Systemudviklingsmetoder & Webapplikationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Systemudviklingsmetoder & Webapplikationer"

Transkript

1 Systemudviklingsmetoder & Webapplikationer - et studie af Extreme Programming Speciale af: Rasmus Jørgensen Tim Priergaard Rasmussen Kristian Fischer Vejledere: Peter H. Carstensen Lars B. Pedersen IT-højskolen i København 1. november i -

2 Systemudviklingsmetoder & Webapplikationer et studie af Extreme Programming Copyright 2002 R. Jørgensen, K. S. Fischer & T. P. Rasmussen IT University of Copenhagen Forside illustration - Planning Game for denne afhandling One many may hit the mark, another blunder; but heed not these distinctions. Only from the alliance of the one, working with and through the other, are great things born. Antoine de Saint-Exupery ii -

3 1 Abstract Through the past 30 years, numerous methods have been developed in the effort to cope with the increasing number of demands in the development of IT systems. Contemporary research has identified a need for developing new practices compared to the traditional waterfall approaches and heavy processed methods. These new practices and demands become particularly relevant when developing advanced web applications (AWAs). With the coming of The Agile Alliance, powerful and versatile methods have emerged into the world of software development. These agile processes emphasise on a number of key concepts: individuals and interactions over processes and tools, working software over comprehensive documentation, customer collaboration over contact negotiation and responding to change over following a plan. Especially the agile method Extreme Programming (XP) appears to have attained considerable recognition. The current thesis examines XP s ability to stand up to the number of demands discussed in the literature and found through our empirical studies in three Danish IT-companies when developing advanced web applications (AWAs). Our findings suggest that XP - in many ways - meets the demands of AWA development today. We have, however, found that XP still needs some features before all demands discussed in the literature and found through empirical studies are met. These features are discussed and solutions are offered in a modified version of XP, which we name XP #. The features among others include a need for a more detailed recipe when the development team consists of qualifications not related to XP programming, e.g. web designers and user interface experts. The XP cookbook is short of a few recipes and consequently, the team is left to its own devices and experience. The thesis concludes that XP and agile methods in general are an improvement when developing AWAs compared to traditional waterfall approaches and heavy processed methods. - iii -

4 Indholdsfortegnelse 1 Abstract i 2 Forord 1 3 Indledning 2 4 Læsevejledning 6 5 Genstandsfelt 8 6 Definitioner og afgrænsning 31 7 Extreme Programming (XP) 39 8 Metode 48 9 Analyse XP # Konklusion Perspektivering Litteraturliste iv -

5 Detaljeret Indholdsfortegnelse 1 Abstract i 2 Forord 1 3 Indledning 2 4 Læsevejledning Hvad kendetegner generelt en indkøbstur? Hvad kendetegner vores indkøbstur? Afhandlingens opbygning 7 5 Genstandsfelt Webapplikationer Først-til-marked Flydende og foranderlige krav Udvikling af prototyper Hyppige udgivelser Paralleludvikling Fast arkitektur Tidlig kodning Kvalitetsforhandling Gode medarbejdere Opsummering Systemudvikling Systemudviklingsmetoder og -modeller Vandfaldsmodellen RAD Spiralmodellen RUP ASD XP Opsummering 30 6 Definitioner og afgrænsning Problemformulering Definition af nyetablerede systemudviklingsmetoder Valg af XP som case Definition af det rette valg Definition af udvikling Definition af avancerede webapplikationer WIS Web Information Systems IWA Interactive Web Applications AWA er Avancerede Webapplikationer Opsummering 38 7 Extreme Programming (XP) Programmering i XP Udviklerholdet i XP 40 - v -

6 7.3 Processer i XP Dogmer i XP Planning Game Hyppige releases, korte iterationer Metafor Enkelt design Refaktorering Parprogrammering Test Fælles kodeejerskab Løbende systemintegration timers arbejdsuge Kundetilstedeværelse Kodestandarder Fire værdier Procesoverblik 45 Opsummering 47 8 Metode Vidensproduktion Hermeneutik Forskningsdesign Empirisk dataindsamling Primær empiri Sekundær empiri Behandling af datagrundlaget Kvaliteten af forskningen Re liabilitet vurdering af projektets pålidelighed Validitet vurdering af projektets gyldighed Analyse Introduktion til analyse Datamatrix Empirisk identifikation af problemområder Test Kompetencediversitet Projekter vs. Standardsoftware Implementering af XP Kundetilstedeværelse Slutbrugere Estimater - Fixed Scope kontrakter vs. Flexible Scope kontrakter Resterende temaer Analyseopsummering Generelle betragtninger XP # Udvidelse af XP Interaktionsdogmet det trettende dogme Gyldigheden af XP # vi -

7 11 Konklusion Perspektivering Fremtidsperspektiver Refleksion Teoretisk vs. praktisk speciale Datagrundlag Interviewguides Forskningsdesign XP som arbejdsproces Planning Game Kunden er altid tilstede Korte iterationer, hyppige releases Metafor Enkelt design Parprogrammering Kode-kommunisme, fælles dokumentejerskab Kontinuerlig integration Kodestandard Automatiske tests Refaktorering timers arbejdsuge Opsumme ring Litteraturliste Primær litteratur Sekundær litteratur vii -

8

9 2 Forord Denne afhandling afspejler seks måneders specialearbejde på kandidatuddannelsen ved IThøjskolen i København under linien Tværfaglig IT Udvikling. Vores interesse for at beskæftige os med systemudviklingsteori og webapplikationer udspringer af to tidligere projekter omhandlende udarbejdelsen og programmeringen af større applikationer til Internettet. I disse forløb har vi dels erfaret at det er svært at formulere kravene, begrænse kravene og strukturere processen, og dels at det stress dette medfører er dybt problematisk under selve programmeringen, men også i forhold til de endelige produkter. Vi har derfor ønsket at lære og forstå de værktøjer man kan gøre brug af for at afhjælpe disse problemer, men samtidigt også gøre os klart om der er særlige hensyn at tage når der netop udvikles webapplikationer. Specialet udspringer altså af vores erfaringer, erkendelser og interesser opstået gennem vores uddannelsesforløb på IT-højskolen. Udgangspunktet er derfor ideelt i en betragtning af, at et speciale skal afspejle en syntese af ens videnskabelige formåen og samtidigt være nærværende og relevant for os som studerende og for det genstandsfelt, der er i søgelyset. Vi har ikke tidligere arbejdet indenfor så litteratur- og teoritungt et felt, og det har været en konstant udfordring at overskue de mange forskellige data og input. Vi ville dog aldrig være kommet så langt foruden følgende personer som vi ønsker at rette en stor tak til. Vores informanter: Ole Rasmussen og Thim Otskov på Intentia ecommerce, Morten Sørensen på Speakanet og Torben W. Graversen på Accentures sundhed.dk for beredvilligt at stille deres viden til rådighed. Vores vejledere: Peter H. Carstensen for at være god til vejlede os i at forstå den proces det er at udvikle en videnskabelig afhandling samt at hjælpe os videre med at tænke over forskningsdesign og struktur. Lars Bogetoft Pedersen for at gennemlæse og kommentere vores skriftlige fremstilling samt provokere til nye ideer og indgangsvinkler. God fornøjelse! Tim Priergaard Rasmussen, Kristian Suomala Fischer & Rasmus Jørgensen - 1 -

10 3 Indledning AFSNITTET GIVER ET OVERORDNET INDBLIK I SPECIALETS FOKUS OG BESKRIVER HVILKE MÅL, DER ØNSKES OPNÅET GENNEM SPECIALEARBEJDET. Software er en stadig voksende del af vores hverdag og dens betydning giver grobund for mange spekulationer omkring måden hvorpå softwaren skal udvikles (MacCormack 2001). Alene i Danmark har vi set talrige eksempler på softwareprojekter i millionklassen, der har været forsinkede, har overskredet budgettet eller ikke levet op til brugernes og kundernes forventninger. Tag for eksempel de meget omdiskuterede offentlige projekter Amanda, EASY og VUE, der alle overskred budgettet med mellem 10 og 100%, og overskred leveringstiderne med op til fire år. En arbejdsgruppe bestående af en række personer med særlig indsigt i problemstillingen (Teknologirådet 2001:1) blev i 2000 nedsat for at finde frem til hvorfor det var gået så galt for projekterne. En af deres konklusioner var bl.a. at der i mange tilfælde har været mangel på en metode for projektstyring (Teknologirådet 2001) 1. Ydermere påpeger forskellige forskere at omkring 60 procent af dagens softwareprojekter kører uden en etableret systemudviklingsmetode (Astels et al. 2002). Når virksomheder skal udvikle et softwaresystem, er det vigtigt at der er tænkt over hvilken systemudviklingsmetode der skal bruges til projektet, om den er relevant, og at denne metode bliver fulgt (Korsaa et al. 2001). Med softwareapplikationernes konstante videreudvikling er det hensigtsmæssigt at systemudviklingsmetoderne følger med i samme tempo (MacCormack 2001, Baskerville et al. 2001). Som effekt af dette er der siden den første metode kom frem for mere end 30 år siden, dukket et væld af systemudviklingsmetoder op - nogle mere succesfulde end andre (Korsaa et al. 2001). Formålet med systemudviklingsmetoder kan siges bl.a. at være at producere et kvalitetsmæssigt bedre produkt hurtigere (Korsaa et al. 2001). Under begrebet kvalitet gemmer sig en række parametre, f.eks. om systemet lever op til kundens forventninger eller om systemet lever op til kravspecifikationen m.v. som man må gøre sig klart når man begynder at udvikle systemer 2. Kravet om et hurtigt udviklet og kvalitetsmæssigt godt produkt har fået mange softwarevirksomheder til at begynde at udvikle Internetbaserede produkter på Internet Tid (eng: Internet Speed), hvilket vil sige at produkterne til Internettet udvikles ligeså hurtigt som Internettet udvikler sig (MacCormack 2001, Baskerville et al. 2001). Udviklingen af webapplikationer er således udsat for et konstant tidspres og til stadighed stigende kvalitetskrav fra rekvirenterne om at udnytte de nyeste teknologier 1 Eksemplerne er udelukkende offentlige projekter. Det hænger ikke nødvendigvis sammen med at de er mere fejlslagne end ikke-offentlige, men primært at de offentlige er mest dokumenterede. 2 I afsnit vil vi komme nærmere ind på kvalitetsbegrebet

11 (Carstensen et al. 2001, Baskerville et al. 2001). Således vil mange af de klassiske systemudviklingsmetoder ikke være tilstrækkelige i udviklingen af webapplikationer (Baskerville et al. 2001). Der er herigennem opstået et behov for nytænkning indenfor systemudvikling i virksomheder som udvikler webapplikationer. Dette behov er efterhånden blevet åbenlyst flere steder, og flere modeller og metoder, der mener at tilbyde varen i form af nyskabende systemudviklingsmetoder og redskaber, er efterhånden dukket op i et utal af varianter (f.eks. XP, ASD og RUP). Mange af disse metoder er dog så nye, at der endnu ikke foreligger tilstrækkeligt med empirisk materiale til at underbygge disse metoders effekt på det realiserede produkt (MacCormack 2001). Der er stor forskel på om man udvikler livskritiske 3 systemer til hospitaler eller systemer til internethandel. Livskritiske systemer må ikke indeholde fejl, mens det i andre systemer ikke nødvendigvis er livstruende, at der findes fejl. Når man derfor snakker om at systemudviklingsmetoder ikke er tilstrækkelige i udviklingen af softwareprodukter, er det vigtigt bl.a. at definere hvilken form for system man snakker om. I denne afhandling ønsker vi at tage udgangspunkt i applikationer til Internettet. I de seneste år har udviklingen af applikationer til Internettet bevæget sig fra at være simple samlinger af HTML-sider til større interaktive webapplikationer (Isakowitz et al. 1998). Med udviklingen af teknologier og anvendelsen af disse, bliver webapplikationer ikke blot applikationer der informerer, men avancerede systemer, hvor brugerne i højere grad har indflydelse på indholdet samt stiller krav til funktionalitet og design. Desuden er udviklingen af disse systemer blevet forretningskritiske, i den forstand at applikationerne ikke udelukkende udvikles til at effektivisere og teknologisere, men samtidigt implementeres for at varetage marketingselementer eksempelvis ved at formidle producentens varemærke. Dette har på det seneste skabt fokus indenfor feltet systemudvikling af webapplikationer. Hastigheden hvormed webapplikationer har udviklet sig og etableret sig i IT-industrien har som nævnt bevirket at systemudviklingsmetoderne indenfor dette område ikke i tilstrækkeligt grad er taget op til overvejelse og refleksion i de sammenhænge, hvor der udvikles avancerede systemer til Internettet. 3 Her mener vi at man kan dø som følge af en fejl i systemet. Systemer til Internethandel kan ligeledes være livskritiske, men udelukkende set i forhold til at virksomheden i værste fald må lukke

12 På baggrund af ovenstående finder vi det derfor spændende at undersøge: Hvorvidt nyetablerede systemudviklingsmetoder er det rette valg ved udvikling af avancerede webapplikationer (AWA er)? For at besvare denne meget overordnede problematik er det nødvendigt først at gøre sig klart hvad vi mener med begreberne nyetablerede systemudviklingsmetoder, det rette valg, udvikling og avancerede webapplikationer (AWA er). Vi vil i et særskilt afsnit (jf. 6 Definitioner og afgrænsning) uddybende argumentere for vores definition af disse begreber. Den skitserede problematik lægger op til en meget bred og omfattende undersøgelse, såfremt vi skulle undersøge alle de af os definerede nyetablerede systemudviklingsmetoder. Derfor vælger vi at fokusere på en specifik systemudviklingsmetode, Extreme Programming (XP). Vi vælger XP som systemudviklingsmetode, da den som metode bl.a. inddrager mange af de best practices, man ser i andre metoder, men som ikke før er blevet samlet og brugt i så ekstrem grad. Umiddelbart ser XP også mest lovende ud, når bl.a. udviklingshastigheden er en kritisk faktor. XP var desuden en af de første af nu mange systemudviklingsmetoder, der går under betegnelsen adrætte metoder (AgileAlliance 2002). Man har erkendt at kravene til et givent produkt ændrer sig løbende og der herigennem skabes et behov for være adræt/smidig, således at man hurtigt og let kan ændre i produktet så det opfylder nye krav og behov. Vi vil i et særskilt afsnit (jf Valg af XP som case) argumentere for vores valg af XP som case samt udforske XP (jf. 7 Extreme Programming) som metode udfra den omfattende litteratur. Udover at forholde os til litteraturen, vil vi undersøge om XP er det rette valg ved udviklingen af AWA er, ved at interviewe tre personer i to systemudviklingshuse, der udvikler AWA er ved hjælp af XP. De to huse benytter sig af XP på to forskellige grundlag, idet det ene udvikler standardprodukter (produktudvikling) mens det andet udvikler innovative produkter (projektudvikling). Derudover interviewer vi en person i en tredje virksomhed, der udvikler AWA er, men ikke bruger XP som metode. Vi sammenholder interviewene med hinanden og litteraturen, og igennem en omfattende analyse vil vi kommentere vores konklusioner og bidrage med nogle forslag til forbedring af XP. Vores konklusioner i forhold til XP sættes i kontekst med vores overordnede problemformulering og vi konkluderer om nyetablerede systemudviklingsmetoder er det rette valg ved udvikling af AWA er, velvidende at vi naturligvis kun kan give forsigtige bud på konklusioner, idet vi kun arbejder udfra en enkel metode, et begrænset antal undersøgelser samt litteraturen. Vi mener dog stadig at vi kan diskutere nogle tendenser for AWA-udvikling i forhold til etablerede og især nyetablerede systemudviklingsmetoder

13 Vi har valgt at udarbejde specialet ved hjælp af XP s principper, hvilket vi vil beskrive i perspektiveringen (jf. 12 Perspektivering). Dette afsnit vil ligeledes beskrive og diskutere vores læringsmål indgående samt vurdere hvad vi har gjort godt og hvad vi kunne have gjort bedre. Afhandlingen giver et godt indblik i problematikken omkring udviklingen af stadig mere avancerede webapplikationer i et hastigt voksende marked, hvor parametre som økonomi, tid og opfyldelse af behov har enorm betydning og fokus. Vores mål med specialet er at tilegne os viden indenfor et omfattende, men yderst interessant område, som vi alle tre finder inspirerende og herigennem give vores bidrag til forskningen på området. Desuden omfatter vores læringsmål at tilegne os viden og benytte denne i forhold til indsamlet empiri via interviews og danne konklusioner på denne baggrund, samt at kunne samarbejde med andre i pressede og stressede situationer i seks måneder og alligevel få et godt resultat ud af anstrengelserne

14 4 Læsevejledning AFSNITTET BESKRIVER AFHANDLINGENS OPBYGNING VED HJÆLP AF EN METAFOR. Som nævnt i indledningen har vi i den sidste periode af nærværende specialearbejde forsøgt at arbejde indenfor XP s principper. Det betyder at vi har tilpasset XP s 12 dogmer til den situation at skrive en afhandling som denne. Et af de 12 dogmer kaldes Metafor og indebærer at man i udviklingsprocessen kommunikerer om teknikker og opgaver udfra en abstrakt, men repræsentativ tanke. Vi har gennem arbejdet med denne afhandling arbejdet udfra metaforen Indkøbstur i et supermarked, og vi vil med følgende læsevejledning gennemgå de enkelte afsnits indhold udfra denne tanke. For at forstå metaforen må vi først beskrive, hvad der kendetegner en indkøbstur. 4.1 Hvad kendetegner generelt en indkøbstur? En typisk indkøbstur kan forløbe på to overordnede faconer. 1) Man kan have en indkøbsseddel med, gå ind i supermarkedet og købe de ting der står på denne. Måske vil man falde over varer der ikke står på indkøbslisten, måske ikke. Eller 2) man kan gå ind i supermarkedet med en helt overordnet ide om hvad man har lyst til og derefter lade sig inspirere af supermarkedets varesortiment. Derudover kan man principielt set sige at enhver indkøbstur i supermarkedet følger disse elementer: Man vælger en vogn eller en kurv. Man vælger de varer man har brug for. Man vælger måske også varer man ikke har brug for, men som ser interessante ud. Man fortryder måske enkelte varer og sætter dem på plads. Man går til kassen og betaler når man er færdig. Man kommer hjem og sorterer varerne. 4.2 Hvad kendetegner vores indkøbstur? Vi vælger en vogn vi vil gerne lære så meget som muligt. Vi vælger de varer vi ved vi har brug for systemudviklingsteori og -metoder. Vi lader os inspirere af varer der ser særligt interessante ud adrætte metoder og webapplikationer. Vi overvejer om vi har brug for og råd nok til alle varerne og sætter enkelte tilbage på hylden med andre ord vi afgrænser indholdet af undersøgelsen

15 Vi går til kassen og kommer materialet i indkøbsposer - vi reflekterer over vores metode og forskningsdesign. Vi tager hjem og sorterer varerne vi analyserer og undersøger sammenhænge i materialet. 4.3 Afhandlingens opbygning Vi har så vidt muligt forsøgt at afspejle denne afhandlings opbygning udfra ovenstående betragtning. Det betyder at: Afsnit 5 - Genstandsfeltet afspejler indkøbsvognen med et udvalg af webapplikationer og systemudviklingsteori og -metoder. Afsnittet behandler desuden de tilgange vi har fundet mest interessante at tage med til videre behandling. Afsnit 6 - Definitioner og afgrænsning afspejler varerne der sættes tilbage på hylderne ved de til- og fravalg vi har foretaget for at begrænse omfanget af undersøgelsen. Afsnit 7 - Extreme Programming afspejler en enkelt vare i indkøbsvognen for at give læseren indblik i den praksis systemudviklingsmetoden foreskriver. Afsnit 8 - Metode afspejler hvordan vi har tænkt os at vælge varerne, pakke dem, sortere og bearbejde dem. Det vil sige de metodiske overvejelser vi har gjort os i forbindelse med undersøgelsen, hvilket forskningsdesign vi er gået ud fra og hvilket datagrundlag vi har arbejdet med. Afsnit 9 - Analyse afspejler den måde hvorpå vi sorterer varerne - datamaterialet og ser en sammenhæng mellem dem. Derudover går vi et skridt videre end metaforen Indkøbstur i et supermarked foreskriver, idet vi også tilbereder og sorterer en del af de varer vi har hjembragt; Afsnit 10 XP # afspejler denne tilberedning ved at give nogle retningslinier og forslag til hvorledes XP kan tilpasses så den i større udstrækning imødekommer de problematikker vi afdækker. Afsnit 11 Konklusion afspejler den færdige menu ved at fremstille de væsentligste pointer og delkonklusioner i en samlet kontekst. Afsnit 12 Perspektivering afspejler vores egen vurdering af menuens sammensætning og smag ved at reflektere over det samlede specialearbejde

16 5 Genstandsfelt SKITSERER DE OVERORDNEDE PROBLEMATIKKER ADRESSERET I FORSKNINGEN PT. INDENFOR WEBAPPLIKATIONER OG SYSTEMUDVIKLINGSMETODER. Vi vil i dette afsnit beskrive genstandsfeltet og derved tegne landkortet 4 op for webapplikationer og systemudviklingsmetoder. Vi vil præcisere hvor vi selv befinder os på landkortet og derved gøre det klart hvilket udgangspunkt og hvilken forforståelse vi medtager i den videre undersøgelse. Vi starter med at se på webapplikationer som helhed og opridser de særlige vilkår, der eksisterer for disse og hvilke krav disse vilkår stiller til systemudviklingsmetoderne på et overordnet niveau. Dernæst vil vi se på begrebet systemudvikling samt systemudviklingsmetoder med udgangspunkt i overordnede modeller. 5.1 Webapplikationer Som nævnt i indledningen er der de seneste år sket en udvikling af applikationer til Internettet fra forholdsvis simple HTML-baserede sider til større interaktive webløsninger (Carstensen et al. 2001). Dette hænger naturligvis sammen med den teknologiske udvikling, men endnu vigtigere at webapplikationer bliver brugt til at tilfredsstille en række forretningskritiske elementer. Med udviklingen af teknologien og anvendelsen af disse systemer, går de traditionelle informationssystemer baseret på Internetteknologier fra at være formidlingsbaseret til at være avancerede systemer, hvor brugerne i højere grad har indflydelse på indholdet og den måde applikationen er opbygget. Udviklingen indenfor disse systemer er gået fra at være baseret på formidling til at varetage forretningskritiske elementer, hvilket blandt andet indbefatter marketingselementer, onlinehandel og business-to-business relationer (Earl et al. 2001, Carstensen et al. 2000, Baskerville et al. 2001). Dette har som nævnt i indledningen skabt et forskningsområde indenfor feltet systemudvikling af webapplikationer. Hastigheden hvormed teknologien udvikler sig kombineret med et stigende behov for at implementere applikationerne tilsvarende hurtigt (Internet Tid) har bevirket fokus på hvorledes systemudviklingsmetoder tager højde for ændrede vilkår for udviklingsprocessen. Forskningen på området er divergerende i deres betragtninger af webapplikationer som software, idet fokus blandt andet ligger på de interaktive relationer, de forretningsrelaterede 4 En metafor anvendt gennem afhandlingen (jf Metafor) - 8 -

17 relationer, de samarbejdsmedierende relationer m.fl. Vi har derfor fundet det relevant at afgrænse tilgangen ved at definere vores egen forståelse af applikationer til Internettet. Dette gør vi i et særskilt afsnit (jf AWA er Avancerede Webapplikationer). Dog er forskningen enig i at udviklingen af disse applikationer stiller nogle ændrede forudsætninger til systemudviklingsmetoderne når kravene til sådanne applikationer skal imødekommes. Gennem vores interview erfarede vi, at det er tydeligt at den udvikling der er sket inden for softwareudvikling inden for de sidste par år har medført at en række af de systemudviklingsmetoder, der før blev anvendt ikke er optimale for udviklingen af disse nye applikationer. (Carstensen et al. 2000:9). Udover den teknologiske udvikling, hastigheden af denne, Internettets stigende udbredelse og virksomhedernes forretningsmæssige argumenter for at anvende webløsninger til varetagelse af Intranet samt marketing og online-handel på Internettet, finder vi det dog vanskeligt præcist at identificere hvorfor der opstår nye krav til udviklingsprocessen. Hvorfor opstår disse særlige vilkår når der udvikles webapplikationer? Dette spørgsmål søger den eksisterende litteratur på området at tilgå, men pt. tager litteraturen afsæt i empiriske studier, hvor det i højere grad afdækkes hvordan der udvikles software til Internettet og i mindre grad hvorfor udviklingen ser sådan ud (Earl et al. 2001, Carstensen et al. 2000, Carstensen et al. 2001, Bødker et al. 2002, Baskerville et al. 2001, Isakowitz et al. 1998). Denne afhandling søger blandt andet at uddybe udgangspunktet for hvorfor disse vilkår opstår, samt at afdække i hvilken udstrækning de identificerede vilkår er relevante ved udvikling af større webapplikationer i forhold til nyere systemudviklingsmetoder. Vi finder det derfor interessant at tage udgangspunkt i de nuværende undersøgelser og gøre rede for hvilke vilkår vi finder, er relevante at medtage i det videre forskningsarbejde. Dette vil vi gøre i det følgende, hvor vi tager udgangspunkt i to artikler: Baskerville & Pries-Heje: emethodology: Towards a systems development methodology for e- business and e-commerce applications fra Georgia State University Earl & Khan: E-Commerce Is Changing the Face of IT fra MIT SLOAN Management Review De to artikler tager begge udgangspunkt i de ændrede vilkår for udviklingen af webapplikationer. Hvor Earl & Khan (2001) identificerer en ændret praksis, går Baskerville & Pries-Heje (2001) skridtet videre og opstiller en række krav til systemudviklingsmetoder for at imødekomme denne praksis. Vi finder at artiklerne på en række områder - 9 -

18 komplementerer hinanden på en måde der gør det relevant netop at fokusere på disse to kilder. Desuden giver artiklerne i en vis udstrækning argumenter for vilkårenes udgangspunkt. Argumenter vi finder interessante at efterprøve i dette specialearbejde. Vilkårene er: Først-til-marked Flydende og foranderlige krav Udvikling af prototyper Hyppige udgivelser Paralleludvikling Fast arkitektur Tidlig kodning Kvalitetsforhandling Gode medarbejdere Først-til-marked Med udviklingen indenfor Internetteknologier og et stigende behov fra virksomheders side til at tage aktivt del i kommunikationen på Internettet, bliver det vigtigt for webudviklingsvirksomheder at være først på markedet idet alternativet er ikke at komme på markedet overhovedet We prefer to be imperfect and be there, rather than be perfect and not there. (Earl et al. 2001).. Tiden fra koncept til udgivelse er blevet faktoren, der afgør om ITvirksomheden har succes på webområdet. Tidsfaktoren er ikke unik for udvikling af webapplikationer, men i undersøgelser af udviklingsprocessen er det synliggjort hvor centralt et element tiden er i de systemudviklingsmetoder, der er fremkommet indenfor de sidste par år (Baskerville et al. 2001) Flydende og foranderlige krav Vandfaldmodellerne eller rettere metoderne afledt af ideen om nøjagtigt at kunne beskrive detaljerede krav til applikationen og derefter programmere den tilsigtede applikation kommer til kort i mange webudviklingsprojekter 5. Problematikken hænger nøje sammen med Først-til-marked kravet. Når udviklingen går stærkt, efterspørgslen er stor og systemerne samtidigt er forretningskritiske, er det centralt som webudviklingshus at kunne tilpasse sig hurtigt og effektivt for at minimere omkostningerne. Dermed ikke sagt at virksomheden skal være teknologidrevet, men at visioner, ideer og dermed detaljer omkring design og planlægning af udviklingsforløbet ændrer sig mere konstant indenfor webteknologiområdet end for andre områder af software (Earl et al. 2001). 5 Vi vil i afsnit 5.3 uddybende beskrive vandfaldsmodeltankegangen

19 The requirements specification[...]has traditionally been the heart of systems methodology. However, Internet speed methodology accepts a starting point in which the goals, and consequently the specific strategies, are permitted to persist in near or full ambiguity. (Baskerville et al. 2001). Ovenstående beskriver dermed et stigende behov for at kunne tilpasse sig ændrede vilkår og at starte udviklingen på et mere usikkert grundlag. Det betyder ikke nødvendigvis at alt flyder indenfor udvikling af webapplikationer, men at webudviklingprocessens udgangspunkt er mere konceptuel end beskrevet i diverse dokumenter (Earl et al. 2001) Udvikling af prototyper Når kravene er flydende eller flertydige er det vigtigt at anvende redskaber eller teknikker til at visualisere og afklare kravene til at danne en fælles forståelse af en given funktionalitet i systemet. Her viser det sig at udvikling af delvist funktionelle prototyper kan hjælpe med til at visualisere den konceptuelle forståelse og begynde designfasen (Baskerville et al. 2001, Earl et al. 2001) Hyppige udgivelser De flydende krav bliver ikke udelukkende formuleret i den konceptuelle opstartsfase. Når man arbejder med at udvikle webapplikationer ændrer kravene sig løbende gennem udviklingsprocessen. Kunden bliver enten klogere og mere afklaret gennem processen. Webudviklingshusene kan dermed havne i en situation, hvor applikationen konstant ændres samtidigt med at kunden naturligvis ønsker et fremtidssikret produkt på den teknologiske side. Det bliver derfor i højere grad nødvendigt at frigive udgivelser hurtigere og at sørge for at disse frigivelser efterfølges af hyppige opdateringer (Earl et al. 2001). These maturing product cycles characterize major Internet software development in which competition demands significant product and feature changes every few months. (Baskerville et al. 2001). Udover den teknologiske udvikling og kundens ændrede krav gennem udviklingsprocessen skitseres der ligeledes et konkurrencemæssigt krav i udviklingsprocessen. Ved løbende at tilpasse sig kundens ændrede krav og forudsætningerne for disse i form af den teknologiske udvikling, kan man holde fast i markedsandelene og derved undgå en del af tidspresset under udviklingsprocessen Paralleludvikling Når udgivelsers tidscyklus skal være minimal, er det nødvendigt med sideløbende at varetage forskellige faser i udviklingsprocessen. Det vil sige at arbejdet skal organiseres på en måde hvor flere forskellige aktiviteter foregår samtidigt

20 The method [waterfall] is formal and logical; it provides a rigid structure and suggests review points for project planning and control. But in the e-it world, our respondents contended, it is too linear, doesn t appeal to creative designers, takes too long and can t cope with continuous ideas and change. (Earl et al. 2001:68). I praksis betyder det at det er nødvendigt at planlægge, redefinere og redesigne parallelt med at der programmeres, testes og refaktoreres. Det betyder at ændringer i funktionalitet eller design kan implementeres mere effektivt i efterfølgende versioner end det vil være tilfældet med en vandfaldstilgang, der ses som langsom og rigid (Baskerville et al. 2001) Fast arkitektur Med ovenstående krav til et parallelt udviklingsforløb in mente er det hensigtsmæssigt med et framework for at opdele arbejdet. Her identificerer både Earl et al. (2001) samt Baskerville et al. (2001) den traditionelle trelagsarkitektur. Denne består typisk af et databaselag, et forretningslogisklag og et brugergrænsefladelag. Dynamik Brugergrænseflade Usikkerhed Forretnings logik Transaktionslag Robusthed Datalagring & dataprocessering Stabilitet Figur 1. Opdeling af udviklingsprocessen kan følge arkitekturen for generelle IT-systemer. Figuren illustrerer at jo tættere man kommer de dynamiske elementer desto mere uklart bliver det, hvorledes man imødekommer kundernes/brugernes krav. Desuden illustrerer figuren at jo længere man bevæger sig mod fundamentet for systemet desto mere robust virker det. Dette fremkommer som et delresultat af at der er lag i systemet, der er nemmere at teste og vedligeholde foruden at der traditionelt set anvendes flere ressourcer på disse back-end dele (Earl et al. 2001). Man kan passende fordele arbejdsgangene efter ovenstående arkitektur, men skal holde sig for øje at det kræver et højt kommunikationsniveau, da alle dele er indbyrdes afhængige. Fordelingen af arbejdet på denne måde indbefatter derfor jævnlig revidering og planlægning af forløbet (Earl et al. 2001) Tidlig kodning Den korte tidsramme for at udvikle nye produkter eller versioner bevirker at man bliver nødt til at starte programmeringen tidligt i forløbet. Hvis man starter tidligt bliver det

Kvalitetssikring og agile udvikling

Kvalitetssikring og agile udvikling Kvalitetssikring og agile udvikling Gæsteforelæsning for dsoftark-e10 på Århus Universitet Dagsorden Hvem er jeg og hvad er min baggrund i test og agile? Hvad kan I forvente? Agile og scrum Kvalitetssikring

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive

Læs mere

Objektorienterede metoder

Objektorienterede metoder Objektorienterede metoder Gang 12. Kvalitet i større systemer Evt.: Ekstremprogrammering (XP) Dette materiale er under Åben Dokumentlicens, se http://www.sslug.dk/linuxbog/licens.html projektopgaven i

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Introduktion til projekter

Introduktion til projekter Introduktion til projekter v. 1.0.3 Introduktion I dette materiale ser vi overordnet på, hvad projekter egentlig er, hvordan de er skruet sammen og hvilke begreber, som relaterer sig til projekter. Vi

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke!

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke! IT projekt sæt et mål og nå det med omtanke! Det overordnede FORMÅL med dias-showet er at fortælle hvordan vi gennemfører IT projekter med succes ved hjælp af Microsoft Solutions Framework MSF modeller:

Læs mere

DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. 10. Oktober 2013 #6 Designproces + Projektstart

DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. 10. Oktober 2013 #6 Designproces + Projektstart DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME 10. Oktober 2013 #6 Designproces + Projektstart DAGEN I DAG Designprocessen [Pause] Om delaflevering Gruppedannelse [Pause] Gruppeøvelse og projektstart DESIGNPROCESSEN

Læs mere

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017 24. august 2017 Juridiske aspekter omkring udbud, køb og implementering af offentlige ITprojekter Ole Horsfeldt oho@gorrissenfederspiel.com Emnet i dag er, hvordan vi bruger kontrakter i IT projekter.

Læs mere

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017 24. august 2017 Juridiske aspekter omkring udbud, køb og implementering af offentlige ITprojekter Ole Horsfeldt oho@gorrissenfederspiel.com Emnet i dag er, hvordan vi bruger kontrakter i IT projekter.

Læs mere

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning:

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning: Introduktion til EA3 Mit navn er Marc de Oliveira. Jeg er systemanalytiker og datalog fra Københavns Universitet og denne artikel hører til min artikelserie, Forsimpling (som også er et podcast), hvor

Læs mere

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla SOFTWARE PROCESSES Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla Hvad er en software proces? Et struktureret sæt af AKTIVITETER, hvis mål er udvikling af software. En software proces model er en abstrakt

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Organisatorisk implementering af informationssystemer

Organisatorisk implementering af informationssystemer Organisatorisk implementering af informationssystemer Hvordan man sikrer informationsteknologiske investeringer i en organisatorisk ramme. 1 Organisatorisk implementering Definitionen på et succesfuldt

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Projektets karakteristika Gruppeopgave Projektledelse DTU 1999 Projektets karakteristika Formål At give en karakteristik af projektets stærke og svage sider, som kan lægge til grund for den senere mere

Læs mere

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods Innovationsprocesser Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods A A R H U S U N I V E R S I T E T Department of Computer Science 1 Innovation & ICT development *** Innovation *** * ***

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Om forretningsmæssige kompetencer

Om forretningsmæssige kompetencer Om forretningsmæssige kompetencer Uddanner universiteterne kun i det de forsker i? DI, Industriens Hus - 22. september 2009 Jørn Johansen JoJ@delta.dk www.deltaaxiom.com www.delta.dk Tlf.: 72194421 1 Delta

Læs mere

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik En referencelinie er en koordineret og veldefineret tilstand i et projekt,

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter Agil test tilgang - erfaringer fra projekter af Michael Roar Borlund November 2011 Image Area Agenda Introduktion Agil test Fremtidsvision Agil test tilgang Agil opbygning i QC Resumé og Spørgsmål 2 Introduktion

Læs mere

Introduktion til Systemudvikling Efteråret 2002

Introduktion til Systemudvikling Efteråret 2002 Introduktion til Systemudvikling Efteråret 2002 Underviseren: Jan Pries-Heje Formål og mål for faget systemudvikling Hvad er systemudvikling? Systemudviklingsmodeller Systemudviklingsmetode Slide no.:

Læs mere

3D GeoInformation. Systemudvikling. 1. Introduktion til Systemudvikling og Projektmodeller. Systemudvikling L7 2007 Lars Bodum

3D GeoInformation. Systemudvikling. 1. Introduktion til Systemudvikling og Projektmodeller. Systemudvikling L7 2007 Lars Bodum Systemudvikling 1. Introduktion til Systemudvikling og Projektmodeller Systemudvikling L7 2007 Lars Bodum Program Hvad er et system? Universe of discourse Leavitt s model for forandring Projektmodeller

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Velkommen Program 9:00 Velkommen v. Anders Murmann, Seniorrådgiver og underviser i PRINCE2 & Agile Project Management 9:10 9:30 Projektledelse med PRINCE2 Hvad

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste WTF? Thomas Schou-Moldt, Miracle A/S (siden 2008) Arkitekt, udvikler, teknisk projektleder, mv. Indtil videre afsonet lidt over 20 år i branchen, ingen udsigt til prøveløsladelse tsm@miracleas.dk, 5374

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Velkommen Projektledelse med PRINCE2 Principper PRINCE2 Fortsat forretningsbegrundelse Tage ved lære af erfaringer Fastlagte roller og ansvar Faseopdeling Afvigelsesstyring

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Forelæsning den 31. marts 2003

Forelæsning den 31. marts 2003 Forelæsning den 31. marts 2003 1. Spørgsmål & Svar: (a) Aflevering af Delopgave 1 for Det Gennemgående Udviklingsprojekt udskydes én uge til 14.04.03; (b) Ingen forelæsning den 07.04.03 (c) De to konsoliderede

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Pain Treatment Survey

Pain Treatment Survey Pain Treatment Survey Projektoplæg Projektoplæg til fælles udviklingsprojekt, i samarbejde mellem KLONK og smerteeksperter fra Sverige, Danmark og Norge www.klonk.dk Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Idé...

Læs mere

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere: Lektor Karin Levinsen, AAU Professor Birgitte Holm Sørensen, AAU Kursusperiode: 15. januar 2016 7. juni 2016 ECTS- point:

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Er det frugtbart at anskue datalogi som "ingeniørvidenskab"? Digital Forvaltning 2. kursusgang 10.9.03

Er det frugtbart at anskue datalogi som ingeniørvidenskab? Digital Forvaltning 2. kursusgang 10.9.03 Er det frugtbart at anskue datalogi som "ingeniørvidenskab"? Mindre vigtigt: begrebet "ingeniørvidenskab", alternativt: ingeniørfag eller -disciplin Vigtigt videnskab/fag/disciplin hvor det konstruktionsorienterede

Læs mere

HTX, RTG. Rumlige Figurer. Matematik og programmering

HTX, RTG. Rumlige Figurer. Matematik og programmering HTX, RTG Rumlige Figurer Matematik og programmering Vejledere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G. Bjarnason Morten Bo Kofoed Nielsen & Michael Jokil 10-10-2011 In this assignment we have been working with

Læs mere

Objektorienterede metoder

Objektorienterede metoder Objektorienterede metoder Gang 13. Adrætte processer Ekstremprogrammering (XP) Dette materiale er under Åben Dokumentlicens, se http://www.sslug.dk/linuxbog/licens.html projektopgaven i OOM Projektvejledning

Læs mere

Forelæsning den 18. marts 2002

Forelæsning den 18. marts 2002 1. Spørgsmål & Svar Forelæsning den 18. marts 2002 2. Contextual Design Part 6 Prototyping 3. Systemudvikling via Prototyper. Systemarbejde, E85, Frøkjær 1985, 12 p. Findes på kursets hjemmeside 4. To

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Usability-arbejde i virksomheder

Usability-arbejde i virksomheder Usability-arbejde i virksomheder Jan Stage Professor, PhD Forskningsleder i Information Systems (IS) og Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg University, Department of Computer Science jans@cs.aau.dk

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 5. semester.

Semesterbeskrivelse OID 5. semester. Semesterbeskrivelse OID. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation

Læs mere

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008 Specialebeskrivelse Simon Stefansen Oktober 2008 1. Baggrund I mit speciale på kandidatuddannelsen i Kultur, Kommunikation og Globalisering har jeg valgt, at beskæftige mig med integration som et socialt

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI Den 2-årige kandidatuddannelse (MSc) i Softwareudvikling og teknologi er en moderne

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Hvem er vi? Kursus Introduktion. Kursuslærerne. Agenda for i dag

Hvem er vi? Kursus Introduktion. Kursuslærerne. Agenda for i dag Hvem er vi? Kursus Introduktion Anne Haxthausen ah@imm.dtu.dk Informatics and Mathematical Modelling Technical University of Denmark 100 studerende med forskellig baggrund: software teknologi It og Kom

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Middelscore = relativt lavt faglig niveau i starten af uddannelsen på visse områder,

Læs mere

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret pr. 1.september 2014 Revideret pr. 19. august 2015 Indhold Indledning

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Læseplan for valgfaget teknologiforståelse. (forsøg)

Læseplan for valgfaget teknologiforståelse. (forsøg) Læseplan for valgfaget teknologiforståelse (forsøg) Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7.- 9. klassetrin 4 Design 4 Programmering 5 Indledning Valgfaget teknologiforståelse er etårigt og kan vælges i

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Behavior Driven Test and Development. ebay Classifieds

Behavior Driven Test and Development. ebay Classifieds Behavior Driven Test and Development ebay Classifieds Det kommer til at handle om User Stories agil udvikling Fokus på adfærd Gherkin syntaks Afgrænsning: Sælger ikke BDD Gør os ikke til eksperter i det

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation Hvad vil det sige at inddrage brugerne? Kristina Risom Jespersen Aarhus Universitet 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 1 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 2 1 11/11/2008

Læs mere

Brug af OAIS til udarbejdelse af omkostningsmodel til digital bevaring. Anders Bo Nielsen, Rigsarkivet, Danmark Alex Thirifays, Rigsarkivet, Danmark

Brug af OAIS til udarbejdelse af omkostningsmodel til digital bevaring. Anders Bo Nielsen, Rigsarkivet, Danmark Alex Thirifays, Rigsarkivet, Danmark Brug af OAIS til udarbejdelse af omkostningsmodel til digital bevaring Anders Bo Nielsen, Rigsarkivet, Danmark Alex Thirifays, Rigsarkivet, Danmark Introduktion til Cost Model for Digital Curation Begrundelse

Læs mere

Velkommen - Design- & Innovationsprogram. Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart

Velkommen - Design- & Innovationsprogram. Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart Velkommen - Design- & Innovationsprogram Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart Case: Det gode køkkent Mind-set: Social samvær gennem smagfulde oplevelser

Læs mere

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation IKI 12.3.2009 Præsentation ved Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Opfindelser på opfordring Få de rigtige idéer og før dem ud i livet Case: Mælkeanalyse

Læs mere

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE kl. 9.40 Velkomst, registrering og indledning ved Claus Clausen kl. 9.50 #01 Industri 4.0 omsat i praksis Ved Bo Lybæk, President and CEO, GPV International,

Læs mere

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Executive summary 1. ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Regeringen har et mål om, at den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden, og for at

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Hvad er IT i matematikundervisningen egentlig? Professor, Ph.d. Morten Misfeldt, Aalborg Universitet, København

Hvad er IT i matematikundervisningen egentlig? Professor, Ph.d. Morten Misfeldt, Aalborg Universitet, København Hvad er IT i matematikundervisningen egentlig? Professor, Ph.d. Morten Misfeldt, Aalborg Universitet, København Spørgsmål der afsøges Hvilke udfordringer og muligheder stiller digitale teknologier matematikuddannelsen

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Byggepolitisk konference 01032013. Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV

Byggepolitisk konference 01032013. Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV Byggepolitisk konference 01032013 Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV SKAK > Regler og spillere ændres ikke > Brættet er stabilt > Fast vekslende mønster - jeg trækker/ du venter - pause du trækker/jeg

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 5 1 / 1 INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN BRUGERINDDRAGELSE OG INNOVATION 1 / 2 Dagens program Kl. 9.30 Teori om prototyping Workshop: Byg/tegn/formgiv jeres koncepter og løsningsforslag Teori om kvalificering

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Program Kl. 13:00-13:40 Kl. 13:40-14:55 Kl. 14:55-15:40 Kl. 15:40-16:00 Hvordan og hvornår anvender vi video til indsamling af data inkl. observation-,

Læs mere

sådan kører vi processen

sådan kører vi processen VERTICA sådan kører vi processen Når du som ny kunde skal have udviklet en ny e-handelsløsning eller app til din virksomhed, kan det være svært at overskue den proces, der følger. Hos Vertica har vi været

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention nikolaj stegeager erik laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention Nikolaj Stegeager og Erik Laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring udvikling intervention Nikolaj

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Test i Danmark 2014. Undersøgelse på TestExpo 2014

Test i Danmark 2014. Undersøgelse på TestExpo 2014 Test i Danmark 2014 Undersøgelse på TestExpo 2014 Indledning I forbindelse med TestExpo-konferencen (www.testexpo.dk) den 30/1 2014 i Bella Center i København blev der foretaget en spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere