Nyhedsbrev nr. 14 September 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev nr. 14 September 2014"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Med dette nyhedsbrev ønsker vi at bringe alle den glædelige nyhed, at Venskabsforeningen d. 11. juni fik meddelelsen om, at vores nye projekt Drømmen om et bedre Murra er blevet godkendt af CISU!!! Og i løbet af juni-juli fik vi de praktiske deltaljer i orden, så vi kunne påbegynde projektet. Bl.a. skulle hele det færdige projekt oversættes til spansk, for at vores samarbejdspartner, Fundemuni, kunne komme i gang med den endelige tidsplan af projektet, for at kunne starte op i august. Projektet er også så småt kommet i gang; det første ratebeløb er afsendt og modtaget, og forhandlinger om at finde et lokalt kontor i Murra til Fundemuni samt en brugt bil er i skrivende stund i gang. Desuden er der blevet afholdt møder med bl.a. dommerkontoret og politiet for at informere om det nye projekt. Og d. 10. september præsenteredes projektet for kvinderne. Så ja, vi er rigtig glade for at kunne sige, at de næste 3 år kan vi fortsætte den positive udvikling i Murra Kommune til gavn for samfundets mest udsatte, nemlig kvinder og børn! Fokus i det nye projekt er voldsramte kvinders ret til selvudvikling, selvforsørgelse og organisering, og det bygger videre på vores tidligere projekt Ret til et liv uden vold. Hovedkomponenterne i Drømmen om et bedre Murra er: 1) Dannelse af spare-låne grupper i de eksisterende selvhjælpsgrupper. 2) Dannelse af nye selvhjælpsgrupper i Murra Kommunes nordlige del. 3) Forebygge kærestevold og fremme ligeværdige relationer i unge par. Derudover har vi fundet det vigtigt - for en vellykket gennemførelse af projektet - at fokusere på styrkelse af relationerne mellem Fundemuni og målgruppen ved at lette adgangen for kvinderne til at søge hjælp gennem Oprettelse af lokalt kontor i Murra samt anskaffelse af brugt bil.

2 Ad 1) Dannelse af spare-låne grupper. Hovedindsatsen i det nye projekt ligger på dannelsen af spare-låne grupper i de selvhjælpsgrupper, der netop blev dannet i Ret til et liv uden vold. Formålet med dette er at støtte kvindernes organisering og udvikling af økonomiske initiativer samt mulighed for selvforsørgelse. Hvad er spare-låne-grupper? Der findes spare-låne-grupper, som minder om dem, der er beskrevet her, i mange lande i Afrika, men også i andre fattige lande, hvor det er svært at låne penge i en bank. Modellen har vist sig leve- og funktionsdygtig, fordi den netop beror på medlemmernes egne indskud og opsparinger. Spare-låne-grupper oprettes i de tidligere dannede selvhjælpsgrupper. Det er således disse kvinder, der går sammen om at spare op og låne deres opsparing ud til hinanden. Selvhjælpsgrupperne starter med en workshop/selvstudie, hvor de definerer behov og muligheder for opstart af økonomisk virksomhed i deres respektive samfund. 1 BEHOV - Gruppe 2: 1) Uddannelse: læse og skrive - 2) Kursus i at sy - 3) Kursus i at bage kager - 4) Havehold - 5) Opdræt af kyllinger - 6) Brødbagning - 7) Kursus i at lave mad - 8) Dyrkning af kaffe Derefter modtager de et intensivt uddannelsesforløb af Fundemuni i samarbejde med en ekstern ekspert. Her lærer de at holde styr på pengene, vælge en bestyrelse, håndtere konflikter om udlån, føre regnskab og meget andet. Selvhjælpsgrupperne modtager ingen startkapital af Venskabsforeningen, men uddannelsesforløbet er naturligvis gratis. Regnskabet føres i individuelle bankbøger med ejerens eget mærke, som gør det nemt at følge med, selv for medlemmer der ikke er så gode til at læse og skrive. Pengene opbevares i en fælles pengekasse, hos en person som gruppen har tillid til. Pengekassen åbnes kun, når alle

3 medlemmerne er til stede. Alle transaktioner overvåges af 2 tillidspersoner, som er på valg en gang om året. Opsparing foregår ved, at medlemmerne køber andele i spare-låne-gruppen. Hvert medlem skal købe mindst en andel per måned, og kan højst købe fem. Dette er for at låne-sparegruppen ikke bliver overtaget af de rigeste. Renter Lån tilbagebetales månedligt med en rente, som gruppen selv fastsætter. Gruppen kan justere renten, så den afspejler den lokale efterspørgsel efter kredit. Udlånsrenten er højere end indlånsrenten, fordi den samlede opsparing ikke er lånt ud hele tiden. Udbetaling af opsparing En gang om året udbetales al opsparing med renter i forhold til antallet af andele, de enkelte medlemmer har købt. Gruppen bestemmer selv datoen for udbetalingen af opsparingen. Ved at opbevare deres opsparing et sikkert sted er deltagelsen i en spare-låne-gruppe med til at gøre det lettere at spare op til konkrete investeringer, og sikre, at pengene er der, når behovet opstår. Ad 2) Dannelse af nye selvhjælpsgrupper Med opstart af nye selvhjælpsgrupper i kommunens nordlige del igangsættes en ny indsats på erfaringerne fra det tidligere projekt Ret til et liv uden vold, med det formål at styrke de voldsramte kvinders selvtillid og selvudvikling, så de kan påbegynde en lignende proces som de eksisterende selvhjælpsgrupper. I selvhjælpsgrupperne deler deltagerne viden og erfaring med vold med andre i samme situationen. Denne metode har vist sig at resultere i en gennemgribende og vedholdende forandring i de sociale mønstre, der forårsager og accepterer vold. Ved dannelse af nye selvhjælpsgrupper arbejdes der - på en række workshops - med en metode, der baserer sig på en blanding af undervisning og rollespil. Gennem disse rollespil arbejdes der med deltagernes selvbevidsthed, kropsbevidsthed og styrkelse af deres selvtillid. Samtidig gives der en mere traditionel undervisning i forskellige emner og problematikker relateret til vold såsom lov 779, som omhandler vold mod kvinder med døden til følge, og Guide til opnåelse af større retfærdighed ved anmeldelse af vold. Her samarbejder Fundemunis stab i konkrete forløb sammen med politi og jurister f.eks. i forhold til love og praksis ved anmeldelse af vold. Ligeledes uddannes et korps af promotorer, der efterfølgende er i stand til at assistere i workshops samt op starte og støtte nye selvhjælpsgrupper i nabolandsbyer. Herved sikres en højere grad af bæredygtighed i projektet.

4 Ad 3) Forebyggelse af kærestevold 2 Kvinder i selvhjælpsgruppe arbejder med selvudvikling og selvbevidsthed Sidste komponent, der tages op i projektet, handler om forebyggelse af kærestevold. Fundemuni afholder workshops, hvor de kapaciterer en gruppe unge, som allerede er organiserede i Red de Juventud (Ungdomsråd). Der fokuseres på forebyggelse af kærestevold og arbejdes med emner som kønsroller og rettigheder samt ny mandlig maskulinitet. Disse unge (promotorer) underviser og organiserer efterfølgende unge i deres egne samfund. Således kapaciteres Red de Juventud til at være fortalere for udvikling af mere lige og ikke voldelige relationer i parforhold. Fundemuni afholder også workshops, hvor lærere - på frivillig basis - kapaciteres i at tage volds-relaterede problematikker op i undervisningen på kommunens skoler. Emner der både relaterer sig til kærestevold samt vold og overgreb i familien. Lærerne undervises bl.a. i at spotte skoleelver, der udsættes for vold, og i hvordan de efterfølgende følger op på problemerne i familien. Projektbesøg: Allerede til december i år tager Mie til Nicaragua for at se, hvordan projektet er kommet i gang. Desuden planlægger Søren og Kirsten et op følgende besøg ultimo februar primo marts 2015.

5 Støtte til unge skolesøgende i Murra Kommune: I sidste nyhedsbrev nævnte vi også, at vi i Venskabsforeningen har diskuteret hvilke muligheder, der kunne være for at støtte unge skolesøgende i Murra Kommune til højnelse af uddannelsesniveauet og dermed forhåbentlig også levestandarden generelt på landet. Vi ved nemlig, at mange gode ressourcer går til spilde, fordi de fattige familier på landet ikke har råd til at deres børn kan gennemføre en uddannelse. Og dette går især ud over pigerne, som dermed bliver udelukket fra at deltage på lige fod i udviklingen af deres samfund. Vi vil derfor minde om, at vi på generalforsamlingen d. 5. april i år åbnede muligheden for at medlemmer af venskabsforeningen, hvis de ønsker det, kan påtage sig den økonomiske opgave at finansiere et uddannelsesforløb for et ungt menneske i Murra Kommune. Det vil dreje sig om godt 100,- kr. pr. md i et 5-årigt uddannelsesforløb. I tilfælde af at en sponsor af en eller anden årsag kan blive nødt til at stoppe sit sponsorat, garanterer Venskabsforeningen, at den unge bliver støttet perioden ud. Medlemsarrangement & ekstraordinær GF i oktober. Igen i år vil Venskabsforeningen gerne invitere til et eftermiddags-arrangement for foreningens medlemmer og andre interesserede den sidste søndag i efterårsferien i Århus. Det vil sige søndag, d. 19. oktober, som vi sender en officiel invitation ud til. Men book allerede nu datoen i din kalender!! Samme dato men om formiddagen afholder vi Ekstraordinær Generalforsamling vedr. ændring af tidspunktet for Generalforsamlingen, som vi også sender en officiel invitation ud til. Vi håber som altid at vores nyhedsbreve og øvrige aktiviteter forsat vil inspirere dig til at støtte befolkningen i Murra. Og du er altid velkommen til at komme med nye idéer til, hvad der i øvrigt kan tages fat på.

Småt men godt? Effekter af spare-låne-grupper

Småt men godt? Effekter af spare-låne-grupper Rockwool Fondens Forskningsenhed Evalueringsnotat Småt men godt? Effekter af spare-låne-grupper KORT OM PROJEKTET Hvad er spare-låne-grupper? Grupper på 15-25 personer, der i fællesskab sparer penge op

Læs mere

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside Mindre udviklingsprojekt Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Ret til et liv

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

LØFT EN HEL GENERATION

LØFT EN HEL GENERATION LØFT EN HEL GENERATION - det begynder med én pige KONCEPTNOTE TIL OPERATION DAGSVÆRK 2013 TEMA Borgerkrigen i Uganda har betydet, at en hel generation af unge ikke er kommet i skole. Værst er det gået

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Når man er leder, uanset om det er i din frivillige forening, på din arbejdsplads eller i forbindelse med din uddannelse, er der altid en række udfordringer, man

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Det svære samarbejde

Det svære samarbejde I dette nummer: Det er et trænet øre, der lytter Retshjælp Mødrehjælpen hjalp mig gennem skilsmissen Familielinien Skilsmissen har gjort mig til et bedre menneske Testamente en smuk måde at hjælpe på N

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere