Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser"

Transkript

1 Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Informationsaftener Profil af deltagerne Opmærksomhed på informationsaftenen Vurdering af informationsaftenen Deltagelse i andre iværksætterarrangementer Øvrige forhold Etableringsvejleder- møderne Profil af deltagerne Indholdet i vejledermødet Vurdering af vejledermødet Deltagelse i andre iværksætterarrangementer Øvrige forhold

3 1 Indledning Dette notat indeholder en evaluering af to af Iværksætterkontaktpunktets centrale ydelser, nemlig informationsaftener og etableringsvejleder- møder. Evalueringen er gennemført i juni 2014 og er blevet til på baggrund af samtaler med Iværksætterkontaktpunktets sekretariat i Ishøj Kommune og på baggrund af viden indsamlet gennem to elektroniske spørgeskemaundersøgelser hos deltagere i henholdsvis informationsaftener og etableringsvejleder- møder. IVÆRKSÆTTERKONTAKTPUNKTET tilbud fra din kommunale erhvervsservice Den lokale erhvervsservice i kommunen hjælper iværksættere med viden om virksomhedsdrift igennem kurser, foredrag, informationsaftener og personlig vejledning. Gennem Iværksætterkontaktpunktet tilbyder hver kommune personlig sparring og vejledning om opstart af virksomhed, og sammen tilbyder kommunerne kurser med specialiseret viden til iværksættere. Kommunerne i Iværksætterkontaktpunktet er: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk. Se mere information på 3

4 2 Informationsaftener Der er udsendt en elektronisk survey til 323 personer, der i 2013 eller 2014 har deltaget i en informationsaften for potentielle iværksættere og nystartede iværksættere på den københavnske vestegn. Af de 323 personer er 19 personer frafaldet pga. forkert e- mail eller fordi de svarer at de alligevel ikke har deltaget (eksempelvis har været tilmeldt men blev syg på dagen). 102 personer har svaret på spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 34 pct. Herunder er resultaterne af surveyen gengivet og kommenteret. Præsentationen af materialet er struktureret i fem afsnit: 1 Profil af deltagerne 2 Opmærksomhed på informationsaftenen 3 Vurdering af informationsaftenen 4 Deltagelse i andre iværksætterarrangementer 5 Øvrige forhold 2.1 Profil af deltagerne Som det fremgår af tabel 2.1 herunder så har langt hovedparten af deltagerne i informationsaftenerne været personer, der gik med overvejelser om at starte deres egen virksomhed. Af de 100 personer der har svaret på dette spørgsmål har 80 angivet, at de på tidspunktet var potentielle iværksættere og de resterende med undtagelse af en enkelt person var nystartede iværksættere, der havde været i gang under et halvt år. Tabel 2.1 Hvad var din iværksætter- status, da du deltog i informationsaftenen? Respondenter Procent Jeg gik med overvejelser om at starte som selvstændig 80 80,0% Jeg var nystartet iværksætter (etableret for under 6 mdr. siden) 19 19,0% Jeg var etableret iværksætter (etableret for over 6 mdr. siden) 1 1,0% I alt ,0% Af de respondenter, der har angivet, at de gik med overvejelser om at starte egen virksomhed, har 32,3 pct. svaret, at de efter informationsaftenen rent faktisk har etableret egen virksomhed. Til samme spørgsmål er der hele 64,6 pct. som ikke ønsket at svare på spørgsmålet, hvilket dog også dækker over de personer, der ikke har etableret egen virksomhed efter informationsaftenen. Tabel 2.2 Har du efter deltagelsen i informationsaftenen etableret din egen virksomhed? Respondenter Procent Ja, jeg har etableret egen virksomhed,som fortsat eksisterer 21 32,3% Ja, jeg etablerede egen virksomhed, men den er siden lukket 2 3,1% Ønsker ikke at svare 42 64,6% I alt ,0% 4

5 2.2 Opmærksomhed på informationsaftenen Når der spørges ind til, hvordan respondenterne blev opmærksomme på, at der blev afholdt en informationsaften ses: Af de opstillede muligheder er der flest respondenter, der har læst om informationsaftenen på Initiativgruppens hjemmeside. Således har 29,8 pct. af respondenterne angivet denne kilde til information. De opstillede kategorier for information- muligheder ikke har været fuldstændig dækkende, hvilket ses ved, at kategorien andet er den næstmest anvendte kategori. Hele 22,3 pct. har således angivet en anden kilde til information end de specifikke kategorier, der er givet som svarkategorier. Når man går nærmere ind i, hvad der ligger bag besvarelserne i kategorien andet så viser det sig, at en meget stor del af respondenterne er blevet opmærksom på informationsaftenen ved enten at google på arrangementer for iværksættere eller lignende søgeord ved at få det anbefalet af en andet person (ven, kollega, rådgiver, ægtefælle mv.) Af andre informationskilder næves også startvaekst, Amino og opslag i lokalavisen. Generelt er IværksætterkontaktPunktets informationstiltag (hjemmeside, brochure og Facebook- side) ikke de steder, hvor deltagerne bliver opmærksomme på informationsaftenerne. Således angiver kun 15,9 pct. af respondenterne, at de blev opmærksom på arrangementet fra disse tre informationskilder. FIGUR 2.1: Hvordan blev du opmærksom på informationsaftenen? Jeg$læste$om$det$på$IniKaKvgruppens$hjemmeside$ 29,8%$ Andet$ 22,3%$ Jeg$så$opslag$i$lokalavisen$ 17,0%$ Jeg$læste$om$det$på$Iværksæ>erKontaktpunktets$ hjemmeside$ Jeg$læste$om$det$på$kommunens$hjemmeside$ 10,6%$ 10,6%$ Jeg$læste$om$det$i$en$brochure$for$ Iværksæ>erKontaktPunktet$ Jeg$blev$gjort$opmærksom$på$arrangementet$via$ telefonisk$henvendelse$kl$kommunen$ Jeg$læste$om$det$på$Iværksæ>erKontaktpunktets$ FacebookFside$ 0,0%$ 5,3%$ 4,3%$ 0%$ 5%$ 10%$ 15%$ 20%$ 25%$ 30%$ 35%$ Kilde LB Analyse 2014, survey til deltagere i informationsaftener (N= 94) 5

6 2.3 Vurdering af informationsaftenen Respondenterne synes generelt, at informationsaftenerne har være gode. Som det fremgår af figur 2.2 herunder, så angiver 88 pct., at arrangementet har være meget godt (31 pct.) eller godt (57 pct.) Der er tre pct. der har angivet, at de ikke synes informationsaftenen har været god, mens 9. pct. vurderer arrangementet som hverken godt eller dårligt. FIGUR 2.2: Hvad synes du generelt om informationsaftenen? 9,0%& 1,0%& 2,0%& 31,0%& Meget&godt&arrangement& Godt&arrangement& Hverken&godt&eller&dårligt& Dårligt&arrangement& Meget&dårligt&arrangement& 57,0%& Kilde LB Analyse 2014, survey til deltagere i informationsaftener (N= 100) Lige som det var tilfældet i spørgeskemaundersøgelsen til deltagerne i etableringsvejleder- samtaler har vi også her spurgt ind til i hvilket omfang deltagerne vil anbefale deltagelse i en informationsaften til en ven, nabo eller kollega. Som det fremgår af figur 2.3 herunder, så er der en markant tendens til, at deltagerne gerne vil anbefale informationsaftenen til andre. Der er kun 8,1 pct. af respondenterne, der angiver en scorer under middelværdien 5. 83,6 pct. af respondenterne giver en scorer over 5 og af dem giver 35,7 pct. en score på 10, hvilket svarer til, at det er meget sandsynligt, at de vil anbefale en informationsaften til andre. 6

7 FIGUR 2.3: Sandsynligheden for at du vil anbefale informationsaftenen til en ven, nabo eller kollega? 40%% 35%% 30%% 25%% 20%% 15%% 10%% 5%% 0%% 2,0%% 0%,%Slet%ikke%sandsynligt% 0,0%% 1% 3,1%% 3,1%% 2% 3% 0,0%% 4% 8,2%% 8,2%% 5% 6% 11,2%% 7% 35,7%% 17,3%% 11,2%% 8% 9% 10%,%Meget%sandsynligt% Kilde LB Analyse 2014, survey til deltagere i informationsaftener (N= 98) Det positive indtryk af informationsaftenen bekræftes, når vi spørger ind til en vurdering af de enkelte elementer i arrangementet. Således ses af figur 2.4 herunder: At der er positive vurderinger til alle dele af informationsaftenen. Mellem 44,9 pct. og 61,2 pct. angiver at arrangementet har været meget godt. Elementerne viden om muligheder og faldgruber for iværksættere og generel viden om at starte egen virksomhed scorer med henholdsvis 61,2 pct. og 60,2 pct. svar i kategorien meget godt arrangement højst. Der er 6.1 pct. af respondenterne, der har vurderet elementerne viden om vanskelige brancher og viden om muligheder og faldgruber for iværksættere som dårlige. Kursuslederen får en god evaluering både hvad angår faglighed og evnen til at formidle sin faglighed. Således er der næsten 90 pct. af respondenterne der angiver at kursuslederens faglighed og formidlingsevne er god eller meget god. Ved at spørge ind til, hvorfor deltagerne synes, at informationsaftenen har været god eller dårlig har vi fået en række uddybende kommentarer. Herunder gengives hovedindtrykkene fra tilbagemeldingerne: For det første har der været bemærkninger om, at kommunale repræsentanter og eventuelt også lokale iværksættere med fordel kunne deltage på mødet og fortælle om henholdsvis de kommunale tilbud og oplevelserne som iværksætter. 7

8 For det andet er der fra nogle respondenters side et ønske om mere interaktion mellem oplægsholder og deltagerne, og samtidig en arrangementsform, hvor der gives mere tid og rum til refleksion. FIGUR 2.4: Hvordan vil du bedømme følgende elementer på informationsaftenen? Viden%om%de%vig;ge%5%K'er%(kunder,%konkurrenter,%kontakter,% kompetencer%og%krav% Viden%om%vanskelige%brancher% Viden%om%muligheder%og%faldbruger%for%iværksæEere% Informa;on%om%andre%arrangementer/kurser%for%iværksæEere% Generel%viden%om%at%starte%egen%virksomhed% Kursuslederens%evne%;l%at%formidle%sin%viden% Kursuslederens%faglige%viden% 1,0%% 5,2%% 0,0%% 6,1%% 0,0%% 6,1%% 2,0%% 4,1%% 0,0%% 3,1%% 1,0%% 2,0%% 7,1%% 0,0%% 2,0%% 9,1%% 19,6%% 16,5%% 30,6%% 18,4%% 17,3%% 15,3%% 25,5%% 14,3%% 18,4%% 18,4%% 57,7%% 44,9%% 61,2%% 54,1%% 60,2%% 51,0%% 38,8%% 46,5%% 42,4%% Meget%dårligt% Dårligt% Hverken%godt%eller%dårligt% Godt% Meget%godt% 0%% 10%% 20%% 30%% 40%% 50%% 60%% 70%% Kilde LB Analyse 2014, survey til deltagere i informationsaftener (N= 98) 2.4 Deltagelse i andre iværksætterarrangementer På spørgsmålet om, hvorvidt deltagerne efter informationsaftenen har deltaget i andre tilbud til iværksættere eller potentielle iværksættere er hovedindtrykket, at det har de ikke gjort. Således ses af figur 2.5 herunder, at andelen af respondenter, der svarer nej til efterfølgende at have deltaget i andre arrangementer er et sted mellem 78,9 pct. og 94,3 pct. alt efter hvilket konkret tilbud der er spurgt ind til. Det vil sige, at uanset om det er tale om dagkursus, workshops, aftenkursus, møde med en etableringsvejleder eller et møde med en kommunal erhvervskonsulent, så er det kun et fåtal af deltagerne i informationsaftenen der efterfølgende har gjort brug af disse tilbud. Den højeste andel af ja- svar findes ligesom tilfældes var blandet deltagerne i etableringsvejleder- samtaler i kategorien aftenkursus for iværksættere, hvor 18,9 pct. har angivet, at de efter informationsaftenen har deltaget. Ud over de typer af tilbud, som er svarmuligheder i spørgeskemaet, så angiver flere respondenter, at de efterfølgende har deltaget i et informationsarrangement med Skat. 8

9 FIGUR 2.5: Har du efter din deltagelse i informationsaftenen deltaget i andre tilbud til iværksættere eller potentielle iværksættere? 100%% 90%% 80%% 70%% 60%% 50%% 40%% 30%% 20%% 10%% 0%% 94,3%% 4,5%% 4,7%% 1,1%% Dagkursus%for% iværksæ:ere% 89,5%% 5,8%% Workshop%for% iværksæ:ere% 18,9%% 78,9%% A@enkursus%for% iværksæ:ere% Ja% Nej% Ved%ikke% 91,0%% 93,1%% 6,7%% 2,1%% 2,2%% 3,4%% 3,4%% Møder%med% etableringsvejledere% Møder%med%kommunale% erhvervskonsulenter% Kilde LB Analyse 2014, Survey til deltagere i informationsaftener (N= 95) 2.5 Øvrige forhold Ved at spørge respondenterne om der er andre elementer i forhold til informationsaftenen, som de gerne vil fremhæve, er følgende forhold blevet fremhævet: Arrangementet måtte godt fokusere mere på de økonomiske aspekter ved starte egen virksomhed. Altså elementer som selskabsform, skat, moms mv. Arrangementet kunne med fordel leverer en slags study- liste til deltagerne. En række gode kilder, hvor man kunne læse mere om de elementer, der blev introduceret på informationsaftenen. I tillæg til at fokusere på faldgruber for iværksættere, så kunne det være en god idé at formidle en række succeshistorier. Gerne formidlet af iværksættere, med mulighed for efterfølgende spørgsmål og diskussion. Det ville være god, hvis kommunen ville tage initiativ til at igangsætte netværk for lokale iværksættere. 9

10 3 Etableringsvejleder- møderne Der er udsendt en elektronisk survey til 76 personer, der i 2013 eller 2014 har deltaget i en samtale med en etableringsvejleder på den københavnske vestegn. Af de 76 personer er 7 personer frafaldet pga. forkert e- mail. 38 personer har svaret på spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 55 pct. En svargruppe af den størrelse betyder, at resultaterne af undersøgelsen skal tolkes med forsigtighed. Dog er det positivt for undersøgelsens robusthed, at svarprocenten er relativ høj. Herunder er resultaterne af surveyen gengivet og kommenteret. Præsentationen af materialet er struktureret i fem afsnit: 6 Profil af deltagerne 7 Indholdet i vejledermødet 8 Vurdering af vejledermødet 9 Deltagelse i andre iværksætterarrangementer 10 Øvrige forhold 3.1 Profil af deltagerne I dette afsnit gives et indledende billede af, hvilke personer der har gennemført en samtale med en etableringsvejleder, og hvordan deres iværksætter- status var på tidspunktet for vejledersnakken. Som det ses af tabel 3.1 så var størstedelen af deltagene (60,5 pct.) ikke iværksættere, men gik med overvejelser om at starte som selvstændig. Kun fire personer, svarende til 10,5 pct. var etablerede iværksættere da de deltog i en etableringsvejleder- snak. Tabel 3.1 Hvad var din iværksætter- status, da du deltog i etableringsvejleder- mødet? Respondenter Procent Jeg gik med overvejelser om at starte som selvstændig 23 60,5% Jeg var nystartet iværksætter (etableret for under 6 mdr. siden) 11 28,9% Jeg var etableret iværksætter (etableret for over 6 mdr. siden) 4 10,5% I alt % Af tabel 3.2 ses, at der faktisk er personer, der efter vejledersnakken starter deres egen virksomhed. Datamaterialet er her lidt spinkelt og de 35 pct. der svarer ja til at de efterfølgende har startet egen virksomhed, svarer til syv personer, så man skal være varsom med at drage for håndfaste konklusioner på baggrund af dette. Størstedelen af respondenterne ønsker ikke at angive om de har startet egen virksomhed. Denne svarmulighed rummer også de personer, der ikke har etableret egen virksomhed. Tabel 3.2 Har du efter etableringsvejleder- mødet etableret din egen virksomhed? Respondenter Procent Ja, jeg har etableret egen virksomhed,som fortsat eksisterer 7 35,0% Ja, jeg etablerede egen virksomhed, men den er siden lukket 1 5,0% Ønsker ikke at svare 12 60,0% I alt % 10

11 3.2 Indholdet i vejledermødet Figuren herunder giver et overblik over, hvilket indhold der har været på de enkelte samtaler med etableringsvejlederne. Som det fremgår, så svarer over halvdelen af de adspurgte (5,3 pct.), at snakken med etableringsvejlederen handlede om generelle forhold for iværksættere. Næsten halvdelen (47,4 pct.) angiver at snakken omhandlede forretningsplan og strategi, mens 42,1 pct. har haft fokus på regnskab og budgettering. Der er kun ganske få af respondenterne der angiver, at snakken har handlet om ophavsret og beskyttelse (10,5 pct.) og E- handel (7,9 pct.) De få respondenter der har angivet andet indhold i etableringsvejleder- snakken har specificeret nogle juridiske emner vedrørende love og regler. FIGUR 3.1: Hvad gik dit møde med etableringsvejlederen ud på? Generelle%forhold%for%iværksæEere% 55,3%% Forretningsplan%og%strategi% 47,4%% Regnskab%og%budget% Markedsføring% 42,1%% 42,1%% Coaching%og%sparing% Moms,%skat%mv.% 36,8%% 36,8%% Selskabsformer% 26,3%% Kontrakter%og%samarbejdsaKaler% Salgsindsats%og%prissætning% 18,4%% 21,1%% Ophavsret%og%beskyEelse% E;handel% Andet%(angiv%gerne)% 5,3%% 7,9%% 10,5%% 0%% 10%% 20%% 30%% 40%% 50%% 60%% Kilde LB Analyse 2014, survey til deltagere i etableringsvejledermøder (N= 38, multiple svar) 3.3 Vurdering af vejledermødet I dette afsnit ses på, hvordan respondenterne har vurderet deres møde med etableringsvejlederen. Det første element, der er spurgt ind til, er hvorledes etableringsvejlederen i snakken tog udgangspunkt i respondentens egne konkrete forhold. Som det fremgår af figur 3.2 herunder, så synes lagt hovedparten af respondenterne, at etableringsvejlederen i meget høj grad eller i høj grad tog udgangspunkt i deres behov. Under 10 pct. har angivet at etableringsvejlederen i mindre grad tog udgangspunkt i deres behov. Figur 3.3 angiver respondenternes generelle vurdering af etableringsvejleder- mødet. Som det fremgår, så er der her en klar overvægt at positive tilkendegivelser. Således angiver 39,5 pct. at 11

12 mødet var meget godt, mens 42,1 pct. synes mødet var godt. Der er knap 20 pct. af respondenterne der hverken synes mødet var godt eller dårligt (158 pct.) eller som synes mødet var dårligt (2,6 pct.). FIGUR 3.2: I hvilke grad synes du etablerings- vejlederen tog udgangspunkt i dine behov FIGUR 3.3: Hvad synes du generelt om etableringsvejleder- mødet? 21,1%& 7,9%& 2,6%& 26,3%& I&meget&høj&grad& I&høj&grad& I&nogen&grad& 15,8%& 0,0%& 2,6%& 39,5%& Meget&godt&møde& Godt&møde& Hverken&godt&eller& dårligt& I&mindre&grad& Dårligt&møde& 42,1%& Ved&ikke/ønsker&ikke& at&svare& 42,1%& Meget&dårligt&møde& Kilde LB Analyse 2014, survey til deltagere i etableringsvejledermøder (N= 38, multiple svar) For at få et indtryk af, hvor dybt den positive vurdering af etableringsvejleder- mødet stikker, spørges videre ind til i hvilket omfang deltagerne vil anbefale et møde med en etableringsvejleder til en ven, nabo eller kollega. Som det fremgår af figur 3.4 herunder, så er der en markant tendens til, at deltagerne gerne vil anbefale et etableringsvejleder- møde til andre. Der er kun 2,6 pct. af respondenterne, svarende til en enkelt person, der angiver en scorer under middelværdien 5. Over halvdelen af respondenterne (55,3 pct.) give en score på 10, hvilket svarer til, at det er meget sandsynligt, at de vil anbefale et møde med en etableringsvejleder til andre. 12

13 FIGUR 3.4: Sandsynligheden for at du vil anbefale en etableringsvejleder- snak til en ven, nabo eller kollega? 60%$ 55,3%$ 50%$ 40%$ 30%$ 20%$ 10%$ 0%$ 0,0%$ 0$-$Slet$ikke$sandsynligt$ 2,6%$ 1$ 0,0%$ 0,0%$ 0,0%$ 2$ 3$ 4$ 7,9%$ 5$ 2,6%$ 6$ 13,2%$ 7$ 10,5%$ 7,9%$ 8$ 9$ 10$-$Meget$sandsynligt$ Kilde LB Analyse 2014, survey til deltagere i etableringsvejledermøder (N= 38, multiple svar) Ved at bede respondenterne om at bedømme etableringsvejlederen som person på to centrale parametre får vi følgende tilbagemelding: Generelt er der stor tilfredshed med etableringsvejlederen som person. Etableringsvejlederens faglige viden vurderes som meget god eller god af 94,8 pct. af respondenterne. Heraf har 39,5 pct. af respondenterne vurderet den faglige viden som meget god. Etableringsvejlederens evne til at formidle sin faglige viden vurderes som meget god eller god af 86,8 pct. af respondenterne. Heraf har 44,7 pct. vurderet formidlingsevnen til meget god. 2,6 pct., svarende til en enkelt person vurderer at etableringsvejlederen har en dårlig faglig viden, mens 5,2 pct. vurderer at formidlingsevnen er dårlig eller meget dårlig. 13

14 FIGUR 3.5: Hvordan vil du bedømme etableringsvejlederen? 60%& 55,3%& 50%& 40%& 39,5%& 44,7%& 42,1%& 30%& 20%& 10%& 0%& 2,6%& 7,9%& Meget&godt& Godt& Hverken&godt&eller& dårligt& 2,6%& 2,6%& Dårligt& 2,6%& 0,0%& Meget&dårligt& Vejlederens&faglige&viden& Vejlederens&evne&Bl&at&formidle&sin&viden& Kilde LB Analyse 2014, survey til deltagere i etableringsvejledermøder (N= 38, multiple svar) 3.4 Deltagelse i andre iværksætterarrangementer Vi har også spurgt respondenterne om, hvorvidt de efter deres møde med etableringsvejlederen har deltaget i andre tilbud til iværksættere eller potentielle iværksættere. Hovedindtrykket, som er afrapporteret i figur 3.6 herunder er, at de generelt ikke har gjort brug af andre tilbud. Som det fremgår af figuren så svarer et sted mellem 80 og 90 pct. af respondenterne nej til spørgsmålet om de har benyttet sig af andre tilbud. Og det uanset om der er tale om workshops, aftenkursus, nyt møde med en etableringsvejleder eller et møde med en kommunal erhvervskonsulent. Den højeste andel af ja- svar findes ift. kategorien aftenkursus for iværksættere, hvor 13,5 pct. har angivet, at de efter snakken med etableringsvejlederen har deltaget. 14

15 FIGUR 3.6: Har du efter etableringsvejleder- mødet deltaget i andre tilbud til iværksættere eller potentielle iværksættere?? 100%% 90%% 80%% 70%% 60%% 50%% 40%% 30%% 20%% 10%% 0%% 88,6%% 83,8%% 13,5%% 8,6%% 2,9%% 2,7%% Workshop%for%iværksæ9ere% A<enkursus%for%iværksæ9ere% 5,7%% 88,6%% 88,9%% 5,7%% Møder%med% etableringsvejledere% 8,3%% 2,8%% Møder%med%kommunale% erhvervskonsulenter% Ja% Nej% Ved%ikke% Kilde LB Analyse 2014, survey til deltagere i etableringsvejledermøder (N= 37) 3.5 Øvrige forhold Som det sidste element i analysen har vi bedt respondenterne om at skrive, hvis der er andre elementer i forhold til etableringsvejleder- snakken, som de gerne vil fremhæve. I disse tilbagemeldinger er der særligt tre forhold som går igen. 1 Flere fremhæver, at iværksættere i startfasen kan have nytte af en form for økonomisk støtte. Løntilskud til ansatte er en konkret mulighed, der fremhæves. 2 Der er også respondenter der skriver, at etableringsvejlederen skal sørge for at tilpasse vejledningen til den enkelte iværksætters behov, så alle ikke skal informeres om alle aspekter af det at være iværksætter. Der er enkelte beskrivelser, hvor det fremgår at vejlederen har haft en tilgang til vejleder- snakken som efter iværksætteren har været for generel. 3 Endelig er der andre der har synspunkter om, at kommunens rolle langt he ad vejen er at formidle kontakten til andre rådgivere og vejledere, der kan hjælpe iværksætteren med konkrete problemstillinger. Som eksempel på andre aktører nævnes Business Engels, investorer og industrielle designere. 15

DRØMME OM AT STARTE EGEN

DRØMME OM AT STARTE EGEN GÅR DU MED DRØMME OM AT STARTE EGEN VIRKSOMHED? FIND SVARET HOS DIN LOKALE ERHVERVSSERVICE I DIN KOMMUNE vi er klar til at hjælpe dig godt i gang og videre I V KPIværksætterkontaktpunktet 2014 Du har en

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger - resultat af spørgeskemaundersøgelse

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger - resultat af spørgeskemaundersøgelse Notat Kontor/afdeling SEG Dato 3. juli 2018 Evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger - resultat af spørgeskemaundersøgelse J nr. 2018-14137 /mra, hlm Resumé Videncenter for energibesparelser

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

2016 INDSATS- EVALUERING

2016 INDSATS- EVALUERING 2016 INDSATS- EVALUERING INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KENDSKAB & KONTAKT... 4 OVERORDNET TILFREDSHED MED SORØ ERHVERV... 5 TILFREDSHED MED YDELSER... 7 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATION...

Læs mere

af integrationsrådenes høringsret og økonomiske midler

af integrationsrådenes høringsret og økonomiske midler UNDERSØGELSE af integrationsrådenes høringsret og økonomiske midler Rådet for Etniske Minoriteter Marts 2004 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN Rådet for Etniske Minoriteter afholdt den 3. maj 2003 en konference

Læs mere

ERHVERVSANALYSE 2018

ERHVERVSANALYSE 2018 ERHVERVSANALYSE 2018 Analysens resultater bygger på besvarelser af et online-survey udsendt til virksomheder med adresse i Kolding kommune, 465 virksomheder svarede på undersøgelsen, heriblandt 159 medlemmer

Læs mere

2016 KONJUNKTUR ANALYSE

2016 KONJUNKTUR ANALYSE 2016 KONJUNKTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURINDEKS... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 RESULTATET AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSEN... 5 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I

Læs mere

Dansk Psykolog Forening. Samarbejde med forsikringsselskaber og netværksfirmaer 2017

Dansk Psykolog Forening. Samarbejde med forsikringsselskaber og netværksfirmaer 2017 Dansk Psykolog Forening Samarbejde med forsikringsselskaber og netværksfirmaer 2017 AFRAPPORTERING AF UDVALGTE DELE AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT SELVSTÆNDIGE PSYKOLOGER I ÅRENE 2015, 2016 OG 2017

Læs mere

Samlede resultater af KL's tilfredshedsmåling af kommunal service i bygge- og miljøsager for Næstved Kommune 2018

Samlede resultater af KL's tilfredshedsmåling af kommunal service i bygge- og miljøsager for Næstved Kommune 2018 Samlede resultater af KL's tilfredshedsmåling af kommunal service i bygge- og miljøsager for Næstved Kommune 2018 Forsidefoto: Thijs van der Weide Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Læsevejledning...4

Læs mere

Bilag 1 Evalueringens resultater

Bilag 1 Evalueringens resultater Bilag 1 Evalueringens resultater I dette bilag præsenteres resultaterne af evalueringen af det todelte tilbud om fysioterapi til medarbejdere. Datagrundlaget i evalueringen består af løbende registreringer

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse for modtagere af genoptræning 2018 6. marts 2019 2 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Baggrund... 5 2. Indkomne svar... 6 2.1. Besvarelser... 6 2.2. Om respondenterne...

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf Ref. MSL/- 22.08.2017 Advokateksamen Juni 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 KONJUNKTURINDEKS 4 LÆSEVEJLEDNING 4 RESULTAT AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSE 5 KONJUNKTURKORT 6 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE - RESULTATOVERSIGT AUGUST 2015 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder. Byrådet har derfor et

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Resultater fra evaluering af rehabiliteringsteamet

Resultater fra evaluering af rehabiliteringsteamet Retur Resultater fra evaluering af rehabiliteringsteamet I perioden d.. september til 3. november har borgere, der har været til møde i rehabiliteringsteamet, fået udleveret et spørgeskema om deres oplevelser

Læs mere

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek. Brugerundersøgelse 2015 KULTUR & FRITID

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek. Brugerundersøgelse 2015 KULTUR & FRITID Kultur & Fritid Brugerundersøgelse 2015 KULTUR & FRITID Benchmarkrapport 2015 & Bibliometerrapport 2015 2 Indledning har i overensstemmelse med Holbæk Kommunes Strategi for brugerundersøgelser gennemført

Læs mere

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej.

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej. Evallueriing aff spørgeskemaundersøgellse vedr.. bruttollønsordniinger majj 2011 Evaluering af spørgeskemaundersøgelse vedr. bruttolønsordninger. Maj 2011 Konklusioner Undersøgelsen er gennemført for at

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2017

Tilfredshedsundersøgelse 2017 Tilfredshedsundersøgelse 2017 Den korte udgave Spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Dansk Psykolog Forening Afrapportering af en spørgeskemaundersøgelse blandt Dansk Psykolog Forenings medlemmer.

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Iværksætterlystne studenter

Iværksætterlystne studenter Iværksætterlystne studenter Stort iværksætterpotentiale udnyttes ikke tilstrækkeligt ASE har spurgt ca. 1.000 studerende om forskellige forhold omkring det at stifte selvstændig virksomhed. Herunder er

Læs mere

Advokateksamen Ref. EMB/ Djøf Gothersgade København K. Telefon Telefax

Advokateksamen Ref. EMB/ Djøf Gothersgade København K. Telefon Telefax Ref. EMB/- emb@djoef.dk Advokateksamen 2018 14.01.2019 Djøf Gothersgade 133 1123 København K Telefon 33 95 97 00 Telefax 33 95 99 99 djoef@djoef.dk www.djoef.dk Indhold 1. Indledning...3 1.1. Resume...3

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2017

Medlemsundersøgelse 2017 Medlemsundersøgelse 17 Indhold Formål med undersøgelsen... 2 Metode... 2 Usikkerhed... 2 Gruppen af respondenter... 2 Brug af frivilligcentrets ydelser og rammer... 3 Kommunikationskanaler... 5 Kurser/workshops...

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

DELANALYSE 3 RESULTATER I PROJEKT JOBRETTET SAMTALE II

DELANALYSE 3 RESULTATER I PROJEKT JOBRETTET SAMTALE II DELANALYSE 3 RESULTATER I PROJEKT JOBRETTET SAMTALE II 1. INDLEDNING Dette er delanalyse 3 i slutevalueringen af Jobrettet Samtale II. Rapporten består af en kvantitativ analyse af projekternes resultater

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Væksthusenes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål

Væksthusenes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål enes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål Indledning KL og regeringen indgik den 11. juni 2012 en national aftale for enes indsats i 2013. Aftalen er indarbejdet i hver af de fem regionale aftaler,

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Oktober Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Oktober Djøf Ref. MSL/- 29.11.2016 Advokateksamen Oktober 2016 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner,

Læs mere

1033 medlemsvirksomheder har deltaget i undersøgelsen. Resultaterne er indsamlet i uge 3 og 4 2015.

1033 medlemsvirksomheder har deltaget i undersøgelsen. Resultaterne er indsamlet i uge 3 og 4 2015. Flertallet af de mindre virksomheder har svært ved at ane lyset i horisonten, når man spørger til deres økonomiske forventninger inden for de næste tre måneder. Ase har i en måling spurgt medlemsvirksomhederne

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse klienter og pårørende

Tilfredshedsundersøgelse klienter og pårørende Tilfredshedsundersøgelse klienter og pårørende April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrund og formål side 3 2. Metode og undersøgelsesdesign side 3 2.1. Undersøgelsestidspunkt side

Læs mere

BESTYRELSERNES SAMMENSÆTNING OG ARBEJDE

BESTYRELSERNES SAMMENSÆTNING OG ARBEJDE FSR survey oktober 2012 BESTYRELSERNES SAMMENSÆTNING OG ARBEJDE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2018 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Marts Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Marts Djøf Ref. MSL/- 15.05.2017 Advokateksamen Marts 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse 2017

Pårørendetilfredshedsundersøgelse 2017 Pårørendetilfredshedsundersøgelse 2017 Beboernes netværk er en væsentlig resurse ift. samarbejdet med beboerne, og samtidig er der en stor sikkerhed, tryghed og tillid for beboerne i at have en god kontakt

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Evaluering af akkreditering. Børne- og Ungdomspsykiatrispecialet

Evaluering af akkreditering. Børne- og Ungdomspsykiatrispecialet Evaluering af akkreditering Børne- og Ungdomspsykiatrispecialet April 218 Indholdsfortegnelse: Introduktion... 3 Samlet konklusion... 5 Sektion 1: Udbytte af akkreditering... 6 Sektion 2: Tilrettelæggelse

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2)

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) Tech College Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1. Svarprocent... 3 1.2. Rapportens indhold

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forums e-survey 5 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2009 Forums bestyrelse: Departementschef

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Evaluering af akkreditering. Intern Medicin

Evaluering af akkreditering. Intern Medicin Evaluering af akkreditering Intern Medicin Juni 218 Indholdsfortegnelse: Introduktion... 3 Samlet konklusion... 5 Sektion 1: Udbytte af akkreditering... 6 Sektion 2: Tilrettelæggelse af arbejdet med akkreditering...

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2018

BRUGERUNDERSØGELSE 2018 BRUGERUNDERSØGELSE 2018 VIA NOVA Handicap, Social og Psykiatri Struer Kommune Udarbejdet af Casper Linding Lauridsen Indholdsfortegnelse Indledning Resumé Spørgeskema ( 103) Svarfordeling ( 103) Indekstal

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

VTU. Media College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Grafisk tekniker Digital medie Mediegrafiker

VTU. Media College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Grafisk tekniker Digital medie Mediegrafiker VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 214 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 65,8 76,8 51, Administration og information Rekruttering af elever 6,8 67,6 Skoleperiodernes indhold Motivation 68,5 Elevens

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014 10-03-2015 Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014 Dok.nr.: 2014/0034469-3 Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk Socialtilsyn@frederiksberg.dk

Læs mere

VisionDanmark 2017: Kvalificeret arbejdskraft og fleksibilitet er nøglen til fremtidens konkurrenceevne

VisionDanmark 2017: Kvalificeret arbejdskraft og fleksibilitet er nøglen til fremtidens konkurrenceevne VisionDanmark 2017: Kvalificeret arbejdskraft og fleksibilitet er nøglen til fremtidens konkurrenceevne Både politikere og økonomer vurderer, at den danske konkurrenceevne er god, og at den i dag er bedre,

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2016 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2016 Center for Kræft

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne

Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne ANALYSENOTAT Februar 2014 Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne I perioden november 2013 til januar 2014 har Danmarks Lærerforening gennemført en spørgeskemaundersøgelse om arbejdsforholdene

Læs mere

Evaluering af akkreditering. Plastikkirurgi

Evaluering af akkreditering. Plastikkirurgi Evaluering af akkreditering Plastikkirurgi Oktober 2018 Indholdsfortegnelse: Introduktion... 3 Samlet konklusion... 5 Sektion 1: Udbytte af akkreditering... 6 Sektion 2: Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Jobcentrenes erfaring med anvendelse af mentorer

Jobcentrenes erfaring med anvendelse af mentorer Jobcentrenes erfaring med anvendelse af mentorer SURVEYUNDERSØGELSE JUNI 2018 0 Dataindsamling Formål og metode LG Insight har i samarbejde med Danmarks Radio (DR) gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Kortlægning af seksuelle krænkelser. Dansk Journalistforbund

Kortlægning af seksuelle krænkelser. Dansk Journalistforbund Kortlægning af seksuelle krænkelser Dansk Journalistforbund Udarbejdet af: Flemming Pedersen og Søren Vejlstrup Grove Marts 2018 KORTLÆGNING AF SEKSUELLE KRÆNKELSER Udarbejdet af: Flemming Pedersen og

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Tech College Campus 3 rapport - Indslusningsevaluering august 2015

Tech College Campus 3 rapport - Indslusningsevaluering august 2015 Tech College Campus 3 rapport - Indslusningsevaluering august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1. Svarprocent... 3 1.2. Rapportens indhold og opbygning... 2.0 Elevernes valg af Tech College...

Læs mere

Vækstbarometer. Arbejdskraft. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Arbejdskraft. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

Evaluering af akkreditering. Kirurgispecialet

Evaluering af akkreditering. Kirurgispecialet Evaluering af akkreditering Kirurgispecialet August 217 Indholdsfortegnelse: Introduktion... 3 Samlet konklusion... 5 Sektion 1: Udbytte af akkreditering... 6 Sektion 2: Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Ref. EMB/ Advokateksamen. November Djøf

Ref. EMB/ Advokateksamen. November Djøf Ref. EMB/- 04.01.2018 Advokateksamen November 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner,

Læs mere

Ballerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Ballerup Benchmark R2014 1. juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen E-mail: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-2-15 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Læringscenter Midt, afvikling i november 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 3. Metode i de to undersøgelser med vedhæftede spørgeskemaer Metode telefonisk spørgeskemaundersøgelse

Bilag 3. Metode i de to undersøgelser med vedhæftede spørgeskemaer Metode telefonisk spørgeskemaundersøgelse Bilag 3. Metode i de to undersøgelser med vedhæftede spørgeskemaer Metode telefonisk spørgeskemaundersøgelse Undersøgelsen er en telefonisk spørgeskemaundersøgelse blandt patienter og pårørende, der har

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere