H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907"

Transkript

1 H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907

2 Forord Som 3. generation i et familiefirma med 100 års jubilæum syntes jeg, at det var en milepæl, der skulle og måtte fejres. Men hvordan vi ville og kunne fejre de 100 år blev livligt diskuteret i det lille hjem. Vi besluttede dog hurtigt, både for egen skyld og for eftertiden, at vi ville lave en lille jubilæumsbog, som fortæller historien om firma H. Rasmussen gennem de 100 år. Og hvem kan fortælle den bedre end nuværende og tidligere medarbejdere suppleret med diverse fakta! Det er et firma, som har holdt fast i traditionerne. En af disse traditioner er blandt andet, at næsten intet er smidt væk og kun lidt er kasseret! Derfor dykkede vi ned i gemmerne og fandt de gamle lærlinge kontrakter frem helt tilbage til 50 erne. Derefter fandt vi frem til yderligere navne på tidligere medarbejdere i firmaet, i alt ca. 60 tidligere lærlinge og medarbejdere. Vi sendte en lille hilsen ud til dem alle med kopi af lærlingekontrakten, og spurgte om de havde lyst til at være med til at fortælle historien om firma H. Rasmussen i form af små historier og anekdoter. Alle disse sjove, beskrivende og fortællende historier, som vi har fået retur, har vi samlet i denne lille jubilæumsbog. Jeg vil gerne sige mange tusinde tak til alle jer, som har brugt tid på at bidrage med jeres historie til bogen. Det har været en stor glæde og til tider meget morsom for mig at læse alle disse gode historier. Uden jeres hjælp var bogen ikke blevet det samme. Derudover vil jeg takke min familie, Lene, Kasper og Morten for deres store hjælp og støtte i dette jubilæumsprojekt. God læsning og fornøjelse med bogen. Hans H. Rasmussen

3 april 1907: Svend Hulthin Rasmussen starter maskinfabrikken Fremtiden og cykelforretning op i Jernbanegade, Brovst generation,vagn H. Rasmussen kommer til verden i 1922 og i 1928 bygges hjørneejendommen ved Korsvejen, hvorfra der drives cykel, radio og installationsforretning og værksted i gården Svend H. Rasmussen køber herregården Bratskov af Hedeselskabet, for at kunne udvinde ler på Bratskov`s jord, da leret slap op ved Fredensdal, hvor teglværket lå Bygger og driver privat elværk, der udvides med tørvegasmotor, så det kan forsyne 150 forbrugere under 1. verdenskrig Fra genopbygges Brovst teglværk og i 1935 bygges Brovst Autocentral på 400 kvm. Forhusene mod Vestergade bygges et par år senere Svend H. Rasmussen indgår aftale om DOMI forhandling med salg af Morris biler og Nuffield traktorer inden han dør i 1950, hvorefter Vagn H. Rasmussen overtager firmaet.

4 1960 Installationsforretningen sælges fra for at skabe fokus på det voksende bilsalg i 1960 erne Ny udstilling ud til Vestergade indvies. Værkstedet genopbygges efter branden i nye bilmærker kommer til; Daihatsu i 1980, Skoda i 1981 og Subaru i generation ved Hans H. Rasmussen overtager firmaet i Stopper som autoriseret Skoda, Rover og Land Rover forhandler. Indgår i stedet i sammenslutningen af Skoda specialister og fortsætter med at sælge og servicere nye og brugte biler. Værkstedet indgår i Bosch Car Service, så bilerne fortsat kan serviceres professionelt. Der bygges ny udstillingshal De engelske biler vender med indkørsel fra gården. Hans tilbage til firma H. Rasmussen H. Rasmussen ansættes i firmaet med forhandling af både Rover i Salget af engelske biler og Land Rover. Der etableres vokser i slutningen af årtiet. Cykelforretning i lokalerne i Vestergade april 2007: Der kan fejres 100 års jubilæum i firma H. Rasmussen. 3

5 Historien begyndte Den 1. april 2007 er det 100 år siden, at Svend Hulthin Rasmussen startede som selvstændig i Brovst. Han blev født 20. oktober 1885 i Korsgården ved Bælum. I 1904, som 19-årig, blev han udlært maskinarbejder på Bælum Jernstøberi og Maskinfabrik. De næste to år arbejdede han som svend på store fabrikker i Danmark og på cykelfabrikken Corona i Brandenburg i Tyskland. Foto af Svend H. Rasmussen taget af hans kone, fotograf Magda Hedegaard, som havde startet foto- og papir forretning op før giftemålet. Sommeren 1905 og 1906 drev han sit eget cykelværksted i Bælum, og i vinteren arbejdede han ved Gandrup Elektricitetsværk som installationsarbejder. Derefter gik turen til Brovst, hvor Svend Hulthin Rasmussen den 1. april 1907, som kun 21-årig, startede egen maskinfabrik Fremtiden og cykelforretning i Jernbanegade, mere nøjagtigt i gården, hvor den nuværende boghandel ligger. Dengang var man ikke myndig før man var fyldt 25 år og havde derfor heller ikke lov til at starte egen virksomhed. Svend Hulthin Rasmussen ansøgte derfor 4

6 om tilladelse og fik den 27. marts 1907 sit næringsbrev eller myndigheds bevilling som fuldmyndig person ej fyldt sit 25.ende år. Det er udstedt den 27. marts 1907 af Kong Frederik Den Ottende. I øvrigt dagen efter at han havde giftet sig med Magda Hedegaard, som var fotograf og havde startet foto- og papir forretning op i den bygning der i dag er boghandel i Jernbanegade

7 Electricitetsværket kom til byen Den unge maskinfabrikant startede med at udvikle en radrenser og en hyppeplov, som blev sat i produktion. Det viste sig at være en god ide, for den blev hurtig meget efterspurgt og solgt i stort tal i både ind - og udland. Desuden udviklede han Petroleumsmotoren Fremtiden. Som et salgsfremstød og reklame for motoren fik han 3 købere i 1912 til at skrive deres anbefaling af petroleumsmotoren Fremtiden. Uddrag af anbefalinger: bygget maskine, som ved sin enkle Konstruktion gør det let for enhver at passe den. Den har her været brugt til at trække maskiner, som ellers fordrer 7-8 HK, og jeg kan endnu ikke spore nogen væsentlig Slitage. Jeg kan derfor nu på opfordring fra Herr Rasmussen kun anbefale Fremtiden Petroleumsmotor på det bedste til enhver, saavel Landmand som Haandværker, der matte ønske en solid, let passelig og billig Drivkraft. Ved fuld belastning bruger min 6 HK Motor kun ca. 3 Pund ren Petroleum i Timen. Brovst St. den 9 Aug M. Kr. Henriksen, Maskinsnedkeri og Savværk. Fremtiden Petroliumsmotor Den af Herr. Fabrikant Rasmussen i Febr til mig leverede 6 HK Fremtiden Petroleumsmotor, er, saavidt jeg kan se en meget stærk og solidt Solid og sikker gang Den 6 Hestes Petroleumsmotor, jeg modtog fra H. Rasmussen Brovst i Decbr. Maaned afvigte Aar, er jeg særdeles vel tilfreds med. Den driver 6

8 Kværn, Tærskemaskine og Hakkelsesmaskine, og der har siden den blev opstillet, ikke været det mindste at rette ved den. Jeg passer den selv og har konstateret dens solide og sikre gang, som tyder paa, at den i lange Tider vil være fuldt tilfredsstillende. Jeg kan derfor give Motoren min bedste Anbefaling. Holmsø i Juli 1912 Chr. Madsen, Gaardejer. En rigtig iværksætter Derefter fulgte mange travle år for den utrætelige idémand og igangsætter, der åbnede den ene virksomhed efter den anden og også gik ind i politik og blev sognerådsformand. Alt sammen til glæde og gavn for lokalsamfundet. Svend Hulthin Rasmussen fulgte intenst med i samfundsudviklingen og havde en sikker fornemmelse for, hvad borgernes ønsker og behov ville blive i den nærmeste fremtid. Og han var hurtig til at organisere sig, så han kunne opfylde behovene Petroleumsmotoren Fremtiden 7

9 I starten var der kun 10 forbrugere, men værket kom efterhånden til at forsyne hele Brovst-egnen og Skovsgård i mange år. Det var først i 1948 at elværket blev solgt, så det blev forbrugerejet ligesom alle øvrige elværker. Med i handelen fulgte luftledninger og tre store dieselmotorer på værket. Den ene var i øvrigt en 6 cylindret motor fra en undervandsbåd. Svend H. Rasmussen var ligeledes med til stifte Foreningen af jyske Electricitetsværker, hvor han i mange år var med i den snævre ledelse, bl.a. som næstformand. En medarbejder fra Brovst Elektricitetsværk med den store motor Electricitetsværket Svend Hulthin Rasmussen forudså at Brovst ikke ville kunne klare sig uden elektricitet, og da ingen ville gøre noget for at få elektricitet i Brovst, startede han resolut sit eget elværk i 1913, i Jernbanegade ved siden af maskinfabrikken Fremtiden. Tørveproduktionen under 1. verdenskrig Under Første Verdenskrig var han hurtig til at sætte tørveproduktion i gang, så han kunne forsyne byens borgere med brændsel. Han installerede samtidig en tørvegasmotor på elværket og sikrede sig 150 nye elforbrugere i den periode. 8

10 Den gamle røde u-bådsmotor, der drev elektriciteten i Brovst fra før 1. Verdenskrig 9

11 Bilerne kom til Svend Hulthin Rasmussen var også familiemenneske. Hans kone Magda, der drev papir- og fotoforretning i byen, har taget mange velbevarede billeder fra de travle iværksætter år. Hun fødte 9. august 1922 parrets tredje barn, Vagn Hulthin Rasmussen, som senere overtog bilfirmaet efter faderen, og dermed blev 2. generation i firmaet Hjørneejendommen ved korsvejen I 1928 byggede Svend Hulthin Rasmussen den store hjørneejendom ved Korsvejen (krydset Vestergade-Jernbanegade - det nuværende Apotek). Og familien Rasmussen flyttede fra det beskedne hus i Jernbanegade med lokum i gården, til en stor moderne lejlighed på 1.sal i Vestergadefløjen. I stueetagen blev der lavet el-, radio- og cykelforretning og i baggården blev der oprettet værksted til reparation af biler og motorcykler, som dog allerede var startet ved den tidligere beboelse i Jernbanegade 3. Et kig ind af vinduet i el- og radioforretningen, som i dag er Brovst Apotek Svend Hulthin Rasmussen havde også sans for PR og markedsføring. På cyklernes forgafler stod således H. Rasmussen, så ingen skulle være i tvivl om, hvilket firma og hvilken by det flotte og driftssikre produkt kom fra. 10

12 Nu går det galt, Rasmussen Det blev sagt om Svend Hulthin Rasmussen, at hver gang han havde en krone, så lånte han én mere, så han kunne investere. Og hans kone Magda skal mangen gang have advaret: - Nu går det galt, Rasmussen. Men Rasmussen fortsatte ufortrødent udvidelsen af sine aktiviteter Medarbejderne med datidens biler og motorcykler på grunden, hvor H. Rasmussen Biler ligger i dag 11

13 Teglværk og autoværksted kommer til Byens teglværk brændte i 1930, og det var en torn i øjet på ham, at virksomheden ikke var i drift, og de 30 mand var uden arbejde. Så han genopbyggede Brovst Teglværk på en ny beliggenhed i Fredensdal uden for byen, og virksomheden kom i gang igen i Bygger Brovst Autocentral I 1935 byggede han Brovst Autocentral på 400 m2 med fuld kælder og 1. sal, - det nuværende autoværksted. 3 år senere solgte han den store hjørneejendom og opførte de to forhuse til værkstedet ud mod Vestergade. Det første blev opført i 1937, hvor familien så i 2 generationer boede. Her blev der i stueetagen indrettet installationsforretning og med fortsat salg af radioer. Det andet forhus blev påbegyndt i 1940, men det var først efter krigen i 1945 at det stod færdigbygget. Begge forhuse er nu biludstillingslokaler og udlejningslejligheder på 1.- og 2 sal Hjørneejendom ved korsvejen inden Brovst Autocentral bygges i

14 Brovst Autocentral under opbygningen i

15 Købte Bratskov og gik ind i politik Da leret slap op på teglværkets areal i Fredensdal, købte Svend Hulthin Rasmussen i 1944 herregården Bratskov med tilhørende avlsgård. På ejendommens 160 tdr. land var der områder med meget ler, og på den måde var teglværkets fortsatte drift sikret. Han blev dog fuldstændig grebet af landbruget og drev Bratskov frem fra 25 kreaturer ved overtagelsen til over 125 kreaturer samt masser af søer og grise. Han deltog i dyrskuer og modtog mange førstepriser og ærespræmier for sine dyr. Det blev dog for stort et arbejdspres, så han afhændede avlsgården i Grebet af politik Svend Hulthin Rasmussen var desuden en ukuelig idealist og var også med til at danne et nyt politisk parti, Samfundspartiet. I hans efterladte papirer er således breve fra statsminister Thorvald Stauning. Herrengården Bratskov som den så ud, da H. Rasmussen overtog den i 1944 Udover at være engageret i landspolitik med krisen i 30 erne og dermed stor arbejdsløshed, blev han med årene også aktiv i lokalpolitik. Og i blev han sognerådsformand for Brovst Sogn, og det var i den periode, at bl.a. 14

16 Brovst Skole og plejehjemmet Møllegården blev bygget. Uddrag af Sogneraadsformandens Tale ved Indvielsen af Møllegaarden i Brovst d.18. Oktober Kl Jeg skal først paa Sogneraadets Vegne byde et Velkommen til alle, Arkitekt, Ingeniør og Haandværksmestre, som i Dag skal præsentere det arbejde, som er udført på dette Hjem. Til de øvrige Medlemmer af Sogneraadet, der som Sognets Repræsentanter skal godkende og modtage Bygningen til sit Brug og Bestemmelse, og til det forrige Sogneraad, som optog Tanken og Begyndelsen til at bygge et Alderdomshjem i Brovst Sogn. Velkommen til Arbejderne og alle der har medvirket ved opførelsen af dette Hjem, som i Dag er en smuk Kendsgerning for vor Øjne. Velkommen til alle Sognets Beboere, som jo er med til at løfte og bære denne Opgave og gode Sag. Velkommen til Bestyrerparret og til de gamle, som er til stede her i dag, for at se deres nye Hjem. Det var et besværligt Arbejde med Udgravning af Grunden, med de mange Trærødder og den nødvendige Dræning af den meget fugtige Grund, men derefter skred Arbejdet frem med vældig Fart, og havde den haarde Frost sidste Vinter ventet ca. 14 Dage længere, havde Taget været færdigt, Vinduerne lukkede og Varmeinstallationene sat i Funktion, saaledes at man derved kunde have arbejdet videre Vinteren igennem og været færdig til Forsommeren, men Frosten kom og standsede pludseligt alt Arbejde, som efter den lange, haarde Vinter først atter kunde paabegyndes sent i Foraaret

17 for indviet og aabnet til Brug. En troende mand Erindringer fra den tid fortæller også, at Svend Hulthin Rasmussen var en troende mand, som hver morgen holdt andagt for de ansatte og bekymrede sig ikke blot om deres arbejdsindsats men også deres mentale velfærd. Sådan beskrives han i hvert fald af Johannes Boelskifte, som var ansat i firmaet i 40 erne, i hans erindringsbog, Efterklang. Et blik ind på værkstedet hos Brovst Autocentral efter opførslen i 1935 Men nu staar Hjemmet, hvis Navn er Møllegaarden, færdigt til Brug, og der skal her lyde en stor Tak til alle, som har ledet og arbejdet saa godt, hurtigt og dygtigt, som det er sket, og nu til 1. November flytter de gamle ind paa Møllegaarden. Hermed vil jeg saa paa Sogneraadets Vegne erklære Møllegaarden Hulthin Rasmussen, Brovst Johannes Boelskifte, ansat i 40 erne I Brovst averterede en forretningsmand efter en mekaniker og en servicemand. Jeg søgte efter pladsen og fik den. Hulthin Rasmussen var en meget dygtig forretningsmand. Foruden 16

18 autoværkstedet havde han elektrikerforretning, en radioforretning, teglværket og godset Bratskov. Han var begyndt i det små, men havde arbejdet sig op til at blive den største forretningsmand i Brovst. I en årrække var han også sognerådsformand i byen. Han var alvorlig kristen og stærkt berørt af Oxfordbevægelsen. En bevægelse, der var stiftet af Frank Buckman i 1921 i Oxford, England, som først i 30 erne bredte sig til Amerika og resten af Europa. Det centrale i bevægelsen var syndsbekendelsen, de stille timer og helliggørelsen. Hver morgen kl. 8 samlede H. Rasmussen sine ansatte til morgenandagt. Morgenandagten gik på skift mellem os kristne, så det blev god træning for mig i at tilrettelægge gode andagter og finde salmer til. Det var også en god start på dagens arbejde. Ofte kaldte han os ind til sig på kontoret. Gud havde sagt noget til ham i hans stille time om os arbejdere, og typisk var det, at han interesserede sig for vores åndelige tilstand og ikke blot vores arbejdsindsats. Teglværket Efterhånden blev der mindre og mindre at lave på værkstedet, så flere og flere svende blev fyret, men jeg arbejde med opklodsning og undervognsbehandling, så bilerne kunne stå imod rustens tæring under opklodsningen. Senere blev jeg bedt om at være motorpasser på teglværket, hvor der var en gammel flymotor med generator. Man kunne ikke få olie til dieselmotoren, så man måtte finde andre energikilder. Hver morgen tidligt skulle jeg ud på teglværket og rense den gamle generator og gøre den færdig til start før arbejderne kom kl

19 De sled hårdt med leret, formningen og udkørslen fra ovnene. Jeg skulle hver time sørge for, at ovnen fik en spand brænde. H. Rasmussen roste mig og sagde: Du Boelskifte, det kører jo godt ude på teglværket. Vi producerer sten som aldrig før. ja sagde jeg jeg bøjer også mine knæ hver morgen ude ved motoren og beder om guds velsignelse over arbejdet. Det var han glad for at høre. Men ind imellem kørte jeg den gamle flymotor så hårdt, at der røg et leje, men heldigvis havde vi 2 motorer vi kunne skifte med, så snart kunne vi køre igen. Hulthin Rasmussen blev ikke ret gammel, omkring 65, tror jeg. På hans gravsten står der kun lige navn, de personlige data og forneden Jesus alene. Det var rigt at møde et sådant menneske. Han satte dybe spor efter sig. Sønnerne førte firmaet videre, og i dag er det et barnebarn, der har overtaget firmaet, men teglværket er for længst nedlagt. Et kig indenfor på det nye teglværk i Fredensdal, som blev opstartet i

20 Brovst Teglværks stand på Nordjysk Udstilling i Aalborg med besøg af Kong Chr. X og statsminister Th. Stauning i

21 2. generation tager over Svend Hulthin Rasmussens sidste projekt, inden han døde den 9. januar 1950, kun 64 år, var at indgå en aftale med firmaet Vilh. Nellemann om at blive DOMI forhandler med salg af Morris biler og Nuffield traktorer. Hulthin Rasmussen, der dengang var 27 år, overtog Installationsforretningen samt Bilog Traktorforretningen. Magda Rasmussen ejede Bratskov indtil 1954, hvor hun solgte herregården. Hans begravelse vidner om den store indsats, han har gjort for egnen og dens beboere. 500 mødte op i Brovst Kirke, og følget måtte stå helt ud på gaden. Enkefru Magda Rasmussen stod tilbage med en række virksomheder og omkring 70 ansatte. Den ældste søn, Svend Aage Rasmussen, overtog driften af Brovst Teglværk. Datteren Gerda overtog nogle bygninger og grunde i Brovst. Og den yngste søn, Vagn En lastbil foran H. Rasmussen Biler, som 2. generation v. Vagn H. Rasmussen overtog i 1950 efter faderens død 20

22 Vagn Hulthin Rasmussen kom i lære som automekaniker på sit fars værksted men ville gerne noget andet. Så han tog på et 5 måneders kursus på Haslev Håndværkerskole og fik en fin eksamen som gav mod på at uddanne sig videre. Han begyndte at læse til maskiningeniør i Aalborg og Odense og blev færdiguddannet i Herefter blev han ansat som maskiningeniør hos togfabrikken Scandia A/S i Randers, og han var i dette job, da faderen døde i Vagn blev i 1946 gift med Betty Lynge og et år efter juli fik de deres første søn, Preben Hulthin Rasmussen. To år efter Vagn Hulthin Rasmussens overtagelse af bilfirmaet august kom tredje generation og nuværende ejer af virksomheden, Hans Hulthin Rasmussen, til verden. Mange af de daværende medarbejdere husker både Hans som lille dreng, der så snart han kunne gå, løb over på værkstedet selvom hans mor havde fortalt ham, at han ikke måtte. En uforglemmelig tid Kurt Iversen, ansat i 1950 erne Nuværende chef, Hans, var lille, netop begyndt at gå. Det var et problem for hans mor, for han løb over på værkstedet til Turt, som han kaldte mig. Vi var som regel 6 lærlinge af gangen, og det gik ikke altid stille af, for var der ikke nok at lave på værkstedet, blev vi sat til at rydde op på loftet, og det endte som regel i skæg og ballade. K.E. Breum havde nogle kasserede udstillingsdukker stående på loftet. En af dem

23 blev så iklædt en gammel kedeldragt, og med et reb om halsen blev den hængt op i bjælken. Værkføreren fik et mindre chok, da han en morgen tidlig kom op på loftet og fandt en mand hængende der. Først råbte han højt, men da han fandt ud af sammenhængen råbte han endnu højere, og vi fik en ordentlig skideballe. sammen, og han fik en ny pinsefrisure. Til stor forargelse for hele byen, for dengang var det ikke blevet moderne. Lærlingen fra København blev klippet skaldet Vi havde også en lærling fra København, som var indlogeret ved en familie i byen. Han skulle selvfølgelig betale for kost og logi, og med en lærlingeløn 26 kr. om ugen var der ikke meget tilovers. Engang da han ventede familien på besøg, var han blevet så langhåret, at en klipning var nødvendig. Penge var der ikke flere af, så vi tilbød at hjælpe. Vi ville give ham 100 kr. for at få lov at klippe ham skaldet han tog i mod tilbudet og vi fik samlet pengene Lærlingen, københavner Mogens, der blev klippet skallet for at tjene en skilling 22

24 Kriminalbetjenten og håndjernene Jeg husker også en kunde der var kriminalbetjent. Han kom og fik lavet eftersyn på sin bil. Han forrettede nogle ærinder nede i byen, mens vi ordnede bilen. I handskerummet fandt vi et sæt håndjern, de skulle selvfølgelig afprøves, så vi bandt yngste lærling til bilhåndtaget. Desværre kunne vi ikke finde nøglen, så han stod låst fast til bilen da betjenten kom tilbage. Han løsnede lærlingen, men han syntes bestemt ikke om spøgen, men det syntes vi da. En altmuligmand havde meget lange toiletbesøg, og det irriterede os, så vi ville give ham en lærestreg. Vi monterede en hundeprop på cisternen, således at når han trak i snoren, blev den udløst med et brag. Han kom ud med selerne slæbende efter sig. Effekten var god toiletbesøgene blev meget kortere. Vores smøreapperat var slem til at stoppe i dysen, så under en rensning med en nål gik der pludselig hul, og købmanden, der stod i sin hvide kittel, kom i vejen for strålen, og på ryggen lignede han et maleri af Jens Jørgen Thorsen. Møllers højdepunkt på dagen var formiddagsmadderne, for hans kone lavede nogle meget flotte madpakker til ham. En dag havde lagermanden sømmet den fast på hylden, hvor den lå. Da Møller kom og hev den ned spredtes den over hele gulvet. Lagermanden måtte have ekstra beskyttelse den første tid indtil galden var fordampet. Når man var uheldig at slå sin hånd, lærte man at hvis man bandende og svovlede, så hjalp det. En dag jeg slog min hånd, skulle det afprøves, men uheldigvis opdagede jeg, at vor præst stod lige i nærheden, så jeg måtte bide smerterne i mig

25 Et par erindringer Bjarne Salvesen, ansat i 1950 erne En flok glade medarbejere foran værkstedet i 1950 erne Udover at det var en god lærerplads, så fremgår det forhåbentlig af ovenstående, at det heller ikke var en kedelig arbejdsplads. Jeg har især et par erindringer, som jeg husker fra min tid som lærling i firmaet. Vi var ved at lave en lille lastvogn. Jeg tror det var den banen brugte til at køre pakker ud med. Hans var en lille dreng på omkring 4-5 år. Han var kommet ind på værkstedet, hvad han ikke måtte. Han blev løftet op på ladet og stod henne ved førerhuset og kom løbende bagud. Jeg stod og skulle gribe ham når han hoppede ud. Det gjorde vi nogle gange. Så kaldte værkføreren på mig og Hans fik at vide, at det var slut, men han var jo oppe på ladet igen og løb alligevel. Heldigvis var der en anden der så det og greb ham. Så kom mor efter ham, hun havde stået oppe i vinduet og set det. Og så var der da vi klippede Mogens skallet. Han var en nyere lærling. Han havde flot krøllet 24

26 hår, jeg ved ikke om han manglede penge. Lærlingelønnen var jo ikke så stor dengang, men vi blev enige om, at han skulle klippes skallet mod betaling. Han blev klippet og bagefter barberet oveni til sidst. Jeg kan ikke huske hvad vi gav, men der hvor han boede, blev fruen meget ked af det og han gik derfor med hue til håret var groet ud igen. Indlæg til H. Rasmussens 100 års jubilæum Kurt Gregersen, Halvrimmen, ansat i 1950 erne Jeg kom i lære som automekaniker d. 1/ og cyklede det første år fra Øland og tilbage igen når der var fyraften, derefter flyttede jeg så op på et af de 9 værelser som var på værkstedsloftet. Dengang var arbejdstiden 48 timer om ugen. Senere blev arbejdstiden nedsat og vi fik fri om lørdagen. Det første år gik meget af tiden med at finde alle de biler frem der havde stået opklodset under krigen og få dem gjort køreklare. Det var ikke dem alle der havde været lige gode til at passe på deres køretøjer. Nogle var næsten håbløse, men så vidt jeg husker opgav vi ikke nogen af dem. Der var dog en som jeg husker vi havde på værksted i næsten et år på grund af manglende reservedele. Ellers kunne vores maskinarbejder Egon Mikkelsen, der var meget skrap på drejebænken klare mange af vores problemer. Så først i halvtresserne kom knallerten Disella. Da fik vi fire læredrenge rigtig travlt med at montere den lille påhængsmotor på almindelige cykler, dog skulle der forstærket forgaffel og kraftigere belysning på, og da skulle man have mindst et motorcykelkørekort og den blev forsynet med en nummerplade, og den kørte nemt 60 km. i timen

27 På det tidspunkt var Brovst teglværk og Bratskov i H. Rasmussens besiddelse og jeg husker tydeligt når Egon skulle bruge en ekstra hånd ude på teglværket, var det en tjans at komme med derud og reparere lokomotivet til alle tipvognene. Det var i øvrigt hjemmelavet af mange sjove komponenter. Motoren var fra en Ford A. Det bedste af det hele var, når der skulle renses tagrender på Bratskov, så var det altid mig der skulle med Søren Jensen og Viggo Kloster derned. Ikke fordi jeg var særlig god til at kravle til vejrs, men jeg havde jo to mænd til at holde stigen, det var to gamle hyggelige fyre, som havde helt deres eget tempo, for hele dagen skulle jo gerne gå med det. Tilbage til værkstedet, det var en god læreplads, hvor vi fik lov at prøve og lære det hele, flinke svende og ikke noget med at vi blev mobbet eller vi fik skældud, selvom det ikke altid var helt tilfredsstillende det arbejde som vi havde lavet. Jeg afsluttede min læretid 1/ og arbejdede der til den 1/11, da jeg skulle aftjene min værnepligt. Efter 2 år ved militæret flyttede jeg tilbage på loftet og boede der til marts 1959, hvor jeg startede som selvstændig i Halvrimmen. Nu vil jeg stoppe, jeg kunne skrive 10 sider mere, tak for dengang. Hermed vil jeg gerne ønske firmaet hjertelig Tillykke med de 100 år. Det er der ikke mange der kan præstere. PS. Der var lige en ting jeg glemte. Når der var fint vejr så lod Viggo Jørgensen nøglen sidde i en af teglværkets biler og så kørte vi til Tranum strand. Der var en svendene der havde kørekort 26

28 og så sad vi alle sammen koner, kærester og børn så vi var nærmest én stor familie. Så sidst i 1951 skete der virkelig noget. Vi fik forhandling af Morris biler, en lækker sag. Morris Minor en fin lille vogn med fantastiske køreegenskaber, men desværre med en alt for lille motor 850 cubikcm og sideventilet. Den var meget svær at få op i fart. Skulle man måle tiden fra 0 til 100 km/t var det lige før man skulle bruge en afrivningskalender. Men så i slutningen af 1953 kom den med en 1000 cubikcm. topventilet motor. Først da var den klar til at konkurrere med VW boblen, som solgtes længere nede af gaden. Mekanikere og lærlinge foran værkstedsporten Erindringer fra Eugene, Oregon Jan.2007 Martin Tækker, ansat i 1950 erne Efter aftjent militærtjeneste i marts måned 1952, gik jeg på jobansøgning, da jeg, som før min værnepligt, var blevet udlært i Automobilbranchen som reservedelsmand. Jeg så en annonce i Jyllandsposten, hvor Fa. H. Rasmussen i Brovst søgte en lagerekspedient

29 Jeg søgte stillingen, og blandt andre ansøgere, var jeg den som blev antaget. Jeg var på dette tidspunkt bosat i Haderslev, og Brovst var jo lidt langt væk for en ung knøs. Så jeg var ved at få kolde fødder, men mente dog det var godt at komme lidt væk hjemmefra, og tog med tak imod stillingen, som jeg påbegyndte den 15. marts Jeg rejste med toget til Brovst, og blev på stationen med et smil modtaget af medejer Vagn Rasmussen, som tog mig med til firmaet, hvor jeg blev introduceret til de fleste af personalet. Den lidt utryghed jeg havde, forsvandt hurtigt, idet jeg blev mødt med megen venlighed og forståelse, og faldt derefter hurtigt ind i hverdagens udfordringer.jeg blev tilbudt at leje værelse over værkstedet, som selvfølgeligt var en stor hjælp for mig. Det tog mig ikke lang tid om at finde ud af, at jeg var landet i et godt, venligt og solidt firma, flinke medarbejdere og en fast kundekreds, som jeg i mit job mødte de fleste af. Det var flinke og tilsyneladende tilfredse kunder. Jeg var glad for min stilling, som bl.a. blev lærerig for mig og hjalp mig til større fremtidsmuligheder. Nok det allerbedste og lykkeligste for mig blev, at medens jeg var i Brovst og gennem H. Rasmussens, mødte jeg min nuværende kone Hanne, som i øvrigt var barnebarn af Svend og Magda H. Rasmussen, og som jeg har været gift med i 52 år. Vi er bosat i USA (50 år) og jeg har arbejdet inden for branchen i al den tid, samme firma i 45 år. Meget mere kan der blive skrevet om, men jeg vil slutte med at give en stor tak til Fa. H. Rasmussen for hvad de har betydet for mig (os) i livets gang. 28

30 Mit ønske (vores) for Fa. H. Rasmussen og dets indehavere er at det må vedblive med at være et godt og solidt firma, med fremgang og ikke mindst ærlighed og god service til dets kundekreds. Så et stort tillykke Fa. H. Rasmussen med de 100 år i branchen. Det er meget at være taknemmelig for og samtidigt kan være stolt af. Fra en forhenværende ansat i firmaet Til H. Rasmussen Brovst Svend Rugholm Madsen, ansat i 1950 erne Efter at have arbejdet i Hjørring - Saltum og Aalborg så jeg at H. Rasmussen i Brovst søgte en svend, jeg lånte en bil og kørte til Brovst. Efter en samtale med Værkfører Lynge var jeg antaget og skulde begynde straks. Men da jeg kørte fra Brovst havde jeg fortrudt det, for jeg syntes at Brovst lå så langt fra Vendsyssel, hvor jeg er opvokset. Nu da jeg havde lovet at komme, gik turen til Brovst, men jeg bestemte at mine papirer ikke skulde flyttes med det samme, da jeg regnede med at rejse når jeg fandt noget andet, men sådan skulde det ikke gå. Jeg fandt ud at jeg var kommet til en dejlig arbejdsplads og lejede et værelse over værkstedet, så det var let alt sammen og en flok dejlige unge mennesker på de andre værelser så der var altid liv og glade dage der, men det var ikke luksus, der var kun tre vaskekummer ude på gangen med flere haner og der var kun koldt vand i dem alle. Skulde vi have varmt bad kunde vi gå ned på Elværket og stå i kø til der blev plads. Alt var godt, så efter 3 måneder flyttede jeg mine papirer og derefter kom der

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. Der satte han sig på kanten af stolen og skrev:

Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. Der satte han sig på kanten af stolen og skrev: Mopsy og Daddy Cool Biffer stod tidligt op. De andre lå stadig og sov i Svend-fra-Skovens hule. Han gik op til lande - vejen og begyndte at gå tilbage mod sommer - huset. En landmand gav ham et lift på

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 3.APRIL SEP VESTER AABY KL Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag, 441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 3.APRIL SEP VESTER AABY KL Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag, 441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 3.APRIL 2016 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag, 441,2 Nu sad de der så igen. Det var det samme sted. Men det var så også det

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges.

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. Datid rejser www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. John læser på DTU, da han var yngre.

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Guldhvalpen. Dorte Marcussen

Guldhvalpen. Dorte Marcussen Guldhvalpen Dorte Marcussen GULDHVALPEN Tekst og tegning Dorte Marcussen Udgivet i ét eksemplar i 1981 Til Frida og Karla 2013 Forlaget Muffin Der var uro i hundekennelen Hundens Fryd. Freja havde været

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Endelig helbredt! Tema: I Guds familie beder vi for hinanden. KAPITEL 7

Endelig helbredt! Tema: I Guds familie beder vi for hinanden. KAPITEL 7 32 KAPITEL 7 APG 12, 1-19. MESTERENS EFTERFØLGERE, S.80-86 Endelig helbredt! Har du nogen sinde kendt nogen, som var i vanskeligheder? Hvordan kunne du hjælpe dem? Peters venner bad og bad og bad for ham,

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard Lykkekagen By Station Next Roden Author: Rikke Jessen Gammelgaard 1) EXT. - INT. VILLA - TIDLIG AFTEN En kasse med chinabokse kommer kørende hen ad en gade, på ladet af en knallert, og holder ud foran

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Jeg bygger kirken -5

Jeg bygger kirken -5 Jeg kirken - Udholdenhed og forfølgelse Mål: At være kristen er ikke bare nemt og dejligt. Det vil koste os alt. Mange gange vil vi føle en trang til at opgive, og tit oplever vi, at andre er imod os,

Læs mere

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år.

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Af Bernt Pedersen 573. På billedet ses min gamle 2000 MK 2 er som den så ud da jeg solgte den tilbage i 2007. Indkøbt i 1990 for 3500 solgt igen i 2007 for 3500 ---tak for

Læs mere

Kalle 3 år. En fiktiv historie om drengen Kalle. En formiddagsfortælling, om det at være ny i børnehaven.

Kalle 3 år. En fiktiv historie om drengen Kalle. En formiddagsfortælling, om det at være ny i børnehaven. Kalle 3 år. En fiktiv historie om drengen Kalle. En formiddagsfortælling, om det at være ny i børnehaven. Kalle står sammen med mor og kigger rundt. Der sidder nogle børn sammen med en voksen og laver

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse I LÆRE PÅ VÆRFTET Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse Helsingør Kommunes Museer 2013 Introduktion Velkommen til Helsingør Værftsmuseum. Museet handler

Læs mere

Ingenting Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. En historie om økonomi og kærlighed

Ingenting Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. En historie om økonomi og kærlighed Ingenting Første udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM En historie om økonomi og kærlighed Benjamin Dahlerup (C) 2014 Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation Torsdag den 11. november blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København. Jubilarerne

Læs mere