introducerer tre forskellige profiler: En jobprofil, en kvalifikationsprofil og en jobforventningsprofil. Kort fortalt: En jobprofil er en beskrivelse af det job, du varetager. En jobprofil følger jobbet og ikke personen. Ordene jobprofil, jobbeskrivelse, funktionsbeskrivelse og stillingsbeskrivelse bruges i flæng og kan betyde meget forskelligt. Vi bruger her ordet jobprofil, som indeholder en beskrivelse af jobfunktioner, ansvar, kompetence, arbejdsvilkår og rammer for jobbet. Det er meget forskelligt, om der findes en jobprofil for det enkelte job. I de fleste tilfælde findes der ingen jobprofil. Der er måske en annonce eller en stillingsbeskrivelse fra tidernes morgen, da jobbet blev besat, men siden er der sket rokeringer og organisationsændringer, og jobbet har udviklet sig heldigvis ofte på baggrund af dine egne ønsker. Men ofte også på grund af ændringer i teknologi, opgaver og organisering af opgaverne. Hvad kan du bruge en jobprofil til Nogle anser det for at være en fordel, at der ikke findes en fast beskrivelse af jobbet, og fordelene kan da også være en stor fleksibilitet i jobbet og store muligheder for at udvikle jobbet. Ulemperne kan være, at en del af jobbets funktioner er usynlige og bliver taget for givet, uden at omgivelserne egentlig værdsætter indsatsen. Det er særligt en risiko i interne servicejob, som har været varetaget af den samme person i mange år. En kvalifikationsprofil er en beskrivelse af dine kvalifikationer. Vi skelner mellem faglige kvalifikationer og personlige kvalifikationer. En kvalifikationsprofil følger personen og ikke jobbet. En jobforventningsprofil beskriver de forhold ved et job og en arbejdsplads, som er særligt vigtige for dig. En jobprofil kan du bruge til at få styr på, hvad du faktisk laver, og hvilke forventninger der er til dig. Når du laver din jobprofil, opdager du ofte opgaver, som du løser, og som ikke er en aftalt del af jobbet. Opgaverne er usynlige for ledelsen, men du kan synliggøre dem og dermed hæve din og jobbets status. Når du går i gang med at arbejde med dine egne kvalifikationer, opfordrer vi dig til at lægge janteloven på hylden. Tro på dig selv. Dit arbejde er værdifuldt, og dine kvalifikationer er værdifulde. Janteloven er en hindring, når du skal fremhæve dine egne kvalifikationer og kvaliteter. Hvis du ikke har en jobprofil, er det en god øvelse selv at gå i gang med at udarbejde den ud fra de eksempler og skemaer, som findes i denne pjece. 5

4 Eksempel på en jobprofil Hvad jeg laver? Jeg laver alt, alt muligt, siger en kvindelig HK er. Mange HK ere benævner deres job som blæksprutte. Blæksprutte er et godt billede på, at man har mange forskellige opgaver, men hvad indeholder blæksprutte-funktionen? I jobprofilen herunder ser du et eksempel på et blæksprutte -job. Eksempel på en jobprofil for en blæksprutte i et privat handelsfirma Stillingsbetegnelse: sekretær Liste over funktioner: Arbejdsopgaver: It-superbruger Attesterer regninger Åbner post for hele firmaet Tager imod brochurebestillinger fra hele firmaet Sorterer bestillingerne efter om det er nye kunder, der skal skrives særlige breve til Skriver standardbreve til forskellige kundegrupper Videregiver bestillinger, som sælgere eller andre skal tage sig af Taler med pakkeriet om større udsendelser Fotokopierer løbende Ajourfører telefonlister på kunder, leverandører, sælgere, medarbejdere m.m. Lukker aftenpost til sælgerne (kuvertering, frankering) Vedligeholder kopimaskiner Vikarierer i omstilling, markedsføringsafdeling og pakkeri Disponerer vareindkøb Holder møder med sælgere Medlem af ledergruppen: Deltager i månedsmøde Deltager i ad hoc-møder, f.eks. om kvalitetsprojekt og store it-beslutninger Ansvar og kompetence: Har ansvaret for fordelingen af posten Har ansvaret for beholdningen af salgsbrochurer i firmaet Har ansvaret for større udsendelser Har ansvaret for referatet af ledermøderne Har ansvaret for kontakt til kopimaskinefirma Har kompetence til at deltage i beslutningsprocessen i ledermøderne Har kompetence som it-superbruger på Word, Excel, Outlook, Internet, PowerPoint Har ansvaret for indkøb/disponering af varegrupper Har ansvaret for introduktion af nye medarbejdere Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud Et næste skridt til at udarbejde en jobprofil kan være at beskrive en typisk arbejdsdag. Hvis du har svært ved at få hold på, hvad du faktisk laver i løbet af ugen, så skriv dagbog i en periode over det, som du bruger din arbejdstid på. Et eksempel på en HK ers arbejdsdag på en avisredaktion: Holde styr på redaktionens medarbejdere 1 time Regnskab for freelancejournalisternes arbejde 1 time Passe telefon, formidle informationer 2 timer Projektsekretær (konferencer, møder, rejser) 1/2 time Redigering på PC 2 timer Elektronisk oversættelse af tekster og billeder 1 time De enkelte opgaver kan nedbrydes i mindre dele, men umiddelbart giver det et udmærket overblik over, hvad arbejdsdagen bruges til. Det interessante er så, om du selv er tilfreds med fordelingen af opgaverne, eller om du har andre ønsker. For eksempel kunne medarbejderen i dette eksempel til medarbejderudviklingssamtale sige til sin chef: Jeg vil gerne have flere projektsekretæropgaver. Hvordan kan vi få flyttet nogle af de andre opgaver over på andre medarbejdere, så jeg får mere tid til at være projektsekretær? En så konkret tilgang giver ofte meget bedre muligheder for at få dine ønsker igennem, end hvis du blot giver udtryk for, at du vil have flere udviklende opgaver. Det er nødvendigt at være konkret for at nå dine mål. Både når du danner dig et overblik over dit job, og når du fremsætter ønsker over for din chef. 7

5 Hvad bruger jeg arbejdstiden på En anden måde at beskrive, hvad du bruger din tid på over en længere periode, er at dele opgaverne op i procent af din arbejdstid. Her er et eksempel på, hvordan arbejdstiden fordeler sig for en erhvervssprogligt uddannet HK er i en offentlig styrelse: Opgaver i procent af arbejdstiden: Statistik til projektstyring og projektøkonomi 30 % Sekretær og referent for styringsgrupper på projekter 10 % Personaleadministration for afdelingen 10 % Tidsregistrering for medarbejderne i afdelingen 10 % Arrangere og stille op til møder 5 % Oversætte tekniske manualer til og fra engelsk 5 % Søge informationer på Internettet 5 % Udarbejde PowerPoint-præsentationer til oplæg 5 % Bestille og forhandle rejser til afdelingen 5 % Udarbejde rejseregnskab 5 % Administrere økonomien i EU-projekt 5 % Passe telefoner for HR-chefen og udviklingschefen 5 % til hendes indsats steget markant. Der skal hele tiden sættes grænser for serviceopgaverne for at kunne nå de andre opgaver. Når du har fået opstillet dine opgaver i et skema og dermed fået overblik over dine opgaver og ansvarsområder, er det lettere for dig at sætte grænser for kolleger og chefer, som konstant afbryder dig for at få dig til at udføre f.eks. servicefunktioner. For dine kolleger og din chef er mange af dine opgaver måske usynlige ligesom deres opgaver er usynlige for dig. Derfor er det nødvendigt, at du gør opmærksom på dine opgaver, for at de kan forstå din situation. Din egen jobprofil Start med at finde stillingsannoncen frem, som du blev ansat på. Gennemgå de enkelte opgaver. Hvordan stemmer beskrivelsen overens med de opgaver, som du har, og hvad er forskellen på før og nu? Anvend skemaet på næste side til at lave din egen jobprofil. Skriv den evt. ind i skemaform på din pc, så du løbende kan lave rettelser, når du får tillagt nye opgaver. Jeg har fået mange flere selvstændige arbejdsopgaver. Men der er ingen, der har overtaget de serviceopgaver, der alligevel skal løses på et kontor. Og så kommer de andre hele tiden og afbryder og beder om service. Og bagefter får man så kritik for, at man ikke har nået sine selvstændige opgaver. Denne medarbejder beskriver udviklingen i sit job. Hun er i dag den eneste HK er i en udviklingsafdeling med 20 medarbejdere. Jobbet har udviklet sig til at blive mere og mere selvstændigt, for eksempel klarer hun opgaver som administration af økonomi, statistik og oversættelser. Det er opgaver, der kræver ro og koncentration. Hun indgår i projektgrupper om udviklingsprojekter, og derfor er en del af arbejdsdagen præget af faste møder. Alligevel er jobbet stadig defineret som intern service. Derfor forventer de øvrige kolleger, at hendes selvstændige opgaver lægges til side for at løse deres servicebehov. Hun konkluderer, at jobbet har et meget bedre indhold end tidligere, hvor jobbetegnelsen var gammeldags sekretær. Til gengæld er stressfaktoren og kravene 9

6 Skema til din egen jobprofil: Jobfunktioner: (Beskriv dine jobfunktioner én for én som i de viste eksempler.) Arbejdsvilkår og rammer for arbejdet: (Beskriv stressniveau, fysiske omgivelser, arbejdstid, det kollegiale forhold og andre forhold af betydning, for eksempel at skulle tage imod mange utilfredse kunder, at arbejde i et kontor med højt støjniveau, at have meget forskellig belastning i løbet af dagen, at være den eneste HK er i afdelingen og lignende.) Ansvar: (Beskriv de områder, hvor du har særligt ansvar (for penge, for mennesker og for organisationen, for eksempel attestationsret, oplæring af nye medarbejdere, sikkerhedsansvarlig, stedfortræder m.m.).) Sammenlign din jobprofil med kollegernes jobprofil og det oprindelige stillingsopslag. Analysér, hvordan og hvorfor jobbet har udviklet sig, som det har, og overvej, hvor du gerne vil have, dit job udvikler sig hen. Har du de opgaver, som du gerne vil have? Hvilke opgaver ville du gerne løse, og hvordan kan du få tid til det? Med en grundigt udarbejdet jobprofil har du et godt grundlag for at gøre dine opgaver mere synlige i mange forskellige sammenhænge. Når du har udarbejdet din jobprofil, er det en god idé at gennemgå den med din chef, så I er enige om, hvilke funktioner der faktisk ligger i jobbet. Det styrker dig i dit daglige arbejde, og du og din chef er helt enige om dit jobindhold. En jobprofil fortæller dog ikke nødvendigvis, hvilke kvalifikationer du anvender i jobbet. Jobprofilen kan give en idé om, hvilke kvalifikationer der er brug for. Men du skal bruge en kvalifikationsprofil til at få afdækket alle kvalifikationer. Du kan læse om kvalifikationsprofilen nedenfor. 11

7 Kvalifikationsprofil Jo mere du bruger dig selv og det, du kan, jo mere tilfreds bliver du med dit job, og jo mere udvikler du dig til at blive bedre og dygtigere. Vi beskrev tidligere jobprofilen for en blæksprutte. I det følgende ser vi på kvalifikationerne. En kvalifikationsprofil er en beskrivelse af de faglige og personlige kvalifikationer, som du har erhvervet dig gennem uddannelse, gennem de forskellige job du har haft gennem tiden, og gennem de udfordringer du i øvrigt har klaret. Faglige kvalifikationer er kvalifikationer, som du har lært på en uddannelse, eller som du har erhvervet dig gennem on the job training, altså ved almindeligt hårdt arbejde og erfaring. Personlige kvalifikationer er kvalifikationer, som er bundet til din person, og som du bærer med dig, ligegyldigt hvilket job du har. De personlige kvalifikationer er bundet til personligheden og udvikles både i privatlivet og i arbejdslivet. Hvad kan du bruge en kvalifikationsprofil til En kvalifikationsprofil kan du bruge til at finde ud af, hvad du kan, og hvilke kvalifikationer du bruger i dit job i dag. Hvilke er usynlige, hvilke bør frem i lyset? Hvis du ikke er klar over dine kvalifikationer, er det svært at beskrive dine styrker i forhold til f.eks. kolleger. To kolleger i en butik kan have den samme jobprofil, men de kan have en forskellig kvalifikationsprofil. Det kan f.eks. være, at den ene er meget bedre til at behandle klager fra kunder end den anden. To kolleger i en kommunal borgerservicebutik kan også have den samme jobprofil, men også her kan der være stor forskel på kvalifikationerne. Det kan f.eks. være, at den ene er rigtig god til at spørge til borgerens behov og dermed hurtigere finder en løsning sammen med borgeren. Kender din chef og dine kolleger alle de kvalifikationer, som du besidder? Ved de, hvad du er særligt god til? Kan du være med til at udvikle dit job, så du bruger så mange af dine talenter som muligt? Faglige kvalifikationer: De faglige kvalifikationer, som er erhvervet gennem grunduddannelse, efteruddannelse og erfaring, kan for eksempel beskrives sådan: Mestrer Word, Excel, Outlook, Internet og kompetence som superbruger Kan anvende forskellige it-programmer til at skrive standardbreve, udarbejde oversigter m.m. Skriver referater af møder Styrer beholdningen af brochurer Mestrer engelsk og tysk i skrift og tale Vedligeholder kopimaskiner Har varekendskab Ofte er det svært at skelne mellem, hvad du har lært på efteruddannelse, og hvad du har lært ved praktisk erfaring. Typisk går man på it-kursus to dage og lærer nogle grundlæggende teknikker. Resten af teknikken lærer du i det daglige praktiske arbejde. At lære nyt i det daglige arbejde kaldes on the job training. Eksempler på personlige kvalifikationer, som HK eren anvender i ovennævnte job: Ansvarlighed At sikre, at opgaverne følges til dørs og bliver ekspederet til tiden. Fleksibilitet At kunne arbejde med mange forskellige funktioner og kunne vikariere på forskellige pladser, for eksempel ved sygdom. Serviceorienteret At kunne servicere og hjælpe mange forskellige mennesker internt såvel som kunder og leverandører. 13

8 Overblik At have mange bolde i luften uden at blive stresset. Integritet At bevare balancen mellem at være medarbejder og del af ledergruppen og samtidig servicere internt og eksternt. Eksempel på en kvalifikationsprofil En kvalifikationsprofil består af en beskrivelse af faglige og personlige færdigheder. Du kan bruge en kvalifikationsprofil til at finde ud af, hvor du står rent fagligt, og hvad der er dine personlige styrker. Det giver et fingerpeg om, hvor du skal sætte ind med efteruddannelse og udvikling. De personlige kvalifikationer er sværest at beskrive. Find et eksempel på en situation, hvor dine personlige kvalifikationer er kommet frem, og skriv dem ned én for én. Du kommer sikkert i tanke om flere personlige kvalifikationer undervejs. Husk at du er noget særligt, og det gælder om, at du beskriver de personlige kvalifikationer, der er særlige for dig. Hent inspiration i listen over personlige kvalifikationer på side 30. Hvis du vil tjekke omverdenens oplevelse af dig, så vis din kvalifikationsprofil til en eller flere kolleger eller samarbejdspartnere. Det kan være en HK er, men du kan også vise den til en kollega fra en anden faggruppe for at få en anden vinkel på dig selv. Det er under alle omstændigheder en god inspiration for dig at få andre til at se på din kvalifikationsprofil. Faglige kvalifikationer kan f. eks. være: Uddannelsesbaggrund: HG-Handelsskolens Grunduddannelse udlært på en erhvervsskole Akademimerkonom i økonomi og ressourcestyring Kurser i personlig udvikling, assertionstræning, Chefsekretæren som sparringspartner AMU it-kurser: Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer Butiksuddannet Erfaring: 10 år i reklamebranchen, arbejdet med infomaterialer, layout, udsendelser, kampagner m.m. Fem år i butik Fem år som chefsekretær, varetaget kontorets regnskab, årsmøder, journalisering, redigering af tekster m.m. Tre år som superbruger på it-systemerne To år som medlem af ledergruppen, haft ansvar for referat, dagsorden, nyhedsbrev m.m. Personlige kvalifikationer kan f.eks. være: God til varedisponering God til spacemanagement God til at håndtere klager God til at få samarbejdet på kontoret til at glide Engageret i at få udviklet jobbet både for mig selv og for de andre kolleger God til konfliktløsning Hurtig til opgaveløsning Hjælpsom Selvstændig Din egen kvalifikationsprofil Brug skemaet på næste side, når du skal udarbejde din egen kvalifikationsprofil. Skriv den ind på din computer, så kan du løbende rette i den og fylde på, når du har lært noget nyt, eller du synes, du har forbedret en kvalifikation. For eksempel at du arbejder over middel, hvad angår grundighed i opgaveløsningen, hvor du sidste år vurderede dig selv til middel i grundighed. 15

9 Skema til din egen kvalifikationsprofil: Faglige kvalifikationer: Uddannelse: Beskriv uddannelsesbaggrund og efteruddannelser Beskriv forskellige slags arbejdsopgaver, som du har varetaget, f.eks. korrespondance, dtp, grafiske opgaver, konferenceplanlægning, journalisering, mødeplanlægning m.m. (Vi foreslår, at du herunder vurderer dine personlige kvalifikationer. Det samme kan du naturligvis gøre med dine faglige kvalifikationer.) Personlige kvalifikationer: Sæt kryds under middel middel over middel Oplist kurser taget før og under ansættelsen i nuværende job Erfaring: Antal år i branchen Antal år på arbejdspladsen Beskriv arbejdsopgavernes udvikling Samarbejdsevne Fleksibilitet (nye opgaver, hjælper andre, m.m.) Service over for kunder m.m. Grundighed Engagement Overblik Resultatorientering Tempo Initiativ Detaljeorienteret Evt. andre personlige kvalifikationer Indsats: Beskriv resultater, du har opnået Beskriv vilje til at lære nyt m.m. Se på side 29 og 30 for at få flere ideer til dine faglige og personlige kvalifikationer. 17

10 Jobforventningsprofil En jobforventningsprofil beskriver de forhold ved et job og en arbejdsplads, som er særligt vigtige for dig. Altså hvad der gør dig glad for at gå på arbejde eller demotiverer dig, hvis det ikke er til stede. Der er forskel på, hvad vi hver især lægger vægt på i et job og på en arbejdsplads. For nogle betyder det meget, at der er et godt socialt miljø på arbejdspladsen, dvs. at kollegerne drager omsorg for hinanden, at der er mange sociale aktiviteter. Ros og anerkendelse Hvis ros og anerkendelse betyder meget for dig, indebærer det, at du bliver motiveret ved at få ros og konkret feedback på dit arbejde. Det kan være i form af feedback fra din leder eller dine kolleger, det kan være i form af belønning ved at nå mål, eller det kan være kunde- eller borgerfeedback. Hvis ros og anerkendelse ikke betyder noget særligt for dig, tilhører du formentlig den type, der mener, at det er da altid rart at få lidt ros, men egentlig er du ikke afhængig af ros og anerkendelse. Du klarer dig fint uden. For nogle er det afgørende, at de har et job med stor selvstændighed, dvs. at de selv kan tilrettelægge deres arbejde, træffe selvstændige beslutninger og har et stort råderum. Andre igen lægger vægt på, at jobbet byder på en god balance mellem arbejdsliv og privatliv, eller at der er gode udviklings- og karrieremuligheder i jobbet, dvs. at de får nye udfordringer, og at der er avancementsmuligheder på arbejdspladsen. I det følgende kan du læse lidt mere om, hvilke overvejelser det kan være værd at gøre sig, hvis du har brug for at evaluere dit job, eller hvis du søger nyt job. Prøv at overveje hvad følgende faktorer betyder for dig: Struktur og retningslinjer Hvis struktur og retningslinjer betyder meget, indebærer det, at du lægger vægt på at kende regler og retningslinjer, at der er klare forventninger og mål og mulighed for at få råd og vejledning til, hvordan opgaver skal løses. Hvis struktur og retningslinjer betyder lidt, indebærer det, at du helst vil arbejde uafhængigt af regler og retningslinjer, og at du ønsker stor metodefrihed. Placér dig på aksen herunder: Faktoren har lille Selvstændighed og uafhængighed Hvis selvstændighed og uafhængighed er vigtigt for dig, lægger du vægt på at have et stort selvstændigt råderum i dit job, dvs. at der er plads til, at du kan øve indflydelse og træffe selvstændige beslutninger. Du vil gerne selv kunne tilrettelægge dine opgaver. Hvis selvstændighed og uafhængighed ikke betyder noget særligt for dig, har du det sandsynligvis fint med, at andre træffer beslutninger, som påvirker dig, og du indordner dig gerne under andres beslutninger og dispositioner. Placér dig på aksen herunder: Faktoren har lille Faktoren har stor Faktoren har stor Placér dig på aksen herunder: Faktoren har lille Faktoren har stor 19

11 Teamwork og samarbejde Hvis teamwork og samarbejde betyder meget for dig, foretrækker du at løse opgaver i samarbejde med andre. Du vil gerne indgå i et team, hvor I aktivt udveksler synspunkter om opgaverne, hjælper hinanden og åbent drøfter eventuelle problemer. Du oplever at blive beriget af kommunikation og samarbejde med andre. Hvis teamwork og samarbejde betyder mindre for dig, har du det bedst med at arbejde alene, og du synes, at samarbejde kan gøre opgaveløsningen mere omstændelig. Du klarer dine egne opgaver og forventer ikke, at andre hjælper dig. Placér dig på aksen herunder: Faktoren har lille Faktoren har stor Balance mellem arbejdsliv og fritid Hvis balancen mellem arbejdsliv og fritid betyder meget for dig, er det vigtigt for dig, at dit liv byder på muligheder både for at forfølge mål på arbejde og private mål. Du ser ikke arbejdsliv og privatliv som to uforenelige størrelser, men du forventer, at arbejdspladsen er lydhør og fleksibel over for dine private interesser, ligesom du vil strække dig langt for at imødekomme arbejdspladsens behov. Hvis balance er mindre vigtigt for dig, prioriterer du enten arbejdspladsens behov eller dine private behov højest uden at du forsøger at opnå balance. Hvad kan du bruge overvejelserne til Når du har overvejet alle faktorer og placeret dig selv på de tilhørende akser, har du et nogenlunde billede af, hvilke faktorer der motiverer dig i et job, og hvilke forhold du lægger vægt på i jobbet. Det vil sige, at du har et rimeligt præcist billede af, hvad du eventuelt har behov for at få ændret i dit nuværende job, eller hvilke forhold du skal være særlig opmærksom på at afdække, når du søger et nyt job. Placér dig på aksen herunder: Faktoren har lille Faktoren har stor Karriereudvikling Hvis karriereudvikling betyder meget for dig, lægger du formentlig vægt på, at du kan få nye udfordringer, udvidet ansvar og højere status. Du vil derfor være interesseret i, at din arbejdsplads har en bevidst og synlig karrierestrategi, dvs. at det er muligt at stige i graderne. Hvis du er mindre interesseret i karriereudvikling, har du andre værdier i jobbet end det, der er forbundet med at gøre karriere og have en bestemt status på arbejdspladsen. Placér dig på aksen herunder: Faktoren har lille Faktoren har stor 21

12 Forandringsnøglen (A x B x C) > X Sådan kommer du videre En ekstra lille hjælp inden du går videre med de forandringer, du ønsker, er at overveje, hvad du skal investere i en forandring i forhold til, hvad du får ud af den. Hertil kan du bruge Forandringsnøglen : F betaler sig, hvis (A x B x C) > X. F er de ønskede forandringer. A står for utilfredshed, eller det du måtte ønske at ændre. B står for det, du ønsker at sætte i stedet for, og C står for vejen mod målet, altså de konkrete ændringer, du (eller andre) skal foretage, for at du når målet. X er omkostningerne ved at ville forandre og det kan være omkostninger både på jobbet og privat. Et eksempel: Hvis du ønsker at være projektleder på et projekt på din arbejdsplads, er det dit F. Dit A er f.eks., at du synes, at du ofte bliver involveret i projekter, hvor projektlederen har for lidt styr på tingene. Dit B er, at du ønsker at have projektlederansvaret for at vise, at du kan have bedre styr på tingene som projektleder. Dit C er, at du skal sikre dig, at du kommer på kursus i projektledelse, og at du aftaler med din chef, at du får ansvaret for et projekt, så snart du har gennemført projektlederkurset. Dit X er f.eks., at du sandsynligvis skal på internatkursus et par gange, hvilket indebærer, at du skal være væk fra dine børn. En anden del af X kan være, at du skal kunne håndtere en ny rolle over for dine kolleger. Når du har udarbejdet din jobprofil, din kvalifikationsprofil og din jobforventningsprofil og evt. brugt forandringsnøglen, er det sandsynligt, at du har afdækket nogle områder, hvor der er misforhold mellem dine forventninger og ønsker på den ene side og på den anden side de forhold, dit job og din arbejdsplads byder på. På de områder hvor du mener, der er misforhold, bør du overveje, i hvilken udstrækning du allerede har kommunikeret dine ønsker videre til dem, det vedrører. Det kan være din partner/ægtefælle, din familie, dine kolleger og ikke mindst din chef. Dine ønsker og behov er ikke indfriet og ikke kommunikeret: Hvis dine ønsker ikke er indfriet og heller ikke kommunikeret, er det med at kridte skoene og komme i gang. Dine omgivelser kan ikke gætte, hvad du gerne vil. Du må derfor tage initiativet. I første omgang er det vigtigt, at du finder ud af, hvilke ønsker du gerne vil have indfriet. Hvis du har mange ønsker til ændringer, er det vigtigt, at du prioriterer. Sats på de ønsker, som betyder mest for dig, og som du samtidig oplever som relativt nemme at kommunikere. Efter dine egne overvejelser må du opsøge dem, du ønsker at kommunikere dine ønsker og forventninger til. Du kan skabe en anledning til at kommunikere dine ønsker. Opsøg f.eks. din chef på et tidspunkt, hvor du forventer, at hun eller han har god tid og bed om lov til at bruge en del af vedkommendes tid. Hvis du har en medarbejderudviklingssamtale i den nærmeste fremtid, er der allerede skabt en anledning, hvor chefen har (eller bør have) afsat god tid til dig. På hjemmefronten kan man også have brug for at skabe en anledning. Det kan du f.eks. gøre ved, at du annoncerer ved aftensmaden, at du gerne vil tale med hele familien om noget, der er vigtigt for dig. Hvis du i første omgang kun ønsker at involvere din partner/ægtefælle, må du skabe en anledning, hvor det kun er jer to, der er sammen. 23

13 Gode ideer til, hvordan du taler om dine ønsker: Læg vægt på, at det er noget, du ønsker dvs. det er ikke noget, du forventer, at andre nødvendigvis ønsker, eller at andre på forhånd har aflæst, at du ønsker. Pas på med udenomssnak det slører blot dit budskab. Hvis dit ønske er et udvidet ansvar, kan du f.eks. vælge at sige: Jeg har i lang tid arbejdet med bogføring, og jeg har et ønske om at blive inddraget i virksomhedens arbejde med at aflægge årsregnskab. Fortæl, hvad det vil betyde for dig at få ønsket indfriet. Din samtalepartner skal forstå, at det er vigtigt for dig og at det ikke er noget, du lige pludselig er kommet i tanker om. Du kan f.eks. vælge at sige: At blive inddraget i arbejdet med virksomhedens årsregnskab vil betyde, at jeg får et dybere indblik i økonomiarbejde, og at jeg får kendskab til revisorernes succeskriterier. På længere sigt betyder det formentlig, at jeg kan assistere regnskabschefen væsentligt mere end i dag. Er der overhovedet basis for at indfri dit ønske? Nogle gange kan vi have ønske om noget, som er meget svært at indfri. Lad os antage, at du har udtrykt et ønske om ros og feedback over for din leder. Din leder har anerkendt dit ønske, men I har skiftende vagter på din arbejdsplads, og i praksis møder du din leder meget sjældent. Dermed er der dårlige muligheder for, at din leder i praksis kan efterkomme dit ønske. Du bør derfor revurdere dit ønske: Kan du være tilfreds uden feedback fra din leder, og/eller kan du evt. få feedbacken fra andre? Samlet set må du altså overveje den måde, du har kommunikeret dit ønske på og ændre dit ønske eller prøve igen. Giv et bud på, hvordan det i praksis skal kunne lade sig gøre at indfri dit ønske. Du kan f.eks. foreslå, at du medvirker ved næste udarbejdelse af virksomhedens årsregnskab og deltager i de møder, regnskabschefen afholder med virksomhedens revisorer. Hvis du møder modstand, dvs. at din samtalepartner ikke umiddelbart forstår dit ønske, kan du enten gentage dit ønske ved at variere dine argumenter, eller du kan bede din samtalepartner overveje dit forslag et par dage. Hvis I vælger den sidste løsning, er det vigtigt, at du får en konkret aftale om, hvornår I taler sammen igen. Dine ønsker er kommunikeret, men ikke indfriet: Hvis du har kommunikeret dine ønsker, men de ikke er blevet indfriet, bør du overveje: Har du kommunikeret dine ønsker til den/de rette personer? Nogle gange kommunikerer vi vores ønsker til den forkerte person. Hvis du f.eks. ved, at ros og anerkendelse betyder meget for dig, kan du have kommunikeret dit ønske om ros og feedback til kolleger. Hvis I imidlertid har en leder, der sjældent giver ros og feedback, er det sandsynligvis hende eller ham, du skal kommunikere dit ønske til, idet hendes eller hans adfærd smitter af på dine kolleger. Kommunikerede du dine ønsker klart nok? Hvis vi synes, et budskab er vanskeligt at formulere, kan vi have en tendens til at pakke det for meget ind. Overvej om du har kommunikeret dit ønske klart nok: Tror du, det er forstået af den eller de, du har kommunikeret det til? Gode råd Brug profilerne til at forberede medarbejderudviklingssamtale Jobprofiler, kvalifikationsprofiler og jobforventningsprofiler er et redskab, som du kan anvende for dig selv til at forberede en medarbejderudviklingssamtale. Jo bedre forberedt du er, jo flere ønsker og krav får du igennem. Brug profilerne når du søger nyt job Når du søger nyt job, er det særlig vigtigt for dig, at du udarbejder din kvalifikationsprofil og din jobforventningsprofil. Profilerne hjælper dig til at afklare, hvordan du i særlig grad kan sælge dig selv til ansættelsessamtale, og hvilke forhold det er vigtigt for dig at få afklaret gennem samtalen. Brug profilerne til at styrke din selvtillid At sætte fokus på dit job, dine kvalifikationer og dine jobforventninger giver ofte større selvtillid, fordi du bliver opmærksom på, hvor mange funktioner du kan mestre, og hvad der motiverer dig. Og det sætter fokus på alt det, du er god til. 25

14 HK-klubbens jobvurderingssystem på en stor arbejdsplads Giv hinanden feedback som kolleger Vær åben over for hinanden, og giv hinanden feedback på indsats og personlige kvalifikationer. Jo mere du ved om, hvordan ens person og ens arbejde virker på andre, des stærkere står du til daglig og i en forhandlingssituation. Tag dine udviklingspunkter alvorligt Selvfølgelig får du på denne måde også sat fokus på nogle svage sider, der måske kræver uddannelse eller oplæring. Men det er vigtigt at have et job, hvor vi hver især udnytter vores styrker. Har du et job, der hele tiden sætter dine svage sider i fokus, så har du det forkerte job. Og så er det måske på tide at søge nye udfordringer. Anvend profilerne til jobudvikling for hele HK-gruppen Gå sammen på arbejdspladsen, og brug pjecens skemaer og ideer til at arbejde med jobudvikling på arbejdspladsen. Byt opgaver, og foreslå selv jobrotation ud fra kortlægningen af jeres opgaver. Brug din tillidsrepræsentant Det er en god idé, at du bruger din tillidsrepræsentant, når du arbejder med dine profiler. Tillidsrepræsentanten har måske øje for nogle opgaver og kvalifikationer, som du ikke selv er opmærksom på. Og under alle omstændigheder giver du tillidsrepræsentanten en fantastisk god information om arbejdspladsen ved, at I diskuterer profilerne. Information som er nyttig, når tillidsrepræsentanten holder møde med ledelsen. Hidtil har pjecen koncentreret sig om, hvordan du kan bruge pjecen som enkeltperson. Her kan du se et eksempel på en HK-klub, som har udarbejdet sit eget jobvurderingssystem. Formålet er at få overblik over HK-gruppens jobfunktioner og kvalifikationer og at sikre en systematisk jobudvikling for hele gruppen. Virksomheden består af mange decentrale rådgivningscentre. I alt 100 HK ere er ansat i virksomheden. HK-gruppen har i samarbejde med ledelsen udarbejdet et jobvurderingssystem, hvor de har gennemgået alle opgaver og inddelt dem i tre niveauer: Niveau 1: Basale opgaver For eksempel redigering, renskrivning, skrive i Word, styring af brochuremateriale, postsortering m.m. Niveau 2: Opgaver, der kræver selvstændighed i opgaveløsningen For eksempel superbrugerfunktion, gennemførelse af infomøder, ansvar for indkøb og lager, vedligeholdelse af kvalitetsstyringssystem. Niveau 3: Svære og meget individuelle opgaver For eksempel oversættelser, stedfortræder for leder, budgetansvar, selvstændig udarbejdelse af nyhedsbreve, programadministration. Hver enkelt medarbejder gennemgår sine egne opgaver og placerer dem i de tre niveauer. 27

15 Eksempler på faglige kvalifikationer Medarbejderen gennemgår opgaverne sammen med lederen og afdækker behovet for efteruddannelse og ønsker om jobudvikling. HK-klubben samler sammen med ledelsen op på det fælles udviklingsbehov og planlægger fælles efteruddannelse og jobrotation ud fra de behov, som har vist sig i samtalerne. Systemet giver mulighed for, at man nemt kan bytte opgaver mellem HK erne. Alle opgaver er synlige for alle medarbejdere, ledelse og kolleger. HK erne forventer, at de kan bruge niveaudelingen i forskellige sammenhænge: Til at fordele løntillæg mellem HK erne Til at fordele efteruddannelsesmidler Til at gennemføre jobrotation og jobudvikling mellem HK erne Til at forberede medarbejderudviklingssamtaler Oplære elever Introducere nye medarbejdere Planlægge møder Varetage korrespondance, herunder at tilrettelægge brevformater samt strukturere og korrigere andre tekster Kunne anvende mange forskellige it-systemer og it-programmer Kunne anvende forskellige telefonsystemer Journalisere og arkivere Tale og skrive fremmedsprog Beherske dansk retskrivning Udføre regnskabsfunktioner Forvalte kassebeholdning Udarbejde databaser Undervise Afholde informationsmøder Arbejde med grafisk fremstilling Udarbejde standarder og manualer på PC Fakturere Læse korrektur Bogføre Tilrettelægge og gennemføre kontrol- og rykkerprocedurer Administrere løn Anvende regneark Varetage interne informationsopgaver Være sagsbehandler Varekendskab Varedisponering 29

16 Eksempler på personlige kvalifikationer Læs mere Ordenssans Præcision Serviceorientering Kreativitet Interesse for trivslen på arbejdspladsen Fleksibilitet i opgaveløsningen Hjælpsomhed Selvstændighed God til at håndtere klager Fingerspidsfornemmelse Analytiske evner Intuition Samarbejdsevne Kommunikationsevne Hurtighed Omstillingsevne Overblik Planlægningsevne Ansvarlighed Kontaktevne Kunne arbejde under tidspres Kunne arbejde i støj Koncentrationsevne Konflikthåndtering Stresshåndtering Handlekraftig Viden Gennemslagskraft Systematisk Flair for sprog Omstillingsparat Flair for it Gåpåmod (se under Job og løn og herefter minkarriereplan) (se under Uddannelse og herefter Styrk dine kompetencer) Pjecen Feedback, lagernummer Pjecen Forhandlingsteknik, lagernummer Pjecen OrganiseringsTrappen, lagernummer Sådan får du drømmejobbet uden at skifte stilling, Hvis I på din arbejdsplads ønsker at arbejde mere systematisk med noget af indholdet i denne pjece, kan I kontakte HK s Kursusafdeling og aftale f.eks. en temadag eller et egentligt kursus. Skriv til og få yderligere oplysninger. Udgivet af HK/Danmark I redaktionen ved denne revision: Linda Pflug, HK s Arbejdsliv og analyseafdeling, og Finn Orup, HK s Kursusafdeling, i samarbejde med HK s fire sektorer: HK/Stat, HK/Kommunal, HK/Privat og HK HANDEL. Tekstbearbejdelse af konsulent og journalist Ingeborg Østergaard. HK/Danmark Weidekampsgade 8 Postboks København C Telefon: Layout: Pernille Kleinert Tryk: SvendborgTryk Maj Revideret maj Revideret december Oplag: stk Lagernummer: ISBN-nr.:

17 Weidekampsgade 8 P.O.Box København C Telefon:

Sæt ord på dit job. - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du?

Sæt ord på dit job. - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du? Sæt ord på dit job - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du? Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Hvad kan du bruge pjecen til 5 Jobprofil 5 Hvad kan du bruge en jobprofil til 6 Eksempel på jobprofil 7

Læs mere

- hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du VAREDISPONERING HURTIG HANDLINGSORIENTERET GÅ PÅ MOD KONTAKTSKABENDE SERVICEMINDED KREATIV

- hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du VAREDISPONERING HURTIG HANDLINGSORIENTERET GÅ PÅ MOD KONTAKTSKABENDE SERVICEMINDED KREATIV Sæt ord på dit job - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du GRUNDIG STABIL ANSVARSBEVIDST UDADVENDT AMBITIØS DYNAMISK ENERGISK HURTIG HUMØRFYLDT GOD TIL AT LYTTE NYSGERRIG KONKRET VAREDISPONERING

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Vejledning til MUS-skemaet

Vejledning til MUS-skemaet Vejledning til MUS-skemaet Denne vejledning har til formål at give inspiration til dialogen om de forskellige emner i MUS-skemaet. Vejledningen henvender sig både til ledere og medarbejdere. Hvis du under

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale

Medarbejderudviklingssamtale Medarbejderudviklingssamtale f o r d i n f a g l i g e o g p e r s o n l i g e u d v i k l i n g Illustrationer af Ole Rode Jensen 1 Indledning Denne pjece er lavet af JID, fordi vi gerne vil give dig

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Til brug for uddannelsesinstitutionernes arbejde med vurdering og anerkendelse af realkompetencer (IKV)

Til brug for uddannelsesinstitutionernes arbejde med vurdering og anerkendelse af realkompetencer (IKV) Til brug for uddannelsesinstitutionernes arbejde med vurdering og anerkendelse af realkompetencer (IKV) Spørgeramme til besøg på arbejdspladser Huskeliste til møde med ledelsen og TR på arbejdspladsen

Læs mere

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Livsfasepolitik I Region Midtjyllands livsfasepolitik defineres det, at vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere, uanset hvilken

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

MUS SKEMA. Dette skema er udfærdiget af trivselsgruppen, der blev oprettet af lokaludvalget i Børneinstitution Højme sensommeren 2009.

MUS SKEMA. Dette skema er udfærdiget af trivselsgruppen, der blev oprettet af lokaludvalget i Børneinstitution Højme sensommeren 2009. MUS SKEMA Dette skema er udfærdiget af trivselsgruppen, der blev oprettet af lokaludvalget i Børneinstitution Højme sensommeren 2009. Velkommen til MUS Som forberedelse til din medarbejderudviklingssamtale

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn Nyt job god løn SNYD IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER Nyt job til den rigtige løn Danske Fysioterapeuter har valgt at sætte fokus på de muligheder og faldgruber der er, når man skal have løn og vilkår

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Karrieresamtaleguide til ledere og chef

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Karrieresamtaleguide til ledere og chef Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Karrieresamtaleguide til ledere og chef En samtaleguide, som I kan bruge, når I skal navigere igennem karrieresamtalen med den erfarne leder senkarrieresamtalen.

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling MUS Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling Det daglige arbejde Siden sidst I skal sammen skabe et fælles billede af medarbejderens arbejdsindsats og opgaveløsning i det forgangne år. Hvordan oplever

Læs mere

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af Jobmål Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af styringen. Sådan er det også med jobsøgning. AS3 3 Jobmål

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillingsbetegnelse Lægesekretær, Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus. Stillingsindehaver Ansættelsessted

Læs mere

Undervisningsministeriet som arbejdsplads

Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitik Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitikken definerer de rammer, der omgiver os alle som medarbejdere i Undervisningsministeriets koncern. Rammerne rækker i nogle

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Er du klar til samtalerne?

Er du klar til samtalerne? Er du klar til samtalerne? Inspiration til mérværdi i rekrutteringer 100 Konkrete spørgsmål til din næste samtale Virksomhed Talent Vækst Inden samtalen... Vær forberedt og beslutsom! Inden du går i gang

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter Reflector Big Five Personality 2.1 Interviewspørgsmål til de enkelte facetter N1 Følsomhed -Hvilke situationer får dig til at føle dig bekymret eller urolig? -Hvordan ved du, at du er bekymret? Hvilke

Læs mere

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler Her får du en guide til, hvordan du kan forberede, gennemføre og følge op på en medarbejder-udviklingssamtale (MUS). Der findes et utal af skemaer og anbefalinger til, hvordan en MUS skal forløbe. Det

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten

Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten Introduktion basisemner og tilvalg Medarbejderudviklingssamtalen kan tage udgangspunkt i 4 basisemner: tilbageblik på det seneste år se fremad det kommende

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

MUS. Kom til orde. Gør status. Kik ind i fremtiden. Medarbejderudviklingssamtale

MUS. Kom til orde. Gør status. Kik ind i fremtiden. Medarbejderudviklingssamtale MUS Medarbejderudviklingssamtale Kom til orde Gør status Kik ind i fremtiden Medarbejderudviklingssamtale på AMU SYD - Indkaldelse Til: Fra: Du indkaldes hermed til en Medarbejderudviklingssamtale Dato:

Læs mere

Velkommen i DLBR. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær

Velkommen i DLBR. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Velkommen i DLBR En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Forord Tillykke med dit nye job. I DLBR Dansk Landbrugsrådgivning ønsker vi at tage godt imod nye medarbejdere. Vi gennemfører derfor

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Nu har Anna imidlertid kontaktet dig. Hun har lige fundet ud af, at hun er gravid.

Nu har Anna imidlertid kontaktet dig. Hun har lige fundet ud af, at hun er gravid. Karriere Du står for at skulle igangsætte et stort 3-5-årigt projekt. Blandt dine medarbejdere er Anna, og det er hende, du vil have som projektleder. Anna har alle de kompetencer til opgaven, du efterspørger.

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Ledere og Chefer 31.08.07

Ledere og Chefer 31.08.07 Ledere og Chefer 31.08.07 Information Jeg har adgang til den information, som jeg har brug for i mit arbejde. Mine lederkolleger er gode til at give information. Min chef er god til at informere. Mine

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Projekt Personale & Løn 05.09.05 UDKAST TIL: Proces for og skabelon til afdækning af medarbejdernes kompetencer og ønsker i forhold til deres fremtidige jobindhold INDLEDNING Den nye Brønderslev-Dronninglund

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant

Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant eller til Dansk Psykolog Forening med dine overvejelser og argumenter så forhandler

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Attraktive arbejdspladser

Attraktive arbejdspladser NOTAT (2. udgave) Attraktive arbejdspladser Undersøgelse af lærernes behov for faste arbejdspladser på Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen København Nord ALECTIA A/S 12. september 2011 Teknikerbyen

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Job - og personprofil Stabschef

Job - og personprofil Stabschef Udarbejdet af Personalerådgivning juli 2010 Revideres inden udgangen af 2011 Job - og personprofil Stabschef Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg I Magistratsafdelingen for Sundhed

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 1. Overordnet målsætning Med en bevidst rekrutteringsstrategi ønsker vi at fastholde og tiltrække medarbejdere, der kan medvirke til, at Gentofte

Læs mere

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver IT-kompetenceudvikling - Faktaark Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver Juni 15 Indhold 1. IT kompetenceudvikling... 3 Resume... 3 1. Deltagerne i undersøgelsen...

Læs mere

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne 1 Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Gode råd til nyuddannede socialrådgivere 0 2 Indledning Tillykke med din nyligt færdiggjorte

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet

KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet Med den fælles ledelsespolitik sættes der ekstra fokus på ledelse i Fødevareministeriet for at sikre, at ledelsesopgaven overalt i koncernen varetages

Læs mere