Flere er sprunget på cyklerne i årets Cykelkommune, Randers

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flere er sprunget på cyklerne i årets Cykelkommune, Randers"

Transkript

1 1

2 Flere er sprunget på cyklerne i årets Cykelkommune, Randers 2013 er et fantastisk cykelår i Randers. I maj måned blev Randers kåret som årets Cykelkommune, fordi det er lykkedes at få flere borgere til at cykle. Tallene i cykleregnskabet fra 2012 viser, at andelen af cykelture er steget med 45 procent på bare tre år. Tallene viser også, at borgerne er blevet mere tilfredse med cykelstierne og fremkommeligheden på stinettet. Det er derfor med stor glæde og stolthed, at jeg kan præsentere cykelregnskabet, hvor du også kan læse om: Randers Kommune vedtog i 2011 en cykel- og stipolitik. Målet var at få flere til at cykle. Det mål er nu forvandlet til flotte resultater efter fire års aktiv indsats. De positive erfaringer skal nu komme endnu flere borgere i Randers Kommune til gavn og vi glæder os til at se endnu flere randrusianere og pendlere på cyklen. Kasper Fuhr Christensen Formand for Miljø- og teknikudvalget Bedre BMI- og kondital som resultat af Randers Cykelbys udlån af elcykler til pendlere. Øget tilfredshed med kommunens vedligeholdelse af cykelstier og cykelbaner. En stigning i andelen af cyklister, som føler sig sikre i trafikken. En stigning i tilfredsheden med omfanget af cykelstier i kommunen. Og ikke mindst: at 73 % af cyklisterne er tilfredse med Randers som Cykelby. 2

3 INDHOLD Forord 2 Randrusianerne cykler mere 4 Tilfredse cyklister i Randers Cykelby 6 Hvad motiverer til at cykle (mere)? 8 19 ambassadører på cykel 9 Dronningborg cykler 10 Cykelfremme i Hornbæk 13 Sammenhæng i sti- og rutenet 14 Sikkerhed og tryghed 16 Ingen undskyldning for ikke at cykle på arbejde 18

4 Randrusianerne cykler mere så de får motion og frisk luft Hvert år undersøger Danmarks Tekniske Universitet, hvilke transportmidler borgerne i Randers bruger til forskellige formål. Resultaterne i 2012 dokumenterer, at der er sket en positiv udvikling i andelen af randrusianere, der bruger cyklen. I 2009 udgjorde cykelture 11 % af alle ture i kommunen. I 2012 er denne andel steget til 16 %. Dette er en stigning på 45 %. I 2009 udgjorde cykelture 18 % af ture under 5 km. I 2012 er cykelandelen af korte ture steget til 26 %. Det er en stigning på 44 %. Modalsplit alle ture 2012 Gang Cykel Bil Kollektiv Modal split alle ture % 4% Cyklisterne vil have motion og frisk luft Randers Cykelby gennemførte i efteråret 2012 en spørgeskemaundersøgelse blandt borgerne om transportvaner og tilfredshed med cykelforhold i kommunen. Her blev cyklisterne blandt andet spurgt om, hvorfor de cykler. 72 % af cyklisterne svarede, at de cykler fordi jeg får motion og frisk luft. Andre topscorere var, fordi cyklen er hurtigere og nemmere (43 %) og jeg kan godt lide friheden ved at cykle (34 %). 1 Summen af svar giver mere end 100 %, da det har været muligt at angive op til tre svarmuligheder. Modalsplit ture < 5 km 2012 Andet Modal Gang split Cykel ture Bil < 5 km Kollektiv 2012 Andet 2% 1% 16% 31% 16% 40% 62% 26% Gang Bil Andet Gang Bil Andet Cykel Kollektiv Cykel Kollektiv 4

5 Randers Cykelby er godt på vej Cykelture udgør i Randers Kommune 26 % af alle ture under 5 km. Men der er stadig et godt stykke vej for at nå op på niveau med førende danske cykelbyer som København, Frederiksberg og Odense, som til sammenligning har en cykelandel på korte ture på mellem %. Men efter få års massiv satsning på at fremme cyklisme i Randers er vi rigtig godt på vej. Flere cyklister = flere cykelparkeringspladser Stigningen i antal af cyklister øger også behovet for cykelparkering i Randers. Derfor er der i kommet 260 nye cykelparkeringspladser i byen. Størstedelen af stativerne er opstillet ved busterminalen, men også biblioteket, gågaden og Jens Otto Kraghs Plads har fået endnu flere cykelparkeringspladser. Herudover er 70 stativer blevet erstattet af nye cykelparkeringspladser ved Randers Bibliotek og Laksetorvet. Flere børn skal gå eller cykle til skole Randers Kommune har en målsætning om, at 60 % af alle skoleelever fra klasse skal gå eller cykle i skole. I efteråret 2012 gik eller cyklede 53 % af eleverne i klasse i skole. Men noget tyder på, at udviklingen går den rette vej. I efteråret 2012 deltog et rekordstort antal elever i den årlige Alle Børn Cykler-kampagne, som Cyklistforbundet arrangerer. Her deltog 2943 elever i modsætning til 1814 elever i

6 y b l e k y C s r e d n i Ra r e t s i l k y c e s d Tilfre 73 % af cyklisterne i undersøgelsen er Cyklisterne i Randers er generelt godt tilfredse med Randers som cykelby. Det tilfredse med forholdene for cyklister. er en markant stigning fra før projektet De er i hvert fald markant mere til- Randers Cykelby blev skudt i gang. Ta- fredse på flere punkter end tidligere år. bellen nedenfor viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen, som er blevet gennemført i hhv. 2009, 2010 og 2012 af Randers Cykelby. 72 % af cyklisterne er tilfredse med omfanget af cykelstier- og cykelbaner. 69 % af cyklisterne er tilfredse med fremkommeligheden på stinettet. Cyklisternes tilfredshed med Mængden af cykelstier Cykelstiernes tilstand Antallet af cykelparkeringspladser Skiltning og rutevejledning Fremkommelighed Kombination af cykel og kollektiv trafik Randers som cykelby

7 Læs mere Om Randers Cykelbys faciliteter for cyklister, som rejser videre med tog, bus eller bil på side 18. Utilfredse cyklister = bedre vedligeholdelse af cykelstier Tilfredshedsundersøgelsen i 2010 vakte kommunens opmærksomhed. Kun 21 % af de adspurgte cyklister var tilfredse med vedligeholdelsen af cykelstier og cykelbaner, og cyklisterne var særligt utilfredse med mangelfuld snerydning af cykelstier og en ujævn og hullet belægning på visse strækninger. Det er ikke godt nok, når man profilerer sig som cykelby. Derfor har kommunen opprioriteret vedligeholdelse af cykelstier og cykelbaner både i forhold til snerydning og ny belægning på udvalgte cykelstier Prioriteringen af vedligeholdelse har allerede efter to år båret frugt, og målsætningen om, at halvdelen af cyklisterne skal være tilfredse med vedligeholdelsen af cykelstier og baner, er næsten opfyldt med 48 % tilfredse cyklister. Det er en markant stigning i tilfredshed fra 21 % til 48 % på 2 år! Hvorfor kombinere cykel med tog og bus? Kun omkring 30 % af cyklisterne er tilfredse med mulighederne for at kombinere cyklen med tog eller bus. Dette er dog ikke udtryk for en utilfredshed med faciliteterne, da 55 % af cyklisterne har svaret ved ikke/ikke relevant. De mange ved ikke/ikke relevant svar viser tydeligt, at få oplever et behov for at kombinere transportmidler og/eller at få cyklister er opmærksomme på fordelene ved at kombinere cyklen med kollektiv trafik. Ved at cykle til toget eller busstoppestedet reduceres transporttiden, og rejsen føles hurtigere og mere effektiv. Og det er netop tid og muligheden for at få motion og frisk luft, som både cyklister og ikke-cyklister peger på kan motivere dem til at cykle (mere). 7

8 Hvad motiverer til at cykle (mere)? 17 % af randrusianerne cykler dagligt, og samlet cykler 46 % af randrusianerne minimum 1 gang om ugen. Hele 35 % cykler sjældnere end 1 gang om måneden eller aldrig. Udfordringen for Randers Cykelby er derfor, hvordan over halvdelen af borgerne kan motiveres til at komme i gang med at cykle og ikke mindst cykle endnu mere. Motion og et sundere liv motiverer Adspurgt svarer 52 % af randrusianerne (både cyklister og ikke-cyklister), at muligheden for at få mere motion og et sundere liv kan motivere dem til at cykle (mere). Fokus på sundhedseffekter ved cykling er derfor et af de vigtige budskaber, som Randers Cykelby arbejder med fx i forbindelse med elcykelprojektet, som er beskrevet på side Men også andre faktorer spiller ind på lysten til at cykle (mere) 2 : 25 % siger, at de ville cykle mere, hvis vejret var bedre! 20 % siger, at de ville cykle mere, hvis der var flere cykelstier og cykelbaner. 14 % siger, at de ville cykle mere, hvis der var mere sikkerhed for cyklister i trafikken. Så ofte cykler randrusianerne... Dagligt 17 % 3-4 gange om ugen 12 % 1-2 gange om ugen 17 % Et par gange om måneden 19 % Sjældnere 20 % Aldrig 15 % 2 Summen af svar giver mere end 100 %, da det har været muligt at angive op til tre svarmuligheder. 8

9 19 ambassadører på cykel Randers Cykelby har 19 ambassadører, der taler cyklismens sag. Der findes alle typer cykelambassadører fra den engagerede cykelmotionist til cyklisten, der prøver på at blive bedre til at hive cyklen ud af vinterhiet. Cykelambassadørerne består af lokale byrådspolitikere, direktører, repræsentanter fra kulturlivet og sportsfolk. Randers Regnskovs direktør Henrik Herold er også cykelambassadør. I sin fritid tramper han i pedalerne på sin mountainbike, og som ambassadør vil han kæmpe for, at flere bruger cykelhjelm: Det er bare den allerbilligste forsikring, og så syntes jeg også, at det ser sejt ud, fortæller Henrik Herold. Ambassadørerne repræsenterer forskellige erhverv og sportsgrene, og eftersom de har forskellige aldre og køn, når de en bred målgruppe af ældre og yngre borgere. Ronnie Schwartz, en kendt og populær fodboldspiller i Randers FC, er én af de unge cykelambassadører. Det er vigtigt at sætte fokus på cykling, fordi det giver motion og masser frisk luft, og det er en utrolig væsentlig ting i dagligdagen for både børn og voksne. Desuden skåner vi miljøet, når vi vælger cyklen fremfor bilen. Ronnie Schwartz, Cykelambassadør 9

10 Dronningborg cykler Randers Cykelby rettede i 2012 sit primære fokus mod Dronningborg, som er en af de bydele, der skal være pilotområde for at få flere randrusianere til at cykle. I Dronningborg er nu både ansatte på virksomheder, skoler og daginstitutioner kommet i form ved at cykle. Vi cykler til arbejde i Dronningborg Dronningborg varmede allerede i februar op til den årlige maj cykelkampagne Vi cykler til arbejde med gratis spinning for ansatte i institutioner og virksomheder. Og der blev trampet i pedalerne og svedt både i Dronningborghallen og på cykelstierne. Opvarmningen resulterede i en flot opbakning til kampagnen med fire gange så mange deltagere end i Både Rismølleskolen, Bygma og C.J. Nielsen stillede op med hold til Vi cykler til arbejde for første gang. Temadage og cykelfest på Rismølleskolen Rismølleskolen har som del af Dronningborg cykler i tre dage arbejdet med cykling som tema i alle fag og i alle timer. Skolen har sydet af cykelaktiviteter ude og inde med cykelture, cykellege og cykelkunst. Rismølleskolens mål med temaugen var blandt andet, at flere forældre lod bilerne stå og lod børnene cykle til skole. De tre cykeldage blev afsluttet med en stor cykelfest torsdag den 31. maj 2012, hvor alle elever og forældre blev opfordret til at cykle til festen. Charlotte Rokkjær, der var cyklet til festen med sin mand og tre børn, fortalte at skolens fokus på cykling også har påvirket hendes vaner: Det er positivt, at skolen laver cykelaktiviteter med eleverne, så de lærer at færdes i trafikken. Jeg har ikke været aktiv på cykel i mange år, men denne cykeluge har sat skub i vores familie. Min datter har været på cykeltur med skolen, så derfor øvede vi ruten aftenen før. Vi er derfor begyndt at cykle meget mere, og vi vil helt sikkert fortsætte med at cykle i fremtiden. 10 Positive resultater Evalueringen af pilotprojekterne i Dronningborg i viser, at borgerne i Dronningborg cykler mere end før projektets start. Det gælder både skoleleverne, medarbejderne på virksomhederne og borgerne generelt.

11 Vidste du at der nu etableres en cykelsti mellem Rismølleskolen og Dronningborghallen. Det er en strækning på 1,3 km og anlægget påbegyndes i efteråret BMX-rampe og mountainbikebane ved Dronningborghallen 24. maj 2012 indviede professionelle BMXryttere den nye BMX-rampe ved Dronningborghallen og gav tips og tricks til områdets børn og unge om cykelstunts og cykelhop. Efter BMX-workshoppen var der cykelræs tre gange rundt på den nye mountainbikebane. Det gav sved på panden, da banen er 1,9 kilometer lang med bump og mindre stigninger. Forbedring af cykelstinet til Dronningborg For at få endnu flere Dronningborgborgere og -medarbejdere til at cykle har Randers Cykelby etableret en cykelsti langs Toldbodgade og Nyholmsvej. Der vil desuden blive etableret en stiforbindelse mellem Toldbodgade og Benzonvej. Så nu er der slet ingen undskyldninger for ikke at vælge cyklen frem for bilen til og fra Dronningborg. BMX-rampen og mountainbikebanen er blevet etableret for at skabe et samlingssted for børn og unge med fokus på fællesskab og bevægelse. Det er lykkedes, for rampen er fyldt med børn og unge på cykler og løbehjul året rundt. 11

12 Elladcykler til daginstitutionerne Pædagoger i daginstitutionerne i Dronningborg kan nu ses cyklende af sted med ladet fyldt med børnehavebørn. Ladcyklerne bliver brugt til udflugter med børnene og bliver desuden udlånt til forældre. I modsætning til pilotprojektet i Hornbæk har forældrene ikke kun mulighed for at låne ladcyklerne i weekenden, men kan låne ladcyklen en hel uge. Børnefamilierne i Dronningborg kan dermed teste ladcyklerne i hverdagen og måske blive fristet til at skifte bilen ud med ladcykel. Som en ekstra bonus er der medvind på cykelstien, da ladcyklerne er elcykler. Cykellege for børn og forældre Børnehuset Himmeldalen og daginstitutionen Rismøllen har hver fået fem løbecykler til børnene, og pædagogerne har haft mulighed for at deltage i cykelkurser med introduktion i cykellege. Forældrene blev efterfølgende inviteret til cykelfester, hvor de kunne opleve de cykellege, som pædagogerne leger med børnene for at øve koordination, sikkerhed og balance. 12

13 Cykelfremme i Hornbæk Forstaden Hornbæk er med sine ca borgere, der bor 5 km fra Randers centrum, Randers Cykelbys første pilotområde. Siden 2010 har Randers Cykelby sat massivt ind med en række tiltag for at fremme cykling blandt borgerne i Hornbæk. Randers Cykelby har investeret i at forbedre de fysiske rammer for cyklister i Hornbæk, så det er blevet nemmere og mere trafiksikkert at være cyklist i Hornbæk. Evalueringen viser, at der fra 2010 til 2012 samlet set er sket en stigning i antallet af cyklister i Hornbæk på mere end 30 %. Det skal være sikkert at cykle i skole Randers Cykelby har derfor anlagt en sikker skolevej for børnene i Hornbæk ved at etablere en dobbeltrettet cykelsti ved Hornbæk skole på nordsiden af Gl. Viborgvej. Ny cykelrampe binder Hornbæk sammen med Midtbyen og Sydbyen I november 2012 åbnede Randers Cykelby en ny cykelrampe, der forbinder Hvidemøllevej med Tørvebryggen. Det betyder, at cyklister, der kommer fra Mariagervej og Hvidemøllevej, kan suse ned af rampen og cykle videre til Sydbyen over den Blå Bro. Ulrich Müller, der bor i Hornbæk, er en af de cyklister, som hilser den nye rampe velkommen: Den nye cykelrampe binder cykelruterne sammen, så jeg hurtigt kan komme til Midtbyen eller Sydbyen via rampen. Den giver mig også flere valgmuligheder, når jeg skal cykle på arbejde om morgenen. Jeg kan nu vælge enten at køre langs Gudenåen, når det er tørvejr, eller ad Hvidemøllevej, der er mindre trafikeret end Viborgvej siger Ulrich Müller. 13

14 Sammenhæng i sti- og rutenet Borgerundersøgelsen viser, at 20 % af borgerne i Randers Kommune vil cykle mere, hvis der var flere cykelstier og cykelbaner. Randers Kommune arbejder derfor med at skabe et sammenhængende sti- og rutenet for både cyklister og gående. Fokus for stiog rutenettet er Randers og centerbyerne: Assentoft, Langå og Spentrup, men også lokalcenterbyerne. Målsætningen er, at der skal være god fremkommelighed til centrale steder som institutioner, større arbejdspladser, indkøbsmuligheder, fritidsfaciliteter og naturværdier. Cykelstinettet i tal I Randers Kommune er der over 270 km cykelstier/cykelbaner. De 170 km er cykelstier/fællesstier langs kommunevejene. Herudover er der ca. 20 km cykelsti/bane langs statsvejene. Der er ca. 83 km kommunale stier, som ligger mellem veje. Ny cykelring i Randers En af målsætningerne i cykelpolitikkens indsatsområde om sammenhæng i sti- og rutenet var at forbedre mulighederne for at krydse centrum af Randers på cykel. I efteråret 2012 etablerede Randers Cykelby derfor en cykelring, som skal gøre det lettere at komme hurtigt og smidigt fra A til B i centrum af Randers, når de følger en ring af blå skilte rundt om bymidten. Cykelringen guider cyklisterne væk fra gågadens ujævne belægninger og rundt på små cykelvenlige veje. 14

15 Cykelrute 29 fra Randers til Silkeborg 16. september 2012 indviede borgmestrene i Randers og Silkeborg den nye rekreative rute på ca. 50 km langs Gudenåen mellem Silkeborg og Randers. Fra Randers bugter ruten sig langs Gudenåen, og fra Langå til Silkeborg snor stien sig oven på en nedlagt jernbane i naturskønne omgivelser. Den rekreative rute er til pendlere, cykelturister og naturelskere, der nu kan cykle mellem Randers Langå Silkeborg til lyden af fuglefløjt i stedet for trafikstøj på landevejen. I Randers starter ruten bag Randers Regnskov ved Den Blå Bro. Den 9. juni 2013 klipper transportminister Henrik Dam Kristensen snoren over til Danmarks smukkeste cykelløb, Gudenåløbet. Cykelløbet snor sig langs Gudenåen og mere end halvdelen af ruten ruller på rute 29. Det er Randers Cykelby, der arrangerer løbet i et samarbejde med IFA Stevnstrup. Det er planen at løbet skal finde sted hvert år i begyndelsen af juni måned. 72 % af alle cyklister er tilfredse med omfanget af cykelstier og cykelbaner og med fremkommeligheden for cyklister 15

16 Sikkerhed og tryghed Flere cyklister føler sig sikre i trafikken Randers Cykelby har fokuseret på at forbedre forholdene for cyklister og har blandt andet etableret flere cykelstier. De mange tiltag for at forbedre forholdene for cyklister har haft en positiv effekt og Randers Cykelby har dermed allerede nu nået målsætningen om, at minimum 60 % af cyklisterne skal føle sig sikre i trafikken. 71 % af cyklisterne i Randers føler sig nemlig sikre som cyklister i kommunen. Den positive udvikling siden 2002 med markant fald i registrede ulykker for cyklister er desværre vendt i Randers Kommune har fortsat fokus på trafiksikkerhed for cyklister, så antallet af cyklistuheld reduceres. Større tryghed blandt cyklister Cyklisterne føler sig mindre bange for at blive bestjålet eller overfaldet, når de færdes som cyklist i kommunen Cyklisternes følelse af sikkerhed Cyklisternes følelse af tryghed Uheld med cyklister Perioden Dræbte Alvorligt tilskadekommende Let tilskadekommende

17 % af cyklisterne i Randers cykler med hjelm. Det er en stigning på 120 % i forhold til Kilde: Rådet for sikker trafik Kampagne gør elever synlige Mandag morgen den 29. oktober 2012 delte politi, forældre, elever og Randers Cykelby reflekser ud ved tre skoler i Randers. Eventen er led i den landsdækkende kampagne LYS PÅ - med Ludvig, der bidrager til at øge børns synlighed og sikkerhed i trafikken ved at sætte fokus på cykellygter og reflekser. Den henvender sig især til børn i 4. klasse, hvor mange begynder at cykle til skole på egen hånd. Læs mere på Færre stjålne cykler Cyklisterne i Randers kan glæde sig over den positive udvikling i antallet af stjålne cykler, som er faldet markant siden I 2012 blev der kun registreret 670 stjålne cykler mod 836 i

18 Ingen undskyldning for ikke at cykle på arbejde Randers Cykelby vil gerne have flere randrusianere til at cykle til og fra arbejde. Det skal være slut med undskyldningen om, at der er for langt til at cykle. Eller at der er for mange bakker i Randers Kommune. Eller at man ikke kan møde svedig på arbejde. Randers Cykelby har igennem de sidste år gennemført en række pilotprojekter med det formål at motivere bilpendlere til at skifte bilen ud med en cykel. Medvind på cykelstien forbedrer BMI og kondital Randers Cykelby har i to år med stor succes udlånt elcykler til borgerne i Randers for at få flere til cykle til og fra arbejde. Alle deltagerne i pilotprojektet har tidligere kørt i bil eller med bus til arbejde og har i en testperiode udskiftet bilen eller bussen med den lånte elcykel. Resultatet er, at testpersonerne i gennemsnit har cyklet 70 % af alle dagene. Deltagerne har før og efter testperioden fået et sundhedstjek for at kunne måle effekten af elcyklen. Sundhedstjekket viser, at mange af elcyklisterne efter prøveperioden har forbedret både BMI og kondital og vigtigst af alt ønsker at fortsætte med at cykle til arbejde. Elcyklerne giver lyst til at cykle mere og får borgere med mere end 5 km til arbejde eller uddannelse op på cyklerne. 19-årige Signe Kristensen, som tidligere kørte i bil til og fra arbejde udtalte efter testperioden: Elcyklen giver mig det ekstra skub, der gør at jeg cykler hver dag til arbejde også i dårligt vejr. Fakta om pendlerture 24 % af alle pendlerture til job eller uddannelse i Randers Kommune foretages på cykel. 62 % af pendlerturene er i bil % af pendlere i Randers med under 5 km til arbejde tager turen til arbejde på cykel. 31 % kører i bil. 5 4 Kilde: DTU Transportvaneundersøgelse Borgerundersøgelse

19 Park N Bike Anlæg Parkér & Cykel Randers Cykelby har med etableringen af Parkér & Cykel anlægget ved motorvejsafkørslen ved Viborgvej gjort det nemmere for pendlere at få motion på vej til arbejde. Med Parkér & Cykel kan pendlere nu tage cyklen ud til motorvejsafkørslen og derfra pendle videre sammen med arbejdskollegaer. En frisk cykeltur på 15 minutter hver vej giver de anbefalede 30 minutters daglig motion samtidig med, at man møder friskere på arbejde. Parkér & Cykel anlægget er en aflåst og attraktiv cykelparkering, hvor pendlere kan leje en cykelboks og opbevare deres cykel tørt og sikkert, mens de er på arbejde. Desuden er der plads i boksen til at hænge cykeltøj og mulighed for at benytte toilettet på pladsen til omklædning. Cykelboksen kan lejes på og koster 300 kr. om året. Bycykler og pendlercykler i Randers Randers Cykelby er hoppet med på den internationale trend med at tilbyde bycykler og pendlercykler til besøgende. Ved at stille 75 pendlercykler til rådighed ved busterminalen og banegården håber Randers Cykelby at kunne motivere pendlere til at erstatte bilrejsen med en tog eller busrejse kombineret med pendlercyklen, som muliggør en hurtig rejse mellem A og B. Randers Cykelby opstiller herudover 100 bycykler, som placeres på 10 nøje udvalgte steder i Randers Bymidte. Formålet er at stille gode og billige cykler til rådighed for besøgende og borgere, så de kan komme hurtigt og sundt omkring i byen. Bycyklerne kan lånes gratis mod depositum og låses op med hjælp af en kode, som man får tilsendt på sms. Noget for dig? Randers Cykelby fortsætter succesen med udlån af elcykler til borgere med mere end fem kilometer til arbejde, som i dag enten kører i bil eller bus til arbejde eller uddannelsesinstitution. Alle der er interesserede i at låne en elcykel og deltage i forsøgene kan komme i betragtning som projektdeltagere ved at sende en mail til 19

20 Udgivet i maj 2013 af Randers Kommune Tekst og layout: VEKSØ Mobility Foto: Jeannot Huyot, Randers Kommune Ansvarshavende redaktør: Birgit Berggrein, Veje og Trafik, Randers Kommune 20

www.randers.dk www.randerscykelby.dk

www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk cykler, cykler du med? www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk springer op på jernhesten Denne folder er en oversigt over cykelaktiviteter i Hornbæk i foråret 2011. Aktiviteter går hånd i

Læs mere

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011 Cykelregnskab Godkendt af Teknisk Udvalg den 0. november 2011 INDHOLD 1. Forord... 2. Cykelregnskab...4. Et sammenhængende stinet...5 4. Trafiksikkerhed....6 Ulykker med cyklister....6 Cyklisternes følelse

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT CYKLE? IDÉKATALOG

HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT CYKLE? IDÉKATALOG HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT CYKLE? IDÉKATALOG - Idékataloget er blevet til på et brainstorming møde mellem Dansk Cyklistforbund, kommunale medarbejdere og cykel-ildsjæle Gladsaxe Rådhus torsdag den 29.

Læs mere

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008 København Cyklernes By - Cykelregnskabet 2008 2 København bliver ofte nævnt som en unik cykelby i internationale sammenhænge. Det skyldes, at det er lige så naturligt for københavnerne at tage cyklen,

Læs mere

Referat fra temamøde om cykeltiltag 15-04-2013

Referat fra temamøde om cykeltiltag 15-04-2013 Referat fra temamøde om cykeltiltag 15-04-2013 Gode rammer for cyklister på hospitalerne v/ Regitze Rugholm, Glostrup Hospital, Annette Precht-Sparre, Herlev Hospital og Louise Voss Bendixen, Bispebjerg

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Odense - Danmarks Nationale Cykelby

Odense - Danmarks Nationale Cykelby Henrik Lumholdt Afdelingsleder Park- og Vejafdelingen Odense Kommune Odense - Danmarks Nationale Cykelby Indledning Regeringen fremlagde i december 1993 en samlet trafikpolitisk redegørelse - Trafik 2005.

Læs mere

Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti. Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten. August 2009

Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti. Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten. August 2009 j Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten August 2009 Vestvoldsruten Vision for Vestvoldsruten 1 Hovedresultater 2 Cykelpotentialet på Vestvoldsruten 4 Cykelpendling

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Cykelregnskab for Region Hovedstaden Baggrundsrapport Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Gennemgående geografisk opdeling 3 1.2 Baggrundrapportens opbygning 3 2 Cykling i tal 4 2.1

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3 Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3 Baggrund Herning Kommune igangsatte i 2011 projekt Herning Cykler, med støtte fra cykelpuljen. Projektet er et storstilet projekt, som skal fremme cyklismen

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Cykling på Frederiksberg v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Frederiksberg - fakta 93.000 indbyggere 8. største kommune Danmarks tættest

Læs mere

Bilag 1 Herning Cykler Fase 2

Bilag 1 Herning Cykler Fase 2 Bilag 1 Herning Cykler Fase 2 Baggrund Herning Kommune fik i 2011 støtte til første etape af Herning Cykler, som er kommunens store cykelprojekt. Projektet tager udgangspunkt i Herning Kommunes vision

Læs mere

Resultater fra Fredericia Cykelby. Vejforum 2012

Resultater fra Fredericia Cykelby. Vejforum 2012 Resultater fra Fredericia Cykelby Vejforum 2012 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nationalt cykelbyprojekt Udvidet cykelbyprojekt ældre + børn EU projekt - BTB Cykelparkering ved stationen By- og pendlercykler

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt Bæredygtig medarbejdertransport - et Carbon 20 innovationsprojekt Bæredygtig medarbejdertransport - Widex I denne case får du gode råd til, hvordan virksomheder kan nedsætte sin CO 2 -udledning ved at

Læs mere

Cykling som naturlig del af skoleundervisningen Vejforum 2012 Christina Jakobsen Center for Teknik og Miljø, Mørdrupvej 15, 3060 Espergærde Hvorfor? Trafiksikkerhed Tryghed Sundhed Klima Flere børn køres

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012 KØBENHAVN CYKLERNES BY Cykelregnskabet 2012 2012 FORORD København vokser. Hvert år flytter flere mennesker til byen og flere vælger at blive boende. Det giver tryk på cykelstierne. I 2012 blev der hver

Læs mere

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret!

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret! Cykelinspiration Vi brænder for cyklisme, og det er der allerede en lang række kommuner, der har nydt godt af. Hvis der er noget her, der inspirerer dig, må du endelig ikke tøve med at kontakte os. Vi

Læs mere

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Massiv investering i kollektiv trafik -Letbanelangs Ring 3 - Udbygge metro-systemet i København Fremkommelighed og mobilitet Byrådet sætter fokus på fremkommelighed og

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2006

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2006 KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 200 CYKELREGNSKAB 200 København cyklernes by! København skal være verdens bedste cykelby. Vi er allerede i verdensklasse, men vi kan stadig gøre

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 2 VIRKSOMHEDER Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF): 2000 medarbejdere i 12 centre fordelt på 68 adresser i København Rambøll: 1600 medarbejdere

Læs mere

Hvad virker hvor? Forskellige indsatser til cykelfremme

Hvad virker hvor? Forskellige indsatser til cykelfremme Hvad virker hvor? Forskellige indsatser til cykelfremme Arbejdspapir 6 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Hvad virker hvor? Forskellige indsatser til cykelfremme Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Grøn Køreplan Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Forord Aalborg Kommune har i Bæredygtighedsstrategi 2008-11 en erklæret strategi om, at gennemføre adfærdsregulerende tiltag, der kan flytte

Læs mere

Idékatalog for cykeltrafik 2011

Idékatalog for cykeltrafik 2011 Idékatalog for cykeltrafik 2011 Af mobilitetschef Marianne Weinreich, VEKSØ A/S (maw@vekso.com) & projektleder Malene Kofod Nielsen, COWI A/S (mkni@cowi.dk) De seneste 10 år er der gennemført adskillige

Læs mere

CYKEL- & TRAFIK- SIKKERHEDSPLAN

CYKEL- & TRAFIK- SIKKERHEDSPLAN 2015 CYKEL- & TRAFIK- SIKKERHEDSPLAN Cykel- & Trafiksikkerhedsplan 2015 indeholder tiltag, der skal gøre rekreativ cykling lettere og mere attraktivt for alle. INDHOLD Forord... 8 Det går godt... 10 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten.

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten. Interview Nr. Dato og ca. tidspunkt Interviewer Interviewsted Velkommen Dette spørgeskema er lavet for at undersøge effekterne af cykelpendlerruten.. Vi vil gerne bede om din vurdering af den så vi kan

Læs mere

Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark.

Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark. ATLETGUIDE 2014 Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark. I denne atletguide vil du kunne finde svar

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt 107 borgere, som har lånt elcykler af Svendborg Kommune i 2-3 uger i 2014 (70 % har svaret)

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt 107 borgere, som har lånt elcykler af Svendborg Kommune i 2-3 uger i 2014 (70 % har svaret) 12/01/2015/CVM. Acadre sagsnr: 14/40049 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt 107 borgere, som har lånt elcykler af Svendborg Kommune i 2-3 uger i 2014 (70 % har svaret) Hvad er din alder? Hvilket

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Østervangs trafikpolitik

Østervangs trafikpolitik Østervangs trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere

Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner?

Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? Helle Huse, Rambøll Nyvig A/S Thyra Uth Thomsen, Roskilde Universitets Center Troels Andersen, Odense Kommune Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner?

Læs mere

EVALUERING CYKELSTI FRA STORE HEDDINGE TIL RØDVIG

EVALUERING CYKELSTI FRA STORE HEDDINGE TIL RØDVIG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE FORÅR 2015 EVALUERING EVALUERING CYKELSTI FRA STORE HEDDINGE TIL RØDVIG Brugerundersøgelse cykelsti langs Rødvigvej fra Rengegade syd for Store Heddinge til Vemmetoftevej

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet. Vejforum 8. december 2010

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet. Vejforum 8. december 2010 Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Vejforum 8. december 2010 Agenda Forslag til kvalitetsmål Hvorfor cykelsuperstier? Proces og samarbejde hvad har vi lært? Hvad er en cykelsupersti Første pilotrute

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Hvorfor lave en pendlerplan? Transport med privatbil til og fra arbejde foregår som regel på tidspunkter, hvor alle andre også skal enten til eller fra arbejde. Trafi

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune

Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune Dok.nr. 128328-13/ sag.nr. 13-5431 side 1 Indhold Indhold...2 Baggrund...3 Formål...4 Indhold/aktiviteter...4 Information/kommunikation...6 Økonomi:...7 Organisering...7

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Cykel parkér & rejs. et attraktivt og fleksibelt alternativ 42 5 2004 DANSK VEJTIDSSKRIFT

Cykel parkér & rejs. et attraktivt og fleksibelt alternativ 42 5 2004 DANSK VEJTIDSSKRIFT Cykel parkér & rejs Af Hans Eklund, Hovedstadens Udviklingsråd hek@hur.dk et attraktivt og fleksibelt alternativ Parkér & Rejs konceptet er et godt tilbud til trafikanten,der ønsker at kombinere fleksibilitet

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Management i Novo Nordisk Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Mgt. i Måløv Mobilitetsnetværksmøde Veksø 8. marts 2012 Slide

Læs mere

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper Indholdet af dette paper Papiret omtaler to nye initiativer i s politik for at fremme cykling i byen. Det ene initiativ, nye grønne cykelruter, har til formål at forbedre og udbygge infrastrukturen for

Læs mere

Mangfoldighed på cykelstien er vejen frem

Mangfoldighed på cykelstien er vejen frem Mangfoldighed på cykelstien er vejen frem Der mangler kvinder, børn og ældre på cykelstierne i New York. Ny undersøgelse viser at kulturelle tiltag er nødvendige for at mangfoldiggøre cykelkulturen og

Læs mere

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 Til stede Anna Driscoll, Ballerup Kommune Linda Madsen, Herlev Kommune Nawsad Marouf, Frederikssund Kommune Line Groot, Sekretariatet Peter Jantzen,

Læs mere

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Program 19.00-19.10 Velkommen Borgmester Thomas Lykke Pedersen 19:10-19:25 Oplæg om udviklingen i de fire bysamfund

Læs mere

Fredericias smarteste. cyklist hedder Helle. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Læs side 2 + 10

Fredericias smarteste. cyklist hedder Helle. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Læs side 2 + 10 Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Udgives af Dansk Cyklist Forbund i samarbejde med Cykelnetværket Fredericias smarteste cyklist hedder Helle Læs side 2 + 10 Cykelviden, marts 2011 Indhold: By- og pendlercykler

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Aarhus 2015

ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Aarhus 2015 ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Aarhus 2015 Velkommen til KMD 4:18:4 Aarhus! Det er os en stor glæde at byde dig velkommen som deltager til KMD 4:18:4 Aarhus. I denne guide, vil du kunne finde svar på dine spørgsmål

Læs mere

Dispositionen for workshoppen var som følger: - Børn - Trafikmiljøet - Familien - Skolen - Politikerne. Pga. tidspres udgik punktet Skolen.

Dispositionen for workshoppen var som følger: - Børn - Trafikmiljøet - Familien - Skolen - Politikerne. Pga. tidspres udgik punktet Skolen. Referat af diskussion under workshoppen Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? i forbindelse med trafikdage på Aalborg Universitet d. 25-26 august 2004. Mødeleder: Troels Andersen, Odense Kommune

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

& '( " #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3 " #)

& '(  #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3  #) #$ & '( #) * + #, $/)01 /)0/* * 0 0 00 * 02 * 3 /)0/* * #) '( 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Notat om Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Greve Syd Køge Udarbejdet for Vejdirektoratet af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari August 2009 Indhold Indledning og oversigtsskema 3 Cykeltrafikken i Greve

Læs mere

Odense Danmarks Nationale Cykelby. Sykkelkampanjer

Odense Danmarks Nationale Cykelby. Sykkelkampanjer Odense Danmarks Nationale Cykelby Sykkelkampanjer Firmacykler 29 virksomheder bestilte 67 cykler 500 km på ½ år = under halv pris (65 cykler) Den Gyldne Cykelkæde - 5 cykler a 4645 km Gennemsnit 5 km/dag/cykel

Læs mere

Den nationale cykelkonference 2O14 RANDERS: VÆRKET

Den nationale cykelkonference 2O14 RANDERS: VÆRKET Den nationale cykelkonference 2O14 RANDERS: VÆRKET VELKOMMEN TIL Den nationale cykelkonference 2014 Claus Omann Jensen, borgmester, Randers Kommune Velkommen til Randers og den nationale cykelkonference.

Læs mere

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg G røn Køreplan Brochure Siemens.indd 1 SIEMENS WIND POWER, Aalborg 30-06-2010 10:39:58 Brochure Siemens.indd 2 30-06-2010 10:39:58 Forord SIEMENS WIND POWER Aalborg arbejder for at bidrage til en bæredygtig

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Vær med når Louise cykler i maj måned

Vær med når Louise cykler i maj måned Vær med når Louise cykler i maj måned Kender du den om præsten, piloten og lægen, der cykler til arbejde? Jeg synes, at det er helt genialt at cykle hjem efter en lang arbejdsdag jeg kommer hurtigere frem,

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Debatmøde. Projektgruppen arbejder på at afholde et offentligt debatmøde om forløbet af Bilfri Dag.

Debatmøde. Projektgruppen arbejder på at afholde et offentligt debatmøde om forløbet af Bilfri Dag. Bilag 3 Oversigt over aktiviteter under Miljøtrafikugen 2004 Bilfri Dag fysiske foranstaltninger Bilfri Dag afholdes den onsdag 22. september mellem kl. 6.00 20.00, under forudsætning af Justitsministeriets

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

INDHOLD. Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist

INDHOLD. Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist HVORDAN SKABES ET POSITIVT CYKELFLOW? INDHOLD Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist Afslutning 2 3 CYKEL - FLOW HÅRD OG FYSISK BLØD

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

Den Midtjyske Cykelstjerne bidrag til et sammenhængende pendlercykelnet omkring Viborg

Den Midtjyske Cykelstjerne bidrag til et sammenhængende pendlercykelnet omkring Viborg Den Midtjyske Cykelstjerne bidrag til et sammenhængende pendlercykelnet omkring Viborg BILAG 1 AUGUST 2009 Den Midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommunes cykelstrategi er udarbejdet af Trafik og Veje i Viborg

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

4 BRUGERTYPER. Udgangspunktet er at motivere cyklisterne, så kommer man længst. Jeg sætter min cykel et godt sted og kommer tilbage!

4 BRUGERTYPER. Udgangspunktet er at motivere cyklisterne, så kommer man længst. Jeg sætter min cykel et godt sted og kommer tilbage! 4 BRUGERTYPER I forbindelse med cykelparkering i gågaderne er der tre bruger typer med hver deres adfærd og behov. Ved at matche brugertypernes behov kan man motivere brugerne til at parkere steder, der

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Hvordan måler man cykeltrafik? Tællinger og spørgeskema på Vestvolden

Hvordan måler man cykeltrafik? Tællinger og spørgeskema på Vestvolden Hvordan måler man cykeltrafik? Tællinger og spørgeskema på Vestvolden Hans Skov-Petersen hsp@life.ku.dk Geoscience and natural resources Jette Bredahl Jacobsen Suzanne Elisabeth Vedel Food and Resource

Læs mere

MURERMESTER WINSLØV & LARSEN APS

MURERMESTER WINSLØV & LARSEN APS Rederiet Teisten Rungsted Fiskerikajen Rungsted Havn 2960 Rungsted Kyst Tlf. 20 44 17 93 www.teisten.dk MURERMESTER WINSLØV & LARSEN APS V/LARS DYHR WINSLØW Mariendalsvej 37 A 2000 Frederiksberg Tlf. 22

Læs mere

Skolevejsanalyse (fra 7. september til 4. oktober)

Skolevejsanalyse (fra 7. september til 4. oktober) Randers Kommune Skolevejsanalyse (fra 7 september til 4 oktober) Introduktion COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk 1 Baggrund Randers Kommune er

Læs mere

Reykjavik Marathon 2014

Reykjavik Marathon 2014 Reykjavik Marathon 2014 Af Henriette Lau og Lasse Andersen Den 22. august satte vi os i flyet for at rejse til Island, hvor Reykjavik marathon ventede. Løbet i Reykjavik bød både på 10km, halvmarathon,

Læs mere