Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater"

Transkript

1 Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke. ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 2011_20 DATO: LINK TIL ARTIKEL I Nej tak til elite-folketing Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Må benyttes ved tydelig kildeangivelse af Ugebrevet A4 og analyseinstituttet.

2 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt årige Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler befolkningssammensætningen på disse parametre. respondenter: Dataindsamlingsperiode: 24. maj 2011 til 25. maj 2011 Vægtning: Data er vægtet på køn, alder og højeste gennemførte uddannelse i hht. Danmarks Statistiks fordelinger og seneste valg til Folketinget (13. nov. 2007) i hht. Indenrigsministeriets fordelinger. Om læsning af tabellerne: Kolonnen " " angiver fordelingen af svarandele blandt de der har besvaret det enkelte spørgsmål. I de tilfælde hvor der er forskel på "Andel total" og " ", skyldes det således at ikke alle respondenter har besvaret det pågældende spørgsmål (de der ikke har svaret, er opgjort som "Har ikke svaret"). Offentliggørelse: Resultaterne må ikke offentliggøres eller videregives helt eller delvis uden forudgående tilladelse. Ved offentliggørelse skal Analyse Danmark A/S angives som kilde. Analyse Danmark A/S Side 1 af 26

3 Frekvenser I hvilken grad mener du, at det er et problem, at folketingskandidaterne er højere uddannede end befolkningen generelt? Andel total Kumuleret andel ,8 12,8 12, ,5 32,5 45, ,1 27,1 72, ,3 23,3 95,7 47 4,3 4,3 100, ,0 100,0 I hvilken grad påvirker folketingskandidaternes uddannelsesmæssige baggrund, hvem du stemmer på? Andel total Kumuleret andel 51 4,7 4,7 4, ,0 21,0 25, ,9 24,9 50, ,5 45,5 96,0 43 4,0 4,0 100, ,0 100,0 Analyse Danmark A/S Side 2 af 26

4 Frekvenser I hvilken grad påvirker folketingskandidaternes jobmæssige baggrund, hvem du stemmer på? Andel total Kumuleret andel 50 4,6 4,6 4, ,8 23,8 28, ,3 26,3 54, ,8 40,8 95,5 49 4,5 4,5 100, ,0 100,0 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? "Det er vigtigt, at de folketingsmedlemmer der vælges ind, nogenlunde afspejler befolkningens sammensætning, når det gælder uddannelse, beskæftigelse, køn og indkomst" Andel total Kumuleret andel Helt enig Delvist enig Hverken/eller Delvist uenig Helt uenig ,4 25,4 25, ,9 35,9 61, ,4 16,4 77, ,1 11,1 88,8 78 7,1 7,1 95,9 45 4,1 4,1 100, ,0 100,0 Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i? "At have et dobbeltmandat gør det generelt set umuligt at passe sit politiske arbejde tilfredsstillende begge steder på samme tid" "At have et dobbeltmandat giver generelt set god indsigt i, hvad der foregår både på de kommunale kerneområder og i lovgivningsarbejdet i Folketinget, og dermed bliver begge dele bedre" Andel total Kumuleret andel ,2 67,2 67, ,4 16,4 83, ,5 16,5 100, ,0 100,0 Analyse Danmark A/S Side 3 af 26

5 Køn Hvilket parti ville du stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen? - krydset med køn Hvad er dit køn? Hvilket parti ville du stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen? - krydset med køn Mand Kvinde A Socialdemokraterne B Det Radikale Venstre C De Konservative F Socialistisk Folkeparti I Liberal Alliance K Kristendemokraterne O Dansk Folkeparti V Venstre Ø Enhedslisten Andet Ville stemme blankt Ville ikke stemme/har ikke stemmeret /ønsker ikke at oplyse ,6% ,0% ,3% 31 5,7% 35 6,3% 66 6,0% 19 3,4% 28 5,2% 47 4,3% 54 9,8% 86 15,7% ,7% 32 5,8% 14 2,5% 46 4,2% 3,5% 1,2% 4,3% 82 15,0% 44 8,1% ,6% ,6% 89 16,3% ,0% 26 4,7% 25 4,6% 51 4,7% 1,2% 2,5% 3,3% 12 2,2% 9 1,7% 22 2,0% 3,6% 8 1,5% 11 1,0% 32 5,8% 62 11,4% 94 8,6% ,0% ,0% ,0% I hvilken grad mener du, at det er et problem, at folketingskandidaterne er højere uddannede end befolkningen generelt? - krydset med køn Hvad er dit køn? I hvilken grad mener du, at det er et problem, at folketingskandidaterne er højere uddannede end befolkningen generelt? - krydset med køn Mand Kvinde 87 15,9% 53 9,7% ,8% ,7% ,3% ,5% ,5% ,8% ,1% ,8% ,8% ,3% 22 4,1% 24 4,5% 47 4,3% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 4 af 26

6 Køn I hvilken grad påvirker folketingskandidaternes uddannelsesmæssige baggrund, hvem du stemmer på? - krydset med køn Hvad er dit køn? I hvilken grad påvirker folketingskandidaternes uddannelsesmæssige baggrund, hvem du stemmer på? - krydset med køn Mand Kvinde 27 4,9% 24 4,4% 51 4,7% ,6% ,4% ,0% ,2% ,5% ,9% ,6% ,4% ,5% 15 2,7% 29 5,2% 43 4,0% ,0% ,0% ,0% I hvilken grad påvirker folketingskandidaternes jobmæssige baggrund, hvem du stemmer på? - krydset med køn Hvad er dit køn? I hvilken grad påvirker folketingskandidaternes jobmæssige baggrund, hvem du stemmer på? - krydset med køn Mand Kvinde 30 5,6% 20 3,6% 50 4,6% ,4% ,2% ,8% ,1% ,5% ,3% ,7% ,9% ,8% 12 2,3% 37 6,8% 49 4,5% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 5 af 26

7 Køn Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? "Det er vigtigt, at de folketingsmedlemmer der vælges ind, nogenlunde afspejler befolkningens sammensætning, når det gælder uddannelse, beskæftigelse, køn og indkomst" - krydset med køn Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? "Det er vigtigt, at de folketingsmedlemmer der vælges ind, nogenlunde afspejler befolkningens sammensætning, når det gælder uddannelse, beskæftigelse, køn og indkomst" - krydset med køn Mand Hvad er dit køn? Kvinde Helt enig Delvist enig Hverken/eller Delvist uenig Helt uenig ,3% ,4% ,4% ,3% ,6% ,9% 94 17,1% 86 15,7% ,4% 57 10,3% 65 11,9% ,1% 43 7,8% 35 6,3% 78 7,1% 17 3,1% 28 5,2% 45 4,1% ,0% ,0% ,0% Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i? - krydset med køn Hvad er dit køn? Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i? - krydset med køn Mand Kvinde "At have et dobbeltmandat gør det generelt set umuligt at passe sit politiske arbejde tilfredsstillende begge steder på samme tid" "At have et dobbeltmandat giver generelt set god indsigt i, hvad der foregår både på de kommunale kerneområder og i lovgivningsarbejdet i Folketinget, og dermed bliver begge dele bedre" ,3% ,1% ,2% 92 16,8% 87 15,9% ,4% 60 10,9% ,0% ,5% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 6 af 26

8 Alder Hvilket parti ville du stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen? - krydset med alder Alder Hvilket parti ville du stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen? - krydset med alder A Socialdemokraterne B Det Radikale Venstre C De Konservative F Socialistisk Folkeparti I Liberal Alliance K Kristendemokraterne O Dansk Folkeparti V Venstre Ø Enhedslisten Andet Ville stemme blankt Ville ikke stemme/har ikke stemmeret /ønsker ikke at oplyse 31 14,2% 34 16,8% 54 24,0% 79 40,0% 78 31,5% ,3% 33 15,3% 14 7,1% 9 4,1% 3 1,7% 5 2,1% 66 6,0% 5 2,5% 21 10,1% 2 1,0% 8 4,3% 10 4,2% 47 4,3% 53 24,3% 23 11,1% 21 9,2% 26 13,0% 18 7,0% ,7% 6 2,9% 21 10,1% 10 4,6% 2,9% 7 2,7% 46 4,2% 1,4% 1,4% 1,5% 1,4% 4,3% 16 7,2% 27 13,2% 30 13,1% 18 8,9% 37 14,9% ,6% 22 10,2% 28 13,7% 58 25,7% 32 16,0% 67 27,1% ,0% 18 8,1% 2 1,0% 8 3,7% 13 6,8% 10 3,8% 51 4,7% 1,4% 2 1,1% 3,3% 10 4,5% 1,3% 7 2,9% 3 1,5% 2,7% 22 2,0% 7 3,3% 3 1,2% 2,8% 11 1,0% 24 10,9% 25 12,5% 20 9,0% 13 6,5% 12 4,8% 94 8,6% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% I hvilken grad mener du, at det er et problem, at folketingskandidaterne er højere uddannede end befolkningen generelt? - krydset med alder I hvilken grad mener du, at det er et problem, at folketingskandidaterne er højere uddannede end befolkningen generelt? - krydset med alder Alder 11 5,2% 24 11,9% 30 13,4% 40 20,4% 34 13,5% ,8% 62 28,3% 54 26,5% 69 30,5% 81 40,9% 91 36,3% ,5% 63 28,9% 66 32,3% 63 28,1% 44 22,1% 61 24,4% ,1% 71 32,7% 49 24,1% 52 23,3% 26 13,2% 56 22,4% ,3% 11 4,9% 11 5,2% 11 4,7% 7 3,3% 9 3,4% 47 4,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 7 af 26

9 Alder I hvilken grad påvirker folketingskandidaternes uddannelsesmæssige baggrund, hvem du stemmer på? - krydset med alder I hvilken grad påvirker folketingskandidaternes uddannelsesmæssige baggrund, hvem du stemmer på? - krydset med alder Alder 6 2,5% 10 5,1% 12 5,4% 11 5,6% 12 4,8% 51 4,7% 45 20,8% 45 22,1% 38 17,1% 44 22,1% 58 23,1% ,0% 75 34,3% 48 23,7% 44 19,7% 39 19,8% 66 26,3% ,9% 80 36,8% 91 44,7% ,1% 96 48,4% ,6% ,5% 12 5,6% 9 4,3% 8 3,7% 8 4,2% 6 2,3% 43 4,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 8 af 26

10 Alder I hvilken grad påvirker folketingskandidaternes jobmæssige baggrund, hvem du stemmer på? - krydset med alder Alder I hvilken grad påvirker folketingskandidaternes jobmæssige baggrund, hvem du stemmer på? - krydset med alder ,0% 10 5,2% 11 4,8% 10 5,0% 13 5,0% 50 4,6% 61 28,1% 43 21,2% 46 20,2% 48 24,3% 62 25,0% ,8% 61 28,2% 69 33,7% 58 25,8% 43 21,5% 57 22,9% ,3% 73 33,3% 72 35,4% ,2% 90 45,4% ,0% ,8% 16 7,4% 9 4,5% 9 3,9% 8 3,8% 8 3,1% 49 4,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? "Det er vigtigt, at de folketingsmedlemmer der vælges ind, nogenlunde afspejler befolkningens sammensætning, når det gælder uddannelse, beskæftigelse, alder og indkomst" - krydset med alder Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? "Det er vigtigt, at de folketingsmedlemmer der vælges ind, nogenlunde afspejler befolkningens sammensætning, når det gælder uddannelse, beskæftigelse, alder og indkomst" - krydset med alder Alder Helt enig Delvist enig Hverken/eller Delvist uenig Helt uenig 27 12,6% 41 20,1% 57 25,5% 70 35,3% 82 32,8% ,4% 97 44,7% 77 37,6% 68 30,1% 75 37,9% 77 30,6% ,9% 28 12,7% 31 15,3% 53 23,4% 23 11,7% 45 17,9% ,4% 39 17,7% 25 12,3% 23 10,0% 13 6,8% 22 8,8% ,1% 17 7,7% 23 11,3% 14 6,3% 12 6,1% 12 4,6% 78 7,1% 10 4,5% 7 3,4% 11 4,8% 4 2,2% 13 5,2% 45 4,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i? - krydset med alder Alder Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i? - krydset med alder "At have et dobbeltmandat gør det generelt set umuligt at passe sit politiske arbejde tilfredsstillende begge steder på samme tid" ,2% ,4% ,8% ,8% ,2% ,2% "At have et dobbeltmandat giver generelt set god indsigt i, hvad der foregår både på de kommunale kerneområder og i lovgivningsarbejdet i Folketinget, og dermed bliver begge dele bedre" 56 25,9% 31 15,3% 37 16,3% 21 10,8% 33 13,4% ,4% 59 26,9% 37 18,3% 33 14,8% 23 11,4% 28 11,4% ,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 9 af 26

11 Region Hvilket parti ville du stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen? - krydset med region Hvilken region bor du i? Hvilket parti ville du stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen? - krydset med region Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden (herunder Bornholm) Region Sjælland A Socialdemokraterne B Det Radikale Venstre C De Konservative F Socialistisk Folkeparti I Liberal Alliance K Kristendemokraterne O Dansk Folkeparti V Venstre Ø Enhedslisten Andet Ville stemme blankt Ville ikke stemme/har ikke stemmeret /ønsker ikke at oplyse 35 36,1% 55 22,4% 73 28,1% 66 19,0% 47 33,2% ,3% 1,6% 15 6,0% 12 4,5% 35 10,1% 3 2,4% 66 6,0% 2 2,0% 11 4,5% 10 3,9% 20 5,7% 4 3,0% 47 4,3% 12 12,7% 23 9,5% 36 13,7% 44 12,7% 24 16,7% ,7% 2 2,3% 10 3,9% 14 5,5% 18 5,3% 1,6% 46 4,2% 1,6% 2,7% 0,3% 4,3% 16 16,2% 29 11,8% 40 15,4% 24 7,0% 17 12,0% ,6% 11 11,3% 61 24,7% 44 17,0% 67 19,3% 24 17,0% ,0% 7 7,1% 9 3,8% 7 2,5% 20 5,8% 8 5,6% 51 4,7% 1,2% 1,4% 1,9% 3,3% 1 1,3% 3 1,1% 2,7% 16 4,6% 22 2,0% 1 1,1% 4 1,5% 3 1,0% 4 1,1% 0,2% 11 1,0% 9 9,5% 25 10,0% 18 6,9% 31 9,0% 11 7,9% 94 8,6% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% I hvilken grad mener du, at det er et problem, at folketingskandidaterne er højere uddannede end befolkningen generelt? - krydset med region Hvilken region bor du i? I hvilken grad mener du, at det er et problem, at folketingskandidaterne er højere uddannede end befolkningen generelt? - krydset med region Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden (herunder Bornholm) Region Sjælland 12 12,3% 31 12,7% 48 18,2% 28 8,0% 21 15,1% ,8% 31 31,3% 75 30,2% 87 33,3% 99 28,6% 65 45,5% ,5% 22 22,8% 75 30,5% 73 27,8% 98 28,4% 28 19,7% ,1% 32 32,3% 46 18,4% 48 18,3% ,4% 21 14,9% ,3% 1 1,3% 20 8,2% 6 2,4% 12 3,6% 7 4,8% 47 4,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 10 af 26

12 Region I hvilken grad påvirker folketingskandidaternes uddannelsesmæssige baggrund, hvem du stemmer på? - krydset med region Hvilken region bor du i? I hvilken grad påvirker folketingskandidaternes uddannelsesmæssige baggrund, hvem du stemmer på? - krydset med region Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden (herunder Bornholm) Region Sjælland 10 10,4% 9 3,8% 14 5,3% 14 4,0% 4 2,6% 51 4,7% 13 13,7% 45 18,2% 64 24,6% 76 22,1% 31 21,9% ,0% 22 22,7% 57 23,1% 65 24,9% 92 26,6% 36 25,1% ,9% 49 50,4% ,9% ,7% ,8% 64 45,2% ,5% 3 2,9% 17 7,0% 4 1,5% 12 3,5% 7 5,2% 43 4,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 11 af 26

13 Region I hvilken grad påvirker folketingskandidaternes jobmæssige baggrund, hvem du stemmer på? - krydset med region Hvilken region bor du i? I hvilken grad påvirker folketingskandidaternes jobmæssige baggrund, hvem du stemmer på? - krydset med region Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden (herunder Bornholm) Region Sjælland 7 7,0% 9 3,7% 15 5,7% 13 3,7% 6 4,2% 50 4,6% 22 22,8% 41 16,6% 74 28,2% 86 24,8% 37 26,4% ,8% 18 18,9% 77 31,1% 66 25,3% 90 26,1% 36 25,6% ,3% 48 49,5% ,5% ,6% ,2% 58 40,7% ,8% 2 1,9% 20 8,1% 6 2,2% 18 5,1% 4 3,1% 49 4,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? "Det er vigtigt, at de folketingsmedlemmer der vælges ind, nogenlunde afspejler befolkningens sammensætning, når det gælder uddannelse, beskæftigelse, region og indkomst" - krydset med region Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? "Det er vigtigt, at de folketingsmedlemmer der vælges ind, nogenlunde afspejler befolkningens sammensætning, når det gælder uddannelse, beskæftigelse, region og indkomst" - krydset med region Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Hvilken region bor du i? Region Hovedstaden (herunder Bornholm) Region Sjælland Helt enig Delvist enig Hverken/eller Delvist uenig Helt uenig 27 27,2% 49 19,7% 80 30,6% 78 22,4% 45 31,5% ,4% 26 26,6% ,9% 85 32,5% ,1% 55 38,5% ,9% 12 12,2% 43 17,5% 38 14,4% 68 19,7% 18 12,9% ,4% 22 22,3% 22 8,9% 35 13,3% 33 9,6% 10 7,0% ,1% 6 6,0% 15 6,0% 13 4,8% 36 10,5% 8 5,7% 78 7,1% 6 5,7% 12 5,1% 12 4,4% 9 2,7% 6 4,3% 45 4,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i? - krydset med region Hvilken region bor du i? Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i? - krydset med region Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden (herunder Bornholm) Region Sjælland "At have et dobbeltmandat gør det generelt set umuligt at passe sit politiske arbejde tilfredsstillende begge steder på samme tid" 57 58,5% ,1% ,5% ,1% 86 60,7% ,2% "At have et dobbeltmandat giver generelt set god indsigt i, hvad der foregår både på de kommunale kerneområder og i lovgivningsarbejdet i Folketinget, og dermed bliver begge dele bedre" 24 24,8% 42 16,8% 37 14,2% 57 16,5% 19 13,4% ,4% 16 16,7% 35 14,1% 42 16,2% 50 14,4% 37 25,9% ,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 12 af 26

14 Uddannelse Hvilket parti ville du stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen? - krydset med uddannelse Hvad er den højeste uddannelse du har gennemført? Hvilket parti ville du stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen? - krydset med uddannelse Grund-/folkeskole (til og med 10. klasse) Gymnasiale uddannelser (f.eks. HF, STX, HTX) Erhvervsfaglige uddannelser (f.eks. EUD eller SOSU) Kort videregående uddannelse (f.eks. Laborant eller Datamatiker) Mellemlange og lange videregående uddannelser (f.eks. Bachelor, HD eller Cand. Mag.) A Socialdemokraterne B Det Radikale Venstre C De Konservative F Socialistisk Folkeparti I Liberal Alliance K Kristendemokraterne O Dansk Folkeparti V Venstre Ø Enhedslisten Andet Ville stemme blankt Ville ikke stemme/har ikke stemmeret /ønsker ikke at oplyse 99 31,4% 16 17,0% ,9% 12 20,6% 36 14,6% ,3% 7 2,2% 11 11,4% 9 2,3% 4 6,8% 35 14,4% 66 6,0% 8 2,4% 6 6,6% 12 3,2% 3 5,2% 18 7,4% 47 4,3% 60 18,9% 10 10,7% 33 8,6% 3 4,7% 34 13,8% ,7% 3 1,0% 8 8,4% 10 2,7% 5 9,3% 19 7,9% 46 4,2% 1,2% 1,9% 2,4% 1,3% 4,3% 38 12,1% 6 6,2% 70 18,2% 5 8,7% 8 3,3% ,6% 45 14,3% 18 19,8% 75 19,6% 17 30,6% 52 21,0% ,0% 20 6,3% 6 6,5% 12 3,1% 2 3,8% 11 4,5% 51 4,7% 1,3% 1,9% 2,7% 3,3% 6 2,0% 2 2,0% 10 2,6% 3 1,4% 22 2,0% 8 2,5% 2,6% 1,5% 11 1,0% 21 6,7% 10 10,4% 33 8,7% 5 9,3% 25 10,2% 94 8,6% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 13 af 26

15 Uddannelse I hvilken grad mener du, at det er et problem, at folketingskandidaterne er højere uddannede end befolkningen generelt? - krydset med uddannelse Hvad er den højeste uddannelse du har gennemført? I hvilken grad mener du, at det er et problem, at folketingskandidaterne er højere uddannede end befolkningen generelt? - krydset med uddannelse Grund-/folkeskole (til og med 10. klasse) Gymnasiale uddannelser (f.eks. HF, STX, HTX) Erhvervsfaglige uddannelser (f.eks. EUD eller SOSU) Kort videregående uddannelse (f.eks. Laborant eller Datamatiker) Mellemlange og lange videregående uddannelser (f.eks. Bachelor, HD eller Cand. Mag.) 52 16,4% 7 7,7% 61 16,0% 7 11,8% 13 5,4% ,8% ,5% 26 28,4% ,7% 23 40,7% 58 23,6% ,5% 77 24,5% 26 28,7% ,4% 14 24,7% 66 26,9% ,1% 58 18,4% 30 32,6% 52 13,6% 13 22,8% ,2% ,3% 13 4,1% 2 2,7% 24 6,3% 7 3,0% 47 4,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% I hvilken grad påvirker folketingskandidaternes uddannelsesmæssige baggrund, hvem du stemmer på? - krydset med uddannelse Hvad er den højeste uddannelse du har gennemført? I hvilken grad påvirker folketingskandidaternes uddannelsesmæssige baggrund, hvem du stemmer på? - krydset med uddannelse Grund-/folkeskole (til og med 10. klasse) Gymnasiale uddannelser (f.eks. HF, STX, HTX) Erhvervsfaglige uddannelser (f.eks. EUD eller SOSU) Kort videregående uddannelse (f.eks. Laborant eller Datamatiker) Mellemlange og lange videregående uddannelser (f.eks. Bachelor, HD eller Cand. Mag.) 11 3,5% 3 2,9% 19 4,8% 2 4,2% 16 6,6% 51 4,7% 76 24,0% 17 18,5% 73 19,1% 7 13,1% 57 23,0% ,0% 75 23,8% 34 36,9% 80 20,9% 16 28,9% 67 27,1% ,9% ,1% 36 38,9% ,0% 29 51,6% ,3% ,5% 14 4,6% 3 2,8% 20 5,2% 1 2,2% 5 2,0% 43 4,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% I hvilken grad påvirker folketingskandidaternes jobmæssige baggrund, hvem du stemmer på? - krydset med uddannelse Hvad er den højeste uddannelse du har gennemført? I hvilken grad påvirker folketingskandidaternes jobmæssige baggrund, hvem du stemmer på? - krydset med uddannelse Grund-/folkeskole (til og med 10. klasse) Gymnasiale uddannelser (f.eks. HF, STX, HTX) Erhvervsfaglige uddannelser (f.eks. EUD eller SOSU) Kort videregående uddannelse (f.eks. Laborant eller Datamatiker) Mellemlange og lange videregående uddannelser (f.eks. Bachelor, HD eller Cand. Mag.) 12 3,8% 1 1,2% 19 4,9% 4 7,4% 14 5,6% 50 4,6% 83 26,3% 17 18,9% 93 24,3% 11 19,2% 56 22,8% ,8% 68 21,6% 35 37,6% 92 24,0% 16 27,8% 77 31,4% ,3% ,1% 33 36,2% ,5% 24 42,4% 95 38,4% ,8% 13 4,2% 6 6,1% 24 6,4% 2 3,2% 4 1,8% 49 4,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 14 af 26

16 Uddannelse Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? "Det er vigtigt, at de folketingsmedlemmer der vælges ind, nogenlunde afspejler befolkningens sammensætning, når det gælder uddannelse, beskæftigelse, uddannelse og indkomst" - krydset med uddannelse Hvad er den højeste uddannelse du har gennemført? Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? "Det er vigtigt, at de folketingsmedlemmer der vælges ind, nogenlunde afspejler befolkningens sammensætning, når det gælder uddannelse, beskæftigelse, uddannelse og indkomst" - krydset med uddannelse Grund-/folkeskole (til og med 10. klasse) Gymnasiale uddannelser (f.eks. HF, STX, HTX) Erhvervsfaglige uddannelser (f.eks. EUD eller SOSU) Kort videregående uddannelse (f.eks. Laborant eller Datamatiker) Mellemlange og lange videregående uddannelser (f.eks. Bachelor, HD eller Cand. Mag.) Helt enig Delvist enig Hverken/eller Delvist uenig Helt uenig ,8% 13 13,7% ,8% 13 23,0% 36 14,7% ,4% 96 30,5% 39 42,9% ,7% 24 43,2% 77 31,1% ,9% 46 14,7% 19 20,9% 56 14,6% 11 18,6% 47 19,2% ,4% 31 9,8% 10 10,8% 30 7,7% 4 7,5% 47 19,0% ,1% 13 4,1% 9 9,8% 17 4,3% 4 6,3% 35 14,3% 78 7,1% 16 5,0% 2 1,9% 22 5,8% 1 1,4% 4 1,7% 45 4,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i? - krydset med uddannelse Hvad er den højeste uddannelse du har gennemført? Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i? - krydset med uddannelse Grund-/folkeskole (til og med 10. klasse) Gymnasiale uddannelser (f.eks. HF, STX, HTX) Erhvervsfaglige uddannelser (f.eks. EUD eller SOSU) Kort videregående uddannelse (f.eks. Laborant eller Datamatiker) Mellemlange og lange videregående uddannelser (f.eks. Bachelor, HD eller Cand. Mag.) "At have et dobbeltmandat gør det generelt set umuligt at passe sit politiske arbejde tilfredsstillende begge steder på samme tid" ,2% 48 52,6% ,0% 40 71,0% ,4% ,2% "At have et dobbeltmandat giver generelt set god indsigt i, hvad der foregår både på de kommunale kerneområder og i lovgivningsarbejdet i Folketinget, og dermed bliver begge dele bedre" 55 17,5% 22 23,9% 52 13,7% 9 16,6% 40 16,2% ,4% 55 17,3% 22 23,4% 59 15,3% 7 12,4% 38 15,5% ,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 15 af 26

17 Husstandsindkomst Hvilket parti ville du stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen? - krydset med Husstandsindkomst Hvad er din husstands samlede årlige indkomst før skat (inklusiv pension)? Hvilket parti ville du stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen? - krydset med Husstandsindkomst /ønsker ikke at kr kr kr kr kr kr kr kr kr eller derover oplyse A Socialdemokraterne 4 16,8% 31 32,7% 37 30,0% 37 24,6% 30 29,8% 35 29,2% 27 25,8% 22 24,5% 17 23,4% 9 16,0% 28 17,9% ,3% B Det Radikale Venstre 5 19,6% 5 5,0% 3 2,5% 8 5,0% 5 5,0% 3 2,7% 5 4,7% 6 6,5% 8 10,8% 7 13,0% 11 7,0% 66 6,0% C De Konservative 6 6,7% 1,7% 9 6,3% 1 1,1% 9 7,4% 5 4,4% 2 1,9% 3 4,8% 8 14,4% 3 1,6% 47 4,3% F Socialistisk Folkeparti 5 19,2% 14 14,6% 14 11,1% 19 12,6% 14 14,2% 14 12,2% 10 9,1% 11 12,9% 8 11,4% 1 1,2% 30 18,6% ,7% I Liberal Alliance 2 1,9% 1,4% 3 1,9% 6 5,6% 6 5,1% 3 3,1% 5 5,7% 3 4,7% 10 17,0% 7 4,7% 46 4,2% K Kristendemokraterne 1,4% 1,5% 1,7% 1,7% 0,4% 0,3% 0,1% 4,3% O Dansk Folkeparti 7 7,6% 16 13,4% 20 13,5% 9 8,5% 17 14,0% 23 22,1% 8 9,0% 5 7,5% 1 1,9% 20 12,3% ,6% V Venstre 1 2,9% 15 15,3% 13 10,9% 24 16,0% 26 26,0% 23 19,0% 19 17,6% 23 26,3% 19 26,3% 18 32,0% 27 17,0% ,0% Ø Enhedslisten 1 2,8% 3 3,0% 13 10,4% 6 3,9% 3 2,5% 6 4,9% 3 2,8% 3 3,3% 1,9% 1 2,3% 12 7,8% 51 4,7% Andet 1,5% 0,4% 1,8% 1 1,6% 0,2% 3,3% Ville stemme blankt 1 1,3% 3 2,7% 7 5,0% 0,4% 2 1,6% 1 1,3% 1,7% 5 3,4% 22 2,0% Ville ikke stemme/har ikke stemmeret 3 2,7% 4 3,0% 2 1,5% 2 1,8% 1,5% 0,5% 1,3% 11 1,0% /ønsker ikke at oplyse 10 38,7% 9 9,2% 18 14,5% 16 10,7% 4 4,2% 1 1,0% 8 7,4% 8 9,1% 5 7,8% 1 2,2% 14 9,0% 94 8,6% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 16 af 26

18 Husstandsindkomst I hvilken grad mener du, at det er et problem, at folketingskandidaterne er højere uddannede end befolkningen generelt? - krydset med Husstandsindkomst Hvad er din husstands samlede årlige indkomst før skat (inklusiv pension)? I hvilken grad mener du, at det er et problem, at folketingskandidaterne er højere uddannede end befolkningen generelt? - krydset med Husstandsindkomst kr kr kr kr kr kr kr kr kr eller derover /ønsker ikke at oplyse 13 14,1% 21 17,4% 22 14,9% 9 9,0% 22 18,6% 17 16,0% 12 13,4% 4 5,1% 3 4,9% 17 10,4% ,8% 8 30,8% 28 29,1% 46 38,1% 55 36,6% 32 31,4% 31 26,0% 43 40,3% 34 38,1% 29 41,1% 13 21,9% 38 24,1% ,5% 11 45,2% 18 19,0% 24 19,5% 44 29,1% 34 33,6% 35 29,5% 29 27,3% 18 19,9% 20 27,6% 14 25,0% 50 31,5% ,1% 4 16,6% 34 35,4% 15 12,2% 24 16,1% 26 25,8% 25 21,4% 15 14,5% 23 25,9% 18 25,5% 27 47,4% 43 26,8% ,3% 2 7,3% 2 2,4% 16 12,9% 5 3,2% 0,2% 5 4,5% 2 1,8% 2 2,7% 0,7% 0,8% 11 7,1% 47 4,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% I hvilken grad påvirker folketingskandidaternes uddannelsesmæssige baggrund, hvem du stemmer på? - krydset med Husstandsindkomst Hvad er din husstands samlede årlige indkomst før skat (inklusiv pension)? I hvilken grad påvirker folketingskandidaternes uddannelsesmæssige baggrund, hvem du stemmer på? - krydset med Husstandsindkomst kr kr kr kr kr kr kr kr kr eller derover /ønsker ikke at oplyse 5 4,9% 7 5,5% 11 7,5% 3 2,7% 5 3,8% 8 7,5% 3 3,7% 3 4,8% 3 5,0% 3 2,2% 51 4,7% 5 21,4% 20 21,0% 27 22,0% 34 22,7% 14 14,2% 26 21,8% 23 22,2% 19 21,7% 14 19,9% 7 12,5% 40 24,9% ,0% 8 32,1% 29 30,7% 31 25,3% 28 18,6% 22 21,6% 34 28,8% 34 32,5% 16 18,5% 22 31,2% 17 30,5% 30 18,6% ,9% 10 39,2% 40 41,7% 44 36,0% 68 45,6% 61 59,4% 51 42,6% 38 36,0% 49 56,0% 31 44,1% 28 48,2% 78 49,2% ,5% 2 7,3% 2 1,7% 14 11,3% 8 5,7% 2 2,1% 4 2,9% 2 1,8% 2 3,7% 8 5,0% 43 4,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% I hvilken grad påvirker folketingskandidaternes jobmæssige baggrund, hvem du stemmer på? - krydset med Husstandsindkomst Hvad er din husstands samlede årlige indkomst før skat (inklusiv pension)? I hvilken grad påvirker folketingskandidaternes jobmæssige baggrund, hvem du stemmer på? - krydset med Husstandsindkomst /ønsker ikke at kr kr kr kr kr kr kr kr kr eller derover oplyse 2 2,2% 9 7,6% 12 7,9% 2 1,9% 3 2,4% 7 6,8% 4 4,4% 5 7,0% 3 4,8% 3 1,9% 50 4,6% 5 21,6% 19 19,5% 29 23,6% 34 22,8% 14 14,1% 28 23,7% 24 22,3% 21 23,5% 24 33,5% 11 20,0% 52 32,3% ,8% 10 38,5% 27 28,2% 32 26,2% 35 23,0% 29 28,6% 34 28,3% 37 34,8% 30 34,1% 14 19,9% 12 20,2% 30 18,7% ,3% 7 29,8% 44 45,8% 38 31,1% 59 39,6% 55 53,9% 48 40,0% 35 32,8% 33 38,0% 28 39,6% 31 55,0% 68 42,4% ,8% 3 10,2% 4 4,3% 14 11,4% 10 6,6% 2 1,5% 7 5,5% 3 3,2% 7 4,7% 49 4,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 17 af 26

19 Husstandsindkomst Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? "Det er vigtigt, at de folketingsmedlemmer der vælges ind, nogenlunde afspejler befolkningens sammensætning, når det gælder uddannelse, beskæftigelse, køn og indkomst" - krydset med Husstandsindkomst Hvad er din husstands samlede årlige indkomst før skat (inklusiv pension)? Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? "Det er vigtigt, at de folketingsmedlemmer der vælges ind, nogenlunde afspejler befolkningens sammensætning, når det gælder uddannelse, /ønsker ikke at beskæftigelse, køn og indkomst" - krydset med Husstandsindkomst kr kr kr kr kr kr kr kr kr eller derover oplyse Helt enig 1 4,5% 24 25,6% 35 29,0% 45 29,9% 24 23,9% 31 25,7% 31 29,4% 25 28,6% 16 23,0% 4 7,3% 40 25,2% ,4% Delvist enig 15 58,8% 24 25,6% 46 37,9% 61 40,5% 38 37,4% 48 40,6% 33 31,2% 29 33,2% 29 41,6% 16 28,5% 53 33,2% ,9% Hverken/eller 6 22,9% 20 20,8% 15 12,1% 15 9,8% 21 20,6% 21 17,9% 25 23,5% 18 20,0% 8 11,2% 14 24,3% 18 11,0% ,4% Delvist uenig 1 3,9% 15 15,2% 11 8,9% 12 7,9% 8 7,7% 9 7,5% 14 13,5% 7 8,4% 13 18,7% 9 16,5% 22 14,0% ,1% Helt uenig 1 5,3% 9 9,5% 2 1,5% 7 4,5% 11 10,5% 6 4,7% 1,8% 6 7,1% 4 5,5% 13 23,4% 18 11,2% 78 7,1% 1 4,5% 3 3,3% 13 10,7% 11 7,3% 4 3,5% 2 1,6% 2 2,7% 9 5,5% 45 4,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i? - krydset med Husstandsindkomst Hvad er din husstands samlede årlige indkomst før skat (inklusiv pension)? Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i? - krydset med Husstandsindkomst /ønsker ikke at kr kr kr kr kr kr kr kr kr eller derover oplyse "At have et dobbeltmandat gør det generelt set umuligt at passe sit politiske arbejde tilfredsstillende begge steder på samme tid" 5 20,3% 59 61,9% 92 75,2% ,8% 80 78,5% 74 61,9% 77 72,5% 62 71,0% 55 77,8% 41 72,4% 88 55,4% ,2% "At have et dobbeltmandat giver generelt set god indsigt i, hvad der foregår både på de kommunale kerneområder og i lovgivningsarbejdet i Folketinget, og dermed bliver begge dele bedre" 8 33,9% 19 19,6% 11 8,9% 21 14,3% 14 13,3% 21 17,3% 16 15,0% 13 15,3% 10 14,1% 13 23,2% 33 20,6% ,4% 11 45,8% 18 18,5% 19 15,9% 27 17,9% 8 8,2% 25 20,8% 13 12,5% 12 13,7% 6 8,1% 3 4,4% 38 24,0% ,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 18 af 26

20 Folketingsvalg 2007 Hvilket parti ville du stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen? - krydset med stemmeafgivelse ved seneste valg Hvilket parti ville du stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen? - krydset med stemmeafgivelse ved seneste valg A Socialdemokraterne Hvilket parti stemte du på ved det seneste folketingsvalg? (13. november 2007) B Radikale Venstre C De Konservative F Socialistisk Folkeparti K Kristendemokraterne O Dansk Folkeparti V Venstre Y Ny Alliance Ø Enhedslisten Andet, blankt o.l. A Socialdemokraterne B Det Radikale Venstre C De Konservative F Socialistisk Folkeparti I Liberal Alliance K Kristendemokraterne O Dansk Folkeparti V Venstre Ø Enhedslisten Andet Ville stemme blankt Ville ikke stemme/har ikke stemmeret /ønsker ikke at oplyse ,6% 10 21,2% 6 5,8% 13 10,8% 15 11,3% 12 4,7% 1 3,9% 22 14,6% ,3% 12 5,2% 26 53,1% 4 4,2% 5 3,9% 0,3% 1,6% 10 38,5% 0 1,7% 7 4,2% 66 6,0% 1 2,3% 32 32,4% 11 4,4% 1 5,3% 2 1,4% 47 4,3% 10 4,3% 3 6,9% 3 3,0% 77 63,0% 1 10,5% 2 1,7% 2,8% 2 6,6% 2 7,7% 37 24,1% ,7% 3 1,2% 1 1,1% 18 18,5% 1,9% 3 2,3% 11 4,5% 5 20,0% 4 2,4% 46 4,2% 3 33,6% 1,7% 4,3% 0,2% 9 9,6% 1,7% 80 61,3% 24 9,6% 0 1,7% 12 7,8% ,6% 2,8% 0 1,0% 12 12,2% 0,4% 10 8,0% ,1% 4 16,3% 12 8,1% ,0% 0,2% 1 2,1% 12 9,4% 4 3,0% 2,8% 18 90,6% 14 8,9% 51 4,7% 1,4% 1 13,8% 1,8% 0,2% 3,3% 5 1,9% 1,9% 3 2,7% 4 1,7% 1 2,5% 8 5,1% 22 2,0% 11 7,4% 11 1,0% 8 3,3% 6 12,5% 14 14,4% 12 10,1% 3 42,2% 11 8,8% 14 5,9% 1 5,3% 23 15,1% 94 8,6% ,0% ,0% ,0% ,0% 8 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 19 af 26

21 Folketingsvalg 2007 I hvilken grad mener du, at det er et problem, at folketingskandidaterne er højere uddannede end befolkningen generelt? - krydset med stemmeafgivelse ved seneste valg Hvilket parti stemte du på ved det seneste folketingsvalg? (13. november 2007) I hvilken grad mener du, at det er et problem, at folketingskandidaterne er højere uddannede end befolkningen generelt? - krydset med stemmeafgivelse ved seneste valg A Socialdemokraterne B Radikale Venstre C De Konservative F Socialistisk Folkeparti K Kristendemokraterne O Dansk Folkeparti V Venstre Y Ny Alliance Ø Enhedslisten Andet, blankt o.l ,9% 0 1,0% 9 9,1% 15 12,0% 0 3,5% 39 29,8% 28 11,2% 1 1,9% 2 8,9% 13 8,8% ,8% ,5% 11 23,1% 28 29,1% 51 41,9% 7 85,2% 38 29,0% 51 20,8% 5 18,0% 7 32,5% 48 31,3% ,5% 60 25,0% 12 25,4% 24 24,2% 32 25,8% 1 9,1% 24 18,2% 87 35,2% 6 21,6% 10 48,8% 42 27,5% ,1% 32 13,2% 24 50,5% 35 35,4% 22 17,7% 0 2,3% 17 13,0% 66 26,9% 15 58,5% 2 9,8% 41 27,0% ,3% 6 2,4% 2 2,2% 3 2,6% 13 10,0% 15 5,9% 8 5,4% 47 4,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 8 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% I hvilken grad påvirker folketingskandidaternes uddannelsesmæssige baggrund, hvem du stemmer på? - krydset med stemmeafgivelse ved seneste valg Hvilket parti stemte du på ved det seneste folketingsvalg? (13. november 2007) I hvilken grad påvirker folketingskandidaternes uddannelsesmæssige baggrund, hvem du stemmer på? - krydset med stemmeafgivelse ved seneste valg A Socialdemokraterne B Radikale Venstre C De Konservative F Socialistisk Folkeparti K Kristendemokraterne O Dansk Folkeparti V Venstre Y Ny Alliance Ø Enhedslisten Andet, blankt o.l. 14 5,7% 7 14,0% 4 4,6% 4 3,0% 0 3,5% 7 5,0% 14 5,8% 1,9% 51 4,7% 46 19,3% 12 24,3% 18 18,0% 29 24,0% 0 2,3% 29 21,9% 48 19,5% 5 18,9% 6 27,7% 37 24,4% ,0% 63 26,4% 18 37,4% 29 29,6% 25 20,2% 2 23,4% 28 21,3% 58 23,3% 6 21,5% 6 28,7% 38 25,0% ,9% ,5% 12 24,3% 46 47,1% 62 50,5% 3 32,0% 58 44,2% ,1% 15 57,9% 9 43,5% 63 41,3% ,5% 8 3,2% 1,7% 3 2,3% 3 38,8% 10 7,7% 6 2,3% 0 1,7% 13 8,4% 43 4,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 8 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 20 af 26

22 Folketingsvalg 2007 I hvilken grad påvirker folketingskandidaternes jobmæssige baggrund, hvem du stemmer på? - krydset med stemmeafgivelse ved seneste valg Hvilket parti stemte du på ved det seneste folketingsvalg? (13. november 2007) I hvilken grad påvirker folketingskandidaternes jobmæssige baggrund, hvem du stemmer på? - krydset med stemmeafgivelse ved seneste valg A Socialdemokraterne B Radikale Venstre C De Konservative F Socialistisk Folkeparti K Kristendemokraterne O Dansk Folkeparti V Venstre Y Ny Alliance Ø Enhedslisten Andet, blankt o.l. 13 5,3% 1 2,1% 4 4,3% 3 2,1% 11 8,7% 13 5,4% 1 4,2% 4 2,5% 50 4,6% 36 14,9% 11 22,8% 26 27,0% 31 25,6% 3 38,0% 29 22,5% 56 22,7% 8 29,4% 7 33,2% 53 34,5% ,8% 74 31,0% 23 46,8% 25 25,2% 29 24,0% 4 43,8% 33 25,2% 64 26,1% 4 14,4% 7 35,5% 25 16,4% ,3% ,5% 14 28,4% 42 42,8% 55 44,8% 1 18,2% 45 34,2% ,6% 14 54,5% 6 27,1% 55 36,1% ,8% 8 3,4% 1,7% 4 3,5% 12 9,3% 8 3,1% 0 1,7% 16 10,5% 49 4,5% ,0% ,0% ,0% ,0% 8 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? "Det er vigtigt, at de folketingsmedlemmer der vælges ind, nogenlunde afspejler befolkningens sammensætning, når det gælder uddannelse, beskæftigelse, stemmeafgivelse ved seneste valg og indkomst" - krydset med stemmeafgivelse ved seneste valg Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? "Det er vigtigt, at de folketingsmedlemmer der vælges ind, nogenlunde afspejler befolkningens sammensætning, når det gælder uddannelse, beskæftigelse, stemmeafgivelse ved seneste valg og indkomst" - krydset med stemmeafgivelse ved seneste valg A Socialdemokraterne B Radikale Venstre Hvilket parti stemte du på ved det seneste folketingsvalg? (13. november 2007) C De Konservative F Socialistisk Folkeparti K Kristendemokraterne O Dansk Folkeparti V Venstre Y Ny Alliance Ø Enhedslisten Andet, blankt o.l. Helt enig Delvist enig Hverken/eller Delvist uenig Helt uenig 84 34,9% 4 9,0% 16 16,6% 26 21,5% 1 10,5% 49 37,3% 45 18,2% 5 19,0% 5 26,3% 42 27,2% ,4% 80 33,5% 19 38,7% 42 42,7% 61 50,1% 7 82,5% 32 24,5% 84 33,9% 8 30,1% 10 46,9% 51 33,4% ,9% 38 15,9% 7 15,3% 17 17,2% 13 10,4% 1 7,0% 25 18,8% 58 23,7% 7 26,2% 1 6,4% 13 8,2% ,4% 23 9,7% 11 22,4% 7 6,7% 13 10,7% 5 3,5% 28 11,1% 4 14,0% 3 12,4% 30 19,3% ,1% 9 3,7% 7 14,6% 14 14,4% 7 5,4% 9 6,5% 18 7,3% 2 9,1% 2 8,0% 10 6,7% 78 7,1% 6 2,3% 2 2,5% 2 1,9% 12 9,3% 14 5,7% 0 1,7% 8 5,3% 45 4,1% ,0% ,0% ,0% ,0% 8 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i? - krydset med stemmeafgivelse ved seneste valg Hvilket parti stemte du på ved det seneste folketingsvalg? (13. november 2007) Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i? - krydset med stemmeafgivelse ved seneste valg A Socialdemokraterne B Radikale Venstre C De Konservative F Socialistisk Folkeparti K Kristendemokraterne O Dansk Folkeparti V Venstre Y Ny Alliance Ø Enhedslisten Andet, blankt o.l. "At have et dobbeltmandat gør det generelt set umuligt at passe sit politiske arbejde tilfredsstillende begge steder på samme tid" ,6% 28 58,4% 71 73,2% 82 66,9% 3 34,3% 93 71,2% ,4% 22 82,4% 20 98,8% 95 62,0% ,2% "At have et dobbeltmandat giver generelt set god indsigt i, hvad der foregår både på de kommunale kerneområder og i lovgivningsarbejdet i Folketinget, og dermed bliver begge dele bedre" 30 12,7% 5 11,0% 16 16,0% 15 12,5% 4 45,3% 12 9,1% 63 25,4% 3 13,2% 30 19,8% ,4% 33 13,7% 15 30,5% 11 10,8% 25 20,6% 2 20,4% 26 19,7% 40 16,2% 1 4,4% 0 1,2% 28 18,3% ,5% ,0% ,0% ,0% ,0% 8 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 21 af 26

23 Folketingsvalg i morgen Synes du overordnet set, det er en god idé at indføre et BoligJobplansfradrag? - krydset med stemme, hvis valg i morgen Hvilket parti ville du stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen? Synes du overordnet set, det er en god idé at indføre et BoligJobplansfradrag? - krydset med stemme, hvis valg i morgen A Socialdemokraterne B Det Radikale Venstre C De Konservative F Socialistisk Folkeparti I Liberal Alliance K Kristendemokraterne O Dansk Folkeparti V Venstre Ø Enhedslisten Andet Ville stemme blankt Ville ikke stemme/har ikke stemmeret /ønsker ikke at oplyse Ja Nej ,5% 36 55,3% 35 73,8% 68 48,9% 35 76,1% 3 73,8% 82 65,0% ,9% 15 28,9% 1 29,8% 0 1,7% 2 21,8% 46 48,5% ,4% 84 30,2% 18 27,5% 9 19,0% 38 27,0% 9 18,7% 0 6,2% 21 17,0% 22 10,8% 27 53,8% 0 10,6% 7 31,8% 3 27,0% 14 14,9% ,1% 48 17,3% 11 17,2% 3 7,1% 34 24,1% 2 5,2% 1 20,0% 23 18,0% 15 7,3% 9 17,4% 2 59,7% 14 66,5% 6 51,2% 34 36,6% ,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 4 100,0% ,0% ,0% ,0% 3 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 22 af 26

24 Folketingsvalg i morgen I hvilken grad mener du, at det er et problem, at folketingskandidaterne er højere uddannede end befolkningen generelt? - krydset med stemme, hvis valg i morgen Hvilket parti ville du stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen? I hvilken grad mener du, at det er et problem, at folketingskandidaterne er højere uddannede end befolkningen generelt? - krydset med stemme, hvis valg i morgen A Socialdemokraterne B Det Radikale Venstre C De Konservative F Socialistisk Folkeparti I Liberal Alliance K Kristendemokraterne O Dansk Folkeparti V Venstre Ø Enhedslisten Andet Ville stemme blankt Ville ikke stemme/har ikke stemmeret /ønsker ikke at oplyse 50 17,9% 0,3% 5 10,2% 15 10,7% 3 7,4% 0 5,9% 30 23,5% 15 7,4% 13 26,3% 1 40,3% 2 9,4% 5 5,3% ,8% ,3% 12 18,3% 7 15,0% 64 45,9% 9 19,5% 2 63,7% 42 33,4% 46 22,3% 18 34,5% 2 59,7% 6 28,7% 2 18,9% 33 35,1% ,5% 69 25,1% 25 37,6% 17 36,6% 35 25,2% 12 27,2% 1 19,1% 21 16,9% 70 33,8% 12 23,5% 2 8,3% 4 36,4% 28 29,6% ,1% 41 14,7% 29 43,5% 18 37,2% 25 18,0% 21 45,8% 0 4,9% 22 17,3% 66 32,1% 7 13,9% 6 26,0% 1 12,0% 19 20,5% ,3% 6 2,0% 0,3% 0 1,0% 0,2% 0 6,2% 11 8,9% 9 4,5% 1 1,8% 6 27,5% 4 32,6% 9 9,6% 47 4,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 4 100,0% ,0% ,0% ,0% 3 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% I hvilken grad påvirker folketingskandidaternes uddannelsesmæssige baggrund, hvem du stemmer på? - krydset med stemme, hvis valg i morgen Hvilket parti ville du stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen? I hvilken grad påvirker folketingskandidaternes uddannelsesmæssige baggrund, hvem du stemmer på? - krydset med stemme, hvis valg i morgen A Socialdemokraterne B Det Radikale Venstre C De Konservative F Socialistisk Folkeparti I Liberal Alliance K Kristendemokraterne O Dansk Folkeparti V Venstre Ø Enhedslisten Andet Ville stemme blankt Ville ikke stemme/har ikke stemmeret /ønsker ikke at oplyse 13 4,8% 6 8,8% 3 7,0% 2 1,6% 2 3,4% 0 5,9% 6 4,5% 13 6,1% 0 14,6% 0 1,0% 5 5,8% 51 4,7% 57 20,7% 22 33,5% 9 18,6% 32 23,3% 9 20,2% 0 4,9% 19 15,1% 50 24,2% 13 24,7% 8 36,3% 0 2,9% 10 10,6% ,0% 67 24,1% 13 19,3% 10 20,5% 47 33,9% 10 21,7% 2 43,7% 35 27,5% 39 18,8% 18 35,5% 1 25,8% 1 6,6% 3 22,5% 27 28,9% ,8% ,4% 25 38,5% 25 53,9% 57 40,7% 25 54,7% 2 45,4% 58 46,1% 98 47,5% 20 38,4% 2 59,6% 12 56,1% 3 28,1% 39 41,0% ,5% 8 3,0% 1,5% 9 6,7% 7 3,4% 1 1,4% 5 46,6% 13 13,7% 43 4,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 4 100,0% ,0% ,0% ,0% 3 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 23 af 26

25 Folketingsvalg i morgen I hvilken grad påvirker folketingskandidaternes jobmæssige baggrund, hvem du stemmer på? - krydset med stemme, hvis valg i morgen Hvilket parti ville du stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen? I hvilken grad påvirker folketingskandidaternes jobmæssige baggrund, hvem du stemmer på? - krydset med stemme, hvis valg i morgen A Socialdemokraterne B Det Radikale Venstre C De Konservative F Socialistisk Folkeparti I Liberal Alliance K Kristendemokraterne O Dansk Folkeparti V Venstre Ø Enhedslisten Andet Ville stemme blankt Ville ikke stemme/har ikke stemmeret /ønsker ikke at oplyse 15 5,6% 2 2,6% 1 2,8% 2 1,8% 4 8,6% 0 5,9% 6 4,6% 11 5,1% 1 1,9% 0 14,6% 3 14,2% 4 4,2% 50 4,6% 50 18,2% 20 30,3% 12 24,9% 43 31,2% 7 16,3% 0 4,9% 30 24,0% 55 26,5% 21 40,9% 1 33,8% 4 18,3% 2 21,8% 14 14,5% ,8% 79 28,6% 15 22,4% 14 30,2% 38 27,3% 16 34,6% 2 43,7% 26 20,6% 44 21,1% 12 23,9% 5 23,8% 3 22,5% 34 36,2% ,3% ,2% 29 43,6% 20 42,1% 50 35,7% 19 40,5% 2 45,4% 55 43,5% 89 43,1% 16 31,9% 2 51,5% 9 43,7% 1 9,1% 33 34,7% ,8% 9 3,4% 1 1,1% 6 4,0% 9 7,3% 9 4,3% 1 1,4% 5 46,6% 10 10,4% 49 4,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 4 100,0% ,0% ,0% ,0% 3 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? "Det er vigtigt, at de folketingsmedlemmer der vælges ind, nogenlunde afspejler befolkningens sammensætning, når det gælder uddannelse, beskæftigelse, stemme, hvis valg i morgen og indkomst" - krydset med stemme, hvis valg i morgen Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? "Det er vigtigt, at de folketingsmedlemmer der vælges ind, nogenlunde afspejler befolkningens sammensætning, når det gælder uddannelse, beskæftigelse, stemme, hvis valg i morgen og indkomst" - krydset med stemme, hvis valg i morgen Helt enig Delvist enig Hverken/eller Delvist uenig Helt uenig Hvilket parti ville du stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen? A Socialdemokraterne B Det Radikale Venstre C De Konservative F Socialistisk Folkeparti I Liberal Alliance K Kristendemokraterne O Dansk Folkeparti V Venstre Ø Enhedslisten Andet Ville stemme blankt Ville ikke stemme/har ikke stemmeret /ønsker ikke at oplyse 96 34,7% 7 10,8% 8 16,1% 42 30,4% 4 9,8% 1 35,8% 45 35,9% 25 12,1% 19 38,1% 1 29,8% 10 47,1% 4 32,9% 14 14,6% ,4% 93 33,7% 25 37,5% 22 45,6% 61 44,0% 15 33,1% 2 57,9% 34 26,6% 71 34,4% 18 36,0% 2 70,2% 4 20,7% 45 47,5% ,9% 44 15,9% 11 16,0% 7 15,3% 11 8,1% 13 28,6% 0 6,2% 16 12,6% 58 28,2% 3 6,4% 2 7,6% 1 4,5% 13 14,0% ,4% 27 9,7% 15 22,9% 5 9,9% 19 13,8% 4 9,5% 11 8,9% 22 10,6% 8 15,4% 1 4,5% 3 30,0% 6 6,5% ,1% 10 3,5% 8 12,8% 6 13,0% 5 3,7% 9 19,1% 8 6,5% 20 9,7% 2 4,0% 4 18,3% 5 5,1% 78 7,1% 7 2,6% 12 9,6% 10 4,9% 0 1,7% 4 32,6% 12 12,3% 45 4,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 4 100,0% ,0% ,0% ,0% 3 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 24 af 26

26 Folketingsvalg i morgen Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i? - krydset med stemme, hvis valg i morgen Hvilket parti ville du stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen? Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i? - krydset med stemme, hvis valg i morgen A Socialdemokraterne B Det Radikale Venstre C De Konservative F Socialistisk Folkeparti I Liberal Alliance K Kristendemokraterne O Dansk Folkeparti V Venstre Ø Enhedslisten Andet Ville stemme blankt Ville ikke stemme/har ikke stemmeret /ønsker ikke at oplyse "At have et dobbeltmandat gør det generelt set umuligt at passe sit politiske arbejde tilfredsstillende begge steder på samme tid" ,1% 41 62,9% 30 63,9% 87 62,2% 33 72,3% 3 71,5% 91 72,2% ,7% 44 86,8% 2 66,2% 14 66,7% 5 40,2% 52 55,4% ,2% "At have et dobbeltmandat giver generelt set god indsigt i, hvad der foregår både på de kommunale kerneområder og i lovgivningsarbejdet i Folketinget, og dermed bliver begge dele bedre" 28 10,1% 13 20,3% 8 18,0% 32 22,7% 9 19,5% 1 28,5% 20 15,6% 50 24,1% 1 2,5% 1 33,8% 5 23,4% 3 22,5% 8 8,0% ,3% 38 13,8% 11 16,9% 9 18,1% 21 15,1% 4 8,3% 16 12,3% 36 17,2% 5 10,7% 2 9,9% 4 37,2% 34 36,5% ,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 4 100,0% ,0% ,0% ,0% 3 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Analyse Danmark A/S Side 25 af 26

27 Om Analyse Danmark Om Analyse Danmark Analyse Danmark er et internetbaseret dansk analyseinstitut etableret i 1997, som i dag hovedsageligt ejes af de ledende medarbejdere. Vi var blandt de første, der så de mange nye muligheder, som Internettet har skabt for analysevirksomheder gennem Internetbaserede undersøgelser og hermed udfordrede de eksisterende mere traditionelle analyseinstitutter. Kernekompetencer Analyse Danmark har gennem årene opbygget et omfattende internetpanel, DK-Panelet. Panelet er både et af de første og et af de største internetpaneler i Danmark. DK-Panelet udgør fundamentet for langt størstedelen af de undersøgelser, som vi gennemfører. I de senere år har Analyse Danmark tillige opbygget en række specialpaneler for flere af vores kunder. Udover panelundersøgelser, opbygning og administration af specialpaneler, er kundeanalyser det tredje af vores primære forretningsområder. Nordic Research Alliance Analyse Danmark er medlem af Nordic Research Alliance. Nordic Research Alliance er et samarbejde mellem Analyse Danmark, svenske Novus, norske Respons Analyse og islandske Midlun, som tilsammen har mere end panelmedlemmer i de fire lande. Kontaktinformation Analyse Danmark Amaliegade 3, 3. DK-1256 København K. Telefon nr.: info@analysedanmark.dk Links Analyse Danmark A/S Side 26 af 26

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

S og V er lige økonomisk ansvarlige

S og V er lige økonomisk ansvarlige S og V er lige økonomisk ansvarlige Venstre og Socialdemokraterne er i høj eller nogen grad økonomisk ansvarlige partier, der kan tage regeringsansvar for Danmarks økonomi. Det mener to ud af tre vælgere.

Læs mere

Familiepolitik er usynlig for danskerne

Familiepolitik er usynlig for danskerne Familiepolitik er usynlig for danskerne Næsten hver anden dansker kan ikke få øje på noget parti, der specielt kæmper børnefamiliernes sag. Når danskerne skal pege på de partier, der bedst kæmper børnefamiliernes,

Læs mere

Færre vil give en hånd til Afrika

Færre vil give en hånd til Afrika Færre vil give en hånd til Afrika Næsten hver tredje synes Danmark giver for meget i ulandsbistand i 2005 var det kun hver sjette. Skepsissen skyldes mistillid til støttens virkning og hensynet til den

Læs mere

Myter om efterløn holder ikke

Myter om efterløn holder ikke Myter om efterløn holder ikke Kun hver femte efterlønner angiver at være helt frisk, mens hver anden føler sig nedslidt. Halvdelen vil dog kunne passe et deltidsjob eller mere og et flertal af efterlønnerne

Læs mere

Danskerne kræver bogligt stærke børn

Danskerne kræver bogligt stærke børn Danskerne kræver bogligt stærke børn Hver anden dansker kræver at folkeskolen stiller større krav til eleverne i de boglige fag som dansk, matematik og sprog, mens kreativitet og fantasi er mindst vigtigt.

Læs mere

SF er vælgernes reservehold

SF er vælgernes reservehold SF er vælgernes reservehold Hvis vælgerne skulle på et andet parti end deres foretrukne, ville flest 14 procent - vælge SF. Alle SF s potentielle r kommer fra partier i rød blok (R, S og EL). 12 procent

Læs mere

Mrs. 11 procent ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 18/2009 DATO: 18.05.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Mrs. 11 procent ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 18/2009 DATO: 18.05.2009 LINK TIL ARTIKEL I Mrs. 11 procent Effekten af Lene Espersen som formand for de konservative er begrænset udenfor V og K s egen vælgerskare. Og her er opbakningen til hende som eventuel ny statsminister halveret på 3 måneder.

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

Danskerne ønsker valg om sundhed

Danskerne ønsker valg om sundhed Danskerne ønsker valg om sundhed Sundhedsvæsenet er det vigtigste tema for vælgerne, når de skal stemme ved det kommende folketingsvalg. Derefter følger skattepolitik og beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

Antal respondenter: 1.000. Dataindsamlingsperiode: 04.12.2012 til 14.12.2012

Antal respondenter: 1.000. Dataindsamlingsperiode: 04.12.2012 til 14.12.2012 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt 18-74 årige Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region) samt uddannelse, så den afspejler befolkningssammensætningen på disse

Læs mere

Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst

Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst Løkke-regeringens ministre scorer i snit 3, på den nye syv-trinsskala. Lene Espersen (K) er på et år røget fra en femte

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Flertal efterlyser brud med blokpolitik

Flertal efterlyser brud med blokpolitik Flertal efterlyser efterlyser brud med blokpolitik brud med blokpolitik To tredjedele af vælgerne mener, at regeringen fører blokpolitik med Dansk Folkeparti og håber på, at partiet bliver henvist til

Læs mere

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt medlemmer af DK-Panelet i alderen 18 år+ Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

Efterlønsudspil skubber svingvælgerne væk

Efterlønsudspil skubber svingvælgerne væk Efterlønsudspil skubber svingvælgerne væk Svingvælgerne begyndte at hælde til efterlønsbevarende er, da statsministeren i sin nytårstale lancerede en afskaffelse af efterlønnen, viser en Analyse Danmark-måling

Læs mere

Lars Løkke kan halvere Venstre

Lars Løkke kan halvere Venstre Lars Løkke kan halvere Venstre Kun hver fjerde vælger forventer, at Anders Fogh Rasmussen står i spidsen for Venstre ved næste Folketingsvalg. Hvis kronprins Lars Løkke Rasmussen overtager, vil kun hver

Læs mere

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd De rigeste flygter fra den offentlige velfærd Danskere som tjener over 50.000 om måneden fravælger i stigende grad offentlige tilbud som skoler og hospitaler til fordel for private. Samtidig svinder deres

Læs mere

Renoveringsmilliard spildt

Renoveringsmilliard spildt Renoveringsmilliard spildt Halvdelen af renoveringspuljens 1,5 mia. kr. skaber ikke job. Boligejerne, hvoraf flertallet er velstillet, ville alligevel have gjort og betalt arbejdet. Puljen skabte 1.500

Læs mere

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri På trods af VK-regeringens hjælpepakke til peger kun hver 11. vestjyde på Venstre som partiet, der vil løse udkantsdanmarks problemer. Kan koste venstre sejren

Læs mere

Vælgerne: Løkke leder dårligt

Vælgerne: Løkke leder dårligt Vælgerne: Løkke leder dårligt Villy Søvndal og Pia Kjærsgaard gør det ifølge vælgerne godt som partiledere, mens Lars Løkke Rasmussen og især Lene Espersen vurderes som dårlige partiledere. Vælgerne udpeger

Læs mere

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) er storfavorit til at vinde næste valg. 42 procent af vælgerne - og hver femte VKO vælger - tror mest på Thorning, mens kun 29

Læs mere

Danskerne dumper Lars Løkke

Danskerne dumper Lars Løkke Danskerne dumer Lars Løkke 44 rocent af vælgerne giver Lars Løkke Rasmussen dumekaraktererne -3 eller 0, når de bedømmer hans evne til at forvalte sit embede og være en dygtig og troværdig artileder og

Læs mere

Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat

Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat Islamisk Stats fremfærd i Irak er den katastrofe/konflikt danskerne anser for at være mest alvorlig. Herefter følger ebolas udbredelse i Afrika

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

Morten Messerschmidt deler

Morten Messerschmidt deler Morten Messerschmidt deler Dansk Folkeartis sidskandidat deler vandene blandt vælgerne mens hver anden med en erhvervsuddannelse bedømmer ham ositivt eller meget ositivt gælder det samme kun hver fjerde

Læs mere

Danskerne elsker Obama

Danskerne elsker Obama Danskerne elsker Obama Danskernes forventer meget af USA s nyvalgte præsident Barack Obama. To ud af tre forventer at han vil gøre verden fredeligere, forbedre forholdet mellem Europa og USA og mellem

Læs mere

For: Mellemfolkeligt Samvirke 10-12-2014 Side 1 af 17. Stikprøve: Antal respondenter: Dataindsamlingsperiode: Vægtning: Om læsning af tabellerne:

For: Mellemfolkeligt Samvirke 10-12-2014 Side 1 af 17. Stikprøve: Antal respondenter: Dataindsamlingsperiode: Vægtning: Om læsning af tabellerne: For: Mellemfolkeligt Samvirke 10-12-2014 Side 1 af 17 Stikprøve: Udtrukket blandt 16+ årige i DK Panelet Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Fedme påfører samfundet store udgifter, så samfundet har ret til at blande sig i den enkeltes vægt, mener 55 % af danskerne. Tre ud af fire siger også ok

Læs mere

Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal

Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal Hvert femte LO-medlem vil sandsynligvis eller helt sikkert skifte til en billigere fagforening grundet VKO s genopretningspakke, som sætter loft over fradrag

Læs mere

Utilfredshed med jobcentre har bidt sig fast

Utilfredshed med jobcentre har bidt sig fast Utilfredshed med jobcentre har bidt sig fast Tre ud af fire ledige oplever ikke, at jobcentrene hjælper dem med at finde job. Op mod halvdelen af de ledige kalder indsatsen dårlig eller meget dårlig, mens

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

Blå blok er mest til mænd

Blå blok er mest til mænd Blå blok er mest til mænd rne flygter fra blå blok. Siden sidste valg i 2007 er den kvindelige vælgerandel hos de borgerlige partier svundet fra 42 til 38 procent, viser undersøgelse foretaget af Analyse

Læs mere

Dansk Folkeparti står foran en krise

Dansk Folkeparti står foran en krise Dansk Folkeparti står foran en krise To ud af tre vælgere - og over halvdelen af Venstres vælgere - ønsker mindre til Dansk Folkeparti. Kun inden for ældreplitik vurderer flertallet at DF har positiv.

Læs mere

Danske chefer ansætter venner og familie

Danske chefer ansætter venner og familie Danske chefer ansætter venner og familie Nepotisme trives på danske arbejdspladser hver ottende har oplevet at en chef ansatte en ven eller familiemedlem og hver femte har set en kollega gøre det samme.

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Og Danmarks dygtigste minister er

Og Danmarks dygtigste minister er Og Danmarks dygtigste minister er... Det kører for transportminister Magnus Heunicke (S), der overtager pladsen som regeringens dygtigste minister. Vælgerne sender en gammel kending til bunds på karakterlisten.

Læs mere

Krydstabeller Thorning, side 1/23

Krydstabeller Thorning, side 1/23 Krydstabeller, 25. 27. juni 2012 MEGAFON/TV 2 Nyhederne/Politiken Thorning, 1.030 respondenter 04. Regeringen med Helle 03. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo

Læs mere

Skattestigninger skal betale for statens underskud

Skattestigninger skal betale for statens underskud Skattestigninger skal betale for statens underskud Danskerne vil betale den offentlige gæld via skattestigninger og brugerbetaling. Kun 12 procent og kun hver femte venstrevælger - vil skære i den offentlige

Læs mere

Danskerne er mere korrupte end vi tror

Danskerne er mere korrupte end vi tror Danskerne er mere korrupte end vi tror Korruption og embedsmisbrug i Danmark mere udbredt end hidtil antaget - hver ottende har oplevet bestikkelse på arbejdspladsen og hver femte har set en kollega misbruge

Læs mere

Danskerne stoler ikke på eliten

Danskerne stoler ikke på eliten Danskerne stoler ikke på eliten Næsten 60 % af danskerne tror at korruptionen er størst i blandt politikere, direktører i det private og embedsmænd i det offentlige. ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET

Læs mere

Karen Jespersen tror hun er integrationsminister

Karen Jespersen tror hun er integrationsminister Karen Jespersen tror hun er integrationsminister Velfærdsminister Karen Jespersen (V) taler mere om integration og muslimer end om velfærd. Det seneste halve år har hun optrådt 40 gange så tit i artikler

Læs mere

Ledige afskyr kurser i jobsøgning

Ledige afskyr kurser i jobsøgning Ledige afskyr kurser i jobsøgning Kun 42 % ledige i aktivering hos private aktører betegner forløbet som godt og vil hellere uddannes. Ifølge ekspert og politikere har aktørerne økonomisk interesse i aktivering

Læs mere

Offentligt ansatte vil dele milliarderne

Offentligt ansatte vil dele milliarderne Offentligt ansatte vil dele milliarderne Et flertal af danskerne også privat ansatte - bakker op om, at staten skal afsætte en særlig pulje penge til offentligt ansatte. Puljen skal dog gå til alle faggrupper

Læs mere

Venstre taber slaget om ghettoer

Venstre taber slaget om ghettoer Venstre taber slaget om ghettoer Kun 12 procent af vælgerne peger på Venstre som bedst til at løse problemerne i landets ghettoer. Størst tiltro til Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Målingen er

Læs mere

Finanskrisen kløver Danmark i to

Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen påvirker danskerne vidt forskelligt. Mens nogle er hårdt ramt via tab af job og formue, har et flertal slet ikke mærket den økonomisk. Det viser undersøgelse

Læs mere

Hver femte virksomhed har Facebook-politik

Hver femte virksomhed har Facebook-politik Hver femte virksomhed har Facebook-politik Hver 5. virksomhed især de større - har regler og retningslinjer for medarbejderes brug af internet og sociale medier som Facebook også i fritiden. Det viser

Læs mere

Skattespekulation og samfundsansvar

Skattespekulation og samfundsansvar Skattespekulation og samfundsansvar Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Metode...3 1.1.1. Dataindsamlingsperiode...3 1.1.2.

Læs mere

Vælgerne: K og V er bedst til økonomien

Vælgerne: K og V er bedst til økonomien Vælgerne: K og V er bedst til økonomien Ifølge vælgerne er Venstre og konservative de mest økonomisk ansvarlige partier tæt fulgt af Socialdemokraterne. I midterfeltet slår SF de Radikale, mens DF, EL

Læs mere

Vælgermarch fra de radikale

Vælgermarch fra de radikale Vælgermarch fra de radikale Kun 42 % af de som stemte radikalt ved valget i 2007, vil ikke, eller er tvivl om hvorvidt de vil, stemme på dem igen. De fleste frafaldne vil i stedet stemme på SF eller S.

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Kommunalvalg om folkeskole og ældrepleje

Kommunalvalg om folkeskole og ældrepleje Kommunalvalg om folkeskole og ældrepleje Ældrepleje og folkeskole har stor/meget stor betydning for, hvor 60 % af vælgerne vil sætte krydset ved kommunalvalget. Daginstitutioner betyder mindre og i bunden

Læs mere

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er tre gange så positive over for besparelser, hvis de tror, forslaget kommer fra det parti, de selv stemmer på. Det viser svar

Læs mere

Danskerne: Ligeløn nu

Danskerne: Ligeløn nu Danskerne: Ligeløn nu 60 % mener at Danmark stadig mangler. I 100-året for kvindernes internationale kampdag tjener kvinder kun 82 % af mænds løn. Det kræver et flertal at sministeren ændrer. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

KO N FL I KT T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G EL S E M A R T S 2017

KO N FL I KT T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G EL S E M A R T S 2017 DANS K S YGE PL EJE RÅD KO N FL I KT T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G EL S E M A R T S 2017 P R O J E K T L E D E R E : M I C H A E L U. L A R S E N C A S P E R O. J E N S E N A

Læs mere

a1 Skal der være begrænsninger for, hvor mange timer om ugen dagpengemodtagere må arbejde frivilligt, hvis de står til rådighed for arbejdsmarkedet?

a1 Skal der være begrænsninger for, hvor mange timer om ugen dagpengemodtagere må arbejde frivilligt, hvis de står til rådighed for arbejdsmarkedet? a1 Skal der være begrænsninger for, hvor mange timer om ugen dagpengemodtagere må arbejde frivilligt, hvis de står til rådighed for arbejdsmarkedet? STEMME I MORGEN TOTAL (A) Socialdemokr(B) Radikale Ven

Læs mere

Kvotering: Der er sat en totalkvote på gennemførte interviews

Kvotering: Der er sat en totalkvote på gennemførte interviews Metodenotat Dataindsamling: Foretaget via NORSTATS onlinepanel. Feltperiode: 19. januar 25. januar 2007 Stikprøve: 1002 Svarprocent: Sampling: Der er sendt ud nationalt repræsentativt til befolkningen

Læs mere

Vælgerne er langt fra farveblinde

Vælgerne er langt fra farveblinde Vælgerne er langt fra farveblinde 8 ud af 10 vælgere mener, det gør en forskel, hvem som har regeringsmagten. Regeringens farve er især afgørende for skatter og den økonomiske politik. ANALYSE-BUREAU I

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL)

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL) t Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler 16625 Dansk Transport & Logistik (DTL) 2. apr 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Gallup om KV13. National prognose. Gallup om KV13. TNS Dato: 18. november 2013 Projekt: 59618

Gallup om KV13. National prognose. Gallup om KV13. TNS Dato: 18. november 2013 Projekt: 59618 National prognose TNS Dato: 18. november 2013 Projekt: 59618 KV13 national prognose Feltperiode: Den 15. 18. november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Faktaboks. Stikprøve: Udtrukket blandt 18-65 årige. Antal respondenter: 676. Dataindsamlingsperiode: 14.09.2010 til 20.19.2010

Faktaboks. Stikprøve: Udtrukket blandt 18-65 årige. Antal respondenter: 676. Dataindsamlingsperiode: 14.09.2010 til 20.19.2010 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt 18-65 årige respondenter: 676 Dataindsamlingsperiode: 14.09.2010 til 20.19.2010 Vægtning: Data er ikke vægtet Om læsning af tabellerne: Kolonnen " " angiver fordelingen

Læs mere

Lyngallup om de to økonomiske planer 2011 Dato: 28. januar 2011

Lyngallup om de to økonomiske planer 2011 Dato: 28. januar 2011 Lyngallup om de to økonomiske planer 2011 Dato: 28. januar 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om de to økonomiske planer 2011 Dato: 28. januar 2011 TNS Gallup A/S Kontaktperson

Læs mere

Ejendomsskattesystem Uge BL - Boligen

Ejendomsskattesystem Uge BL - Boligen Ejendomsskattesystem Uge 12 2017 BL - Boligen Om analysen Vil du vide mere? Metode Undersøgelsen er foretaget i et såkaldt Danmarkspanel. Panelet består af mere end 50.000 tilfældigt udvalgte danskere.

Læs mere

FORÆLDREUNDER- SØGELSE

FORÆLDREUNDER- SØGELSE FORÆLDREUNDER- SØGELSE BUPL AUGUST 2017 METODE Undersøgelsen er baseret på interview med 1669 forældre med børn, som inden sommerferien gik i 0.,1. 2. eller 3. klasse og også et tilmeldt et fritidstilbud.

Læs mere

Lyngallup om folketingsvalg. Dato: 30. marts 2011

Lyngallup om folketingsvalg. Dato: 30. marts 2011 Lyngallup om folketingsvalg Dato: 30. marts 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om folketingsvalg Dato: 30. marts 2011 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann Fjeldsøe

Læs mere

Lyngallup om Thornings nytårstale Dato: 5. januar 2012

Lyngallup om Thornings nytårstale Dato: 5. januar 2012 Lyngallup om Thornings nytårstale Dato: 5. januar 2012 Metode Feltperiode: 3. til 5. januar 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet - Energiforlig

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet - Energiforlig Klima-, Energi- og Bygningsministeriet - Energiforlig Juni 2012 Analyse Danmark A/S - Frederiksberg Allé 17, baghuset - 1820 Frederiksberg C - Tlf.: 4333 1020 Om undersøgelsen Dataindsamlingsperiode: 31.5.2012-6.6.2012

Læs mere

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd Demokrati og valgret Public Metode Målgruppe: Repræsentativ stikprøve, oversampling af unge i alderen 16-25 år. Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på

Læs mere

Lyngallup om EU forbehold og SF formandsvalg Oktober 2012

Lyngallup om EU forbehold og SF formandsvalg Oktober 2012 og SF formandsvalg Oktober 2012 Feltperiode: Den 2.-4. oktober 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover. Hertil kommer boost på 237 ekstra respondenter, der stemte

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

Retsforbeholdet. Gallup for Berlingske. Retsforbeholdet. TNS Dato: 1. december 2015 Projekt: 62329

Retsforbeholdet. Gallup for Berlingske. Retsforbeholdet. TNS Dato: 1. december 2015 Projekt: 62329 Gallup for Berlingske Gallup om retsforbeholdet Feltperiode: Den 30. november 1. december 2015 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Retsforbehold P61584. Retsforbehold TNS

Retsforbehold P61584. Retsforbehold TNS P61584 Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 49 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere. Metode: Webinterviews - GallupForum Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Gallup om placering af asylcenter

Gallup om placering af asylcenter TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA

DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA DR 11. aug 2009 12026 RESULTATER DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Frekvenstabel 5 4. Krydstabullering med partivalg 8 5. Krydstabullering

Læs mere

Lyngallup profil af partier til BT Dato: 13. juni 2012

Lyngallup profil af partier til BT Dato: 13. juni 2012 Lyngallup profil af partier til BT Dato: 13. juni 2012 Metode Feltperiode: 7. juni 13. juni 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Gallup til Bornholms Tidende. Folketingsvalg Gallup til Bornholms Tidende. TNS Dato: 17. marts 2015 Projekt: 61801

Gallup til Bornholms Tidende. Folketingsvalg Gallup til Bornholms Tidende. TNS Dato: 17. marts 2015 Projekt: 61801 Folketingsvalg 2015 TNS Dato: 17. marts 2015 Projekt: 61801 Gallup om FV15 Bornholm Feltperiode: Den 10.-16. marts 2015 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere bosat på Bornholm på 18 eller derover

Læs mere

Lyngallup om værdipolitik II. Dato: 3. november 2010

Lyngallup om værdipolitik II. Dato: 3. november 2010 Lyngallup om værdipolitik II Dato: 3. november 2010 Indhold 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om værdipolitik II Dato: 3. november 2010 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann

Læs mere

Kandidater ved Folketingsvalget 5. juni 2019

Kandidater ved Folketingsvalget 5. juni 2019 29. maj 2019 Kandidater ved Folketingsvalget 5. juni 2019 Tabel 1. Opstillede kandidater fordelt efter partier, køn og storkredse ved folketingsvalget den 5. juni 2019 A B C D E F I K O P V Ø Å Uden for

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Folkeskole vs privatskole maj Public 57075

TNS Gallup - Public Tema: Folkeskole vs privatskole maj Public 57075 TNS Gallup - Public Tema: vs privatskole 10.-11. maj 2010 Public 57075 Metode Feltperiode: Den 10.-11. maj 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Ligestilling ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 3.3.2008, 10.3.2008 LINK TIL ARTIKEL I

Ligestilling ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 3.3.2008, 10.3.2008 LINK TIL ARTIKEL I Ligestilling Ifølge et stort flertal af danskerne har arbejdsmarkedets parter det største ansvar for at skabe ligestilling mellem kønnene. Herefter følge den enkelte kvinde, familien, politikerne og den

Læs mere

Gallup om vælgernes dagsorden. Juli Gallup om vælgernes dagsorden. TNS Dato: 10. juli 2014 Projekt: 61284

Gallup om vælgernes dagsorden. Juli Gallup om vælgernes dagsorden. TNS Dato: 10. juli 2014 Projekt: 61284 Juli 2014 Feltperiode: Den 4.-9. juli 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.005 personer Stikprøven er

Læs mere

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Danmarks Radio 14. januar 2011 Århus 2011 K Ø B E N H A V N Å R H U S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvens... 5 4. Krydstabuleringer...

Læs mere

A B C F l K O V Ø Å +/- 2 +/- 1 +/- 0,9 +/- 1,1 +/- 1,2 +/- 0,4 +/- 1,8 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 0,8. Valgresultat ,7 24,8

A B C F l K O V Ø Å +/- 2 +/- 1 +/- 0,9 +/- 1,1 +/- 1,2 +/- 0,4 +/- 1,8 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 0,8. Valgresultat ,7 24,8 3 2 2 2, 2,1 24, 1,9 17,9 2,7 21, 2, 1 1 12,3 9, 9,2 9, 9,1 7,4,,7 4, 4,9,, 4,, 3,7 3, 4, 3,1,,4,, +/- 2 +/- 1 +/-,9 +/- 1,1 +/- 1,2 +/-,4 +/- 1, +/- 1,9 +/- 1,3 +/-, Valgresultat 211 1--21 2--21 4 44

Læs mere

A B C F l K O V Ø Å +/- 2,2 +/- 1,1 +/- 0,9 +/- 1,2 +/- 1,3 +/- 0,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,4 +/- 1. Valgresultat ,7 24,8

A B C F l K O V Ø Å +/- 2,2 +/- 1,1 +/- 0,9 +/- 1,2 +/- 1,3 +/- 0,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,4 +/- 1. Valgresultat ,7 24,8 3 2 26,4 26, 24,8 26, 2 18,3 1,8 2,2 2, 1 1 12,3 9, 9,2 8,8 9,,2,4 6,,3,6,9 4,9 4,9, 3, 3, 4, 4,,8,6,, +/- 2,2 +/- 1,1 +/-,9 +/- 1,2 +/- 1,3 +/-,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,4 +/- 1 Valgresultat 211 6-6-21-6-21

Læs mere

A B C F l K O V Ø Å +/- 2 +/- 0,9 +/- 0,8 +/- 1 +/- 1,1 +/- 0,4 +/- 1,7 +/- 1,8 +/- 1,3 +/- 0,9. Valgresultat ,7

A B C F l K O V Ø Å +/- 2 +/- 0,9 +/- 0,8 +/- 1 +/- 1,1 +/- 0,4 +/- 1,7 +/- 1,8 +/- 1,3 +/- 0,9. Valgresultat ,7 3 2 2 2,4 2, 24,8 18,9 18,3 2, 2, 21, 1 12,3 9, 9,2 8,2 8, 8,,3,8,, 4,9, 4,2 4, 3,4 3,4 3,8 3,8,8,,, +/- 2 +/-,9 +/-,8 +/- 1 +/- 1,1 +/-,4 +/- 1, +/- 1,8 +/- 1,3 +/-,9 Valgresultat 211 3--2 4--2 4 44 4

Læs mere

A B C F l K O V Ø Å +/- 1,9 +/- 1 +/- 0,8 +/- 1 +/- 1,2 +/- 0,4 +/- 1,7 +/- 1,8 +/- 1,2 +/- 0,9. Valgresultat ,7

A B C F l K O V Ø Å +/- 1,9 +/- 1 +/- 0,8 +/- 1 +/- 1,2 +/- 0,4 +/- 1,7 +/- 1,8 +/- 1,2 +/- 0,9. Valgresultat ,7 3 2 2 24, 2,1 24, 26,7 2,2 1, 1,2 1,1 1 12,3,,2,,,3 7,7 6, 6,7 4,,3 4,,,,2 4,6 3,1 3,2,,,, +/- 1, +/- 1 +/-, +/- 1 +/- 1,2 +/-,4 +/- 1,7 +/- 1, +/- 1,2 +/-, Valgresultat 211 1-6-2 11-6-2 4 44 44 44 47

Læs mere

A B C F l K O V Ø Å +/- 2,1 +/- 1 +/- 0,9 +/- 1,1 +/- 1,3 +/- 0,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,4 +/- 1. Valgresultat ,7 26,7 26,7

A B C F l K O V Ø Å +/- 2,1 +/- 1 +/- 0,9 +/- 1,1 +/- 1,3 +/- 0,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,4 +/- 1. Valgresultat ,7 26,7 26,7 3 2 24, 26,7 26,7 26,7 2 17, 1,3 2, 2, 1 1 12,3 9, 9,2 9,, 7,4 7,3 6,7,9 6, 4,9 4, 4,9, 3,7 4, 4,3 3,4,,,, +/- 2,1 +/- 1 +/-,9 +/- 1,1 +/- 1,3 +/-,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,4 +/- 1 Valgresultat 211 7-6-21-6-21

Læs mere

A B C F l K O V Ø Å +/- 2 +/- 1 +/- 0,8 +/- 1,1 +/- 1,2 +/- 0,4 +/- 1,8 +/- 1,8 +/- 1,3 +/- 0,9. Valgresultat ,7 24,8

A B C F l K O V Ø Å +/- 2 +/- 1 +/- 0,8 +/- 1,1 +/- 1,2 +/- 0,4 +/- 1,8 +/- 1,8 +/- 1,3 +/- 0,9. Valgresultat ,7 24,8 3 2 2 26,4 26,4 24,8 18,9 18, 26, 21, 2,2 1 12,3 9, 9,2 8,6 8, 6,8,3 6,,,8 4, 4, 4,9, 3,4 3,4 3,8 4,2,8,,6, +/- 2 +/- 1 +/-,8 +/- 1,1 +/- 1,2 +/-,4 +/- 1,8 +/- 1,8 +/- 1,3 +/-,9 Valgresultat 211 4-6-2-6-2

Læs mere

A B C F l K O V Ø Å +/- 2,1 +/- 1,1 +/- 0,9 +/- 1,1 +/- 1,2 +/- 0,4 +/- 1,8 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 0,9. Valgresultat ,7 24,8

A B C F l K O V Ø Å +/- 2,1 +/- 1,1 +/- 0,9 +/- 1,1 +/- 1,2 +/- 0,4 +/- 1,8 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 0,9. Valgresultat ,7 24,8 3 2 2,4 2,4 24,8 2, 2 18, 18,3 2,2 2,2 1 1,3 9, 9,2 8, 8,8,3,2,,3,8, 4, 4,9, 4,2 3,4 3, 4,,8,,, +/- 2,1 +/- 1,1 +/-,9 +/- 1,1 +/- 1,2 +/-,4 +/- 1,8 +/- 1,9 +/- 1,3 +/-,9 Valgresultat 211 --21 --21 4 44

Læs mere

Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012

Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012 Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012 Metode Feltperiode: 3.-5. marts 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg Bred vælgeropbakning til digitale valg KMD ANALYSE BRIEFING JANUAR 2017 ANALYSE

Læs mere

A B C F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 0,9 +/- 0,8 +/- 0,9 +/- 1,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 1. Valgresultat ,5 26,3 21,1 21,0 19,5 19,9

A B C F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 0,9 +/- 0,8 +/- 0,9 +/- 1,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 1. Valgresultat ,5 26,3 21,1 21,0 19,5 19,9 3 26,3 26, 2 2 21,1 21, 19, 19,9 7, 8,1 7,8 8, 4,6 4, 3,4 3,2 4,2 4,3 4,8 4,9 +/- 2,1 +/-,9 +/-,8 +/-,9 +/- 1,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 1 Valgresultat 2 19-8-2 47 47 4 4 3 37 36 34 3 3 2 2 13 14 14

Læs mere

Lyngallup. Villy Søvndals afgang som formand for SF 7. september Lyngallup. TNS Dato: 7. september 2012 Projekt: 58766

Lyngallup. Villy Søvndals afgang som formand for SF 7. september Lyngallup. TNS Dato: 7. september 2012 Projekt: 58766 Villy Søvndals afgang som formand for SF 7. september 2012 Feltperiode: Den 7. september 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Hertil kommer et ekstra boost med

Læs mere