Den høje beskæftigelse giver både udfordringer og muligheder. Vi ønsker at Vejen Kommune er en attraktiv kommune at drive og etablere virksomhed i.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den høje beskæftigelse giver både udfordringer og muligheder. Vi ønsker at Vejen Kommune er en attraktiv kommune at drive og etablere virksomhed i."

Transkript

1 Forord Det går godt med beskæftigelsen i Danmark. Også i Vejen Kommune har vi den laveste ledighed i mange år. Faktisk har vi i efteråret 2018 haft den laveste ledighed i Syddanmark. Udfordringer og muligheder Den høje beskæftigelse giver både udfordringer og muligheder. Vi ønsker at Vejen Kommune er en attraktiv kommune at drive og etablere virksomhed i. Derfor har vi på Arbejdsmarkedsområdet en stor opgave i, at skaffe virksomhederne den kvalificerede arbejdskraft de har brug for. Vi ønsker en tæt dialog med Virksomhederne om deres behov. Og vi ønsker i samarbejde at yde en indsats for at udvikle og kvalificere de lediges kompetencer. Den høje vækst i beskæftigelse skaber også en mulighed for, at borgere med andre udfordringer end ledighed kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Også her er samarbejdet med vores virksomheder afgørende. Vi ser, at mange virksomheder i Vejen tager et stort socialt ansvar. Det er vi stolte af. Og vi har brug for at få endnu flere virksomheder til se på, hvilke arbejdsopgaver de har, der måske kan løses af en medarbejder, der ikke arbejder på fuld tid. Derfor vil vi i 2019 have et stort fokus på at styrke samarbejdet med virksomhederne i Vejen Kommune. Vi er en del af samarbejdet i Trekantområdet med henblik på at sikre fortsat vækst og udvikling på området for arbejdsmarked og uddannelse. Det samarbejde vil fortsat blive prioriteret, og vi tror på, at det er til gavn for både virksomheder og borgere i Vejen Kommune. Baggrund I 2018 har byrådet i Vejen Kommune vedtaget 7 nye politikområder for Det betyder, at vi i 2018 og 2019 vil udarbejde nye strategier for, hvordan vi når vores politiske mål. Samtidig står vi i 2019 overfor en forenkling af beskæftigelseslovgivningen. Vi fastholder derfor en dynamisk beskæftigelsesplan, så vi hurtigt kan tilpasse vores indsats og tilgodese de behov, der opstår på arbejdsmarkedsområdet. Som vi har tradition for i Vejen Kommune, vil vi samarbejde på tværs af alle politikområder for at skabe de bedste rammer for borgere og virksomheder i Vejen Kommune. Vi ønsker at borgerne i Vejen Kommune får mulighed for at udnytte deres kompetencer og kvalifikationer i et sundt og langt arbejdsliv. Derfor ønsker vi en løbende dialog med borgerne om deres oplevelse af beskæftigelsesindsatsens muligheder og udfordringer. Der er nok at tage fat på og vi ser frem til et spændende og produktivt Frank Schmidt-Hansen, Formand for udvalget for arbejdsmarked og Integration 1

2 Indholdsfortegnelse Strategi for samarbejde med virksomhederne 3 Strategi for en aktiv indsats 5 Strategi for unge i uddannelse og beskæftigelse 7 Beskæftigelsespolitiske fokusområder 9 Integrationsindsatsen 10 Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger 11 2

3 Strategi for samarbejde med virksomhederne Vejen Kommune har i juni 2018 vedtaget nye politikområder for perioden Der er politisk fortsat et fokus på at udvikle kommunen, herunder at sikre at virksomheder har gode muligheder for at trives og skabe vækst. Udvalget for arbejdsmarked og integration ønsker med denne strategi at understøtte de politiske mål. Udvalget ønsker at skabe grundlag for et tæt samarbejde med virksomhederne. Vi ønsker i fællesskab at se på de muligheder, vi har for at fremme og opfylde virksomhedernes behov for arbejdskraft, - både her og nu og på længere sigt. Udvalget for arbejdsmarked og Integrations ser samarbejdet med virksomhederne som en af Jobcentrets kerneopgaver. Jobcentret bistår virksomhederne med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, fastholde medarbejdere ved sygdom samt indgå samarbejder om inklusion af de borgere, hvis arbejdsevne skal udvikles eller er på et nedsat niveau. Der arbejdes ud fra følgende principper: Jobcentret skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft Jobcentret skal levere en professionel og tidlig indsats i forhold til at fastholde medarbejdere ved sygdom m.v. Jobcentret skal være en væsentlig samarbejdspartner i forhold til virksomhedernes opkvalificering og uddannelse af medarbejdere Virksomhederne skal opleve et u-bureaukratisk samarbejde med Jobcentret Jobcentret skal være let tilgængelig for virksomhederne Jobcentret skal løbende være i dialog med virksomhederne omkring inklusion af alle målgrupper på arbejdsmarkedet, med det formål at medvirke til at dække virksomhedernes behov for arbejdskraft 3

4 Mål for virksomhedssamarbejdet 2019: Mål for 2019: Jobcenteret yder fortsat høj service til virksomhederne omkring rekruttering Jobcentret vil i samarbejde med virksomhederne øge udbuddet af faglært/kvalificeret arbejdskraft i Vejen, herunder have fokus på flaskehalsområder Jobcentret vil fastholde en tidlig indsats i forhold til fastholdelse af sygemeldte. Jobcentret vil udvikle samarbejdet med virksomhederne i Vejen Indsatser i 2019 og resultatmål Jobcenter Vejen gennemfører hvert kvartal en survey. De virksomheder, der har været i kontakt omkring rekruttering får tilsendt survey. Målet er en svarprocent på mindst 50%. Af de virksomheder, der svarer er målet, at mindst 90% af virksomhederne er enten meget tilfredse eller tilfredse med serviceniveauet. Der arbejdes fortsat med udbredelsen af ny mesterlære. Målet er, at der i perioden 1. januar 2019 til 31. juli 2019 etableres 16 nye aftaler om Ny Mesterlære på virksomheder i Vejen Kommune. (Måles via PPlus erhvervsskolernes registreringssystem). I Vejen Kommune er der fra 1. januar 2018 til 25. oktober 2018 indgået 27 aftaler om Ny Mesterlære på virksomheder i Vejen Kommune. Andelen af virksomheder i Vejen, der opretter en aftale om Voksenlærling med tilskud, øges. Der er fra 1. januar 2018 til 30. september etableret 16 nye aftaler om voksenlærlinge aftaler i henhold til LAB 98 c-g. Målet er en øgning på mindst 15% i (Opgøres via Facit) Jobcenter Vejen deltager frem til 31. december 2018 i Projekt Sammen om fastholdelse af sygemeldte borgere. Der vil i 2019 blive arbejdet med at implementere de redskaber fra projektet, der viser sig effektive i forhold til samarbejdet med virksomhederne. Der gennemføres en survey i forhold til virksomhedernes tilfredshed med samarbejdet omkring sygemeldte medarbejdere. Undersøgelsen gennemføres 2 gange i Der sendes spørgeskema til de virksomheder, som Jobcentret har været i kontakt med omkring fastholdelse. Målet er at mindst 75% af virksomhederne er enten meget tilfredse eller tilfredse med serviceniveauet. Samarbejdsgraden mellem virksomhederne i Vejen Kommune og Jobcenter Vejen øges fra 24,4% pr. 1. oktober 2018 til mindst 30% pr. 1. oktober Samarbejdsgraden måles ved antal placeringer i virksomheder i Vejen Kommune (måles via jobindsats) Der gennemføres i løbet af 2018 og 2019 en Phoner kampagne med henblik på kontakt til nye virksomheder omkring samarbejde. 4

5 Strategi for en aktiv indsats Vejen Kommune har i juni 2018 vedtaget nye politikområder for perioden Et bærende princip i Vejen Kommune er, at borgeren som udgangspunkt har ansvar for eget liv. Vi har tillid til borgerens evne til at styre eget liv, og ønsker at tage udgangspunkt i den enkeltes behov med princippet om, at den der kan selv, selv skal bidrage efter evne. Vejen Kommune stiller rammer til rådighed for, at borgeren kan træffe gode valg. Udvalget for arbejdsmarked og integration ønsker med denne strategi at bidrage til en aktiv politik overfor alle jobcentrets målgrupper. Målet er, at alle borgere får mulighed for at udnytte deres evner, kompetencer og kvalifikationer i et sundt og langt arbejdsliv. Beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune vil fortsat fokuserer på det, der virker i forhold til at bringe borgere i arbejde. Jobcentret har som kerneopgave at borgeren er ved roret. Jobcentret skal understøtte den enkelte borger i at tage ejerskab over egen situation, og være en aktiv medspiller på vejen tilbage i job under hensyn til gældende lovgivning. Indsatsen tilrettelægges progressiv med fokus på udvikling af kompetencer og færdigheder med henblik på borgerens selvforsørgelse. Der arbejdes ud fra følgende principper: Jobcentret stiller krav til alle jobcentrets målgrupper Borgere der kan selv, skal selv Udsatte borgere får en helhedsorienteret og tværfaglig indsats Alle unge motiveres til uddannelse og/eller beskæftigelse Virksomhedsvendt indsats har første prioritet Tidlig indsats for sygemeldte med fokus på arbejdsfastholdelse Den aktive indsats er medvirkende til at udvikle og vedligeholde faglige og personlige kompetencer, hvormed tilknytningen til arbejdsmarkedet vedligeholdes eller opnås Den aktive indsats bidrager også til forebyggelse 5

6 Mål for en aktiv indsats 2019: Mål Virksomhedsvendt indsats Indsatser og resultatmål Øge andelen af borgere på uddannelseshjælp, kontanthjælp og integrationsydelse, der har ordinære timer med mindst 5% i forhold til (Jobindsats opgjort i forhold til samme måned året før) Øge andelen af borgere i ressourceforløb, der har ordinære timer med mindst 5%. (Jobindsats opgjort i forhold til samme måned før) Tidlig forebyggende indsats Andelen af sygemeldte borgere, der Har genoptaget arbejdet delvist Er i en virksomhedspraktik Er i løntilskud Øges til mindst 40% i september 2019 mod 36% i september (Følges via Tavlemøder i Jobcentret, tal fra udbetalingssystemet, Fasit) Jobcentret tilbyder en hurtig indsats for at undgå, at borgere bliver marginaliserede og udstødte, eller kommer på varig offentlig forsørgelse Andelen af nye kontanthjælpsmodtagere, der får et tilbud indenfor den første måned øges med mindst 10% fra 2018 til (Jobindsats opgjort i forhold til samme måned året før) Fokus på opkvalificering af ledige Andelen af nye uddannelseshjælpsmodtagere, der får et tilbud indenfor den første måned øges med mindst 10% fra 2018 til (Jobindsats opgjort i forhold til samme måned året før). Der gennemføres mindst 10 opkvalificerende forløb, herunder mindst 8 via projekt Opkvalificering på mangelområder. (Manuel optælling). Vi har i 2018 gennemført 9 forløb i perioden i perioden 1. januar 2018 til 31. oktober Jobcenter Vejen udnytter den regionale pulje til opkvalificering fuldt ud. Anvendelsen af uddannelsesløft for forsikrede ledige øges med mindst 20% i forhold til Der er i perioden 1. januar til 31. oktober 2018 etableret 6 uddannelsesløft i Vejen Kommune. (Fasit) 6

7 Strategi for unge i uddannelse og beskæftigelse Vejen Kommune har i juni 2018 vedtaget 7 nye politikområder for perioden Vejen kommune ønsker, at alle unge skal have en uddannelse med respekt for den enkeltes kompetencer og have fast tilknytning til arbejdsmarkedet også på lang sigt. Udvalget for arbejdsmarked og integration ønsker med denne strategi, at beskæftigelsesindsatsen understøtter den sammenhængende indsats og den unges vej i uddannelse og job. Samtidig ønsker udvalget, at der sikres et godt samarbejde med uddannelsesinstitutioner og virksomheder omkring de unge. Målet er, at unge hurtigst muligt får gennemført en relevant uddannelse og får mulighed for at bruge deres ressourcer på arbejdsmarkedet til gavn for den unge og virksomhederne. Der arbejdes ud fra følgende principper: Vores unge er altid i centrum Vi arbejder med en tidlig forebyggende indsats Vi arbejder med en helhedsorienteret indsats rettet mod uddannelse og beskæftigelse Vi arbejder systematisk, kontinuerligt og samtidig i vores indsatser omkring den unge Vi arbejder med én plan for den unge med retning mod uddannelse og beskæftigelse Vi har fokus på relationer for at skabe succes sammen med den unge Vi inddrager det omgivende samfund 7

8 Mål for unge i uddannelse og beskæftigelse 2019: Mål Tidlig og sammenhængende indsats for unge Virksomhedsvendt indsats for unge Implementering af en koordineret ungeindsats Samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne og uddannelsesvejledningen Indsatser og resultatmål Åbenlyst uddannelsesparate unge skal fortsat vendes i døren. (Opgøres på Basen) Andelen af nye uddannelseshjælpsmodtagere, der får et tilbud indenfor den første måned øges med mindst 10% fra 2018 til 2019 (Jobindsats opgjort i forhold til samme måned året før) Virksomhedsvendt indsats for unge bruges målrettet i forhold til afklaring af uddannelsesmuligheder og mål. Andelen af unge under 30 år, der har ordinære timer øges med mindst 5% fra 2018 til (Jobindsats opgjort i forhold til samme måned året før) Der arbejdes med en styrkelse af samarbejdet mellem Familie- og ungeenheden, Social og Ældre, Dagtilbud og Skole, herunder UU samt Jobcentret med henblik på at lette overgangen fra barn til voksen Andelen af unge på uddannelseshjælp, hvor kommunen får 20% i refusion skal begrænses. Målet er et fald på mindst 3% fra 71% pr. august 2018 til 68% eller mindre i august (Opgjort via LIS) Samarbejdet med UU omkring screening af unge, der søger uddannelseshjælp fortsætter. Samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne i Vejen, Esbjerg og Kolding omkring fastholdelse af unge i uddannelse fortsætter via Jobcentrets uddannelsesguide og ungdomsuddannelsesmentor. Andelen af unge, der fastholdes i arbejde eller uddannelse øges med mindst 5% fra 2018 til 2019 (Jobindsats opgøres i forhold til samme kvartal året før) 8

9 Beskæftigelsespolitiske fokusområder Beskæftigelsesministeren har udmeldt 6 beskæftigelsespolitiske mål for 2019: 1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse. 2. Virksomhederne skal sikre den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. 3. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende. 4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrer baggrund. 5. Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes. 6. Udsatte ledige skal have en indsats. 9

10 Integrationsindsatsen Indsatsområder Øge antallet af flygtninge og indvandrere, der går i ordinært arbejde eller uddannelse, herunder flere kvinder i uddannelse og job. Endvidere skal det sikres, at de borgere, der har opnået ordinært arbejde fastholdes på arbejdsmarkedet. Resultatmål og Succeskriterier Vejen Kommune skal fastholde og øge den høje andel af flygtninge og indvandrere under integrationsloven, der har tilknytning til det ordinære arbejdsmarked. For en del flygtninge er IGU (Integrationsgrunduddannelsen) en god måde at få opkvalificeret flygtninge og indvandrere til det danske arbejdsmarked. Vejen Kommune vil øge andelen af borgere i IGU således at der pr er mindst 12 borgere i IGU. Der skal være et særligt fokus på at få kvinder i IGU, idet uddannelse kan være en måde at give kvinderne kvalifikationer, der kan bruges på det danske arbejdsmarked. Andelen af borgere der har været i virksomhedsvendt indsats skal fastholdes og styrkes. Mindst 5% flere borgere på integrationsydelse skal have været i en virksomhedsvendt indsats i 2019 i forhold til (opgøres i forhold til samme måned året før) Indsats og Handlinger Vejen Kommune etablerer virksomhedsrettet danskundervisning der, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til virksomhederne og borgerne. Borgere på integrationsydelse er som alle andre målgrupper i Jobcentret omfattet af strategi for en aktiv indsats og strategi for unge i uddannelse og beskæftigelse. Særligt for denne målgruppe er, at borgerne skal have en virksomhedsvendt indsats fra første dag. Der udvikles et nyt tilbud til borgere med komplekse problemstillinger. Tilbuddet skal bestå af en kombination af virksomhedspraktik, vejledning og opkvalificering og en håndholdt indsats. Formålet er at få udviklet kompetencer hos gruppen med henblik på, at de kan overgå til en ren virksomhedsvendt indsats og i sidste ende opnå job på arbejdsmarkedet enten på deltid eller fuld tid. Via Vejen Kommunes nye beskæftigelses og integrationsambassadør, skal der udvikles på samarbejdet med virksomhederne i Vejen Kommune om at få endnu flere borgere med flygtninge- eller integrationsbaggrund i ordinær beskæftigelse. Der vil være et særligt fokus på at styrke den virksomhedsvendte indsats for kvinderne i målgruppen. Vejen Kommune vil være med til at sikre, at flest mulige borgere under integrationsperioden fastholder deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette vil ske ved en opfølgning efter 3, 6 og 9 måneder. 10

11 Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger INDSATSOMRÅDE Styrke bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger RESULTATMÅL OG SUCCESKRITERIER I Vejen Kommune varetages opgaven med opfølgning på register sammenkøringer fra den Fælles Dataenhed i Kontrolenheden i Borgerservice. Vejen Kommune skal leve op til forventningerne til kommunernes indsats for så vidt angår bekæmpelse af fejludbetalinger. Der eksisterer ikke et registreringsværktøj til kontrol i forhold til fejludbetalinger. Vejen Kommune bekæmper Socialt bedrageri på baggrund af register sammenkøringer, anmeldelser og på baggrund af interne undringer fra kommunens afdelinger. Der arbejdes tværfagligt med alle kommunens afdelinger og andre myndigheder. Indsatser og handlinger I 2016 og 2017 har Kontrolenheden registreret tilbagebetalinger og besparelser på henholdsvis kr. og kr. I 2018 forventes et resultat på niveau for Ud over indsatsen på baggrund af register oplysninger og henvendelser om socialt bedrageri arbejdes forebyggende i forhold til at undgå fejludbetalinger og bedrageri. Der er løbende fokus på at udvikle de interne arbejdsgange for at sikre, at Vejen Kommune lever op til forventningerne til kommunernes indsats for så vidt angår bekæmpelse af fejludbetalinger. Vejen Kommune har besluttet at benytte Udbetaling Danmarks nye system til 10 opfølgningen, som erstatning for den tidligere 10 Økonomiske Opfølgning fra KMD Aktiv. Det giver kommunen en hurtigere opfølgning om borgerens oplysninger om indtægter, oprettelse af cvr.nr. mv., der kan have betydning for borgerens udbetaling. Det giver kommunen mulighed for at handle hurtigere i forhold til borgeren, og er med til at minimere perioden, hvor en borger evt. får udbetalt for meget i ydelse. Der arbejdes ud over kontrol med en forebyggende tilgang til opgaven. Den forebyggende indsats iværksættes målrettet indenfor forskellige risiko-områder. Fx sygedagpenge til selvstændige, hvor der er komplekse regler. Indsatsen sker i et tæt samarbejde mellem Borgerservice, Kontrolenheden og Jobcentret. Indsatsen består i en tidlig indsats, med screening af sagen samt øget information om regler til borgeren. En styrket indsats omkring sanktioner fortsætter i

Den dynamiske beskæftigelsesplan

Den dynamiske beskæftigelsesplan Den dynamiske beskæftigelsesplan 2019 Vejen til et sundt og langt arbejdsliv VEJEN Tryk: Vejen Kommune Tekst: Jobcenter Vejen Billeder: Colourbox Udgivet: Februar 2019 Ordrenr.: 972-19 Forord Det går godt

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - August

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - August Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2018 Opfølgning - August 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Status for beskæftigelsesplan 2019

Status for beskæftigelsesplan 2019 Status for beskæftigelsesplan 2019 August 2019 Indledning Nedenfor gives en status på målene i beskæftigelsesplanen for 2019. Statussen er udarbejdet på baggrund af data fra primært jobindsats.dk (fuldtidspersoner

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune November 2017 Indledning Nyborg Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der tager udgangspunkt i, hvad der er særligt fokus på i Nyborg Kommunes beskæftigelsesrettede

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018 Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arbejdsmarkedsudvalget...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018 Opfølgning på resultater 2. kvt. 2018

Beskæftigelsesplan 2018 Opfølgning på resultater 2. kvt. 2018 Beskæftigelsesplan 2018 Opfølgning på resultater 2. kvt. 2018 Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Resultatmål 1a: Den gennemsnitlige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2019-2022 Forord I Greve Kommune er det en forudsætning for vores fælles velfærd, at vi har et velfungerende og rummeligt arbejdsmarked, hvor alle bidrager med de ressourcer, de har.

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018

Beskæftigelsesplan 2018 Beskæftigelsesplan 2018 INDLEDNING I Haderslev Kommune tror vi på, at meget kan lade sig gøre, når vi arbejder sammen. Vi har modet til at udforske det ukendte, og når vi møder forhindringer, opsøger vi

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018

Beskæftigelsesplan 2018 Beskæftigelsesplan 2018 www.middelfart.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De 5 hovedspor... 4 Virksomhedsservice... 4 Synergi ved tværfagligt samarbejde... 4 Virksomhedsrettet indsats... 5 Mødet med

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2019. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 JOB OG UDDANNELSE EN FÆLLES OPGAVE Den overordnede og langsigtede målsætning i Halsnæs Kommune er, at flere borgere kommer i job eller uddannelse. Kommunens udgifter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 er Frederikshavn Kommunes beskæftigelsespolitik og plan for den beskæftigelsesrettede indsats i 2019. Beskæftigelsesplanen tager

Læs mere

Beskæftigelsesområdet og pejlemærker for en ny beskæftigelsespolitik Handicaprådet den 31/ Christian Harsløf Direktør, Social, job og Sundhed

Beskæftigelsesområdet og pejlemærker for en ny beskæftigelsespolitik Handicaprådet den 31/ Christian Harsløf Direktør, Social, job og Sundhed Beskæftigelsesområdet og pejlemærker for en ny beskæftigelsespolitik Handicaprådet den 31/1 2019 Christian Harsløf Direktør, Social, job og Sundhed Beskæftigelsesområdets kerneopgaver 1. Hjælp til ledige

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

Resultatrevision Syddjurs Kommune Erhverv og Beskæftigelse

Resultatrevision Syddjurs Kommune Erhverv og Beskæftigelse Syddjurs Kommune Erhverv og Beskæftigelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...1 Resumé...2 Syddjurs Kommunes mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs...2

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - November

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - November Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2017 Opfølgning - November 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge

Læs mere

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 23. maj 2018

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 23. maj 2018 Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 23. maj 2018 Rådhuset, Mødelokale Harhoff Dagsorden: 1. Drøftelse af Beskæftigelsesplan 2019, herunder blandt andet: o Foreløbige resultater af ministermål og indsats i 2018

Læs mere

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats (Synopsis for) Beskæftigelsesplan 2019 Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats Udarbejdet af: Center for Arbejdsmarked Udgivelsesdato: 15.12.2018 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Det formelle grundlag...3

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. december 2018 Side 1 af 6 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI. Indledning Den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021

Læs mere

RAR Nordjylland. Opstarts- og Strategiseminar. Karl Schmidt Direktør for Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord 7. juni 2018

RAR Nordjylland. Opstarts- og Strategiseminar. Karl Schmidt Direktør for Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord 7. juni 2018 A r b e j d s m a r k e d s k o n t o r M i Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Amkmidt-nord@star.dk T72 22 36 00 RAR Nordjylland Opstarts- og Strategiseminar Karl Schmidt Direktør for Arbejdsmarkedskontor

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 JOB OG UDDANNELSE EN FÆLLES OPGAVE Den overordnede og langsigtede målsætning i Halsnæs Kommune er, at flere borgere kommer i job eller uddannelse. Kommunens udgifter til forsørgelse

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2016

Status på mål i beskæftigelsesplan 2016 Status på mål i beskæftigelsesplan 2016 I beskæftigelsesplan 2016 er der opstillet 16 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2016. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 12 mål er udmeldt

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08-2017 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 4. september 2015 Titel: Beskæftigelsesplan 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Uddannelseskonsulent Byrådet skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan,

Læs mere

Introduktion til Beskæftigelsesområdet. v/ Michael Bjørn Vicedirektør Velfærd

Introduktion til Beskæftigelsesområdet. v/ Michael Bjørn Vicedirektør Velfærd Introduktion til Beskæftigelsesområdet v/ Michael Bjørn Vicedirektør Velfærd Overordnede rammer for Beskæftigelsesområdet Lovreguleret af: Beskæftigelsesministeriet (BM) Beskæftigelsesminister: Troels

Læs mere

Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune

Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Beskæftigelsesplan 2018 Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Ledigheden har det seneste år været faldende, og beskæftigelsen har udviklet sig stabilt i positiv retning. EN KOMPLEKS UDFORDRING Ledigheden

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - september

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - september Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2016 - september 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge Byråd godkendte

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Revideret marts 2016

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Revideret marts 2016 Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune Revideret marts 2016 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for

Læs mere

Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2019-2021 Forord I de seneste år har der været vækst og øget beskæftigelse i Haderslev kommune, hvilket har medført, at også flere og flere ledige kommer i beskæftigelse. Generelt er

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE - JOBCENTER SVENDBORG

SVENDBORG KOMMUNE - JOBCENTER SVENDBORG 2018 Beskæftigelsesplan 2018 SVENDBORG KOMMUNE - JOBCENTER SVENDBORG Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsespolitiske mål... 3 Mål 1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet

Læs mere

Beskæftigelsesplan vækst, velfærd og unge i uddannelse og job

Beskæftigelsesplan vækst, velfærd og unge i uddannelse og job Bilag 2 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2019 - vækst, velfærd og unge i uddannelse og job www.gladsaxe.dk Formålet med en beskæftigelsesplan Hvert år udarbejdes en beskæftigelsesplan, der fastsætter

Læs mere

Status for målene i Stevns Kommunes Beskæftigelsesplan 2018

Status for målene i Stevns Kommunes Beskæftigelsesplan 2018 Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse 1 Fald i gennemsnitlig sagsvarighed for afsluttede forløb på A-dagpenge Hele landet Gnsn.

Læs mere

Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 2018 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner)

Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 2018 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner) Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner 25, Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner) Frederikssund -

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2017 BP 18 Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI 3 1.1 Indledning 3 1.2 Fokusområder

Læs mere

visiteret unge på projektet. Her af er 12 personer under 30 år og 17 personer over 30 år. skraldeindsamling-teamet

visiteret unge på projektet. Her af er 12 personer under 30 år og 17 personer over 30 år. skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Skraldeprojekt 24 timer efter første samtale, Der skal altid være 20 Der er ultimo marts

Læs mere

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2017 - tillæg til Beskæftigelsesplan 2016-2019 Indledning Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver strategi og målsætning for beskæftigelsesindsatsen i

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Arbejdsmarkedsafdelingen vil undersøge mulighederne for øget tværfagligt samarbejde

Arbejdsmarkedsafdelingen vil undersøge mulighederne for øget tværfagligt samarbejde Beskæftigelsesplan 26 Bilag: Opfølgning på mål Nr. Mål Afrapportering: Unge a b Arbejdsmarkedsafdelingen vil undersøge mulighederne for øget tværfagligt samarbejde om de unge. Jobcentret vil fortsætte

Læs mere

Kære borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer

Kære borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer Beskæftigelsesministeren Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 Udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2019 Kære borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019-

Beskæftigelsesplan 2019- CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 24. oktober 2018 Tlf. dir.: 4477 6571 E-mail: vdh@balk.dk Kontakt: Vedran Hrustic Sagsid: 15.00.00-P15-1-18 Beskæftigelsesplan 2019- Ballerup Kommunes beskæftigelsesplan

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2017

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 1 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2017. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder

Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 2. oktober 2018 Arbejdsgrundlaget Styring på beskæftigelsesområdet Ministermål Beskæftigelsesplanen

Læs mere

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland Bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder Langtidsledigheden skal bekæmpes Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg September 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på resultater og indsats RAR Fyn September 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

PEJLEMÆRKER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. For integrationsborgere i Svendborg Kommune

PEJLEMÆRKER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. For integrationsborgere i Svendborg Kommune PEJLEMÆRKER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN For integrationsborgere i Svendborg Kommune Målgruppe: Borgere på integrationsydelse, der er i gang med Integrationsprogrammet og er visiteret som jobparate eller

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg November 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 06-11-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 06-11-2017

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

UDVALGSSTRATEGI BESKÆFTIGELSESUDVALGET

UDVALGSSTRATEGI BESKÆFTIGELSESUDVALGET 3. UDKAST UDVALGSSTRATEGI 2019-22 BESKÆFTIGELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Ole K. Larsen Vi skal styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre,

Læs mere

Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommune

Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommune Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommune Indhold Forord... 2 Udfordringer... 3 Mål... 4 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats... 5 Særlige projekter... 6 Om Investeringsstrategi 2015-... 7

Læs mere

Introduktion til det kommunale beskæftigelsesområde

Introduktion til det kommunale beskæftigelsesområde Introduktion til det kommunale beskæftigelsesområde Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 6. februar 2018 www.ballerup.dk Arbejdsmarkedscentrets kerneopgaver De to kerneopgaver Hjælpe ledige borgere

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 ANSVAR OG MEDBESTEMMELSE LANGSIGTEDE OG FASTHOLDENDE INDSATSER JOB OG UDDANNELSE FØRST OG FREMMEST INDHOLDSFORTEGNELSE VI HAR VISIONER I HALSNÆS... 6 UDVALGETS FOKUSOMRÅDER I 2018...

Læs mere

Beskæftigelsesplan Læsø

Beskæftigelsesplan Læsø Beskæftigelsesplan Læsø 2017 Indhold Om Beskæftigelsesplan 2017... 2 Processen omkring beskæftigelsesplan 2017... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Læsø Kommunes samlede strategi

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Februar 2019 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Resultatrevision 2018

Resultatrevision 2018 Resultatrevision 2018 Jobcenter Frederikssund maj 2019 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget. Evaluering af pejlemærker 2017

Arbejdsmarkedsudvalget. Evaluering af pejlemærker 2017 Evaluering af pejlemærker 2017 Februar 2018 Indhold Arbejdsmarkedsudvalgt...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3 AMU 2 Flere unge har en ordinær uddannelse...4

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune En kompleks udfordring Ledigheden har det seneste år været faldende, og beskæftigelsen har udviklet sig stabilt i positiv retning. Der er

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 www.middelfart.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De 3 hovedspor... 4 Velfærdstjek... 4 Virksomhedsservice... 4 Synergi ved tværfagligt samarbejde... 5 Indsatsområder for 2019...

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Dato: 12. november 2018

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Dato: 12. november 2018 Center for Familie, Social & Beskæftigelse Dato: 12. november 2018 Beskæftigelsesplan 2019: Handleplan Nedestående handleplan er udarbejdet for at understøtte indfrielsen af de målsætninger, der er fremsat

Læs mere

Status for målene i Stevns Kommunes Beskæftigelsesplan Kommentar [u1]:

Status for målene i Stevns Kommunes Beskæftigelsesplan Kommentar [u1]: Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse 1 Fald i gennemsnitlig sagsvarighed for afsluttede forløb på A-dagpenge Hele landet Gnsn.

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (August 218) Vækstudvalget den 6. september 218 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 ANSVAR OG MEDBESTEMMELSE LANGSIGTEDE OG FASTHOLDENDE INDSATSER JOB OG UDDANNELSE FØRST OG FREMMEST INDHOLDSFORTEGNELSE VI HAR VISIONER I HALSNÆS...1 JOB OG UDDANNELSE FØRST OG FREMMEST...2

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

Silkeborg Kommunes beskæftigelsesmål/beskæftigelsesplan 2018

Silkeborg Kommunes beskæftigelsesmål/beskæftigelsesplan 2018 Silkeborg Kommunes beskæftigelsesmål/beskæftigelsesplan 2018 Byrådet har i forbindelse med budget 2018 godkendt følgende mål på beskæftigelsesområdet. Målene med tilhørende handlinger og succeskriterier

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 217 mål og resultatkrav Vækstudvalget i Frederikssund Kommune har prioriteret de fire beskæftigelses-politiske mål, der er udmeldt af Beskæftigelsesministeren samt

Læs mere

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 22. maj 2019

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 22. maj 2019 Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 22. maj 2019 Rådhuset, Mødelokale Harhoff Dagsorden: 1. Drøftelse af, herunder blandt andet: o Den aktuelle beskæftigelsessituation o Ministermål 2020 o Baggrund for o Input

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune En kompleks udfordring Ledigheden har det seneste år været faldende, og beskæftigelsen har udviklet sig stabilt i positiv retning. Der er

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 20. oktober 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018

Beskæftigelsesplan 2018 Beskæftigelsesplan 2018 Aabenraa Kommune Fremgang i beskæftigelsen kombineret med lavt ledighedsniveau og et fald i antallet af borgere på overførelsesindkomster viser, at Aabenraa Kommune i disse år er

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Om Beskæftigelsesplan 2016 Lovkrav, at alle kommuner udarbejder en beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2016 er Hvidovre Kommunes beskæftigelsespolitik (styringsmodel) Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (November 28) Vækstudvalget den 6. december 28 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål i Beskæftigelsesplan 28 Antal og andel af befolkningen, der

Læs mere

Status for målene i Stevns Kommunes Beskæftigelsesplan 2018

Status for målene i Stevns Kommunes Beskæftigelsesplan 2018 Status for målene i Kommunes Beskæftigelsesplan 2018 Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Mål 1 Fald i gennemsnitlig sagsvarighed

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere