Europaudvalget. Europaudvalget (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 29. EUROPAUDVALGS MØDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget. Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 29. EUROPAUDVALGS MØDE"

Transkript

1 Europaudvalget (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 29. EUROPAUDVAGS MØDE Mødedato: Fredag den 8. april 2011 Tidspunkt: Kl Sted: Vær Dagsorden Den 7. april Rådsmøde nr (retlige og indre anliggender - justitsdelen) den april 2011 Justitsministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-16 samt Rådsmøde nr (almindelige anliggender og udenrigsanliggender) den april 2011 Forelæggelse ved udenrigsministeren 3. Rådsmøde nr (landbrug og fiskeri) den 14. april 2011 Miljøministeren forelægger dagsordenspunkt 3 4. Rådsmøde nr (retlige og indre anliggender - integrationsdelen) den april 2011 Integrationsministeren forelægger dagsordenspunkterne Rådsmøde nr (landbrug og fiskeri) den 14. april 2011 Fødevareministeren forelægger dagsordenspunkterne 1, 2 og 4 6. Politisk drøftelse og evt. afgivelse af betænkning over B 76 (Europa- Parlamentets rejsecirkus) B 76 (10) bilag 1 (udkast til tidsplan) B 76 (10) svar på spørgsmål 1 B 76 (10) bilag 2 (udkast til betænkning) 7. Indkøb af om videokonferenceudstyr til Folketinget 8. Udvalgets behandling af grønbog om onlinespil KOM (2011) 0128 Yderligere information:

2 9. Udvalgets videre behandling af grønbog om offentlige indkøb KOM (2011) 0015 KOM (2011) 0015 bilag 3 (udtalelse af 8/4-11 fra Erhvervsudvalget) 10. Udvalgets behandling af hvidbog vedr. transport KOM (2011) Udvalgets behandling af meddelelse om parlamentarisk kontrol af Europol KOM (2010) 0776 KOM (2010) 0776 bilag 1 (udkast til udtalelse af 7/4-11) 12. Evaluering og opfølgning på udvalgets rejse til Kina 13. Eventuelt EUU alm. del (10) bilag 341 (fortroligt) (rejserapport) Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1 5 nævnte møder Praktiske oplysninger: Hvor intet andet er angivet, afholdes Europaudvalgets ordinære møder for åbne døre. Tilmelding for tilhørere skal ske senest kl dagen inden mødet ved Europaudvalgets sekretariat tlf ). Der vil være pladsbegrænsning. Anvendte forkortelser: FF =Forventet forhandlingsoplæg FO =Forhandlingsoplæg F =Forventet lukket behandling =ukket behandling 1117

3 Rådsmøde (retlige og indre anliggender) den april 2011 Dagsorden, 3. udgave 1. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager* COD (2010) 0817 Rådsmøde 3081 bilag 2 (samlenotat side 4) COD (2010) 0817 bilag 1 (grund- og nærhedsnotat af 16/9-10) EUU alm. del (10) bilag 157 (side 365, senest behandlet i EUU 26/11-10) EUU alm. del (10) bilag 94 (side 190, behandlet i EUU 5/11-10) 2. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi og om ophævelse af rammeafgørelse 2004/68/RIA* KOM (2010) 0094 Rådsmøde 3081 bilag 2 (samlenotat side 15) KOM (2009) 0135 bilag 1 (grundnotat af 20/5-09) EUU alm. del (10) bilag 128 (notat af 6/12-10) KOM (2010) 0171 svar på spørgsmål 4 EUU alm. del (10) bilag 157 (side 364, senest behandlet i EUU 26/11-10) EUU alm. del (10) bilag 93 (side 1666, behandlet i EUU 1/10-10) 3. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet* Udveksling af synspunkter KOM (2011) 0032 Rådsmøde 3081 bilag 2 (samlenotat side 40) KOM (2011) 0032 Bilag 1 (grund- og nærhedsnotat af 21/3-10) EUU alm. del (10) bilag 333 (side 748, senest behandlet i EUU 4. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om retten til information under straffesager* Orientering fra formandskabet om status på forhandlingerne med Europa-Parlamentet KOM (2010) 0392 Rådsmøde 3081 bilag 2 (samlenotat side 54) KOM (2010) 0392 bilag 1 (grundnotat af 22/9-10) 1118

4 EUU alm. del (10) bilag 333 (side 750, senest behandlet i EUU EUU alm. del (10) bilag 157 (side 361, behandlet i EUU 26/11-10) 5. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om angreb på informationssystemer og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2005/222/RIA* Delvis generel indstilling KOM (2010) 0517 Rådsmøde 3081 bilag 2 (samlenotat side 69) KOM (2010) 0517 bilag 1 (grund- og nærhedsnotat af 4/11-10) EUU alm. del (10) bilag 333 (side 752, senest behandlet i EUU EUU alm. del (10) bilag 94 (side 194, behandlet i EUU 5/11-10) 6. Beskyttelse af ofre af konklusioner fra seminaret Beskyttelse af ofre i EU vejen frem, Budapest, marts 2011, samt opfølgning herpå Rådsmøde 3081 bilag 2 (samlenotat side 81) 7. Samarbejde mellem Europol og SECI/SEEC Vedtagelse Rådsmøde 3081 bilag 2 (samlenotat side 84) 8. Udkast til rådskonklusioner om årsrapport for 2010 og arbejdsprogram for 2011 for Det Europæiske Kriminalpræventive Netværk (EUCPN) Rådskonklusioner Rådsmøde 3081 bilag 2 (samlenotat side 87) 9. En EU-dagsorden for børns rettigheder KOM (2011) 0060 Rådsmøde 3081 bilag 2 (samlenotat side 90) 10. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lovvalg, kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og officielt bekræftede dokumenter vedrørende arv og om indførelse af et europæisk arvebevis* KOM (2009) 0154 Rådsmøde 3081 bilag 2 (samlenotat side 95) KOM (2009) 0154 bilag 4 (grundnotat af 8/2-10) KOM (2009) 0154 bilag 3 (udkast til udtalelse fra EUU og REU vedr. arv og europæisk arvebevis af 2/12-09) 1119

5 11. Kommissionens forslag til forordning om en autoritativ elektronisk version af Den Europæiske Unions Tidende Rådsmøde 3081 bilag 2 (samlenotat side 115) KOM (2011) Kommissionens rapport om implementeringen af EU s Charter om Grundlæggende Rettigheder Rådsmøde 3081 bilag 2 (samlenotat side 118) KOM (2011) 0160 Udg. 13. EU s tiltrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention SEK (2010) 0305 Rådsmøde 3081 bilag 2 (samlenotat side 121) EUU alm. del (09) bilag 353 (grundnotat af 28/4-10) EUU alm. del (09) bilag 402 (side 916, behandlet i EUU 16/4-10) 14. SIS II Rådsmøde 3081 bilag 2 (samlenotat side 126) EUU alm. del (10) bilag 157 (side 368, behandlet i EUU 26/11-10) 15. Forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg samt anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser vedrørende formueforholdene mellem ægtefæller* KOM (2011) 0126 Rådsmøde 3081 bilag 2 (samlenotat side 130) 16. Forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg samt anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser vedrørende de formueretlige konsekvenser af registreret partnerskab* KOM (2011) 0127 Rådsmøde 3081 bilag 2 (samlenotat side 151) 1120

6 17. EU s sydlige naboer Opfølgning på Det Europæiske Råds erklæring af 11. marts 2011 Drøftelse Rådsmøde 3081 bilag 1 (samlenotat side 2) Rådsmøde 3071 bilag 5 (Skriftlig forelæggelse vedr. rådsmøde retlige og indre anliggender 24-25/2-11, pkt. 25 om tunesiske migranter) EU-note (10) E 39 (note af 11/3-11 om det sydlige middelhavsområde) 18. Situationen i Grækenland på asylområdet Drøftelse Rådsmøde 3081 bilag 1 (samlenotat side 6) EUU alm. del (10) bilag 333 (side 813, senest behandlet i EUU 19. Det fælles europæiske asylsystem (CEAS) Rådsmøde 3081 bilag 1 (samlenotat side 9) KOM (2008) 0815, KOM (2008) 0820, KOM (2008) 0825, KOM (2009) 0066, KOM (2009) 0344, KOM (2009) 0447, KOM (2009) 0456, KOM (2009) 0551, KOM (2009) 0554, KOM (2010) 0555 KOM (2009) bilag 1 (grundnotat af 17/5-10) KOM (2009) bilag 1 (grundnotat af 24/3-10) KOM (2008) bilag 1 (grundnotat af 14/4-09) KOM (2008) bilag 1 (grundnotat af 14/4-09) KOM (2008) bilag 1 (grundnotat af 19/12-08) KOM (2010) 0378 bilag 2 (grund- og nærhedsnotat af 22/9-10) KOM (2010) 0379 bilag 3 (grund- og nærhedsnotat af 22/9-10) EUU alm. del (10) bilag 157 (side 385, senest behandlet i EUU 26/11-10) EUU alm. del (10) - bilag 93 (side 1674, behandlet i EUU 1/10-10) Udg. 20. Evaluering af EU-tilbagetagelsesaftaler og drøftelse KOM (2011) 0076 Rådsmøde 3081 bilag 1 (samlenotat side 16) EUU alm. del (10) bilag 333 (side 825, senest behandlet i EUU 1121

7 21. Forslag til ændring af Frontex-forordningen * KOM (2010) 0061 Rådsmøde 3081 bilag 1 (samlenotat side 24) KOM (2010) 0061 bilag 1 (grundnotat af 31/5-10) KOM (2010) 0061 svar på spørgsmål 1 EUU alm. del (10) bilag 333 (side 820, senest behandlet i EUU 22. Gennemførelsen af visuminformationssystemet (VIS) Rådsmøde 3081 bilag 1 (samlenotat side 35) EUU alm. del (10) bilag 94 (side 202, behandlet i EUU 5/11-10) 23. Oprettelse af et it-agentur på området frihed, sikkerhed og retfærdighed * KOM (2010) 0093 Rådsmøde 3081 bilag 1 (samlenotat side 38) KOM (2005) 0669 bilag 1 (grundnotat af 10/5-06) KOM (2010) 0093 svar på spørgsmål 1 EUU alm. del (10) bilag 157 (side 391, behandlet i EUU 26/11-10) 24. Kommissionens meddelelse om en EU-ramme for de nationale romastrategier KOM (2011) 0173 Rådsmøde 3081 bilag 1 (samlenotat side 46) KOM (2011) 0173 bilag 1 (henvendelse af 5/4-11 fra foreningen Romano ) 25. Rapport fra Kommissionen om evaluering af de første 6 mdr. af implementeringen af TFTP-aftalen med USA (SWIFT-aftalen) KOM (2009) 0703 Rådsmøde 3081 bilag 3 (samlenotat side 2) Rapport om SWIFT-aftalen EUU alm. del (10) bilag 333 (senest behandlet i EUU 26. Eventuelt 27. Siden sidst Ingen punkter 1122

8 * Forslaget er fremsat efter TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til issabon-traktaten finder derfor anvendelse, hvilket indebærer, at foranstaltningerne ikke vil være bindende for eller finde anvendelse i Danmark Punkterne 1-16 hører under Justitsministeriets ressort. Punkterne hører under Integrationsministeriets ressort. Punkt 25 hører under Økonomi- og Erhvervsministeriets ressort 1123

