ASTRONAUT A3 Malkerobot

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASTRONAUT A3 Malkerobot"

Transkript

1 Lely Industries N.V. Malkeudstyr ASTRONAUT A3 Malkerobot Betjeningsvejledning Oversat fra original engelsk brugervejledning

2 BLANK MED VILJE ii

3 REGISTREREDE VAREMÆRKER, COPYRIGHT OG FORBEHOLD Lely, Astronaut, Atlantis, Hibiscus, Lotus, Splendimo, Astri, Astrodata, Calm, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, E-link, Fertiliner, Gravitor, Grazeway, Hubble, Lely Center, Lelywash, Luna, Pura, Shuttle, T4C, Time for Cows og Viseo er registrerede varemærker, der tilhører Lely Group. Eksklusivretten til at bruge disse varemærker tilhører virksomhederne i Lely-koncernen. Alle rettigheder forbeholdes. Informationen givet i denne publikation er kun for informationsbrug, og udgør ikke et salgstilbud. Visse produkter er måske ikke tilgængelige i visse land, og sendte produkter kan variere fra de viste produkter. Ingen del af denne publikation må kopieres eller offentliggøres ved hjælp af tryk, fotokopiering, mikrofilm eller på nogen som helst anden måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Lely Holding NV. Selv om indholdet af denne publikation er indsamlet med størst mulig forsigtighed, kan Lely ikke acceptere ansvar for skader der måtte opstå fra fejl eller mangler i denne publikation. Copyright 2006 Lely Industries N.V. Alle rettigheder forbeholdes Lely Industries N.V. Weverskade PA Maassluis the Netherlands Tlf.: +31 (0) Fax: +31 (0) Hjemmeside: iii

4 BLANK MED VILJE iv

5 LISTE OVER MEDTAGNE ÆNDRINGER Nej: Dato (åå/mm) Kapitel (kapitler) Bemærkninger Indledende sag v

6 BLANK MED VILJE vi

7 FORORD Indhold af brugerhåndbog Denne brugermanual indeholder informationen der behøves for at anvende en ASTRONAUT A3 Malkerobot. Den indeholder også information om vedligeholdelse og fejlfinder, der kan udføres af en operatør. Læs og forstå disse specifikationer grundigt, før du anvender malkerobotten. Hvis dette ikke sker, kan det resultere i personlige skader eller skader til udstyret. Kontakt venligst din lokale Lely-forhandler, hvis du ikke forstår anvisningerne i denne vejledning, eller hvis du har brug for yderligere oplysninger. Alle informationer i denne vejledning er blevet samlet med stor omhu. Lely er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler, der kan forekomme i denne vejledning. Anbefalingerne er tænkt som retningslinier. Anvisninger, figurer og specifikationer i denne vejledning er baseret på den nyeste information, der var til rådighed på tidspunktet for publicering. Malkerobotten kan omfatte forbedringer, funktioner eller ekstraudstyr, der ikke er omtalt i denne vejledning. Anvendelighed Den nedenstående tabel viser typenumrene for Astronaut malkerobotter, for hvilke denne vejledning gælder. De sidste tre tal (XXX) identificerer specifikke muligheder, der er installeret med malkerobotten. Modelbenævnelse Model Astronaut malkerobottens venstre hånd (LH) Astronaut malkerobottens højre hånd (RH) Typenummer XXX XXX Registrering Skiltet med Astronaut malkerobottens type- og serienummer er anbragt på højre side (højremodeller) eller foran på venstre side (venstremodeller). Oplys altid malkerobottens type- og serienummer, når du kontakter din lokale Lely-forhandler eller når du bestiller reservedele. Skilt med type- og serienummer vii

8 Vi anbefaler, at du skriver din malkerobots type- og serienummer i feltet nedenfor. Dette gør det let at finde informationen. Typenummer Serienummer Godkendt vedligeholdelse ADVARSEL Kun teknikere der er godkendte af Lely Industries er autoriserede til at vedligeholde ASTRONAUT A3 Malkerobot. Hvis personer, der ikke er godkendte af Lely Industries, vedligeholder ASTRONAUT A3 Malkerobot, vil garantien på ASTRONAUT A3 Malkerobot blive ugyldig. Før en tekniker vedligeholder en ASTRONAUT A3 Malkerobot, skal ejeren kontrollere teknikerens servicekort, og sikre sig at teknikeren er godkendt til at udføre vedligeholdelse på en ASTRONAUT A3 Malkerobot. Når teknikeren er færdig med at vedligeholde en ASTRONAUT A3 Malkerobot, skal informationen noteres i journalen for ASTRONAUT A3 Malkerobot. Journalen skal altid opbevares i nærheden af ASTRONAUT A3 Malkerobot. Informationen i journalen skal inkludere: Den udførte vedligeholdelse Teknikerens navn Teknikerens certifikationsnummer Dato for vedligeholdelsen Teknikerens træning Alle teknikere, der er godkendte af Lely Industries, har gennemgået et træningsprogram, og bestået skriftlige og praktiske prøver under og efter træningsprogrammet. Disse prøver er overvågede af produktspecialister og inkluderer fejlfinding og korrigerende vedligeholdelse af ASTRONAUT A3 Malkerobot. Der er fire certifikationsgrupper: Installationstekniker (gyldighed 2 år) Vedligeholdelsestekniker (gyldighed 2 år) Servicetekniker (gyldighed 2 år) Produktspecialist (gyldighed 1 år) Under træningen har eleven lov til at arbejde maksimum et halvt år på en ASTRONAUT A3 Malkerobot, overvåget af en godkendt tekniker. Når træningsprogrammer er fuldført, udsteder Lely et certifikat og et servicekort til teknikeren. Servicekortet viser følgende oplysninger: Teknikerens navn Et foto af teknikeren Teknikerens certifikationsnummer Dato for udløb af certifikationen. viii

9 Kontaktnummer for lokal vedligeholdelse Vi anbefaler at du skriver telefonnummeret og adressen på din lokale kontaktperson for vedligeholdelse i den nedenstående tabel. Dette gør det lettere for dig at finde den korrekte information. Telefonnummer adresse ix

10 BLANK MED VILJE x

11 Table of Contents 1. Indledning Malkerobot Boks Maskinrum Robotarmen X-link betjeningspanelet Tankrummet Kontor Kompressor Sikkerhed Indledning Nøgleord Sikkerhedsanvisninger Generel sikkerhed Elektrisk sikkerhed Sikkerhed under installationen Driftssikkerhed Sikkerhed under vedligeholdelsen Sikkerhedsetiketter Meddelelser på sikkerhedsskilte Vedligeholdelse af sikkerhedsetiketter Installation af sikkerhedsetiketter Nødstop knapper Specifikationer Malkerobot Mål/vægt Operationsområde Trykluftenhed Type Mål/vægt Ydelse: Beskrivelse og brug Indledning Beskrivelse Malkerobot Barbering af yver og hale Betjeningsvejledning Rengøringssystem Alarmsystem 4-13 xi

12 5. Installation Driftsanvisning Start systemet Kalibrer robotarmen Start malkerobotten Start brug af malkerobotten Afbryd malkerobotterne Afbryd malkerobotten (X-link) Afbryd malkerobotten (CRS+) Ekstra foder Aktiver ekstra foder Sluk for ekstra foder Tøm M4Use spandene Tøm malketanken Prøvetagning Klargøring Udskift prøvestativ Stop prøveudtagning HANDLINGER VED ALARMER Ryd aktive alarmer Dæmp aktive alarmer Rengøringssystem X-Link CRS Malkning Første malkning Afbryd besøg Afbryd forbehandling Fastgør malkekopperne igen Forlæng malkning Afbryd efterbehandling 6-14 xii

13 7. Forebyggende vedligeholdelse Skema for forebyggende vedligeholdelse Rengør ventilationshullerne Rengør ydersiden af pattegummierne Rengør robotarmen og boksen Rengør stds skærmen Rengør X-Link kontaktskærmen Rengør vakuumpumpen Undersøg trykluftenheden og lufttørrer Undersøg alarmerne Undersøg rengøringsbørstene Fodertragt Undersøg de dobbelte slanger Undersøg alarmlisten Undersøg kvantiteten af Astri -CID Undersøg kvantiteten af Astri -LIN Undersøg kvantiteten af Astri -L Undersøg kvantiteten af Astri -UC Undersøg Pattegummiforinger Undersøg vakuumpumpens oliestandsglas Test temperaturen af det varme rengøringsvand Undersøg koncentrationen af Astri -L Udskift filterelement for enkelt filter Udskift filterelement for dobbletfilter Udskift Pattegummiforinger Korrigerende vedligeholdelse Udskift rengøringsbørster Udskift en dobbelt slange Forkort en dobbelt slange Test og juster Test Nødstop Juster servicepositionerne Juster referencepunkterne Juster service-1 positionen Juster service-2 positionen Juster service-3 positionen 9-2 xiii

14 9.3 Juster ACID:HYPO forholdet Juster antallet af forbehandlinger Juster indstillinger for mælkeseperation for kælvende køer Juster indstillinger for mælkeseperation for syge køer Fejlfinding Mælken bevæger sig op og ned/ bliver ikke transporteret Børste er snavsede efter rengøring Diagram for fejlfinding Alarmer og telefonopkald Diagrammer Malkerobot LH længdedimensioner (metrisk) LH breddedimensioner (metrisk) LH længdedimensioner (britisk) LH breddedimensioner (britisk) RH længdedimensioner (metrisk) RH breddedimensioner (metrisk) RH længdedimensioner (britisk) RH breddedimensioner (britisk) Reservedele Værktøj og udstyr Forbrugsgods Reservedele 12-3 Glossary of Terms 12-1 Index 12-1 xiv

15 1. INDLEDNING Astronaut malkerobotten er en del af et automatiseret malkesystem, der mælker, fodrer og overvåger køers helbred. Malkesystemet undersøger også kvantiteten og kvaliteten af mælken fra køerne, og hvis det påkræves, kan det adskille kontamineret mælk der ikke opfylder de korrekte krav. En sender på hver ko lader systemet identificere koen via et unikt nummer, og et styresystem indeholder specifikke oplysninger om hver ko. Malkesystemet bruger disse oplysninger til at styre malkningen og fodringen af en ko, når den anvender malkerobotten. Malkesystemet har fire primære dele: Malkerobotten. Tankrumet Kontoret Kompressoren 1.1 Malkerobot Malkerobotten opdager, vejer, malker og fodrer de køer, der går ind i malkerobotten. Malkeboksen er opstillet i eller i nærheden af stalden. Malkerobotten er installeret, således at malkerobottens gulv er på næsten samme højde som staldens gulv. Dette giver køerne sikker og let adgang til og fra malkerobotten. Malkerobotten fremstilles i højre hånds (RH) og venstre hånds (LH) versioner (se illustrationerne på side 1-4 og 1-5). Malkerobotten er forbundet til tankrummet og kontoret via en række kabler, der indeholder mælkeleveringslinien samt elektriske kabler og datakabler. En ekstern kompressor leverer komprimeret luft til robottens pneumatiske systemer Boks Malkerobotten har fire primære dele: Boksen Maskinrummet Robotarmen X-link betjeningspanelet. Boksen er området af malkerobotten hvor koen står under malkningen. Det er en metalramme, der indeholder indgangs- og udgangsporte, vægtbroen og fødningssystemet. Robotarmen er installeret på den højre (RH model) eller venstre (LH model) side af boksen. Indgangs- og udgangsportene er installerede på den venstre (RH model) eller højre (LH model) side af boksen. Gulvet i boksen er en vægtbro, der opdager koen når den går ind i malkerobotten. Vægtbroen finder også koens position for malkesystemet, og vejer koen når den er i den rette stilling (stående på gulvet). Indledning 1-1

16 Fødningssystemet er installeret foran på boksen, og indeholder også antennen der identificerer koen til malkesystemet Maskinrum Maskinrummet er installeret bagest i boksen. Maskinrummet indeholder størstedelen af malke-, rense- og kontrolsystemerne. Milk 4 Use (M4Use) systemet er installeret på robotarm-siden af maskinrummet. Adgang til delene er via to døre, adgangspaneler og dæksler. Alle forbindelserne til tankrummet og computerrummet er også i maskinrummet Robotarmen Robotarmen flytter malkekopperne til den korrekte position for at anbringe dem på koens patter. Robotarmen er installeret på den højre (RH model) eller venstre (LH model) side af boksen. Robotarmen har tre primære dele: Vognenheden Armenheden Moderskibet. Vognenheden Vognenheden forbinder armenheden til boksen og tillader vandrette bevægelser af armen. Rullere og en vandret pneumatisk cylinder forbinder vognenheden til boksen. Armkontrolsystemet er også installeret på vognenheden. Armenheden Armenheden har tre primære dele: Overarmen Drejearmen Underarmen. Armenheden forbindes til vognenheden via et hængsel og tre pneumatiske cylindre. De tre pneumatiske cylindre tillader vandrette og lodrette bevægelser af armenheden. Malkekopsystemet (TAS), 4Effect og patterengøringsbørstene er installerede på underarmen X-link betjeningspanelet. Moderskib Moderskibet er forbundet til enden af underarmen. Moderskibet indeholder pattesporingssystemet (TDS) og pattegummierne. TDS finder patterne på koen, og fortæller den rette position af pattegummierne til TAS. X-link betjeningspanelet er brugeroverfladen for malkerobotten. Det viser alle kommandoer og information der er påkrævet for at anvende og vedligeholde robotten. 1-2 Indledning

17 X-link betjeningspanelet er en berøringsskærm og er installeret på en bevægelig arm på højre forside (RH model) eller venstre forside (LH model) af boksen. X-link panelet er forbundet til T4C netværket og kommunikerer med styresystemet og CSR Tankrummet Tankrummet indeholder systemet der sikrer at mælken opbevares korrekt. Tankrummet har to primære dele: Lagertanken CRS+ rengørings- og alarmsystemet. Tankrummet kan også indholde andre valgfri dele. Disse inkluderer et dobbeltfilter, buffertank og en for-køler. CSR+ er forbundet til T4C netværket og kommunikerer med T4C styresystemet og X-link. 1.3 Kontor Kontoret indeholder den personlige computer (PC) der overvåger og styrer malkesystemet. PC'en er forbundet til malkerobotten og CRS+ i tankrummet via T4C netværket for at skabe et fuldt integreret netværk. Det kan også forbindes til internettet via et modem. Time for Cows (T4C) landbrugsstyresoftwaret, der er installeret på PC'en, vedligeholder oplysninger om hver ko, og sender information om malkning, fodring og rengøring til malkerobotten (X-link) og CRS+ i tankrummet. 1.4 Kompressor Kompressoren leverer trykluftdrevet, ren og tør luft til malkesystemet. Den har en kompressorenhed, et tørreapparat og en lagerbeholder. Kompressoren er installeret i et frostfrit miljø med ren luft. Indledning 1-3

18 KEY: 1. Box - 2. Feed Assembly - 3. Entrance/Exit Gates - 4. Robot Arm - 5. Weighbridge - 6. X-Link - 7. Machine Room Astronaut Milking Robot (LH Model) 1-4 Indledning

19 KEY: 1. Box - 2. Machine Room 3. - Entrance/Exit Gates - 4. Weighbridge - 5. X-Link - 6. Robot Arm - 7. Feed Assembly Astronaut Milking Robot (RH Model) Indledning 1-5

20 BLANK MED VILJE 1-6 Indledning

21 2. SIKKERHED 2.1 Indledning Symbolet for en sikkerhedsadvarsel henviser til vigtige meddelelser vedrørende sikkerheden på din Astronaut malkerobot og i vejledningen. Når du ser dette symbol, skal du være agtpågivende, fordi der er risiko for personskade eller død. Følg anvisningerne i sikkerhedsmeddelelsen. Symbol for sikkerhedsadvarsel 2.2 Nøgleord FARE Vær opmærksom på brugen af nøgleordene FARE, ADVARSEL og FORSIGTIG i sikkerhedsmeddelelserne. Nøgleordene for hver meddelelse har følgende betydninger: Angiver en umiddelbar farlig situation, der, hvis ikke afklaret, vil resultere i død eller alvorlige skader. ADVARSEL Angiver en potentiel faresituation der, hvis den ikke undgås, kan medføre alvorlig personskade eller død, og den omfatter farer, der opstår når sikkerhedsafskærmninger fjernes. FORSIGTIG Angiver en potentiel faresituation der, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre eller moderat personskade eller skade på produktet. BEMÆRK: Dette viser yderligere information, der kan hjælpe læseren. Sikkerhed 2-1

22 2.3 Sikkerhedsanvisninger DU er ansvarlig for den SIKRE betjening og vedligeholdelse af malkerobotten. DU skal sørge for, at du og alle andre, der betjener, vedligeholder eller arbejder i nærheden af systemet, er fortrolige med alle beslægtede SIKKERHEDSOPLYSNINGER i denne vejledning Generel sikkerhed Elektrisk sikkerhed Det er DIG, der er nøglen til sikkerhed. Forebyggende sikkerhedsrutiner beskytter ikke kun dig, men også menneskerne omkring dig. Sørg for at integrere disse rutiner i dit sikkerhedsprogram. Vær sikker på at ALLE der betjener, vedligeholder eller arbejder nær malkerobotten overholder sikkerhedsanvisningerne. Risikér ikke at komme til skade ved ikke at overholde sikkerhedsforskrifterne. Astronaut A3 ejere skal træne operatører før de kan betjene malkerobotten. Denne træning skal gentages mindst een gang årligt. Det er operatørens ansvar at have læst og forstået alle sikkerheds- og betjeningsforskrifter i vejledningen og at overholde disse. Personer, der ikke har læst og forstået samtlige betjenings- og sikkerhedsforskrifter, er ikke kvalificerede til at betjene malkerobotten. Modificer ikke udstyret på nogen måde. Uautoriseret modificering kan forringe maskinens funktion og/eller sikkerhed, og kan påvirke såvel udstyrets holdbarhed som operatørens eller tilskueres liv. Brug kun godkendte reservedele, og vær sikker på at de kun installeres af autoriserede teknikere. Læs og forstå betjeningsvejledningen og alle sikkerhedstegn før du tilslutter malkerobotten til strømmen, betjener, vedligeholder eller justerer den. Malkerobotten må kun betjenes af specielt uddannede, kompetente personer. En førstehjælpskasse skal være tilgængelig nær malkerobotten. Opbevares på et godt synligt sted. En brandslukker skal være tilgængelig nær malkerobotten. Opbevares på et godt synligt sted. Installer alle beskyttende dæksler og skærme før du anvender malkerobotten Bær det korrekte beskyttende tøj og udstyr SLUK maskinen, afbryd strømforsyningen, aflast lufttrykket, og vent til alle bevægelige dele er standset, inden malkerobotten rengøres eller vedligeholdes. Sørg for altid at have telefonnummeret på skadestuen i dit område ved hånden. Kontakt den nærmeste Lely-kundeservice, hvis du har spørgsmål. Gennemgå ofte (en gang om året) emner, der har med sikkerhed at gøre, med alle operatører. Lad en faguddannet elektriker tilslutte malkerobotten til strømmen. Vær sikker på at jordingen for det elektriske system og alle dele af malkerobotten opfylder lokale regler og krav Kontroller, at alle elektriske afbrydere er i positionen FRA, før der tændes for strømmen. Udskift øjeblikkeligt strømkabler, ledninger, afbrydere og komponenter, der er beskadiget. 2-2 Sikkerhed

23 Isoler den elektriske strømforsyning ved hovedpanelet, før du åbner det elektriske panel for at arbejde med det elektriske system Sikkerhed under installationen Malkerobottens vægt er ca kg. Anvend altid det korrekte løfteudstyr når du flytter malkerobotten. Læs og overhold instrukserne i byggespecifikationerne og installationsmanualen. Ved hjælp af bærerammen oven på malkeboksen kan malkeboksen flyttes med en gaffeltruck. På flade gulve (herunder spaltegulve) kan robotten også flyttes ved hjælp af et specielt hjulsæt Robotten er ikke stabil før den er korrekt installeret. Sørg for tilstrækkelig støtte under alle bevægelser af malkerobotten. Vær sikker på at malkerobotten er korrekt installeret i stalden Malkerobotten skal opstilles vandret. Brug om nødvendigt understøtningsdele for at sikre, at robottens gulvoverflade er fuldstændigt vandret. Kontroller, at strømforsyningen er korrekt, inden du forbinder den til malkerobotten Lad en faguddannet elektriker tilslutte malkerobotten til strømmen. Vær sikker på at jordingen for det elektriske system og alle dele af malkerobotten opfylder lokale regler og krav Driftssikkerhed Læs og forstå betjeningsvejledningen og alle sikkerhedstegn før du tilslutter malkerobotten til strømmen, betjener, vedligeholder eller justerer den. Malkerobotten må kun betjenes af specielt uddannede, kompetente personer. SLUK maskinen, afbryd strømforsyningen, aflast lufttrykket, og vent til alle bevægelige dele er standset, inden malkerobotten rengøres eller vedligeholdes. Installer alle dæksler og skærme før du anvender malkerobotten Sørg for at holde hænder, fødder, hår og tøj væk fra alle bevægelige dele. Hold uautoriserede personer, især små børn, væk fra malkerobotten til alle tider. Forvis dig om, at alle komponenter er tætte og at alle ledninger/slanger og fittings er i god stand, før trykluft tilføres. Kom ikke i nærheden af robotarmens arbejdsområde. Afspær ikke robotarmen. Den kan bevæge sig med tilstrækkelig kraft til at du og/eller koen kan komme til skade. Betjen ikke enheden fra kontrolområdet, når pattekopperne anbringes på koen. Vær altid opmærksom på uventede bevægelser af køerne. Køer kan overføre store kræfter til malkerobotten og dens (bevægelige) dele. Kig ikke direkte i laserstrålen. Sørg for at holde arbejdsområdet så rent og tørt som mulig. Kontakt den nærmeste Lely-kundeservice, hvis du har spørgsmål. Gennemgå ofte (en gang om året) emner, der har med sikkerhed at gøre, med alle operatører Sikkerhed under vedligeholdelsen Læs og forstå betjeningsvejledningen og alle sikkerhedstegn før du tilslutter malkerobotten til strømmen, betjener, vedligeholder eller justerer den. Sikkerhed 2-3

24 2.4 Sikkerhedsetiketter Meddelelser på sikkerhedsskilte Malkerobotten må kun betjenes af specielt uddannede, kompetente personer. SLUK maskinen, afbryd og isoler strømforsyningen, aflast lufttrykket, og vent til alle bevægelige dele er standset, inden malkerobotten vedligeholdes. Udvis stor forsigtighed, når du arbejder i nærheden af eller med trykluftsanlæg, der arbejder ved højt tryk. Tag trykket af systemet, før du udfører arbejde på det. Bær beskyttende tøj og sikkerhedsbriller når du arbejder med trykluftsystemet Vær sikker på at alle dæksler og skærme er installerede når vedligeholdelsen er færdig. I dette afsnit om sikkerhedsmeddelelser kan der vises generelle sikkerhedsmeddelelser. Specifikke sikkerhedsmeddelelser er omtalt i relevante dele af denne vejledning, med angivelse af potentielle farer, hvis forskrifterne ikke overholdes eller procedurerne ikke følges. Fare pga. kemikalier (ved indtagelse/forbrænding) Symbol for fare pga. kemikalier (undtagen Canada og USA) ADVARSEL Symbol for fare pga. kemikalier (Canada og USA) Kan forårsage alvorlige forbrændinger på fingre og hænder. Følg alle gældende sundheds- og sikkerhedsforskrifter. Undgå at få rengøringsmidlet på huden eller i øjnene. Brug handsker, sikkerhedsbriller og beskyttelsestøj. Hvis rengøringsmidlet er kommet i øjnene: Skyl straks med rigeligt vand og søg læge. Fare for elektrisk stød 2-4 Sikkerhed

25 Symbol for fare for elektrisk stød (undtagen Canada og USA) Symbol for fare for elektrisk stød (Canada og USA) ADVARSEL Stop malkerobotten, afbryd strømmen på hovedpanelet og vent til alle bevægelige dele står stille, før du udfører vedligeholdelse, justering eller reparationer. Frakobl og slå hovedafbryderen fra. Fare ved udsættelse for laserstråler Faresymbol for type en laserstråler (undtagen Canada og USA) Faresymbol for type to laserstråler (undtagen Canada og USA) Faresymbol for laserstråler (Canada og USA) Sikkerhed 2-5

26 FORSIGTIG Klasse 2 laserprodukt. Laserstråling. Kig ikke direkte i laserstrålen. Adgang forbudt for uvedkommende Symbol "Adgang forbudt for uvedkommende" ADVARSEL Kun personer, der har læst og forstået alle relevante sikkerhedsanvisninger, har adgang til området. Fare for klemning Symbol for fare for klemning (undtagen Canada og USA) ADVARSEL Symbol for fare for klemning (Canada og USA) Fare for at blive klemt af bevægelige dele. Hold dig borte fra alle bevægelige dele, når malkerobotten er i drift. Trykgrænse 2-6 Sikkerhed

27 Symbol for trykgrænse FORSIGTIG Sørg for, at den trykgrænse, der er vist på skiltet, ikke overskrides. For højt tryk kan forårsage personskade og/eller skade på udstyret. Fare pgå. høje temperaturer Faresymbol for type en temperatur (undtagen Canada og USA) Faresymbol for type to temperatur (undtagen Canada og USA) FORSIGTIG Faresymbol for høje temperaturer (Canada og USA) Rør ikke rengøringssystemets komponenter, før de er afkølede. Høje temperaturer kan forårsage forbrændinger. Sørg for at bruge beskyttelseshandsker Vedligeholdelse af sikkerhedsetiketter Sikkerhedsetiketterne på Astronaut malkerobotten indeholder vigtige og nyttige oplysninger, der hjælper dig med at betjene og vedligeholde maskinen sikkert. Følg de nedenstående instrukser for at sikre at alle etiketter forbliver i den korrekte position og tilstand. Sikkerhed 2-7

28 Hold altid sikkerhedsetiketterne rene og læselige. Rengør sikkerhedsetiketterne med sæbe og vand. Brug ikke rensebenzin, rengøringsmidler med slibemiddel, eller lignende rengøringsmidler, der kan beskadige etiketterne. Udskift sikkerhedsetiketter, der mangler eller som er blevet ulæselige. Sikkerhedsetiketter kan købes hos den lokale Lely-kundeservice. 2-8 Sikkerhed

29 2.4.3 Installation af sikkerhedsetiketter 2.5 Nødstop knapper 1. Sørg for, at overfladen er ren og tør. 2. Kontroller at områdets temperatur er mindst 5 C. 3. Bestem den nøjagtige placering, før du fjerner papiret på etikettens bagside. 4. Fjern den mindste del af papiret på etikettens bagside. 5. Anbring etiketten over det dertil indrettede sted og tryk forsigtigt den blotlagte selvklæbende lille del på overfladen. 6. Fjern langsomt det resterende papir bag på etiketten og glat resten af etiketten ud. 7. Punkter små luftbobler i etiketten med en nål, og anvend papiret bag på etiketten til at glatte etiketten ud med. Tre nødstopknapper er installeret på malkerobotten. Nødstopknapperne er installeret ved siden af X-link kontrolpanelet, bag på robotarmen og på larvefodsbæreren. Hvis een af disse knapper bliver trykket, vil malkerobotten straks standse og robotarmen vil ophøre med at bevæge sig. ADVARSEL Når nødstopknapperne er trykkede, er de elektriske og pneumatiske forsyningsledninger stadig forbundet til malkerobotten. Vær sikker på at du straks slukker for de elektriske og pneumatiske forsyningsledninger umiddelbart efter et nødstop. For at nulstille en nødstopknap, drej knappen med uret og træk den ud, indtil den låser. Robotten skal efterstilles og robotarmen skal omjusteres før den kan anvendes. Position of Emergency Stop Buttons LH Model Sikkerhed 2-9

30 Position of Emergency Stop Buttons RH Model 2-10 Sikkerhed

31 BLANK MED VILJE Sikkerhed 2-11

32

33 3. SPECIFIKATIONER 3.1 Malkerobot Mål/vægt Højde (cm) 229 cm. Længde (cm): 423 cm. Bredde (cm): Robotarm, udstrakt: ca. 198 cm Robotarm, tilbagetrukket: ca. 180 cm Vægt: ca kg Se diagrammerne i kapitel 10 for de komplette dimensioner for malkerobotten Operationsområde Det mindste område påkrævet for brug af malkerobotten er: Ko-side (for portene): 130 cm. Robotarm-side (med udstrakt arm): 160 cm. Det er ikke nødvendigt med plads for enderne af malkeboksen. 3.2 Trykluftenhed Type Mål/vægt Ydelse: Atlas Copco SF4 P8-SD6. Dimensioner (inkl. lufttørrer): Længde: 60 cm. Bredde: 130 cm. Højde: 160 cm. Vægt: ca. 215 kg Tryk ydelse: 8 bar (112 psi). Specifikationer 3-1

34

35 4. BESKRIVELSE OG BRUG 4.1 Indledning Dette kapitel indeholder en beskrivelse af delene til ASTRONAUT A3 malkesystemt samt de fysiske tilstande som køerne skal have for at kunne anvende malkerobotten. Dette kapitel forklarer også hvordan delene af et ASTRONAUT A3 malkesystem arbejder sammen for at malke en ko. Informationen i dette kapitel er for operatører af ASTRONAUT A3 malkesystemet. Se håndbogen for korrigerende vedligeholdelse for en komplet beskrivelse af ASTRONAUT A3 malkesystemet. Operatøren af et ASTRONAUT A3 malkesystem anvender de følgende dele: ASTRONAUT A3 Malkerobotten Den personlige computer (PC) med Time for Cows (T4C) bedriftsmanagement software CRS+ rengørings- og alarmsystemet. Det følgende billede viser et eksempel på, hvordan delene forbindes for at danne et ASTRONAUT A3 malkesystem. Beskrivelse og brug 4-1

36 Eksempel på forbindelsen af delene til ASTRONAUT A3 Malkesystemet 1 = Malkerobot, 2 = T4C Netværk, 3 = PC, 4 = Alarmboks (separat eller integreret), 5 = CRS+, 6 = Lagertank til mælk, 7 = Mælkeledningssystem 4-2 Beskrivelse og brug

37 4.2 Beskrivelse Malkerobot Barbering af yver og hale Malkerobotten virker bedst hvis køerne bliver malket adskillige gange pr. dag. For at sikre, at malkerobottens kapacitet udnyttes fuldt ud, er det påkrævet, at systemet er placeret et dyrevenligt og fortroligt sted i flokken. På den måde vil køerne gå ind i malkesystem uden brug af menneskelig assistance. Hver ko har et halsbånd med et skilt med et unikt identifikationsnummer. Malkesystemet genkender koen via dette identifikationsnummer. Hvis en ko befinder sig i boksen, sikrer robotten sig at koen kan malkes. Systemet kontrollerer f.eks. tiden mellem to malkesessioner. Hvis denne tid er for kort, vil forsiden af boksen åbne og koen vil forlade boksen. Når en ko er i boksen, vil et antal detaljer om koen (patteposition, mælkemængde, konduktivitet, mælkens farve, malketider) opbevares i malkerobotten, og sendes også til PC/T4C. Hvis koen kan malkes, vil malkeprocessen begynde automatisk Robotarmen bevæger sig ned under koen, og et patterengøringssystem renser og stimulerer patterne. Derefter vil pattegummierne fra malkerobotten automatisk forbindes til koens patter. Pattegummierne frakobles individuelt, når hver enkelt er færdig med malkning. Efter malkningen, sprøjtes patterne og forsiden af boksen åbner, så koen kan forlade boksen. Patterensebørsterne skylles og rengøres også for hver malkesession. Malkerobotten sættes automatisk i eller ud af drift ved rengøring af mælkeanlægget. Afhængigt af indstillingen, rengøres hele malkesystemet op til mælketanken mindst tre gange dagligt. Inden en ko går i malkerobotten for første gang, skal yverets underside være barberet. Dette er for at undgå, at stds detekterer et uskarpt billede. Barberingen skal gentages, når yveret bliver håret igen. Hvis yveret ikke barberes, kan tilslutningsprocessen forsinkes eller selv blive umulig. Det kan medføre, at patter, der ikke skal malkes, alligevel bliver tilsluttet. For at undgå, at koens hale klemmes mellem rengøringsbørsterne under forbehandlingen, skal halens hårede ende skæres af et par centimeter under det sidste haleben. Det anbefales samtidig at barbere halen over den resterende ende Betjeningsvejledning BEMÆRK: Malkesystemet har tre brugergrænseflader: Et display panel og tastatur for CRS+ Kontaktskærm for X-Link Den personlige computer (PC) med Time for Cows (T4C) software Nogle funktioner er kun tilgængelige for een af grænsefladerne, andre funktioner er tilgængelige for alle grænseflader. CRS+ Beskrivelse og brug 4-3

Lely ASTRONAUT A4 Malkerobot

Lely ASTRONAUT A4 Malkerobot Lely ASTRONAUT A4 Malkerobot Sikkerheds- og garantiinformation Oversat fra engelsk original www.lely.com Lely Industries N.V. innovators in agriculture BLANK MED VILJE ii Indholdsfortegnelse Garanti og

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Installationsmanual Flydekontakt

Installationsmanual Flydekontakt Flydekontakt Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 2 VEDLIGEHOLDELSE... 3 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 3 BORTSKAFFELSE... 3 AKTIVERING OG TEST I ALARMSYSTEMET... 3 Side 1

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Frihed til at vælge. DeLaval automatisk malkesystem VMS. Din løsning - hver dag

Frihed til at vælge. DeLaval automatisk malkesystem VMS. Din løsning - hver dag Frihed til at vælge DeLaval automatisk malkesystem VMS Din løsning - hver dag Den mest avancerede robotarm DeLaval automatisk malkesystem VMS En hydraulisk robotarm gør DeLaval VMS forskellig fra andre

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere