ASTRONAUT A3 Malkerobot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASTRONAUT A3 Malkerobot"

Transkript

1 Lely Industries N.V. Malkeudstyr ASTRONAUT A3 Malkerobot Betjeningsvejledning Oversat fra original engelsk brugervejledning

2 BLANK MED VILJE ii

3 REGISTREREDE VAREMÆRKER, COPYRIGHT OG FORBEHOLD Lely, Astronaut, Atlantis, Hibiscus, Lotus, Splendimo, Astri, Astrodata, Calm, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, E-link, Fertiliner, Gravitor, Grazeway, Hubble, Lely Center, Lelywash, Luna, Pura, Shuttle, T4C, Time for Cows og Viseo er registrerede varemærker, der tilhører Lely Group. Eksklusivretten til at bruge disse varemærker tilhører virksomhederne i Lely-koncernen. Alle rettigheder forbeholdes. Informationen givet i denne publikation er kun for informationsbrug, og udgør ikke et salgstilbud. Visse produkter er måske ikke tilgængelige i visse land, og sendte produkter kan variere fra de viste produkter. Ingen del af denne publikation må kopieres eller offentliggøres ved hjælp af tryk, fotokopiering, mikrofilm eller på nogen som helst anden måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Lely Holding NV. Selv om indholdet af denne publikation er indsamlet med størst mulig forsigtighed, kan Lely ikke acceptere ansvar for skader der måtte opstå fra fejl eller mangler i denne publikation. Copyright 2006 Lely Industries N.V. Alle rettigheder forbeholdes Lely Industries N.V. Weverskade PA Maassluis the Netherlands Tlf.: +31 (0) Fax: +31 (0) Hjemmeside: iii

4 BLANK MED VILJE iv

5 LISTE OVER MEDTAGNE ÆNDRINGER Nej: Dato (åå/mm) Kapitel (kapitler) Bemærkninger Indledende sag v

6 BLANK MED VILJE vi

7 FORORD Indhold af brugerhåndbog Denne brugermanual indeholder informationen der behøves for at anvende en ASTRONAUT A3 Malkerobot. Den indeholder også information om vedligeholdelse og fejlfinder, der kan udføres af en operatør. Læs og forstå disse specifikationer grundigt, før du anvender malkerobotten. Hvis dette ikke sker, kan det resultere i personlige skader eller skader til udstyret. Kontakt venligst din lokale Lely-forhandler, hvis du ikke forstår anvisningerne i denne vejledning, eller hvis du har brug for yderligere oplysninger. Alle informationer i denne vejledning er blevet samlet med stor omhu. Lely er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler, der kan forekomme i denne vejledning. Anbefalingerne er tænkt som retningslinier. Anvisninger, figurer og specifikationer i denne vejledning er baseret på den nyeste information, der var til rådighed på tidspunktet for publicering. Malkerobotten kan omfatte forbedringer, funktioner eller ekstraudstyr, der ikke er omtalt i denne vejledning. Anvendelighed Den nedenstående tabel viser typenumrene for Astronaut malkerobotter, for hvilke denne vejledning gælder. De sidste tre tal (XXX) identificerer specifikke muligheder, der er installeret med malkerobotten. Modelbenævnelse Model Astronaut malkerobottens venstre hånd (LH) Astronaut malkerobottens højre hånd (RH) Typenummer XXX XXX Registrering Skiltet med Astronaut malkerobottens type- og serienummer er anbragt på højre side (højremodeller) eller foran på venstre side (venstremodeller). Oplys altid malkerobottens type- og serienummer, når du kontakter din lokale Lely-forhandler eller når du bestiller reservedele. Skilt med type- og serienummer vii

8 Vi anbefaler, at du skriver din malkerobots type- og serienummer i feltet nedenfor. Dette gør det let at finde informationen. Typenummer Serienummer Godkendt vedligeholdelse ADVARSEL Kun teknikere der er godkendte af Lely Industries er autoriserede til at vedligeholde ASTRONAUT A3 Malkerobot. Hvis personer, der ikke er godkendte af Lely Industries, vedligeholder ASTRONAUT A3 Malkerobot, vil garantien på ASTRONAUT A3 Malkerobot blive ugyldig. Før en tekniker vedligeholder en ASTRONAUT A3 Malkerobot, skal ejeren kontrollere teknikerens servicekort, og sikre sig at teknikeren er godkendt til at udføre vedligeholdelse på en ASTRONAUT A3 Malkerobot. Når teknikeren er færdig med at vedligeholde en ASTRONAUT A3 Malkerobot, skal informationen noteres i journalen for ASTRONAUT A3 Malkerobot. Journalen skal altid opbevares i nærheden af ASTRONAUT A3 Malkerobot. Informationen i journalen skal inkludere: Den udførte vedligeholdelse Teknikerens navn Teknikerens certifikationsnummer Dato for vedligeholdelsen Teknikerens træning Alle teknikere, der er godkendte af Lely Industries, har gennemgået et træningsprogram, og bestået skriftlige og praktiske prøver under og efter træningsprogrammet. Disse prøver er overvågede af produktspecialister og inkluderer fejlfinding og korrigerende vedligeholdelse af ASTRONAUT A3 Malkerobot. Der er fire certifikationsgrupper: Installationstekniker (gyldighed 2 år) Vedligeholdelsestekniker (gyldighed 2 år) Servicetekniker (gyldighed 2 år) Produktspecialist (gyldighed 1 år) Under træningen har eleven lov til at arbejde maksimum et halvt år på en ASTRONAUT A3 Malkerobot, overvåget af en godkendt tekniker. Når træningsprogrammer er fuldført, udsteder Lely et certifikat og et servicekort til teknikeren. Servicekortet viser følgende oplysninger: Teknikerens navn Et foto af teknikeren Teknikerens certifikationsnummer Dato for udløb af certifikationen. viii

9 Kontaktnummer for lokal vedligeholdelse Vi anbefaler at du skriver telefonnummeret og adressen på din lokale kontaktperson for vedligeholdelse i den nedenstående tabel. Dette gør det lettere for dig at finde den korrekte information. Telefonnummer adresse ix

10 BLANK MED VILJE x

11 Table of Contents 1. Indledning Malkerobot Boks Maskinrum Robotarmen X-link betjeningspanelet Tankrummet Kontor Kompressor Sikkerhed Indledning Nøgleord Sikkerhedsanvisninger Generel sikkerhed Elektrisk sikkerhed Sikkerhed under installationen Driftssikkerhed Sikkerhed under vedligeholdelsen Sikkerhedsetiketter Meddelelser på sikkerhedsskilte Vedligeholdelse af sikkerhedsetiketter Installation af sikkerhedsetiketter Nødstop knapper Specifikationer Malkerobot Mål/vægt Operationsområde Trykluftenhed Type Mål/vægt Ydelse: Beskrivelse og brug Indledning Beskrivelse Malkerobot Barbering af yver og hale Betjeningsvejledning Rengøringssystem Alarmsystem 4-13 xi

12 5. Installation Driftsanvisning Start systemet Kalibrer robotarmen Start malkerobotten Start brug af malkerobotten Afbryd malkerobotterne Afbryd malkerobotten (X-link) Afbryd malkerobotten (CRS+) Ekstra foder Aktiver ekstra foder Sluk for ekstra foder Tøm M4Use spandene Tøm malketanken Prøvetagning Klargøring Udskift prøvestativ Stop prøveudtagning HANDLINGER VED ALARMER Ryd aktive alarmer Dæmp aktive alarmer Rengøringssystem X-Link CRS Malkning Første malkning Afbryd besøg Afbryd forbehandling Fastgør malkekopperne igen Forlæng malkning Afbryd efterbehandling 6-14 xii

13 7. Forebyggende vedligeholdelse Skema for forebyggende vedligeholdelse Rengør ventilationshullerne Rengør ydersiden af pattegummierne Rengør robotarmen og boksen Rengør stds skærmen Rengør X-Link kontaktskærmen Rengør vakuumpumpen Undersøg trykluftenheden og lufttørrer Undersøg alarmerne Undersøg rengøringsbørstene Fodertragt Undersøg de dobbelte slanger Undersøg alarmlisten Undersøg kvantiteten af Astri -CID Undersøg kvantiteten af Astri -LIN Undersøg kvantiteten af Astri -L Undersøg kvantiteten af Astri -UC Undersøg Pattegummiforinger Undersøg vakuumpumpens oliestandsglas Test temperaturen af det varme rengøringsvand Undersøg koncentrationen af Astri -L Udskift filterelement for enkelt filter Udskift filterelement for dobbletfilter Udskift Pattegummiforinger Korrigerende vedligeholdelse Udskift rengøringsbørster Udskift en dobbelt slange Forkort en dobbelt slange Test og juster Test Nødstop Juster servicepositionerne Juster referencepunkterne Juster service-1 positionen Juster service-2 positionen Juster service-3 positionen 9-2 xiii

14 9.3 Juster ACID:HYPO forholdet Juster antallet af forbehandlinger Juster indstillinger for mælkeseperation for kælvende køer Juster indstillinger for mælkeseperation for syge køer Fejlfinding Mælken bevæger sig op og ned/ bliver ikke transporteret Børste er snavsede efter rengøring Diagram for fejlfinding Alarmer og telefonopkald Diagrammer Malkerobot LH længdedimensioner (metrisk) LH breddedimensioner (metrisk) LH længdedimensioner (britisk) LH breddedimensioner (britisk) RH længdedimensioner (metrisk) RH breddedimensioner (metrisk) RH længdedimensioner (britisk) RH breddedimensioner (britisk) Reservedele Værktøj og udstyr Forbrugsgods Reservedele 12-3 Glossary of Terms 12-1 Index 12-1 xiv

15 1. INDLEDNING Astronaut malkerobotten er en del af et automatiseret malkesystem, der mælker, fodrer og overvåger køers helbred. Malkesystemet undersøger også kvantiteten og kvaliteten af mælken fra køerne, og hvis det påkræves, kan det adskille kontamineret mælk der ikke opfylder de korrekte krav. En sender på hver ko lader systemet identificere koen via et unikt nummer, og et styresystem indeholder specifikke oplysninger om hver ko. Malkesystemet bruger disse oplysninger til at styre malkningen og fodringen af en ko, når den anvender malkerobotten. Malkesystemet har fire primære dele: Malkerobotten. Tankrumet Kontoret Kompressoren 1.1 Malkerobot Malkerobotten opdager, vejer, malker og fodrer de køer, der går ind i malkerobotten. Malkeboksen er opstillet i eller i nærheden af stalden. Malkerobotten er installeret, således at malkerobottens gulv er på næsten samme højde som staldens gulv. Dette giver køerne sikker og let adgang til og fra malkerobotten. Malkerobotten fremstilles i højre hånds (RH) og venstre hånds (LH) versioner (se illustrationerne på side 1-4 og 1-5). Malkerobotten er forbundet til tankrummet og kontoret via en række kabler, der indeholder mælkeleveringslinien samt elektriske kabler og datakabler. En ekstern kompressor leverer komprimeret luft til robottens pneumatiske systemer Boks Malkerobotten har fire primære dele: Boksen Maskinrummet Robotarmen X-link betjeningspanelet. Boksen er området af malkerobotten hvor koen står under malkningen. Det er en metalramme, der indeholder indgangs- og udgangsporte, vægtbroen og fødningssystemet. Robotarmen er installeret på den højre (RH model) eller venstre (LH model) side af boksen. Indgangs- og udgangsportene er installerede på den venstre (RH model) eller højre (LH model) side af boksen. Gulvet i boksen er en vægtbro, der opdager koen når den går ind i malkerobotten. Vægtbroen finder også koens position for malkesystemet, og vejer koen når den er i den rette stilling (stående på gulvet). Indledning 1-1

16 Fødningssystemet er installeret foran på boksen, og indeholder også antennen der identificerer koen til malkesystemet Maskinrum Maskinrummet er installeret bagest i boksen. Maskinrummet indeholder størstedelen af malke-, rense- og kontrolsystemerne. Milk 4 Use (M4Use) systemet er installeret på robotarm-siden af maskinrummet. Adgang til delene er via to døre, adgangspaneler og dæksler. Alle forbindelserne til tankrummet og computerrummet er også i maskinrummet Robotarmen Robotarmen flytter malkekopperne til den korrekte position for at anbringe dem på koens patter. Robotarmen er installeret på den højre (RH model) eller venstre (LH model) side af boksen. Robotarmen har tre primære dele: Vognenheden Armenheden Moderskibet. Vognenheden Vognenheden forbinder armenheden til boksen og tillader vandrette bevægelser af armen. Rullere og en vandret pneumatisk cylinder forbinder vognenheden til boksen. Armkontrolsystemet er også installeret på vognenheden. Armenheden Armenheden har tre primære dele: Overarmen Drejearmen Underarmen. Armenheden forbindes til vognenheden via et hængsel og tre pneumatiske cylindre. De tre pneumatiske cylindre tillader vandrette og lodrette bevægelser af armenheden. Malkekopsystemet (TAS), 4Effect og patterengøringsbørstene er installerede på underarmen X-link betjeningspanelet. Moderskib Moderskibet er forbundet til enden af underarmen. Moderskibet indeholder pattesporingssystemet (TDS) og pattegummierne. TDS finder patterne på koen, og fortæller den rette position af pattegummierne til TAS. X-link betjeningspanelet er brugeroverfladen for malkerobotten. Det viser alle kommandoer og information der er påkrævet for at anvende og vedligeholde robotten. 1-2 Indledning

17 X-link betjeningspanelet er en berøringsskærm og er installeret på en bevægelig arm på højre forside (RH model) eller venstre forside (LH model) af boksen. X-link panelet er forbundet til T4C netværket og kommunikerer med styresystemet og CSR Tankrummet Tankrummet indeholder systemet der sikrer at mælken opbevares korrekt. Tankrummet har to primære dele: Lagertanken CRS+ rengørings- og alarmsystemet. Tankrummet kan også indholde andre valgfri dele. Disse inkluderer et dobbeltfilter, buffertank og en for-køler. CSR+ er forbundet til T4C netværket og kommunikerer med T4C styresystemet og X-link. 1.3 Kontor Kontoret indeholder den personlige computer (PC) der overvåger og styrer malkesystemet. PC'en er forbundet til malkerobotten og CRS+ i tankrummet via T4C netværket for at skabe et fuldt integreret netværk. Det kan også forbindes til internettet via et modem. Time for Cows (T4C) landbrugsstyresoftwaret, der er installeret på PC'en, vedligeholder oplysninger om hver ko, og sender information om malkning, fodring og rengøring til malkerobotten (X-link) og CRS+ i tankrummet. 1.4 Kompressor Kompressoren leverer trykluftdrevet, ren og tør luft til malkesystemet. Den har en kompressorenhed, et tørreapparat og en lagerbeholder. Kompressoren er installeret i et frostfrit miljø med ren luft. Indledning 1-3

18 KEY: 1. Box - 2. Feed Assembly - 3. Entrance/Exit Gates - 4. Robot Arm - 5. Weighbridge - 6. X-Link - 7. Machine Room Astronaut Milking Robot (LH Model) 1-4 Indledning

19 KEY: 1. Box - 2. Machine Room 3. - Entrance/Exit Gates - 4. Weighbridge - 5. X-Link - 6. Robot Arm - 7. Feed Assembly Astronaut Milking Robot (RH Model) Indledning 1-5

20 BLANK MED VILJE 1-6 Indledning

21 2. SIKKERHED 2.1 Indledning Symbolet for en sikkerhedsadvarsel henviser til vigtige meddelelser vedrørende sikkerheden på din Astronaut malkerobot og i vejledningen. Når du ser dette symbol, skal du være agtpågivende, fordi der er risiko for personskade eller død. Følg anvisningerne i sikkerhedsmeddelelsen. Symbol for sikkerhedsadvarsel 2.2 Nøgleord FARE Vær opmærksom på brugen af nøgleordene FARE, ADVARSEL og FORSIGTIG i sikkerhedsmeddelelserne. Nøgleordene for hver meddelelse har følgende betydninger: Angiver en umiddelbar farlig situation, der, hvis ikke afklaret, vil resultere i død eller alvorlige skader. ADVARSEL Angiver en potentiel faresituation der, hvis den ikke undgås, kan medføre alvorlig personskade eller død, og den omfatter farer, der opstår når sikkerhedsafskærmninger fjernes. FORSIGTIG Angiver en potentiel faresituation der, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre eller moderat personskade eller skade på produktet. BEMÆRK: Dette viser yderligere information, der kan hjælpe læseren. Sikkerhed 2-1

22 2.3 Sikkerhedsanvisninger DU er ansvarlig for den SIKRE betjening og vedligeholdelse af malkerobotten. DU skal sørge for, at du og alle andre, der betjener, vedligeholder eller arbejder i nærheden af systemet, er fortrolige med alle beslægtede SIKKERHEDSOPLYSNINGER i denne vejledning Generel sikkerhed Elektrisk sikkerhed Det er DIG, der er nøglen til sikkerhed. Forebyggende sikkerhedsrutiner beskytter ikke kun dig, men også menneskerne omkring dig. Sørg for at integrere disse rutiner i dit sikkerhedsprogram. Vær sikker på at ALLE der betjener, vedligeholder eller arbejder nær malkerobotten overholder sikkerhedsanvisningerne. Risikér ikke at komme til skade ved ikke at overholde sikkerhedsforskrifterne. Astronaut A3 ejere skal træne operatører før de kan betjene malkerobotten. Denne træning skal gentages mindst een gang årligt. Det er operatørens ansvar at have læst og forstået alle sikkerheds- og betjeningsforskrifter i vejledningen og at overholde disse. Personer, der ikke har læst og forstået samtlige betjenings- og sikkerhedsforskrifter, er ikke kvalificerede til at betjene malkerobotten. Modificer ikke udstyret på nogen måde. Uautoriseret modificering kan forringe maskinens funktion og/eller sikkerhed, og kan påvirke såvel udstyrets holdbarhed som operatørens eller tilskueres liv. Brug kun godkendte reservedele, og vær sikker på at de kun installeres af autoriserede teknikere. Læs og forstå betjeningsvejledningen og alle sikkerhedstegn før du tilslutter malkerobotten til strømmen, betjener, vedligeholder eller justerer den. Malkerobotten må kun betjenes af specielt uddannede, kompetente personer. En førstehjælpskasse skal være tilgængelig nær malkerobotten. Opbevares på et godt synligt sted. En brandslukker skal være tilgængelig nær malkerobotten. Opbevares på et godt synligt sted. Installer alle beskyttende dæksler og skærme før du anvender malkerobotten Bær det korrekte beskyttende tøj og udstyr SLUK maskinen, afbryd strømforsyningen, aflast lufttrykket, og vent til alle bevægelige dele er standset, inden malkerobotten rengøres eller vedligeholdes. Sørg for altid at have telefonnummeret på skadestuen i dit område ved hånden. Kontakt den nærmeste Lely-kundeservice, hvis du har spørgsmål. Gennemgå ofte (en gang om året) emner, der har med sikkerhed at gøre, med alle operatører. Lad en faguddannet elektriker tilslutte malkerobotten til strømmen. Vær sikker på at jordingen for det elektriske system og alle dele af malkerobotten opfylder lokale regler og krav Kontroller, at alle elektriske afbrydere er i positionen FRA, før der tændes for strømmen. Udskift øjeblikkeligt strømkabler, ledninger, afbrydere og komponenter, der er beskadiget. 2-2 Sikkerhed

23 Isoler den elektriske strømforsyning ved hovedpanelet, før du åbner det elektriske panel for at arbejde med det elektriske system Sikkerhed under installationen Malkerobottens vægt er ca kg. Anvend altid det korrekte løfteudstyr når du flytter malkerobotten. Læs og overhold instrukserne i byggespecifikationerne og installationsmanualen. Ved hjælp af bærerammen oven på malkeboksen kan malkeboksen flyttes med en gaffeltruck. På flade gulve (herunder spaltegulve) kan robotten også flyttes ved hjælp af et specielt hjulsæt Robotten er ikke stabil før den er korrekt installeret. Sørg for tilstrækkelig støtte under alle bevægelser af malkerobotten. Vær sikker på at malkerobotten er korrekt installeret i stalden Malkerobotten skal opstilles vandret. Brug om nødvendigt understøtningsdele for at sikre, at robottens gulvoverflade er fuldstændigt vandret. Kontroller, at strømforsyningen er korrekt, inden du forbinder den til malkerobotten Lad en faguddannet elektriker tilslutte malkerobotten til strømmen. Vær sikker på at jordingen for det elektriske system og alle dele af malkerobotten opfylder lokale regler og krav Driftssikkerhed Læs og forstå betjeningsvejledningen og alle sikkerhedstegn før du tilslutter malkerobotten til strømmen, betjener, vedligeholder eller justerer den. Malkerobotten må kun betjenes af specielt uddannede, kompetente personer. SLUK maskinen, afbryd strømforsyningen, aflast lufttrykket, og vent til alle bevægelige dele er standset, inden malkerobotten rengøres eller vedligeholdes. Installer alle dæksler og skærme før du anvender malkerobotten Sørg for at holde hænder, fødder, hår og tøj væk fra alle bevægelige dele. Hold uautoriserede personer, især små børn, væk fra malkerobotten til alle tider. Forvis dig om, at alle komponenter er tætte og at alle ledninger/slanger og fittings er i god stand, før trykluft tilføres. Kom ikke i nærheden af robotarmens arbejdsområde. Afspær ikke robotarmen. Den kan bevæge sig med tilstrækkelig kraft til at du og/eller koen kan komme til skade. Betjen ikke enheden fra kontrolområdet, når pattekopperne anbringes på koen. Vær altid opmærksom på uventede bevægelser af køerne. Køer kan overføre store kræfter til malkerobotten og dens (bevægelige) dele. Kig ikke direkte i laserstrålen. Sørg for at holde arbejdsområdet så rent og tørt som mulig. Kontakt den nærmeste Lely-kundeservice, hvis du har spørgsmål. Gennemgå ofte (en gang om året) emner, der har med sikkerhed at gøre, med alle operatører Sikkerhed under vedligeholdelsen Læs og forstå betjeningsvejledningen og alle sikkerhedstegn før du tilslutter malkerobotten til strømmen, betjener, vedligeholder eller justerer den. Sikkerhed 2-3

24 2.4 Sikkerhedsetiketter Meddelelser på sikkerhedsskilte Malkerobotten må kun betjenes af specielt uddannede, kompetente personer. SLUK maskinen, afbryd og isoler strømforsyningen, aflast lufttrykket, og vent til alle bevægelige dele er standset, inden malkerobotten vedligeholdes. Udvis stor forsigtighed, når du arbejder i nærheden af eller med trykluftsanlæg, der arbejder ved højt tryk. Tag trykket af systemet, før du udfører arbejde på det. Bær beskyttende tøj og sikkerhedsbriller når du arbejder med trykluftsystemet Vær sikker på at alle dæksler og skærme er installerede når vedligeholdelsen er færdig. I dette afsnit om sikkerhedsmeddelelser kan der vises generelle sikkerhedsmeddelelser. Specifikke sikkerhedsmeddelelser er omtalt i relevante dele af denne vejledning, med angivelse af potentielle farer, hvis forskrifterne ikke overholdes eller procedurerne ikke følges. Fare pga. kemikalier (ved indtagelse/forbrænding) Symbol for fare pga. kemikalier (undtagen Canada og USA) ADVARSEL Symbol for fare pga. kemikalier (Canada og USA) Kan forårsage alvorlige forbrændinger på fingre og hænder. Følg alle gældende sundheds- og sikkerhedsforskrifter. Undgå at få rengøringsmidlet på huden eller i øjnene. Brug handsker, sikkerhedsbriller og beskyttelsestøj. Hvis rengøringsmidlet er kommet i øjnene: Skyl straks med rigeligt vand og søg læge. Fare for elektrisk stød 2-4 Sikkerhed

25 Symbol for fare for elektrisk stød (undtagen Canada og USA) Symbol for fare for elektrisk stød (Canada og USA) ADVARSEL Stop malkerobotten, afbryd strømmen på hovedpanelet og vent til alle bevægelige dele står stille, før du udfører vedligeholdelse, justering eller reparationer. Frakobl og slå hovedafbryderen fra. Fare ved udsættelse for laserstråler Faresymbol for type en laserstråler (undtagen Canada og USA) Faresymbol for type to laserstråler (undtagen Canada og USA) Faresymbol for laserstråler (Canada og USA) Sikkerhed 2-5

26 FORSIGTIG Klasse 2 laserprodukt. Laserstråling. Kig ikke direkte i laserstrålen. Adgang forbudt for uvedkommende Symbol "Adgang forbudt for uvedkommende" ADVARSEL Kun personer, der har læst og forstået alle relevante sikkerhedsanvisninger, har adgang til området. Fare for klemning Symbol for fare for klemning (undtagen Canada og USA) ADVARSEL Symbol for fare for klemning (Canada og USA) Fare for at blive klemt af bevægelige dele. Hold dig borte fra alle bevægelige dele, når malkerobotten er i drift. Trykgrænse 2-6 Sikkerhed

27 Symbol for trykgrænse FORSIGTIG Sørg for, at den trykgrænse, der er vist på skiltet, ikke overskrides. For højt tryk kan forårsage personskade og/eller skade på udstyret. Fare pgå. høje temperaturer Faresymbol for type en temperatur (undtagen Canada og USA) Faresymbol for type to temperatur (undtagen Canada og USA) FORSIGTIG Faresymbol for høje temperaturer (Canada og USA) Rør ikke rengøringssystemets komponenter, før de er afkølede. Høje temperaturer kan forårsage forbrændinger. Sørg for at bruge beskyttelseshandsker Vedligeholdelse af sikkerhedsetiketter Sikkerhedsetiketterne på Astronaut malkerobotten indeholder vigtige og nyttige oplysninger, der hjælper dig med at betjene og vedligeholde maskinen sikkert. Følg de nedenstående instrukser for at sikre at alle etiketter forbliver i den korrekte position og tilstand. Sikkerhed 2-7

28 Hold altid sikkerhedsetiketterne rene og læselige. Rengør sikkerhedsetiketterne med sæbe og vand. Brug ikke rensebenzin, rengøringsmidler med slibemiddel, eller lignende rengøringsmidler, der kan beskadige etiketterne. Udskift sikkerhedsetiketter, der mangler eller som er blevet ulæselige. Sikkerhedsetiketter kan købes hos den lokale Lely-kundeservice. 2-8 Sikkerhed

29 2.4.3 Installation af sikkerhedsetiketter 2.5 Nødstop knapper 1. Sørg for, at overfladen er ren og tør. 2. Kontroller at områdets temperatur er mindst 5 C. 3. Bestem den nøjagtige placering, før du fjerner papiret på etikettens bagside. 4. Fjern den mindste del af papiret på etikettens bagside. 5. Anbring etiketten over det dertil indrettede sted og tryk forsigtigt den blotlagte selvklæbende lille del på overfladen. 6. Fjern langsomt det resterende papir bag på etiketten og glat resten af etiketten ud. 7. Punkter små luftbobler i etiketten med en nål, og anvend papiret bag på etiketten til at glatte etiketten ud med. Tre nødstopknapper er installeret på malkerobotten. Nødstopknapperne er installeret ved siden af X-link kontrolpanelet, bag på robotarmen og på larvefodsbæreren. Hvis een af disse knapper bliver trykket, vil malkerobotten straks standse og robotarmen vil ophøre med at bevæge sig. ADVARSEL Når nødstopknapperne er trykkede, er de elektriske og pneumatiske forsyningsledninger stadig forbundet til malkerobotten. Vær sikker på at du straks slukker for de elektriske og pneumatiske forsyningsledninger umiddelbart efter et nødstop. For at nulstille en nødstopknap, drej knappen med uret og træk den ud, indtil den låser. Robotten skal efterstilles og robotarmen skal omjusteres før den kan anvendes. Position of Emergency Stop Buttons LH Model Sikkerhed 2-9

30 Position of Emergency Stop Buttons RH Model 2-10 Sikkerhed

31 BLANK MED VILJE Sikkerhed 2-11

32

33 3. SPECIFIKATIONER 3.1 Malkerobot Mål/vægt Højde (cm) 229 cm. Længde (cm): 423 cm. Bredde (cm): Robotarm, udstrakt: ca. 198 cm Robotarm, tilbagetrukket: ca. 180 cm Vægt: ca kg Se diagrammerne i kapitel 10 for de komplette dimensioner for malkerobotten Operationsområde Det mindste område påkrævet for brug af malkerobotten er: Ko-side (for portene): 130 cm. Robotarm-side (med udstrakt arm): 160 cm. Det er ikke nødvendigt med plads for enderne af malkeboksen. 3.2 Trykluftenhed Type Mål/vægt Ydelse: Atlas Copco SF4 P8-SD6. Dimensioner (inkl. lufttørrer): Længde: 60 cm. Bredde: 130 cm. Højde: 160 cm. Vægt: ca. 215 kg Tryk ydelse: 8 bar (112 psi). Specifikationer 3-1

34

35 4. BESKRIVELSE OG BRUG 4.1 Indledning Dette kapitel indeholder en beskrivelse af delene til ASTRONAUT A3 malkesystemt samt de fysiske tilstande som køerne skal have for at kunne anvende malkerobotten. Dette kapitel forklarer også hvordan delene af et ASTRONAUT A3 malkesystem arbejder sammen for at malke en ko. Informationen i dette kapitel er for operatører af ASTRONAUT A3 malkesystemet. Se håndbogen for korrigerende vedligeholdelse for en komplet beskrivelse af ASTRONAUT A3 malkesystemet. Operatøren af et ASTRONAUT A3 malkesystem anvender de følgende dele: ASTRONAUT A3 Malkerobotten Den personlige computer (PC) med Time for Cows (T4C) bedriftsmanagement software CRS+ rengørings- og alarmsystemet. Det følgende billede viser et eksempel på, hvordan delene forbindes for at danne et ASTRONAUT A3 malkesystem. Beskrivelse og brug 4-1

36 Eksempel på forbindelsen af delene til ASTRONAUT A3 Malkesystemet 1 = Malkerobot, 2 = T4C Netværk, 3 = PC, 4 = Alarmboks (separat eller integreret), 5 = CRS+, 6 = Lagertank til mælk, 7 = Mælkeledningssystem 4-2 Beskrivelse og brug

37 4.2 Beskrivelse Malkerobot Barbering af yver og hale Malkerobotten virker bedst hvis køerne bliver malket adskillige gange pr. dag. For at sikre, at malkerobottens kapacitet udnyttes fuldt ud, er det påkrævet, at systemet er placeret et dyrevenligt og fortroligt sted i flokken. På den måde vil køerne gå ind i malkesystem uden brug af menneskelig assistance. Hver ko har et halsbånd med et skilt med et unikt identifikationsnummer. Malkesystemet genkender koen via dette identifikationsnummer. Hvis en ko befinder sig i boksen, sikrer robotten sig at koen kan malkes. Systemet kontrollerer f.eks. tiden mellem to malkesessioner. Hvis denne tid er for kort, vil forsiden af boksen åbne og koen vil forlade boksen. Når en ko er i boksen, vil et antal detaljer om koen (patteposition, mælkemængde, konduktivitet, mælkens farve, malketider) opbevares i malkerobotten, og sendes også til PC/T4C. Hvis koen kan malkes, vil malkeprocessen begynde automatisk Robotarmen bevæger sig ned under koen, og et patterengøringssystem renser og stimulerer patterne. Derefter vil pattegummierne fra malkerobotten automatisk forbindes til koens patter. Pattegummierne frakobles individuelt, når hver enkelt er færdig med malkning. Efter malkningen, sprøjtes patterne og forsiden af boksen åbner, så koen kan forlade boksen. Patterensebørsterne skylles og rengøres også for hver malkesession. Malkerobotten sættes automatisk i eller ud af drift ved rengøring af mælkeanlægget. Afhængigt af indstillingen, rengøres hele malkesystemet op til mælketanken mindst tre gange dagligt. Inden en ko går i malkerobotten for første gang, skal yverets underside være barberet. Dette er for at undgå, at stds detekterer et uskarpt billede. Barberingen skal gentages, når yveret bliver håret igen. Hvis yveret ikke barberes, kan tilslutningsprocessen forsinkes eller selv blive umulig. Det kan medføre, at patter, der ikke skal malkes, alligevel bliver tilsluttet. For at undgå, at koens hale klemmes mellem rengøringsbørsterne under forbehandlingen, skal halens hårede ende skæres af et par centimeter under det sidste haleben. Det anbefales samtidig at barbere halen over den resterende ende Betjeningsvejledning BEMÆRK: Malkesystemet har tre brugergrænseflader: Et display panel og tastatur for CRS+ Kontaktskærm for X-Link Den personlige computer (PC) med Time for Cows (T4C) software Nogle funktioner er kun tilgængelige for een af grænsefladerne, andre funktioner er tilgængelige for alle grænseflader. CRS+ Beskrivelse og brug 4-3

Lely ASTRONAUT A4 Malkerobot

Lely ASTRONAUT A4 Malkerobot Lely ASTRONAUT A4 Malkerobot Sikkerheds- og garantiinformation Oversat fra engelsk original www.lely.com Lely Industries N.V. innovators in agriculture BLANK MED VILJE ii Indholdsfortegnelse Garanti og

Læs mere

Lely JUNO 100 Foderfremfører

Lely JUNO 100 Foderfremfører Lely JUNO 100 Foderfremfører Sikkerheds- og garantiinformation DA - Oversat fra engelsk original ii BLANK MED VILJE Indholdsfortegnelse 1. Garanti og copyright... 1-1 1.1 Varemærker, copyright og ansvarsfraskrivelse...1-1

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Indholdfortegnelse Taster... 3 Startskærm... 4 Login... 5 Hovedmenu... 6 Alarmmenu... 7 Varslingsmenu (Advarsler)... 8 Områdemenu... 9 Logmenu...14 Brugermenu...15

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1 QM20 Ismaskine Installation Ismaskine placering Den udvalgte placering af ismaskinen skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af kriterierne er umulige at leve op til, vælges en anden placering.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Farm Manager medarbejder: KMZ

Farm Manager medarbejder: KMZ J A S O P E L SF A R MMA NA G E R V A R ENR. : 4 0 2 0 0 0 3 9 D A NS K Titel: Basis bruger vejledning Side 2 of 8 1. Indholdsfortegnelse a. Punkt 2 - Forord b. Punkt 3 - System Introduktion c. Punkt

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Mere mælk, sundere køer og. Lelys fri kotrafik. en glad landmand. www.lely.com. innovators in agriculture

Mere mælk, sundere køer og. Lelys fri kotrafik. en glad landmand. www.lely.com. innovators in agriculture Mere mælk, Lelys fri kotrafik sundere køer og en glad landmand www.lely.com innovators in agriculture Frihed = Lykken Mere mælk, sundere køer og en glad landmand med fri kotrafik i Lely-robotten At spærre

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Brugervejledning SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Copyright 2006, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44 44 E-post:

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere