Branchegruppe Installatører og sikring Oktober Analyse af installationsbranchen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen."

Transkript

1 Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen.

2 Indhold Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening Omsætning Overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet Likviditetsgrad Afkast af investeret kapital Analyse af geografiske forskelle Faresignaler Baggrund for analysen Bilag Kontaktpersoner

3 Indledning De større virksomheder i branchen har i 2013 haft markant fremgang, imens de mindre virksomheder er gået tilbage. De større virksomheder viser stigende omsætning og resultat pr. ansat de mindre virksomheder viser faldende resultat pr. ansat. De danske el- og vvs-installatører viste en marginal fremgang i Branchen har igen i år haft en svagt stigende omsætning og indtjening pr. ansat. Den gennemsnitlige installationsvirksomhed gav i 2013 et tilfredsstillende afkast til investorerne, om end det stadig ikke er prangende. Til trods for, at det primære resultat pr. ansat steg i gennemsnit 81% i virksomhederne med over 40 ansatte og faldt med 9% i virksomhederne med 5-40 ansatte, tjener de større virksomheder fortsat under halvdelen af, hvad de mindre virksomheder tjener pr. ansat. Den store fremgang hos de større virksomheder kan skyldes bedre styring af forretningen, og/eller at entreprisemarkedet er i bedring. Selvom branchens gennemsnitlige resultat og soliditet forbedres, stiger andelen af virksomheder, som har underskud, og den andel, som ligger i farezonen, målt på afkast og soliditet. Dette understreger, at installationsbranchen fortsat er delt i to en del, som har tilpasset sig markedsvilkårene og fortsætter med at vinde terræn samt en del, som ikke lykkes med at tilpasse deres forretning. Regnskabstallene viser, at virksomhederne vest for Storebælt i 2013 har haft et markant højere primært resultat pr. ansat end virksomhederne øst for Storebælt. Virksomhederne beliggende vest for Storebælt har i 2013 tjent ca. 50% mere pr. ansat end virksomhederne beliggende øst for Storebælt. Igen i år har vi set nærmere på, hvordan de 25% bedste virksomheder i branchen klarer sig i forhold til de øvrige, og vi har kunnet konstatere, at 54% af de virksomheder, som i 2012 var blandt de bedste, er det igen i Hele 69% af de virksomheder, som i 2013 lå i den bedste fjerdedel, har gjort det i 2 ud af de seneste 3 år. I 2013 tjener de 25% bedste virksomheder 8 gange så meget pr. ansat som den øvrige del af branchen og kan fordoble investeringen i virksomheden på 2 år den dårligste fjerdedel af branchen giver fortsat underskud. Det er hovedkonklusionerne i Deloittes analyse af 2013-regnskaberne for installationsbranchen. God læselyst! Bo Odgaard

4 Overordnede resultater Indtjening Det gennemsnitlige primære resultat pr. ansat steg fra 35 t.kr. i 2012 til 37 t.kr. i 2013, svarende til en stigning på 5%. El-virksomheder realiserer for 4. år i træk et marginalt bedre primært resultat pr. ansat end vvs-installationsvirksomheder. Målt på det primære resultat pr. ansat er det i lighed med de foregående år de største virksomheder, der klarer sig dårligst. De store virksomheder hæver dog resultatet markant i 2013, imens de mindre virksomheder går tilbage. Andelen af underskudsgivende virksomheder steg i 2013 med 4%-point fra 18% til 22%. Mens færre af de store virksomheder har underskud, har flere af de små virksomheder. 21% af virksomhederne med over 100 ansatte havde underskud i 2013 mod hele 41% i Omsætning og overskudsgrad Den gennemsnitlige omsætning pr. ansat i installatørbranchen steg godt 3% fra t.kr. i 2012 til t.kr. i Vvs-virksomhederne har i hele analyseperioden omsat mere pr. ansat end el-virksomhederne. Den gennemsnitlige overskudsgrad for branchen er i lighed med 2012 på 3,4%. Pengebindinger udestående hos kunderne Debitorer er på niveau med i 2012 og udgør i branchen i gennemsnit 184 t.kr. pr. ansat. Den gennemsnitlige kredittid til debitorerne er faldet fra ca. 50 til ca. 48 debitordage. Det vil sige, at branchen i gennemsnit har ca. 1½ måneds arbejde til gode udover det arbejde, der endnu ikke er faktureret. Soliditet og afkast af investeret kapital Den gennemsnitlige soliditetsgrad for branchen i 2013 udgjorde 33%, hvilket er 2%-point højere end i Niveauet for branchens gennemsnitlige soliditet har gennem hele analyseperioden været højt. Alle virksomhedsgrupper i analysen hæver soliditeten i Mere end hver femte virksomhed har dog fortsat en soliditetsgrad på under 15%. Branchen realiserede i 2013 et gennemsnitligt afkast af investeret kapital på godt 12%, hvilket er på niveau med i De store virksomheder i branchen viser markant fremgang, mens de mindre virksomheder går tilbage sammenlignet med i Andelen af virksomheder, som realiserede et afkast af investeret kapital på under 10%, steg fra 41% i 2012 til 48% i Godt hver 7. virksomhed har bekymrende regnskabstal med både en lav soliditet (lavere end 15%) og et afkast af investeret kapital på under 10%. Ca. 7% af de virksomheder, der i sidste års analyse havde bekymrende regnskabstal, er efterfølgende gået konkurs eller indtrådt i rekonstruktion. 4 Analyse af installationsbranchen

5 Elementer i en sund installationsvirksomhed Best practice I årets analyse indgår en sammenholdelse af de 25% bedste virksomheder og branchen i øvrigt under de enkelte områder i analysen. Overordnet kan vi konstatere, at de 25% bedste virksomheder i branchen: har et primært resultat pr. ansat, som er 8 gange så stort som resten af branchen har et gennemsnitligt afkast af investeret kapital på 48% mod 7% for de øvrige tjener 8 gange mere pr. omsat krone end de øvrige virksomheder i branchen har en arbejdskapital, der er 15% lavere end i de øvrige virksomheder - primært som følge af lavere pengebinding i varelager og igangværende arbejder. har samme omsætning pr. ansat som resten af branchen, hvilket indikerer, at der både er entreprise og serviceorienterede virksomheder blandt de bedste. Det afgørende er altså, at man har den rigtige omsætning og ikke størrelsen af omsætningen. Ud fra regnskabstallene ser det ud som om, de 25% bedste virksomheder drives med en tæt styring af såvel indtjeningen i resultatopgørelsen som pengebindingen i balancen. Anbefalinger På baggrund af Deloittes erfaringer fra revision og rådgivning af installationsvirksomheder kan indtjening og værdiskabelse forbedres ved følgende tiltag: Opnå indsigt i, hvilke aktiviteter der skaber værdi for kunden, for derved at øge fokus på disse aktiviteter. Udarbejd løbende rapportering, som kan give indsigt i virksomhedens sammensætning af kundetyper, opgavetyper mv., herunder de enkelte typers betydning for indtjeningen. Udnyt virksomhedens spidskompetencer og fokusér på udvalgte områder, for dermed at forøge effektiviteten og den oplevede værdi hos kunderne. Det er vores erfaring, at dette øger de konkurrencemæssige fordele i forhold til konkurrenterne. Differentier salgspriser afhængig af opgavernes kompleksitet og krav til kompetencer. Fasthold effektiviteten med god projektstyring. Ikkefakturerbare timer er i mange virksomheder den største faste omkostning. Fokuser på indtjening pr. time/medarbejder, da de enkelte virksomheders faste omkostninger over tid afhænger af antallet af medarbejdere. Fakturer så snart arbejdet er udført, sørg for at have velfungerende rykkerprocedurer og vurder løbende krediteksponering mod enkeltkunder, for der derved at mindske pengebindingen. Fokuser på ordrebeholdningen og det forventede fremtidige aktivitetsniveau på kort og lang sigt, således at kapaciteten tilpasses, så snart der er behov herfor. Analyse af installationsbranchen 5

6 Indtjening Udviklingen i branchens indtjening er i denne regnskabsanalyse beregnet med udgangspunkt i virksomhedernes primære resultat før finansielle poster. Med denne metode korrigeres der for den givne kapitalstruktur i de enkelte virksomheder. Ved at anvende primært resultat kan den nystartede virksomhed således sammenlignes med den velkonsoliderede virksomhed. Nøgletallene vil dog være påvirket af, i hvor høj grad bygninger og biler lejes eller ejes Primært resultat pr. ansat (t.kr.) Virksomheder med 5-40 ansatte Virksomheder med > 40 ansatte Primært resultat, branchen Det gennemsnitlige primære resultat i branchen er steget i Det gennemsnitlige primære resultat pr. ansat er i 2013 steget 5%, fra 35 t.kr. i 2012 til 37 t.kr. i 2013, hvilket er det højeste i hele analyseperioden. Af ovenstående graf fremgår det, at virksomhederne med 5-40 ansatte, efter to år med store stigninger i resultatet pr. ansat, realiserer et fald på 5 t.kr., svarende til 5%. Samtidig realiserer virksomhederne med mere end 40 ansatte en markant fremgang med en stigning i det primære resultat pr. ansat på 10 t.kr., svarende til en stigning på 81% i forhold til det lave niveau for De større virksomheder er ved at have tilpasset og gearet deres forretning til et marked med lavere efterspørgsel. Selvom de større virksomheder realiserer en markant fremgang, tjener virksomhederne med 5-40 ansatte fortsat i gennemsnit 28 t.kr. mere pr. ansat end virksomhederne med mere end 40 ansatte. Forskellen i det primære resultat pr. ansat mellem de store og de små virksomheder i branchen er blevet væsentligt mindre i Analyse af installationsbranchen

7 Andel af virksomheder med underskud 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Virksomheder med ansatte Gennemsnit Andelen af virksomheder med underskud i branchen er steget fra 18% i 2012 til 22% i Af ovenstående graf ses det, at andelen af virksomheder med underskud er steget fra 18% i 2012 til 22% i Det ses endvidere, at andelen af virksomheder med underskud er faldet i grupperne med ansatte og over 100 ansatte, mens andelen har været stigende i grupperne med de mindre virksomheder. 52% af virksomhederne i analysen har haft underskud i et ud af de seneste 3 år, hvilket er en væsentlig forbedring i forhold til de 57%, som i 2012 havde haft underskud i et ud af de seneste 3 år. 6% af virksomhederne i analysen har haft underskud i samtlige de seneste 3 år. Analyse af installationsbranchen 7

8 Primært resultat, el Primært resultat, vvs Primært resultat pr. ansat (t.kr.) Der har både for vvs og el været fremgang i det primære resultat pr. ansat siden Det er fortsat el-virksomhederne, der har det højeste primære resultat pr. ansat. Som de foregående 3 år er det el-virksomhederne, der har det højeste primære resultat pr. ansat. Hos el-virksomhederne stiger det primære resultat pr. ansat med 12%, fra 32 t.kr. i 2012 til 36 t.kr. i Væksten er mere beskeden hos vvs-virksomhederne, som realiserer en stigning i det primære resultat pr. ansat fra 30 t.kr. i 2012 til 32 t.kr. i Analyse af installationsbranchen

9 Primært resultat pr. ansat for vvs (t.kr.) Virksomheder med 1-4 ansatte Virksomheder med 5-10 ansatte Primært resultat, vvs Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Vvs-virksomhederne med mindre end 100 ansatte oplever i alle grupper tilbagegang i resultatet pr. ansat. Gruppen med mere end 100 ansatte har derimod haft en større fremgang og vendt et negativt primært resultat pr. ansat til et positivt resultat på 15 t.kr. pr. ansat. Imens de mindste vvs-virksomheder med 1-4 ansatte fra 2012 til 2013 har oplevet et fald i det primære resultat pr. ansat på 29%, fra 73 t.kr. i 2012 til 52 t.kr. i 2013, realiserer virksomhederne med over 100 ansatte en tilsvarende stigning i deres resultat pr. ansat på 21 t.kr. Det er dog stadig de mindre vvs-virksomheder, som har det største primære resultat pr. ansat. Samlet for vvsvirksomhederne er det primære resultat pr. ansat næsten på niveau med 2012, forskellen ligger således i fordelingen mellem størrelsesgrupperne. Primært resultat pr. ansat for el (t.kr.) Virksomheder med 1-4 ansatte Virksomheder med 5-10 ansatte Primært resultat, el Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Grupperne af el-virksomheder med ansatte og over 100 ansatte realiserer en markant forbedring i det primære resultat pr. ansat i forhold til i For el-virksomhederne er det tydeligt, at de større virksomheder har oplevet en markant fremgang i forhold til Gruppen af el-virksomheder med ansatte har haft en fremgang på 79%, mens gruppen af virksomheder med mere end 100 ansatte har realiseret en stigning i det primære resultat pr. ansat på 119% til 16 t.kr. pr. ansat. Analyse af installationsbranchen 9

10 10 Analyse af installationsbranchen De seneste 4 år har de 25% bedste virksomheder i branchen tjent mere end 7 gange så meget pr. ansat som de øvrige. Analysen viser endvidere at 69% af de 25% bedste virksomheder har været blandt de bedste i 2 ud af de 3 seneste år.

11 Primært resultat pr. ansat (t.kr.) Top 25% af branchen Øvrige Det gennemsnitlige primære resultat pr. ansat er mere end 8 gange højere for gruppen med de 25% bedste i branchen end hos de øvrige virksomheder. Sammenligner man det primære resultat pr. ansat for branchens 25% bedste virksomheder med de øvrige virksomheder, kan man konstatere, at de 25% bedste har et primært resultat pr. ansat, som er 8 gange højere end de øvrige virksomheder. Forskellen mellem de 25% bedste og de øvrige er steget i 2013 og udgør nu 125 t.kr. pr. ansat. Primært resultat pr. ansat - De 25% bedste og dårligste virksomheder samt de øvrige Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Top 25 % af virksomhederne Øvrige 25 % dårligste af virksomhederne Gennemsnit For samtlige grupper illustrerer grafen ovenfor, at de bedste 25% af virksomhederne tjener væsentligt mere end de resterende virksomheder pr. ansat. Ovenstående graf viser, at der i alle størrelsesgrupper er betydelig forskel mellem det primære resultat pr. ansat mellem de 25% bedst præsterende virksomheder og de øvrige. Størst er forskellen i gruppen af virksomheder med 5-10 ansatte. Analyse af installationsbranchen 11

12 Omsætning Omsætning pr. ansat fortæller noget om branchens effektivitet og produktivitet. Analysens nøgletal for omsætning er beregnet med udgangspunkt i færre virksomheder end de andre nøgletal i denne analyse, som følge af at ikke alle virksomheder oplyser omsætningen i årsrapporten Virksomheder med 5-40 ansatte, el Virksomheder med ansatte, vvs Virksomheder med > 100 ansatte Virksomheder med 5-40 ansatte, vvs Virksomheder med ansatte, el Gennemsnit Omsætning pr. ansat Den gennemsnitlige omsætning pr. ansat i 2013 udgjorde t.kr. for vvs-virksomheder og t.kr. for elvirksomheder. De største virksomheder har igen realiseret den største omsætning pr. ansat. Virksomhederne med over 100 ansatte omsatte i 2013 i gennemsnit for t.kr. pr. ansat i Vvs-virksomheder har igen i 2013 den største omsætning pr. ansat. Vvs-virksomheder med ansatte havde i 2013 en gennemsnitlig omsætning pr. ansat på t.kr., mens el-virksomhederne med ansatte havde en omsætning på 932 t.kr. pr. ansat. Gruppen af mindre el-virksomheder med 5-40 ansatte havde den laveste omsætning pr. ansat på 837 t.kr. mod en omsætning på 980 t.kr. pr. ansat i vvs-virksomhederne med 5-40 ansatte. Omsætningen er stigende for alle grupper. Den største fremgang realiseres i gruppen af el-virksomheder med 5-40 ansatte, som har en vækst på knap 5,5%. Den laveste omsætningsvækst realiseres af vvs-virksomheder med 5-40 ansatte. For denne gruppe stiger omsætningen pr. ansat med 2%. De store virksomheder har en højere omsætning pr. ansat, fordi de ofte har en højere andel af større entreprisekontrakter med en større mængde af materialer i deres opgaveportefølje. De mindre virksomheder har derimod forholdsvis flere serviceopgaver. Serviceopgaverne har alt andet lige en mindre materialeandel end entreprisekontrakter, hvorfor de mindre virksomheder følgelig også har en mindre omsætning pr. ansat. Omsætningen pr. ansat har for vvsvirksomhederne været større end hos el-virksomheder i hele analyseperioden, hvilket blandt andet skyldes, at vvsvirksomheder ofte har en højere materialeandel i deres projekter/ entrepriser og opgaver. 12 Analyse af installationsbranchen

13 Omsætning pr. ansat (t.kr.) Top 25% af branchen Øvrige De 25% bedste i branchen har i hele perioden en lavere omsætning pr. ansat end de øvrige og gennemsnittet for branchen. Sammenligner man omsætningen pr. ansat for de 25% bedste og de øvrige virksomheder, har de 25% bedste i hele analyseperioden en lavere omsætning pr. ansat end de øvrige virksomheder. Forskellen mellem de 25% bedste og de øvrige er indsnævret væsentligt i 2013, hvor gruppen af de 25% bedste virksomheder omsatte for t.kr. pr. ansat mod t.kr. pr. ansat for de øvrige virksomheder. Forskellen svarer i 2013 kun til 1% og betragtes som uvæsentlig. Udviklingen kan indikere, at der nu igen blandt de 25% bedste er virksomheder med en højere andel entreprisesagerne, mens tendensen i kriseårene var, at virksomhederne blandt de 25% bedste primært arbejdede i servicemarkedet. Analyse af installationsbranchen 13

14 Overskudsgrad Overskudsgraden i virksomhederne udtrykker indtjeningsevnen pr. omsætningskrone. Altså hvor meget, der er til fordeling mellem virksomhedens ejer og långivere, beregnet som resultatet af primær drift før renter og skat i procent af omsætningen. 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% Overskudsgrad Virksomheder med 5-40 ansatte, el Virksomheder med ansatte, el Virksomheder med > 100 ansatte Virksomheder med 5-40 ansatte, vvs Virksomheder med ansatte, vvs Gennemsnit De små virksomheder realiserer generelt en højere overskudsgrad end de mellemste og større virksomheder. Den gennemsnitlige overskudsgrad i branchen var i 2013 på niveau med i Den gennemsnitlige overskudgrad i branchen er uændret i 2013 i forhold til i 2012 på 3,4%. Branchen som helhed tjente således 3,4 øre før renter og skat for hver omsætningskrone, mens de 96,6 øre blev anvendt til vareforbrug, løn, faste omkostninger mv. Ser man på overskudsgrader fordelt på virksomhedernes størrelse, er tendensen i hele perioden, at de mindre virksomheder har haft en højere overskudsgrad end de største. I 2013 realiserede virksomheder med 5-40 ansatte en overskudsgrad på henholdsvis 4,6% for vvs-virksomheder og 3,9% for el-virksomheder. Virksomheder med ansatte realiserede en overskudsgrad på henholdsvis 0,2% for vvs-virksomheder og 1,9% for elvirksomheder, mens virksomheder med mere end 100 ansatte realiserede en overskudsgrad på kun 1,3%. De største virksomheder i analysen gruppen med over 100 ansatte realiserer den største procentvise fremgang og hæver i 2013 omsætningen pr. ansat med 1%-point. Den gennemsnitlige overskudsgrad for branchen ligger fortsat meget lavt i forhold til niveauet fra før krisen. I 2007 og 2008 havde branchen således en gennemsnitlig overskudsgrad i niveauet 5,5%. 14 Analyse af installationsbranchen

15 Overskudsgrad 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Top 25% af branchen Øvrige Overskudsgraden hos de 25% bedste virksomheder i branchen er væsentligt over overskudsgraden hos de øvrige virksomheder. De bedste 25% af virksomhederne i branchen har en overskudsgrad på 8% mod blot 1% hos de øvrige virksomheder i branchen. Dette betyder, at for hver 100 kr., der omsættes for i en af branchens 25% bedste virksomheder, er der 8 kr. tilbage til renter og resultat, mens kun 1 kr. er tilbage til renter og resultat i de øvrige virksomheder. Som det fremgår på side 12 har de 25% bedste virksomheder i branchen ikke en højere omsætning pr. ansat end de øvrige virksomheder, derfor kan deres større afkast tilskrives effektivitet i forhold til at udnytte omsætningen til at skabe overskud samt evne til at undgå tabsprojekter. Anvendelse af omsætning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vareforbrug 44% Personaleomkostninger 38% Primært resultat 8% Primært resultat 1% Andre omkostninger 10% Andre omkostninger 13% Top 25 % af branchen Vareforbrug 42% Personaleomkostninger 44% Øvrige Vareforbrug Personaleomkostninger Andre eksterne omkostninger, afskrivninger mv. Primært resultat De 25% bedste virksomheder i branchen har markant lavere personaleomkostninger end de øvrige. Personaleomkostningerne udgør den væsentligste forskel i det primære resultatet mellem de 25% bedste virksomheder i branchen og de øvrige. Endvidere udgør materialeforbruget en større post hos de 25% bedste virksomheder i branchen, mens de bedste også formår at spare på de øvrige omkostninger. For de 25% bedste virksomheder i branchen er forholdet mellem vareforbrug og løn 44/38, mens forholdet er 42/44 for de øvrige virksomheder. Analyse af installationsbranchen 15

16 Branchens pengebinding Virksomhedernes pengebinding kan illustreres ved deres arbejdskapital, som er den del af virksomhedens aktiver, der påvirkes af den daglige drift. Arbejdskapitalen udtrykker den investering, der er i debitorer, igangværende arbejder for fremmed regning og varelagre, fratrukket rentefri kredit hos virksomhedernes leverandører Debitorerpr. ansat Varelager pr. ansat Kreditorer pr. ansat Arbejdskapital netto Igangværende arbejder pr. ansat Arbejdskapital for branchen (målt i t.kr. pr. ansat) Ultimo 2013 udgjorde arbejdskapitalen pr. ansat 191 t.kr. mod 189 t.kr. ultimo Arbejdskapitalen pr. ansat udgør 191 t.kr. i 2013, hvilket er på niveau med de 2 foregående år. Sammensætningen af arbejdskapitalen er ændret marginalt. Pengebindingen i igangværende arbejder udgør i 2013 således 39 t.kr. pr. ansat mod 42 t.kr. pr. ansat i 2012, hvilket modsvares af, at en mindre andel af forretningen nu finansieres af kreditorerne, som i 2013 udgjorde gennemsnitligt 75 t.kr. pr. ansat mod 80 t.kr. pr. ansat i Pengebindingen i debitorer og varelager er uændret i forhold til i 2012 og udgør henholdsvis 184 t.kr. og 43 t.kr. pr. ansat. Faldet i igangværende arbejde kan enten indikere, at virksomhederne har flere korterevarende opgaver, eller at virksomhederne er blevet bedre til at fakturere løbende. 16 Analyse af installationsbranchen

17 Debitorer pr. ansat (t.kr.) Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Virksomheder med ansatte Gennemsnit De mindste virksomheder i analysen nedbringer debitorerne, mens de største virksomheder har stigende debitorerne pr. ansat. Branchens gennemsnitlige debitorer pr. ansat er på niveau med sidste år, men som det fremgår af ovenstående graf, dækker gennemsnittet over store forskelle størrelsesgrupperne imellem. Debitorerne pr. ansat er således faldet i grupperne af virksomheder med færrest ansatte, imens de største virksomheder har flere debitorer pr. ansat ultimo 2013 end de havde ultimo De gennemsnitlige debitorer pr. ansat i gruppen af virksomheder med over 100 ansatte steg således fra 202 t.kr. i 2012 til 216 t.kr. i Grupperne med 5-10 ansatte og ansatte havde debitorer for henholdsvis 160 t.kr. og 158 t.kr. pr. ansat ultimo 2013, mod henholdsvis 167 t.kr. og 168 t.kr. ultimo Udviklingen i debitorerne pr. ansat kan skyldes, at aktivitetsniveauet er ændret, og dermed også mængden af tilgodehavender hos kunderne, men kan også tilskrives ændringer i virksomhedernes faktureringsmønster eller evne og vilje til at opkræve deres tilgodehavender. Store udeståender hos debitorer udgør en væsentlig risiko, som installationsvirksomhederne bør fokusere på at minimere. Vi anbefaler derfor, at der i virksomhederne er konstant fokus på hurtig fakturering, samt at virksomhedernes betalingsbetingelser overfor kunderne så vidt muligt afspejler virksomhedens betalingsbetingelser hos leverandørerne. Der har dog været en udvikling, hvor installatørerne oplever, at mange store virksomheder forsøger at diktere lange betalingsbetingelser, som vanskeliggør en reduktion af pengebindingen i debitorer. Gennem hele analyseperioden har der været en klar tendens til, at de største virksomheder har flere debitorer pr. ansat end de mindre virksomheder. Dette skyldes, at de ofte har en højere andel af større entreprisekontrakter. Analyse af installationsbranchen 17

18 Nedenstående graf viser sammensætningen af arbejdskapitalen for de 25% bedste og for de øvrige. Branchens 25% bedste er illustreret ved de optrukne linjer, mens de øvrige er vist ved stiplede linjer Arbejdskapital for branchen (målt i t.kr. pr. ansat) Top 25 % - Debitorer pr. ansat Top 25 % - Varelager pr. ansat Top 25 % - Kreditorer pr. ansat Top 25 % - Arbejdskapital netto Top 25 % - Igangværende arbejder pr. ansat Øvrige De 25% bedste har en markant lavere arbejdskapital pr medarbejder end de øvrige virksomheder i branchen. De 25% bedste i branchen har en arbejdskapital på 172 t.kr. pr. ansat mod 201 t.kr. pr. ansat for de øvrige virksomheder. Der er således bundet 29 t.kr. mindre i virksomhedens drift pr. ansat hos de bedste 25% af virksomhederne i branchen. Den lavere arbejdskapital skyldes, at pengebindingen i varelagre og igangværende arbejder er markant lavere hos de bedste virksomheder i branchen, mens debitorer og kreditorer er på niveau med de øvrige virksomheder. 18 Analyse af installationsbranchen

19 Virksomhedernes gennemsnitlige balancesum pr. ansat illustrerer de samlede aktiver bundet i virksomheden. Balancesum pr. ansat i t.kr Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Balancesummen pr. ansat er på niveau med 2012 for alle grupper i analysen på nær gruppen af virksomheder med over 100 ansatte. De mindste virksomheder har i analyseperioden, bortset fra i 2011, haft de største balancesummer pr. ansat, hvilket primært skyldes, at den gennemsnitlige investering i anlægsaktiver er større for disse virksomheder. Balancesummen er for gruppen af virksomheder med over 100 ansatte steget med 6% fra 447 t.kr. pr. ansat i 2012 til 472 t.kr. pr. ansat i For de øvrige grupper er balancesummen stort set uændret. Analyse af installationsbranchen 19

20 Soliditet Nøgletallet "soliditetsgraden" er udtryk for egenkapitalen i forhold til balancesummen og viser dermed, hvor solide virksomhederne er. Nedenfor fremgår dels den gennemsnitlige soliditetsgrad og dels soliditetsgraden for de enkelte grupper. 36% Soliditetsgrad 34% 32% 30% 28% 26% Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Gennemsnit Den gennemsnitlige soliditetsgrad i installationsbranchen er steget 2%-point i 2013 sammenlignet med i Soliditeten er steget i alle grupperne. Den gennemsnitlige soliditetsgrad for 2013 er steget med 2%-point i forhold til i 2012 og udgør nu 33%. Alle grupper har realiseret fremgang i soliditetsgraden, men størst er fremgangen i de 2 grupper med de største virksomheder. Både gruppen af virksomhederne med ansatte og gruppen med over 100 ansatte er således steget 4%-point. Såfremt virksomhederne ønsker at få stillet kredit til rådighed fra et pengeinstitut, er soliditetsgraden et af de væsentlige parametre i kreditvurderingen. Finanstilsynets holdning er, at en soliditetsgrad på over 20%, i sammenhæng med en række øvrige faktorer, vil kunne klassificere en virksomhed som en utvivlsom god debitor. Branchens forholdsvis konstante gennemsnitlige soliditetsgrad på omkring 33% indikerer derfor, at branchen er fornuftigt kapitaliseret. Dette understreges ligeledes af, at branchen også har været tilstrækkeligt kapitaliseret til at bibeholde den fornuftige soliditet gennem de magre år i Selvom den gennemsnitlige soliditet er høj, har 23% af installationsvirksomhederne dog en soliditetsgrad på under 15%, og 6% af virksomheder har negativ egenkapital. 20 Analyse af installationsbranchen

21 Likviditetsgrad Virksomhedernes evne til at kunne modstå uventede forhold kan ligeledes udtrykkes med nøgletallet "likviditetsgraden", som er forholdet mellem omsætningsaktiver og kortfristede gældsforpligtelser. Likviditetsgrad 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 Andel af virksomheder med likviditetsgrad under 1 Gennemsnitlig likviditetsgrad 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Den gennemsnitlige likviditetsgrad er steget fra 1,31 i 2012 til 1,37 i Som det fremgår af grafen ovenfor, har 19% af virksomhederne i branchen en likviditetsgrad på under 1. Disse virksomheder har således højere kortfristede gældsforpligtelser end aktiver, som umiddelbart kan omsættes (tilgodehavender, varelager mv.). Disse virksomheder bør have stor fokus på likviditet og mulighederne for at forbedre forholdet mellem kortfristede aktiver og forpligtelser. Andel af virksomheder med likviditetsgrad under 1 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Gennemsnit I gennemsnit er andelen af virksomheder med en likviditetsgrad på under 1 i 2013 uændret i forhold til i Gennemsnittet dækker dog over væsentlige forskydninger imellem grupperne. Andelen af virksomheder med en likviditetsgrad under 1 er i branchen som gennemsnit på niveau med i Andelen med en likviditetsgrad under 1 er faldet markant i gruppen af virksomheder med over 100 ansatte fra 32% i 2012 til 16% i Andelen er stigende i grupperne af virksomheder med ansatte og ansatte. Andelen af virksomheder med en likviditetsgrad under 1 har i hele analyseperioden været lavest i gruppen af virksomheder med ansatte og er nu igen størst i gruppen med 5-10 ansatte. Analyse af installationsbranchen 21

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Indhold 3 4 Forord Analyse af leverandører til vindindustrien 5 Positiv historisk udvikling 6 Indtjeningsevnen er stærkt svingende på tværs

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012 Oktober 212 Byggebranchen Markedsnyt 212 Indhold 4 5 6 7 7 8 9 1 11 12 13 15 18 18 2 23 25 27 29 31 33 34 1. Indledning 2. Branchegruppe Entreprenører 3. Opsummering 4. Branchens vilkår 4.1 Offentligt

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07 VIRKSOMHEDSVURDERING Firma A A/S 213-8-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Værdi...3 Værdiansættelsesmodel... 5 Forudsætninger...5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Branchesammenligning...7 Prognosticeret

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

Økonomisk analyse af Sydvestjyllands største virksomheder. November 2014

Økonomisk analyse af Sydvestjyllands største virksomheder. November 2014 Økonomisk analyse af Sydvestjyllands største virksomheder November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 12 1 18 19 25 26 27 Indledning Kommentar Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Likviditet Soliditetsgrad

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE HD FINANSIEL RÅDGIVNING VEJLEDER JESPER RAALSKOV EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE UDARBEJDET AF THOMAS PRIESS ØSTERGAARD HD-FR Specialeafhandling En oplagt fusion i det vestjyske S i d e 1 Indhold 1.0

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Afgangsprojekt Vestas Wind System

Afgangsprojekt Vestas Wind System Vejen ud af krisen Afgangsprojekt Vestas Wind System HD-studiets 1. del AAU, maj 2015 Mads Bjørn, Anders Agerbo og Mikkel Lund 27-05-2015 Indholdsfortegnelse Problemstilling:... 2 Problemformulering...

Læs mere

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE DANSK MODE 1 PILEN PEGER DEN RIGTIGE VEJ Mode- og tekstilbranchen er blandt landets vigtigste eksporterhverv. Men kan branchen tjene penge? Og har den overhovedet lært af de hårde tider, som

Læs mere

Pasta og Ajax rimer på profit og afkast

Pasta og Ajax rimer på profit og afkast A N A L Y S E A F F A C I L I T Y -, R E N G Ø R I N G S- O G K A N T I N E V I R K S O M H E D E R S K R E V E T A F : D A N I E L B R Ø D S G A A R D Pasta og Ajax rimer på profit og afkast BERLINGSKE

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

November 2013. Evaluering af vandsektorloven

November 2013. Evaluering af vandsektorloven November 2013 Evaluering af vandsektorloven Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager sig intet ansvar for andres anvendelse

Læs mere

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider HD-studiets 1. del Aalborg Universitet, 28. maj 2014 Vejleder:

Læs mere

Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Resultat for 2013 5 Forventninger til 2014 5 Hovedtal og

Læs mere

Årsrapport 2006. Indhold. Kort om Grontmij Carl Bro A/S

Årsrapport 2006. Indhold. Kort om Grontmij Carl Bro A/S Indhold Kort om Grontmij Carl Bro A/S Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Hoved og nøgletal Ledelsesberetning Regnskabsberetning Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720 Landbrugets gæld 1. Indledning Den indtjeningsmæssige krise, der prægede dansk landbrug i årene 2007-10, er

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel

Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel A N A L Y S E A F B R A N C H E N F O R D A G L I G V A R E H A N D E L S K R E V E T A F : A N D E R S B A K Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel Indsæt billede her! Husk at 1) justere ift. oprindelig

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

Afgangsprojekt HD 1. DEL. Grøn Energi

Afgangsprojekt HD 1. DEL. Grøn Energi Afgangsprojekt HD 1. DEL Grøn Energi Strategisk analyse af Vestas Vejleder: Poul Bjerregaard Hold B1 Gruppe P02: Karsten Klit Niklas R. Filipsen Mikkel P. Andersen Forår 2013 Titel: Semester: Grøn Energi

Læs mere

Kan byggevirksomhederne tjene penge?

Kan byggevirksomhederne tjene penge? Kan byggevirksomhederne tjene penge? Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010 Kolofon Titel: Kan byggevirksomhederne tjene penge? Undertitel: Resume: Papiret sammenligner overskud pr. beskæftiget og sandsynligheden

Læs mere

En østjysk fusion. HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013

En østjysk fusion. HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013 En østjysk fusion - En tænkt situation HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og problemformulering

Læs mere

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark DENØKONOMI SKEKRI SES BETYDNI NGFOROPSTARTEN AFNYEVÆKSTVI RKSOMHEDER I DANMARK Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark Pernille Gjerløv-Juel og Michael S. Dahl

Læs mere