Eksportmuligheder for den danske offshore industri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksportmuligheder for den danske offshore industri"

Transkript

1 Eksportmuligheder for den danske offshore industri En brancherapport fra Danmarks Eksportråd Januar 2002 Danmarks Eksportråd Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon / Danmarks Eksportråd ISBN Pris: DKK 3.000,-

2 Indhold Executive summary Indledning Rapportens formål Hvorfor en rapport om offshore? Tværgående vurdering af markedsmuligheder og barrierer Upstream Downstream Rådgivning Miljø Markedsbarrierer Danske repræsentationers bistand...27 Appendiks USA...30 Resume Generel beskrivelse af markedet Danske virksomheders afsætningsmuligheder Praktiske forhold Nyttige adresser på olie- og gasmarkedet Canada...42 Resume Generel beskrivelse af markedet Danske virksomheders afsætningsmuligheder Praktiske forhold Nyttige adresser på olie- og gasmarkedet Mexico...62 Resume Generel beskrivelse af markedet Danske virksomheders afsætningsmuligheder Praktiske forhold Nyttige adresser på olie- og gasmarkedet Venezuela...72 Resume Generel beskrivelse af markedet Danske virksomheders afsætningsmuligheder Praktiske forhold Nyttige adresser på olie- og gasmarkedet...81 Eksportmuligheder for den danske offshore industri 2

3 7. Brasilien...83 Resume Generel beskrivelse af markedet Danske virksomheders afsætningsmuligheder Praktiske forhold Nyttige adresser på olie- og gasmarkedet Kina...93 Resume Generel beskrivelse af markedet Danske virksomheders afsætningsmuligheder Praktiske forhold Nyttige adresser på olie- og gasmarkedet Indonesien Resume Generel beskrivelse af markedet Danske virksomheders afsætningsmuligheder Praktiske forhold Nyttige adresser på olie- og gasmarkedet Egypten Resume Generel beskrivelse af markedet Danske virksomheders afsætningsmuligheder Praktiske forhold Nyttige adresser på olie- og gasmarkedet Kuwait Resume Generel beskrivelse af markedet Danske virksomheders afsætningsmuligheder Praktiske forhold Nyttige adresser på olie- og gasmarkedet Saudi Arabien Resume Generel beskrivelse af markedet Danske virksomheders afsætningsmuligheder Praktiske forhold Nyttige adresser på olie- og gasmarkedet Forenede Arabiske Emirater Resume Generel beskrivelse af markedet Danske virksomheders afsætningsmuligheder Praktiske forhold Nyttige adresser på olie- og gasmarkedet Eksportmuligheder for den danske offshore industri 3

4 14. Storbritannien Resume Generel beskrivelse af markedet Danske virksomheders afsætningsmuligheder Praktiske forhold Nyttige adresser på olie- og gasmarkedet Norge Resume Generel beskrivelse af markedet Danske virksomheders afsætningsmuligheder Praktiske forhold Nyttige adresser på olie- og gasmarkedet Danmarks Eksportråds repræsentationer på de udvalgte markeder. 190 Eksportmuligheder for den danske offshore industri 4

5 Executive summary Denne rapport vurderer danske virksomheders muligheder for leverancer til offshoreindustrien generelt på en række udvalgte markeder. Den er udarbejdet af Danmarks Eksportråd til danske virksomheder, der ønsker at udvide deres eksport inden for denne sektor. Baggrunden for rapportens udarbejdelse er, at dansk teknologi og knowhow inden for offshoresektoren er vokset markant i løbet af de seneste 20 år i takt med udvindingen af olie og gas i Danmark. Forventningen om, at afsætningsmulighederne inden for sektoren globalt set vil vokse i en længere årrække fremover, gør det særligt interessant at se nærmere på danske virksomheders afsætningsmuligheder på det globale marked. I rapporten analyseres afsætningsmulighederne for danske virksomheder på følgende markeder: Regioner Nord- og Sydamerika Afrika og Mellemøsten Fjernøsten Europa Lande Canada USA Mexico Venezuela Brasilien Saudi Arabien Kuwait Egypten Forenede Arabiske Emirater (FAE) Kina Indonesien Storbritannien Norge Hvert markedsafsnit i rapporten omfatter: En generel beskrivelse af markedet Danske virksomheders afsætningsmuligheder inden for nærmere definerede markedssegmenter Praktiske forhold, herunder markedsbarrierer, lovgivning mv. Nyttige referencer på olie- og gasmarkedet, herunder brancheorganisationer, nyttige links mv. Udover en gennemgang af hvert enkelt marked foretages en tværgående sammenligning af afsætningsmulighederne markederne imellem. Eksportmuligheder for den danske offshore industri 5

6 Overordnet konkluderer rapporten, at mulighederne for danske leverancer er størst på seksfjernmarkeder Canada, Brasilien, Kina, Indonesien, Saudi Arabien og de Forenede Arabiske Emirater. Gode, men dog mindre, vurderes mulighederne at være på markederne i USA, Mexico, Venezuela, Egypten, Kuwait og Norge. USA indtager en særstilling som følge af Houstons rolle som det ubestridte centrum for verdens offshoreindustri, hvor mange petroselskaber fra Latinamerika, Mellemøsten og Asien har placeret vigtige indkøbsfunktioner. Afsætningsmulighederne på det det britiske marked skønnes begrænsede. For hvert marked vurderes mulighederne for danske virksomheders afsætning inden for følgende områder: Upstream Downstream Knowhow mv. Efterforskning Udvinding Vedligehold af platform Service til felter Transport LNG-systemer Raffinering Vedligehold af forarbejdningsanlæg Salg og marketing Management Træning og uddannelse Teknisk assistance Hertil kommer en vurdering af leverancer til miljøsikring i offshoresektoren. Et område, hvor danske virksomheder har en styrkeposition som følge af de høje krav til sikkerhed og miljø, som er forbundet med udvindingen i Danmark. Det er klart, at rapporten tager udgangspunkt i en analyse af de generelle muligheder på markederne. I sidste instans vil den enkelte virksomheds muligheder for at trænge ind på et givet marked afhænge af en nærmere analyse baseret på den enkelte virksomheds produkt(er), konkurrenter, pris, kvalitet, referencer mv. Upstream På upstream-området vurderer rapporten helt overordnet, at markedsmulighederne er størst i Kina, efterfulgt af Forenede Arabiske Emirater og Brasilien. Også en række af de øvrige markeder vurderes at indeholde gode muligheder for danske leverancer af udstyr og service både generelt og i nicher, hvor danske virksomheder har særligt gode kompetencer. For Kinas vedkommende vurderes mulighederne at være gode inden for alle delsegmenter efterforskning, udvikling, vedligeholdelse og især service. Dette skyldes i høj grad forventningerne til en kraftig vækst i offshoresektoren i de kommende år og en åbning af forretningsmulighederne bl.a. som følge af WTO-medlemsskabet. Der peges i særlig grad på mulighederne for at levere sofistikeret og højteknologisk udstyr, rådgivende ingeniør-ydelser i forbindelse med dimensionering af platforme og Eksportmuligheder for den danske offshore industri 6

7 udbygning af eksisterende konstruktioner, samt fremstilling af stålkonstruktioner, rørledninger o.l. I de Forenede Arabiske Emirater (FAE) er det især på områderne udvinding, vedligeholdelse og service, at der vurderes at være gode muligheder for danske virksomheder. Den nuværende danske aktivitet er begrænset, men der vurderes at være gode muligheder indenfor udvindingssegmentet bl.a. leverancer af kemikalier, borevæsker, boreudstyr, brandbekæmpelsesudstyr og rørsystemer samt miljøsikring og -beredskab. Inden for vedligeholdelsessegmentet skønnes der også at være gode muligheder, bl.a. som følge af at en række af anlæggene trænger stærkt til renovering. Endelig foretager FAE en betydelig import af udstyr og knowhow til driften, hvor danske virksomheder også skønnes at være i stand til at konkurrere. I Brasilien vurderes mulighederne at være gode for afsætning af diverse udstyr og serviceydelser til delsegmenterne udvinding, vedligehold og service. Der peges på el-generatorer, vind/diesel til drift af platformen, fleksible rør til dybvandsboring, preisolerede rør til transport af råolie, boilers til opvarmning af råolie, varmevekslere samt isolationsmateriale i forbindelse med udvindingssegmentet. Til vedligeholdelsessegmentet peges på brandslukningsudstyr inkl. indikatorer, udstyr til bekæmpelse af ukontrolleret olieudslip, traktorer til fremførsel af reparationsudstyr i rørledninger og gnistfrit værktøj. I forbindelse med service til felterne vurderes danske virksomheder at have gode muligheder. Der peges her på bl.a. ferskvandsproduktion og generel rådgivning. Downstream På downstream-området vurderes markedsmulighederne at være størst i Saudi Arabien, tæt fulgt af Canada, Venezuela, Brasilien og Indonesien. I Saudi Arabien er der stærkt fokus på downstream-industrier. Maling, korrosionsbeskyttelse, katalysatorer, pumper og ventiler fra danske virksomheder har fået et godt fodfæste. Måleudstyr, elektronik og ingeniørydelser er andre danske produkter, som har fundet et marked i Saudi Arabien. Der er gode udvidelsesmuligheder også inden for miljøkontrol, miljøudstyr, kommunikationsudstyr, elektrisk udstyr, rådgivende virksomhed samt ledelse og træning. Den canadiske offshoreindustri er endnu forholdsvis ung. Derfor har indsatsen hidtil især været fokuseret på upstream-aktiviteterne. Dette indebærer til gengæld, at vækstmulighederne indenfor downstream vurderes at være betydelige med gode muligheder for afsætning af danske produkter. Der peges især på muligheder indenfor LNG-segmentet, hvor der planlægges store investeringer i de kommende år. I Venezuela ses der at være gode muligheder vedrørende leverancer til især transport, LNG-systemer, og raffinering. På transportsiden skyldes Eksportmuligheder for den danske offshore industri 7

8 det kommende store investeringer i forbindelse med udlicitering af en udvidelse af gastransmissionssystemet. Endvidere er der fremskredne planer om etablering af nye offshore LNG-udvindings- og behandlingsanlæg samt om eksport af gas i de kommende år. Investeringerne skønnes at blive betydelige. Generelt nævnes muligheder for leverancer af en meget bred vifte af produkter, bl.a. rørfittings (jern stål, aluminium) forbrændingsmotorer (også diesel), gasturbiner, væskepumper, dykpumper, varmeudvekslere, kraner, elektrostatiske separatorer, industriovne, hydrauliske boreplatforme, offshore sump og helikopterplatforme, geofysiske og seismiske instrumenter, kontrolmåleudstyr, gennemstrømningsudstyr samt termostater. I Brasilien skønnes mulighederne især at være indenfor transportområdet, primært vedrørende rørsystemer og skibstransport. Endvidere peges på gode muligheder inden for vedligeholdelse, primært til afdækning af slid og brud på produktionsanlæggene. På det indonesiske marked, som domineres af amerikanske produkter, vinder europæiske produkter frem i takt med, at europæisk baserede olieog gasselskaber udvider deres aktiviteter i Indonesien. På dette marked skønnes mulighederne især at være på transportområdet og på udstyr til raffineringsområdet. Rådgivning Markedsmulighederne på rådgivningsområdet vurderes at være størst i de Forenede Arabiske Emirater efterfulgt af Saudi Arabien og Kina. Herefter følger lande som Canada og Indonesien, hvor der også skønnes gode muligheder indenfor udvalgte segmenter. I FAE er den indenlandske teknologi og know-how til videreudvikling af olie- og gassektoren begrænset. Der er derfor et stort behov for import af udstyr og en lang række, produkter og serviceydelser/rådgivning. Flere store projekter er på tegnebrættet i form af både udvidelser og renovering af eksisterende faciliteter samt oprettelse af nye faciliteter. Bl.a. budgetterer Abu Dhabi med investeringer i størrelsesordenen USD 200 mio. til et stort gasprojekt i Khuff. Saudi Arabien har et meget stort og stigende behov for management, træning og teknisk assistance. Danmark har ry for gode erhvervsuddannelser på alle niveauer og skønnes med en langsigtet indsats at have gode muligheder for at gøre sig gældende. I Kina er der mangel på ledere fra mellemniveau og op med en tilstrækkelig uddannelse inden for management. China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) er meget aktive på dette område og sender ofte medarbejdere til udlandet for at dygtiggøre sig og afholder seminarer i Kina. En CNOOC-medarbejder betegner Norge som Kinas lærerme- Eksportmuligheder for den danske offshore industri 8

9 ster, blandt andet pga. den norske managementstil. Det kan også blive et interessant marked for danske virksomheder. Også i Canada vurderes der at være gode muligheder. Danske virksomheder som Maersk Contractors er allerede tilstede og kan med fordel bruges som døråbner for de rådgivningsvirksomheder, der i forvejen har Maersk Contractors på kundelisten. På rådgivningssiden er det primært ingeniørrådgivning i forbindelse med udforskning på upstream-området, der efterspørges. I Indonesien vurderes mulighederne især at vedrøre knowhow indenfor miljøkontrol og forureningsbekæmpelse. PERTAMINAs olieraffinaderi i Tuban, Østjava, vil give beskæftigelse til arbejdere, når raffinaderiet er færdigt i Der vil være behov for træningsprogrammer for arbejderne. Miljø Efterspørgslen på leverancer i form af produkter og serviceydelser til miljø-sikring i offshoresektoren er betydelig mange steder i verden. Rapporten gennemgår mulighederne på de enkelte markeder i detaljer. Til eksempel kan nævnes, at de omkring 30 udenlandske og 40 lokale aktører i den venezuelanske oliesektor bl.a. efterspørger miljøstudier, rensning af olie- og gastanke og rensning af forurenet jord. I Brasilien er knap USD 1,5 mia. ud af de USD 24,4 mia. som Petrobras skal investere inden 2005, øremærket til forbedring af sikkerheden, miljø og sundhed på arbejdspladsen. Investeringerne skal bl.a. ses i lyset af en forventning om en højere klassifikation i internationale kreditinstitutter med henblik på at gøre investeringer i sektoren mere attraktive. I Kina er forureningen som følge af det store forbrug af kul efterhånden et stort problem. Dette er blandt årsagerne til ønsket om omlægning af forbruget til olie og gas parallelt med forbedringen af de eksisterende kulfyrede værker. Efterhånden som de økonomiske muligheder tilvejebringes kan det ventes, at der på det kinesiske marked vil opstå mere direkte ønsker om forbedring af miljøet. I Saudi Arabien efterspørger Saudi Aramco til stadighed kvalitetsprodukter og serviceydelser inden for bl.a. miljøkontroludstyr. Måleudstyr, elektronik og ingeniørydelser er andre danske produkter, som har fundet et marked i Saudi Arabien. Der er gode udvidelsesmuligheder også for miljøkontrol, miljøudstyr, kommunikationsudstyr, elektrisk udstyr, rådgivende virksomhed, ledelse og træning. I FAE har Federal Environmental Agency i 2001 udstedt nye regler, som strammer kravene til miljøhensyn. Bl.a. skal der opføres raffinerings- og LNG-anlæg samt et offshore gasbearbejdningsanlæg i emiratet Umm Al Eksportmuligheder for den danske offshore industri 9

10 Quwain, som bl.a. inkluderer konstruktion af et stort bearbejdnings- og svovludrensningsanlæg. I Norge er der stærkt fokus på ny teknologi, der kan reducere miljøbelastningen. Myndigheder, forskning, fiskeriinteresser og industri samarbejder inden for MILJØSOK-programmet om videreudvikling af miljørigtig og omkostningseffektiv olie- og gasvirksomhed. Bl.a. arbejdes der på at erstatte miljøfarlige kemikalier med mere miljøvenlige produkter. Således skal kemikalier som har bioakkumulerende eller hormonforstyrrende egenskaber fases ud. Decommissioning af aldrende og udtjente udvindings- og boligplatforme, som skal fjernes, ophugges eller genanvendes forventes at indeholde store muligheder på både det britiske og norske marked. I Norge kommer der betydelige opgaver inden for decommissioning nu og mindst 30 år frem i forbindelse med de eksisterende installationer på norsk sokkel. Markedspotentialet for denne sektor/branche skønnes at ligge på i alt ca. NOK 200 mia. Markedsbarrierer På alle markeder, som indgår i rapporten er der tale om en intens international konkurrence. Endvidere er offshore-sektoren karakteriseret af betydelig regulering og lovgivning samt ofte af statsvirksomheder, som oppebærer monopol på en større eller mindre del af udvindings-, transport og forarbejdningsprocesserne. Endelig er en række af markederne svært tilgængelige som følge af stor geografisk afstand til Danmark og store kulturelle forskelle, herunder i forretningskultur. Der gives ikke enkle eller generelle svar på, hvorledes disse barrierer bedst overvindes. Lokalt kendskab og lokale kontakter er nødvendige. For hvert af de analyserede markeder i rapporten er der en detaljeret gennemgang af de geografiske, kulturelle og lovgivningsmæssige barrierer, som danske virksomheder skal være opmærksomme på i forbindelse med bearbejdning af markedet. Videre markedsbearbejdning Rapporten indeholder en række nyttige kontaktoplysninger inden for olie- og gassektoren på det enkelte marked, som danske virksomheder kan benytte i den videre markedsbearbejdning. Virksomhederne kan endvidere benytte sig af Danmarks Eksportråds udsendte repræsentationer med henblik på konkrete markedsundersøgelser- og analyser, agent- og distributørsøgning, konkurrentanalyser, besøgsprogrammer, etablering af konkrete forretningskontakter, undersø- Eksportmuligheder for den danske offshore industri 10

11 gelse af lokale lovgivningsmæssige områder mv. Adresser og kontaktinformation findes under de konkrete markedsafsnit i rapporten. Eksportmuligheder for den danske offshore industri 11

12 1. Indledning 1. Rapportens formål Denne rapport omhandler danske virksomheders muligheder for leverancer til offshoreindustrien på en række udvalgte udenlandske markeder. Den er udarbejdet af Danmarks Eksportråd til danske virksomheder, der ønsker at udvide deres eksport inden for denne sektor. Rapporten adskiller sig fra andre tilgængelige kilder på tre væsentlige punkter: For det første er fokus på danske virksomheders markedsmuligheder. Dette indebærer, at de eksisterende og forventede markedsmuligheder vurderes i forhold til danske virksomheders kompetencer og styrkepositioner. For det andet er vægten lagt på en egentlig vurdering af markedsmulighederne frem for en simpel statistisk gennemgang. Dette har været muligt på grund af Danmarks Eksportråds udsendte handelsspecialister, der kombinerer lokalt kendskab til de relevante markeder med viden om styrkepositionerne i dansk erhvervsliv. Og for det tredje indeholder rapporten en tværgående sammenligning af mulighederne mellem landene og en tværgående sammenligning af mulighederne på markedssegmenterne både i landene og mellem landene. Det er derfor Danmarks Eksportråds forhåbning, at rapporten kan inspirere og udgøre et værdifuldt bidrag til danske virksomheders beslutningsgrundlag for deres fortsatte aktiviteter i offshoresektoren. Rapporten tager udgangspunkt i en analyse af de generelle muligheder på markederne. I sidste instans vil den enkelte virksomheds muligheder for at trænge ind på et givet marked afhænge af en nærmere analyse baseret på den enkelte virksomheds produkt(er), leveringssikkerhed, konkurrenter, pris, kvalitet, referencer mv. De virksomheder, som ønsker at gå videre, kan fra Danmarks Eksportråds handelsmedarbejdere på ambassader, generalkonsulater og handelskontorer overalt i verden få individuel konsulentbistand til konkrete markedsundersøgelser, etablering af kontakter, oprettelse af salgskontorer mv. Eksportmuligheder for den danske offshore industri 12

13 2. Hvorfor en rapport om offshore? Når offshore er valgt skyldes det, at dansk teknologi og knowhow indenfor sektoren er vokset markant i løbet af de seneste 20 år. Desuden forventes det, at afsætningsmulighederne indenfor sektoren globalt set vil øges i en længere årrække fremover. Der er derfor tale om et vækstområde, hvor det vil være naturligt at investere flere ressourcer. Hertil kommer, at der ikke foreligger en samlet beskrivelse af danske virksomheders muligheder på de enkelte markeder og derfor heller ikke nogen samlet oversigt over mulighederne globalt. 2.1 Dansk styrkeposition 30 år med produktion af olie og naturgas i Danmark har ført til opbygningen af en ekspertise og en know-how indenfor en lang række områder, der også er efterspurgte i udlandet. Danske virksomheder er leveringsdygtige indenfor stort set alle former for udstyr og serviceydelser til alle olie- og gasproduktionens faser. Dansk offshore industri har først og fremmest udviklet sig i overensstemmelse med de krav, der bunder i den indenlandske efterspørgsel efter produkter og serviceydelser til olie og gassektoren og de høje krav, der er formuleret i dansk miljø- og energipolitik. Med tiden har danske offshore produkter og serviceydelser udviklet kvaliteter, der har givet dem et godt omdømme i udlandet og ført til en udenlandsk efterspørgsel. Generelt forbindes danske firmaer på eksportmarkederne med leveringssikkerhed og konkurrencedygtighed. Det grunder i en kombination af kvalitet og innovation. Disse kvaliteter gør sig særligt gældende indenfor visse områder. I forbindelse med selve udvindingen af olie og gas har Danmark udviklet en upstream udstyrsindustri på højt niveau. Udfordringerne i forbindelse med de danske felter har ført til en akkumulering af know-how og erfaring i danske ingeniørfirmaer og i serviceerhvervet. Danmark er herudover kendt for et særligt højt sikkerheds- og miljøniveau i forbindelse med udvindingen og produktionen af olie og gas. På danske felter er der bl.a. fokus på støjbegrænsning, beredskabsplaner i forbindelse med uheld og brandslukningsudstyr. Erfaringer fra den hjemlige industri danner baggrund for, at danske virksomheder har komparative fordele på dette område på det globale marked. Flere danske konsulentfirmaer har specialiseret sig i at levere know-how indenfor nicheområder som overvågning, personeltræning osv. Et eksempel på en større dansk virksomhed, der har specialiseret sig i serviceleverancer til udlandets offshore industri er SEMCO Maritime. I Eksportmuligheder for den danske offshore industri 13

14 1999 stammede under 10% af virksomhedens indtjening fra eksport i 2001 er andelen oppe på 30%. SEMCO SEMCO sælger engineering og viden indenfor offshore. Dermed følger kontrakter på komplette projekter, hvor produkter fra mange danske virksomheder og udenlandske medfølger. Der arbejdes med områder som brandslukningssystemer, drilling instrumentation, elektriske anlæg, kommunikationssystemer og overvågningssystemer samt komplette ombygninger af borerigge. Eksportmarkederne er Mellemøsten bl.a. Forenede Arabiske Emirater, Ægypten, Qatar og Kuwait, samt USA, Korea, Singapore, Kina og Norge. Eksporten foretages som en kombination af direkte salg og agentsalg, alt afhængig af forholdene og mulighederne i de enkelte lande og områder. SEMCO Maritime forventer en stigning i internationale projekter indenfor offshore industrien i de kommende år. Det er opfattelsen, at opgaverne i Mellemøsten måske vil være færre, men mulighederne i Det Fjerne Østen forventes at ville øges fortsat, ligesom Sydamerika stadig er et uopdyrket område for virksomheden. SEMCO Maritime ser det som en udfordring at arbejde med at gøre det internationale marked opmærksom på mulighederne i at have en dansk contractor, hvilket ikke tidligere har været normalt i offshore industrien på verdensplan. 2.2 Internationalt vækstområde Afmatningen i den globale økonomi har i 2001 også slået igennem på oliepriserne og dermed på hele olie- og gasindustrien. Det vurderes dog, at verdens regioner vil opleve tiltagende økonomiske vækstrater fra anden halvdel af 2002, og at vækstniveauet i 2003 igen vil være højt. Der er derfor rimeligt at forvente, at den nuværende forholdsvis lave oliepris i løbet af andet halvår 2002 igen vil rette sig. Det er karakteristisk for offshoreindustrien, at billedet hurtigt kan vende. Danske offshoreleverandører har gode muligheder for at udnytte det kommende opsving i verdensøkonomien. Mulighederne kan optimeres, i det omfang virksomhederne satser på innovation og langsigtede strategier. Ikke mindst vil der formentlig i de kommende år komme yderligere fokus på miljø og sikkerhed i energisektoren. En anden tendens er, at der efterspørges helhedsløsninger frem for enkeltleverancer til industrien. Det er en tendens, som danske virksomheder allerede arbejder med. En af de store udfordringer for offshore olie og gas er, at der i de kommende år vil komme øget fokus på alternative energiformer. Men det betyder ikke, at offshore sektoren bliver irrelevant. For det første vil olie og gas efterspørges i mange år endnu. For det andet kan offshore sektoren forny sig. Et eksempel er offshore vindmølleparker. Danmark er Eksportmuligheder for den danske offshore industri 14

15 yderst konkurrencedygtig indenfor vindmølleindustrien, og den statslige energivirksomhed DONG er i gang med at udnytte dette ved at deltage i oprettelsen af en havvindmøllepark ved Rødsand i Andre virksomheder byder allerede på lignende projekter i udlandet. 2.3 Dansk eksport til den internationale offshoreindustri Dansk eksport af produkter og serviceydelser til energisektoren har været i fremgang i mange år. I 1992 udgjorde den godt DKK 4 mia., men var i 2000 vokset til knap DKK 22 mia. I perioden er eksporten steget med 34%. Den øgedes således hurtigere end den danske eksport generelt, der i samme periode gik frem med 24%. De generelle eksporttal dækker over stærkt varierende tendenser indenfor forskellige varegrupper og på forskellige markeder. Det er især eksporten vedr. vedvarende energi, såsom vindenergi, som er øget, idet den er tredoblet i de seneste to år og udgør nu 60% af den samlede eksport til energisektoren. Der imod har eksporten af produkter indenfor energibesparelse- og kontrol været nærmest uændret i perioden. Eksporten til den traditionelle energiindustri fjernvarme, elektricitet samt olie og naturgas er faldet med 30% fra 1998 til I 1998 eksporterede danske virksomheder produkter (udstyr, teknologi) til olie- og gasindustrien for DKK 2 mia. Konsulent- og serviceeksporten var DKK 159 mio. I 2000 var vareeksporten halveret, og serviceeksporten er faldet til DKK 64,6 mio. Danmarks største eksportmarkeder for produkter til olie- og gasindustrien er USA, Canada, Australien, Mellemøsten, Asien, Japan samt de nordiske lande, Tyskland og Storbritannien. Dansk eksport af produkter til olie- og gasindustrien er faldet på de fleste store markeder. Eksporten er dog gået frem i Nordamerika og på mindre markeder i Syd- og Centralamerika. Størstedelen af serviceeksporten går til Central- og Østeuropa. Imidlertid har eksporten været faldende på stort set alle markeder undtagen det afrikanske. Den danske eksport af produkter til olie- og gasindustrien på det globale marked er domineret af få store virksomheder. Tre eksportører står for mere end 80% af den samlede vare- og serviceeksport. Indenfor serviceeksporten dominerer fire firmaer, som står for 80 % af den samlede danske eksport af serviceydelser til den globale olie- og gasindustri. 2.4 Produkter, ydelser og markeder Offshoresektoren er en meget omfattende og sammensat størrelse som samlet ikke findes statistisk behandlet. I denne rapport afgrænses sektoren til de i tabellen nedenfor nævnte produkter og ydelser: Eksportmuligheder for den danske offshore industri 15

16 Upstream Downstream Knowhow mv. Efterforskning Udvinding Vedligehold af platform Service til felter Transport LNG-systemer Raffinering Vedligehold af forarbejdningsanlæg Salg og marketing Management Træning og uddannelse Teknisk assistance Rapporten beskriver og sammenligner afsætningsmulighederne indenfor delsegmenterne på følgende markeder: Regioner Nord- og Sydamerika Afrika og Mellemøsten Fjernøsten Europa Lande Canada USA Mexico Venezuela Brasilien Saudi Arabien Kuwait Egypten Forenede Arabiske Emirater (FAE) Kina Indonesien Storbritannien Norge Hertil kommer, at for hvert marked beskrives olie- og gassektoren generelt. Endvidere vurderes markedsbarriererne og de praktiske forhold vedrørende at gøre forretning i de pågældende lande. Endelig oplyses en række nyttige adresser og links, som gør det hurtigere og lettere at fortsætte undersøgelserne, såfremt man ønsker at gå videre i bearbejdningen af et eller flere af de beskrevne markeder. Rapporten handler alene om de virksomhedseksterne forhold kategoriseret under barrierer og muligheder som skønnes relevante og fælles for de fleste potentielle eksportører og som under alle omstændigheder vil være en væsentlig del af mange virksomheders beslutningsgrundlag. Eksportmuligheder for den danske offshore industri 16

17 2. Tværgående vurdering af markedsmuligheder og barrierer Afsætningsmulighederne er vurderet på en skala fra 1-5. Denne tværgående vurdering har været mulig, da den er foretaget af Danmarks Eksportsråds udsendte handelsmedarbejdere, som har en fælles baggrund og referenceramme i dansk erhvervsliv. Såfremt den opnåede score på de tre markedsområder vægtes ligeligt med 1/3, kan den samlede score for de enkelte lande sammenlignes direkte. Dette er gjort i figuren nedenfor: Figur 1. Samlet vurdering af markedsmuligheder vedr. leverancer til den internationale offshoresektor 80% 70% 60% 50% 40% Knowhow m.v. Downstream Upst ream 30% 20% 10% 0% USA CAN MEX VEN BRAS KINA INDO EGYPT KUW SAUDI FAE UK NOR Kilde: Danmarks Eksportråd Det fremgår, at landene samler sig i to grupper: Størst vurderes mulighederne for at være på seks fjernmarkeder Canada, Brasilien, Kina, Indonesien, Saudi Arabien og de Forenede Arabiske Emirater, som alle scorer mellem 60 og 75% af det mulige. I denne gruppe skal USA formentlig også placeres, som under visse forudsætninger kan opnå en score på 70 % bl.a. henset til det centrale administrations- og indkøbsknudepunkt for den internationale olie- gassektor i Houston. I den modsatte ende ligger det britiske marked, som kun har opnået en score på 30%. De øvrige lande USA, Mexico, Venezuela, Egypten, Kuwait og Norge placerer sig mellem 40 og 50% af det mulige. Eksportmuligheder for den danske offshore industri 17

18 I de følgende afsnit skal hovedelementerne i vurderingen indenfor de tre markedsegmenter gennemgås. 1. Upstream Upstream-området omfatter processen fra olie- og gasefterforskningen, over udvindingen, til vedligeholdelse af og forskellige typer service til udvindingsplatformen, jf. oversigten nedenfor. Markedssegment Efterforskning Udvikling Vedligeholdelse Service Upstream Udstyr til prøveboring, søgning efter olie og gas og til analyser af olie og gas. Seismiske og geologiske undersøgelser. Kabler, instrumentering, rørledninger, pumper, ventiler, reguleringsmekanismer, katalysatorer, svejsning, boreudstyr og værktøj, elektronisk og elektrisk udstyr, konstruktion, hydraulisk udstyr og service, overvågnings- og klassifikationsservice, kompressorer, mandskabsudbud, rør, slanger, kapper, kemiske produkter, turbiner, generatorer. Sikkerhedsudstyr fx installationer, der sikrer mod gaseller olieudslip, brandsikring, livredningsudstyr, miljøkontroludstyr osv. Vedligeholdelse af udstyr fx tankrensning, rensning af forurenet jord, reparationer, maling. Møbler, catering, telekommunikationsudstyr, udstyr til sundhedssektoren, huse, radio og tv, beklædning, kontorudstyr, computere og software. Markedsmulighederne vurderes på upstream-området at være størst i Kina, som har opnået 85% af den mulige score, efterfulgt af Forenede Arabiske Emirater med 75% og Brasilien med 70%, jf. figuren nedenfor: Eksportmuligheder for den danske offshore industri 18

19 Figur 2. Markedsmuligheder indenfor upstream 90% 80% 70% 60% 50% 40% Service Vedligeholdelse: Udstyr til udvinding Efterforskning 30% 20% 10% 0% USA CAN MEX VEN BRAS KINA INDO EGYPT KUW SAUDI FAE UK NOR Kilde: Danmarks Eksportråd For Kinas vedkommende vurderes mulighederne at være gode inden for alle delsegmenter efterforskning, udvikling, vedligeholdelse og især service. Dette skyldes i høj grad forventningerne til en kraftig vækst i offshoresektoren i de kommende år og en åbning af forretningsmulighederne bl.a. som følge af WTO-medlemsskabet. Allerede nu udgør området et interessant marked og det er vigtigt at etablere nøglekontakter på et tidligt tidspunkt med henblik på at drage fordel af den kommende vækst. Der peges i særlig grad på mulighederne for at levere sofistikeret og højteknologisk udstyr, rådgivende ingeniørservice i forbindelse med dimensionering af platforme og udbygning af eksisterende konstruktioner, samt fremstilling af stålkonstruktioner, rørledninger o.l. I de Forenede Arabiske Emirater (FAE) er det især på områderne udvinding, vedligeholdelse og service, at der vurderes at være gode muligheder for danske virksomheder. Den nuværende danske aktivitet er begrænset, men det vurderes at der er gode muligheder indenfor udvindingssegmentet til leverancer af bl.a. kemikalier, borevæsker, boreudstyr, brandbekæmpelsesudstyr og rørsystemer samt miljøsikring og -beredskab. På vedligeholdelsessegmentet skønnes der også at være gode muligheder, bl.a. som følge af, at en række af anlæggene i FAE stammer fra 1970 erne og begyndelsen af 1980 erne og derfor trænger stærkt til vedligeholdelse. Endelig fortager FAE en betydelig import af udstyr og know-how til driften, hvor danske virksomheder også burde være i stand til at konkurrere. I Brasilien vurderes mulighederne at være gode for afsætning af diverse udstyr og serviceydelser til delsegmenterne udvinding, vedligehold og service. Der peges på el-generatorer, vind/diesel til drift af platformen, fleksible rør til dybvandsboring, preisolerede rør til transport af råolie, boilers til opvarmning af råolie, varmevekslere samt isolationsmateriale i forbindelse med udvindingssegementet. Til vedligeholdelsessegmentet peges på brandslukningsudstyr inkl. indikatorer, udstyr til bekæmpelse af Eksportmuligheder for den danske offshore industri 19

20 ukontrolleret olieudslip, traktorer til fremførsel af reparationsudstyr i rørledninger og gnistfrit værktøj. I forbindelse med service til felterne vurderes danske virksomheder at have gode muligheder. Der peges her på bl.a. ferskvandsproduktion og generel rådgivning. For så vidt angår USA skal især fremhæves Houston, Texas, som er det ubestridte centrum for verdens offshoremarked og for leverancer til amerikanske virksomheder. I 2001 var 45 af Amerikas 200 største børsnoterede firmaer inden for olieefterforskning og produktion placeret i Houston. Hertil kommer, at indkøb til mange af de verdensomspændende offshoreprojekter, som de amerikanske firmaer er involveret i, foregår fra deres hovedkontor i byen, ligesom udenlandske petroselskaber fra Latinamerika, Mellemøsten og Asien ofte har placeret indkøbsfunktioner i byen. Også på en række af de øvrige markeder vurderes der at være gode muligheder for danske leverancer af udstyr og service både generelt og i nicher, hvor danske virksomheder har gode kompetencer. 2. Downstream Downstream-området omfatter processen fra det tidspunkt hvor olien eller gassen forlader udvindingsplatformen, dvs. transporten bort fra platformen enten i form af søtransport eller rørledning, raffinering, vedligeholdelse af raffineringsanlæg samt marketing og salg af produkter, jf. oversigten nedenfor. Markedssegment Transport LNG Raffinering Vedligeholdelse Salg og marketing Downstream Søtransport, landtransport, rørledninger Udstyr til Liquid Natural Gas-systemer Udstyr til olie- og gasbearbejdning, raffinaderier Fornyelse, reparation, udstyr til raffinaderier. Service og ydelser til salg og marketing Af de undersøgte markeder vurderes markedsmulighederne på downstream-området at være størst i Saudi Arabien, som har opnået en score på 72% af det mulige, tæt fulgt af Canada, Venezuela, Brasilien, Indonesien og Kuwait, som alle har opnået en score på eller over 60% af det mulige. Som under downstream kan USA også under visse forudsætninger score højt, op til 72 %, på dette segment, henset til Houstons centrale rolle. Eksportmuligheder for den danske offshore industri 20

Offshore og økonomi. Offshore Center Danmark. Danske Bank - Kredit Analyse Afdelingsdirektør Bertil From

Offshore og økonomi. Offshore Center Danmark. Danske Bank - Kredit Analyse Afdelingsdirektør Bertil From Offshore Center Danmark Danske Bank - Kredit Analyse Afdelingsdirektør Bertil From 1 Program Økonomi, olie og offshore Situationen på oliemarkedet Opsving i offshore-industrien Øvrige branchetrends Konklusion

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Tirsdag, den 15. maj 2007 Ilulissat Offshore Center Danmark og dansk offshore

Tirsdag, den 15. maj 2007 Ilulissat Offshore Center Danmark og dansk offshore Tirsdag, den 15. maj 2007 Ilulissat Offshore Center Danmark og dansk offshore 1 Offshore Center Danmark Program 1. Offshore Center Danmark - Baggrund og arbejde 2. Offshore sektoren og dens betydning for

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

18. marts Offshore. Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn. Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations

18. marts Offshore. Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn. Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations Offshore Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations Agenda Om Maersk Drilling Værftsophold Slide no. 2 Lad os hilse på Ben først... Slide no. 3 Olie

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1 ØKONOMI 1 5. oktober 2015 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til handelsbalancen for olie og gas og medvirket til, at Danmark er nettoeksportør af olie og gas.

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Overordnede konklusioner: Vækst i industriens omsætning på 36 pct. Vækst i eksporten af vindmøller, komponenter og knowhow på 41 pct. Vækst i beskæftigelsen på

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER Organisation for erhvervslivet Marts 2010 STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Salget af sundhedsfremmende fødevarer er stærkt stigende i vores

Læs mere

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland Tema Eksport og globalisering I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten og jobskabelsen i Aalborg, at virksomhederne tænker og handler internationalt. Ved at udvide markedet fra

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Netværksmøde 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009

Netværksmøde 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 1 Formål Formålet er at styrke opmærksomheden på spidskompetencerne i dansk offshore i udlandet samt at øge

Læs mere

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore 2007 Offshore Center Danmark og dansk offshore 1 Program 1. Offshore Center Danmark - Baggrund og arbejde 2. Offshore sektoren og dens betydning

Læs mere

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk Råvarepriserne er faldende Råvarepriserne er over de seneste måneder faldet. Faldet skyldes en kombination af faldende energipriser, udsigt til normal høst samt en stagnerende produktion i verdensøkonomien.

Læs mere

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER Juni 216 FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER AF CHEFKONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK OG ANALYTIKER STANISLAV STANCHEV, STAN@DI.DK Danske virksomheder er blandt de bedste i verden til at vinde FN-kontrakter

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Introduktion til vindkraft

Introduktion til vindkraft DANSIS-møde 4. oktober 2006 Niels Raben DONG Energy Project Manager, M. Sc. E.E. Section Renewables Disposition DONG Energy og vindkraft Vindkraft et situationsbillede Vindkraft udfordringerne 2 DONG Energy

Læs mere

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 JANUAR 2017 Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Danske eksportvirksomheder sender deres varer længere og længere ud i verden.

Læs mere

Ny branche ser lyst på vækst

Ny branche ser lyst på vækst Vækstbarometer 2012 November 2012 Branchefællesskab for Intelligent Energi Ny branche ser lyst på vækst En ny undersøgelse blandt medlemmerne i Branchefælleskab for Intelligent Energi viser, at medlemmerne

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

Ledelse & kapital i praksis- Internationalisering. v/ Jens Alsbirk, Underdirektør EU & International afdeling DANSK ERHVERV Børsen d. 3.

Ledelse & kapital i praksis- Internationalisering. v/ Jens Alsbirk, Underdirektør EU & International afdeling DANSK ERHVERV Børsen d. 3. Ledelse & kapital i praksis- Internationalisering v/ Jens Alsbirk, Underdirektør EU & International afdeling DANSK ERHVERV Børsen d. 3. april 2014 HVEM ER DANSK ERHVERV? 17.000 medlemsvirksomheder og 100

Læs mere

Eksportanalyse af Vandteknologi. Kina

Eksportanalyse af Vandteknologi. Kina Eksportanalyse af Vandteknologi Kina Juli 2016 Redaktion: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ISBN: 978-87-7175-589-3 2 SVANA/ Eksportanalyse af Vandteknologi - Kina Indhold 1. Eksportanalyse - Kina

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Udfordringer for at få succes i udlandet Semco Maritime. Steen Brødbæk, CEO

Udfordringer for at få succes i udlandet Semco Maritime. Steen Brødbæk, CEO Udfordringer for at få succes i udlandet Semco Maritime Steen Brødbæk, CEO Pressen skrev Børsen - 11. maj 2010 Semco-strategi slået tilbage til start Jydske Vestkysten - 12. maj 2010 Krisen slår Semco

Læs mere

ZA6648. Flash Eurobarometer 426 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave 3) Country Questionnaire Denmark

ZA6648. Flash Eurobarometer 426 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave 3) Country Questionnaire Denmark ZA668 Flash Eurobarometer 6 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave ) Country Questionnaire Denmark FL6 - DK SMV'ER, RESSOURCEEFFEKTIVITET OG GRØNNE MARKEDER SCR9 6 7

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

Udenrigsøkonomisk Analyse: Udviklingstendenser i den indonesiske økonomi. Udenrigsøkonomisk Analyseenhed

Udenrigsøkonomisk Analyse: Udviklingstendenser i den indonesiske økonomi. Udenrigsøkonomisk Analyseenhed Udenrigsøkonomisk Analyse: Udviklingstendenser i den indonesiske økonomi Udenrigsøkonomisk Analyseenhed Sammenfatning: Den overordnede økonomiske situation og udvikling Med et BNP på 889,8 mia. USD var

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten

Læs mere

Eksportanalyse af Vandteknologi USA

Eksportanalyse af Vandteknologi USA Eksportanalyse af Vandteknologi USA September 2016 Redaktion: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ISBN: 978-87-7175-598-5 2 Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning / Eksportanalyse af vandteknologi

Læs mere

STIGENDE IMPORT FRA KINA

STIGENDE IMPORT FRA KINA 15. september 5/TP Af Thomas V. Pedersen Resumé: STIGENDE IMPORT FRA KINA Den relativ store og voksende import fra Kina samt et handelsbalanceunderskud over for Kina på ca. 1 mia.kr. fører ofte til, at

Læs mere

Danske vækstmuligheder i rusland

Danske vækstmuligheder i rusland Organisation for erhvervslivet April 2010 Danske vækstmuligheder i rusland Trods et større tilbageslag i 2009 har de gennemsnitlige årlige vækstrater i Rusland været på imponerende 5,5 pct. de seneste

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE I var Danmarks eksport af energiteknologi og -service 83,8 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 215 på 1,1 pct. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,8 pct.

Læs mere

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Markedsbesøg, Subsea Valley Conference 2015

Markedsbesøg, Subsea Valley Conference 2015 Eksportrådet i Norge, Oslo Markedsbesøg, Subsea Valley Conference 2015 - Norges største og vigtigste mødeplads for subseamarkedet Den 14. 15. april 2015 arrangerer Danmarks Eksportråd et markedsbesøg til

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

9. Januar 2017 Niels Lundgaard Commercial Director - Africa

9. Januar 2017 Niels Lundgaard Commercial Director - Africa Danish Farmers Abroad Aller Aqua har på få år skabt en global virksomhed med eksport til 70 lande kloden rundt samt produktion i bl.a. DK, Ægypten og Kina Hvordan gør man det? 9. Januar 2017 Niels Lundgaard

Læs mere

Samarbejde om eksport af dansk energiteknologi. Eksportordningen

Samarbejde om eksport af dansk energiteknologi. Eksportordningen Samarbejde om eksport af dansk energiteknologi Eksportordningen Energistyrelsen samarbejder med Tyskland, USA og Storbritannien om eksport af grøn energiteknologi International efterspørgsel af grønne

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Støtteprogrammer for SMVer. Præsentation ved Offshore Olie & Gas går internationalt torsdag den 20. maj 2010

Støtteprogrammer for SMVer. Præsentation ved Offshore Olie & Gas går internationalt torsdag den 20. maj 2010 Støtteprogrammer for SMVer Præsentation ved Offshore Olie & Gas går internationalt torsdag den 20. maj 2010 Hvem er vi? Eksportrådet er en del af Udenrigsministeriet Vi tilbyder rådgivning om eksport og

Læs mere

EKSPORTBAROMETER 2013

EKSPORTBAROMETER 2013 DANSK-TYSK HANDELSKAMMERS EKSPORTBAROMETER 2013 Dansk-Tysk Handelskammer DANSKE EKSPORTØRER TROR PÅ FREMTIDEN De danske eksportører forventer, at deres eksport til Tyskland stiger i 2014. Det viser Dansk-Tysk

Læs mere

Danidas business-to-business program. Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder

Danidas business-to-business program. Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder Danidas business-to-business program Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder Håndværksrådets internationale afdeling Vores arbejde består bl.a. i at assistere SMV er ved internationalisering

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Invester i det grønne felt

Invester i det grønne felt Invester i det grønne felt Kinas Marked Teknologi Kapital God Virksomhed (aktie) Kina Hvorfor Kina? Konkurrencedygtig: Handelsoverskud på 200 mia. US$ understreger hvor konkurrencedygtige kinesiske virksomheder

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

DANSK ØKONOMI FØLGER EUROZONEN TÆTTEST

DANSK ØKONOMI FØLGER EUROZONEN TÆTTEST NOTAT DANSK ØKONOMI FØLGER EUROZONEN TÆTTEST Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME De danske konjunkturer følger de europæiske i mod- og medgang, og Danmark ligger

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

Find vej til det Norske og Tyske marked

Find vej til det Norske og Tyske marked Find vej til det Norske og Tyske marked Væksthus Hovedstaden og Gribskov Erhvervscenter 13 november 2015 Ved: Klaus Baagøe-Nielsen VP Sales & Marketing WiseCon præsentation: Hvem er WiseCon Mission & Vision

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere