Udvikling af. plankultur. 27 kommunale eksempler. Miljøministeriet Realdania

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af. plankultur. 27 kommunale eksempler. Miljøministeriet Realdania"

Transkript

1 Udvikling af plankultur 27 kommunale eksempler Miljøministeriet Realdania

2

3 Udvikling af plankultur 27 kommunale eksempler

4 Udvikling af plankultur 27 kommunale eksempler Tekster: Eksempelkommunerne og Plan09 Illustrationer: Eksempelkommunerne, Niels Østergård og Plan09 Omslagsillustration: Mikkel Stoltz, Plan09 Layout: Tegnestuen Jens V. Nielsen Produktion: Vilhelm Jensen & Partnere ISBN: ISBE: Plan

5 indhold 04 forord Udvikling af plankultur eksempelprojekter planstrategi Faaborg-Midtfyn Helhedsorienteret udviklingsstrategi Guldborgsund Lokalpolitisk Galatheaekspedition Jammerbugt Åbent land på dagsordenen Århus Det åbne land i planstrategien Erhvervsstrategi for Vestegnen Otte kommuner omkring København eksempelprojekter kommuneplan Aalborg Nye byroller Faaborg-Midtfyn Detailhandel og bymidtestrategi Favrskov Grundvandsbeskyttelse ved byudvikling Hedensted Klimatilpasset kommuneplan Helsingør Tæt by tættere på Hillerød Stationszonen Køge Haver og højhuse Morsø Kompetenceudvikling og åben land planlægning Odense Til forsvar forbydelsplanlægningen Randers Detailhandel og liv i bymidten Roskilde Byen trykker Silkeborg Mellemland Skanderborg Dialogbaseret planlægning Skive Multifunktionelle jordbrugslandskaber Svendborg Rammer om det gode liv Varde Midtby på spil Vejen Hvorfor planlægge Viborg Bynære landskaber Vordingborg Udviklingsmuligheder for detailhandlen Erhverv ud til motorvejen? Guldborgsund, Lolland, Sønderborg Kommuneplan og klima Albertslund, Frederikshavn, Sønderborg Udvikling af digitale kommuneplaner Ti kommuner over hele landet 102 plan09 Aktiviteter og udgivelser

6 plan0 9 Forord Realdania og Miljøministeriet lancerede i 2006 partnerskabsprojektet Plan09 med en høj ambition: At udvikle og forny kommunernes plankultur i kølvandet på kommunalreformen. Partnerskabsprojektet havde to spor: 27 eksempelprojekter med 40 kommuner som deltagere har eksperimenteret med nye metoder i byomdannelse, planlægning af det åbne land, politiske inddragelsesprocesser mv. Og Plan09-sekretariatet igangsatte en lang række aktiviteter undervejs: Publikationer, artikler, foredrag, workshops, seminarer, metodeudvikling, temaer, undersøgelser og sidst en vurdering af Kommuneplan kommuner har deltaget i en eller flere Plan09- aktiviteter. Værket du sidder med i hånden er et opslagsværk. Her kan du hurtigt danne dig overblik over

7 05 eksempelprojekternes erfaringer og de aktiviteter, som fandt sted i Plan09s levetid. Dedikerede, kommunale planlæggere har med stor entusiasme kastet sig ud i eksempelprojekterne. Her formidler de ærligt deres erfaringer både positive erfaringer, selvkritik og efterrationaliseringer. Her kan du komme med ind i værkstedet og få et troværdigt indblik i de høstede erfaringer. Erfaringer, som viser, at innovativ planlægning er en vanskelig disciplin, der forudsætter engagement, overblik, stærk projektstyring og held. Og erfaringer, der viser, at plankulturen kan udvikles yderligere gennem netværk og vidensdeling, så læring sker i dialog med andre planlæggere og kommuner. Stor tak til kommunerne for samarbejdet og for at lukke os med ind i værkstederne. Kan du li hvad du læser, så klik ind omkring projektets hjemmeside og dyk ned i materialet. Men lov os: Kontakt også de erfaringsramte planlæggere, der kan fortælle meget mere og uddybe fiaskoer og succeser i deres arbejde. Hjemme siden findes efter 2009 på adressen: dk/plan09. Her finder du også materiale fra Plan09-sekretariatets aktiviteter. Vi skønner, at mindst 1000 planlæggere, politikere, borgere, universitets- og organisationsfolk og mange andre har været involveret i Plan09-aktiviteter Med et særligt øje til planlæggerne i fagmiljøerne, så har en bred forankring samtidig været vigtig for Plan09. Plankulturen har mange deltagere, og er ikke kun en disciplin for fagmiljøerne. Det har været en fornøjelse! Plan09

8 planstrategi 5 eksempelprojekter

9 07 jammerbugt århus otte kommuner omkring københavn faaborg-midtfyn guldborgsund

10 FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 del 1 faaborg-midtfyn kommune Helhedsorienteret udviklingsstrategi 9.dk/faaborgmidtfyn Overblik og helhedssyn i en ambitiøs udviklingsstrategi. mere kvalitet og inddragelse Baggrunden for projektet var, at Faaborg-Midtfyn Kommune ville samle sine kræfter for at klare sig i den skærpede konkurrence mellem kommunerne om udviklingen i bosætning og erhverv. Formålet var at hæve kvaliteten i udarbejdelsen af planstrategien som en integreret del af en helhedsorienteret udviklingsstrategi for den nye kommune. I eksempelprojektet blev der fokuseret på kommunikation og tilrettelæggelse af nye processer omkring formulering af udviklingsmål og involvering af nye borgergrupper i strategiarbejdet. Inddragelse af borgere, erhvervsliv og politikerne i Faaborg-Midtfyn har været et bærende element i udviklingen af planstrategien. Der er afholdt landdistriktsworkshops, strandvandring, borgermøde, Fem kendte kommer til Faaborg, workshops med Task Force Faaborg, workshop med ungdomspanel og et udviklings- og budgetseminar.

11 Udviklingsstrategiens årsforløb FOReStiL dig et moderne dansk toscana... Januar marts evaluering Udviklingsstrategien evalueres. Dialog om justeringer påbegyndes. April juni Strategiseminar Strategiseminar afholdes. justeringer diskuteres. Nye ideer og mål præsenteres. 9 November december udarbejdelse af aftaler Aftaler om mål og indsatsområder for den enkelte institution indgås. Juli oktober Budgetseminar Budget og indsatsområder for det kommende år fremlægges. 26 fokuseret strategidiskussion Det er lykkedes at fokusere alle kommunens strategi-diskussioner i udviklingsstrategiens regi. Det har været en fordel og givet stor klarhed over de debatterede emner og deres indbyrdes sammenhæng. Integration af udviklingsinitiativer med budget og øvrige styringsværktøjer er dog sket på bekostning af detaljeringsgraden i planstrategien. Det har ikke været målet at introducere de mere fysiske/funktionelle planspørgsmål i denne sammenhæng. De måtte stilles senere i forbindelse med udarbejdelse og offentliggørelse af kommuneplanforslaget. Planstrategien blev udformet som en integreret del af den samlede udviklingsstrategi for den nye kommune og blev forsøgt integreret med budgetlægningen. Faaborg-Midtfyn ville samle sine kræfter Det har været meget afgørende, at kommunalbestyrelsen helhjertet ville sætte fokus på diskussioner om udvikling af den nye kommune på et kvalificeret debatgrundlag. Et afgørende moment for skabelsen af det politiske ejerskab var et todages udviklings- og budget-seminar med kommunalbestyrelsen. Her blev der fremlagt en grundig baggrundsanalyse om den nye kommunens stærke og svage sider, nye udfordringer og muligheder. Viljen til også økonomisk at ville investere i udviklingsinitiativer selv om driften er strammet godt til har været meget vigtig.

12 guldborgsund kommune Lokalpolitisk Galatheaekspedition 9.dk/guldborgsund Tre dage til søs på en lokalpolitisk Galathea-ekspedition med mål om at udarbejde fundamentet for en planstrategi. Formålet var at skabe en fælles planstrategi for den nye kommune bestående af seks tidligere, vidt forskellige kommuner på Falster og Østlolland. Fem landkommuner og en traditionel købstadskommune, der før befandt sig i en indbyrdes konkurrencesituation, er en udfordring. Målet med den planstrategiske Galathea-ekspedition var at gå lige på udfordringen og bringe politikerne i en situation, hvor de skulle tage de svære beslutninger allerede i planstrategifasen i åben og koncentreret metode Metodemæssigt kombinerede projektet en ressourcebaseret metode til udvikling af lokalområder med borgernes billeder for fremtiden i Guldborgsund Kommune gennem scenarier og målrettet, tidlig inddragelse. Selve Galathea-ekspeditionen kan karakteriseres som en intensiv, lukket beslutningsproces.

13 11 Både politikere og embedsværk skulle udfordres og udvikle deres roller i planlægningen, samtidigt med, at borger- og interessentinddragelsens indflydelse og position i planlægningen skulle styrkes. fælles viden Galathea-ekspeditionen rundt til kommunens større havnebyer havde en stærk symbol- og oplevelsesværdi. Politikerne stod sammen om den nye store kommune, politikere og direktion fik et fælles indblik i den nye store kommune. Gala theaekspedition viste, at det er muligt på 3 dage at fremdrive det politiske materiale til planstrategi, såfremt oplæggene til politisk drøftelse er målrettede og forholdsvis konkrete. Men det er nødvendigt at forberede politikerne fagligt og mere generelt på kommunens udfordringer i perioden op til selve ekspeditionen. Erfaringen med anvendelse af den ressourcebaserede metode til borgerinddragelse viser, at ombord på det gode skib Politikere og embedsfolk metoden bør tage afsæt i både åbne møder på Haabet på den lokalpolitiske Galathea-ekspedition, områder hvor borgerne bliver direkte berørt, og i der i tre dage sejlede rundt dialog med foreninger og interesseorganisationer, og lagde til i seks forskellige byer i den nye store som er drevet af mere almene interesser, f.eks. Danmarks Naturfredningsforening eller det stedlige kommune. Erhvervsråd. Galathea-ekspeditionen havde en stærk symbol- og oplevelsesværdi

14 jammerbugt kommune Åbent land på dagsordenen 9.dk/jammerbugt Et utraditionelt samarbejde mellem kommune, LandboNord og Danmarks Naturfredningsforening om fremtiden for naturen og det åbne land. ejerskab til planlægningen Formålet med eksempelprojektet var at øge vidensniveauet blandt embedsmænd og politikere om Jammerbugt Kommunes natur, landskaber og kulturmiljøer. Dernæst at skabe ejerskab og engagement hos politikere til at medtage det åbne land som et nyt og væsentligt element i planlægningen. Danmarks Naturfredningsforening og den lokale landboforening LandboNord var i samarbejde med Jammerbugt Kommune med til at tilrettelægge projektet. ekskursioner og seminar Metoden var at skabe en kreativ proces med prioritering af den positive dialog med interessenter for at befordre de fremtidige politiske diskussioner og prioriteringer. Det skete ved at arrangere tre workshops i form af ekskursioner i bus for kom-

15 13 munalbestyrelse og embedsmænd rundt i Jammerbugt Kommune. Turene var tilrettelagt og guidet af konsulenter med speciale i kulturmiljøer, landskaber og biologi. Danmarks Naturfredningsforening og LandboNord var med som deltagere på alle workshops, og bredte diskussionsfeltet ud, således at både landbrugets interesser og naturbeskyttelsesorganisationernes interesser blev talt. Ekskursioner er et brugbart og simpelt redskab til at forny viden, få overblik og skabe nye samarbejdsrelationer. Det er meget tidskrævende i forberedelse, og det er vigtigt, at de involverede personer er meget engagerede, for at turen bliver en succes. større politisk viden Den politiske deltagelse på 2/3 var ikke så høj som forventet. Politikerne har efterfølgende udtrykt, at de har fået større viden om naturen, landskabet og kulturmiljøerne i Jammerbugt. Men projektet har ikke endnu ført til dokumenterede holdningsændringer blandt deltagerne i forhold til de divergerende interesser benyttelse og beskyttelse. En af de tre ture gik til Thorup Strand, hvor diskussionen gik på, hvordan man bevarer et unikt kulturmiljø. Forløbet sluttede af med et debatseminar med kommunalbestyrelsen, hvor emner og temaer fra turene blev taget op igen, og der blev formuleret målsætninger til Jammerbugt Kommunes planstrategi. ekskursioner giver stort udbytte men kræver også meget forberedelse

16 århus kommune Det åbne land i planstrategien 9.dk/aarhus Det åbne land i planstrategien strategi, proces og formidling. holdning kontra adfærd Formålet med projektet var at udvikle Århus-modellen for borgerinddragelse, så den også matchede interessenterne og karakteren af planopgaverne i det åbne land. Åben land-planlægningen blev formidlet med udgangspunkt i sammenhængende geografiske områder. Tanken var, at områdetilgangen ville lægge op til en mere helhedsorienteret og sammenfattende planlægning. Det var vigtigt at sikre, at åben land-planlægningen blev en ligeværdig del af kommuneplanlægningen. Århus Kommune valgte at invitere repræsentanter for aktørerne i det åbne land med til at udarbejde forslaget til planstrategien. Strategien for det åbne land blev udmøntet i en strategi for byvækst, landbrug, rekreation, natur og landskab. Udvælgelsen af interessenterne tog udgangspunkt i sammensætningen af det tidligere grønne råd i Århus Amt.

17 Det åbne land Natura 2000 område Muligt vådområde Naturnetværk Bynært landskab 1,5 km undersøgelseszone for friluftsliv 15 By Skov fl e- r de nye byn for følgår desuget, og sninger. Større sø og hav Spørring Hårup Skødstrup Løgten Trige Hjortshøj Studstrup Lisbjerg Elev Lystrup Skæring tige værdimed synlintlige træk une. Udgrundlaget Sabro Tilst Chr.bjerg Hasle Vejlby Skejby Risskov Egå Harlev Årslev Brabrand Åby ejde med m muligheens meget et i et samrhus Kom- Stavtrup Viby Højbjerg Hasselager Holme Skåde lukket proces Tranbjerg der, nye vådområder, skovrejsningsområder mv. Forudsætningen for, at den tidligere inddragelse Den efterfølgende dialog er sikret gennem oprettelse af et grønt råd. Ulempen ved den lukkede Mårslet og involvering kunne lade sig gøre var på forhånd at præcisere spillereglerne. Den første forudsætning var, at repræsentanterne i dialoggruppen ikke offentliggjorde diskussionerne på Solbjerg møderne i pressen eller lignende. For det andet blev det præciseret, at planstrategien skulle have et langsigtet perspektiv. proces har været, at nogle af deltagerne har været Beder usikre på reaktionerne i deres respektive baglande, Malling og derfor udvist en vis forbeholdenhed på møderne. Den offentlige høring afslørede også væsentlig større meningsforskelle, end der kom til udtryk på dialogmøderne. Århus Kommune ville vise, hvordan kommunerne kan arbejde seriøst med planlægning i det åbne land efter de har overtaget denne opgave fra amterne. Vel at mærke i et storbyområde, hvor der er stort pres på naturområder og landskaber. Der blev gennemført en række analyser og tre møder med det åbne lands interessenter. Som helhed skabte møderne et positivt grundlag for den videre dialog blandt interessenterne i det 19 Strategi for det åbne land åbne land. Resultatet blev en meget fysisk planstrategi med angivelse af nye byudviklingsområ Den lukkede proces har været meget tidskrævende. Forudsætningen for at iværksætte en så omfattende proces ved udarbejdelse af en planstrategi bør derfor være, at der lægges op til egentlige gennemgribende ændringer i strategitænkningen.

18 otte kommuner fra københavns vestegn ErhvervsTopmøde 16. april 2007 ErhvervsTopmøde 16. april 2007 Erhvervsstrategi for Vestegnen 9.dk/vestegnen Otte kommuner fra Vestegnen gik sammen og udarbejdede et fælles udviklings perspektiv, som derefter er indarbejdet i de enkelte kommuners planstrategier. Debatoplæg Debatoplæg Projektet har afprøvet mange metoder og arbejdsprocesser: Interessentinterviews, politikerseminarer på tværs af kommunerne, et stort Erhvervs- Topmøde, temagrupper med eksterne deltagere til udvikling af topmødeemnerne, selve formuleringen og sidst behandlingen af udviklingsperspektivet. interessenter mødes ErhvervsTopmødet samlede 120 nøglepersoner i erhvervsliv og lokalpolitik og medvirkede til at skabe en større forståelse for Vestegnens styrker som egn. Mødet gav en pejling på fremtidens udviklingsretninger for Vestegnen, på tværs af erhvervsliv og politikere primært indenfor emnerne erhverv og infrastruktur. Erfaringerne viste, at erhvervstopmødemodellen er rigtig god til at afprøve holdninger hos forskellige interessegrupper. Korte drøftelser ved bordene efterfulgt af hurtige afstemninger kan bruges til at udpege

19 Debatoplægget er udarbejdet i samarbejde mellem NIRAS Konsulenterne og Vestegnens Planforum. Debatoplægget er udarbejdet i samarbejde mellem NIRAS Konsulenterne og Vestegnens Planforum. Foto: Tryk: Mikkel Østergård, mfl. 17 Litotryk København A/S Foto: Tryk: Mikkel Østergård, mfl. Litotryk København A/S Du kan tilmelde dig ErhvervsTopmødet på Du kan tilmelde dig ErhvervsTopmødet på ErhvervsTopmøde 16. april 2007 ErhvervsTopmøde 16. april 2007 tendenser og ønsker til udviklingsretninger. ErhvervsTopmødets drøftelser på tværs var velegnede til at give en bedre forståelse for hinandens holdninger. Men mødeformen er ikke velegnet til en grundigere dialog. forberedelse og opfølgning ErhvervsTopmødet fordrer et grundigt for- og efter arbejde. Skal mødet udstikke retning og prioritering, skal de rigtige strategiske temaer og valg frem på mødet. Indholdet i debatoplæg og afstemningsspørgsmål er meget vigtige for resultatet af afstemningerne, som igen er det primære output fra mødet. Det skal være emner, der er nærværende for deltagerne, og spørgsmålene skal være formuleret, så der stemmes om sammenlignelige, strategiske valg. Samtidig skal der efterfølgende komme handling og konkrete projekter indenfor de højst prioriterede temaer og deltagerne skal orienteres om resultaterne fra ErhvervsTopmødet. Politikere, organisationer, og erhvervsliv udnyttede muligheden for fælles dialog om de otte erhvervspolitiske emner, der blev diskuteret og stemt om på topmødet. Målet med Erhvervstopmødet var, at resultaterne kunne fungere som rettesnor for det videre arbejde med strategierne og udpege tendenserne inden for de otte temaer. hurtige afstemninger kan bruges til at udpege tendenser

20 kommuneplan 22 eksempelprojekter

21 19 frederikshavn aalborg morsø skive randers viborg favrskov silkeborg skanderborg helsingør hillerød varde hedensted albertslund roskilde køge odense vejen faaborg-midtfyn svendborg vordingborg sønderborg sønderborg lolland guldborgsund 10 kommuner samarbejder i et projekt om digitale kommuneplaner se side 96

22 aalborg kommune Nye byroller 9.dk/aalborg Udvikling af et nyt byrollemønster med afsæt i tidligere analyser af byernes erhvervs- og bosætningsprofiler, og en ny bylivsanalyse, som giver et billede af hvordan borgerne bruger byernes tilbud. Aalborg Kommune ville erstatte regionplanens bymønster med et nyt byrollekoncept for den sammenlagte kommune. De nye byroller bygger på en oplandstankegang: Målet var at opnå en dækning med service til understøttelse af hverdagslivet ved at se på oplande med adskillige byer frem for enkeltbyer. På den måde sikres, at serviceniveauet i hverdagen er tilstrækkeligt inden for et opland. Projektet er udført i samarbejde mellem Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Teknik- og Miljøforvaltningen. Metode En række analyser har haft til formål at give et billede af en ny, tidssvarende organisering af og mål for byerne. Analyserne giver på forskellig vis et grundlag for at diskutere og fastlægge et nyt bymønster og først og fremmest nye byroller. Der

23 21 er brugt data om befolknings- og erhvervsudvikling fra Danmarks Statistik og det centrale virksomhedsregister (CVR): statistik om befolknings- og erhvervsudvikling, flytninger, pendling mv. bybeskrivelser og bykvalitetsvurderinger af 38 oplandsbyer samt 40 landsbyer byroller og oplande bylivsanalyse baseret på telefoninterviews og fokusgruppeinterviews livsformanalyse. Erfaringer Vanskelige eksperimenter i en stor planproces Plan09-projektet var et kæmpe forsøg midt i en stor planproces, hvis omfang forvaltningen nok havde undervurderet. Store eksperimenter midt i en stor plan kræver afklaring af forventninger såvel administrationens, politikernes og borgernes. Drømmene blev i processen afløst af fokus på sikker drift. Analysernes forskellige udbytte Af de tre analyseformer livsform- og dataanalyser samt telefoninterviewundersøgelsen var sidstnævnte mest spændende. For kroner blev der gennemført interviews med tilfældigt udvalgte respondenter i 40 analyserede bysamfund. Analysen fokuserede dels på kortlægning af funktionelle sammenhænge mellem byerne, dels på borgernes holdninger til serviceudbud og byernes udvikling. Resultater blev via GIS formidlet på kort. Vær dog opmærksom ved udarbejdelse af spørgeskemaer: Flere respondenter har efterfølgende fortalt, at de har svaret strategisk. Dvs. at de har givet udtryk for mangel på service i håbet om at få mere! Den vanskelige, politiske proces Byrådet har været involveret flere gange i de to år, hvor kommuneplanrevisionen og Plan09-projektet har været undervejs. Kommuneplanen be- Telefoninterviewene i byrolleprojektet kortlagde forbindelser mellem bysamfund på forskellige servicefunktioner. Her er kortet for fritidsaktiviteter. Forbindelserne mellem oplandsbyerne og Aalborg (røde) er vægtet lavere (tyndere streger) end forbindelserne mellem oplandsbyene (blå).

24 Blandt analyseresultaterne fremkom dette kort, der viser indekseret udvikling i byerne i perioden Udviklingen er målt på befolkningstal,ejendomdomspriser og indkomst. står i sig selv af ca sider og Plan09-projektet af ca. 800 sider. Det er ikke muligt at forholde sig kvalificeret til så meget materiale, med mindre man indgår i processen. Samtidig har byrollediskussionen været vanskeliggjort af, at byrådet ikke ønskede at debattere fordelingen af offentlig service skoler, børnepasning, kollektiv trafik i indeværende byrådsperiode. Vi har i projektet erfaret, at de forfinede planmetodikker, der er arbejdet med i Plan09-projektet måske ikke skal prioriteres så højt, i forhold til arbejdet med til stadighed at sikre byrådets forståelse for de grundlæggende principper og fordele ved planlægningen. Konkrete analyser fremmer den politiske beslutningsproces Lov aldrig borgerne noget, der ikke kan holdes! Samrådene i Aalborg blev fra starten lovet inddragelse. Men borgerprocessen blev overhalet af kommuneplanprocessen og dermed blev den overflødig og aflyst. Det har givet anledning til en voldsom kritik af projektet, til konspirationsteorier

25 23 og generel utilfredshed. Og borgernes synspunkter når som de skal naturligvis også frem til byrådet. Kritikken fra borgerne deler sig her ud over i tre hovedgrupper: Faktuelle fejl i analyserne (fx med baggrund i CVR-data). Bymønsterdiskussion: Hvad vil vi med bymønsteret? uenighed i de byroller som er blevet tildelt til den enkelte by. Kommuneplanforslagets bud på et nyt bymønster. Hver enkelt by har i princippet sin egen rollebeskrivelse, men et oversigtskort viste sig at være nødvendigt. Det gav så til gengæld basis for en omfattende kritik fra borgerne. gerne kender. Hertil kommer, at Aalborgs opland formentligt strækker sig ud over kommunegrænserne og dermed skævvrider brugen af og behovet for de øvrige oplande. Derfor indgår oplandene ikke i den endelige kommuneplan. projektets anvendelse Oplandstankegangen, som oprindeligt lå til grund for projektet, har mødt megen kritik. Oplande er naturligvis afhængige af, hvilke temaer, der definerer dem. Og når de tematiske oplande samles til ét som en form for gennemsnit opstår et nyt opland, som ikke udtrykker den virkelighed bor- 9.dk/aalborg

26 Faaborg-midtfyn kommune Detailhandel og bymidtestrategi 9.dk/faaborg-midtfyn At udvikle enkle analyseformer, der sikrer en opfølgning på detailhandelsplanlægningen, samt at komme med innovative bud på hvordan nye butikker og oplevelsesrum bliver indpasset i den eksisterende bymidte.

27 25 Faaborg-Midtfyn Kommune vil undersøge, hvordan Faaborgs potentialer kan synliggøres. Byen ønsker at fastholde borgere samt få gæster til at opholde sig længere. Faaborg er påvirket af udkantsudfordringer i form af faldende indbyggertal og fald i antal arbejdspladser m.v. Det giver et lavere aktivitets- og investeringsniveau i byen. Butiksudbuddet i bymidten er dels skrumpet, dels påvirket af konkurrencen fra Svendborg og Odense, og dels er dele af de traditionelle midtbyaktiviteter flyttet til byens randområde. at få en fornemmelse af borgernes og nøglepersonernes holdninger til projektet. Investorer er inviteret til Faaborg på to forskellige dage til besigtigelse og til en gennemgang af projekterne. Interviewundersøgelser, der afdækkede hvor ofte og hvilke af byens tilbud interviewpersonerne besøger, samt i hvor høj grad de er tilfredse med byens tilbud. Faaborg har mange oplevelsesværdier og et stort udviklingspotentiale som velbevaret gammel købstad med en naturskøn beliggenhed mellem de fynske alper og øhavet. Projektet har organisatorisk været placeret i Planog Kulturforvaltningen. Metode Task Force Faaborg repræsenterer et bredt udsnit af aktører i Faaborg både borgere og nøglepersoner indenfor kultur, uddannelse, erhverv, finans og handel m.v. Gruppen blev brugt til løbende Parkeringsanalysen bestod af en undersøgelse af parkeringskapaciteten, og hvordan parkeringspladserne bruges. Erfaringer Task Force Faaborg Konstruktionen omkring Task Force Faaborg har givet et forum til at kunne diskutere visionerne for

28 26 En af vejene: fortætning af oplevelseslagene i bymidten En bedre sammenhæng mellem flere lag i byen giver borgerne flere oplevelser og fastholder de besøgende i længere tid. Kommunen arbejder med en koncentration af aktiviteter i fire felter og overlap i skæringspunktet mellem de fire felter. Faaborg og have en konstruktiv sparring for at gøre projekter endnu bedre. Projekterne bliver drøftet med de fremtidige brugere, og flere detaljer bliver belyst, hvorved argumentationen skærpes. Task Force Faaborgs rolle som en slags multiplikatorer/ambassadører har medvirket til, at borgerne reagerer positivt. Det er ikke kun kommunen, der melder udviklingsstrategier ud, men også borgerne selv. Bredt ejerskab giver tryghed Generelt har etableringen af et Task Force Faaborg og samarbejdet med Handelsstandsforeningen og investorerne givet større tryghed for politikere, borgere og planlæggere. I sidste ende kvalitetssikrede inddragelsen planen. I flere tilfælde viste projektet, at den politiske beslutningsproces fremmes, når mange aktører er inddraget, og der er konkrete analyseresultater at henvise til. Inddragelse af investorer Besøget af investorerne betød ændringer i flere af udviklingsprojekterne, og erfaringen er, at projekterne samlet set blev forbedret. Overordnet set er erfaringen, at opsøgende arbejde i forhold til investorer er afgørende, så man får vurderet muligheden for realisering og kan være på forkant med deres projektideer. Grundet finanskrisen er det dog for tidligt at konkludere endeligt på, hvorvidt metoden virker i relation til investorer i fremtiden. Erfaringer om detailhandel Projektet har peget på, at det er centralt at udnytte effekten af, at nogle borgere fortsætter indkøbsturen omkring allerede eksisterende trækplastre. Dette kan ske ved at skabe en fortætning af oplevelses-lagene i bymidten. Analyserne har vist, at der ikke er synergieffekt mellem butikkerne uden for bymidten og i bymidten. Resultatet har synliggjort denne problemstilling over for politikerne.

29 Detailhandel Strøgzonen Kultur & idræt Stire udvalgsvarebutikker Vigtige parkeringspladser Ankerpunkter Ankomstzoner for biltrafik Ankomstretning Busstoppested Eks. byrum eller parker Forslag til nye byrum Dialog og enkle analyser kan kvalificere planlægningen Samspillet mellem enkle og mindre ressourcekrævende analyser og dialogen med de forskellige fora har kvalificeret planlægningen og peget på konkrete handlinger, der kan føre til en positiv udvikling i Faaborg. Der er trukket på mange forskellige kompetencer og byens borgere er kommet i spil ved at skabe brede fora til generering og diskussion af nye idéer. Dialogen med investorerne har sikret, at udviklingsprojekterne ville være økonomisk interessante, så planen i store træk vil kunne realiseres. Der er samtidig udviklet enkle og mindre ressour cekrævende analyser i form af interviewundersøgelser samt en parkeringsanalyse, der i processen har kunnet guide, præcisere og konkretisere diskussionerne i de nævnte fora. Betydning for Kommuneplan 2009 Det er målet at styrke Projektet mundede ud i en udarbejdelse af masterplanen Faaborg i udvikling. Masterplanens amning, erhvervsudvikling, Faaborg inden for bosætbitioner er overført til kommuneplanen, hvor der kultur- og fritidsaktiviteter, turisme mv. De foreslåede er givet mulighed for de byggerier, der peges på i initiativer i masterplanen Masterplanen, og sikret en rollefordeling mellem vil være med til at styrke byens områder til detailhandel, der sætter ny fokus Faaborg og skabe mere på en styrkelse af bymidten. aktivitet og liv i bymidten til fordel for blandt andet detailhandelen. 9.dk/faaborg-midtfyn

30 favrskov kommune Grundvandsbeskyttelse ved kommuneplanlægning 9.dk/favrskov Favrskov Kommune ville undersøge, hvordan grundvandsbeskyttelse og byudvikling kunne koordineres bedre og gå hånd i hånd. Favrskov Kommune ville med projektet formulere nye retningslinjer og rammer, som sikrer bedre koordinering af grundvandsbeskyttelse og byudvikling end hidtil. En meget stor del af kommunen er udpeget som OSD-områder, og det er vanskeligt at finde egnede områder til byudvikling udenfor OSD-områder. Metode status på kortlægning af grundvandsressourcen og screening af forureningsrisiko gennemgang af lovmæssige og økonomiske virkemidler differentiering af byvækstområdernes anvendelse ud fra risikovurderinger formulering af retningslinjer og rammer og andre virkemidler for byudviklingsområderne med krav til grundvandsbeskyttelse afgrænsning af områder til byudvikling og områder, der skal friholdes for byudvikling.

31 29 Den store udfordring ligger i at kombinere virkemidlerne rigtigt, og derfor kan løsningerne blive komplicerede Erfaringer Tværfaglige forskelligheder Projektets følgegruppe havde svært at finde et fælles fagligt sprog i dialogen mellem geologer og planlæggere. Men også svært at finde et fælles mål, da geologer generelt ikke ser det som deres faglige opgave at sikre byudviklingsmuligheder, men alene at undersøge og dokumentere grundvandets beskyttelsesgrad. Derfor er fx prioritering mellem indvindingsoplande eller mellem grundvandsmagasiner for dem ikke relevant, som for planlæggere. Ved bevidst brug af en række virkemidler som fx kommuneplan, lokalplan, tilsyn m.v., er det dog muligt at gennemføre en byudvikling, som tager grundvandsbeskyttende hensyn. Udvikling af nye rammebestemmelser Kommunen har anvendt projektets viden i formulering af mål og rammer i Kommuneplan 09. Projektet beskriver en planlægningsproces, der sikrer at nødvendige valg træffes undervejs. Der er også udviklet rammebestemmelser for en særlig arealanvendelseskategori: Områder for grundvandsvenlig byudvikling. Mange virkemidler til rådighed i lovgivningen men samspillet er kompliceret Projektet viser, at der findes en bred vifte af virkemidler, som kan bringes i spil: I planloven, miljøbeskyttelsesloven, miljømålsloven, vandforsyningsloven m.fl. Den store udfordring ligger i at kombinere virkemidler rigtigt, og derfor kan løsningerne blive komplicerede. Der er behov for bedre juridiske reguleringsmuligheder redskaber i planloven der giver mulighed for at sikre grundvands- og miljøhensyn i kommune- og lokalplanlægningen. Statsligt forbehold mod privatretlige servitutter Efter rapportens færdiggørelse har By- og Landskabsstyrelsen udmeldt, at privatretlige servitutter om forbud mod anvendelse af sprøjtemidler, der indgik som virkemiddel i projektet, ikke er egnede til at varetage statslige interesser i grundvandsbeskyttelse. Strukturplan for byudvikling mellem Hadsten og Hinnerup. Samspillet mellem fremtidens byområder, landskab og drikkevandsinteresser bliver afgørende for sikring af en bæredygtig udvikling.

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Planlægning er politik 5 anbefalinger

Planlægning er politik 5 anbefalinger til beslutningstagere i kommunerne Planlægning er politik 5 anbefalinger når politiske mål skal omsættes til planstrategi og kommuneplan Miljøministeriet Realdania planlægning er politik Planlægning er

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 148 / 2012 Delphi-undersøgelse i projekt Innovativ plankultur Karina Sehested Dorthe Hedensted Lund d e

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

Planloven i praksis. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde.

Planloven i praksis. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde. lanloven i praksis Planloven i praksis Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde. Publikationen er samtidig udgivet på engelsk med titlen Spatial planning

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Regional Udviklingsplanlægning i Nordjylland

Regional Udviklingsplanlægning i Nordjylland Regional Udviklingsplanlægning i Nordjylland Vilkår og muligheder for forankring og ejerskab Carsten Jahn Hansen Center for Regional Udvikling & Forskningsenheden Land Management Institut for Samfundsudvikling

Læs mere

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Bright Green Business ProjectZero Sønderborg VIRKEMIDLER KOMMUNEPLAN Byernes rolle i klimastrategien Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER er udgivet af Realdania som afslutning

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF Fremtidens Vollsmose Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose November 2012 BMF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Metode 5 Ny tilgang til indsatser i Vollsmose 7 De fysiske rammer 15 Normskred

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer udvikling af landsbyer En værktøjskasse Udvikling af landsbyer Udvikling af landsbyer Vejledningen er udgivet af: Velfærdsministeriet Vejledningen er udarbejdet af COWI A/S Plan, Udvikling og Design ved

Læs mere