Eksportmuligheder for den danske offshore industri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksportmuligheder for den danske offshore industri"

Transkript

1 Eksportmuligheder for den danske offshore industri En brancherapport fra Danmarks Eksportråd Januar 2002 Danmarks Eksportråd Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon / Danmarks Eksportråd ISBN Pris: DKK 3.000,-

2 Indhold Executive summary Indledning Rapportens formål Hvorfor en rapport om offshore? Tværgående vurdering af markedsmuligheder og barrierer Upstream Downstream Rådgivning Miljø Markedsbarrierer Danske repræsentationers bistand...27 Appendiks USA...30 Resume Generel beskrivelse af markedet Danske virksomheders afsætningsmuligheder Praktiske forhold Nyttige adresser på olie- og gasmarkedet Canada...42 Resume Generel beskrivelse af markedet Danske virksomheders afsætningsmuligheder Praktiske forhold Nyttige adresser på olie- og gasmarkedet Mexico...62 Resume Generel beskrivelse af markedet Danske virksomheders afsætningsmuligheder Praktiske forhold Nyttige adresser på olie- og gasmarkedet Venezuela...72 Resume Generel beskrivelse af markedet Danske virksomheders afsætningsmuligheder Praktiske forhold Nyttige adresser på olie- og gasmarkedet...81 Eksportmuligheder for den danske offshore industri 2

3 7. Brasilien...83 Resume Generel beskrivelse af markedet Danske virksomheders afsætningsmuligheder Praktiske forhold Nyttige adresser på olie- og gasmarkedet Kina...93 Resume Generel beskrivelse af markedet Danske virksomheders afsætningsmuligheder Praktiske forhold Nyttige adresser på olie- og gasmarkedet Indonesien Resume Generel beskrivelse af markedet Danske virksomheders afsætningsmuligheder Praktiske forhold Nyttige adresser på olie- og gasmarkedet Egypten Resume Generel beskrivelse af markedet Danske virksomheders afsætningsmuligheder Praktiske forhold Nyttige adresser på olie- og gasmarkedet Kuwait Resume Generel beskrivelse af markedet Danske virksomheders afsætningsmuligheder Praktiske forhold Nyttige adresser på olie- og gasmarkedet Saudi Arabien Resume Generel beskrivelse af markedet Danske virksomheders afsætningsmuligheder Praktiske forhold Nyttige adresser på olie- og gasmarkedet Forenede Arabiske Emirater Resume Generel beskrivelse af markedet Danske virksomheders afsætningsmuligheder Praktiske forhold Nyttige adresser på olie- og gasmarkedet Eksportmuligheder for den danske offshore industri 3

4 14. Storbritannien Resume Generel beskrivelse af markedet Danske virksomheders afsætningsmuligheder Praktiske forhold Nyttige adresser på olie- og gasmarkedet Norge Resume Generel beskrivelse af markedet Danske virksomheders afsætningsmuligheder Praktiske forhold Nyttige adresser på olie- og gasmarkedet Danmarks Eksportråds repræsentationer på de udvalgte markeder. 190 Eksportmuligheder for den danske offshore industri 4

5 Executive summary Denne rapport vurderer danske virksomheders muligheder for leverancer til offshoreindustrien generelt på en række udvalgte markeder. Den er udarbejdet af Danmarks Eksportråd til danske virksomheder, der ønsker at udvide deres eksport inden for denne sektor. Baggrunden for rapportens udarbejdelse er, at dansk teknologi og knowhow inden for offshoresektoren er vokset markant i løbet af de seneste 20 år i takt med udvindingen af olie og gas i Danmark. Forventningen om, at afsætningsmulighederne inden for sektoren globalt set vil vokse i en længere årrække fremover, gør det særligt interessant at se nærmere på danske virksomheders afsætningsmuligheder på det globale marked. I rapporten analyseres afsætningsmulighederne for danske virksomheder på følgende markeder: Regioner Nord- og Sydamerika Afrika og Mellemøsten Fjernøsten Europa Lande Canada USA Mexico Venezuela Brasilien Saudi Arabien Kuwait Egypten Forenede Arabiske Emirater (FAE) Kina Indonesien Storbritannien Norge Hvert markedsafsnit i rapporten omfatter: En generel beskrivelse af markedet Danske virksomheders afsætningsmuligheder inden for nærmere definerede markedssegmenter Praktiske forhold, herunder markedsbarrierer, lovgivning mv. Nyttige referencer på olie- og gasmarkedet, herunder brancheorganisationer, nyttige links mv. Udover en gennemgang af hvert enkelt marked foretages en tværgående sammenligning af afsætningsmulighederne markederne imellem. Eksportmuligheder for den danske offshore industri 5

6 Overordnet konkluderer rapporten, at mulighederne for danske leverancer er størst på seksfjernmarkeder Canada, Brasilien, Kina, Indonesien, Saudi Arabien og de Forenede Arabiske Emirater. Gode, men dog mindre, vurderes mulighederne at være på markederne i USA, Mexico, Venezuela, Egypten, Kuwait og Norge. USA indtager en særstilling som følge af Houstons rolle som det ubestridte centrum for verdens offshoreindustri, hvor mange petroselskaber fra Latinamerika, Mellemøsten og Asien har placeret vigtige indkøbsfunktioner. Afsætningsmulighederne på det det britiske marked skønnes begrænsede. For hvert marked vurderes mulighederne for danske virksomheders afsætning inden for følgende områder: Upstream Downstream Knowhow mv. Efterforskning Udvinding Vedligehold af platform Service til felter Transport LNG-systemer Raffinering Vedligehold af forarbejdningsanlæg Salg og marketing Management Træning og uddannelse Teknisk assistance Hertil kommer en vurdering af leverancer til miljøsikring i offshoresektoren. Et område, hvor danske virksomheder har en styrkeposition som følge af de høje krav til sikkerhed og miljø, som er forbundet med udvindingen i Danmark. Det er klart, at rapporten tager udgangspunkt i en analyse af de generelle muligheder på markederne. I sidste instans vil den enkelte virksomheds muligheder for at trænge ind på et givet marked afhænge af en nærmere analyse baseret på den enkelte virksomheds produkt(er), konkurrenter, pris, kvalitet, referencer mv. Upstream På upstream-området vurderer rapporten helt overordnet, at markedsmulighederne er størst i Kina, efterfulgt af Forenede Arabiske Emirater og Brasilien. Også en række af de øvrige markeder vurderes at indeholde gode muligheder for danske leverancer af udstyr og service både generelt og i nicher, hvor danske virksomheder har særligt gode kompetencer. For Kinas vedkommende vurderes mulighederne at være gode inden for alle delsegmenter efterforskning, udvikling, vedligeholdelse og især service. Dette skyldes i høj grad forventningerne til en kraftig vækst i offshoresektoren i de kommende år og en åbning af forretningsmulighederne bl.a. som følge af WTO-medlemsskabet. Der peges i særlig grad på mulighederne for at levere sofistikeret og højteknologisk udstyr, rådgivende ingeniør-ydelser i forbindelse med dimensionering af platforme og Eksportmuligheder for den danske offshore industri 6

7 udbygning af eksisterende konstruktioner, samt fremstilling af stålkonstruktioner, rørledninger o.l. I de Forenede Arabiske Emirater (FAE) er det især på områderne udvinding, vedligeholdelse og service, at der vurderes at være gode muligheder for danske virksomheder. Den nuværende danske aktivitet er begrænset, men der vurderes at være gode muligheder indenfor udvindingssegmentet bl.a. leverancer af kemikalier, borevæsker, boreudstyr, brandbekæmpelsesudstyr og rørsystemer samt miljøsikring og -beredskab. Inden for vedligeholdelsessegmentet skønnes der også at være gode muligheder, bl.a. som følge af at en række af anlæggene trænger stærkt til renovering. Endelig foretager FAE en betydelig import af udstyr og knowhow til driften, hvor danske virksomheder også skønnes at være i stand til at konkurrere. I Brasilien vurderes mulighederne at være gode for afsætning af diverse udstyr og serviceydelser til delsegmenterne udvinding, vedligehold og service. Der peges på el-generatorer, vind/diesel til drift af platformen, fleksible rør til dybvandsboring, preisolerede rør til transport af råolie, boilers til opvarmning af råolie, varmevekslere samt isolationsmateriale i forbindelse med udvindingssegmentet. Til vedligeholdelsessegmentet peges på brandslukningsudstyr inkl. indikatorer, udstyr til bekæmpelse af ukontrolleret olieudslip, traktorer til fremførsel af reparationsudstyr i rørledninger og gnistfrit værktøj. I forbindelse med service til felterne vurderes danske virksomheder at have gode muligheder. Der peges her på bl.a. ferskvandsproduktion og generel rådgivning. Downstream På downstream-området vurderes markedsmulighederne at være størst i Saudi Arabien, tæt fulgt af Canada, Venezuela, Brasilien og Indonesien. I Saudi Arabien er der stærkt fokus på downstream-industrier. Maling, korrosionsbeskyttelse, katalysatorer, pumper og ventiler fra danske virksomheder har fået et godt fodfæste. Måleudstyr, elektronik og ingeniørydelser er andre danske produkter, som har fundet et marked i Saudi Arabien. Der er gode udvidelsesmuligheder også inden for miljøkontrol, miljøudstyr, kommunikationsudstyr, elektrisk udstyr, rådgivende virksomhed samt ledelse og træning. Den canadiske offshoreindustri er endnu forholdsvis ung. Derfor har indsatsen hidtil især været fokuseret på upstream-aktiviteterne. Dette indebærer til gengæld, at vækstmulighederne indenfor downstream vurderes at være betydelige med gode muligheder for afsætning af danske produkter. Der peges især på muligheder indenfor LNG-segmentet, hvor der planlægges store investeringer i de kommende år. I Venezuela ses der at være gode muligheder vedrørende leverancer til især transport, LNG-systemer, og raffinering. På transportsiden skyldes Eksportmuligheder for den danske offshore industri 7

8 det kommende store investeringer i forbindelse med udlicitering af en udvidelse af gastransmissionssystemet. Endvidere er der fremskredne planer om etablering af nye offshore LNG-udvindings- og behandlingsanlæg samt om eksport af gas i de kommende år. Investeringerne skønnes at blive betydelige. Generelt nævnes muligheder for leverancer af en meget bred vifte af produkter, bl.a. rørfittings (jern stål, aluminium) forbrændingsmotorer (også diesel), gasturbiner, væskepumper, dykpumper, varmeudvekslere, kraner, elektrostatiske separatorer, industriovne, hydrauliske boreplatforme, offshore sump og helikopterplatforme, geofysiske og seismiske instrumenter, kontrolmåleudstyr, gennemstrømningsudstyr samt termostater. I Brasilien skønnes mulighederne især at være indenfor transportområdet, primært vedrørende rørsystemer og skibstransport. Endvidere peges på gode muligheder inden for vedligeholdelse, primært til afdækning af slid og brud på produktionsanlæggene. På det indonesiske marked, som domineres af amerikanske produkter, vinder europæiske produkter frem i takt med, at europæisk baserede olieog gasselskaber udvider deres aktiviteter i Indonesien. På dette marked skønnes mulighederne især at være på transportområdet og på udstyr til raffineringsområdet. Rådgivning Markedsmulighederne på rådgivningsområdet vurderes at være størst i de Forenede Arabiske Emirater efterfulgt af Saudi Arabien og Kina. Herefter følger lande som Canada og Indonesien, hvor der også skønnes gode muligheder indenfor udvalgte segmenter. I FAE er den indenlandske teknologi og know-how til videreudvikling af olie- og gassektoren begrænset. Der er derfor et stort behov for import af udstyr og en lang række, produkter og serviceydelser/rådgivning. Flere store projekter er på tegnebrættet i form af både udvidelser og renovering af eksisterende faciliteter samt oprettelse af nye faciliteter. Bl.a. budgetterer Abu Dhabi med investeringer i størrelsesordenen USD 200 mio. til et stort gasprojekt i Khuff. Saudi Arabien har et meget stort og stigende behov for management, træning og teknisk assistance. Danmark har ry for gode erhvervsuddannelser på alle niveauer og skønnes med en langsigtet indsats at have gode muligheder for at gøre sig gældende. I Kina er der mangel på ledere fra mellemniveau og op med en tilstrækkelig uddannelse inden for management. China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) er meget aktive på dette område og sender ofte medarbejdere til udlandet for at dygtiggøre sig og afholder seminarer i Kina. En CNOOC-medarbejder betegner Norge som Kinas lærerme- Eksportmuligheder for den danske offshore industri 8

9 ster, blandt andet pga. den norske managementstil. Det kan også blive et interessant marked for danske virksomheder. Også i Canada vurderes der at være gode muligheder. Danske virksomheder som Maersk Contractors er allerede tilstede og kan med fordel bruges som døråbner for de rådgivningsvirksomheder, der i forvejen har Maersk Contractors på kundelisten. På rådgivningssiden er det primært ingeniørrådgivning i forbindelse med udforskning på upstream-området, der efterspørges. I Indonesien vurderes mulighederne især at vedrøre knowhow indenfor miljøkontrol og forureningsbekæmpelse. PERTAMINAs olieraffinaderi i Tuban, Østjava, vil give beskæftigelse til arbejdere, når raffinaderiet er færdigt i Der vil være behov for træningsprogrammer for arbejderne. Miljø Efterspørgslen på leverancer i form af produkter og serviceydelser til miljø-sikring i offshoresektoren er betydelig mange steder i verden. Rapporten gennemgår mulighederne på de enkelte markeder i detaljer. Til eksempel kan nævnes, at de omkring 30 udenlandske og 40 lokale aktører i den venezuelanske oliesektor bl.a. efterspørger miljøstudier, rensning af olie- og gastanke og rensning af forurenet jord. I Brasilien er knap USD 1,5 mia. ud af de USD 24,4 mia. som Petrobras skal investere inden 2005, øremærket til forbedring af sikkerheden, miljø og sundhed på arbejdspladsen. Investeringerne skal bl.a. ses i lyset af en forventning om en højere klassifikation i internationale kreditinstitutter med henblik på at gøre investeringer i sektoren mere attraktive. I Kina er forureningen som følge af det store forbrug af kul efterhånden et stort problem. Dette er blandt årsagerne til ønsket om omlægning af forbruget til olie og gas parallelt med forbedringen af de eksisterende kulfyrede værker. Efterhånden som de økonomiske muligheder tilvejebringes kan det ventes, at der på det kinesiske marked vil opstå mere direkte ønsker om forbedring af miljøet. I Saudi Arabien efterspørger Saudi Aramco til stadighed kvalitetsprodukter og serviceydelser inden for bl.a. miljøkontroludstyr. Måleudstyr, elektronik og ingeniørydelser er andre danske produkter, som har fundet et marked i Saudi Arabien. Der er gode udvidelsesmuligheder også for miljøkontrol, miljøudstyr, kommunikationsudstyr, elektrisk udstyr, rådgivende virksomhed, ledelse og træning. I FAE har Federal Environmental Agency i 2001 udstedt nye regler, som strammer kravene til miljøhensyn. Bl.a. skal der opføres raffinerings- og LNG-anlæg samt et offshore gasbearbejdningsanlæg i emiratet Umm Al Eksportmuligheder for den danske offshore industri 9

10 Quwain, som bl.a. inkluderer konstruktion af et stort bearbejdnings- og svovludrensningsanlæg. I Norge er der stærkt fokus på ny teknologi, der kan reducere miljøbelastningen. Myndigheder, forskning, fiskeriinteresser og industri samarbejder inden for MILJØSOK-programmet om videreudvikling af miljørigtig og omkostningseffektiv olie- og gasvirksomhed. Bl.a. arbejdes der på at erstatte miljøfarlige kemikalier med mere miljøvenlige produkter. Således skal kemikalier som har bioakkumulerende eller hormonforstyrrende egenskaber fases ud. Decommissioning af aldrende og udtjente udvindings- og boligplatforme, som skal fjernes, ophugges eller genanvendes forventes at indeholde store muligheder på både det britiske og norske marked. I Norge kommer der betydelige opgaver inden for decommissioning nu og mindst 30 år frem i forbindelse med de eksisterende installationer på norsk sokkel. Markedspotentialet for denne sektor/branche skønnes at ligge på i alt ca. NOK 200 mia. Markedsbarrierer På alle markeder, som indgår i rapporten er der tale om en intens international konkurrence. Endvidere er offshore-sektoren karakteriseret af betydelig regulering og lovgivning samt ofte af statsvirksomheder, som oppebærer monopol på en større eller mindre del af udvindings-, transport og forarbejdningsprocesserne. Endelig er en række af markederne svært tilgængelige som følge af stor geografisk afstand til Danmark og store kulturelle forskelle, herunder i forretningskultur. Der gives ikke enkle eller generelle svar på, hvorledes disse barrierer bedst overvindes. Lokalt kendskab og lokale kontakter er nødvendige. For hvert af de analyserede markeder i rapporten er der en detaljeret gennemgang af de geografiske, kulturelle og lovgivningsmæssige barrierer, som danske virksomheder skal være opmærksomme på i forbindelse med bearbejdning af markedet. Videre markedsbearbejdning Rapporten indeholder en række nyttige kontaktoplysninger inden for olie- og gassektoren på det enkelte marked, som danske virksomheder kan benytte i den videre markedsbearbejdning. Virksomhederne kan endvidere benytte sig af Danmarks Eksportråds udsendte repræsentationer med henblik på konkrete markedsundersøgelser- og analyser, agent- og distributørsøgning, konkurrentanalyser, besøgsprogrammer, etablering af konkrete forretningskontakter, undersø- Eksportmuligheder for den danske offshore industri 10

11 gelse af lokale lovgivningsmæssige områder mv. Adresser og kontaktinformation findes under de konkrete markedsafsnit i rapporten. Eksportmuligheder for den danske offshore industri 11

12 1. Indledning 1. Rapportens formål Denne rapport omhandler danske virksomheders muligheder for leverancer til offshoreindustrien på en række udvalgte udenlandske markeder. Den er udarbejdet af Danmarks Eksportråd til danske virksomheder, der ønsker at udvide deres eksport inden for denne sektor. Rapporten adskiller sig fra andre tilgængelige kilder på tre væsentlige punkter: For det første er fokus på danske virksomheders markedsmuligheder. Dette indebærer, at de eksisterende og forventede markedsmuligheder vurderes i forhold til danske virksomheders kompetencer og styrkepositioner. For det andet er vægten lagt på en egentlig vurdering af markedsmulighederne frem for en simpel statistisk gennemgang. Dette har været muligt på grund af Danmarks Eksportråds udsendte handelsspecialister, der kombinerer lokalt kendskab til de relevante markeder med viden om styrkepositionerne i dansk erhvervsliv. Og for det tredje indeholder rapporten en tværgående sammenligning af mulighederne mellem landene og en tværgående sammenligning af mulighederne på markedssegmenterne både i landene og mellem landene. Det er derfor Danmarks Eksportråds forhåbning, at rapporten kan inspirere og udgøre et værdifuldt bidrag til danske virksomheders beslutningsgrundlag for deres fortsatte aktiviteter i offshoresektoren. Rapporten tager udgangspunkt i en analyse af de generelle muligheder på markederne. I sidste instans vil den enkelte virksomheds muligheder for at trænge ind på et givet marked afhænge af en nærmere analyse baseret på den enkelte virksomheds produkt(er), leveringssikkerhed, konkurrenter, pris, kvalitet, referencer mv. De virksomheder, som ønsker at gå videre, kan fra Danmarks Eksportråds handelsmedarbejdere på ambassader, generalkonsulater og handelskontorer overalt i verden få individuel konsulentbistand til konkrete markedsundersøgelser, etablering af kontakter, oprettelse af salgskontorer mv. Eksportmuligheder for den danske offshore industri 12

13 2. Hvorfor en rapport om offshore? Når offshore er valgt skyldes det, at dansk teknologi og knowhow indenfor sektoren er vokset markant i løbet af de seneste 20 år. Desuden forventes det, at afsætningsmulighederne indenfor sektoren globalt set vil øges i en længere årrække fremover. Der er derfor tale om et vækstområde, hvor det vil være naturligt at investere flere ressourcer. Hertil kommer, at der ikke foreligger en samlet beskrivelse af danske virksomheders muligheder på de enkelte markeder og derfor heller ikke nogen samlet oversigt over mulighederne globalt. 2.1 Dansk styrkeposition 30 år med produktion af olie og naturgas i Danmark har ført til opbygningen af en ekspertise og en know-how indenfor en lang række områder, der også er efterspurgte i udlandet. Danske virksomheder er leveringsdygtige indenfor stort set alle former for udstyr og serviceydelser til alle olie- og gasproduktionens faser. Dansk offshore industri har først og fremmest udviklet sig i overensstemmelse med de krav, der bunder i den indenlandske efterspørgsel efter produkter og serviceydelser til olie og gassektoren og de høje krav, der er formuleret i dansk miljø- og energipolitik. Med tiden har danske offshore produkter og serviceydelser udviklet kvaliteter, der har givet dem et godt omdømme i udlandet og ført til en udenlandsk efterspørgsel. Generelt forbindes danske firmaer på eksportmarkederne med leveringssikkerhed og konkurrencedygtighed. Det grunder i en kombination af kvalitet og innovation. Disse kvaliteter gør sig særligt gældende indenfor visse områder. I forbindelse med selve udvindingen af olie og gas har Danmark udviklet en upstream udstyrsindustri på højt niveau. Udfordringerne i forbindelse med de danske felter har ført til en akkumulering af know-how og erfaring i danske ingeniørfirmaer og i serviceerhvervet. Danmark er herudover kendt for et særligt højt sikkerheds- og miljøniveau i forbindelse med udvindingen og produktionen af olie og gas. På danske felter er der bl.a. fokus på støjbegrænsning, beredskabsplaner i forbindelse med uheld og brandslukningsudstyr. Erfaringer fra den hjemlige industri danner baggrund for, at danske virksomheder har komparative fordele på dette område på det globale marked. Flere danske konsulentfirmaer har specialiseret sig i at levere know-how indenfor nicheområder som overvågning, personeltræning osv. Et eksempel på en større dansk virksomhed, der har specialiseret sig i serviceleverancer til udlandets offshore industri er SEMCO Maritime. I Eksportmuligheder for den danske offshore industri 13

14 1999 stammede under 10% af virksomhedens indtjening fra eksport i 2001 er andelen oppe på 30%. SEMCO SEMCO sælger engineering og viden indenfor offshore. Dermed følger kontrakter på komplette projekter, hvor produkter fra mange danske virksomheder og udenlandske medfølger. Der arbejdes med områder som brandslukningssystemer, drilling instrumentation, elektriske anlæg, kommunikationssystemer og overvågningssystemer samt komplette ombygninger af borerigge. Eksportmarkederne er Mellemøsten bl.a. Forenede Arabiske Emirater, Ægypten, Qatar og Kuwait, samt USA, Korea, Singapore, Kina og Norge. Eksporten foretages som en kombination af direkte salg og agentsalg, alt afhængig af forholdene og mulighederne i de enkelte lande og områder. SEMCO Maritime forventer en stigning i internationale projekter indenfor offshore industrien i de kommende år. Det er opfattelsen, at opgaverne i Mellemøsten måske vil være færre, men mulighederne i Det Fjerne Østen forventes at ville øges fortsat, ligesom Sydamerika stadig er et uopdyrket område for virksomheden. SEMCO Maritime ser det som en udfordring at arbejde med at gøre det internationale marked opmærksom på mulighederne i at have en dansk contractor, hvilket ikke tidligere har været normalt i offshore industrien på verdensplan. 2.2 Internationalt vækstområde Afmatningen i den globale økonomi har i 2001 også slået igennem på oliepriserne og dermed på hele olie- og gasindustrien. Det vurderes dog, at verdens regioner vil opleve tiltagende økonomiske vækstrater fra anden halvdel af 2002, og at vækstniveauet i 2003 igen vil være højt. Der er derfor rimeligt at forvente, at den nuværende forholdsvis lave oliepris i løbet af andet halvår 2002 igen vil rette sig. Det er karakteristisk for offshoreindustrien, at billedet hurtigt kan vende. Danske offshoreleverandører har gode muligheder for at udnytte det kommende opsving i verdensøkonomien. Mulighederne kan optimeres, i det omfang virksomhederne satser på innovation og langsigtede strategier. Ikke mindst vil der formentlig i de kommende år komme yderligere fokus på miljø og sikkerhed i energisektoren. En anden tendens er, at der efterspørges helhedsløsninger frem for enkeltleverancer til industrien. Det er en tendens, som danske virksomheder allerede arbejder med. En af de store udfordringer for offshore olie og gas er, at der i de kommende år vil komme øget fokus på alternative energiformer. Men det betyder ikke, at offshore sektoren bliver irrelevant. For det første vil olie og gas efterspørges i mange år endnu. For det andet kan offshore sektoren forny sig. Et eksempel er offshore vindmølleparker. Danmark er Eksportmuligheder for den danske offshore industri 14

15 yderst konkurrencedygtig indenfor vindmølleindustrien, og den statslige energivirksomhed DONG er i gang med at udnytte dette ved at deltage i oprettelsen af en havvindmøllepark ved Rødsand i Andre virksomheder byder allerede på lignende projekter i udlandet. 2.3 Dansk eksport til den internationale offshoreindustri Dansk eksport af produkter og serviceydelser til energisektoren har været i fremgang i mange år. I 1992 udgjorde den godt DKK 4 mia., men var i 2000 vokset til knap DKK 22 mia. I perioden er eksporten steget med 34%. Den øgedes således hurtigere end den danske eksport generelt, der i samme periode gik frem med 24%. De generelle eksporttal dækker over stærkt varierende tendenser indenfor forskellige varegrupper og på forskellige markeder. Det er især eksporten vedr. vedvarende energi, såsom vindenergi, som er øget, idet den er tredoblet i de seneste to år og udgør nu 60% af den samlede eksport til energisektoren. Der imod har eksporten af produkter indenfor energibesparelse- og kontrol været nærmest uændret i perioden. Eksporten til den traditionelle energiindustri fjernvarme, elektricitet samt olie og naturgas er faldet med 30% fra 1998 til I 1998 eksporterede danske virksomheder produkter (udstyr, teknologi) til olie- og gasindustrien for DKK 2 mia. Konsulent- og serviceeksporten var DKK 159 mio. I 2000 var vareeksporten halveret, og serviceeksporten er faldet til DKK 64,6 mio. Danmarks største eksportmarkeder for produkter til olie- og gasindustrien er USA, Canada, Australien, Mellemøsten, Asien, Japan samt de nordiske lande, Tyskland og Storbritannien. Dansk eksport af produkter til olie- og gasindustrien er faldet på de fleste store markeder. Eksporten er dog gået frem i Nordamerika og på mindre markeder i Syd- og Centralamerika. Størstedelen af serviceeksporten går til Central- og Østeuropa. Imidlertid har eksporten været faldende på stort set alle markeder undtagen det afrikanske. Den danske eksport af produkter til olie- og gasindustrien på det globale marked er domineret af få store virksomheder. Tre eksportører står for mere end 80% af den samlede vare- og serviceeksport. Indenfor serviceeksporten dominerer fire firmaer, som står for 80 % af den samlede danske eksport af serviceydelser til den globale olie- og gasindustri. 2.4 Produkter, ydelser og markeder Offshoresektoren er en meget omfattende og sammensat størrelse som samlet ikke findes statistisk behandlet. I denne rapport afgrænses sektoren til de i tabellen nedenfor nævnte produkter og ydelser: Eksportmuligheder for den danske offshore industri 15

16 Upstream Downstream Knowhow mv. Efterforskning Udvinding Vedligehold af platform Service til felter Transport LNG-systemer Raffinering Vedligehold af forarbejdningsanlæg Salg og marketing Management Træning og uddannelse Teknisk assistance Rapporten beskriver og sammenligner afsætningsmulighederne indenfor delsegmenterne på følgende markeder: Regioner Nord- og Sydamerika Afrika og Mellemøsten Fjernøsten Europa Lande Canada USA Mexico Venezuela Brasilien Saudi Arabien Kuwait Egypten Forenede Arabiske Emirater (FAE) Kina Indonesien Storbritannien Norge Hertil kommer, at for hvert marked beskrives olie- og gassektoren generelt. Endvidere vurderes markedsbarriererne og de praktiske forhold vedrørende at gøre forretning i de pågældende lande. Endelig oplyses en række nyttige adresser og links, som gør det hurtigere og lettere at fortsætte undersøgelserne, såfremt man ønsker at gå videre i bearbejdningen af et eller flere af de beskrevne markeder. Rapporten handler alene om de virksomhedseksterne forhold kategoriseret under barrierer og muligheder som skønnes relevante og fælles for de fleste potentielle eksportører og som under alle omstændigheder vil være en væsentlig del af mange virksomheders beslutningsgrundlag. Eksportmuligheder for den danske offshore industri 16

17 2. Tværgående vurdering af markedsmuligheder og barrierer Afsætningsmulighederne er vurderet på en skala fra 1-5. Denne tværgående vurdering har været mulig, da den er foretaget af Danmarks Eksportsråds udsendte handelsmedarbejdere, som har en fælles baggrund og referenceramme i dansk erhvervsliv. Såfremt den opnåede score på de tre markedsområder vægtes ligeligt med 1/3, kan den samlede score for de enkelte lande sammenlignes direkte. Dette er gjort i figuren nedenfor: Figur 1. Samlet vurdering af markedsmuligheder vedr. leverancer til den internationale offshoresektor 80% 70% 60% 50% 40% Knowhow m.v. Downstream Upst ream 30% 20% 10% 0% USA CAN MEX VEN BRAS KINA INDO EGYPT KUW SAUDI FAE UK NOR Kilde: Danmarks Eksportråd Det fremgår, at landene samler sig i to grupper: Størst vurderes mulighederne for at være på seks fjernmarkeder Canada, Brasilien, Kina, Indonesien, Saudi Arabien og de Forenede Arabiske Emirater, som alle scorer mellem 60 og 75% af det mulige. I denne gruppe skal USA formentlig også placeres, som under visse forudsætninger kan opnå en score på 70 % bl.a. henset til det centrale administrations- og indkøbsknudepunkt for den internationale olie- gassektor i Houston. I den modsatte ende ligger det britiske marked, som kun har opnået en score på 30%. De øvrige lande USA, Mexico, Venezuela, Egypten, Kuwait og Norge placerer sig mellem 40 og 50% af det mulige. Eksportmuligheder for den danske offshore industri 17

18 I de følgende afsnit skal hovedelementerne i vurderingen indenfor de tre markedsegmenter gennemgås. 1. Upstream Upstream-området omfatter processen fra olie- og gasefterforskningen, over udvindingen, til vedligeholdelse af og forskellige typer service til udvindingsplatformen, jf. oversigten nedenfor. Markedssegment Efterforskning Udvikling Vedligeholdelse Service Upstream Udstyr til prøveboring, søgning efter olie og gas og til analyser af olie og gas. Seismiske og geologiske undersøgelser. Kabler, instrumentering, rørledninger, pumper, ventiler, reguleringsmekanismer, katalysatorer, svejsning, boreudstyr og værktøj, elektronisk og elektrisk udstyr, konstruktion, hydraulisk udstyr og service, overvågnings- og klassifikationsservice, kompressorer, mandskabsudbud, rør, slanger, kapper, kemiske produkter, turbiner, generatorer. Sikkerhedsudstyr fx installationer, der sikrer mod gaseller olieudslip, brandsikring, livredningsudstyr, miljøkontroludstyr osv. Vedligeholdelse af udstyr fx tankrensning, rensning af forurenet jord, reparationer, maling. Møbler, catering, telekommunikationsudstyr, udstyr til sundhedssektoren, huse, radio og tv, beklædning, kontorudstyr, computere og software. Markedsmulighederne vurderes på upstream-området at være størst i Kina, som har opnået 85% af den mulige score, efterfulgt af Forenede Arabiske Emirater med 75% og Brasilien med 70%, jf. figuren nedenfor: Eksportmuligheder for den danske offshore industri 18

19 Figur 2. Markedsmuligheder indenfor upstream 90% 80% 70% 60% 50% 40% Service Vedligeholdelse: Udstyr til udvinding Efterforskning 30% 20% 10% 0% USA CAN MEX VEN BRAS KINA INDO EGYPT KUW SAUDI FAE UK NOR Kilde: Danmarks Eksportråd For Kinas vedkommende vurderes mulighederne at være gode inden for alle delsegmenter efterforskning, udvikling, vedligeholdelse og især service. Dette skyldes i høj grad forventningerne til en kraftig vækst i offshoresektoren i de kommende år og en åbning af forretningsmulighederne bl.a. som følge af WTO-medlemsskabet. Allerede nu udgør området et interessant marked og det er vigtigt at etablere nøglekontakter på et tidligt tidspunkt med henblik på at drage fordel af den kommende vækst. Der peges i særlig grad på mulighederne for at levere sofistikeret og højteknologisk udstyr, rådgivende ingeniørservice i forbindelse med dimensionering af platforme og udbygning af eksisterende konstruktioner, samt fremstilling af stålkonstruktioner, rørledninger o.l. I de Forenede Arabiske Emirater (FAE) er det især på områderne udvinding, vedligeholdelse og service, at der vurderes at være gode muligheder for danske virksomheder. Den nuværende danske aktivitet er begrænset, men det vurderes at der er gode muligheder indenfor udvindingssegmentet til leverancer af bl.a. kemikalier, borevæsker, boreudstyr, brandbekæmpelsesudstyr og rørsystemer samt miljøsikring og -beredskab. På vedligeholdelsessegmentet skønnes der også at være gode muligheder, bl.a. som følge af, at en række af anlæggene i FAE stammer fra 1970 erne og begyndelsen af 1980 erne og derfor trænger stærkt til vedligeholdelse. Endelig fortager FAE en betydelig import af udstyr og know-how til driften, hvor danske virksomheder også burde være i stand til at konkurrere. I Brasilien vurderes mulighederne at være gode for afsætning af diverse udstyr og serviceydelser til delsegmenterne udvinding, vedligehold og service. Der peges på el-generatorer, vind/diesel til drift af platformen, fleksible rør til dybvandsboring, preisolerede rør til transport af råolie, boilers til opvarmning af råolie, varmevekslere samt isolationsmateriale i forbindelse med udvindingssegementet. Til vedligeholdelsessegmentet peges på brandslukningsudstyr inkl. indikatorer, udstyr til bekæmpelse af Eksportmuligheder for den danske offshore industri 19

20 ukontrolleret olieudslip, traktorer til fremførsel af reparationsudstyr i rørledninger og gnistfrit værktøj. I forbindelse med service til felterne vurderes danske virksomheder at have gode muligheder. Der peges her på bl.a. ferskvandsproduktion og generel rådgivning. For så vidt angår USA skal især fremhæves Houston, Texas, som er det ubestridte centrum for verdens offshoremarked og for leverancer til amerikanske virksomheder. I 2001 var 45 af Amerikas 200 største børsnoterede firmaer inden for olieefterforskning og produktion placeret i Houston. Hertil kommer, at indkøb til mange af de verdensomspændende offshoreprojekter, som de amerikanske firmaer er involveret i, foregår fra deres hovedkontor i byen, ligesom udenlandske petroselskaber fra Latinamerika, Mellemøsten og Asien ofte har placeret indkøbsfunktioner i byen. Også på en række af de øvrige markeder vurderes der at være gode muligheder for danske leverancer af udstyr og service både generelt og i nicher, hvor danske virksomheder har gode kompetencer. 2. Downstream Downstream-området omfatter processen fra det tidspunkt hvor olien eller gassen forlader udvindingsplatformen, dvs. transporten bort fra platformen enten i form af søtransport eller rørledning, raffinering, vedligeholdelse af raffineringsanlæg samt marketing og salg af produkter, jf. oversigten nedenfor. Markedssegment Transport LNG Raffinering Vedligeholdelse Salg og marketing Downstream Søtransport, landtransport, rørledninger Udstyr til Liquid Natural Gas-systemer Udstyr til olie- og gasbearbejdning, raffinaderier Fornyelse, reparation, udstyr til raffinaderier. Service og ydelser til salg og marketing Af de undersøgte markeder vurderes markedsmulighederne på downstream-området at være størst i Saudi Arabien, som har opnået en score på 72% af det mulige, tæt fulgt af Canada, Venezuela, Brasilien, Indonesien og Kuwait, som alle har opnået en score på eller over 60% af det mulige. Som under downstream kan USA også under visse forudsætninger score højt, op til 72 %, på dette segment, henset til Houstons centrale rolle. Eksportmuligheder for den danske offshore industri 20

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk Råvarepriserne er faldende Råvarepriserne er over de seneste måneder faldet. Faldet skyldes en kombination af faldende energipriser, udsigt til normal høst samt en stagnerende produktion i verdensøkonomien.

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 KI L DE :AROUNDA2S E A-UGE342013 Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 projekter, men jeg savnede entreprenørånden, hvilket var én af årsagerne til, at jeg tog jobbet hos A2SEA, forklarer Kaj Lindvig. Møllerne

Læs mere

November 2012. 1. Baggrund Frem og tilbage er lige langt, men kan gøre en forskel

November 2012. 1. Baggrund Frem og tilbage er lige langt, men kan gøre en forskel November 2012 1. Baggrund Frem og tilbage er lige langt, men kan gøre en forskel Vi starter med lidt opfølgning fra sidste måneds skriv om oliemarkedet, hvor fokus var lidt på Canada. Det Canadiske oliesand

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

NORDISK PLATFORM FOR VÆKST I OFFSHORESEKTOREN

NORDISK PLATFORM FOR VÆKST I OFFSHORESEKTOREN DECEMBER 2014 SØFARTSTYRELSEN NORDISK PLATFORM FOR VÆKST I OFFSHORESEKTOREN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst

Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet 2. marts 2015 Sammenfatning: Siden olieprisen

Læs mere

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Kort om Arla Arla Foods er verdens 8. største mejeriselskab og verdens største leverandør af økologiske

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Invester i det grønne felt

Invester i det grønne felt Invester i det grønne felt Kinas Marked Teknologi Kapital God Virksomhed (aktie) Kina Hvorfor Kina? Konkurrencedygtig: Handelsoverskud på 200 mia. US$ understreger hvor konkurrencedygtige kinesiske virksomheder

Læs mere

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne Direktør Torben Harring, DLG Disposition Forudsætninger Efterspørgsels og udbudsforventninger Konkurrenceevne Forventninger Jan-04 Jul-04 Jan-05

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Byggeri og anlæg i Norge. Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming

Byggeri og anlæg i Norge. Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming Byggeri og anlæg i Norge Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming Frederikshavn torsdag den 20. november 2014 Kort om mig selv Malthe Slemming +47 93 473 227 malsle@um.dk Eksportrådgiver (arkitektur,

Læs mere

Find vejen til det norske marked

Find vejen til det norske marked Underoverskrift (MetaUM str. 16) Find vejen til det norske marked Præsentation ved Eksportrådgiver, Malthe Slemming Torsdag den 23 januar 2014, Ringsted Kort om mig selv Malthe Slemming +47 93 473 227

Læs mere

Lidt om os. - det sikre valg

Lidt om os. - det sikre valg Lidt om os Hele idegrundlaget bag vores virksomhed er bygget op omkring tætninger til industriel anvendelse. Vi dækker hele området fra små finmekaniske tætninger til store, krævende maskintætninger. Vores

Læs mere

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Eksportudsigten februar 2015

Eksportudsigten februar 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten februar 2015 Realvækst i BNP og basisvareeksport, 2014-2016. Pct. og mia.kr. 2015 2016 Real BNP vækst Vækst i basisvareeksport, pct. Basisvækst mia.kr.

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Analyse af dansk cleantech:

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Eksportudsigten maj 2014

Eksportudsigten maj 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten maj 2014 Eksportudsigten fra Eksportrådet, Udenrigsministeriet --- Real BNP-vækst --- --- Vækst i basisvareeksport --- Globalt 2,2% 2,9% 3,0% 1,7% 5,5%

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

Michael Mücke Jensen Teknik- og miljøchef mmj@eof.dk. Har olieindustrien en fremtid?

Michael Mücke Jensen Teknik- og miljøchef mmj@eof.dk. Har olieindustrien en fremtid? Michael Mücke Jensen Teknik- og miljøchef mmj@eof.dk Har olieindustrien en fremtid? _ JA! Den sidste olie bliver ikke brugt Gassen går ikke af ballonen Det er ikke vores skyld hvis det går galt Alting

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE?

HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE? HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE? MAPP Centre for Research on Customer Relations in the Food Sector Institut for Marketing og Organisation Aarhus Universitet HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE? SLIDE 2 OVERBLIK

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Eksportrådet og Væksthus Syddanmark - (v/steen Nymann Andersen, Eksportrådet & Væksthus Syddanmark)

Eksportrådet og Væksthus Syddanmark - (v/steen Nymann Andersen, Eksportrådet & Væksthus Syddanmark) Eksportrådet og Væksthus Syddanmark - Eksportforberedelse og kulturelle barrierer til Norge (v/steen Nymann Andersen, Eksportrådet & Væksthus Syddanmark) Hvad gør Eksportrådet? Eksportrådet bidrager til

Læs mere

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi 2010 Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010 Muligheder i OCD regi 1 Muligheder i OCD Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Kurser Foredrag/ gåhjemmøder

Læs mere

Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring. rstyring

Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring. rstyring Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring rstyring Ekspertise baseret påp global erfaring Semco Maritime er en førende entreprenør og ingeniørvirksomhed, der arbejder både offshore

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR fremtiden starter her... SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR Dansk Erhvervs medlemstilbud Indhold Dansk Erhverv og medlemmernes internationale aktiviteter 3 International afdeling tilbyder 4 Få indflydelse

Læs mere

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En strategi for støtte til fremme af danske virksomheder Side 02 Fokusområder Side

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Senest revideret juni 2011 Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Energistyrelsen benytter et klassifikationssystem for kulbrinter til at opgøre Danmarks olie- og gasressourcer,

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Invitation til dansk erhvervsfremstød til Kina inden for olie, gas og offshoresektoren, 1. - 8. april 2006

Invitation til dansk erhvervsfremstød til Kina inden for olie, gas og offshoresektoren, 1. - 8. april 2006 Til virksomheder interesseret i olie, gas og offshoresektoren i Kina. 24. januar 2006 ADK Invitation til dansk erhvervsfremstød til Kina inden for olie, gas og offshoresektoren, 1. - 8. april 2006 Dansk

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

NYHEDSBREV AUGUST 2010

NYHEDSBREV AUGUST 2010 På trods af et allerede højt prisniveau, indikerer en række faktorer stor risiko for at olieprisen tager yderligere et hop senere i år. Det vurderer finanshuset Societe Generale i en ny analyse af oliemarkedet.

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

Hvorfor Nederlandene?

Hvorfor Nederlandene? Hvorfor Nederlandene? Fashion Accelerator, Kbh. 10. maj 2010 PRÆSENTATION Ambassaden Nederlandene Kultur Samarbejdsformer Pas på 2 AMBASSADEN I HAAG Ambassadøren Økonomi/politik Handel Borgerservice Domstole

Læs mere

Markedsmuligheder i Norge

Markedsmuligheder i Norge Markedsmuligheder i Norge Overskrift (MetaUM str. 30) Underoverskrift (MetaUM str. 16) Norge 2011 Oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo Hvorfor Norge? Norge er et velhavende land

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

AFTENENS TEMA Jens Aggerbeck. Købs. Case & Diskussion: At være eksportvirksomhed er et meget vanskelig arbejde.

AFTENENS TEMA Jens Aggerbeck. Købs. Case & Diskussion: At være eksportvirksomhed er et meget vanskelig arbejde. AFTENENS TEMA Jens Aggerbeck Købs At være eksportvirksomhed er et meget vanskelig arbejde. Succesrig eksport er langt mere end blot at sælge mere. Fordi der ikke kan gives en fælles formel for succes,

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

VELKOMMEN Kære Læser. Med venlig hilsen. Jens Mørk Adm. direktør, Mühlhan

VELKOMMEN Kære Læser. Med venlig hilsen. Jens Mørk Adm. direktør, Mühlhan VELKOMMEN Kære Læser Mühlhan Danmark er et datterselskab af Mühlhan Surface Protection International, der er et af verdens største firmaer inden for overfladebehandling. Vi har mere end hundrede års erfaring

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Tid til en tryggere hverdag

Tid til en tryggere hverdag Tid til en tryggere hverdag www.airliquide.dk Du har ikke råd til at spilde minutter, når hvert sekund tæller Tryghed handler om mange ting, når det gælder gas inden for sundhedsvæsnet. Du skal være sikker

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI PÅ ARBEJDE FOR DANSK ERHVERVSLIV Med 40 nye initiativer stiller alle ministre sig bag eksporten. Regeringen giver danske

Læs mere

-udledning fra det samlede danske forbrug

-udledning fra det samlede danske forbrug Faktaark, oktober 2014 Resumé af "Measuring Denmark's Emissions" fra det samlede danske forbrug fra det samlede danske forbrug Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af

Læs mere

Kunde: Østre Gasværk Teater. Opgavens art: Indvendig scanning af bygning. Formål: Kortlægning af scene- og publikumsområde. Aflevering: 3D CAD model.

Kunde: Østre Gasværk Teater. Opgavens art: Indvendig scanning af bygning. Formål: Kortlægning af scene- og publikumsområde. Aflevering: 3D CAD model. PROJEKT REFERENCE LISTE : Et lille udpluk af de mange forskellige Laser Scannings projekter Lodahl har været involveret i, siden introduktionen af laser-scanning i 2001 Østre Gasværk Teater. Indvendig

Læs mere

Dansk på Canadisk! BM Silo ApS Grundlagt 1965. Dorte Martinsen Adm. Direktør. Claus Martinsen Exportchef/Ejer

Dansk på Canadisk! BM Silo ApS Grundlagt 1965. Dorte Martinsen Adm. Direktør. Claus Martinsen Exportchef/Ejer Dansk på Canadisk! Dorte Martinsen Adm. Direktør Claus Martinsen Exportchef/Ejer BM Silo ApS Grundlagt 1965 Virksomhedens historie Bent & Elsebeth Martinsen Bent grundlagde virksomheden i 1965 Interesse

Læs mere