Center for Byens Anvendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Byens Anvendelse"

Transkript

1 CENTER FOR BYENS ANVENDELSE Teknik og Miljø Aarhus Kommune Virksomhedsplan 2015 Center for Byens Anvendelse 1

2 2

3 INDHOLD 1. Velkommen At tage fælles ansvar på rejsen imod fremtidens Aarhus Indledning og læsevejledning Hvordan arbejder vi, og hvordan finder du rundt i denne virksomhedsplan? Kerneopgaver, organisering og profiler Hvem er vi, og hvad laver vi? Generelle indsatsområder 4.1 Målstyring Kommunikation Netværksarbejde relationer og interessenter Trivsel Lederudvikling Specifikke indsatsområder 5.1 Anlægsstyring Digital drift Drift af midtbyen Tilladelser og arrangementer Medborgerskab og medskabelse i byens rum Afrunding

4 1. Velkommen At tage fælles ansvar på rejsen imod fremtidens Aarhus Velkommen til virksomhedsplan 2015 for Center for Byens Anvendelse, Aarhus Kommune (CBA). Aarhus er en dejlig by at vokse op i, at uddanne sig i, at stifte familie i, at arbejde, bo og leve i. Det synes både vi og de fleste andre. Faktisk er Aarhus så god en by, at titusindvis af medborgere løbende flytter hertil for at få en dagligdag her sammen med os. Den bevægelse indebærer en stor fælles rejse for os alle her i Aarhus: Vi skal udvide og gøre byen til en storby, så der bliver plads til alle. Og der skal ikke kun gives plads, anlægges nyt og skabes vækst. Der skal skabes masser af værdi og gode oplevelser undervejs. Vi er et stort netværk af mennesker, som sammen udvikler os fra at være en stor by til at blive en storby, og den bevægelse skal foregå, uden at vi mister forankringen til de vigtige kvaliteter i en god hverdag. Der er kun én løsning på den store vækst- og værdibevægelse, nemlig at vi i fællesskab hjælper hinanden og Aarhus med at udvikle sig og på den måde samarbejder om de løsninger, som er livsduelige og bæredygtige. Den slags løsninger kalder vi verdensklasse. Kun sammen får vi høsten i hus. Alle skal bidrage, fordi der vitterlig er brug for alle. Store som små. Unge som gamle. Lige som skæve. Sejtrækkere som idémagere. Erfarne som uerfarne. Alle kan, vil og skal bidrage med noget. Vi kan sammen nyde den gode rytme i arbejdet, glædes over de bedste idéer og skabe energi til de mange arbejdstimer. Og vi skal sammen tage del i høstfesten, skue ud over veludført arbejde og hvile på laurbærrene. Det giver fællesskab, sammenhold og livskvalitet at udvikle løsninger, knokle med opgaverne og fejre succeserne sammen. Det gør os til et stærkt hold. Den slags kræver, at vi lytter og åbner os mod omverdenen, så forskellige behov kan komme til syne, og vi kan udvikle fælles løsninger, der skaber værdi. Vi interesserer os derfor både for omverdenen og for hinanden for at kunne samle holdet, selvom det måske lyder familiært. Så kald os bare familiære. Mennesket er som bekendt ikke gjort af forstand alene. Vi har også følelser, håb, drømme, viljer et helt liv at forvalte. Derfor er vi bevidste om de mange bundlinjer i CBA, og om at det i sidste ende handler om at skabe værdi for mennesker. Vi ved også, at fælles løsninger er den rigtige, men ikke altid den letteste vej at gå. Derfor inviterer vi ind til bordet til det gode møde. Tillid, dialog og god kommunikation leder frem til fællesskabets løsninger, som giver vækst og trivsel blandt mennesker, for fællesskaber i fremtidens storby Aarhus. Den slags kræver hjerne, men ikke mindst hjerte, selvom det måske lyder naivt. Så kald os bare naive. Vores ansvarsområder spænder vidt fra store nye vejanlæg til drift og myndighed af parker, skove, strande, kirkegårde, veje og pladser. Det er alle rum, som Aarhus anvender aktivt i hverdagen. Disse rum sætter vi en ære i at anlægge og få vedligeholdt med størst mulig kvalitet og med høj faglighed, og med præcise afleveringer sikrer vi stabilitet til vores kunder og rekvirenter hver gang. Men vi vil mere end det. Vi vil også begejstre og overraske ved at udfordre og løfte barren for, hvordan vi sammen anvender byen. Så du og dine børn, vi og vores børn og byens fremtidige borgere kan få mere fællesskab og mere Aarhus for pengene, end vi havde drømt om. Den slags kræver fantasi, mod og vilje, selvom det måske lyder som vildt. Så kald os bare vilde. Ledelsen i CBA har henover efteråret inviteret til at tage de første skridt på vejen mod skabelsen af den fælles identitet. Virksomhedsplanen har været brugt som fælles gods og omdrejningspunkt. I januar 2015 inviterede vi ind til bordet og samlede CBA s øverste ledelse, afdelingsledere, teamledere og MED-udvalg sammen med eksterne samarbejdspartnere og MTM s rådmand til et 2-dages strategiseminar om tilblivelsen af denne virksomhedsplan. Det var vigtige møder, hvor vi opbyggede tillid og lærte hinanden bedre at kende, så vi fik skabt erfaringer og truffet beslutninger, som er værd at bygge videre på, og som vi kan tage fælles ansvar for. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle, som har bidraget til det flotte fælles resultat, som du sidder foran med i hænderne netop nu. 4

5 CBA SKABER RAMMERNE FOR SAMARBEJDET RUGERE BMED BYENS BORGERE OG Torben Steffensen, Henrik Frandsen, Rasmus Wieland, Kim Gulvad Svendsen, Trine Buus Karlsen og Claus Pedersen Med denne virksomhedsplan og med vores måde at skabe den på ønsker vi, at du som medarbejder, som samarbejdspartner, som leder, som konkurrent, som borger og som ven af huset skal kunne finde de vigtigste fakta og retningsvisere for den kerneopgave, som vi løser for byen og for det serviceorienterede forretningscenter, som vi driver i vores hus. Og det er vores ønske, at du skal kunne mærke atmosfæren hos CBA og have lyst til at besøge os igen og bidrage til vores fælles rejse mod fremtiden. Den fremtid, som allerede er i fuld gang.. Velkommen indenfor til virksomhedsplanen version 1.0 for CBA! 5

6 2. Indledning og læsevejledning I dette afsnit vil vi først give dig et indtryk af, hvordan vi har arbejdet med denne virksomhedsplan som et eksempel på, hvordan vi skaber fælles løsninger, hvor både god ledelse og en merværdiskabende proces er vigtig for alle. Herefter følger et fremadrettet overblik over indsatser, som vi vil levere i 2015, og en læsevejledning til dig over, hvordan du finder rundt i denne virksomhedsplan 2015 (VP2015). Hvordan virksomhedsplanen er blevet til Vi har på meget kort tid samlet en stor del af organisationen om tilblivelsen af denne virksomhedsplan på en sådan måde, at næsten alle interne og en stor håndful eksterne har været aktivt involveret i tilblivel-sen. Vi har derfor allerede lagt grundstenene til en merværdiskabende arbejdsform, som skal være gældende fremover i de relevante sammenhænge i dagligdagen. Vi har bevidst valgt at gå den udfordrende vej for at levere det, som vi kan kalde rammevilkår i verdensklasse inden for vores system. Fællesskabets vej er ikke altid den letteste vej at gå, men vi ønsker ikke en uholdbar topstyret organisation uden inddragelse og gensidig respekt. Vi har valgt at bruge tid på at tage dialoger og skabe fælles erfaringer, som styrker os og giver fælles værdier og mål. Det er spændende, sjovt og besværligt at rejse sammen, for vi går igennem vanskeligt terræn uden at kende alle stisystemerne på forhånd. Men vi har tillid til hinanden og giver hinanden mod. Rigtig mange er trukket i arbejdstøjet og har bidraget med stor energi og iver. Det lover godt for fremtiden. Tilblivelsesprocessen har omfattet flere faser: Lederudvikling af CBA s ledergruppe på seks personer på seminar om et fælles hvorfor på Læsø og fælles workshops Lederudvikling af CBA s storledergruppe på 22 personer på seminar på Kaløvig og gensidig coaching Seminar for CBA s storledergruppe, Natur og Vej Service-MED, Anlæg- Drift-Sekretariats-MED, i alt 35 personer sammen på Kaløvig og efterfølgende fælles skriveproces på mail. På seminaret deltog desuden rådmand Kristian Würtz, direktør for Erhverv Aarhus, Bente Steffensen, direktør for Arkil Asfalt, Lars Kim Jørgensen, direktør for Dan Jord A/S, Stef Heykoop og projektchef for Aarhus Letbane, Jørgen Hansen teammøder rundt om i hele CBA Udfærdigelse af billedmateriale over hele forløbet samt et stort fælles billedgalleri over alle medarbejdere (denne VP s bagside), så vi kan se, hvem vores rejsekammerater og daglige kolleger er Udarbejdelse af figurer og illustrationer, som viser processer, værdier og fakta hos CBA Og vi har allerede høstet frugter af indsatsen. Vi har set både stort engagement, stor involvering og høj kvalitet. Og mange flere end før ved nu, hvad vores fælles opgaver er, hvordan vi løser dem, og hvem de andre er. Fællesskabet har skabt og givet masser af gode oplevelser med hinanden undervejs. Vi holder af at slå flere fluer med ét smæk. 6

7 Politikker MTM S LEDELSESVÆRDIER Aarhusfortælling og Aarhusmål Budgetmål Budget og Budgetforlig Mobilitet og forbundethed Boligbyggeri og sammenhængskraft Bæredygtig vækst Liveability MTM-indsatser 1. Forretningsgørelse og effektivisering 2. IT springet 3. Ledelsesudvikling 4. På vej til Gellerup 5. Samarbejde om at skabe løsninger 6. Service til kunder, brugere og erhvervsliv Teknik og Miljøs Virksomhedsplan CBA s Virksomhedsplan VI LEDER MED HJERTE OG HJERNE VI ER BEDRE SAMMEN VI GÅR NYE VEJE Vi er drevet af passion for vores opgaver. Vi sætter en klar retning, opstiller rammer, giver råderum og sikrer resultater. Vi har tillid til medarbejderne og er nærværende med klar og tydelig kommunikation. TEKNIK OG MILJØS LEDELSESVÆRDIER Vi sikrer, at medarbejderne bruger og sætter hinandens faglighed i spil i samarbejdet om de bedste løsninger. Vi engagerer os i byen og er en professionel samarbejdspartner. Vi har fingeren på pulsen, er lydhøre og risikovillige. Vi stimulerer, at medarbejderne udvikler og afprøver nye idéer, og vi lærer af det, vi gør. Så vi har grund til at være tilfredse. Det er en praksis, en tænkning og en erfaring, som skal stå som symbol for vores håndtering af kerneopgaver og den fortsatte udvikling af dem. CBA s virksomhedsplan og den involverede proces understøtter derved den fælles virksomhedsplan for MTM. Vi har her specielt øje for de politiske pejlemærker og prioriterede MTM-indsatser: Det er som nævnt under velkomsten vigtigt for os at skabe tryghed for, at vi alle forstår vores rolle som en del af noget større, nemlig fællesskaberne MTM og Aarhus kommune. Vi er derfor stærke i troen på MTM s ledelsesmæssige værdier som ramme for alt, hvad vi arbejder med, så ledelse kan mærkes i virkeligheden. Ved at have fokus på relationer og opbygning af stærke fællesskaber bliver det muligt at sørge både for den sikre drift og samtidigt udvikle nye og nødvendige løsninger. Vi forventer, at vi alle selv skal være den forandring, vi ønsker at skabe, og at der er tæt sammenhæng imellem, hvad vi skriver og siger og hvad vi reelt gør. At det er handlingerne, der tæller. Vi kalder det ansvarlighed. 7

8 CBA et serviceorienteret forretningscenter Fra mere til bedre med aftalt og begejstrende service Vi arbejder bevidst og målrettet med relationsopbygning som et middel til handlinger og opnåelse af den ønskede effekt. Vi ved, at relationer, der krydser vores vante organisatoriske grænser, bliver afgørende for, at vi kan udvikle bæredygtige løsninger. Dette fokus rammesættes igennem det, som vi i CBA kalder et serviceorienteret forretningscenter. Og hvad er så det? Når vi arbejder serviceorienteret, så vægter vi værdien af de tætte og længerevarende relationer kombineret med tillid og høj ydeevne. Vi fokuserer på tillid, ærlighed og fælles forståelse, så vi opnår hurtig aktion, effektivitet, gode afleveringer og dermed et flot fælles resultat, som kan bære. Vi vil endog gå så langt som til at sige, at vi stræber efter ikke blot at tænke i at levere bæredygtige løsninger, men også i at begejstre, hvorved kunderne får mere, end de forventer, og vores medarbejdere får lov at udfolde høj faglighed: Kerneydelsen leveres som aftalt, men indpakningen må gerne være ny, anderledes og berigende, altså begejstrende. Ved at begejstre vores samarbejdsparter øges vores fælles arbejdsglæde og barren for den fælles kvalitet. Vi kalder det social kapital. Med vores forretningscenter sætter vi som nævnt fokus på flere bundlinjer, som er symboliseret i denne trekant, der viser forholdet imellem: Aftalt kvalitet på vores leverancer i form af høj faglighed og kundetilfredshed En god forretning i form af sund økonomi, effektivitet og mere for mindre Trivsel i form af arbejdsglæde, stolthed og kompetenceudvikling Balance mellem trekantens hjørner er vores mål. Balancen viser et forretningscenter i harmoni og med en robusthed, der betyder, at udsving, ja selv større bølgeskvulp, kan tåles. Vi kan og vil også aktivt selv vælge at bringe trekanten i ubalance, så det kan skabe nyt råderum. I så fald kan vi ligeså bevidst sørge for at bringe balancen tilbage. Vi kalder det bæredygtighed. TRIVSEL KOMPETENCEUDVIKLING ARBEJDSGLÆDE STOLTHED AFTALT KVALITET FAGLIGHED KUNDETILFREDSHED K BALANCE T F FORRETNING SUND ØKONOMI EFFEKTIVITET MERE FOR PENGENE CBA relationer og det gode møde Gode team kan alt, dårlige hold kan intet For at understøtte den værdiskabende proces i løsning af vores opgaver er vores stil åben og udadvendt. Vi arbejder med en høj grad af interessevaretagelse og samtidig inddragelse. Afstanden mellem vores organisationscirkler og omverdenen skal konstant udfordres. Nærhed og tæthed er målet, mens fokus på og udvikling af gode relationer er midlet. Vi vil tættere på. Vi er i relationsdagsordenen optaget af mottoet om, at gode team kan alt, og dårlige hold kan intet. I CBA tror vi på, at vi som kolleger altid vil yde det bedste og at dem, som udfører opgaverne, også er dem, som bedst ved, hvordan man løser opgaverne bedre, hurtigere og sjovere. Vi kalder det tillidsbaseret ledelse. 8

9 LEDELSES VÆRDIER LEDELSESVÆRDIER CBA det kløgtige lederskab Det er handlingerne, der tæller og inspirerer Det er ledergruppens vigtigste opgave at sørge for, at de rette rammer er til stede, så vores dygtige medarbejdere er i god trivsel, har tillid til os som ledelse og kan få lov at yde deres bedste, så vi sikrer en høj ydeevne og høj kvalitet. Vi vil gerne sætte overliggeren højt, og det gør vi med de 5 R er: Resultater nås gennem en klar destination og Retning, de opstillede Rammer skal give et veldefineret Råderum med højt til loftet, og de gode Relationer er altafgørende for, at vi lykkes med både målopfyldelse og trivsel. Men det er ikke nok for os. Vi vil mere end det. Vi vil lukke vildskaben ind og efterleve MTM s ledelsesværdi om at gå nye veje og udvise risikovillighed. Vi arbejder derfor i de kommende år med at få mere vildskab ind i fagligheden ved at have fokus på kreativitet og en innovativ tankegang. Vi skal skabe grobund for, at alle vores medarbejdere tør sprudle i samarbejdet og tør at tænke ud af boksen. Vi ved godt, at det kan virke vildt. Men det er nødvendigt at kunne krydse grænser for at udvikle det nye. Den ypperste faglighed ligger hos vores engagerede medarbejdere, og med god ledelse sikrer vi som i et tandhjul, at væksten drejer i god kadence inden for rammerne af vores ledelsesværdier. Vi kalder det ledelse med vilje. CBA VIRKSOMHEDSPLAN AFD. Hvordan du finder vej I de kommende sider i CBA s VP2015 retter vi nu blikket fremad og præsenterer først vores kerneopgaver, vores organisering, og hvem vi er (kapitel 3). Herefter følger en beskrivelse af, hvilke generelle indsatsområder vi fokuserer på (kapitel 4), og hvilke specifikke indsatser vi vil gennemføre i løbet af 2015 (kapitel 5). De fem generelle indsatsområder (kapitel 5) gælder for alle i hele CBA. Det er vigtige områder, som er direkte koblet op på MTM s indsatsområder. Alle medarbejdere i CBA vil derfor i 2015 arbejde fokuseret med disse, som forankres i de enkelte team og/eller afdelinger, hvor de vil blive konkretiseret og gjort operationelle. De fem specifikke indsatsområder er derimod koblet direkte til MTM s politiske pejlemærker. Disse specifikke indsatser er målrettet enkelte afdelinger eller teams. Hvert specifikt indsatsområde har allerede identificeret et antal prioriterede projekter, som er angivet via projekttitler her i VP2015. Disse projekters detaljerede beskrivelser (projektblade med mål, tidsplan, økonomi, deltagere mv.) er ikke i detaljer indeholdt i virksomhedsplanen her, men udarbejdes i starten af 2015 og danner grundlag for den konkrete udførelse og projektstyring i de enkelte afdelinger. De stiplede linjer angiver, hvad der er indeholdt i VP2015, og hvad der vil blive udarbejdet efterfølgende. PROJEKTTITLER PROJEKTBLADE GENERELLE INDSATSOMRÅDER MÅLSTYRING KOMMUNIKATION SPECIFIKKE INDSATSOMRÅDER ANLÆGSSTYRING DIGITAL DRIFT TRIVSEL DRIF I MIDTBYEN LEDERUDVIKLING TILLADELSER OG ARRANGEMENTER NETVÆRKSARBEJDE MEDBORGERSKAB 9

10 3.Kerneopgaver, organisering og prof Hvem er vi, og hvad laver vi? Foto: Urbanmediaspace.dk 10

11 iler Præsentation af Center for Byens Anvendelse Center for Byens Anvendelse er ét af fire centre i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø. Centret blev dannet i forbindelse med reorganiseringen af MTM i juni Organisering Vi har valgt at organisere os i en traditionel linjeorganisation. Ledelse sekretariat anlæg drift og Myndighed natur og Vej service Anlæg I Anlæg udføres anlægsopgaver i byens rum på veje, stier, fortove og pladser. Vi er også ansvarlige for udvikling, drift og vedligeholdelse af vejbelysning og ITS. Byggemodningsopgaver, fra mindre udstykninger i åbent land til infrastruktur på hele Aarhus Ø, sker også i vores regi. Kerneopgaverne er: Projektledelse af vej- og stianlæg herunder bygværker (broer, støttemure) Bidrag til årets anlægsprogram og afholdelse af de årlige fællesrådsmøder Dialog med borgere, Fællesråd og diverse organisationer og politikerbetjening Afholdelse af færdselsmøder med Østjyllands Politi Myndighedsbehandling af ønsker om vej- og stitilslutninger til det offentlige vejnet Dialog vedrørende trafikale ændringer på eksisterende private fællesveje herunder høringer Design af torve og pladser, byinventar, belægningstyper, belysning, placering af beplantning mm. Deltagelse i udviklingen af nye bydele og kommunens designfaglige rådgiver på større projekter Udarbejdelse af håndskitser eller illustrationer til indstillinger, pressekontakt eller ved borgermøder Byggemodning Deltagelse i lokalplanens udarbejdelse ved alle kommunale byggemodninger Samarbejde med CBM om at sikre et varieret udbud af bolig- og erhvervsgrunde Projektering og tilsyn af byggemodningsopgaver Færdiggørelsesarbejder efter salg af byggegrunde Deltagelse i udvikling af de store bynære byudviklingsområder Vejbelysning og ITS Planlægning, anlæggelse og drift af vejbelysning og signalanlæg Anlæg og drift af steler, P-infotavler, cykelinventar Opsamling og drift af trængselsdata Endelig er vi involveret i større arbejder om infrastrukturen i Aarhus som f.eks. Aarhus Letbane og større ledningsarbejder, som vi har til opgave at koordinere. I Anlæg er vi 31 medarbejdere fordelt på tre teams, og vi har et samlet budget på op mod 400 mio. kr. i

12 Drift og myndighed I Drift og Myndighed varetager vi driften af veje og grønne områder i kommunen. Derudover arbejder vi med alt fra myndighedsgodkendelser, tilladelser til arrangementer, parkeringsforhold, kirkegårdsadministration til aktivt medborgerskab. Kerneopgaverne er: Team Vejdrift: Serviceorienteret myndighedsbehandling i forhold til vejlovgivningen Vedligeholdelse af offentlige færdselsarealer (kørebaner, stier, fortove, pladser, gågader og broer) Vedligeholdelse af gadeinventar, skilte og afmærkning Vedligeholdelse af anlæg til vejafvanding (ledninger, brønde, regnvandsbassiner og pumpestationer) Renholdelse af offentlige færdselsarealer Vintertjeneste Vejmyndighed i forhold til private fællesveje, herunder håndtering af istandsættelsessager Økonomisk styring af opgaverne Administrere opkrævning for ødelagt inventar Administrere krav om erstatninger Team Grøn Drift: Kirkegårdsadministration og drift af, Nordre og Vestre kirkegård Drift, anlæg og administration af CBA s bygningsportefølje, herunder offentlige toiletter, kiosker, kirkegårde, stillepladser, naturcentre og shelters Drift og administration af de grønne områder i Aarhus kommune, herunder parker, skove, indfaldsveje, vejrabatter og vejtræer Drift og anlæg af inventar, legepladser og skulpturer Administration af adgangsforhold til offentlige arealer, tilsyn med hegn mod offentlige arealer, ulovlig råden over arealer og snerydning på fortove Projektledelse og deltagelse i CBA s interne og tværgående projekter og byudviklingsprojekter Team Tilladelser og arrangementer: Give tilladelser og koordinere aktiviteter på byens offentlige veje samt i byens rum og på grønne områder. Dette gøres ved at administrere og give tilladelse til: o Udlån af faciliteter i de grønne områder o Arrangementer på alle arealer o Gravearbejder ved ledningsarbejder o Byggepladsindretning på offentlige områder o Erhvervs- og privatskiltning, flagstænger og andet inventar på offentlige arealer Fremme muligheden for, at aktiviteter kan finde sted på den mest smidige måde Reducere gener og sikre fremkommelighed (eller tilgængelighed), samtidig med at aktiviteter foregår Arbejde på, at der sker en risikominimering, så der ikke opstår konflikter mellem brugerne Sørge for, at byens investeringer i de offentlige arealer ikke reduceres Deltage i at udvikle muligheden for mangfoldig anvendelse af byens offentlige arealer Team Medborgerskab: Understøtte medborgere i at bidrage til udviklingen af Aarhus ved at facilitere, koordinere og igangsætte projekter, der bidrager til at udvide ejerskabet til Byen Fungere som indgang til kommunen, når en borger vil bidrage til medborgerskab Team Parkering: Sikre fremkommelighed på offentlige vejarealer Administration og drift af de tekniske installationer (parkeringsautomater m.m.) på de kommunale parkeringsanlæg Administration af parkeringslicenser Administration og udøvelse af parkeringskontrollen i byens offentlige rum Vi er 75 ansatte i afdelingen fordelt på fem teams, og vi har ansvaret for et samlet nettobudget på op mod 250 mio. kr. i

13 Natur og Vej Service Natur og Vej Service (NVS) er ind i en BUM-model (Bestiller Udfører-Modtager) udfører-forretning i CBA. For at kunne deltage i udbud og anden prisafprøvning på det frie marked, i konkurrence med private virksomheder er NVS forretningsgjort som en indtægtsdækket virksomhed. Det betyder, at der ved revisorpåtegning kan dokumenteres opfyldelse af kommunale regler og direktiv fra Indenrigsministeriet. Desuden skal der fremlægges driftsbudget og -regnskab efter præmisser fra årsregnskabsloven, hvor indtægter og udgifter er i balance. Vi er ca. 240 ansatte, som er organiseret i to driftsafdelinger, Naturafdelingen og Vejafdelingen. I hver afdeling er der 6-8 formænd, der hver har et team på mand. Afdelingerne bliver understøttet af Natur og Vej Services ledelse, sekretariat og en afdeling med maskiner og værksted. Naturafdeling I Naturafdelingen består det grønne arbejde f.eks. af: Pleje af byens grønne elementer som græs, hække og beplantning i parker Vedligeholdelse af belægninger og faldunderlag på legepladser Drift og vedligeholdelse af tekniske anlæg og udstyr, f.eks. legepladser, bænke, broer og shelters Grøn vedligeholdelse og viceværtarbejder på 375 MBU-institutioner Pleje og vedligeholdelse af 220 boldbaner for Sport og Fritid i MKB Vi udfører også grønne anlægsopgaver som f.eks: Etablering af trapper, stier, broer og legepladser. Der arbejdes også med naturgenopretning og biotoppleje via Job i Naturen et mere end 25 år gammelt succesfuldt aktiveringsprojekt. Det er også i Naturafdelingen, at vi har samlet en stor del af de medarbejdere, der er med til, at vi i MTM kan efterleve det byrådsbesluttede krav om, at de enkelte Magistratsafdelinger skal have 10 % ikke ordinært ansatte. I 2014 har der været ca. 100 personer gennem ordningen. Vejafdeling I Vejafdelingen udfører vi vedligeholdelse på vejelementerne som: opretning af fortove og kantsten udbedring af asfaltskader opretning af skilte og genmarkering af striber Et andet stort fagområde er små og store anlægsarbejder som f.eks.: etablering af trafiksikkerhedselementer i forbindelse med sikring af skolevejene etablering af cykelstier og andre stityper krydsombygninger og fortovsarbejder etablering af fjernvarmestik for affald/varme i CME Dertil kommer et stort arbejde med renholdelse af byens arealer. I NVS står vi tidligt op og klarer rengøringen i midtbyen: vi samler affald i parkerne vi tømmer skraldespande vi fejer gader og pladser inkl. Strøget Vintertjenesten: I perioden 15. oktober til 15. april trækker vores vinterorganisation i arbejdstøjet. Vi er ansvarlige for udførelsen af vintertjenesten på en lang række af kommunens veje og stier. Når det rigtig sner, er alle mand i NVS involveret i at holde byen farbar, så trafikanterne i Aarhus kan komme sikkert frem. Der forventes en omsætning for 2015 på op mod 200 mio. kr. 13

14 Sekretariatet I Sekretariatet varetager vi en række administrative funktioner for at understøtte de faglige opgaver, der løses i afdelingerne Anlæg, Drift og Myndighed. Vi servicerer i forhold til forskellige systemer, bl.a. økonomisystemet og journalsystemet, og vi understøtter i forhold til kommunikation, it og personaleadministration. I løsningen af vores opgaver samarbejder vi også med andre centrale afdelinger i Aarhus Kommune, og vi sikrer dermed koordinationen på tværs i kommunen for en række administrative opgaver. Kerneopgaverne er : Økonomi: Regningsbetaling Regningsudsendelse Økonomiopfølgning Formidling af økonomiske data, som skaber overblik hos sagsbehandlere og ledere Kommunikation: Eksterne og interne kommunikationsopgaver i samarbejde med CBA, MTM og eksterne samarbejdspartnere Intern kommunikation, som styrker værdier og kultur i CBA Understøtte MTM s overordnede strategiske indsatsområder Taxa, IT og Personale: Service af det politiske niveau Supportere CBA i forhold til forskellige fagsystemer, f.eks. journalsystemet edoc, edagsorden, Get-Organized og Office-pakken Lokal it-support Koordinere besvarelsen af forespørgsler om ejendomsoplysninger i DIADEM Føre myndighedstilsyn med to taxibestillingskontorer, 200 taxivognmænd og 600 taxichauffører Der er ansat i alt 24 medarbejdere i sekretariatet, hvoraf 16 medarbejdere fungerer i sekretariatet på Kalkværksvej, fordelt på tre teams. Sekretariatet har et samlet budget på 11,5 mio. kr. CBA har også et selvstændigt sekretariat på 8 medarbejdere, der holder til på Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Medarbejderne i CBA hvem er vi? Antal Gennemsnitsalderen er omkring 50 år. Dermed er medarbejderne i CBA i gennemsnit ældre end i resten af kommunen, hvor de er 43 år i gennemsnit. 14

15 AFDELINGSMØDER Faglærte Specialarbejdere Antal Vi er p.t. 367 medarbejdere i CBA fordelt på 87 kvinder og 280 mænd. Vores fordeling på faggrupper er som vist på figuren til venstre. Diverse akademikere Andre Arkitekter Bygningskonstruktører Ingenører Kontorpersonale P-vagter Mødestruktur I CBA er vi klar over værdien af en gennemtænkt mødestruktur, som bringer medarbejderne i relevante relationer, der giver værdi for både den enkelte og helheden. Målrettet information og værdiskabende dialog får gode betingelser for at flyde både vertikalt og horisontalt i organisationen og gør på samme tid afstande mindre. MEDUDVALGSMØDER TEAMMØDER TEAMLEDERMØDER CHEFMØDER STORLEDERMØDER CBA MØDER 15

16 4. Generelle indsatsområder Som nævnt i indledningen indeholder vores VP2015 generelle og specifikke indsatsområder for CBA. De generelle indsatsområder gælder for hele CBA og er følgende: Målstyring, Kommunikation, Netværksarbejde, Trivsel og Lederudvikling. Disse generelle indsatsområder, det nye fælles gods, beskrives blot overordnet her i planen og vil senere blive konkretiseret og gjort operationelle i afdelinger og teams. Efter VP2015 s tilblivelse følger således en proces for projektliggørelse af disse generelle indsatsområder, så de kommer til at have alles fokus og leve i hele CBA. 4.1 Målstyring Målstyring understøtter MTM s indsatsområde Forretningsgørelse og effektivisering Målstyring handler om at holde fokus i en organisation ved hjælp af konkrete mål. Vi opstiller derfor relevante mål for CBA som helhed, som nøje vil hænger sammen med vores forretningsmæssige udfordringer. Disse mål vil sive ned gennem organisationen, så de bliver til konkrete mål i afdelinger, teams og til sidst individuelle mål, som vi kan følge op på løbende. Hermed vil den enkelte medarbejder arbejde på at opfylde mål, som er relevante for hele organisationen. For at sikre, at vi når vores opstillede mål, indfører vi meningsfulde målemetoder, såvel kvantitative som kvalitative, for hver enkelt kerneopgave. Eksempler på målemetoder kan være tilfredshedsmålinger hos borgere/ kunder/erhvervsliv, måling af tid anvendt på henvendelser/ sagbehandling, måling af antal klager, måling af produktionstid mv. For at målstyring skal føre til de ønskede resultater, skal der lyst til at drive værket, og det gøres ved, at målene er meningsfulde. Meningsfulde mål er ikke kun at blive vurderet, det er nemlig også at have mulighed for at skabe positiv læring og motivation og føle sig mere kompetent. Derfor arbejder vi i CBA med målstyring via en bottom-up tilgang, hvor alle medarbejdere har bidraget til afdækning af relevante mål ud fra deres eget daglige arbejde. Det store materiale, der et kommet ud af denne proces, viser en klar retning inden for flere overordnede områder. Samlet kan vi inddele dem i følgende ni overordnede kategorier, der udfoldet i de enkelte teams giver mest mulig relevans og mening: 16

17 1. Indføre nye systemer og værktøjer Formålet er at skabe bedre overblik i det daglige arbejde ved at udvikle og optimere arbejdsgange. Tilgangen er at forbedre de digitale indgange og systemer, så alle de relevante systemer indføres og anvendes rutinemæssigt. Eksempler er fokus på forbedret brug af e-doc, fuld implementering af Sharepoint, brug af GetOrganized som online mødesystem, optimeret tidsregistering i Opus, brug af call-pilot løsning, anvendelse af alle funktionaliteter i Lync, opgradering af Sitecore-superbrugere samt afdelings-/teamspecifikke webportaler mv. Tilsammen vil dette lede til en forbedret service fra CBA. Nøgleord: Forbedret digital indgang, bedre overblik, forbedret service, afhjælpe arbejdsgange. 2. Opgave- og økonomistyring Formålet er et bedre overblik over projekter og kerneopgaver i forbindelse med den tilhørende ressource- og økonomistyring. Fokus er dermed på at optimere flowet for opgaven fra start over opfølgning frem til afrapportering både for økonomi og aktiviteter. Med hensyn til økonomistyring vil vi derfor arbejde med effektivisering via omkostninger og produktivitet, oprettelse af dispositionsregnskaber, individuel brugeroplæring i KMD-rollebaseret indgang, udmøntning af konkrete planer mv. Nøgleord: Bedre overblik over sager, bedre overblik over økonomien, flowdiagram, afrapportering af projekter, ressourcestyring. 3. Tidsfrister Formålet er at være på forkant med diverse tidsfrister overholde af deadlines for udbudsmateriale, nedbringe antallet af forfaldne fakturaer, overholde af tidsplaner, samlet funktionsudbud mv. Nøgleord: Forskellige udbudstyper, forbedre udbud, større fokus på tidsplaner. 4. Myndigheds- og sagsbehandling Formålet er bl.a. at nedsætte svartider, helhedsorienteret og koordineret behandling af ansøgninger, optimering af sagsgange, optimering af proces for borgerhenvendelser mv. Nøgleord: Hurtigere behandling af henvendelser, ensartethed i sagsbehandlingen, servicetjek, politik for sagsbehandling. 5. Drifts- og vedligeholdelsesindsats Formålet er ved hjælp af en skarp planlægning at skabe en optimal systemopbygning af drifts- og vedligeholdelsesindsatsen med hensyn til mængder, ressourcer, årstidsforhold mv., så driftskapitalen udnyttes optimalt. Nøgleord: Skarp planlægning, systemopbygning, tidsplanlægning. 6. Kommunikation er et generelt indsatsområde, som udfoldes på de kommende sider. 7. Nye netværk og samarbejder er et generelt indsatsområde, som udfoldes på de kommende sider. 8. Trivsel er et generelt indsatsområde, som udfoldes på de kommende sider. 9. Lederudvikling er et generelt indsatsområde, som udfoldes på de kommende sider. De ni overordnede kategorier for målstyring i CBA vil blive gjort levende ned igennem hele organisationen. De respektive afdelinger/teams vil kortlægge de aktiviteter, der er relevante og nødvendige for dem inden for hver af disse kategorier. Bottom-up tilgangen har allerede identificeret et væld af aktiviteter, som vi ønsker udført i 2015, og disse vil blive prioriteret til konkrete projekter, som vil blive beskrevet og gennemført i

18 4.2 Kommunikation Kommunikation støtter op om MTM s indsats om Service til kunder, borgere og erhvervsliv og Samarbejde om at skabe løsninger Den gode kommunikation I CBA vil vi have god kommunikation, som skaber værdi og liv mellem mennesker. Vi vil have dialogen, mødet, forståelsen, udvekslingen af de gode idéer, og vi vil have den gode service, som fortæller, hvorfor vi graver, ombygger veje og planter nye træer. Derfor er vi skarpe på, hvordan vi kommunikerer udad, indad og på tværs. Vi vil have svaret på de spørgsmål, som endnu ikke er stillet. Det gør vi ved at kende vores målgrupper, være bevidste om, hvilke kanaler vi bruger, og hvorfor vi former og fortæller vores budskaber, som vi gør. Med vores kommunikationsindsatser vil vi også understøtte de politiske pejlemærker fra fælles MTM-gods. Vi vil have, at vores kommunikation med omverdenen er en ægte åbning over for borgere, samarbejdspartnere og erhvervsliv. Vi vil invitere til dialog, til enkle digitale løsninger, og til nye måder at mødes på og lade kløgtig kommunikation gøre afstandene kortere imellem os. Ved at arbejde med et væld af måder at mødes på, skaber vi rammer i verdensklasse for at interessenter, brugere og borgere bliver til deltagere og medspillere, så vi lettere kan gribe de gode idéer og understøtte de mange frivillige kræfter, som vi har i vores by. Et eksempel herpå er, at vi vil arbejde med skiltning ved anlægsarbejder, så trafikanterne føler sig velinformeret og kan vælge alternative veje. Et andet er, at vi vil afprøve nye måder at kommunikere på med forskellige borgergrupper. Og når vi giver tilladelser til arrangementer, byggepladser og stilladser, kan vi forenkle arbejdsgangene for ansøger og sagsbehandler med god kommunikation, der bringer os tættere på hinanden. Vi åbner vores butik og fortæller med stolthed om vores mange store og små projekter. Ved at formidle spændende fortællinger, er vi med til at synliggøre vores indsatser, værdier og tiltag, og historierne kan være inspiration til, at flere får lyst til at deltage i udviklingen af vores by. I vores udadvendte kommunikation vil vi derfor indvie omverdenen i vores opgaver og ansvarsområder ved at fortælle den gode historie. Og vi har mange spændende historier at fortælle. Når historien bliver fortalt levende, så har fortællingen ofte mange menneskers interesse, og flere får lyst at være med. I vores digitale kommunikation vil vi have blik for brugervenlighed både for interne og eksterne brugere. 18

19 Det skal være nemt og enkelt at komme i kontakt med CBA, og vores sagsgange skal være smidige og nemme at forstå for alle interessenter. Hvad kan man som borger spørge om? Hvem kan erhvervslivet få kontakt til? Hvilke oplysninger kan samarbejdspartnere få, og hvor hurtigt og let kan man få dem? I vores digitale møde med borgere, samarbejdspartnere og erhvervsliv skal der være en klar forventningsafstemning om, hvad vi kan og vil med hinanden. I vores interne kommunikationsindsats bliver et primært fokus at sætte rammer og retning for videndeling. Vi vil skabe kommunikative rum og legepladser, hvor CBA-kulturen kan vokse sig stærk og kaste frø. Vores interne kommunikation skal hjælpe med at kitte organisationen sammen. Vi skal lære hinanden bedre at kende, så vi ved, hvem vi er, hvad vi skal udrette sammen, og hvad vi kan bidrage med. En god, direkte og modig kommunikation gør os til et stærkt hold. blog 19

20 4.3 Netværksarbejde relationer og interessenter Netværksarbejde understøtter MTM s indsatsområde at Skabe løsninger sammen 20

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Kulturprofil 2011/2012

Kulturprofil 2011/2012 Kulturprofil 2011/2012 Danmarks faglige fyrtårn 2015 et indlysende forbillede Sommerfest 2011 med Wild West tema Indhold Kulturprofil 2011/2012 ACV s historie 4 Hvem er ACV? 5 Mission, vision og værdier

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø strategipas 2012/13 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljøs strategipas Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. I passet finder du de mål, vi i fællesskab skal nå for at indfri

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Engagement og kreativitet God ledelse skal fremme trivsel og arbejdsglæde Borgernes behov prioriteres

Engagement og kreativitet God ledelse skal fremme trivsel og arbejdsglæde Borgernes behov prioriteres Vej og park 09/01/06 16:08 Side 1 Forord Engagement og kreativitet Vej & Parks evne til at servicere borgerne så hurtigt og effektivt som muligt afhænger helt af medarbejdernes engagement og kreativitet.trivselsundersøgelserne

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 148 / 2012 Delphi-undersøgelse i projekt Innovativ plankultur Karina Sehested Dorthe Hedensted Lund d e

Læs mere

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør Forord Parkering København har gennem de seneste fem år arbejdet systematisk med udviklingen af virksomheden. Efter at være blevet etableret som kontraktstyret virksomhed og med en ny ledelse, blev der

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen #15 september 2012 FM Update space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen Leder Klimaforbillede fik Driftsherreprisen Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand DFM Forsiden: DR-byen Foto:

Læs mere