Eksportmuligheder for den danske offshore industri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksportmuligheder for den danske offshore industri"

Transkript

1 Eksportmuligheder for den danske offshore industri En brancherapport fra Danmarks Eksportråd Januar 2002 Danmarks Eksportråd Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon / Danmarks Eksportråd ISBN Pris: DKK 3.000,-

2 Indhold Executive summary Indledning Rapportens formål Hvorfor en rapport om offshore? Tværgående vurdering af markedsmuligheder og barrierer Upstream Downstream Rådgivning Miljø Markedsbarrierer Danske repræsentationers bistand...27 Appendiks USA...30 Resume Generel beskrivelse af markedet Danske virksomheders afsætningsmuligheder Praktiske forhold Nyttige adresser på olie- og gasmarkedet Canada...42 Resume Generel beskrivelse af markedet Danske virksomheders afsætningsmuligheder Praktiske forhold Nyttige adresser på olie- og gasmarkedet Mexico...62 Resume Generel beskrivelse af markedet Danske virksomheders afsætningsmuligheder Praktiske forhold Nyttige adresser på olie- og gasmarkedet Venezuela...72 Resume Generel beskrivelse af markedet Danske virksomheders afsætningsmuligheder Praktiske forhold Nyttige adresser på olie- og gasmarkedet...81 Eksportmuligheder for den danske offshore industri 2

3 7. Brasilien...83 Resume Generel beskrivelse af markedet Danske virksomheders afsætningsmuligheder Praktiske forhold Nyttige adresser på olie- og gasmarkedet Kina...93 Resume Generel beskrivelse af markedet Danske virksomheders afsætningsmuligheder Praktiske forhold Nyttige adresser på olie- og gasmarkedet Indonesien Resume Generel beskrivelse af markedet Danske virksomheders afsætningsmuligheder Praktiske forhold Nyttige adresser på olie- og gasmarkedet Egypten Resume Generel beskrivelse af markedet Danske virksomheders afsætningsmuligheder Praktiske forhold Nyttige adresser på olie- og gasmarkedet Kuwait Resume Generel beskrivelse af markedet Danske virksomheders afsætningsmuligheder Praktiske forhold Nyttige adresser på olie- og gasmarkedet Saudi Arabien Resume Generel beskrivelse af markedet Danske virksomheders afsætningsmuligheder Praktiske forhold Nyttige adresser på olie- og gasmarkedet Forenede Arabiske Emirater Resume Generel beskrivelse af markedet Danske virksomheders afsætningsmuligheder Praktiske forhold Nyttige adresser på olie- og gasmarkedet Eksportmuligheder for den danske offshore industri 3

4 14. Storbritannien Resume Generel beskrivelse af markedet Danske virksomheders afsætningsmuligheder Praktiske forhold Nyttige adresser på olie- og gasmarkedet Norge Resume Generel beskrivelse af markedet Danske virksomheders afsætningsmuligheder Praktiske forhold Nyttige adresser på olie- og gasmarkedet Danmarks Eksportråds repræsentationer på de udvalgte markeder. 190 Eksportmuligheder for den danske offshore industri 4

5 Executive summary Denne rapport vurderer danske virksomheders muligheder for leverancer til offshoreindustrien generelt på en række udvalgte markeder. Den er udarbejdet af Danmarks Eksportråd til danske virksomheder, der ønsker at udvide deres eksport inden for denne sektor. Baggrunden for rapportens udarbejdelse er, at dansk teknologi og knowhow inden for offshoresektoren er vokset markant i løbet af de seneste 20 år i takt med udvindingen af olie og gas i Danmark. Forventningen om, at afsætningsmulighederne inden for sektoren globalt set vil vokse i en længere årrække fremover, gør det særligt interessant at se nærmere på danske virksomheders afsætningsmuligheder på det globale marked. I rapporten analyseres afsætningsmulighederne for danske virksomheder på følgende markeder: Regioner Nord- og Sydamerika Afrika og Mellemøsten Fjernøsten Europa Lande Canada USA Mexico Venezuela Brasilien Saudi Arabien Kuwait Egypten Forenede Arabiske Emirater (FAE) Kina Indonesien Storbritannien Norge Hvert markedsafsnit i rapporten omfatter: En generel beskrivelse af markedet Danske virksomheders afsætningsmuligheder inden for nærmere definerede markedssegmenter Praktiske forhold, herunder markedsbarrierer, lovgivning mv. Nyttige referencer på olie- og gasmarkedet, herunder brancheorganisationer, nyttige links mv. Udover en gennemgang af hvert enkelt marked foretages en tværgående sammenligning af afsætningsmulighederne markederne imellem. Eksportmuligheder for den danske offshore industri 5

6 Overordnet konkluderer rapporten, at mulighederne for danske leverancer er størst på seksfjernmarkeder Canada, Brasilien, Kina, Indonesien, Saudi Arabien og de Forenede Arabiske Emirater. Gode, men dog mindre, vurderes mulighederne at være på markederne i USA, Mexico, Venezuela, Egypten, Kuwait og Norge. USA indtager en særstilling som følge af Houstons rolle som det ubestridte centrum for verdens offshoreindustri, hvor mange petroselskaber fra Latinamerika, Mellemøsten og Asien har placeret vigtige indkøbsfunktioner. Afsætningsmulighederne på det det britiske marked skønnes begrænsede. For hvert marked vurderes mulighederne for danske virksomheders afsætning inden for følgende områder: Upstream Downstream Knowhow mv. Efterforskning Udvinding Vedligehold af platform Service til felter Transport LNG-systemer Raffinering Vedligehold af forarbejdningsanlæg Salg og marketing Management Træning og uddannelse Teknisk assistance Hertil kommer en vurdering af leverancer til miljøsikring i offshoresektoren. Et område, hvor danske virksomheder har en styrkeposition som følge af de høje krav til sikkerhed og miljø, som er forbundet med udvindingen i Danmark. Det er klart, at rapporten tager udgangspunkt i en analyse af de generelle muligheder på markederne. I sidste instans vil den enkelte virksomheds muligheder for at trænge ind på et givet marked afhænge af en nærmere analyse baseret på den enkelte virksomheds produkt(er), konkurrenter, pris, kvalitet, referencer mv. Upstream På upstream-området vurderer rapporten helt overordnet, at markedsmulighederne er størst i Kina, efterfulgt af Forenede Arabiske Emirater og Brasilien. Også en række af de øvrige markeder vurderes at indeholde gode muligheder for danske leverancer af udstyr og service både generelt og i nicher, hvor danske virksomheder har særligt gode kompetencer. For Kinas vedkommende vurderes mulighederne at være gode inden for alle delsegmenter efterforskning, udvikling, vedligeholdelse og især service. Dette skyldes i høj grad forventningerne til en kraftig vækst i offshoresektoren i de kommende år og en åbning af forretningsmulighederne bl.a. som følge af WTO-medlemsskabet. Der peges i særlig grad på mulighederne for at levere sofistikeret og højteknologisk udstyr, rådgivende ingeniør-ydelser i forbindelse med dimensionering af platforme og Eksportmuligheder for den danske offshore industri 6

7 udbygning af eksisterende konstruktioner, samt fremstilling af stålkonstruktioner, rørledninger o.l. I de Forenede Arabiske Emirater (FAE) er det især på områderne udvinding, vedligeholdelse og service, at der vurderes at være gode muligheder for danske virksomheder. Den nuværende danske aktivitet er begrænset, men der vurderes at være gode muligheder indenfor udvindingssegmentet bl.a. leverancer af kemikalier, borevæsker, boreudstyr, brandbekæmpelsesudstyr og rørsystemer samt miljøsikring og -beredskab. Inden for vedligeholdelsessegmentet skønnes der også at være gode muligheder, bl.a. som følge af at en række af anlæggene trænger stærkt til renovering. Endelig foretager FAE en betydelig import af udstyr og knowhow til driften, hvor danske virksomheder også skønnes at være i stand til at konkurrere. I Brasilien vurderes mulighederne at være gode for afsætning af diverse udstyr og serviceydelser til delsegmenterne udvinding, vedligehold og service. Der peges på el-generatorer, vind/diesel til drift af platformen, fleksible rør til dybvandsboring, preisolerede rør til transport af råolie, boilers til opvarmning af råolie, varmevekslere samt isolationsmateriale i forbindelse med udvindingssegmentet. Til vedligeholdelsessegmentet peges på brandslukningsudstyr inkl. indikatorer, udstyr til bekæmpelse af ukontrolleret olieudslip, traktorer til fremførsel af reparationsudstyr i rørledninger og gnistfrit værktøj. I forbindelse med service til felterne vurderes danske virksomheder at have gode muligheder. Der peges her på bl.a. ferskvandsproduktion og generel rådgivning. Downstream På downstream-området vurderes markedsmulighederne at være størst i Saudi Arabien, tæt fulgt af Canada, Venezuela, Brasilien og Indonesien. I Saudi Arabien er der stærkt fokus på downstream-industrier. Maling, korrosionsbeskyttelse, katalysatorer, pumper og ventiler fra danske virksomheder har fået et godt fodfæste. Måleudstyr, elektronik og ingeniørydelser er andre danske produkter, som har fundet et marked i Saudi Arabien. Der er gode udvidelsesmuligheder også inden for miljøkontrol, miljøudstyr, kommunikationsudstyr, elektrisk udstyr, rådgivende virksomhed samt ledelse og træning. Den canadiske offshoreindustri er endnu forholdsvis ung. Derfor har indsatsen hidtil især været fokuseret på upstream-aktiviteterne. Dette indebærer til gengæld, at vækstmulighederne indenfor downstream vurderes at være betydelige med gode muligheder for afsætning af danske produkter. Der peges især på muligheder indenfor LNG-segmentet, hvor der planlægges store investeringer i de kommende år. I Venezuela ses der at være gode muligheder vedrørende leverancer til især transport, LNG-systemer, og raffinering. På transportsiden skyldes Eksportmuligheder for den danske offshore industri 7

8 det kommende store investeringer i forbindelse med udlicitering af en udvidelse af gastransmissionssystemet. Endvidere er der fremskredne planer om etablering af nye offshore LNG-udvindings- og behandlingsanlæg samt om eksport af gas i de kommende år. Investeringerne skønnes at blive betydelige. Generelt nævnes muligheder for leverancer af en meget bred vifte af produkter, bl.a. rørfittings (jern stål, aluminium) forbrændingsmotorer (også diesel), gasturbiner, væskepumper, dykpumper, varmeudvekslere, kraner, elektrostatiske separatorer, industriovne, hydrauliske boreplatforme, offshore sump og helikopterplatforme, geofysiske og seismiske instrumenter, kontrolmåleudstyr, gennemstrømningsudstyr samt termostater. I Brasilien skønnes mulighederne især at være indenfor transportområdet, primært vedrørende rørsystemer og skibstransport. Endvidere peges på gode muligheder inden for vedligeholdelse, primært til afdækning af slid og brud på produktionsanlæggene. På det indonesiske marked, som domineres af amerikanske produkter, vinder europæiske produkter frem i takt med, at europæisk baserede olieog gasselskaber udvider deres aktiviteter i Indonesien. På dette marked skønnes mulighederne især at være på transportområdet og på udstyr til raffineringsområdet. Rådgivning Markedsmulighederne på rådgivningsområdet vurderes at være størst i de Forenede Arabiske Emirater efterfulgt af Saudi Arabien og Kina. Herefter følger lande som Canada og Indonesien, hvor der også skønnes gode muligheder indenfor udvalgte segmenter. I FAE er den indenlandske teknologi og know-how til videreudvikling af olie- og gassektoren begrænset. Der er derfor et stort behov for import af udstyr og en lang række, produkter og serviceydelser/rådgivning. Flere store projekter er på tegnebrættet i form af både udvidelser og renovering af eksisterende faciliteter samt oprettelse af nye faciliteter. Bl.a. budgetterer Abu Dhabi med investeringer i størrelsesordenen USD 200 mio. til et stort gasprojekt i Khuff. Saudi Arabien har et meget stort og stigende behov for management, træning og teknisk assistance. Danmark har ry for gode erhvervsuddannelser på alle niveauer og skønnes med en langsigtet indsats at have gode muligheder for at gøre sig gældende. I Kina er der mangel på ledere fra mellemniveau og op med en tilstrækkelig uddannelse inden for management. China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) er meget aktive på dette område og sender ofte medarbejdere til udlandet for at dygtiggøre sig og afholder seminarer i Kina. En CNOOC-medarbejder betegner Norge som Kinas lærerme- Eksportmuligheder for den danske offshore industri 8

9 ster, blandt andet pga. den norske managementstil. Det kan også blive et interessant marked for danske virksomheder. Også i Canada vurderes der at være gode muligheder. Danske virksomheder som Maersk Contractors er allerede tilstede og kan med fordel bruges som døråbner for de rådgivningsvirksomheder, der i forvejen har Maersk Contractors på kundelisten. På rådgivningssiden er det primært ingeniørrådgivning i forbindelse med udforskning på upstream-området, der efterspørges. I Indonesien vurderes mulighederne især at vedrøre knowhow indenfor miljøkontrol og forureningsbekæmpelse. PERTAMINAs olieraffinaderi i Tuban, Østjava, vil give beskæftigelse til arbejdere, når raffinaderiet er færdigt i Der vil være behov for træningsprogrammer for arbejderne. Miljø Efterspørgslen på leverancer i form af produkter og serviceydelser til miljø-sikring i offshoresektoren er betydelig mange steder i verden. Rapporten gennemgår mulighederne på de enkelte markeder i detaljer. Til eksempel kan nævnes, at de omkring 30 udenlandske og 40 lokale aktører i den venezuelanske oliesektor bl.a. efterspørger miljøstudier, rensning af olie- og gastanke og rensning af forurenet jord. I Brasilien er knap USD 1,5 mia. ud af de USD 24,4 mia. som Petrobras skal investere inden 2005, øremærket til forbedring af sikkerheden, miljø og sundhed på arbejdspladsen. Investeringerne skal bl.a. ses i lyset af en forventning om en højere klassifikation i internationale kreditinstitutter med henblik på at gøre investeringer i sektoren mere attraktive. I Kina er forureningen som følge af det store forbrug af kul efterhånden et stort problem. Dette er blandt årsagerne til ønsket om omlægning af forbruget til olie og gas parallelt med forbedringen af de eksisterende kulfyrede værker. Efterhånden som de økonomiske muligheder tilvejebringes kan det ventes, at der på det kinesiske marked vil opstå mere direkte ønsker om forbedring af miljøet. I Saudi Arabien efterspørger Saudi Aramco til stadighed kvalitetsprodukter og serviceydelser inden for bl.a. miljøkontroludstyr. Måleudstyr, elektronik og ingeniørydelser er andre danske produkter, som har fundet et marked i Saudi Arabien. Der er gode udvidelsesmuligheder også for miljøkontrol, miljøudstyr, kommunikationsudstyr, elektrisk udstyr, rådgivende virksomhed, ledelse og træning. I FAE har Federal Environmental Agency i 2001 udstedt nye regler, som strammer kravene til miljøhensyn. Bl.a. skal der opføres raffinerings- og LNG-anlæg samt et offshore gasbearbejdningsanlæg i emiratet Umm Al Eksportmuligheder for den danske offshore industri 9

10 Quwain, som bl.a. inkluderer konstruktion af et stort bearbejdnings- og svovludrensningsanlæg. I Norge er der stærkt fokus på ny teknologi, der kan reducere miljøbelastningen. Myndigheder, forskning, fiskeriinteresser og industri samarbejder inden for MILJØSOK-programmet om videreudvikling af miljørigtig og omkostningseffektiv olie- og gasvirksomhed. Bl.a. arbejdes der på at erstatte miljøfarlige kemikalier med mere miljøvenlige produkter. Således skal kemikalier som har bioakkumulerende eller hormonforstyrrende egenskaber fases ud. Decommissioning af aldrende og udtjente udvindings- og boligplatforme, som skal fjernes, ophugges eller genanvendes forventes at indeholde store muligheder på både det britiske og norske marked. I Norge kommer der betydelige opgaver inden for decommissioning nu og mindst 30 år frem i forbindelse med de eksisterende installationer på norsk sokkel. Markedspotentialet for denne sektor/branche skønnes at ligge på i alt ca. NOK 200 mia. Markedsbarrierer På alle markeder, som indgår i rapporten er der tale om en intens international konkurrence. Endvidere er offshore-sektoren karakteriseret af betydelig regulering og lovgivning samt ofte af statsvirksomheder, som oppebærer monopol på en større eller mindre del af udvindings-, transport og forarbejdningsprocesserne. Endelig er en række af markederne svært tilgængelige som følge af stor geografisk afstand til Danmark og store kulturelle forskelle, herunder i forretningskultur. Der gives ikke enkle eller generelle svar på, hvorledes disse barrierer bedst overvindes. Lokalt kendskab og lokale kontakter er nødvendige. For hvert af de analyserede markeder i rapporten er der en detaljeret gennemgang af de geografiske, kulturelle og lovgivningsmæssige barrierer, som danske virksomheder skal være opmærksomme på i forbindelse med bearbejdning af markedet. Videre markedsbearbejdning Rapporten indeholder en række nyttige kontaktoplysninger inden for olie- og gassektoren på det enkelte marked, som danske virksomheder kan benytte i den videre markedsbearbejdning. Virksomhederne kan endvidere benytte sig af Danmarks Eksportråds udsendte repræsentationer med henblik på konkrete markedsundersøgelser- og analyser, agent- og distributørsøgning, konkurrentanalyser, besøgsprogrammer, etablering af konkrete forretningskontakter, undersø- Eksportmuligheder for den danske offshore industri 10

11 gelse af lokale lovgivningsmæssige områder mv. Adresser og kontaktinformation findes under de konkrete markedsafsnit i rapporten. Eksportmuligheder for den danske offshore industri 11

12 1. Indledning 1. Rapportens formål Denne rapport omhandler danske virksomheders muligheder for leverancer til offshoreindustrien på en række udvalgte udenlandske markeder. Den er udarbejdet af Danmarks Eksportråd til danske virksomheder, der ønsker at udvide deres eksport inden for denne sektor. Rapporten adskiller sig fra andre tilgængelige kilder på tre væsentlige punkter: For det første er fokus på danske virksomheders markedsmuligheder. Dette indebærer, at de eksisterende og forventede markedsmuligheder vurderes i forhold til danske virksomheders kompetencer og styrkepositioner. For det andet er vægten lagt på en egentlig vurdering af markedsmulighederne frem for en simpel statistisk gennemgang. Dette har været muligt på grund af Danmarks Eksportråds udsendte handelsspecialister, der kombinerer lokalt kendskab til de relevante markeder med viden om styrkepositionerne i dansk erhvervsliv. Og for det tredje indeholder rapporten en tværgående sammenligning af mulighederne mellem landene og en tværgående sammenligning af mulighederne på markedssegmenterne både i landene og mellem landene. Det er derfor Danmarks Eksportråds forhåbning, at rapporten kan inspirere og udgøre et værdifuldt bidrag til danske virksomheders beslutningsgrundlag for deres fortsatte aktiviteter i offshoresektoren. Rapporten tager udgangspunkt i en analyse af de generelle muligheder på markederne. I sidste instans vil den enkelte virksomheds muligheder for at trænge ind på et givet marked afhænge af en nærmere analyse baseret på den enkelte virksomheds produkt(er), leveringssikkerhed, konkurrenter, pris, kvalitet, referencer mv. De virksomheder, som ønsker at gå videre, kan fra Danmarks Eksportråds handelsmedarbejdere på ambassader, generalkonsulater og handelskontorer overalt i verden få individuel konsulentbistand til konkrete markedsundersøgelser, etablering af kontakter, oprettelse af salgskontorer mv. Eksportmuligheder for den danske offshore industri 12

13 2. Hvorfor en rapport om offshore? Når offshore er valgt skyldes det, at dansk teknologi og knowhow indenfor sektoren er vokset markant i løbet af de seneste 20 år. Desuden forventes det, at afsætningsmulighederne indenfor sektoren globalt set vil øges i en længere årrække fremover. Der er derfor tale om et vækstområde, hvor det vil være naturligt at investere flere ressourcer. Hertil kommer, at der ikke foreligger en samlet beskrivelse af danske virksomheders muligheder på de enkelte markeder og derfor heller ikke nogen samlet oversigt over mulighederne globalt. 2.1 Dansk styrkeposition 30 år med produktion af olie og naturgas i Danmark har ført til opbygningen af en ekspertise og en know-how indenfor en lang række områder, der også er efterspurgte i udlandet. Danske virksomheder er leveringsdygtige indenfor stort set alle former for udstyr og serviceydelser til alle olie- og gasproduktionens faser. Dansk offshore industri har først og fremmest udviklet sig i overensstemmelse med de krav, der bunder i den indenlandske efterspørgsel efter produkter og serviceydelser til olie og gassektoren og de høje krav, der er formuleret i dansk miljø- og energipolitik. Med tiden har danske offshore produkter og serviceydelser udviklet kvaliteter, der har givet dem et godt omdømme i udlandet og ført til en udenlandsk efterspørgsel. Generelt forbindes danske firmaer på eksportmarkederne med leveringssikkerhed og konkurrencedygtighed. Det grunder i en kombination af kvalitet og innovation. Disse kvaliteter gør sig særligt gældende indenfor visse områder. I forbindelse med selve udvindingen af olie og gas har Danmark udviklet en upstream udstyrsindustri på højt niveau. Udfordringerne i forbindelse med de danske felter har ført til en akkumulering af know-how og erfaring i danske ingeniørfirmaer og i serviceerhvervet. Danmark er herudover kendt for et særligt højt sikkerheds- og miljøniveau i forbindelse med udvindingen og produktionen af olie og gas. På danske felter er der bl.a. fokus på støjbegrænsning, beredskabsplaner i forbindelse med uheld og brandslukningsudstyr. Erfaringer fra den hjemlige industri danner baggrund for, at danske virksomheder har komparative fordele på dette område på det globale marked. Flere danske konsulentfirmaer har specialiseret sig i at levere know-how indenfor nicheområder som overvågning, personeltræning osv. Et eksempel på en større dansk virksomhed, der har specialiseret sig i serviceleverancer til udlandets offshore industri er SEMCO Maritime. I Eksportmuligheder for den danske offshore industri 13

14 1999 stammede under 10% af virksomhedens indtjening fra eksport i 2001 er andelen oppe på 30%. SEMCO SEMCO sælger engineering og viden indenfor offshore. Dermed følger kontrakter på komplette projekter, hvor produkter fra mange danske virksomheder og udenlandske medfølger. Der arbejdes med områder som brandslukningssystemer, drilling instrumentation, elektriske anlæg, kommunikationssystemer og overvågningssystemer samt komplette ombygninger af borerigge. Eksportmarkederne er Mellemøsten bl.a. Forenede Arabiske Emirater, Ægypten, Qatar og Kuwait, samt USA, Korea, Singapore, Kina og Norge. Eksporten foretages som en kombination af direkte salg og agentsalg, alt afhængig af forholdene og mulighederne i de enkelte lande og områder. SEMCO Maritime forventer en stigning i internationale projekter indenfor offshore industrien i de kommende år. Det er opfattelsen, at opgaverne i Mellemøsten måske vil være færre, men mulighederne i Det Fjerne Østen forventes at ville øges fortsat, ligesom Sydamerika stadig er et uopdyrket område for virksomheden. SEMCO Maritime ser det som en udfordring at arbejde med at gøre det internationale marked opmærksom på mulighederne i at have en dansk contractor, hvilket ikke tidligere har været normalt i offshore industrien på verdensplan. 2.2 Internationalt vækstområde Afmatningen i den globale økonomi har i 2001 også slået igennem på oliepriserne og dermed på hele olie- og gasindustrien. Det vurderes dog, at verdens regioner vil opleve tiltagende økonomiske vækstrater fra anden halvdel af 2002, og at vækstniveauet i 2003 igen vil være højt. Der er derfor rimeligt at forvente, at den nuværende forholdsvis lave oliepris i løbet af andet halvår 2002 igen vil rette sig. Det er karakteristisk for offshoreindustrien, at billedet hurtigt kan vende. Danske offshoreleverandører har gode muligheder for at udnytte det kommende opsving i verdensøkonomien. Mulighederne kan optimeres, i det omfang virksomhederne satser på innovation og langsigtede strategier. Ikke mindst vil der formentlig i de kommende år komme yderligere fokus på miljø og sikkerhed i energisektoren. En anden tendens er, at der efterspørges helhedsløsninger frem for enkeltleverancer til industrien. Det er en tendens, som danske virksomheder allerede arbejder med. En af de store udfordringer for offshore olie og gas er, at der i de kommende år vil komme øget fokus på alternative energiformer. Men det betyder ikke, at offshore sektoren bliver irrelevant. For det første vil olie og gas efterspørges i mange år endnu. For det andet kan offshore sektoren forny sig. Et eksempel er offshore vindmølleparker. Danmark er Eksportmuligheder for den danske offshore industri 14

15 yderst konkurrencedygtig indenfor vindmølleindustrien, og den statslige energivirksomhed DONG er i gang med at udnytte dette ved at deltage i oprettelsen af en havvindmøllepark ved Rødsand i Andre virksomheder byder allerede på lignende projekter i udlandet. 2.3 Dansk eksport til den internationale offshoreindustri Dansk eksport af produkter og serviceydelser til energisektoren har været i fremgang i mange år. I 1992 udgjorde den godt DKK 4 mia., men var i 2000 vokset til knap DKK 22 mia. I perioden er eksporten steget med 34%. Den øgedes således hurtigere end den danske eksport generelt, der i samme periode gik frem med 24%. De generelle eksporttal dækker over stærkt varierende tendenser indenfor forskellige varegrupper og på forskellige markeder. Det er især eksporten vedr. vedvarende energi, såsom vindenergi, som er øget, idet den er tredoblet i de seneste to år og udgør nu 60% af den samlede eksport til energisektoren. Der imod har eksporten af produkter indenfor energibesparelse- og kontrol været nærmest uændret i perioden. Eksporten til den traditionelle energiindustri fjernvarme, elektricitet samt olie og naturgas er faldet med 30% fra 1998 til I 1998 eksporterede danske virksomheder produkter (udstyr, teknologi) til olie- og gasindustrien for DKK 2 mia. Konsulent- og serviceeksporten var DKK 159 mio. I 2000 var vareeksporten halveret, og serviceeksporten er faldet til DKK 64,6 mio. Danmarks største eksportmarkeder for produkter til olie- og gasindustrien er USA, Canada, Australien, Mellemøsten, Asien, Japan samt de nordiske lande, Tyskland og Storbritannien. Dansk eksport af produkter til olie- og gasindustrien er faldet på de fleste store markeder. Eksporten er dog gået frem i Nordamerika og på mindre markeder i Syd- og Centralamerika. Størstedelen af serviceeksporten går til Central- og Østeuropa. Imidlertid har eksporten været faldende på stort set alle markeder undtagen det afrikanske. Den danske eksport af produkter til olie- og gasindustrien på det globale marked er domineret af få store virksomheder. Tre eksportører står for mere end 80% af den samlede vare- og serviceeksport. Indenfor serviceeksporten dominerer fire firmaer, som står for 80 % af den samlede danske eksport af serviceydelser til den globale olie- og gasindustri. 2.4 Produkter, ydelser og markeder Offshoresektoren er en meget omfattende og sammensat størrelse som samlet ikke findes statistisk behandlet. I denne rapport afgrænses sektoren til de i tabellen nedenfor nævnte produkter og ydelser: Eksportmuligheder for den danske offshore industri 15

16 Upstream Downstream Knowhow mv. Efterforskning Udvinding Vedligehold af platform Service til felter Transport LNG-systemer Raffinering Vedligehold af forarbejdningsanlæg Salg og marketing Management Træning og uddannelse Teknisk assistance Rapporten beskriver og sammenligner afsætningsmulighederne indenfor delsegmenterne på følgende markeder: Regioner Nord- og Sydamerika Afrika og Mellemøsten Fjernøsten Europa Lande Canada USA Mexico Venezuela Brasilien Saudi Arabien Kuwait Egypten Forenede Arabiske Emirater (FAE) Kina Indonesien Storbritannien Norge Hertil kommer, at for hvert marked beskrives olie- og gassektoren generelt. Endvidere vurderes markedsbarriererne og de praktiske forhold vedrørende at gøre forretning i de pågældende lande. Endelig oplyses en række nyttige adresser og links, som gør det hurtigere og lettere at fortsætte undersøgelserne, såfremt man ønsker at gå videre i bearbejdningen af et eller flere af de beskrevne markeder. Rapporten handler alene om de virksomhedseksterne forhold kategoriseret under barrierer og muligheder som skønnes relevante og fælles for de fleste potentielle eksportører og som under alle omstændigheder vil være en væsentlig del af mange virksomheders beslutningsgrundlag. Eksportmuligheder for den danske offshore industri 16

17 2. Tværgående vurdering af markedsmuligheder og barrierer Afsætningsmulighederne er vurderet på en skala fra 1-5. Denne tværgående vurdering har været mulig, da den er foretaget af Danmarks Eksportsråds udsendte handelsmedarbejdere, som har en fælles baggrund og referenceramme i dansk erhvervsliv. Såfremt den opnåede score på de tre markedsområder vægtes ligeligt med 1/3, kan den samlede score for de enkelte lande sammenlignes direkte. Dette er gjort i figuren nedenfor: Figur 1. Samlet vurdering af markedsmuligheder vedr. leverancer til den internationale offshoresektor 80% 70% 60% 50% 40% Knowhow m.v. Downstream Upst ream 30% 20% 10% 0% USA CAN MEX VEN BRAS KINA INDO EGYPT KUW SAUDI FAE UK NOR Kilde: Danmarks Eksportråd Det fremgår, at landene samler sig i to grupper: Størst vurderes mulighederne for at være på seks fjernmarkeder Canada, Brasilien, Kina, Indonesien, Saudi Arabien og de Forenede Arabiske Emirater, som alle scorer mellem 60 og 75% af det mulige. I denne gruppe skal USA formentlig også placeres, som under visse forudsætninger kan opnå en score på 70 % bl.a. henset til det centrale administrations- og indkøbsknudepunkt for den internationale olie- gassektor i Houston. I den modsatte ende ligger det britiske marked, som kun har opnået en score på 30%. De øvrige lande USA, Mexico, Venezuela, Egypten, Kuwait og Norge placerer sig mellem 40 og 50% af det mulige. Eksportmuligheder for den danske offshore industri 17

18 I de følgende afsnit skal hovedelementerne i vurderingen indenfor de tre markedsegmenter gennemgås. 1. Upstream Upstream-området omfatter processen fra olie- og gasefterforskningen, over udvindingen, til vedligeholdelse af og forskellige typer service til udvindingsplatformen, jf. oversigten nedenfor. Markedssegment Efterforskning Udvikling Vedligeholdelse Service Upstream Udstyr til prøveboring, søgning efter olie og gas og til analyser af olie og gas. Seismiske og geologiske undersøgelser. Kabler, instrumentering, rørledninger, pumper, ventiler, reguleringsmekanismer, katalysatorer, svejsning, boreudstyr og værktøj, elektronisk og elektrisk udstyr, konstruktion, hydraulisk udstyr og service, overvågnings- og klassifikationsservice, kompressorer, mandskabsudbud, rør, slanger, kapper, kemiske produkter, turbiner, generatorer. Sikkerhedsudstyr fx installationer, der sikrer mod gaseller olieudslip, brandsikring, livredningsudstyr, miljøkontroludstyr osv. Vedligeholdelse af udstyr fx tankrensning, rensning af forurenet jord, reparationer, maling. Møbler, catering, telekommunikationsudstyr, udstyr til sundhedssektoren, huse, radio og tv, beklædning, kontorudstyr, computere og software. Markedsmulighederne vurderes på upstream-området at være størst i Kina, som har opnået 85% af den mulige score, efterfulgt af Forenede Arabiske Emirater med 75% og Brasilien med 70%, jf. figuren nedenfor: Eksportmuligheder for den danske offshore industri 18

19 Figur 2. Markedsmuligheder indenfor upstream 90% 80% 70% 60% 50% 40% Service Vedligeholdelse: Udstyr til udvinding Efterforskning 30% 20% 10% 0% USA CAN MEX VEN BRAS KINA INDO EGYPT KUW SAUDI FAE UK NOR Kilde: Danmarks Eksportråd For Kinas vedkommende vurderes mulighederne at være gode inden for alle delsegmenter efterforskning, udvikling, vedligeholdelse og især service. Dette skyldes i høj grad forventningerne til en kraftig vækst i offshoresektoren i de kommende år og en åbning af forretningsmulighederne bl.a. som følge af WTO-medlemsskabet. Allerede nu udgør området et interessant marked og det er vigtigt at etablere nøglekontakter på et tidligt tidspunkt med henblik på at drage fordel af den kommende vækst. Der peges i særlig grad på mulighederne for at levere sofistikeret og højteknologisk udstyr, rådgivende ingeniørservice i forbindelse med dimensionering af platforme og udbygning af eksisterende konstruktioner, samt fremstilling af stålkonstruktioner, rørledninger o.l. I de Forenede Arabiske Emirater (FAE) er det især på områderne udvinding, vedligeholdelse og service, at der vurderes at være gode muligheder for danske virksomheder. Den nuværende danske aktivitet er begrænset, men det vurderes at der er gode muligheder indenfor udvindingssegmentet til leverancer af bl.a. kemikalier, borevæsker, boreudstyr, brandbekæmpelsesudstyr og rørsystemer samt miljøsikring og -beredskab. På vedligeholdelsessegmentet skønnes der også at være gode muligheder, bl.a. som følge af, at en række af anlæggene i FAE stammer fra 1970 erne og begyndelsen af 1980 erne og derfor trænger stærkt til vedligeholdelse. Endelig fortager FAE en betydelig import af udstyr og know-how til driften, hvor danske virksomheder også burde være i stand til at konkurrere. I Brasilien vurderes mulighederne at være gode for afsætning af diverse udstyr og serviceydelser til delsegmenterne udvinding, vedligehold og service. Der peges på el-generatorer, vind/diesel til drift af platformen, fleksible rør til dybvandsboring, preisolerede rør til transport af råolie, boilers til opvarmning af råolie, varmevekslere samt isolationsmateriale i forbindelse med udvindingssegementet. Til vedligeholdelsessegmentet peges på brandslukningsudstyr inkl. indikatorer, udstyr til bekæmpelse af Eksportmuligheder for den danske offshore industri 19

20 ukontrolleret olieudslip, traktorer til fremførsel af reparationsudstyr i rørledninger og gnistfrit værktøj. I forbindelse med service til felterne vurderes danske virksomheder at have gode muligheder. Der peges her på bl.a. ferskvandsproduktion og generel rådgivning. For så vidt angår USA skal især fremhæves Houston, Texas, som er det ubestridte centrum for verdens offshoremarked og for leverancer til amerikanske virksomheder. I 2001 var 45 af Amerikas 200 største børsnoterede firmaer inden for olieefterforskning og produktion placeret i Houston. Hertil kommer, at indkøb til mange af de verdensomspændende offshoreprojekter, som de amerikanske firmaer er involveret i, foregår fra deres hovedkontor i byen, ligesom udenlandske petroselskaber fra Latinamerika, Mellemøsten og Asien ofte har placeret indkøbsfunktioner i byen. Også på en række af de øvrige markeder vurderes der at være gode muligheder for danske leverancer af udstyr og service både generelt og i nicher, hvor danske virksomheder har gode kompetencer. 2. Downstream Downstream-området omfatter processen fra det tidspunkt hvor olien eller gassen forlader udvindingsplatformen, dvs. transporten bort fra platformen enten i form af søtransport eller rørledning, raffinering, vedligeholdelse af raffineringsanlæg samt marketing og salg af produkter, jf. oversigten nedenfor. Markedssegment Transport LNG Raffinering Vedligeholdelse Salg og marketing Downstream Søtransport, landtransport, rørledninger Udstyr til Liquid Natural Gas-systemer Udstyr til olie- og gasbearbejdning, raffinaderier Fornyelse, reparation, udstyr til raffinaderier. Service og ydelser til salg og marketing Af de undersøgte markeder vurderes markedsmulighederne på downstream-området at være størst i Saudi Arabien, som har opnået en score på 72% af det mulige, tæt fulgt af Canada, Venezuela, Brasilien, Indonesien og Kuwait, som alle har opnået en score på eller over 60% af det mulige. Som under downstream kan USA også under visse forudsætninger score højt, op til 72 %, på dette segment, henset til Houstons centrale rolle. Eksportmuligheder for den danske offshore industri 20

Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshorebrancen. Håndbog

Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshorebrancen. Håndbog HVORDAN? Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshorebrancen OFFSHORE - HVORDAN? OFFSHORE - HVORDAN? OFFSHORE - HVORDA Håndbog 2 Offshore - hvordan? Håndbog Offshore - hvordan?

Læs mere

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE Omslagsfotos: Jørgen Schytte ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING

Læs mere

Ny handelspolitisk strategi

Ny handelspolitisk strategi Ny handelspolitisk strategi Maj 2013 Ny handelspolitisk strategi 3 Forord Det handelspolitiske billede har ændret sig grundlæggende siden lanceringen af den seneste handelspolitiske strategi i 2007. Især

Læs mere

POTENTIALER OG BARRIERER I ARKTIS FOR RIGSFÆLLESSKABETS MARITIME ERHVERV

POTENTIALER OG BARRIERER I ARKTIS FOR RIGSFÆLLESSKABETS MARITIME ERHVERV POTENTIALER OG BARRIERER I ARKTIS FOR RIGSFÆLLESSKABETS MARITIME ERHVERV Søfartsstyrelsen December 2014 Forord... 3 1 2 3 Sammenfatning... 4 Metode og afgrænsning... 9 Generelle udviklingstendenser i Arktis...

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Udenrigsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for Videnskab, Innovation og Videregående Uddannelser Januar 2012 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

OFFSHORE OLIE OG GAS. STORE GEVINSTER OFFSHORE Der skabes mange nye job i offshoresektoren, og også i fremtiden vil industrien være vigtig for Danmark

OFFSHORE OLIE OG GAS. STORE GEVINSTER OFFSHORE Der skabes mange nye job i offshoresektoren, og også i fremtiden vil industrien være vigtig for Danmark OFFSHORE OLIE OG GAS ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Her udvider offshoresektoren Både i Danmark og udlandet investeres i udbygning af olieproduktionen Side 6 < Vend avisen for at læse om offshore

Læs mere

eksportfokus KINA HURTIGT UD AF KRISEN DANSK FREMSTØD I VIETNAM Side 22-23

eksportfokus KINA HURTIGT UD AF KRISEN DANSK FREMSTØD I VIETNAM Side 22-23 eksportfokus KINA HURTIGT UD AF KRISEN Mens der på den korte bane er udsigt til lav vækst i Europa, USA og Japan, ser især Kina og Indien ud til at komme igennem finanskrisen med væksten i behold. Side

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark

Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark December 2012 Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark December 2012 Sammenfatning Danmark er blandt verdens førende maritime nationer. Danske rederier

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT holding NKT cables NilFiSK-AdvANce PhOTONicS GROuP NKT FlexibleS

NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT holding NKT cables NilFiSK-AdvANce PhOTONicS GROuP NKT FlexibleS NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT Holding NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles NKT Holding A/S Årsrapport 2010 Indhold 2 / 118 Læsevejledning til årsrapport 2010 Strukturen i årsrapporten for

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark Mod alle odds En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark B A T - k a r t e l l e t Marts 2008 Indholdsfortegelse INDLEDNING OG RESUMÉ...4 ANALYSENS KONKLUSIONER...4

Læs mere

Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark

Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse af demokrati

Læs mere

Danmark - Indien. februar 2008. Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K. Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33

Danmark - Indien. februar 2008. Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K. Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Danmark - Indien Partnerskab til fælles gavn februar 2008 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-Mail: Internet: um@um.dk www.um.dk Forsidefotos:

Læs mere

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Udarbejdet af Anders Hedetoft og Karin Topsø Larsen Marts 2011 For Kompetenceforum Bornholm Indhold 1. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 2. Arbejdskraftbalance

Læs mere

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark. En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark. En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter Det fremtidige værftsarbejde i Danmark En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund for undersøgelsen dansk værftsindustri i forandring 3

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Vækstmarkedsstrategi. Kina

Vækstmarkedsstrategi. Kina Vækstmarkedsstrategi Kina Maj 2012 2 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Kina...3 2. Muligheder og udfordringer i Kina...7 2.1 Sektorerne: Markedsanalyse, danske styrkepositioner samt

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Vækst via Eksport: Danmark Tyskland

Vækst via Eksport: Danmark Tyskland um.dk evm.dk kebmin.dk fivu.dk fvm.dk sum.dk Vækst via Eksport: Danmark Tyskland 25 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, turisme, investeringer og innovation Marts 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

Afledt effekt i Esbjerg Kommune og Ribe Amt af offshoreaktiviteterne på Nordsøen

Afledt effekt i Esbjerg Kommune og Ribe Amt af offshoreaktiviteterne på Nordsøen Morten Hahn-Pedersen & Marit Jensen Afledt effekt i Esbjerg Kommune og Ribe Amt af offshoreaktiviteterne på Nordsøen Fiskeri- og Søfartsmuseet/Center for Maritim og Regional Historie Esbjerg - januar 22

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere