Task force om at skabe ved at dele. Indstilling til bestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Task force om at skabe ved at dele. Indstilling til bestyrelsen"

Transkript

1 Task force om at skabe ved at dele Indstilling til bestyrelsen Endnu er deleøkonomien blot en tilbygning til den traditionelle økonomi. Men den rummer kimen til en revolution, der kan vende op og ned på vores økonomi og opfattelse af fællesskab. Citat fra bogen Skal vi dele? af Claus Skytte. Baggrund Task forcen blev nedsat på baggrund af repræsentantskabets arbejde i juni 2014 med det formål at få formuleret forslag til konkrete indsatser, der viser, at arkitekterne bruger deres viden og indsigt til at skabe ved at dele, at fremme nye fællesskaber gennem arkitektur, planlægning og design. Det er nødvendigt at tænke anderledes, at tænke i optimering af ressourcerne og i at udnytte de eksisterende ressourcer bl.a. ved at finde nye metoder til at genbruge materialer, at finde frem til den ekstra kapacitet der findes rundt omkring og udvikle fællesskaber, der kan medvirke til at finde og udnytte de nye muligheder. Arkitekternes indsigt og viden om materialer og adfærdsmønstre kan gøre en væsentlig forskel. Ritt Bjerregaard, som var inviteret til at tale på Repræsentantskabsmødet i juni 2014 sagde: Der er en forandring på vej. Det spirer derude, og I kan som stand gå forrest og vise, hvordan det skal gøres. Det handler om hvad arkitekter kan gøre for at tage del i deleøkonomien og hvordan? Deleøkonomien eller den cirkulære økonomi, er en megatrend. Delebaserede virksomhedsformer begynder at vinde mere og mere terræn inden for en bred vifte af forretningsområder. AirBNB med den systematiserede udveksling af private hjem og Uber, som faciliterer privat taxakørsel, er på ganske kort tid blevet store globale spillere og udfordrer de etablerede markedsformer. Afsættet for deleøkonomien som tendens er tæt forbundet med finanskrise og den stadigt tiltagende ressourcemangel. Det er nødvendigt at tænke anderledes, at tænke i optimering af ressourcerne og i at udnytte de eksisterende ressourcer bl.a. ved at finde nye metoder til at genbruge materialer, at finde frem til den ekstra kapacitet der findes rundt omkring og udvikle fællesskaber, der kan udnytte de nye muligheder. Her må arkitekter kunne spille en rolle, og derfor var formålet med Task Forcen at få formuleret en række forslag til konkrete indsatser, der viser, hvordan arkitekter kan indtænke og videreudvikle - disse nye økonomiske strukturer inden for bygningskunst, planlægning og design af processer. Den opgave har imidlertid vist sig at være vanskelig at løse på så kort tid, som Task Forcen har haft til rådighed. Spørgsmålet er stort og vidtrækkende, og derfor bløder vi i denne indstilling Task Forcens opgaveformulering lidt op og lader i stedet 2015 blive den vej, der må tilbagelægges for at finde svarene. Tidsplanen nederst i dokumentet skal i samme ånd læses med tryk på tentativ. Begrebsafklaring: Hvad mener vi, når vi siger deling? Vi læner os op ad den definition af deleøkonomi, som forfatteren Claus Skytte stiller op i sin bog Skal vi dele? Her lægger han tre stadier oven i beskrivelsen af den traditionelle lineære økonomis 7 faser:

2 Research Innovation Finansiering Produktion Distribution Handel Forbrug Forbrugsoptimering Deling - Genbrug Ikke fordi de indledende faser som innovation og research er uvæsentlige, men det er i de tre sidste stadier, markeret med fed, deleøkonomiens kernepotentiale ligger. Det er også her, vi ser, at arkitekternes indsigt og viden om materialer og adfærdsmønstre kan gøre en væsentlig forskel. Det handler om at planlægge og designe bygninger, produkter og ting, så materialerne i dem ikke taber værdi, men kan bruges igen og igen. Der skal tænkes i holdbarhed, i genanvendelse og i affaldshåndtering, og der skal tænkes i, hvordan vi kan skabe muligheder for gøre det lettere at låne, bytte og leje hinandens fysiske ejendele. Eksisterende fælleskaber skal udfordres for, at der kan skabes nye fællesskaber, nye markedspladser, der igen kan medvirke til at opnå det overordnede mål om at reducere forbruget af vores sparsomme ressourcer og give flere mennesker mulighed for at deltage i forskellige former for fællesskaber. Når vi siger deling, mener vi ikke, at arkitekter skal stille deres arbejdskraft gratis til rådighed. Men der kan være et innovativt potentiale i at involvere sig i flere led af processerne og samarbejde på tværs med andre typer af samarbejdspartnere. Task forcen har bestået af: Søren Rasmussen, ONV arkitekter Ellen Kathrine Hansen, AAU Cph-afdeling for arkitektur og medieteknologi Espen Lunde Nielsen, PhD Stipendiat, AAA Jeannette Frisk, arki_lab Laura Juvik, Albertslund Kommune Louise Heebøll, IntraCity Suzanne Eben Ditlevsen, LandLabDK Task forcens medlemmer mødtes på Skovshoved Hotel den 21. og 22. november Task forcens arbejde indledtes med et inspirationsindlæg fra Søren Riis, filosof, lektor på RUC og medstifter af GoMore om konceptet bag GoMore. Igennem GoMore kan man udleje ledige pladser i sin bil eller man kan låne hele bilen. Ideen bag er at man dermed udnytter den ekstra kapacitet, som man har på turen fra fx Aalborg til Sønderborg ved at have 3-4 passagerer med eller udnytter det faktum, at bilerne står stille i 96% (!) af tiden. Det har været meget vanskeligt at få det til at fungere bl.a. på grund af forsikringsselskabernes træghed og ulyst til at nytænke betingelser. Det samme gælder skattevæsenet. Sommerhusudlejningsreglerne blev brugt som model, så der nu gælder de samme skatteregler, dvs. at man må tjene skattefrit ved udlejning. GoMore får 9% af hver transaktion, og det er blevet en ganske god forretning for dem. Der er meget, der kan sættes i spil ud fra dette koncept boremaskiner, kælderværelser, campingvognen osv. Deling skal tænkes ind i infrastrukturen, når man planlægger, men det er vigtigt at lovgivningen kan indrettes tilsvarende, så det er muligt at komme videre med disse koncepter. Det kan skabe nye jobs, men det kan også udfordre eksisterende jobs og brancher. Taxachaufførerne protesterer mod Uber, som er privat taxakørsel, og hotelejerne protesterer mod Airbnb, som er privat udlejning af boliger.

3 Regeringerne er tilbøjelige til at støtte de etablerede og forsøger at stoppe det, fordi det giver færre penge i statskassen og juraen kan være indviklet. Det er naturligvis heller ikke helt uproblematisk f.eks. er det spørgsmålet om Airbnb i virkeligheden optrapper rejseaktiviteterne, så vi bruger mere CO2 ved flytransport, fordi overnatningsudgifterne er blevet så lave. De nye digitale muligheder gør det imidlertid nemmere og nemmere at udvikle nye løsninger for at dele viden, boliger, biler, musik osv. gennem en hurtig elektronisk form for match making mellem udbud og efterspørgsel. Deleøkonomien breder sig, hvor det er muligt og er helt klart kommet for at blive, fordi det er svært at slå ideer, der gør livet lettere og billigere, ihjel. Det kan også føre til nye fællesskaber f.eks. i nye forbrugerfællesskaber, sociale fællesskaber man skal ikke underkende at det at køre med en fremmed, låne en boremaskine kan give mulighed for interaktion som folk gerne vil have og måske oven i købet har savnet. Det er klart, at de nye digitale muligheder gør det meget nemmere at komme i kontakt med hinanden og dermed lave en hurtigt elektronisk form for match making mellem udbud og efterspørgsel. Ressourcehensynet kan på den måde gå hånd i hånd med den teknologiske udvikling. På samme måde vil den cirkulære økonomi også kræve en ændret måde at se på økonomisk vækst på for hvad kan bedst betale sig og hvordan beskatter vi det? Task forcen blev betjent af daværende direktør Jane Sandberg samt leder af Politik & Analyse Annette Blegvad. Det anbefales, at aktiviteterne løbende måles og evalueres, og at der finder en evaluering sted i 2015, 2016 og Det anbefales, at task forcens medlemmer fortsat tilknyttes aktiviteterne i et digitalt netværk, hvor også andre interesserede MAAere inviteres med ind. Task Forcens opgave jvf kommissorium, var, at: Sikre at arkitekternes syn og holdning kunne blive hørt i forhold til politikudvikling og i forhold til den løbende debat. Forslag: Et arkitektonisk manifest Udviklingen af et arkitektonisk manifest vil kunne være grobund for flere af de øvrige initiativer. Det er vigtigt at understrege, at manifestet ikke skal opfattes som (endnu) et regelsæt. Det skal fungere som kommunikativt redskab til internt at sætte gang i en grundig diskussion om, hvilke værdier vi som stand mener bør være fremtrædende som arkitektonisk modsvar til de aktuelle udfordringer. Og eksternt som led i den kontinuerlige stræben på at få medier og politikere til at interessere sig mere for arkitektur. Arbejdstitlen er Bedre Byggeskik version 2,0, og således refererer manifestet til en bevægelse og en tid, hvor det i høj grad lykkedes at sætte arkitekturen og særligt den bygningstekniske kvalitet på dagsordenen. Samtidig peger det, som navnet antyder, fremad mod en åbenhed for nye metoder og materialer, som er nødvendige, hvis det skal lykkes at redefinere arkitektens rolle i en cirkulær økonomi. Sekretariatet kommer naturligvis til at holde tov på processen, men vi forestiller os løbende at inddrage lokalafdelingerne, eventuelt gennem en række målrettede workshops. Udviklingsprocessen kulminerer ved MAA-konferencen den 6. november, hvorefter manifestet gerne skulle være klar til at blive præsenteret, og til at

4 blive brugt som grundlag for den idekonkurrence, der beskrives nedenfor. Her er et par forslag til temaer, som manifestet kan indeholde: (1) At demonstrere, at det er muligt at genanvende materialerne og designe bygninger, så de er lette at skille ad, og at materialerne kan bruges igen. (2) At komme med ideer til, hvordan man kan lave fysiske rammer, der gør det let at lave fælleskaber om jorden, bilerne, cyklerne, haveredskaberne mv. Udvikle en plan, der resulterer i at temaet kan synliggøres i de 7 lokalafdelinger Formålet er at synliggøre vigtigheden af sharing og cirkulær økonomi gennem projekter, der rækker ud over det klassiske gå-hjem-møde, og som kan gavne lokalmiljøet så vidt muligt. Det er endvidere et mål, at skabe debat i lokale medier om, hvordan arkitekters metoder/faglighed i samspil med andre kan fremme sharing. Forslag: Visionsmiddage i lokalafdelingerne Såfremt der er interesse for det i lokalafdelingerne, vil vi opfordre til at arrangere en række visionsmiddage. Inspirationen kommer fra projektet Det fælles bedste, der faciliterer samtalemiddage, hvor alle og enhver kan melde sig som enten vært eller gæst til en middag. Så udstikker Det fælles bedste en række samtaleemner inden for et bestemt tema og samler op, når middagene er afholdt. På samme vis vil sekretariatet formulere en ramme for, hvordan arkitekter i lokalafdelingerne kan afholde visionsmiddage. Det er tanken, at der skal inviteres bredt, og at også ikkearkitekter kan deltage. Middagene kunne afholdes enten privat hos MAAere eller som running dinners, hvor rammen er et sted kollektivhuse eller lignende der på særlig vis eksemplificerer fokusområdet. Opsamlingen på middagene indgår i den database på arkitektforeningen.dk, som uddybes i afsnittet nedenfor. Give forslag til en virkelig visionær idekonkurrence, der kan få de gode ideer frem Forslag: Konkurrence om ny brug af fællesarealer I tråd med vægtningen i Claus Skyttes opdeling af den cirkulære økonomi, foreslår vi en konkurrence der fokuserer på at omformulere det i forvejen eksisterende og dermed give det ny værdi. Konkurrencen går på at redefinere de grønne områder og byrum, som ligger i forbindelse med boligbebyggelser og i særdeleshed parcelhuskvarterer i dag. Fællesskab synes at være i høj kurs hos boligkøbere og -lejere, så hvordan kan man gennem en mere fællesskabsorienteret tilgang til de velfriserede og (måske af samme grund?) ofte ubenyttede rum mellem husene bidrage til øget mangfoldighed, både socialt og miljømæssigt, og derigennem tilføre området en højere værdi? Kan man ligefrem opfordre til så radikale løsninger som deling på tværs af matrikelskel? Altså, at vi giver lidt af vores private haver for at få del i fællesskabets værdi? Hvilke lovgivningsmæssige barrierer vil der være? Sideløbende med konkurrencen følges op med en politisk indsats for at påvirke beslutningstagerne til at skabe grundlag for, at flere fællesarealer kan etableres i boligbebyggelser og parcelhuskvarterer. Give forslag til samarbejdspartnere Task forcen anerkender, at arkitektfaget skal blive bedre til at inddrage andre fagligheder og faget skaber værdi ved at dele sin viden. Derfor anbefaler task forcen, at foreningen arbejder for at skabe grobund for brede, tværfaglige samarbejder. Ved at bruge de nye medier kan der arbejdes med nye

5 kommunikationsformer så som speeddating/matchmaking/matchmapping/ crowd creation. Task forcen anbefaler følgende konkrete samarbejdspartnere: Borgmestre og tekniske direktører Ministeriet for By, bolig og landdistrikter ifm det årlige borgmestermøde Kulturministeriet ifm. arkitekturpris Biblioteker Ældresagen de ældre ønsker andre former for fællesskaber Koble studerende med initiativer som fx Præstø Madmarked, hvor der er behov for at få tænkt over de fysiske omgivelser Task forcen anbefaler følgende som ambassadører for temaet: Landsbylaugene borgerforeningerne består af ildsjæle Claus Meyer Anders Agger Poul Markussen chef for Agendacenter, Albertslund Niels Carsten Bluhme, teknisk direktør, Albertslund Varbergparken eksemplet med pasning af udearealerne Asp Skolekøkken - skoleinspektør Cowi og Rambøll har ansat antropologer og sociologer Lacatonne / Vasalle Bjørn Nørgaard Tor Nørretranders Søren Hermansen, Samsø Energi Akademi Arkitema har en afdeling Ole Møller NærHeden i Hedehusene Tankefuld i Svendborg Give forslag til forskningsfelter, der kunne bidrage til at fremme de tværfaglige kompetencer internt i faget Task forcen nåede ikke at formulere konkrete forskningsfelter Påpege konkrete paradokser som kan bruges i det løbende politiske arbejde - Skattelovgivningen task forcen anbefaler, at foreningen arbejder politisk for at gøre det klart, at der skal laves skattelovgivning, hvor deling er et økonomisk incitament - Lånefinansiering ift. udkantsområder task forcen anbefaler, at foreningen arbejder politisk for at sætte fokus på, at lånefinansieringen i udkantsområder i dag er en barriere for udviklingen af udkantsområder. Task forcen er af den opfattelse, at der er et stort potentiale i netop deleøkonomi i udkantsområder. Hvis dette potentiale skal forløses, vil det kræve, at mulighederne for finansiering udvides. - De borgerstyrede budgetter task forcen anbefaler, at foreningen arbejder politisk for at påvirke budgetforhandlingerne i foråret til fordel for at udvikle det store samskabelsesfelt, hvor arkitekterne kan yde et væsentligt bidrag ved at anerkende og udnytte potentialet i borgerinddragelsen og være bindeleddet mellem de offentlige

6 myndigheder og civilsamfundet. I forbindelse med udviklingen af et område skaber arkitekten på baggrund af en grundig kortlægning nogle lokaltspecifikke spilleregler, som kan bruges for at borgere og myndigheder skaber en fælles løsning. Give forslag til udfoldningen af emnet på Arkitekturens Dag 2015 Task forcen foreslår en konkurrence a la byg det op, hvor borgere sender ideer ind og arkitekter vælger de bedste ud. Vinderne kan evt. afsløres på MAA konferencen. Task forcen anbefaler, at foreningen på Arkitekturens Dag den 1. oktober iværksætter et projekt lån en arkitekt, hvor borgere gratis kan låne en arkitekt, hvis rolle det er at være facilitator jf. task forcens ambition om at vise arkitekten som fødselshjælper for borgerinddragelse. Task forcen foreslår også, at foreningen opfordrer alle MAAére til at agere match-makers på Arkitekturens Dag for i handling at vise, hvordan arkitektfagligheden kan bygge bro og skabe merværdi ved Task forcen foreslår endvidere at kopiere ideen på sitet deljorden.dk og udvikle delrum.dk, hvor arkitekterne kunne komme med anbefalinger af og forslag til gode og upåagtede rum. Sitet kunne tilsvarende bruges til gensidig inspiration. Task forcen forslår også Urban akupunktur - pop up-arkitektur. En nedslidt park eller en plads i byen, som egentlig fortjener bedre, men ingen gider bruge. Pludselig dukker en gruppe arkitektstuderende op med rygsækken fuld af limpistoler, merskum og maskinpap og begynder at bygge modeller. Det trækker nysgerrige folk til, måske særligt børn, og pludselig flyder ideerne til, hvordan byrummet kunne bruges bedre. Det er pop-uparkitektur, som kunne skabes i byer rundt om i landet på Arkitekturens Dag. Den urbane akupunktur er mere målrettede helbredende aktiviteter, som fx kunne finde sted i triste rundkørsler (med inspiration fra de svenske rundkørselshunde), der trænger til et facelift. Små og billige, men stærkt opmærksomhedsvækkende nålestiksmanøvrer. Kan vi samle 100 på Arkitekturens Dag? Sekretariatet udvikler en How to do-guide for begge initiativer. Endelig foreslår Task Forcen: 'Vær arkitekt for en dag' henvendt til folkeskoleelever. Hvorfor ikke bruge 1. oktober på at lege arkitekt for en dag? Med afsæt i DACs eksisterende undervisningsmateriale, som Arkitektforeningen har været med til at udvikle, udarbejder vi en inspirationspakke til folkeskolelærere, som ønsker at lade deres elever prøver kræfter med, hvad det vil sige at arbejde som arkitekt. Inspirationsmaterialet skal blandt andet inspirere børn og unge til at give bud på 'deling'-projekter og ad den vej få en forståelse af, hvorfor emnet er vigtigt. Initiativet kunne samtidig være en mulighed for at bringe nogle af de MAAere i spil, som har deltaget i Arkitektforeningens kursus om Arkitektur i Folkeskolen. Give forslag til emner/titler/oplægsholdere til årskonference den 6. november 2015 Emily Pilloton teaching design for change Michael Porter social progress index TED talk opfinder er arkitekt!

7 Hotel Fogo Island i New Foundland, canadisk arkitekt bosat i Bergen Claus Meyer at skabe ved at dele Tag Tomat Mads Lauritzen / Præstø Madmarked / Byhøst m.fl. Ron Finley guerilla gardener kriminelle bliver skolet i at dyrke grøntsager Play Lab plus pool i NYC Frank Tonkiss sociolog cities by design Mette Langes moving schools Tim Schmidt Eden Project Jeremy Rifkin The Zero Marginal Cost Society Alejandro Arvena (chilensk arkitekt der bygger selvbyg almene boliger) Boyan Slat (17-årig hollandsk dreng) The Ocean Clean Up Landshare (UK projekt) deljorden.dk Shin Egashira (jap.ark. i London) Francis Keré Kommunikation Morgenklog om arkitekter og deleøkonomi Arkitektforeningen afvikler mindst én og allerhelst to Morgenklog om arkitekter og deleøkonomi. Den første i løbet af april, hvor Peter Hesseldahl, stifter af projektet WeEconomy, tidligere miljøminister Ida Auken og manden bag TagTomat, arkitekt Mads Lauritzen sidder i panelet. Ambitionen er at følge op med endnu en Morgenklog i efteråret, hvor flere af svarene på, hvordan arkitekter kan spille en rolle i deleøkonomien, har vist sig. Kronik om arkitektur og deling Gennem workshops med lokalafdelinger, tema om deling på årsmøder, morgenklog og løbende opsamling på delingstemaet samles brændstof til at sende en kronik til udgivelse i et af de større dagblade. Kronikken kan evt. skrives i fællesskab mellem direktør eller formand i Arkitektforeningen og en håndplukket håndfuld af de mest indflydelsesrige stemmer i dansk arkitektur. Vi forestiller os, at kronikken bringes i forlængelse af MAAkonferencen (og dermed præsenterer manifestet). Lokalafdelingerne publicerer indlæg i lokalpressen Ganske som ved tidligere fokusområder udarbejder sekretariatets kommunikationsafdeling en vejledning til, hvordan et godt debatindlæg om deling skrues sammen, og hvordan det bedst sælges ind til de lokale medier. I samarbejde med lokalafdelingerne finder vi de gode historier og input og bistår hvis nødvendigt med at redigere. Denne proces er allerede sat i gang i forbindelse med Årsmøderne og som forberedelse til det kommende Folketingsvalg. Database med gode eksempler En samling af gode cases, links, historier og eksempler er oprettet på arkitektforeningen.dk og udvides i løbet af året. Den kan bruges som reference for lokalafdelinger, når de skal kommunikere om eller lave arrangementer i forbindelse med årets tema.

8 Tentativ tidsplan Marts-november April Maj-december Juni Juli August September Oktober November December Januar 16 Udvikling af manifest Bedre Byggeskik 2.0 Morgenklog om arkitektur og deling Indlæg om deling fra lokalafdelinger i Lokalpressen Visionsmiddage hos MAAere i lokalafdelingerne Morgenklog om arkitektur og deling Arkitekturens Dag MAA konferencen, kronik om deling og arkitektur Forberedelse af konkurrence Lancering af konkurrence

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

VISION - en bæredygtig fremtid

VISION - en bæredygtig fremtid DNA & VISION MANIFEST KPH er ikke bare et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er et møde mellem forskellige brancher med en fælles vision. En vision om en bæredygtig

Læs mere

GG strategi 17. august Forord

GG strategi 17. august Forord GG strategi 17. august 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og

Læs mere

Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker.

Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker. Bilag 8 Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker. 1. Aarhus fremlægger output fra rum 1 med udgangspunkt

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EUROPAN 12 EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk SEKRETARIATETET FOR EUROPAN

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Kommunikationsplan for lancering af debatoplægget Kommune forfra Aarhus gentænker velfærden

Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Kommunikationsplan for lancering af debatoplægget Kommune forfra Aarhus gentænker velfærden Notat Side 1 af 6 Til Til Kopi til Magistraten Drøftelse Kommunikationsplan for lancering af debatoplægget Kommune forfra Aarhus gentænker velfærden I forlængelse af drøftelsen af debatoplægget Kommune

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Holdningspapir om deleøkonomi

Holdningspapir om deleøkonomi Holdningspapir om deleøkonomi Det handler om mennesker Holdningspapiret er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 21.05.2016. Holdningspapir om deleøkonomi Perspektivet Deleøkonomien frembyder et

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

MAGIEN KOMMER, NÅR VI MIXER EN NY DAGSORDEN I SAMFUNDET OM DIGITALISERING OG DEN FJERDE INDUSTRIELLE REVOLUTION MAJ 2017

MAGIEN KOMMER, NÅR VI MIXER EN NY DAGSORDEN I SAMFUNDET OM DIGITALISERING OG DEN FJERDE INDUSTRIELLE REVOLUTION MAJ 2017 MAGIEN KOMMER, NÅR VI MIXER Derfor kombinerer altid faglig indsigt i kundernes verden med skarpe kommunikationskompetencer. Det kalder vi dobbeltkompetencer. EN NY DAGSORDEN I SAMFUNDET OM DIGITALISERING

Læs mere

Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse

Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse Oplæg 2 til konference 13. september om Matematikkens Dag Louise Skjødsholm, Sociolog Penge- og Pensionspanelets

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Folkeoplysning & foreningernes rolle

Folkeoplysning & foreningernes rolle Anbefalinger fra Kultur Danmark arbejdsgruppen om 01.10.2013 Folkeoplysning & foreningernes rolle Resume: Arbejdsgruppen finder, at der er et stort potentiale i at styrke samarbejdet mellem de folkeoplysende

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Denne strategi gælder indtil 2018, hvor DIEH kan fejre sit 10 års jubilæum. DIEHs kerneopgave og værdi Visionen

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder.

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 461 Offentligt Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Lad mig indlede med

Læs mere

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION Team Livets By: LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION -PROJEKT FOR FASE 2 AF KØGE KYST KONKURRENCEN PROCESBESKRIVELSE Vores overordnede fokus for arbejdet i projektkonkurrencens fase 2 er at styrke, kvalificere

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Medborgerskabsudvalget anbefaler, at byrådet beslutter at videreføre medborgerskabsudvalgets arbejde, som det er beskrevet i denne indstilling.

Medborgerskabsudvalget anbefaler, at byrådet beslutter at videreføre medborgerskabsudvalgets arbejde, som det er beskrevet i denne indstilling. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. januar 2016 Medborgerskab Medborgerskabsudvalget anbefaler, at byrådet beslutter at videreføre medborgerskabsudvalgets arbejde,

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Frivillighedsrapport. Udvalg for Frivillighed, Foreningsliv og Civilsamfund

Frivillighedsrapport. Udvalg for Frivillighed, Foreningsliv og Civilsamfund Frivillighedsrapport Udvalg for Frivillighed, Foreningsliv og Civilsamfund Frivillighedsrapport 17 stk. 4 Udvalg for Frivillighed, Foreningsliv og Civilsamfund Forord - Læsevejledning Umiddelbart ved alle,

Læs mere

De næste tre år arrangerer vi tre store kulturprojekter for og med unge mellem 13 og 20 år

De næste tre år arrangerer vi tre store kulturprojekter for og med unge mellem 13 og 20 år Hygge Factory er en non profit organisation, der laver kunst og kulturprojekter med unge i København. Vi tager unge seriøst som aktive kulturskabere, og udfordrer deres kreative potentialer igennem procesog

Læs mere

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING Arkitektur skaber rum for vækst Arkitektur. Er det ikke noget med operahuse, rådhuse og dyre enfamilieshuse? Jo. Men arkitektur er i særdeleshed også vækst. Derfor

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?.

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?. Rammepapir februar 2015 om grundlag, elementer, organisation og økonomi: Miljøstrategisk Årsmøde: På vej mod et mere bæredygtigt Danmark? Grundlag Baggrund for initiativet I 2014 blev der taget initiativ

Læs mere

PARTNERSKABER. DemokraCity TM. Aarhus Universitet Professor Gert Tinggard. Arkitektskolen Aarhus Studio DemokraCity TM

PARTNERSKABER. DemokraCity TM. Aarhus Universitet Professor Gert Tinggard. Arkitektskolen Aarhus Studio DemokraCity TM PROGRAM DemokaCity TM Tredje generations byudvikling Demokratiets udfordringer Projekt DemokraCity Aarhus Relationer, Netværk og Social Kapital Netværk og relationer i DemokraCity Aarhus Opsamling PARTNERSKABER

Læs mere

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund:

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund: Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C Baggrund: Albertslund 14. marts 2011 Vi har i forbindelse med arbejdet i Plan C og partnerkredsens deltagelse i idégenerering

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune

Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune COWI December 2013 1 Eller. VIDENSBY I BILLEDER Hvordan L.T. kommune, uddannelsesinstitutionerne og virksomheder i Lyngby-Taarbæk blev enige om en fælles vej

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening d. 27. november 2017 kl , KU, lokale

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening d. 27. november 2017 kl , KU, lokale Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening d. 27. november 2017 kl. 17-19, KU, lokale 16.1.62 Til stede: Lene El Mongy, Kirsten Meyer, Emma Steffensen Bach, Alberte Alsø Dokkedal, Elisabeth Hultcrantz,

Læs mere

UNDERSTØT BORGERNES INITIATIV

UNDERSTØT BORGERNES INITIATIV UNDERSTØT BORGERNES INITIATIV Holbæk Kommune vil være borgernes samarbejdspartner, fordi samarbejde styrker både medborgerskab, fælleskab og skaber bedre løsninger og dermed en bedre kommune. Vi skal

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Energirenovering for lejere Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Program 12:00 Let frokost 12:30 Introduktion til handlingsplanen og projektet, herunder resultatet af kickoffseminar

Læs mere

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017 INVITATION Medlemsmøde INNOVATION OG SAMARBEJDE - ØGET EKSPORT RINGE, 22. NOVEMBER 2017 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til efterårets medlemsmøde den 22.

Læs mere

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013. For referat: Dorthe G.

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013. For referat: Dorthe G. Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Fremtidens. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Fremtidens. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fremtidens Fremtidens Åben Skole fra skoleåret 2017/2018 Hvorfor Ønske om at fremtidssikre Åben Skole (strategisk og finansielt) Ønske om videreudvikling af indsatsen på baggrund af en lang række tilbagemeldinger

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Fælles borger, fælles praksis v/ Anja U. Lindholst Hjerneskadekoordinator i Gribskov kommune VUM superbrugerseminar 7. maj 2014 Program Præsentation

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 1 Fra: sendjs@tdcadsl.dk [mailto:sendjs@tdcadsl.dk] Sendt: 7. februar

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Opsamling på konferencen den 4. april

Opsamling på konferencen den 4. april Kære alle Oven på den gode dag i Vejle den 4. april med både konference og repræsentantskabsmøde vil jeg her i nyhedsbrevet forsøge at samle op på de overordnede aktiviteter i Uddannelsesbenchmark, hvor

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Velkommen til temadagen. Samarbejde om et aktivt udeliv i fritiden fysisk aktivitet og mental sundhed

Velkommen til temadagen. Samarbejde om et aktivt udeliv i fritiden fysisk aktivitet og mental sundhed Velkommen til temadagen Samarbejde om et aktivt udeliv i fritiden fysisk aktivitet og mental sundhed Center for Forebyggelse i praksis er etableret i KL for en 3- årig periode med en bevilling fra Ministeriet

Læs mere

Særudgave september 2015

Særudgave september 2015 Særudgave september 2015 En ny og tidssvarende børne- og ungepolitik sendes i disse dage i høring. Politikken er blevet til i et bredt og inddragende samarbejde på tværs af hele Aarhus Kommune og bysamfundet

Læs mere

En styrket biblioteksforening i en ny Organisation Oplæg til ny struktur

En styrket biblioteksforening i en ny Organisation Oplæg til ny struktur En styrket biblioteksforening i en ny Organisation Oplæg til ny struktur Vedtaget af forretningsudvalget juni 2012 1 Strukturoplæg 2013 For at være en slagkraftig moderne interesseorganisation, er det

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt?

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Kan man tale om at der findes stærke og svage elever? Eller handler det i højere grad om hvordan de undervisningsrammer vi tilbyder eleven er til fordel for

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER FRA PROCES TIL EFFEKT FRA STRUKTUR TIL OPGAVE Kommunaldirektør Gentofte Kommune Frank E. Andersen StyringsAgenda 2015, 8. september Præsentation af Gentofte Kommune 26

Læs mere

Innovativ klimatilpasning med borgere Håndbog i bæredygtig omstilling

Innovativ klimatilpasning med borgere Håndbog i bæredygtig omstilling Innovativ klimatilpasning med borgere Håndbog i bæredygtig omstilling Birgitte Hoffmann Center for Design, Innovation and Sustainable Transitions [www.cdist.dk] Kompleksiteten og udfordringerne i bæredygtig

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING 16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING SKYBRUD OVERSVØMMELSER FÆLLES UDFORDRING MERE FOR PENGENE REKREATIV MERVÆRDI SUND FORNUFT Beslutningstagerkonference og udstillingsåbning

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Evalueringskonference DET GODE LIV I LANDOMRÅDERNE - UDVIKLING AF MOBILE BIBLIOTEKER

Evalueringskonference DET GODE LIV I LANDOMRÅDERNE - UDVIKLING AF MOBILE BIBLIOTEKER Evalueringskonference DET GODE LIV I LANDOMRÅDERNE - UDVIKLING AF MOBILE BIBLIOTEKER Program PROGRAM: Kl. 09.00 Ankomst og morgenkaffe med brød Kl. 09.30 Velkomst v/ Bibliotekschef Bente Kristoffersen,

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere