ASTRONAUT A3 Malkerobot

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASTRONAUT A3 Malkerobot"

Transkript

1 Lely Industries N.V. Malkeudstyr ASTRONAUT A3 Malkerobot Betjeningsvejledning Oversat fra original engelsk brugervejledning

2 BLANK MED VILJE ii

3 REGISTREREDE VAREMÆRKER, COPYRIGHT OG FORBEHOLD Lely, Astronaut, Atlantis, Hibiscus, Lotus, Splendimo, Astri, Astrodata, Calm, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, E-link, Fertiliner, Gravitor, Grazeway, Hubble, Lely Center, Lelywash, Luna, Pura, Shuttle, T4C, Time for Cows og Viseo er registrerede varemærker, der tilhører Lely Group. Eksklusivretten til at bruge disse varemærker tilhører virksomhederne i Lely-koncernen. Alle rettigheder forbeholdes. Informationen givet i denne publikation er kun for informationsbrug, og udgør ikke et salgstilbud. Visse produkter er måske ikke tilgængelige i visse land, og sendte produkter kan variere fra de viste produkter. Ingen del af denne publikation må kopieres eller offentliggøres ved hjælp af tryk, fotokopiering, mikrofilm eller på nogen som helst anden måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Lely Holding NV. Selv om indholdet af denne publikation er indsamlet med størst mulig forsigtighed, kan Lely ikke acceptere ansvar for skader der måtte opstå fra fejl eller mangler i denne publikation. Copyright 2006 Lely Industries N.V. Alle rettigheder forbeholdes Lely Industries N.V. Weverskade PA Maassluis the Netherlands Tlf.: +31 (0) Fax: +31 (0) Hjemmeside: iii

4 BLANK MED VILJE iv

5 LISTE OVER MEDTAGNE ÆNDRINGER Nej: Dato (åå/mm) Kapitel (kapitler) Bemærkninger Indledende sag v

6 BLANK MED VILJE vi

7 FORORD Indhold af brugerhåndbog Denne brugermanual indeholder informationen der behøves for at anvende en ASTRONAUT A3 Malkerobot. Den indeholder også information om vedligeholdelse og fejlfinder, der kan udføres af en operatør. Læs og forstå disse specifikationer grundigt, før du anvender malkerobotten. Hvis dette ikke sker, kan det resultere i personlige skader eller skader til udstyret. Kontakt venligst din lokale Lely-forhandler, hvis du ikke forstår anvisningerne i denne vejledning, eller hvis du har brug for yderligere oplysninger. Alle informationer i denne vejledning er blevet samlet med stor omhu. Lely er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler, der kan forekomme i denne vejledning. Anbefalingerne er tænkt som retningslinier. Anvisninger, figurer og specifikationer i denne vejledning er baseret på den nyeste information, der var til rådighed på tidspunktet for publicering. Malkerobotten kan omfatte forbedringer, funktioner eller ekstraudstyr, der ikke er omtalt i denne vejledning. Anvendelighed Den nedenstående tabel viser typenumrene for Astronaut malkerobotter, for hvilke denne vejledning gælder. De sidste tre tal (XXX) identificerer specifikke muligheder, der er installeret med malkerobotten. Modelbenævnelse Model Astronaut malkerobottens venstre hånd (LH) Astronaut malkerobottens højre hånd (RH) Typenummer XXX XXX Registrering Skiltet med Astronaut malkerobottens type- og serienummer er anbragt på højre side (højremodeller) eller foran på venstre side (venstremodeller). Oplys altid malkerobottens type- og serienummer, når du kontakter din lokale Lely-forhandler eller når du bestiller reservedele. Skilt med type- og serienummer vii

8 Vi anbefaler, at du skriver din malkerobots type- og serienummer i feltet nedenfor. Dette gør det let at finde informationen. Typenummer Serienummer Godkendt vedligeholdelse ADVARSEL Kun teknikere der er godkendte af Lely Industries er autoriserede til at vedligeholde ASTRONAUT A3 Malkerobot. Hvis personer, der ikke er godkendte af Lely Industries, vedligeholder ASTRONAUT A3 Malkerobot, vil garantien på ASTRONAUT A3 Malkerobot blive ugyldig. Før en tekniker vedligeholder en ASTRONAUT A3 Malkerobot, skal ejeren kontrollere teknikerens servicekort, og sikre sig at teknikeren er godkendt til at udføre vedligeholdelse på en ASTRONAUT A3 Malkerobot. Når teknikeren er færdig med at vedligeholde en ASTRONAUT A3 Malkerobot, skal informationen noteres i journalen for ASTRONAUT A3 Malkerobot. Journalen skal altid opbevares i nærheden af ASTRONAUT A3 Malkerobot. Informationen i journalen skal inkludere: Den udførte vedligeholdelse Teknikerens navn Teknikerens certifikationsnummer Dato for vedligeholdelsen Teknikerens træning Alle teknikere, der er godkendte af Lely Industries, har gennemgået et træningsprogram, og bestået skriftlige og praktiske prøver under og efter træningsprogrammet. Disse prøver er overvågede af produktspecialister og inkluderer fejlfinding og korrigerende vedligeholdelse af ASTRONAUT A3 Malkerobot. Der er fire certifikationsgrupper: Installationstekniker (gyldighed 2 år) Vedligeholdelsestekniker (gyldighed 2 år) Servicetekniker (gyldighed 2 år) Produktspecialist (gyldighed 1 år) Under træningen har eleven lov til at arbejde maksimum et halvt år på en ASTRONAUT A3 Malkerobot, overvåget af en godkendt tekniker. Når træningsprogrammer er fuldført, udsteder Lely et certifikat og et servicekort til teknikeren. Servicekortet viser følgende oplysninger: Teknikerens navn Et foto af teknikeren Teknikerens certifikationsnummer Dato for udløb af certifikationen. viii

9 Kontaktnummer for lokal vedligeholdelse Vi anbefaler at du skriver telefonnummeret og adressen på din lokale kontaktperson for vedligeholdelse i den nedenstående tabel. Dette gør det lettere for dig at finde den korrekte information. Telefonnummer adresse ix

10 BLANK MED VILJE x

11 Table of Contents 1. Indledning Malkerobot Boks Maskinrum Robotarmen X-link betjeningspanelet Tankrummet Kontor Kompressor Sikkerhed Indledning Nøgleord Sikkerhedsanvisninger Generel sikkerhed Elektrisk sikkerhed Sikkerhed under installationen Driftssikkerhed Sikkerhed under vedligeholdelsen Sikkerhedsetiketter Meddelelser på sikkerhedsskilte Vedligeholdelse af sikkerhedsetiketter Installation af sikkerhedsetiketter Nødstop knapper Specifikationer Malkerobot Mål/vægt Operationsområde Trykluftenhed Type Mål/vægt Ydelse: Beskrivelse og brug Indledning Beskrivelse Malkerobot Barbering af yver og hale Betjeningsvejledning Rengøringssystem Alarmsystem 4-13 xi

12 5. Installation Driftsanvisning Start systemet Kalibrer robotarmen Start malkerobotten Start brug af malkerobotten Afbryd malkerobotterne Afbryd malkerobotten (X-link) Afbryd malkerobotten (CRS+) Ekstra foder Aktiver ekstra foder Sluk for ekstra foder Tøm M4Use spandene Tøm malketanken Prøvetagning Klargøring Udskift prøvestativ Stop prøveudtagning HANDLINGER VED ALARMER Ryd aktive alarmer Dæmp aktive alarmer Rengøringssystem X-Link CRS Malkning Første malkning Afbryd besøg Afbryd forbehandling Fastgør malkekopperne igen Forlæng malkning Afbryd efterbehandling 6-14 xii

13 7. Forebyggende vedligeholdelse Skema for forebyggende vedligeholdelse Rengør ventilationshullerne Rengør ydersiden af pattegummierne Rengør robotarmen og boksen Rengør stds skærmen Rengør X-Link kontaktskærmen Rengør vakuumpumpen Undersøg trykluftenheden og lufttørrer Undersøg alarmerne Undersøg rengøringsbørstene Fodertragt Undersøg de dobbelte slanger Undersøg alarmlisten Undersøg kvantiteten af Astri -CID Undersøg kvantiteten af Astri -LIN Undersøg kvantiteten af Astri -L Undersøg kvantiteten af Astri -UC Undersøg Pattegummiforinger Undersøg vakuumpumpens oliestandsglas Test temperaturen af det varme rengøringsvand Undersøg koncentrationen af Astri -L Udskift filterelement for enkelt filter Udskift filterelement for dobbletfilter Udskift Pattegummiforinger Korrigerende vedligeholdelse Udskift rengøringsbørster Udskift en dobbelt slange Forkort en dobbelt slange Test og juster Test Nødstop Juster servicepositionerne Juster referencepunkterne Juster service-1 positionen Juster service-2 positionen Juster service-3 positionen 9-2 xiii

14 9.3 Juster ACID:HYPO forholdet Juster antallet af forbehandlinger Juster indstillinger for mælkeseperation for kælvende køer Juster indstillinger for mælkeseperation for syge køer Fejlfinding Mælken bevæger sig op og ned/ bliver ikke transporteret Børste er snavsede efter rengøring Diagram for fejlfinding Alarmer og telefonopkald Diagrammer Malkerobot LH længdedimensioner (metrisk) LH breddedimensioner (metrisk) LH længdedimensioner (britisk) LH breddedimensioner (britisk) RH længdedimensioner (metrisk) RH breddedimensioner (metrisk) RH længdedimensioner (britisk) RH breddedimensioner (britisk) Reservedele Værktøj og udstyr Forbrugsgods Reservedele 12-3 Glossary of Terms 12-1 Index 12-1 xiv

15 1. INDLEDNING Astronaut malkerobotten er en del af et automatiseret malkesystem, der mælker, fodrer og overvåger køers helbred. Malkesystemet undersøger også kvantiteten og kvaliteten af mælken fra køerne, og hvis det påkræves, kan det adskille kontamineret mælk der ikke opfylder de korrekte krav. En sender på hver ko lader systemet identificere koen via et unikt nummer, og et styresystem indeholder specifikke oplysninger om hver ko. Malkesystemet bruger disse oplysninger til at styre malkningen og fodringen af en ko, når den anvender malkerobotten. Malkesystemet har fire primære dele: Malkerobotten. Tankrumet Kontoret Kompressoren 1.1 Malkerobot Malkerobotten opdager, vejer, malker og fodrer de køer, der går ind i malkerobotten. Malkeboksen er opstillet i eller i nærheden af stalden. Malkerobotten er installeret, således at malkerobottens gulv er på næsten samme højde som staldens gulv. Dette giver køerne sikker og let adgang til og fra malkerobotten. Malkerobotten fremstilles i højre hånds (RH) og venstre hånds (LH) versioner (se illustrationerne på side 1-4 og 1-5). Malkerobotten er forbundet til tankrummet og kontoret via en række kabler, der indeholder mælkeleveringslinien samt elektriske kabler og datakabler. En ekstern kompressor leverer komprimeret luft til robottens pneumatiske systemer Boks Malkerobotten har fire primære dele: Boksen Maskinrummet Robotarmen X-link betjeningspanelet. Boksen er området af malkerobotten hvor koen står under malkningen. Det er en metalramme, der indeholder indgangs- og udgangsporte, vægtbroen og fødningssystemet. Robotarmen er installeret på den højre (RH model) eller venstre (LH model) side af boksen. Indgangs- og udgangsportene er installerede på den venstre (RH model) eller højre (LH model) side af boksen. Gulvet i boksen er en vægtbro, der opdager koen når den går ind i malkerobotten. Vægtbroen finder også koens position for malkesystemet, og vejer koen når den er i den rette stilling (stående på gulvet). Indledning 1-1

16 Fødningssystemet er installeret foran på boksen, og indeholder også antennen der identificerer koen til malkesystemet Maskinrum Maskinrummet er installeret bagest i boksen. Maskinrummet indeholder størstedelen af malke-, rense- og kontrolsystemerne. Milk 4 Use (M4Use) systemet er installeret på robotarm-siden af maskinrummet. Adgang til delene er via to døre, adgangspaneler og dæksler. Alle forbindelserne til tankrummet og computerrummet er også i maskinrummet Robotarmen Robotarmen flytter malkekopperne til den korrekte position for at anbringe dem på koens patter. Robotarmen er installeret på den højre (RH model) eller venstre (LH model) side af boksen. Robotarmen har tre primære dele: Vognenheden Armenheden Moderskibet. Vognenheden Vognenheden forbinder armenheden til boksen og tillader vandrette bevægelser af armen. Rullere og en vandret pneumatisk cylinder forbinder vognenheden til boksen. Armkontrolsystemet er også installeret på vognenheden. Armenheden Armenheden har tre primære dele: Overarmen Drejearmen Underarmen. Armenheden forbindes til vognenheden via et hængsel og tre pneumatiske cylindre. De tre pneumatiske cylindre tillader vandrette og lodrette bevægelser af armenheden. Malkekopsystemet (TAS), 4Effect og patterengøringsbørstene er installerede på underarmen X-link betjeningspanelet. Moderskib Moderskibet er forbundet til enden af underarmen. Moderskibet indeholder pattesporingssystemet (TDS) og pattegummierne. TDS finder patterne på koen, og fortæller den rette position af pattegummierne til TAS. X-link betjeningspanelet er brugeroverfladen for malkerobotten. Det viser alle kommandoer og information der er påkrævet for at anvende og vedligeholde robotten. 1-2 Indledning

17 X-link betjeningspanelet er en berøringsskærm og er installeret på en bevægelig arm på højre forside (RH model) eller venstre forside (LH model) af boksen. X-link panelet er forbundet til T4C netværket og kommunikerer med styresystemet og CSR Tankrummet Tankrummet indeholder systemet der sikrer at mælken opbevares korrekt. Tankrummet har to primære dele: Lagertanken CRS+ rengørings- og alarmsystemet. Tankrummet kan også indholde andre valgfri dele. Disse inkluderer et dobbeltfilter, buffertank og en for-køler. CSR+ er forbundet til T4C netværket og kommunikerer med T4C styresystemet og X-link. 1.3 Kontor Kontoret indeholder den personlige computer (PC) der overvåger og styrer malkesystemet. PC'en er forbundet til malkerobotten og CRS+ i tankrummet via T4C netværket for at skabe et fuldt integreret netværk. Det kan også forbindes til internettet via et modem. Time for Cows (T4C) landbrugsstyresoftwaret, der er installeret på PC'en, vedligeholder oplysninger om hver ko, og sender information om malkning, fodring og rengøring til malkerobotten (X-link) og CRS+ i tankrummet. 1.4 Kompressor Kompressoren leverer trykluftdrevet, ren og tør luft til malkesystemet. Den har en kompressorenhed, et tørreapparat og en lagerbeholder. Kompressoren er installeret i et frostfrit miljø med ren luft. Indledning 1-3

18 KEY: 1. Box - 2. Feed Assembly - 3. Entrance/Exit Gates - 4. Robot Arm - 5. Weighbridge - 6. X-Link - 7. Machine Room Astronaut Milking Robot (LH Model) 1-4 Indledning

19 KEY: 1. Box - 2. Machine Room 3. - Entrance/Exit Gates - 4. Weighbridge - 5. X-Link - 6. Robot Arm - 7. Feed Assembly Astronaut Milking Robot (RH Model) Indledning 1-5

20 BLANK MED VILJE 1-6 Indledning

21 2. SIKKERHED 2.1 Indledning Symbolet for en sikkerhedsadvarsel henviser til vigtige meddelelser vedrørende sikkerheden på din Astronaut malkerobot og i vejledningen. Når du ser dette symbol, skal du være agtpågivende, fordi der er risiko for personskade eller død. Følg anvisningerne i sikkerhedsmeddelelsen. Symbol for sikkerhedsadvarsel 2.2 Nøgleord FARE Vær opmærksom på brugen af nøgleordene FARE, ADVARSEL og FORSIGTIG i sikkerhedsmeddelelserne. Nøgleordene for hver meddelelse har følgende betydninger: Angiver en umiddelbar farlig situation, der, hvis ikke afklaret, vil resultere i død eller alvorlige skader. ADVARSEL Angiver en potentiel faresituation der, hvis den ikke undgås, kan medføre alvorlig personskade eller død, og den omfatter farer, der opstår når sikkerhedsafskærmninger fjernes. FORSIGTIG Angiver en potentiel faresituation der, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre eller moderat personskade eller skade på produktet. BEMÆRK: Dette viser yderligere information, der kan hjælpe læseren. Sikkerhed 2-1

22 2.3 Sikkerhedsanvisninger DU er ansvarlig for den SIKRE betjening og vedligeholdelse af malkerobotten. DU skal sørge for, at du og alle andre, der betjener, vedligeholder eller arbejder i nærheden af systemet, er fortrolige med alle beslægtede SIKKERHEDSOPLYSNINGER i denne vejledning Generel sikkerhed Elektrisk sikkerhed Det er DIG, der er nøglen til sikkerhed. Forebyggende sikkerhedsrutiner beskytter ikke kun dig, men også menneskerne omkring dig. Sørg for at integrere disse rutiner i dit sikkerhedsprogram. Vær sikker på at ALLE der betjener, vedligeholder eller arbejder nær malkerobotten overholder sikkerhedsanvisningerne. Risikér ikke at komme til skade ved ikke at overholde sikkerhedsforskrifterne. Astronaut A3 ejere skal træne operatører før de kan betjene malkerobotten. Denne træning skal gentages mindst een gang årligt. Det er operatørens ansvar at have læst og forstået alle sikkerheds- og betjeningsforskrifter i vejledningen og at overholde disse. Personer, der ikke har læst og forstået samtlige betjenings- og sikkerhedsforskrifter, er ikke kvalificerede til at betjene malkerobotten. Modificer ikke udstyret på nogen måde. Uautoriseret modificering kan forringe maskinens funktion og/eller sikkerhed, og kan påvirke såvel udstyrets holdbarhed som operatørens eller tilskueres liv. Brug kun godkendte reservedele, og vær sikker på at de kun installeres af autoriserede teknikere. Læs og forstå betjeningsvejledningen og alle sikkerhedstegn før du tilslutter malkerobotten til strømmen, betjener, vedligeholder eller justerer den. Malkerobotten må kun betjenes af specielt uddannede, kompetente personer. En førstehjælpskasse skal være tilgængelig nær malkerobotten. Opbevares på et godt synligt sted. En brandslukker skal være tilgængelig nær malkerobotten. Opbevares på et godt synligt sted. Installer alle beskyttende dæksler og skærme før du anvender malkerobotten Bær det korrekte beskyttende tøj og udstyr SLUK maskinen, afbryd strømforsyningen, aflast lufttrykket, og vent til alle bevægelige dele er standset, inden malkerobotten rengøres eller vedligeholdes. Sørg for altid at have telefonnummeret på skadestuen i dit område ved hånden. Kontakt den nærmeste Lely-kundeservice, hvis du har spørgsmål. Gennemgå ofte (en gang om året) emner, der har med sikkerhed at gøre, med alle operatører. Lad en faguddannet elektriker tilslutte malkerobotten til strømmen. Vær sikker på at jordingen for det elektriske system og alle dele af malkerobotten opfylder lokale regler og krav Kontroller, at alle elektriske afbrydere er i positionen FRA, før der tændes for strømmen. Udskift øjeblikkeligt strømkabler, ledninger, afbrydere og komponenter, der er beskadiget. 2-2 Sikkerhed

23 Isoler den elektriske strømforsyning ved hovedpanelet, før du åbner det elektriske panel for at arbejde med det elektriske system Sikkerhed under installationen Malkerobottens vægt er ca kg. Anvend altid det korrekte løfteudstyr når du flytter malkerobotten. Læs og overhold instrukserne i byggespecifikationerne og installationsmanualen. Ved hjælp af bærerammen oven på malkeboksen kan malkeboksen flyttes med en gaffeltruck. På flade gulve (herunder spaltegulve) kan robotten også flyttes ved hjælp af et specielt hjulsæt Robotten er ikke stabil før den er korrekt installeret. Sørg for tilstrækkelig støtte under alle bevægelser af malkerobotten. Vær sikker på at malkerobotten er korrekt installeret i stalden Malkerobotten skal opstilles vandret. Brug om nødvendigt understøtningsdele for at sikre, at robottens gulvoverflade er fuldstændigt vandret. Kontroller, at strømforsyningen er korrekt, inden du forbinder den til malkerobotten Lad en faguddannet elektriker tilslutte malkerobotten til strømmen. Vær sikker på at jordingen for det elektriske system og alle dele af malkerobotten opfylder lokale regler og krav Driftssikkerhed Læs og forstå betjeningsvejledningen og alle sikkerhedstegn før du tilslutter malkerobotten til strømmen, betjener, vedligeholder eller justerer den. Malkerobotten må kun betjenes af specielt uddannede, kompetente personer. SLUK maskinen, afbryd strømforsyningen, aflast lufttrykket, og vent til alle bevægelige dele er standset, inden malkerobotten rengøres eller vedligeholdes. Installer alle dæksler og skærme før du anvender malkerobotten Sørg for at holde hænder, fødder, hår og tøj væk fra alle bevægelige dele. Hold uautoriserede personer, især små børn, væk fra malkerobotten til alle tider. Forvis dig om, at alle komponenter er tætte og at alle ledninger/slanger og fittings er i god stand, før trykluft tilføres. Kom ikke i nærheden af robotarmens arbejdsområde. Afspær ikke robotarmen. Den kan bevæge sig med tilstrækkelig kraft til at du og/eller koen kan komme til skade. Betjen ikke enheden fra kontrolområdet, når pattekopperne anbringes på koen. Vær altid opmærksom på uventede bevægelser af køerne. Køer kan overføre store kræfter til malkerobotten og dens (bevægelige) dele. Kig ikke direkte i laserstrålen. Sørg for at holde arbejdsområdet så rent og tørt som mulig. Kontakt den nærmeste Lely-kundeservice, hvis du har spørgsmål. Gennemgå ofte (en gang om året) emner, der har med sikkerhed at gøre, med alle operatører Sikkerhed under vedligeholdelsen Læs og forstå betjeningsvejledningen og alle sikkerhedstegn før du tilslutter malkerobotten til strømmen, betjener, vedligeholder eller justerer den. Sikkerhed 2-3

24 2.4 Sikkerhedsetiketter Meddelelser på sikkerhedsskilte Malkerobotten må kun betjenes af specielt uddannede, kompetente personer. SLUK maskinen, afbryd og isoler strømforsyningen, aflast lufttrykket, og vent til alle bevægelige dele er standset, inden malkerobotten vedligeholdes. Udvis stor forsigtighed, når du arbejder i nærheden af eller med trykluftsanlæg, der arbejder ved højt tryk. Tag trykket af systemet, før du udfører arbejde på det. Bær beskyttende tøj og sikkerhedsbriller når du arbejder med trykluftsystemet Vær sikker på at alle dæksler og skærme er installerede når vedligeholdelsen er færdig. I dette afsnit om sikkerhedsmeddelelser kan der vises generelle sikkerhedsmeddelelser. Specifikke sikkerhedsmeddelelser er omtalt i relevante dele af denne vejledning, med angivelse af potentielle farer, hvis forskrifterne ikke overholdes eller procedurerne ikke følges. Fare pga. kemikalier (ved indtagelse/forbrænding) Symbol for fare pga. kemikalier (undtagen Canada og USA) ADVARSEL Symbol for fare pga. kemikalier (Canada og USA) Kan forårsage alvorlige forbrændinger på fingre og hænder. Følg alle gældende sundheds- og sikkerhedsforskrifter. Undgå at få rengøringsmidlet på huden eller i øjnene. Brug handsker, sikkerhedsbriller og beskyttelsestøj. Hvis rengøringsmidlet er kommet i øjnene: Skyl straks med rigeligt vand og søg læge. Fare for elektrisk stød 2-4 Sikkerhed

25 Symbol for fare for elektrisk stød (undtagen Canada og USA) Symbol for fare for elektrisk stød (Canada og USA) ADVARSEL Stop malkerobotten, afbryd strømmen på hovedpanelet og vent til alle bevægelige dele står stille, før du udfører vedligeholdelse, justering eller reparationer. Frakobl og slå hovedafbryderen fra. Fare ved udsættelse for laserstråler Faresymbol for type en laserstråler (undtagen Canada og USA) Faresymbol for type to laserstråler (undtagen Canada og USA) Faresymbol for laserstråler (Canada og USA) Sikkerhed 2-5

26 FORSIGTIG Klasse 2 laserprodukt. Laserstråling. Kig ikke direkte i laserstrålen. Adgang forbudt for uvedkommende Symbol "Adgang forbudt for uvedkommende" ADVARSEL Kun personer, der har læst og forstået alle relevante sikkerhedsanvisninger, har adgang til området. Fare for klemning Symbol for fare for klemning (undtagen Canada og USA) ADVARSEL Symbol for fare for klemning (Canada og USA) Fare for at blive klemt af bevægelige dele. Hold dig borte fra alle bevægelige dele, når malkerobotten er i drift. Trykgrænse 2-6 Sikkerhed

27 Symbol for trykgrænse FORSIGTIG Sørg for, at den trykgrænse, der er vist på skiltet, ikke overskrides. For højt tryk kan forårsage personskade og/eller skade på udstyret. Fare pgå. høje temperaturer Faresymbol for type en temperatur (undtagen Canada og USA) Faresymbol for type to temperatur (undtagen Canada og USA) FORSIGTIG Faresymbol for høje temperaturer (Canada og USA) Rør ikke rengøringssystemets komponenter, før de er afkølede. Høje temperaturer kan forårsage forbrændinger. Sørg for at bruge beskyttelseshandsker Vedligeholdelse af sikkerhedsetiketter Sikkerhedsetiketterne på Astronaut malkerobotten indeholder vigtige og nyttige oplysninger, der hjælper dig med at betjene og vedligeholde maskinen sikkert. Følg de nedenstående instrukser for at sikre at alle etiketter forbliver i den korrekte position og tilstand. Sikkerhed 2-7

28 Hold altid sikkerhedsetiketterne rene og læselige. Rengør sikkerhedsetiketterne med sæbe og vand. Brug ikke rensebenzin, rengøringsmidler med slibemiddel, eller lignende rengøringsmidler, der kan beskadige etiketterne. Udskift sikkerhedsetiketter, der mangler eller som er blevet ulæselige. Sikkerhedsetiketter kan købes hos den lokale Lely-kundeservice. 2-8 Sikkerhed

29 2.4.3 Installation af sikkerhedsetiketter 2.5 Nødstop knapper 1. Sørg for, at overfladen er ren og tør. 2. Kontroller at områdets temperatur er mindst 5 C. 3. Bestem den nøjagtige placering, før du fjerner papiret på etikettens bagside. 4. Fjern den mindste del af papiret på etikettens bagside. 5. Anbring etiketten over det dertil indrettede sted og tryk forsigtigt den blotlagte selvklæbende lille del på overfladen. 6. Fjern langsomt det resterende papir bag på etiketten og glat resten af etiketten ud. 7. Punkter små luftbobler i etiketten med en nål, og anvend papiret bag på etiketten til at glatte etiketten ud med. Tre nødstopknapper er installeret på malkerobotten. Nødstopknapperne er installeret ved siden af X-link kontrolpanelet, bag på robotarmen og på larvefodsbæreren. Hvis een af disse knapper bliver trykket, vil malkerobotten straks standse og robotarmen vil ophøre med at bevæge sig. ADVARSEL Når nødstopknapperne er trykkede, er de elektriske og pneumatiske forsyningsledninger stadig forbundet til malkerobotten. Vær sikker på at du straks slukker for de elektriske og pneumatiske forsyningsledninger umiddelbart efter et nødstop. For at nulstille en nødstopknap, drej knappen med uret og træk den ud, indtil den låser. Robotten skal efterstilles og robotarmen skal omjusteres før den kan anvendes. Position of Emergency Stop Buttons LH Model Sikkerhed 2-9

30 Position of Emergency Stop Buttons RH Model 2-10 Sikkerhed

31 BLANK MED VILJE Sikkerhed 2-11

32

33 3. SPECIFIKATIONER 3.1 Malkerobot Mål/vægt Højde (cm) 229 cm. Længde (cm): 423 cm. Bredde (cm): Robotarm, udstrakt: ca. 198 cm Robotarm, tilbagetrukket: ca. 180 cm Vægt: ca kg Se diagrammerne i kapitel 10 for de komplette dimensioner for malkerobotten Operationsområde Det mindste område påkrævet for brug af malkerobotten er: Ko-side (for portene): 130 cm. Robotarm-side (med udstrakt arm): 160 cm. Det er ikke nødvendigt med plads for enderne af malkeboksen. 3.2 Trykluftenhed Type Mål/vægt Ydelse: Atlas Copco SF4 P8-SD6. Dimensioner (inkl. lufttørrer): Længde: 60 cm. Bredde: 130 cm. Højde: 160 cm. Vægt: ca. 215 kg Tryk ydelse: 8 bar (112 psi). Specifikationer 3-1

34

35 4. BESKRIVELSE OG BRUG 4.1 Indledning Dette kapitel indeholder en beskrivelse af delene til ASTRONAUT A3 malkesystemt samt de fysiske tilstande som køerne skal have for at kunne anvende malkerobotten. Dette kapitel forklarer også hvordan delene af et ASTRONAUT A3 malkesystem arbejder sammen for at malke en ko. Informationen i dette kapitel er for operatører af ASTRONAUT A3 malkesystemet. Se håndbogen for korrigerende vedligeholdelse for en komplet beskrivelse af ASTRONAUT A3 malkesystemet. Operatøren af et ASTRONAUT A3 malkesystem anvender de følgende dele: ASTRONAUT A3 Malkerobotten Den personlige computer (PC) med Time for Cows (T4C) bedriftsmanagement software CRS+ rengørings- og alarmsystemet. Det følgende billede viser et eksempel på, hvordan delene forbindes for at danne et ASTRONAUT A3 malkesystem. Beskrivelse og brug 4-1

36 Eksempel på forbindelsen af delene til ASTRONAUT A3 Malkesystemet 1 = Malkerobot, 2 = T4C Netværk, 3 = PC, 4 = Alarmboks (separat eller integreret), 5 = CRS+, 6 = Lagertank til mælk, 7 = Mælkeledningssystem 4-2 Beskrivelse og brug

37 4.2 Beskrivelse Malkerobot Barbering af yver og hale Malkerobotten virker bedst hvis køerne bliver malket adskillige gange pr. dag. For at sikre, at malkerobottens kapacitet udnyttes fuldt ud, er det påkrævet, at systemet er placeret et dyrevenligt og fortroligt sted i flokken. På den måde vil køerne gå ind i malkesystem uden brug af menneskelig assistance. Hver ko har et halsbånd med et skilt med et unikt identifikationsnummer. Malkesystemet genkender koen via dette identifikationsnummer. Hvis en ko befinder sig i boksen, sikrer robotten sig at koen kan malkes. Systemet kontrollerer f.eks. tiden mellem to malkesessioner. Hvis denne tid er for kort, vil forsiden af boksen åbne og koen vil forlade boksen. Når en ko er i boksen, vil et antal detaljer om koen (patteposition, mælkemængde, konduktivitet, mælkens farve, malketider) opbevares i malkerobotten, og sendes også til PC/T4C. Hvis koen kan malkes, vil malkeprocessen begynde automatisk Robotarmen bevæger sig ned under koen, og et patterengøringssystem renser og stimulerer patterne. Derefter vil pattegummierne fra malkerobotten automatisk forbindes til koens patter. Pattegummierne frakobles individuelt, når hver enkelt er færdig med malkning. Efter malkningen, sprøjtes patterne og forsiden af boksen åbner, så koen kan forlade boksen. Patterensebørsterne skylles og rengøres også for hver malkesession. Malkerobotten sættes automatisk i eller ud af drift ved rengøring af mælkeanlægget. Afhængigt af indstillingen, rengøres hele malkesystemet op til mælketanken mindst tre gange dagligt. Inden en ko går i malkerobotten for første gang, skal yverets underside være barberet. Dette er for at undgå, at stds detekterer et uskarpt billede. Barberingen skal gentages, når yveret bliver håret igen. Hvis yveret ikke barberes, kan tilslutningsprocessen forsinkes eller selv blive umulig. Det kan medføre, at patter, der ikke skal malkes, alligevel bliver tilsluttet. For at undgå, at koens hale klemmes mellem rengøringsbørsterne under forbehandlingen, skal halens hårede ende skæres af et par centimeter under det sidste haleben. Det anbefales samtidig at barbere halen over den resterende ende Betjeningsvejledning BEMÆRK: Malkesystemet har tre brugergrænseflader: Et display panel og tastatur for CRS+ Kontaktskærm for X-Link Den personlige computer (PC) med Time for Cows (T4C) software Nogle funktioner er kun tilgængelige for een af grænsefladerne, andre funktioner er tilgængelige for alle grænseflader. CRS+ Beskrivelse og brug 4-3

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Information om virksomheden Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Alle rettigheder forbeholdt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

PowerMaster-10 Brugermanual

PowerMaster-10 Brugermanual PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse TOC D-303146 1 INTRODUKTION 1. Introduktion Forord Kære Kunde, Tak fordi du har valgt PowerMaster-10, et højt avanceret trådløst alarmkontrolsystem, produceret

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Installationsmanual PowerMaster-10

Installationsmanual PowerMaster-10 get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t Installationsmanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt Brugermanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer

Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Om denne manual... 1.2 Vigtig brugerinformation... 1.3

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

421D. Brugsanvisning. Distance Meter

421D. Brugsanvisning. Distance Meter 421D Distance Meter Brugsanvisning September 2009 Rev.1, 3/10 (Danish) 2009, 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed og komfort...3 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Forholdsregler for ansvarlig brug af computeren...3 Grundlæggende funktioner...5 Computerens kontrolfunktioner...5 Tænd eller

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere