Flere er sprunget på cyklerne i årets Cykelkommune, Randers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flere er sprunget på cyklerne i årets Cykelkommune, Randers"

Transkript

1 1

2 Flere er sprunget på cyklerne i årets Cykelkommune, Randers 2013 er et fantastisk cykelår i Randers. I maj måned blev Randers kåret som årets Cykelkommune, fordi det er lykkedes at få flere borgere til at cykle. Tallene i cykleregnskabet fra 2012 viser, at andelen af cykelture er steget med 45 procent på bare tre år. Tallene viser også, at borgerne er blevet mere tilfredse med cykelstierne og fremkommeligheden på stinettet. Det er derfor med stor glæde og stolthed, at jeg kan præsentere cykelregnskabet, hvor du også kan læse om: Randers Kommune vedtog i 2011 en cykel- og stipolitik. Målet var at få flere til at cykle. Det mål er nu forvandlet til flotte resultater efter fire års aktiv indsats. De positive erfaringer skal nu komme endnu flere borgere i Randers Kommune til gavn og vi glæder os til at se endnu flere randrusianere og pendlere på cyklen. Kasper Fuhr Christensen Formand for Miljø- og teknikudvalget Bedre BMI- og kondital som resultat af Randers Cykelbys udlån af elcykler til pendlere. Øget tilfredshed med kommunens vedligeholdelse af cykelstier og cykelbaner. En stigning i andelen af cyklister, som føler sig sikre i trafikken. En stigning i tilfredsheden med omfanget af cykelstier i kommunen. Og ikke mindst: at 73 % af cyklisterne er tilfredse med Randers som Cykelby. 2

3 INDHOLD Forord 2 Randrusianerne cykler mere 4 Tilfredse cyklister i Randers Cykelby 6 Hvad motiverer til at cykle (mere)? 8 19 ambassadører på cykel 9 Dronningborg cykler 10 Cykelfremme i Hornbæk 13 Sammenhæng i sti- og rutenet 14 Sikkerhed og tryghed 16 Ingen undskyldning for ikke at cykle på arbejde 18

4 Randrusianerne cykler mere så de får motion og frisk luft Hvert år undersøger Danmarks Tekniske Universitet, hvilke transportmidler borgerne i Randers bruger til forskellige formål. Resultaterne i 2012 dokumenterer, at der er sket en positiv udvikling i andelen af randrusianere, der bruger cyklen. I 2009 udgjorde cykelture 11 % af alle ture i kommunen. I 2012 er denne andel steget til 16 %. Dette er en stigning på 45 %. I 2009 udgjorde cykelture 18 % af ture under 5 km. I 2012 er cykelandelen af korte ture steget til 26 %. Det er en stigning på 44 %. Modalsplit alle ture 2012 Gang Cykel Bil Kollektiv Modal split alle ture % 4% Cyklisterne vil have motion og frisk luft Randers Cykelby gennemførte i efteråret 2012 en spørgeskemaundersøgelse blandt borgerne om transportvaner og tilfredshed med cykelforhold i kommunen. Her blev cyklisterne blandt andet spurgt om, hvorfor de cykler. 72 % af cyklisterne svarede, at de cykler fordi jeg får motion og frisk luft. Andre topscorere var, fordi cyklen er hurtigere og nemmere (43 %) og jeg kan godt lide friheden ved at cykle (34 %). 1 Summen af svar giver mere end 100 %, da det har været muligt at angive op til tre svarmuligheder. Modalsplit ture < 5 km 2012 Andet Modal Gang split Cykel ture Bil < 5 km Kollektiv 2012 Andet 2% 1% 16% 31% 16% 40% 62% 26% Gang Bil Andet Gang Bil Andet Cykel Kollektiv Cykel Kollektiv 4

5 Randers Cykelby er godt på vej Cykelture udgør i Randers Kommune 26 % af alle ture under 5 km. Men der er stadig et godt stykke vej for at nå op på niveau med førende danske cykelbyer som København, Frederiksberg og Odense, som til sammenligning har en cykelandel på korte ture på mellem %. Men efter få års massiv satsning på at fremme cyklisme i Randers er vi rigtig godt på vej. Flere cyklister = flere cykelparkeringspladser Stigningen i antal af cyklister øger også behovet for cykelparkering i Randers. Derfor er der i kommet 260 nye cykelparkeringspladser i byen. Størstedelen af stativerne er opstillet ved busterminalen, men også biblioteket, gågaden og Jens Otto Kraghs Plads har fået endnu flere cykelparkeringspladser. Herudover er 70 stativer blevet erstattet af nye cykelparkeringspladser ved Randers Bibliotek og Laksetorvet. Flere børn skal gå eller cykle til skole Randers Kommune har en målsætning om, at 60 % af alle skoleelever fra klasse skal gå eller cykle i skole. I efteråret 2012 gik eller cyklede 53 % af eleverne i klasse i skole. Men noget tyder på, at udviklingen går den rette vej. I efteråret 2012 deltog et rekordstort antal elever i den årlige Alle Børn Cykler-kampagne, som Cyklistforbundet arrangerer. Her deltog 2943 elever i modsætning til 1814 elever i

6 y b l e k y C s r e d n i Ra r e t s i l k y c e s d Tilfre 73 % af cyklisterne i undersøgelsen er Cyklisterne i Randers er generelt godt tilfredse med Randers som cykelby. Det tilfredse med forholdene for cyklister. er en markant stigning fra før projektet De er i hvert fald markant mere til- Randers Cykelby blev skudt i gang. Ta- fredse på flere punkter end tidligere år. bellen nedenfor viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen, som er blevet gennemført i hhv. 2009, 2010 og 2012 af Randers Cykelby. 72 % af cyklisterne er tilfredse med omfanget af cykelstier- og cykelbaner. 69 % af cyklisterne er tilfredse med fremkommeligheden på stinettet. Cyklisternes tilfredshed med Mængden af cykelstier Cykelstiernes tilstand Antallet af cykelparkeringspladser Skiltning og rutevejledning Fremkommelighed Kombination af cykel og kollektiv trafik Randers som cykelby

7 Læs mere Om Randers Cykelbys faciliteter for cyklister, som rejser videre med tog, bus eller bil på side 18. Utilfredse cyklister = bedre vedligeholdelse af cykelstier Tilfredshedsundersøgelsen i 2010 vakte kommunens opmærksomhed. Kun 21 % af de adspurgte cyklister var tilfredse med vedligeholdelsen af cykelstier og cykelbaner, og cyklisterne var særligt utilfredse med mangelfuld snerydning af cykelstier og en ujævn og hullet belægning på visse strækninger. Det er ikke godt nok, når man profilerer sig som cykelby. Derfor har kommunen opprioriteret vedligeholdelse af cykelstier og cykelbaner både i forhold til snerydning og ny belægning på udvalgte cykelstier Prioriteringen af vedligeholdelse har allerede efter to år båret frugt, og målsætningen om, at halvdelen af cyklisterne skal være tilfredse med vedligeholdelsen af cykelstier og baner, er næsten opfyldt med 48 % tilfredse cyklister. Det er en markant stigning i tilfredshed fra 21 % til 48 % på 2 år! Hvorfor kombinere cykel med tog og bus? Kun omkring 30 % af cyklisterne er tilfredse med mulighederne for at kombinere cyklen med tog eller bus. Dette er dog ikke udtryk for en utilfredshed med faciliteterne, da 55 % af cyklisterne har svaret ved ikke/ikke relevant. De mange ved ikke/ikke relevant svar viser tydeligt, at få oplever et behov for at kombinere transportmidler og/eller at få cyklister er opmærksomme på fordelene ved at kombinere cyklen med kollektiv trafik. Ved at cykle til toget eller busstoppestedet reduceres transporttiden, og rejsen føles hurtigere og mere effektiv. Og det er netop tid og muligheden for at få motion og frisk luft, som både cyklister og ikke-cyklister peger på kan motivere dem til at cykle (mere). 7

8 Hvad motiverer til at cykle (mere)? 17 % af randrusianerne cykler dagligt, og samlet cykler 46 % af randrusianerne minimum 1 gang om ugen. Hele 35 % cykler sjældnere end 1 gang om måneden eller aldrig. Udfordringen for Randers Cykelby er derfor, hvordan over halvdelen af borgerne kan motiveres til at komme i gang med at cykle og ikke mindst cykle endnu mere. Motion og et sundere liv motiverer Adspurgt svarer 52 % af randrusianerne (både cyklister og ikke-cyklister), at muligheden for at få mere motion og et sundere liv kan motivere dem til at cykle (mere). Fokus på sundhedseffekter ved cykling er derfor et af de vigtige budskaber, som Randers Cykelby arbejder med fx i forbindelse med elcykelprojektet, som er beskrevet på side Men også andre faktorer spiller ind på lysten til at cykle (mere) 2 : 25 % siger, at de ville cykle mere, hvis vejret var bedre! 20 % siger, at de ville cykle mere, hvis der var flere cykelstier og cykelbaner. 14 % siger, at de ville cykle mere, hvis der var mere sikkerhed for cyklister i trafikken. Så ofte cykler randrusianerne... Dagligt 17 % 3-4 gange om ugen 12 % 1-2 gange om ugen 17 % Et par gange om måneden 19 % Sjældnere 20 % Aldrig 15 % 2 Summen af svar giver mere end 100 %, da det har været muligt at angive op til tre svarmuligheder. 8

9 19 ambassadører på cykel Randers Cykelby har 19 ambassadører, der taler cyklismens sag. Der findes alle typer cykelambassadører fra den engagerede cykelmotionist til cyklisten, der prøver på at blive bedre til at hive cyklen ud af vinterhiet. Cykelambassadørerne består af lokale byrådspolitikere, direktører, repræsentanter fra kulturlivet og sportsfolk. Randers Regnskovs direktør Henrik Herold er også cykelambassadør. I sin fritid tramper han i pedalerne på sin mountainbike, og som ambassadør vil han kæmpe for, at flere bruger cykelhjelm: Det er bare den allerbilligste forsikring, og så syntes jeg også, at det ser sejt ud, fortæller Henrik Herold. Ambassadørerne repræsenterer forskellige erhverv og sportsgrene, og eftersom de har forskellige aldre og køn, når de en bred målgruppe af ældre og yngre borgere. Ronnie Schwartz, en kendt og populær fodboldspiller i Randers FC, er én af de unge cykelambassadører. Det er vigtigt at sætte fokus på cykling, fordi det giver motion og masser frisk luft, og det er en utrolig væsentlig ting i dagligdagen for både børn og voksne. Desuden skåner vi miljøet, når vi vælger cyklen fremfor bilen. Ronnie Schwartz, Cykelambassadør 9

10 Dronningborg cykler Randers Cykelby rettede i 2012 sit primære fokus mod Dronningborg, som er en af de bydele, der skal være pilotområde for at få flere randrusianere til at cykle. I Dronningborg er nu både ansatte på virksomheder, skoler og daginstitutioner kommet i form ved at cykle. Vi cykler til arbejde i Dronningborg Dronningborg varmede allerede i februar op til den årlige maj cykelkampagne Vi cykler til arbejde med gratis spinning for ansatte i institutioner og virksomheder. Og der blev trampet i pedalerne og svedt både i Dronningborghallen og på cykelstierne. Opvarmningen resulterede i en flot opbakning til kampagnen med fire gange så mange deltagere end i Både Rismølleskolen, Bygma og C.J. Nielsen stillede op med hold til Vi cykler til arbejde for første gang. Temadage og cykelfest på Rismølleskolen Rismølleskolen har som del af Dronningborg cykler i tre dage arbejdet med cykling som tema i alle fag og i alle timer. Skolen har sydet af cykelaktiviteter ude og inde med cykelture, cykellege og cykelkunst. Rismølleskolens mål med temaugen var blandt andet, at flere forældre lod bilerne stå og lod børnene cykle til skole. De tre cykeldage blev afsluttet med en stor cykelfest torsdag den 31. maj 2012, hvor alle elever og forældre blev opfordret til at cykle til festen. Charlotte Rokkjær, der var cyklet til festen med sin mand og tre børn, fortalte at skolens fokus på cykling også har påvirket hendes vaner: Det er positivt, at skolen laver cykelaktiviteter med eleverne, så de lærer at færdes i trafikken. Jeg har ikke været aktiv på cykel i mange år, men denne cykeluge har sat skub i vores familie. Min datter har været på cykeltur med skolen, så derfor øvede vi ruten aftenen før. Vi er derfor begyndt at cykle meget mere, og vi vil helt sikkert fortsætte med at cykle i fremtiden. 10 Positive resultater Evalueringen af pilotprojekterne i Dronningborg i viser, at borgerne i Dronningborg cykler mere end før projektets start. Det gælder både skoleleverne, medarbejderne på virksomhederne og borgerne generelt.

11 Vidste du at der nu etableres en cykelsti mellem Rismølleskolen og Dronningborghallen. Det er en strækning på 1,3 km og anlægget påbegyndes i efteråret BMX-rampe og mountainbikebane ved Dronningborghallen 24. maj 2012 indviede professionelle BMXryttere den nye BMX-rampe ved Dronningborghallen og gav tips og tricks til områdets børn og unge om cykelstunts og cykelhop. Efter BMX-workshoppen var der cykelræs tre gange rundt på den nye mountainbikebane. Det gav sved på panden, da banen er 1,9 kilometer lang med bump og mindre stigninger. Forbedring af cykelstinet til Dronningborg For at få endnu flere Dronningborgborgere og -medarbejdere til at cykle har Randers Cykelby etableret en cykelsti langs Toldbodgade og Nyholmsvej. Der vil desuden blive etableret en stiforbindelse mellem Toldbodgade og Benzonvej. Så nu er der slet ingen undskyldninger for ikke at vælge cyklen frem for bilen til og fra Dronningborg. BMX-rampen og mountainbikebanen er blevet etableret for at skabe et samlingssted for børn og unge med fokus på fællesskab og bevægelse. Det er lykkedes, for rampen er fyldt med børn og unge på cykler og løbehjul året rundt. 11

12 Elladcykler til daginstitutionerne Pædagoger i daginstitutionerne i Dronningborg kan nu ses cyklende af sted med ladet fyldt med børnehavebørn. Ladcyklerne bliver brugt til udflugter med børnene og bliver desuden udlånt til forældre. I modsætning til pilotprojektet i Hornbæk har forældrene ikke kun mulighed for at låne ladcyklerne i weekenden, men kan låne ladcyklen en hel uge. Børnefamilierne i Dronningborg kan dermed teste ladcyklerne i hverdagen og måske blive fristet til at skifte bilen ud med ladcykel. Som en ekstra bonus er der medvind på cykelstien, da ladcyklerne er elcykler. Cykellege for børn og forældre Børnehuset Himmeldalen og daginstitutionen Rismøllen har hver fået fem løbecykler til børnene, og pædagogerne har haft mulighed for at deltage i cykelkurser med introduktion i cykellege. Forældrene blev efterfølgende inviteret til cykelfester, hvor de kunne opleve de cykellege, som pædagogerne leger med børnene for at øve koordination, sikkerhed og balance. 12

13 Cykelfremme i Hornbæk Forstaden Hornbæk er med sine ca borgere, der bor 5 km fra Randers centrum, Randers Cykelbys første pilotområde. Siden 2010 har Randers Cykelby sat massivt ind med en række tiltag for at fremme cykling blandt borgerne i Hornbæk. Randers Cykelby har investeret i at forbedre de fysiske rammer for cyklister i Hornbæk, så det er blevet nemmere og mere trafiksikkert at være cyklist i Hornbæk. Evalueringen viser, at der fra 2010 til 2012 samlet set er sket en stigning i antallet af cyklister i Hornbæk på mere end 30 %. Det skal være sikkert at cykle i skole Randers Cykelby har derfor anlagt en sikker skolevej for børnene i Hornbæk ved at etablere en dobbeltrettet cykelsti ved Hornbæk skole på nordsiden af Gl. Viborgvej. Ny cykelrampe binder Hornbæk sammen med Midtbyen og Sydbyen I november 2012 åbnede Randers Cykelby en ny cykelrampe, der forbinder Hvidemøllevej med Tørvebryggen. Det betyder, at cyklister, der kommer fra Mariagervej og Hvidemøllevej, kan suse ned af rampen og cykle videre til Sydbyen over den Blå Bro. Ulrich Müller, der bor i Hornbæk, er en af de cyklister, som hilser den nye rampe velkommen: Den nye cykelrampe binder cykelruterne sammen, så jeg hurtigt kan komme til Midtbyen eller Sydbyen via rampen. Den giver mig også flere valgmuligheder, når jeg skal cykle på arbejde om morgenen. Jeg kan nu vælge enten at køre langs Gudenåen, når det er tørvejr, eller ad Hvidemøllevej, der er mindre trafikeret end Viborgvej siger Ulrich Müller. 13

14 Sammenhæng i sti- og rutenet Borgerundersøgelsen viser, at 20 % af borgerne i Randers Kommune vil cykle mere, hvis der var flere cykelstier og cykelbaner. Randers Kommune arbejder derfor med at skabe et sammenhængende sti- og rutenet for både cyklister og gående. Fokus for stiog rutenettet er Randers og centerbyerne: Assentoft, Langå og Spentrup, men også lokalcenterbyerne. Målsætningen er, at der skal være god fremkommelighed til centrale steder som institutioner, større arbejdspladser, indkøbsmuligheder, fritidsfaciliteter og naturværdier. Cykelstinettet i tal I Randers Kommune er der over 270 km cykelstier/cykelbaner. De 170 km er cykelstier/fællesstier langs kommunevejene. Herudover er der ca. 20 km cykelsti/bane langs statsvejene. Der er ca. 83 km kommunale stier, som ligger mellem veje. Ny cykelring i Randers En af målsætningerne i cykelpolitikkens indsatsområde om sammenhæng i sti- og rutenet var at forbedre mulighederne for at krydse centrum af Randers på cykel. I efteråret 2012 etablerede Randers Cykelby derfor en cykelring, som skal gøre det lettere at komme hurtigt og smidigt fra A til B i centrum af Randers, når de følger en ring af blå skilte rundt om bymidten. Cykelringen guider cyklisterne væk fra gågadens ujævne belægninger og rundt på små cykelvenlige veje. 14

15 Cykelrute 29 fra Randers til Silkeborg 16. september 2012 indviede borgmestrene i Randers og Silkeborg den nye rekreative rute på ca. 50 km langs Gudenåen mellem Silkeborg og Randers. Fra Randers bugter ruten sig langs Gudenåen, og fra Langå til Silkeborg snor stien sig oven på en nedlagt jernbane i naturskønne omgivelser. Den rekreative rute er til pendlere, cykelturister og naturelskere, der nu kan cykle mellem Randers Langå Silkeborg til lyden af fuglefløjt i stedet for trafikstøj på landevejen. I Randers starter ruten bag Randers Regnskov ved Den Blå Bro. Den 9. juni 2013 klipper transportminister Henrik Dam Kristensen snoren over til Danmarks smukkeste cykelløb, Gudenåløbet. Cykelløbet snor sig langs Gudenåen og mere end halvdelen af ruten ruller på rute 29. Det er Randers Cykelby, der arrangerer løbet i et samarbejde med IFA Stevnstrup. Det er planen at løbet skal finde sted hvert år i begyndelsen af juni måned. 72 % af alle cyklister er tilfredse med omfanget af cykelstier og cykelbaner og med fremkommeligheden for cyklister 15

16 Sikkerhed og tryghed Flere cyklister føler sig sikre i trafikken Randers Cykelby har fokuseret på at forbedre forholdene for cyklister og har blandt andet etableret flere cykelstier. De mange tiltag for at forbedre forholdene for cyklister har haft en positiv effekt og Randers Cykelby har dermed allerede nu nået målsætningen om, at minimum 60 % af cyklisterne skal føle sig sikre i trafikken. 71 % af cyklisterne i Randers føler sig nemlig sikre som cyklister i kommunen. Den positive udvikling siden 2002 med markant fald i registrede ulykker for cyklister er desværre vendt i Randers Kommune har fortsat fokus på trafiksikkerhed for cyklister, så antallet af cyklistuheld reduceres. Større tryghed blandt cyklister Cyklisterne føler sig mindre bange for at blive bestjålet eller overfaldet, når de færdes som cyklist i kommunen Cyklisternes følelse af sikkerhed Cyklisternes følelse af tryghed Uheld med cyklister Perioden Dræbte Alvorligt tilskadekommende Let tilskadekommende

17 % af cyklisterne i Randers cykler med hjelm. Det er en stigning på 120 % i forhold til Kilde: Rådet for sikker trafik Kampagne gør elever synlige Mandag morgen den 29. oktober 2012 delte politi, forældre, elever og Randers Cykelby reflekser ud ved tre skoler i Randers. Eventen er led i den landsdækkende kampagne LYS PÅ - med Ludvig, der bidrager til at øge børns synlighed og sikkerhed i trafikken ved at sætte fokus på cykellygter og reflekser. Den henvender sig især til børn i 4. klasse, hvor mange begynder at cykle til skole på egen hånd. Læs mere på Færre stjålne cykler Cyklisterne i Randers kan glæde sig over den positive udvikling i antallet af stjålne cykler, som er faldet markant siden I 2012 blev der kun registreret 670 stjålne cykler mod 836 i

18 Ingen undskyldning for ikke at cykle på arbejde Randers Cykelby vil gerne have flere randrusianere til at cykle til og fra arbejde. Det skal være slut med undskyldningen om, at der er for langt til at cykle. Eller at der er for mange bakker i Randers Kommune. Eller at man ikke kan møde svedig på arbejde. Randers Cykelby har igennem de sidste år gennemført en række pilotprojekter med det formål at motivere bilpendlere til at skifte bilen ud med en cykel. Medvind på cykelstien forbedrer BMI og kondital Randers Cykelby har i to år med stor succes udlånt elcykler til borgerne i Randers for at få flere til cykle til og fra arbejde. Alle deltagerne i pilotprojektet har tidligere kørt i bil eller med bus til arbejde og har i en testperiode udskiftet bilen eller bussen med den lånte elcykel. Resultatet er, at testpersonerne i gennemsnit har cyklet 70 % af alle dagene. Deltagerne har før og efter testperioden fået et sundhedstjek for at kunne måle effekten af elcyklen. Sundhedstjekket viser, at mange af elcyklisterne efter prøveperioden har forbedret både BMI og kondital og vigtigst af alt ønsker at fortsætte med at cykle til arbejde. Elcyklerne giver lyst til at cykle mere og får borgere med mere end 5 km til arbejde eller uddannelse op på cyklerne. 19-årige Signe Kristensen, som tidligere kørte i bil til og fra arbejde udtalte efter testperioden: Elcyklen giver mig det ekstra skub, der gør at jeg cykler hver dag til arbejde også i dårligt vejr. Fakta om pendlerture 24 % af alle pendlerture til job eller uddannelse i Randers Kommune foretages på cykel. 62 % af pendlerturene er i bil % af pendlere i Randers med under 5 km til arbejde tager turen til arbejde på cykel. 31 % kører i bil. 5 4 Kilde: DTU Transportvaneundersøgelse Borgerundersøgelse

19 Park N Bike Anlæg Parkér & Cykel Randers Cykelby har med etableringen af Parkér & Cykel anlægget ved motorvejsafkørslen ved Viborgvej gjort det nemmere for pendlere at få motion på vej til arbejde. Med Parkér & Cykel kan pendlere nu tage cyklen ud til motorvejsafkørslen og derfra pendle videre sammen med arbejdskollegaer. En frisk cykeltur på 15 minutter hver vej giver de anbefalede 30 minutters daglig motion samtidig med, at man møder friskere på arbejde. Parkér & Cykel anlægget er en aflåst og attraktiv cykelparkering, hvor pendlere kan leje en cykelboks og opbevare deres cykel tørt og sikkert, mens de er på arbejde. Desuden er der plads i boksen til at hænge cykeltøj og mulighed for at benytte toilettet på pladsen til omklædning. Cykelboksen kan lejes på og koster 300 kr. om året. Bycykler og pendlercykler i Randers Randers Cykelby er hoppet med på den internationale trend med at tilbyde bycykler og pendlercykler til besøgende. Ved at stille 75 pendlercykler til rådighed ved busterminalen og banegården håber Randers Cykelby at kunne motivere pendlere til at erstatte bilrejsen med en tog eller busrejse kombineret med pendlercyklen, som muliggør en hurtig rejse mellem A og B. Randers Cykelby opstiller herudover 100 bycykler, som placeres på 10 nøje udvalgte steder i Randers Bymidte. Formålet er at stille gode og billige cykler til rådighed for besøgende og borgere, så de kan komme hurtigt og sundt omkring i byen. Bycyklerne kan lånes gratis mod depositum og låses op med hjælp af en kode, som man får tilsendt på sms. Noget for dig? Randers Cykelby fortsætter succesen med udlån af elcykler til borgere med mere end fem kilometer til arbejde, som i dag enten kører i bil eller bus til arbejde eller uddannelsesinstitution. Alle der er interesserede i at låne en elcykel og deltage i forsøgene kan komme i betragtning som projektdeltagere ved at sende en mail til 19

20 Udgivet i maj 2013 af Randers Kommune Tekst og layout: VEKSØ Mobility Foto: Jeannot Huyot, Randers Kommune Ansvarshavende redaktør: Birgit Berggrein, Veje og Trafik, Randers Kommune 20

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Cykelregnskab En statusrapport. Randers Kommune

Cykelregnskab En statusrapport. Randers Kommune Cykelregnskab 2009 En statusrapport Randers Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 7 Formålet med cykel- og stiplanen... 7 Hvordan cykel- og stiplanen er blevet til... 7 Borger- og interessentinddragelse

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Cykelregnskab 2010 1

Cykelregnskab 2010 1 Cykelregnskab 2010 1 Fuld fart på Randers Cykelby! Randrusianerne tramper med stigende tilfredshed i pedalerne på cykelstierne, fordi det er blevet nemmere og mere sikkert at komme frem på cykel i Randers.

Læs mere

www.randers.dk www.randerscykelby.dk

www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk cykler, cykler du med? www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk springer op på jernhesten Denne folder er en oversigt over cykelaktiviteter i Hornbæk i foråret 2011. Aktiviteter går hånd i

Læs mere

Cykelpolitik 2013-18

Cykelpolitik 2013-18 Cykelpolitik 2013-18 2 02 Forord 03 Status for cykeltrafikken i Frederiksberg Kommune 2012 06 Vision, mål og indsatsområder 07 Indsatsområde 1: Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister 09 Indsatsområde

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

Indhold Introduktion... 3 Cykeltrafik i Silkeborg... 3 Cyklens andel af ture... 3 Lidt samfundsøkonomiske tal... 4 Årsdøgntrafik...

Indhold Introduktion... 3 Cykeltrafik i Silkeborg... 3 Cyklens andel af ture... 3 Lidt samfundsøkonomiske tal... 4 Årsdøgntrafik... Cykelregnskab 2010 Indhold Introduktion... 3 Cykeltrafik i Silkeborg... 3 Cyklens andel af ture... 3 Lidt samfundsøkonomiske tal... 4 Årsdøgntrafik... 4 Infrastruktur... 5 Cykelstinettet... 5 Cykelparkering...

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Randers Cykelby COWI A/S

Randers Cykelby COWI A/S Randers Cykelby COWI A/S Forfattere: Birgit Berggrein, ingeniør, Randers Kommune bibe@randers.dk Karen Marie Lei, sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S, klei@cowi.dk Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011 Cykelregnskab Godkendt af Teknisk Udvalg den 0. november 2011 INDHOLD 1. Forord... 2. Cykelregnskab...4. Et sammenhængende stinet...5 4. Trafiksikkerhed....6 Ulykker med cyklister....6 Cyklisternes følelse

Læs mere

INTRODUKTION CYKELPOLITIK INDEHOLDER 8 INDSATSOMRÅDER:

INTRODUKTION CYKELPOLITIK INDEHOLDER 8 INDSATSOMRÅDER: CYKELREGNSKAB2016 INDHOLDSOVERSIGT 3 Introduktion 4 Overordnede målsætninger 6 Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister 8 Cyklistadfærd 10 Børn på cykel 12 Ældre på cykel 13 Cykelparkering ved trafikale

Læs mere

Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20. Version 10 10 2012

Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20. Version 10 10 2012 Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20 Version 10 10 2012 1 Indholdsfortegnelse område 1: Forbedrede faciliteter for cyklister... 5 område 2: Sikkerhed....

Læs mere

Indledning. Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab

Indledning. Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab Cykelregnskab 2012 2 Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab 03 Status på cykeltrafik 2012 på Frederiksberg 04 Nøgletal for cykeltrafikken på Frederiksberg 06 Cykelforhold på Frederiksberg 08 Cyklisterne

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

f f Cykelhandleplan2012

f f Cykelhandleplan2012 CykelHandleplan...KORT UDGAVE 2012 - udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20 f f f: Cykelhandleplan2012 INDLEDNING Cykelhandleplanen, som du ser her, er en kort udgave af Cykelhandleplan 2012

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme Ballerup prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for Ballerup en integreret del af den moderne by,

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004 KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY Foto: Foto: Tine Tine Harden Harden CYKELREGNSKAB 2004 CYKELREGNSKAB 2004 København - cyklernes by! Cyklisterne synes godt om København som cykelby! Hele 8%

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Det er sundt at cykle

Det er sundt at cykle Cykelregnskab Indholdsfortegnelse 5 Forord 6-7 Vi cykler mere 8-9 Sund på cykel 10 Hvem cykler? 12-13 Cyklen hjælper klimaet 14-15 Borgernes holdning til cykling 16-17 Potentiale for mere cykling i Favrskov

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Transportvaner Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune I denne folder findes sammenfatningen af Middelfart

Læs mere

Indhold. Cyklisterne mener. Indledning. Nøgletal for cykeltrafik på Frederiksberg. Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister.

Indhold. Cyklisterne mener. Indledning. Nøgletal for cykeltrafik på Frederiksberg. Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister. Cykelregnskab 2014 1 Indhold Indledning Nøgletal for cykeltrafik på Frederiksberg Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister Cyklistadfærd Cyklister på Frederiksberg Børn på cykel Ældre på cykel Cykelparkering

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2

Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2 Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2 Evalueringsplan Evalueringsplanen indeholder en: n skal give et billede af, hvor mange der ved projektstart cykler i Herning Kommune fordelt

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

Indhold. Cyklisterne mener. Indledning. Nøgletal for cykeltrafik på Frederiksberg. Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister.

Indhold. Cyklisterne mener. Indledning. Nøgletal for cykeltrafik på Frederiksberg. Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister. Cykelregnskab 2014 1 Indhold Indledning 3 Nøgletal for cykeltrafik på Frederiksberg 4 Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister 6 Cyklistadfærd 7 Cyklister på Frederiksberg 8 Børn på cykel 10 Ældre på

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2010-2012

Cykelhandlingsplan 2010-2012 Cykelhandlingsplan 2010-2012 2 Frederiksberg Kommunes Cykelhandlingsplan Indledning... 3 Baggrund for cykelhandlingsplanen... 3 Udarbejdelsen af cykelhandlingsplanen... 3 Indsatsområde 1: Fremkommelighed...

Læs mere

Cykel- og stiplan. En handlingsplan. Randers Kommune

Cykel- og stiplan. En handlingsplan. Randers Kommune Cykel- og stiplan En handlingsplan Randers Kommune 2 Op på cyklen - og afsted! Find de gode sko frem og løb eller gå en tur! Så kort kan målet med denne plan faktisk siges. For cykel, gang og løb er nemlig

Læs mere

cykelregnskab 2009 Hvad er et cykelregnskab _ 3 Flittige århusianske cyklister _ 4-5 Fire børn, to voksne og én bil _ 6

cykelregnskab 2009 Hvad er et cykelregnskab _ 3 Flittige århusianske cyklister _ 4-5 Fire børn, to voksne og én bil _ 6 cykelregnskab 2009 Hvad er et cykelregnskab _ 3 Flittige århusianske cyklister _ 4-5 Fire børn, to voksne og én bil _ 6 Tilfredshed med Århus Cykelby _ 8-11 FORORD LAURA HAY RÅDMAND FOR TEKNIK OG MILJØ

Læs mere

Helsingør Kommunes første cykelregnskab - 2009. Forord. Indhold:

Helsingør Kommunes første cykelregnskab - 2009. Forord. Indhold: Cykelregnskab 2009 Forord Helsingør Kommunes første cykelregnskab - 2009 Vi er ambitiøse i Helsingør Kommune! I 2012 skal vi have 25% flere cyklister i kommunen. Ambitiøse mål kræver seriøse initiativer.

Læs mere

I dette cykelregnskab vil vi fortælle om: Facts om cykling i Kolding Kommune. Information og kampagner. Anlæg.

I dette cykelregnskab vil vi fortælle om: Facts om cykling i Kolding Kommune. Information og kampagner. Anlæg. CYKELREGNSKAB 2012 INDLEDNING I 2012 har der været stor fokus på cykelfremme. Der er anlagt cykelstier, opsat 300 cykelstativer og gennemført en række kampagner for at få flere til at cykle. I dette cykelregnskab

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Ballerup Kommune. September 2010 BALLERUP KOMMUNE

Cykelregnskab 2010. Ballerup Kommune. September 2010 BALLERUP KOMMUNE Cykelregnskab 2010 Ballerup Kommune September 2010 BALLERUP KOMMUNE Indledning Indhold Indledning 2 Status 3 Nøgletal for trafik 4 Transportvaner 5 Skolebørns transportvaner 6 Tilfredshed og kendskab 8

Læs mere

Test en elcykel - Et storskala pendler elcykelprojekt Oplæg hos Det Økologiske Råd 25. august 2015 Signe Munch-Pedersen, Gate 21. Om Test en Elcykel

Test en elcykel - Et storskala pendler elcykelprojekt Oplæg hos Det Økologiske Råd 25. august 2015 Signe Munch-Pedersen, Gate 21. Om Test en Elcykel OG FÅ EN FLYVENDE START PÅ EN SUNDERE HVERDAG Test en elcykel - Et storskala pendler elcykelprojekt Oplæg hos Det Økologiske Råd 25. august 2015 Signe Munch-Pedersen, Gate 21 1 Om Test en Elcykel Projekt

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt

Bilag 1: Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt Bilag 1: Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt 1.1 Baggrund Elcyklen er et nyt transportmiddel i Danmark,

Læs mere

Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå.

Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå. Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå. 1. Få personer med balanceproblemer til at cykle på 3-hjulet el-cykler frem for ikke at cykle eller

Læs mere

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber

Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber Formålet med at udarbejde et cykelregnskab er primært at evaluere og synliggøre kommunens udfordringer og resultater på cykelområdet. Cykelregnskabet giver

Læs mere

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%)

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%) Hvad er dit køn? Mand (32%) Kvinde (68%) Kvinde Mand Hvor gammel er du? Over 65 år 56-65 år (19%) Under 18 år 18-25 år (3%) 26-35 år (16%) 36-45 år (23%) 46-55 år (39%) Under 18 år 18-25 år 26-35 år 36-45

Læs mere

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde. Idékatalog Brug Vi cykler til arbejde til at få liv på din arbejdsplads. Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Læs mere

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen AALBORG CYKELBY Nordjyske Planlæggere 21/1-2010 Civilingeniør Malene Kofod Nielsen Teknik- og Miljøforvaltningen Fakta for Aalborg 196.000 indbyggere 1.144 km2 450 km cykelsti StorAalborg: 120.000 indbyggere

Læs mere

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Indhold Formål og baggrund. 3 Metode. 4 Fremstilling af resultater.. 5 Tendenser i årets undersøgelse.. 6 Tilfredshed

Læs mere

Herning Kommune Cykelregnskab

Herning Kommune Cykelregnskab Herning Kommune Cykelregnskab www.herningcykler.dk Cykelregnskab for Herning Herning har nu været i gang i tre år. Formålet er stadig, at medvirke til at nå målsætningen fra Klimaplan 0, om at % af privatbiltrafikken

Læs mere

Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre

Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK ANALYSEPAPIR OKTOBER 2017 Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre Hver anden byrådskandidat er ifølge en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Den nationale cyklistundersøgelse

Den nationale cyklistundersøgelse 2016 Den nationale cyklistundersøgelse Kommunerne i Danmark Spørgsmålskatalog: Fællesspørgsmål og tilvalgsspørgsmål for undersøgelsen Fællesspørgsmål (Obligatoriske) 08.01.16 Den Nationale cyklistundersøgelse,

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere

MOBILITETSPLAN 2015-2018 RANDERS KOMMUNE

MOBILITETSPLAN 2015-2018 RANDERS KOMMUNE MOBILITETSPLAN 2015-2018 RANDERS KOMMUNE Mobilitetsplan 2015-2018 2 Mobilitetsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Hvorfor udarbejde en mobilitetsplan for Randers? Mobilitetsinitiativer i Mobilitetsinitiativer

Læs mere

Elcykel Testpendlerforløb

Elcykel Testpendlerforløb Forår Sommer 2015 Sekretariatet for Supercykelstier Elcykel Testpendlerforløb Cases Forløbet I slutningen af 2014 efterlyste Sekretariatet for Supercykelstier frivillige testpendlere til et pilotelcykel-testforløb.

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Randers

Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Randers Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Randers Publiceret af Trine Stig Mikkelsen 14 september 17 klokken 15:09 Introduktion til rapporten Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 4

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 4 Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 4 Baggrund og formål Herning Kommune igangsatte i 2011 projekt Herning Cykler, med støtte fra cykelpuljen. Projektet er et storstilet og ambitiøst projekt,

Læs mere

Flere cyklister. Byrådets politik for hvordan vi får flere til at cykle FORSLAG. Mål og midler

Flere cyklister. Byrådets politik for hvordan vi får flere til at cykle FORSLAG. Mål og midler Flere cyklister Byrådets politik for hvordan vi får flere til at cykle FORSLAG Mål og midler Forord Klimaforandringer og sundhed er nogle af de store udfordringer, som alle kommuner i Danmark står overfor

Læs mere

Cykelhandlingsplan for Odense

Cykelhandlingsplan for Odense Cykelhandlingsplan for Odense 2015-2018 KOLOFON Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 710 5100 Odense C Telefon +45 66 13 13 72 E-mail: byudvikling.bkf@odense.dk

Læs mere

KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK

KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK Publiceret af Trine Stig Mikkelsen RESULTATER SAMLET KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK Publiceret af Trine Stig Mikkelsen Hvilket parti stiller du op for? 10 6,3% Alternativ

Læs mere

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH BUDSKABSKATALOG SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH Supercykelstier er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne

Læs mere

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

Cykling meget mere end VM. Motion, sport, transport og oplevelser for alle på to hjul

Cykling meget mere end VM. Motion, sport, transport og oplevelser for alle på to hjul Cykling 2012-2015 - meget mere end VM Motion, sport, transport og oplevelser for alle på to hjul Cykling 2012-2015 meget mere end VM Motion, sport, transport og oplevelser for alle borgere på to hjul.

Læs mere

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Cykelparkering ved Esbjerg Banegård og i Esbjerg

Læs mere

Bilag 3. Beskrivelse af program og projekter

Bilag 3. Beskrivelse af program og projekter Bilag 3 Beskrivelse af program og projekter 2018-2020 Cykelby Hvidovre Cykelby Hvidovre skal fremme cyklismen i Hvidovre blandt borgere og ansatte i kommunen (til og fra arbejde, og i arbejdstiden). Overordnet

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012 Indkøb og transportvaner i København Trafikdage 2012 Hvad vidste vi i forvejen? 2 Fra bl.a. Holland og Sverige Cyklister bruger færre penge pr. besøg, men kommer til gengæld oftere. Cyklister lægger samlet

Læs mere

Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Ishøj

Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Ishøj Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Ishøj Publiceret af Trine Stig Mikkelsen 14 september 2017 klokken 1:09 Introduktion til rapporten Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

CYKELPOLITIK for første gang

CYKELPOLITIK for første gang CYKELPOLITIK for første gang Planlægger Niels Jensen og planlægger Maria Helledi Streuli, Plankontoret, Vej&Park, Københavns Kommune. (nijen@btf.kk.dk/maste@btf.kk.dk). Københavns Kommune udgav i 2002

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

Cykelsti langs Stumpedyssevej

Cykelsti langs Stumpedyssevej Cykelsti langs Stumpedyssevej Hørsholm Kommune ønsker at forbedre forholdene for cyklister langs Stumpedyssevej for at give især skolebørn en god og sikker cykelforbindelse frem til skolen. 1. Overordnet

Læs mere

Cykelhandleplan. I Køge cykler vi det er sjovt, sundt, nemt og trygt

Cykelhandleplan. I Køge cykler vi det er sjovt, sundt, nemt og trygt Cykelhandleplan I Køge cykler vi det er sjovt, sundt, nemt og trygt 2015 Projektnr. A042982 Dokumentnr. A042982-1 Version 1.0 Udgivelsesdato 22.05.2015 Udarbejdet KBJN/EBKN Kontrolleret VIFO Godkendt EBKN

Læs mere

2. Det vil vi i 2014 (Indsatsområder)

2. Det vil vi i 2014 (Indsatsområder) 2. Det vil vi i 2014 (Indsatsområder) For budget 2014 har Miljø- og Teknikudvalget valgt at fokusere indsatsen i Miljø og Teknik på to områder, nemlig mobilitet og borgerdeltagelse. 2.1 Mobilitet Der skal

Læs mere

Resultater fra Fredericia Cykelby. Vejforum 2012

Resultater fra Fredericia Cykelby. Vejforum 2012 Resultater fra Fredericia Cykelby Vejforum 2012 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nationalt cykelbyprojekt Udvidet cykelbyprojekt ældre + børn EU projekt - BTB Cykelparkering ved stationen By- og pendlercykler

Læs mere

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Dato: 10.02.2016 Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Projekt nr.: 1004226-004 T: 33 73 71 23 E: jah@moe.dk 1 Om spørgeskemaundersøgelsen Som en del af projektet gennemføres

Læs mere

Region Hovedstaden 2016

Region Hovedstaden 2016 Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADENS CYKELREGNSKAB 2016 INDHOLD UDARBEJDET AF INCENTIVE FOR REGION HOVEDSTADEN MED EKSTERNE BIDRAG FRA SUPERCYKELSTIER, BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN OG GATE 21. 2 Indhold

Læs mere

Region Hovedstaden 2016

Region Hovedstaden 2016 Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADENS CYKELREGNSKAB Indhold INDHOLD UDARBEJDET AF INCENTIVE FOR REGION HOVEDSTADEN MED EKSTERNE BIDRAG FRA SUPERCYKELSTIER, BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN OG GATE 21. 2 5 FORORD

Læs mere

Indholdsfortegnelse CYKELTRAFIK I HJØRRING KOMMUNE ANNO 2012 5

Indholdsfortegnelse CYKELTRAFIK I HJØRRING KOMMUNE ANNO 2012 5 2 Forord Den 10. maj 2010 besluttede Teknik- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune at udarbejde en strategi for udviklingen af cykeltrafikken i kommunen. Formålet er at øge cyklens andel af det samlede transportarbejde

Læs mere

Skoledagen starter allerede. På vej til skole. Gode råd. En god tommelfingerregel. at børn først kan overskue trafikken omkring årsalderen

Skoledagen starter allerede. På vej til skole. Gode råd. En god tommelfingerregel. at børn først kan overskue trafikken omkring årsalderen Skoledagen starter allerede på vej til skole Den første skoledag bringer mange oplevelser og indtryk med sig, og vejen til skolen er ingen undtagelse. Det er vigtigt, at dit barn allerede i en tidlig alder

Læs mere

Hellerup Skoles trafikpolitik

Hellerup Skoles trafikpolitik Hellerup Skoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Trafikken, ven og fjende

Trafikken, ven og fjende Trafikken, ven og fjende Mulighederne for mere motion og sundhed gennem den daglige transport - kommunernes rolle Medvind på sundheden Et godt udgangspunkt Eksempler Hvor batter det? Anette Enemark Tetraplan

Læs mere

Arrangør: Konferencen var arrangeret af European Cyclists Federation i samarbejde med bystyret i Sevilla.

Arrangør: Konferencen var arrangeret af European Cyclists Federation i samarbejde med bystyret i Sevilla. jph/marts 2011 Rapport fra konferencen Velo-City 2011 23-25 marts, 2011, Sevilla, Spanien Arrangør: Konferencen var arrangeret af European Cyclists Federation i samarbejde med bystyret i Sevilla. Deltagere:

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Indledning. I Regeringens Transporthandlingsplan fra 1993 "Trafik 2005" fremhæves cyklen som et miljøvenligt

Læs mere

Abstrakt. Projektbeskrivelse Baggrunden for projektet

Abstrakt. Projektbeskrivelse Baggrunden for projektet Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Kom Rundt i Odense. Guide til din hverdag

Kom Rundt i Odense. Guide til din hverdag Kom Rundt i Odense Guide til din hverdag By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune - april 2015 Der er mange måder at komme rundt i Odense. Nogle gange er det lettest i bil, andre gange på cykel. Det

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Cykelregnskab for Region Hovedstaden Baggrundsrapport Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Gennemgående geografisk opdeling 3 1.2 Baggrundrapportens opbygning 3 2 Cykling i tal 4 2.1

Læs mere

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Session: Trafik og miljø i byer CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Af Lektor Harry Lahrmann og Lektor Anker Lohmann-Hansen Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet 200 århusianske

Læs mere

Højboskolens trafikpolitik

Højboskolens trafikpolitik Højboskolens trafikpolitik Skolebestyrelsen og skolens ledelse på Højboskolen har i 2013 udarbejdet nærværende Trafikpolitik for at bevidstgøre forældrekredsen, skolens elever og skolens ansatte om vigtigheden

Læs mere

Grøn Køreplan. Nordjyllands Trafikselskab

Grøn Køreplan. Nordjyllands Trafikselskab Grøn Køreplan Nordjyllands Trafikselskab Forord Opgørelserne i denne Grønne køreplan viser heldigvis, at vi, i NT, er godt med, når det handler om at transportere os grønt. Som oftest er det også både

Læs mere

Odense Kommune. Susanne Ursula Larsen 205 Thomas Hjarup Andersen 211 Tonny Vest 216 Ulla Gudiksen Chambless 221

Odense Kommune. Susanne Ursula Larsen 205 Thomas Hjarup Andersen 211 Tonny Vest 216 Ulla Gudiksen Chambless 221 Odense Kommune Abir Al-kalemji 2 Alex Ahrendtsen 7 Anette Thysen 12 Annette Blynél 17 Birgitte Knudsen 22 Bjørn J. Bjerrehøj 27 Bo Libergren 32 Brian Lauridsen 37 Brian Skov Nielsen 42 Christell Gall 47

Læs mere

Du kan læse mere på supercykelstier.dk eller følge os på facebook.com/supercykelstier

Du kan læse mere på supercykelstier.dk eller følge os på facebook.com/supercykelstier ni nye supercykelstier på vej Supercykelstier 17 kommuner og står sammen bag ni nye Supercykelstier. Der bliver investeret 208 mio. kr. i de nye ruter. Staten og kommunerne dækker hver halvdelen. De 53

Læs mere

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Det Økologiske Råd har netop udført en af de hidtil største undersøgelser af el-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper. Undersøgelsen

Læs mere