Mennesker mødes og integration opstår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mennesker mødes og integration opstår"

Transkript

1 Mennesker mødes og integration opstår Erfaringer fra projekt Fællesskab og integration Et mentornetværk for danskere og nydanskere

2 Projekt Fællesskab og integration - et mentornetværk for danskere og nydanskere Forord Projekt Fællesskab og integration havde som mål, at danskere og nydanskere kunne mødes på tværs af kultur og nationalitet, få fælles oplevelser i deres fritid og mulighed for at tale sammen. Vi ville gøre en indsats for, at danskere og nydanskere kunne mødes indenfor de rammer for det sociale og frivillige arbejde, der foregår i Frelsens Hærs væresteder. Projektet har til huse i Kalejdoskop, et være- og kursussted på Nørrebro, der er drevet af Frelsens Hær. Mentornetværket har i perioden maj 2006 til juli 2007 været støttet af EU - Socialfond, Tips- og Lottomidler og Frelsens Hær. Vi har brugt mentormodellen som en indgang til, at danskere og nydanskere kan lære hinanden at kende. Mentoren kan dele ud af sine livserfaringer og være en god samtalepartner. Mentee kan komme i dialog med en dansker. Mentor får samtidig en indsigt i sin mentees livsvilkår og kulturbaggrund. Følgende spørgsmål er hørt i Kalejdoskop Hvorfor lever danskere og nydanskere dør om dør uden at kende hinanden? Hvordan kan det være, at mange nydanskere kun kender professionelle danskere som f.eks. sagsbehandlere, læger og pædagoger? Hvor kan danskere og nydanskere mødes og lære hinanden at kende? Der er tradition i Danmark for at mødes i foreninger og klubber om andre ting i livet end arbejde og uddannelse. Det er et kendt fænomen, at de fl este danskere får job via deres personlige netværk. Som nydansker kan foreningslivet være en mulighed for at få skabt nye kontakter blandt danskere, få mere viden og få mod på at søge uddannelse og job. Igennem uformelle mødeformer kan problemet med isolation løses, og der kan skabes en større forståelse for hinandens liv og kulturbaggrund. I denne rapport vil vi fortælle om vores erfaringer med at danne mentornetværk for danskere og nydanskere, og forhåbentlig kunne inspirere foreninger, væresteder, idrætsforeninger, kvindeforeninger, sprogskoler, medborgerhuse, beboerforeninger og fagforeninger til at bruge mentornetværk som en enkel og spændende måde at fremme integrationen mellem danskere og nydanskere. Vi vil sige tak til alle mentorer og mentees, der har deltaget i mentornetværk og til alle medarbejdere i Kalejdoskop. Det er jeres fortjeneste, at vi fandt nye veje til mere tolerance og forståelse af hinanden. Venlig hilsen Malene Mølsted Zapffe, Projektleder Preben Kristensen, Projektholder Alt for mange steder skal det gå så stærkt. Vi har brug for at tale sammen på kryds og tværs. (Mentee) 2

3 Projekt Fællesskab og integration har arbejdet ud fra følgende vision, mission og idegrundlag indenfor rammerne i det frivillige, sociale arbejde Vision Det frivillige arbejde kan nedbryde barrierer mellem danskere og nydanskere. Det skal være muligt for danskere at melde sig som mentorer og kunne gøre en forskel. Det skal være muligt for nydanskere at få kontakt med danskere via mentornetværk. Mission At være ramme for integrationsfremmende aktiviteter og give plads til et fællesskab. At skabe dialog og mere viden om hinandens liv og kulturelle baggrund gennem mentorforløb. At skabe møder og fritidsaktiviteter i et alkoholog røgfrit miljø, hvor alle kan være med til at præge indhold og aktiviteter uanset baggrund og alder. Fællesskab og integration Projekt Fællesskab og integration et mentornetværk for danskere og nydanskere Mål og resultater for projektet Der har deltaget 27 mentees og 21 mentorer, i alt 48 personer, i Fællesskab og integration. Ved etablering af mentornetværk havde vi sat os følgende mål, at Ca. 30 par, en mentor og en mentee, gennemførte programmet. Mentees og mentorer fi k et bredere socialt og kulturelt perspektiv i deres tilværelse. Ca. 50 % af mentees vil blive aktive i foreningslivet. Min. 50 % af mentorer fremover vil medvirke aktivt i at inddrage borgere med anden etnisk baggrund i lokalsamfund, foreninger og egne netværk. Mentees får øget viden om hvordan en forening fungerer og hvordan man får demokratisk indfl ydelse. Mentees får et kompetenceløft ved at deltage i kurserne. Idegrundlag At give lokale beboere mere kendskab til foreningsliv og støtte dem i at bryde med isolation ved at deltage i kurser og netværk i et værested som Kalejdoskop. At udvikle og afprøve hvordan frivillige mentorer kan medvirke til at integrere nydanskere i forenings- og fritidslivet. At fi nde nye mødeformer, der er strukturerede og afgrænsede og som opfylder ønsket om at lære hinanden at kende, hjælpe hinanden og hygge sig sammen. Det er dejligt at kunne mødes på tværs af nationalitet og alder (Mentor) Det kunne lade sig gøre at skabe et velfungerende mentornetværk, fordi vi havde I forvejen god kontakt til potentielle mentees. Gode og fl eksible lokaler at mødes i. Konkrete kursustilbud i foreningen som mentor/ mentees kunne deltage i. Projektleder havde lang erfaring med integration af nydanskere. 3

4 Resultater Vi har lært, at integration består af komplekse processer, så vi må begynde dèr, hvor udfordringerne er de største. Den tilgang har været styrende af indhold for såvel fællesmøder som de individuelle samtaler mellem mentee og mentor. En gevinst ved mentornetværket er, at i takt med at den enkelte mentee har fået ryddet op i sine udfordringer, er interessen for at søge arbejde vokset. 25 % af mentees har via mentornetværket været i praktik eller fået arbejde i projektperioden. Vi kan nu se, at der er potentiale til at have et ekstra trin på projektet, hvor mentorer hjælper mentees med konkrete opgaver, der fører til større selvstændighed og selvforsørgelse. Fællesskab og integration Dannelse af mentornetværk Rekruttering af mentees og mentorer: Den ene målgruppe, nydanskerne var vi allerede kontakt med via vores kurser i Dansk/samfund. De havde udtrykt et ønske om at mødes med danskere og var interesseret i at blive mentees. Vi havde også kontakt til ældre danskere via vores kurser i IT og motion, men ikke nok til at starte et mentornetværk. Via annoncer i lokalaviser og lokalradio kom vi i kontakt med fl ere danskere, som gerne ville være mentorer. Derefter fulgte samtaler med mentees og mentorer samt informationsmøder, hvor de fi k set miljøet i Kalejdoskop, før de meldte sig til et forløb på 8 mødegange. Der har været gennemført i alt tre forløb. De to første hold har været kvindegrupper, hvoraf hold 2 fortsætter med at mødes to gange om måneden. Deltagerne har brugt hinanden og mentorer til at være bisiddere og hjælpe til med korrespondance til f.eks. A-kasse, læge, pladsanvisning, jobansøgninger m.v. Hold 3 er et hold med fl est mænd, de har hovedsageligt haft fokus på at lære hinanden at kende og sammen tage ud til f.eks. en kajakklub, på bymuseum og på cykelture. Om mentormodellen Man kender til brug af mentorordninger på virksomheder. Her er det den erfarne mentor, som stiller sin viden og netværk til rådighed for den nye medarbejder. Som nydansker skal man lære at orientere sig og forstå sit nye land og opbygge et nyt personligt netværk. Her kan en mentor hjælpe. I vores mentormodel er der to former for møder. Der er møder, hvor mentor og mentee mødes alene og så er der møder, hvor alle mentorer og mentees er samlet. Vekselvirkningen mellem de to mødeformer er egnet til at fungere i det frivillige arbejde. Her er plads til fl eksibilitet, mangfoldighed og spændende samtaler på kryds og tværs i gruppen. Når parrene mødes enkeltvis, er der plads til de mere tætte samtaler. I den store gruppe er det også muligt at ændre på parrenes sammensætning efter behov. Hvis en mentee eller mentor holder op kan en ny komme ind i gruppen. Er blevet mere opmærksom på, at der er et ansigt bag, når man møder fremmede mennesker på f.eks. gaden. (Mentor) Matchning af mentor og mentee foregår på baggrund af samtaler og informationsmøder. De oplysninger, som projektleder får, danner match enten på fælles interesser eller ved at mentor har en personlig kompetence/ livserfaring som mentee efterlyser. Det kan f.eks. være fælles interesser indenfor f.eks. musik, madlavning eller et sprog. Det kan være et tema som mentee ønsker at drøfte, f.eks. børneopdragelse i Danmark, hvor en mentor, som f.eks. er pædagog på efterløn, kan dele sin viden om børn og institutionslivet. Det er vigtigt, at mentor forstår, at de har et ansvar for at få kommunikationen til at fungere med mentee. Det er en aftalt relation, og mentor skal gøre op med sig selv, hvad han/hun gerne vil bidrage og støtte med, og hvor der kan være personlige grænser for mødeformer og hjælp. Mentee skal være afklaret med, at et mentorforhold kan være en lærerig oplevelse og en udvidelse af ens netværk, men at det ikke nødvendigvis udvikler sig til et venskab. Mentee skal tænke over hvad og hvor meget, der ønskes hjælp til. Både mentor og mentee kunne i projektforløbet bedst lide, at det var projektleder, der matchede parrene og helst tidligt i forløbet. Det er vigtigt at gøre begge parter klar over, at de skal melde tilbage, hvis forholdet ikke fungerer. Projektlederen kan så hjælpe med at opklare evt. misforståelser eller fi nde et nyt match af parrene. 4

5 Målgrupperne Der er to målgrupper i et mentornetværk. Mentees nydanskere og mentorer danskere. Her beskrives deltagerne: Mentees - nydanskere Udenlandske kvinder og mænd, mellem 20 og 40 år. 80 % kvinder og 20 % mænd. De fl este har arbejdet i hjemlandet. De færreste har haft arbejde i Danmark. Alle er forsørget af kontanthjælp eller af ægtefælle. De fl este har min. 9 års i skole gang. Flere har en videregående uddan nelse, som f.eks. lærer eller revisor. De har boet i Danmark mellem 3 mdr. og 10 år. De fl este bor i lejelejlighed på Nørrebro i København. De kommer fra f.eks. Pakistan, Tyrkiet, Thailand, Libanon, Palæstina, Marokko, Irak, Iran, Brasilien, Mexico, Cuba, Guatamala og Somalia. Få er aktive i foreninger og har ikke det store kendskab til fritidstilbud. De har et spinkelt personligt netværk og kender ofte kun landsmænd og ægtefællens familie. Mentorer - danskere Danske mænd og kvinder i alderen år. 80 % er kvinder og 20 % mænd. De bor på Nørrebro, Østerbro, Amager, Valby og Frederiksberg i andels- og lejelejligheder. De har været aktive i foreninger. De går på kurser i fritiden. De har ofte rejst meget, fl ere har boet og arbejdet i udlandet. De har haft arbejde i fl ere år og har en bred erhvervserfaring. De har et bredt personligt netværk. De er enten selvstændige, har deltidsarbejde, efterløn, pension eller dagpenge. De fl este har f.eks. en mellemlang uddannelse. Nogle har cand. mag og få har en kort uddannelse. De har et personligt overskud og livserfaring. Mentees er desuden kendetegnet ved at leve isoleret og føle sig ensomme, men på to forskellige måder Den ene gruppe er gift med en dansker og venter på opholdstilladelse. Deres ophold er godkendt, men under behandling i Udlændingeservice, og ventetiden for borgere fra lande uden for EU er ca måneder. I denne periode har de ikke et cpr.nummer og kan derfor ikke søge arbejde, læge eller sprogskole. Men de må gerne deltage i frivillige foreningers aktiviteter. Den anden gruppe har boet i Danmark i fl ere år. Det er primært kvinder som har gået hjemme med små børn. De har ikke været i arbejde og har ikke megen tiltro til egne ressourcer. Sprogskole har ofte været afbrudt af barselsperioder og sygdom. De fl este vil helst mødes om formiddagen, når ægtefællen er på arbejde. Et arabisk ordsprog siger: Først skal man spise sammen og så gå ud sammen det passer fint til at vi først mødes, spiser sammen og lærer hinanden at kende, før vi tager på udflugter (Mentee) Mentees - nationaliteter (inkl. deltagere dansk/samfund) Angola 1 Brasilien 19 filippinerne 4 Irak 6 Iran 1 Etiopien 1 Japan 3 Kina 2 Littauen 2 Libanon 5 Marokko 5 Mexico 3 Nigeria 1 Pakistan 7 Serbien 1 Slovenien 1 Somalia 3 Syrien 1 Tyrkiet 4 Deltagernes opholdstid i Danmark 30 Antal mdr. 3-6 mdr mdr. 1-3 år 3-6 år 6-12 år 5

6 Målgrupper fortsat Mentorer skal have mulighed for at mødes med mentees om dagen. Mentorerne ønsker at mødes under strukturerede former, der passer ind i deres hverdag. Flere er også frivillige andre steder. De vil gerne hjælpe med konkrete opgaver, såsom at skrive jobansøgninger eller gå med på offentlige kontorer. 25 Antal 4,5 Antal Alder Alder Aldersfordeling Mentees - nydanskere Aldersfordeling Mentorer - danskere De har engagement i samfundet og har udtrykt bekymring over tonen i integrationsdebatten. De fl este er over 45 år og prioriterer at være noget for andre. Nogle er søgende og nysgerrige og har lyst til at møde mennesker fra andre lande. Flere har mødt stor gæstfrihed på udenlandsrejser og ønsker nu at vise nydanskere den samme gæstfrihed. Fællesskab og integration Metodevalg og indhold i et mentornetværk Jeg glæder mig hver gang til vi skal mødes (Mentor og mentee) Vi har arbejdet ud fra den tanke, at det er dialogen i gruppen og mellem parrene, som er den centrale proces. Det var her, at fordomme om hinanden forsvandt. Det netop i dialogen at en personlig udvikling og forståelse for hinanden opstår. Der opstår mening gennem dialogen og i samspillet mellem den der taler, og den der lytter. Når mennesker, der har forskellig kulturbaggrund, opvækstvilkår og religion mødes, opstår der muligheder for nye samtaler med en anderledes respons. Det giver specielle forhold for den fl erstemmige dialog. Alle har forskellige baggrunde og taler ud fra forskellige kundskaber. Sprogbrug kan være forskellige, meningerne kan være forskellige. Her er der grundlæggende plads til både-og. Det er i dette spændingsfelt, at der opstår ny viden og forståelse for hinanden. I dette spændingsfelt kommer der inspiration til nye tankegange og nye handlemønstre. Det er på baggrund af dialogens betydning, at man skal forstå de uformelle samtalers virkning. Her er et par eksempler på spændingsfyldte samtaleemner, som blev til en lærerig og konstruktiv proces i mentornetværket. Ramadan og andre former for faste i kristendom og buddhisme. Ægteskab og kærlighed. Skal man være gift for at bo sammen? Det er nødvendigt, at projektlederen er sin rolle bevidst i disse flerstemmige dialoger. Det kan være hensigtsmæssigt med en ordstyrer eller runder, så emner samles op i løbet af et møde, og at alle er indforstået med hvad dialogen handler om. Det er vigtigt at alle deltagere føler sig anerkendt og accepteret. 25 Uddannelse Mentees - nydanskere Alternativ helbredelse og religioner. Hvordan kan man kombinere arbejdsog hjemmeliv? Børneopdragelse og ungdomsliv. Må piger tage på lejrskole? 12 Uddannelse Mentorer - danskere Mentor og mentee på cafétur Antal 0 Akademisk Mellemlang Erhvervsfaglig Grundskole 1-3 års skolegang Antal 0 Akademisk Mellemlang Erhvervsfaglig Selvstændig Ufaglært 6

7 Når et mentornetværk startes, skal man være opmærksom på følgende Først at indkalde henholdsvis mentorer og mentees til infomøde. Afklare, hvad den enkelte kan og ønsker at få ud af at deltage. Flere kommunikationsformer bruges før møderne. Både brev og telefonopkald. Det er ikke nok at skrive . Mødedatoer og tidspunkter er fastlagt på forhånd. Matche par tidligt i forløbet, brug gerne konkrete fælles interesser som grundlag. Mentornetværksgruppen beslutter i fællesskab, hvilke temaer man ønsker at mødes om. Lade ideer og initiativer fra mentorer og mentees være de grundlæggende aktiviteter. De er ofte mere interessante end udefrakommende oplægsholdere. Skab rum til uformelle samtaler; det er i disse dialoger at der opstår nye tanker og venskaber. Plads, både fysisk og mentalt, til at lave dynamiske gruppeforløb, hvor planer kan ændres med kort varsel, så der er plads til at nye ideer kan opstå. Fælles gruppeevalueringer af forløb, giver mulighed for nye ideer, og at man lærer af sine fejl undervejs. Eksempel på mødeforløb i mentornetværk: Det er et forløb på 8 mødegange. Første gang er et informationsmøde for de to grupper, mentorer og mentees hver for sig. Anden gang mødes hele gruppen, og de aftaler i fællesskab, hvilke ture de vil planlægge, og hvad vi ellers skulle mødes om. Gruppen her valgte at tage på ture til Glyptoteket, DGI-Byen og Frilandsmuseet og lave fællesarrangementer i Kalejdoskop med temaer, f.eks. en arabisk frokost, en tyrkisk- og en dansk frokost, hvor mentor/mentee parrene på skift står for maden. Vi har haft et foredrag om parfumer/olier fra hele verden. Parrene har været på besøg hjemme hos hinanden. Gruppen har valgt at fortsætte med at mødes efter de otte mødegange og mødes nu en gang om måneden til fælles hygge, samt en gang om måneden i selvstyrende grupper med forskellige temaer: Café-gruppen vil starte en cafe, Job-gruppen vil hjælpe hinanden med at søge arbejde. Hygge-gruppen vil gå ture sammen. Flere deltagere er med i fl ere af grupperne. Det er en rar måde at være sammen på, når vi spiser sammen (Mentor og mentee) 7

8 Fremtiden for projekt Fællesskab og integration Frelsens Hær og Kalejdoskop har søgt og fået midler, således at mentornetværk for danskere og nydanskere fortsat kan udbredes og udvikles. Tips- og Lottomidler til særlige sociale aktiviteter har givet tilsagn om støtte. Desuden er ansøgninger om tættere samarbejde med Københavns Kommune og Områdefornyelsen Mimersgadekvarteret pt. til behandling. Integrationsarbejde Vi fortsætter integrationsarbejdet i nye mentornetværk på baggrund af de erfaringer, som vi har fået i projekt Fællesskab og integration. Der er pt. 2 mentornetværk, et for kvinder og et for mænd, som mødes til august De udgør et basisnetværk, hvori nye mentees og mentorer kan optages. Nogle af deltagerne har ønsket at danne 2 nye grupper, som også kan optage nye mentees og mentorer: Café-gruppen, som i samarbejde med Frelsens Hær, vil arbejde på at etablere en cafe med sund mad fra hele verden, hvor nydanske og danske kvinder vil skabe nye jobs og drive café. Interessant debat, da der var ramadan og muslimerne i gruppen fortalte om deres traditioner. Alle kunne spørge, og flere fortalte om traditioner i kristendommen, katolicismen og buddhismen med f.eks. fasten. Godt at tale om job, da AnneLise fortalte om de forskellige jobtyper i det pædagogiske arbejde. (Mentee) Job-gruppen vil mødes i Kalejdoskop, og her vil mentorerne støtte mentees i at søge job, praktikpladser og uddannelse. Kalejdoskop vil støtte begge grupper og fortsætte med at have kurser for mentees i dansk/samfund samt tilbyde mentorer og mentees kurser i konfl ikthåndtering og supervision. Desuden vil Kalejdoskop medvirke til en udbredelse af mentornetværk for danskere og nydanskere, internt i Frelsens Hær og eksternt i samarbejde med andre frivillige, sociale foreninger, samarbejdspartnere og bevillingsgivere. Hvis du vil vide mere, kan du kontakte os, så deltager vi gerne i debatter, konferencer og temadage. 8

9 Projektets organisering De fysiske rammer Kalejdoskop er et kursus- og værested. Det ligger i Thorsgade 48 A, København N. Formålet er at støtte beboerne lokalt på egne betingelser ud fra tankerne om empowerment. Kalejdoskop er et åbent hus, der danner ramme for den personlige opkvalifi cering og integration mellem danskere og nydanskere. Kalejdoskop er åbent på hverdage fra Baldersgade Dagmarsgade Mimersgade Thorsgade Nørrebrogade Vi har et alkohol og røgfrit miljø, som er indrettet til, at der kan komme kørestole og barnevogne ind i alle lokaler. Der er vejledning, juridisk rådgivning, netværksgrupper og kurser i f.eks. IT, motion, dansk/samfund og sund mad. Kurserne udbydes til 50,- pr. måned. Vi har kontakt til en bred gruppe mennesker, ca. 60 % nydanskere og 40 % danskere. Der kommer ca. 250 mennesker i løbet af ugen. De fl este bor på Nørrebro og ønsker at bruge et eller fl ere af vores tilbud eller bare at mødes med andre. En stor del er udenfor arbejdslivet. Her kommer danskere som f.eks. er på efterløn, og nydanskere, som er mødre på barsel, og nyankomne udlændinge, der savner kontakt med andre i ventetiden på deres opholdstilladelse. Organisationsform Jagtvej Projekt Fællesskab og integration er en del af de øvrige aktiviteter i Kalejdoskop. Her er 3 faste medarbejdere, 5 timelønnede lærere og ca. 25 frivillige som hjælper med cafeen, lektiehjælp, juridisk rådgivning eller er mentorer. Projekt Fællesskab og integration blev ledet af Malene Zapffe, projektleder og Preben Kristensen, Projektholder. Projekt Fællesskab og integration var støttet af EU-Socialfonden. EVU stod for administration af Socialfondsprojekter, og der var tilknyttet en PSU konsulent, som har fungeret som rådgiver under hele forløbet. Discus var tilknyttet som ekstern evaluator. Desuden havde vi en følgegruppe med samarbejdspartnere, der bestod af Områdefornyelsen Mimersgadekvarteret, Folkesundhed København og Etnisk Gymnastik Forening. 9

10 Økonomi Budgettet har været konstrueret, så det har haft en tæt korrespondance til projektplanen. EVU stillede fl g. krav til budgettet Periodiseret i 15 mdr. svarende til projektforløbet. Opdelt efter en fast struktur i lighed med andre EU-projekter. Budgettet opdelt i trimester perioder uden mulighed for at fl ytte udgifter på tværs af disse perioder. Projektets økonomi er procentvis fordelt følgende: Løn/Honorar 43% Befordring, kost og logi 4% Kontorhold mm. 4% Konsulent / undervisning 18% Markedsføring, reklamer 11% Husleje mm. 12 % Om projektstyring og økonomi Vi kan anbefale følgende: Vær forsigtig med at detaljere budgettet for meget før start. Foretag en løbende vurdering af projektet og reguler budgettet mindst én gang om måneden. Sørg for at alle projektmedarbejdere har kendskab til budget og løbende forbrug; opfat budgettet som et spejl af projektplanen. Hvis projektet administreres af en ekstern organisation som f.eks. EVU så lav alle aftaler skriftligt (også de små detaljer). Lad være med at udsætte den daglige afregning udfør projektregnskabet hver dag! Sørg for at have økonomi til kaffe/te og udfl ugter, så alle kan deltage gratis. Mentornetværk på tur 10

11 Andre gode råd og anbefalinger Rekruttering Det er godt at have kontakt med mindst én af målgrupperne på forhånd. Indkald hver mentor/mentee til et personligt interview før start. Vær tålmodig, det kan tage tid at få en gruppe i gang. Organisation Kombinér gerne projekt og andre aktiviteter som f.eks. kurser, det giver en synergi. Sørg for at have gode mødelokaler, hvor man kan lukke døren og etablere en gruppe. Giv plads til, at der kan starte et par stykker mere, selvom I er gået i gang. At målrette annoncer i valg af medier, f.eks. lokalaviser læses af mange voksne kvinder. Fagblade læses af mænd og kvinder. Opslag på sprogskoler læses af nydanskere. Hold fast i mødedatoer, også selvom der nogle gange er få deltagere. Samarbejdspartnere Brug samarbejdsparternes netværk til at udbrede ideen og evt. rekruttere mentorer og mentees herfra. Tilbyd at komme i deres organisation og fortæl om projektet. Lav evt. fælles arrangementer eller lån samarbejdspartneres lokaler til koloni etc. Samarbejde med de frivillige Lad gruppen selv bidrage med viden, erfaring og indslag. Vær åben overfor, at nogle deltagere får mest ud af at være i den store gruppe og andre er mere glade for relationer to og to. Vær ikke bange for at tale om følsomme emner, men sørg for, at debatter bliver ordentligt afsluttet. Vis taknemlighed for den frivillige indsats. Sørg for løbende supervision. På tur til Baggersmindelejren i Dragør 11

12 Links og henvisninger Links til bevillingsgivere og samarbejdspartnere Bevillingsgivere EU Socialfonden EVU Frelsens Hær KUF Områdefornyelsen Mimersgadekvarteret Samarbejdspartnere Folkesundhed København Kultur og fritid, Københavns Kommune Ægteskab uden grænser Dansk Handicap Forbund Gymnastik Forening For Etniske Kvinder v. Suzzane Potempa Internationalt Kristent Center Ny Vej for Kvinder på Arbejdsmarkedet Følgende har lavet denne rapport Forfatter Malene Mølsted Zapffe Tilrettelæggelse Lene Davidsen Preben Kristensen Malene Mølsted Zapffe Grafik og layout Kristian Rasmussen 12

BILAG 1 - SAMARBEJDSPARTNERE IFØLGE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN

BILAG 1 - SAMARBEJDSPARTNERE IFØLGE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN BILAG 1 SAMARBEJDSPARTNERE IFØLGE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN Spørgeskemaundersøgelsen foretaget blandt projektledere i helhedsplaner, som arbejder med beskæftigelsesmentor, viser, at der samarbejdes med

Læs mere

KVINDEGRUPPEN METODEHÆFTE. Et mentornetværk for danskere og nydanskere. - et socialt, kulturelt kursus- og værested på Nørrebro

KVINDEGRUPPEN METODEHÆFTE. Et mentornetværk for danskere og nydanskere. - et socialt, kulturelt kursus- og værested på Nørrebro KVINDEGRUPPEN Et mentornetværk for danskere og nydanskere METODEHÆFTE - et socialt, kulturelt kursus- og værested på Nørrebro 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord - 4 Baggrundsstatistik - 5 OPSLAGSDEL Rekruttering

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet via en frivillig mentorordning. Projektets formål er at skaffe nydanskere i arbejde

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013 Integration Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed juni 2013 Forord Lolland Kommune rummer borgere med mange forskellige baggrunde, sprog, interesser og kulturer.

Læs mere

Evaluering af. projekt Aktiv Fritid. Evaluering af. projekt Aktiv Fritid

Evaluering af. projekt Aktiv Fritid. Evaluering af. projekt Aktiv Fritid Evaluering af Evaluering af projekt Aktiv Fritid projekt Aktiv Fritid Opfølgning på børn fra de to første - Opfølgning på børn fra de to første projektår projektår Lilhauge Lilhauge Svarrer Svarrer 01-08-2014

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Projekt Aktivt medborgerskab for hele familien. Aktiviteter vi ved virker

Projekt Aktivt medborgerskab for hele familien. Aktiviteter vi ved virker Projekt Aktivt medborgerskab for hele familien Aktiviteter vi ved virker Formål Det overordnede formål er at inddrage nydanskere i aktiviteter, der bygger på eller inddrager demokratiske processer. Der

Læs mere

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 1 Bilag 2 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2014 haft kontakt til 13.693 brugere

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd

INDSTILLING Til Århus Byråd ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den via Magistraten Tlf. nr.:8940 3110 Jour. nr.: Ref.: amfr Indstilling om bevilling af midler til Mentornetværk ved Kvindemuseet 1.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse:

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse: Partnerskabsaftale Mellem en virksomhed og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn Adresse Tlf.nr. Hjemmeside CVR nr. P. nr. 1. kontaktperson i virksomhed 2. kontaktperson i virksomhed Aftalenr. - Jobcenter

Læs mere

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen ? Kultur og Fritid TK:79755000 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Sendestil Kultur og Fritid Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Notat vedr. analyse af Værestedet.

Notat vedr. analyse af Værestedet. HANDICAP- OG PSYKIATRIAFDL. Dato: 20.07.2009 Notat vedr. analyse af Værestedet. Værestedet flytter pr. 1.9.2009 til nye lokaler i Humlehuset på Bryggerivej. Efter aftale med direktør Ulla Andersen er der

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Kost og motion for indvandrerkvinder Projektperiode : 1.9.2008 31.8.2009

Læs mere

Handlingsplan Broen, VUC&hf Nordjylland

Handlingsplan Broen, VUC&hf Nordjylland Handlingsplan Broen, VUC&hf Nordjylland 1. Forarbejde a. Målsætning & målgruppe: Formålet med projektet Broen er at sikre integration og at fastholde kursister med anden etnisk baggrund i uddannelsessystemet.

Læs mere

Mangfoldighedsorganisering. - Idekatalog til tillidsvalgte, ansatte og valgte i afdelingerne

Mangfoldighedsorganisering. - Idekatalog til tillidsvalgte, ansatte og valgte i afdelingerne Mangfoldighedsorganisering - Idekatalog til tillidsvalgte, ansatte og valgte i afdelingerne Organisering handler om at involvere og engagere medlemmerne og gøre fagforeningen til en konkret, nærværende

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011 Integrationsministeriets informationsmøde Integrationspuljer 2011 Program Kl. 14.00 14.45 Velkomst og introduktion til integrationspuljerne Videndeling og erfaringsopsamling Indsatsområder og integrationspuljer

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere SSP Odense Første evalueringsnedslag Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere Det første evalueringsnedslag Fokus på projektets første fase - Vidensgrundlaget for projektstart - Opsøgende metoder - Motivation

Læs mere

Det nationale perspektiv i arbejdet med etniske minoriteters sundhed

Det nationale perspektiv i arbejdet med etniske minoriteters sundhed Det nationale perspektiv i arbejdet med etniske minoriteters sundhed Akademisk medarbejder Anne Rygaard Bennedsen, Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen Middelfart 2. september 2008 Disposition for

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Hvordan samarbejder Jobcenter Middelfart med den frivillige sektor?

Hvordan samarbejder Jobcenter Middelfart med den frivillige sektor? Hvordan samarbejder Jobcenter med den frivillige sektor? Ulla Sørensen Mentorkoordinator Jobcenter Baggrund for opstart af frivilligt socialt mentorkorps i Jobcenterregi Opstart af pilotprojekt, Projekt

Læs mere

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening 1 HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE KOLOFON --- --- --- --- 3 Mangfoldig

Læs mere

Guide til mentorforløb

Guide til mentorforløb Guide til mentorforløb Guide til mentorforløb Oktober 2008 ISBN: 978-87-92403-01-8 Oplag: 1.000 stk. Redaktion: Susie Skov Nørregård Layout: Helle Thorbøl Møller Tryk: one2one Yderligere information kan

Læs mere

Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Kost og motion for indvandrerkvinder Dato for bevilling

Læs mere

DISCUS A/S. Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats

DISCUS A/S. Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats Evaluering af EVU/Socialfondens integrationsindsats August 2006 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og konklusioner 4 3. De fire ansøgningsrunder

Læs mere

Hvorfor ikke? Hvorfor ikke?

Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? En kampagne der skal nedbryde kønsbestemte barrierer til uddannelse, arbejde og foreningsliv blandt kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk Hvorfor ikke? Hvis du vil vide mere - se www.hvorfor-ikke.dk

Læs mere

BAGGRUND. Startede i Australien i 1998 I dag er der 1.350 mødesteder i hele verden 30 % af disse ligger uden for Australien og nu også i Danmark!

BAGGRUND. Startede i Australien i 1998 I dag er der 1.350 mødesteder i hele verden 30 % af disse ligger uden for Australien og nu også i Danmark! BAGGRUND Startede i Australien i 1998 I dag er der 1.350 mødesteder i hele verden 30 % af disse ligger uden for Australien og nu også i Danmark! I Danmark arbejder vi for, at skabe nye rammer og metoder

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om VILDE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge ER LIVET FOR VILDT? ER DU EN PIGE MELLEM 13-15 ÅR? Kan du kende noget af dette fra dig selv: Du kommer ofte op at skændes med

Læs mere

Et partnerskab mellem VINK & UU København

Et partnerskab mellem VINK & UU København Et partnerskab mellem VINK & UU København Arbejder du med unge der ikke føler sig inkluderet? Unge der ekskluderer andre? Unge der isolerer sig fra samfundet? Eller unge der viser interesse for bekymrende

Læs mere

Sundhedsfremme i boligområder på Bispebjerg og Nørrebro

Sundhedsfremme i boligområder på Bispebjerg og Nørrebro Sundhedsfremme i boligområder på Bispebjerg og Nørrebro Kira Baun og Henrik M. Larsen Forebyggelsescenter Nørrebro KL temadag 21-05-2015 Dagsorden 1. Hvem er vi og hvordan ser vores område ud? 2. Etablering

Læs mere

Ungepolitik Ballerup Kommune

Ungepolitik Ballerup Kommune www.ballerup.dk Ungepolitik Ballerup Kommune Vi satser på mennesker Ny ungepolitik Den 26. januar 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen den nye Ungepolitik Forud var gået en god, lang og grundig proces, hvor

Læs mere

Programmet. Konferencier: Rasmus Visby, Specialkonsulent, Køge Kommune

Programmet. Konferencier: Rasmus Visby, Specialkonsulent, Køge Kommune Programmet Konferencier: Rasmus Visby, Specialkonsulent, Køge Kommune 9.30 Kaffe, the og frugt 10.00 Velkomst og introduktion til dagen v/ Jens Kristoffersen 10.05 Åbningstale v/ Lissie Kirk, 2. Viceborgmester,

Læs mere

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN VIRKSOMHEDSMODEL NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af veluddannede ledige nydanskere på arbejdsmarkedet via en mentorordning. Projektets formål

Læs mere

arrangementer om international arbejdskraft Seminarer kurser temamøder mentor-uddannelse

arrangementer om international arbejdskraft Seminarer kurser temamøder mentor-uddannelse arrangementer om international arbejdskraft Seminarer kurser temamøder mentor-uddannelse HEDENSTED. horsens. randers. silkeborg. Skive. viborg 1 Flere og flere virksomheder i Region Midtjylland har internationale

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Viljestærke. er vejen frem. God integration:

Viljestærke. er vejen frem. God integration: foto God integration: Viljestærke kvinder er vejen frem Forestil dig at komme til et nyt land med fremmede vaner, nyt sprog og ikke mindst en anderledes kultur. Det er virkeligheden for de kvinder, der

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne 1 2 Konceptet blev første gang vedtaget på generalforsamlingen den 6. marts 2010 og ændret på generalforsamlingen den 12. marts 2011 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Læs mere

Projektbeskrivelse 1 Projektets titel

Projektbeskrivelse 1 Projektets titel ! "# $ %&' %&' $ ()*) ()*) Oplysningerne i projektbeskrivelsen udgør projektplanen. Oplysningerne i projektbeskrivelsen skal danne grundlag for beslutningen om, hvorvidt projektet skal gennemføres. Punkterne

Læs mere

Referat af workshop om tema 4 (Isolerede nydanske kvinder) 27. august 2008

Referat af workshop om tema 4 (Isolerede nydanske kvinder) 27. august 2008 NOTAT Referat af workshop om tema 4 (Isolerede nydanske kvinder) 27. august 2008 Formiddags workshop Sophie Bruun bød velkommen til den første af dagens workshops, som primært fokuserede på årsager til,

Læs mere

Handicappede i foreningslivet

Handicappede i foreningslivet Juni 2015 / coh UDKAST Handicappede i foreningslivet - Fritidsguider kan være en del af løsningen til tilgangen Projekt: Team af frivillige fritidsguider etableres og tilføres kompetencer / uddannes til

Læs mere

Mentorindsatsen i det boligsociale arbejde betydningen af relationer og netværk.

Mentorindsatsen i det boligsociale arbejde betydningen af relationer og netværk. Mentorindsatsen i det boligsociale arbejde betydningen af relationer og netværk. Jeg er blevet bedt om at underholde med mine re

Læs mere

Middelfart. Status frivillige sociale mentorer dec. 2010

Middelfart. Status frivillige sociale mentorer dec. 2010 Status frivillige sociale mentorer dec. 2010 I alt uddannet 72 mentorer i 2010 Pr. 16.12.10, er aktiviteten fordelt således: 11 fra UMO ikke interesseret i arbejdet 50 matchet 5 faldet fra 4 afventer match

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

Evaluering Brobygningspuljen

Evaluering Brobygningspuljen Evaluering Brobygningspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

Urbanister. Ledervejledning

Urbanister. Ledervejledning Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en overnatning Ledervejledning Formålet med dette mærke er, at pigerne lærer om og forstår begrebet urbanisering. Danmark, det danske samfund og pigernes

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING 1 BILAG III 2 3 PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET 4 ANSØGNING 5 FORMÅL MED PROJEKTET 6 7 8 9 10 Projektet skal stoppe og forebygge kriminalitet blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk i en bydel

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

Venner Viser Vej. et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge. rødekors.dk/vennerviservej

Venner Viser Vej. et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge. rødekors.dk/vennerviservej Venner Viser Vej et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge rødekors.dk/vennerviservej RAMMERNE FOR NETVÆRKSAKTIVITETEN Venner Viser Vej et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge Det personlige møde

Læs mere

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Dette er en oversigt over hvilke kurser vi udbyder i foråret 2010 til frivillige tilknyttet Dansk Flygtningehjælp. Vi er grundet

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Notat. Anshu Varma & Lea Willumsen. 2.oktober Dato for afholdelse. Godkendt d.

Notat. Anshu Varma & Lea Willumsen. 2.oktober Dato for afholdelse. Godkendt d. Notat Projekt nr. Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. 139 Gang i Gaden Jørgen Anker Anshu Varma & Lea Willumsen 2.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund.

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund. 30. august 2016 Visionen for Favrskov Kommunes integrationsindsats er, at flygtninge, der bor i Favrskov Kommune, indgår som deltagende, selvforsørgende og ydende medborgere, der er en ressource i lokalsamfundet.

Læs mere

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum nr. 1, december 2006 Nyt om Mentorskab Nyt om mentorskab er nyhedsbrev fra socialfondsprojekt Mentorservice. Det første nummer af nyhedsbrevet sendes ud elektronisk. Fra februar 2007 kan vores nyhedsbrev

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Gør børns drømme til virkelighed Red Barnets familieklubber

Gør børns drømme til virkelighed Red Barnets familieklubber Gør børns drømme til virkelighed Red Barnets familieklubber GLÆDE FÆLLESSKAB NÆRVÆR NATUR DRØMME MINDER Vær med til at gøre børns drømme til virkelighed Bliv frivillig i Red Barnets familieklubber Udsatte

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole. Udviklingsplan

Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole. Udviklingsplan Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole Udviklingsplan 2014-2017 Ungdomsskolens formålsparagraf: Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre

Læs mere