BESKRIVELSESVÆRKTØJER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKRIVELSESVÆRKTØJER"

Transkript

1 OVERSIGT OVER MUST-METODENS TEKNIKKER OG BESKRIVELSESVÆRKTØJER MUST/CIT-projektet - WM-data Consulting A/S Projekt: Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser; CIT projekt #062 Deltagere: Jesper Simonsen, MUST-gruppen, Datalogi, Roskilde Universitetscenter; Tax Audit Solutions, WM-data Consulting A/S Dato: 13/9-98 Version: 1.0

2 Oversigt over MUST-metodens Teknikker og Beskrivelsesværktøjer Denne oversigt præsenterer MUST-metodens teknikker og beskrivelsesværktøjer. Oversigten er kategoriseret og relateret i forhold til: De 6 vidensområder nævnt i MUST-metodens princip 3: Design som kommunikationsproces (der refereres til nummereringen i figuren nedenfor). Metodens 5 hovedopgaver (der refereres til nummereringen nedenfor). Den litteratur, som er angivet i MUST-litteraturoversigt, juni 1998 (der refereres til nummereringen i denne litteraturoversigt). 6 vidensområder Brugernes nuværende arbejde Nyt IT-system Teknologiske muligheder Abstrakt viden Relevante strukturer af brugernes nuværende arbejde 2 Visioner og designforslag 5 Overblik over teknologiske muligheder 4 Konkrete erfaringer Konkrete erfaringer med brugernes nuværende arbejde 1 Konkrete erfaringer med det nye system 6 Konkrete erfaringer med teknologiske muligheder 3 6 vidensområder i design mht. kommunikationen mellem designer og bruger [21]. 5 hovedopgaver 1) Projektetablering Resultat: Projektgrundlag 2) Strategisk analyse Resultat: Valg af arbejdsdomæner 3) Dybtgående analyser af udvalgte arbejdsdomæner Resultat: Behov og muligheder 4) Udvikling af visioner for den samlede forandring Resultat: Visioner med designforslag 5) Forankring af visioner Resultat: Forståelse for- og accept af visioner Version /9-98 Side 2

3 Oversigt Teknik/beskrivelsesværktøj Vidensområdopgave Observation , 19, 18, 13, 21 Video-optagelser , 13, 18, 19, 20 Tænke højt forsøg 1, , 18 Interview (in-situ) 1, 2 3 (div.) + note Interview 2 1, 2, 3, 4 (div.) + note Dokumentanalyse 2 1, 2, 3 13 Prompted reflection Tegning/rige billeder 2 1, 2, 3 (div.) Collage Wall-graph , 18, 19 Kommunikationsmodel Kulturmodel (org./arb.plads) 2 3 1, 2, 3, 4 Rollemodel Funktionsanalyse/model , 14, 15, 17 Analyse af eks. systemer 2, 4 2, 3, 4 (div.) Workshop 2, 5 3, 4, 5 (div.) Fremtidsværksted 2, 5 3, 4 5, 8 Affinity diagramming 2, 5 3, 4 16 ER-diagram 2, 5 4 (11, 21) Høringer 2, , 11 Kortlægning (diagn.) 2, (->) 5 3, 5 3, 13, 10 + note Kortlægning (virtuel) 5, (<-) 4 4, 5 3, 13, 10 + note IT-demo/virksomhedsbesøg 3, 4 4, 5 13 Designskitser 5 4 3, 10, 11, 12, 13, 14, 21 Mock-ups , 21 Konfigurationer 5 4 Scenario 5 4, 5 10, 11 (+ ex.) Prototyper 5, 6 4, 5 12, 10, 11, 21 Referencelinieplanlægning - (alle) 13, 10 Reviews - (alle) 10 Version /9-98 Side 3

4 Observation , 19, 18, 13, 21 Den mest centrale teknik til vidensområde 1 er observation. Observation er også den centrale etnografiske teknik. Observation kan give unik viden som ikke kan opnås ved teknikker som fx interview og tænke højt forsøg. Der skelnes mellem deltagende og passiv observation. Ved passiv observation bryder man ikke ind, men agerer som fluen på væggen. Ved deltagende observation kan undervejs bryde ind med spørgsmål og kommentarer. Observation er tidskrævende og kræver som regel, at relevante arbejdsdomæner (som skal observeres) på forhånd er nærmere identificeret. Video-optagelser , 13, 18, 19, 20 Video-optagelser kan benyttes som middel til (detaljeret) observation. De kan efterfølgende nærmere analyseres og evt. annoteres (med diverse annotationsværktøjer). Video-optagelser kan også sammenholdes med logging af IT-systemer der benyttes ved observationen (kendt fra usability-labs). Analyse og annotation af video-optagelser er meget tidskrævende. Video-optagelser er effektive som middel til at konfrontere andre (brugeren) med specifikke arbejdssituationer. Fx kan man sætte dagsorden ved at vise et bestemt klip af den arbejdsproces, som ønskes nærmere analyseret i samarbejde med brugeren. Video-optagelser er også effektive til formidling, fx af brug af ny IT som observeret (video-optaget) ved et virksomhedsbesøg (se denne teknik). Tænke højt forsøg 1, , 18 Tænke højt forsøg benyttes især som alternativ til passiv/deltagende observation, ved arbejdsprocesser som er svære at se, fx når en person arbejder alene med papirer eller ved sin PC. Personen bedes om at tænke højt og forklare hvad han/hun gør, mens det gøres. Dette kan få begrebsliggjort tavs (tacit) viden (vidensområde 1). Tænke højt forsøg kendes også fra usability-test af bl.a. brugergrænseflader, hvor teknikken traditionelt benyttes til at få forsøgspersoner til at tænke højt mens de benytter/afprøver en prototype (vidensområde 6). Version /9-98 Side 4

5 Interview (in-situ) 1, 2 3 (div.) + note Interview (in-situ): open-ended interviews in-situ provide an opportunity to "check"/complement the answers given by looking at - and eventually collecting - forms, reports or artifacts used or created in the work processes, and with the opportunity to obtain background information of the contextual aspects of the work process (number of interruptions, office/workplace layout, etc.) Interview 2 1, 2, 3, 4 (div.) + note Interview: structured or unstructured interview in a situation "set up" for an interview detached from the work setting of the person interviewed (e.g. in a meeting room, with no phone calls to interrupt, etc.) Dokumentanalyse 2 1, 2, 3 13 Document analysis: much basic information about the organizational context of a department may be found in official written material like annual reports, organization diagrams, also work manuals may provide valuable information; from observation and interviews forms and reports may be obtained which then provide valuable reference to details of work. Dokumentanalyse benyttes typisk dels til at opnå et første overblik over virksomheden (hovedopgave 1), dels til at analysere strategier, relaterede projekter/initiativer som forundersøgelsen skal forholde sig til (hovedopgave 2), og endelig som nærmere studier af dokumenter der benyttes i udvalgte arbejdsprocesser, fx formularer, planer og lign. (hovedopgave 3). Prompted reflection Prompted reflection: two or more workplace members are asked to describe - to each other and the outsider - how they perceive their work, problems, and improvements; documented by a shared drawing, notes, audio- or video recording. Version /9-98 Side 5

6 Tegning/rige billeder 2 1, 2, 3 (div.) Tegninger/rige billeder kalder vi også for børnetegninger. Pointen er, at der ikke på forhånd er nogen aftalt formalisme eller format for, hvordan tegningen opbygges. Tegninger kan bruges individuelt til at give overblik (fx. ifm. hovedopgave 1) men bruges mest typisk hvor flere deltager og sammen tegner på tavler, flipovers eller store stykker papir (hovedopgave 3). Tegninger fungerer meget effektivt som en slags referencemodel man refererer til (fx ser/peger på) og redigerer i samtidig med, at man diskuterer, analyserer og skitserer arbejdsdomæner. Tegninger er effektive til at skitsere og give overblik over sammenhængende arbejdsprocesser (forretningsprocesser). Tegninger kan også (efterfølgende) bruges når et emne skal præsenteres. Ofte hjælper tegningen til at sætte dagsorden for diskussionen og til at fokusere på bestemte problemer ved - og/eller ideer til - bestemte aspekter af en arbejdsproces. Collage Collagen er opbygget som tegninger/rige billeder men tilføjes forskellige artefakter fra arbejdsdomænet som sættes på collagen: Fx kan diverse formularer/dokumenter/udprint der benyttes klistres på collagen ligesom billeder af typiske genstande der indgår i arbejdet kan indgå i collagen. Wall-graph , 18, 19 En wall-graph (væggraf) er en sammenhængende beskrivelse af hel forretningsproces, hvori flere aktører indgår, skrevet i deres eget sprog (af dem selv) og på en portabel rulle papir. Væggrafen kan tilføjes en enkel struktur, fx at alle processer (funktioner) skrives for oven og alle data der indgår skrives for neden. Væggrafen optegnes af de personer, som indgår i forretningsprocessen. Forskellige aktører/roller kan evt. benytte forskellige farver. Formålet med væggrafen er at få optegnet et helt billede af en forretningsproces, hvor mange aktører indgår, hvor der er høj grad af koordination, og hvor den enkelte aktør sjældent har det fulde overblik over processen. Version /9-98 Side 6

7 Kommunikationsmodel Kommunikationsmodellen optegner hvem der kommunikerer med hvem; gennem hvilket medie; og hvor er der optræder breakdowns. Modellen er inspireret af sproghandlingsteorien (language/action approach) bl.a. fra Searle, Winograd og Flores. Modellen eger sig specielt til kommunikationstunge situationer/enheder som fx et kontrolrum (lufthavn, undergrundsstation, kraftværk, TV/radiostudie m.m.). Modellen giver overblik over kommunikationsveje og understøtter derved en analyse af hvor kommunikative breakdowns kan opstå. Modellen inkluderer tre principper for, hvordan de identificerede breaddowns kan understøttes af IT. Kulturmodel (org./arb.plads) 2 3 1, 2, 3, 4 Kulturmodellen og kulturanalysen angår kulturen på en arbejdsplads og/eller en organisation/virksomhed. Der er altså ikke tale om fremmede kulturer som fx kulturen i et andet land end Danmark, men at arbejdspladsen anskues som en kultur. Kulturanalysen er inspireret af Scheins kulturbegreber og kulturen forsøges bl.a. afdækket ved at spørge til den bagvedliggende mening som manifesteres i fysiske artefakter, udtrykkes ved symboler og dramatiseres gennem handlinger. Kulturmodeller benyttes også som en slags context models, uden explicit brug af Scheins begreber, bl.a. i Contextual Design (Beyer og Holtzblatt, 1998). Rollemodel Rollemodellen benytter metaforer for arbejdsområder: Fx kan en journalist i sit arbejde spille en rolle som forfatter, researcher/forsker, formidler, programvært eller producer. Til hver af disse roller kan der være forskellige behov for IT-støtte. Svarer på ideplanet til metaforisk design (se reference 8). Version /9-98 Side 7

8 Funktionsanalyse/model , 14, 15, 17 Teknik og beskrivelsesværktøj, der specielt er anvendeligt til hovedopgave 2 (strategisk analyse). Functional analysis has a starting point in the organisation's overall business strategy and aims at pointing out where, i.e. within which work domains, IT-support should be applied. Functional analysis aims at aligning the design of IT-support with the business strategy and the organisational environment. The result of functional analysis should be to identify the work domains within the work system that should be supported with IT and thus be in focus of the design project. Functional analysis provides a conceptual framework and guidelines for modelling the work system in question and its function towards its environment. The focus is on the functional requirements of the environment, of the work system in question, in order to clarify how the function of the work system corresponds to the equivalent requirements, needs, conditions, constraints, and demands from the environment. The analysis thus clarifies the potentials for investments in IT-support and it investigates organisational, economical, and technical limitations. It involves development of an understanding of the organisation's situation on a competitive market, which parts of the organisation need to be strengthened and how this relates to the current design project, identification and analysis of customers and suppliers (internal and/or external), and which products and services the organisation should provide. Analyse af eks. systemer 2, 4 2, 3, 4 (div.) Analysis of existing systems: a new system may have to be integrated with or partly replace existing systems, both functionally and with respect to data, so such systems have to be studied; study documentation, conduct workshops or observation to identify problems with the use of existing systems. Version /9-98 Side 8

9 Workshop 2, 5 3, 4, 5 (div.) Workshop er egentlig en samlet betegnelse for en række forskellige teknikker, som typisk udføres på workshop-form. Workshop: participatory technique for analysis, design or evaluation purposes; analysis: designers and users work on developing and articulating a common understanding of the workplace, e.g. by using a wall-graph, or by mapping. A shared drawing might depict flow of work, information needs, use of tools, results of work, etc. design: designers and users work on generating ideas or visions of computer support (e.g. by brainstorming, affinity diagramming, future workshop, ER-modeling) - or with detailing a promising design idea. evaluation: designers and users work on evaluating a design idea by relating the vision to the shared understanding of users present work in the specific organizational setting (e.g. by evaluating a prototype); the intention is to judge if the design idea is realistic, and not merely a "good" idea which is unrealistic in the actual work setting due to economy or preferred ways of working. ER-diagram 2, 5 4 (11, 21) ER-diagrammeringsteknikken er en effektiv teknik til datamodellering, der i en simpel form relativt enkelt kan introduceres til udenforstående (der kender til de informationer der er tale om), så de kan deltage i at diagrammeringen. Give overblik over data- og informationssammenhænge og kan benyttes som udgangspunkt for prototyper og til estimering af omfang og kompleksitet af systemets funktioner. Høringer 2, , 11 Høringer er en teknik der specielt retter sig mod hovedopgave 5 (forankring). Princippet bag høringer er, at medarbejderne i virksomheden får lejlighed til at gennemgå og kommentere (høres om) væsentlige produkter fra forundersøgelsen, inden der tages endelig stilling hertil. Produkterne kan typisk være resultaterne fra hovedopgaverne (fx udkast til projektgrundlag, identificerede behov/problemer og forslag til deres løsning, m.m.). Høringer er måske specielt relevante i virksomheder der formelt eller uformelt er demokratisk styret eller hvor virksomhedskulturen betinger, at medarbejderne mere bredt tages med på råd, før større beslutninger gennemføres. Version /9-98 Side 9

10 Kortlægning (diagn.) 2, (->) 5 3, 5 3, 13, 10 + note Kortlægning (virtuel) 5, (<-) 4 4, 5 3, 13, 10 + note Kortlægning er en teknik til at bearbejde og strukturere den argumentation, der får et behov/problem til at hænge sammen med en foreslået løsning. Der skelnes mellem diagnostisk kortlægning, hvor fokus er på behov/problem, årsag, konsekvens og løsningsforslag, samt virtuel kortlægning, hvor fokus er på løsningsforslag, handlinger, konsekvenser og vurdering. Diagnostisk kortlægning benyttes primært ved hovedopgave 3 og skaber sammenhæng mellem behov/problem og løsningsforslag, dvs. mellem vidensområde 2 og 5. Virtuel kortlægning benyttes primært ved hovedopgave 4 og kan skabe sammenhæng mellem løsningsmuligheder og måden de kan gennemøres på, dvs. mellem vidensområde 4 og 5. Kortlægning bidrager til hovedopgave 5 (forankring) idet der skabes argumentation for (rationalet bag) hvorfor de foreslåede løsningsforslag er relevante (diagnostisk kortlægning) og den indsats der skal til for at realisere løsningsforslagen (virtuel kortlægning). IT-demo/virksomhedsbesøg 3, 4 4, 5 13 Expose to technical options: the idea is to give users an idea of the options in relation to technology or work organization; by demonstrating typical products or by visiting other companies or "show rooms"; a third option is to conduct a market survey to identify relevant technological options. Teknikken er den væsentligste (og eneste) teknik i MUST-metoden der fokuserer på vidensområde 3 og 4. Der kan skelnes mellem følgende måder at udføre teknikken på: Gennemføre virksomhedsbesøg hvor den planlagte teknologi benyttes. Det er væsentligt, at virksomheden der besøges er en fortrolig partner, som åbent kan fortælle om såvel fordele som problemer. Sådanne besøg giver mulighed for at observere og vurdere systemet og anvendelsen af det. Også erfaringer med indførelsen af systemet kan formidles ved virksomhedsbesøg. Demonstration hos en leverandør eller på en udstilling, hvor flere leverandører viser deres produkter frem. Markedsundersøgelser, fx baseret på fagblade, brochurer og specifikationer. Version /9-98 Side 10

11 Designskitser 5 4 3, 10, 11, 12, 13, 14, 21 Designskitser er tegninger der viser det foreslåede system og dets anvendelse (dvs. skitserer både systemet og den tilhørende arbejdsproces). Designskitser kan i princippet anskues som tegninger/rige billeder eller collager (se disse beskrivelsesværktøjer), som er anvendt på vidensområde 5 (i stedet for vidensområde 3). Mock-ups , 21 Mock-ups er papir-prototyper, dvs. et forsøg på at udvikle en prototype uden at have nogen computer til rådighed. Mock-ups kan ofte anskues som en designskitse, hvor der fokuseres på at modellere (aspekter af) brugergrænsefladen. Konfigurationer 5 4 Konfigurationer er figurer der viser en teknisk oversigt over systemets hardware, software og tilhørende netværk. Anvendelsen af systemet vises ikke i konfigurationer. Konfigurationer ses ofte i traditionelle tilbud fra leverandøren men benyttes sjældent i forundersøgelser. Scenario 5 4, 5 10, 11 (+ ex.) Scenarier er en teknik til at visualisere, hvordan et foreslået IT-system i praksis vil blive benyttet, dvs. hvilke konsekvenser indførelsen af det kan have. Scenarier er beskrivelser i prosastil, der eksemplificerer en fremtidig arbejdspraksis og arbejdsorganisering, når systemet anvendes. Scenarier kan illustrere brugen af systemet set fra forskellige brugeres perspektiv. Scenarier tager udgangspunkt i brugernes begrebsliggørelse af arbejdskonteksten (hvor fx use-cases i modsætning hertil tager udgangspunkt i en objektorienterede begreber). Typisk omfatter et scenario en bestemt forretningsproces og ofte kan tegninger/rige billeder og design skitser bruges som udgangspunkt for formuleringen af scenariet. Version /9-98 Side 11

12 Prototyper 5, 6 4, 5 12, 10, 11, 21 Prototyping: prototyping a new system is a way of experimenting with a new system before it is actually build; we distinguish between different levels of prototyping depending on the intention with the experiment, the completeness of the prototype, and the extension of the experimentation with the prototype; horizontal: a very simple model of the new system - maybe just a mock up - may be demonstrated at a design workshop and evaluated on the background of the shared understanding of work processes to be supported. vertical: a more stable model of the system which is used in the daily work; conduct an experiment where the prototype is used for a fixed period of time for specific work tasks, and then evaluated. experimental: a certain level of expertise and experience with a specific type of system, e.g. electronic communication, is often needed in order to decide whether more advanced technology is appropriate; this experience may be obtained by conducting an experiment where e.g. a whole department use a standard product or an elaborated prototype for a fixed period of time. Udvikling af prototyper kan med fordel følge det videnskabelige princip for eksperimenter: Opstilling af hypotese -> valg af metode til afprøvning/test af hypotese -> udførelse af eksperiment og indsamling af data -> validering af resultat -> verificering/falsificering/revidering af hypotese. Referencelinieplanlægning - (alle) 13, 10 Reviews - (alle) 10 Disse teknikker kan benyttes til projektstyring gennem alle hovedopgaver og kan ikke relateres til nogen specielle vidensområder. De nævnes i denne oversigt fordi de er vigtige teknikker som MUST-metoden altid anbefaler brugen af. Version /9-98 Side 12

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

HUGH BEYER AND KAREN HOLTZBLATT. Contextual Design is a state-of-the-art approach to designing products directly from a

HUGH BEYER AND KAREN HOLTZBLATT. Contextual Design is a state-of-the-art approach to designing products directly from a CONTEXTUAL DESIGN HUGH BEYER AND KAREN HOLTZBLATT Don Bishop 1997 Artville, LLC Contextual Design is a state-of-the-art approach to designing products directly from a designer s understanding of how the

Læs mere

Design:Lab. En struktureret proces til dialog med brugere. INFORMATIK OSLO 24. September 2009. Eva Brandt, Ph.D. Lektor, Danmarks Designskole

Design:Lab. En struktureret proces til dialog med brugere. INFORMATIK OSLO 24. September 2009. Eva Brandt, Ph.D. Lektor, Danmarks Designskole Design:Lab En struktureret proces til dialog med brugere Eva Brandt Danmarks Designskole Dansk Center for Designforskning 1995-1999 User Centered Design Gr. Industrial Ph.D. Nessie Smart Window Vision

Læs mere

2a. Conceptual Modeling Methods

2a. Conceptual Modeling Methods ICT Enhanced Buildings Potentials IKT og Videnrepræsentationer - ICT and Knowledge Representations. 2a. Conceptual Modeling Methods Cand. Scient. Bygningsinformatik. Semester 2, 2010. CONTENT Conceptual

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Program: Vision & kohærens. Analyse & insights Pause. Syntese & experience Vision & Valuebased Methodology m.

Program: Vision & kohærens. Analyse & insights Pause. Syntese & experience Vision & Valuebased Methodology m. Master i User Experience Design Søren Bolvig, bolvig@hum.aau.dk, 07.10.12 Program: Vision & kohærens 13.00-14.00 Vision & Valuebased Methodology m. øvelse 14.00-15.00 Designetnografi m. øvelse Analyse

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element

IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element Miljø, klima og forretningsudvikling i godstransport 24. Oktober 2013 IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element Sustainability Manager, IKEA Jonas Engberg Visionen At skabe en bedre

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identitet 2011 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identity The social web, i.e. the usage of the web to support the social process, represents a space in which people have the possibility to express

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Centre for Facilities Management, DTU DFM Netværk GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Kgs. Lyngby, 21. Mai 2015 PROGRAM Kl. 14.00-14.10: Velkomst - Per Anker Jensen, CFM Kl. 14.10-14.45: Sony og Innovation

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla SOFTWARE PROCESSES Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla Hvad er en software proces? Et struktureret sæt af AKTIVITETER, hvis mål er udvikling af software. En software proces model er en abstrakt

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Independent Living & EU s 7. Rammeprogram

Independent Living & EU s 7. Rammeprogram Independent Living & EU s 7. Rammeprogram EU Baggrund Et eksempel Diskussion: Samarbejds- og projektmuligheder Morten Kyng, Center for Pervasive Healthcare, IT-byen Katrinebjerg sundhedsitnet 9. Februar

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Database. lv/

Database. lv/ Database 1 Database Design Begreber 1 Database: En fælles samling af logiske relaterede data (informationer) DBMS (database management system) Et SW system der gør det muligt at definer, oprette og vedligeholde

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Forelæsning den 18. marts 2002

Forelæsning den 18. marts 2002 1. Spørgsmål & Svar Forelæsning den 18. marts 2002 2. Contextual Design Part 6 Prototyping 3. Systemudvikling via Prototyper. Systemarbejde, E85, Frøkjær 1985, 12 p. Findes på kursets hjemmeside 4. To

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Mock-ups in Design. Infinit Interessegruppemøde CSC Scandihealth 20/1 2011. Lars Bo Larsen lbl@es.aau.dk

Mock-ups in Design. Infinit Interessegruppemøde CSC Scandihealth 20/1 2011. Lars Bo Larsen lbl@es.aau.dk Mock-ups in Design Infinit Interessegruppemøde CSC Scandihealth 20/1 2011 Lars Bo Larsen lbl@es.aau.dk Outline Different kinds of prototyping low fidelity (aka mock-ups / paper prototypes) high fidelity

Læs mere

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Jan Stage Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg Universitet, Institut for Datalogi jans@cs.aau.dk Oversigt Betydningen af usability-arbejde

Læs mere

Usability-arbejde i virksomheder

Usability-arbejde i virksomheder Usability-arbejde i virksomheder Jan Stage Professor, PhD Forskningsleder i Information Systems (IS) og Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg University, Department of Computer Science jans@cs.aau.dk

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Patentering af software

Patentering af software Patentering af software Hvad og hvordan? js@inspicos.com European Patent Attorney Overblik Hvad skal al balladen til for? Hvad står der i loven? Hvad gør man så for at beskytte sin software? Hvad kan man

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

Forelæsning den 31. marts 2003

Forelæsning den 31. marts 2003 Forelæsning den 31. marts 2003 1. Spørgsmål & Svar: (a) Aflevering af Delopgave 1 for Det Gennemgående Udviklingsprojekt udskydes én uge til 14.04.03; (b) Ingen forelæsning den 07.04.03 (c) De to konsoliderede

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

SCENARIER. Forelæser: Nanna Inie September 2015

SCENARIER. Forelæser: Nanna Inie September 2015 SCENARIER Forelæser: Nanna Inie September 2015 dagsorden: feedback på skriveøvelse dagens case ontologi // epistemologi scenarier - åh min gud det er fedt herlighedscitater Når det er sagt, så er det afgørende

Læs mere

Statusrapport for 1999. Slutrapport

Statusrapport for 1999. Slutrapport Statusrapport for 1999 afslutningen af CIT-projekt #062 & Slutrapport regnskab for 1999 Projekt: Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser; CIT projekt #062 Deltagere: DR-Radio; H:S Informatik; WM-data

Læs mere

Fart på SAP HANA. Sådan laver du analyser direkte på dine data i realtid. Copyright 2012 FUJITSU. Fujitsu IT Future, København, den 16.

Fart på SAP HANA. Sådan laver du analyser direkte på dine data i realtid. Copyright 2012 FUJITSU. Fujitsu IT Future, København, den 16. Fart på SAP HANA Sådan laver du analyser direkte på dine data i realtid 0 Flemming Grand Saphira Consulting Mobile: +45 30 78 45 86 Email: flemming.grand@saphiraconsulting.com Allan Christiansen Fujitsu

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations older Professor Brian Vinter Niels Bohr Institute KU ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations Prototypin

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Datalogi V-Systemdesign og HCI

Datalogi V-Systemdesign og HCI Datalogi V-Systemdesign og HCI 4. feb 2002 I kurset behandles emnerne interaktive systemer, systemudvikling og projektledelse. Fokus er indledende tilegnelse af metoder, teknikker og værktøjer, som effektivt

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Mere for mindre Laboratorier som et bidrag? Christian Bason Innovationschef, MindLab

Mere for mindre Laboratorier som et bidrag? Christian Bason Innovationschef, MindLab Mere for mindre Laboratorier som et bidrag? Christian Bason Innovationschef, MindLab Laboratorier er redskaber til systematisk problemløsning. Laboratorier: En definition 1. The active involvement of users

Læs mere

Fremtidens dokument. Inspired Customer Communication. GMC Software Technology. Henrik Nørby GMC Partner Management.

Fremtidens dokument. Inspired Customer Communication. GMC Software Technology. Henrik Nørby GMC Partner Management. Inspired Customer Communication Fremtidens dokument GMC Software Technology Henrik Nørby GMC Partner Management November 26, 2014 B2C Enterprise Communications i dag +20 technologically different Channels

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Jacob Primault, Manager, Rambøll Management Consulting Master in economics PRINCE2, MSP, MoP

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

isearch Testsamling til evaluering af integreret søgning

isearch Testsamling til evaluering af integreret søgning isearch Testsamling til evaluering af integreret søgning Marianne Lykke, Peter Ingwersen, Birger Larsen, Haakon Lund og Toine Bogers DEFF projekt 2008-2009 Dagens emner Projektets formål og problemstilling

Læs mere

I dag. Velkommen Program: 9.00: Oplæg v. Nis 10.00: Mødes med techno-folk 11.00: Oplæg v. Tanja 13.00: Øvelser (formidling)

I dag. Velkommen Program: 9.00: Oplæg v. Nis 10.00: Mødes med techno-folk 11.00: Oplæg v. Tanja 13.00: Øvelser (formidling) Design & etnografi - Med udgangspunkt Heath & Luff (1992): Collaboration and control; Crisis management and multimedia technology in London Underground line control rooms. I dag Velkommen Program: 9.00:

Læs mere

DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. 10. Oktober 2013 #6 Designproces + Projektstart

DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. 10. Oktober 2013 #6 Designproces + Projektstart DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME 10. Oktober 2013 #6 Designproces + Projektstart DAGEN I DAG Designprocessen [Pause] Om delaflevering Gruppedannelse [Pause] Gruppeøvelse og projektstart DESIGNPROCESSEN

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Morten Skovgaard Olsen Gennemsnitstemperatur i Arktis Alle dele af kryosfæren påvirkes Havis Havis Økosystemer Feedbacks Katey Walter Anthony, UAF Muligheder og udfordringer

Læs mere

TEKNIKKER TIL DATAINDSAMLING kapitel 7. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

TEKNIKKER TIL DATAINDSAMLING kapitel 7. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk TEKNIKKER TIL DATAINDSAMLING kapitel 7 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til brugsoplevelsen

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere