4 Alarm og info. Alarm Advarsel Information Nulstil alarmer > Aktuel liste > Alarmlog liste > Slet alarm log > Ja Nej Ja Nej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4 Alarm og info. Alarm Advarsel Information Nulstil alarmer > Aktuel liste > Alarmlog liste > Slet alarm log > Ja Nej Ja Nej"

Transkript

1 og info (menu 4) Bemærk Ved fejl eller uhensigtsmæssig drift med anlægget. Tjek Aktuel liste (menu 4) for alarmmeddelelse og benyt alarmliste bagerst i denne vejledning. Alarmliste Hovedmenu 4 Alarm og info 4.5 Aktuel liste Driftsform > Driftsvisninger > Indstillinger > Alarm og info > Tid og ugeplan > Versioner > Sikkerhedsfunktioner > Service > Forlad teknikermenu > Gem indstillinger > Alarm Advarsel Information Nulstil alarmer > Aktuel liste > Alarmlog liste > Slet alarm log > Ja Nej Ja Nej Nej Alarm :54:17 Alarm :01:12 Alarm :22:50 Alarm :25:00 Alarm :00: Nulstil alarmer De aktive alarmer kan ses i den aktuelle alarmliste menu 4.5. Årsag skal findes... kan kun resettes hvis årsagen til alarmen er afhjulpet. Menu 4 Alle alarmer resettes på nulstil alarmer i menu 4. Flere alarmer gentages Hvis flere alarmer er aktive, afstilles alle aktive alarmer samtidig. Hvis alarmer forekommer gentagne gange, skal en servicetekniker kontaktes. 6.3 Alarmvisning - fejlårsager Alarmvisning i display Ved alarmer/advarsler på anlægget ses et af følgende ikoner i menubjælkens højrehjørne - gå til aktuel alarmliste for at se alarm. Hovedmenu Driftsform > Driftsvisninger > Hovedmenu Driftsform > Driftsvisninger > Aktuel liste 4.5 Aktuel liste Alarm :54:17 Alarm :01:12 Alarm :22:50 Alarm :25:00 Alarm :00:00 58/92

2 Alarmnummer Hvis der er en alarm på anlægget vises der et alarmnummer på displayet svarende til XXYYZ, hvor: XX = enhed YY = fejlnummer Z = kategori for alarm, se skema med kategorier senere i dette afsnit. 16 alarmer Der kan være op til 16 alarmer på Aktuel liste, de ældste alarmer forsvinder hvis antallet af alarmer overstiger 16 (FIFO-princippet). Info i EXact...vises kun i alarmloglisten menu 4.6. Eksempel - alarmliste ##/nn XXYYZ er alarm på EC-controller 1 (360204). Alarmbeskrivelsen er Forsyningsspændingen til EC controlleren er for lav (36024). en er kritisk (360204). Hvis der er aktive alarmer vises det under alarmsymbolet. Hvis der er flere end én alarmvises hver enkelt alarm i 2 sek. hvorefter der skiftes til næste alarm osv. - xx/## = alarm nr. xx ud af det samlede antal ## alarmer. - XXYYZ se definition for alarmnummer. (Z) Alarm niveau Påvirkning af drift... Ikon 1 Info Aggregat fortsætter i drift 2 Advarsel Aggregat fortsætter i drift 3 Alarm Aggregat fortsætter i drift, men med reduceret funktionalitet 4 Kritisk Aggregat stopper 5 Brand Procedure ved udløst brandalarm starter op Find i alarmlisten via alarmnummeret anvisninger til fejlafhjælpning. Alarmlog liste - menu 4.6 "Slet alarm log" Efter alarm- eller infonummeret står der et bogstav: C = Clear S = Set Alarmloglisten viser de sidste 100 alarmer, advarsler og info der har været. De ældste alarmer/info er forsvinder fra listen, hvis antallet overstiger de 100 (FI- FOprincippet). Alarmloggen kan slettes ved at vælge ja, bemærk dette kan ikke fortrydes. 59/92

3 6.4 Alarmliste Hovedstyring VEX Strøm tilsluttet til styringen Ukendt genstart af styringen En watchdog genstartede styringen Softwaren genstartede styringen Brugeren genstartede selv styringen Et spændingsdrop i forsyningen genstartede styringen Brugeren udførte"manuel" afstilling af alarmer Visning af hvornår der er tilsluttet strøm til styringen. Ukendt fejl, tilkald service. Ukendt fejl, tilkald service. Softwaren har genstartet styringen. Brugeren har genstartet styringen. Genstart af styringen pga. spændingsfald. Brugeren har nulstillet alarmer. Tryktransmitter Manglende modbus kommunikation til tryktransmitter board (EXact2) og MPT1. Kontroller modbus kabel fra MPT1 til øvrige enheder for fejlmontering Fejl ved kalibrering Prøv at kalibrere igen. Hvis problemet fortsætter skal MPT1 ud Tryktransmitteren kalibreres Tryktransmitteren benytter gamle kalibreringsværdier Tryktransmitteren er ikke kalibreret MPT 1 kalibreres. Når anlægget startes op kommer denne information. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for at tryktransmitteren skal kalibreres. Kontroller i menu 8.4 om MPT'en er ude af kalibrering, og udfør eventuel en ny kalibrering. Sæt VEX'en i "OFF" i brugermenuen og åben lågerne. Kalibrer derefter MPT'en i menu /92

4 Tryktransmitter Manglende modbus kommunikation til tryktransmitter board (EXact2) og MPT2. Kontroller modbus kabel fra MPT2 til øvrige enheder for fejlmontering Fejl ved kalibrering Prøv at kalibrere igen. Hvis problemet fortsætter skal MPT2 ud Tryktransmitteren kalibreres Tryktransmitteren benytter gamle kalibreringsværdier Tryktransmitteren er ikke kalibreret MPT2 kalibreres. Når anlægget startes op kommer denne information. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for at tryktransmitteren skal kalibreres. Kontroller i menu 8.4 om MPT'en er ude af kalibrering, og udfør eventuel en ny kalibrering. Sæt VEX'en i "OFF" i brugermenuen og åben lågerne. Kalibrer derefter MPT'en i menu 8.4. Tryktransmitter Manglende modbus kommunikation til tryktransmitter board (EXact2) og MPT3. Kontroller modbus kabel fra MPT3 til øvrige enheder for fejlmontering Fejl ved kalibrering Prøv at kalibrere igen. Hvis problemet fortsætter skal MPT3 ud Tryktransmitteren kalibreres Tryktransmitteren benytter gamle kalibreringsværdier Tryktransmitteren er ikke kalibreret MPT3 kalibreres. Når anlægget startes op kommer denne information. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for at tryktransmitteren skal kalibreres. Kontroller i menu 8.4 om MPT'en er ude af kalibrering, og udfør eventuel en ny kalibrering. Sæt VEX'en i "OFF" i brugermenuen og åben lågerne. Kalibrer derefter MPT'en i menu /92

5 Tryktransmitter Manglende modbus kommunikation til tryktransmitter board (EXact2) og MPT5. Kontroller modbus kabel fra MPT5 til øvrige enheder for fejlmontering Fejl ved kalibrering Prøv at kalibrere igen. Hvis problemet fortsætter skal MPT5 ud Tryktransmitteren kalibreres Tryktransmitteren benytter gamle kalibreringsværdier Tryktransmitteren er ikke kalibreret MPT5 kalibreres. Når anlægget startes op kommer denne information. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for at tryktransmitteren skal kalibreres. Kontroller i menu 8.4 om MPT'en er ude af kalibrering, og udfør eventuel en ny kalibrering. Sæt VEX'en i "OFF" i brugermenuen og åben lågerne. Kalibrer derefter MPT'en i menu 8.4. Tryktransmitter Manglende modbus kommunikation til tryktransmitter board (EXact2) og MPT6. Kontroller modbus kabel fra MPT6 til øvrige enheder for fejlmontering Fejl ved kalibrering Prøv at kalibrere igen. Hvis problemet fortsætter skal MPT6 ud Tryktransmitteren kalibreres Tryktransmitteren benytter gamle kalibreringsværdier Tryktransmitteren er ikke kalibreret MPT6 kalibreres. Når anlægget startes op kommer denne information. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for at tryktransmitteren skal kalibreres. Kontroller i menu 8.4 om MPT'en er ude af kalibrering, og udfør eventuel en ny kalibrering. Sæt VEX'en i "OFF" i brugermenuen og åben lågerne. Kalibrer derefter MPT'en i menu /92

6 Temperatur føler TE11: TE11: TE12: TE12: TE21: TE21: TE22: TE22: Temperaturføleren i fraluftkanalen er afbrudt Temperaturføleren i fraluftkanalen er kortsluttet Temperaturføleren i afkastkanalen er afbrudt Temperaturføleren i afkastkanalen er kortsluttet Temperaturføleren i udeluftkanalen er afbrudt Temperaturføleren i udeluftkanalen er kortsluttet Temperaturføleren i tilluftkanalen er afbrudt Temperaturføleren i tilluftkanalen er kortsluttet TE11: TE11: TE12: TE12: TE21: TE21: TE22: TE22: 63/92

7 Temperatur føler TE-RPT: TE-RPT: TE-SPT: TE-SPT: Tice: Tice: Temperaturføleren på returvandsrøret på vandvarmefladen er afbrudt Temperaturføleren på returvandsrøret på vandvarmefladen er kortsluttet Temperaturføleren på fremløbsrøret på vandvarmefladen er afbrudt Temperaturføleren på fremløbsrøret på vandvarmefladen er kortsluttet Temperaturføleren på fremløbsrøret på vandvarmefladen er afbrudt Temperaturføleren på fremløbsrøret på vandvarmefladen er kortsluttet TE-RPT: TE-RPT: TE-SPT: TE-SPT: Tice: Tice: 64/92

8 Brandtermostater BT40/50, FIRE: VEX aggregat er stoppet med udløst brandalarm BT70, AUX IN: BT40/50, FIRE: Ved Brand: Følg nødberedsskabsplanen for bygningen. Ved udløst brandfunktion uden at der er brand: Hvilestrømskredsen er brudt, undersøg hvorfor den tilsluttede branddetekteringsenhed har afbrudt kredsen. Hvis ingen enhed tilsluttet - Kontroller lus BT70, AUX IN: VEX aggregater stoppet med udløst brandalarm Ved Brand: Følg nødberedsskabsplanen for bygningen. Ved udløst brandfunktion uden at der er brand: Hvilestrømskredsen er brudt, undersøg hvorfor den tilsluttede branddetekteringsenhed har afbrudt kredsen. Hvis ingen enhed tilsluttet - Kontroller lus Filtre Fraluftfilteret skal snart skiftes Fraluftfilteret skal skiftes Udeluftfilteret skal snart skiftes Udeluftfilteret skal udskiftes Fraluftfilteret skal snart skiftes Fraluftfilteret skal skiftes Udeluftfilteret skal snart skiftes Udeluftfilteret skal udskiftes 65/92

9 HC Alarm Overhedningssikringen TSA70 er aktiveret Overhedningssikringen TSA70 er, eller har været aktiveret. HCE: Infoen nulstilles når temperaturen kommer under 70 C. HCE: Kontroller luftmængden gennem elvarmefladen, vælg samme ventilationshastighed som da alarmen blev udløst Overhedningssikringen TSA90/120 er aktiveret Overhedningssikringen TSA90/120 er, eller har været aktiveret Elvarmefladestyringens interne overhedningssikring er aktiveret Elvarmefladenstyringens interne overhedningssikring er, eller har været aktiveret Returvandstemp. er ved at være for lav. VEX kører reduceret drift og frostsikring. Der skal være følgende min. luftmængder over elvarmefladen: - VEX140 med HCE: 110l/s, (396 m 3 /h) - VEX150 med HCE: 200l/s, (720 m 3 /h) - VEX160 med HCE: 290l/s, (1044 m 3 /h) - VEX170 med HCE: 360l/s, (1296 m 3 /h) HCE: Infoen nulstilles når temperaturen kommer under hhv. 90 C eller 120 C. HCE: Kontroller luftmængden gennem elvarmefladen, vælg samme ventilationshastighed som da alarmen blev udløst. Der skal være følgende min. luftmængder over elvarmefladen: - VEX140 med HCE: 110l/s, (396 m 3 /h) - VEX150 med HCE: 200l/s, (720 m 3 /h) - VEX160 med HCE: 290l/s, (1044 m 3 /h) - VEX170 med HCE: 360l/s, (1296 m 3 /h) HCE: Infoen nulstilles når temperaturen kommer under 60 C i automatikboksen. HCE: Temperaturen i elvarmefladens automatikboks er eller har været over 80 C. Kontroller hvad der evt. har kunnet forårsage den høje temperatur og udbedre fejlen. HCW: Kontroller om varmtvandsforsyningen til varmefladen fungerer. Hvis varmtvandsforsyningen fungerer kontrolleres derefter om motorventilen åbner og om cirkulationspumpen kører. Kontroller ved at sætte anlægget i "OFF" i bruger menuen, og tvangsstart derefter motorventilen og cirkulationspumpen i specialistmenu 8.3. Når temperaturen er kommet over varmholdelsesgrænsen nulstilles alarmen automatisk. 66/92

10 HC Alarm Returvandstemp. er for lav. Frostsikringen er aktiveret og VEX stoppes midlertidigt. HCW: Kontroller om varmtvandsforsyningen til varmefladen fungerer. Hvis varmtvandsforsyningen fungerer kontrolleres derefter om motorventilen åbner og om cirkulationspumpen kører. Kontroller ved at sætte anlægget i "OFF" i bruger menuen, og tvangsstart derefter motorventilen og cirkulationspumpen i specialistmenu Returvandstemp. målt af ekstern føler er ved at være for lav. VEX kører reduceret drift Returvandstemp. målt af ekstern føler er for lav. VEX stoppes midlertidigt Maksimal antal genstartsforsøg indenfor sidste time er nået. Når temperaturen er kommet over varmholdelsesgrænsen nulstilles alarmen automatisk. HCW: Kontroller om varmtvandsforsyningen til varmefladen fungerer. Hvis varmtvandsforsyningen fungerer kontrolleres derefter om motorventilen åbner og om cirkulationspumpen kører. Kontroller ved at sætte anlægget i "OFF" i bruger menuen, og tvangsstart derefter motorventilen og cirkulationspumpen i specialistmenu 8.3. Når temperaturen er kommet over varmholdelsesgrænsen nulstilles alarmen automatisk. HCW: Kontroller om varmtvandsforsyningen til varmefladen fungerer. Hvis varmtvandsforsyningen fungerer kontrolleres derefter om motorventilen åbner og om cirkulationspumpen kører. Kontroller ved at sætte anlægget i "OFF" i bruger menuen, og tvangsstart derefter motorventilen og cirkulationspumpen i specialistmenu 8.3. Når temperaturen er kommet over varmholdelsesgrænsen nulstilles alarmen automatisk. HCW: Kontroller om varmtvandsforsyningen til varmefladen fungerer. Hvis varmtvandsforsyningen fungerer kontrolleres derefter om motorventilen åbner og om cirkulationspumpen kører. Kontroller ved at sætte anlægget i "OFF" i brugermenuen, og tvangsstart derefter motorventilen og cirkulationspumpen i specialistmenu 8.3. Når temperaturen er kommet over varmholdelsesgrænsen nulstilles alarmen automatisk. 67/92

11 HC Alarm Det lykkedes ikke at hæve returvandstemp. indenfor 5 min. efter frostsikring med stoppet VEX. HCW: Kontroller om varmtvandsforsyningen til varmefladen fungerer. Hvis varmtvandsforsyningen fungerer kontrolleres derefter om motorventilen åbner og om cirkulationspumpen kører. Kontroller ved at sætte anlægget i "OFF" i bruger menuen, og tvangsstart derefter motorventilen og cirkulationspumpen i specialistmenu 8.3. Når temperaturen er kommet over varmholdelsesgrænsen nulstilles alarmen automatisk. 68/92

12 HC Føler Temperaturføleren i tilluftkanalen er afbrudt Temperaturføleren i tilluftkanalen er kortsluttet Temperaturføleren på fremløbsrøret på vandvarmefladen er afbrudt Temperaturføleren på fremløbsrøret på vandvarmefladen er kortsluttet Temperaturføleren på returvandsrøret på vandvarmefladen er afbrudt Temperaturføleren på returvandsrøret på vandvarmefladen er kortsluttet Den eksterne temperaturføler på returvandsrøret på vandvarmefladen er afbrudt Den eksterne temperaturføler på returvandsrøret på vandvarmefladen er kortsluttet Den interne temperaturføler i varmestyringen er afbrudt Den interne temperaturføler i varmestyringen er kortsluttet Skift varmestyringsprintet MHCW Skift varmestyringsprintet MHCW 69/92

13 HC styring MHCW: Modulet er ikke korrekt konfigureret. Kontroller CN6 på printet HCW: Ventilatorhastigheden er midlertidig reduceret HCW: VEX'en stoppes midlertidig Kontroller lus i stikket CN6 på varmestyringsprintet: MHCW: - der skal være en lus mellem 7 og 8. MHCE: - der skal ikke være monteret lus. HCW: Ventilatorhastigheden er midlertidig reduceret pga. at advarselsgrænsen for frostsikring af vandvarmefladen er nået. HCW: Ventilatorhastigheden er midlertidig stoppet pga. at stoptemperaturen for frostsikring af vandvarmefladen er nået HCW: VEX'en stoppes HCW: Ventilatorerne er stoppet pga. frost alarm på vandvarmefladen HCE: Der køres efterløb fordi der har været varme på elvarmefladen indenfor de sidste 3 min HC: Varmestyringen styres i øjeblikket lokalt ifm. service HC: Varmestyringens sikkerhedsfunktioner overstyres lokalt ifm. service HC: Der er fundet en varmestyring, men den er ikke valgt i VEX konfigurationen MHC: Varmestyringen er ikke konfigureret korrekte ift. det valgte i VEX konfigurationen MHCW: Manglende modbus kommunikation til vandvarmestyringen MHCE: Manglende modbus kommunikation til elvarmestyringen HCE: Ventilatorerne kører efterløb i 3 min. efter elvarmefladen har været i drift. HC: Varmestyringen styres midlertidigt fra Lodam MultiTool. Overstyringen har en maks. varighed på 60 minutter. HC: Varmestyringen styres midlertidigt fra Lodam MultiTool. Overstyringen har en maks. varighed på 60 minutter. HC: I menu 3.4 "Tilbehør" konfigureres eftervarmefladen. Kontroller lus i stikket CN6 på varmestyringsprintet: MHCW: - der skal være en lus mellem 7 og 8. MHCE: - der skal ikke være monteret lus. MHCW: board (EXact2) og MHCW. Kontroller modbus kabel fra HCW til øvrige enheder for fejlmontering. MHCE: board (EXact2) og MHCE. Kontroller modbus kabel fra HCE til øvrige enheder for fejlmontering. 70/92

14 Luftmængde/tryk Luftmængden/trykket i fraluftkanalen er for høj Luftmængden/trykket i fraluftkanalen har været for høj i 5 minutter Luftmængden/trykket i fraluftkanalen er for lav Luftmængden/trykket i fraluftkanalen har været for lav i 5 minutter Luftmængden/trykket i tilluftkanalen er for høj Luftmængden/trykket i tilluftkanalen har været for høj i 5 minutter Luftmængden/trykket i tilluftkanalen er for lav Luftmængden/trykket i tilluftkanalen har været for lav i 5 minutter Minimum luftmængden for køle/varmeenheder i tilluftkanalen er ikke opfyldt Minimum luftmængden for køle/varmeenheder i tilluftkanalen har ikke været opfyldt i 5 minutter Anlægget yder en luftmængde/tryk som er 25% over setpunktet. Kontroller indstillinger for ventilatorhastighed i indeklimaniveauer og grænser for ventilatorer. Anlægget har ydet en luftmængde/tryk som er 25% over setpunktet i mere end 5 minutter. Kontroller indstillinger for ventilatorhastighed i indeklimaniveauer og grænser for ventilatorer. Anlægget yder en luftmængde/tryk som er 25% under setpunktet. Kontroller indstillinger for ventilatorhastighed i indeklimaniveauer og grænser for ventilatorer. Anlægget har ydet en luftmængde/tryk som er 25% under setpunktet i mere end 5 minutter. Kontroller indstillinger for ventilatorhastighed i indeklimaniveauer og grænser for ventilatorer. Anlægget yder en luftmængde/tryk som er 25% over setpunktet. Kontroller indstillinger for ventilatorhastighed i indeklimaniveauer og grænser for ventilatorer. Anlægget har ydet en luftmængde/tryk som er 25% over setpunktet i mere end 5 minutter. Kontroller indstillinger for ventilatorhastighed i indeklimaniveauer og grænser for ventilatorer. Anlægget yder en luftmængde/tryk som er 25% under setpunktet. Kontroller indstillinger for ventilatorhastighed i indeklimaniveauer og grænser for ventilatorer. Anlægget har ydet en luftmængde/tryk som er 25% under setpunktet i mere end 5 minutter. Kontroller indstillinger for ventilatorhastighed i indeklimaniveauer og grænser for ventilatorer. Den krævede tilluftmængde for drift med køle-/varmeenheder er ikke opnået. Kontroller indstillinger for ventilatorhastighed i indeklimaniveauer og grænser for ventilatorer. Den krævede tilluftmængde for drift med køle-/varmeenheder er ikke opnået indenfor 5 minutter. Kontroller indstillinger for ventilatorhastighed i indeklimaniveauer og grænser for ventilatorer. 71/92

15 CO 2 -føler Manglende modbus kommunikation til MIO CO 2 -modulet CO 2 -niveau er under 100 ppm. CO 2 -sensoren er muligvis defekt CO 2 input via BMS valgt og BMS er ikke konfigureret. board (EXact2) og MIO modulet. Kontroller modbus kabel fra MIO modulet til øvrige enheder for fejlmontering. Kontroller DIP-switch indstillingerne i MIO-modulet, se evt. MIOmodul vejledningen. CO 2 -sensoren er muligvis defekt og bør Konfigurer BMS. Temperaturføler MIO-TS Manglende modbus kommunikation til MIO- TS modulet Temperaturføleren er afbrudt Temperaturføleren er kortsluttet board (EXact2) og MIO modulet. Kontroller modbus kabel fra MIO modulet til øvrige enheder for fejlmontering. Kontroller DIP-switch indstillingerne i MIO-modulet, se evt. MIOmodul vejledningen /92

16 Fugtføler RH Manglende modbus kommunikation til MIO RH modulet Fugt niveau er under 2% - RH sensoren er muligvis defekt RH input via BMS valgt og BMS er ikkke konfigureret board (EXact2) og MIO modulet. Kontroller modbus kabel fra MIO modulet til øvrige enheder for fejlmontering. Kontroller DIP-switch indstillingerne i MIO-modulet, se evt. MIOmodul vejledningen. Fugtføleren er muligvis defekt og bør Konfigurer BMS. Bevægelsesføler PIR Manglende modbus kommunikation til PIR modulet PIR input via BMS valgt og BMS er ikke konfigureret board (EXact2) og PIR modulet. Kontroller modbus kabel fra PIR-modulet til øvrige enheder for fejlmontering. Kontroller DIP-switch indstillingerne i PIR-modulet, se evt. MIOmodul vejledningen eller PIRB-AS vejledningen. Konfigurer BMS. 73/92

17 Ekstern køleunit (MXCU) føler Temperaturføleren i tilluftkanalen er afbrudt Temperaturføleren i tilluftkanalen er kortsluttet Ekstern køleunit (MXCU) Styring Modulet er ikke korrekt konfigureret. Kontroller CN6 på printet Kølestyringen styres i øjeblikket lokalt ifm. service Kølestyringens sikkerhedsfunktioner overstyres lokalt ifm. service Der er fundet en kølestyring, men den er ikke valgt i VEX konfigurationen Kølestyringen er ikke konfigureret korrekte ift. det valgte i VEX konfigurationen Manglende modbus kommunikation til kølestyringen Kontroller lus i stikket CN6 på kølestyringsprintet. Der skal være en lus mellem 4 og 6, samt mellem 5 og 6. Kølestyringen styres midlertidigt fra Lodam Multi Tool. Overstyringen har en maks. varighed på 60 minutter. Kølestyringen styres midlertidigt fra Lodam Multi Tool. Overstyringen har en maks. varighed på 60 minutter. I menu 3.4 "Tilbehør" konfigureres køleenheden. Kontroller lus i stikket CN6 på kølestyringsprintet. Der skal være en lus mellem 4 og 6, samt mellem 5 og 6. board (EXact2) og MXCU modulet. Kontroller modbus kabel fra MXCU modulet til øvrige enheder for fejlmontering. 74/92

18 MCCW Temperaturføleren i tilluftkanalen er afbrudt Temperaturføleren i tilluftkanalen er kortsluttet Temperaturføleren på fremløbsrøret på vandkølefladen er afbrudt Temperaturføleren på fremløbsrøret på vandkølefladen er kortsluttet Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt, bør føleren Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt, bør føleren Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt, bør føleren Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt, bør føleren 75/92

19 MCCW styring Modulet er ikke korrekt konfigureret. Kontroller CN6 på printet Kølestyringen styres i øjeblikket lokalt ifm. service Kølestyringens sikkerhedsfunktioner overstyres lokalt ifm. service Der er fundet en kølestyring, men den er ikke valgt i VEX konfigurationen Kølestyringen er ikke konfigureret korrekte ift. det valgte i VEX konfigurationen Manglende modbus kommunikation til kølestyringen Kontroller lus i stikket CN6 på kølestyringsprintet. Der skal være en lus mellem 4 og 6, samt mellem 5 og 6. Kølestyringen styres midlertidigt fra Lodam Multi Tool. Overstyringen har en maks. varighed på 60 minutter. Kølestyringen styres midlertidigt fra Lodam Multi Tool. Overstyringen har en maks. varighed på 60 minutter. I menu 3. "Tilbehør" konfigureres køleenheden. Kontroller lus i stikket CN6 på kølestyringsprintet. Der skal være en lus mellem 4 og 6, samt mellem 5 og 6. Kontroller modbus kabel mellem connection board og MCCW modulet. Kontroller modbus kabel fra MCCW modulet til øvrige enheder for fejlmontering. 76/92

20 Afisning Tryktabet over modstrømsveksleren er for høj pga. tilsmudsning Tryktabet over modstrømsveksleren er for høj pga. tilisning Afisning er aktiveret pga. tilisning Dvalefunktionen er aktiveret pga. for kraftig tilisning Rengør modstrømsveksleren. Alarm udløses kun ved udetemperaturer over 10 C. Modstrømsveksleren skal optøes. Det kan gøres ved at tvangsstarte fraluften. Information om at anlægget kører afisning. Information om at anlægget er gået i dvale pga. kraftig tilisning Afisningen mislykkedes Antal genstart efter dvale indstillet i menu 7.4 er overskredet. Kontroller om der fortsat er meget lave udetemperaturer. Hvis det er tilfældet kan drift først opnås når udetemperaturer er steget Illegal afisningsmetode Vælg korrekt afisningsmetode iht. afsnittet Principper for afisning Bypass-afisning er deaktiveret MHCW: Returvandstemperaturen er under advarselstemperaturen og frostsikringsfunktionen er aktiv. Kontroller om varmtvandsforsyningen til varmefladen fungerer. Hvis varmtvandsforsyningen fungerer kontrolleres derefter om motorventilen åbner og om cirkulationspumpen kører. Kontroller ved at sætte anlægget i "OFF" i brugermenuen, og tvangsstart derefter motorventilen og cirkulationspumpen i specialistmenu 8.3. Når temperaturen er kommet over varmholdelsesgrænsen nulstilles alarmen automatisk. Spjæld BP1: Bypass spjæld 1 fejler BP2: Bypass spjæld 2 fejler BP1: Kontroller om spjældet kører mekanisk uhindret. Tryk udløseren ind på spjældmotoren og drej spjældet. Gå til tvangsstart menuen 8.3 og tvangsåben og luk spjældet. BP2: Kontroller om spjældet kører mekanisk uhindret. Trykudløseren ind på spjældmotoren og drej spjældet. Gå til tvangsstart menuen 8.3 og tvangsåben og luk spjældet. 77/92

21 Modbus Status SendModbusDataReceive fail SendModbusDataSend fail SendModbusDataConnect fail SetRegister Connectfail Kontakt EXHAUSTO A/S Kontakt EXHAUSTO A/S Kontakt EXHAUSTO A/S Kontakt EXHAUSTO A/S SetCoil Connect fail Kontakt EXHAUSTO A/S GetRegister Connectfail Kontakt EXHAUSTO A/S Ekstern styring Manglende modbus kommunikation til MIO- AUX1 (fraluft) modulet Manglende modbus kommunikation til MIO- AUX2 (tilluft) modulet board (EXact2) og MIO modulet. Kontroller modbus kabel fra MIO modulet til øvrige enheder for fejlmontering. Kontroller DIP-switch indstillingerne i MIO-modulet, se evt. MIOmodul vejledningen. board (EXact2) og MIO modulet. Kontroller modbus kabel fra MIO modulet til øvrige enheder for fejlmontering. Kontroller DIP-switch indstillingerne i MIO-modulet, se evt. MIOmodul vejledningen. 78/92

22 EC Controller Forsyningsspændingen til EC controlleren er for lav Forsyningsspændingen til EC controlleren er for høj Motoren på EC controlleren trækker for stor strøm Temperaturen i powermodulet i EC controlleren er over 90 C Temperaturen i power modulet i EC controlleren er over 120 C Hardware fejl på EC controller Kontroller om der er underspænding til EC controller 1. Kontroller om der er overspænding til EC controller 1. Kontroller om ventilatorhjulet kan dreje nemt. Kontroller om kuglelejerne i motoren er slidte. Kontroller om temperaturen ved EC controller 1 har været over de tilladte 35 C, da alarmen blev udløst. Hvis temperaturen har været for høj skal anlægget genstartes når temperaturen er kommet under 35 C. Kontroller om temperaturen ved EC controller 1 har været over de tilladte 35 C, da alarmen blev udløst. Hvis temperaturen har været for høj skal anlægget genstartes når temperaturen er kommet under 35 C. Genstart anlægget, hvis dette ikke afhjælper fejlen udskift EC controller MCE FAULT Genstart anlægget, hvis dette ikke afhjælper fejlen udskift EC controller Motor blokeret Motor på EC controller er blokeret Forsyningen fra EC controlleren til motoren har mistet en fase Software versionen i EC controlleren er forældet EC controller passer ikke til VEX størrelse Manglende modbus kommunikation til EC controller Kontroller kabel mellem EC controller 1 og motor. Kontroller derefter motoren for kortslutning i viklingerne. Opgrader softwaren i EC controller 1. Kontroller om EC controlleren passer til VEX størrelsen, se evt. VEX konfiguration. Kontroller modbuskabel mellem main board og EC controller. 79/92

23 EC Controller Forsyningsspændingen til EC controlleren er for lav Forsyningsspændingen til EC controlleren er for høj Motoren på EC controlleren trækker for stor strøm Temperaturen i powermodulet i EC controlleren er over 90 C Temperaturen i power modulet i EC controlleren er over 120 C EC Hardware fejl på EC controller (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt Kontroller om der er underspænding til EC controller 2. Kontroller om der er overspænding til EC controller 2. Kontroller om ventilatorhjulet kan dreje nemt. Kontroller om kuglelejerne i motoren er slidte. Kontroller om temperaturen ved EC controller 2 har været over de tilladte 35 C, da alarmen blev udløst. Hvis temperaturen har været for høj skal anlægget genstartes når temperaturen er kommet under 35 C. Kontroller om temperaturen ved EC controller 2 har været over de tilladte 35 C, da alarmen blev udløst. Hvis temperaturen har været for høj skal anlægget genstartes når temperaturen er kommet under 35 C. Genstart anlægget, hvis dette ikke afhjælper fejlen udskift EC controller MCE FAULT Genstart anlægget, hvis dette ikke afhjælper fejlen udskift EC controller Motor blokeret Motor på EC controller er blokeret Forsyningen fra EC controlleren til motoren har mistet en fase Software versionen i EC controlleren er forældet EC controller passer ikke til VEX størrelse Manglende modbus kommunikation til EC controller Kontroller kabel mellem EC controller 2 og motor. Kontroller derefter motoren for kortslutning i viklingerne. Opgrader softwaren i EC controller 2. Kontroller om EC controlleren passer til VEX størrelsen, se evt. VEX konfiguration. Kontroller modbuskabel mellem main board og EC controller. 80/92

24 VEX konfiguration VEX type er ikke konfigureret VEX størrelse er ikke konfigureret VEX orientering er ikke konfigureret Konfigurer VEX'en i menu 3.3 Konfigurer VEX størrelsen i menu 3.3 Konfigurer orienteringen i menu 3.3 Dining solution Motorstyring 1 passer ikke til Dining Solution Styring af ekstern fraluftventilator der erstatter intern fraluftventilator 81/92

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater Generelt VEX200-serien VEX200-serien er en serie energivenlige luftbehandlingsaggregater. Serien er en meget fleksibel

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler

VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler Produktinformation - Udgave 6 VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler VEX240: 400-2350 m 3 /h VEX250: 700-3700 m 3 /h VEX260: 1100-5600 m 3 /h VEX270: 1300-9100 m 3 /h VEX280:

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36 Brugervejledning CTS 602 by Nilan VPL 28 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Software-version: 1.36 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 Compact Version: 6.01, 30-11-2011 Sofware-version: 2.12 ScandiByg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN VPL 10-28

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN VPL 10-28 Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN VPL 10-28 Version SW 1.00 24.08.2004 14.06.02 NILAN A/S. Nilanvej 2. K-8722 Hedensted. Tlf. 76752500. Fax. 76752525. www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

AMI Quattro BRUGERMANUAL

AMI Quattro BRUGERMANUAL AMI Quattro BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 4 INTRODUKTION... 5 KORT BESKRIVELSE AF AMI QUATTRO GØDNINGSBLANDER... 6 QUICK-GUIDE... 7 EKSEMPEL PÅ INDSTILLING AF GØDNINGSBLANDEREN...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 Version 2011.12.15 BETJENINGSVEJLEDNING shop.genvex.dk Filtre købes online gratis fragt og levering i DK Optima 300 Design Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 ORIGINAL w w w.g

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse på køleanlæg i mindre supermarkeder.

Læs mere

MAC10 Konstanttrykregulator

MAC10 Konstanttrykregulator 3002970_2013_01_28.fm Produktvejledning MAC10 Konstanttrykregulator Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl.

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl. PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN Bolig Aktiv varmegenvinding Ventilation < 300 m 3 /h Komfort varme Komfort køl Produktion af varmt brugsvand Opvarmning AKTIV VARMEGENVINDING VP 18 ventilerer boligen via en

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

11.00. Marts 2013 231

11.00. Marts 2013 231 Ventilation med varmegenvinding Produktoversigt 11.01 Etablering af vandlås / kondensafløb 11.02 Isolering af kanalsystemer 11.03 Tilmelding af trådløse enheder 11.04 System reset 11.05 Indregulering og

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Drifts- og vedligeholdelsesvejledning GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Fra og med programversion 1.09 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06.

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06. H. JESSEN JÜRGENSEN A/S Master Cella PRG SEL Master Cella Brugsvejledning +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel 11.06.03 Dimensioner (mm): Indholdsfortegnelse Huldimensioner ved panelmontering

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere