Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsskrift for Roskildenser-Samfundet"

Transkript

1 Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr Juni 2014

2 Indhold Indhold... 2 Hvorfor dog betale kontingent?... 3 Generalforsamling Formandens beretning... 5 Translokationstale Formandens tale til studenterne...13 efter translokationen...13 Tilbageblik...16 Roskilde Katedralskoles Musical Face-lift til Roskilde Katedralskole...28 Min tur til Vietnam...29 Klip fra Nyhedsbrevene fra RKS i skoleåret 2013/ Jubilar-lister...35 Bestyrelsen Udgivet af Roskildenser Samfundet. Forsidefoto: Roskilde Katedralskole. Redaktion: Lise Svenstrup Lay-out/tryk: Frederik Sørensen 2

3 Hvorfor dog betale kontingent? Kære medlemmer! Vi i Roskildenser-Samfundets bestyrelse vil gerne give udtryk for, hvor glade vi er for jeres årlige kontingenter. De penge, der kommer ind, gør det muligt for os hvert efterår at starte den nødvendige adressesøgning af jubilarer via telefon, pc og breve, således at det bliver muligt at sætte forberedelserne i gang og invitere de relevante årgange til jubilarfesten. Trods skolens store hjælpsomhed og den frivillige indsats fra bestyrelsen og andre gamle elever har vi nødvendige udgifter i forbindelse med layout og trykning af vores årsskrift Roars Kilde samt udsendelse til dem uden mailadresse. Vi vil meget gerne være i stand til at fortsætte traditionen med at uddele rejselegater til enkelte af årets nye studenter ved dimissionsfesten. Hvert år trykker vi rejsebreve i bladet fra tidligere års glade modtagere af legatet, som viser nytten af de penge, de har modtaget. Kort sagt : Foreningen er afhængig af jer og kunne slet ikke bestå uden jeres tilskud via kontingentindbetalingerne, også selvom I kan læse om os på vores hjemmeside. Foreningens vigtigste formål er at vedligeholde forbindelsen og styrke sammenholdet mellem gamle elever udgået fra Roskilde Katedralskole, og dertil er det nødvendigt med 2 parter jer og os. Lise Svenstrup formand Husk Tilmelding til års- og jubilarfesten skal være os i hænde senest onsdag den 28. maj 2014 Årskontingent for 2014 er uændret kr. 150,-, som vi gerne ser indbetalt inden udgangen af juni måned

4 Generalforsamling 2014 Lørdag den 14. juni 2014 Generalforsamling og jubilarfest afholdes lørdag den 14. juni 2014 på Katedralskolen, Holbækvej 59, Roskilde. Kl Kl GENERALFORSAMLING med følgende dagsorden: 1. Beretning. 2. Regnskab. 3. Studie- og uddannelsesafdelingen og Rejselegatet. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. ÅRS- OG JUBILARFEST med følgende dagsorden: Velkomstdrink. Festmiddag og kaffe. Pris pr. kuvert kr. 400,-. Efter middagen dans og lanciers. Aftal deltagelse med klassekammerater. For dem, der først kommer efter middagen, er entréen kr. 100,-. Tilmelding af jubilarer til årsfesten skal ske senest onsdag den 28. maj 2014 på vores hjemmeside Med venlig hilsen og PÅ GENSYN Bestyrelsen Hjælp til adressesøgning Næst efter en optimal klasse er det bedste, synes Roskildenser-Samfundet, et stærkt hold af adressesøgere. Hvis du er en ørn til at google eller finde frem til folk via andre kanaler, har vi brug for din hjælp i en enkelt sæson eller måske flere. Hvis du ligger inde med selv en ufuldstændig en liste over dine klassekammerater, tager vi imod den med kyshånd også selv om I ikke er blandt årets jubilarer. Kontakt os på 4

5 Formandens beretning Lise Svenstrups beretning ved Roskildensersamfundets generalforsamling den 15. juni 2013 Roskildenser-Samfundets formål er ifølge vedtægterne: at vedligeholde forbindelsen og styrke sammenholdet mellem gamle elever fra RKS at støtte og hjælpe gennem studielån og legater at fremme, hvad der tjener til gavn for skolen I første halvdel af juni måned afholdes års- og jubilarfesten, som er foreningens største opgave. Allerede i oktober måned begynder adressesøgerne i bestyrelsen eftersøgningen af næste års jubilarer. For at undgå store problemer med trykningen af forskelligt udarbejdede navnelister tilbød Lisbet Guhle at udforme skabeloner til en ensartet udførelse af søgningen og med tydelige deadlines og tilbød at være tovholder. Det lykkedes så vidt, at alle søgere havde deres årgange parat i tide til trykningen, og Lisbet skal have en stor tak for sit store arbejde. Ligeledes vil jeg takke vores adressesøgere i bestyrelsen Birgitte Krøyer, Lisbet Guhle, Katja Wass og Steffen Schmitt Petersen for deres utrættelige indsats. Tak til Katja, der har sørget for, at RS er kommet på facebook og LinkedIn og for udarbejdelse af deltagerlister til festen og til Steffen S. for a jourføring af medlemskartoteket. Steffen Løvkjær Petersen var endnu engang vores pligtopfyldende bartender, og vores kasserer Flemming Harry Jensen skal også have tak for udarbejdelsen af vores regnskaber og for sin beredvillighed med råd og vejledning i årets løb. Selvom vi endnu ikke haft brug for Allan Ohms juridiske bistand, er vi glade for at have fået dig med i bestyrelsen. I år fratræder Henrik Sørensen som bestyrelsesmedlem efter adskillige års store arbejde med at digitalisere vores tilmeldings- og betalingssystem til jubilarfesten, udarbejde deltagerlister og holde øje med og opdatere vores hjemmeside. Han har de senere år været den, der fandt 10-års jubilarerne. Hans første årgang studenter fra 1973 er således de 40-års jubilarer, der kommer i aften. Der skal lyde en stor tak til dig, Henrik, for din iver og hjælpsomhed i bestyrelsesarbejdet. Sidste efterår blev jeg kontaktet af Nykøbing Katedralskoles forening for gamle elever Nykatsamfundet, der spurgte, om vi ville mødes med dem for at udveksle erfaringer, da de er forholdsvis nystartede. 5

6 Vi aftalte, at Claus og jeg skulle mødes med dem her i Roskilde den 15. dec. Vi havde et vældig godt møde, hvor de havde rigtig mange spørgsmål til vores måde at køre foreningen på, og vi fik også nogle input fra dem, som vi kan bruge. Vi har aftalt et nyt møde efter ferien i Nykøbing, hvor de gerne vil være vores værter. Det er et nyt tiltag, som vi føler er meget positivt og gerne vil fortsætte med og evt. udvide samarbejdet med flere gymnasieforeninger. I 2012 kom der 260 gamle elever til jubilarfesten. Nuværende elever fra 1. og 2. g hjalp med forberedelserne om fredagen og serverede ved middagen om lørdagen under Fathis ledelse. Personalet på kontoret og Fathi fortjener stor tak for den store hjælpsomhed, I altid yder foreningen, og ikke mindst Stines indsats hele året igennem har været uundværlig. Desværre må hun forlade skolen til september, så her skal lyde et held og lykke i fremtiden til dig, Stine, og tak til skolen, fordi vi har måttet bruge hendes arbejdskraft. Indholdet veksler mellem det nutidige og det fortidige, og der er 2 rejseberetninger fra modtagere af vores rejselegater. De mange sider gjorde, at skolens maskiner havde svært ved at trykke og hæfte bladet, så vi måtte ud i byen for at få det trykt, hvilket er dyrt. Frederik vil arbejde på at få komprimeret listerne til næste år, så vi kan spare ca. 8 sider, men tak for dit store og dygtige arbejde, Frederik. Foreningens uddannelsesfond gav igen i år mulighed for at uddele 6 rejselegater til studenter, der havde ansøgt om et tilskud til at rejse ud og søge relevant viden til den uddannelse, de vender hjem for at begynde på. Disse legater, som jeg uddelte ved dimittendfesten, har til mål at forstærke båndet mellem skolen og RS. Tak til skolen, som via en fin pr-indsats blandt 3.g erne gjorde dem opmærksom på muligheden for at søge vores rejselegater. Endelig vil jeg takke bestyrelsen og skolen for godt samarbejde i det forløbne år. Rektor Claus Niller Nielsen stillede endnu engang skolen til rådighed for afholdelsen af jubilarfesten, hvilket er en stor gevinst for os. Både derfor er vi ham stor tak skyldig samt for det positive samarbejde vi har i bestyrelsen året igennem. Vores årsskrift Roars Kilde er i år på 68 sider, hvoraf de sidste 30 sider er jubilarlisterne. Layout af bladet er lagt i hænderne på Frederik student fra og han har sørget for en modernisering af bladet med mange billeder fra skolen i hverdag og fest. 6

7 Translokationstale 2013 Vi er her for at lære og vi kan li det! af rektor Claus Niller Nielsen den 28. juni 2013 Kære Studenter tænke: Det var nu godt, at der var nogen, der fik os til at holde lidt igen. Vi er her for at lære og vi kan li det! Det har været et privilegium at få lov til Sådan var der én af jer, der udtrykte det på at følge jeres udvikling, fra store børn til det strategi-seminar, som skolens unge voksne, dag efter dag, uge efter uge, bestyrelse afholdt i oktober 2012 og måned efter måned, år efter år. Det takker jeg jer for. I har altid været til at tale udtrykket er senere blevet skolens nye motto. med og altid venlige og imødekommende. Derfor har det været en fornøjelse at være jeres rektor. På strategi-seminaret var bestyrelse, medarbejdere og elever samlet for at drøfte, hvordan vi gør en god skole endnu bedre. Det var, som altid, en særlig fornøjelse at opleve skolens elever i den sammenhæng. I var engagerede, kloge og udfordrende, og I bragte jeres hverdag ind i diskussionerne. I det hele taget bekræftede I det positive billede, jeg har af studenterårgang I har været en rigtig god årgang. Både til det faglige og til det sociale. Lad mig fremhæve et par enkelte eksempler på det sidste. I var det bedste Galla hold, jeg nogensinde har oplevet. Det var en fantastisk fest, og I gik op i det på den gode måde. På sidste skoledag var der som altid gang i den, men uden at det gik vildt over gevind. Selvfølgelig var der enkelte, der lige skulle prøve vores grænser af. Sådan er det, og det skal der være plads til. Alt dette sættes i perspektiv af, at det er en skole i stormende udvikling, I har været en del af. Da I startede, indviede vi vores nye hal og i den tid, I har gået her, har vi indlemmet Helligkorssalen, fordoblet kantinen, bygget en helt ny undervisningsfløj, renoveret hele sydgangen, og allersenest har vi bygget vores helt egen amfi-scene til udendørs koncerter og teater. Der sker noget på RKS. Det er de synlige udtryk for en skole, der satser på udvikling og kvalitet. Læg oveni alle de gode aktiviteter, som er blevet en fast del af RKS tradition, og som I har medvirket til at fastholde og udvikle. En idrætsdag, som nu er blevet til en aktivitetsdag med aktiviteter også på Musicon, og I har været medvirkende i 3 fantastiske musicals. Jeg har aldrig før haft så få, der skulle hentes af forældre ved skolens fester, fordi de havde fået for meget at drikke. Det opfatter I måske ikke som en ros, men jeg er nu sikker på, at I engang alligevel vil Jeg tør godt sige, at sammen med jer og alle vores dygtige medarbejdere har RKS udviklet sig til at blive et af de største og mest søgte gymnasier i Danmark. 7

8 Det aftvinger respekt, at I, på trods af byggerod, midlertidig nedlukket kantine osv. på trods af, at I har været den største årgang 3.g ere nogensinde på RKS, har kunnet fastholde et fantastisk skolemiljø. I har hele vejen gennem de tre år stædigt fastholdt og udbygget følelsen af os på Katten. Os det lille ord med den store betydning Os, et lille ord, der fortæller meget mere, end de to små bogstaver o og s måske egentlig berettiger til. Men det er et vigtigt lille ord, fordi det udtrykker det, som mennesket egentlig er, nemlig et socialt væsen, som søger fælleskabet og som overlever og udvikler sig i samvær med andre. Os på Katten. Ikke ekskluderende i forhold til dem, der er udenfor os, men inkluderende i bestræbelserne på at byde nye elever indenfor. For det er jo i samværet med andre, at mennesket for alvor udfolder sig. Alle, der f.eks. har været på Roskilde Festival, har oplevet det sus, som opstår, når man har store oplevelser sammen med andre, og når man skaber store oplevelser sammen med andre. Der er næppe tvivl om, at netop fællesskabet og samværet er en væsentlig forklaring på den store succes, som Roskilde Festival har udviklet sig til en succes, som er vanskelig at forklare i en verden, hvor jagten på penge og det frie initiativ ellers hyldes som nødvendige forudsætninger for succes. Læser man traditionelle lærebøger om virksomhedsøkonomi, er det da også umuligt at finde svaret på, hvordan en nonprofit organisation som Roskilde Festival kan skabe et professionelt arrangement med over deltagere med frivillige medarbejdere, og som år efter år skaber overskud i størrelsesordenen 20 mio. kr., som kan uddeles til velgørende formål. For traditionelle økonomer forbliver det en gåde, hvordan en nonprofit organisation baseret på frivilligt arbejde og fællesskab kan skabe så store værdier? Hvordan kan så meget initiativ og gå på mod forklares, når det vel at mærke ikke er begrundet i egen vinding? Hvorfor arbejder så mange mennesker frivilligt for en fælles sag? Mit svar er: Det gør de netop, fordi det er en fælles sag, og fordi man kan være sammen med andre om noget, der er vigtigt. Men intet fællesskab uden individer. Også Roskilde Festival baserer sin succes på hårdt arbejde, kompetencer og engagerede enkeltindivider. En af hemmelighederne bag Rosilde Festivals succes er, at den enkelte oplever sig selv som en helt uundværlig brik i hele festival-organisationen. Hele filosofien kan rummes i sætningen: Uden mig ingen festival. Det er netop den holdning, der udtrykker sammenhængen mellem fællesskab og individ på Roskilde Festival. Samme filosofi er en af hemmelighederne bag RKS udvikling og vækst. Her har vi stadig fokus på den enkelte elev og respekt for fællesskabet. Selvom vi nu er en stor skole, så betyder alle elever og medarbejdere noget for det fællesskab, vi har på RKS. 8

9 Roskilde Festivals modpol er Silicon Valley i Californien. Silicon Valley er et eksempel på, at den enkeltes initiativ skaber innovation, fornyelse og værdi. Forskere har regnet på, at hvis Silicon Valley var et land, så var årsindkomsten pr. indbygger i 2010 på ca kr. I Danmark var den samme år ca kr. pr. indbygger. Dvs. 33 % højere i Silicon Valley end i Danmark. Medregner man den væsentlig højere købekraft, som man finder i USA, så er den reelle indkomstforskel endnu højere. Ikke så sært, at Silicon Valley guruen og Apple s stifter Steve Jobs biografi er at finde på ledelseskontorerne på Festivalens hovedkontor på Havstensvej i Roskilde. Ikke så sært, at Roskilde Festivals nyeste skud på stammen hedder Orange Innovation. Her forsøger festivalorganisationen at etablere en legeplads for alle de individer, der nørder med alskens mere eller mindre tossede ideer. Festivalorganisationen gør det næppe for sjov. Det kunne jo være, at man undervejs fandt den næste store guldgrube, der engang i fremtiden kan skaffe nye 20 mio. kr. til velgørende formål. Fællesskab og mangfoldighed skaber ikke vækst i sig selv. Vækst baserer sig også på individer, der gennem hårdt arbejde og med velfungerende hjerner udvikler nye produkter og serviceydelser, som andre får glæde af og har lyst til at betale for. 9

10 Arbejdet og kompetencerne kan så udfoldes i forskellige sammenhænge. Silicon Valley er én. Roskilde Festival er en anden. Jeg håber, det fællesskab og de kompetencer, I har oplevet og opnået på RKS, har givet jer en identitet og et grundlag, der fremadrettet skal sikre jer hver især et godt, langt liv. Levealder og kompetencer Som mange ved, rundede jeg for nylig et skarpt hjørne. I den anledning kiggede jeg lidt i statistikken for den forventede restlevetid. Det er jo meget rart at vide, hvor lang tid man kan forvente at have tilbage, så man kan nå af få det hele med. Jeg så også lidt på jeres aldersgruppe. Jeg kan glæde jer med, at jeres gennemsnitlige levealder kommer op over de 90 år. Tillykke med det. Men alt har jo sin pris, og den højre levealder betyder samtidig, at I må forvente, at jeres folkepensionsalder hedder 75 år. Sagt på en anden måde. Hvis I er færdige med jeres uddannelser, når I er 25, ja så må I forvente at skulle være på arbejdsmarkedet i 50 år til I er 75. Det kan lyde skræmmende, når man er i jeres alder. Men husk; det er jo særdeles positivt. I 10

11 kommer til at leve et langt liv med masser af muligheder. Som før nævnt kommer ingen sovende til det gode liv. Det kræver som alt andet i livet hårdt arbejde. Til gengæld byder fremtiden efter alt at dømme på gode lange liv for hver af jer. Det skal I sætte pris på og nyde. Fremtiden Fremtiden kommer heldigvis sjældent som en tsunami buldrende med voldsom kraft. Fremtiden kommer oftest som bløde bølger, der omslutter os, flytter os og forandrer os stille og roligt. Dag efter dag. Og dage har I som sagt rigtig mange af forude. Ja mere end hver især, hvis man forventer, at I i gennemsnit bliver 90 år gamle. En særlig dag Der er mange vigtige dage på Roskilde Katedralskole. Dagen, hvor de nye elever starter, den årlige orienteringsaften for kommende elever, 3.g ernes sidste skoledag, Gallafesten, Lærernes julerevy, Musicalens premiere osv. osv. Men der er ingen begivenheder eller dage, der er vigtigere end translokationen. Samtidig er translokationen en sag med to sider. På den ene side står jeg her som rektor og er uendelig stolt over at se alle jer studenter, se jeres smil, se jeres glæde og jeres drømme og forventninger om fremtiden, der stråler ud af jeres øjne. På den anden siden rammer dagen mig altid med vemod. For det er jo sidste gang, at jeg ser jer som elever på RKS. Selvom det forhåbentlig ikke er sidste gang, at jeg ser jer. Men jeg trøster mig med, at gymnasietiden for alle er en livsdefinerende periode. Det er ikke sikkert, at I oplever det sådan lige nu, men jeg er overbevist om, at RKS også hos jer har sat sig uudslettelige spor. Hvad har gymnasiet betydet for dig? For godt et år siden, nærmere bestemt den 29. maj. 2012, bragte avisen 24 Timer interviews med fire daværende 2.g elever fra RKS. Eleverne er alle blandt de studenter, vi dimitterer i dag. Eleverne blev bl.a. spurgt om, hvad det vil sige at være ung, og hvad gymnasiet har betydet for dem? Jeg synes, at deres svar fortæller en hel del om, hvad det er, der har gjort dem til de ansvarsfulde dejlige unge mennesker, der sidder i salen i dag. Jens Bisgaard fra 3. L sagde i artiklen: det positive er vennerne, fester og det sociale liv, det negative er alle de skriftlige afleveringer. Jeg kan så berolige med, at Jens faktisk har afleveret alle sine skriftlige afleveringer her i 3.g, så det gik alligevel. Camilla Svane i 3e fremhævede, at hun har fået mere ansvar og glæder sig over, at hun nu får mulighed for at komme ud i verden. Det værste for Camilla er usikkerheden omkring, hvad fremtiden bringer. Nadia Jensen fra 3m sagde, at selvstændigheden er det vigtigste, mens udfordringerne er overgangen fra Folkeskolen til gymnasiet, og at der er mindre fritid, fordi skolen skal prioriteres højere end før. Endelig nævner også Andreas Feldsted fra 3e det større ansvar både som det positive og det negative for som Andreas blev citeret for i avisen så betyder det større 11

12 ansvar jo også, at tingene ikke længere kommer af sig selv. Fire rigtig gode bud fra fire ansvarlige unge, som er meget karakteristiske for de vidunderlige studenter, vi siger farvel til i dag. Udtalelser, som blot bekræfter, hvor meget I har udviklet jer gennem gymnasieforløbet. Kendetegnende er, at der er tale om modne og velovervejede overvejelser fra unge, der har en holdning til tilværelsen, og som kan udtrykke den klart og præcist. En særlig translokation Lige nu er det vigtigste, at i dag bliver en af jeres drømme til virkelighed. Jeg ved det, for jeg har selv været der, hvor I er i dag. Det er præcis 40 år siden, jeg selv blev student. Derfor er dagen i dag selvfølgelig ekstra speciel for mig. Jeg vil derfor tillade mig at følge jeres eksempel og sætte huen på hovedet endnu engang. Efter min eksamen i 1973 skrev Roskilde Tidende: alle 77 3.g ere bestod deres eksamen. I år er I 363 her på RKS! Det er ikke én for mange. Der skrives meget i aviserne om, at alt for mange bliver studenter. Jeg er ikke enig. Hver og én af jer har fortjent jeres eksamen. Hver og én går I herfra som et menneske, der har flyttet sig afgørende sammenlignet med den 12. august 2010, hvor I trådte ind ad døren på RKS for første gang. Jeg ved det i år mere end nogensinde, for jeg har fulgt jer tættere end tidligere. En del af jer har jeg kendt, fra før I startede på RKS. Nogle helt tilbage fra folkeskolens første klasse. Enkelte endda helt tilbage fra børnehaven og en enkelt har jeg altid kendt. Og tilsvarende har jeg kendt ekstra mange af jeres forældre. Til jer alle siger jeg tusind tak for turen, og til alle jer pårørende vil jeg sige: Tusind tak for, at vi har fået lov til at låne jeres dejlige børn. Jeg håber, I også har følt, at det har været umagen værd. Jeg ønsker det bedste for studenterne og for deres fremtid. Afslutning Ethvert menneske foretager sig ting, som han eller hun efterfølgende ville ønske, han eller hun ikke havde gjort. Det hører med til livet. Omvendt er der andre ting, som vi ville ønske, vi kunne genopleve gang på gang. F.eks. dagen i dag. Det er alle de handlinger, der gør os til dem vi er. På godt og på ondt. Hvis vi kunne gøre noget af det om igen, ville vi netop ikke være de mennesker, vi nu engang er. Derfor vil jeg sige: Bare lev! Tænk jer om og giv aldrig op. Gør jeres erfaringer og lev livet. Husk hvor I kommer fra, og husk alt det gode RKS har lært jer. Nyd nu livet få noget godt ud af det og kom så tilbage og fortæl os om det. Vi kommer til at savne jer. På RKS var I for at lære og jeg ved I ku li det. No Retreat No Surrender Hjertelig tillykke med eksamen. 12

13 Formandens tale til studenterne efter translokationen af formand Lise Svenstrup den 25. juni 2013 Roskildenser-Samfundet er en forening for tidligere elever fra alle årgange, der er dimitteret fra RKS og hvis formålsparagraf er at vedligeholde forbindelsen og styrke sammenholdet mellem gamle elever. Er det udrejselængslen, der vinder, har vi i RS en mulighed for at hjælpe jer lidt på vej, for takket være vores medlemmers kontingent og gaver har vi været i stand til at oprette nogle rejselegater. For 2 uger siden holdt vi vores årlige jubilarfest her på skolen for og 65 års jubilarer, og 348 jubilarer mødte op til en festlig aften med de gamle klassekammerater. I dag er I de nye studenter fra årgang 2013 I udgør 362 af Danmarks studenter men i morgen er I tidligere elever på RKS efter års samlet skolegang. Om 10 år vil vi gerne samle jer til jeres 10-års jubilæum, så gør os og jer selv en tjeneste og opret i hver klasse en facebook-gruppe, så I til den tid er lette for os at finde. I står nu hver især overfor et betydningsfuldt valg: Skal jeg søge direkte ind på en videregående uddannelse efter sommerferien og komme i gang med det studie, jeg har ønsket mig eller vil jeg ud og se verden og samle point gennem relevant erfaring og viden, som jeg senere kan bruge i mit studie? Ja, kun I selv kan træffe det valg, som er det første af en lang række vigtige valg, I skal træffe i løbet af jeres tilværelse, og hvor I kun har jer selv at stå til ansvar for. I 3.g ere har kunnet søge et af vores rejselegater, og vi har i år modtaget 20 rigtig gode ansøgninger. Vi har blandt dem udvalgt 7, som jeg nævner nu og beder jer komme herop til mig: Birka Ravnholt Damlund, 3 Z Gitte Rasmussen, 3U Jonathan Sparvath Nielsen, 3U Lise-Lotte Bornhardt, 3W Maria Erngaard, 3B Mathilde Lennartz-Johansen, 3E Signe Riis Iskau, 3C Birka har altid brændt for at hjælpe andre og vil derfor gerne være læge. Hendes sabbatår skal gå med at samle point nok til at søge ind på medicinstudiet via kvote 2 til næste år. Hun vil gerne til Afrika nærmere betegnet Tanzania og Zanzibar og arbejde frivilligt med at undervise børn i mat. og engelsk, mens hun bor hos en lokal familie. Birka er meget social aktiv og har i årevis haft flere fritidsjobs, går til fodbold, har skrevet i RåKoSt, været med i Fairtrade og SEBU på skolen, hvor hun ligeledes er formand for Operation Dagsværk. 13

14 Da hun også har haft 5 A-fag, har der ikke været så mange ledige stunder til at hjælpe til på den gård, hun er vokset op på. Alt dette koster mange penge, og det legat, du nu får, kan forhåbentlig hjælpe dig lidt af vejen mod dit drømmemål. Gitte har gennem Exis tilmeldt sig som frivillig volontør i Vietnam i byen Ho Chi Minh City på børnehjemmet Hoa Sen Shelter i 3 mdr. Hun skal undervise de hjemløse børn i engelsk, organisere aktiviteter som dans, sang og udflugter og søge stipendier. Hun vil finde ud af, hvordan mennesker reagerer i sociale og kulturelle sammenhænge og få erfaring igennem kommunikation, tegn og symbolbrug. Her i Roskilde har hun været ansvarlig for gratisarrangementer for unge, bl.a. i Salsa, hun har siddet i bestyrelsen for Ung Jazz Roskilde og været leder af en sangskriver workshop. Til næste sommer vil hun søge ind på Humanistisk informatik, der netop lægger vægt på kommunikation, som hun forhåbentlig har fået stor erfaring i i Vietnam. Jonathan er i løbet af sin gymnasietid blevet mere og mere interesseret i sprog, grammatik og kultur indenfor især spansk, som han har anstrengt sig for at komme til at tale flydende, hvilket næsten er lykkedes. Da han gerne vil være simultantolk i EU, skal han mestre mindst 3 sprog. Derfor starter han efter ferien på CBS med Asian Studies Programme, som er en engelsksproget bachelor i det japanske sprog og markedskommunikation. Han får således dansk og engelsk som aktive sprog, han kan tolke til og japansk og spansk som passive sprog, han kan tolke fra. For at holde det spanske ved lige, rejser han og en kammerat om få dage til Spanien og har planlagt en tur, der vil afprøve deres grænser såvel fysisk som psykisk. Turen består af 3 etaper: Festival San Fermin i Pamplona med deltagelse i det spanske tyreløb vandring i Pyrenæerne i 40 dage og til sidst til Barcelona, hvor de vil besøge diverse museer samt FC Barcelonas stadion. Lise-Lotte har gennem Travel Alott fundet frem til et projekt i New Mexico, der hedder Wildlife arbejdet med dyr i dette tilfælde med ulve. Da Lise-Lotte har været spejder i mange år, har hendes plan sigtet på naturen. Forholdene på stedet er primitive, og hun vil blive udfordret både fysisk og psykisk men mener, at det vil udvikle hende som individ og lære hende at stå på egne ben og blive mere motiveret til at begynde på en videregående uddannelse. Projektet varer 12 uger, og derefter vil hun gerne finde en ranch, hvor hun kan arbejde de 3 følgende mdr. Marias interesse for spansk er vokset meget gennem de 3 år i gymnasiet, og hun satser på at søge ind på CBS til næste år på studiet Interkulturel Markedskommunikation med spansk, da dette indeholder hendes største interesser sprog, kultur og kommunikation. 14

15 Inden da tager hun af sted med Nicaragua Brigaden 3,5 mdr. og opholdet indeholder 2 ugers forberedende kursus her inden afrejsen, dernæst 1 uges sprogskole i Nicaracua, 6 ugers landsbyophold og 1 politisk/kulturel uge. I forbindelse med et ophold hovedstaden, Managua, skal de iværksætte projekter til gavn for beboerne, som brigadisterne selv skal arrangere. Mathilde søger et rejselegat for at rejse til New Zealand i 5 mdr., hvor hun skal arbejde som lærerassistent, fordi hendes interesse for børn og deres udvikling er blevet stadig større i løbet af gymnasiet. Hun har været svømmeinstruktør i 5 år og i 4 år har hun været instruktør i unicykling for Roskilde gymnastikforening. Hun har arbejdet på RåKoSt som journalist og i 3.g som redaktør og har lært meget om kommunikation mellem eleverne og samarbejde i redaktionen. Nu vil hun lære den New Zealandske kultur at kende, arbejde med undervisning af børn og lære de indfødte maoriers kultur og normer at kende. Mathildes gennemsnit er højt nok til, at hun kan komme ind på et af ønskestudierne sociologi, antropologi, pædagogik eller international kommunikation i engelsk. Vi håber, at du i løbet af dit sabbatår finder ud af lige præcis det studie, der er det rigtige for dig. Signe vil gerne holde 2 sabbatår, og hendes mål er via kvote 2 at komme ind på KU og læse statskundskab i De få manglende point vil hun bl.a. indhente ved at rejse på Højskoleophold gennem Dansk Studie Center i 4 mdr. i henholdsvis Peru, Costa Rica, Cuba og Mexico. Undervejs bliver der undervist i kommunikation, personlig udvikling, projektstyring og teambuilding, sport, krop og personligt drive. Formålet er at udvikle deltagerne til ansvarsbevidste personer og fremme deres selvstændighed, forberede dem på et kommende universitetsstudie og give dem forståelse for fremmede kulturer samt det spanske sprog. Vi håber, at I trods alle de nye oplevelser, I helt sikkert får, alligevel vil huske at sende et rejsebrev hjem til os, som vi vil trykke i vores årsskrift Roars Kilde. Så kan vi i skolens gamle elevforening få en bekræftelse på, at vores rejselegater har fundet de helt rigtige modtagere. Vi ønsker jer 7 og hele resten af årgang 2013 hjertelig til lykke med eksamen og held og lykke i fremtiden. 15

16 Tilbageblik Tilbageblik i de Roars Kilder, der er relevante for jubilarer 2014 af Lise Svenstrup 1944 Overlæge A. Sjøberg har skænket Roskildenser-Samfundets Understøttelsesfond en bankbog på kr. Sammen med tidligere donationer har han nu stillet i alt kr. til rådighed for sine unge kammerater. Overlæge Sjøberg gør ikke nogen blæst ud af den ting. Han synes kun, at han afbetaler gammel gæld til skole og kammerater. Allerede i 1942 blev han udnævnt til æresmedlem af vores forening som en anerkendelse for, hvad han allerede den gang havde ydet. Student 1944 Troels Munk tidligere redaktør af skolebladet Quid novi sluttede et længere muntert causeri med følgende: Og lad mig så som slut på disse ord og som farvel til skolen sige dette : Der har i de sidste år været rettet så stærk kritik fra så mange sider mod gymnasieskolen. Jeg skal ikke her kaste mig ud i nogen form for polemik, blot vil jeg ganske jævnt sige, at selv om ikke alle lærerne kan være store personligheder, der hver især giver os indtryk for livet, så har skolen som helhed givet hver af os, der i år dimitteredes fra Roskilde Katedralskole, værdier, der vil være os en ballast, og ikke den ringeste, hvordan det så ellers måtte gå os i livet. Skolens logo I Roars Kilde 1989 står der bl.a. følgende om omslaget: I 1942 lod skolen med Troels Munk som fortaler fremstille et emblem. Motivet, der var 3 skjolde, var taget fra en Roskildemønt præget under Knud d. Store, som også er Roskilde Katedralskoles opretter. Skjoldene symboliserer Treenigheden, til hvilken Roskilde Domkirke var indviet på dette tidspunkt. Emblemet kunne benyttes af skolens elever, lærere og gamle elever. Året efter begyndte det navnkundige skoleblad Quid Novi, og det havde på forsiden det nye emblem. Siden har emblemet logoet - altid fulgt skolen og er blevet brugt flittigt op igennem tiderne og sidder i dag på skolens mur lige ved hovedindgangen i erkendelsen af, at uanset skolebygning, så er det noget alle, gamle som nuværende elever og lærere har fælles. Hvert år ved jubilarfesten kan emblemet i rødt og guld med nål stadig købes i baren. I årets Kildekalk står følgende: Quid novi, Katedralskoleelevernes blad, er still going strong. I sidste nummer redegør redaktør Axel Bitsch for en undersøgelse, han har foretaget angående de ældre elevers arbejde i sommerferien. Det viser sig, at 70% af samtlige Roskilde- Gymnasiaster og Realister har benyttet sommerferien til at lære noget og til at 16

17 tjene penge. I alt har 122 elever i de seks ugers sommerferie tjent kr. Og så er der nogen, der siger, at ungdommen ikke dur. Følgende lille historie er klippet i Roskilde Tidende: Når skolebørnene på Amager kommer for sent i skole på den anden side af broerne, bruger de gerne som undskyldning, at Broen var oppe. Dette må en elev på Roskilde Katedralskole have hørt. Forleden kom han fem minutter efter, at klokkken havde ringet. Da læreren spurgte ham, hvorfor han kom for sent, svarede han frejdigt : Fondens bro var oppe! Mikrofonanlæg : Ved dimittendfesten i år toges vort nyanskaffede mikrofonanlæg i brug, så alle 300 deltagere kunne høre, hvad der blev talt. Foruden selv at have nytte af det har vi den glæde at kunne overlade skolen det til brug ved translokationerne i skolegården, hvor betingelserne for at høre i længere afstand fra talerstolen altid har været meget ringe. Billede fra 1944 Af dimittender var der i år 46 studenter og 36 realister, og kontingentet til Roskildenser-Samfundet var 5 kr nummeret af Roars Kilde sluttede således : Ja, vist er dette nummer tyndere end sædvanlig, men Roars Kilde fattes både papir og penge Uddrag af rektor Foghs tale til studenterne: Hvis I er, som vi var, da vi var unge, og hvorfor skulle I ikke være det, ser I på os gamle med en underlig blanding af respekt og foragt. Respekten skyldes masken, og den er da blandt andet også anlagt for det samme. Foragten, som de elskværdigste blandt jer ikke giver ord, end ikke for jer selv, skyldes også masken. Masken, der dækker over vort følelsesliv, hvis den da ikke allerede har tørret det hele ud. Rollerne og maskerne i livets skuespil er utallige. I kender til bunds vore, jeres læreres forskellige professionelle masker, vore refleksagtige klichéer og instinktive manerer, der er en uudtømmelig kilde for jeres morskab. Kan vi ikke være jer til anden nytte, kan I bruge os til advarsel, for bild jer bare ikke ind, at det kun er os, der render rundt med dumme masker. Verden ser unægtelig ud som en skueplads, men det er nu løgn alligevel. Verden er virkeligheden, og i verden skal I leve et virkeligt liv. Det være langt fra mig at opfordre jer til at anlægge masker og spille roller. Helt undgå at lægge en diskret make-up kan I vist ikke. Man skal ikke forlange 17

18 urimeligheder af menneskene, som min gamle gymnastiklærer sagde. Men lad jeres eget ansigt være det væsentlige. Jeg er så gammel, at jeg har truffet mange af mine gamle elever, efter at masken var lagt så tykt på, at de levende unge, som jeg havde kendt, var blevet kedsommelige automater, der spillede den en gang lærte rolle. Selvfølgelig har jeg også truffet dem, i hvem der var liv endnu. Vist så, automaterne gør også deres store nytte. Vi kunne slet ikke undvære dem. Vi har dog nok af dem, men alt for få rigtige mennesker. I risikerer nu imidlertid ikke, at jeg møder op ved jeres 25-års jubilæum for kritisk at se efter, om I kun er blevet ingeniører, læger, jurister, bankmænd, eller hvad I nu stiler imod, eller om I tillige har bevaret noget af det, der endnu findes i jer af evighedsværdi. Men det er jo unægtelig heller ikke for min, men for jeres egen skyld, jeg håber, at I vil bevare det værdifuldeste i jer intact. Held og lykke på vejen! Efterårsfesten må deles, inden den stivner i navneopråb og taler, der må søges udveje for at skille rusfesten ud igen og lægge den på det eneste naturlige tidspunkt for en rusfest : når solen står højt på himlen, og natten er kortest og lysest. Lad os atter kunne se hen til, at : skærsommer det er fest! også i RS. På generalforsamlingen meddelte formanden for Roskildenser-Samfundet, direktør H. Sprechler, at medlemstallet var 1012, en tilbagegang fra året før, hvor foreningen talte 1031 medlemmer! En særlig tak blev rettet til bestyrelsesmedlem og redaktør af Roars Kilde Lise Nørgaard, hvis vellykkede spex Hamlet først var blevet opført ved foreningens københavnsfest og senere ved en offentlig forestilling i Roskilde til fordel for skolens lejrskole. Der indkom så mange penge, at samfundet kunne give 500 kr. til lejrskolen. I 1954 blev 59 studenter og 35 realister, og kontingentet var på 10 kr. Paul Gehl Madsen kritiserer i sin artikel Fester for de unge og vi er alle unge det faktum, at Roskildenser-Samfundet besluttede at ophøre med at afholde rusfesterne ved Sct. Hanstid og i stedet henlagde dem til efteråret. De er blevet stivere og kan måske ligefrem virke afskrækkende på de unge, der præsenteres for en forsamling af ældgamle personer, der svælger i minder og hentydninger til lærere og tildragelser, der for de unge nærmest er en slags oldævl. 18

19 1964 Uddrag fra artikel i Roars Kilde i 1964 af Ole Andresen, st. 1956, om skoleårets fester Ole gennemgår i artiklen alle forberedelser og forventninger før jule-, påske- og efterårssold samt til skoleballet, kammeratskabsaftenerne og idrætsfesterne og siger: Når man har glædet sig til og måske endda arbejdet for en fest, tillader mindet ingen fiasko. Aftaler med pedel Døssing, budget, male vægdekorationer, sidde ved kassen, dekorere den spritløse bar med spirituøse motiver. Skal vi nu lave Aften i Neapel? Paris om foråret? St. Pauli? Ligegyldigt hvad det blev, huskes det ens. Han slutter artiklen således : Til slut må det huskes, at det ikke kan nytte at feste videre alene på gamle Hroar-minder. Hver fest skal for at blive god være et gilde i sig selv. Der skal ikke roskildenserfestes for at finde gamle dage. Nok er de gamle dage den ydre anledning til, at vi mødes, men det skal ikke kun være Kan du huske da.. haha hoo haa. Mød op som de delvis forandrede og nye mennesker vi er til en helt ny fest. For vi er vel ikke blevet kedeligere? Arne Bjerg-Nielsen, st afrunder sin artikel om gymnasieforeningen Hroar med disse ord : Når alt kommer til alt: Hvad er et gymnasium uden en forening og et blad? Dog må man se i øjnene, at forholdene har ændret sig radikalt. Tonen indenfor gymnasiet er en anden. Denne Herre vi ere i åndernes rige Hostrups studentermentalitet er forsvundet. Gymnasiet er nu ikke blot for de få, men for de mange. Derfor, på trods af at det personlige præg desværre må forsvinde i en stor forsamling, er det måske mere vigtigt nu end før med en forening og et blad til at skabe det sammenhold blandt eleverne, der selvfølgelig med det stigende elevtal bliver stadig vanskeligere at opnå. Fra translokationen 1964 : For første gang blev translokationen holdt i den store Roskildehal. Udviklingen har været sådan, at der ikke mere er plads i skolegården til de mange mennesker. I alt var der i hallen 1600 elever, forældre, lærere og andre interesserede, og rektor Tolderlund-Hansen bød alle velkommen og takkede adjunkt Hauser for udsmykningen af hallen grønne grene og forsommerens blomster smykkede tribunen, og en duft af jasminer bredte sig i den stor hal. Det var første år, den nye karakterskala var taget i brug, og sammenlignet med tidligere år var resultatet over middel, hvilket måske også skyldtes, at det havde været et godt hold. I sin tale kom rektor ind på tidens teenagedyrkelse og fremhævede, at de ting, der for teenagerne er udtryk for individualisme, ret beset er en nøje gennemtænkt politik fra erhvervslivets side. Rektor ønskede for dimittenderne, at de måtte få lykke til at sætte sig mål, som rækker ud over hverdagens lille, trygge verden. 19

20 Den traditionelle tak fra dimittenderne 1964 blev bragt af student Aage Schmidt fra Køge: Inden talen udtalte rektor sin glæde over, at det netop var en Køge-mand, der skulle takke, fordi det i år var sidste gang, skolen havde elever fra Køge. Aage Schmidt sagde bl.a.: I mere end 900 år har skiftende rektorer og lærere ved denne lærde skole hvert år ved denne tid set et stadig stigende antal disciple stå her ved translokationen med eksamens-beviset adgangshjemmelen til fremtiden i hånden.... over denne højtidelighed svæver noget uforklarligt vi erkender mere eller mindre ubevidst en følelse af usikkerhed og aner, at denne herlige post-eksaminale tid med al dens fest og glæde også kræver sin pris, nemlig at vi ikke mere skal være være elever på Roskilde Katedralskole. Når vor tid på skolen har været så god og harmonisk, skyldes det ikke mindst, at man fra rektors og lærernes side har formået at tilvejebringe et meget værdifuldt tillidsforhold lærere og elever imellem. Det hænger givetvis sammen med vore læreres forståelse for og erkendelsen af vore forskellige måder at reagere på i forskellige situationer. Aldrig har jeg mærket forsøg på fra lærernes side at få vore afvigende synspunkter ind under forudfattede meningers bånd. Denne tolerance og forståelse har været stærkt medvirkende til at gøre vore skoleår her så lykkelige, men herudover kan man tillige se en livsholdning, som man kan tage ved lære af. Ved den efterfølgende dimittendfest bragte redaktør Stefan Vogelius en hilsen til skolen fra alle forældrene. Han misundte lærerne, fordi de havde været fælles om de unge i disse år. Foruden de almindelige skolefag er der endnu et, nemlig menneskelighed. Når de unge dimittender nu frygtløst kaster sig ud i livet, vil de sikkert klare sig godt, fordi de lærere, de har haft, har været menneskelige. Det usynlige fag har været til stede her på skolen. Han sluttede sin tale med at give rektor karakteren 13 i form af lige så mange roser og udbragte til sidst et leve for den ånd, der hersker på skolen. Citater fra Kildekalk Undervisningsministeriet er kommet til den erkendelse, at der ikke er plads nok til en ny skolebygning omkring den nuværende skole. Efter alt at dømme flytter skolen bort fra sin gamle plads ved domkirken. Den indre by kan ikke afgive tilstrækkelige arealer til en tidssvarende gymnasieskole, og da skolen selv ejer hele 42,3 ha jord på Holbækvej, er der planer fremme om at bygge en skole derude. I november opførte elever fra II g instrueret af lektor Kruckenberg Soyas Parasitterne ved fire forestillinger. Lektor Whitta Jørgensen malede sammen med nogle elever dekorationerne, og kostumeringen klaredes i alt væsentligt ved hjælp af skolens private teatergarderobe. Det var en skuffelse, at der ikke meldte sig et tilstrækkeligt antal elever til musiklinien; skolen har grønt lys for dens oprettelse, hvis mindst 10 elever vælger denne retning. Der dimitteredes i år 158 studenter og 20 realister, og kontingentet til RS er 10 kr. 20

I har altid været til at tale med og altid venlige og imødekommende. Derfor har det været en fornøjelse at være jeres rektor.

I har altid været til at tale med og altid venlige og imødekommende. Derfor har det været en fornøjelse at være jeres rektor. Translokationstale 2013 Vi er her for at lære og vi kan li det! Kære Studenter Vi er her for at lære og vi kan li det! Sådan var der én af jer, der udtrykte det på det strategi-seminar, som skolens bestyrelse

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Kære studenter tillykke med jeres eksamen

Kære studenter tillykke med jeres eksamen Kære studenter tillykke med jeres eksamen Nu sidder I her foran mig - foran jeres forældre uden måske helt at have forstået det endnu. Jeres tid på GG er ved at være slut. Det er vemodigt og festligt på

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2010

Tale til sommerafslutning 2010 Tale til sommerafslutning 2010 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

I dette hæfte kan du læse om introperioden og de første måneder på gymnasiet. På bagsiden kan du læse rektors velkomst.

I dette hæfte kan du læse om introperioden og de første måneder på gymnasiet. På bagsiden kan du læse rektors velkomst. Velkomsthæfte 2011 Første skoledag skal du blandt andet lære din klasse at kende på en gåtur til Mosede Fort - men inden fotograferer vi alle de nye klasser foran skolen. I dette hæfte kan du læse om introperioden

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Nyhedsbrev for Perler efter skabelon: Doodleart:

Nyhedsbrev for Perler efter skabelon: Doodleart: Nyhedsbrev for Endnu en måned er gået. Det har været en spændende måned, der har budt på mange sjove aktiviteter og oplevelser. Efteråret nærmer sig og det mærkes ved at børnene er mere indenfor og benytter

Læs mere

TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen

TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen Kære rektor, kære lærere på Sorø Akademis Skole, og især: Kære jubilarer, Det er en stor

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid

Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid Vælg Roskilde Gymnasium - vejen til din fremtid Det er vigtigt, at man bruger livet på noget, der giver mening for én selv - på Roskilde Gymnasium får du muligheden

Læs mere

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg starte med at sige tusind tak for året 2012, hvor vi kan

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2016 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388 Side 1 Anna Rasmussen 25. Marts Redaktionen ønsker tillykke Hjertelig tak for alle kærlige tanker, smukke

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Kære 9. klasse kære dimittender.

Kære 9. klasse kære dimittender. 1 Kære 9. klasse kære dimittender. Vores dimissionsfest i eftermiddag blev indledt med den LIP DUP, som I fornylig har en stor del af æren for, og som jeg tror på en eller anden måde vil minde jer om Th.

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. HG s vision og værdier

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Studentertale 2011. Vi kender alle fornemmelsen af at have dårlig samvittighed. Fordi man ikke har lavet lektier

Studentertale 2011. Vi kender alle fornemmelsen af at have dårlig samvittighed. Fordi man ikke har lavet lektier Studentertale 2011 Kære studenter Vi kender alle fornemmelsen af at have dårlig samvittighed. Fordi man ikke har lavet lektier eller afleveret sin skriftlige opgaver. Det er ikke så rart men så er det

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Dimissionstale 28. juni 2013

Dimissionstale 28. juni 2013 Dimissionstale 28. juni 2013 For mig er det stort at holde dimissionstalen for jer, og jeg har glædet mig til det. Dette sagde jeg vist også sidste år, men det er det altså. Arrangementet dimissionen i

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Rektor Claus Nillers tale til Åbent Hus den 25. januar 2016

Rektor Claus Nillers tale til Åbent Hus den 25. januar 2016 Rektor Claus Nillers tale til Åbent Hus den 25. januar 2016 Først rigtig hjertelig velkommen til orienteringsaften for kommende elever. Mit navn er Claus Niller, og jeg er rektor her på gymnasiet. Vi er

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage.

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tale Den gode skoledag. Hvad er det? Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tag f.eks. Mosedeskolen i Greve, som fik

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Fredagsbrev. Klasselærerfordeling næste år

Fredagsbrev. Klasselærerfordeling næste år 11/12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ST MARIAN ANET HANS BERVIG JEPPE OLE ASGER GITTE SPROGØ NE TE MARTIN CHRIS TIAN INGRID KARIN 12/13 TINE CHRIS TIAN SPROGØ MARIAN- NE ANET TE JEPPE HANS MARTIN OLE ASGER GITTE

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25)

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 4 Nu kan jeg se! Ugens tekst og referencer: Joh 9,1-38. Den store Mester, kap. 51. Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) Hovedformålet er,

Læs mere