! "" # ! " # $ % * # # %" "! "# ' #"$!!& '! $ % # "!, $

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "! "" # ! " # $ % * # # %" "! "# ' #"$!!& '! $ % # "!, $"

Transkript

1

2

3 "" # " # $ "# %$$$&' & "## &%$"$ #&()"& % * # # %" " "# ' #"$ & ' $ $$""' $ % # +$&&$ ", $ &"$ "%)$&$ &&$"

4 -

5 #"" & '((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((() * $+,'-((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((&&. /01((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((&2 3,+,4+(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((* ',5 7,,+8+'((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((*) 9 0, 5,$' (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((.2 ) ''+7': (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((.) ; $' 7+$/ (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((;& < /5/ 54' ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((;. &= $4-4+5 >+00 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((;< && 5,4$ 4+((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((<2 &*?$(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((<< &. 4+((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((&=& &3 4 5',45 >+00 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((&=..

6 /

7 & ' && # ## 124# % 12 %237886$.+## ' %1223# %" $9:;*8"" 5 %#% /6612<23 #<$#$"#"<$ 660 #%# $.12<#23' "&5 660< #"<$#%" =&> # <#" 4#"+# %$&$$ & =& - 22 > # $ #"%/ %##># > & 12># >23$ % #% & 4$"$4# >#>#"#$# ># > " #% & # ##$#4$4++ #44+ 0

8 $ #"% " +##3# 353' < > > : > 666 1> A"23 1$ 3B 3 & " + # ##' # > # & #&$ && #&$' + +#$+ >D>1222 >D>23" + " #$ % +$##"% #"$"+" "#"$#&$&' # ## %## %' $#4E4+ 4#&&+$ +$ >D>% #& %%" +$ % # >D> $ ""& && +$ "%2D% C>2&&?

9 &(& 4 "/ <( % #% $ # 12<23 #' < $ #$ "#"<$ 660)# ## "%$ D% C ' > :4#"( # # ' D% C>$ "( & F 4# #' $ " % $ # A( A % ) " % ' =&> F 4# # "56 660%' < % $ 4# 24#2 ' ' ># &(* " %" 8$5660( 0660 F6 #660( 5.##660 8$660( /660 H660( 5.#66? 9&(

10 "5 #5> &(. " " %D> $"&&D> $##&$, & ' " # #$ # %$ & ""' $#%# "$ 0-2 &2 " &$ " "% D% C > 1CCCI#>3$ & & 1CCC3$ #'% & J/#& &' 56

11 * *(& &$+ $%' +$ #%$ =&$%+$+ &#$ # $ + $#%%$' #+ &$ )I< " 5A" < :> 8 )I< $ "$& "$A% 55

12 *(* *(*(&?*==3B9 $ $ 66-66/$ $ $ ' $ #"$ > H & ' #$$' $ # " ' *(*(*7 # +# &$ # ) &:$# #%#%& E #" 2 & C % E#" " $ & & E%& ' $ #,022&& *(*(.," E & $ & " ' $#$"' #$66/$ -660 $1*3 5

13 *(. >D> # 9:;8" " " )# +$ >D>+"#' %$ $ $&&$+ " #' $%# + &%"$' # #&( )" & % * # #%"" "##' "$ & $' $$"' " F"$-660 >D> 4F"%$+ 5

14 5-

15 . C " # $ % % # &' ( ) $#" *.(& B # #66.&66.$' # $ $ &&$$# 66.##& "$#' &( A%,# # #,"66.66/#>>"" #( =' &( A%%/#0 =' &( ##5?.6 =' &( 8"/666 #/ =' &( 8".666 #.6 =' &( 8"5.666 ## =' &( 8"/666 ## G' &( 8"5.666 # 5/ =' &( 8"-666 # /6 =' &( A"%# 5.

16 ,# --.(* + / #% % 4 #%# $. <##%$#'& $#66.66/$$ 4 #% /# #<$#$"#"<)#' "%' 2D% C >2 # ## ' K2D% C>2##$' / 4 % $ 4# %$ $' " # CCC 9 # "$ ' &&#6 %$' #"8856.6$66 4# ## ##1&3## # % $ $ &$ % 5/

17 '$"$' #1%3%)$ " )=&>' # " # 4# '% +" "#" %" $ 9:;*8""" $" 4#$&5 660$<#56 F4##"56 660"% ' " <#" % #& =&>' F<#% " %"/ ""###"666666" 4##" /A % & # #% 660," ' ##%# ##%#=&> &4%#&"# &?L#% #%$ # #% &.6L## "##&' &&#%##' # F"886$.M 50

18 &$$#"& $ $ & $ &# " " ## &&' 660?2' #2 A" < " & #' & #> :&#$#>&$#$$ #### 0 &> $&" 7 K&#% F' " & +" " "#" # +&& & " & $, N ###" # $ " 5?

19 " " >%#&&' $> -22&&' >$" # % A" 866/66?505 A, 5 552A2#% &$$ " % 5"" "#" # 9 &" %' &> 9#& ' &.- 2A# 2

20 .(. """A,"####"' >66'66/ 8B%"" A" / 9& 6$6 6$6 6.-$5-5-0?$- #&1A,<3 '/$. '$ 66/ H# '/$. '$ 50?0$- 5" A># 7%, %"" D.66$6.66$6.$5.-6/$- 5..$ 5-6$0 '5-666$6 B B ' ' ' ' ' 55$/ 5 5 5? "%" A" / 9& 6$6 6$6 6.-$5-5-0?$- A## 6$6 6$6 5./$0 -..$ '$' '/$. '$ '-6$. '5/5$0 E54F B9G2 B.G. &(2**G* *.(*<=G9 & 6$6 6$6 6$5 /$5 # 6$6 6$6 6$6 "%( B9G2 B.G. &(2**G3 *.(*)9G< && 6$6 6$6 6$6 5666$6 &# 6$6 6$6 '-/6$6 '.$? "% B9G2 B.G. &(=9*G3 *3(=*3G& # 6$6 6$6 /0/$/?" B9G2 B.G. )93G< &)(*;)G3 66/ 6

21 5" A" /, 6$6 6$6 6$6 6$6 " =G= =G= =G= =G= = -/6$6 -/6$6 6$6 6$6 # 6$6 6$6 6$6 --$6 < 6$6 6$6 5$6 =& 6$6 6$6 6$ $6 ) -6$6-6$6 -$5 56.-$ " 2==G= 2==G= *(**2G& *2(3=9G3 " 2==G= 2==G= *(**2G& *2(3=9G3 + A" " 66/.66$6.66$6.66$6.66$6 9"# '/$. 0..$ 506$0 " " 3<.G2 3<=G* &(*22G* %#% 6$6 6$6 )' % /$. $?$. 5-$? & 6$6 " 9G2 <G; <9<G< &&(&;2G) 7 " 2==G= 2==G= *(**2G& *2(3=9G3 5

22

23 3 =4#$, #" " + " " %$ +$#" %" + & > #$ & $ $ $ #$ "$ $ #+' # #"$ )%$ &G>#' $#&#$&' $% 3(&(& A" # ' "$# $#%, "$ & 66. " & <##'&$> # 3(&(* + ##>">' &$#>&$ "# &&$&#$' $ # # & # #"#&&' $" " #' # N "$ "" $' $#"&

24 K&&# #8"" &>*##&$$&' #$&" #&### &' > N"#" "%K# 3(&(. 0 & &$#' &#&$#> ' &#&> $ &#&" $#&#$ ""#> $.-2A# 2 3(&(3 7 #$ " $ $ & " $ #& $+$& & % $ ' $"#$ & $"# #>$#$" O##"$' #&$>>"$ ">>$ " &"# 3(* "" 3(*(& +" " "#" # +&&$%#' "&$ -

25 ,##$& "&$ % $&"&$#' # " $## #"###$' ##%%"&$" # & ' # 3(*(*, ###" # " "#>## 3(*(. " " >%#&&' $>.

26 /

27 2 6 " #" 2(& / " #66.&66.' # $$&' &$$# 66.##& "$#' "$# ' && &&$.660,#' $%' #$#&%?>66/56 # 660$#..5%" # 8 <"?' >66/ 2(* &&&"# 2(*(& " #&( A%,# # # &"660" > (, $%#, " %#" 0

28 :## " #)$ &#.6L660&' 2(. " K % &$ > >' $ " : & & >$ % & # $. 2:' & 2 # ' #"%$">>&' $%" %$ &#' #"$# #$# #&# ( # % F" " ##> <#% 2(.(& 7A 9% ##%' >"#>>#>> # >$ "% ## >' #&%"> &&#?

29 2(.(* " > % #& % "$# $#% %>"$ # >( + $'# % =# 9"$# $#%, 8* 2(3 5"" "#" # &' 9 #&#"( 53 " A" # $ # F ' $"$#& #$' # 3 # B #" ' # # 9 #& &#&#&&$' A# % " & $ ##% %"&"" 2(2 + # % $

30 +%? "660$' "% +# % ## #"' #' >+ #">"' )#>> A%%#&' & 2(2(& 5A" A%"( 4 "G( (+)##0$5668"G,+?>66/ +56 &+D ++$ P:919D3,+ -.+ A% (:> $ $)F,"8A%+# F$8#==$8#=$D#)%)F' $%#"$,"$) 1666*66/3 NE### ( 0 #" (+=& +"'D

31 , + " 49D9: <> " > -.+ A% ( Q#$ 8 $+ $A1665'663$A+1665'663A%(F9+$ D166'663,'H# "4# /,+56 #660 2(2(* #""' (,'H# "4# G( % (+A.$6/6&,+56 #660 + &+ F"$, + " 166/'66/3$ # +166-'66/3$ # 66/3166/3$+ 166'66-3$,<D1665'663, -.+"F$", 66/$ " '66.3$ " ', '66/3$ " = '66/31#66/3166/3$" 166.'66/3 1# 66/3 1 66/38 <#&& " " = 6 $ # # A66/#" <#' 5

32 2(2(. " ",%"53' "&$3$ #$ $ #2A%222"$3&' %%&&' ##$%' # 2(2(3 " %<..52A%2&' P:$ # " $%' 2(2(3(& G ( &%$$&' &" 2(2(2 B A% =&J? '. ' A% & M ' + + % A%' &" A%&.660% A% #"$A% A%&&&' > " $A% A%&#,& " %#"$ A%"#&"

33 2(2(9 $" "5A" 66/ A% 88 6$ A%#"> $ #"> "' &"#% " " $ $ & " 2(2() ""-6666R88.$' $' &?5 #66? A%$ >$$& " 2(2(; A% & $#2 "%'#D>' *2$"#' # D>&( S % A%#D>""' & " # & &'" & " %"#$ '##& & & ' $"&#$#%' F&#$A%' #&$ A%

34 A% A% &' ##"A%%' A% ' >#$A% % - %" A% " $ # $ " # % A%& #' %&A%069%' #&%A%& A% $ %$"' %$# = A%##$' >$A%#A%' #&#&A%P:$ &&% # # $&P:& % &A%#&""$ "%& "' A% &$#' A%##&' >A% "A%' "$&# -

35 9 0 " 9(& $ # " $# ""$' %##>$' "#>&&# ##$&$' ##&$>$#'$' %> #" $ # #$" ## ' > 9(* 0#" &"" &' &""$&#' > &# " " #:"$ #$#" 9(., :# ### %>%&#K%&' >#&A&' ##&% $#&' %%$#>#'.

36 9(3 - "" ""##&&$' $## ' )# ### & &&& /

37 ) """A )(& 8 < #F ' &$#&"1A,<3#66 66/# I "*==.B*==9 A" / 9& 6$6 6$6 6.-$5-5-0?$- 66/ A## 6$6 6$6 5./$0 -..$ '$' '/$. '$ '-6$. '5/5$0 E54F B9G2 B.G. &(2**G* *.(*<=G9 & 6$6 6$6 6$5 /$5 # 6$6 6$6 6$6 "%( B9G2 B.G. &(2**G3 *.(*)9G< && 6$6 6$6 6$6 5666$6 &# 6$6 6$6 '-/6$6 '.$? "% B9G2 B.G. &(=9*G3 *3(=*3G& # 6$6 6$6 /0/$/?" B9G2 B.G. )93G< &)(*;)G3 #$#66.' #6666-####' # & / ? ?-/9&# #" ' $$> #' "$#66/$ &660 4#"# %' "#& & 0

38 #&# $' #8"$ $"& " &#-&% $%>#"& >$)$&&& #&# 9%#>""' +"#>" %"#&$& %#>"$ 4>#' &$&66.'/&' && 0/$00 0? ' # 66.'/$ "?

39 / " "" A" /, 6$6 6$6 6$6 6$6 " =G= =G= =G= =G= = -/6$6 -/6$6 6$6 6$6 # 6$6 6$6 6$6 --$6 < 6$6 6$6 5$6 =& 6$6 6$6 6$ $6 ) -6$6-6$6 -$5 56.-$ " 2==G= 2==G= *(**2G& *2(3=9G3 " 2==G= 2==G= *(**2G& *2(3=9G3 + A" " 66/.66$6.66$6.66$6.66$6 9"# '/$. 0..$ 506$0 " " 3<.G2 3<=G* &(*22G* %#% 6$6 6$6 )' % /$. $?$. 5-$? & 6$6 " 9G2 <G; <9<G< &&(&;2G) 7 " 2==G= 2==G= *(**2G&

40 "; " & && 5 > 66/ )(&(& %,"66.66/""' #( A%%/#0 ##5?.6 8"/666 #/ 8".666 #.6 8"5.666 ## 8"/666 ## 8"5.666 # 5/ 8"-666 # /6 A"%#,# -- )(&(* B $## "' #$#>& <$&>$' &" #"" #&" 566L" )(&(. " " " #66/%&$' 8#> # & #&#>' )(* " ) " #' #+# %& -6

41 ) " $ $#& & + # ) 660 % &#"66/660 2 " 2 66? ) $ &#"#.L #+#' % $&#&$#" $ +#)##" # "%,, ( 2= 32 3=.2.= *2 *= &2 &= 2 B *==2 *==9 *==) *==; *==<

42 )(*(& %" $#&#' $&#>&' # % " & &$ " $ " >""% $ &%#&# & & & + + = &5 = & = & : & & A + ##%#" &% + ##%#" &% + #% $# = + ##%#" &% %%"/ # 8" A 8" % & + ##%#" &% 8" % & %%5/ 9#"" $ " " "& #>5.666 $>506>/66 660### #"88. )(*(* # # ' ) % #& ' ##$' %)$&#&$ #"$ -

43 )(*(. " ""B "A ( E#""%2 2####' #& #&$ %:##"#',#$# &#&$#&$ " E#"#"#' " % &$ ' &#"#"&$ #&% " $# ##& :#"#$ #& %$#$# E"$# ' #&$ "&& E $ " % "# #$#"#"&##," +##"$#%#&$ $&$#&#' #$# # #&&66/ $ " 2 2$ $ #%$' &$&& $-660 $ -

44 )(. I "A " )(.(& G# " "- #D=' F"#( ' )(.(*, $ D=' " )(.(. "" &J"$#$ ' $#%"# )(.(3 " #$"# ## )(.(2 '" # )(.(9 "5 #5> )(.() "" &. 660 % % " " %$#&' &&&66? )(.(; 5 " "( A?

45 )(.(< ) & / -66F" )(.(&= % 8 55??-6F )(.(&& >D> )(.(&* #" #)%&& )$"&' )(.(&. " 4> $&' )(.(&3 &)$ &$ $' )(.(&2,"" #>## )(.(&9, " " )(.(&) A%$<$P:$ #' )(.(&; & " &$ "$ &' $#%$ &"&#$ -.

46 )(3 #4##" $ #& 66-'6/5>66/## &$$%%C %#" $ $. &' # &## &##&$& %' $M' &## $ 4#"##& & " 4# " 4# 4#' ' 4# 8 )I< $66L 6666 % 6 6L $0/L, $66L $66L )(3(& 566L9#566L 9 # & & # $ $ # %,&$$' $# % &&# ' #$&' #=#& ##' # > & & ' & $&$#' % >'# -/

47 )(3(*, &# 5 > 66/ A"88 )& 8& 5>66/ 6 " " &&(&;2(9;& 9"# %#% " " ?6-.0. '-5?.. &3(**=()*= #" $'5>66/#" #> & & % $ %#% -5?.. " 66/ & & & )(3(. /A" &>$ %&##%660$ %#=&>' ##%#=&>&4%#' & " # &?L#%,"&+' 55 2A 2 & ' #%# ##,##%# & #" #%%' A &#% # % & % %#&# -0

48 &##%#& #%& > + # &#%#%' #" #%$#%' $##%&.6L ##"#' # & & & #% # ## )(3(3 #" A%$$" #' & ##$ #$ & ' )(3(2,%%' "$56L KA%% 56LA%&&& +6L67 886$. )(3(9 5A " A%%5 #660M' $' 8""$" $ ' J 0 8" " # & #%&&&' &&$&' "$' &#%# A%#" A%"%"56L' $ 22 -?

49 A%%&&&#%' % 4#%" &" )(3(; ""," & & -#" A%" #' % '% "' % D% C >, # '&$$' & $ A% "& 56L & $ # $ # #&. " ##' & & # # )(3(< +"A " &$# $$ &' $3' #". > % &#".>3&' $&.>K#56>566>&5 % & & $ &$&& A&"(& & $$&$ ' $ & # & &, % & & # $%&

50 )(2 # )(2(& "%" 4# $ ' 886$. )(2(* /A,"##%' ###%# =&>&4%#& "# &?L#% #%"552A' 2 )(2(. F"886$.M &$$#"& $ $ & $ & # # )(2(3 # &&&& )(2(2 K$ =&J- ' & " # " $8 55?$?-6F )(2(9 "% & " $ " )(2() +A %%& )(2(; #,&.6

51 &" $ # & ##& ###%4#$& # $ $ # #% $ & ## ' &&' %#,&&# %' &%$ # )(2(< "" " #&$& && < # & & " &$ " & " ' $#' =#$"&& A#"&&.5

52 )(9?*==9G*==2*==3 ABARIS EJENDOMME A/S Årsrapport 2006 (7. regnskabsår) H &.660 TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Signesvej Slagelse - Telefon * - Telefax Homepage:

53 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 3 Beretning 5 Årsrapport 1. januar 31. december 2006 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter 10.

54 & 7 '" A% 5 # 5>66/A,E 9:: H = ' &$$ 5>66/# 5 #*5>66/ H &$50 #660 ( TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 8 )I< 5A" TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT <:>8 )I<.-

55 7 4 5 >+00 E A, E 9:: 5 #* 5 > 66/$$$$#"$ >H& '" ) # & $ #$ $# &$ #& $# % &#"' &"$& % :#%##E#" &$ &#"" ' $& "%$" &#$## & $# % =# $# &$$#' $&$#%' #$ $ #" ' &"#& $&# #," $ $ 5>66/$#"' 5 #*5>66/ $50 #660..

56 '" ""A A,E 9:: A. 6/6& <( F ' D='( ( F ( ( CCC U F" 5 #*5>66/ 8 )I< = A" 4 " 5.68"8 0 #" =& "4# = -566 " A%? " "" 9&.660./

57 5 Ledelsesberetning Beretning Virksomhedens væsentligste aktiviteter Selskabets formål er opkøb, udvikling, videresalg og administration af fast ejendom, grunde og byggeri og entreprenørvirksomhed samt hertil forbunden virksomhed. Herunder finansieringsvirksomhed. Selskabet har hovedsagelig være beskæftiget med byggeri og handel med fast ejendom samt finansierings-virksomhed.. Årets resultat anses for tilfredsstillende..0

58 / Årsregnskab 1. januar 31. december 2006 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for ABARIS EJENDOMME A/S for 2006 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkel regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden perioderapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt risikoovergang til køber har fundet sted inden periodens udgang. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen. Skat af årets resultat Årets skat anslås at udgøre ca. kr Beløbet er medtaget i periodens resultat..?

59 0 Balancen Grunde og igangværende projekter Er indregnet til anskaffelsessummen med tillæg af påløbne omkostninger, det er således kostprisen på balancetidspunktet. Debitorer Der vil formentlig i det kommende regnskabsår konstateres et tab på debitorer på ca. kr Der er ikke i balancen indregnet forventet tab. Pantebreve Beholdningen af pantebreve hidrører fra salget af projekter. Beholdningen er medtaget til nominel værdi. Gældsforpligtelser Øvrige gældsforpligtelser måles til

60 Årsregnskab 1. januar 31. december 2006 Resultatopgørelse Note 2005 Omsætning Vareforbrug Bruttoresultat Salgsfremmende udgifter Administrationsomkostninger Personaleomkostninger Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat før ekstraordinære poster og skat Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat

61 Årsregnskab 1. januar 31. december " 66.,4$ 5#" #& *(3*3(=&. = 4 "# 6 )(<*;(&.= <93 &3(===(=== = ' #" &(=23(*2; *(**3(&.2 " *2(3=9(3=& *(**2(=<<,4$'4 *2(3=9(3=& *(**2(=<< 7 $ " &3(**=()*= " %#% -5?.. 6 )"' % 5-?5??.56 " &&(&;2(9;& <9<(<32 7 $'4 *2(3=9(3=& *(**2(=<< 10 /5

62 Årsregnskab 1. januar 31. december 2006 Noter 5 7" 66/ 66. " 5/-. )"# 6 >?-/ - &(=9<(<*9 2(9). =% &*=(=== = " 9"' # #%, 5 #66/ % 6 6 '-5?.. '-5?.. 9"$ # 6 50? ?0-5 ".&(*==9 2==(=== &;(=3*(2)2 B3(.*&(;22 &3(**=()*= /

63 66/ 66. % 6 /5?- %?? / 56/. 9(;3<(==; ;;9(3.2 5 "A" 8 )I<$" #" "8 )I<5L /

64 5?*==2 H & 66/ TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Signesvej Slagelse - Telefon * - Telefax Homepage: /-

65 7 '" 66.A, HE' &$$ 5 > 66. # 5 #*5>66. H &$5? 66/ ( TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT :>+ 5A" TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT E%>F +<8 :>+ /.

66 7 4 5 EA,5 #*5>66.$' & :##%' # % E #" &$ &#"" $ & "#"' $#"""%' &"$ #"$ # & $#"&##," $ $ 5>66.$#"' '5 #*5>66. $56 66/ TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT '" //

67 ""A A, A. 6/6& <( D='( ( - F ( F" ( 5 #*5> :>+ 55$ -66 5A" E%>F 5-0.6)#% +<8, -?5" :>+ 55$ -66? A "" 66/5666 '" /0

68 5 8 $ $ $ ' #,$ $&$$$$##' $ & $ ##' F#,8< &&%' / " % #","#8# H#?&(6.&(*==2 H A, 66. ' A' " " >$%$"%' $& >$%$"#>' $& =""' =%$>$$' &$'&$>,&#"$ $#&#' $&' $ $#$' " " & & ""$&#" /?

69 &#"$"# #& " H$#%##$#"' $ " #$ $ "&$#' "$ % & #$ " $ "&# " ##> $# > 4# > & ' '&&& 4# $ # & " &##$ &$#$ #' 4##&$> &&$###"#N## " #, " G&&

70 ?&(6.&(*==2 "%" " 5./0-/ 6 '-? '.6 + './0 6 &(2**(*3= B.(*2= & 50 6 &(2**(.9) B.(*2= &# '-/ "% 56//0 '.6 # 6?" )93(<=3 B.(*2= " "" 4% 6 6 9"# '.6 )93(<=3 B.(*2= 0 06

71 ?&(6.&(*==2 5" #" = 6 -/6666 = 39=(=== 4 "# <93 = ' #" *(**3(&.2 3=(=== " *(**2(=<< 2==(===,4$'4 *(**2(=<< 2==(=== 7 " "# " " &(*22(&23 " )"' %?.56 " <9<(<32 <()2= 7 $'4 *(**2(=<< 2==(===? 05

72 ?&(6.&(*==2 5 "A" :>+$" #" < 0

73 5 $(*3*&&2&)?*==3 H & 66. TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Signesvej Slagelse - Telefon * - Telefax Homepage: 0

74 '" A%66-A, H =&$ $$# " "#"( 9" '/.66 H# '.6 4 " B<()2= ( 4%& 9"& " 6 B<()2= H# $ TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT :>+ 5A" TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT E%>F +<8 :>+ 0-

75 EA,5 #*5> 66- :##%' # % E #" > " $& ' "#"$#"' " " % &"$#"$# &$#"&' ##," $ $ 5>66-$#"' '5 #*5>66- $5-66. TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 0.

76 ""A " A, A. 6/6& <( D='( ( 5 #*5> H(. F #( F" :>+ 55$ -66 5A" E%>F 5-0.6)#% +<8, -?5" :>+ 55$ -66? A 0/

77 '" 8,<$"' &#"A#$ #&&)&-/6666#"' $#%&' # & A & > #&' $#"&' &$&> / " $ & % " " $##' &#$&' %" # > # $ & % " " #66.& 00

78 " H&A # & > &' &' &> " ", #" &, #" $ >$%$"%' $& 0?

79 "%"&(6.&(*== " = = ## = = '.6 '/.66 "% "" B.(*2= B9(2== & 6 6 # 6 6 "% B.(*2= B9(2== #$## 6 6 # 6 6?" B.(*2= B9(2== " " "" #% 6 6 9" '.6 '/.66 B.(*2= B9(2==

80 5"&(6.&(*== " = = $#" -/6666 -/6666 ' #" " 2==(=== 2==(===,4$'4 2==(=== 2==(=== 7 " "# '/.66 " " 3<=(*2= " : /.66 6 )"' %.6 " <()2= 9(2== 7 $'4 2==(=== 2==(=== 0?6

81 ; ",".-2A# 2"&' %$#&" ' " ## &#& $ & & $ " " ":"#)$ & $ # 660 #"',#>' #:"#' $)$ &$# #" +#&#&##% $%" #"?5

82 ?

83 < / " <(& / +%".660$A%##%%' " $&.660 A% $ " & J.$# % %# '% 4#" %7886$.' " " % $ # #% # # ' #, & % & "# % $ &$ =&> $F" M/5$+6$8'/6<# %886$.&& & 4 #4%#&=&> =##%&' ="55A #%# $. <##%$#'& $$ $ #66/660 &#6 %$#' "8856.6$66 %#88 "4#' &$"" $'' $'&?5 #66?$..05?

84 <(. 4, 4# & $ A.$ 6/6 & %4#' #<& %$4' #6660%' ## <(3 4 #% /# #<$#$"#"<)#' 56 "% ### K' "%##$ / <(2 " # CCC 9 # "$ ' &&#6 %$ #"8856.6$66 %$ $' % $ "$ # 1 % 3 % )$" )=&>' # " # 4# '% " $$A%' $#& >##$&' $ '?-

85 <(9 "" 4# ## % ##1&3#' # ## % $ &' $"(,%$' $## <() ' " <#" ' =&>$' "F<#% <(; +" "#" # %" $ 9:;'8""" $"4' #$ & 5 660$ < # F4##"56 "%:' " "% <(< A" 866/66?505 #%2A,2 <(&= + " "4# ( =$?66666 F66666 <%>66666 <(&& 7 #### % #' $ & $ #" > $'##$# ' $ 05?.

86 <(&* 4 """ <4###"#& $&#& % # =' 4#"""F' "4# <(&. 8", 4# $ " =&> 8###%"& =&> # $ =&>> #>>$## $"'#=&' "#&$#$' =&>"$$&' <(&3 / "0-528&#22#"5' >66/ $ =#566666%4#<#88.$ $&>885/-606 >880$? #"886$05$# # # 88 0$5?4 <' #4# <(&2 '" 4#"###' %$&' $,&&' #$ 0.0?/

87 <(&9 " " / -66F" <(&) " 8 " # % #$+&( #& H66.66/ &"'

88 ??

89 &= J&$+8>0 4 5 >+00 F"8# J*+0?' "$#$ $#%' "# J. ',54,4,74'.66666$66 # J3 ',54,4 &$%6$.$&& &,&,&" =&> %" $" &%$% # J2,74'+8I>'

90 : $ 8" "$ % % 5 # 660 ".666$66$ J0 8" ##%"# & #&&," J- &#%#%' #" A% % & & & #% %' J9'+ 0' & " -#" & $ A% "&$ 56L % " -#? ' % A'% ',#&$, ' &&$&' && %#"?"&%&' $&$ &$% #% &( 5

91 & A##&' - =%. = / # # $ &&&&& &$" " " $ # % " # "%#' $#&%' J)0IB & $ # $ ##&$."' #' & & # # F"6$.M J;5

92 %'. A%&&M&' A%&$"' & A%$&$ A% #"$%' A%&#,& " J<,4+ A%&"$&' &> F"$&" ""' $% J&=4 ' "% J&&$ + M" ' $& && J&* ',54,5? "5

93 &565660& &.660 (

94 @-

95 && 5 &&(&,"$% "$A' # "&#&#"& A $ & & $ # $#$#$ & A$&## ' #&"' %&$ $' &&(&(& 5 "" +$&$"' $$$ & $ # + $ ##$&#&$' /A #%? L " /3 && & "&??/ /3?L$#&&$#' -L =##%?L#%F' #% ??/ /3$ #% =##%5?$-?L#% 4%$ 6 L$$# & 5 $ #%, ' 5.L5

96 ,#& #%> &# $ $ $ "'",>&$& %$ # +?L /3&&&"&??/ /3$#' && # ??/6688-L < # $ $& "?L<> <' #$#%$ $ 6 L & & 660 $ &&(&(* ##% "" B #"&$#% > &$#$& #% 5 A,##% "' ##%?LF' $ & "$ & "%#%$' #%$

97 "#$' & #%#%$ " $ 6L$## $&#5.L5 #660%56L 5 "4$ $#%,#& #%> & " # #"&$>

98 @?

99 &* &*(& CCC>'> &*(* > K0+ )##0 5668"G CCC> &*(.? -66 <(.?.6-.

100 566

101 &. "( 22 $1D= $8 55?$?-6F % 2A%2 A% 2D% C>2 "% 22 ' % "% 2 2 $5>66.9:;* 8"" 22 2F 2 CCC 2)132 " 2)2 ) &$/$-66F" 2:2 :# 2:2 :# 2 #2 #4# 4# 2 %2 4# %7886$. ' 565

102 2+2 &&#$## ' 4# % 2+2 / D=' A.$ 6/6 & 2>#>2 V<2 #% CCC 2<2 8/66 5/-6- ) ' CCC 2<#2 # %#%$ $. 2<2 +$ + " /66 24#224#2 4#% $. 2=&132 =& $22 2=&>2 =&>$F" M/5$/6<# 2=&2 56

103 &3 4 " " " "# LLL( ((%" "" "( 5 " A 4#( #% %7886$. <#( <(,( A( #%#88.$' %7886$. #% /66$ ##$#$"#"' 9# CCC A /665/-6- ) " =&>F###"56 660$' % ( 866/66?505 " $ " 4#$ & F 4# # $"% 5 " A +"/660 # % E>>$ &' % )E&E ##) # % E%WWWWWWWW.163 5"A =+'"#13(WWWWWWWWWWWWWWW =+'13WWWWWWWWW D(WWWWWWWWWWWWWWW D+D=(WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW(WWWWWWWWWWWWWWWWWW (WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW (WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW +9%(WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW <$'I(WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 56

104 56-

Commercial Group ApS

Commercial Group ApS Commercial Group ApS CVR 25077148 ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2016 Dirigent 1 INDHOLD Side Påtegninger: Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning:

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015 UNIWATCHES ApS Toldbodgade 8, 1 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/05/2016 Finn Dirigent (Urevideret)

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GOD SERVICE & RENGØRING ApS

GOD SERVICE & RENGØRING ApS GOD SERVICE & RENGØRING ApS Årsrapport 1. august 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Annett Etly Hegazy Dirigent Side 2 af

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

SHARK INC. ApS. Stamholmen Hvidovre. Årsrapport 1. januar december 2015

SHARK INC. ApS. Stamholmen Hvidovre. Årsrapport 1. januar december 2015 SHARK INC. ApS Stamholmen 165 2650 Hvidovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Anders Vestergaard Stæhr

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

KOGNITIV PSYKIATRISK PRIVATKLINIK ApS

KOGNITIV PSYKIATRISK PRIVATKLINIK ApS KOGNITIV PSYKIATRISK PRIVATKLINIK ApS Årsrapport 5. juli 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2013 Simon Bak Jepsen Dirigent Side

Læs mere

LS HOLDINGSELSKAB ApS

LS HOLDINGSELSKAB ApS LS HOLDINGSELSKAB ApS Livjægergade 25, 5 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/06/2016 Lars

Læs mere

NIELS BRUN HOLDING ApS

NIELS BRUN HOLDING ApS NIELS BRUN HOLDING ApS Tværbommen 25, 1 th 2820 Gentofte Årsrapport 29. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05/2016 Kai

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ALTMALER ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2013 Lazlo Gyözö Fazekas Dirigent Side 2 af 8 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS Københavnsvej 4 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05/2016

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Tican Foods Scandinavia A/S Årsrapport for 2013/14

Tican Foods Scandinavia A/S Årsrapport for 2013/14 Tican Foods Scandinavia A/S Årsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 30 94 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2 /12 2014 Niels Jørgen Villesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Køkken, Bad og Garderobe Roskilde IVS

Køkken, Bad og Garderobe Roskilde IVS ÅRSRAPPORT 2014/2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11 2015 Jon Lorentsfeldt Dirigent CVR-nr. 35 64 08 86 Årsrapport 2014/2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS

LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS Årsrapport 24. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/11/2014 John Bo Kristensen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015 SOULUTIONS ApS Christian den IX gade 3, 2 1111 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2016 Finn

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Garnstudio ApS Vølundsvej 6B 3400 Hillerød. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

Garnstudio ApS Vølundsvej 6B 3400 Hillerød. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr Garnstudio ApS Vølundsvej 6B 3400 Hillerød Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 13698031 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Stein Rugtveit Dirigent TimeVision Hillerød

Læs mere

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014 ads3t:re rev ur-1 oi STATSAUTORISERET R E V I S I O N S P A R T M E R S E L S K AlE Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS GI. Skivevej 78 B 8800 Viborg (CVR-nr. 26 66 97 82) j i i i i \ i Årsrapport

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS Årsrapport 1. maj 2013-30. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/09/2014 Lars Stig Duerhart Dirigent Side

Læs mere

Ejerforeningen Engelstoftsgade 20. CVR-nummer

Ejerforeningen Engelstoftsgade 20. CVR-nummer CVR-nummer 32684955 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Påtegning og erklæring Bestyrelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Foreningsberetning 5 Årsregnskab Anvendt

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

KDK ApS. Årsrapport for 2014/15

KDK ApS. Årsrapport for 2014/15 KDK ApS Sofiegade 2, 4, 1418 København K CVR-nr. 36 07 79 72 Årsrapport for 2014/15 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

ASA JYDERUP LYNG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ASA JYDERUP LYNG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ASA JYDERUP LYNG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/06/2014 Torben Erichsen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

MIND4SOFT IVS. Årsrapport 1. maj december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2015

MIND4SOFT IVS. Årsrapport 1. maj december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2015 MIND4SOFT IVS Årsrapport 1. maj 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2015 Noel Sarup Birkholm Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

Erhvervsklubben for Mors-Thy Håndbold. Årsrapporten for 2015/16

Erhvervsklubben for Mors-Thy Håndbold. Årsrapporten for 2015/16 Rolstrupvej 55 7900 Nykøbing CVR-nr. 30 84 57 49 Årsrapporten for 2015/16 Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/08 2016 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015 DM Entreprise ApS Kongevejen 80 3000 Helsingør Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2016 Dusan Maric Dirigent

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast CVR-nr. 29 82 88 22 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. februar 2017. Villy B. Fiedler Dirigent

Læs mere

Komplementarselskabet Halmstad Stenalyckan II ApS

Komplementarselskabet Halmstad Stenalyckan II ApS Komplementarselskabet Halmstad Stenalyckan II ApS c/o VPM Fund Management A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2014 (9. regnskabsår) CVR-nr. 29 32 17 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår)

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår) CVR-nr. 29 77 94 49 Årsrapport 2015 (9. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 17. maj 2016 Gerrit van der Meer Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling Navn på klub GF Forsikringsklubben Pas På, klub 114 Valdemarshaab 1, 1. tv. 4600 Køge Telefon 56142487 E-mail pp@gfforsikring.dk Hjemmeside: gfpaspaa.dk CVR- nr. 33081766 Budget Resultatopgørelse 2016

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere