BESKRIVELSESVÆRKTØJER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKRIVELSESVÆRKTØJER"

Transkript

1 OVERSIGT OVER MUST-METODENS TEKNIKKER OG BESKRIVELSESVÆRKTØJER MUST/CIT-projektet - WM-data Consulting A/S Projekt: Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser; CIT projekt #062 Deltagere: Jesper Simonsen, MUST-gruppen, Datalogi, Roskilde Universitetscenter; Tax Audit Solutions, WM-data Consulting A/S Dato: 13/9-98 Version: 1.0

2 Oversigt over MUST-metodens Teknikker og Beskrivelsesværktøjer Denne oversigt præsenterer MUST-metodens teknikker og beskrivelsesværktøjer. Oversigten er kategoriseret og relateret i forhold til: De 6 vidensområder nævnt i MUST-metodens princip 3: Design som kommunikationsproces (der refereres til nummereringen i figuren nedenfor). Metodens 5 hovedopgaver (der refereres til nummereringen nedenfor). Den litteratur, som er angivet i MUST-litteraturoversigt, juni 1998 (der refereres til nummereringen i denne litteraturoversigt). 6 vidensområder Brugernes nuværende arbejde Nyt IT-system Teknologiske muligheder Abstrakt viden Relevante strukturer af brugernes nuværende arbejde 2 Visioner og designforslag 5 Overblik over teknologiske muligheder 4 Konkrete erfaringer Konkrete erfaringer med brugernes nuværende arbejde 1 Konkrete erfaringer med det nye system 6 Konkrete erfaringer med teknologiske muligheder 3 6 vidensområder i design mht. kommunikationen mellem designer og bruger [21]. 5 hovedopgaver 1) Projektetablering Resultat: Projektgrundlag 2) Strategisk analyse Resultat: Valg af arbejdsdomæner 3) Dybtgående analyser af udvalgte arbejdsdomæner Resultat: Behov og muligheder 4) Udvikling af visioner for den samlede forandring Resultat: Visioner med designforslag 5) Forankring af visioner Resultat: Forståelse for- og accept af visioner Version /9-98 Side 2

3 Oversigt Teknik/beskrivelsesværktøj Vidensområdopgave Observation , 19, 18, 13, 21 Video-optagelser , 13, 18, 19, 20 Tænke højt forsøg 1, , 18 Interview (in-situ) 1, 2 3 (div.) + note Interview 2 1, 2, 3, 4 (div.) + note Dokumentanalyse 2 1, 2, 3 13 Prompted reflection Tegning/rige billeder 2 1, 2, 3 (div.) Collage Wall-graph , 18, 19 Kommunikationsmodel Kulturmodel (org./arb.plads) 2 3 1, 2, 3, 4 Rollemodel Funktionsanalyse/model , 14, 15, 17 Analyse af eks. systemer 2, 4 2, 3, 4 (div.) Workshop 2, 5 3, 4, 5 (div.) Fremtidsværksted 2, 5 3, 4 5, 8 Affinity diagramming 2, 5 3, 4 16 ER-diagram 2, 5 4 (11, 21) Høringer 2, , 11 Kortlægning (diagn.) 2, (->) 5 3, 5 3, 13, 10 + note Kortlægning (virtuel) 5, (<-) 4 4, 5 3, 13, 10 + note IT-demo/virksomhedsbesøg 3, 4 4, 5 13 Designskitser 5 4 3, 10, 11, 12, 13, 14, 21 Mock-ups , 21 Konfigurationer 5 4 Scenario 5 4, 5 10, 11 (+ ex.) Prototyper 5, 6 4, 5 12, 10, 11, 21 Referencelinieplanlægning - (alle) 13, 10 Reviews - (alle) 10 Version /9-98 Side 3

4 Observation , 19, 18, 13, 21 Den mest centrale teknik til vidensområde 1 er observation. Observation er også den centrale etnografiske teknik. Observation kan give unik viden som ikke kan opnås ved teknikker som fx interview og tænke højt forsøg. Der skelnes mellem deltagende og passiv observation. Ved passiv observation bryder man ikke ind, men agerer som fluen på væggen. Ved deltagende observation kan undervejs bryde ind med spørgsmål og kommentarer. Observation er tidskrævende og kræver som regel, at relevante arbejdsdomæner (som skal observeres) på forhånd er nærmere identificeret. Video-optagelser , 13, 18, 19, 20 Video-optagelser kan benyttes som middel til (detaljeret) observation. De kan efterfølgende nærmere analyseres og evt. annoteres (med diverse annotationsværktøjer). Video-optagelser kan også sammenholdes med logging af IT-systemer der benyttes ved observationen (kendt fra usability-labs). Analyse og annotation af video-optagelser er meget tidskrævende. Video-optagelser er effektive som middel til at konfrontere andre (brugeren) med specifikke arbejdssituationer. Fx kan man sætte dagsorden ved at vise et bestemt klip af den arbejdsproces, som ønskes nærmere analyseret i samarbejde med brugeren. Video-optagelser er også effektive til formidling, fx af brug af ny IT som observeret (video-optaget) ved et virksomhedsbesøg (se denne teknik). Tænke højt forsøg 1, , 18 Tænke højt forsøg benyttes især som alternativ til passiv/deltagende observation, ved arbejdsprocesser som er svære at se, fx når en person arbejder alene med papirer eller ved sin PC. Personen bedes om at tænke højt og forklare hvad han/hun gør, mens det gøres. Dette kan få begrebsliggjort tavs (tacit) viden (vidensområde 1). Tænke højt forsøg kendes også fra usability-test af bl.a. brugergrænseflader, hvor teknikken traditionelt benyttes til at få forsøgspersoner til at tænke højt mens de benytter/afprøver en prototype (vidensområde 6). Version /9-98 Side 4

5 Interview (in-situ) 1, 2 3 (div.) + note Interview (in-situ): open-ended interviews in-situ provide an opportunity to "check"/complement the answers given by looking at - and eventually collecting - forms, reports or artifacts used or created in the work processes, and with the opportunity to obtain background information of the contextual aspects of the work process (number of interruptions, office/workplace layout, etc.) Interview 2 1, 2, 3, 4 (div.) + note Interview: structured or unstructured interview in a situation "set up" for an interview detached from the work setting of the person interviewed (e.g. in a meeting room, with no phone calls to interrupt, etc.) Dokumentanalyse 2 1, 2, 3 13 Document analysis: much basic information about the organizational context of a department may be found in official written material like annual reports, organization diagrams, also work manuals may provide valuable information; from observation and interviews forms and reports may be obtained which then provide valuable reference to details of work. Dokumentanalyse benyttes typisk dels til at opnå et første overblik over virksomheden (hovedopgave 1), dels til at analysere strategier, relaterede projekter/initiativer som forundersøgelsen skal forholde sig til (hovedopgave 2), og endelig som nærmere studier af dokumenter der benyttes i udvalgte arbejdsprocesser, fx formularer, planer og lign. (hovedopgave 3). Prompted reflection Prompted reflection: two or more workplace members are asked to describe - to each other and the outsider - how they perceive their work, problems, and improvements; documented by a shared drawing, notes, audio- or video recording. Version /9-98 Side 5

6 Tegning/rige billeder 2 1, 2, 3 (div.) Tegninger/rige billeder kalder vi også for børnetegninger. Pointen er, at der ikke på forhånd er nogen aftalt formalisme eller format for, hvordan tegningen opbygges. Tegninger kan bruges individuelt til at give overblik (fx. ifm. hovedopgave 1) men bruges mest typisk hvor flere deltager og sammen tegner på tavler, flipovers eller store stykker papir (hovedopgave 3). Tegninger fungerer meget effektivt som en slags referencemodel man refererer til (fx ser/peger på) og redigerer i samtidig med, at man diskuterer, analyserer og skitserer arbejdsdomæner. Tegninger er effektive til at skitsere og give overblik over sammenhængende arbejdsprocesser (forretningsprocesser). Tegninger kan også (efterfølgende) bruges når et emne skal præsenteres. Ofte hjælper tegningen til at sætte dagsorden for diskussionen og til at fokusere på bestemte problemer ved - og/eller ideer til - bestemte aspekter af en arbejdsproces. Collage Collagen er opbygget som tegninger/rige billeder men tilføjes forskellige artefakter fra arbejdsdomænet som sættes på collagen: Fx kan diverse formularer/dokumenter/udprint der benyttes klistres på collagen ligesom billeder af typiske genstande der indgår i arbejdet kan indgå i collagen. Wall-graph , 18, 19 En wall-graph (væggraf) er en sammenhængende beskrivelse af hel forretningsproces, hvori flere aktører indgår, skrevet i deres eget sprog (af dem selv) og på en portabel rulle papir. Væggrafen kan tilføjes en enkel struktur, fx at alle processer (funktioner) skrives for oven og alle data der indgår skrives for neden. Væggrafen optegnes af de personer, som indgår i forretningsprocessen. Forskellige aktører/roller kan evt. benytte forskellige farver. Formålet med væggrafen er at få optegnet et helt billede af en forretningsproces, hvor mange aktører indgår, hvor der er høj grad af koordination, og hvor den enkelte aktør sjældent har det fulde overblik over processen. Version /9-98 Side 6

7 Kommunikationsmodel Kommunikationsmodellen optegner hvem der kommunikerer med hvem; gennem hvilket medie; og hvor er der optræder breakdowns. Modellen er inspireret af sproghandlingsteorien (language/action approach) bl.a. fra Searle, Winograd og Flores. Modellen eger sig specielt til kommunikationstunge situationer/enheder som fx et kontrolrum (lufthavn, undergrundsstation, kraftværk, TV/radiostudie m.m.). Modellen giver overblik over kommunikationsveje og understøtter derved en analyse af hvor kommunikative breakdowns kan opstå. Modellen inkluderer tre principper for, hvordan de identificerede breaddowns kan understøttes af IT. Kulturmodel (org./arb.plads) 2 3 1, 2, 3, 4 Kulturmodellen og kulturanalysen angår kulturen på en arbejdsplads og/eller en organisation/virksomhed. Der er altså ikke tale om fremmede kulturer som fx kulturen i et andet land end Danmark, men at arbejdspladsen anskues som en kultur. Kulturanalysen er inspireret af Scheins kulturbegreber og kulturen forsøges bl.a. afdækket ved at spørge til den bagvedliggende mening som manifesteres i fysiske artefakter, udtrykkes ved symboler og dramatiseres gennem handlinger. Kulturmodeller benyttes også som en slags context models, uden explicit brug af Scheins begreber, bl.a. i Contextual Design (Beyer og Holtzblatt, 1998). Rollemodel Rollemodellen benytter metaforer for arbejdsområder: Fx kan en journalist i sit arbejde spille en rolle som forfatter, researcher/forsker, formidler, programvært eller producer. Til hver af disse roller kan der være forskellige behov for IT-støtte. Svarer på ideplanet til metaforisk design (se reference 8). Version /9-98 Side 7

8 Funktionsanalyse/model , 14, 15, 17 Teknik og beskrivelsesværktøj, der specielt er anvendeligt til hovedopgave 2 (strategisk analyse). Functional analysis has a starting point in the organisation's overall business strategy and aims at pointing out where, i.e. within which work domains, IT-support should be applied. Functional analysis aims at aligning the design of IT-support with the business strategy and the organisational environment. The result of functional analysis should be to identify the work domains within the work system that should be supported with IT and thus be in focus of the design project. Functional analysis provides a conceptual framework and guidelines for modelling the work system in question and its function towards its environment. The focus is on the functional requirements of the environment, of the work system in question, in order to clarify how the function of the work system corresponds to the equivalent requirements, needs, conditions, constraints, and demands from the environment. The analysis thus clarifies the potentials for investments in IT-support and it investigates organisational, economical, and technical limitations. It involves development of an understanding of the organisation's situation on a competitive market, which parts of the organisation need to be strengthened and how this relates to the current design project, identification and analysis of customers and suppliers (internal and/or external), and which products and services the organisation should provide. Analyse af eks. systemer 2, 4 2, 3, 4 (div.) Analysis of existing systems: a new system may have to be integrated with or partly replace existing systems, both functionally and with respect to data, so such systems have to be studied; study documentation, conduct workshops or observation to identify problems with the use of existing systems. Version /9-98 Side 8

9 Workshop 2, 5 3, 4, 5 (div.) Workshop er egentlig en samlet betegnelse for en række forskellige teknikker, som typisk udføres på workshop-form. Workshop: participatory technique for analysis, design or evaluation purposes; analysis: designers and users work on developing and articulating a common understanding of the workplace, e.g. by using a wall-graph, or by mapping. A shared drawing might depict flow of work, information needs, use of tools, results of work, etc. design: designers and users work on generating ideas or visions of computer support (e.g. by brainstorming, affinity diagramming, future workshop, ER-modeling) - or with detailing a promising design idea. evaluation: designers and users work on evaluating a design idea by relating the vision to the shared understanding of users present work in the specific organizational setting (e.g. by evaluating a prototype); the intention is to judge if the design idea is realistic, and not merely a "good" idea which is unrealistic in the actual work setting due to economy or preferred ways of working. ER-diagram 2, 5 4 (11, 21) ER-diagrammeringsteknikken er en effektiv teknik til datamodellering, der i en simpel form relativt enkelt kan introduceres til udenforstående (der kender til de informationer der er tale om), så de kan deltage i at diagrammeringen. Give overblik over data- og informationssammenhænge og kan benyttes som udgangspunkt for prototyper og til estimering af omfang og kompleksitet af systemets funktioner. Høringer 2, , 11 Høringer er en teknik der specielt retter sig mod hovedopgave 5 (forankring). Princippet bag høringer er, at medarbejderne i virksomheden får lejlighed til at gennemgå og kommentere (høres om) væsentlige produkter fra forundersøgelsen, inden der tages endelig stilling hertil. Produkterne kan typisk være resultaterne fra hovedopgaverne (fx udkast til projektgrundlag, identificerede behov/problemer og forslag til deres løsning, m.m.). Høringer er måske specielt relevante i virksomheder der formelt eller uformelt er demokratisk styret eller hvor virksomhedskulturen betinger, at medarbejderne mere bredt tages med på råd, før større beslutninger gennemføres. Version /9-98 Side 9

10 Kortlægning (diagn.) 2, (->) 5 3, 5 3, 13, 10 + note Kortlægning (virtuel) 5, (<-) 4 4, 5 3, 13, 10 + note Kortlægning er en teknik til at bearbejde og strukturere den argumentation, der får et behov/problem til at hænge sammen med en foreslået løsning. Der skelnes mellem diagnostisk kortlægning, hvor fokus er på behov/problem, årsag, konsekvens og løsningsforslag, samt virtuel kortlægning, hvor fokus er på løsningsforslag, handlinger, konsekvenser og vurdering. Diagnostisk kortlægning benyttes primært ved hovedopgave 3 og skaber sammenhæng mellem behov/problem og løsningsforslag, dvs. mellem vidensområde 2 og 5. Virtuel kortlægning benyttes primært ved hovedopgave 4 og kan skabe sammenhæng mellem løsningsmuligheder og måden de kan gennemøres på, dvs. mellem vidensområde 4 og 5. Kortlægning bidrager til hovedopgave 5 (forankring) idet der skabes argumentation for (rationalet bag) hvorfor de foreslåede løsningsforslag er relevante (diagnostisk kortlægning) og den indsats der skal til for at realisere løsningsforslagen (virtuel kortlægning). IT-demo/virksomhedsbesøg 3, 4 4, 5 13 Expose to technical options: the idea is to give users an idea of the options in relation to technology or work organization; by demonstrating typical products or by visiting other companies or "show rooms"; a third option is to conduct a market survey to identify relevant technological options. Teknikken er den væsentligste (og eneste) teknik i MUST-metoden der fokuserer på vidensområde 3 og 4. Der kan skelnes mellem følgende måder at udføre teknikken på: Gennemføre virksomhedsbesøg hvor den planlagte teknologi benyttes. Det er væsentligt, at virksomheden der besøges er en fortrolig partner, som åbent kan fortælle om såvel fordele som problemer. Sådanne besøg giver mulighed for at observere og vurdere systemet og anvendelsen af det. Også erfaringer med indførelsen af systemet kan formidles ved virksomhedsbesøg. Demonstration hos en leverandør eller på en udstilling, hvor flere leverandører viser deres produkter frem. Markedsundersøgelser, fx baseret på fagblade, brochurer og specifikationer. Version /9-98 Side 10

11 Designskitser 5 4 3, 10, 11, 12, 13, 14, 21 Designskitser er tegninger der viser det foreslåede system og dets anvendelse (dvs. skitserer både systemet og den tilhørende arbejdsproces). Designskitser kan i princippet anskues som tegninger/rige billeder eller collager (se disse beskrivelsesværktøjer), som er anvendt på vidensområde 5 (i stedet for vidensområde 3). Mock-ups , 21 Mock-ups er papir-prototyper, dvs. et forsøg på at udvikle en prototype uden at have nogen computer til rådighed. Mock-ups kan ofte anskues som en designskitse, hvor der fokuseres på at modellere (aspekter af) brugergrænsefladen. Konfigurationer 5 4 Konfigurationer er figurer der viser en teknisk oversigt over systemets hardware, software og tilhørende netværk. Anvendelsen af systemet vises ikke i konfigurationer. Konfigurationer ses ofte i traditionelle tilbud fra leverandøren men benyttes sjældent i forundersøgelser. Scenario 5 4, 5 10, 11 (+ ex.) Scenarier er en teknik til at visualisere, hvordan et foreslået IT-system i praksis vil blive benyttet, dvs. hvilke konsekvenser indførelsen af det kan have. Scenarier er beskrivelser i prosastil, der eksemplificerer en fremtidig arbejdspraksis og arbejdsorganisering, når systemet anvendes. Scenarier kan illustrere brugen af systemet set fra forskellige brugeres perspektiv. Scenarier tager udgangspunkt i brugernes begrebsliggørelse af arbejdskonteksten (hvor fx use-cases i modsætning hertil tager udgangspunkt i en objektorienterede begreber). Typisk omfatter et scenario en bestemt forretningsproces og ofte kan tegninger/rige billeder og design skitser bruges som udgangspunkt for formuleringen af scenariet. Version /9-98 Side 11

12 Prototyper 5, 6 4, 5 12, 10, 11, 21 Prototyping: prototyping a new system is a way of experimenting with a new system before it is actually build; we distinguish between different levels of prototyping depending on the intention with the experiment, the completeness of the prototype, and the extension of the experimentation with the prototype; horizontal: a very simple model of the new system - maybe just a mock up - may be demonstrated at a design workshop and evaluated on the background of the shared understanding of work processes to be supported. vertical: a more stable model of the system which is used in the daily work; conduct an experiment where the prototype is used for a fixed period of time for specific work tasks, and then evaluated. experimental: a certain level of expertise and experience with a specific type of system, e.g. electronic communication, is often needed in order to decide whether more advanced technology is appropriate; this experience may be obtained by conducting an experiment where e.g. a whole department use a standard product or an elaborated prototype for a fixed period of time. Udvikling af prototyper kan med fordel følge det videnskabelige princip for eksperimenter: Opstilling af hypotese -> valg af metode til afprøvning/test af hypotese -> udførelse af eksperiment og indsamling af data -> validering af resultat -> verificering/falsificering/revidering af hypotese. Referencelinieplanlægning - (alle) 13, 10 Reviews - (alle) 10 Disse teknikker kan benyttes til projektstyring gennem alle hovedopgaver og kan ikke relateres til nogen specielle vidensområder. De nævnes i denne oversigt fordi de er vigtige teknikker som MUST-metoden altid anbefaler brugen af. Version /9-98 Side 12

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Global softwareudviklin. Et casestudie i udfordringerne ved relationsarbejde, videndeling og organisering af samarbejdetg

Global softwareudviklin. Et casestudie i udfordringerne ved relationsarbejde, videndeling og organisering af samarbejdetg Global softwareudviklin Et casestudie i udfordringerne ved relationsarbejde, videndeling og organisering af samarbejdetg Rasmus Eskild Jensen, 190181-raej Helle Tolderlund Storm, 260585-htst Vejledere:

Læs mere

Mod en ny forståelse af den digitaliseringsstrategiske proces

Mod en ny forståelse af den digitaliseringsstrategiske proces Mod en ny forståelse af den - En ph.d.-afhandling om Danfoss A/S og virksomhedens kunderelaterede digitale initiativer Reimer Ivang Center for International Virksomhedsøkonomi, Institut for Erhvervsstudier,

Læs mere

Introduktion, herunder formulering af problemområde og undersøgelsesspørgsmål.

Introduktion, herunder formulering af problemområde og undersøgelsesspørgsmål. Inholdsfortegnelse Introduktion, herunder formulering af problemområde og undersøgelsesspørgsmål....1 Problemformulering...2 Kapitel 1. Læsevejledning...3 1.2 Videnskabsteoretisk tilgang til opgaven....4

Læs mere

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende Motiverende design Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov simpelt overbevisende fristende personligt forførende attraktivt relevant interessant sælgende vejledende formidlende

Læs mere

IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden

IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR MARKETING OG ORGANISATION IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden Skrevet af: MADS MELBALLE (412386), HA.IT

Læs mere

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering Kandidatspeciale af Palle Bisgaard 12-01-2012 TITELBLAD Speciale af Palle Bisgaard ved Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg, med speciale

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

STUEGANG - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING MED FOKUS PÅ VIDENSPRODUKTION

STUEGANG - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING MED FOKUS PÅ VIDENSPRODUKTION STUEGANG - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING MED FOKUS PÅ VIDENSPRODUKTION 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (1) DSI Rapport 2006.02 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering/DSI

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Det Digitale Kollaborative Workspace

Det Digitale Kollaborative Workspace Det Digitale Kollaborative Workspace Af Carl Johan Rising 3. Semester 2011 Humanistisk Teknologisk Basisstudium ved Roskilde Universitet Abstract This project seeks to provide an example on the design

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Teknologi- og innovationsfremsyn Fremtidens innovationsinfrastruktur - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Titel: Fremtidens innovationsinfrastruktur eksemplificeret ved energi og sundhed &

Læs mere

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige 1.Resumé Der er igangsat en proces hos *Virksomheden, som skal fokusere på, og klarlægge hvilken vej virksomheden skal gå for at oparbejde en mere fokuseret og succesfuld vidensdeling. Jeg har igennem

Læs mere

Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk. perspektiv

Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk. perspektiv Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk perspektiv Stine Lindegaard Skov Speciale 2014 Psykologisk Institut Det samfundsvidenskabelige fakultet Københavns

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk Dette glosar kan downloades gratis. Se yderligere

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk 1 Tak til Vi vil gerne takke Ashley Hanna (HP)

Læs mere

Risikohåndtering og risikokommunikation

Risikohåndtering og risikokommunikation Miljøprojekt Nr. 893 2004 Risikohåndtering og risikokommunikation Lis Husmer og Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

PRINCE2 2005 Glossary of Terms English / Danish

PRINCE2 2005 Glossary of Terms English / Danish PRINCE2 2005 Glossary of Terms - English - Danish 2005 Version 3.0 Live Document Control Information Document Details Danish Glossary up to date Document Name: PRINCE2 2005 Glossary of Terms - English

Læs mere

DANISH RESEARCH UNIT FOR INDUSTRIAL DYNAMICS

DANISH RESEARCH UNIT FOR INDUSTRIAL DYNAMICS DANISH RESEARCH UNIT FOR INDUSTRIAL DYNAMICS DRUID Working Paper No. 99-9 Organisatorisk læring gennem den værdibaserede organisations fortællinger af Søren Nymark September 1999 Organisatorisk læring

Læs mere

Grafregneren i gymnasiets matematikundervisning

Grafregneren i gymnasiets matematikundervisning Grafregneren i gymnasiets matematikundervisning Lærernes holdninger og erfaringer. Af Dinna Balling. Ph.d.-afhandling i matematikdidaktik. Afleveret til bedømmelse 11. juli 2003. Dansk Institut for Gymnasiepædagogik,

Læs mere

Optimering af byggeprocessen ved hjælp af IDM

Optimering af byggeprocessen ved hjælp af IDM Optimering af byggeprocessen ved hjælp af IDM Emil Bisgaard Mortensen Studenterpublikation 13 januar 2012 1 Titelblad Titel: Opgave: Kandidatspeciale Forfatter: Emil Bisgaard Mortensen Uddannelse: Cand.Scient.Techn

Læs mere

2013-2015. Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom. Supplement: Curriculum Marketing Management

2013-2015. Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom. Supplement: Curriculum Marketing Management Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom Supplement: Curriculum Marketing Management 2013-2015 Fagbeskrivelser af valgfag Description of electives Indhold / Contents Beskrivelse af valgfag udbudt

Læs mere

En forretningsorienteret SOA modenhedsmodel med forsvaret som case.

En forretningsorienteret SOA modenhedsmodel med forsvaret som case. En forretningsorienteret SOA modenhedsmodel med forsvaret som case. Jess Alster Larsen (jessalster@gmail.com) Peter Krüger (petkrug@gmail.com) Cand.IT Speciale, EBUSS Vejleder: John Götze 3. januar 2008

Læs mere

Projektledelse og medarbejdere

Projektledelse og medarbejdere Projektledelse og medarbejdere - en undersøgelse af hvordan man kan forbedre projektledelsesmetoder så de bedre involverer medarbejderne Af Sigvard Vasard Kjær Andersen August 2013 Department of Business

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

Dynamisk dokumentation - En metode til at understøtte Enterprise Architecture i en serviceorienteret verden

Dynamisk dokumentation - En metode til at understøtte Enterprise Architecture i en serviceorienteret verden Dynamisk dokumentation - En metode til at understøtte Enterprise Architecture i en serviceorienteret verden -Speciale ved Peter Gaarde Dejbjerg Jensen IT-Universitetet, juni 2006 -Vejleder: John Gøtze

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere