Bachelorprojekt. Alarm&Management&på&Odense&Kraftvarmeværk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelorprojekt. Alarm&Management&på&Odense&Kraftvarmeværk"

Transkript

1 Bachelorprojekt Titel: AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Navn og studienr. Dennis Dunai Christiansen, Lars Jensen, Simon Dietz Fuglsang, Vejleder: Philip Max Cossen Uddannelsesretning: Maskinmester Eksamenstermin: Afleveringsdato: 02/ Hold/klasse BM9 Antal tegn rapport: Max antal tilladte tegn: Projektnr. 3 Kvittering for modtagelse: Dato Modtagerens underskrift 1) Aftale om offentliggørelse af bachelorprojektet mellem SIMAC og undertegnede. Aftalens omfang Denne aftale fastlægger, hvad SIMAC gennem sit bibliotek må offentliggøre, og de vilkår dette sker under. Aftalen overfører ingen ophavsret. Den/de afleverende har ansvaret for, at den elektroniske udgave er i overensstemmelse med papirudgaven. Samtykke til offentliggørelse og oplysning om fortrolighedserklæring: Nedennævnte studerende giver hermed samtykke til at hele bachelorprojektet, der er indleveret til bedømmelse ved eksamen, må gøres offentligt tilgængeligt som følger: Må bachelorprojektet stå til gennemsyn i biblioteket? Må projektet publiceres elektronisk på Info2all? Er fortrolighedserklæring vedlagt? (Ja) (Nej) (Ja) (Nej) (Ja) (Nej) Mangler afkrydsning i de to øverste svarmuligheder, gælder Ja. Projektet er ikke til udlån, men står til gennemsyn i biblioteket under den normale copyright-regulering. Forfatteren/samtlige forfattere har altid ret til at frigive projektet, eller give navngivne enkeltpersoner læseadgang. Tidspunkt for offentliggørelse og opsigelse af aftale Hverken papirudgave eller elektronisk udgave vil blive tilgængelige før semesterets afslutning. 2) Tro og love-erklæring Det erklæres herved på tro og love, at undertegnede personligt, enten selvstændigt eller ved gruppebesvarelse, har udformet dette bachelorprojekt. Alle citater i teksten er markeret som sådanne, og bachelorprojektet eller væsentlige dele af det har ikke tidligere været fremlagt i anden bedømmelsessammenhæng. Studienr., underskrift(er) og dato: (Hvis projektet har flere forfattere, skal alle forfattere underskrive.)

2 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Abstract2 Title :AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Authors :DennisDunaiChristiansen, :SimonDietzFuglsang, :LarsJensen, Date :January22012 School :SvendborgInternationalMaritimeAcademy(SIMAC) ThisprojectdealswiththesubjectAlarmManagementatOdenseKraftvarmeværk(ODV)whichisa combinedheatandpowerplant. ThemainhypothesisisthatODVsuffersfromlargealarmloadsduringplantupsetsandtrips.Currently, ODVhasnoAlarmPhilosophyandAlarmManagementisappliedtoalimitedextent. TheEEMUA191guidelineandtheISA18.2standardonalarmmanagementareusedasreferencesto best practices. Theobjectiveofthisprojectistodeterminethemostimportantpartsofafuturealarmphilosophytailored toodvscurrentpracticesandperformancelevel.inthiswayitisconcludedtowhatextendodvcanderive advantagefromsuchaphilosophy. ODVscurrentperformancelevelisdeterminedbyquantitativeoperatorquestionnaires,quantitativealarm logprocessing,quantitativeusefulnessquestionnaires,andgeneralobservations.furthermore,a qualitativeoperatorinterviewhasbeenperformedinordertocontributetothehypothesis.thealarmlog processingisusedtodeterminethreekeyperformanceindicators(kpis). AccordingtotheEEMUA191,theKPIscategorizesthealarmsystematODVasperformancelevel3 stable althoughthe qualitativetermsfromtheperspectiveofthecontrolroomoperator categorizesthealarm systemaspartlylevel1 overloaded andpartlyaslevel2 reactive.accordingtothiscategorization,odv canderivegreatadvantagesfromafuturealarmphilosophy. ItisrecommendedthatthefollowingsubjectsaregivenspecialattentioninODVsfutureAlarmPhilosophy: AlarmInterface PriorityDistribution AnalysisTools AlarmHandlingMethods AlarmDetermination DocumentationandRationalization 2

3 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Forord2 Projekteterudarbejdetiforbindelsemedfærdiggørelseafuddannelsenprofessionsbachelorimaritimog maskintekniskledelseogdrift(maskinmester),hvorfordetteikkeerenuddybendelærebog,menderimod etprojekt,derbearbejderspecifikkeemnerialarmmanagement. VivilgerneretteenstortaktilpersonaletpåOdenseKraftvarmeværk,foratbydeosvelkommenogforat tagevoresindledendehenvendelseyderstseriøst.derskalisærlydeenstortaktilthomasovensog operatørerne,derharudgjortenvigtigrolleitilvejebringelsenafmateriale,videnogerfaringermed alarmsystemet. Desudenskalderlydeentaktilfølgendeandrekontaktpersoner,derharværetbehjælpeligei tilvejebringelsenafinformationogerfaringer: MedarbejderehosABBOdense,særligttilBoSundahl MortenF.Sørensen,Amagerværket,blok1 KimRisager,DongEnergy 2 3

4 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Læsevejledning2 Detteprojekthenvendersigtilledere,teknikere,systemansvarligesamtandre,derarbejdermedSROb anlægogharetønskeomatopnåkendskabtilbegrebetalarmmanagement. Såledesforventesdet,atlæserenharetvistkendskabtilkontrolsystemer. Deranvendesfodnotersomreferencertilbilag,hjemmesiderogbøger. Vedrelevantekrydshenvisninger,fremgårdetpågældendeafsnitsnummerentenvha.fodnoteellerdirekte iteksten.derhenvisesdirektetilfigurbogtabelnumreiteksten. Deranvendesindholdsfortegnelse,bilagsoversigtsamtfigurbogtabeloversigt.Desudenindeholder projektetenterminologi,derkananvendestilbegrebsdannelse. Bilageneindeholderrelevantesupplementerogbaggrundsstoftilhovedteksten. Projekteteropdeltitrehovedelementer: 1. Teoriafsnit,derhartilformålatpræsenterebegrebetAlarmManagementgenerelt,således grundlagetfordenviderelæsningdannes 2. Analyseafsnit,deromhandleranalyseafudførteundersøgelsermedhenblikpåbl.a.atfastlægge ODV s performancelevel 3. Afsnitmedforbedringsforslagmedudgangspunktialarmsystemets performancelevel samt analyse 4

5 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Indholdsfortegnelse2 1.# Abstract#...#2# 2.# Forord#...#3# 3.# Læsevejledning#...#4# 4.# Indholdsfortegnelse#...#5# 5.# Bilagsoversigt#...#7# 6.# FigurB#og#tabeloversigt#...#8# 7.# Terminologi#...#9# 8.# Indledning#...#10# 8.1.# Problemstilling#...#11# 8.2.# Problemformulering#...#12# 8.3.# Afgrænsning#...#12# 8.4.# Metode#...#13# # Anvendt#metode#...#13# # SpørgeskemaB#og#brugbarhedsundersøgelse#...#15# # Interview#...#16# # Empiri,#kilder#og#kildekritik#...#17# 9.# Introduktion#til#Alarm#Management#...#19# 9.1.# Baggrund#...#19# # Standarder#og# bestbpractices #...#20# # Myndigheder#og#lovgivning#...#21# 9.2.# Elementerne#i#Alarm#Management#...#22# # Behovet#for#Alarm#Management?#...#24# # Alarmfilosofi#...#25# # Definition#og#kriterier#for#en#alarm#og#et#alarmsystem#...#26# # Analyse,#Performance#og#Benchmarking#...#27# # Dokumentation#og#rationalisering#...#28# # Management#of#Change#(MOC)#...#30# # Implementering#...#31# 10.# Empirisk#analyse#...#32# 10.1.# Behandling#af#historiske#data#...#32# # Key#Performance#Indicators#...#32# 10.2.# Undersøgelser#...#37# # Spørgeskemaundersøgelse#...#37# 5

6 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk # Brugbarhedsundersøgelsen#...#41# 10.3.# Performance#Levels#...#46# 11.# Odense#kraftvarmeværks#fremtidige#Alarmfilosofi#...#50# 11.1.# Intro#til#alarmfilosofi#...#50# 11.2.# Alarmudvælgelse#...#50# 11.3.# Analyseværktøjer#...#52# 11.4.# Prioritetsfastlæggelse#...#53# # Kriterier#...#53# # ODV s#prioriteter#...#55# # Litteraturens#anbefalinger#...#56# 11.5.# Alarminterface#...#57# 11.6.# Alarmhåndteringsmetoder#...#59# # Forstyrrende#alarmer#...#60# # Henlagte#alarmer#...#61# # Skjulte#alarmer#...#62# # Alarmfiltrering#...#63# 11.7.# Dokumentation#og#rationalisering#...#64# 12.# Konklusion#...#65# 13.# Perspektivering#...#68# 14.# Kildefortegnelse#...#69# 14.1.# Publikationer#...#69# 14.2.# Internet#...#73# 14.3.# Kontaktpersoner#...#76# 6

7 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Bilagsoversigt2 Bilag#1# #Forberedelse#til#spørgeskema#...#78# Bilag#2# #Spørgeskemaundersøgelse#...#79# Bilag#3# #Interviewguide#til#Torben#Bjerregaard#...#80# Bilag#4# #Brugbarhedsundersøgelse#...#81# Bilag#5# #ODV#alarmliste#...#82# Bilag#6# #ISA#18.2#Alarm#Management#Livscyklus#...#83# Bilag#7#B#Alarm#Management#på#dansk#boreplatform# #Et#praktisk#eksempel#...#84# Bilag#8# #Udtagning#af#data#fra#PGIM#...#85# Bilag#9# #Analysedokument#(Excel)#...#86# Bilag#10# #EEMUA#191#Performance#Levels#...#87# Bilag#11# #Indledningsvis#møde#med#ODV,#d.# #...#88# Bilag#12# #EEMUA#191##ISA#18.2#Metrics#...#89# Bilag#13# #ABB,#PGIM#Eventmanager#User#Manual#...#90# Bilag#14# Alarmfilosofi,#Amagerværket,#blok1#...#91# Bilag#15# #ODV#Manualer#...#92# Bilag#16# #Spørgeskemaresultater#og#kommentarer#...#93# Bilag#17# #Dong#Energy#Alarm#Management#Powerpoint#...#94# Bilag#18# #Korrespondance#med#Kim#Risager,#Dong#Energy#...#95# Bilag#19# #Korrespondance#med#Bo#Sundahl,#ABB#...#96# Bilag#20#B#Korrespondance#med#Thomas#Ovens,#ODV,#Fynsværket#...#97# Bilag#21#B#Korrespondance#med#Morten#F#Sørensen,#Amagerværket,#blok1#...#98# Bilag#22#B#Korrespondance#med#Lars#B.#Poulsen,#ABB#...#99# Bilag#23#B#Korrespondance#med#Torben#Bjerregaard,#ODV,#Fynsværket#...#100# Bilag#24# #Interview#med#Torben#Bjerregaard#...#101# Bilag#25# #Alarm#Management#foredrag,#ABB#...#102# Bilag#26# #Dampproduktion#over#tre#mdr.#...#103# 2 7

8 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk FigurC2og2tabeloversigt2 Figur1bStigendeantalkonfigureredealarmer(HabibiogHollifield,2011,s.13)...20# Figur2 AlarmManagementLifecycleStages(ANSI/ISAb18.2b2009,s.22)...23# Figur3bResultatafbrugbarhedsundersøgelse(Bilag9:(brugbarhedsundersøgelse))...42# Figur4bResultatafHSEbrugbarhedsundersøgelse(Bransby,M.L.ogJenkinsonJ,1998,s.179)...43# Figur5b"Badactors"...44# Figur6bPerformancelevels(EEMUA191,2007,s.39)...46# Figur7b"Possiblerulesforalarmpriority"(EEMUA191,2007,s.20)...53# Figur8 ODV salarmprioriteter(bilag15:( operatørmanual,s.28; administratorguide,s.22))...55# Figur9bEksempelpåODV salarmliste...57# Figur10bAlamerfrakoblet(Bilag15:(OperatørManual,s.19))...62# Tabel1bKarakteristikaforengodalarm...26# Tabel2 Målsætningsrater,KPI...28# Tabel3 NøgletalberegnetforODV(Bilag9:(Analyse))...33# Tabel4bUdregnetKPI,3mdrperiode...35# Tabel5 ODV sfordelingafkonfigureredealarmer...55# 2 2 8

9 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Terminologi2 ANSI: AmericanNationalStandardsInstitute ASMConsortium: AbnormalSituationManagementConsortium.ErendelafHoneywell International Badactors: Hyppigstforekommendealarmerovertid Bestpractices: EEMUA sogisa sanbefalingerbyggetpåerfaringer DCS: DistributedControlSystem Diagnostikalarm: 2 Dødbånd: Alarmeraffødtaffejlpåudstyr Nårdødbåndanvendespåétalarmsignal,aktiveresogdeaktiveresdenved forskelligeniveauer EEMUA: TheEngineeringEquipmentandMaterialsUsers Association HMI: HumanMachineInterface:Brugerfladeietkontrolsystem HSE: HealthSafetyExecutive(myndighed) Inhibitering: Atskjulealarmerialarmsystemet ISA: InternationalSocietyofAutomation KPI: KeyPerformanceIndicators Logik: OSHA: PGIM: Teknikderanvendestillogiskathåndterealarmere OccupationalSafetyHealthAdministration(myndighed) PowerGenerationInformationManager SAP: Bl.a.etvedligeholdssystem Shelving: Funktiontilhenlæggelseafalarmer SRO: Styring,ReguleringogOvervågning.Etelektronisksystemtilstyring,regulering ogovervågningafetautomatiskanlæg,eks.kraftvarmeværk,produktion,skib m.m. TAG/KKSnr. Trip: Enunikidentificeringafsignaler Utilsigtetnedlukning Upset: Enstørreforstyrrelseiprocessenderkanresultereienhøjalarmrate 2 9

10 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Indledning2 DetteprojektomhandlerAlarmManagement(AM)påOdenseKraftvarmeværk(ODV).ODVeren selvstændigdelaffynsværket,somejesafvattenfalla/s.odveretaffaldsfyretkraftvarmeværk,derdels levererfjernvarmetilfjernvarmefynogdelselektricitettilelbnettet. 1 AMomhandlerkortfortaltmetodertilatforbedreelleropretholdealarmsystemetsanvendelighedfor brugeren.dakontrolrumsoperatørensprimærerolleeratvaretagedriftenogoptimererprocesser,vilami enlangrækketilfældemedførebådeøkonomiske,miljøbogsikkerhedsrelateredegevinster. GrundlagetiAMeralarmfilosofien(AF),derbeskriversamtligeforholdvedr.kontrolsystemets alarmhåndtering.denerselvedesignbeskrivelsenogdermedfundamentetforarbejdetmed alarmsystemet.iaf endefineresf.eks.begrebetalarm,derkunnesesåledesud: Enmetodetilatindikere, atenhændelsekræveroperatørensaktivehandling. HidtilharODVudelukkendebeskæftigetsigmedenlilledelafemnetAM,ibestræbelsernepåatnedbringe entidligeremegethøjalarmrate,deropstodsomfølgeafnytkontrolsystemi2006.odv smålsætninger, atnedbringealarmratentil17alarmerpertime. FremadrettetønskerODVatforbedrealarmsystemetyderligeresåledes,atoperatørerneopleverbedre understøttelseidriftenafanlægget.deterimidlertidikkeklarlagt,præcisthvilkefordeleodvkandrageaf dette.nårsvaghederianlæggetsnuværendetilstandikkekendesogfordelenesomfangvedatinvesterei AMhellerikkekendes,erinvesteringensværatretfærdiggøre.Derforerdetopgavensfokusatklarlægge, påhvilkeområderodvvildragenytteaf,atarbejdevideream. 2 1 Web16 10

11 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Problemstilling2 Denindledendehypotesebeståraf,atenrækkeaktuelleforholdpåODVmedvirkertiletdårligere alarmsystemendeemuaogisaanbefaler. DettekanmåskerelaterestilODV sbegrænsedearbejdemedam. Udenlandskeulykkesrapporterkonkluderer,atmanglendefunktionalitetialarmsystemerharværet medskyldigeialvorligehændelser.afdissekannævnes: Texacoraffinaderiet,MilfordHaven,UK(søndagd.24juli1994): Anlæggeteksploderedeogderudbrødbrand,26tilskadekomneogmaterielskadeforover 48millioner samttabafproduktion. HSE shavarirapportkunnekonkluderefølgendemedhenblikpåalarmsystemet: 2 Dervarformangealarmerogprioriteringenafdissevarfordårlig. Skærmeneikontrolrummethjalpikkeoperatørenmedatforståhvadderskete. Ikraftafutilstrækkeligttræningvarpersonaletikkeistandtilathåndterestressendeog længerevarendenedbrud. 11minutterføreksplosionenmåttetooperatøreridentificere,acceptereoghandlepå275alarmer(25 alarmerprminut).vigtigealarmerblevoverset,hvilketbidrogtilskadernesomfang.ulykkensketeen søndag,hvorderikkevarsletsåmegetpersonalepåarbejde.de26lettetilskadekomnebefandtsigi nærhedenafeksplosionenpå heldige steder,somikkeblevramtsåhårdtafeksplosionen. 3 BPraffinaderi,TexasCity,USA(23.marts2005), Følgendekonkluderes: 4 Alarmsystemetadvaredeikkeoperatørenkorrekt. 15menneskerdøde,170sårede OSHAudstedtebødepå$20,7millioner,heraf$2,17milliontilalarmsystemdelen. Ovenståendehændelsererskrækscenarierfradenvirkeligeverden,mensamtidigtfremstillerde vigtighedenafetgodtalarmsystem!derforerkravtilalarmsystemerlovmæssigtfastsatiudlandet(uk USA),hvilketimidlertidigtikkeertilfældetiDanmark. 2 Web5 3 HSE,1997,s.1b2 4 Rothenberg,2007,s.30 11

12 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk DenindledendehypotesepegerpåatODV salarmsystemerutilstrækkeligtogmedførerenrække konsekvenser.konsekvensernevedulykkerpåodv saffaldsanlægvilsandsynligvisikkehavedetsamme omfangsomulykkerneovenover,menulykkermedbådeøkonomiske,miljømæssigeog sikkerhedsrelateredekonsekvenserkanforekomme Problemformulering2 PåbagrundafundersøgelseroganalyserforetagetpåFynsværketundersøgesihvilken udstrækning,odensekraftvarmeværks(odv)alarmsystemkandragenytteafenalarmfilosofi, herunder: o o HvordaneralarmsystemetsydeevneiforholdtilanbefalingerfraAlarmManagement guidelinesogbstandarder? HvadskalODV spotentiellealarmfilosofiindeholdeforatimødekommesinnuværende situation? 8.3. Afgrænsning2 MedhenblikpåanvendelseafguidelinesogstandarderbenyttesudelukkendeEEMUA1912nd edition2007ogansi/isa Vedrørendealarmfilosofienbehandlesudelukkendeenkeltdeleudfravurderingafderesrelevans forodvsamteemua sanbefalingerudfraodv spågældende performancelevel. Tilfastsættelseafalarmsystemetsydeevneerderanvendt: o o o o KPI erberegnetfrahistoriskedata Generelleobservationer Spørgeskemaundersøgelse Brugbarhedsundersøgelse 2 12

13 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Metode2 Formåletmedatpræsentererdevalgtemetoderer,atlæserenletterekanvurdereempiriogkonklusioner udfraetvidenskabsteoretiskperspektiv.detvilblivebeskrevet,hvadderkanhaveindflydelsepå validitetenogreliabilitetensamthvilkeforanstaltningerderergjortforatøgedisse Anvendt2metode2 AMkansomhelhedletsammenlignesmedpositivistiskfilosofisktankegang. AMerbl.a.etværktøj,derbestårafanbefalingerog bestpractices tilatguideoginformereomvejen,til atoptimereretalarmsystem.disse bestpractices somnavnetantyder,byggerpåerfaringstaludviklet gennemempirioglogisktankegang, 5 hvilketergrundsteneneipositivismen. 6 Ipositivistismebeskæftigermansigmedtokildertilerkendelse:Empirioglogik.Dissekanhverisær anvendestil,atdragekonklusionergennemhenholdsvisinduktiveogdeduktivemetoder. 7 Beggemetoderkanværesvage,hvisdebrugeshverforsig 8 ogderforkandergøresbrugafbåde induktionerogdeduktioner,tilatskabeendeligekonklusioner. 9 Derforerdergjortbrugafdenhypotetiskbdeduktivemtodeidetteprojekt,hvorderbådeanvendesempiri oglogikogdervedforenesføromtaltemetoder.empirienerskabtgennemobservationerogiagttagelser fradeninduktivemetodeogdererudvikletpræmisserpåbaggrundafopstilledehypoteser.derersluttet enlogiskdeduktionmellemhypoteseogpræmisogdereftererdettestet,omhypotesenstemmeroverens meddefaktuelleforhold.resultatetafsidstnævnte,entenfalsificererellerverificererhypotesen. 10 Da deduktionenvilværelogiskgyldigmellemhypoteseogpræmis,afhængerdenendeligekonklusions rigtighed,afhypotesensgyldighedsamtafinduktionenspålidelighed.dadetifølgepositivistiskfilosofier umuligt100procentatverificererenhypotese,kandenendeligededuktionimidlertid kun kaldesforen provisorisksandhed. 11 Deteregentligtikkenormaltatanvendekvalitativemetoderienpositivistiskvidenskabeligundersøgelse, 12 meninterviewmedpersonelvilidettetilfældeværeoplagtsomendelafhypotesedannelsen,selvomdet kvalitativeforskningsinterviewikkeervidenskabeligthypotesetestende. 13 Ethermeneutiskkvalitativt interviewmindskernemligrisikoenfor,ateneventuelforforståelseskaberfalskehypoteser EEMUA191,2007,s.5b6 6 Thurén,2008,s19 7 Thurén,2008,s25 8 Thurén,2008,s27 9 Thurén,2008,s33 10 Thurén,2008,s33 11 Thurén,2008,s BrinkmannogKvale,2009,s BrinkmannogKvale,2009,s Thurén,2008,s.67 13

14 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Hypotese2222 Hypotesenbestårafpåstandenom,atfølgendepunktererenrealitetpåODVogmedvirkertiletdårligere alarmsystemendeemuaogisaanbefaler: ODVharstorealarmratervedfejlogtripspåanlægget Derervednormaldriftengenerelthøjerealarmrateendanbefalet Dereralarmerisystemet,derikkekrævernogenformforhandingfraoperatøren Prioritetsfordelingenerikkefuldtudanderkendtogforståetblandtoperatørerne Alarmbeskederneermangelfulde Dererståendealarmerpåalarmlistenogdererikkeermulighedforathenlæggedem(shelving) Oversetealarmerforekommerbdetteharhaftøkonomiskekonsekvenser,somfølgeafhavarierpå anlægget DennehypoteseerudvikletpåbaggrundafobservationerpåODVogetindledningsvistmødemed: Afdelingschef:PeterGraversen SROansvarlig:ThomasOvens Procesingeniør:MetteOlsen samtetkvalitativtinterviewmedoperatørtorbenbjerregaard. ReferatetafdetindledningsvisemødesamtinterviewmedTorbenBjerregaardkansespåhenholdsvisbilag 11og24. Præmisserneerudvikletgennemenempiriskinduktivundersøgelsebeståendeafgenerelleobservationer, analyseafhistoriskedatasamtenspørgeskemabogbrugbarhedsundersøgelse.deendeligekonklusionerpå undersøgelserneerdeduktivelogiskeslutninger,derdannerrammernefordevalgteanbefalingertilden potentielleaf. 2 14

15 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk SpørgeskemaC2og2brugbarhedsundersøgelse2 Foratanvendelsenafdenhypotetiskbdeduktivemetodebådeervalidogreliabel,måpræmisserneogså væredet.dererderforgjortbrugaftoundersøgelser: 1. Spørgeskemaundersøgelsenbillustrererprimærtoperatørernessubjektiveholdningertil alarmsystemet. 2. Brugbarhedsundersøgelsenbillustrereranvendelighedenafalarmerneisystemetobjektivt. UndersøgelserneertidligereanvendttilbenchmarkingafandrealarmsystemeriEnglandogeroversattil dansk.argumentetforanvendelsenafundersøgelserneerbeskrevetiafsnit10.2. Defølgendeunderafsnitbeskriverovervejelseroghandlingerderergjort/udførtiforbindelsemed undersøgelserne.disseforholdanvendesiafsnit8.4.4medhenblikpågyldighedogpålidelighed Forprøve22 Indenspørgeskemaetogbrugbarhedsundersøgelsenblevpræsenteretforoperatørerikontrolrummetpå ODV,blevdeforelagtThomasOvensogMetteOlsenmedhenblikpå,atretteeventuellefejloversatte fagudtrykoguklarheder.desudenvarformåletattilføjeeksemplerfraodvtildeleafspørgeskemaetforat gøredetmereaktuelt.derblevlavetrettelser,dergjordespørgeskemaetmereforståeligtfor operatørerne.sebilag1forreferatafmøde Introduktion2 Tilspørgebogbrugbarhedsskemaeterderlavetintroduktionssideromhandlende: Voresbaggrund Formåletmedspørgeskemaetellerbrugbarhedsundersøgelsen Vejledningianvendelse(kunbrugbarhedsskema) Returneringafudfyldteskemaer(kunspørgeskema) Startbogsluttidspunkt Kontaktoplysningervedtvivlstilfælde(kunspørgeskema) Vedundersøgelsernesstartblevspørgeskemaogbrugbarhedsundersøgelsekortintroduceretforenmindre delafdriftspersonaletpåodv.præsentationenindeholdteforklaringeromkringformåletmed spørgeskemaetogbrugbarhedsundersøgelsen,samtengenerelpræsentationafprojektarbejdetpå Fynsværket.ThomasOvenspåtogsigansvaretfo,ratpræsenterespørgeskemaernefordeøvrige operatørerpåodv,samtmotiverertilbesvarelse. Formåletmeddenpersonligepræsentationogintroduktionssiderneer,atøgerespondenternesforståelse afspørgeskemaetogopnåenpotentieltstørremotivationforatdeltageibesvarelsen.pådennemåde mindskesénafulempernevedpostspørgeskemaerne,netopatderikkedirekteermulighedforatmotivere 15

16 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk respondenterne. 15 Tilgengælderderingenintervieweffektietpostspørgeskema,somdetellersertilfældetmedpersonligt interview. Enandenfordelvedpostspørgeskemaerer,atdetkanlavesanonymt,såoperatørenikkeføler sigforpligtettilatsvarenogetbestemt Anonymitet2 Foratsikrerespondenternesanonymitet,blevderopsaténbesvarelseskasseikontrolrummet.Selvom stemningenomkringspørgeskemaernevarafslappet,blevidéenomatopsættebesvarelseskassen fastholdt Målgruppe2 RespondenterneudgøroperatørerpåODV.Indenforsvartidenharialt14personerfraODVhaftmulighed foratbesvarespørgeskemaet. 17 Ialtbesvarede9operatørerspørgeskemaet,hvilketsvarertiletfrafaldpå 36%.OperatørernefraODVansesforatværeyderstrepræsentativeforundersøgelsen,dadetildaglig arbejdermeddetpågældendealarmsystem.svarprocentenpåbrugbarhedsundersøgelsenerirrelevant,da derikkeernogetloftoverhvormangeskemaeroperatørernemåudfylde.brugbarhedsundersøgelsen beskrivesnærmereiafsnit Interview2 InterviewmedTorbenBjerregaarderanvendtindledningsvisiforbindelsemedhypotesedannelsen. Dermedskabesentrianguleringmeddekvantitativedatasåledesdenindledendehypotesegøresmere pålidelig. 18 Etkvalitativtinterviewspålidelighedafhængerdogafdeninterviewendepersonsfærdigheder Ledende spørgsmålmedførerenstorforringelseafkvalitetenafetinterview. 21 Derforerinterviewetsrolleiden endeligekonklusionminimal,damanglendeerfaringkanhavehaftstorbetydningforintervieweffekten. Daderkunerudførtétinterviewmedénoperatør,erdensemibstruktureredeinterviewformvalgt.Dette skyldesatintervieweterbrugtindledningsvishvorkendskabettilodv salarmsystemvaryderstbegrænset. Fordelenvedinterviewformenkanvære,atderkomfokuspåaspekter,somikkevarpåtænktaf intervieweren. Forudfordetsemibstruktureredeinterviewlaveseninterviewguidemedemnerog/ellerspørgsmålder skaberenvisformforkronologiiinterviewet. 22 Denanvendteinterviewguidekansespåbilag3. 15 BoolsenogLindermann,2008,s BoolsenogLindermann,2008,s Bilag20 18 Harboe,2011,s Harboe,2011,s Thurén,2008,s Thurén,2008,s

17 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Dererdesudenudførttelefoninterviewsmedtrekraftværkerforatundersøgeomfangetafarbejdetmed AMandrestederiDanmark.Telefonintervieweneblevligeledesudførtsomsemibstruktureredeinterviews, medfastlagteemner. Alleudtalelser,holdningerogcitatererblevetverificeretafdepågældendeinterviewedepersoner,inden deerblevetanvendtiprojektet,hvilketsikrerstørreenvaliditet Empiri,2kilder2og2kildekritik2 EmpirientildenunivariatedataanalyseertilegnetgennemfriadgangtilODV salarmlogningssystem.forat sikredeanvendtedatasgyldighed,gavthomasovensvejledningikorrektdataudvælgelse. DertagesforbeholdforfejlideudregnedenøgletaldererudførtiExcel,dadeopstillededatamatricerer forstoretil,atdekankvalitetstestes.reliabilitetenafanalysenafhængerderforaffremgangsmåden.på bilag8kandersesenbeskrivelseafhvordandatafraodverudtaget,samthvilkefunktionerderer anvendtiexcel. Spørgebogbrugbarhedsskemaerneeroversatfraengelsktildansksåledes,atessensenispørgsmåleneer identiske.dogtagesderforbeholdforfejl,idetdeoprindeligespørgsmålkanværefejlfortolkedeeller formuleretuhensigtsmæssigtpådansk. Svartidenforspørgeskemaetervurderettilca.15min.Selvomstørstepartenafspørgsmåleneerlukkede, tagerdetalligeveltidattagestilling derforkanderdragestvivlom,hvorvelovervejetoggrundigtden enkelterespondentharbesvaretspørgsmålene.endvidereerspørgeskemaerneudfyldtindenfornormal arbejdstid,hvilketbetyder,atrespondenternekanhaveværetdelvistfokuseretpåderesarbejde. Udfyldningenkandesudenværesketefterentravlvagt,hvorkoncentrationsniveauetikkeharværet optimalt. Validitetenafundersøgelserneafhængerafomoperatørerneharforståetspørgsmålogsvarkategorier korrektogtagetundersøgelsernealvorligt.foratøgevaliditeten,erundersøgelserne,somtidligerenævnt, blevetvurderetafthomasovenssamtmetteolsenogdererudarbejdetenintroduktiontilhver undersøgelse.oversættelsentildanskharhøjstsandsynligtøgetforståelsenafskemaernefor operatørerne. Reliabilitetenafspørgeskemaundersøgelsenafhængerafrespondenternesrepræsentativitetsamt kvantitetenafbesvarelser. Forbrugbarhedsundersøgelsenerdetkvantitetenogforskelighedenafdeperioderdeerudfyldtunder,der erbestemmendeforreliabiliteten.foratøgereliabilitetenogdervedreproducerbarheden,erderforetaget enmundtligpræsentationafundersøgelserneforoperatørernesamtenskriftligopfordringtilsamtlige operatører.detteharmuligvisværetmedtilatsikredenlillefrafaldsprocentpå 22 Web15 17

18 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk spørgeskemaundersøgelsen.foratøgekvantitetenafbrugbarhedsundersøgelsen,hardennekørtiden dobbelteperiodeafspørgeskemaundersøgelsen. Afdeanvendteskriftligemedier,erpublikationerneEEMUA191ogISA18.2demestanvendtekildersom referencetil bestpractices.eemuaogisaerbeggenonprofitorganisationerogpublikationernebygger påfortolkningerafenlangrækkeprimærkilder.hseogasmconsortiumernogleafdeorganisationer,der hardeltagetsomprimærkilderiudviklingenafguidelineneemua191ogstandardenisa18.2. Publikationerneogorganisationerneeruddybetiafsnit Primærkilderneskonklusionerersøgtoganvendesistedetfor,sekundærfortolkningerneiEEMUA191og ISA18.2. Kilderneansesforatværeyderstrelevanteidet,deomfangsrigtomhandlerprojektetsproblemstillinger.På grundafderesyderstobjektivesynspunkteransesdefor,atværegyldigeiforholdtildetteprojekt. 23 Udoverdeføromtalteprimærbogsekundærkilderanvendesfagbøger,derbl.a.erskrevetpåbaggrundaf føromtaltepublikationer.bøgerneuddyber,verificererellerkritisererteoriernedererbeskrevetieemua 191ogISA18.2.Debeskriverflereafemnernelangtmereidybdenogretterderesvidenmodflere praktiskeeksempler.detteermedtilatgørebøgernemeresubjektive. Forfatterne(Hollifield,HabibiogRothenberg)tilfagbøgerne,harpådeneneellerandenmådedirekte tilknytningtilamkonsulentvirksomheder Forfatternekanderforhaveeninteresseiatøgefokuspå AM,hvilketnedsætterlitteraturenstroværdighed.Trodsdettemådereserhvervserfaringermedføreen storpraktiskvidenomemnet,hvilketpublikationernemåskeikkebesidder. 23 Ankersborg,2007,s HabibiogHollifield,2011,s. iii 25 Rothenberg,2007,s. vii 18

19 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Introduktion2til2Alarm2Management2 Foratkunnebesvareproblemformuleringenogikkemindst,atkunnesandsynliggøredenindledende hypotese,erengenerelbeskrivelseafamennødvendighedforudforundersøgelseroganalyser.dette skyldesatemnetikkeersærligtudbredtidkogkunfåharderforentilstrækkeligviden,tilatkunne forholdesigtilprojektetsanalyser,forslagogkonklusioner. DetteafsnitomhandlersåledesbaggrundenforAM,samtengenerelbeskrivelseafhvadAMer Baggrund2 Interessenforproblematikkeromkringalarmsystemerstartedei1988,hvormandirektekunnerelatere driftsproblemertilalarmsystemet.ideefterfølgendeårblevderarbejdetiforskelligebranchermeddette problemogi1991dannes AlarmManagementTaskForce.Dennearbejdsgrupperepræsenterede olieraffinaderierne,kemikalieindustrien,kraftværkersamtudviklereafkontrolsystemer.arbejdsgruppen udarbejdedebl.a.dengrundlæggendeteoriomfundamentalalarmering,kravtilbl.a. alarmanalyseværktøjer,kontrolsystemetsinfrastruktur,m.m. 26 Undervejsiprocessenmedarbejdsgruppen blevabnormalsituationmanagement(asm)consortiumstifteti Dettraditionellekontrolrumsalarmsystemkendesbedstsometutalafpanelermedlamper,somlyserved alarm,samtviserinstrumenterderviserprocesværdier.deteroftebådedyrtogbesværligt,attilføjeeller ændreidettealarmsystem,idetallesignalererhårdtfortrådettilderesrespektivesignalgivere. Etmodernekontrolsystem(DCS)bestårihøjeregradafITogautomation.Heriliggermulighedernefor integrationmedandreanlæg,håndteringafmangeinputsfraprocessernesamtoverblikoveranlæggetog alarmervedhjælpaffleremonitorer.dadeterforholdsvistnemtattilføjenyesignaleroghermedalarmer tilsystemet,gøresdetteividudstrækningvedeksempelvisudbygningafdeteksisterendeanlæg.detses ofte,atformangealarmerkonfigureresisystemet,netopfordidetermuligtogmåskefordileverandører ønskeratholdederes stiren vedatimplementereallekomponentenstilknyttedealarmsignaler. 28 Withnoconsistentguidelinestofollow,massiveover7configuringofDCSalarmsiscommon! Rothenberg,2007,s HabibiogHollifield,2011,s Bilag14,s.1 29 Citat:HabibiogHollifield,2011,s.11 19

20 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk AntalletafkonfigureredealarmererkraftigtstigendesærligtefterudbredelsenafbrugenafDCSsystemeri 70 erne, 30 sefigur1. Figur212C2Stigende2antal2konfigurerede2alarmer2 (Habibi2og2Hollifield,22011,2s.213) Standarder2og2 bestcpractices 2 Publikationerne:ISA18.2ogEEMUA191erdemestanerkendteogudbredteherhjemme.Deanvendessom guidelinesvedudviklingelleroptimeringafalarmsystemer.deunderstøttergrundlæggendehinanden,idet debehandlersammeemnerindenforam.hvoreemuabeskriverdetaljerendeomkringværktøjerneog teknikkernetildeaskilligeaspekterafam,tydeliggørisa18.2depåkrævedeperformancenøgletalogden generellelivscyklusforheleamprocessen. 31 ANSI/ISA C2Management2of2Alarm2Systems2for2the2Process2Industries2 StandardenISA18.2udkomi2009efterseksårsudarbejdelse.Dennestandarderpt.denenesteindenfor AM.StandardenomhandlerarbejdsprocesserneundervejsiAMlivscyklussen,herafkannævnes:design, implementering,driftogvedligeholdelseafsystemet. ISAerennonbprofitorganisationogharudgivetadskilligetekniskestandarder Rothenberg,2007,s Web6,s.9 20

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Reglerne i skriftet er gældende for

Læs mere

Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK.

Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK. Side 1 af 5 Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK. Laborantuddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt. Det afsluttende eksamensprojekt kan gennemføres på

Læs mere

Version 2013-01-16 Side 1 af 27

Version 2013-01-16 Side 1 af 27 Version 2013-01-16 Side 1 af 27 Version 2013-01-16 Side 2 af 27 Version 2013-01-16 Side 3 af 27 . Version 2013-01-16 Side 4 af 27 Version 2013-01-16 Side 5 af 27 Version 2013-01-16 Side 6 af 27 Version

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT FAG SEMESTER : BACHELORPROJEKT : 3. SEMESTER Formål: Som et led i uddannelsen skal de studerende på studiets 3. semester skrive et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Formålet

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform.

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt.

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt. Til de studerende i store specialefag med projektarbejde. Vedr. Projektarbejde Projektarbejdet gennemføres som et gruppearbejde. De studerende er selv ansvarlige for ved fremmøde til undervisningen at

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere den studerende

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

appendiks 1 For alle kandidatstuderende på Copenhagen Business School (herefter CBS) undtagen studerende på Cand.merc.(jur.) og Cand.merc.(psyk.).

appendiks 1 For alle kandidatstuderende på Copenhagen Business School (herefter CBS) undtagen studerende på Cand.merc.(jur.) og Cand.merc.(psyk.). ib andersen: den skinbarlige virkelighed samfundslitteratur.dk OrdfOrklaringer 275 1 appendiks 1 kandidatafhandlingskontrakt For alle kandidatstuderende på Copenhagen Business School (herefter CBS) undtagen

Læs mere

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! SSO MINIKURSUS Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! Hovedpunkter En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier SSO-opgaven

Læs mere

Interne retningslinjer for prøver på Pædagoguddannelsens 6. og 7. semester gældende fra 1. februar 2014

Interne retningslinjer for prøver på Pædagoguddannelsens 6. og 7. semester gældende fra 1. februar 2014 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 20-02-2014 Udarbejdet af laud / eksamenskontoret Dokumentnavn Interne retningslinjer for prøver på grunduddannelsens 6. og 7. semester

Læs mere

Generelle retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser Generelle retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Reglerne i skriftet er

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE Forord For at kunne indstille sig til eksamen i de enkelte fagmoduler på 1. del og det obligatoriske fagmodul på 2. del på AkademiMerkonom skal den studerende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform.

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER

SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER Skabelonen er udarbejdet af: Center for Kliniske retningslinjer april 2009 Anbefalet af centrets Videnskabelige Råd, den: 5. maj 2009

Læs mere

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Juridiske retningslinjer for prøver Indhold Retningslinjer for deltagelse eller inddragelse af patienter i interne kliniske prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen Odense... 3 Retningslinjer

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt IT-teknologuddannelsen AP Degree in IT Network and Electronics Technology Version 1.0 Revideret 3. september 2014 Side 0 af 8 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsen Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Revideret 30. august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Informeret samtykke 3

Læs mere

Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser

Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser Dette skrift indeholder de gældende retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Retningslinjerne

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold&

Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold& && & & Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold& Niels&Jensen& N&BKAR71P& N&Studienummer&178550& & & Speciale&rapport&7.semester&bygningskonstruktør&& & Vejleder&:&Martin&Nielsen& &&&&&& VIA&UNIVERSITY&COLLAGE&

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester Læringsudbytte Læringsudbyttet viser fokus for forudsætningskravet. Du bedømmes ud fra kriterierne Forudsætningskravet

Læs mere

Vejledning til registrering af afsluttende bachelor- eller diplomopgave i UC Viden Studenterportal

Vejledning til registrering af afsluttende bachelor- eller diplomopgave i UC Viden Studenterportal Vejledning til registrering af afsluttende bachelor- eller diplomopgave i UC Viden Studenterportal Maj 2015 Læs vejledningen her igennem, inden du skal aflevere dit projekt/bacheloropgave, så du kan have

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Vejledning til BA-projektskrivning Jura BA & HA(jur.)

Vejledning til BA-projektskrivning Jura BA & HA(jur.) Vejledning til BA-projektskrivning Jura BA & HA(jur.) Bacheloropgaven er et større selvstændigt arbejde, der skal dokumentere, at den studerende kan anvende den juridiske metode i arbejdet med et bestemt

Læs mere

Vejledning til registrering af afsluttende studenterprojekt i UC Viden

Vejledning til registrering af afsluttende studenterprojekt i UC Viden Vejledning til registrering af afsluttende studenterprojekt i UC Viden 1. Sørg for at have lavet dine filer om til PDF. Gerne ét samlet PDF-dokument. 2. Gå ind på StudieInfo fra forsiden af www.ucn.dk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Find vejen frem VIA University College Dato: 13. marts 2015 Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Formålet med at registrere og uploade dit afsluttende projekt til UC Viden er, at

Læs mere

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsen Gældende for 4. semester

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsen Gældende for 4. semester Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 04-09-2012 12:06 Udarbejdet af laud Dokumentnavn Interne retningslinjer vedr. prøver på grunduddannelsen 4. semester Interne retningslinjer

Læs mere

COMPANY CONNECT PROGRAMMES. Aftale mellem

COMPANY CONNECT PROGRAMMES. Aftale mellem COMPANY CONNECT PROGRAMMES Aftale mellem Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi (Herning) Birk Centerpark 15, 7400 Herning, 8716 4700,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS PRIS FOR FORSKNING I REVISION I DEN OFFENTLIGE SEKTOR 2012

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS PRIS FOR FORSKNING I REVISION I DEN OFFENTLIGE SEKTOR 2012 DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS PRIS FOR FORSKNING I REVISION I DEN OFFENTLIGE SEKTOR 2012 For anden gang uddeles "Den Europæiske Revisionsrets pris for forskning i revision i den offentlige sektor", som

Læs mere

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Sygeplejerskeuddannelsen Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Februar 2018 Disse retningslinjer gælder interne opgaver og

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Førsteårsprøven 2015 Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Projektbeskrivelse Formål Som afslutning på første studieår skal I gennemføre et tværfagligt projektforløb, der skal afspejle væsentlige

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Den gode projektopgave

Den gode projektopgave Den gode projektopgave Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indhold Opgavens dele placeres således:... 3 Titelblad/ forside...

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, STX 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet

Læs mere

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed Studienævn for elektronik og it, Aalborg Universitet Navn på studerende: Virksomhed: ver: 16. juni 2014 Forord Med denne vejledning ønsker Studienævn

Læs mere

Udfyldende regler på matematik

Udfyldende regler på matematik Studienævnet for matematik 4. september 2008 Udfyldende regler på matematik Studienævnet udarbejder en række udfyldende regler der uddyber og supplerer studieordningens bestemmelser. De udfyldende regler

Læs mere

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig

Læs mere

Studieguide for speciale. Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Studieguide for speciale. Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Studieguide for speciale (studieguiden er med forbehold for ændringer) Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Gældende pr. 1. oktober 2015 Indhold Forudsætninger... 3 Omfang... 3 Modulets/fagets og

Læs mere

VIGTIG INFORMATION - Aftale om virksomhedsforløb

VIGTIG INFORMATION - Aftale om virksomhedsforløb VIGTIG INFORMATION - Aftale om virksomhedsforløb Aftalen skal udfyldes elektronisk, da projektets titel skal påføres eksamensbeviset. Aftalen udfyldes i samråd mellem den studerende, den faglige vejleder,

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle version 1 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Formkrav og redaktionelle retningslinjer

Formkrav og redaktionelle retningslinjer Formkrav og redaktionelle retningslinjer for skriftlige opgaver ved Sundhedsuddannelserne UCC 2/11/16/lc 1 Generelle krav Opgaver kan udarbejdes på dansk, svensk og norsk. Ønske om aflevering på andre

Læs mere

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt)

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) I denne køreplan og vejledning finder du information om BA-projektet ved Idræt og Sundhed. Det drejer sig om følgende: Tilmelding til

Læs mere

!Rekruttering!af!borgere!med!lav!!!!!!!mental!sundhed!under!helbredstjek!

!Rekruttering!af!borgere!med!lav!!!!!!!mental!sundhed!under!helbredstjek! Rekrutteringafborgeremedlav mentalsundhedunderhelbredstjek "Etcasestudieietsymbolskinteraktionistiskperspektiv Kandidatspeciale 4.Semester Gruppe1051 StineRoerBolmgren MetteTaarstedSoelberg Vejleder TineMechlenborgKristiansen

Læs mere

Historieopgaven 1. HF

Historieopgaven 1. HF Historieopgaven 1. HF Opgavevejledning til kursister Opgaveaflevering: 14. april, kl. 14.00 på kontoret Historieopgave 1hf 2010-2 1. Generelt om historieopgaven Historieopgaven skrives og afleveres individuelt

Læs mere

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF LUFT November 2011 UCSF Forskerkursus Afsluttende skriftlig rapport Rapporten Kursisternes individuelle arbejde med selvvalgt klinisk

Læs mere

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed School of ICT, Aalborg Universitet N a v n p å s t u d e r e n d e : V i r k s o m h e d : ver: april 2016 Forord Med denne vejledning ønsker School of

Læs mere

Den gode projektopgave til MDU

Den gode projektopgave til MDU Den gode projektopgave til MDU Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Erhvervsakademi Aarhus, 2013 Opgavens dele placeres således: Titelblad/forside. Indholdsfortegnelse. Bilagsoversigt.

Læs mere

Københavns Universitets regler om

Københavns Universitets regler om K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Københavns Universitets regler om prisopgaver I henhold til bekendtgørelse nr. 666 af 24. juni 2012 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser 25, stk. 1

Læs mere

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab Kapitel 1 Varighed og titel Kapitel 2 Adgangskrav Kapitel 3 Uddannelsens formål Kapitel

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

BA-projektet Foråret 2018

BA-projektet Foråret 2018 BA-projektet Foråret 2018 Information og gode råd Jan Møller Jensen, Department of Marketing and Management Agenda 1. Bibliotekets services! 2. Formalia (fagbeskrivelsen og faghjemmesiden) 3. Husk at melde

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen AUGUST 2014 Mona Jensen SPECIALE, TEKSAM VEJLEDER: JONAS EGMOSE ROSKILDE UNIVERSITET ADFÆRDSÆNDRING FOR ØGET GENANVENDELSE KILDESORTERING I HJEMMET EFFEKTEN af en flyer. Optimering af adfærdsændrende kampanger

Læs mere

Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk

Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk - information til lærlinge, læresteder, vejledere og censorer Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Aqqusinersuaq 18 Postboks 1038 3900 Nuuk Tlf.:

Læs mere

NOTAT. Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter. Sygeplejerskeuddannelsen, VIA Sundhed Side 1 af 9

NOTAT. Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter. Sygeplejerskeuddannelsen, VIA Sundhed Side 1 af 9 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne udføre

Læs mere

Fødevarer(med(beskyttede(betegnelser(

Fødevarer(med(beskyttede(betegnelser( Fødevarer(med(beskyttede(betegnelser( "hvorstorindflydelseharnatur"ogkulturgeografien? Specialeafhandlingaf KasperHaahrLeth Titel:'Fødevarermedbeskyttedebetegnelser hvorstorindflydelseharnatur"ogkulturgeografien?'

Læs mere

VIGTIG INFORMATION Kontrakt (afgangsprojekt, tekniske diplomuddannelser)

VIGTIG INFORMATION Kontrakt (afgangsprojekt, tekniske diplomuddannelser) VIGTIG INFORMATION Kontrakt (afgangsprojekt, tekniske diplomuddannelser) Kontrakten skal udfyldes elektronisk, da projektets titel skal påføres eksamensbeviset. Kontrakten udfyldes i samråd mellem den

Læs mere

EKSAMENSPROJEKTET. Oplæg 7. januar 2016.

EKSAMENSPROJEKTET. Oplæg 7. januar 2016. EKSAMENSPROJEKTET Oplæg 7. januar 2016. Oversigt: Tilmelding/regler. Arbejdsprocessen og vejledningen. Synopsens indhold. Den mundtlige eksamen. At det er en eksamen betyder, at regler og frister skal

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014. Bilag 1 Gribvand Spildevand A/S - Udbud af SRO-arbejde - Tilbudsliste (TBL) Side 1 af 8 Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med

Læs mere

MANUAL BACHELORPROJEKTET

MANUAL BACHELORPROJEKTET MANUAL BACHELORPROJEKTET Modul 14 VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers Forår 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for bachelorprojektet side 3 2. Tidsramme side 4 3. Bachelorprojektets form

Læs mere

Viden og vidensformer i det sociale arbejde og den beskæftigelsesrettede indsats

Viden og vidensformer i det sociale arbejde og den beskæftigelsesrettede indsats Modulprøver og eksamen Modul 12 Bedømmelse Læringsmål Viden og vidensformer i det sociale arbejde og den beskæftigelsesrettede indsats Ekstern: 7-trinskala Den studerende har viden om: Praksis og anvendt

Læs mere

Opgaveformulering 1. års-projekt Journalistuddannelsen

Opgaveformulering 1. års-projekt Journalistuddannelsen Revideret 23.febr 10/sos Opgaveformulering 1. års-projekt Journalistuddannelsen Opgaven består alt i alt af to eller flere artikler om samme emne to-fem fotos (du selv har taget) med billedtekster (du

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Eksamensprojekt for HF Enkeltfag

Eksamensprojekt for HF Enkeltfag Eksamensprojekt for HF Enkeltfag 2017/18 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Evaluering, Odontologi. Introduktionskursus, 1. semester BA. Efteråret 2013. Respondenter: 32/98 (33 %)

Evaluering, Odontologi. Introduktionskursus, 1. semester BA. Efteråret 2013. Respondenter: 32/98 (33 %) Evaluering, Odontologi Introduktionskursus, 1. semester BA Respondenter: 32/98 (33 %) Antal Procent Grafisk illustration Spm. 1. Har du deltaget i undervisningen på Introduktionskurset? Ja 37 100 % Nej

Læs mere

Referat'fra'DØK'foreningens'generalforsamling,'2011'

Referat'fra'DØK'foreningens'generalforsamling,'2011' ReferatfraDØKforeningensgeneralforsamling,2011 Den12.nov.2011kl.16:00 18:30 1. Godkendelseafstemmeberettigedemedlemmer Alletilstedeværendegodkendes. 2. Valgafdirigent ChristianKrygervælgessomdirigent.

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven I skal i løbet af 2. år på HH skrive en større opgave i Dansk og /eller Samtidshistorie. Opgaven skal i år afleveres den 7/12-09 kl. 12.00 i administrationen. I bekendtgørelsen

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER Praktik Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College Horsens, Holstebro, Aarhus Efteråret 2014 VIA University

Læs mere

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsens 4. semester gældende fra 1. februar 2014

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsens 4. semester gældende fra 1. februar 2014 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 20-02-2014 Udarbejdet af laud / eksamenskontoret Dokumentnavn Interne retningslinjer for prøver på grunduddannelsens 4. semester

Læs mere

Introduktion til bachelorprojekt - skrivning. BA Jura

Introduktion til bachelorprojekt - skrivning. BA Jura Introduktion til bachelorprojekt - skrivning BA Jura Vigtige datoer 2. fredag i december inden kl. 12.00 Valg af emne og evt. forslag til vejleder afleveres på Studiekontakten Benyt skemaet Emne og forslag

Læs mere

Kontrakt. Præmie Ved indgået forsikringsaftale, forpligter du dig til at lave max. én forsikringsydelse indenfor en bindingsperiode på et år.

Kontrakt. Præmie Ved indgået forsikringsaftale, forpligter du dig til at lave max. én forsikringsydelse indenfor en bindingsperiode på et år. Kontrakt Introduktion Denne forsikringsaftale er udarbejdet på baggrund en standard affektionsværdiforsikring. Ønsker du at acceptere aftalen, skal vedlagte samtykkeerklæring underskrives og videregives.

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg Meritgivende eksamen i salg baseret på Nøglen til det gode salg Uddannelsesmatrix Webdag 1 + læse Webdag 2 + læse Webdag 3 + læse Webdag 4 + læse Kursusdag 1 Kursusdag 2 Kursusdag 3 Kursusdag 4 Eksamen

Læs mere

Afgangsprojekt Humanøkologi 2002

Afgangsprojekt Humanøkologi 2002 Afgangsprojekt Humanøkologi 2002 Medarbejderdeltagelsen betydning i forhold til virksomhedens forebyggende miljøindsats M iljøkortlægning Gennem førelse og erfaringsopsamling Vurdering M iljøhandlingsprogram

Læs mere

Second screen og forbrugeraktivering

Second screen og forbrugeraktivering Second screen og forbrugeraktivering Nye kommunikationsmuligheder med tv-reklamer og digitale medier Second screen and consumer engagement New communication activities with TV commercials and digital media

Læs mere

BACHELORPROJEKTET - sådan gør du!

BACHELORPROJEKTET - sådan gør du! BACHELORPROJEKTET - sådan gør du! Med trin for trin-vejledninger, tjeklister og masser af gode tips Trine Toft, 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INDLEDNING AT SKRIVE VIDENSKABELIGT De større, akademiske opgaver,

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Anvendelse af fjernvarmedata hos Silkeborg Varme A/S

Anvendelse af fjernvarmedata hos Silkeborg Varme A/S Bilagsfortegnelse Bilag 1: Samlet datasæt... 2 Bilag 2: Vinter datasæt... 3 Bilag 3: Sommer datasæt... 4 Bilag 4: Samtykkeerklæring for interview med sagkyndig... 5 Bilag 5: Interview med Silkeborg Kommune...

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Bilag 2 Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Bilag 2 Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for a- dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere Bilag 2 Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse Tilbudsgivers navn Vesthimmerlands Kommune - Jobcenter Vesthimmerland

Læs mere