Fra iværksættervirksomhed til vækstvirksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra iværksættervirksomhed til vækstvirksomhed"

Transkript

1 Fra iværksættervirksomhed til vækstvirksomhed 5. semesterprojekt Gruppens medlemmer: Kristine Branebjerg: Martin Jacobsen: Nanna Madsen: Antal anslag / sider : / 68 ns Vejleder: Niels Nolsøe Grünbaum Page 1 of 80

2 Abstract This project studies the business administrative possibilities and challenges that exist in the market for alternative treatments performed on horses, both in terms of the need and access to bank loans, but also regarding the macro and micro market structures surrounding the competing companies, along with their individual ways of competing. Furthermore the study analyzes the market growth options that are available to the newly established firm, Natural Therapy, seeking to provide the firm with knowledge that can enhance its chances of surviving on the market. To accomplish the purpose of this project, the financial possibilities and challenges are identified through a comparison of the bank criteria and the firms experiences with bank loans, with the goal of discovering not only the key criteria that must be met for firms to be allowed bank loans, but also the probability of actually getting a loan. Following this, key market challenges are also studied based upon the information provided by the firms. Along with this, micro and macro market structures are analyzed with the point of examining the profitability and attractiveness of the market. Moving on from here, the analysis studies the competitive strategies that companies implement to compete on the market. Subsequently to this, the possible strategic market growth options for Natural Therapy are identified through an examination of the ways, in which existing firms have expanded their businesses. Furthermore, closing the analysis is a discussion of Natural Therapy s possibilities and challenges regarding market growth options, based upon the previous analyses. This study concludes that existing bank criteria make it difficult for niche market firms to borrow capital, the reason to which primarily derives from the banks demanding implausibly high selffinancing from the companies. Furthermore, the analysis states, that the market is highly attractive in terms of the market structures being promising to the firms. However despite the high degree of attractiveness, the project still synthesizes that the potential monetary gain on the market is low. Additionally, this paper concludes that the appropriate competitive strategy on this market seems to be a differentiating one, where firms deliver a unique quality with their services. Closing on to this project, the examination states that Natural Therapy s strategic growth options stretch from increasing its product range, to expanding its products to new market or simply to concentrate on increasing the firm s share of the existing market. Page 2 of 80

3 Indholdsfortegnelse Forside... 1 Abstract... 2 Kapitel 1: Problemfelt Problemformulering Arbejdsspørgsmål Begrebsafklaring Afgrænsning Dataindsamling: Projekt design Kapitel 2: Natural Therapy Interviewede virksomheder Videnskabsteori Casestudier Valg af case Casestudier Kvalitativ metode: Valg af metode: Kritik af metode: Empiri Valg af empiri Kritik af empiri Generaliserbarhed, validitet, reliabilitet Analysestrategi Teori Valg af teori Redegørelse af teorier Kritik af teori Kapitel 3: Analyse Page 3 of 80

4 Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilagsoversigt Bilag Page 4 of 80

5 Kapitel 1: I starten af dette kapital vil der blive præsenteret et problemfelt, en problemformulering, samt tilhørende arbejdsspørgsmål. Problemfeltet forklarer, hvilke overordnede problematikker der er for iværksættere, samt hesteerhvervslivet i Danmark, og danner dermed grundlag for problemformuleringen og arbejdsspørgsmålene, som mere specifikt forklarer omkring vores case, Natural Therapy, og alternative behandlinger. Derudover vil der også fremgå en begrebsafklaring, afgræsning og dataindsamling, som skal give en forståelse af projektets planlægning, opbygning og genstandsfelt. Det vil være muligt at se vores projektdesign, som forklarer om projektets videre opbygning. 1.1 Problemfelt I det første halvår af 2014 blev der etableret nye virksomheder. Ud af disse var af dem enkeltmandsvirksomheder, mens 600 af dem var IVS (Erhvervsstyrelsen 2). Disse nyetablerede virksomheder er med til at skabe vækst i samfundet både regionalt og nationalt, samt med til at fastholde og udvikle Danmarks erhvervsmæssige styrker og potentialer. Grunden til at iværksættere er vigtige for samfundets udvikling, skyldes at de bidrager med nye løsninger, vækst og arbejdspladser, samt udfordrer etablerede virksomheder og leverer nye konkurrencedygtige produkter og koncepter, der øger konkurrencen på markedet (Erhvervsstyrelsen 1: 5). Imens der bliver oprettet flere iværksættervirksomheder, er det også denne virksomhedstype, som lider under flest konkurser. I 2013 var der i alt konkurser, mens der i 2014 har været konkurser i perioden januar til september (Statistikbanken 1). Ud af disse konkurser var 58 procent af dem enkeltmandsvirksomheder, mens de resterende konkurser fordeles ud over de andre virksomhedstyper (Net avisen 1). Tal fra Danmarks Statistik indikerer, at det i gennemsnit er enkeltmandsvirksomheder, som har eksisteret i 3-5 år, der går konkurs. Erhvervsstyrelsen peger på, at en af de primære årsager til konkurser blandt iværksættere er, at det er vanskeligt at fremskaffe eller at få adgang til kapitalen, som er en forudsætning for, at virksomheden kan skabe vækst, og evt. øge sin markedsandel. (Erhvervsstyrelsen 1: 14). Det er blevet markant sværere at låne penge til både private, men også især iværksættere. Det er dog blevet bedre siden finanskrisens start i 2008, og lettere for iværksætterne at låne penge, især med det nye kom-i-gang-lån, der tilbyder, at bankerne kan tage pant i virksomheden (Iværksætteren). Selvom den primære årsag til konkurser er vanskellighederne ved at fremskaffe kapital, peger Erhvervsstyrelsen dog også på, at der findes yderligere fem faktorer, der kan påvirke Page 5 of 80

6 enkeltmandsvirksomhedernes overlevelseschancer. Disse faktorer være sig: reguleringer, markedsforhold, videns-skabelse og -spredning, iværksætterkompetencer og til sidst iværksætter kultur (Erhvervsstyrelsen 1: 10). Konkurser kan også være meget afhængige af det marked, virksomhederne opererer i. En rapport fra Dansk landbrugsrådgivnings videncenter viser, at hestebranchen omsætter for 25 milliarder kroner om året. De peger på, at hestehold er et erhverv, som har stor betydning for dansk økonomi (Vfl). Danmark er det land i Europa, hvor der er flest heste per indbygger. Der er i alt registrerede ryttere, og lidt over heste på landsplan. Der er massere af heste og hesteejerne er villige til at betale høje priser for at få hestene behandlet. Allerede i 2003 kunne man se en markant stigning i antallet af alternative behandlinger af heste. Kiropraktik var den første behandling, der virkelig tog fat. Herefter er der kommet mange flere behandlingsformer til (Informationen). Alternative behandlinger og wellness for dyr er kun steget siden 2003, og det er gennemsnitsbeløbet for, hvor mange penge, der bliver brugt på dyrene, også (Politiken). Dette skyldes, at vi i større grad ser dyrene som vores familiemedlemmer, og de er derfor en del af vores følelsesfærde. Det er derfor ikke på dyrene, der bliver sparet penge (Berlingske). En af de virksomheder, der vil forsøge at klare sig inden for alternative behandlinger i hestebranchen, er Natural Therapy, der beskæftiger sig med laserakupunktur på heste, og mennesker. Eftersom finansiering er den primære årsag til konkurser ifølge Erhvervsstyrelsen, er det yderst aktuelt at undersøge, hvordan Natural Therapy, som en nystartet enkeltmandsvirksomhed, kan imødegå disse problemer og skabe en vækstvirksomhed, for derved at undgå at blive en del af konkursstatistikken. I forlængelse af selve problematikken om, hvordan man undgår konkurs og omvendt opnår succes, rejser dette også strategiske spørgsmål ift., hvordan en nystartet virksomhed som Natural Therapy kan søge at udvikle sig på markedet, herunder i hvilke retninger den kan gå, men også hvordan en virksomhed i denne branche strategisk set skal håndtere det marked, hvori den konkurrerer. På baggrund af den ovenstående refleksion over de problemer og udfordringer, der kan være, når vi snakker om iværksættere og enkeltmandsvirksomheder, har vi valgt at lægge vægt på, hvordan Natural Therapy kan udvikle sig på markedet. Derudover ses der på, hvilke markedsudfordringer Page 6 of 80

7 samt muligheder der kan påvirke virksomheden. Dette leder os til vores problemformulig, som lyder: 1.2 Problemformulering Hvilke erhvervsøkonomiske udfordringer samt muligheder er der på markedet i hestebranchen, og hvordan kan dette påvirke Natural Therapys videre udvikling. 1.3 Arbejdsspørgsmål Til besvarelsen af ovenstående problemformulering, har vi udarbejdet fem arbejdsspørgsmål, der alle skal være med til at give en besvarelse. 1. Hvilke lånekriterier opsætter bankerne for iværksættervirksomheder og hvilke udfordringer giver dette i hestebranchen? 2. Hvilke udfordringer er der for virksomhederne i hestebranchen, og hvorledes er behovet for alternative behandlinger en del af disse? 3. Hvordan er det nuværende marked for hestebranchen og hvordan konkurrerer virksomhederne med hinanden? 4. Hvilke strategier har hestevirksomheder for fremtiden og er det realistisk i forhold til branchen? 5. Hvordan ser de vækst stratetiske muligheder ud for Natural Therapy? 1.4 Begrebsafklaring - Alternative behandlinger: I dette projekt bliver dette begreb brugt om de metoder, der bliver brugt til wellness, behandling og genoptræning af heste, der ikke er en del af veterinærmedicin eller hovbehandlinger af en smed. Det indeholder derfor bl.a. laserbehandling, akupunktur, manipulation af si-led og aquatræning, som hovedsageligt bliver brugt i dette projekt, men også healing, kiropraktik, og massage. - Aquatræning: Med dette begreb forstår vi al træning, genoptræning og behandling af heste i vand. Dette er derfor også træning af hestene i store vandbassiner. Dette har til formål at holde hestens muskelmasse og led ved lige. Vandløbebånd tjener samme formål, men bruges også til genoptræning af heste dvs. når hesten er rask, men har svage muskler pga. Sygdomsperioder. Derudover bliver vandløbebånd også brugt som forebyggelse af skader (Hestivand). - Behov: I dette projekt anvender vi begrebet behov efter definition, at det er krav, der skal opfyldes for at undgå en utilfredsstillende mangelstilstand (Sproget). Page 7 of 80

8 - Hestebranche: Når vi i dette projekt bruger ordet hestebranche, henvises der til den del af branchen, der beskæftiger sig med alternative behandlinger af heste. I det ene tilfælde i problemfeltet, hvor vi beskriver alle de erhverv der har med heste at gøre i Danmark, bruger vi ordet hesteerhvervslivet. - Laserbehandling: Med dette forstår vi en form for akupunktur, hvor man i stedet for nåle bruger en laser med rødt lys (photonichealth). - Ridehest: En ridehest omfatter alle de heste, der bliver brugt til at ride på, uanset hvilken disciplin det er. Det kan f.eks. både være galopsport, dressur, spring, military og distance mm. Det omhandler også alle de heste, der endnu ikke er tilredet eller pensioneret (denstoredanske). - Travhest: En travhest omfatter alle de heste, der bliver brugt inden for travsporten, som er væddeløb, hvor hesten trækker en let vogn med en fører bag sig. Hesten må kun trave og må ikke slå over i galop. Dette er imod hestens naturlige instinkter og derfor bliver hestene avlet hest specielt til dette formål (billundtrav). 1.5 Afgrænsning Vi har afgrænset os til kun at have virksomheden, Natural Therapy, som vores primære case. Vi inddrager dog andre virksomheder fra samme branche via interviews. Dette begrænser vores fokus til én konkret case. Med fokus på udelukkende en virksomhed, er det netop muligt at sige noget konkret om denne. I forbindelse med at vi undersøger de erhvervsøkonomiske muligheder og udfordringer på markedet, har vi valgt at afgrænse studiet til at analysere de strategiske, finansielle og marketingsmæssige muligheder for at Natural Therapy kan ekspandere. Dette valg skyldes, at vi først og fremmest er interesseret i, hvordan en iværksætter strategisk set kan gribe situationen an, når man skal etablere sig på et nichemarkedet, samt hvordan, der kan opnås den sufficiente finansiering til at realisere de strategiske valg. I denne rapport afgrænser vi os ligeledes til kun at fokusere på det danske marked, som Natural Therapy konkurrerer på, og i forlængelse heraf med et vægtet fokus på virksomhedens direkte konkurrence med konkurrenterne på markedet. Samtidig vil vi med fokusset på det indenlandske marked, lægge mindre vægt på eksterne interessenter, der bl.a. omhandler politikkere, NGO er, mm. Page 8 of 80

9 Markedsmæssigt har vi valgt at begrænse os til et fokus på markedet for alternative behandlinger, samt genoptræning af heste, idet vi vurderer, at den mest relevante empiri eksisterer her, når projektets problemstilling netop omhandler Natural Therapys konkurrencevilkår. Et fokus på selve branchen giver os ligeledes en logisk afgrænsning ift., hvilke personer, der kunne være relevante at interviewe, heriblandt eksisterende virksomheder på markedet, samt finansielle institutioner såsom banker, mv. Vores fokus i casen, Natural Therapy, lægger på en mere bred undersøgelse af, hvordan virksomheden kan opnå succes som en iværksætter i hestebranchen. Dette valg skyldes, at vores interesse er, at udføre en lidt mere omfangsrig strategisk og finansiel analyse af virksomhedens muligheder for at ekspandere på markedet. Vi har desuden besluttet kun at foretage interview med én bank. Denne afgrænsning skyldes, at vi mener, at interviews med flere banker ikke kan svare sig, givet vores både begrænsede ressourcer og tidsramme, og eftersom vi i forvejen har valgt at interviewe flere firmaer på markedet i hestebranchen. En ulempe forbundet med at interviewe udelukkende én bank er, at vi ikke kan garantere, at denne ene banks svar stemmer helt overens med de andre banker på markedet, og det er en mangel, som vi skal tage højde for. Omvendt kan det dog også påpeges, at vi ønsker at høre banken om, hvor plausibelt det er, at Natural Therapy kan få et investeringslån, og her er det svært at forestille sig, at forskellen på svarerne fra de forskellige banker er signifikant. Ikke desto mindre skyldes afgrænsningen i bund og grund en time-benefit vurdering af, hvad interviews med flere banker kan bringe til projektet kontra, hvor meget tid det ville kræve, hvis vi valgte at gøre det. I selve vores undersøgelse af markedet afgrænser vi os til udelukkende at vurdere kunderne på baggrund af de eksisterende virksomheders oplevelse af efterspørgslen, og herunder behovet for ydelsen af akupunktur. Dette valg skyldes bl.a. de begrænsede ressourcer, der vanskelliggør at vi selv ville kunne lave en grundig forbrugeranalyse. 1.6 Dataindsamling: Hovedparten af vores dataindsamling i dette projekt vil bestå af interviews med tre virksomheder og Danske Bank. Page 9 of 80

10 Det første interview var med en enkeltmandsvirksomhed, der opererer i samme branche og med samme behandlingsmetoder som Natural Therapy. Her har vi udvalgt Vibeke Lønskov, som driver virksomheden med samme navn (Vibekeloenskov). Derudover har vi foretaget interview med familievirksomheden Hest i Vand, der er ejet af Lisbeth og Ole Jørgensen, som bl.a. behandler med Bassin og vandløbebånd til heste (Hestivand). Til sidst havde vi også et interview med Healthy Horse, der ejes af Sandie Kjær, og arbejder med genoptræning og behandling af heste (Healthy Horse). Vi har også afholdt et interview med Danske Bank, der skulle tjene til at belyse, hvilke kriterier en bank opsætter, når virksomheder gerne vil låne kapital. Herudover ville vi gerne vide noget om, hvilke problematikker bankrådgiveren oftest ser hos nystartede virksomheder. Til alle fire interviews var der blevet planlagt et semi-struktureret interview. Nedenfor ses de spørgsmål, der blev anvendt til de forskellige interview. Spørgsmål til Danske Bank Emne: - Ser det fornuftigt ud? Budgettet - Hvad er det i kigger efter i en Budget? - Hvad vil Du/I sige der mangler? Emne: - Hvilke kriterier lægger i lægt når i skal oveveje og udstede lån? Kriterier - Har i en skabelon? - Hvordan afgøre i beløbsgrænsen? - Bedømmer I på andet end tal? Emne: NT - Hvad skulle NT kunne få lov til at låne? - Hvor højt kunne beløbet blive? - Hvilket lån ville være bedst? - Hvad ville jeres anbefalinger være for Natural Therapy i fremtiden? Emne: Generelt - Hvad oplever I er de største problematikker for nystartede virksomheder? Spørgsmål til virksomhederne Page 10 of 80

11 Emne: Opstart - Kan du forklarer kort om dig og hvad du laver? - Hvornår og hvordan startede du din virksomhed op? - Var det planlagt at du ville starte virksomhed? Emne: Finans - Skulle du optage lån i starten? - Har du skulle optage lån undervejs? - Har du mødt nogen modstand fra Banken? - Har du planer om udvidelse? Emne: - Hvor opmærksom er du på dine konkurrenter? Markedsføring - Hvis ja, Hvordan håndtere du det? - Hvordan adskiller du dig fra andre? - Hvordan markedsfører du dig selv? - Har du nogle udgifter til markedsføring? - Føler du der er meget eller lidt efterspørgsel? - Har du fået lavet en markedsundersøgelse? Emne: Mål - Hvad er dine mål med virksomheden? - Har du planer om i fremadrettet at kunne/uddannes til endnu flere behandlingsmetoder? Emne: - Hvilken strategi vil du sige du har valgt? Opfølgning - Hvor vil du sige din fokus inden for markedsføring er? - Hvilke omverdens faktorer vil kunne påvirke virksomheden? - Hvad ser du som de største udfordringer for din virksomhed og for branchen generelt? Af de tre første interviews kan man hverken kategorisere dem som værende elite- eller livsverdensinterview, men snarere et grænsefelt mellem begge. Et eliteinterview er med en ekspert på et specifikt område, og et livsverdensinterview er, hvor det omhandler hverdagen, følelser og erfaringer. Derfor vil denne interviewtype ligge sig tættere op af informantinterviews. Dette skyldes, at der bliver spurgt ind til personernes livsverden og erfaringer, mens at der hovedsageligt bliver svaret med oplysninger og ekspertviden, de har fået igennem deres arbejde og den position, som de har i deres egen virksomhed. Derfor er de på den måde eksperter inden for deres felt, men deres arbejde er også så stor del af deres livsverdens, at man også må tage højde for dette. Alle interviews foregik ude hos de forskellige virksomheder og i banken. Page 11 of 80

12 1.7 Projekt design Fra iværksætter virksomhed til vækst virksomhed Markedet og konkurrencen på dette Natural Therapy Ekspansions muligheder Vækstmuligheder Branchens udfordringer og behov Three generic strategies Strategy clock Tidligere analyser Budget Ansoffs vækstmatrix Porters 5 forces PESTEL analyse Marslows behovspyramide Interview med virksomheder i samme branche Casen Natural Therapy og tidligere analyseresultater Interview med Danske bank Interview med virksomheder i samme branche Interview med virksomheder i samme branche Delkonklusion Delkonklusion Delkonklusion Delkonklusion Delkonklusion Konklusion Page 12 of 80

13 Kapitel 2: I dette kapitel vil der først være en præsentation at vores valgte case, Natural Therapy, samt en beskrivelse af de interviewede virksomheder indenfor hestebranchen. De interviewede virksomheder anvendes som primær empiri, hvor den viden, vi opnår af disse, bliver brugt i analysen af Natural Therapy. Derefter vil det være muligt at få en forståelse for den valgte metode for projektet, der indeholder de videnskabsteoretiske overvejelser, grundlaget for valg af case og den anvendte kvalitative metode. Til sidst i kapitlet præsenteres vores primære og sekundære empiri i dybden. For at give en forståelse for indholdet i kapitel 3 gennemgås det, hvordan analysen udføres, samt de anvendte teorier og overvejelserne bag disse. 2.1 Natural Therapy Natural Therapy er en nystartet enkeltmandsvirksomhed, der tilbyder laserbehandlinger til både mennesker og heste, men med heste som hovedfokus. Behandlingerne af mennesker er oftest ejerne til de behandlede heste. Virksomhedens ejer, Kristine Branebjerg, driver Natural Therapy som en deltidsbeskæftigelse ved siden af sine universitetsstudier. Virksomheden opstod som en tilfældighed, og i løbet af en kort opstartsperiode steg efterspørgsel af laserbehandlinger hos Natural Therapy hurtigt, grundet en god omtale hos tidligere kunder. Natural Therapy kan defineres som en traditionel iværksættervirksomhed (Lundquist m.fl :21), hvor der er et klart defineret produkt eller ydelse. Det meste af den viden, der skal bruges til at ekspandere, kommer igennem det arbejde, der bliver udført i virksomheden. Dog har ejeren ofte en længere uddannelse bag sig. Der er en stor motivation for at tjene penge, men ydelsen er hovedfokus. Den første halvanden måned blev behandlingerne udbudt gratis, dog med betaling for kørsel. Dette blev gjort for at afprøve, hvor stor efterspørgslen var, og for at få skabt nogle kontakter og et omdømme. Flere af disse første kunder har til gengæld givet anmeldelser af behandlingerne på virksomhedens hjemmeside (Natural Therapy). 2.2 Interviewede virksomheder Den første af de tre interviewede virksomheder er opkaldt efter ejeren Vibeke Lønskov. Det er en enkeltmandsvirksomhed, som har eksisteret i 14 år. Vibeke er uddannet akupunktør, hestemassør, Page 13 of 80

14 reiki-healer, samt fået kurser i kinesiologi. Hendes arbejde består hovedsageligt i at tage ud til skadede, syge og døende heste og behandle dem med enten laserakupunktur og/eller manipulation med SI-leddet. Heste forbliver på opstaldningsstedet, så Vibeke ikke har nogen udgifter til opstaldning eller faciliteter (Vibekeloenskov). Den anden virksomhed er en familieejet virksomhed ved navn Hest I Vand. Ejeren Lisbeth Jørgensen har en hestemassør uddannelse, men ellers ingen anden relevant uddannelse. Medejer og ægtefælle Ole Jørgensen har ikke noget at gøre med virksomheden på daglig basis, og har derved heller ingen relevant uddannelse. Behandlingscentret består af 10 hestebokse, et stort vandbasin og et vandløbebånd. De tilbyder både enkeltbehandlinger og ophold i mellem få uger og flere måneder (Hestivand). Den tredje virksomhed hedder Healthy Horse og har eksisteret i 14 år. Ejeren Sandie Kjær er uddannet hestemassør i Tyskland og var den første på det danske marked med et vandløbebånd. Herudover har hun også en vibrationsmaskine, der også anvendes også til behandling af overbelastede heste. Hun har plads til at have 12 heste opstaldet og tilbyder, lige som Hest i Vand, både enkeltbehandlinger og længerevarende behandlings- og velfærdsophold. Hun har en fuldtidsansat og en deltidsansat i virksomheden. Derudover har hun også haft praktikanter henvist fra kommunen. (Healhy Horse 1: 17:50 f.) 2.3 Videnskabsteori Kritiske realister ser viden som et socialt frembragt produkt og derfor ikke som noget objektivt eller sandt. Det vil altså sige, at al viden skal forstås som relativt. Kritiske realister betegner produktionen af viden som et socialt produkt, der foregår inden for den menneskelige aktivitet. Viden kan derfor aldrig blive defineret som en konstant tilstand, da den kan ændre sig over tid. Netop derfor ser kritiske realister den endelige sandhed som værende uopnåelig, da viden erstattes af eller udbygges med ny viden over tid. Kritiske realister tror samtidig på rationel dømmekraft og subjektivitet, så det kan i nogle tilfælde være op til forskerne at vurdere, om den viden, man har opnået, egentlig er reel eller ej, så længe man søger at nå ned i det dybe domæne (Juul & Pedersen, 2012; 286). Den intransitive dimension I kritisk realisme anvendes begreberne den transitive dimension om ontologi og den intransitive dimension om epistemologi. Page 14 of 80

15 Den intransitive dimension er en virkelighedsopfattelse, hvor der eksisterer en virkelighed, som består af de tre dimensioner: 1. Den empiriske virkelighed, der består af vores egne erfaringer og observationer. 2. Den faktiske virkelighed, som er alle eksisterende fænomener, uanset om vi oplever dem eller ej. 3. Den dybe virkelighed, der er et ikke-empirisk domæne. Det vil sige ikke-observerbare strukturer og mekanismer (ibid; 280). Den transitive dimension Den transitive dimension er et ønske om at undersøge det dybe domæne for at kunne producere brugbare viden. Dette gøres for at undgå at producere overfladisk eller irrelevant viden, da den ikke kan vise den reelle sammenhæng mellem strukturer og aktører og dermed ikke kan bruges kritisk til at forandre samfundet. Under selve produktionen af viden er det vigtigt, at den ikke sker med henblik på at kunne forudsige fremtiden, men for at kunne påvise og forklare et billede af fortiden for eventuelt at kunne bruge dette kritisk senere (ibid; 284). Kritisk realisme i projektet. I dette projekt er der forsøgt at få viden om en hel specifik branche, for derfor at få viden om virksomheden, Natural Therapy. Dette er et smalt vidensområde og af samme grund også et forsøg på at opnå dybere viden. For at kunne opnå denne dybe viden, i den intransive dimension, anvender vi i den transitive dimension, en kvalitativ tilgang, nemlig interviews. Ved at være opmærksomme på at der findes en reel viden, samtidig med at den forandres hele tiden, kan det have stor betydning for, hvad vi konkludere og for den viden vi frembringer. Det vil sige at mekanismerne undervejs kan ændre sig, i takt med, at vi skriver projektet. Derfor vil vi i PESTEL-analysen forsøge at opsætte de mekanismer, der kan ændre sig og have indflydelse på det, som vi konkluderer. Dette er også ekstremt vigtigt for besvarelsen af problemformuleringen. 2.4 Casestudier Valg af case Vi har i dette projekt valgt at tage udgangspunkt i iværksættervirksomheden Natural Therapy. Dette skyldes, at vi ønskede at arbejde med en nystartet virksomhed i en nichebranche, og da en af gruppemedlemmerne netop havde startet denne virksomhed, var det oplagt at vælge den. Vi har valgt at interviewe andre virksomheder for at få et større indblik i markedet, herunder de Page 15 of 80

16 fremtidige muligheder og udfordringer, som Natrural Therapy kunne stå overfor. Derfor var det vigtigt at vi, allerede fra starten, havde nogle andre virksomheder i samme branche, der ønskede at samarbejde. Vi ville gerne undersøge, om der er et behov for alternative behandlinger på markedet, samt hvilke finansielle kriterier bankerne opsætter for erhvervsvirksomhederne. Derudover ville vi gerne analysere, hvilke udfordringer virksomheden kunne stå overfor, hvis ejeren ønskede at gøre det til en fuldtidsbeskæftigelse. Derfor valgte vi at beskæftige os med Natural Therapys vækstmuligheder. Vi har dog valgt ikke at foretage en virksomhedsanalyse af Natural Therapy. I stedet anvender vi virksomheden som et springbræt til at vælge en branche og en virksomhedstype, og foretage en markedsundersøgelse herudfra i stedet. Dertil skulle resultaterne af dette projekt gerne kunne overføres til Natural Therapy som virksomhed, og øge dens chancer for overlevelse på dette nichemarked Casestudier Vi har i dette projekt valgt at foretage et casestudie af Natural Therapy. Til undersøgelsen virksomheden og dens omverden, har vi valgt at tage udgangspunkt i Knud Ramians Casestudiet i praksis, og den definition af casestudier, der anvendes deri: Casestudiet er en strategi til empirisk udforskning af et udvalgt nutidigt fænomen i dets naturlige sammenhæng ved anvendelse af forskellige datakilder, der case for case kan anvendes i en bevisførelse. (Ramain, 2010:15). Der er hermed ikke tale om en dataindsamlingsmetode, men rettere en forskningsstrategi, hvor der anvendes mange forskellige former for datakilder og metoder. Der anvendes oftest kombinerende metoder til indsamling af dataene, bl.a. observationer, interviews og empiriske data i form af dokumenter eller bøger. Casestudier anvendes primært til dybdegående undersøgelser af komplekse, aktuelle og oftest enkeltstående fænomener, hvor forskeren ingen indflydelse har på resultatet (ibid: 18). Casestudiet muliggør ændringer af forskningsspørgsmålet og dataindsamlingsmetoderne undervejs, som undersøgelsen finder sted, men gør det også sværere at foretage en generalisering fænomenet, som man ønsker at undersøge (ibid: 23). Vi har i dette projekt valgt at benytte Natural Therapy som vores case, og dermed lave et singlecasestudie, hvilket betyder, at vi kun studerer denne enkelte case (ibid: 82). Selvom vi Page 16 of 80

17 arbejder med andre cases i projektet, anvendes disse kun som empirisk data, der skal give informationer omkring de fænomener, som vi ønsker at undersøge. I denne sammenhæng har vi valgt kun at arbejde med fænomener, der har med virksomhedens vækstmuligheder at gøre, bl.a. konkurrencemarkedet, finansielle barriere, og markedsforhold. Da vi vælger kun at arbejde med få fænomener i casen og ikke alle elementer i Natural Therapy, opererer vi i dette projekt med et indlejret singlecasestudie (ibid: 83). Vi har valgt at anvende et singlecasestudie, fordi vi vurderer, at rammerne for dette projekt kun tillader os at gå i dybden med en enkelt case. Vi anerkender samtidig, at muligheden for en teoretisk generalisering mindskes og at projektets resultater ikke har muligheden for at belyse andre lignende cases, medmindre samme forhold er gældende. 2.5 Kvalitativ metode: Kvalitativ forskning bestræber sig på at finde den videnskabelige sandhed gennem registrering af ikke-målbare data, hovedsageligt gennem interviews. Kvalitativ metode søger at forstå de konkrete sociale processer og personer. Det kan f.eks. være: Hvordan udvikler mennesker sig mentalt, hvordan tænker, lærer og handler de i konkrete situationer. Kvalitativ forskning kan ses som en slags bekendelsestradition. Nogle af kernebegreberne i kvalitativ metode er: At forstå, at fortolke og at beskrive (Brinkmann og Tanggaard, 2010: 418). Ved at foretage interviews forsøger vi at opnå viden om personernes livsverden, dvs. den verden de kender og møder i hverdagen (ibid: 29). Kvalitetskriterier for kvalitativ forskning måles ud fra projektgruppens mål, ambitioner og graden af metodologiske refleksioner, dvs. grundarbejdet og tankerne bag projektet, og i hvor høj grad denne rette viden er opnået igennem empirien. Det skal være muligt at kigge projektgruppen over skulderen og gennemskue vejen fra projektdesignet til udførelsen, analysen og resultaterne. Et kvalitetskriterie er også, at projektet skal have mulighed for at inspire andre projekter. Dette kan kun opnås hvis projektet er et relevant samfundsproblem og dermed også problemorienteret. Gennemførelsen af undersøgelsen skal være så gennemsigtigt og nøjagtigt beskrevet som overhovedet muligt (ibid: 491). I kvalitativ metode skal man også have læseren for øje. Da empirien er åben for fortolkning, er det vigtig at beskrive interviewet meget nøje: Lærte interviewpersonen noget nyt? Gik de frivilligt ind til interviewet? Blev der muligvis tilbageholdt information? osv. Page 17 of 80

18 Inden for den kvalitative metode skal der foretages troværdighedstjek undervejs, f.eks. ved at der inddrages ekstern empiri eller data fra kvantitative metoder (ibid: 493). 2.6 Interviewets syv faser Denne model hjælper med at beskrive processen bag projektets problembeskrivelse, empiriindsamling, metode og besvarelse. Interviewets syv faser handler om planlægningen og de faser, som man gennemgår før og efter udførelsen. I dette projekt er der brugt 6 ud af de 7 faser. Tematisering Rapportering Design Verificering Interview Analyse Transkribering (Kvale og Brinkmann, 2009: 17) Tematisering: I den første fase klarlægges projektets problemstilling, samt formålet med interviewet. Hvorfor, hvad og hvordan -problematikken bestod i at fremskaffe en problemformulering, der både indeholdt casen, den finansielle problemstilling og markedet. Herudover hvordan vi skulle opnå en viden, der kunne lede os frem til en kvalificeret besvarelse af den Design: Her planlægges selve interviewet. Det er f.eks., hvor skal det finde sted, hvem interviewspersonerne skal være, hvordan vi skal opnå den søgte viden, og hvordan vi undgår at interviewspersoner vil tilbageholde vigtig information, pga. konkurrencen på markedet og pga. casen Natural Therapy. Page 18 of 80

19 2.5.3 Interview: Dette er en plan for interviewets opbygning, der laves på baggrund af en interviewguide, som kan ses i afsnit 1.5, dataindsamling. Den omfatter f.eks. hvem i gruppen, der skal stille spørgsmålene og i hvilken rækkefølge, de opfølgende spørgsmål skal være, samt hvem der skal stille dem. Den omhandler også, om spørgsmålene kan misforstås og hvad vi kan gøre i et sådan tilfælde osv Transskription: Processen fra optagelse til tekst. I vores tilfælde er det planlægningen omkring vores delvise transskription, hvordan processen skulle være, hvordan den citeres i analysen osv Analyse: Her har vi sammenkoblingen af teori og empiri og planlægningen heraf. Planlægningen bestod i at uddelegere afsnit, og udføre vores analysestrategi. Her blev der nøje udvalgt, hvilke teorier og afsnit der skulle bruges hvor, for bedst muligt at kunne besvare den formulerede problemstilling. Disse valg kan ses i analysestrategien afsnit Verificeringen: Verificeringen er i vores tilfælde en del af diskussionen. Dette var en efterprøvning af om delkonklusionerne, der fremkom i analysen, kunne bruges på en anden virksomhed som Natural Therapy. Den reelle verificering af projektet sker, når Natural Therapy skal ekspandere i sommeren 2015 (ibid: 17 ff.). 2.6 Valg af metode: Vi har i projektet valgt kun at bruge kvalitativ metode til vores empiri. Vi har foretaget tre interview med tre forskellige virksomheder der arbejder med at behandle og genoptræne heste. Derudover har vi lavet et interview med Dansk Bank. Som nævnt i dataindsamlingen, så har interviewene taget udgangspunkt i interviewpersonernes erfaringer og livsverden, herunder hvordan de har håndteret konkrete udfordringer, hvordan virksomheden har udviklet sig osv. Alle interviews har taget udgangspunkt i de tre kerne begreber. Forstå, fortolke, beskrive. Udførelsen af interviews var en oplagt kvalitativ metode, da vi gerne ville opnå viden om virksomhedsejernes erfaringer og deres hverdag. Med en kvalitativ metode var der også mulighed for at stille specifikke uddybende spørgsmål. Derudover åbner kvalitativ metode også op for, at man kan give eksempler undervejs for bedre at kunne give læseren en forståelse for hele ideen, tankerne og problemstillingerne bag projektet. Page 19 of 80

20 2.7 Kritik af metode: Det første kritikpunkt er baseret på etikken bag denne kvalitative metode. Det er åbenlyst, at det i nogens øjne ville opfattes som uetisk at lave en undersøgelse baseret på eksisterende virksomhedernes erfaringer omkring markedets muligheder og udfordringer, for at en konkurrent kunne få en bedre start og succes på den lange bane, men det er den samfundsvidenskabelige forsknings mission og eksistensberettigelse at hjælpe samfundet med at vokse (Brinkmann og Tanggaard, 2010: 429). Det andet kritikpunkt bunder i, at planlægningen af det ene interview ikke var fyldestgørende nok. Til selve bankinterviewet var det planen, at interviewets første del skulle omhandle et udarbejdet budget for Natural Therapy (Bilag 1). Det gik dog desværre hurtigt op for os, at det ikke var fyldestgørende nok til, at bankrådgiveren kunne give svar på, hvor mange penge en sådan virksomhed kunne få lov til at låne, så svaret blev at vi ikke kunne låne noget. På dette område må vi sande, at vi ikke har opfyldt det ene af den kvalitative metode kvalitetskriterier. Det tredje kvalitetskriterie bunder i, at man skal kunne se vejen fra projektdesign til udførelsen af analyse, frem til resultatet. Vi har hele tiden været meget bevidst om, hvilken viden vi søgte, og hvilken problemstilling, vi ville besvarer. Det fjerde kritikpunkt bunder i valget af videnskabsteoretisk retning i forhold til kvalitativ metode. Den kvalitative metode ligger sig hovedsagelig op af videnskabsteoretiske retninger som fæmonologi, og socialkonstruktivisme (ibid: 31). Men det er vores opfattelse, at kritisk realisme kan gå fint i tråd med kvalitativ metode, pga. af den åbenhed der eksisterer inden for begge felter. 2.8 Empiri Nedenfor er det muligt at se vores valg og kritik af empiri Valg af empiri Vi har i dette projekt valgt primært at anvende kvalitativt empiri i form af vores fire interview, samt vores artikler og rapporter. Dette skyldes, at vi i dette projekt undersøger, hvilke muligheder en iværksættervirksomhed har for ekspansion på et nichemarked. Vi anvender desuden også kvantitativt data til at give et mere generelt billede af, hvordan hestebranchen ser ud. Til at kunne besvare projektets problemformulering, gør vi brug af både primær og sekundær empiri. Den primære empiri henviser til data, som vi selv har indsamlet, hvilket i dette projekt er Page 20 of 80

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium 2. Semester Sociologi & Økonomi Gruppe 24 a: Damir Pasic - studienummer 47131 Mads Lieberkind - studienummer

Læs mere

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Forside Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767 Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278 Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Navn: Emil Almgaard Thyregod, Studienr: 52307 Anslag: 158.368

Læs mere

We too, are standing on a burning platform, and we must decide how we are going to change our behavior."

We too, are standing on a burning platform, and we must decide how we are going to change our behavior. 1 We too, are standing on a burning platform, and we must decide how we are going to change our behavior." - Elop, Stephen, 2011 2 Titelblad Studie: Vejleder: Projekt- titel: Projektrapport afleveres:

Læs mere

Forside til HA Fagprojekt A 4. semester, BSc:

Forside til HA Fagprojekt A 4. semester, BSc: Forside til HA Fagprojekt A 4. semester, BSc: År: 2014 Semester: 4. Semester Dansk projekttitel: Mercedes- Benz s lancering af B- class Electric Drive på det danske marked. Engelsk projekttitel: Mercedes-

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

DEN SAMFUNDSVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE. 1. Abstract

DEN SAMFUNDSVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE. 1. Abstract 1. Abstract According to the employment efforts the purpose is distinct: The unemployed need to be a part of the labour market. But the question is whether the effort really assists the unemployed. In

Læs mere

Gældstiftelse i form af SU-lån

Gældstiftelse i form af SU-lån Gældstiftelse i form af SU-lån - blandt studerende i Region Hovedstaden Gruppe 12 Arnstein Niclasen Kathrine Friis-Holm Egfjord Martin Grønbæk Mathias Kappel Vejleder: Peter Skriver Roskilde Universitet

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed

Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed - SoSu- hjælpernes kamp for anerkendelse Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium, RUC, 4. semester 2013 Vejleder: Rolf Czeskleba- Dupont D r a g s b æ k, J e s p e r S y s k a & J ø r g e n s e n, A m

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Virksomhedsfinansiering

Virksomhedsfinansiering Virksomhedsfinansiering Udfordringer og løsninger Aarhus Maskinmesterskole 15-12-2014 Forfatter: Simon Døssing Andersen Studienummer: V09850 Rapporttitel: Virksomhedsfinansiering Undertitel: Udfordringer

Læs mere

Skolereformen i Københavns Kommune

Skolereformen i Københavns Kommune Skolereformen i Københavns Kommune Roskilde Universitet Date: 26-05- 2014 Studerende: Nathali S. Lexner Byron Eriksen Jef Nymand Nielsen Vejleder: Kenneth Hansen Anslag: 137.240 Abstract Denne opgave tager

Læs mere

- Blandt unge i Region Hovedstaden

- Blandt unge i Region Hovedstaden Forbrugslån - Blandt unge i Region Hovedstaden Gruppe 12 Kasper Kjærgaard Liv Lyø Facius Mia Tjellesen Nick Peronard Steffen Schreyer Sussie Bjerg Andersen Vejleder: Anders Peter Hansen Roskilde Universitet

Læs mere

Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde

Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde Udarbejdet af: Anders Kejser Afleveret den: 20. dec. 2012, 3. semesterprojekt Vejleder: Annika Agger Fag: Sociologi og Erhvervsøkonomi Sted: Samfundsvidenskabelig

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Af: Jeppe Grau Thomsen, Søren Frederik Hansen, Jonas Bergenholz, Aske Breinholt & Laura Andrea Friis-Rasmussen 2. semesterprojekt 2013, gruppe. 18 Roskilde

Læs mere

Bomuld! Penge eller lommeuld?

Bomuld! Penge eller lommeuld? Bomuld! Penge eller lommeuld? - Liberalisering og subsidier, et casestudie af Mali Projektgruppe 3, hus P2: Emil Halkjær Galløe Kenneth Rose Thijs Valdemar Van Tilburg Vejleder: Peter Oksen De Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 9 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Projektets design... 9 1.5 Virksomhedsbeskrivelse af Arla...

Læs mere

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige Vejleder: Hans Aage Foråret 2013 Side 1 af 96 Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

EN DEL AF LØSNINGEN? En analyse af HK s A-kasses tilpasning til betingelserne på a-kasseområdet og dennes betydning for medlemsrelationen

EN DEL AF LØSNINGEN? En analyse af HK s A-kasses tilpasning til betingelserne på a-kasseområdet og dennes betydning for medlemsrelationen Service EN DEL AF LØSNINGEN? En analyse af HK s A-kasses tilpasning til betingelserne på a-kasseområdet og dennes betydning for medlemsrelationen Kontrol Økonomi AF MAJA KASPERSEN OG LEA WILLUMSEN FORVALTNING

Læs mere

Bachelorprojekt Johan Gerlif

Bachelorprojekt Johan Gerlif Bachelorprojekt Johan Gerlif Studerendes navn: Johan Gerlif Vejleder: Mads Hansen Hold: BLM107A Dato: 19.12.2013 7. semester Antal normalsider: 46,1 Antal anslag: 110.742 Executive Summary This project

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

Når velfærden flytter

Når velfærden flytter Når velfærden flytter Omfang og konsekvenser af segregationsprocessen i Københavns Kommune Af Adam Roelsgaard Ring Mikkel Tobias Ritzau Kjærulff Nikolaj Nordby Thøgersen Søren Halkier Vejleder: Tue Jagtfeldt

Læs mere

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse?

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Denne opgave er en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. Undersøgelsen vedrører de unge uddannelsesparate, som henvises til JUMP som et led i en aktiveringsindsats.

Læs mere

DE INDIGNEREDE. Af Anders Schou Ryde, Katinka Stage & Julie Høj Thomsen Gr. 15 Hus 19.2. Vejleder: Tom Terkelsen Kristensen

DE INDIGNEREDE. Af Anders Schou Ryde, Katinka Stage & Julie Høj Thomsen Gr. 15 Hus 19.2. Vejleder: Tom Terkelsen Kristensen DE INDIGNEREDE Af Anders Schou Ryde, Katinka Stage & Julie Høj Thomsen Gr. 15 Hus 19.2 Vejleder: Tom Terkelsen Kristensen Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium, RUC, 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere