Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål"

Transkript

1 Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner, som har betydning for praktisk gravjagt, samt vejlede den enkelte hundeejer om hans eller hendes hunds egenskaber i forhold til udøvelsen af en human gravjagt. Generelle bestemmelser Nærværende gravprøvereglement er gældende for terriere under Dansk Terrier Klub. Adgang til at deltage i en gravprøve er betinget af, at hunden er stambogsført i Dansk Kennel Klub eller anden FCI-godkendt kennelklub. Den skal være sygdomsfri, være vaccineret mod hundesyge og i henhold til DKK s regler og evt. lovgivning (f.eks. mod rabies). Kryptorchide hunde kan ikke deltage i en prøve. Det er en forudsætning, at hundens ejer ikke er medlem af en kynologisk forening, der ikke er anerkendt af DKK. Prøvegraven Gravprøverne afvikles i NORSK PRØVEGRAV, der er indrettet som angivet bagest i nærværende regelsæt, og som er godkendt af Dansk Terrier Klubs bestyrelse. Gravprøverne Der skelnes mellem 2 prøveformer: ENKEL GRAVPRØVE og SPRÆNGERPRØVE. Enkelt gravprøve kan kun aflægges i åben klasse. Sprængerprøve kan aflægges i åben klasse, i certifikatklasse eller i CACIT-klasse. CACIT-klasse er dog kun for border terrier. Åben klasse (enkel gravprøve og sprængerprøve) Adgang til åben klasse har terriere, der er fyldt 10 måneder på prøvetidspunktet. a. En hund kan maksimalt deltage 5 gange uden præmiering. Herefter vil hunden være udelukket fra videre deltagelse i gravprøver. b. En hund, der én gang har opnået 1. præmie i åben klasse enkel gravprøve, kan ikke mere tilmeldes denne klasse. 1

2 c. En hund, der én gang har opnået 1. præmie i åben klasse sprængerprøve, kan ikke mere tilmeldes denne klasse. Certifikatklasse (sprængerprøve inkl. skudprøve) Adgang til certifikatklasse har terriere, der har opnået 1. præmie i åben klasse sprængerprøve eller tilsvarende præmiering på FCI-godkendt udenlandsk prøve, samt er præmieret på DKK-anerkendt udstilling. a. En hund kan maksimalt deltage 8 gange i certifikatklasse inkl. CACIT-klasse. b. En hund, som har vundet certifikat hos en dommer, kan ikke mere anmeldes til certifikatklasseprøve for vedkommende dommer. c. Når en hund har vundet gravcertifikater, kan den ikke længere deltage i certifikatklasse. CACIT-klasse (kun for border terrier) (sprængerprøve inkl. skudprøve) Adgang til CACIT-klasse har border terriere, der har opnået 1. præmie i åben klasse sprængerprøve eller tilsvarende præmiering på FCI-godkendt udenlandsk prøve, samt er præmieret på DKK-anderkendt udstilling. Adgang til CACIT-klasse har også border terriere, som er tildelt titlen DKJCHG Dansk Jagtchampion, grav, eller tilsvarende udenlandsk championattitel. a. En border terrier, der én gang har vundet CACIT på en dansk prøve, kan ikke mere tilmeldes CACIT-klasse i Danmark. b. En border terrier, der i forvejen er international brugschampion på grav, kan ikke tilmeldes CACIT-klasse. Bedømmelsesregler Hundens præmiering sker på grundlag af dens præstationer på prøven, og præmiegraden udtrykkes i en samlet pointsum (se skema side 4). Prøvefagene 1-4 afvikles under ét. I hvert af fagene gives karakter fra 0 4. I faget jagtlyst er dommeren berettiget til at graduere i halve point. Såfremt en hund viser en særligt fremragende egenskab i jagtlyst, kan dommeren give karakteren 4h i dette fag. De enkelte prøvefag tillægges ikke samme betydning, idet de indgår med forskellig vægt i det endelige resultat. Karakteren omsættes her i points ved at gange med en fagværdifaktor. Opnåede points bestemmer herefter præmieringen under hensyntagen til mindstekrav i de enkelte fag og i summen af de enkelte discipliner. 2

3 Præmiering Åben klasse bedømmes som en kvalitetsbedømmelse. Præmieringerne er 1., 2.,. og 0 præmie. Certifikatklasse bedømmes som en kvalitetsbedømmelse. Præmieringerne er 1., 2.,. og 0 præmie. Der kan blandt 1. præmiehundene med mindst karaktererne tildeles certifikat til det antal hunde, dommeren finder har kvaliteten til det. CACIT-klasse bedømmes som en kvalitetsbedømmelse. Der kan tildeles én hund CACIT, hvis dommeren finder kvaliteten høj nok. Hunde i denne klasse som ikke allerede er jagtchampions, deltager på lige fod med hundene i Certifikatklassen om CACIT et. Certifikat En hund, som i Certifikatklasse eller i CACIT-klasse viser en særligt fremragende præstation, som gør den værdig til titlen Dansk Jagtchampion, grav, tildeles certifikat. a. 72H point (4h-4-4-4) skal udløse certifikat. b. 72 point med karaktererne kan udløse certifikat, hvis dommeren finder kvaliteten høj nok. c. En hund med karakter mindre end 4 i et eller flere af fagene kan ikke komme i betragtning til et certifikat uanset pointsum. En hund kan hos samme dommer kun tildeles certifikat én (1) gang og kan højst tildeles certifikater i alt. CACIT En border terrier, som i CACIT-klasse viser en særligt fremragende præstation, som gør den værdig til titlen International Brugschampion, grav, tildeles CACIT. På en prøve kan der kun uddeles et (1) CACIT. Højde og brystmål Hundens højde og brystomfang måles og indskrives på bedømmelsesblanketten. Gælder for alle hunde,som ikke tidligere er blevet målt. Aggressive hunde Dommeren kan fratage en hund tildelte/opnåede præmieringer/resultater, hvis hunden viser sig aggressiv eller udviser anden uønsket adfærd. Hunden tildeles i så fald præmieringsgraden/prøvekarakteren/resultatet 0. Det skal angives tydeligt på præmielister/resultatliser, at nullet er givet p.g.a. temperamentet. En hund, som 2 gange får 0 p.g.a. temperament, kan af DKK s bestyrelse fratages retten til avl samt retten til at deltage i udstillinger, prøver, konkurrencer m.v.

4 BEDØMMELSESSKEMA Prøvefag Fagværdi faktor Ma x. poin ts Sum mindst: Mindstekrav til 1. pr. 2. pr.. pr Jagtlyst Karakter: 0 4 og 4h. 2. Udholdenhed Karakter: 0 4. Hals Karakter: Afsøgning Karakter: h OG minimumspoints i de enkelte prøvefag Definition af disciplinerne 1. Jagtlyst. Hunden skal vise jagtlyst, mod og energi når der er kontakt med ræven. 2. Udholdenhed. Hunden skal vise jagtlyst, energi og udholdenhed i hele prøvetiden. Den skal arbejde energisk og effektivt. Dens jagtlyst skal være konstant eller stigende. At hunden forlader graven for at finde andre muligheder for at få kontakt med ræven, har ingen betydning, hvis den af sig selv går i igen.. Hals. Hunden bør ikke give hals, før den får kontakt med ræven, og da skal halsen være tydelig og vedholdende. Det må kræves at hunden er ærlig ved halsgivning. Stumme lurere er uegnede til gravjagt og kan ikke bestå prøven. 4. Afsøgning. Det kræves, at hunden er villig til at gå i grav, at den hurtigt og stille afsøger komplekset og hurtigst muligt søger at få kontakt med ræven. Efter passende tid bør hunden dernæst spontant eller omgående efter, at ræven er drejet bort, bryde og forsøge nye veje for igen at få kontakt med ræven. Skift over jorden er tilladt. For opnåelse af max. Point i disciplinen kræves, at hunden afsøger hele gangsystemet. 4

5 GENNEMFØRELSE AF PRØVERNE Enkelt gravprøve Der prøves i norsk prøvegrav på ræv bag trægitter. Prøvegravens midterste gang til brønden spærres med gaffel. Hunden bør slippes fra førerens plads ca. to meter fra gravens indgang og skal af sig selv søge ned i graven og frem til ræven. Det er dog tilladt føreren lavmælt at animere hunden til start. Hunden anses for startet, når den ikke mere kan ses uden for gravsystemet. Animering må herudover kun ske med dommerens tilladelse. Når hunden er startet, er førerens plads ved indgangen til prøvegravens område. Hunden skal selv finde ræven. Dommeren bestemmer, hvor hunden skal finde ræven første gang. Det skal dog være samme rør for alle hunde på samme prøvedag. Hunden skal nu vise jagtlyst, når der er kontakt med ræven samt give vedholdende og tydelig hals. Efter en passende tid bør hunden dernæst spontant eller omgående efter at ræven er drejet bort, bryde og forsøge nye veje for at få kontakt med ræven. Prøvetiden er min. 5 minutter og max. 10 minutter. Hunden skal have haft kontakt med ræven inden 5 minutter, ellers afbrydes prøven. Der gives karakteren 0 i alle fag. Karaktererne indføres. Hunden må trækkes af føreren når som helst under afprøvningen. Der gives karakter i alle fag. Karaktererne indføres. Hunden skal have fundet ræven begge stedet inden for tidsfristen (10 min) samt have afsøgt gangsystemet for at opnå præmiering. Sprængerprøve (åben klasse, certifikatklasse, CACIT-klasse) Der prøves i norsk prøvegrav på ræv bag trægitter. Under sprængerprøven er hele gangsystemet åbent for hunden. Hunden slippes ikke nærmere end ca. to meter fra gravens indgang og skal herefter hurtigt søge ned i graven og frem til ræven, og skal energisk vise jagtlyst under vedholdende og tydelig hals. Det er tilladt føreren lavmælt at opmuntre hunden før hunden slippes. Animering må herudover kun ske med dommerens tilladelse. Når hunden er startet, er førerens plads ved indgangen til prøvegravens område, indtil dommeren måtte foreskrive andet. Dommeren bestemmer, hvor hunden skal finde ræven første gang. Det skal dog være samme rør for alle hunde på samme prøvedag. 5

6 Efter en passende tid bør hunden dernæst spontant eller omgående efter, at ræven er drejet bort, bryde og forsøge nye veje for at få kontakt med ræven. Prøvetiden er min. 5 minutter og max 10 minutter. Hunden skal have haft kontakt med ræven inden 5 minutter, ellers afbrydes prøven. Der gives karakteren 0 i alle fag. Karaktererne indføres. Hunden må trækkes af føreren når som helst under afprøvningen. Der gives karakter i alle fag. Karaktererne indføres. For at opnå præmiering skal hunden have fundet ræven min. 2 steder inden for tidsfristen (10 min), hvoraf det ene sted skal være hylden. REGLER FOR CERTIFIKATKLASSE OG CACIT-KLASSE Afvikling Prøverne afvikles som beskrevet under sprængerprøven. Dog gælder følgende specielle regler: Skudprøve Certifikatklasse og CACIT-klasse indledes med prøve for skudfasthed. Der gives karakteren bestået eller ikke bestået. Kun hunde med bestået kan præmieres, ligesom kun disse hunde kan komme i betragtning ved tildelingen af certifikater og CACIT. Animering Det er i disse klasser ikke tilladt føreren at animere hunden; sker dette kan hunden ikke opnå certifikat eller CACIT. Championatregler En terrier kan tildeles titlen Dansk Jagtchampion, grav DKJCHG såfremt den i certifikatklasse tre gange hos tre forskellige dommere opnår certifikat. Desuden skal hunden være tildelt mindst good i åben klasse på DKK-anerkendt udstilling. En udenlandsk terrier, der i sit hjemland er præmieret med mindst good på en FCIanerkendt udstilling, samt ligeledes er kåret som jagtchampion i sit hjemland, kan ved opnåelse af certifikat i Danmark tildeles titlen Dansk Jagtchampion, grav DKJCHG. 6

7 Prøveleder Til hver prøve skal der vælges en prøveleder. Vedkommende skal så vidt muligt være dommer, anerkendt af DKK, eller hundefører, der har ført hund mindst 2 gange på pågældende prøveart, og som har fuldt kendskab til prøvereglerne. Prøvelederen, som ikke selv må føre hund på pågældende prøve, sørger for prøvens forretningsgang. Prøvelederen kan ikke samtidig være dommers assistent ved prøvegraven. Prøvelederen har flg. opgaver: Forberedelse, gennemførelse og afvikling af prøven inkl. alt papirarbejde. Prøveleder sørger for dommerbøger, målebånd m.m. Han/hun skal hele tiden være til stede ved prøvens afvikling. Prøveleder ordner resultaterne fra hver klasse til et samlet resultat. Prøvelederen skal senest 2 uger efter prøvens afholdelse indsende præmieliste til DKK. Prøvelederen skal senest 2 uger efter prøvens afholdelse indsende kopi af præmielisten til racerepræsentanten. Endvidere skal prøvelederen medvirke ved behandling og afgørelse af protestsager, såfremt de ikke gælder ham/hende selv. Prøvelederen kan uddelegere sit arbejde. Prøvelederen skal skride ind, hvis dyreværnsloven overtrædes. Protest Ret til protest har kun føreren af en på prøven deltagende hund. Protesten kan kun omfatte fejl ved arrangørens, prøvelederens, dommerens og hjælperes forberedelser og gennemførelse af prøven. Mod dommerens frie skøn kan der kun protesteres, hvis der er tale om misbrug. Protestfristen begynder ved opråb af hundene og slutter ½ time efter præmieoverrækkelsen. Protesten afleveres skriftligt af føreren til prøvelederen. Sammen med protesten indbetales til prøvelederen et gebyr svarende til pågældende prøves prøvegebyr. Uden indbetaling af gebyr afvises protesten umiddelbart. Gebyret tilbagebetales, såfremt klageren får medhold i sin protest eller i dele af sin protest. 7

8 Såfremt protesten ikke kan forliges på stedet, indsendes sagen af prøvelederen til afgørelse i DTKs bestyrelse. DTKs bestyrelse kan forinden afgørelsen lade sagen behandle i DTKs Jagtudvalg. DANSK TERRIER KLUB S OPLÆRINGSGRAV/PRØVEGRAV NORSK PRØVEGRAV Oplæring/gravprøve af terriere foregår i norsk prøvegrav, som i enhver henseende skal overholde nedenstående angivelser for mål og øvrige bestemmelser for dens indretning. Oplærings-/prøvegraven må ikke anvendes, før skriftlig godkendelse foreligger fra Dansk Terrier Klubs bestyrelse. 1. Gangsystemets længde andrager ca. 19 m. 2. Gangenes højde og bredde skal være 21 cm.. Sider, låg og dæksler skal være af træ. 4. Gangene skal have fast bund af træ. 5. Låg og dæksler skal let kunne åbnes overalt. 6. Gangsystemets låg og dæksler skal være forsynet med et passende antal markører, dog minimum 15, således at det er muligt at følge hundens bevægelser. 7. Gravsystemet har to indgange. 8. Tre rør fører frem til kedlen. Det midterste rør fører til bunden af en brønd (tørlagt). 9. Fra bunden af brønden skal der være et lodret opspring på 60 cm til hylden. 10. Hyldens længde er 72 cm. 11. Gravsystemet har én kedel udført i stålplade. Kedlens diameter er 60 cm. 12. Kedlen er mærket DTK samt et serienummer. 1. Kedlen er konstrueret således, at det er muligt at dreje ræven væk fra et rør til et andet. 14. Indgangene til kedlen skal være spærret af trægitre bestående af mm lodretstillede rundstokke med en indbyrdes afstand af 27,75 mm. 15. Ved en lukkeanordning skal det sikres, at rundstokkene forbliver fastmonterede i deres fatninger. 16. Kedlen skal når ræven er anbragt dér være afskærmet mod vejrliget. Især skal det påses, at kedlen er afskærmet mod direkte sollys. 17. Gravsystemet skal være indhegnet og afskærmet på en sådan måde, at hunde og publikum holdes på passende afstand. 18. Gravsystemet skal overholde skitsens angivne mål. 19. Oplæringsanlægget inspiceres mindst hvert. år med deltagelse af den ansvarlige for oplæringsanlægget samt minimum 2 af DTK s Jagtudvalgsmedlemmer. 20. Dispensationsmulighed foreligger, så vidt angår mindre afvigelser fra skitsens mål for gangsystemets længde og vinkler. Der er således kun dispensationsmulighed for ovenstående pkt Dispensation gives alene af Dansk Terrier Klubs bestyrelse. 8

9 Vedtaget af DTK s bestyrelse, februar Nærværende Gravprøveregler for terriere er udarbejdet af Dansk Terrier Klub og er godkendt ved bestyrelsesmøde.november 2009 Reglerne er godkendt af Dansk Kennel Klub december 2009 og træder i kraft 15. marts Prøvereglerne er en revision af gravprøvereglerne fra 1991 og de ændringer, som blev vedtaget ved bestyrelsesmøde i DTK den. marts 1996, samt 12. maj 2001 Nærværende regelsæt er revideret og godkendt af Dansk Terrier klub i januar 2011 og efterfølgende godkendt i Dansk Kennel Klub den 17. januar 2011 med ikrafttrædelse pr. den 1. februar

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

Dansk Terrier Klub Regelsamling. Regelsamling 2014. vedr. jagt- og gravaktiviteter. Samlet og udgivet af DTK s Jagtudvalg/bestyrelse april 2014

Dansk Terrier Klub Regelsamling. Regelsamling 2014. vedr. jagt- og gravaktiviteter. Samlet og udgivet af DTK s Jagtudvalg/bestyrelse april 2014 Dansk Terrier Klub Regelsamling Regelsamling 2014 vedr. jagt- og gravaktiviteter Samlet og udgivet af DTK s Jagtudvalg/bestyrelse april 2014 Dansk Terrier Klub 2014 Regelsamling for gravaktiviteter og

Læs mere

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010.

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. (Titlen DKCH(U) er tilføjet for border terriers pr. 15. marts 2010) I en årrække har det været muligt at opnå titlen Dansk Eksteriørchampion

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben Specialklub under DKK Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Indholdsfortegnelse: Side 3-4 Kapitel 1 Overordnede principper for markprøverne

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

TYSK JAGTTERRIER KLUB Specialklub under Dansk Kennel Klub (FCI) MARKPRØVEREGLER for TYSK JAGTTERRIER

TYSK JAGTTERRIER KLUB Specialklub under Dansk Kennel Klub (FCI) MARKPRØVEREGLER for TYSK JAGTTERRIER TYSK JAGTTERRIER KLUB Specialklub under Dansk Kennel Klub (FCI) MARKPRØVEREGLER for TYSK JAGTTERRIER Gældende fra. januar 006 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bestemmelser Adgang..............................

Læs mere

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 21. december 2015 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2016 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 tallene henviser til udstillingsreglementet 2015 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning.

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Dansk Retriever Klub. VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Indledning. B-prøver afholdes normalt uden for den egentlige

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

DGKs Almene Brugsprøveregler

DGKs Almene Brugsprøveregler 2011 DGKs Almene Brugsprøveregler DGK Dansk Gravhundeklub Stiftet 1947 Specialklub tilsluttet DKK 01-01-2011 Gældende fra 01.01.2011 1 Indhold Indhold... 2 Brugsprøvernes formål og anvendelse... 3 Almene

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2012 1. Indstilling af elever.. 2 2. Godkendelse af elever.. 3 3. Elevkursus 3 4. Elevtjeneste.. 3 5. Dommeraspirantprøvebedømmelse. 4 6. Aspiranttjeneste...

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i schweissarbejde.

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Solrød 1. januar 2018 1 Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester

Læs mere

Spidshundeklubben. Bedømmelsesforløb på Spidshundeklubbens udstillinger

Spidshundeklubben. Bedømmelsesforløb på Spidshundeklubbens udstillinger Spidshundeklubben Bedømmelsesforløb på Spidshundeklubbens udstillinger Revideret januar 2017 2 SÅDAN FOREGÅR BEDØMMELSERNE PÅ EN SPK UDSTILLING Der er 38 forskellige racer i SPK. Bedømmelsen på en SPK

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK OPDATERET D. 05.10.2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Overordnede principper for markprøverne... 2 Kapitel

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Spidshundeklubben. Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011

Spidshundeklubben. Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011 Spidshundeklubben Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011 Side..0 Side..1 SÅDAN FOREGÅR BEDØMMELSERNE PÅ EN DKK (SPK) UDSTILLING De mere end 350 racer, der er anerkendt af FCI,

Læs mere

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub 1 Indhold: Kapitel 1. Sporprøvernes formål...side 3 Kapitel 2. Prøveform og klasseinddelinger...side 3 Kapitel 3. Administrative bestemmelser...side 4 Kapitel

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub Prøvens formål er at vække og støtte interessen for hundens arbejde efter skuddet, og derigennem at tjene til højnelse af jagtkulturen, samt at

Læs mere

Apporteringsprøveregler for jagthunde

Apporteringsprøveregler for jagthunde Apporteringsprøveregler for jagthunde APPORTERINGSPRØVEREGLER FOR JAGTHUNDE Uddrag af Dansk Jagthundeudvalgs Fælles markprøveregler for stående hunde Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål

Læs mere

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Gældende fra 1. januar 2018 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Ansøger skal have ført 2 forskellige hunde til 1 præmie på 1.000

Læs mere

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Dansk Ruhår Klub's Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's jagtegnethedstest træder i kraft den 01.01.2016 REGLER FORDANSK RUHÅR KLUB's Jagtegnethedstest JET1 DANSK RUHÅR

Læs mere

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER Udgivet 2013 1 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013 Indhold: Markprøvereglement Kapitel 1. Markprøvernes formål...3 Kapitel 2. Prøveformer og klasseinddeling...3

Læs mere

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog.

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog. Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Spidshundeklubbens Sporudvalg

Spidshundeklubbens Sporudvalg Spidshundeklubbens Sporudvalg Generelle bestemmelser vedrørende sporprøver for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk

Læs mere

Schæferhundeklubben`s. nye. avlskåringssystem

Schæferhundeklubben`s. nye. avlskåringssystem Schæferhundeklubben`s nye avlskåringssystem Fra 01.01.2015 indføres der i Danmark 2 måder at få avlskåret sin hund. * Dansk model, godkendt i alle FCI lande (undtagen Tyskland, heller ikke for en 2- årig

Læs mere

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement.

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Indhold: Side Kapitel 01 Sporprøvernes formål.. 02 Kapitel 02 Prøveform og klasseinddeling 02 Kapitel 03 Kvalifikationsprøver, Sportype, Sporenes opbygning

Læs mere

Regler for Avlsgodkendelse. Rottweilerklubben Danmark

Regler for Avlsgodkendelse. Rottweilerklubben Danmark Regler for Avlsgodkendelse Rottweilerklubben Danmark Gældende fra 01.04.2017 RKD har en samarbejdsaftale med DKK som er stambogsførende. Der henvises i øvrigt til DKK Stambogsregler Avlsrestriktioner Opnåelse

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Reglementet er gyldigt fra 1. januar 2014. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 6. juli 2013 og DKK den 2013 Gældende fra 1. januar

Læs mere

Retningslinjer for 7-kant Stævner

Retningslinjer for 7-kant Stævner Retningslinjer for 7-kant Stævner 2008-2009 Medlemmer er følgende foreninger: Kalundborg, Svebølle Hvidebæk, Føllenslev/Særslev, Gørlev, Årby og Rørby/Værslev og Raklev. For et år ad gangen skiftes foreningerne

Læs mere

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006.

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006. 1 Indhold: Indledning.... side 3 Tilrettelæggelse af en WT... side 3 Etiske regler... side 3 Adgangsbetingelser... side 4 Bedømmelse... side 4 Praktiske forhold ved bedømmelse... side 5 Klasser og præmiering...

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND

DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND Derby-prøven er en anlægsprøve for unge, mest uerfarne korthår. Prøven har til formål at fastlægge de medfødte arvelige anlæg for hundenes jagtlige egenskaber

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser Alle øvelser udføres under dommerens kommando. Der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET2

Regler for. Jagtegnethedstest JET2 Regler for Jagtegnethedstest JET2 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET2 træder i kraft den 01.01.2018 REGLER FOR Jagtegnethedstest JET2 AVLSMÅL Alsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest i redningsberedskabet 5. del, afsnit 13, side 1 Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest Formål Optagelsestesten har til formål at bedømme hundens trænbarhed samt om hundens karaktertræk er anvendelige

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

Vigtige informationer til HTM stævne arrangører

Vigtige informationer til HTM stævne arrangører Vigtige informationer til HTM stævne arrangører Læs DKKs konkurrence regler godt igennem inden konkurrencen arrangeres, så du er sikker på, at du kender reglerne og overholder dem! Ansøgning om at holde

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg

DKK s Schweisshundeudvalg DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse tilog autorisation som schweissdommer Gældende fra 1.januar 2017 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Ansøger skal have ført 2 hunde til 1

Læs mere

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point.

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point. Generelle bestemmelser: Alle øvelser udføres under dommerens kommando.der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

Vigtige informationer til HTM stævne arrangører

Vigtige informationer til HTM stævne arrangører Vigtige informationer til HTM stævne arrangører Læs DKKs konkurrence regler godt igennem inden konkurrencen arrangeres, så du er sikker på, at du kender reglerne og overholder dem! Ansøgning om at holde

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. KÅRINGER: Hunde, der fremstilles til kåring, skal være stambogsført i Dansk Kennel Klub og være en brugshunderace. Hvilke racer, der kan kåres, fremgår af Dansk Politihundeforenings

Læs mere

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Indledning En Working Test (WT) afholdes med det formål at vurdere brugsegenskaberne for de deltagende retrievere. Retrieveren er jægerens uundværlige hjælp

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET1

Regler for. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET1 træder i kraft den 15.08.2017 REGLER Jagtegnethedstest JET1 AVLSMÅL Avlsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

EFTERSØGNING 1 1 august 2019 / FO

EFTERSØGNING 1 1 august 2019 / FO GENERELT: For at træne på EFTERSØGNING skal man have bestået BGK 2. Man starter i laveste klasse, som så skal bestås for at rykke til næste klasse. Hvis der bruges momenter fra andre programmer skal det

Læs mere

AFAs konkurrencebetingelser

AFAs konkurrencebetingelser AFAs konkurrencebetingelser Generelt: 1) Billeder, som deltager i konkurrencer, skal være optaget af den der indleverer billederne. Billeder kan afleveres som enkeltstående billeder eller indgå i en serie.

Læs mere

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges.

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges. FORMÅLET MED MESTERSKABET Formålet med et nationalt eller internationalt mesterskab i langtidspiberygning er at lade enkeltpersoner og/eller hold konkurrere om at ryge længst muligt på en pibe uden at

Læs mere

Alle hunde, der har bestået en prøve første gang, får en erindringspræmie.

Alle hunde, der har bestået en prøve første gang, får en erindringspræmie. Schæferhundeklubben kreds 38 Haderslev Regler for uddeling af pokaler. Prøver generelt: Alle hunde, der har bestået en prøve første gang, får en erindringspræmie. Prøver aflagt uden for kredsen meddeles

Læs mere

På DJU's bestyrelsesmøde den 8. august 2016 blev følgende besluttet til ikrafttræden den 1. januar 2017 med en prøvetid på 3 år:

På DJU's bestyrelsesmøde den 8. august 2016 blev følgende besluttet til ikrafttræden den 1. januar 2017 med en prøvetid på 3 år: Hermed svar fra Dansk Irsksetter Setter Klub ( DISK) svarene er skrevet med rødt efter hvert spørgsmål. Høringen har været behandlet i forbindelse med mail korrespondance blandt DISK Bestyrelses medlemmer

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

MOSEDE 2014 Newfoundlænderklubbens efterårsudstilling tager igen plads ved Mosede Fortet i Greve, der med sine smukke omgivelser et skønt sted, når hyggen og hundene er i højsædet. Til dagligt tiltrækker

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget )

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget ) VEDTÆGTER for DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932 ( Derbyudvalget ) Kapitel 1. Organisation 1. Følgende specialklubber, Engelsk Setter Klub i Danmark, Dansk Irsksetter-Klub, Dansk Gordon Setter

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Apporteringsprøveregler for jagthunde

Apporteringsprøveregler for jagthunde Apporteringsprøveregler for jagthunde Arkivfoto: Danmarks Jægerforbund. Kalø Apporteringsprøveregler for jagthunde Uddrag af Dansk Jagthundeudvalgs Fælles markprøveregler for stående hunde Apporteringsprøveregler

Læs mere

Aabenraa og Omegns afdeling

Aabenraa og Omegns afdeling - 1 - KÅRINGSPROGRAM Øvelser: (1) Lineføring Hunden skal føres på venstre side af føreren, således at dens højre skulder er ud for førerens venstre knæ. Hunden skal uden kommando sætte sig ved førerens

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Schweissprøveregler

DKK s Schweisshundeudvalg. Schweissprøveregler DKK s Schweisshundeudvalg Schweissprøveregler Godkendt af DKK december 2007 1 1 Schweissprøvernes formål Side - stk. 1 3 - stk. 2 3 - stk. 3 3 - stk. 4 3 2 Hvem kan afholde prøver 3 3 Sporenes opbygning

Læs mere

Avlskåringsreglement for Rottweilerklubben Danmark

Avlskåringsreglement for Rottweilerklubben Danmark Avlskåringsreglement for Rottweilerklubben Danmark Gældende fra 15.05.2016 Mentaltest & Eksteriørbeskrivelse Arrangør er: Ansvarlig er: Arrangementet er: Fremstilles kan: Alderskrav hanner: Alderskrav

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark

Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark 1 Nærværende overenskomst er indgået mellem Dansk Kennel Klub (DKK) og Schæferhundeklubben for Danmark i henhold til DKKs love og

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018 19. december 2017 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2018 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018 tallene henviser til udstillingsreglementet 2017 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

Unghunde: ( 0 24 mdr.)

Unghunde: ( 0 24 mdr.) Unghunde: ( 0 24 mdr.) Løsgående hinter på afmærket bane med vinkler og stop. Afstås fra løsgående, reduceres pointtallet forlods med 3. Endvidere vises dæklydighed på kort og langt hold. "På langt hold"

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

2. 17 stk. 2 og stk.6 her tilføjes det med rødt kursiv og understreget til teksten:

2. 17 stk. 2 og stk.6 her tilføjes det med rødt kursiv og understreget til teksten: Forslag til ændring af regler ved NF generalforsamling 2016 Bemærk: I nedenstående forslag -Tilføjes det med rødt kursiv og understreget til teksten -Ændring til forslaget skrives med grønt og understreges

Læs mere

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Working Test R E G L E M E N T 2 0 1 0 D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Etiske regler... side 3 4. Adgangsbetingelser...

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017 6. december 2016 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2017 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017 tallene henviser til udstillingsreglementet 2016 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er anført

Læs mere

Myndeklubben. Lure Coursing. Krav for autorisation af Lure Coursing dommere. En specialklub under Dansk Kennel klub.

Myndeklubben. Lure Coursing. Krav for autorisation af Lure Coursing dommere. En specialklub under Dansk Kennel klub. Myndeklubben En specialklub under Dansk Kennel klub. Lure Coursing Krav for autorisation af Lure Coursing dommere 1 Indhold: 1. Indledning side 3 2. Overdommer side 3 3. Ansøgning side 3 4. Krav for optagelse

Læs mere

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Gældende fra 01.01.14 1. Formål og gyldighed Formålet med reglementet er at sikre at hestens tarv respekteres, og at skabe lige og fair vilkår ved deltagelse i konkurrencer.

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Jagtgebrauchshundverband. e. V.

Jagtgebrauchshundverband. e. V. Jagtgebrauchshundverband. e. V. Ordnung für Verbandszuchtprüfungen Stand 2006 Prøveregler for Verbands-Jugendprüfung VJP Gennemførelsen af prøven Bedømmelse 13 Skal- og bør- bestemmelser (1) Prøvereglerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Sådan foregår en avlskåring

Sådan foregår en avlskåring Før selve avlskåringen Der bliver normalt planlagt 3 avlskåringer om året, 1 på Sjælland, 1 på Fyn og 1 i Jylland. Sidste tilmelding er altid 3 uger før, og tilmelding er bindende og beløbet skal være

Læs mere

REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE

REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede

Læs mere

FORSVAR 1 1 august 2018 / FO

FORSVAR 1 1 august 2018 / FO FORSVAR 1 GENERELT: For at træne på FORSVAR 1 skal man have bestået BGK 2. Man starter i laveste klasse, som så skal bestås for at rykke til næste klasse. Hvis der bruges momenter fra andre programmer

Læs mere

Racespecifik avls strategi for Border-Terrier

Racespecifik avls strategi for Border-Terrier Racespecifik avls strategi for Border-Terrier 1. Racen historiske baggrund og udvikling 2. Beskrivelse af den nuværende situation 3. Målsætning og prioriteringer for fremtiden Historisk Borderterrieren

Læs mere

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer.

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer. 1 Tidsfrister: Tidsfrist for rabatteret tilmelding (Closing 1): 1. april. Sidste frist for tilmelding (Closing 2): 1. maj. (Dette gælder ikke lydighed (lørdag). Deadline for indlevering af katalog annoncer:

Læs mere

SCX Digital Scale Racing sportsreglement 2017

SCX Digital Scale Racing sportsreglement 2017 1. Titel 1.1. Seriens/klassens navn Seriens navn er SCX Digital Scale Racing (SDSR) og tilrettelægges af promotor Dansk Mini Racing Union (DMRU). 1.2. Mesterskaber Serien afvikles som et åbent dansk mesterskab,

Læs mere

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne)

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. FULDBRUGSPRØVENS FORMÅL Prøven er for den veldresserede, alsidige og nervefaste stående jagthund,

Læs mere

HarmoniFestival & DM

HarmoniFestival & DM Konkurrenceregler for Dansk Amatør-Orkesterforbund (DAO) HarmoniFestival & DM Danmarksmesterskaberne for harmoniorkestre Gældende fra 1. august 2018 Formål Formålet med stævnet HarmoniFestival & DM er:

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. PRØVERNES FORMÅL På baggrund af to dages afprøvning inden for jagtområderne SKOVARBEJDE, MARKARBEJDE og VANDARBEJDE at

Læs mere

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ.

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. A. Valg af dirigent: På raceledelsens vegne, foreslog Lisbeth Bech, - K.K. Jensen,

Læs mere

Koncept for. Danmarksmesterskaberne i Folkedans for hold under Folkedans Danmark Deltagere: Danmarksmesterskabet udskrives i 3 rækker.

Koncept for. Danmarksmesterskaberne i Folkedans for hold under Folkedans Danmark Deltagere: Danmarksmesterskabet udskrives i 3 rækker. Koncept for Danmarksmesterskaberne i Folkedans for hold under Folkedans Danmark 2017 Deltagere: Danmarksmesterskabet udskrives i 3 rækker. Række 1: Hold, der tidligere har deltaget i række 1 ved DM i folkedans

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt.

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt. Peter-W. Jürgensen, Nørre Have 7 DK 7100 Vejle DMK Peter-W. Jürgensen IMP-11. -13.Okt. 29.06.2013 Internationale Münsterländer Prüfung (IMP) Den internationale Münsterländersammenslutning (Kleine Münsterländer

Læs mere

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.29 INTERNATIONALE MARKPRØVEREGLER FOR INDIVIDUELLE - OG PRØVER MED

Læs mere

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande.

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Introduktion til rondering. Indledning Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Oplæring af en hund i denne disciplin

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Sporelementer fælles for DM og champinatsklassen: Sporelement 1. Startområde (kasse) 3 Sporelement 2. Knæk, vinkelrette

Læs mere

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve Dommervejledning for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Tollerjagtprøve Indholdsfortegnelse Skema til dommervejledning... 3 Tabel 1: Vejledende skema for bedømmelse af fejl og mangler i hundearbejdet

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Reglementet er gældende fra 1. januar 2016. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 15.10.2015 og af DKK den 22.12.2015 Dansk Nova

Læs mere

Digital Scale Racing Løbsreglement 2018

Digital Scale Racing Løbsreglement 2018 1. Titel 1.1. Seriens/klassens navn Seriens navn er DM for Digital Scale Racing og tilrettelægges af promotor Dansk Mini Racing Union (DMRU). 1.2. Mesterskaber Serien afvikles som et åbent dansk mesterskab,

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser DKK s Schweisshundeudvalg Administrative bestemmelser Godkendt af DKK december 2007 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Prøveleder 3 2 Adgang til prøverne 3 3 Adgangskrav 3 4 Definition af alderskrav 4 5 Særlige

Læs mere