Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis."

Transkript

1 Servicevejledning MAGNA Series 2000 Magna , , 50-60, , 65-60, /60 Hz 1~ Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis. 1. Typeidentifikation Typeskilt Typenøgle Demontering og montering Demontering af pumpen Fejlretning Fejlsøgning Fejlretningsprocedure Fejlmeldinger via R100 fejl-log Viklingsmodstande Repl DK 1 / 15

2 TS Typeidentifikation 1.1 Typeskilt 1 A 56 R TS E F L=250 mm P/N: Model : F PC: 0834 Made in Germany 1 x V 50/60 Hz I1/1 (A) P1 (W) TF MIN 22 MIN IP Max. 1.0MPa MAX MAX TM Pos. Beskrivelse Pos. Beskrivelse 1 Typebetegnelse 8 Produktionskode (år + uge) 2 Produktnummer 9 Oprindelsesland 3 Modelbetegnelse 10 Omdrejningsretning 4 Nominel spænding og faseantal 11 Nominel frekvens 5 Maks. fuldlaststrøm 12 Medietemperaturgrænse 6 Maks. optaget effekt 13 Kapslingsklasse 7 Overenstemmelsesmærke 14 Isolationsklasse 1.2 Typenøgle Eksempel MAGNA (D) F (N) Model: E Typerække Dobbeltpumpe Nominel flangediameter [mm] Maks. løftehøjde [dm] Pumpehus med flanger Pumpehus af rustfrit stål 2 / 15

3 2. Demontering og montering Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis. Før demontering Afbryd forsyningsspændingen til motoren. Luk eventuelle afspærringsventiler eller tøm systemet da pumpemediet kan være brændende varmt og under højt tryk. Før montering Pakninger og O-ringe bør altid udskiftes når pumpen renoveres. Rens og tjek alle dele. Bestil O-ringssæt. Udskift defekte dele med nye. 3 / 15

4 2.1 Demontering af pumpen Ændring af klemkasseposition 1. Afmontér inspektionsskruen pos. 1 og de fire skruer pos. 2 i statorhuset, se Fig Drej statorhuset pos. 3 til ønsket position. Hvis statorhuset har været vippet/løftet af pumpehuset, fortsættes der med pkt. 2 i Udskiftning af statorenhed inklusiv rotorenhed. 3. Montér de fire skruer og inspektionsskruen TM Fig. 1 Ændring af klemkasseposition Udskiftning af statorenhed inklusiv rotorenhed 1. Afmontér inspektionsskruen pos. 1 og de fire skruer pos. 2 i statorhuset, se Fig Løft statorhuset pos. 3 af. 3. Afmontér rotoren og O-ringen fra pumpehuset eller statorhuset. 4. Tjek at O-ringen pos. 6 er intakt. Er O-ringen beskadiget, skal den udskiftes. 5. Montér rotoren og O-ringen på pumpehuset. 6. Sæt en T-nøgle eller en lang skruetrækker gennem statoren og hold rotoren på plads mens statoren monteres på pumpehuset. Se Fig. 2. Dette gøres for at O-ringen ikke bliver beskadiget, da rotoren pga. magnetkraften ellers vil fare op i statoren TM Fig. 2 Fiksering af rotor 7. Drej statorhuset pos. 3 til ønsket position. 8. Montér de fire skruer og inspektionsskruen. 4 / 15

5 3. Fejlretning Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis. 3.1 Fejlsøgning Fejlsøgning bør altid starte med kontrol af at de eksterne forudsætninger for korrekt funktion er i orden. Dette gøres ved at kontrollere: at netforsyningen er i overensstemmelse med typeskiltet, at installationen er udført iht. monterings- og driftsinstruktionen, at den eksterne start/stop-afbryder er korrekt forbundet, at det ønskede sætpunktssignal er til stede, at det ønskede sensorsignal foreligger Udskrivning af dataregistre Grundfos fjernbetjeningsenhed R100 giver mulighed for udskrivning af status for dataregistre vha. en Hewlett Packard infrarød printer. Formålet hermed er at sikre at serviceteknikeren kan foretage udskrivning af dataregistrene, før fejlsøgning påbegyndes, således at dette print som indeholder de oprindelige fejlinformationer, kan vedlægges i tilfælde af at produktet returneres til Grundfos. 5 / 15

6 Følgende figur viser et eksempel på et print af dataregistre for MAGNA Serie Fejl-log MAGNA Serie 2000 pumper har en fejl-log-funktion: Fejl-log-funktionens hukommelse husker de seneste fem fejl. Fejl-loggen kan aflæses vha. R100 Fejl-loggen kan ikke kan afstilles Angiver fejltype, kode og tid siden fejlen opstod Aflæsning af fejl ved hjælp af R100 Den aktuelle fejl og log kan aflæses i DRIFT-menuen på R100. Fejlmeldinger Fig. 3 Har pumpen en fejlmelding, vil årsagen fremkomme i displayet. 6 / 15

7 Følgende fejlmeldinger vil kunne fremkomme: Pumpe blokeret Intern fejl Underspænding Overspænding Overtemperatur Modulfejl (der er en fejl i det monterede modul (GENI, LON...)) Fejl i modulkommunikation. Fejlmeldingen kan desuden afstilles i dette billede. Er fejlen ikke forsvundet når fejlmeldingen forsøges fjernet, vil meldingen komme tilbage i displayet ved kommunikation med pumpen. Alarm-log Alarm-loggen viser fejlkoden, fejlmeldingen og hvor mange minutter pumpen har været tilsluttet forsyningsspænding, siden fejlen indtraf. De sidste fem fejlmeldinger vises i alarm-loggen. Fejlkode Tid siden fejlen opstod Fejl Liste med fejlkodernes prioritet og beskrivelse, se 3.3 Fejlmeldinger via R100 fejl-log. 3.2 Fejlretningsprocedure Fig. 4 Eksempel på alarm-log Følgende fejlretningsbeskrivelse tager udgangspunkt i signaler fra den grønne og den røde signallampe på MAGNA Serie 2000 pumpens klemkasse. De følgende to sider giver et samlet overblik over de mulige signallampekombinationer. I nogle situationer er afhjælpning uddybet på følgende sider ( A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2). Signaturforklaring til signallamperne: = signallampen lyser ikke = signallampen lyser konstant = signallampen blinker Signallamper Grøn Rød Beskrivelse Forklaring Afhjælpning/henvisning Pumpen kører ikke. Forsyningsspændingen til pumpen er afbrudt. Genskab korrekt forsyningsspænding. Normal drift Pumpen kører. 1. Normal driftstilstand. Pumpen opretholder tryk iht. indstillet sætpunkt. 2. Pumpen kører, men ikke som forventet af pumpetypen. Årsag: Konfigureringsfejl 3. Pumpen kører, men støjer. Årsagen kan være: - Luft i pumpen - Tilløbstrykket er for lavt. Tjek den automatiske konfigurering af klemkassen. Se pkt. A1. Udluft pumpen. Øg tilløbstrykket. 4. Pumpen kører med for lavt eller højt tryk. Er det indstillede tryk korrekt? Tjek eksternt 0-10 V- signal. Se pkt. A2. 7 / 15

8 Signaturforklaring til signallamperne: = signallampen lyser ikke = signallampen lyser konstant = signallampen blinker Signallamper Grøn Rød Beskrivelse Forklaring Afhjælpning/henvisning Normalt driftsstop Pumpen kører ikke. Pumpen kører ikke. Pumpen er stoppet... - vha. betjeningsknappen - - via R via Grundfos GENIbus - - af pumpens start/stop-funktion. (Indgang på klemme STOP - er åben hvilket betyder, at der kan måles 5 VDC over klemmerne.) - Pumpen er stoppet pga.: 1. Forsyningsspænding uden for specificeret område - automatisk genstart. 2. Pumpe blokeret eller overbelastet - manuel genstart. 3. Hyppige genstarter - manuel genstart efter stop. Pumpen starter og stopper med korte intervaller indtil den stopper. 4. Fatal fejl - Årsagen kan være: - Klemkassen defekt - Statorvikling defekt Genskab korrekt forsyningsspænding. Fjern blokering/reducér belastning. Udskift klemkassen. - Udskift klemkassen. - Udskift statoren. Normal driftstilstand + indikation af fejl Pumpen kører med normal ydelse. Hhv. automatisk og manuel genstart er indstillet fra fabrik. Pumpen har været stoppet pga. fejl og er genstartet automatisk. 1. GENI-modul (hvis installeret). Max., min., 0-10 V-indgange reagerer ikke. 2. LON-modul (hvis installeret). Pumpen reagerer ikke på ændringer fra LON-indgangen. 3. Sætpunktsændringer kan ikke lagres. Se pkt. B2. 4. Der registreres intet signal fra HALL-sensoren i statoren. Normalt driftsstop + indikation af fejl Pumpen kører ikke. Pumpen er stoppet... - vha. betjeningsknappen - via R100 - via Grundfos GENIbus - af motorens start/stop-funktion. Pumpen ville kunne køre selv om der registreret en fejl. 1. GENI-modul (hvis installeret). Max., min., 0-10 V-indgange reagerer ikke. 2. LON-modul (hvis installeret). Pumpen reagerer ikke på ændringer fra LON-indgangen. Fejl i intern kommunikation til modulet, se pkt. B1. Fejl i intern kommunikation til modulet, se pkt. B1. Se pkt. B3. 3. Sætpunktsændringer kan ikke lagres. Se pkt. B2. 4. Der registreres intet signal fra HALL-sensoren i statoren. Se pkt. B3. Fejl i intern kommunikation til modulet, se pkt. B1. Fejl i intern kommunikation til modulet, se pkt. B1. 8 / 15

9 A1 Beskrivelse Pumpen kører, men ikke som forventet af pumpetypen. Forklaring Kontrol/afhjælpning Konfigureringsfejl Såfremt klemkassen ikke kan identificere statortypen via statorstikket, vil pumpen køre default som en eller en Tjek med R100 hvilken pumpetype klemkassen har registreret: 1. Sæt R100 i servicemode. 2. Gå ind i GENI-menuen i displaybilledet til højre. 3. Tast kode 13. R100 vil nu vise hvilken pumpetype klemkassen har registreret. Tjek at visningen svarer til den faktiske pumpetype. Såfremt der er fejl i statorkodningen, vises "ERR". Er pumpetypen korrekt? Fejlen skyldes ikke en konfigureringsfejl, men evt. en indstillings- eller anlægsfejl. Tjek statorkodningen iht. tegningen. Se pkt. C2. I nyere R100-softwareopdateringer vil pumpetypen kunne aflæses i opstartsbilledet. Beskrivelse Dobbeltpumpen regulerer ikke optimalt. A2 Forklaring Kontrol/afhjælpning Konfigureringsfejl Klemkassen anvender forkert parametersæt. Pga. forskellig hydraulisk ydelse for hhv. højre og venstre pumpehoved findes der et hhv. højre og venstre parametersæt. Korrekt konfigurering foregår vha. GENI-modulerne hvor Master-modulet altid skal monteres på højre pumpehoved. (Klemme X og Q er kortsluttet.) Modulerne skal have produktnummer VO1 eller senere. I tilfælde hvor der ikke anvendes GENI-moduler på dobbeltpumperne, kan konfigureringen foretages vha. R100 Turbo. Beskrivelse Pumpen kører med for lavt eller højt tryk. Forklaring Sætpunktsindstillingen er forkert. Kontrol/afhjælpning 1. Er der tilsluttet ekstern sætpunktssignal? Indstil sætpunkt iht. anlægsspecifikationerne. Tjek forbindelsen til GENI-modulet og tilslutningen af det eksterne sætpunktssignal. Husk at klemmerne MIN - skal være sluttet for at ekstern sætpunktsindstilling kan anvendes. 2. Varierer pumpens omdrejningstal (lyt til pumpen eller aflæs på R100) iht. varierende indgangssignaler på klemme 10 V -? Pumpen er OK. Gå til pkt. B1. 9 / 15

10 B1 Beskrivelse Pumpen kører med normal ydelse. Forklaring Pumpen har været stoppet pga. fejl og er genstartet automatisk. Fejlen kan skyldes fejl i hhv. GENI-modul og LON-modul. Kontrol/afhjælpning 1. Er GENI-modulet tilsluttet? B2 B3 Beskrivelse Forklaring Kontrol/afhjælpning Beskrivelse Forklaring Gå videre til punkt 2, 3 og 4. Gå videre til punkt Kortslut klemmerne MAX -. Lyser MAX-dioden? GENI-modulet er OK. Udskift GENI-modulet. 3. Kortslut klemmerne MIN - Lyser MIN-dioden? GENI-modulet er OK. Udskift GENI-modulet. 4. Variér signalet til 0-10 V-indgangen. Ændrer pumpens omdrejningstal sig tilsvarende (lyt til pumpen)? GENI-modulet er OK. Udskift GENI-modulet. 5. LON-modul er tilsluttet. Få hjælp af LON-systemadministratoren til at ændre på pumpens driftsbetingelser. Reagerer pumpen på dette? LON-modulet er OK. Udskift LON-modulet. Pumpen kører med normal ydelse. Fejlen kan være at sætpunktsændringer ikke kan lagres. Ændr på sætpunktet vha. betjeningstasterne Bevares den nye indstilling når forsyningsspændingen fjernes (pumpen slukker helt), og forsyningsspændingen derefter genetableres? Sætpunktsfunktionen er OK. Udskift klemkassen. Pumpen kører med nedsat ydelse og kan ikke reguleres. Der kommer ingen signal fra HALL-sensoren i statoren. Kontrol/afhjælpning Brug multimeter til test af HALL-sensoren i statoren iht. beskrivelsen under pkt. C1. Sensor OK? Udskift klemkassen. Udskift statoren. 10 / 15

11 C1 Man kan teste HALL-sensoren og motorens viklinger ved at måle på terminalerne med et almindeligt multimeter. Testen er mere end 95% sikker. Alle målinger skal være OK. Diodetest 0,5-0,7 V DC + - Ca. 21 k + - ID 1 ID 2 ID 3 GND U V W X Y Z Ledningsfarver fra Sort Rød Hvid HALL -sensor i stator HALL-sensor i stator TM Fig. 5 Nummerering af pumpens klemrække 11 / 15

12 C2 HALL-sensor i stator "+5V" Udgang Sort Rød Hvid Ledningsfarver ID 1 ID 2 ID 3 GND U V W X Y Z TM Fig. 6 Nummerering af pumpens klemrække Kommentarer til diagrammet: 1. Kodningsdefinition Kombination Pumpe ID 1 (1) ID 2 (3) ID 3 (5) 1. Udefineret Ingen forbindelser O O O O O O O O O O O O O O O 8 Udefineret O O O O GND (13) "O" angiver at kodningstråden forbindes til statorens klemrække (Magmaten). Alle kombinationer skal forbindes til GND (13). Kombination 1 er ikke tilladt (svarer til at klemkasse ikke er monteret). 12 / 15

13 Kombination 8 er fri til fremtidig pumpetype. 3.3 Fejlmeldinger via R100 fejl-log Tabellen angiver fejl-log-mulighederne i prioriteret rækkefølge. Hvis to fejl opstår samtidigt, vises den fejl med højeste prioritet! Prioritet Kod e (fejllog) * Fejlmelding R100 PMU 2000 Pumpe blokeret * Afhænger af udbygningsmodul. Pumpen s reaktion Blokeret Stoppet Motor, rotor, løber eller pumpe blokeret Klemkassefejl Intern fejl Fejl Stoppet Klemkassens strømgrænse er overskredet hvilket kan skyldes: Fejl i klemkassen Fejl i statoren Overtemperatur Intern fejl Intern fejl Intern fejl Fejl Stoppet Der er målt en for høj temperatur i pumpen hvilket kan skyldes: For høj motortemperatur pga. fejl i stator Sænk omgivelsestemperaturen. Udskift klemkassen. Underspænding Underspænding Overspænding Overspænding Ingen fejlmelding Ingen fejlmelding Ingen fejlmelding Fejl i modul-ingen fejlmeldinkommunikationen Fejl i modul Ingen fejlmelding Stoppet Stoppet Kører Kører Kører Kører Kører Årsag Afhjælpning Start efter fejl Ekstremt høj medietemperatur Ekstremt høj omgivelsestemperatur Fejl i klemkassen Forsyningsspændingen fra nettet er for lav. Forsyningsspændingen fra nettet er for høj. Skil pumpen ad og fjern blokeringen. Udskift klemkassen. Udskift klemkassen. Udskift statoren. Udskift statoren. Sænk medietemperaturen. Tjek at forsyningsspændingen er i overensstemmelse med typeskiltet. Tjek at forsyningsspændingen er i overensstemmelse med typeskiltet. Klemkassen registrerer intet Udskift statoren eller signal fra HALL-sensoren i statoren. Udskift klemkassen. Der er målt en for lav DCspænding i klemkassen. Der er fejl ved lagring af indstillede værdier (tryk) eller målte værdier (timetæller) i klemkassens interne hukommelse. Klemkassen kan ikke kommunikere med det monterede modul (GENI eller LON). (Fejlen opstår også hvis modulet fjernes, mens pumpen er i drift.) Afstil fejlmeldingen. Kommer fejlen igen, udskift klemkassen. Afbryd netforsyningen, vent ca. 1 minut og tænd for netforsyningen igen. Et nyt sætpunkt er nu gemt, og hvis fejlmeldingen udebliver, har fejlen været forbigående. Opstår fejlen igen, udskift klemkassen. Tjek om forbindelsen mellem modul og klemkasse er OK. Se pkt. 3 afsnit B1. Klemkassen har fået en tilbagemelding fra det monterede udbygningsmodul. Der er en fejl i udbygningsmodulet. Udskift udbygningsmodulet. Fejlen skal afstilles manuelt, før pumpen kan køre. Pumpen starter automatisk når fejlen er væk, og den røde signallampe slukkes. Pumpen forsøger genstart for hvert minut. Pumpen starter automatisk når fejlen er væk, og den røde signallampe slukkes. Pumpen starter automatisk når fejlen er væk, og den røde signallampe slukkes. Pumpen starter automatisk når fejlen er væk, og den røde signallampe slukkes. Når fejlen er væk, slukkes den røde signallampe automatisk. Når fejlen er væk, slukkes den røde signallampe automatisk. Fejlen bliver meldt periodisk når den først er opstået. Se under "Afhjælpning". Når fejlen er væk, slukkes den røde signallampe automatisk. Når fejlen er væk, slukkes den røde signallampe automatisk. 13 / 15

14 4. Viklingsmodstande Pumpe- Klemmenummer type ,0 5,0 5, ,0 5,0 5, ,7 11,7 11, ,7 3,7 3, ,7 11,7 11, ,7 3,7 3,7 15 / 15

P171XXXX TM03 1001 0905

P171XXXX TM03 1001 0905 Serviceinstruktion Unilift CC Indholdsfortegnelse 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Fejlfinding... 3 3. Rengøring af pumpen... 4 3.1 Rengøring af indløbssien... 4 3.2 Rengøring

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 8A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 4. Demontering

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 1A - SP 5A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 1A - SP 5A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 1A - SP 5A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 3.1 SP

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 11A - SP 14A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 11A - SP 14A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 11A - SP 14A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 4.

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

1/6 1 CRE AN-F-A-E-HQQE. Pris på foresp. Produktnr.: Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe

1/6 1 CRE AN-F-A-E-HQQE. Pris på foresp. Produktnr.: Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe Positionsnr. Antal Beskrivelse Stykpris 1 CRE 9-- AN-F-A-E-HQQE Pris på foresp. Produktnr.: 961358 Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe til installation i røranlæg samt montering

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Elektrisk aktuator AME 855

Elektrisk aktuator AME 855 Datablad Elektrisk aktuator AME 855 Beskrivelse Aktuator AME 855 kan styres af elektroniske regulatorer med modulerende eller 3-punktsregulerings-udgang. Aktuator kan anvendes med VF3-ventiler (DN 200-300).

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

HURTIG HJÆLP TIL VACON NX

HURTIG HJÆLP TIL VACON NX HURTIG HJÆLP TIL VACON NX Start op-guide Start op-guiden aktiveres, når der tændes for strømmen til motoren for første gang, eller hvis Start op-guiden aktiveres fra Systemmenuen (S6.5.3) OG der slukkes

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg 92/31 EØF og 93/68/EØF Producent Produkt Typebetegnelse EG-direktiv

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Motorer til modulerende styring

Motorer til modulerende styring Datablad Motorer til modulerende styring AME 655 uden spring return funktion AME 658 SU, AME 658 SD med spring return funktion (SU/SD) AME 659 SD med EN 14597 certificeret spring return funktion (SD) Beskrivelse

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Serviceinstruktion. R100 som serviceværktøj

Serviceinstruktion. R100 som serviceværktøj > R 100 Serviceinstruktion R100 som serviceværktøj > OK > > + - 1. Typeidentifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 2. Betjening af R100... 3 2.1 Tænd og sluk af R100... 3 2.2 Betjening... 3 2.3 Sluk R100...

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med Monterings- & Driftvejledning Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1 NYHED Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med planpakning der passer til Vortex og Grundfos UP 15-14! Anvendelse Ultracirc

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik

Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik 3003458-2014-02-26 VEX240-250HX Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel.

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning Monteringsvejledning QB 101455 / 08.09.2011 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere 4 Indstiksfølere 4 Følere for lomme

Læs mere

PID tilslutning og programmerings eksempler

PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC Drive FC100 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC drive FC100 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

IsoBar Cirkulationspumper med integreret trinløs kapacitetsregulering og MasterModul

IsoBar Cirkulationspumper med integreret trinløs kapacitetsregulering og MasterModul Op til 40%-60% mindre energiforbrug sammenlignet med uregulerede pumper Overholder internationale standarder for energiforbrug Minimering af støj. Ingen forstyrrende vandstøj fra centralvarmeanlægget ved

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr " ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr  ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter 6 Support Se også vores supportsider for mere hjælp, ohe stillede spørgsmål samt tips og tricks. I www.vivaenergi.dk/support 12/24V -> 220V Ren sinus Inverte "./ Brugervejledning Viva Energr Trykt juli

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz NORDISK CONTROL A/S FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz Portstyringen NC6005 er en CE-mærket universal 3-knaps styring interface for ABDL-Anlæg. Af primære funktioner kan nævnes: hukommelse

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic Max. Belastning 1,1A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTECH A/S

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr. 2100.0461 Bruger / Installations vejledning Side 1 af 20 Indhold 1. Indikator... 2 2. Tilslutninger... 3 3. Harddisk Installation... 4 4. Opstart... 6 5. Fjernforbindelse

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT DTP F85 BC0 0SE Integreret føler, mulighed for brug af ekstern føler. Lavt batteriniveau indikator Mulighed for at fastlåse justeringsknappen. Kan bruges i både varme og kølesystemer.

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC 108. Monterings- og driftsinstruktion LC 108

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC 108. Monterings- og driftsinstruktion LC 108 GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC 08 Monterings- og driftsinstruktion LC 08 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Symboler brugt i dette dokument 2 2. Generelt 3 2. Anvendelse

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE MAGNA, UPE. Serie 2000-cirkulationspumper

GRUNDFOS DATAHÆFTE MAGNA, UPE. Serie 2000-cirkulationspumper GRUNDFOS DATAÆFTE MAGNA, UPE Serie -cirkulationspumper Indholdsfortegnelse Produktdata MAGNA og UPE 3 Driftsområde 3 Karakteristiske egenskaber 3 Fordele 3 Anvendelse 3 Varmeanlæg 3 Pumpemedier Typenøgle

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Seitron digital trådløs rumtermostat

Seitron digital trådløs rumtermostat Seitron digital trådløs rumtermostat Drift og vedligeholdelse KONTAKT INFO Golan Pipe Systems ApS Lollandsvej 14 DK-5500 Middelfart Tlf. +45 6441 7732 info@golan.dk www.golan.dk SEITRON DIGITAL TRÅDLØS

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Synkroniseringsrelæ type FAS-125DG uni-line B (DK) Med spændingssammenligning

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Synkroniseringsrelæ type FAS-125DG uni-line B (DK) Med spændingssammenligning Installations- og idriftsættelsesvejledning Synkroniseringsrelæ type FAS-125DG uni-line Synkronisering af generator til samleskinne Med spændingssammenligning Statisk synkronisering Indikation af status

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT DTP F85 BC0 0SE SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT Drift og vedligehold Integreret føler, mulighed for brug af ekstern føler. Lavt batteriniveau indikator Mulighed for at fastlåse

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

Varmeflytning for Holly/RC120

Varmeflytning for Holly/RC120 Varmeflytning for Varme.ytning for modellen 2 Varmeflytning indgang VENSTRE Varmeflytning indgang HØJRE (udstødningsgasser) Afbryder som aktiverer varmeflytningsindgangen til HØJRE Afbryder som aktiverer

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN110B, Nr. B107DKF Bernard el-aktuator Type SQ4 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 2 Komplet leverance... 2 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 - drejende (fig. 1)... 3 2. Indstilling

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

UniDose. Brugervejledning. Optimering af drikkevandet i stalden

UniDose. Brugervejledning. Optimering af drikkevandet i stalden Brugervejledning UniDose Optimering af drikkevandet i stalden Indholdsfortegnelse: Indledning Kortfattet instruktion Klordosering Anvendelse Montagevejleding - Generelt - Mængdeafhængig dosering Installation

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere