BESKRIVELSESVÆRKTØJER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKRIVELSESVÆRKTØJER"

Transkript

1 OVERSIGT OVER MUST-METODENS TEKNIKKER OG BESKRIVELSESVÆRKTØJER MUST/CIT-projektet - WM-data Consulting A/S Projekt: Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser; CIT projekt #062 Deltagere: Jesper Simonsen, MUST-gruppen, Datalogi, Roskilde Universitetscenter; Tax Audit Solutions, WM-data Consulting A/S Dato: 13/9-98 Version: 1.0

2 Oversigt over MUST-metodens Teknikker og Beskrivelsesværktøjer Denne oversigt præsenterer MUST-metodens teknikker og beskrivelsesværktøjer. Oversigten er kategoriseret og relateret i forhold til: De 6 vidensområder nævnt i MUST-metodens princip 3: Design som kommunikationsproces (der refereres til nummereringen i figuren nedenfor). Metodens 5 hovedopgaver (der refereres til nummereringen nedenfor). Den litteratur, som er angivet i MUST-litteraturoversigt, juni 1998 (der refereres til nummereringen i denne litteraturoversigt). 6 vidensområder Brugernes nuværende arbejde Nyt IT-system Teknologiske muligheder Abstrakt viden Relevante strukturer af brugernes nuværende arbejde 2 Visioner og designforslag 5 Overblik over teknologiske muligheder 4 Konkrete erfaringer Konkrete erfaringer med brugernes nuværende arbejde 1 Konkrete erfaringer med det nye system 6 Konkrete erfaringer med teknologiske muligheder 3 6 vidensområder i design mht. kommunikationen mellem designer og bruger [21]. 5 hovedopgaver 1) Projektetablering Resultat: Projektgrundlag 2) Strategisk analyse Resultat: Valg af arbejdsdomæner 3) Dybtgående analyser af udvalgte arbejdsdomæner Resultat: Behov og muligheder 4) Udvikling af visioner for den samlede forandring Resultat: Visioner med designforslag 5) Forankring af visioner Resultat: Forståelse for- og accept af visioner Version /9-98 Side 2

3 Oversigt Teknik/beskrivelsesværktøj Vidensområdopgave Observation , 19, 18, 13, 21 Video-optagelser , 13, 18, 19, 20 Tænke højt forsøg 1, , 18 Interview (in-situ) 1, 2 3 (div.) + note Interview 2 1, 2, 3, 4 (div.) + note Dokumentanalyse 2 1, 2, 3 13 Prompted reflection Tegning/rige billeder 2 1, 2, 3 (div.) Collage Wall-graph , 18, 19 Kommunikationsmodel Kulturmodel (org./arb.plads) 2 3 1, 2, 3, 4 Rollemodel Funktionsanalyse/model , 14, 15, 17 Analyse af eks. systemer 2, 4 2, 3, 4 (div.) Workshop 2, 5 3, 4, 5 (div.) Fremtidsværksted 2, 5 3, 4 5, 8 Affinity diagramming 2, 5 3, 4 16 ER-diagram 2, 5 4 (11, 21) Høringer 2, , 11 Kortlægning (diagn.) 2, (->) 5 3, 5 3, 13, 10 + note Kortlægning (virtuel) 5, (<-) 4 4, 5 3, 13, 10 + note IT-demo/virksomhedsbesøg 3, 4 4, 5 13 Designskitser 5 4 3, 10, 11, 12, 13, 14, 21 Mock-ups , 21 Konfigurationer 5 4 Scenario 5 4, 5 10, 11 (+ ex.) Prototyper 5, 6 4, 5 12, 10, 11, 21 Referencelinieplanlægning - (alle) 13, 10 Reviews - (alle) 10 Version /9-98 Side 3

4 Observation , 19, 18, 13, 21 Den mest centrale teknik til vidensområde 1 er observation. Observation er også den centrale etnografiske teknik. Observation kan give unik viden som ikke kan opnås ved teknikker som fx interview og tænke højt forsøg. Der skelnes mellem deltagende og passiv observation. Ved passiv observation bryder man ikke ind, men agerer som fluen på væggen. Ved deltagende observation kan undervejs bryde ind med spørgsmål og kommentarer. Observation er tidskrævende og kræver som regel, at relevante arbejdsdomæner (som skal observeres) på forhånd er nærmere identificeret. Video-optagelser , 13, 18, 19, 20 Video-optagelser kan benyttes som middel til (detaljeret) observation. De kan efterfølgende nærmere analyseres og evt. annoteres (med diverse annotationsværktøjer). Video-optagelser kan også sammenholdes med logging af IT-systemer der benyttes ved observationen (kendt fra usability-labs). Analyse og annotation af video-optagelser er meget tidskrævende. Video-optagelser er effektive som middel til at konfrontere andre (brugeren) med specifikke arbejdssituationer. Fx kan man sætte dagsorden ved at vise et bestemt klip af den arbejdsproces, som ønskes nærmere analyseret i samarbejde med brugeren. Video-optagelser er også effektive til formidling, fx af brug af ny IT som observeret (video-optaget) ved et virksomhedsbesøg (se denne teknik). Tænke højt forsøg 1, , 18 Tænke højt forsøg benyttes især som alternativ til passiv/deltagende observation, ved arbejdsprocesser som er svære at se, fx når en person arbejder alene med papirer eller ved sin PC. Personen bedes om at tænke højt og forklare hvad han/hun gør, mens det gøres. Dette kan få begrebsliggjort tavs (tacit) viden (vidensområde 1). Tænke højt forsøg kendes også fra usability-test af bl.a. brugergrænseflader, hvor teknikken traditionelt benyttes til at få forsøgspersoner til at tænke højt mens de benytter/afprøver en prototype (vidensområde 6). Version /9-98 Side 4

5 Interview (in-situ) 1, 2 3 (div.) + note Interview (in-situ): open-ended interviews in-situ provide an opportunity to "check"/complement the answers given by looking at - and eventually collecting - forms, reports or artifacts used or created in the work processes, and with the opportunity to obtain background information of the contextual aspects of the work process (number of interruptions, office/workplace layout, etc.) Interview 2 1, 2, 3, 4 (div.) + note Interview: structured or unstructured interview in a situation "set up" for an interview detached from the work setting of the person interviewed (e.g. in a meeting room, with no phone calls to interrupt, etc.) Dokumentanalyse 2 1, 2, 3 13 Document analysis: much basic information about the organizational context of a department may be found in official written material like annual reports, organization diagrams, also work manuals may provide valuable information; from observation and interviews forms and reports may be obtained which then provide valuable reference to details of work. Dokumentanalyse benyttes typisk dels til at opnå et første overblik over virksomheden (hovedopgave 1), dels til at analysere strategier, relaterede projekter/initiativer som forundersøgelsen skal forholde sig til (hovedopgave 2), og endelig som nærmere studier af dokumenter der benyttes i udvalgte arbejdsprocesser, fx formularer, planer og lign. (hovedopgave 3). Prompted reflection Prompted reflection: two or more workplace members are asked to describe - to each other and the outsider - how they perceive their work, problems, and improvements; documented by a shared drawing, notes, audio- or video recording. Version /9-98 Side 5

6 Tegning/rige billeder 2 1, 2, 3 (div.) Tegninger/rige billeder kalder vi også for børnetegninger. Pointen er, at der ikke på forhånd er nogen aftalt formalisme eller format for, hvordan tegningen opbygges. Tegninger kan bruges individuelt til at give overblik (fx. ifm. hovedopgave 1) men bruges mest typisk hvor flere deltager og sammen tegner på tavler, flipovers eller store stykker papir (hovedopgave 3). Tegninger fungerer meget effektivt som en slags referencemodel man refererer til (fx ser/peger på) og redigerer i samtidig med, at man diskuterer, analyserer og skitserer arbejdsdomæner. Tegninger er effektive til at skitsere og give overblik over sammenhængende arbejdsprocesser (forretningsprocesser). Tegninger kan også (efterfølgende) bruges når et emne skal præsenteres. Ofte hjælper tegningen til at sætte dagsorden for diskussionen og til at fokusere på bestemte problemer ved - og/eller ideer til - bestemte aspekter af en arbejdsproces. Collage Collagen er opbygget som tegninger/rige billeder men tilføjes forskellige artefakter fra arbejdsdomænet som sættes på collagen: Fx kan diverse formularer/dokumenter/udprint der benyttes klistres på collagen ligesom billeder af typiske genstande der indgår i arbejdet kan indgå i collagen. Wall-graph , 18, 19 En wall-graph (væggraf) er en sammenhængende beskrivelse af hel forretningsproces, hvori flere aktører indgår, skrevet i deres eget sprog (af dem selv) og på en portabel rulle papir. Væggrafen kan tilføjes en enkel struktur, fx at alle processer (funktioner) skrives for oven og alle data der indgår skrives for neden. Væggrafen optegnes af de personer, som indgår i forretningsprocessen. Forskellige aktører/roller kan evt. benytte forskellige farver. Formålet med væggrafen er at få optegnet et helt billede af en forretningsproces, hvor mange aktører indgår, hvor der er høj grad af koordination, og hvor den enkelte aktør sjældent har det fulde overblik over processen. Version /9-98 Side 6

7 Kommunikationsmodel Kommunikationsmodellen optegner hvem der kommunikerer med hvem; gennem hvilket medie; og hvor er der optræder breakdowns. Modellen er inspireret af sproghandlingsteorien (language/action approach) bl.a. fra Searle, Winograd og Flores. Modellen eger sig specielt til kommunikationstunge situationer/enheder som fx et kontrolrum (lufthavn, undergrundsstation, kraftværk, TV/radiostudie m.m.). Modellen giver overblik over kommunikationsveje og understøtter derved en analyse af hvor kommunikative breakdowns kan opstå. Modellen inkluderer tre principper for, hvordan de identificerede breaddowns kan understøttes af IT. Kulturmodel (org./arb.plads) 2 3 1, 2, 3, 4 Kulturmodellen og kulturanalysen angår kulturen på en arbejdsplads og/eller en organisation/virksomhed. Der er altså ikke tale om fremmede kulturer som fx kulturen i et andet land end Danmark, men at arbejdspladsen anskues som en kultur. Kulturanalysen er inspireret af Scheins kulturbegreber og kulturen forsøges bl.a. afdækket ved at spørge til den bagvedliggende mening som manifesteres i fysiske artefakter, udtrykkes ved symboler og dramatiseres gennem handlinger. Kulturmodeller benyttes også som en slags context models, uden explicit brug af Scheins begreber, bl.a. i Contextual Design (Beyer og Holtzblatt, 1998). Rollemodel Rollemodellen benytter metaforer for arbejdsområder: Fx kan en journalist i sit arbejde spille en rolle som forfatter, researcher/forsker, formidler, programvært eller producer. Til hver af disse roller kan der være forskellige behov for IT-støtte. Svarer på ideplanet til metaforisk design (se reference 8). Version /9-98 Side 7

8 Funktionsanalyse/model , 14, 15, 17 Teknik og beskrivelsesværktøj, der specielt er anvendeligt til hovedopgave 2 (strategisk analyse). Functional analysis has a starting point in the organisation's overall business strategy and aims at pointing out where, i.e. within which work domains, IT-support should be applied. Functional analysis aims at aligning the design of IT-support with the business strategy and the organisational environment. The result of functional analysis should be to identify the work domains within the work system that should be supported with IT and thus be in focus of the design project. Functional analysis provides a conceptual framework and guidelines for modelling the work system in question and its function towards its environment. The focus is on the functional requirements of the environment, of the work system in question, in order to clarify how the function of the work system corresponds to the equivalent requirements, needs, conditions, constraints, and demands from the environment. The analysis thus clarifies the potentials for investments in IT-support and it investigates organisational, economical, and technical limitations. It involves development of an understanding of the organisation's situation on a competitive market, which parts of the organisation need to be strengthened and how this relates to the current design project, identification and analysis of customers and suppliers (internal and/or external), and which products and services the organisation should provide. Analyse af eks. systemer 2, 4 2, 3, 4 (div.) Analysis of existing systems: a new system may have to be integrated with or partly replace existing systems, both functionally and with respect to data, so such systems have to be studied; study documentation, conduct workshops or observation to identify problems with the use of existing systems. Version /9-98 Side 8

9 Workshop 2, 5 3, 4, 5 (div.) Workshop er egentlig en samlet betegnelse for en række forskellige teknikker, som typisk udføres på workshop-form. Workshop: participatory technique for analysis, design or evaluation purposes; analysis: designers and users work on developing and articulating a common understanding of the workplace, e.g. by using a wall-graph, or by mapping. A shared drawing might depict flow of work, information needs, use of tools, results of work, etc. design: designers and users work on generating ideas or visions of computer support (e.g. by brainstorming, affinity diagramming, future workshop, ER-modeling) - or with detailing a promising design idea. evaluation: designers and users work on evaluating a design idea by relating the vision to the shared understanding of users present work in the specific organizational setting (e.g. by evaluating a prototype); the intention is to judge if the design idea is realistic, and not merely a "good" idea which is unrealistic in the actual work setting due to economy or preferred ways of working. ER-diagram 2, 5 4 (11, 21) ER-diagrammeringsteknikken er en effektiv teknik til datamodellering, der i en simpel form relativt enkelt kan introduceres til udenforstående (der kender til de informationer der er tale om), så de kan deltage i at diagrammeringen. Give overblik over data- og informationssammenhænge og kan benyttes som udgangspunkt for prototyper og til estimering af omfang og kompleksitet af systemets funktioner. Høringer 2, , 11 Høringer er en teknik der specielt retter sig mod hovedopgave 5 (forankring). Princippet bag høringer er, at medarbejderne i virksomheden får lejlighed til at gennemgå og kommentere (høres om) væsentlige produkter fra forundersøgelsen, inden der tages endelig stilling hertil. Produkterne kan typisk være resultaterne fra hovedopgaverne (fx udkast til projektgrundlag, identificerede behov/problemer og forslag til deres løsning, m.m.). Høringer er måske specielt relevante i virksomheder der formelt eller uformelt er demokratisk styret eller hvor virksomhedskulturen betinger, at medarbejderne mere bredt tages med på råd, før større beslutninger gennemføres. Version /9-98 Side 9

10 Kortlægning (diagn.) 2, (->) 5 3, 5 3, 13, 10 + note Kortlægning (virtuel) 5, (<-) 4 4, 5 3, 13, 10 + note Kortlægning er en teknik til at bearbejde og strukturere den argumentation, der får et behov/problem til at hænge sammen med en foreslået løsning. Der skelnes mellem diagnostisk kortlægning, hvor fokus er på behov/problem, årsag, konsekvens og løsningsforslag, samt virtuel kortlægning, hvor fokus er på løsningsforslag, handlinger, konsekvenser og vurdering. Diagnostisk kortlægning benyttes primært ved hovedopgave 3 og skaber sammenhæng mellem behov/problem og løsningsforslag, dvs. mellem vidensområde 2 og 5. Virtuel kortlægning benyttes primært ved hovedopgave 4 og kan skabe sammenhæng mellem løsningsmuligheder og måden de kan gennemøres på, dvs. mellem vidensområde 4 og 5. Kortlægning bidrager til hovedopgave 5 (forankring) idet der skabes argumentation for (rationalet bag) hvorfor de foreslåede løsningsforslag er relevante (diagnostisk kortlægning) og den indsats der skal til for at realisere løsningsforslagen (virtuel kortlægning). IT-demo/virksomhedsbesøg 3, 4 4, 5 13 Expose to technical options: the idea is to give users an idea of the options in relation to technology or work organization; by demonstrating typical products or by visiting other companies or "show rooms"; a third option is to conduct a market survey to identify relevant technological options. Teknikken er den væsentligste (og eneste) teknik i MUST-metoden der fokuserer på vidensområde 3 og 4. Der kan skelnes mellem følgende måder at udføre teknikken på: Gennemføre virksomhedsbesøg hvor den planlagte teknologi benyttes. Det er væsentligt, at virksomheden der besøges er en fortrolig partner, som åbent kan fortælle om såvel fordele som problemer. Sådanne besøg giver mulighed for at observere og vurdere systemet og anvendelsen af det. Også erfaringer med indførelsen af systemet kan formidles ved virksomhedsbesøg. Demonstration hos en leverandør eller på en udstilling, hvor flere leverandører viser deres produkter frem. Markedsundersøgelser, fx baseret på fagblade, brochurer og specifikationer. Version /9-98 Side 10

11 Designskitser 5 4 3, 10, 11, 12, 13, 14, 21 Designskitser er tegninger der viser det foreslåede system og dets anvendelse (dvs. skitserer både systemet og den tilhørende arbejdsproces). Designskitser kan i princippet anskues som tegninger/rige billeder eller collager (se disse beskrivelsesværktøjer), som er anvendt på vidensområde 5 (i stedet for vidensområde 3). Mock-ups , 21 Mock-ups er papir-prototyper, dvs. et forsøg på at udvikle en prototype uden at have nogen computer til rådighed. Mock-ups kan ofte anskues som en designskitse, hvor der fokuseres på at modellere (aspekter af) brugergrænsefladen. Konfigurationer 5 4 Konfigurationer er figurer der viser en teknisk oversigt over systemets hardware, software og tilhørende netværk. Anvendelsen af systemet vises ikke i konfigurationer. Konfigurationer ses ofte i traditionelle tilbud fra leverandøren men benyttes sjældent i forundersøgelser. Scenario 5 4, 5 10, 11 (+ ex.) Scenarier er en teknik til at visualisere, hvordan et foreslået IT-system i praksis vil blive benyttet, dvs. hvilke konsekvenser indførelsen af det kan have. Scenarier er beskrivelser i prosastil, der eksemplificerer en fremtidig arbejdspraksis og arbejdsorganisering, når systemet anvendes. Scenarier kan illustrere brugen af systemet set fra forskellige brugeres perspektiv. Scenarier tager udgangspunkt i brugernes begrebsliggørelse af arbejdskonteksten (hvor fx use-cases i modsætning hertil tager udgangspunkt i en objektorienterede begreber). Typisk omfatter et scenario en bestemt forretningsproces og ofte kan tegninger/rige billeder og design skitser bruges som udgangspunkt for formuleringen af scenariet. Version /9-98 Side 11

12 Prototyper 5, 6 4, 5 12, 10, 11, 21 Prototyping: prototyping a new system is a way of experimenting with a new system before it is actually build; we distinguish between different levels of prototyping depending on the intention with the experiment, the completeness of the prototype, and the extension of the experimentation with the prototype; horizontal: a very simple model of the new system - maybe just a mock up - may be demonstrated at a design workshop and evaluated on the background of the shared understanding of work processes to be supported. vertical: a more stable model of the system which is used in the daily work; conduct an experiment where the prototype is used for a fixed period of time for specific work tasks, and then evaluated. experimental: a certain level of expertise and experience with a specific type of system, e.g. electronic communication, is often needed in order to decide whether more advanced technology is appropriate; this experience may be obtained by conducting an experiment where e.g. a whole department use a standard product or an elaborated prototype for a fixed period of time. Udvikling af prototyper kan med fordel følge det videnskabelige princip for eksperimenter: Opstilling af hypotese -> valg af metode til afprøvning/test af hypotese -> udførelse af eksperiment og indsamling af data -> validering af resultat -> verificering/falsificering/revidering af hypotese. Referencelinieplanlægning - (alle) 13, 10 Reviews - (alle) 10 Disse teknikker kan benyttes til projektstyring gennem alle hovedopgaver og kan ikke relateres til nogen specielle vidensområder. De nævnes i denne oversigt fordi de er vigtige teknikker som MUST-metoden altid anbefaler brugen af. Version /9-98 Side 12

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Design:Lab. En struktureret proces til dialog med brugere. INFORMATIK OSLO 24. September 2009. Eva Brandt, Ph.D. Lektor, Danmarks Designskole

Design:Lab. En struktureret proces til dialog med brugere. INFORMATIK OSLO 24. September 2009. Eva Brandt, Ph.D. Lektor, Danmarks Designskole Design:Lab En struktureret proces til dialog med brugere Eva Brandt Danmarks Designskole Dansk Center for Designforskning 1995-1999 User Centered Design Gr. Industrial Ph.D. Nessie Smart Window Vision

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations older Professor Brian Vinter Niels Bohr Institute KU ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations Prototypin

Læs mere

Forelæsning den 31. marts 2003

Forelæsning den 31. marts 2003 Forelæsning den 31. marts 2003 1. Spørgsmål & Svar: (a) Aflevering af Delopgave 1 for Det Gennemgående Udviklingsprojekt udskydes én uge til 14.04.03; (b) Ingen forelæsning den 07.04.03 (c) De to konsoliderede

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals IntDesign - Kap 1 Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals Usability goals are viewed as being concerned with meeting specific usability criteria, e.g. efficiency, whereas user experience goals are largely concerned

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Henrik Holt Larsen, CBS Gitte Arnbjerg, COWI 1 Program Workshop nr. 112, AM 2014 Præsentation Om projektet Baggrund Beskrivelse Hvad fandt vi 1 + 2 Gruppedrøftelse

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Fra User experience -l Fødevarer?

Fra User experience -l Fødevarer? Fra User experience -l Fødevarer? SUMMIT - konferencen København 22 maj 2013 Lars Bo Larsen Lektor, ph.d. Ins-tut f. Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Oversigt 1. Hvad er User experience (UX)?

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Healthcare Information Suite. oktober 2010

Healthcare Information Suite. oktober 2010 Healthcare Information Suite oktober 2010 Agenda -Hvad er tanken bag en Suite? -Hvad indeholder den typisk i dag? -Hvor udvikler den sig? -Hvilke fordele kan fremhæves (med demo fra Cosmic Suiten)? -Hvorfor

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation 16 JUNI 2011 UDI Datalogi og Informatik, CBIT Roskilde Universitet Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Revit Server og Clarity løsninger

Revit Server og Clarity løsninger Revit Server og Clarity løsninger Peter Tranberg AEC Systemkonsulent NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Reidar Ristesund Senior systemkonsulent bygg/bim NTI CADcenter A/S rer@ntinestor.no Agenda Autodesk - Revit

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Office 365 - SharePoint 2013 i skyen

Office 365 - SharePoint 2013 i skyen Office 365 - SharePoint 2013 i skyen Agenda Kort om ProActive A/S og undertegnede Hvad er Office 365. APPs Intro til APPs Visual studio Demo Eksempler fra kunder Workflow 2013 Behøver vi Nintex mere? Søgning

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Fra Design til Funktionel prototype

Fra Design til Funktionel prototype Fra Design til Funktionel prototype Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@daimi.au.dk Friday, February 11, 2011

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere