Flere er sprunget på cyklerne i årets Cykelkommune, Randers

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flere er sprunget på cyklerne i årets Cykelkommune, Randers"

Transkript

1 1

2 Flere er sprunget på cyklerne i årets Cykelkommune, Randers 2013 er et fantastisk cykelår i Randers. I maj måned blev Randers kåret som årets Cykelkommune, fordi det er lykkedes at få flere borgere til at cykle. Tallene i cykleregnskabet fra 2012 viser, at andelen af cykelture er steget med 45 procent på bare tre år. Tallene viser også, at borgerne er blevet mere tilfredse med cykelstierne og fremkommeligheden på stinettet. Det er derfor med stor glæde og stolthed, at jeg kan præsentere cykelregnskabet, hvor du også kan læse om: Randers Kommune vedtog i 2011 en cykel- og stipolitik. Målet var at få flere til at cykle. Det mål er nu forvandlet til flotte resultater efter fire års aktiv indsats. De positive erfaringer skal nu komme endnu flere borgere i Randers Kommune til gavn og vi glæder os til at se endnu flere randrusianere og pendlere på cyklen. Kasper Fuhr Christensen Formand for Miljø- og teknikudvalget Bedre BMI- og kondital som resultat af Randers Cykelbys udlån af elcykler til pendlere. Øget tilfredshed med kommunens vedligeholdelse af cykelstier og cykelbaner. En stigning i andelen af cyklister, som føler sig sikre i trafikken. En stigning i tilfredsheden med omfanget af cykelstier i kommunen. Og ikke mindst: at 73 % af cyklisterne er tilfredse med Randers som Cykelby. 2

3 INDHOLD Forord 2 Randrusianerne cykler mere 4 Tilfredse cyklister i Randers Cykelby 6 Hvad motiverer til at cykle (mere)? 8 19 ambassadører på cykel 9 Dronningborg cykler 10 Cykelfremme i Hornbæk 13 Sammenhæng i sti- og rutenet 14 Sikkerhed og tryghed 16 Ingen undskyldning for ikke at cykle på arbejde 18

4 Randrusianerne cykler mere så de får motion og frisk luft Hvert år undersøger Danmarks Tekniske Universitet, hvilke transportmidler borgerne i Randers bruger til forskellige formål. Resultaterne i 2012 dokumenterer, at der er sket en positiv udvikling i andelen af randrusianere, der bruger cyklen. I 2009 udgjorde cykelture 11 % af alle ture i kommunen. I 2012 er denne andel steget til 16 %. Dette er en stigning på 45 %. I 2009 udgjorde cykelture 18 % af ture under 5 km. I 2012 er cykelandelen af korte ture steget til 26 %. Det er en stigning på 44 %. Modalsplit alle ture 2012 Gang Cykel Bil Kollektiv Modal split alle ture % 4% Cyklisterne vil have motion og frisk luft Randers Cykelby gennemførte i efteråret 2012 en spørgeskemaundersøgelse blandt borgerne om transportvaner og tilfredshed med cykelforhold i kommunen. Her blev cyklisterne blandt andet spurgt om, hvorfor de cykler. 72 % af cyklisterne svarede, at de cykler fordi jeg får motion og frisk luft. Andre topscorere var, fordi cyklen er hurtigere og nemmere (43 %) og jeg kan godt lide friheden ved at cykle (34 %). 1 Summen af svar giver mere end 100 %, da det har været muligt at angive op til tre svarmuligheder. Modalsplit ture < 5 km 2012 Andet Modal Gang split Cykel ture Bil < 5 km Kollektiv 2012 Andet 2% 1% 16% 31% 16% 40% 62% 26% Gang Bil Andet Gang Bil Andet Cykel Kollektiv Cykel Kollektiv 4

5 Randers Cykelby er godt på vej Cykelture udgør i Randers Kommune 26 % af alle ture under 5 km. Men der er stadig et godt stykke vej for at nå op på niveau med førende danske cykelbyer som København, Frederiksberg og Odense, som til sammenligning har en cykelandel på korte ture på mellem %. Men efter få års massiv satsning på at fremme cyklisme i Randers er vi rigtig godt på vej. Flere cyklister = flere cykelparkeringspladser Stigningen i antal af cyklister øger også behovet for cykelparkering i Randers. Derfor er der i kommet 260 nye cykelparkeringspladser i byen. Størstedelen af stativerne er opstillet ved busterminalen, men også biblioteket, gågaden og Jens Otto Kraghs Plads har fået endnu flere cykelparkeringspladser. Herudover er 70 stativer blevet erstattet af nye cykelparkeringspladser ved Randers Bibliotek og Laksetorvet. Flere børn skal gå eller cykle til skole Randers Kommune har en målsætning om, at 60 % af alle skoleelever fra klasse skal gå eller cykle i skole. I efteråret 2012 gik eller cyklede 53 % af eleverne i klasse i skole. Men noget tyder på, at udviklingen går den rette vej. I efteråret 2012 deltog et rekordstort antal elever i den årlige Alle Børn Cykler-kampagne, som Cyklistforbundet arrangerer. Her deltog 2943 elever i modsætning til 1814 elever i

6 y b l e k y C s r e d n i Ra r e t s i l k y c e s d Tilfre 73 % af cyklisterne i undersøgelsen er Cyklisterne i Randers er generelt godt tilfredse med Randers som cykelby. Det tilfredse med forholdene for cyklister. er en markant stigning fra før projektet De er i hvert fald markant mere til- Randers Cykelby blev skudt i gang. Ta- fredse på flere punkter end tidligere år. bellen nedenfor viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen, som er blevet gennemført i hhv. 2009, 2010 og 2012 af Randers Cykelby. 72 % af cyklisterne er tilfredse med omfanget af cykelstier- og cykelbaner. 69 % af cyklisterne er tilfredse med fremkommeligheden på stinettet. Cyklisternes tilfredshed med Mængden af cykelstier Cykelstiernes tilstand Antallet af cykelparkeringspladser Skiltning og rutevejledning Fremkommelighed Kombination af cykel og kollektiv trafik Randers som cykelby

7 Læs mere Om Randers Cykelbys faciliteter for cyklister, som rejser videre med tog, bus eller bil på side 18. Utilfredse cyklister = bedre vedligeholdelse af cykelstier Tilfredshedsundersøgelsen i 2010 vakte kommunens opmærksomhed. Kun 21 % af de adspurgte cyklister var tilfredse med vedligeholdelsen af cykelstier og cykelbaner, og cyklisterne var særligt utilfredse med mangelfuld snerydning af cykelstier og en ujævn og hullet belægning på visse strækninger. Det er ikke godt nok, når man profilerer sig som cykelby. Derfor har kommunen opprioriteret vedligeholdelse af cykelstier og cykelbaner både i forhold til snerydning og ny belægning på udvalgte cykelstier Prioriteringen af vedligeholdelse har allerede efter to år båret frugt, og målsætningen om, at halvdelen af cyklisterne skal være tilfredse med vedligeholdelsen af cykelstier og baner, er næsten opfyldt med 48 % tilfredse cyklister. Det er en markant stigning i tilfredshed fra 21 % til 48 % på 2 år! Hvorfor kombinere cykel med tog og bus? Kun omkring 30 % af cyklisterne er tilfredse med mulighederne for at kombinere cyklen med tog eller bus. Dette er dog ikke udtryk for en utilfredshed med faciliteterne, da 55 % af cyklisterne har svaret ved ikke/ikke relevant. De mange ved ikke/ikke relevant svar viser tydeligt, at få oplever et behov for at kombinere transportmidler og/eller at få cyklister er opmærksomme på fordelene ved at kombinere cyklen med kollektiv trafik. Ved at cykle til toget eller busstoppestedet reduceres transporttiden, og rejsen føles hurtigere og mere effektiv. Og det er netop tid og muligheden for at få motion og frisk luft, som både cyklister og ikke-cyklister peger på kan motivere dem til at cykle (mere). 7

8 Hvad motiverer til at cykle (mere)? 17 % af randrusianerne cykler dagligt, og samlet cykler 46 % af randrusianerne minimum 1 gang om ugen. Hele 35 % cykler sjældnere end 1 gang om måneden eller aldrig. Udfordringen for Randers Cykelby er derfor, hvordan over halvdelen af borgerne kan motiveres til at komme i gang med at cykle og ikke mindst cykle endnu mere. Motion og et sundere liv motiverer Adspurgt svarer 52 % af randrusianerne (både cyklister og ikke-cyklister), at muligheden for at få mere motion og et sundere liv kan motivere dem til at cykle (mere). Fokus på sundhedseffekter ved cykling er derfor et af de vigtige budskaber, som Randers Cykelby arbejder med fx i forbindelse med elcykelprojektet, som er beskrevet på side Men også andre faktorer spiller ind på lysten til at cykle (mere) 2 : 25 % siger, at de ville cykle mere, hvis vejret var bedre! 20 % siger, at de ville cykle mere, hvis der var flere cykelstier og cykelbaner. 14 % siger, at de ville cykle mere, hvis der var mere sikkerhed for cyklister i trafikken. Så ofte cykler randrusianerne... Dagligt 17 % 3-4 gange om ugen 12 % 1-2 gange om ugen 17 % Et par gange om måneden 19 % Sjældnere 20 % Aldrig 15 % 2 Summen af svar giver mere end 100 %, da det har været muligt at angive op til tre svarmuligheder. 8

9 19 ambassadører på cykel Randers Cykelby har 19 ambassadører, der taler cyklismens sag. Der findes alle typer cykelambassadører fra den engagerede cykelmotionist til cyklisten, der prøver på at blive bedre til at hive cyklen ud af vinterhiet. Cykelambassadørerne består af lokale byrådspolitikere, direktører, repræsentanter fra kulturlivet og sportsfolk. Randers Regnskovs direktør Henrik Herold er også cykelambassadør. I sin fritid tramper han i pedalerne på sin mountainbike, og som ambassadør vil han kæmpe for, at flere bruger cykelhjelm: Det er bare den allerbilligste forsikring, og så syntes jeg også, at det ser sejt ud, fortæller Henrik Herold. Ambassadørerne repræsenterer forskellige erhverv og sportsgrene, og eftersom de har forskellige aldre og køn, når de en bred målgruppe af ældre og yngre borgere. Ronnie Schwartz, en kendt og populær fodboldspiller i Randers FC, er én af de unge cykelambassadører. Det er vigtigt at sætte fokus på cykling, fordi det giver motion og masser frisk luft, og det er en utrolig væsentlig ting i dagligdagen for både børn og voksne. Desuden skåner vi miljøet, når vi vælger cyklen fremfor bilen. Ronnie Schwartz, Cykelambassadør 9

10 Dronningborg cykler Randers Cykelby rettede i 2012 sit primære fokus mod Dronningborg, som er en af de bydele, der skal være pilotområde for at få flere randrusianere til at cykle. I Dronningborg er nu både ansatte på virksomheder, skoler og daginstitutioner kommet i form ved at cykle. Vi cykler til arbejde i Dronningborg Dronningborg varmede allerede i februar op til den årlige maj cykelkampagne Vi cykler til arbejde med gratis spinning for ansatte i institutioner og virksomheder. Og der blev trampet i pedalerne og svedt både i Dronningborghallen og på cykelstierne. Opvarmningen resulterede i en flot opbakning til kampagnen med fire gange så mange deltagere end i Både Rismølleskolen, Bygma og C.J. Nielsen stillede op med hold til Vi cykler til arbejde for første gang. Temadage og cykelfest på Rismølleskolen Rismølleskolen har som del af Dronningborg cykler i tre dage arbejdet med cykling som tema i alle fag og i alle timer. Skolen har sydet af cykelaktiviteter ude og inde med cykelture, cykellege og cykelkunst. Rismølleskolens mål med temaugen var blandt andet, at flere forældre lod bilerne stå og lod børnene cykle til skole. De tre cykeldage blev afsluttet med en stor cykelfest torsdag den 31. maj 2012, hvor alle elever og forældre blev opfordret til at cykle til festen. Charlotte Rokkjær, der var cyklet til festen med sin mand og tre børn, fortalte at skolens fokus på cykling også har påvirket hendes vaner: Det er positivt, at skolen laver cykelaktiviteter med eleverne, så de lærer at færdes i trafikken. Jeg har ikke været aktiv på cykel i mange år, men denne cykeluge har sat skub i vores familie. Min datter har været på cykeltur med skolen, så derfor øvede vi ruten aftenen før. Vi er derfor begyndt at cykle meget mere, og vi vil helt sikkert fortsætte med at cykle i fremtiden. 10 Positive resultater Evalueringen af pilotprojekterne i Dronningborg i viser, at borgerne i Dronningborg cykler mere end før projektets start. Det gælder både skoleleverne, medarbejderne på virksomhederne og borgerne generelt.

11 Vidste du at der nu etableres en cykelsti mellem Rismølleskolen og Dronningborghallen. Det er en strækning på 1,3 km og anlægget påbegyndes i efteråret BMX-rampe og mountainbikebane ved Dronningborghallen 24. maj 2012 indviede professionelle BMXryttere den nye BMX-rampe ved Dronningborghallen og gav tips og tricks til områdets børn og unge om cykelstunts og cykelhop. Efter BMX-workshoppen var der cykelræs tre gange rundt på den nye mountainbikebane. Det gav sved på panden, da banen er 1,9 kilometer lang med bump og mindre stigninger. Forbedring af cykelstinet til Dronningborg For at få endnu flere Dronningborgborgere og -medarbejdere til at cykle har Randers Cykelby etableret en cykelsti langs Toldbodgade og Nyholmsvej. Der vil desuden blive etableret en stiforbindelse mellem Toldbodgade og Benzonvej. Så nu er der slet ingen undskyldninger for ikke at vælge cyklen frem for bilen til og fra Dronningborg. BMX-rampen og mountainbikebanen er blevet etableret for at skabe et samlingssted for børn og unge med fokus på fællesskab og bevægelse. Det er lykkedes, for rampen er fyldt med børn og unge på cykler og løbehjul året rundt. 11

12 Elladcykler til daginstitutionerne Pædagoger i daginstitutionerne i Dronningborg kan nu ses cyklende af sted med ladet fyldt med børnehavebørn. Ladcyklerne bliver brugt til udflugter med børnene og bliver desuden udlånt til forældre. I modsætning til pilotprojektet i Hornbæk har forældrene ikke kun mulighed for at låne ladcyklerne i weekenden, men kan låne ladcyklen en hel uge. Børnefamilierne i Dronningborg kan dermed teste ladcyklerne i hverdagen og måske blive fristet til at skifte bilen ud med ladcykel. Som en ekstra bonus er der medvind på cykelstien, da ladcyklerne er elcykler. Cykellege for børn og forældre Børnehuset Himmeldalen og daginstitutionen Rismøllen har hver fået fem løbecykler til børnene, og pædagogerne har haft mulighed for at deltage i cykelkurser med introduktion i cykellege. Forældrene blev efterfølgende inviteret til cykelfester, hvor de kunne opleve de cykellege, som pædagogerne leger med børnene for at øve koordination, sikkerhed og balance. 12

13 Cykelfremme i Hornbæk Forstaden Hornbæk er med sine ca borgere, der bor 5 km fra Randers centrum, Randers Cykelbys første pilotområde. Siden 2010 har Randers Cykelby sat massivt ind med en række tiltag for at fremme cykling blandt borgerne i Hornbæk. Randers Cykelby har investeret i at forbedre de fysiske rammer for cyklister i Hornbæk, så det er blevet nemmere og mere trafiksikkert at være cyklist i Hornbæk. Evalueringen viser, at der fra 2010 til 2012 samlet set er sket en stigning i antallet af cyklister i Hornbæk på mere end 30 %. Det skal være sikkert at cykle i skole Randers Cykelby har derfor anlagt en sikker skolevej for børnene i Hornbæk ved at etablere en dobbeltrettet cykelsti ved Hornbæk skole på nordsiden af Gl. Viborgvej. Ny cykelrampe binder Hornbæk sammen med Midtbyen og Sydbyen I november 2012 åbnede Randers Cykelby en ny cykelrampe, der forbinder Hvidemøllevej med Tørvebryggen. Det betyder, at cyklister, der kommer fra Mariagervej og Hvidemøllevej, kan suse ned af rampen og cykle videre til Sydbyen over den Blå Bro. Ulrich Müller, der bor i Hornbæk, er en af de cyklister, som hilser den nye rampe velkommen: Den nye cykelrampe binder cykelruterne sammen, så jeg hurtigt kan komme til Midtbyen eller Sydbyen via rampen. Den giver mig også flere valgmuligheder, når jeg skal cykle på arbejde om morgenen. Jeg kan nu vælge enten at køre langs Gudenåen, når det er tørvejr, eller ad Hvidemøllevej, der er mindre trafikeret end Viborgvej siger Ulrich Müller. 13

14 Sammenhæng i sti- og rutenet Borgerundersøgelsen viser, at 20 % af borgerne i Randers Kommune vil cykle mere, hvis der var flere cykelstier og cykelbaner. Randers Kommune arbejder derfor med at skabe et sammenhængende sti- og rutenet for både cyklister og gående. Fokus for stiog rutenettet er Randers og centerbyerne: Assentoft, Langå og Spentrup, men også lokalcenterbyerne. Målsætningen er, at der skal være god fremkommelighed til centrale steder som institutioner, større arbejdspladser, indkøbsmuligheder, fritidsfaciliteter og naturværdier. Cykelstinettet i tal I Randers Kommune er der over 270 km cykelstier/cykelbaner. De 170 km er cykelstier/fællesstier langs kommunevejene. Herudover er der ca. 20 km cykelsti/bane langs statsvejene. Der er ca. 83 km kommunale stier, som ligger mellem veje. Ny cykelring i Randers En af målsætningerne i cykelpolitikkens indsatsområde om sammenhæng i sti- og rutenet var at forbedre mulighederne for at krydse centrum af Randers på cykel. I efteråret 2012 etablerede Randers Cykelby derfor en cykelring, som skal gøre det lettere at komme hurtigt og smidigt fra A til B i centrum af Randers, når de følger en ring af blå skilte rundt om bymidten. Cykelringen guider cyklisterne væk fra gågadens ujævne belægninger og rundt på små cykelvenlige veje. 14

15 Cykelrute 29 fra Randers til Silkeborg 16. september 2012 indviede borgmestrene i Randers og Silkeborg den nye rekreative rute på ca. 50 km langs Gudenåen mellem Silkeborg og Randers. Fra Randers bugter ruten sig langs Gudenåen, og fra Langå til Silkeborg snor stien sig oven på en nedlagt jernbane i naturskønne omgivelser. Den rekreative rute er til pendlere, cykelturister og naturelskere, der nu kan cykle mellem Randers Langå Silkeborg til lyden af fuglefløjt i stedet for trafikstøj på landevejen. I Randers starter ruten bag Randers Regnskov ved Den Blå Bro. Den 9. juni 2013 klipper transportminister Henrik Dam Kristensen snoren over til Danmarks smukkeste cykelløb, Gudenåløbet. Cykelløbet snor sig langs Gudenåen og mere end halvdelen af ruten ruller på rute 29. Det er Randers Cykelby, der arrangerer løbet i et samarbejde med IFA Stevnstrup. Det er planen at løbet skal finde sted hvert år i begyndelsen af juni måned. 72 % af alle cyklister er tilfredse med omfanget af cykelstier og cykelbaner og med fremkommeligheden for cyklister 15

16 Sikkerhed og tryghed Flere cyklister føler sig sikre i trafikken Randers Cykelby har fokuseret på at forbedre forholdene for cyklister og har blandt andet etableret flere cykelstier. De mange tiltag for at forbedre forholdene for cyklister har haft en positiv effekt og Randers Cykelby har dermed allerede nu nået målsætningen om, at minimum 60 % af cyklisterne skal føle sig sikre i trafikken. 71 % af cyklisterne i Randers føler sig nemlig sikre som cyklister i kommunen. Den positive udvikling siden 2002 med markant fald i registrede ulykker for cyklister er desværre vendt i Randers Kommune har fortsat fokus på trafiksikkerhed for cyklister, så antallet af cyklistuheld reduceres. Større tryghed blandt cyklister Cyklisterne føler sig mindre bange for at blive bestjålet eller overfaldet, når de færdes som cyklist i kommunen Cyklisternes følelse af sikkerhed Cyklisternes følelse af tryghed Uheld med cyklister Perioden Dræbte Alvorligt tilskadekommende Let tilskadekommende

17 % af cyklisterne i Randers cykler med hjelm. Det er en stigning på 120 % i forhold til Kilde: Rådet for sikker trafik Kampagne gør elever synlige Mandag morgen den 29. oktober 2012 delte politi, forældre, elever og Randers Cykelby reflekser ud ved tre skoler i Randers. Eventen er led i den landsdækkende kampagne LYS PÅ - med Ludvig, der bidrager til at øge børns synlighed og sikkerhed i trafikken ved at sætte fokus på cykellygter og reflekser. Den henvender sig især til børn i 4. klasse, hvor mange begynder at cykle til skole på egen hånd. Læs mere på Færre stjålne cykler Cyklisterne i Randers kan glæde sig over den positive udvikling i antallet af stjålne cykler, som er faldet markant siden I 2012 blev der kun registreret 670 stjålne cykler mod 836 i

18 Ingen undskyldning for ikke at cykle på arbejde Randers Cykelby vil gerne have flere randrusianere til at cykle til og fra arbejde. Det skal være slut med undskyldningen om, at der er for langt til at cykle. Eller at der er for mange bakker i Randers Kommune. Eller at man ikke kan møde svedig på arbejde. Randers Cykelby har igennem de sidste år gennemført en række pilotprojekter med det formål at motivere bilpendlere til at skifte bilen ud med en cykel. Medvind på cykelstien forbedrer BMI og kondital Randers Cykelby har i to år med stor succes udlånt elcykler til borgerne i Randers for at få flere til cykle til og fra arbejde. Alle deltagerne i pilotprojektet har tidligere kørt i bil eller med bus til arbejde og har i en testperiode udskiftet bilen eller bussen med den lånte elcykel. Resultatet er, at testpersonerne i gennemsnit har cyklet 70 % af alle dagene. Deltagerne har før og efter testperioden fået et sundhedstjek for at kunne måle effekten af elcyklen. Sundhedstjekket viser, at mange af elcyklisterne efter prøveperioden har forbedret både BMI og kondital og vigtigst af alt ønsker at fortsætte med at cykle til arbejde. Elcyklerne giver lyst til at cykle mere og får borgere med mere end 5 km til arbejde eller uddannelse op på cyklerne. 19-årige Signe Kristensen, som tidligere kørte i bil til og fra arbejde udtalte efter testperioden: Elcyklen giver mig det ekstra skub, der gør at jeg cykler hver dag til arbejde også i dårligt vejr. Fakta om pendlerture 24 % af alle pendlerture til job eller uddannelse i Randers Kommune foretages på cykel. 62 % af pendlerturene er i bil % af pendlere i Randers med under 5 km til arbejde tager turen til arbejde på cykel. 31 % kører i bil. 5 4 Kilde: DTU Transportvaneundersøgelse Borgerundersøgelse

19 Park N Bike Anlæg Parkér & Cykel Randers Cykelby har med etableringen af Parkér & Cykel anlægget ved motorvejsafkørslen ved Viborgvej gjort det nemmere for pendlere at få motion på vej til arbejde. Med Parkér & Cykel kan pendlere nu tage cyklen ud til motorvejsafkørslen og derfra pendle videre sammen med arbejdskollegaer. En frisk cykeltur på 15 minutter hver vej giver de anbefalede 30 minutters daglig motion samtidig med, at man møder friskere på arbejde. Parkér & Cykel anlægget er en aflåst og attraktiv cykelparkering, hvor pendlere kan leje en cykelboks og opbevare deres cykel tørt og sikkert, mens de er på arbejde. Desuden er der plads i boksen til at hænge cykeltøj og mulighed for at benytte toilettet på pladsen til omklædning. Cykelboksen kan lejes på og koster 300 kr. om året. Bycykler og pendlercykler i Randers Randers Cykelby er hoppet med på den internationale trend med at tilbyde bycykler og pendlercykler til besøgende. Ved at stille 75 pendlercykler til rådighed ved busterminalen og banegården håber Randers Cykelby at kunne motivere pendlere til at erstatte bilrejsen med en tog eller busrejse kombineret med pendlercyklen, som muliggør en hurtig rejse mellem A og B. Randers Cykelby opstiller herudover 100 bycykler, som placeres på 10 nøje udvalgte steder i Randers Bymidte. Formålet er at stille gode og billige cykler til rådighed for besøgende og borgere, så de kan komme hurtigt og sundt omkring i byen. Bycyklerne kan lånes gratis mod depositum og låses op med hjælp af en kode, som man får tilsendt på sms. Noget for dig? Randers Cykelby fortsætter succesen med udlån af elcykler til borgere med mere end fem kilometer til arbejde, som i dag enten kører i bil eller bus til arbejde eller uddannelsesinstitution. Alle der er interesserede i at låne en elcykel og deltage i forsøgene kan komme i betragtning som projektdeltagere ved at sende en mail til 19

20 Udgivet i maj 2013 af Randers Kommune Tekst og layout: VEKSØ Mobility Foto: Jeannot Huyot, Randers Kommune Ansvarshavende redaktør: Birgit Berggrein, Veje og Trafik, Randers Kommune 20

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011 Cykelregnskab Godkendt af Teknisk Udvalg den 0. november 2011 INDHOLD 1. Forord... 2. Cykelregnskab...4. Et sammenhængende stinet...5 4. Trafiksikkerhed....6 Ulykker med cyklister....6 Cyklisternes følelse

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus - med cykel, F ra dør til dør tog og bus Indhold 4 Cykelparkering 6 Cyklen og bussen 7 Cyklen med på rejsen 8 Cykel nummer 2 10 Sikkerhed og Tryghed 11 Når det går galt 12 Fra rat til cykelstyr og togkort

Læs mere

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435 Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler Rapport 435 indhold Overblik og sammenfatning...4 Flere skal cykle i Helsingør...8 Planlægning af cykeloplevelser på nettet...10 Cykelturister på Fur og Salling

Læs mere

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025 Fra god til verdens bedste københavns cykelstrategi 2011-2025 Udgivet 2011 af Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik www.kk.dk/cyklernesby Visualiseringer og grafisk design

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik

Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik December 2012 Bike n ride Eksempeler fra Øresundsregionen på kombination af cykel- og den kollektive trafik

Læs mere

Etnografisk analyse WICKED PROBLEM

Etnografisk analyse WICKED PROBLEM Præsentation loop 1 og loop 2 Etnografisk analyse WICKED PROBLEM Københavns Kommune Ved IS IT A BIRD 2. oktober 2013 Line Groes, line@isitabird.dk WICKED PROBLEM 35% I DAG 50% I 2015 (kilde: Cykelbyen

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt 107 borgere, som har lånt elcykler af Svendborg Kommune i 2-3 uger i 2014 (70 % har svaret)

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt 107 borgere, som har lånt elcykler af Svendborg Kommune i 2-3 uger i 2014 (70 % har svaret) 12/01/2015/CVM. Acadre sagsnr: 14/40049 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt 107 borgere, som har lånt elcykler af Svendborg Kommune i 2-3 uger i 2014 (70 % har svaret) Hvad er din alder? Hvilket

Læs mere

GRØNT. regnskab. Klima og miljø i din kommune. grønt regnskab. Ballerup Kommune 13-14 side 1

GRØNT. regnskab. Klima og miljø i din kommune. grønt regnskab. Ballerup Kommune 13-14 side 1 GRØNT regnskab Klima og miljø i din kommune side 1-214 3 4 5 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 2 21 22 24 26 28 29 3 34 34 35 36 36 37 Forord Bæredygtighed Novo passer på padderne Ballerups samlede energiforbrug

Læs mere

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune Cyklen i fokus Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025 Kolding Kommune Forord Cyklen er et transportmiddel med et stort potentiale - den er CO 2 -neutral og kan indgå som en del af den daglige motion,

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 SEKRETARIATET

Læs mere

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING November 2012 TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING TimeLine revitalisering af halvanden kilometer lukket landevej med fokus på bevægelse, oplevelser og forbindelser. 1 INDHOLD s. 3 Introduktion

Læs mere

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING FYNBUS 211 ÅRSBERETNING FynBus 211 FORORD Historien om FynBus i 211 er historien om, hvordan tingene begyndte at lykkes. Ovenpå en række turbulente år med mange forandringer og tilpasninger, blev 211 et

Læs mere

avisen NR. 1 MARTS 2014

avisen NR. 1 MARTS 2014 TIL VIRKSOMHEDER I BALLERUP KOMMUNE avisen NR. 1 MARTS 2014 Ballerup får medvind på cykelstierne og mindsker trængsel side 2 Guide til grønne indkøb side 9 Ballerup får medvind på cykelstierne og mindsker

Læs mere

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 1 Indhold Evalueringens hovedpointer... 3 Præsentation... 5 Kongevænget som boligområde... 5 Evalueringsmetode: Fire fokusgruppeinterview... 5 Spørgeguide... 5

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

hverdagens grønne cykelhelte Ren luft og bæredygtige mobilitetsfortællinger

hverdagens grønne cykelhelte Ren luft og bæredygtige mobilitetsfortællinger hverdagens grønne cykelhelte Ren luft og bæredygtige mobilitetsfortællinger Index Udgivet af Miljøpunkt Indre by - Christianshavn Rådhuspladsen 77 st. 1550 København V www.a21.dk CVR: 31 69 00 80 Publikationen

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

brug for din hjælp Børnecancerfonden giver børn med kræft håb Bliv støttemedlem!

brug for din hjælp Børnecancerfonden giver børn med kræft håb Bliv støttemedlem! Børnecancerfonden har brug for din hjælp Børnecancerfonden giver børn med kræft håb Bliv støttemedlem! Bliv personlig donor, det koster 200 kr. årligt. Bliv virksomhedsdonor, det koster 5.000 kr. årligt.

Læs mere

Materialeoversigt Materialer til færdselsundervisningen 2013/2014

Materialeoversigt Materialer til færdselsundervisningen 2013/2014 Materialeoversigt Materialer til færdselsundervisningen 2013/2014 Velkommen til den nye materialeoversigt Alle digitale materialer er gratis og findes på sikkertrafik.dk/skole 2 2013/2014 Færdselsundervisningen

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere