Segmentering af biblioteksbrugere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Segmentering af biblioteksbrugere"

Transkript

1 Segmentering af biblioteksbrugere - En analyse af 4 segmenter af brugere af Fredericia Bibliotek Moos-Bjerre Analyse Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tel moos-bjerre.dk

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING ANALYSE AF FIRE BRUGERSEGMENTER BØRNEFORÆLDRE FUNKTIONÆREN SENIOREN UDDANNELSESSØGENDE SAMMENLIGNING AF SEGMENTERNES VURDERING AF BIBLIOTEKET STRATEGISK ANVENDELSE AF SEGMENTERING UNDERSØGELSESMETODE

3 1 Indledning Som ansat på et folkebibliotek, møder man hver dag de danske biblioteksbrugere i forbindelse med den daglige brugerbetjening. Her stifter man bekendtskab med de typiske biblioteksbrugere, og man ved måske oven i købet, hvilke bøger de låner, hvor ofte de besøger biblioteket, og hvilke services de individuelle brugere har behov for. Formålet med denne analyse er at supplere den eksisterende viden om bibliotekets brugere gennem en systematisk segmenteringsanalyse, der kan bidrage med generelle og gennemsnitlige betragtninger om bibliotekets brugere. En sådan analyse vil således kunne give svar på en række generelle spørgsmål om bibliotekets brugere, som ikke uden videre kan observeres i den daglige betjening af brugere. For hvilke brugertyper kan der identificeres blandt brugere af Fredericia Bibliotek? Har brugertyperne fællestræk eller er de vidt forskellige? Og hvad er egentlig de forskellige brugertypers holdning til, vurdering af og tilfredshed med bibliotekerne? Dette er blot nogle af de spørgsmål, der vil blive besvaret i denne analyse af brugersegmenter blandt brugere af Fredericia Bibliotek. Analysen vil således afdække en række generelle karakteristika ved fire brugersegmenter, der deler en række fællestræk i livsfase, alder, bopæl, værdier, livsstil, biblioteker og biblioteksbrug. Analysen bidrager altså med generelle betragtninger om fire brugersegmenter, der kan identificeres på baggrund af et stort datasæt indsamlet blandt brugere af Fredericia Bibliotek. De fire segmenter vil hver især blive beskrevet i analysen med henblik på at øge bibliotekets viden om bibliotekets brugere. Denne viden om bibliotekets brugere kan bl.a. anvendes til: at kommunikere målrettet ved at tale målgruppens sprog at fokusere på målgruppens behov og krav at målrette nye ydelser og produkter, fordi de lettere kan spotte eventuelle udækkede behov hos de enkelte segmenter Internt på biblioteket kan det tjene til at kvalificere overvejelser og intern kommunikation om nye indsatser m.m. 3

4 2 Analyse af fire brugersegmenter Som det fremgår af den visuelle præsentation af Fredericia Bibliotek s segmenter, kan der på baggrund af statistisk analyse identificeres 4 grupper af brugere. De 4 brugersegmenters andele af den samlede brugergruppe angives størrelsesmæssigt i procent i figuren nedenfor. Særligt segmenterne Senioren, Børneforældre og Uddannelsessøgende er letgenkendelige segmenter, som intuitivt kan kobles til brugere, der har sin gang på Fredericia Bibliotek. Senioren repræsenterer således det ældre brugersegment af efterlønnere og pensionister. Børneforældre repræsenterer brugersegmentet med børn under 15 år, der deler en lang række karakteristika i øvrigt. Mens de uddannelsessøgende repræsenterer de unge, og herunder ikke mindst de studerende, mellem år, der ligeledes deler en række karakteristika i øvrigt. Funktionæren repræsenterer et relativt højtuddannet brugersegment, der primært består af kvinder uden børn i alderen år, hvis karakteristika i øvrigt vil blive beskrevet nærmere i analysen Udover de nævnte karakteristika ved de fire brugersegmenter, kan der findes en række interessante forskelle og ligheder mellem de enkelte segmenter, som vil blive afdækket i nedenstående analyse af enkelte brugersegmenters generelle karakteristika. Figur 1: De fire brugersegmenter blandt brugere af Fredericia Bibliotek 2.1 Børneforældre Det største segment blandt brugere af Fredericia Bibliotek er børneforældrene (31% af brugerne). Udover at børneforældrene har børn under 15 år, deler børneforældrene en række fællestræk i forhold til socioøkonomiske karakteristika, livsstil og interesser og biblioteksbrug. Dette afsnit vil først præsentere børneforældrenes socioøkonomiske karakteristika, herefter beskrives 4

5 segmentets livsstil og interesser, hvorefter afsnittet til sidst beskriver segmentets interesse for og brug af biblioteket Børneforældrenes socioøkonomiske karakteristika Som nævnt deler børneforældrene det fælles karakteristika, at de har børn under 15 år. Men som det fremgår af tabel 1, er der også en række øvrige socioøkonomiske karakteristika, der kendetegner børneforældrene. Tabel 1: Børneforældrenes socioøkonomiske karakteristika Børneforældrene Alder Køn Beskæftigelse Uddannelse Børn Arbejdstid Lokalområde Udgør 31% af bibliotekets brugere (48%) og år (39%) Kvinde (70%) Funktionær ansat (65%) Mellemlang (40%) Ja timer pr. uge. (52%) Mindre by (66%) De fleste fra børneforældre segmentet er kvinder (70% af segmentet) i alderen år (87% af segmentet), og har typisk bopæl i mindre byer. Derudover er det kendetegnende for børneforældrene, at de er funktionæransat, som eksempelvis lærer, pædagog eller sygeplejerske. De har typisk en mellemlang videregående uddannelse og en ugentlig arbejdstid på mellem timer. 5