9 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender) den april 2011 Dagsorden, 3. udgave 1. Opfølgning på Det Europæiske Råd den marts 2011 Politisk drøftelse Rådsmøde bilag 1 (samlenotat side 2) EU-note (10) E 42 (note af 25/3-11) EUU alm. Del (10) bilag 363 (side 1009 senest behandlet i EUU den 17/3-11, 2. EU-strategi for Donauregionen (Donaustrategien) Rådskonklusioner KOM (2010) 0715 Rådsmøde bilag 1 (samlenotat side 4) EUU alm. Del (10) bilag 266 (side 693, senest behandlet i EUU den 28/1-11) 3. Udviklingen i EU s sydlige nabolande Politisk drøftelse/rådskonklusioner KOM (2011) 0200 Rådsmøde bilag 1 (samlenotat side 7) EU-note (10) E 39 (note af 11/3-11) KOM (2011) 0200 bilag 1 (henvendelse fra Concord af 7/4-11) EUU alm. Del (10) bilag 339 (side 803, behandlet i EUU den EUU alm. Del (10) bilag 363 (side 1014, senest behandlet i EUU 17/3-11) 4. Mellemøsten Politisk drøftelse Rådsmøde bilag 1 (samlenotat side 10) EUU alm. Del (10) bilag 363 (side 1029, senest behandlet i EUU den 17/3-11) 5. Sydlige Kaukasus Politisk drøftelse Rådsmøde bilag 1 (samlenotat side 13) 6. Menneskerettigheder Politisk drøftelse Rådsmøde bilag 1 (samlenotat side 15) EUU alm. Del (10) bilag 339 (side 799) 1124

10 7. Burma/Myanmar Sagen forventes ikke at være på dagsordenen for rådsmødet (almindelige anliggender og udenrigsanliggender) den april 2011, men forventes vedtaget på et kommende rådsmøde Rådsmøde bilag 1 (samlenotat side 17) EUU alm. Del (10) bilag 156 (side 287, senest behandlet i EUU 19/11-10) 8. Hviderusland Politisk drøftelse Rådsmøde bilag 1 (samlenotat side 20) EUU alm. Del (10) bilag 363 (side 1032, senest behandlet i EUU 17/3-11) 9. EU s Fælles Udenrigstjeneste Politisk drøftelse Rådsmøde bilag 1 (samlenotat side 22) EUU alm. del (10) bilag 365 (henvendelse fra Concord af 7/4-11) EUU alm. Del (09) bilag 480 (side 1341, senest behandlet i EUU 11/6-10) EUU alm. Del (09) bilag 407 (side 947 FO, behandlet i EUU 23/4-10) 10. Rådsbeslutning om indførelse af restriktive tiltag mod personer, der krænker menneskerettigheder i Iran Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (almindelige anliggender og udenrigsanliggender) den April 2011, men forventes vedtaget på et kommende rådsmøde Rådsmøde bilag 2 (suppl. samlenotat) EUU alm. Del (10) bilag 363 (side 1028, senest behandlet i EUU 17/3-11) 11. Elfenbenskysten Politisk drøftelse/evt. rådskonklusioner Rådsmøde bilag 3 (suppl. samlenotat) 12. Eventuelt 13. Siden sidst Ingen punkter Alle punkter henhører under Udenrigsministeriets ressort 1125

11 Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 14. april 2011 Dagsorden, 3. udgave 1. Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Evaluering af fiskeriindsats-forvaltningen i de vestlige farvande Udveksling af synspunkter KOM (2010) 0661 Rådsmøde 3084 bilag 2 (samlenotat side 2) 2. Kvalitetspakken - en sammenhængende EU politik for kvaliteten af landbrugsprodukter: a) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter Rådsmøde 3084 bilag 2 (samlenotat side 6) KOM (2010) 0733 bilag 1 (grundnotat af 17/1-11) EUU alm. del (10) bilag 239 (side 557, senest behandlet i EUU 10/12-10) b) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 (fusionsmarkedsordningen) for så vidt angår handelsnormer Udveksling af synspunkter KOM (2010) 0733 og KOM (2010) 0738 Rådsmøde 3084 bilag 2 (samlenotat side 6) KOM (2010) 0738 bilag 1 (grundnotat af 17/1-11) EUU alm. del (10) bilag 239 (side 557, senest behandlet i EUU 10/12-10) 3. Forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at forlænge optagelsen af carbendazim som aktivstof Vedtagelse KOM (2011) 0027 Rådsmøde 3084 bilag 1 (samlenotat side 2) 4. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/75/EF for så vidt angår vaccination mod bluetongue Tidlig forelæggelse KOM (2010) 0666 Rådsmøde 3084 bilag 2 (samlenotat side 15) KOM (2010) 0666 bilag 1 (grundnotat af 15/12-10) 1126

12 5. Eventuelt 6. Siden sidst Ingen punkter Punkt 1, 2 og 4 hører under Fødevareministeriets ressort, mens punkt 3 hører under Miljøministeriets ressort. 1127

Europaudvalget. Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 31. EUROPAUDVALGSMØDE

Europaudvalget. Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 31. EUROPAUDVALGSMØDE Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 31. EUROPAUDVALGSMØDE Mødedato: Fredag den 3. april 2009 Tidspunkt: Kl. 10.00 Sted: Vær. 2-133 Dagsorden Den 14.

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 33 Offentligt REFERAT AF 33. EUROPAUDVALGS MØDE

Europaudvalget. Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 33 Offentligt REFERAT AF 33. EUROPAUDVALGS MØDE Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 33 Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 33. EUROPAUDVALGS MØDE Mødedato: Fredag den 22. maj 2015 Tidspunkt: Kl. 09.45 sstartstart:start: Sted: Vær.

Læs mere

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0035 Dok.: CDH43474 R E D E G Ø R E L S E

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over vedtagne RIA-retsakter på Justitsministeriets område Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Statsrets- og

Læs mere

Spørgsmål om PNR/Terror

Spørgsmål om PNR/Terror Spørgsmål om PNR/Terror Spørgsmål om PNR/Terror Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 108 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på det ekstraordinære rådsmøde

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over retsforbeholdsramte vedtagne EU-retsakter Dato: 1. maj 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 358 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 12. juli 2005 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-3061/1-0009 Dok.: CDH40325

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 1 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 1 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 1 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 28. november 2007 Europaudvalgets dagsorden Forsiden er ganske vist gul, men ellers

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Lovafdelingen Dato: 28. november 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Christian Andersen- Mølgaard Sagsnr.: 2016-3051/01-0043 Dok.: 2145187 Supplerende

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Integrationsministeren forelagde de øvrige sager på rådsmødets dagsorden under punkt 4 på Europaudvalgets dagsorden.

Integrationsministeren forelagde de øvrige sager på rådsmødets dagsorden under punkt 4 på Europaudvalgets dagsorden. Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 29. EUROPAUDVALGSMØDE Dato: Fredag den 8. april 2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 Sted: Vær. 2-133 Til stede:

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget (1. samling) EUU Alm.del Bilag 286 Offentligt REFERAT AF 11. EUROPAUDVALGSMØDE

Europaudvalget. Europaudvalget (1. samling) EUU Alm.del Bilag 286 Offentligt REFERAT AF 11. EUROPAUDVALGSMØDE Europaudvalget 2014-15 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 286 Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 11. EUROPAUDVALGSMØDE Mødedato: Fredag den 5. december 2014 Tidspunkt: Kl. 10.45 Sted: Vær. 2-133 Dagsorden

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 41 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 41 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 41 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 2 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 16. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 9. februar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 923 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 923 Offentligt Europaudvalget 2003-04 EUU Alm.del Bilag 923 Offentligt PDF udgave (141 KB) merne af Folketingets Europaudvalg stedfortrædere Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 1. juni 2004 Med henblik på mødet i Folketingets

Læs mere

Europaudvalget Almindelige anl. Bilag 7 Offentligt

Europaudvalget Almindelige anl. Bilag 7 Offentligt Europaudvalget 2004 2630+2631 - Almindelige anl. Bilag 7 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 6. december 2004 Med henblik

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 141 Offentligt (01) Dato: Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Peter Bartholin Sagsnr.: 2014-733-0113 Dok.: 1043439 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Vedrørende Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3085 - RIA Bilag 4 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. april 2011 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Sanne Jensen Dok.: SJE44657 Samlenotat vedrørende den

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Formanden oplyste, at man fra lovsekretariatet havde fået at vide, at afstemningerne formentlig ville være afsluttet inden kl. 10.

Formanden oplyste, at man fra lovsekretariatet havde fået at vide, at afstemningerne formentlig ville være afsluttet inden kl. 10. Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 36. EUROPAUDVALGSMØDE Dato: Fredag den 28. maj 2010 Tidspunkt: Kl. 10.20 Sted: Vær. 2-133 Til stede: Desuden deltog:

Læs mere

Punkt 1. Mundtlig orientering om verserende retssag ved Domstolen på Skatteministeriets område

Punkt 1. Mundtlig orientering om verserende retssag ved Domstolen på Skatteministeriets område Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 9. EUROPAUDVALGSMØDE Dato: Fredag den 26. november 2010 Tidspunkt: Kl. 10.00 Sted: Vær. 2-133 Til

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. oktober 2014 Europaudvalget (EUU) Europaudvalget holder normalt møde om fredagen kl. 10.00 eller kl.

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Spørgsmål fra Europaudvalget til europaministeren af 28. november 2011. EUU alm. del spørgsmål 24 stillet

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 69 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Gennemgang af Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2685 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2005 Med henblik

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. september 2007 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3060-0062 Dok.: CHA41406 G R U N D N O T A T

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 12. EUROPAUDVALGSMØDE

Europaudvalget. Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 12. EUROPAUDVALGSMØDE Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 12. EUROPAUDVALGSMØDE Dato: Fredag den 9. december 2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 Sted: Vær. 2-133 Til stede: Desuden

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

15062/15 ADD 1 1 DPG

15062/15 ADD 1 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. januar 2016 (OR. en) 15062/15 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 70 JAI 979 COMIX 667 3433. samling i Rådet for Den Europæiske Union (RETLIGE OG

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 31. maj 2013 Rådsmøde (udenrigsanliggender - handel)

Læs mere

Europaudvalget Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 4. november 2005 Med

Læs mere

12513/17 ADD 1 1 DPG

12513/17 ADD 1 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en) 12513/17 ADD 1 PV/CONS 49 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3560. samling i Rådet for Den Europæiske Union (almindelige anliggender) den

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3069-0005 Dok.: MJO40608 G R U N D N O T A T vedrørende meddelelse fra

Læs mere

Spørgsmål om Grønland/Færøerne

Spørgsmål om Grønland/Færøerne Spørgsmål om Grønland/Færøerne Færøudvalget 2014-15 (2. samling) FÆU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Færøudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 7. oktober

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato: 23. februar 2011 Kontor: Internationalt Supplerende samlenotat til brug for rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 24. 25. februar

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 7. og 9. kontor, dep 3.1 og 2.1 Sagsnr.: dep 13175 Den 2. september 2008

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

7023/16 ADD 1 1 DPG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203

7023/16 ADD 1 1 DPG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203 3455. samling i Rådet for Den Europæiske Union (RETLIGE OG INDRE

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0758 Bilag 1, KOM (2011) 0759 Bilag 1 Offentligt Dato: 3.februar 2012 Kontor: Formandskabssekretariatet Sagsbeh: Henriette Vincens Norring Sagsnr.: 2012-3705-0010 Dok.: 333070

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 185 Offentligt Notat 4. juni 2015 J.nr. 14-5111896 Moms, Afgifter og Told Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til Rådets afgørelse om

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 16.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007

SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007 Europaudvalget 2007 2837 - Beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt 1. 19. november 2007 SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007 17. Kommissionens Hvidbog om en EU-strategi om sundhedsproblemer

Læs mere

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 296 Offentligt 28. april 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 1. Økonomisk og finansiel situation - Udveksling af synspunkter 2. Kvalitet

Læs mere

1. Baggrund COSAC-mødet i Paris den november 2008 vil blive et møde præget af debatten om COSAC s rolle og fremtidige funktion.

1. Baggrund COSAC-mødet i Paris den november 2008 vil blive et møde præget af debatten om COSAC s rolle og fremtidige funktion. Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets repræsentant ved EU Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 COSAC Udviklingen i samarbejdet

Læs mere

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg om: Rådsmøde (land og fisk) den 13. juli miljødelen

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg om: Rådsmøde (land og fisk) den 13. juli miljødelen Europaudvalget 2009 2956 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Notat MILJØMINISTERIET 29. juni 2009 EU og Internationalt politisk sekretariat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg om: Rådsmøde (land

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 154 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3081 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3081 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3081 - RIA Bilag 2 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Sanne Jensen Sagsnr.: 2011-3061/1-0069 Dok.: SJE44536 Samlenotat vedrørende

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2962 - RIA Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 31. august 2009 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2009-3061/1-0059 Dok.: SJE42789 Samlenotat vedrørende de sager

Læs mere

7687/17 ADD 1 1 GIP 1B

7687/17 ADD 1 1 GIP 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. april 2017 (OR. en) 7687/17 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 16 JAI 283 COMIX 224 3528. samling i Rådet for Den Europæiske Union (retlige og indre

Læs mere

Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem

Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem NOTAT PE 462.498 DA

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O Folketingets Retsudvalg Ministersekretariatet Stormgade 2-6 1470 København K T 33 95 13 10 F 33 95 13 11 www.minff.dk./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2002/0110(COS) 11. juni 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0031 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/departementet Sagsnr.: 14-80-00008/24841 Den 28. februar 2014 FVM 247 GRUNDNOTAT

Læs mere

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE Den 3. december 2015 skal danskerne stemme om, hvorvidt det nuværende retsforbehold skal omdannes til en tilvalgsordning. INFORMATION OM FOLKEAFSTEMNINGEN OM RETSFORBEHOLDET

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0276 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0276 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0276 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 21. juli 2011 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Mette Johansen Sagsnr.: 2011-304-0023 Dok.: 203019 G R U

Læs mere

Europaudvalget Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 3052 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 10. november 2010 J. nr. 2010-4249 Internationalt Kontor Supplerende samlenotat: Rådsmødet (Transport,

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0254 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0254 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0254 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 6. juni 2013 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Morten Schaumburg- Müller Sagsnr.: 2013-399-0064

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt 3. november 2015 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015 1) Kommissionens handlingsplan for en kapitalmarkedsunion - Rådskonklusioner

Læs mere

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 24. maj 2005 Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen, justitsminister Lars Barfoed og integrationsminister Birthe Rønn Hornbech

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen, justitsminister Lars Barfoed og integrationsminister Birthe Rønn Hornbech Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 51. EUROPAUDVALGSMØDE Dato: Fredag den 1. oktober 2010 Tidspunkt: Kl. 11.00 Sted: Vær. 2-133 Til

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. december 2013 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anne Ruberg Sagsnr.: 2013-38-0129 Dok.:

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 25 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 25 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 25 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 EU-forslag sender Danmark ud af Europol Sammenfatning

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om

Læs mere

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005.

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 167 Offentligt Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Jeg skal hermed forelægge dagsordenen for Rådsmødet (transport, telekommunikation

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 18. september 2012 FVM 069 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 8.

Læs mere

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del):

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Svar: Ministeren bedes i forlængelse af Europaudvalgets møde den

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over retsforbeholdsramte forslag til EU-retsakter Dato: 1. december 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 125 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/5. kontor J.nr.: PD 201-EU17-14/ Den 20. januar 2005 FVM 328 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.2.2009 KOM(2009)81 endelig 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om,

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 408 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 408 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 408 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 1. september 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Europaudvalget 2006 2709 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2709 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2709 - RIA Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 6. februar 2006 Kontor: Internationalt kontor J.nr.: 2006/4050-767 Bidrag til samlenotat til brug for rådsmødet (retlige og indre anliggender)

Læs mere

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0400 (CNS) 14950/14 FISC 182 ECOFIN 1002 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14532/14

Læs mere

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 9. marts 2010.

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 9. marts 2010. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 184 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. marts 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. december 2007 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Hermed følger til delegationerne en revideret udgave af formandskabets rapport om ovennævnte direktivforslag.

Hermed følger til delegationerne en revideret udgave af formandskabets rapport om ovennævnte direktivforslag. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. juni 2010 (03.06) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2010/0064 (COD) 10335/1/10 REV 1 DROIPEN 57 JAI 493 CODEC 493 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet

Læs mere

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 26. maj 2014 Forretningsorden for Landdistriktsudvalget 1 Formål Landdistriktsudvalget er nedsat af NaturErhvervstyrelsen med henblik

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 206 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/ 3.1/ 2.1 J.nr. PD 08-611/EU14-000004 8. april 2008 PLM/ LOUJ/TAER FVM

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.9.2016 2016/0808(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse

Læs mere