Segmentering af biblioteksbrugere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Segmentering af biblioteksbrugere"

Transkript

1 Segmentering af biblioteksbrugere - En analyse af 4 segmenter af brugere af Fredericia Bibliotek Moos-Bjerre Analyse Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tel moos-bjerre.dk

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING ANALYSE AF FIRE BRUGERSEGMENTER BØRNEFORÆLDRE FUNKTIONÆREN SENIOREN UDDANNELSESSØGENDE SAMMENLIGNING AF SEGMENTERNES VURDERING AF BIBLIOTEKET STRATEGISK ANVENDELSE AF SEGMENTERING UNDERSØGELSESMETODE

3 1 Indledning Som ansat på et folkebibliotek, møder man hver dag de danske biblioteksbrugere i forbindelse med den daglige brugerbetjening. Her stifter man bekendtskab med de typiske biblioteksbrugere, og man ved måske oven i købet, hvilke bøger de låner, hvor ofte de besøger biblioteket, og hvilke services de individuelle brugere har behov for. Formålet med denne analyse er at supplere den eksisterende viden om bibliotekets brugere gennem en systematisk segmenteringsanalyse, der kan bidrage med generelle og gennemsnitlige betragtninger om bibliotekets brugere. En sådan analyse vil således kunne give svar på en række generelle spørgsmål om bibliotekets brugere, som ikke uden videre kan observeres i den daglige betjening af brugere. For hvilke brugertyper kan der identificeres blandt brugere af Fredericia Bibliotek? Har brugertyperne fællestræk eller er de vidt forskellige? Og hvad er egentlig de forskellige brugertypers holdning til, vurdering af og tilfredshed med bibliotekerne? Dette er blot nogle af de spørgsmål, der vil blive besvaret i denne analyse af brugersegmenter blandt brugere af Fredericia Bibliotek. Analysen vil således afdække en række generelle karakteristika ved fire brugersegmenter, der deler en række fællestræk i livsfase, alder, bopæl, værdier, livsstil, biblioteker og biblioteksbrug. Analysen bidrager altså med generelle betragtninger om fire brugersegmenter, der kan identificeres på baggrund af et stort datasæt indsamlet blandt brugere af Fredericia Bibliotek. De fire segmenter vil hver især blive beskrevet i analysen med henblik på at øge bibliotekets viden om bibliotekets brugere. Denne viden om bibliotekets brugere kan bl.a. anvendes til: at kommunikere målrettet ved at tale målgruppens sprog at fokusere på målgruppens behov og krav at målrette nye ydelser og produkter, fordi de lettere kan spotte eventuelle udækkede behov hos de enkelte segmenter Internt på biblioteket kan det tjene til at kvalificere overvejelser og intern kommunikation om nye indsatser m.m. 3

4 2 Analyse af fire brugersegmenter Som det fremgår af den visuelle præsentation af Fredericia Bibliotek s segmenter, kan der på baggrund af statistisk analyse identificeres 4 grupper af brugere. De 4 brugersegmenters andele af den samlede brugergruppe angives størrelsesmæssigt i procent i figuren nedenfor. Særligt segmenterne Senioren, Børneforældre og Uddannelsessøgende er letgenkendelige segmenter, som intuitivt kan kobles til brugere, der har sin gang på Fredericia Bibliotek. Senioren repræsenterer således det ældre brugersegment af efterlønnere og pensionister. Børneforældre repræsenterer brugersegmentet med børn under 15 år, der deler en lang række karakteristika i øvrigt. Mens de uddannelsessøgende repræsenterer de unge, og herunder ikke mindst de studerende, mellem år, der ligeledes deler en række karakteristika i øvrigt. Funktionæren repræsenterer et relativt højtuddannet brugersegment, der primært består af kvinder uden børn i alderen år, hvis karakteristika i øvrigt vil blive beskrevet nærmere i analysen Udover de nævnte karakteristika ved de fire brugersegmenter, kan der findes en række interessante forskelle og ligheder mellem de enkelte segmenter, som vil blive afdækket i nedenstående analyse af enkelte brugersegmenters generelle karakteristika. Figur 1: De fire brugersegmenter blandt brugere af Fredericia Bibliotek 2.1 Børneforældre Det største segment blandt brugere af Fredericia Bibliotek er børneforældrene (31% af brugerne). Udover at børneforældrene har børn under 15 år, deler børneforældrene en række fællestræk i forhold til socioøkonomiske karakteristika, livsstil og interesser og biblioteksbrug. Dette afsnit vil først præsentere børneforældrenes socioøkonomiske karakteristika, herefter beskrives 4

5 segmentets livsstil og interesser, hvorefter afsnittet til sidst beskriver segmentets interesse for og brug af biblioteket Børneforældrenes socioøkonomiske karakteristika Som nævnt deler børneforældrene det fælles karakteristika, at de har børn under 15 år. Men som det fremgår af tabel 1, er der også en række øvrige socioøkonomiske karakteristika, der kendetegner børneforældrene. Tabel 1: Børneforældrenes socioøkonomiske karakteristika Børneforældrene Alder Køn Beskæftigelse Uddannelse Børn Arbejdstid Lokalområde Udgør 31% af bibliotekets brugere (48%) og år (39%) Kvinde (70%) Funktionær ansat (65%) Mellemlang (40%) Ja timer pr. uge. (52%) Mindre by (66%) De fleste fra børneforældre segmentet er kvinder (70% af segmentet) i alderen år (87% af segmentet), og har typisk bopæl i mindre byer. Derudover er det kendetegnende for børneforældrene, at de er funktionæransat, som eksempelvis lærer, pædagog eller sygeplejerske. De har typisk en mellemlang videregående uddannelse og en ugentlig arbejdstid på mellem timer. 5

6 2.1.2 Børneforældrenes livsstil og interesser Som det fremgår af figur 2, der viser børneforældrenes interesse for udvalgte emner, er Bøger (48%), Sport og Motion (37%) og Sundhed og velvære (36%) de interesser, som segmentet prioriterer højest. Det er her værd at bemærke, at bøger helt tydeligt er det emne, som segmentet prioriterer højest af samtlige emner. I den anden ende finder vi bridge, kort- og brætspil (1%), Jagt og fiskeri (2%) og kryds og tværs og sudoko (4%), der således er de emner, som har børneforældrene har mindst interesse for. Figur 2: Børneforældrenes prioritering af udvalgte emner Børnefamiliernes interesser for udvalgte emner Bøger Sport og motion Sundhed og velvære Musik Politik og samfundsforhold Have og natur Mad og vin Tøj og mode Teater, museer, kunst Hifi, foto, film Arkitektur og design Computerspil Biler, MC, båd Kryds og tværs, og sudoko Jagt og fiskeri Bridge, kort- og brætspil 21% 20% 14% 20% 20% 12% 12% 4% 8% 9% 2% 2% 29% 37% 36% 48% Tabel 2 viser andelen af børneforældre der anvender udvalgte medier. Som det fremgår af tabellen, bruger langt de fleste børneforældre Internet og Radio og TV. Derudover bruger 61% af børneforældrene sociale medier, og 60% læser avis. Derudover er det værd at bemærke, at børneforældrene har en brugerandel på 60% eller mere på samtlige udvalgte medier. Børneforældrene er således karakteriseret ved at orientere sig bredt på de udvalgte medier. Tabel 2: Andel af børneforældre der i nogen grad eller i høj grad bruger udvalgte medier Børneforældre Eneste segment med bruger andel på over 60% på alle medier Internet Radio og TV Sociale medier Avis 96% 91% 61% 60% Ser man endvidere på børneforældrenes interesse for udvalgte aktiviteter, som de fremgår af figur 3, er det Biograf (35%), Biblioteker (22%), og Teater- og museumsbesøg (14%) der har de fleste børneforældres interesse. At lytte til klassisk musik (1%) er derimod ikke en aktivitet, som børneforældrene har stor interesse for. 6

7 Figur 3: Børneforældres interesse for udvalgte aktiviteter Børneforældres interesse for udvalgte aktiviteter Biograf 35% Biblioteker 22% Teater- og museumsbesøg 14% Rytmisk musik Sportsbegivenhed på stadion 11% 11% Klassisk musik 1% Børneforældrenes biblioteksvaner I dette afsnit beskrives børneforældrene biblioteksvaner i forhold til brugshyppighed, brugsformål samt præferencer for bibliotekstilbud og services. Tabel 3 nedenfor viser, at børneforældrene, ikke overraskende, er det segment, der har den største brug af bibliotekets børnerelaterede tilbud. Tabellen viser, at 32% af børneforældrene primært benytter børnerelaterede tilbud, mens 38% primært bruger oplevelsesrelaterede tilbud. Hvor ofte benytter børneforældrene så biblioteket? 49% af børneforældrene bruger biblioteket en eller flere gange om måneden, mens 33% af børneforældrene bruger biblioteket en eller flere gange om ugen. Ser man på brugen af digitale tilbud, bruger 31 % digitale tilbud en eller flere gange om ugen, og andre 31% bruger digitale tilbud 1 eller flere gange om måneden. Tabel 3: Børneforældrenes brugshyppighed og primære brugsformål Børneforældrene Primære brugsformål Brugshyppighed Brug af digitale tilbud Børneforældre er de hyppigste brugere af børnerelateret materiale Børnerelateret tilbud (32%) Oplevelsesrelateret tilbud (38%) 33% bruger biblioteket 1 eller flere gange om ugen 49% bruger biblioteket 1 eller flere gange om måneden 31% bruger digitale tilbud 1 eller flere gange om ugen 31% bruger digitale tilbud 1 eller flere gange om måneden Når man ser på børneforældrenes interesse for bibliotekets services i figur 4 viser det sig, at 40% af børneforældrene er interesserede i muligheden for at downloade bøger. En stor del af børneforældrene (37%) er også interesserede i længere åbningstider. Derudover er børneforældrene interesseret i flere nye bøger (28%). Der er også et klart mønster i, hvilke services, børneforældrene ikke finder så vigtige. Der er kun 3% af børneforældrene, der er interesserede i mere hjælp fra personalet, ligesom kun 9% mener, at der er behov for flere og bedre siddepladser på biblioteket. Endelig er der kun 8%, der fremhæver et behov for en mere overskuelig indretning af biblioteket. 7

8 Figur 4: Børneforældrenes interesse for udvalgte biblioteksservices Børneforældrernes interesse for udvalgte biblioteksservices Mulighed for at downloade bøger Længere åbningstid 37% 40% Flere nye bøger Arrangementer, Workshops mv. Kortere ventetid på materialer Mulighed for at nyde kaffe 28% 26% 23% 21% Flere bedre siddepladser Mere overskuelig indretning 9% 8% Mere hjælp fra personale 3% Når det kommer til børneforældrenes interesse for bibliotekets tilbud, jf. figur 5, er det helt tydeligt, at de er mest interesserede i at låne bøger (fysisk). 80% nævner dette som et vigtigt bibliotekstilbud. Også fleksible åbningstider/ selvbetjening er vigtigt for 43% af børneforældrene, ligesom 36% er interesserede i muligheden for at låne e-bøger. Børneforældrene er mindre interesserede i at kunne låne netlydbøger (16%) og at downloade eller streame musik (11%). Ligesom kun 1% af børneforældrene ser IT-kurser som et vigtigt tilbud fra biblioteket. Figur 5: Børneforældrenes interesse for udvalgte bibliotekstilbud Børneforældres interesse for udvalgte bibliotekstilbud Låne bøger Udvidet åbningstid/selvbetjening Låne e-bøger Arrangementer Musik på CD & DVD-Film Applikation til smartphone Streame Film Netlydbøger Streame Musik IT-kurser 1% 43% 36% 28% 27% 26% 20% 16% 11% 80% 8

9 2.2 Funktionæren Det næststørste segment blandt brugere af Fredericia Bibliotek er funktionærerne. Funktionærerne er typisk funktionæransat som eksempelvis skolelærer, pædagog eller sygeplejerske mv Funktionærens socioøkonomiske karakteristika Typiske eksempler på funktionæren er lærere, pædagoger eller sygeplejersker. De har typisk en mellemlang videregående uddannelse, og har ikke (længere) børn under 15 år. De arbejder timer ugentligt og er typisk kvinder (66%) i alderen år, og bor i mindre byer med færre end indbyggere. Tabel 4: Funktionærernes socioøkonomiske karakteristika Funktionæren Alder Køn Beskæftigelse Uddannelse Børn Arbejdstid Lokalområde Udgør 31% af bibliotekets brugere år (53%) Kvinde (66%) Funktionæransat (64%) lærer, pædagog, sygeplejerske mv. Mellemlang (38%) Nej timer pr. uge (57%) Mindre by (63%) Livsstil og interesser Som det fremgår af figur 6 nedenfor, der viser funktionærernes interesse for af udvalgte emner, er Bøger (54%), Musik (33%) og sundhed og velvære (28%) de interesser, som segmentet prioriterer højest. Også for funktionæren er Bøger således det emne, som segmentet prioriterer højest. I den anden ende finder vi Bridge, kort- og brætspil (2%), Jagt og fiskeri (4%), og Computerspil (5%) der således er de emner, som har funktionærerne har mindst interesse for. Figur 6: Funktionærernes interesse for udvalgte emner Funktionærens interesse for udvalgte emner Bøger Musik Sundhed og velvære Sport og motion Have og natur Mad og vin Teater, museer, kunst Politik og Hifi, foto, film Arkitektur og design Tøj og mode Biler, MC, båd Kryds og tværs, og Computerspil Jagt og fiskeri Bridge, kort- og 14% 11% 10% 9% 6% 5% 4% 2% 28% 27% 26% 24% 23% 21% 33% 54% 9

10 Tabel 5 viser andelen af funktionærer der anvender udvalgte medier. Som det fremgår af tabellen, bruger funktionærerne i høj grad internet og Radio og TV. Derudover læser 69% af funktionærerne avis. Kun 46% bruger sociale medier, der således er det medie, der har den laveste popularitet blandt funktionærerne. Tabel 5: Andel af funktionærer der i nogen grad eller i høj grad bruger udvalgte medier Funktionæren Internet TV Sociale medier Avis Sociale medier er det medie, som funktionæren i lavest grad anvender 93% 91% 46% 69% Ser man endvidere på funktionærernes interesse for udvalgte aktiviteter, som de fremgår af figur 7, er det biograf (26%), biblioteker (24%) og Teater- og Museumsbesøg (19%), der har de fleste funktionærers interesse. Sportsbegivenheder på stadion (7%) og klassisk musik (3%) har derimod ikke i samme grad funktionærens interesse. Figur 7: Funktionærens interesse for udvalgte aktiviteter Funktionærens interesse for udvalgte aktiviteter Biograf Biblioteker Teater- og museumsbesøg Rytmisk musik Sportsbegivenhed på stadion Klassisk musik 3% 7% 14% 19% 24% 26% Funktionærens biblioteksvaner I dette afsnit præsenteres det, hvor ofte funktionærerne bruger biblioteket, hvilke materialer de benytter og hvilke services og tilbud fra biblioteket, de sætter pris på. Tabel 6 nedenfor viser, at funktionærerne er det af de fire segmenter, der er erhvervsaktive, som i højest grad låner vidensrelateret materiale. Det er 36% af funktionærerne, som angiver vidensrelaterede tilbud, som deres primære brugsformål. Der er dog et andet brugsformål, som overskygger funktionærernes brug af vidensrelaterede materialer og tilbud. Over halvdelen af funktionærerne (64%) benytter nemlig primært oplevelsesrelaterede tilbud. Hvor tit funktionærerne kommer på biblioteket fremgår også af tabellen. 40% bruger biblioteket en eller flere gange om måneden, mens 33% af funktionærerne bruger biblioteket en eller flere gange om ugen. Ser man på brugen af de digitale tilbud, er der 34% af funktionærerne, der bruger digitale tilbud 1 eller flere gange om ugen, mens der er 31%, der bruger dem 1 eller flere gange om måneden. 10

11 Tabel 6: Funktionærernes brugshyppighed og primære brugsformål Funktionæren Primære brugsformål Brugshyppighed Digitale tilbud Funktionærerne er det erhvervsaktive segment, som i højest grad bruger vidensrelaterede materiale Oplevelsesrelateret materiale (64%) Vidensrelateret materiale (36%) 33% bruger biblioteket 1 eller flere gange om ugen 40% Bruger biblioteket 1 eller flere gange om måneden 34% bruger digitale tilbud 1 eller flere gange om ugen 31% bruger digitale tilbud 1 eller flere gange om måneden Hvilke services fra biblioteket er funktionærerne mest interesserede i? Det fremgår af figur 8, at 37% er interesseret i muligheden for at downloade bøger, mens 33% er interesseret i flere nye bøger og længere åbningstider. Figur 8: Funktionærernes interesse for udvalgte biblioteksservices Funktionærens interesse for udvalgte biblioteksservices Mulighed for at downloade bøger 37% Flere nye bøger 33% Længere åbningstid 33% Kortere ventetid på materialer 21% Arrangementer, Workshops mv. 18% Mulighed for at nyde kaffe 16% Mere overskuelig indretning 13% Flere bedre siddepladser 8% Mere hjælp fra personale 5% Det ses af figur 9, at funktionærerne ligesom børneforældrene er mest interesserede i bibliotekets tilbud om at låne bøger (fysisk). Hele 83% af funktionærerne mener således, at dette er et vigtigt bibliotekstilbud. Fleksible åbningstider er vigtigt for 40% af funktionærerne, mens 39% er interesserede i muligheden for at låne e-bøger. Funktionærerne er, igen ligesom børneforældrene, mindre interesserede i at kunne streame musik (12%). Kun 2% af funktionærerne mener desuden, at IT-kurser er et vigtigt tilbud fra biblioteket. 11

12 Figur 9: Funktionærernes interesse for udvalgte bibliotekstilbud Funktionærens interesse for udvalgte bibliotekstilbud Låne bøger Udvidet åbningstid/selvbetjening Låne e-bøger Arrangementer Musik på CD & DVD-Film Netlydbøger Applikation til smartphone Streame Film Streame Musik IT-kurser 2% 40% 39% 31% 28% 22% 20% 17% 12% 83% 2.3 Senioren Seniorerne er det tredjestørste segment blandt brugere af Fredericia Bibliotek (20% af brugerne). Segmentet repræsenterer brugere, der er på efterløn eller pension (81%) og som er kommet op i alderen. I dette afsnit beskrives først seniorernes socioøkonomiske karakteristika, dernæst segmentets livsstil og interesser, og endelig til sidst beskrives segmentets interesse for og brug af biblioteket Seniorens socioøkonomiske karakteristika Flertallet af brugere fra segmentet er kvinder (55% af segmentet), i alderen 60 år eller derover, som er gået på efterløn eller pension (81%). Næsten 3 ud af 4 fra segmentet er mellem år, mens den resterende fjerdedel er 70 år eller derover. Segmentet har ingen børn under 15 år, de har typisk en mellemlang videregående uddannelse og har bopæl i mindre byen på færre end indbyggere. Tabel 7: Seniorens socioøkonomiske karakteristika Senioren Alder Køn Beskæftigelse Uddannelse Børn Arbejdstid Lokalområde Kvinde Mellemlang Nej Ikke i Mindre by (55%) (44%) arbejde. (69%) Udgør 20% af bibliotekets brugere (72%) og 70+ (27%) Efterløn Eller pension (81%) Seniorens livsstil og interesser Som det fremgår af figur 10, der viser seniorernes interesse for af udvalgte emner, er Bøger (68%), Teaterog museumsbesøg (31%) og Politik (29%) de emner, som de fleste af segmentets brugere har interesse i. Igen er det værd at bemærke, at bøger helt tydeligt er det emne, som segmentet prioriterer højest af samtlige emner. Hele 68%% af seniorsegmentet fremhæver således bøger som et emne, der har deres interesse. I den anden ende finder vi Computerspil (3%) Jagt og fiskeri (3%) og Tøj og mode (4%), der udgør de emner, som seniorerne har mindst interesse for. 12

13 Figur 10: Seniorens interesse for udvalgte emner Seniorens interesse for udvalgte emner Bøger Teater, museer, kunst Politik og samfundsforhold Have og natur Sport og motion Musik Sundhed og velvære Mad og vin Kryds og tværs, sudoko Hifi, foto, film Arkitektur og design Bridge, kort- og brætspil Biler, MC, båd Tøj og mode Computerspil Jagt og fiskeri 31% 29% 28% 24% 23% 18% 15% 14% 10% 9% 8% 7% 4% 3% 3% 68% Tabel 8 viser andelen af seniorer, der anvender udvalgte medier. Som det fremgår af tabellen, bruger seniorerne internettet mindre end de øvrige segmenter, men har dog en høj brugerandel på 81%. Derudover læser en stor andel af seniorer avis og ser TV, og segmentet har således den største andel af avislæsere blandt de fire segmenter. Kun 24% bruger sociale medier, der således er det medie, der har den klart laveste popularitet blandt seniorerne. Tabel 8: Andel af seniorer der i nogen grad eller i høj grad bruger udvalgte medier Senioren Internet TV Sociale medier Avis Senioren er det segment, hvor flest bruger avis, og færrest bruger sociale medier. 81% 86% 24% 79% Ser man endvidere på segmentets interesse for udvalgte fritidsaktiviteter, som de fremgår af figur 11 nedenfor, er det Biblioteker (35%), der har segmentets største interesse. Derefter følger teater og museumsbesøg (28%). At se sportsbegivenheder på stadion (6%) og lytte til rytmisk musik (6%) er derimod ikke fritidsaktiviteter, som seniorerne har stor interesse for. 13

14 Figur 11: Seniorens interesse for udvalgte fritidsaktiviteter Seniorens interesse for udvalgte aktiviteter Biblioteker 35% Teater- og museumsbesøg 28% Biograf 11% Klassisk musik 9% Rytmisk musik 6% Sportsbegivenhed på stadion 6% Seniorens biblioteksvaner I dette afsnit beskrives brugshyppighed, brugsformål og hvilke services og tilbud fra biblioteket, segmentet sætter pris på. Tabel 9 nedenfor viser, at seniorerne er det segment, der har den største andel af brugere, der benytter biblioteket en eller flere gange om ugen. Det gælder for 47% af seniorerne. 39% af seniorerne benytter biblioteket en eller flere gange om måneden. Seniorernes primære brugsformål er tilbud af oplevelsesrelateret (65%) og vidensrelateret materiale (26%). 35% bruger digitale tilbud en eller flere gange om ugen, mens 27% bruger digitale tilbud 1 eller flere gange om måneden. Tabel 9:Seniorernes brugshyppighed og primære brugsformål Senioren Primære brugsformål Brugshyppighed Digitale tilbud Senioren har den højeste andel af brugere, der benytter oplevelsesrelateret materiale Oplevelsesrelateret materiale (65%) Vidensrelateret materiale (26%) 47% bruger biblioteket 1 eller flere gange om ugen 39% Bruger biblioteket 1 eller flere gange om måneden 35% bruger digitale tilbud 1 eller flere gange om ugen 27% bruger digitale tilbud 1 eller flere gange om måneden Hvilke af biblioteks services seniorerne mest interesserede i fremgår af figur 12. Her ses det, at det er vigtigt for 38% af seniorerne, at der tilbydes flere nye bøger. Derudover finder en del af seniorerne det vigtigt, at der er mulighed for at downloade bøger (23%) og længere åbningstider (20%). Heller ikke seniorerne udtrykker i vid udstrækning behov for mere hjælp fra personalet eller flere og bedre siddepladser. 14

15 Figur 12: Seniorens interesse for udvalgte biblioteksservices Seniorens interesse for udvalgte biblioteksservices Flere nye bøger 38% Mulighed for at downloade bøger 23% Længere åbningstid Kortere ventetid på materialer Mere overskuelig indretning Arrangementer, Workshops mv. 20% 18% 16% 15% Mulighed for at nyde kaffe 12% Flere bedre siddepladser Mere hjælp fra personale 6% 7% Figur 13 viser, at næsten alle seniorerne (88%) er interesserede i bibliotekets tilbud om at låne bøger (fysisk). Dette bibliotekstilbud er således vigtigt for alle segmenter af biblioteksbrugere. Fleksible åbningstider er vigtigt for 37% af seniorerne. Mens lidt mere end en tredjedel af seniorerne (37%) er interesserede i bibliotekets tilbud om forskellige arrangementer. Seniorerne er i langt mindre omfang interesserede i, at biblioteket tilbyder applikationer til smartphones, kun 10% af seniorerne finder dette vigtigt, ligesom download og streaming af film og musik er tilbud, som kun en meget lille del af seniorerne er interesserede i (henholdsvis 8% og 6% af segmentet). Figur 13: Seniorens interesse for udvalgte bibliotekstilbud Seniorens interesse for udvalgte bibliotekstilbud Låne bøger Udvidet åbningstid/selvbetjening Arrangementer Låne e-bøger Musik på CD & DVD-Film Netlydbøger IT-kurser Applikation til smartphone Streame Film Streame Musik 15% 11% 10% 8% 6% 37% 37% 34% 27% 88% 15

16 2.4 Uddannelsessøgende De uddannelsessøgende er det fjerde og det mindste segment blandt brugere af Fredericia Bibliotek (15% af brugerne). Segmentet repræsenterer brugere, der er studerende (66%) og som er i alderen år (96%). 40% af de uddannelsessøgende er således mellem år, mens de resterende 56% er mellem år. I dette afsnit beskrives segmentets socioøkonomiske karakteristika, deres livsstil og interesser samt interesse for og brug af biblioteket De uddannelsessøgendes socioøkonomiske karakteristika Flertallet er studerende (66%) kvinder (78% af segmentet), i alderen år (96%). Flertallet af segmentet har typisk kun afsluttet folkeskolen (28%) eller studentereksamen, HF mv. (39%). Segmentet har ingen børn under 15 år og har typisk bopæl i mindre byer med færre end indbyggere. Tabel 10: Den uddannelsessøgendes socioøkonomiske karakteristika Uddannelsessøgende Alder Køn Beskæftigelse Uddannelse Børn Arbejdstid Lokalområde Udgør 15% af bibliotekets brugere (40%) og år (56%) Kvinde (78%) Studerende (66%) Folkeskole (28%) Student, HF mv. (39%) Nej Arbejder ikke Mindre by (58%) Den uddannelsessøgendes livsstil og interesser Som det fremgår af figur 14 nedenfor, der viser den uddannelsessøgendes interesse for af udvalgte emner, er Musik (51%), Bøger (36%), Tøj og mode (33%) og Sport og motion (31%) de emner, som segmentets brugere typisk er interesseret i. Modsat udgør Bridge, kort- og brætspil (2%), Jagt og fiskeri (2%), Kryds og tværs og sudoko (4%) og Have og natur (4%) de emner, som den uddannelsessøgende har mindst interesse for. Figur 14: Den uddannelsessøgendes interesse for udvalgte emner Uddannelsessøgendes interesse for udvalgte emner Musik Bøger Tøj og mode Sport og motion Sundhed og velvære Teater, museer, kunst Hifi, foto, film Politik og Computerspil Mad og vin Arkitektur og design Biler, MC, båd Have og natur Kryds og tværs, og Jagt og fiskeri Bridge, kort- og 5% 4% 4% 2% 2% 20% 19% 17% 16% 12% 12% 36% 33% 31% 31% 51% 16

17 Tabel 11 viser andelen af uddannelsessøgende der anvender udvalgte medier. Som det fremgår af tabellen, bruger uddannelsessøgende i høj grad internettet og radio og tv. Derudover bruger hele 81% af segmentet sociale medier, hvilket gør de uddannelsessøgende til det segment, der har den største brugerandel, når det kommer til sociale medier. Samtidigt er de uddannelsessøgende dog det segment, der har den mindste brugerandel når det kommer til at læse avis (49%). Tabel 11: Andel uddannelsessøgende der i nogen grad eller i høj grad bruger udvalgte medier Uddannelsessøgende Højeste andel der bruger sociale medier Internet TV Sociale medier Avis 91% 82% 81% 49% Ser man på segmentets interesse for udvalgte fritidsaktiviteter, som de fremgår af figur 15, er det Biograf (35%), der har segmentets største interesse. Derefter følger sportsbegivenheder på stadion (19%) og først på en tredjeplads finder man biblioteker (15%). Klassisk musik (1%), Teater og museumsbesøg (6%) er derimod ikke fritidsaktiviteter, som den uddannelsessøgende har stor interesse for. Figur 15: Den uddannelsessøgendes interesser for udvalgte fritidsaktiviteter Uddannelsessøgendes interesser for udvalgte fritidsaktiviteter Biograf Sportsbegivenheder på stadion Biblioteker Rytmisk musik Teater og museer Klassisk musik 1% 6% 15% 14% 19% 35% Den uddannelsessøgendes biblioteksvaner I dette afsnit beskrives de uddannelsessøgendes biblioteksvaner i forhold til hyppighed, brugsformål og præference for tilbud og services. Tabel 12 nedenfor viser, at de uddannelsessøgende ikke overraskende er det segment, der har den største brug af bibliotekets vidensrelaterede tilbud. Tabellen viser, at 51% primært benytter bibliotekets vidensrelaterede tilbud, mens 42% af segmentet har brug af oplevelsesrelaterede tilbud som primært brugsformål. 17

18 Hvor ofte benytter de uddannelsessøgende på biblioteket? Det fremgår også af tabel 15, at 35% af de uddannelsessøgende bruger biblioteket en eller flere gange om måneden, mens 43% af de uddannelsessøgende bruger biblioteket en eller flere gange om ugen. 32% bruger digitale tilbud en eller flere gange om ugen, mens 28% bruger digitale tilbud 1 eller flere gange om måneden. Tabel 12: De uddannelsessøgendes brugshyppighed og primære brugsformål Uddannelsessøgende Primære brugsformål Brugshyppighed Digitale tilbud Den uddannelsessøgende er segmentet med størst brug af vidensrelaterede tilbud Vidensrelateret tilbud (51%) Oplevelsesrelateret tilbud (42%) 35% bruger biblioteket 1 eller flere gange om ugen 43% Bruger biblioteket 1 eller flere gange om måneden 33% bruger digitale tilbud 1 eller flere gange om ugen 28% bruger digitale tilbud 1 eller flere gange om måneden Når man ser på de uddannelsessøgende interesse for bibliotekets services i figur 16 nedenfor viser det sig, at 46% af de uddannelsessøgende er interesserede i længere åbningstid. 43% er interesserede i mulighed for at downloade bøger, mens 37% af de uddannelsessøgende er interesserede i flere nye bøger. Det er mindre vigtigt for de uddannelsessøgende, at der er personale til rådighed på biblioteket, da kun 7% nævner dette som en vigtig service, og det er kun 16% af de uddannelsessøgende, der fremhæver behovet for mere overskuelige indretning af bibliotekerne som en vigtig serviceforbedring. Figur 16: Uddannelsessøgendes interesse for udvalgte biblioteksservices Uddannelsessøgendes interesse for udvalgte biblioteksservices Længere åbningstid 46% Mulighed for at downloade bøger 43% Flere nye bøger 37% Kortere ventetid på materialer 36% Mulighed for at nyde kaffe 21% Arrangementer, Workshops mv. 18% Flere bedre siddepladser 18% Mere overskuelig indretning 16% Mere hjælp fra personale 7% 18

19 Når det kommer til de uddannelsessøgendes interesse for bibliotekets tilbud, er det helt tydeligt, at de ligesom de øvrige tre segmenter er mest interesserede i at låne bøger (fysisk). Se figur 17 nedenfor. 78% nævner dette som et vigtigt bibliotekstilbud. Også fleksible åbningstider er vigtigt for 44% af de uddannelsessøgende, ligesom 34% er interesserede i muligheden for at låne e-bøger digitalt. De uddannelsessøgende er i mindre grad interesserede i at kunne downloade eller streame musik, det nævnes kun af 12% som et interessant tilbud. Netlydbøger (11%) og IT-kurser (2%) er de uddannelsessøgende også kun i yderst begrænset omfang interesserede i. Figur 17: Uddannelsessøgendes interesse for udvalgte bibliotekstilbud Uddannelsessøgendes interesse for udvalgte bibliotekstilbud Låne bøger Udvidet åbningstid/selvbetjening Låne e-bøger Musik på CD & DVD-Film Streame Film Arrangementer Applikation til smartphone Streame Musik Netlydbøger IT-kurser 2% 12% 11% 24% 22% 34% 32% 32% 44% 78% 19

20 3 Sammenligning af segmenternes vurdering af biblioteket Efter at have gennemgået de enkelte segmenters karakteristika, beskrives de fire segmenters holdning til, vurdering af og tilfredshed med biblioteket. Derudover vil de fire segmenters vurdering af biblioteket blive sammenlignet med segmenterne på tværs af de kommunale biblioteksvæsener, der har deltaget i lignende undersøgelse i november Disse segmenter udgør et interessant sammenligningsgrundlang, som Fredericias segmenter holdes op imod. Figur 18: Fire brugersegmenter blandt alle deltagende bibliotekers brugere (benchmark) Som det fremgår af ovenstående illustration, kan der identificeres fire segmenter, der ligner de fire segmenter i Fredericia, når der gennemføres en segmenteringsanalyse blandt alle brugerne af de deltagende biblioteker. Det er dog interessant, at der er stor variation i segmenternes størrelse, ligesom der er væsentlige forskelle i vurderingen af biblioteket, når benchmark segmenterne sammenlignes med de fire segmenter af brugere i Fredericia. Der er således også grund til at tro at nogle biblioteker matcher nogle brugergrupper bedre end andre. I denne sammenhæng skiller Fredericia sig ud ved at opnå mere positive vurderinger af sine brugere på tværs af segmenterne end de øvrige biblioteksvæsener. Indledningsvis bemærkes det, at Fredericia har en andel af børneforældre på 34% af brugerne mod 37% i den samlede analyse. Funktionæren udgør 31% af brugerne i Fredericia mod 30% i den samlede analyse. Senioren udgør 20%, altså næsten tilsvarende andelen i den samlede analyse, som er 19% af brugerne. Endeligt udgør uddannelsessøgende 15% i Fredericia, hvilket er mindre end i den samlede analyse, hvor uddannelsessøgende udgør 14%. 20

Bilag 2: Segmenter af ikke-brugere i det fynske

Bilag 2: Segmenter af ikke-brugere i det fynske Bilag 2: Segmenter af ikke-brugere i det fynske 18. juni 2012 Moos-Bjerre Analyse Gammel Mønt 19A 1117 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL MED SEGMENTERING AF FYNSKE

Læs mere

1.1 De unge børneforældre

1.1 De unge børneforældre 1.1 De unge børneforældre Når jeg så kommer på biblioteket, er det også fordi, min datter gerne vil have, der kommer nogle nye ting. Det er så ikke kun bøger, det er også puslespil. Ung børneforælder,

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

1.1 Unge på videregående uddannelse

1.1 Unge på videregående uddannelse 1.1 Unge på videregående uddannelse Jeg kan godt finde på at bruge mit lokale bibliotek som læsesal, fordi der er en egentlig læsesal. Ung mand på videregående uddannelse, bruger Segmentet unge på videregående

Læs mere

Segmenter og landdistrikter

Segmenter og landdistrikter Segmenter og landdistrikter Analyse af segmenter med fokus på landdistrikter Herning Bibliotekerne den 26. maj 2015 1 Disposition 1. Målgruppebaseret biblioteksudvikling 2. Segmentfordeling i landdistrikter

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

1.1 Modne fra lavere middelklasse

1.1 Modne fra lavere middelklasse 1.1 Modne fra lavere middelklasse Det er dæleme lang tid jeg har brugt biblioteket. Det er nok ti år. Jeg brugte det meget i en periode, da jeg var yngre ( ) det har nok noget med mageligheden at gøre

Læs mere

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse.

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse. 1.1 Individualisten Man kan blive inspireret på biblioteket; hvad de lige har stillet frem. Jeg finder tit nogle bøger, som jeg ikke havde tænkt på, og som viste sig at være rigtig gode. Kvindelig individualist,

Læs mere

1.1 Børneforældre over 30

1.1 Børneforældre over 30 1.1 Børneforældre over 30 Jeg kommer der med mine børn de bruger det rigtig meget i skolen. De tager derned for at søge efter bøger. Børneforælder over 30, kvindelig bruger Segmentet er, som navnet antyder,

Læs mere

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud.

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud. 1.1 Nørden Jeg bruger det ikke så meget mere, fordi meget af den info, jeg har brug for, får jeg fra nettet. Mandlig nørd, ikke- bruger Nørdsegmentet består af unge mænd, der har nørdede interesser som

Læs mere

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Roskilde Centralbibliotek, den 18. juni 2014

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Roskilde Centralbibliotek, den 18. juni 2014 FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Roskilde Centralbibliotek, den 18. juni 2014 1 Disposition 1. Metode 2. Hovedresultater segmenter (30 min.) De 10 segmenter Hovedforskelle

Læs mere

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 1 Disposition 1. Undersøgelsens formål og metode 2. De ti målgrupper 3. Målgruppernes

Læs mere

Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk

Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse for billagsrapporten 1 BILAG 1: KEND DIN MÅLGRUPPE DETALJERET BESKRIVELSE AF DE 10 SEGMENTER... 3 1.1

Læs mere

NonUsers ikke-brugere på Fyn 2012. Hovedresultater og segmenter af ikke-brugere Odense Centralbibliotek, den 21. juni 2012

NonUsers ikke-brugere på Fyn 2012. Hovedresultater og segmenter af ikke-brugere Odense Centralbibliotek, den 21. juni 2012 NonUsers ikke-brugere på Fyn 2012 Hovedresultater og segmenter af ikke-brugere Odense Centralbibliotek, den 21. juni 2012 Indhold 1. Undersøgelsens formål og gennemførelse 2. Fordeling af interviews på

Læs mere

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012 DB-syd 24. september 1 Indhold 1. Undersøgelsens formål og gennemførelse 2. Høj ikke-bruger andel (brugshyppighed) 3. Potentiale for biblioteksbrug (kendskab, sandsynlighed

Læs mere

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 1 Disposition 1. Undersøgelsens formål og metode 2. De ti målgrupper 3. Målgruppernes

Læs mere

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 NonUsers 2012 en kortlægning af de fynske ikke-brugere 1 Bilag 1.1 Bilag 1: Spørgeskema - NonUsers 2012 Kortlægning af ikke-brugere i det fynske Page 1 - Question 1 - Choice

Læs mere

Bilag 3 - Tabelrapport

Bilag 3 - Tabelrapport Bilag 3 - Tabelrapport NonUsers -brugere af fynske biblioteker. 18. juni 2012 Moos-Bjerre Analyse Gammel Mønt 19A 1117 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1 METODE... 3 1.1 TELEFONINTERVIEWS...

Læs mere

Svendborg Bibliometer 2014 Resultater fra brugerundersøgelse. Svendborg Bibliotek, den 3. juni 2014

Svendborg Bibliometer 2014 Resultater fra brugerundersøgelse. Svendborg Bibliotek, den 3. juni 2014 Svendborg Bibliometer 2014 Resultater fra brugerundersøgelse Svendborg Bibliotek, den 3. juni 2014 1 Disposition 1. Bibliometerkonceptet 2. Landsdækkende undersøgelse 16 biblioteksvæsner 3. Metode og svarprocent

Læs mere

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Biblioteker og biblioteksbrug i tal Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Indhold: 1. Eksisterende Statistiske Databaser a. KPI Index b. Folke-

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Hovedresultater fra: Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Hovedresultater fra Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden

Læs mere

Familiefaderen. Mand. Mellem 20 og 35 år. Stor vægt på det familierelaterede. Bruger biblioteket ind i mellem og i forhold til børnerelaterede

Familiefaderen. Mand. Mellem 20 og 35 år. Stor vægt på det familierelaterede. Bruger biblioteket ind i mellem og i forhold til børnerelaterede Familiefaderen Mand. Mellem 20 og 35 år. Stor vægt på det familierelaterede og børnevenlige. Bruger biblioteket ind i mellem og i forhold til børnerelaterede tilbud Aktiv og tilfreds bruger af digitale

Læs mere

Bruger- og Borgerevaluering 2016 Behovs- og Tilfredshedsundersøgelse. Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Bruger- og Borgerevaluering 2016 Behovs- og Tilfredshedsundersøgelse. Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Bruger- og Borgerevaluering 2016 Behovs- og Tilfredshedsundersøgelse Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 1 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen..... 2. Konklusioner..... 3. Gæsternes samlede tilfredshed...

Læs mere

Hvordan bruger de unge folkebiblioteket fysisk og digitalt

Hvordan bruger de unge folkebiblioteket fysisk og digitalt Hvordan bruger de unge folkebiblioteket fysisk og digitalt Adfærd, betydning, interesser & forventninger Lotte Hviid Dhyrbye Tænketanken Fremtidens Biblioteker Befolkningens biblioteksbrug eller mangel

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje

Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje Danskernes Digitale Bibliotek den 2. december 2013 i Nyborg 1 Disposition 1. Undersøgelsen

Læs mere

Rapport Danskernes holdning til biblioteker 2011

Rapport Danskernes holdning til biblioteker 2011 Danmarks Biblioteksforening Rapport Danskernes holdning til biblioteker 2011 5. Juli 2011 Moos-Bjerre Analyse og Rådgivning Torvegade 32A, 3. sal 1400 København K Mobil: 2624 6806 E-mail: michael@moos-bjerre.dk

Læs mere

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Moos-Bjerre & Lange Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater

Læs mere

Ny undersøgelse: Det digitale bibliotek er blevet en del af danskernes hverdag

Ny undersøgelse: Det digitale bibliotek er blevet en del af danskernes hverdag Pressemeddelelse, 23. april 2017 Ny undersøgelse: Det digitale bibliotek er blevet en del af danskernes hverdag offentliggør i morgen en ny undersøgelse af danskernes digitale biblioteksbrug. Den viser,

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Frederikssund Bibliotekerne Bibliometerrapport 2014 27. maj 2014

Frederikssund Bibliotekerne Bibliometerrapport 2014 27. maj 2014 Frederikssund Bibliotekerne Bibliometerrapport 2014 27. maj 2014 Moos-Bjerre Analyse Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tlf. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OM BIBLIOMETERET...

Læs mere

Digitale biblioteksstrategier Hovedpointer. København Ø den 24. april 2017

Digitale biblioteksstrategier Hovedpointer. København Ø den 24. april 2017 Digitale biblioteksstrategier Hovedpointer København Ø den 24. april 2017 Disposition for oplæg 10:40 11:30 1. Hovedpointerne udpluk af et udpluk 2. Digital biblioteksbrug i dag og i morgen 3. Sammenhæng

Læs mere

Danmarks Biblioteksforening. Medborgerskab og mønsterbrydning - opinionsmåling 2016

Danmarks Biblioteksforening. Medborgerskab og mønsterbrydning - opinionsmåling 2016 Danmarks Biblioteksforening Medborgerskab og mønsterbrydning - opinionsmåling 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning. 3 2. Biblioteksbrug, socialt udsatte og mønsterbrydere. 5 3. Indvandrere og efterkommeres

Læs mere

Danmarks Biblioteksforening: Befolkningsundersøgelse Danmarks biblioteksforening, juni 2015

Danmarks Biblioteksforening: Befolkningsundersøgelse Danmarks biblioteksforening, juni 2015 Danmarks Biblioteksforening: Befolkningsundersøgelse 2015 Danmarks biblioteksforening, juni 2015 1 Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Bibliotekets betydning i landdistrikter og for bosætning 3. Kan biblioteker

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Ringkøbing-Skjern. Tovholder. "Læs igen"

Ringkøbing-Skjern. Tovholder. Læs igen Ringkøbing-Skjern "Læs igen" Her undersøges, hvorvidt konkurrenceelementet kan bidrage til at øge læsning og læselyst blandt en gruppe medarbejdere på to større produktionsvirksomheder. Medarbejderne på

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 ALBERTSLUND MARTS 2013 BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 ALBERTSLUND MARTS 2013 BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 ALBERTSLUND INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 EGEDAL BIBLIOTEKERNE

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 EGEDAL BIBLIOTEKERNE RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 EGEDAL BIBLIOTEKERNE INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Frederikssund Bibliotekerne Benchmarkrapport maj 2014

Frederikssund Bibliotekerne Benchmarkrapport maj 2014 Frederikssund Bibliotekerne Benchmarkrapport 2014 26. maj 2014 Moos-Bjerre Analyse Vartov, Farvergade 27A - 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 BIBLIOMETERMÅLINGEN

Læs mere

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Indledning Om undersøgelsen Undersøgelsen er udsendt via e-mail, til Ringsted Kommunes Borgerpanel. Deltagernes

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK OPGAVEN FORMÅL Opgavens formål er at fastlægge en formidlingsstrategi, der sikrer at: - bibliotekernes digitale tjenester opnår øget kendskab

Læs mere

FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede. 1 Gennemført af

FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede. 1 Gennemført af FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede 1 TILBUDSAVISEN PLADS I DET SAMLEDE MEDIEBILLEDE Post Danmark har bedt IUM om at belyse tilbudsavisens plads i det samlede

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

Fremtidens Biblioteker. målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling

Fremtidens Biblioteker. målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens Biblioteker målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af Moos-Bjerre Analyse for Tænketanken Fremtidens

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA Kampagne og Analyse 2. marts 2012 Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA har i perioden 31. januar til 8. februar gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om mer-/overarbejde

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 I forbindelse med at Kulturvaneundersøgelsen 2012 er lagt i Statistikbanken, er der for en række af tabellerne sket en ændring i tabelleringsformen.

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Holdninger hvor står vi?

Holdninger hvor står vi? Holdninger hvor står vi? Sekretariatschef Andreas Jull Sørensen, Det Centrale Handicapråd BAGGRUND Enheden for Antidiskrimination og Det Centrale Handicapråd er gået sammen om en holdningsundersøgelse.

Læs mere

KøgeBibliotekerne. Bibliometerrapport 2014. 23. maj 2014. Moos-Bjerre Analyse Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.

KøgeBibliotekerne. Bibliometerrapport 2014. 23. maj 2014. Moos-Bjerre Analyse Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre. KøgeBibliotekerne Bibliometerrapport 2014 23. maj 2014 Moos-Bjerre Analyse Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OM BIBLIOMETERET... 3 2

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne

Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne Benchmarkrapport 2014 27. maj 2014 Moos-Bjerre Analyse Vartov, Farvergade 27A - 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 BIBLIOMETERMÅLINGEN

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 3.-10. oktober 2017. Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Undersøgelse om danskernes mobilvaner

Undersøgelse om danskernes mobilvaner t Undersøgelse om danskernes mobilvaner Danmarks Radio 2. dec 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 24 3. Kryds med alder...

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KFF KØBENHAVNS KOMMUNE RAPPORT FOR TEAM BADE

HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KFF KØBENHAVNS KOMMUNE RAPPORT FOR TEAM BADE HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KFF KØBENHAVNS KOMMUNE 2014-2015 RAPPORT FOR TEAM BADE BRUGERUNDERSØGELSE 2014, RAPPORT FOR TEAM BADE / SIDE 2 INDHOLD LÆSEVEJLEDNING side 3 SAMLET TILFREDSHED

Læs mere

Fredericia Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Fredericia Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H)

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Præsentation af Fynske Medier Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Fyens Stiftstidende (H) har 142.000 læsere Den typiske læser: 40 år og opefter Høj husstandsindkomst Højere uddannelse Funktionær Ejerbolig

Læs mere

Haderslev Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Haderslev Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Brugerundersøgelser 2010

Brugerundersøgelser 2010 Brugerundersøgelser 2010 på bibliotekerne i Hjortshøj, Kolt-Hasselager, Skødstrup, Tranbjerg og Viby Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice MKB Kommunikation Søren Holm januar

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Odense Centralbibliotek 2015

Odense Centralbibliotek 2015 Odense Centralbibliotek 2015 Medie- og læsekompetencer Odense Centralbibliotek den 29. maj 2015 Projektet er støttet af kulturstyrelens udviklingspulje 1 Disposition 1. Introduktion, formål og metode 2.

Læs mere

Svendborg Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Svendborg Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Brugerundersøgelse på Københavns Kommunes Biblioteker

Brugerundersøgelse på Københavns Kommunes Biblioteker Brugerundersøgelse på Københavns Kommunes Biblioteker 1 Indhold: 1. Indledning og sammenfatning...3 Portræt af brugerne...4 Brug af biblioteket...4 Vurdering af biblioteket...5 Brug af IT...6 Prioritering

Læs mere

Hvad køber danskerne på nettet?

Hvad køber danskerne på nettet? Hvad køber danskerne på nettet? Det køber danskerne, når de køber varer på nettet E-handlen udgjorde ca. 80 mia. kr. i 2014. Det er dog ikke alle typer varer og services, der er lige populære, når der

Læs mere

Kommunernes eksterne kommunikation

Kommunernes eksterne kommunikation A N A LYSEKONCEPT Kommunernes eksterne kommunikation KL har i samarbejde med en gruppe af kommunale kommunikationschefer udviklet en række koncepter, som kan bruges ved måling og analyse af den interne

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 7. september 2011 Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA har i perioden 2. september til 5. september 2011 gennemført en undersøgelse om FOA-medlemmernes holdninger til arbejdstid.

Læs mere

Hvad skal jeg med kommunen? Effektmålingsrapport Januar 2015

Hvad skal jeg med kommunen? Effektmålingsrapport Januar 2015 Hvad skal jeg med kommunen? Effektmålingsrapport Januar 2015 Moos-Bjerre og Lange ApS Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indhold 1. Om undersøgelsen... 3 1.1 Læsevejledning...

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Trine Bille Associate Professor, Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Udvalget om den fremtidige offentlige

Læs mere

Vejen Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Vejen Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne Brug, kvalitetsudvikling og hed med bibliotekerne Brugerundersøgelsen af 0 biblioteker i oktober 00 Århus Kommunes Biblioteker januar 00 Indhold Undersøgelsen Hvem bruger bibliotekerne 4 Søndagsåbent 6

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Odder Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Odder Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Kommunebranding handler først og fremmest om at samle kommunen omkring en fortælling, der giver mening både internt og eksternt.

Kommunebranding handler først og fremmest om at samle kommunen omkring en fortælling, der giver mening både internt og eksternt. Roskildes nye Pay off/brand Essence: Alle Tiders Roskilde skal lanceres bredt - lokalt og regionalt. Det skal sikres at udbrede brandet til også at omfavne erhvervsområderne som er vigtige i kommunen og

Læs mere