6 2.1.2 Børneforældrenes livsstil og interesser Som det fremgår af figur 2, der viser børneforældrenes interesse for udvalgte emner, er Bøger (48%), Sport og Motion (37%) og Sundhed og velvære (36%) de interesser, som segmentet prioriterer højest. Det er her værd at bemærke, at bøger helt tydeligt er det emne, som segmentet prioriterer højest af samtlige emner. I den anden ende finder vi bridge, kort- og brætspil (1%), Jagt og fiskeri (2%) og kryds og tværs og sudoko (4%), der således er de emner, som har børneforældrene har mindst interesse for. Figur 2: Børneforældrenes prioritering af udvalgte emner Børnefamiliernes interesser for udvalgte emner Bøger Sport og motion Sundhed og velvære Musik Politik og samfundsforhold Have og natur Mad og vin Tøj og mode Teater, museer, kunst Hifi, foto, film Arkitektur og design Computerspil Biler, MC, båd Kryds og tværs, og sudoko Jagt og fiskeri Bridge, kort- og brætspil 21% 20% 14% 20% 20% 12% 12% 4% 8% 9% 2% 2% 29% 37% 36% 48% Tabel 2 viser andelen af børneforældre der anvender udvalgte medier. Som det fremgår af tabellen, bruger langt de fleste børneforældre Internet og Radio og TV. Derudover bruger 61% af børneforældrene sociale medier, og 60% læser avis. Derudover er det værd at bemærke, at børneforældrene har en brugerandel på 60% eller mere på samtlige udvalgte medier. Børneforældrene er således karakteriseret ved at orientere sig bredt på de udvalgte medier. Tabel 2: Andel af børneforældre der i nogen grad eller i høj grad bruger udvalgte medier Børneforældre Eneste segment med bruger andel på over 60% på alle medier Internet Radio og TV Sociale medier Avis 96% 91% 61% 60% Ser man endvidere på børneforældrenes interesse for udvalgte aktiviteter, som de fremgår af figur 3, er det Biograf (35%), Biblioteker (22%), og Teater- og museumsbesøg (14%) der har de fleste børneforældres interesse. At lytte til klassisk musik (1%) er derimod ikke en aktivitet, som børneforældrene har stor interesse for. 6

7 Figur 3: Børneforældres interesse for udvalgte aktiviteter Børneforældres interesse for udvalgte aktiviteter Biograf 35% Biblioteker 22% Teater- og museumsbesøg 14% Rytmisk musik Sportsbegivenhed på stadion 11% 11% Klassisk musik 1% Børneforældrenes biblioteksvaner I dette afsnit beskrives børneforældrene biblioteksvaner i forhold til brugshyppighed, brugsformål samt præferencer for bibliotekstilbud og services. Tabel 3 nedenfor viser, at børneforældrene, ikke overraskende, er det segment, der har den største brug af bibliotekets børnerelaterede tilbud. Tabellen viser, at 32% af børneforældrene primært benytter børnerelaterede tilbud, mens 38% primært bruger oplevelsesrelaterede tilbud. Hvor ofte benytter børneforældrene så biblioteket? 49% af børneforældrene bruger biblioteket en eller flere gange om måneden, mens 33% af børneforældrene bruger biblioteket en eller flere gange om ugen. Ser man på brugen af digitale tilbud, bruger 31 % digitale tilbud en eller flere gange om ugen, og andre 31% bruger digitale tilbud 1 eller flere gange om måneden. Tabel 3: Børneforældrenes brugshyppighed og primære brugsformål Børneforældrene Primære brugsformål Brugshyppighed Brug af digitale tilbud Børneforældre er de hyppigste brugere af børnerelateret materiale Børnerelateret tilbud (32%) Oplevelsesrelateret tilbud (38%) 33% bruger biblioteket 1 eller flere gange om ugen 49% bruger biblioteket 1 eller flere gange om måneden 31% bruger digitale tilbud 1 eller flere gange om ugen 31% bruger digitale tilbud 1 eller flere gange om måneden Når man ser på børneforældrenes interesse for bibliotekets services i figur 4 viser det sig, at 40% af børneforældrene er interesserede i muligheden for at downloade bøger. En stor del af børneforældrene (37%) er også interesserede i længere åbningstider. Derudover er børneforældrene interesseret i flere nye bøger (28%). Der er også et klart mønster i, hvilke services, børneforældrene ikke finder så vigtige. Der er kun 3% af børneforældrene, der er interesserede i mere hjælp fra personalet, ligesom kun 9% mener, at der er behov for flere og bedre siddepladser på biblioteket. Endelig er der kun 8%, der fremhæver et behov for en mere overskuelig indretning af biblioteket. 7

8 Figur 4: Børneforældrenes interesse for udvalgte biblioteksservices Børneforældrernes interesse for udvalgte biblioteksservices Mulighed for at downloade bøger Længere åbningstid 37% 40% Flere nye bøger Arrangementer, Workshops mv. Kortere ventetid på materialer Mulighed for at nyde kaffe 28% 26% 23% 21% Flere bedre siddepladser Mere overskuelig indretning 9% 8% Mere hjælp fra personale 3% Når det kommer til børneforældrenes interesse for bibliotekets tilbud, jf. figur 5, er det helt tydeligt, at de er mest interesserede i at låne bøger (fysisk). 80% nævner dette som et vigtigt bibliotekstilbud. Også fleksible åbningstider/ selvbetjening er vigtigt for 43% af børneforældrene, ligesom 36% er interesserede i muligheden for at låne e-bøger. Børneforældrene er mindre interesserede i at kunne låne netlydbøger (16%) og at downloade eller streame musik (11%). Ligesom kun 1% af børneforældrene ser IT-kurser som et vigtigt tilbud fra biblioteket. Figur 5: Børneforældrenes interesse for udvalgte bibliotekstilbud Børneforældres interesse for udvalgte bibliotekstilbud Låne bøger Udvidet åbningstid/selvbetjening Låne e-bøger Arrangementer Musik på CD & DVD-Film Applikation til smartphone Streame Film Netlydbøger Streame Musik IT-kurser 1% 43% 36% 28% 27% 26% 20% 16% 11% 80% 8

9 2.2 Funktionæren Det næststørste segment blandt brugere af Fredericia Bibliotek er funktionærerne. Funktionærerne er typisk funktionæransat som eksempelvis skolelærer, pædagog eller sygeplejerske mv Funktionærens socioøkonomiske karakteristika Typiske eksempler på funktionæren er lærere, pædagoger eller sygeplejersker. De har typisk en mellemlang videregående uddannelse, og har ikke (længere) børn under 15 år. De arbejder timer ugentligt og er typisk kvinder (66%) i alderen år, og bor i mindre byer med færre end indbyggere. Tabel 4: Funktionærernes socioøkonomiske karakteristika Funktionæren Alder Køn Beskæftigelse Uddannelse Børn Arbejdstid Lokalområde Udgør 31% af bibliotekets brugere år (53%) Kvinde (66%) Funktionæransat (64%) lærer, pædagog, sygeplejerske mv. Mellemlang (38%) Nej timer pr. uge (57%) Mindre by (63%) Livsstil og interesser Som det fremgår af figur 6 nedenfor, der viser funktionærernes interesse for af udvalgte emner, er Bøger (54%), Musik (33%) og sundhed og velvære (28%) de interesser, som segmentet prioriterer højest. Også for funktionæren er Bøger således det emne, som segmentet prioriterer højest. I den anden ende finder vi Bridge, kort- og brætspil (2%), Jagt og fiskeri (4%), og Computerspil (5%) der således er de emner, som har funktionærerne har mindst interesse for. Figur 6: Funktionærernes interesse for udvalgte emner Funktionærens interesse for udvalgte emner Bøger Musik Sundhed og velvære Sport og motion Have og natur Mad og vin Teater, museer, kunst Politik og Hifi, foto, film Arkitektur og design Tøj og mode Biler, MC, båd Kryds og tværs, og Computerspil Jagt og fiskeri Bridge, kort- og 14% 11% 10% 9% 6% 5% 4% 2% 28% 27% 26% 24% 23% 21% 33% 54% 9

10 Tabel 5 viser andelen af funktionærer der anvender udvalgte medier. Som det fremgår af tabellen, bruger funktionærerne i høj grad internet og Radio og TV. Derudover læser 69% af funktionærerne avis. Kun 46% bruger sociale medier, der således er det medie, der har den laveste popularitet blandt funktionærerne. Tabel 5: Andel af funktionærer der i nogen grad eller i høj grad bruger udvalgte medier Funktionæren Internet TV Sociale medier Avis Sociale medier er det medie, som funktionæren i lavest grad anvender 93% 91% 46% 69% Ser man endvidere på funktionærernes interesse for udvalgte aktiviteter, som de fremgår af figur 7, er det biograf (26%), biblioteker (24%) og Teater- og Museumsbesøg (19%), der har de fleste funktionærers interesse. Sportsbegivenheder på stadion (7%) og klassisk musik (3%) har derimod ikke i samme grad funktionærens interesse. Figur 7: Funktionærens interesse for udvalgte aktiviteter Funktionærens interesse for udvalgte aktiviteter Biograf Biblioteker Teater- og museumsbesøg Rytmisk musik Sportsbegivenhed på stadion Klassisk musik 3% 7% 14% 19% 24% 26% Funktionærens biblioteksvaner I dette afsnit præsenteres det, hvor ofte funktionærerne bruger biblioteket, hvilke materialer de benytter og hvilke services og tilbud fra biblioteket, de sætter pris på. Tabel 6 nedenfor viser, at funktionærerne er det af de fire segmenter, der er erhvervsaktive, som i højest grad låner vidensrelateret materiale. Det er 36% af funktionærerne, som angiver vidensrelaterede tilbud, som deres primære brugsformål. Der er dog et andet brugsformål, som overskygger funktionærernes brug af vidensrelaterede materialer og tilbud. Over halvdelen af funktionærerne (64%) benytter nemlig primært oplevelsesrelaterede tilbud. Hvor tit funktionærerne kommer på biblioteket fremgår også af tabellen. 40% bruger biblioteket en eller flere gange om måneden, mens 33% af funktionærerne bruger biblioteket en eller flere gange om ugen. Ser man på brugen af de digitale tilbud, er der 34% af funktionærerne, der bruger digitale tilbud 1 eller flere gange om ugen, mens der er 31%, der bruger dem 1 eller flere gange om måneden. 10

11 Tabel 6: Funktionærernes brugshyppighed og primære brugsformål Funktionæren Primære brugsformål Brugshyppighed Digitale tilbud Funktionærerne er det erhvervsaktive segment, som i højest grad bruger vidensrelaterede materiale Oplevelsesrelateret materiale (64%) Vidensrelateret materiale (36%) 33% bruger biblioteket 1 eller flere gange om ugen 40% Bruger biblioteket 1 eller flere gange om måneden 34% bruger digitale tilbud 1 eller flere gange om ugen 31% bruger digitale tilbud 1 eller flere gange om måneden Hvilke services fra biblioteket er funktionærerne mest interesserede i? Det fremgår af figur 8, at 37% er interesseret i muligheden for at downloade bøger, mens 33% er interesseret i flere nye bøger og længere åbningstider. Figur 8: Funktionærernes interesse for udvalgte biblioteksservices Funktionærens interesse for udvalgte biblioteksservices Mulighed for at downloade bøger 37% Flere nye bøger 33% Længere åbningstid 33% Kortere ventetid på materialer 21% Arrangementer, Workshops mv. 18% Mulighed for at nyde kaffe 16% Mere overskuelig indretning 13% Flere bedre siddepladser 8% Mere hjælp fra personale 5% Det ses af figur 9, at funktionærerne ligesom børneforældrene er mest interesserede i bibliotekets tilbud om at låne bøger (fysisk). Hele 83% af funktionærerne mener således, at dette er et vigtigt bibliotekstilbud. Fleksible åbningstider er vigtigt for 40% af funktionærerne, mens 39% er interesserede i muligheden for at låne e-bøger. Funktionærerne er, igen ligesom børneforældrene, mindre interesserede i at kunne streame musik (12%). Kun 2% af funktionærerne mener desuden, at IT-kurser er et vigtigt tilbud fra biblioteket. 11

12 Figur 9: Funktionærernes interesse for udvalgte bibliotekstilbud Funktionærens interesse for udvalgte bibliotekstilbud Låne bøger Udvidet åbningstid/selvbetjening Låne e-bøger Arrangementer Musik på CD & DVD-Film Netlydbøger Applikation til smartphone Streame Film Streame Musik IT-kurser 2% 40% 39% 31% 28% 22% 20% 17% 12% 83% 2.3 Senioren Seniorerne er det tredjestørste segment blandt brugere af Fredericia Bibliotek (20% af brugerne). Segmentet repræsenterer brugere, der er på efterløn eller pension (81%) og som er kommet op i alderen. I dette afsnit beskrives først seniorernes socioøkonomiske karakteristika, dernæst segmentets livsstil og interesser, og endelig til sidst beskrives segmentets interesse for og brug af biblioteket Seniorens socioøkonomiske karakteristika Flertallet af brugere fra segmentet er kvinder (55% af segmentet), i alderen 60 år eller derover, som er gået på efterløn eller pension (81%). Næsten 3 ud af 4 fra segmentet er mellem år, mens den resterende fjerdedel er 70 år eller derover. Segmentet har ingen børn under 15 år, de har typisk en mellemlang videregående uddannelse og har bopæl i mindre byen på færre end indbyggere. Tabel 7: Seniorens socioøkonomiske karakteristika Senioren Alder Køn Beskæftigelse Uddannelse Børn Arbejdstid Lokalområde Kvinde Mellemlang Nej Ikke i Mindre by (55%) (44%) arbejde. (69%) Udgør 20% af bibliotekets brugere (72%) og 70+ (27%) Efterløn Eller pension (81%) Seniorens livsstil og interesser Som det fremgår af figur 10, der viser seniorernes interesse for af udvalgte emner, er Bøger (68%), Teaterog museumsbesøg (31%) og Politik (29%) de emner, som de fleste af segmentets brugere har interesse i. Igen er det værd at bemærke, at bøger helt tydeligt er det emne, som segmentet prioriterer højest af samtlige emner. Hele 68%% af seniorsegmentet fremhæver således bøger som et emne, der har deres interesse. I den anden ende finder vi Computerspil (3%) Jagt og fiskeri (3%) og Tøj og mode (4%), der udgør de emner, som seniorerne har mindst interesse for. 12

13 Figur 10: Seniorens interesse for udvalgte emner Seniorens interesse for udvalgte emner Bøger Teater, museer, kunst Politik og samfundsforhold Have og natur Sport og motion Musik Sundhed og velvære Mad og vin Kryds og tværs, sudoko Hifi, foto, film Arkitektur og design Bridge, kort- og brætspil Biler, MC, båd Tøj og mode Computerspil Jagt og fiskeri 31% 29% 28% 24% 23% 18% 15% 14% 10% 9% 8% 7% 4% 3% 3% 68% Tabel 8 viser andelen af seniorer, der anvender udvalgte medier. Som det fremgår af tabellen, bruger seniorerne internettet mindre end de øvrige segmenter, men har dog en høj brugerandel på 81%. Derudover læser en stor andel af seniorer avis og ser TV, og segmentet har således den største andel af avislæsere blandt de fire segmenter. Kun 24% bruger sociale medier, der således er det medie, der har den klart laveste popularitet blandt seniorerne. Tabel 8: Andel af seniorer der i nogen grad eller i høj grad bruger udvalgte medier Senioren Internet TV Sociale medier Avis Senioren er det segment, hvor flest bruger avis, og færrest bruger sociale medier. 81% 86% 24% 79% Ser man endvidere på segmentets interesse for udvalgte fritidsaktiviteter, som de fremgår af figur 11 nedenfor, er det Biblioteker (35%), der har segmentets største interesse. Derefter følger teater og museumsbesøg (28%). At se sportsbegivenheder på stadion (6%) og lytte til rytmisk musik (6%) er derimod ikke fritidsaktiviteter, som seniorerne har stor interesse for. 13

14 Figur 11: Seniorens interesse for udvalgte fritidsaktiviteter Seniorens interesse for udvalgte aktiviteter Biblioteker 35% Teater- og museumsbesøg 28% Biograf 11% Klassisk musik 9% Rytmisk musik 6% Sportsbegivenhed på stadion 6% Seniorens biblioteksvaner I dette afsnit beskrives brugshyppighed, brugsformål og hvilke services og tilbud fra biblioteket, segmentet sætter pris på. Tabel 9 nedenfor viser, at seniorerne er det segment, der har den største andel af brugere, der benytter biblioteket en eller flere gange om ugen. Det gælder for 47% af seniorerne. 39% af seniorerne benytter biblioteket en eller flere gange om måneden. Seniorernes primære brugsformål er tilbud af oplevelsesrelateret (65%) og vidensrelateret materiale (26%). 35% bruger digitale tilbud en eller flere gange om ugen, mens 27% bruger digitale tilbud 1 eller flere gange om måneden. Tabel 9:Seniorernes brugshyppighed og primære brugsformål Senioren Primære brugsformål Brugshyppighed Digitale tilbud Senioren har den højeste andel af brugere, der benytter oplevelsesrelateret materiale Oplevelsesrelateret materiale (65%) Vidensrelateret materiale (26%) 47% bruger biblioteket 1 eller flere gange om ugen 39% Bruger biblioteket 1 eller flere gange om måneden 35% bruger digitale tilbud 1 eller flere gange om ugen 27% bruger digitale tilbud 1 eller flere gange om måneden Hvilke af biblioteks services seniorerne mest interesserede i fremgår af figur 12. Her ses det, at det er vigtigt for 38% af seniorerne, at der tilbydes flere nye bøger. Derudover finder en del af seniorerne det vigtigt, at der er mulighed for at downloade bøger (23%) og længere åbningstider (20%). Heller ikke seniorerne udtrykker i vid udstrækning behov for mere hjælp fra personalet eller flere og bedre siddepladser. 14

15 Figur 12: Seniorens interesse for udvalgte biblioteksservices Seniorens interesse for udvalgte biblioteksservices Flere nye bøger 38% Mulighed for at downloade bøger 23% Længere åbningstid Kortere ventetid på materialer Mere overskuelig indretning Arrangementer, Workshops mv. 20% 18% 16% 15% Mulighed for at nyde kaffe 12% Flere bedre siddepladser Mere hjælp fra personale 6% 7% Figur 13 viser, at næsten alle seniorerne (88%) er interesserede i bibliotekets tilbud om at låne bøger (fysisk). Dette bibliotekstilbud er således vigtigt for alle segmenter af biblioteksbrugere. Fleksible åbningstider er vigtigt for 37% af seniorerne. Mens lidt mere end en tredjedel af seniorerne (37%) er interesserede i bibliotekets tilbud om forskellige arrangementer. Seniorerne er i langt mindre omfang interesserede i, at biblioteket tilbyder applikationer til smartphones, kun 10% af seniorerne finder dette vigtigt, ligesom download og streaming af film og musik er tilbud, som kun en meget lille del af seniorerne er interesserede i (henholdsvis 8% og 6% af segmentet). Figur 13: Seniorens interesse for udvalgte bibliotekstilbud Seniorens interesse for udvalgte bibliotekstilbud Låne bøger Udvidet åbningstid/selvbetjening Arrangementer Låne e-bøger Musik på CD & DVD-Film Netlydbøger IT-kurser Applikation til smartphone Streame Film Streame Musik 15% 11% 10% 8% 6% 37% 37% 34% 27% 88% 15

16 2.4 Uddannelsessøgende De uddannelsessøgende er det fjerde og det mindste segment blandt brugere af Fredericia Bibliotek (15% af brugerne). Segmentet repræsenterer brugere, der er studerende (66%) og som er i alderen år (96%). 40% af de uddannelsessøgende er således mellem år, mens de resterende 56% er mellem år. I dette afsnit beskrives segmentets socioøkonomiske karakteristika, deres livsstil og interesser samt interesse for og brug af biblioteket De uddannelsessøgendes socioøkonomiske karakteristika Flertallet er studerende (66%) kvinder (78% af segmentet), i alderen år (96%). Flertallet af segmentet har typisk kun afsluttet folkeskolen (28%) eller studentereksamen, HF mv. (39%). Segmentet har ingen børn under 15 år og har typisk bopæl i mindre byer med færre end indbyggere. Tabel 10: Den uddannelsessøgendes socioøkonomiske karakteristika Uddannelsessøgende Alder Køn Beskæftigelse Uddannelse Børn Arbejdstid Lokalområde Udgør 15% af bibliotekets brugere (40%) og år (56%) Kvinde (78%) Studerende (66%) Folkeskole (28%) Student, HF mv. (39%) Nej Arbejder ikke Mindre by (58%) Den uddannelsessøgendes livsstil og interesser Som det fremgår af figur 14 nedenfor, der viser den uddannelsessøgendes interesse for af udvalgte emner, er Musik (51%), Bøger (36%), Tøj og mode (33%) og Sport og motion (31%) de emner, som segmentets brugere typisk er interesseret i. Modsat udgør Bridge, kort- og brætspil (2%), Jagt og fiskeri (2%), Kryds og tværs og sudoko (4%) og Have og natur (4%) de emner, som den uddannelsessøgende har mindst interesse for. Figur 14: Den uddannelsessøgendes interesse for udvalgte emner Uddannelsessøgendes interesse for udvalgte emner Musik Bøger Tøj og mode Sport og motion Sundhed og velvære Teater, museer, kunst Hifi, foto, film Politik og Computerspil Mad og vin Arkitektur og design Biler, MC, båd Have og natur Kryds og tværs, og Jagt og fiskeri Bridge, kort- og 5% 4% 4% 2% 2% 20% 19% 17% 16% 12% 12% 36% 33% 31% 31% 51% 16

17 Tabel 11 viser andelen af uddannelsessøgende der anvender udvalgte medier. Som det fremgår af tabellen, bruger uddannelsessøgende i høj grad internettet og radio og tv. Derudover bruger hele 81% af segmentet sociale medier, hvilket gør de uddannelsessøgende til det segment, der har den største brugerandel, når det kommer til sociale medier. Samtidigt er de uddannelsessøgende dog det segment, der har den mindste brugerandel når det kommer til at læse avis (49%). Tabel 11: Andel uddannelsessøgende der i nogen grad eller i høj grad bruger udvalgte medier Uddannelsessøgende Højeste andel der bruger sociale medier Internet TV Sociale medier Avis 91% 82% 81% 49% Ser man på segmentets interesse for udvalgte fritidsaktiviteter, som de fremgår af figur 15, er det Biograf (35%), der har segmentets største interesse. Derefter følger sportsbegivenheder på stadion (19%) og først på en tredjeplads finder man biblioteker (15%). Klassisk musik (1%), Teater og museumsbesøg (6%) er derimod ikke fritidsaktiviteter, som den uddannelsessøgende har stor interesse for. Figur 15: Den uddannelsessøgendes interesser for udvalgte fritidsaktiviteter Uddannelsessøgendes interesser for udvalgte fritidsaktiviteter Biograf Sportsbegivenheder på stadion Biblioteker Rytmisk musik Teater og museer Klassisk musik 1% 6% 15% 14% 19% 35% Den uddannelsessøgendes biblioteksvaner I dette afsnit beskrives de uddannelsessøgendes biblioteksvaner i forhold til hyppighed, brugsformål og præference for tilbud og services. Tabel 12 nedenfor viser, at de uddannelsessøgende ikke overraskende er det segment, der har den største brug af bibliotekets vidensrelaterede tilbud. Tabellen viser, at 51% primært benytter bibliotekets vidensrelaterede tilbud, mens 42% af segmentet har brug af oplevelsesrelaterede tilbud som primært brugsformål. 17

18 Hvor ofte benytter de uddannelsessøgende på biblioteket? Det fremgår også af tabel 15, at 35% af de uddannelsessøgende bruger biblioteket en eller flere gange om måneden, mens 43% af de uddannelsessøgende bruger biblioteket en eller flere gange om ugen. 32% bruger digitale tilbud en eller flere gange om ugen, mens 28% bruger digitale tilbud 1 eller flere gange om måneden. Tabel 12: De uddannelsessøgendes brugshyppighed og primære brugsformål Uddannelsessøgende Primære brugsformål Brugshyppighed Digitale tilbud Den uddannelsessøgende er segmentet med størst brug af vidensrelaterede tilbud Vidensrelateret tilbud (51%) Oplevelsesrelateret tilbud (42%) 35% bruger biblioteket 1 eller flere gange om ugen 43% Bruger biblioteket 1 eller flere gange om måneden 33% bruger digitale tilbud 1 eller flere gange om ugen 28% bruger digitale tilbud 1 eller flere gange om måneden Når man ser på de uddannelsessøgende interesse for bibliotekets services i figur 16 nedenfor viser det sig, at 46% af de uddannelsessøgende er interesserede i længere åbningstid. 43% er interesserede i mulighed for at downloade bøger, mens 37% af de uddannelsessøgende er interesserede i flere nye bøger. Det er mindre vigtigt for de uddannelsessøgende, at der er personale til rådighed på biblioteket, da kun 7% nævner dette som en vigtig service, og det er kun 16% af de uddannelsessøgende, der fremhæver behovet for mere overskuelige indretning af bibliotekerne som en vigtig serviceforbedring. Figur 16: Uddannelsessøgendes interesse for udvalgte biblioteksservices Uddannelsessøgendes interesse for udvalgte biblioteksservices Længere åbningstid 46% Mulighed for at downloade bøger 43% Flere nye bøger 37% Kortere ventetid på materialer 36% Mulighed for at nyde kaffe 21% Arrangementer, Workshops mv. 18% Flere bedre siddepladser 18% Mere overskuelig indretning 16% Mere hjælp fra personale 7% 18

19 Når det kommer til de uddannelsessøgendes interesse for bibliotekets tilbud, er det helt tydeligt, at de ligesom de øvrige tre segmenter er mest interesserede i at låne bøger (fysisk). Se figur 17 nedenfor. 78% nævner dette som et vigtigt bibliotekstilbud. Også fleksible åbningstider er vigtigt for 44% af de uddannelsessøgende, ligesom 34% er interesserede i muligheden for at låne e-bøger digitalt. De uddannelsessøgende er i mindre grad interesserede i at kunne downloade eller streame musik, det nævnes kun af 12% som et interessant tilbud. Netlydbøger (11%) og IT-kurser (2%) er de uddannelsessøgende også kun i yderst begrænset omfang interesserede i. Figur 17: Uddannelsessøgendes interesse for udvalgte bibliotekstilbud Uddannelsessøgendes interesse for udvalgte bibliotekstilbud Låne bøger Udvidet åbningstid/selvbetjening Låne e-bøger Musik på CD & DVD-Film Streame Film Arrangementer Applikation til smartphone Streame Musik Netlydbøger IT-kurser 2% 12% 11% 24% 22% 34% 32% 32% 44% 78% 19

20 3 Sammenligning af segmenternes vurdering af biblioteket Efter at have gennemgået de enkelte segmenters karakteristika, beskrives de fire segmenters holdning til, vurdering af og tilfredshed med biblioteket. Derudover vil de fire segmenters vurdering af biblioteket blive sammenlignet med segmenterne på tværs af de kommunale biblioteksvæsener, der har deltaget i lignende undersøgelse i november Disse segmenter udgør et interessant sammenligningsgrundlang, som Fredericias segmenter holdes op imod. Figur 18: Fire brugersegmenter blandt alle deltagende bibliotekers brugere (benchmark) Som det fremgår af ovenstående illustration, kan der identificeres fire segmenter, der ligner de fire segmenter i Fredericia, når der gennemføres en segmenteringsanalyse blandt alle brugerne af de deltagende biblioteker. Det er dog interessant, at der er stor variation i segmenternes størrelse, ligesom der er væsentlige forskelle i vurderingen af biblioteket, når benchmark segmenterne sammenlignes med de fire segmenter af brugere i Fredericia. Der er således også grund til at tro at nogle biblioteker matcher nogle brugergrupper bedre end andre. I denne sammenhæng skiller Fredericia sig ud ved at opnå mere positive vurderinger af sine brugere på tværs af segmenterne end de øvrige biblioteksvæsener. Indledningsvis bemærkes det, at Fredericia har en andel af børneforældre på 34% af brugerne mod 37% i den samlede analyse. Funktionæren udgør 31% af brugerne i Fredericia mod 30% i den samlede analyse. Senioren udgør 20%, altså næsten tilsvarende andelen i den samlede analyse, som er 19% af brugerne. Endeligt udgør uddannelsessøgende 15% i Fredericia, hvilket er mindre end i den samlede analyse, hvor uddannelsessøgende udgør 14%. 20

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

1.1 De unge børneforældre

1.1 De unge børneforældre 1.1 De unge børneforældre Når jeg så kommer på biblioteket, er det også fordi, min datter gerne vil have, der kommer nogle nye ting. Det er så ikke kun bøger, det er også puslespil. Ung børneforælder,

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

1.1 Modne fra lavere middelklasse

1.1 Modne fra lavere middelklasse 1.1 Modne fra lavere middelklasse Det er dæleme lang tid jeg har brugt biblioteket. Det er nok ti år. Jeg brugte det meget i en periode, da jeg var yngre ( ) det har nok noget med mageligheden at gøre

Læs mere

1.1 Unge på videregående uddannelse

1.1 Unge på videregående uddannelse 1.1 Unge på videregående uddannelse Jeg kan godt finde på at bruge mit lokale bibliotek som læsesal, fordi der er en egentlig læsesal. Ung mand på videregående uddannelse, bruger Segmentet unge på videregående

Læs mere

1.1 Børneforældre over 30

1.1 Børneforældre over 30 1.1 Børneforældre over 30 Jeg kommer der med mine børn de bruger det rigtig meget i skolen. De tager derned for at søge efter bøger. Børneforælder over 30, kvindelig bruger Segmentet er, som navnet antyder,

Læs mere

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse.

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse. 1.1 Individualisten Man kan blive inspireret på biblioteket; hvad de lige har stillet frem. Jeg finder tit nogle bøger, som jeg ikke havde tænkt på, og som viste sig at være rigtig gode. Kvindelig individualist,

Læs mere

Segmenter og landdistrikter

Segmenter og landdistrikter Segmenter og landdistrikter Analyse af segmenter med fokus på landdistrikter Herning Bibliotekerne den 26. maj 2015 1 Disposition 1. Målgruppebaseret biblioteksudvikling 2. Segmentfordeling i landdistrikter

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud.

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud. 1.1 Nørden Jeg bruger det ikke så meget mere, fordi meget af den info, jeg har brug for, får jeg fra nettet. Mandlig nørd, ikke- bruger Nørdsegmentet består af unge mænd, der har nørdede interesser som

Læs mere

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012 DB-syd 24. september 1 Indhold 1. Undersøgelsens formål og gennemførelse 2. Høj ikke-bruger andel (brugshyppighed) 3. Potentiale for biblioteksbrug (kendskab, sandsynlighed

Læs mere

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 1 Disposition 1. Undersøgelsens formål og metode 2. De ti målgrupper 3. Målgruppernes

Læs mere

Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk

Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse for billagsrapporten 1 BILAG 1: KEND DIN MÅLGRUPPE DETALJERET BESKRIVELSE AF DE 10 SEGMENTER... 3 1.1

Læs mere

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 NonUsers 2012 en kortlægning af de fynske ikke-brugere 1 Bilag 1.1 Bilag 1: Spørgeskema - NonUsers 2012 Kortlægning af ikke-brugere i det fynske Page 1 - Question 1 - Choice

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Hovedresultater fra: Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Hovedresultater fra Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden

Læs mere

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Biblioteker og biblioteksbrug i tal Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Indhold: 1. Eksisterende Statistiske Databaser a. KPI Index b. Folke-

Læs mere

Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje

Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje Danskernes Digitale Bibliotek den 2. december 2013 i Nyborg 1 Disposition 1. Undersøgelsen

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 I forbindelse med at Kulturvaneundersøgelsen 2012 er lagt i Statistikbanken, er der for en række af tabellerne sket en ændring i tabelleringsformen.

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Odense Centralbibliotek 2015

Odense Centralbibliotek 2015 Odense Centralbibliotek 2015 Medie- og læsekompetencer Odense Centralbibliotek den 29. maj 2015 Projektet er støttet af kulturstyrelens udviklingspulje 1 Disposition 1. Introduktion, formål og metode 2.

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Årsrapport for 2014 Viborg Stiftsmuseum, Viborg Stiftsmuseum, Viborg Antal besvarelser: 91 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af udstillingsstedet

Læs mere

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Undersøgelser og vidensprojekter Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi (rapport udkommer ultimo 2014) Makroøkonomisk analyse med formålet at vise folkebibliotekernes

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER MARTS 2013 NATIONAL BENCHMARKUNDERSØGELSE

RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER MARTS 2013 NATIONAL BENCHMARKUNDERSØGELSE RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende og strategisk analyse Udfordringer

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE

DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE INDHOLD METODE TRE IKKE-LÆSER -SEGMENTER SEGMENTERNE PROFIL LÆSEADFÆRD BESLUTNINGSPROCES DRIVERS OG BARRIERER SEGMENTERNE FORDELT PÅ REGIONER METODE 1 Fokusgruppe 2 Segmenteringsstudie

Læs mere

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en survey blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær IT Universitetet besvarede hele

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen).

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen). OM DENNE RAPPORT Analyseinstituttet interresearch a s har stået for afvikling af Nyborg Forsyning kundetilfredshedsmåling og bearbejdning af data. Kundetilfredshedsmålingen er gennemført via defgo.net,

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse

Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse 1. Effekt opgjort som øget tilbagevenden til uddannelsessystemet efter afbrudt ungdomsuddannelse 2. Effekt opgjort som mindsket frafald på videregående

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA

AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA 1. INDLEDNING... 1 2. DE NUVÆRENDE BRUGERE AF ERHVERVSSERVICE... 2 Erhvervsbrugernes profil... 2 Erhvervsbrugernes teknologiske profil... 6 Erhvervsbrugernes

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H)

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Præsentation af Fynske Medier Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Fyens Stiftstidende (H) har 142.000 læsere Den typiske læser: 40 år og opefter Høj husstandsindkomst Højere uddannelse Funktionær Ejerbolig

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse?

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Karl Fritjof Krassel Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Publikationen Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det gode unge liv. 1. Det gode liv

Det gode unge liv. 1. Det gode liv Det gode unge liv De unge fra 16-24 år forbinder i høj grad det gode liv med familie, venner og kærlighed. De fleste unge føler sig generelt lykkelige, men mere end hver tredje af de unge føler sig altid

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF PERSONER OVER 50 ÅR

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF PERSONER OVER 50 ÅR 04:2006 ARBEJDSPAPIR Mona Larsen og Max Mølgaard Miiller REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF PERSONER OVER 50 ÅR EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE PÅ ARBEJDSSTEDER FORSKNINGSAFDELINGEN FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

Fremtidens Feriehus supplerende analyser Ringkøbing Fjord Handels- og Turismecentret 1 Indhold og fokus for undersøgelsen Kendskab til markedet er nødvendigt for at påvirke markedet Målet er en strategisk

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i Randers

Læs mere

En undersøgelse af biblioteksservicen i landdistrikter.

En undersøgelse af biblioteksservicen i landdistrikter. En undersøgelse af biblioteksservicen i landdistrikter. Et samarbejde mellem Esbjerg, Varde, Ringkøbing-Skjern og Skive biblioteker samt Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet. Videnskabelig

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen!

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! En ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at eleverne i udskolingen vil have mere aktivitet og variation i undervisningen. Et stort flertal

Læs mere

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag:

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: Aviserne er førende medier i deres lokaleområder og giver dig mulighed for at skabe kontakt til potentielle

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Film - Få fuldt udbytte af biblioteket Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Maj 2010 Projektleder: Sonja Ibach Nissen sin-kultur@aalborg.dk Se filmen:

Læs mere

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug ER MUSIK VIGTIGT? Vi har taget temperaturen på om forbrugeren er parat til at mærkevarer bruger musik som indholdsplatform: Hvad er

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Ældrerådet, den 25. marts 2015 Thomas Jakobsen // Direktør, Kultur- og Fritidsforvaltningen Borgerservice tilbud til ældre 16-04-2015 DUKA projekt for

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

Her følger en gennemgang af hovedpointerne.

Her følger en gennemgang af hovedpointerne. Undersøgelsen bygger på to sørgeskemaundersøgelser foretaget af YouGov fra KODA. Begge undersøgelser af rundspørgelser blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 12-64 år. Den ene

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere