Branchegruppe Installatører og sikring Oktober Analyse af installationsbranchen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen."

Transkript

1 Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen.

2 Indhold Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening Omsætning Overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet Likviditetsgrad Afkast af investeret kapital Analyse af geografiske forskelle Faresignaler Baggrund for analysen Bilag Kontaktpersoner

3 Indledning De større virksomheder i branchen har i 2013 haft markant fremgang, imens de mindre virksomheder er gået tilbage. De større virksomheder viser stigende omsætning og resultat pr. ansat de mindre virksomheder viser faldende resultat pr. ansat. De danske el- og vvs-installatører viste en marginal fremgang i Branchen har igen i år haft en svagt stigende omsætning og indtjening pr. ansat. Den gennemsnitlige installationsvirksomhed gav i 2013 et tilfredsstillende afkast til investorerne, om end det stadig ikke er prangende. Til trods for, at det primære resultat pr. ansat steg i gennemsnit 81% i virksomhederne med over 40 ansatte og faldt med 9% i virksomhederne med 5-40 ansatte, tjener de større virksomheder fortsat under halvdelen af, hvad de mindre virksomheder tjener pr. ansat. Den store fremgang hos de større virksomheder kan skyldes bedre styring af forretningen, og/eller at entreprisemarkedet er i bedring. Selvom branchens gennemsnitlige resultat og soliditet forbedres, stiger andelen af virksomheder, som har underskud, og den andel, som ligger i farezonen, målt på afkast og soliditet. Dette understreger, at installationsbranchen fortsat er delt i to en del, som har tilpasset sig markedsvilkårene og fortsætter med at vinde terræn samt en del, som ikke lykkes med at tilpasse deres forretning. Regnskabstallene viser, at virksomhederne vest for Storebælt i 2013 har haft et markant højere primært resultat pr. ansat end virksomhederne øst for Storebælt. Virksomhederne beliggende vest for Storebælt har i 2013 tjent ca. 50% mere pr. ansat end virksomhederne beliggende øst for Storebælt. Igen i år har vi set nærmere på, hvordan de 25% bedste virksomheder i branchen klarer sig i forhold til de øvrige, og vi har kunnet konstatere, at 54% af de virksomheder, som i 2012 var blandt de bedste, er det igen i Hele 69% af de virksomheder, som i 2013 lå i den bedste fjerdedel, har gjort det i 2 ud af de seneste 3 år. I 2013 tjener de 25% bedste virksomheder 8 gange så meget pr. ansat som den øvrige del af branchen og kan fordoble investeringen i virksomheden på 2 år den dårligste fjerdedel af branchen giver fortsat underskud. Det er hovedkonklusionerne i Deloittes analyse af 2013-regnskaberne for installationsbranchen. God læselyst! Bo Odgaard

4 Overordnede resultater Indtjening Det gennemsnitlige primære resultat pr. ansat steg fra 35 t.kr. i 2012 til 37 t.kr. i 2013, svarende til en stigning på 5%. El-virksomheder realiserer for 4. år i træk et marginalt bedre primært resultat pr. ansat end vvs-installationsvirksomheder. Målt på det primære resultat pr. ansat er det i lighed med de foregående år de største virksomheder, der klarer sig dårligst. De store virksomheder hæver dog resultatet markant i 2013, imens de mindre virksomheder går tilbage. Andelen af underskudsgivende virksomheder steg i 2013 med 4%-point fra 18% til 22%. Mens færre af de store virksomheder har underskud, har flere af de små virksomheder. 21% af virksomhederne med over 100 ansatte havde underskud i 2013 mod hele 41% i Omsætning og overskudsgrad Den gennemsnitlige omsætning pr. ansat i installatørbranchen steg godt 3% fra t.kr. i 2012 til t.kr. i Vvs-virksomhederne har i hele analyseperioden omsat mere pr. ansat end el-virksomhederne. Den gennemsnitlige overskudsgrad for branchen er i lighed med 2012 på 3,4%. Pengebindinger udestående hos kunderne Debitorer er på niveau med i 2012 og udgør i branchen i gennemsnit 184 t.kr. pr. ansat. Den gennemsnitlige kredittid til debitorerne er faldet fra ca. 50 til ca. 48 debitordage. Det vil sige, at branchen i gennemsnit har ca. 1½ måneds arbejde til gode udover det arbejde, der endnu ikke er faktureret. Soliditet og afkast af investeret kapital Den gennemsnitlige soliditetsgrad for branchen i 2013 udgjorde 33%, hvilket er 2%-point højere end i Niveauet for branchens gennemsnitlige soliditet har gennem hele analyseperioden været højt. Alle virksomhedsgrupper i analysen hæver soliditeten i Mere end hver femte virksomhed har dog fortsat en soliditetsgrad på under 15%. Branchen realiserede i 2013 et gennemsnitligt afkast af investeret kapital på godt 12%, hvilket er på niveau med i De store virksomheder i branchen viser markant fremgang, mens de mindre virksomheder går tilbage sammenlignet med i Andelen af virksomheder, som realiserede et afkast af investeret kapital på under 10%, steg fra 41% i 2012 til 48% i Godt hver 7. virksomhed har bekymrende regnskabstal med både en lav soliditet (lavere end 15%) og et afkast af investeret kapital på under 10%. Ca. 7% af de virksomheder, der i sidste års analyse havde bekymrende regnskabstal, er efterfølgende gået konkurs eller indtrådt i rekonstruktion. 4 Analyse af installationsbranchen

5 Elementer i en sund installationsvirksomhed Best practice I årets analyse indgår en sammenholdelse af de 25% bedste virksomheder og branchen i øvrigt under de enkelte områder i analysen. Overordnet kan vi konstatere, at de 25% bedste virksomheder i branchen: har et primært resultat pr. ansat, som er 8 gange så stort som resten af branchen har et gennemsnitligt afkast af investeret kapital på 48% mod 7% for de øvrige tjener 8 gange mere pr. omsat krone end de øvrige virksomheder i branchen har en arbejdskapital, der er 15% lavere end i de øvrige virksomheder - primært som følge af lavere pengebinding i varelager og igangværende arbejder. har samme omsætning pr. ansat som resten af branchen, hvilket indikerer, at der både er entreprise og serviceorienterede virksomheder blandt de bedste. Det afgørende er altså, at man har den rigtige omsætning og ikke størrelsen af omsætningen. Ud fra regnskabstallene ser det ud som om, de 25% bedste virksomheder drives med en tæt styring af såvel indtjeningen i resultatopgørelsen som pengebindingen i balancen. Anbefalinger På baggrund af Deloittes erfaringer fra revision og rådgivning af installationsvirksomheder kan indtjening og værdiskabelse forbedres ved følgende tiltag: Opnå indsigt i, hvilke aktiviteter der skaber værdi for kunden, for derved at øge fokus på disse aktiviteter. Udarbejd løbende rapportering, som kan give indsigt i virksomhedens sammensætning af kundetyper, opgavetyper mv., herunder de enkelte typers betydning for indtjeningen. Udnyt virksomhedens spidskompetencer og fokusér på udvalgte områder, for dermed at forøge effektiviteten og den oplevede værdi hos kunderne. Det er vores erfaring, at dette øger de konkurrencemæssige fordele i forhold til konkurrenterne. Differentier salgspriser afhængig af opgavernes kompleksitet og krav til kompetencer. Fasthold effektiviteten med god projektstyring. Ikkefakturerbare timer er i mange virksomheder den største faste omkostning. Fokuser på indtjening pr. time/medarbejder, da de enkelte virksomheders faste omkostninger over tid afhænger af antallet af medarbejdere. Fakturer så snart arbejdet er udført, sørg for at have velfungerende rykkerprocedurer og vurder løbende krediteksponering mod enkeltkunder, for der derved at mindske pengebindingen. Fokuser på ordrebeholdningen og det forventede fremtidige aktivitetsniveau på kort og lang sigt, således at kapaciteten tilpasses, så snart der er behov herfor. Analyse af installationsbranchen 5

6 Indtjening Udviklingen i branchens indtjening er i denne regnskabsanalyse beregnet med udgangspunkt i virksomhedernes primære resultat før finansielle poster. Med denne metode korrigeres der for den givne kapitalstruktur i de enkelte virksomheder. Ved at anvende primært resultat kan den nystartede virksomhed således sammenlignes med den velkonsoliderede virksomhed. Nøgletallene vil dog være påvirket af, i hvor høj grad bygninger og biler lejes eller ejes Primært resultat pr. ansat (t.kr.) Virksomheder med 5-40 ansatte Virksomheder med > 40 ansatte Primært resultat, branchen Det gennemsnitlige primære resultat i branchen er steget i Det gennemsnitlige primære resultat pr. ansat er i 2013 steget 5%, fra 35 t.kr. i 2012 til 37 t.kr. i 2013, hvilket er det højeste i hele analyseperioden. Af ovenstående graf fremgår det, at virksomhederne med 5-40 ansatte, efter to år med store stigninger i resultatet pr. ansat, realiserer et fald på 5 t.kr., svarende til 5%. Samtidig realiserer virksomhederne med mere end 40 ansatte en markant fremgang med en stigning i det primære resultat pr. ansat på 10 t.kr., svarende til en stigning på 81% i forhold til det lave niveau for De større virksomheder er ved at have tilpasset og gearet deres forretning til et marked med lavere efterspørgsel. Selvom de større virksomheder realiserer en markant fremgang, tjener virksomhederne med 5-40 ansatte fortsat i gennemsnit 28 t.kr. mere pr. ansat end virksomhederne med mere end 40 ansatte. Forskellen i det primære resultat pr. ansat mellem de store og de små virksomheder i branchen er blevet væsentligt mindre i Analyse af installationsbranchen

7 Andel af virksomheder med underskud 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Virksomheder med ansatte Gennemsnit Andelen af virksomheder med underskud i branchen er steget fra 18% i 2012 til 22% i Af ovenstående graf ses det, at andelen af virksomheder med underskud er steget fra 18% i 2012 til 22% i Det ses endvidere, at andelen af virksomheder med underskud er faldet i grupperne med ansatte og over 100 ansatte, mens andelen har været stigende i grupperne med de mindre virksomheder. 52% af virksomhederne i analysen har haft underskud i et ud af de seneste 3 år, hvilket er en væsentlig forbedring i forhold til de 57%, som i 2012 havde haft underskud i et ud af de seneste 3 år. 6% af virksomhederne i analysen har haft underskud i samtlige de seneste 3 år. Analyse af installationsbranchen 7

8 Primært resultat, el Primært resultat, vvs Primært resultat pr. ansat (t.kr.) Der har både for vvs og el været fremgang i det primære resultat pr. ansat siden Det er fortsat el-virksomhederne, der har det højeste primære resultat pr. ansat. Som de foregående 3 år er det el-virksomhederne, der har det højeste primære resultat pr. ansat. Hos el-virksomhederne stiger det primære resultat pr. ansat med 12%, fra 32 t.kr. i 2012 til 36 t.kr. i Væksten er mere beskeden hos vvs-virksomhederne, som realiserer en stigning i det primære resultat pr. ansat fra 30 t.kr. i 2012 til 32 t.kr. i Analyse af installationsbranchen

9 Primært resultat pr. ansat for vvs (t.kr.) Virksomheder med 1-4 ansatte Virksomheder med 5-10 ansatte Primært resultat, vvs Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Vvs-virksomhederne med mindre end 100 ansatte oplever i alle grupper tilbagegang i resultatet pr. ansat. Gruppen med mere end 100 ansatte har derimod haft en større fremgang og vendt et negativt primært resultat pr. ansat til et positivt resultat på 15 t.kr. pr. ansat. Imens de mindste vvs-virksomheder med 1-4 ansatte fra 2012 til 2013 har oplevet et fald i det primære resultat pr. ansat på 29%, fra 73 t.kr. i 2012 til 52 t.kr. i 2013, realiserer virksomhederne med over 100 ansatte en tilsvarende stigning i deres resultat pr. ansat på 21 t.kr. Det er dog stadig de mindre vvs-virksomheder, som har det største primære resultat pr. ansat. Samlet for vvsvirksomhederne er det primære resultat pr. ansat næsten på niveau med 2012, forskellen ligger således i fordelingen mellem størrelsesgrupperne. Primært resultat pr. ansat for el (t.kr.) Virksomheder med 1-4 ansatte Virksomheder med 5-10 ansatte Primært resultat, el Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Grupperne af el-virksomheder med ansatte og over 100 ansatte realiserer en markant forbedring i det primære resultat pr. ansat i forhold til i For el-virksomhederne er det tydeligt, at de større virksomheder har oplevet en markant fremgang i forhold til Gruppen af el-virksomheder med ansatte har haft en fremgang på 79%, mens gruppen af virksomheder med mere end 100 ansatte har realiseret en stigning i det primære resultat pr. ansat på 119% til 16 t.kr. pr. ansat. Analyse af installationsbranchen 9

10 10 Analyse af installationsbranchen De seneste 4 år har de 25% bedste virksomheder i branchen tjent mere end 7 gange så meget pr. ansat som de øvrige. Analysen viser endvidere at 69% af de 25% bedste virksomheder har været blandt de bedste i 2 ud af de 3 seneste år.

11 Primært resultat pr. ansat (t.kr.) Top 25% af branchen Øvrige Det gennemsnitlige primære resultat pr. ansat er mere end 8 gange højere for gruppen med de 25% bedste i branchen end hos de øvrige virksomheder. Sammenligner man det primære resultat pr. ansat for branchens 25% bedste virksomheder med de øvrige virksomheder, kan man konstatere, at de 25% bedste har et primært resultat pr. ansat, som er 8 gange højere end de øvrige virksomheder. Forskellen mellem de 25% bedste og de øvrige er steget i 2013 og udgør nu 125 t.kr. pr. ansat. Primært resultat pr. ansat - De 25% bedste og dårligste virksomheder samt de øvrige Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Top 25 % af virksomhederne Øvrige 25 % dårligste af virksomhederne Gennemsnit For samtlige grupper illustrerer grafen ovenfor, at de bedste 25% af virksomhederne tjener væsentligt mere end de resterende virksomheder pr. ansat. Ovenstående graf viser, at der i alle størrelsesgrupper er betydelig forskel mellem det primære resultat pr. ansat mellem de 25% bedst præsterende virksomheder og de øvrige. Størst er forskellen i gruppen af virksomheder med 5-10 ansatte. Analyse af installationsbranchen 11

12 Omsætning Omsætning pr. ansat fortæller noget om branchens effektivitet og produktivitet. Analysens nøgletal for omsætning er beregnet med udgangspunkt i færre virksomheder end de andre nøgletal i denne analyse, som følge af at ikke alle virksomheder oplyser omsætningen i årsrapporten Virksomheder med 5-40 ansatte, el Virksomheder med ansatte, vvs Virksomheder med > 100 ansatte Virksomheder med 5-40 ansatte, vvs Virksomheder med ansatte, el Gennemsnit Omsætning pr. ansat Den gennemsnitlige omsætning pr. ansat i 2013 udgjorde t.kr. for vvs-virksomheder og t.kr. for elvirksomheder. De største virksomheder har igen realiseret den største omsætning pr. ansat. Virksomhederne med over 100 ansatte omsatte i 2013 i gennemsnit for t.kr. pr. ansat i Vvs-virksomheder har igen i 2013 den største omsætning pr. ansat. Vvs-virksomheder med ansatte havde i 2013 en gennemsnitlig omsætning pr. ansat på t.kr., mens el-virksomhederne med ansatte havde en omsætning på 932 t.kr. pr. ansat. Gruppen af mindre el-virksomheder med 5-40 ansatte havde den laveste omsætning pr. ansat på 837 t.kr. mod en omsætning på 980 t.kr. pr. ansat i vvs-virksomhederne med 5-40 ansatte. Omsætningen er stigende for alle grupper. Den største fremgang realiseres i gruppen af el-virksomheder med 5-40 ansatte, som har en vækst på knap 5,5%. Den laveste omsætningsvækst realiseres af vvs-virksomheder med 5-40 ansatte. For denne gruppe stiger omsætningen pr. ansat med 2%. De store virksomheder har en højere omsætning pr. ansat, fordi de ofte har en højere andel af større entreprisekontrakter med en større mængde af materialer i deres opgaveportefølje. De mindre virksomheder har derimod forholdsvis flere serviceopgaver. Serviceopgaverne har alt andet lige en mindre materialeandel end entreprisekontrakter, hvorfor de mindre virksomheder følgelig også har en mindre omsætning pr. ansat. Omsætningen pr. ansat har for vvsvirksomhederne været større end hos el-virksomheder i hele analyseperioden, hvilket blandt andet skyldes, at vvsvirksomheder ofte har en højere materialeandel i deres projekter/ entrepriser og opgaver. 12 Analyse af installationsbranchen

13 Omsætning pr. ansat (t.kr.) Top 25% af branchen Øvrige De 25% bedste i branchen har i hele perioden en lavere omsætning pr. ansat end de øvrige og gennemsnittet for branchen. Sammenligner man omsætningen pr. ansat for de 25% bedste og de øvrige virksomheder, har de 25% bedste i hele analyseperioden en lavere omsætning pr. ansat end de øvrige virksomheder. Forskellen mellem de 25% bedste og de øvrige er indsnævret væsentligt i 2013, hvor gruppen af de 25% bedste virksomheder omsatte for t.kr. pr. ansat mod t.kr. pr. ansat for de øvrige virksomheder. Forskellen svarer i 2013 kun til 1% og betragtes som uvæsentlig. Udviklingen kan indikere, at der nu igen blandt de 25% bedste er virksomheder med en højere andel entreprisesagerne, mens tendensen i kriseårene var, at virksomhederne blandt de 25% bedste primært arbejdede i servicemarkedet. Analyse af installationsbranchen 13

14 Overskudsgrad Overskudsgraden i virksomhederne udtrykker indtjeningsevnen pr. omsætningskrone. Altså hvor meget, der er til fordeling mellem virksomhedens ejer og långivere, beregnet som resultatet af primær drift før renter og skat i procent af omsætningen. 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% Overskudsgrad Virksomheder med 5-40 ansatte, el Virksomheder med ansatte, el Virksomheder med > 100 ansatte Virksomheder med 5-40 ansatte, vvs Virksomheder med ansatte, vvs Gennemsnit De små virksomheder realiserer generelt en højere overskudsgrad end de mellemste og større virksomheder. Den gennemsnitlige overskudsgrad i branchen var i 2013 på niveau med i Den gennemsnitlige overskudgrad i branchen er uændret i 2013 i forhold til i 2012 på 3,4%. Branchen som helhed tjente således 3,4 øre før renter og skat for hver omsætningskrone, mens de 96,6 øre blev anvendt til vareforbrug, løn, faste omkostninger mv. Ser man på overskudsgrader fordelt på virksomhedernes størrelse, er tendensen i hele perioden, at de mindre virksomheder har haft en højere overskudsgrad end de største. I 2013 realiserede virksomheder med 5-40 ansatte en overskudsgrad på henholdsvis 4,6% for vvs-virksomheder og 3,9% for el-virksomheder. Virksomheder med ansatte realiserede en overskudsgrad på henholdsvis 0,2% for vvs-virksomheder og 1,9% for elvirksomheder, mens virksomheder med mere end 100 ansatte realiserede en overskudsgrad på kun 1,3%. De største virksomheder i analysen gruppen med over 100 ansatte realiserer den største procentvise fremgang og hæver i 2013 omsætningen pr. ansat med 1%-point. Den gennemsnitlige overskudsgrad for branchen ligger fortsat meget lavt i forhold til niveauet fra før krisen. I 2007 og 2008 havde branchen således en gennemsnitlig overskudsgrad i niveauet 5,5%. 14 Analyse af installationsbranchen

15 Overskudsgrad 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Top 25% af branchen Øvrige Overskudsgraden hos de 25% bedste virksomheder i branchen er væsentligt over overskudsgraden hos de øvrige virksomheder. De bedste 25% af virksomhederne i branchen har en overskudsgrad på 8% mod blot 1% hos de øvrige virksomheder i branchen. Dette betyder, at for hver 100 kr., der omsættes for i en af branchens 25% bedste virksomheder, er der 8 kr. tilbage til renter og resultat, mens kun 1 kr. er tilbage til renter og resultat i de øvrige virksomheder. Som det fremgår på side 12 har de 25% bedste virksomheder i branchen ikke en højere omsætning pr. ansat end de øvrige virksomheder, derfor kan deres større afkast tilskrives effektivitet i forhold til at udnytte omsætningen til at skabe overskud samt evne til at undgå tabsprojekter. Anvendelse af omsætning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vareforbrug 44% Personaleomkostninger 38% Primært resultat 8% Primært resultat 1% Andre omkostninger 10% Andre omkostninger 13% Top 25 % af branchen Vareforbrug 42% Personaleomkostninger 44% Øvrige Vareforbrug Personaleomkostninger Andre eksterne omkostninger, afskrivninger mv. Primært resultat De 25% bedste virksomheder i branchen har markant lavere personaleomkostninger end de øvrige. Personaleomkostningerne udgør den væsentligste forskel i det primære resultatet mellem de 25% bedste virksomheder i branchen og de øvrige. Endvidere udgør materialeforbruget en større post hos de 25% bedste virksomheder i branchen, mens de bedste også formår at spare på de øvrige omkostninger. For de 25% bedste virksomheder i branchen er forholdet mellem vareforbrug og løn 44/38, mens forholdet er 42/44 for de øvrige virksomheder. Analyse af installationsbranchen 15

16 Branchens pengebinding Virksomhedernes pengebinding kan illustreres ved deres arbejdskapital, som er den del af virksomhedens aktiver, der påvirkes af den daglige drift. Arbejdskapitalen udtrykker den investering, der er i debitorer, igangværende arbejder for fremmed regning og varelagre, fratrukket rentefri kredit hos virksomhedernes leverandører Debitorerpr. ansat Varelager pr. ansat Kreditorer pr. ansat Arbejdskapital netto Igangværende arbejder pr. ansat Arbejdskapital for branchen (målt i t.kr. pr. ansat) Ultimo 2013 udgjorde arbejdskapitalen pr. ansat 191 t.kr. mod 189 t.kr. ultimo Arbejdskapitalen pr. ansat udgør 191 t.kr. i 2013, hvilket er på niveau med de 2 foregående år. Sammensætningen af arbejdskapitalen er ændret marginalt. Pengebindingen i igangværende arbejder udgør i 2013 således 39 t.kr. pr. ansat mod 42 t.kr. pr. ansat i 2012, hvilket modsvares af, at en mindre andel af forretningen nu finansieres af kreditorerne, som i 2013 udgjorde gennemsnitligt 75 t.kr. pr. ansat mod 80 t.kr. pr. ansat i Pengebindingen i debitorer og varelager er uændret i forhold til i 2012 og udgør henholdsvis 184 t.kr. og 43 t.kr. pr. ansat. Faldet i igangværende arbejde kan enten indikere, at virksomhederne har flere korterevarende opgaver, eller at virksomhederne er blevet bedre til at fakturere løbende. 16 Analyse af installationsbranchen

17 Debitorer pr. ansat (t.kr.) Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Virksomheder med ansatte Gennemsnit De mindste virksomheder i analysen nedbringer debitorerne, mens de største virksomheder har stigende debitorerne pr. ansat. Branchens gennemsnitlige debitorer pr. ansat er på niveau med sidste år, men som det fremgår af ovenstående graf, dækker gennemsnittet over store forskelle størrelsesgrupperne imellem. Debitorerne pr. ansat er således faldet i grupperne af virksomheder med færrest ansatte, imens de største virksomheder har flere debitorer pr. ansat ultimo 2013 end de havde ultimo De gennemsnitlige debitorer pr. ansat i gruppen af virksomheder med over 100 ansatte steg således fra 202 t.kr. i 2012 til 216 t.kr. i Grupperne med 5-10 ansatte og ansatte havde debitorer for henholdsvis 160 t.kr. og 158 t.kr. pr. ansat ultimo 2013, mod henholdsvis 167 t.kr. og 168 t.kr. ultimo Udviklingen i debitorerne pr. ansat kan skyldes, at aktivitetsniveauet er ændret, og dermed også mængden af tilgodehavender hos kunderne, men kan også tilskrives ændringer i virksomhedernes faktureringsmønster eller evne og vilje til at opkræve deres tilgodehavender. Store udeståender hos debitorer udgør en væsentlig risiko, som installationsvirksomhederne bør fokusere på at minimere. Vi anbefaler derfor, at der i virksomhederne er konstant fokus på hurtig fakturering, samt at virksomhedernes betalingsbetingelser overfor kunderne så vidt muligt afspejler virksomhedens betalingsbetingelser hos leverandørerne. Der har dog været en udvikling, hvor installatørerne oplever, at mange store virksomheder forsøger at diktere lange betalingsbetingelser, som vanskeliggør en reduktion af pengebindingen i debitorer. Gennem hele analyseperioden har der været en klar tendens til, at de største virksomheder har flere debitorer pr. ansat end de mindre virksomheder. Dette skyldes, at de ofte har en højere andel af større entreprisekontrakter. Analyse af installationsbranchen 17

18 Nedenstående graf viser sammensætningen af arbejdskapitalen for de 25% bedste og for de øvrige. Branchens 25% bedste er illustreret ved de optrukne linjer, mens de øvrige er vist ved stiplede linjer Arbejdskapital for branchen (målt i t.kr. pr. ansat) Top 25 % - Debitorer pr. ansat Top 25 % - Varelager pr. ansat Top 25 % - Kreditorer pr. ansat Top 25 % - Arbejdskapital netto Top 25 % - Igangværende arbejder pr. ansat Øvrige De 25% bedste har en markant lavere arbejdskapital pr medarbejder end de øvrige virksomheder i branchen. De 25% bedste i branchen har en arbejdskapital på 172 t.kr. pr. ansat mod 201 t.kr. pr. ansat for de øvrige virksomheder. Der er således bundet 29 t.kr. mindre i virksomhedens drift pr. ansat hos de bedste 25% af virksomhederne i branchen. Den lavere arbejdskapital skyldes, at pengebindingen i varelagre og igangværende arbejder er markant lavere hos de bedste virksomheder i branchen, mens debitorer og kreditorer er på niveau med de øvrige virksomheder. 18 Analyse af installationsbranchen

19 Virksomhedernes gennemsnitlige balancesum pr. ansat illustrerer de samlede aktiver bundet i virksomheden. Balancesum pr. ansat i t.kr Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Balancesummen pr. ansat er på niveau med 2012 for alle grupper i analysen på nær gruppen af virksomheder med over 100 ansatte. De mindste virksomheder har i analyseperioden, bortset fra i 2011, haft de største balancesummer pr. ansat, hvilket primært skyldes, at den gennemsnitlige investering i anlægsaktiver er større for disse virksomheder. Balancesummen er for gruppen af virksomheder med over 100 ansatte steget med 6% fra 447 t.kr. pr. ansat i 2012 til 472 t.kr. pr. ansat i For de øvrige grupper er balancesummen stort set uændret. Analyse af installationsbranchen 19

20 Soliditet Nøgletallet "soliditetsgraden" er udtryk for egenkapitalen i forhold til balancesummen og viser dermed, hvor solide virksomhederne er. Nedenfor fremgår dels den gennemsnitlige soliditetsgrad og dels soliditetsgraden for de enkelte grupper. 36% Soliditetsgrad 34% 32% 30% 28% 26% Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Gennemsnit Den gennemsnitlige soliditetsgrad i installationsbranchen er steget 2%-point i 2013 sammenlignet med i Soliditeten er steget i alle grupperne. Den gennemsnitlige soliditetsgrad for 2013 er steget med 2%-point i forhold til i 2012 og udgør nu 33%. Alle grupper har realiseret fremgang i soliditetsgraden, men størst er fremgangen i de 2 grupper med de største virksomheder. Både gruppen af virksomhederne med ansatte og gruppen med over 100 ansatte er således steget 4%-point. Såfremt virksomhederne ønsker at få stillet kredit til rådighed fra et pengeinstitut, er soliditetsgraden et af de væsentlige parametre i kreditvurderingen. Finanstilsynets holdning er, at en soliditetsgrad på over 20%, i sammenhæng med en række øvrige faktorer, vil kunne klassificere en virksomhed som en utvivlsom god debitor. Branchens forholdsvis konstante gennemsnitlige soliditetsgrad på omkring 33% indikerer derfor, at branchen er fornuftigt kapitaliseret. Dette understreges ligeledes af, at branchen også har været tilstrækkeligt kapitaliseret til at bibeholde den fornuftige soliditet gennem de magre år i Selvom den gennemsnitlige soliditet er høj, har 23% af installationsvirksomhederne dog en soliditetsgrad på under 15%, og 6% af virksomheder har negativ egenkapital. 20 Analyse af installationsbranchen

21 Likviditetsgrad Virksomhedernes evne til at kunne modstå uventede forhold kan ligeledes udtrykkes med nøgletallet "likviditetsgraden", som er forholdet mellem omsætningsaktiver og kortfristede gældsforpligtelser. Likviditetsgrad 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 Andel af virksomheder med likviditetsgrad under 1 Gennemsnitlig likviditetsgrad 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Den gennemsnitlige likviditetsgrad er steget fra 1,31 i 2012 til 1,37 i Som det fremgår af grafen ovenfor, har 19% af virksomhederne i branchen en likviditetsgrad på under 1. Disse virksomheder har således højere kortfristede gældsforpligtelser end aktiver, som umiddelbart kan omsættes (tilgodehavender, varelager mv.). Disse virksomheder bør have stor fokus på likviditet og mulighederne for at forbedre forholdet mellem kortfristede aktiver og forpligtelser. Andel af virksomheder med likviditetsgrad under 1 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Gennemsnit I gennemsnit er andelen af virksomheder med en likviditetsgrad på under 1 i 2013 uændret i forhold til i Gennemsnittet dækker dog over væsentlige forskydninger imellem grupperne. Andelen af virksomheder med en likviditetsgrad under 1 er i branchen som gennemsnit på niveau med i Andelen med en likviditetsgrad under 1 er faldet markant i gruppen af virksomheder med over 100 ansatte fra 32% i 2012 til 16% i Andelen er stigende i grupperne af virksomheder med ansatte og ansatte. Andelen af virksomheder med en likviditetsgrad under 1 har i hele analyseperioden været lavest i gruppen af virksomheder med ansatte og er nu igen størst i gruppen med 5-10 ansatte. Analyse af installationsbranchen 21

September 2013. Analyse af installationsbranchen.

September 2013. Analyse af installationsbranchen. September 2013 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 6 12 15 21 23 28 30 32 39 40 41 42 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet Afkast af investeret kapital

Læs mere

Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 7 13 17 23 25 32 34 36 37 38 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet

Læs mere

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6 Andel

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Indledning Deloittes markedsgruppe for Real Estate præsenterer for 2. gang en analyse af den økonomiske udvikling i sikkerhedsbranchen. Formålet med

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion Indholdsfortegnelse Indledning Regnskabsanalyse - Rentabilitetsanalyse - Indtjeningsanalyse - Kapitaltilpasningsanalyse - Likviditetsanalyse o Soliditet o Likviditet Konklusion Indledning Den 3årige regnskabsanalyse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

regnskabsanalyse / gartnerier

regnskabsanalyse / gartnerier 2012 regnskabsanalyse / gartnerier PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 28. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser det næststørste overskud

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Definitioner på regnskabs- og nøgletal

Definitioner på regnskabs- og nøgletal Definitioner på regnskabs- og nøgletal Februar 2012 Experian and the marks used herein are service marks or registered trademarks of Experian Limited. Other product and company names mentioned herein may

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008

Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008 Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008 1 Definition af en risiko Enhver udvikling, som helt eller delvist vil kunne afholde en virksomhed fra at nå de strategiske målsætninger. Proaktiv Enhver

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk.

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk. KAPITEL 11 Regnskabsanalyse Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivers omsætningshastighed Dækningsgrad Faste omk. Samlede aktiver mix i salg variable omk. pr. enhed salgs pris pr. enhed indextal anlægsaktiver

Læs mere

Cash & Working Capital Management August 2013. Arbejdskapital Et spørgsmål til 97 mia. kr.

Cash & Working Capital Management August 2013. Arbejdskapital Et spørgsmål til 97 mia. kr. Cash & Working Capital Management August 213 Et spørgsmål til 97 mia. kr. Indhold 3 4 97 mia. kr. kan frigøres Udviklingen i arbejdskapital følger selskabernes aktivitetsniveau 5 Potentiale på 97 mia.

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

regnskabsanalyse / gartnerier

regnskabsanalyse / gartnerier regnskabsanalyse / gartnerier 2013 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 29. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser det største underskud nogensinde.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER

REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER 2014 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 30. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser et overskud og analysen

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Lange svartider? Test af internetforbindelse

Lange svartider? Test af internetforbindelse Lange svartider? Test af internetforbindelse Reaktionstid ved brug af ectrl Når du benytter ectrl, er du afhængig af din internetforbindelse for at kunne kommunikere med ectrl. I den forbindelse er der

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Regnskabsmæssige topics

Regnskabsmæssige topics Regnskabsmæssige topics Børsen den 21. februar 2013 Ved Thomas Hjortkjær Petersen statsautoriseret revisor, partner Agenda for indlæg 1. Udviklingen i branchen 2. Det individuelle solvensbehov 3. Ny regnskabsbekendtgørelse

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30.

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen Copenhagen Street

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Oktober 2013. Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskolers økonomi 2012.

Oktober 2013. Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskolers økonomi 2012. Oktober 2013 Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskolers økonomi. Indhold 3 5 1. Forord og resume 2. Økonomisk oversigt 5 2.1. Elevtal 6 2.2. Overskud og overskudsgrader 13 2.3. Skolernes investeringer og

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt 2009

Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt 2009 Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt 2009 December 2009 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 Forventninger til fremtiden og vores generelle anbefalinger 4 2 Internationale tendenser

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Vejledning økonomisk tilsyn

Vejledning økonomisk tilsyn Vejledning økonomisk tilsyn Denne vejledning skal ses som en uddybende gennemgang af en del af de aspekter, som kan indgå i vurderingen af en rejseudbyders økonomi. Hvis I kun har brug for en overordnet

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit December 2013 Analyse af restaurationsbranchen Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

ectrl Modtagelse af elektroniske

ectrl Modtagelse af elektroniske ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer. ectrl vejledning 1 ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer Modtagelse af elektroniske fakturaer OBS: Dette dokument opdateres løbende med nye funktioner efterhånden

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

regnskabsanalyse 2009 / gartnerier

regnskabsanalyse 2009 / gartnerier regnskabsanalyse 2009 / gartnerier PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 25. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier viser en klar tendens til en vending

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider

virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider DANSK ERHVERV Indhold 03 Relationen til banken under ændrede kreditvilkår 07 Hvis likviditeten strammer for alvor 07 Sikkerhedsstillelse

Læs mere

Økonomisk analyse af Sydvestjyllands største virksomheder. November 2014

Økonomisk analyse af Sydvestjyllands største virksomheder. November 2014 Økonomisk analyse af Sydvestjyllands største virksomheder November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 12 1 18 19 25 26 27 Indledning Kommentar Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Likviditet Soliditetsgrad

Læs mere

Copenhagen Floorball Club CVR-nr. 29458464. Årsregnskab 2013

Copenhagen Floorball Club CVR-nr. 29458464. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Copenhagen Floorball Club CVR-nr.

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere