SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com"

Transkript

1 SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS Dansk SG & SGS

2 Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor... 3 Almen sikkerhed... 4 Trafiksikkerhed... 4 Betjening manuel Start /stop spredning... 5 Justering af dosering... 5 Justering af spredebredde... 5 Betjening via computer Oversigt... 6 Indkodning af dosering... 6 Drift... 7 Optælling af spredt mængde... 8 Alarmer Tømning Opsætning Hastighedssensor kalibrering Test Spredning af salt Nedløbsindstilling Tallerkenhøjde Korrektion af spredebillede Spredning af andre materialer Gødning Sand Kalk Topdressing Vedligeholdelse Generel vedligehold Smøre anvisning Henstilling efter sæson Tekniske data Mål og vægt Computerdata Maskintype & serie nr

3 Tilkobling. Sprederen skal hænge vandret eller svagt fremover mod traktoren, der skal være mellem 35 og 40 cm. målt fra vejen til underkant af spredetallerkenerne. Hydraulikslangerne tilkobles et af traktorens dobbeltvirkende hydraulikudtag, der skal anvendes ca l./min. Lysstikket tilkobles traktorens stik, kontroller altid at lysanlægget virker korrekt inden kørsel. Montage af computer samt event. hjulføler. (Kun SGS modeller) Computeren monteres så den er let at betjene fra traktorens førersæde, anvend den medfølgende montagebøjle. De fleste traktorer har et 3-benet strømstik som passer til computerens stik, findes der ikke et strømstik i traktoren bør der monteres et. Klip aldrig strømstikket af computeren, da garantien ikke dækker fejl der skyldes at + og er blevet ombyttet. For at kunne fungere skal computeren bruge et hastighedssignal, på nogle traktorer findes der et 7- benet stik, hvorfra hastighedssignalet kan hentes, der skal anvendes et mellemkabel, hvis denne løsning vælges. Forefindes der ikke et stik hvorfra hastighedssignalet kan hentes, skal der monteres en føler. Det bedste resultat opnås ved at montere føleren så den taster på kardanakslen til firehjulstrækket. Det er også muligt at montere den, så den taster på traktorens baghjul. Føleren kan taste på alt metal, den skal have en taste afstand på 3-4mm. Induktiv føler til fremkørselshastighed. Mellemkabel fra computer til hastighedsstik. Kalibrering af hastighedssensor. Opmål en strækning på 100 meter, og kør frem til startmarkeringen. Tryk på knappen drift/menu flyt markeringen med piletasterne til den står på indkodning tryk enter flyt markeringen ned på hastighedssensor og tryk enter vælg mellem rader og hjulføler med softkey knapperne under skærmen, tryk på knappen kør 100 meter, kør 100 meter frem, og tryk enter for at gemme de optalte antal pulser. Der bør minimum være impulser pr. 100 meter. Det er muligt at indtaste impulser pr. meter direkte hvis de allerede kendes. 3

4 Almen Sikkerhed. Det er vigtigt at sikkerheden overholdes, og at der arbejdes med omtanke, for at undgå at forvolde skade på personer. Nedenstående retningslinjer skal altid overholdes. Stå aldrig i umiddelbar nærhed af maskinens spredetallerkner når disse roterer. Stå aldrig på trinbrættet over maskinens tallerkner eller på beskyttelsesbøjlen når spredetallerknerne roterer. Ophold på maskinen under drift er ikke tilladt. Ophold på maskinen under vejtransport er ikke tilladt. Undgå at læsse fremmedlegemer, så som metaldele og sten i maskinens beholder, da de kan forsage skader på personer der befinder sig inden for sprederens kasteafstand. Afskærmninger over tallerkner samt sikkerhedsbøjlen skal være ubeskadigede og korrekt monterede. Ved arbejde på maskinen, skal den altid være sænket helt til jorden, eller maskinen skal være understøttet. Arbejd aldrig under en løftet maskine der ikke er understøttet. Ved tilkobling af maskinen, ophold mellem traktor og spreder er ikke tilladt når der befinder sig personer i traktorens førerkabine. Pløkkene til trepunktsophænget skal være af forsvarlig størrelse (diameter), og de skal være låst med en ringsplit. Topstang mellem traktor og spreder skal i arbejdsposition være så vandret som muligt, er vinkelen på topstangen for stor, øges risikoen for brud betydeligt. Trafiksikkerhed. Det er vigtigt at trafiksikkerheden er i orden. Lysanlægget skal være intakt, og være tilsluttet traktorens lysstik, kontroller altid at lyset virker korrekt før kørsel, rengør lygterne jævnligt, så de altid ses tydeligt. Advarselstrekanten skal være intakt og rengjort, så den er synlig for øvrige trafikanter. Vær opmærksom på, at der ikke befinder sig biler, cyklister eller gående indenfor maskinens arbejdsområde. 4

5 Start /stop spredning (SG). Dosering samt spredetallerkner startes og stoppes med traktorens hydraulik. Justering af dosering (SG). Doseringen indstilles via baglågen og de to ventiler foran på sprederen. Baglågen bør ved spredning af salt indstilles mellem skala 25 og 50. Skal der spredes en meget lille mængde kan det være nødvendigt med en mindre baglågeåbning. Sprederen er ikke kørselsafhængig, så der skal køres med den samme fremkørselshastighed for at opnå en ensartet dosering. Baglågen indstilles ved spredning af salt på mellem skala 25 og 50. Ved spredning af vakuum salt bør baglågeåbningen ikke være mindre end skala 30. Ved spredning af andre materialer vælges åbningen på baglågen efter hvor meget der skal doseres, og på hvilken arbejdsbredde der skal spredes. Når baglågen er indstillet kan båndhastigheden reguleres via de to ventiler foran på sprederen, den ene ventil regulerer hastigheden på båndet. Den anden ventil regulerer både hastigheden på båndet og omdrejningerne på tallerknerne samtidigt. Der vælges en båndhastighed der passer til den fremkørselshastighed der skal køres med. Justering af spredebredde (SG). Når doseringen er indstillet kan spredebredden indstilles /ændres. Dette gøres via den anden de to ventiler foran på sprederen. Den ene ventil justerer både spredetallerknernes omdrejninger og båndhastigheden, så både spredebredden og doseringen kan ændres samtidigt. Passer forholdet mellem dosering og spredetallerknernes omdrejninger ikke sammen, kan det være nødvendigt at ændre på baglågeåbningen eller båndhastigheden. 5

6 Oversigt. Tænd /sluk taste, Computeren tændes ved tryk på tasten, tryk og hold for at slukke. Start /stop taste, spredningen startes og stoppes ved at trykke på tasten. Funktionstaster, bruges til at vælge det som vises på skærmen ovenover tasten. Menu taste, skifter mellem menu og driftbillede. Piletaster, bruges til at flytte cursoren, eller ændre en talværdi. Enter taste, bruges til at vælge det markerede, eller acceptere en indkodning Esc taste, bruges til at returnere fra forrige menu uden at gemme. C taste, bruges til at slette værdier eller til at kvittere for alarmer. Indkodning af dosering. Doseringen indkodes i gram/m2, for at maskinen doserer korrekt skal vægtfylden på materialet der skal spredes også indkodes i computeren. Tryk på tasten menu, flyt cursoren til dos./ indstilling og tryk på enter, flyt cursoren til gram/m2 og tryk enter. Tallet kan nu ændres ved hjælp at piletasterne, tryk på enter for at gemme indkodningen, eller tryk på esc for at returnere til forrige menu uden at gemme. Efter samme fremgangsmåde indkodes nu vægtfylden på det materiale der skal spredes. Der kan hos Bredal købes en vægt beregnet til at kontrollere vægtfylden. Baglågens indstilling skal også indkodes i computeren. Indstil først baglågen på maskinen, indkod derefter den indstillede værdi i computeren ved menupunktet Skala position. Ved spredning af salt bør der normalt vælges en lågeåbning på mellem skala 40 og 60. Dos. /indstillings menu. Før spredningen startes indkodes gram/m2, bredde, vægtfylde og skala position. 6

7 Drift. Driftsbillede 1. Start /stop spredning sker via tryk på start /stop tasten. Husk der skal være oliecirkulation på udtaget til sprederen. Når spredningen er startet vises der to tunger øverst i driftsbilledet. Den aktuelle dosering vises midt i driftsbilledet. Det er muligt at ændre doseringen i step under kørslen, ved at trykke på +10% eller -10%. Driftsbillede 2. Når symbolet m vises nederst i driftsbilledet er det muligt at ændre arbejdsbredden i step under kørsel, ved at trykke på +1.0m / -1.0m. Den aktuelle bredde vises ved siden af symbolet m. Ved at trykke på funktionstasterne under pilene nederst på skærmen, er det muligt at bladre imellem forskellige visninger. Driftsbillede 3. Øverst i driftsbillede vises at spredningen er startet, de yderste pile vises kun når maskinen regulerer båndhastigheden. Midt i driftsbilledet vises den aktuelle dosering, og at den oprindelig indkodede dosering er ændret med -20% Nederst vises den aktuelle fremkørselshastighed. 7

8 Optælling af spredt mængde. Der er 10 triptællere og en totaltæller til rådighed i computeren. Værdierne i triptællerne kan slettes, når de ikke længere skal bruges. Totaltælleren kan ikke slettes. For at komme til triptællere trykkes først på tasten menu, flyt cursoren ned på triptællere og tryk på enter. Flyt herefter cursoren til den triptæller der ønskes valgt, og tryk på enter. Når en triptæller er valgt vises den spredte mængde, det optalte areal, samt den anvendte tid. Vælg slet tæller for at nulstille værdierne i den valgte tæller og starte på en ny opgave. Vælges en tæller hvor der allerede ligger optalte værdier, og disse ikke slettes, fortsætter optællingen fra disse værdier. Den tæller der er aktiv kan også vises i driftsbilledet under kørsel. Der kan tilkøbes en printer, så det er muligt at udskrive værdierne i triptællerne. Er tællerne navngivet kommer navnet med på udskriften, ligeledes kan dato, måned og år indkodes, så de kommer med på udskriften. Der kan printes en tæller af gangen, eller alle 10 tællere kan printes samtidigt. 8

9 Alarmer. Computeren overvåger driften under kørsel, kommer der driftsforstyrrelser vises der en alarm på skærmbilledet. Når en alarm er aktiv kan computeren ikke betjenes før der er kvitteret for alarmen, det gøres ved at trykke på C-tasten. Hvis ikke årsagen til alarmen fjernes, vises den igen efter kort tid. Alarmen vises, hvis båndet ikke kører med den korrekte hastighed. Mest almindelige årsager: Der er ingen olie til rådighed fra traktoren, åben for traktorens hydrauliske udtag. Der er for lidt olie til rådighed fra traktoren, skru op for oliemængden eller reducer fremkørselshastigheden. Båndet skal køre meget langsomt (lav fremkørselshastighed og lille arbejdsbredde), indstil baglågens skala på en mindre værdi, eller forøg fremkørselshastigheden. Alarmen vises hvis tallerknerne ikke kan opnå den ønskede hastighed. Mest almindelige årsager: Der er ingen olie til rådighed fra traktoren, åben for traktorens hydrauliske udtag. Der er for lidt olie til rådighed fra traktoren, skru op for oliemængden. Der ønskes flere omdrejninger på tallerknerne end det er muligt, det indkodede omdrejningstal ændres til et mindre. Alarmen vises hvis der forekommer en kortslutning på maskinen, eller hvis der er for lidt strøm til rådighed fra traktoren. For at annullere alarmen skal computeren slukkes og herefter tændes igen. Kontroller alle stikforbindelser og kabler for skader og fugt. Bliver alarmen ved med at komme kontaktes forhandleren. Alarmen kan annulleres ved at trykke på C- tasten, herefter kan computeren betjenes, men der er ingen kommunikation mellem spreder og computer. 9

10 Alarmer fortsat. Alarmen vises hvis det forsøges at gå ind i menu imens spredningen er startet. Tryk på C-tasten for at annullere alarmen, tryk på start /stop tasten for at stoppe spredningen, herefter er det igen muligt at få adgang til menu. Valgfri alarmer. Det er muligt at få computeren til at komme med en alarm når beholderen er ved at være tom. Tryk på tasten menu, vælg indkodning, alarmer, kg rest. Her kan det indkodes ved hvor mange kg der ønskes en alarm, via funktionstasterne sættes alarmen til On. For at alarmen kan virke er det nødvendigt at indkode hvor mange kg. der fyldes i beholderen hver gang der læsses, se forklaring nedenfor. For at kg /rest alarmen kan virke skal denne fremgangsmåde følges, hver gang der fyldes materiale i beholderen: Tryk på tasten udfor vægtsymbolet. Tryk på funktionstasten under fyldesymbolet. Indkod den mængde der er i beholderen, og tryk på enter. Tryk på menu tasten for at vende tilbage til driftsbilledet. 10

11 Tømning. Er der fyldt for meget materiale i beholderen, er det enkelt at tømme den igen. Tryk på tasten menu, vælg tømning og tryk enter. Tømning startes og stoppes nu ved at trykke på start /stop tasten. Åben eventuelt baglågen helt inden funktionen startes. Opsætning. Der er muligt at ændre opsætningen lidt på computeren, så den passer bedst muligt til den type opgave sprederen skal bruges til. Nedenfor er vist de forskellige muligheder. Derudover er det muligt at foretage kalibrering af p-ventil og dosering Ændring af den % -vise stepstørrelse. Stepstørrelsen i driftsbilledet kan ændres til det ønskede. Tryk på menu tasten, vælg dos./indstilling, vælg step%, indkod den ønskede stepstørrelse og tryk enter. Tryk på menu tasten for at vende tilbage til driftsbilledet. Ændring af arbejdsbredde stepstørrelsen. Stepstørrelsen på arbejdsbredden i driftsbilledet kan ændres til det ønskede. Tryk på menu tasten, vælg indkodning, vælg arbejdsbredde step, indkod den ønskede stepstørrelse og tryk enter. Tryk på menu tasten for at vende tilbage til driftsbilledet. 11

12 Opsætning fortsat. Tallerkenomdrejningerne til de forskellige arbejdsbredder ligger i en tabel i computeren. Hvis omdrejningstallet ikke passer helt til den bredde der skal spredes på, er det muligt at indkode et offset i %. Tryk på menu tasten, vælg indkodning, vælg tallerken omdr offset, indkod det ønskede offset og tryk enter. Tryk på menu tasten for at vende tilbage til driftsbilledet. P-ventilen er kalibreret fra fabrikken, det kan dog blive nødvendigt at foretage en kalibrering igen. Tryk på menu tasten, vælg indkodning, vælg hydr. kalibrering. Tryk på enter for at starte kalibreringen. Der skal være oliecirkulation til sprederen når kalibreringen startes. Kalibreringen varer ca. 1 minut, når den er færdig vendes der automatisk tilbage til menuen indkodning. Det er normalt ikke nødvendigt at ændre på doseringskalibreringen. Hvis cm3/impuls ved en fejl er blevet slettet eller ændret kan det oprindelige tal kodes ind igen. Det fra fabrikken originale tal findes bagerst i instruktionsbogen under computerdata. Tryk på menu tasten, vælg indkodning, vælg dos. kalibrering, indkod det korrekte tal og tryk enter. Tryk på menu tasten for at vende tilbage til driftsbilledet. 12

13 Opsætning fortsat. Hvis skærmbilledet ikke står helt skarpt kan skærmens kontrast ændres. Det kan vælges om lyset skal være tændt hele tiden eller om det skal tænde ved 1. tastetryk Tryk på menu tasten, vælg system, vælg kontrast /lys og tryk enter. Tryk på menu tasten for at vende tilbage til driftsbilledet. Hastighedssensor kalibrering. Hastighedssensoren skal være kalibreret rigtigt, for at sprederen doserer korrekt, og optæller det rigtige areal. Der bør som minimum være impulser pr. 100 meter. Tryk på menu tasten, vælg indkodning, vælg hastighedssensor og tryk enter. Når impulser/100m er fundet, bør tallet noteres i instruktionsbogen under computerdata, så det let kan indkodes igen hvis det skulle blive slettet ved en fejl. Se næste billede. For at kalibrere hastighedssensoren opmåles der en strækning på 100 meter, og der køres frem til startmarkeringen. Vælg om der køres med rader eller hjulføler. Tryk på funktionstasten under symbolet 100m, kør strækningen (impulserne optælles når der køres), og tryk på enter, det optalte antal impulser vises, tryk enter for at gemme, og vende tilbage til indkodningsmenuen. Kendes antal impulser pr. 100m. i forvejen, kan antallet indkodes direkte, kalibrering er ikke nødvendig. 13

14 Test. I menuen test er det muligt at kontrollere om de forskellige ind og udgange virker. Det er også muligt at kontrollere om en induktiv føler virker. Tryk på menu tasten, vælg system, vælg test og tryk enter. Se billedet nedenfor. I menuen input er det muligt at kontrollere de induktive følere på maskinen. Når en føler aktiveres /deaktiveres skiftes der mellem HI og LO på linjen under der aktuelle føler. For hver gang en føler aktiveres, tæller tallene til højre på skærmen. I menuen test p.ventil er det muligt at kontrollere udgangene til p.ventilerne. Indkodes der i bånd p.ventil f.eks. 40% og trykkes enter, sendes der 40% strøm til den pågældende p.ventil, og båndet kører langsomt. Husk at der skal være olieflow fra traktoren for at båndet kan køre. 14

15 Nedløbsindstilling. Ved spredning af salt skal nedløbene være indstillet på skala 4. Husk at indstille både højre og venstre nedløb. Tallerkenhøjde. Ved spredning af salt skal der være 40cm. fra tallerknerne til vejen. Korrektion af spredebilledet. Det er muligt at ændre på spredebilledet ved at justere på nedløbene og omdrejningerne på spredetallerkenerne. Spreder maskinen for bredt eller for smalt ændres der på tallerknernes omdrejningstal indtil den rigtige arbejdsbredde opnås. Spreder maskinen på den rigtige bredde, men ligger der f.eks. for lidt salt bag ved maskinen og for meget i siderne, er det muligt at ændre spredebilledet. Flyt nedløbene et eller to skalatrin ned; hvis den oprindelige indstilling var 4 flyttes nedløbene til position 3 eller 2. Ligger der for meget salt bag maskinen og for lidt i siderne, flyttes nedløbene et eller to skalatrin op, altså i retning af skala 5. 15

16 Gødning. Det er muligt at sprede kunstgødning med sprederen. Den største arbejdsbredde der kan køres på hvor der opnås et acceptabelt spredebillede er 10 meter. Når der skal spredes gødning skal nedløbene indstilles på skala 1, og tallerknerne skal køre 500 o/min. Disse indstillinger skal anvendes uanset om der køres på 2 eller 10 meters arbejdsbredde, dog kan omdrejningerne reduceres til hvis der køres på 2, 3 eller 4 meters arbejdsbredde. Sand. Sprederen kan anvendes til at sprede sand. Den største arbejdsbredde ved spredning af sand er 6-10 meter, alt efter hvilken type sand der anvendes. Når der skal spredes sand skal nedløbene indstilles på skala 4, omdrejningerne på tallerknerne indstilles til den ønskede arbejdsbredde opnås. Vær dog opmærksom på at sand slider forholdsvis meget på sprederens udkastere, hvis der køres med o/min. på tallerknerne vil udkasterne være slidt allerede efter den første sæson. Der bør vælges en forholdsvis stor åbning på baglågen når der skal spredes sand(skala 60-80), idet sand har en tendens til at klumpe, dette er især et problem i hård frost. Omvendt bør der heller ikke vælges en alt for stor åbning, da sandet så vil have en tendens til at brække af når det forlader båndet, og falde ned på tallerknerne i for store portioner af gangen, dette giver en ujævn dosering. Kalk. Der kan også spredes kalk med sprederen. Den største arbejdsbredde der kan køres på ved spredning af kalk er 6 meter. Når der skal spredes kalk skal nedløbene indstilles på skala 4, og der skal køres med 500 o/min. på tallerknerne. Baglåge åbningen indstilles på skala , for at sprederen kan dosere en stor nok mængde. Topdressing. Sprederen kan også anvendes til topdressing. Den største arbejdsbredde der kan køres på ved spredning af topdressing er 4-6 meter. Når der skal spredes topdressing skal nedløbene indstilles på skala 4, og der skal køres med 2-400* o/min. på tallerknerne. Baglåge åbningen indstilles på skala *Vær opmærksom på at topdressing slider forholdsvis meget på sprederens udkastere, hvis der køres med mange omdrejninger på tallerknerne vil udkasterne blive udsat for et meget stort slid. Kør derfor altid på så lille en arbejdsbredde så muligt, og med så få omdrejninger på tallerknerne som overhovedet muligt. 16

17 Generel vedligehold. Det er vigtigt at sprederen holdes i orden for at undgå utilsigtede driftsstop. I god tid før sæsonen starter bør alle maskinens funktioner afprøves, og eventuelt defekte eller slidte dele udskiftes. Er maskinen udstyret med computer, bør denne opbevares tørt og varmt når den ikke anvendes. Alle stikforbindelser skal renholdes og eventuelt sprøjtes med kontaktspray, for at undgå at der dannes ir, og dermed dårlig forbindelse i stikkene, med periodiske forbindelsesfejl til følge. Efter brug bør maskinen altid afvaskes grundigt, så der ikke sidder rester af salt eller andet snavs på sprederen. Smøreanvisning. Styrerullerne til båndet smøres en gang ugentligt, de er placeret i midt på rammen i højre og venstre side. Stilkene hvor spredetallerknerne er monteret smøres ligeledes en gang ugentligt. Flangelejerne ved bagrullen skal smøres en gang hver anden uge. Der er et leje i hver side af rullen. Henstilling efter sæson. Når sæsonen er slut, afvaskes sprederen ekstra grundigt, så der ikke sidder rester af salt eller andet snavs på sprederen. Når maskinen efter afvaskning er tør, bør de skader der er kommet på de lakerede flader repareres, for at forhindre rustdannelse, anvend en god rustbeskyttende maling nederst, inden der påføres toplak (Rød ral 3002, Orange ral 2004). Maskinen gennemgås for fejl og mangler, og eventuelt defekte /slidte dele udskiftes. Sprøjt maskinen ind i et tyndt lag olie, undgå dog at der kommer olie på maskinens gummidele, brug gerne hydraulik olie, eller lignende, undgå dieselolie. Er maskinen udstyret med computer, bør denne opbevares tørt og varmt udenfor sæsonen, alle stikforbindelser skal gøres rene og sprøjtes med kontaktspray, for at undgå at der dannes ir. 17

18 Mål og vægt. SG/SGS-1500 SG/SGS-1000 SG/SGS-500 Læssehøjde 1430mm 1300mm 1125mm Læsse bredde 2000mm 1750mm 1400mm Beholder længde 1520mm 1200mm 1000mm Total længde 2035mm 2030mm 1970mm Total bredde 2000mm 1770mm 1770mm Total højde 1430mm 1300mm 1120mm Vægt uden tilbehør 445kg 420kg 400kg Computerdata. De data der fra fabrikken ligger i computeren kan findes nedenfor, så de let kan indkodes igen, hvis de ved en fejl skulle blive slettet. Når hastighedssensoren er kalibreret kan impulser/100 meter skrives ind sammen med de andre data nedenfor. Dosering Cm3/imp. Computer nr. Impulser /100m. Ventil type Danfoss. EU Overensstemmelseserklæring: (Direktiv 89/392/EØF, Annex II, supl. A) Fabrikant: BREDAL A/S Overgårdsvej 19, DK 7120 Vejle Ø Erklærer hermed at Bredal type SG(S) Serie nr. er fremstillet i overensstemmelse med Maskindirektivet (Direktiv 89/392/EØF) med ændringer, og med nationale bestemmelser. BREDAL DK-7120 Vejle Ø Bredal d

Daglig brug: Indsåning: Vejning: Kantspredning med hydr. skift:

Daglig brug: Indsåning: Vejning: Kantspredning med hydr. skift: Indsåning: Daglig brug: - Indstil baglågen på sprederen (skala position). - Tryk på knappen drift/menu. - Flyt markeringen op på Dos./indstilling og tryk enter. - Vælg Kg/ha og tryk enter. - Indgiv den

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

Farm Manager medarbejder: KMZ

Farm Manager medarbejder: KMZ J A S O P E L SF A R MMA NA G E R V A R ENR. : 4 0 2 0 0 0 3 9 D A NS K Titel: Basis bruger vejledning Side 2 of 8 1. Indholdsfortegnelse a. Punkt 2 - Forord b. Punkt 3 - System Introduktion c. Punkt

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR TeeJet No. 020-012-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.teejet.com 2 TEEJET

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 SPRØJTEMONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 SPRØJTEMONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 SPRØJTEMONITOR TeeJet No. 020-122-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tlf. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1200

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER TeeJet. No. 021-510-DK; Version 2.00a Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tlf. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

F2 / F2W Standard / vejecelle / styring af dosering Dansk

F2 / F2W Standard / vejecelle / styring af dosering Dansk Instruktionsbog til liftophængt F2 / F2W gødningsspreder fra Bredal A/S F2 / F2W Standard / vejecelle / styring af dosering Dansk 1 Spreder Info EU Overensstemmelseserklæring (Direktiv 89/392/EØF, Annex

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret.

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044851 Beskrivelse: 140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. Sikkerhed:

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING Tillykke med deres nye TV INSPEKTIONSANLÆG FOR KLOAKER OG ANDRE SKJULTE INSTALLATIONER. Følg venligst denne vejledning

Læs mere

Slagleklipper 180 svingbar

Slagleklipper 180 svingbar Brugsanvisning Varenr.: 9043011 Slagleklipper 180 svingbar Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9043011

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning.

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044852 Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands

Læs mere

Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig

Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig Brugsanvisning Varenr.: 9047514 Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer:

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Daglig brug: Indsåning: Vejning: Kantspredning:

Daglig brug: Indsåning: Vejning: Kantspredning: Indsåning: Daglig brug: - Tryk på knappen drift/menu. - Flyt markeringen op på Dos./indstilling og tryk enter. - Vælg Kg/ha og tryk enter. - Indgiv den mængde der skal spredes og tryk enter. - Vælg bredde

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER TeeJet No. 020-965-DK; Version 2.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

BS 700 FORHANDLER: MASKIN NR. KØBSDATO

BS 700 FORHANDLER: MASKIN NR. KØBSDATO BS 700 FORHANDLER: MASKIN NR. KØBSDATO BS 700 BRUGSANVISNING Sprederen monteres vandret på traktoren. Afstanden fra spredeskive til vejen skal være ca. 60 cm. Traktorens stabiliseringskæder bør strammes

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed:

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044854 Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands altid traktorens motor inden kraftoverførselsakselen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR TeeJet No. 020-152-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1600 BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 500 TRAKTORMONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 500 TRAKTORMONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 500 TRAKTORMONITOR TeeJet No. 020-499-DK; Version 1.00 TeeJet Technologies Denmark Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tlf. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501

Læs mere

Fransgård FKR-150 BF. Håndbog DK. Kæderydder

Fransgård FKR-150 BF. Håndbog DK. Kæderydder Fransgård Håndbog DK Kæderydder FKR-150 BF Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere.

CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere. CALIBRATOR CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere. CALIBRATOR har siden 1991 været løsningen på intelligent kørselsafhængighed vha. computerstyring. Herved opnås en betydelig kapacitetsforøgelse,

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Jasopels Farm Assist V3. Bruger vejledning

Jasopels Farm Assist V3. Bruger vejledning Jasopels Farm Assist V3 Bruger vejledning Denne bruger vejledning beskriver de forskellige funktioner som farm assisten indeholder. Ved opstart af farm assisten vises et skærm billede (se nedenfor) med

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer Original brugermanual for Savsmuldsvarmer 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Savsmuldsvarmer

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste 2Level 1600 Frontmonteret jordpakker Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Vigtigt: Før maskinen tages i brug er det vigtigt at gennemlæse denne brugervejledning og forstå sikkerhedsanvisningerne.

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.

BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART. BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: UDGAVE: 80660609 07/2015 - Oversættelse af original driftsvejledningen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO 6-1-98 PR9V19.DA TASTATUR: MENU TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

LYNGUIDE JOHN BEAN ELS

LYNGUIDE JOHN BEAN ELS FØR SPORINGSARBEJDET KAN PÅBEGYNDES Kontroller, at hjulstørrelsen på bilen er ens. Kontroller, at dæktrykket er korrekt. Kontroller, om der er slør i bærearme og styretøjsdele. EFTER SPORINGSARBEJDET Husk,

Læs mere

NIMAND A/S SINCE 1987

NIMAND A/S SINCE 1987 Control Master M 700 / 3100 spiritus kontrol- & doserings system Bruger- & programmerings manual Aflæsning af salg pr. prop med servicenøgle (kan ikke 0-stilles) Denne aflæsning benyttes kun hvis man ønsker

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

BOGBALLE A/S. Hvem er vi?

BOGBALLE A/S. Hvem er vi? S-line BOGBALLE A/S. Hvem er vi? Vi er en af verdens førende leverandører af salt- og sandspredere. Med afsæt i en stor produktion af gødningsspredere er vores program i saltspredere et særdeles kompetent

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

HPP18E Hydraulisk drivstation

HPP18E Hydraulisk drivstation HPP18E Hydraulisk drivstation 30 l.p.m. fra serienr. 4727 40 l.p.m. fra serienr. 4676 Revideret 13.04.2011 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Manuel Klovbeskæringsboks. Brugsvejledning. Sondergaard maskinteknik

Manuel Klovbeskæringsboks. Brugsvejledning. Sondergaard maskinteknik Manuel Klovbeskæringsboks Brugsvejledning Sondergaard maskinteknik Kanstrupvej 10 9460 Brovst Forord Boksen er indrettet, og bygget til at anvendes ved klovbeskæring af kreaturer der har en vægt mellem

Læs mere

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Hera II/140 Hera II Maxi/250 Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 4 og 5 knap. Effektmåling: Gå

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX Type 300/400/500H/600H Tillykke med Deres nye Frontstrigle. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før

Læs mere

UT ET BRUGERVEJLEDNING

UT ET BRUGERVEJLEDNING SLAGLEKLIPPERE AT UT ET PT TT MT-MX KT XT YT HT MP ST BRUGERVEJLEDNING Manufacturer: CONCEPT PERUGINI S.R.L. Via Dell Artigianato, 11-13-15 47014 Meldola Italia +39.0543.494602 +39.0543.494727 www.conceptagri.com

Læs mere

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 Gårsdalvej 20-8800 Viborg Tel.: 87 26 23 00 - Fax : 87 26 23 01 Doserings anlæg til tøjvask VM2002 Teknisk beskrivelse

Læs mere

HPP18E Hydraulisk drivstation

HPP18E Hydraulisk drivstation HPP18E Hydraulisk drivstation Fra serienummer 1443 Revideret august 2004 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og

Læs mere

EMC: Formlen til større doseringspræcision

EMC: Formlen til større doseringspræcision Arbejdsbredde 18 til 50 m EMC: Formlen til større doseringspræcision Innovation for maksimal præcision H-Drive: hydraulisk træk af spredeskiver ISOBUS-styring med CCI-, John Deere- og Müller-terminaler

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Indhold Generelt om indkodning... 3 Indkodning i 433MHz alarmer (f.eks. DK080, DK180 DK190)... 3 Indkodning i 868MHz alarmer (ST-3)...

Indhold Generelt om indkodning... 3 Indkodning i 433MHz alarmer (f.eks. DK080, DK180 DK190)... 3 Indkodning i 868MHz alarmer (ST-3)... Sensor indkodning Indhold Generelt om indkodning... 3 Indkodning i 433MHz alarmer (f.eks. DK080, DK180 DK190)... 3 Indkodning i 868MHz alarmer (ST-3)... 3 433 MHz sensorer... 4 Dyreimmun bevægelsessensor...

Læs mere

NIMAND A/S SINCE 1987

NIMAND A/S SINCE 1987 Control Master MII 700 spiritus & øl kontrol- & doserings system Bruger- & programmerings manual Thistedvej 62 9400 Nørresundby Denmark A/S 233.079 E-mail: Nimand@Nimand.com Aflæsning af spiritus salg

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Fjernbetjeningen låser automatisk efter 3 min. - derefter forfra med grøn knap.

Fjernbetjeningen låser automatisk efter 3 min. - derefter forfra med grøn knap. Indstilling af bendel Indstilling af højde Indstilling af ryglæn Tryk her for at tænde fjernbetjening Synkron indstilling af ben-og rygdel LED-Lys tændes her Start altid med at trykke på den grønne knap

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt Brugermanual Fyrite Insight Tastatur 1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt 2. Piletaster bruges til at bevæge

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

TS120 Sprayer. Brugervejledning. Side 1 af 11

TS120 Sprayer. Brugervejledning. Side 1 af 11 TS120 Sprayer Brugervejledning Side 1 af 11 1 Generelt Tillykke med din nye trailersprøjten. Trailersprøjten er en alsidig og kompakt maskine, som kan bruges i mange sammenhænge. I denne manual kan du

Læs mere

Instruktionsbog & Resevedelsliste

Instruktionsbog & Resevedelsliste (2006) Hydromann styring Type: CONTROL T100 Katalognr.: 10126 Instruktionsbog & Resevedelsliste Importør: Forhandler: EU-Overensstemmelses-erklæring HYDROMANN A/S NYLANDSVEJ 36 DK-6940 LEM ST. TLF: + 45

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Introduktion til denne manual

Introduktion til denne manual DdD Statusmanual Introduktion til denne manual Denne manual er delt i 4 mindre manualer, som du kan bruge samlet til en komplet statusmanual eller hver for sig. 1) En step by step guide a. Beskriver step-by-step

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

HPP18E FLEX hydraulisk drivstation

HPP18E FLEX hydraulisk drivstation HPP18E FLEX hydraulisk drivstation Fra serienummer 4708 Revideret 15.12.2011 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie,

Læs mere

Brugervejledning. Kistevogn Model 4,5 samt 5 og 6 m. type 4 saks og Evt. El- fremdrift

Brugervejledning. Kistevogn Model 4,5 samt 5 og 6 m. type 4 saks og Evt. El- fremdrift Brugervejledning Kistevogn Model 4,5 samt 5 og 6 m. type 4 saks og Evt. El- fremdrift Årgang 2017 Anvendelse Kistevognen er konstrueret til at hente, bringe og løfte på kisterne. Enten direkte fra bedemandens

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Model TopSweep Haaga fejemaskine TopSweep er effektiv og let at betjene. Maskinen, der egner sig specielt til lige og faste overflader, opsamler snavs af enhver art. Hurtigt, nemt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

KZ Ventilrobot. Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01

KZ Ventilrobot. Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01 KZ Ventilrobot Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01 Version 11.10 Dansk. Presentation KZ Handels AB har sammen med Goteborgs vandværk, udviklet dette hjælpemiddel som anvendes

Læs mere