Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling"

Transkript

1 Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle fuldtidsstillinger. Det svarer til et absolut tab på henholdsvis fuldtidsstilligner i de små virksomheder og arbejdspladser i de mellemstore. Omvendt har både mikrovirksomhederne og de store virksomheder formået at øge beskæftigelsen i samme periode. Beskæftigelsesudviklingen, har medført at de nu godt fuldtidsstillinger inden for ressourceområdet Møbler og beklædning i 2010, er nogenlunde ligeligt fordelt mellem de fire virksomhedsstørrelser mikro, små, mellemstore og store virksomheder. Den geografiske opdeling af de danske møbel- og beklædningsvirksomheder viser, at godt og vel hver fjerde virksomhed inden for Møbler og beklædning ligger i Region Midtjylland, mens 38 procent af Danmarks samlede omsætning inden for ressourceområdet og hele 56 procent af eksporten kan henføres til virksomheder, der er placeret i Region Midtjylland. Alle virksomhedsstørrelser inden for Møbler og beklædning er stærkt repræsenteret, i Region Midtjylland, men hvor Mikrovirksomhederne er forholdsvis jævnt fordelt ud over landet, så er såvel de små og mellemstore virksomheder og især de store virksomheder, stærkt repræsenteret i Region Midtjylland, der tæller 36 pct af de små virksomheder, 38 pct. af de mellemstore virksomheder, og 40 procent af landets store virksomheder inden for Møbler og beklædning. Møbel og beklædningsvirksomhederne i Region Midtjylland skiller sig ud fra resten af landet ved en markant højere eksportandel. Nulpunktsanalysen viser, at de vejledte virksomheder, med få undtagelser, ligger inden for målgruppen af små og mellemstore virksomheder. De vejledte virksomheder er generelt set større når man ser på antal fuldtidsansatte og omsætning - end de øvrige virksomheder i programmets målgruppe. De vejledte virksomheder har en højere bruttoavance end målgruppen, men til gengæld en lavere eksportkvote end ikke-vejledte virksomheder, den gennemsnitlige værdiskabelse pr. fuldtidsstilling er til gengæld nogenlunde identisk mellem vejledte og målgruppen. Effektmålingen viser, at virksomheder der har gennemført og afsluttet et vejledningsforløb samlet set har haft en relativ fremgang i både, beskæftigelse, omsætning og eksport, der ligger væsentligt over de øvrige virksomheder i målgruppen. Fra 3. kvartal 2011 og frem til 3. kvartal 2012, hvor vejledningsforløbet er afsluttet for 13 virksomheder, er de vejledte virksomheders beskæftigelse øget med 8 procent, hvilket svarer til 38 fuldtidsstillinger. Omsætningen er gået frem med 14 procent, mens eksporten er øget med 18 procent. Udviklingen i kontrolgruppen viser en svag tilbagegang på samtlige ovennævnte parametre.

2 Møbler og beklædning i Region Midtjylland Historisk set har ressourceområdet Møbler og beklædning stået stærkt i Region Midtjylland. Det skyldes især fremstillingserhvervene, der har gjort Region Midtjylland til en magtfaktor inden for Møbler og beklædning - med Herning og Ikast-Brande-kommune i spidsen. Den midtjyske styrkeposition er velbeskrevet i den nationale og internationale faglitteratur (se fx Maskel 1984, Hjalager 1990 og Illeris 1992). Ressourceområdet Møbler og beklædning består af fremstillingserhverv inden for Møbler og beklædning, hvilket er henholdsvis fremstilling af færdige tekstilvarer, tæpper, kontormøbler mv., vævning af tekstiler samt fremstilling af beklædning, tasker mv. Desuden består ressourceområdet også af serviceerhverv, hvor det i møbelbranchen bl.a. er fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, reparation af møbler og boligudstyr samt engros- og detailhandel med møbler. Serviceerhvervene inden for beklædning dækker over engros- og detailhandel med beklædning samt reparation af skotøj. Ressourceområderne, der blev revideret i slutningen af 90 erne, inddeles i dag i følgende otte ressourceområder: Fødevarer, Møbler og beklædning, Bygge og bolig, Turisme, It og kommunikation (ITK), Transport, Energi og miljø, Medico og sundhed samt en større restgruppe: Øvrige erhverv, som ikke umiddelbart kan indplaceres inden for de traditionelle styrkepositioner. Revideringen medførte, at området der i Erhvervsministeriets (1995) oprindelige opgørelse hed Forbrugsgoder, nu hedder Møbler og beklædning. Med afsæt i Innovationsprogrammets formål vil nedenstående analyse især fokusere på statistisk beskrivelse og forløbsanalyse af de små og mellemstore (SMV-virksomheder) møbel- og beklædningsvirksomheder i både Region Midtjylland og hele landet. I opgørelsen af virksomhedsstørrelse er der anvendt Eurostats definition, hvilket vil sige at mikrovirksomhederne er virksomheder med færre end 10 ansatte og under 15 millioner kroner i omsætning, små virksomheder har op til 49 ansatte og under 75 mio.kr. i omsætning, mellemstore op til 249 ansatte og 400 mio.kr. i omsætning, mens store virksomheder enten har over 250 ansatte eller 400 mio.kr. i omsætning. For en yderligere definition af virksomhedsstørrelser henvises til Eurostats hjemmeside.

3 Figur 1. Fuldtidsansatte i møbler og beklædning i Hele landet og Region Midtjylland Kilde: Specialkørsler baseret på Generel Firmastatistik Beskæftigelsen inden for ressourceområdet Møbler og beklædning har i hele landet været svagt faldende frem mod 2003, hvorefter højkonjunkturen betød en øget beskæftigelse især uden for Region Midtjylland frem mod I Region Midtjylland har udviklingen frem mod 2008 været jævn, mens det efterfølgende beskæftigelsesfald i forbindelse med finanskrisen ikke har ramt Region Midtjylland så hårdt som det øvrige Danmark. I 2010 er der ca fuldtidsansatte inden for Møbler og beklædning i Region Midtjylland, hvilket svarer til 35 procent af landets samlede beskæftigelse. Tabel 1. Udvikling i antal fuldtidsansatte i Møbler og beklædning i hele landet - opgjort på virksomhedsstørrelse Absolut ændring Udvikling fra Mikrovirksomheder ,1 % Små virksomheder ,9 % Mellemstore virksomheder ,1 % Store virksomheder ,7 % I alt ,3 % Kilde: Beregninger af estatistik baseret på specialkørsler fra Danmarks Statistik: Generel Firmastatistik Tabel 1 viser, at jobtabet fra 2000 til 2010 skyldes en markant nedgang i antal fuldtidsstillinger i de små og mellemstore virksomheder. Til gengæld er antallet af ansatte i mikrovirksomhederne og i de store virksomheder øget i perioden. Samlet set er beskæftigelsen i hele landet faldet med knap i perioden et fald der som nævnt alene er trukket af de små og mellemstore virksomheder, hvor hver tredje fuldtidsstilling er forsvundet siden årtusindeskiftet.

4 Alt i alt beskæftiger de danske møbel- og beklædningsvirksomheder i personer, der er ret ligeligt fordelt mellem de fire virksomhedsstørrelser.

5 Tabel 2. Region Midtjyllands andel af virksomheder i forhold til hele landet - opgjort på størrelse, ansatte, omsætning og eksport, 2010 Virksomhedsstørrelse Antal virksomheder Fuldtidsansatte Omsætning Eksport Mikrovirksomheder 26,1 % 27,8 % 28,4 % 36,1 % Små virksomheder 35,8 % 34,1 % 35,2 % 49,3 % Mellemstore virksomheder 37,6 % 35,8 % 38,4 % 47,3 % Store virksomheder 40,0 % 44,0 % 48,1 % 64,3 % I alt 27,1 % 35,4 % 38,5 % 56,1 % Kilde: Beregninger af estatistik baseret på specialkørsler fra Danmarks Statistik: Generel Firmastatistik Tabel 2 viser hvor meget virksomheder i Region Midtjylland inden for Møbler og beklædning fylder i forhold til alle møbel- og beklædningsvirksomheder i hele landet opgjort på størrelse, beskæftigelse, omsætning og eksport. Det er især tydeligt, at møbel- og beklædningsvirksomhederne i Region Midtjylland i højere grad end i resten af landet er internationalt orienterede. Mere end halvdelen 56 procent - af ressourceområdets samlede eksport kan henføres til virksomheder i Region Midtjylland tendensen gælder for alle størrelser af virksomheder. Den store andel af eksporten skal ses i den sammenhæng, at Region Midtjylland kun huser 27,1 procent af alle landets virksomheder inden for Møbler og beklædning. Også når man ser på omsætning og andel af fuldtidsansatte fylder de midtjyske virksomheder relativt meget. Region Midtjyllands andel af antal firmaer øges med virksomhedsstørrelsen, hvor 36 procent af de små virksomheder, 38 procent af de mellemstore og 40 procent af de store firmaer har hovedsæde i Region Midtjylland. For de største virksomheder gælder samtidig at de tegner sig for hele 44 procent af beskæftigelsen i de store virksomheder. Nulpunktsanalysen og effektmålingen Virksomhedsudviklingsprogrammet KLYNGEmidt Livsstil har i alt gennemført 40 vejledninger. Heraf havde 21 virksomheder fået vejledning med et grundpakkeforløb, mens 18 virksomheder havde et Pluspakke forløb. For en enkelt virksomhed var der ikke angivet vejledningsart. Med udgangspunkt i de tilsendte 40 CVR-numre fra UMT opdeles de vejledte firmaer i 2 grupper. Gruppe 1, der består af 19 virksomheder, har deltaget i et vækstforløb hvor forløbet er afsluttet senest den Gruppe 2 består af 21 virksomheder. Denne gruppe er karakteriseret ved, at vejledningsforløbet først er afsluttet ultimo Begge disse grupper indgår i den efterfølgende nulpunktsanalyse, mens effektmålingen alene tager udgangspunkt i virksomheder, hvor vejledningen er afsluttet ultimo For at gennemføre en nulpunktsanalyse og den efterfølgende effektmåling er de to grupper af vejledte virksomheder gennemgået med henblik på at identificere virksomheder, der har deltaget i flere vejledninger og virksomheder, der enten er ophørte ultimo 2012 eller ikke kunne identificeres i Danmarks Statistiks Generelle Firmastatistik i 2010 som er udgangspunktet for nulpunktsanalysen. Af de 19 afsluttede vejledninger i gruppe 1 kan der identificeres 13 unikke virksomheder. Bortfaldsanalysen viser at 2 virksomheder er ophørte enten i form af konkurs eller overtagelse af anden virksomhed. Tre virksomheder har fået både en grundpakke og en pluspakke vejledning, og endelig er der en enkelt virksomhed der ikke er registreret i det danske CVR-register.

6 Af de 21 vejledninger i gruppe 2 kan 17 unikke virksomheder identificeres. En enkelt virksomhed er ophørt på grund af konkurs, en enkelt virksomhed er genganger fra gruppe 1, og endelig er 2 firmaer først etableret ultimo 2010, og indgår derfor ikke i undersøgelsen. Nulpunktsanalysen tager udgangspunkt i begge de to ovenævnte grupper af vejledte virksomheder, samt alle små og mellemstore virksomheder (målgruppen) inden for Møbler og beklædning i Region Midtjylland, inkl. de virksomheder, som har deltaget i et forløb under KLYNGEmidt Livsstil. Effektmålingen tager alene udgangspunkt i de 13 virksomheder, der havde afsluttet vejledningen ultimo Udviklingen i disse virksomheder sammenlignes med udviklingen i alle Små og mellemstore virksomheder inden for Møbler og beklædning i Region Midtjylland. For både de vejledte virksomheder og SMVerne i Region Midtjylland tages der ved effektmålingen alene udgangspunkt i virksomheder, der både var i live i 2010 (nulpunktsanalysen) og fortsat var aktive i tredje kvartal Målingen er baseret på vækst i omsætning, eksport og antal fuldtidsstillinger fra 3. kvartal 2011 til 3. kvartal Dvs., at virksomhedernes samlede omsætning, eksport og beskæftigelse i 3. kvartal 2011 sammenlignes med 3. kvartal Den anvendte metode tager udgangspunkt i effektmålingsmetoden udviklet af Danmarks Statistik og Erhvervsstyrelsen. Nulpunktsanalysen Nulpunktsanalysen tager alene afsæt i programmets målgruppe, dvs. små og mellemstore virksomheder, jf. definitionen ovenfor, i Region Midtjylland og Hele landet inden for ressourceområdet møbler og beklædning. Vi har med andre ord valgt at se bort fra såvel mikrovirksomhederne som de store virksomheder. Alle de identificerede virksomhedsvejledninger i gruppe 1 ligger inden for størrelsesafgrænsningen af små og mellemstore virksomheder i I gruppe 2 er det alle virksomhedsvejledninger, på nær to mikrovirksomheder, der kan henføres til størrelseskategorierne små og mellemstore.

7 Tabel 3. Sammenligning af vejledte SMV-virksomheder og alle SMV-virksomheder i hele landet og Region Midtjylland opgjort på regnskabstal, 2010 Hele Landet Region Midt Afsluttet vejledte virksomheder Igangværende vejledte virksomheder Antal virksomheder Fuldtidsansatte Omsætning i mio Eksport i mio Værdiskabelse i mio Eksportkvote 30,8 % 40,2 % 34,3 % 27,9 % Bruttoavance 22,8 % 22,7 % 35,1 % 29,1 % Værdiskabelse pr. fuldtidsansat i tusinde. Fuldtidsansat pr. virksomhed Omsætning pr. virksomhed i mio Kilde: Beregninger af estatistik baseret på specialkørsler fra Danmarks Statistik: Generel Firmastatistik Tabel 3 viser en sammenligning af alle Små og mellemstore virksomheder inden for Møbler og beklædning i hele landet såvel som Region Midtjylland, og de virksomheder, der har afsluttet vejledningen ultimo 2011 og de virksomheder, der fortsat er i et vejledningsforløb i Overordnet set er de vejledte virksomheder i begge grupper større end målgruppen af SMVer, både når det gælder antal ansatte og omsætning. Den gennemsnitlige SMV i såvel Hele landet og Region Midtjylland har 22 fuldtidsansatte og en omsætning på mio. kr. Til sammenligning havde de afsluttede vejledte virksomheder 35 ansatte mens gennemsnitsstørrelsen for de igangværende vejledninger lå på 40 ansatte i De vejledte virksomheders bruttoavance er væsentligt større end målgruppens, men eksportandelen er til gengæld lavere i de vejledte virksomheder sammenlignet med de øvrige virksomheder inden for Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Eksportandelen er dog større end landets øvrige SMVvirksomheder inden for Møbler og beklædning. Endelig viser tabel 3, at der var mindre variation i den gennemsnitlige værditilvækst pr. fuldtidsansatte i 2010 i de forskellige grupper. Forskellene afspejler formentlig en større andel fremstillingsvirksomheder blandt de vejledte i forhold til målgruppen, der i højere grad består af handelsvirksomheder. Effektmålingen Effektmålingen tager som nævnt udgangspunkt i de 13 afsluttede virksomhedsvejledninger. Her viser tabel 4, nedenfor, at de afsluttede vejledte virksomheder gennem det seneste år har klaret sig markant bedre, under ét, end de øvrige virksomheder inden for ressourceområdet i Region Midtjylland. Det gælder når man ser på udviklingen i antal ansatte, omsætning og eksport. De afsluttede vejledte virksomheder er generelt karakteriseret ved, at de har haft en positiv vækst fra 3. kvartal 2011 til 3.kvartal 2012, når man ser på de udvalgte parametre. Omvendt er de ikke-vejledte virksomheder karakteriseret ved en svagt faldende beskæftigelse-, omsætning- og eksport i samme periode.

8 Væksten i beskæftigelsen betyder at de vejledte afsluttede virksomheder, har øget beskæftigelsen med 37 fuldtidsstillinger i absolutte tal fra 3. kvartal 2011 til 3. kvartal Både omsætningen og eksporten for de vejledte virksomheder er vokset markant i perioden sammenlignet med de ikke-vejledte med hhv. knap 14 og 18 procent, mens eksporten hos de ikkevejledte virksomheder i samme periode er faldet med knap 5 procent, jf. tabel 4 nedenfor. Tabel 4. Effektmåling af de afsluttede vejledte virksomheder sammenlignet med resten af Region Midtjylland 3.kvartal kvartal 2012 Vækst Fuldtidsansatte Omsætning Eksport Region Midtjylland -1,3 % -3,1 % -4,6 % Afsluttet vejledte virksomheder 7,9 % 13,6 % 17,9 % Difference 9,2 % 16,6 % 22,5 % Kilde: Beregninger af estatistik baseret på specialkørsler fra Danmarks Statistik: Firmaernes køb og salg samt eindkomststatistikken Afslutning/Konklusion Nulpunktsanalysen og effektmålingen viser at Innovationsprogrammet har ramt målgruppen af Små og mellemstore virksomheder i livsstilserhvervene. Dog har de vejledte virksomheder gennemsnitligt flere ansatte pr. virksomhed end målgruppen. De afsluttede vejledte virksomheder har samlet set oplevet en vækst i løbet af det sidste år som er markant større end alle Små og mellemstore virksomheder inden for Livsstilserhvervene, Møbler og beklædning, i Region Midtjylland. Det skal bemærkes at datagrundlaget, der er baseret på 13 virksomheder, er spinkelt, hvilket betyder, at enkelte større virksomheder i populationen af afsluttede vejledte kan have stor betydning for den overordnede udvikling. Det skal ligeledes bemærkes at virksomhederne i sagens natur har mange andre igangværende aktiviteter, hvorfor det kan være svært at isolere effekten alene til programdeltagelsen. Resultaterne skal med andre ord fortolkes varsomt. Udviklingen i de vejledte virksomheder viser omvendt et ønske om vækst, og at dette, overordnet set, kan siges at være indfriet i en periode, der ellers har været hård for de små og mellemstore møbel- og beklædningsvirksomheder i Region Midtjylland.

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

estatistik Januar 2015

estatistik Januar 2015 Resume Dansk erhvervsliv har siden finanskrisen oplevet en øget internationalisering med en vækst på 20 procent i antallet af eksportvirksomheder fra 2009 til 2013. Stigningen trækkes af en større underskov

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik Ny eksportstatistik giver dig overblikket over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Danmarks Statistik og Eksportrådet har estatistik udviklet en ny eksportstatistik. Statistikken fokuserer

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Bilag 2: Evaluering og effektmåling. Af Væksthusenes internationale aktiviteter

Bilag 2: Evaluering og effektmåling. Af Væksthusenes internationale aktiviteter Bilag 2: Evaluering og effektmåling Af Væksthusenes internationale aktiviteter 2009-2012 Pluss Leadership A/S og estatistik November 2014 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Datagrundlag og metode... 3 1.1.1

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Eksportstatistik 2016

Eksportstatistik 2016 Eksportstatistik 2016 - Baseline og forløbsanalyse udarbejdet af estatistik for Eksportrådet 1 Mere end halvdelen af eksportvæksten kommer fra SMV erne En ud af fem store eksportvirksomheder i 2014 var

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten Særligt it-konsulenter og iværksættere skal tilskrives æren for, at hele it-sektorens fuldtidsbeskæftigelse er i fremgang ovenpå

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014 Laveste konkurstal i seks år jobtab halveret siden 21 Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste års fald er især sket øst for Storebælt og trækkes af

Læs mere

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under 1. Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste kvartals fald trækkes af bygge- og anlægssektoren

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013 Eksport og indenlandsk salg på stabilt niveau tysk vækst skaber håb for de mindste eksportvirksomheder Den danske eksport og det indenlandske salg har ligget på et konstant niveau de seneste 6 kvartaler.

Læs mere

1. Resume Indledning Beskæftigelse i Møbler, Beklædning og det kreative designerhverv Specialiseringsgrad i danske klynger 11

1. Resume Indledning Beskæftigelse i Møbler, Beklædning og det kreative designerhverv Specialiseringsgrad i danske klynger 11 1. Resume 2 2. Indledning 4 3. Beskæftigelse i Møbler, Beklædning og det kreative designerhverv 5 Vækst i beskæftigelsen siden 2012 5 Beklædning udgør 57 procent 7 Hovedstaden og Midtjylland dominerer

Læs mere

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rekordmange

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL VækstRegnskab 2015 2. kvartal NØGLETAL PR. 3. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar København, januar 2012 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Velkommen til foredrag om et faktabaseret grundlag for den midtjyske iværksætterpolitik Hvad ved vi om iværksætterne i Ringkøbing-Skjern?

Velkommen til foredrag om et faktabaseret grundlag for den midtjyske iværksætterpolitik Hvad ved vi om iværksætterne i Ringkøbing-Skjern? Velkommen til foredrag om et faktabaseret grundlag for den midtjyske iværksætterpolitik Hvad ved vi om iværksætterne i Ringkøbing-Skjern? www.estatistik.dk 04-05-2009 Disposition for faktabaseret iværksætterpolitik

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Store kommunale forskelle i iværksætteri

Store kommunale forskelle i iværksætteri 5. oktober 217 217:12 Store kommunale forskelle i iværksætteri Af Christina Juul Steengaard, Anne Kaag Andersen, Michael Drescher og Elias Stapput Knudsen Fremkomst af nye firmaer er med til at skabe job,

Læs mere

estatistik 23-09-2013 Development Centre UMT

estatistik 23-09-2013 Development Centre UMT Møbler, beklædning og det kreative designerhverv Analyse af livsstilserhvervene Møbler, beklædning og det kreative designerhverv i Region Midtjylland estatistik 23-09-2013 Development Centre UMT 1. Resume

Læs mere

IVÆRKSÆTTER TAL for AARHUS KOMMUNE BILAG

IVÆRKSÆTTER TAL for AARHUS KOMMUNE BILAG IVÆRKSÆTTER TAL for AARHUS KOMMUNE BILAG 2011 Introduktion til iværksætterprofil for Aarhus Kommune Formålet med denne iværksætterprofil er at give et overblik over iværksætterne i Aarhus Kommune og herigennem

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Juni 2016

Erhvervsnyt fra estatistik Juni 2016 USA og Kina trækker væksten i SMV ernes vareeksport 1 : SMVeksportstatistikken opdateret med 2015-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2015-tal. Eksportstatistikken, der

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv FREDERIKSSUND Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser -

Læs mere

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen Side 1 Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering De fem regioner, Bornholms Regionskommune, Danmarks Statistik

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 3. kvartal 2017 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 3. kvartal 2017 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Indledning Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen

Indledning Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen Resume Region Midtjylland fastholder sin historiske stærke position inden for ressourceområdet Møbler, beklædning og det kreative designerhverv, hvor regionen har landets højeste specialiseringsgrad. Efter

Læs mere

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv GLADSAXE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser - én for

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Early Warning evaluering

Early Warning evaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND, RESULTATER OG ANBEFALINGER... 3 1.1 Baggrund...3 1.2 Resultater...5 1.2.1 DEL I Deltagerprofil...5 1.2.2 DEL II - Basisgruppen...6 1.2.3 DEL III Effektmåling...8 1.3 Anbefalinger...9

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL VækstRegnskab 2015 3. kvartal NØGLETAL PR. 4. KVARTAL 13.579 13.991 14.085 13.579 11.088.123 11.123 08 21.722.849 19.496 3.09 16.483.056 17.221.543.181 15.259 % 8% 6% 6 7 %, 87 96,45 0 +100 ROSKILDE 13.695

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT

Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland Development Centre UMT Udarbejdet af estatistik for Region Midtjylland, Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Figuroversigt... 4 3.

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

MANGE JOB INDEN FOR FØDEVARER

MANGE JOB INDEN FOR FØDEVARER FAXE Side 1 Resume STABIL UDVIKLING Beskæftigelsesudviklingen i Kommunes private sektor er relativ stabil og de fleste brancher ser ud til at kunne fastholde deres nuværende beskæftigelsesniveau. Det er

Læs mere

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune ERHVERVSPROFIL KALUNDBORG Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Kalundborg Kommune til brug for

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat set nærmere på udviklingen i beskæftigelsen i den private- og offentlige sektor, og fandt i den forbindelse

Læs mere

September Spørgsmål kan rettes til: Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen på

September Spørgsmål kan rettes til: Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen på September 2013 Faktaark: To trends på det private arbejdsmarked Dette faktaark præsenterer hovedresultater fra analyse af udviklingen i beskæftigelsen på det private arbejdsmarked. Analysen er foretaget

Læs mere

Monitoreringen og effektvurderingen omfatter kun strukturfondsprojekter og medtager ikke andre projekter igangsat af Vækstforum Midtjylland.

Monitoreringen og effektvurderingen omfatter kun strukturfondsprojekter og medtager ikke andre projekter igangsat af Vækstforum Midtjylland. Danmarks Statistik, regionerne, Bornholms regionskommune og Erhvervsstyrelsen har udviklet et værktøj, som gør det muligt at følge (monitorere) den faktiske udvikling i de virksomheder, der deltager i

Læs mere

Præsentation af Early Warning

Præsentation af Early Warning 1 Præsentation af Early Warning Når bundlinjen bløder 2 Målsætning Fire overordnede mål, heraf to på kort sigt: 1) Flere kriseramte virksomheder skal overleve 2) Virksomheder der må lukke skal gøre det

Læs mere

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene It-erhvervene 69 7. It-erhvervene Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene. 2-24 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Anta 588 596 576 597 169 177 1641 1639 198 23 232 244 6565 663 6623 6445 584 1515 279 771 2

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG

FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG 29. september 2003 Agnethe Christensen Resumé: FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG Formålet med dette notat er at analysere fordelingen af beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren og udviklingen

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

estatistik, Juni 2015

estatistik, Juni 2015 Indledning I 2013 kortlagde Erhvervsstyrelsen it-arbejdsmarkedet i Danmark i publikationen Beskæftigelsesmønstre inden for IKT (ERST 2013). Analysen blev udarbejdet til brug for det af regeringen nedsatte

Læs mere

Erhvervsprofil for Næstved Kommune

Erhvervsprofil for Næstved Kommune ERHVERVSPROFIL NÆSTVED Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Næstved Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Næstved Kommune til brug for det erhvervsstrategiske

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland De seks kreative brancher i tal Del 3 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 1. kvartal 2016 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det går stille og roligt fremad i regionen med stigende beskæftigelse og faldende ledighed. Samtidig er der opadgående

Læs mere

Virksomhedspraktik til flygtninge

Virksomhedspraktik til flygtninge Virksomhedspraktik til flygtninge Af Lasse Vej Toft, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at give viden om hvad der har betydning for om flygtninge kommer i arbejde efter virksomhedspraktik Analysens

Læs mere

Hjemmeservice - En analyse af de beskæftigede

Hjemmeservice - En analyse af de beskæftigede Hjemmeservice - En analyse af de beskæftigede Sammenfatning Denne analyse af -ordningen i 1997 beskæftiger sig med udbudssiden i, det vil sige -virksomhederne og især virksomhedernes ejere og deres ansatte.

Læs mere

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007.

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007. 12. juni 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 3355 7712 Resumé: SVAG BNP-VÆKST TRODS GIGANTISK BESKÆFTIGELSESFREMGANG Væksten i dansk økonomi har været svag de seneste tre kvartaler, selvom beskæftigelsen

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING SEPTEMBER 2014 ISSN:

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING SEPTEMBER 2014 ISSN: SEPTEMBER 2014 Fakta om undersøgelsen Håndværksrådets konjunkturanalyse er baseret på et spørgeskema udsendt til knap 1.700 respondenter, hvoraf 800 små og mellemstore virksomheder har svaret i august.

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015 16 kommuner har lagt finanskrisen bag sig I 16 ud af landets 98 kommuner er der i dag flere fuldtidsjob end i 2008. Det viser specialkørsler fra Danmarks Statistiks beskæftigelsesstatistikker, som estatistik

Læs mere

Beskæftigelse (1.000 pers.) 2.743,0 2.739,3 2.720,0-23,0-19,3 Ledighed 150,5 145,0 144,7-5,8 0,3. Sagsnr. Ref. MHI Den 28.

Beskæftigelse (1.000 pers.) 2.743,0 2.739,3 2.720,0-23,0-19,3 Ledighed 150,5 145,0 144,7-5,8 0,3. Sagsnr. Ref. MHI Den 28. Sagsnr. Ref. MHI Den 28. februar 2003 $UEHMGVQRWDW,)RNXVSnEHVN IWLJHOVHOHGLJKHGRJDUEHMGVVW\UNH 1RWDWHWEHO\VHUGHQJHQQHPVQLWOLJHnUVXGYLNOLQJLQ JOHWDOOHQHIRUDUEHMGVPDUNHGHW Siden 1994 og frem til 2001 er

Læs mere

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT TP1PT Arbejdspapiret TP PT Virksomheder DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 11 København K Telefon 33 9 33 - Fax 33 11 1 5 Dato: 31. oktober 5 Sagsbeh.:

Læs mere

Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011

Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011 15. december 2011 Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011 2012. Virksomhederne i Region Midtjylland tror på et bedre erhvervsklima i 2012. Knap halvdelen tror, at en bliver bedre i 2012, mens hver sjette

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov i Region Midtjylland - Arbejdspladser fordelt på ressourceområder 1996-2020

Fremtidens kompetencebehov i Region Midtjylland - Arbejdspladser fordelt på ressourceområder 1996-2020 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 88 Viborg Tel. +45 8728 5 regional-udvikling@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Fremtidens kompetencebehov i Region Midtjylland - Arbejdspladser fordelt

Læs mere

Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder

Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder Januar 2017 Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder Analysen viser at Virksomheder, der ansætter en akademiker, har en højere overlevelsesrate end sammenlignelige virksomheder,

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

Effekter af den regionale vækstindsats

Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Resumé De seks regionale vækstfora igangsætter hvert år en række initiativer, som bidrager til at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Vækstredegørelse for VÆKSTmidt program 1. januar 2008 16. november 2009.

Vækstredegørelse for VÆKSTmidt program 1. januar 2008 16. november 2009. 4. juni 2010 Rapport Vækstredegørelse for VÆKSTmidt program 1. januar 2008 16. november 2009. Udarbejdet af DAMVAD til Væksthus Midtjylland viden skaber muligheder Indhold RESUME... 3 1 INDLEDNING... 14

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles 10. september 2012 Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. En tredjedel af de lidt større virksomheder (20-250

Læs mere

Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011

Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011 Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011 DI s konjunkturbarometre for organisationens forskellige brancher er for nyligt kommet på gaden. I store træk melder de forskellige brancher om gode

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

estatistik, Juli 2015

estatistik, Juli 2015 estatistik, Juli 2015 Indledning I 2013 kortlagde Erhvervsstyrelsen it- arbejdsmarkedet i Danmark i publikationen Beskæftigelsesmønstre inden for IKT (ERST 2013). Analysen blev udarbejdet til brug for

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

Teknisk notat til. Iværksætterindeks for nydanskere 2013,

Teknisk notat til. Iværksætterindeks for nydanskere 2013, Teknisk notat til Iværksætterindeks for nydanskere 2013, Oktober 2013 Side 2/23 INDLEDNING... 3 DEL 1 STATISTISK GENNEMGANG AF NYDANSKERE OG IVÆRKSÆTTERI... 3 TABEL 1: BEFOLKNING PR. 2012 OPGJORT PÅ ETNISK

Læs mere

Iværksættere i Business Region Aarhus

Iværksættere i Business Region Aarhus Iværksættere i Business Region Aarhus 1 Iværksætteri i Business Region Aarhus 1. Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af nye virksomheder i Business Region Aarhus stiger med 1,6 procent fra 2013

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Efterårets nedtur fortsætter. december 2011

VÆKST BAROMETER. Efterårets nedtur fortsætter. december 2011 VÆKST BAROMETER december Efterårets nedtur fortsætter Den negative tendens fra sensommerens måling fortsætter i konjunkturmålingen for 1. kvartal 2012. Opsvinget er tydeligt sat på pause. Flere virksomheder

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere