Kompetenceudvikling og jobrotation - få brikkerne på plads

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceudvikling og jobrotation - få brikkerne på plads"

Transkript

1 Kompetenceudvikling og jobrotation - få brikkerne på plads

2 Historier fra virkelighedens verden om jobrotation og kompetenceudvikling

3 Introduktion 5 Forord 6 Få brikkerne på plads: Kunsten at skabe resultater Samfundsgevinster 10 Flere i arbejde: Fra et selvværd i gulvhøjde til fast arbejde 12 Etnisk integration: Fik du sagt det, du ville? 14 Modvirk flaskehalse: To problemer én løsning 16 Forebyggelse: Hvad er patientens dilemma? Virksomhedsgevinster 20 IT-udvikling: Kunsten at gøre kaos til udvikling 22 Bedre kvalitet og service: En portion mere, tak 24 Tiltræk og fasthold medarbejdere: En win-win-win-win situation 26 Større arbejdsglæde: Vi kan og vil meget mere 28 Plads til nytænkning: Hør mig, se mig jeg er til Sådan gør man: Fase til fase 32 Før du går i gang: Planlægningsfasen 33 Organiseringsfasen 36 Gennemførelsesfasen 37 Afslutning 38 Links & litteratur Redaktion Kirsten From, Sten Emborg, Ove Knudsen Koncept og tekst Jakob Groes Design Thuemoes Design Tegninger Otto Dickmeiss Foto Søren Hartvig ISBN

4 Jobrotation afvikles i et netværk af aktører. Projektorganisationen for det enkelte projekt tilpasses projektets størrelse og organisatoriske kompleksitet se nærmere beskrivelse under metodevinkler. Jobrotationsnetværk i Københavns Amt Eksterne samarbejdspartnere Fagforeninger Arbejdsformidlingen Uddannelsessteder VUS Kontakt Koordinatorer Jørgen Søkilde, seminarierne Heidi Fjordvald, sygehusene Anette Nielson, sygehusene Per Thejls, SoSu Skolen Central jobrotations enhed: Arbejdsmarkedskontoret Ove Knudsen Sten Emborg Inge Tranemose Interne samarbejdspartnere Medarbejdere / ledelse Institutioner Forvaltninger Sygehuse Afdelinger

5 Introduktion Dette hæfte giver et indblik i noget unikt. Artiklerne fortæller om en pionérindsats, en succes såvel for samfundsøkonomien som for mange af amtets arbejdspladser, ansatte, borgere og ledige. Jobrotation et colombusæg Arbejdsmarkedskontoret har siden 1996 været Københavns Amts sekretariat for jobrotation og kompetenceudvikling. En permanent projektorganisation. Jobrotation er en virkningsfuld enkel kombination af efteruddannelse af de fastansatte og socialt ansvar overfor ledige borgere. Det unikke ved kontorets indsats kan sammenfattes i fire overskrifter: Resultater: Arbejdsmarkedskontoret har fastholdt et højt aktivitetsniveau, mens andre under de senere års gode konjunkturer har skruet ned for jobrotationen. Hvert år er af amtets medarbejdere blevet fagligt efteruddannet ledige er desuden årligt kommet i jobtræning med gode udsigter for en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Dynamik: En forklaring på Arbejdsmarkedskontorets usædvanlige drive er bl.a. en særlig konstruktion: Kontoret har selv kunnet beholde pengene fra overskudsgivende projekter og anvende dem til at igangsætte nye, ofte mere risikobetonede løsninger. Ofte pilotprojekter, som senere har dannet grundlag for større pakkeløsninger. Konstruktionen har vist sig at indeholde stærke incitamenter, der har motiveret kontoret til at udvikle en sjældent opsøgende, kundeorienteret og nytænkende arbejdsform. Kritisk masse: Arbejdsmarkedskontoret har opsamlet erfaring fra mange projekter, og denne kontinuitet fra projekt til projekt kan næppe overvurderes. Ingen enkelt arbejdsplads har samme erfaring og kompetencer. I særlig grad gælder dette evnen med at bringe faggrupper sammen på tværs af arbejdspladser samt overføre løsninger fra én faggruppe til en anden. Det er der brug for. Økonomisk effektivitet: Amtet har årligt bevilget ca. en million kroner i driftsmidler til Arbejdsmarkedskontoret. De penge har kontoret fået til at yngle gennem en professionel udnyttelse af bl.a. statslige støtteordninger og EU-fondsmidler, så amtets virksomheder har fået skræddersyede kursustilbud for det tidobbelte beløb. Hertil kommer værdien af de mange vikarer i jobtræning. Både kurser og vikarer har været udgiftsneutrale for arbejdspladserne. Når Københavns Amt fra 2007 overgår til Region Hovedstaden, ophører også Arbejdsmarkedskontorets virke, men erfaringerne bringer vi med os. God læselyst. Joost Nielsen Afdelingschef i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsafdelingen

6 6 Introduktion Få brikkerne på plads. På basis af en beskeden driftsbevilling er næsten personer årligt blevet efteruddannet og jobtrænet via Arbejdsmarkedskontoret. Kritisk masse og incitamenter har udløst en forbløffende effektivitet og dynamik. Kunsten at skabe resultater Historien om jobrotation i Københavns Amt formidlet gennem et lille sekretariat under Arbejdsmarkedskontoret kan fortælles med nogle få nøgletal. I sine knap ti års levetid som en permanent projektorganisation har sekretariatet modtaget omkring en million kroner årligt til driften, og de penge har ynglet i en sådan grad, at amtet har fået efteruddannelse af medarbejdere retur for det tidobbelte beløb. Vel at mærke kurser, som amtets arbejdspladser selv har efterspurgt, skræddersyet til deres individuelle behov. Uden udgift for arbejdspladserne selv. Hvert år er tæt ved personer på den måde blevet opkvalificeret i form af kurser eller jobtræning. Arbejdsmarkedskontorets foretrukne arbejdsform har nemlig været både at efteruddanne de ansatte og imens vikardække dem med ledige i jobtræning. En kombination af kompetenceudvikling og beskæftigelsesfremme, der er kendt som jobrotation. Hvad er forklaringen på disse robuste resultater? Spørger man to af sekretariatets eksterne samarbejdsparter, peger de på flere brikker til et svar. For det første har der i enhedens arbejdsvilkår været indbygget en dynamik i kraft af stærke, økonomiske incitamenter. For det andet har enheden opnået en kritisk masse af erfaring og viden, akkumuleret og overført gennem involvering i mange projekter på tværs af arbejdspladser og faggrænser. For det tredje har sekretariatet opnået en betydelig økonomisk effektivitet når det gælder kunsten at anvende og administrere især statslige støtteordninger. Dynamik og incitamenter To økonomiske incitamenter i Arbejdsmarkedskontorets arbejdsgrundlag har fra begyndelsen givet en dynamik og har vist sig at anspore til en opsøgende og kreativ arbejdsform. Dels har kontoret kunnet opsamle en mindre procentdel af de administrerede støttemidler, dels har kontoret selv kunnet disponere over eventuelle overskud, opnået gennem omhyggelig indhentning af støttemidler og effektiv administration af kursister og ledige på projekterne. Jo flere projekter og jo højere effektivitet, desto flere penge i kassen. De på den måde opsamlede midler har givet frihed til at kunne støtte idéudvikling og mere risikobetonede pilotprojekter med et potentiale for større udbredelse. Desuden har modellen givet økonomisk rum til at kunne tilknytte erfarne projektledere til selv meget lokale projekter. Hvilket yderligere har været med til at skabe resultater. Vi har været vidne til stor kreativitet, når det gælder om at kombinere forskellige aktører, arbejdsformer og økonomi, siger en af Arbejdsmarkedskontorets tætteste, eksterne samarbejdspartnere gennem en årrække, Lisbeth Jakobsen, leder af VUS Kontakt, som rådgiver virksomheder og formidler viden om efteruddannelse: Især er det konsulent Ove Knudsen, der som en dygtig forretningsmand har forstået at udtænke de modeller, der har kunnet bringe købere og sælgere sammen arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, jobcentre og som har udløst en merværdi til alle parter. En opfindsomhed med lydhørhed og respekt overfor parterne, så ingen har oplevet at blive slæbt af sted, men selv har kunnet beslutte at melde sig ind. Der er på den måde blevet åbnet for mange samarbejder, som ellers ville have været utænkelige. Kritisk masse på tværs af amt og faggrænser På to områder har Arbejdsmarkedskontoret opnået afgørende størrelsesfordele (kritisk masse), som ingen udviklingsafdeling på en enkelt arbejdsplads kan sammenligne sig med. For det første har det været en permanent projektorganisation, hvor omfattende erfaringer kontinuerligt er blevet opsamlet og videreført af konsulenter og projektledere fra projekt til projekt. For det andet har sekretariatet været midtpunkt i en netværksorganisation på tværs af alle arbejdspladser og faggrupper i amtet. Viden og læring, der ellers ville være bundet til lokale afdelinger eller snævre faginteresser, har derved kunnet udbredes og nyttiggøres umiddelbart og direkte i andre projekter. Den opsamlede viden og den tværgående funktion har i praksis været en støtte både for de lokale projekter og for de store projekter med samarbejde på tværs af f.eks. alle sygehuse eller bosteder, siger ledende konsulent, souschef Lis Lynge, sygehuset i Herlev. Som repræsentant for såvel sit eget som alle tre amtssygehuse er hun den person fra sygehusverdenen, der har deltaget i flest projekter sammen med Arbejdsmarkedskontoret: De lokale kræfter har stået på mere sikker grund med

7 Introduktion 7 Arbejdsmarkedskontoret som sparringpartner med øgede chancer for succes. Mange af de tværgående projekter var aldrig blevet blevet til noget uden Arbejdsmarkedskontoret. På det enkelte sygehus, den enkelte institution, er man tilbøjelig til at tænke inden for sit eget hierarki, sin egen struktur. Man ser måske ikke, at en afdeling på det andet sygehus har præcis samme overvejelser. Derfor har det været en stor opgave at bringe folk sammen på tværs af arbejdspladser og faggrupper, få dem til at snakke sammen, udruste dem med en dygtig projektleder og få dem til at danne styregrupper og arbejdsgrupper, der kunne fungere. Gang på gang er vi blevet udfordret med spørgsmålet: Hvorfor gør I ikke sådan? Også Lisbeth Jakobsen fremhæver den tværgående funktion som en forudsætning for at kunne omsætte ideer til praksis: Overblikket og det fælles ansvar mangler, hvis ikke der er en central enhed. De enkelte arbejdspladser kan ikke selv få det skubbet i gang. Vi ser masser af forslag fra arbejdspladser, som uddannelsesinstitutionerne bruger mange kræfter på at udvikle undervisningsløsninger til - men som aldrig bliver til virkelighed. Der skal følges op på rigtig mange ender i processen. Desuden skal der være et betydeligt underlag for jævnligt at kunne fylde et hold op med kursister. Økonomisk effektivitet Der kan være betydelige administrationsopgaver forbundet med jobrotation. Og her kommer selv de store sygehuses udviklingsafdelinger ofte til kort, siger Lis Lynge: Det er svært at administrere lokalt. Der skal nogen til at sørge for, at støttekronerne går ind og til at sikre at de bliver anvendt til at betale uddannelser og ansættelse af projektleder. Der skal nogen til at visitere vikarerne, forberede dem, indsluse dem og følge op på dem. Det er opgaver, som kræver specialister. Man skal kende bureaukratiet helt ned til det enkelte skema og den enkelte ansøgningsfrist og man skal have den erfaring med, hvad der virker i praksis. Ellers falder det hurtigt fra hinanden. Netop administrationen indgår ofte som en nøglefunktion i Arbejdsmarkedskontorets projekter, idet sekretariatet tilbyder at påtage sig opgaven. Det er samtidig gennem den effektive administration, sekretariatet er i stand til at få overskud på mange af sine projekter og dermed får frigivet midler til mere risikobetonede satsninger. Tilbuddet om at administrere er uvurderligt for arbejdspladserne, tilføjer Lisbeth Jakobsen: Det er med kompetenceudvikling lidt som med charterrejser. Arbejdspladserne har brug for at få serveret en pakkeløsning, der lige præcis imødekommer deres behov. De skal præcis kunne se, hvad de får ud af det og hvad de økonomiske rammer er. Så vil de som regel gerne være med. Skal de derimod selv stykke alle delene sammen og forhandle vilkårene til både den ene og den anden side, så kommer det sjældent videre end til skrivebordsskuffen ansatte og ledige har roteret job Samlet antal jobroterende ansatte i Københavns Amt, perioden Antal personer Fastansatte på kurser/ uddannelse Ledige ansat som vikarer for ansatte i uddannelse Ansatte og ledige i jobrotation ialt

8 Samfundsgevinster 10 Flere i arbejde 12 Etnisk integration 14 Modvirk flaskehalse 16 Forebyggelse

9

10 10 Samfundsgevinster Flere i arbejde. Københavnske handicap-bosteder er blevet eksperter i at skaffe ledige tilbage til arbejdslivet. Samtidig får bostederne deres ufaglærte medhjælpere uddannet til stærkt efterspurgte pædagoger. Det er jobrotation i praksis. Fra et selvværd i gulvhøjde til fast arbejde Københavnske bo- og dagtilbud for handicappede har de senere år høstet stor succes i en helt ny disciplin: De hjælper ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Det sker som led i et af de største, mest succesrige og længstkørende jobrotationsprojekter herhjemme. Opgaven er ikke altid nem. Ind af døren kommer ledige, hvoraf nogle kan være præget af tidligere nederlag og kan have et selvværd i gulvhøjde, som projektkoordinator og underviser Per Thejls beskriver det. Andre ledige kan have en uddannelse eller flere års arbejdserfaring indenfor andet arbejdsområde og være uden udsigt til beskæftigelse grundet lang tids ledighed. På institutioner med svært handicappede beboere er der brug for psykisk robuste medarbejdere med en fintfølende indlevelsesevne, kompetencer til at håndtere konfliktfyldte situationer og en høj etik. Siger afdelingsleder Thomas Heinsøe på bostedet Stokholtbuen. Kunststykket er altså at få de lediges kvalifikationer og institutionernes behov til at matche hinanden. Arbejdsmarkedskontoret har engageret sig massivt i denne udfordring, og et par hundrede ledige har siden 1997 fået hul på et nyt arbejdsliv som følge af denne indsats. Effektiviteten af forløbene målt som den såkaldte arbejdsmarkedseffekt fejler ikke noget. Efter et års tid som pædagogmedhjælper-vikarer på institutionerne har mellem 60 og 70 procent af de tidligere langtidsledige nemlig fået et fast job, eller de har startet en kompetencegivende uddannelse. Jobrotation: Pædagoger uddannes, ledige får job Jobrotation er nøglen til succes en. De ledige kommer ind på institutionerne, mens faste medarbejdere samtidig er under opkvalificering fra ufaglærte medhjælpere til faglærte pædagoger. Det er en indsats, som ingen af de involverede institutioner selv kunne have fået i gang, siger vejleder Lisbeth Jakobsen fra VUS Kontakt, et forbindelsesled mellem arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. Det virker så godt, fordi konceptet er udtænkt som en færdig pakkeløsning med arbejdspladser, uddannelser, økonomiske støttemuligheder og rekruttering af vikarer. Modellen er udviklet, så den giver gevinst til alle involverede og er økonomisk robust. Efterfølgende er tilbuddet blevet kommunikeret effektivt ud til alle interessenter: Arbejdspladserne, de ansatte og de ledige. Når tingene bliver forberedt på den måde, vil mange gerne være med De fleste kommer i job efter vikariat 63 procent af jobrotationsvikarer fortsætter i job eller uddannelse Ikke i job eller uddannelse: 37% Arbejde på en af amtets sociale institutioner: 47% Arbejde uden for amtet: 11% Elev på Sosuskolen: 5% Arbejdsmarkedskontorets rolle Udvikling af modellen: Herunder koordinering og styring af mange parter Sosuskole, seminarium, arbejdsformidling, dagog bosteder for handicappede. Styring af omfattende økonomi: Hjemtagelse af uddannelsesstøtte og udbetaling af vikarmidler over 3-årig periode. Ansættelse af koordinator: Sikrer smidig administration af vikarer og uddannelsesforløb, så institutioner lettes for administration. Kilde: Københavns Amt, Arbejdsmarkedsafdelingen (vikarer for pædagogmedhjælpere, 2005)

11 Samfundsgevinster 11 fortæller Lisbeth Jakobsen, der har fungeret som sparringpartner på flere af Arbejdsmarkedskontorets projekter. Rotationen indebærer for pædagogmedhjælpere med mindst fem års arbejdserfaring et tilbud om at uddanne sig til pædagog. En opgørelse i slutningen af 1990 erne viste et behov for omkring 500 pædagoger i Københavns Amt. Denne mangel er der siden gjort et massivt indhug i. Via rotationsordningen er godt 150 nye pædagoger sprunget ud siden 1997, skønner projektkoordinator Jørn Søkilde. Pædagogerne er i så høj kurs på institutionerne, at de i praksis har jobgaranti. Medhjælperne modtager fuld grundløn, mens de læser på pædagogseminariet. Uddannelsen er den såkaldte merituddannelse med reduceret praktik. Institutionerne får tilbudt vikarerstatning i form af en langtidsledig, som er gratis for institutionen, idet den ledige enten er dagpengemodtager og fortsætter med et lønstilskud svarende til dagpengene - eller er kontanthjælpsmodtager, der efter en virksomhedspraktik ligeledes ansættes med løntilskud på reduceret dagpengesats. Opstartsvanskeligeheder Enkelte institutioner blev i begyndelsen skuffede over deres vikarer, fortæller projektkoordinator Per Thejls: Man kan nemt blive skuffet, hvis man forventer en vikar, som kan erstatte en erfaren og indkørt medarbejder fuldt ud. Der er som regel brug for en indkøring, men samtidig er vikarerne gradvist blevet bedre. Det er opnået ved at visitere de ledige bedre, hjælpe med personlig afklaring til at arbejde med handicappede og sikre en grundig introduktion til arbejdet. Bedre visitation: I starten var der vikarer, som følte sig under pres til at deltage som led i en jobplan og som måske ikke på forhånd var motiveret for at arbejde med handicappede. I dag er de ledige generelt mere motiverede for at afklare sig selv i forhold til arbejdsområdet og har selv fået interessen efter at have læst eller hørt om det. Personlig afklaring: For de ledige starter vejen mod arbejdslivet med et 8-ugers teoretisk introduktionskursus. Her arbejdes der bl.a. med at kalde de personlige kompetencer frem. Desuden beskrives og bearbejdes de personlige udfordringer, der ligger i at arbejde med netop handicappede. Introduktion til arbejdspladsen: En af de afgørende brikker til projektets succes ligger i, at vikaren får mulighed for at blive introduceret til institutionen inden de bliver ansat. I fire uger før vikariatet begynder, ser vikaren og institutionen hinanden grundigt an. Hvordan passer den nye medarbejder ind i helheden og kan vikaren se sig selv i de rammer institutionen kan tilbyde? Kunsten at tage ledige ind Et bosted for autister, Stokholtbuen i Herlev, har de sidste tre år taget 10 langtidsledige ind som jobrotations-vikarer. Kun én gang gik det dårligt tre vikarer blev til gengæld fastansat, fortæller afdelingsleder Thomas Heinsøe. Hvad er den mest kritiske faktor, der afgør om en ledig bliver en gevinst for jer? Thomas Heinsøe: At vi får visiteret vikarer, som passer til vores arbejdsplads, og at vi meget hurtigt lærer dem og deres særlige kvalifikationer at kende. Der kan være en grund til, at de har gået ledige i måske lang tid, og det skal vi kunne tage hensyn til. Derfor er vi meget grundige til den første samtale. Og vi følger op med hyppige evalueringssamtaler. Hvad kan I bruge den viden til i forløbet? Nogle vikarer kan jo bare varetage jobbet og går til den med det samme. Andre kan have brug for, at vi gearer lidt ned for kravene. For nogen er det en god idé at forlænge introduktionsperioden eller fokusere på praktiske arbejdsopgaver. Hvis vikaren har udenlandsk baggrund og taler begrænset dansk, kan det være en god idé at starte med ansvar for en enkelt beboer (mod normalt otte). Der kan vi være meget, meget fleksible. Hvordan bliver vikarerne modtaget af det faste personale, de skal samarbejde med? Der er en indbygget risiko for at skuffe nogen. Vikaren kan jo ikke altid fylde stillingen helt ud efter den erfarne medarbejder, der er væk. Derfor skal kollegerne vide helt præcist, at dette ikke er en fuldgyldig pædagogmedhjælper. Det er også vigtigt med en helt præcis arbejdsbeskrivelse, så alle fra starten har realistiske forventninger til et evt. træningsforløb.

12 12 Samfundsgevinster Etnisk integration. Hver tiende danske læge er i dag fra udlandet, og i en hektisk sygehushverdag kan sproget blokere for forståelse og respekt hos både patienter og kolleger. Der er brug for nye metoder til integration. Fik du sagt det, du ville? Sandsynligheden for at blive behandlet af en udenlandsk læge på et dansk sygehus bliver større år for år. Manglen på læger har gjort udenlandske læger stærkt efterspurgte, og andelen er hastigt voksende. Hver tiende læge med ret til at virke i Danmark, har i dag taget sin uddannelse i udlandet. Siden 1990 har Sundhedsstyrelsen givet mere end udenlandske læger dansk autorisation. Det store antal udenlandske læger ligner en solstrålehistorie om vellykket integration, endda af en højtuddannet gruppe af medarbejdere. Men er integrationen god nok eller er det gået for stærkt? Tager sygehusene for mange ind og sænker kvaliteten? Går sygehusene glip af de menneskelige ressourcer ved at sætte kravene for højt? At der er tale om en følsom balance, viser resultaterne fra en nylig evaluering blandt en gruppe af de udenlandske lægers kolleger på Herlev Sygehus: 56 procent oplever sproglige og kommunikative problemer. 83 procent mener, at et sprogkursus burde være obligatorisk. 94 procent mener, at de udenlandske kolleger mangler viden om dansk sundhedsvæsen, inden de bliver autoriseret. Afprøvning af flere metoder Der er således en stor opgave at tage fat på, og Arbejdsmarkedskontoret har de seneste år finansieret flere projekter, der har haft til formål at udvikle metoder til at styrke de udenlandske lægers kendskab til dansk sprog, danske kommunikationsformer, dansk sygehuskultur og specifik faglighed på bestemte afdelinger. Formålet har været dobbelt. På den ene side at sikre kvaliteten i patientkontakten ved at de udenlandske læger bliver så dygtige til dansk, at de dels forstår patienterne helt præcist, dels er i stand til at forklare patienterne tydeligt og fyldestgørende om behandlingen. På den anden side at hjælpe lægerne til at kunne kommunikere problemfrit og på omgangshøjde med kolleger og plejepersonale i en travl hverdag. Klinisk dansk for udenlandske læger, hedder et aktuelt pilotprojekt på Herlev Sygehus, igangsat af urologisk overlæge Kári Mikines, som sit udenlandsk klingende navn til trods selv har levet hele livet i Danmark. Faderen var fra Færøerne. Det er tanken, at resultaterne fra dette projekt skal indgå i en samlet beskrivelse af erfaringer på området, således at der kan udvikles en gennemtestet og veldokumenteret undervisningsmetode for flere faggrupper med Flere udenlandske læger arbejder i Danmark Det årlige antal autorisationer til udenlandske læger tidoblet på få år Arbejdsmarkedskontorets rolle Autorisationer årligt Risikovillige forsøgsmidler: AMK har finansieret projektet Sundhedsdansk og pilotprojektet Klinisk dansk for udenlandske læger Metodeudvikling: AMK har støttet inddragelse af undervisningsfaglig ekspertise i de to projekter, henholdsvis fra Gladsaxe VUC og fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Dokumentation: Projekterne bliver grundigt evalueret og dokumentationen vil indgå i udviklingen af en undervisningsmodel for flere personalegrupper og sygehuse. Kilde: Sundhedsstyrelsen, 2006

13 Samfundsgevinster 13 længere uddannelse. Det ligger i kortene, at flere sygehuse vil blive søgt inddraget, idet erfaringerne da kan nyttiggøres flere steder. I forvejen cirkulerer de udenlandske læger mellem sygehusene som en del af deres uddannelse. Danskprøve afskaffet Den stigende lægemangel har ført til at kravet om den såkaldte danskprøve 2 er faldet væk og erstattet med en tre måneders prøveansættelse, hvorefter det er op til den uddannelsesansvarlige overlæge at godkende såvel de lægefaglige kvalifikationer som den sproglige funktion. Derfor kan der i dag være store forskelle på kravene fra afdeling til afdeling. Kári Mikines: Nogle steder sættes niveauet så højt, at man smider barnet ud med badevandet og går glip af de faglige kompetencer, som de udenlandske læger kommer med. Andre steder vil man ikke være for pessimistiske. Man tænker, at sproget nok kommer hen ad vejen. Jeg er imidlertid bekymret for, at det ikke sker. Uddannelsespresset på yngre læger er så stort, at de nemt prioriterer den faglige udvikling på bekostning af den sproglige. Erfaringen viser, at den sproglige udvikling mange gange ophører, når lægerne akkurat kan klare sig. Og så har vi et problem. Sproglige begrænsninger kan være en alvorlig arbejdsbelastning for lægen selv uanset vedkommendes faglige dygtighed og flid: Det dårlige sprog smitter nemt af på det faglige omdømme. Man kan blive opfattet som én, der ikke har styr på tingene. Kan lægen ikke forklare sine overvejelser godt nok, kan en sygeplejerske blive bekymret for, om lægen egentlig har forstået patienten og hende. Hvis lægen ikke kan udtale navnet på et instrument under en operation, kan han få det stempel, at han ikke kan operere. Sådan en stempling spreder sig hurtigt mellem kolleger og kan leve længe. Sidemandsoplæring Sammen med professor Anne Holmen fra Danmarks Pædagogiske Universitet er sidemandsoplæring denne gang valgt som metode i det sproglige kompetenceløft. I et tidligere projekt, Sundhedsdansk blev der i samarbejde med Gladsaxe VUC valgt at undervise læger af blandet nationalitet på større hold. Kursisterne var glade for undervisningen, men effekten i hverdagen viste sig at udeblive. Undervisningen blev ikke omsat i bedre kommunikation, viste evalueringen. Planen er nu, at to udenlandske læger i en otte ugers periode knyttes til en erfaren speciallæge, der er fortrolig med afdelingens fagsprog og jargon. De mødes to gange to timer om ugen. Her superviserer speciallægen på basis af videooptagelser af de udenlandske lægers patientkonsultationer. Hvor kunne du have sagt noget andet? Forstod du, hvad patienten sagde? Risiko for fejlbehandling Fejltolkning af patienten giver risiko for fejlbehandling, siger urologisk overlæge Kári Mikines, Herlev Sygehus. Han er bekymret og har taget initiativ til at undervise udenlandske læger i klinisk dansk Hvordan opstod ideen om at udenlandske læger skal lære klinisk dansk? Kári Mikines: I januar 2005 kunne vi se, at en tredjedel af de 23 yngre læger på vores afdeling havde taget deres læge-uddannelse i udlandet. Det fik os til at overveje behovet for dansk-undervisning nærmere. Hvilke konsekvenser kan det have, hvis lægen ikke behersker dansk? At kommunikere med patienter er en utroligt vigtig del af lægegerningen. Hvis ikke lægen helt præcist forstår, hvad patienten fortæller, kan der ske fejlfortolkninger af patientens sygehistorie og symptomer. Det medfører en risiko for fejlbehandling. Samtidig efterspørger patienterne tydelige svar fra lægen. Hvad er det for en behandling, jeg skal have? Hvilke bivirkninger er der? Er lægen ikke helt til at forstå, efterlader det utryghed og utilfredshed. Hvilke sproglige problemer er der tale om? Vi undersøgte dansk-kundskaberne blandt afdelingens udenlandske læger med dansk autorisation og mindst tre års arbejde på danske sygehuse. Mindst én ville ikke kunne bestå den formelle danskprøve. Flere havde svært ved at besvare spørgsmål til en oplæst tekst. Og de havde alle store vanskeligheder med at finde oplysninger frem i et skriftligt materiale. Lægerne var derimod alle rimeligt gode til at udtrykke sig mundtligt om fagligt stof. Det er i sig selv en fordel, men i hverdagen kan det betyde, at man ikke opdager, at deres forståelse er mangelfuld.

14 14 Samfundsgevinster Modvirk flaskehalse. Lægesekretærer er sygehusenes blæksprutter. De sørger for, at alle funktioner spiller sammen. Der er bare for få af dem. Samtidig går mange kontorfolk ledige... To problemer én løsning En målrettet anvendelse af aktiveringsordninger for ledige har gjort det muligt for to sygehuse i Københavns Amt at gribe fat om et alvorligt problem: Manglen på lægesekretærer. Flaskehalse hører til blandt de mere ondsindede af arbejdsmarkedets udfordringer. De opstår nemlig typisk, hvor det går rigtig godt og masser af opgaver, der skal udføres der er bare ingen ledige medarbejdere med de nødvendige kvalifikationer. Udbuddet af arbejdskraft modsvarer ikke efterspørgselen. På Københavnske sygehuse har der længe været flaskehals-alarm, når det gælder rekrutteringen af lægesekretærer, sådan som det f.eks. blev beskrevet i et notat fra sommeren 2003: Mange annoncer: Mindst 10 lægesekretærstillinger bliver opslået hver søndag. Ingen ansøgere: Der er som regel ingen eller højest et par ansøgninger til stillingerne. Uafbrudt stoleleg: Ansøgerne er som regel ansat på et sygehus i forvejen, så problemet flyttes blot fra afdeling til afdeling. Det bliver værre: En stor del af de nuværende lægesekretærer nærmer sig pensionsalderen. Flaskehals-problemet er opstået, fordi der gennem mange år er uddannet for få lægesekretærer. Lægejournalen er det primære ansvarsområde for denne faggruppe, og netop lægejournalen får mange arbejdsfunktioner til at hænge sammen på et sygehus. Bliver sekretærfunktionen presset, kan det derfor være til skade for kommunikationen mellem de instanser, der hver især bidrager til patientens behandling og dermed for patientens oplevelse af sammenhæng i hele behandlingsforløbet. Ledige HK ere med løntilskud På Herlev og Glostrup sygehuse har udfordringen været at få uddannet flere lægesekretærer uden samtidig at belaste sygehusenes budget. En af løsningerne har været at opkvalificere ledige kontorassistenter. Dem er der mange af, bl.a. fordi den teknologiske udvikling indenfor den finansielle sektor og anden administration har gjort det muligt at rationalisere i stort omfang. Ved at tilbyde uddannelsen til ledige som jobtræning, kan der opnås løntilskud, således at eleverne opnår løn under hele uddannelsen uden udgift for sygehusene. Udover Halvdelen af lægesekretærer nær pension Ud af 275 lægesekretærer på Gentofte Sygehus er de 169 over 50 år Over 60 år: 17% år: 44% Under 50 år: 39% Arbejdsmarkedskontorets rolle Penge til administrator og følgeomkostninger: Frikøb af administrator aflaster sygehus-afdelingerne og sikrer høj kvalitet i hele uddannelsesforløbet. Desuden dækning af udgifter til etablering af nye PC-arbejdspladser m.m. Administration af tilskudsordninger: Uddannelsen er udgiftsneutral for sygehusene. Hjælp til samarbejde med eksterne relationer: Tilrettelæggelse af uddannelse og rekruttering af vikarer via AF. Kilde: KAS Gentofte, personaleafdelingen, 2006

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan?

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan? 02 Hvordan ser tallene ud 02 Hvis du vil vide mere 03 En mangfoldig skole 04 Ud af den onde cirkel som højtuddannet 05 En integrationsstilling & en mentor åbnede døren 06 For demokratiets skyld 08 På begge

Læs mere

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital Væksthus for Ledelse Januar 2011

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION KURSUSHÆFTE FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION Fra Udsat Til Ansat KOM GODT IGANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION - plads til rummelighed Udgivet af CABI og projekt Fra

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Ledelse og udvikling i almen praksis

Ledelse og udvikling i almen praksis Ledelse og udvikling i almen praksis Et pilotstudie om de ledelsesmæssige udfordringer i et lægehus i udvikling Sidsel Vinge Dansk Sundhedsinstitut Januar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Projektets mål...1 1.2 Evalueringens formål og fokus...1 1.3 Evalueringens datagrundlag...1 1.4 Læsevejledning...2 2. Konklusioner og anbefalinger...3 2.1 Evalueringens

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Ledernes trivsel og arbejdsglæde

Ledernes trivsel og arbejdsglæde HISTORIESTAFETTEN Ledernes trivsel og arbejdsglæde 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag 1 LEDERNES

Læs mere