Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation"

Transkript

1 Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet

2 Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro I tilfælde af brand I tilfælde af uheld Brandbekæmpelsesudstyr Nødudgange/flugtveje Efter ulykker og arbejdsskaber Ansvarlige personer Sikkerhedsopdatering Øvrige forhold... 7 Bilag A: Oversigt over brandklasser og slukningsudstyr... 8 Bilag B: Oversigtskort over hjertestartere, båretransport og samlingspunkter... 9 Bilag C: Handlingsplan for implementering af beredskabsplanen Bilag D: Oversigtskort over nødudgange/flugtveje og brandudstyr

3 Dette dokument beskriver beredskabsplanen for Institut for Sprog og Kommunikation i Odense. Beredskabsplanen efterfølges af en handlingsplan, se bilag D, som skal sikre at sikkerheden på instituttet opfylder lovens krav. Arbejdsmiljøgruppen ved Institut for Sprog og Kommunikation består af arbejdsmiljøleder Steffen Nordahl Lund og arbejdsmiljørepræsentant Stine Grøndal Hansen. Personalets opgaver i tilfælde af brand Evakuer Alarmer på 112 Sluk branden Underret i øvrigt - Bygningsafdelingen SKAL underrettes på lokal tlf Personalets opgaver ved andre ulykker Evakuer (hvis muligt) Begræns uheldet Livreddende førstehjælp gives Alarmer på 112 (hvis nødvendigt) Giv førstehjælp fortsat 2

4 Nedenstående punkter skal du være fuldt orienteret om, så du kan agere i tilfælde af brand og uheld. 1. I tilfælde af brand Evakuering Sørg for at evakuere personer i rummet og i de tilstødende rum Luk alle døre til rummet hvor brand eller uheld er opstået Følg skiltningen, som viser nærmeste flugtvej (se bilag B) Alarmering Alarmer omgivelserne via telefon og opråb på gangene (brandalarmklokke udløses ikke) Ring til brandvæsnet på 112 Opgiv byggeafsnit/sted/indgang, brandens omfang og eget navn Slukning Din opgave i forbindelse med brandbekæmpelse er at forsøge at slukke branden eller begrænse den til brandvæsenet når frem Tag ingen chancer, og med mindre du føler at have situationen under kontrol, skal du give op og trække dig tilbage. Gå under ingen omstændigheder ind i et brændende rum Slukning af mindre brande skal altid ske under hensyntagen til materiellets egnethed i forhold til typen af brand se brandklasser, bilag A. Underretning Underret Bygningsafdelingen på tlf Søg nærmeste nødudgang/flugtvej (se bilag B) 3

5 2. I tilfælde af andre uheld/ulykker Evakuering Ved en ulykke som kræver førstehjælp, bør du gå frem efter følgende punkter: Evakuer hvis nødvendigt Begræns uheldet stands ulykken Ikke alle ulykker standser af sig selv. Afhængig af ulykkens karakter skal du sørge for at fjerne tøj fra forbrændinger og starte skylning, standse blødning Livreddende førstehjælp gives Livreddende førstehjælp handler først og fremmest om at genoprette/ opretholde normalt åndedræt samt blodcirkulation Livstruende tilstande som skal behandles, er chok og bevidstløshed. i. chok læg tilskadekomne ned, pak vedkommende ind og giv psykisk førstehjælp ii. bevidstløshed undersøg vejrtrækning. Læg tilskadekomne i aflåst sideleje hvis der er vejrtrækning. Hvis ikke, gives kunstigt åndedræt hvis du har lært det Alarmer 112 Opgiv hvorfra du ringer, navn, tlf.nr., hvor ulykken er sket, hvad der er sket, og hvor mange der er kommet til skade Lad, hvis muligt, en person blive ved telefonen. Alarmcentralen kan få brug for yderligere oplysninger Ved alarmopkald fra mobiltelefon, ring 112 du får teletjenesten i Århus eller København. Oplys hvilken kommune, du ringer fra. Herfra stilles du videre til nærmeste alarmcentral. Hvis det er muligt, så send en person ud for at tage imod ambulancen Almindelig førstehjælp gives Udnyt tiden indtil ambulancen kommer til at stabilisere den tilskadekomne Observer den tilskadekomne Giv psykisk førstehjælp Fortsæt skylning af brandsår og ætsning Forbind sår Giv besked når ambulancen kommer, om hvad der er sket, og hvilken førstehjælp der er ydet Ved mindre ulykker/uheld forefindes førstehjælpskasse institutsekretariatet og hovedpinepiller på 4

6 3. Brandbekæmpelsesudstyr På ISK findes forskellige former for brandslukningsmateriel fordelt på gangene (se bilag B). I tilfælde af brand er det vigtigt at alle, som færdes på instituttet er fortrolige med hvordan udstyret bruges, og at man er bekendt med materiellets egnethed i forhold til forskellige af typer brande. Brandslange Anvendes ved brand i Klasse A: Faste organiske materialer, træ, papir, tekstiler, etc. Må ikke bruges mod elinstallationer Anvendelse: Åbn skabet og se tegning/brugsanvisning Træk slangen ud og drej ventilen Gå frem mod ilden så langt som det er forsvarligt og muligt Ret slangen mod det brændende materiale Kulsyresneslukker Anvendes ved brand i Klasse B: Benzin, sprit, alkohol, olie, maling, plastik, etc. Anvendes ved brand i Klasse C: Methan, propan, butan, acetylen, bygas, etc. Anvendes ved brand i Klasse E: El-installationer Kulsyresneslukkeren må ikke bruges mod mennesker OBS! Når kulsyreslukkeren har været i brug, skal den, selv om den ikke har været tømt, omgående fyldes. Kontakt sikkerhedsrepræsentanten eller arbejdslederen Anvendelse: Bring apparatet i stilling Fjern sikkerhedssplitten ved pistolventilen Ret tragten mod ilden Tryk på håndtaget Bekæmp ilden nedefra Kastelængde: ca. 1,5 m. Tømningstid: ca. 60 sek. Brandtæppe Anvendes ved brand i Klasse B eller personbrande Det er vigtigt at tæppet fjernes så hurtigt som muligt efter at ilden er slukket for at varmen kan bortledes. Skyl herefter med rigeligt vand Anvendelse ved mindre Klasse B brand: 5

7 Træk tæppet ud Hold i stropperne Læg forsigtigt tæppet over ilden Anvendelse ved personbrand: Træk tæppet ud Læg personen ned Læg tæppet over personen Forsøg at undgå at der kommer flammer op i hovedet Klap på tæppet fra hovedet mod benene Så snart det er muligt, fjernes tæppet, og der skylles med vand 4. Nødudgange/flugtveje Kort over nødudgange/flugtveje og nærmeste samlingspunkt findes i bilag B og C. Find nærmeste sikre/hurtigste udgang Hav styr på dine omgivelser. Forsøg så vidt muligt at samle kollegaerne fra din gang Nærmeste samlingspunkt er samlingspunkt 1 på P1 ved svømmehallen 5. Efter ulykker og arbejdsskader Der er flere årsager til at det er vigtigt at alle former for ulykker og arbejdsskader anmeldes straks efter at de er sket. For det første skal den tilskadekomne have mulighed for senere at få erstatning. For det andet skal den ulykke som aldrig burde være sket, bruges til at blive klogere af. Underret derfor med det samme en af arbejdsmiljøgruppens medlemmer hvis: du er kommet til skade oplever noget som kunne gå galt alvorlig ulykke alvorlig lidelse her underrettes også egen læge 6. Ansvarlige personer Ansvarlige personer for ISK er arbejdsmiljøleder Steffen Nordahl Lund samt arbejdsmiljørepræsentant Stine Grøndal Hansen. 6

8 7. Sikkerhedsopdatering Beredskabsplan og sikkerhedspjece repeteres mindst 1 gang om året. Samtlige medarbejdere orienteres/påmindes om brand- og sikkerhedsprocedure på fælles medarbejdermøde og/eller e- mail. Ved ny ansættelse udleveres beredskabsplan og sikkerhedspjece i papirform. 8. Øvrige forhold Spørgsmål angående ovenstående beredskabsplan rettes til instituttets arbejdsmiljøgruppe. Revideret november

9 Bilag A Brandklasser og slukningsudstyr Klasse A-brand Klasse B-brand Klasse C-brand Klasse E-brand Personbrand Brand i faste organiske materialer som træ, papir, tekstiler o.lign. Branden slukkes bedst med vand, som fordeles over gløderne, ikke på flammerne Anvend: Brand i væsker el. faste materialer der kan antage væskeform såsom benzin, sprit, alkohol, maling, plastik etc. B-brande må aldrig forsøges slukket med vand pga. faren for eksplosion Anvend: Brand i gasser gas Slukkes nemmest ved at lukke for gassen. Kan det ikke lade sig gøre, kan branden bekæmpes med kulsyresne. Anvend: Brand i elektriske installationer. elektriske installationer Hvis muligt, afbryd strømmen først Anvend: Personbrande slukkes bedst med vand. Brandtæppe kan være et alternativ, hvis man ikke kan få bragt personen i nærheden af vand Anvend: Brandslange Kulsyreslukker Kulsyreslukker Kulsyreslukker Vand/Brandtæppe 8

10 Bilag B Oversigtskort over hjertestartere, båretransport og samlingspunkter 9

11 Bilag C Handlingsplan for implementering af beredskabsplanen Beredskabsplanen omdeles Brandøvelse på instituttet koordineres med Henrik Mørkenborg 1.-hjælpskursus tilbydes jævnligt 10

12 Bilag D Oversigtskort over nødudgange/flugtveje og brandudstyr - flugtveje er også vinduet på dit kontor 11

13 Flugtveje Lysningen, stuen Nødudgang/flugtvej Brandslange kulsyreslukker

14 Flugtveje Lysningen, overetagen Nødudgang/flugtvej Brandslange Kulsyreslukker

15 Flugtveje Bøgene nord, underetagen Nødudgang/flugtvej Brandslange Kulsyreslukker

16 Flugtveje Bøgene nord, overetagen Nødudgang/flugtvej Brandslange Kulsyreslukker

17 Flugtveje Bøgene syd, underetagen Nødudgang/flugtvej Brandslange Kulsyreslukker

18 Flugtveje Bøgene syd, overetagen Nødudgang/flugtvej Brandslange Kulsyreslukker

19 Flugtveje - Bøgene SØ, kælder Nødudgang/flugtvej Brandslange Kulsyreslukker

20 Flugtveje Bøgene SØ, underetagen Nødudgang/flugtvej Brandslange Kulsyreslukker

21 Flugtveje Bøgene SØ, overetagen Nødudgang/flugtvej Brandslange Kulsyreslukker

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING

BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING VED BRAND SAMT ANDRE UHELD 1. EVAKUERING OG ALARMERING I FORBINDELSE MED BRAND, EASU HVAD SKAL JEG? 3 2. ANDRE UHELD, EBLA HVAD SKAL JEG? 3 3. BRANDBEKÆMPELSE HVAD SKAL

Læs mere

Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN

Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Alarmering...4 Varsling...5 Evakuering...6 Kommunikation...7 Personskader...8 Brand...10 Trusler og vold...12 Berigelseskriminalitet...13

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III Beredskabsplan for Kulturværftet Niveau III December 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner... 3 1.3 Opbygning... 4 1.4 Kommunikation

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Hvorfor skal jeg læse dette hæfte?

Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet, hvor galt det kan gå ved ildebrand, og alt for ofte kan vi bagefter se, at med en smule opmærksomhed og omtanke fra de implicerede,

Læs mere

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse Beredskabsplan DANSK LANDBRUGSMUSEUM GL. ESTRUP, RANDERSVEJ 4 8963 AUNING TLF: 86 48 34 44 www.gl estrup.dk Udarbejdet af: Museumsbetjent Tina Svanholm Vingborg i samarbejde med Sikkerhedsudvalget Irene

Læs mere

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Slick Fit alarm Betjeningsvejledning Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: 2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE, 3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE Alarmer fra KIDDE Fyrnetics

Læs mere

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem?

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Brandsikring af ældre i eget hjem. Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Tryk 1-1-2 og oplys følgende: Hvem der ringer. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Hvor mange der er i huset. Ring altid 1-1-2

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

UNDGÅ BRAND DERHJEMME

UNDGÅ BRAND DERHJEMME UNDGÅ BRAND DERHJEMME - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger Orientering fra Viborg Brandvæsen 1 2 Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet,

Læs mere

undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger

undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger københavns brandvæsen forebyggende afdeling Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet,

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

Førstehjælp Hvad du skal gøre, når der er sket en ulykke.

Førstehjælp Hvad du skal gøre, når der er sket en ulykke. Førstehjælp Hvad du skal gøre, når der er sket en ulykke. FØRSTEHJÆLP: er den hjælp der ydes fra ulykken er sket og til anden hjælp når frem. De fleste steder kommer ambulancen inden for få minutter, men

Læs mere

Beredskabsplan Vejlevej Jelling

Beredskabsplan Vejlevej Jelling Vejlevej Jelling December 2014 2 af 24 INDHOLD 1. Forord 2. Instrukser - Brand - Samlingsplads - personskade - Bombe - Skyderi - Bygningsskade og forsyningssvigt 3. Tegninger 4. Kommunikation 5. Sikkerhedssystemer

Læs mere

Rigtig hjælp redder liv og lindrer smerter

Rigtig hjælp redder liv og lindrer smerter FØRSTEHJÆLP TIL DYR Ved du, hvad du skal gøre, hvis du om et øjeblik står overfor et tilskadekommet eller alvorligt sygt dyr? Rigtig hjælp redder liv og lindrer smerter En hurtig og korrekt indsats kan

Læs mere

Halsnæs Varme A/S. Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S

Halsnæs Varme A/S. Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S Halsnæs Varme A/S Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Oversigt... 5 Hændelsen/indledende analyse... 6 Kategorisering af hændelsen... 7 Alarmeringsplan:...

Læs mere

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Røg- og varmealarm Betjeningsvejledning 230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Kompatibel 2SFW, 2SFWR, 3SFW og 3SFWR Alarmer fra Kidde Danmark øger sikkerheden i hjemmet. Læs

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

Produktionsskolen Kongshøjgaard. Ovenskovvej 18, Hvalpsund, 9640 Farsø. Personalehåndbog. Vedtaget 1/6-15

Produktionsskolen Kongshøjgaard. Ovenskovvej 18, Hvalpsund, 9640 Farsø. Personalehåndbog. Vedtaget 1/6-15 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18, Hvalpsund, 9640 Farsø Personalehåndbog Vedtaget 1/6-15 Rygepolitik / Rygeregler Der må ryges udendørs på det område, der hører til eget værksted Tekstil/Kreativ

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

+ ROLLESPIL. Førstehjælp for 7.-10. klasse Lærervejledning KAN DU HJÆLPE?

+ ROLLESPIL. Førstehjælp for 7.-10. klasse Lærervejledning KAN DU HJÆLPE? + ROLLESPIL + ARBEJDSsTAtioner + FLIPspil & test + Hændelses sider Førstehjælp for 7.-10. klasse Lærervejledning KAN DU HJÆLPE? STANDS BLØDNING FØRSTEHJÆLPKOLOFON p Undervisningsmaterialet består af denne

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere