Beredskabsplan for Outrup Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan for Outrup Skole"

Transkript

1 Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn, elever og ansatte. Beredskabsplanen sigter mod: At afværge og begrænse skadesvirkninger af ulykker på de omfattede institutioner for børn, elever og ansatte At give børn, elever og ansatte handlingsorienterede retningslinjer for, hvorledes børn, elever og ansatte handler hensigtsmæssigt i akutte trusselssituationer At give sikre opfølgning på skadeshændelser Den enkelte beredskabssituation kan afhængig af situationen udvikle sig uforudsigeligt. Beredskabsplanens akutte instrukser angiver derfor generelt hensigtsmæssige handlinger, som altid bør udøves under hensyntagen til den akutte situation. Indhold: Beredskabsplanen indeholder en akutinstruks, som er kendt og tydeligt tilgængelig for børn, elever og ansatte. Akutinstruksen forholder sig til følgende trusselssituationer: Brandskade Personskade Bygningsskade, vejr, miljø, forsyning Terror Beredskabsplanen indeholder herudover uddybende forholdsregler, som børn, elever og ansatte forud for eventuelle hændelser kender og kan anvende i akutsituationen sammen med akutinstruksen. De uddybende forholdsregler indeholder en uddybning af den hensigtsmæssige adfærd i forhold til akutinstruksen: Når assistancen kommer Samlingsplads Sikkerhedsleder Telefonliste Løsblade: Akutinstruks Akutinstruksen er opbygget omkring 3 enkelte handlebegreber, som forud er indlært, således at alle uanset alder / udvikling kender, forstår og kan bruge begreberne på rygraden: -- 1

2 Instruks Brandskade Ring til alarmcentralen, tryk Giv oplysning om brand og evt personskade på adresser Storegade 59, 6855 Outrup Aktiver intern brandalarm Bring personer væk fra farezonen Brug nærmeste flugtvej. Benyt en af nødudgangene på skolen. I den nye bygning kan det være gennem hovedudgangen i aulaen, gennem skolens gymnastiksal (i kælderetagen) eller ned ad spindeltrappen med udgang i den gamle bygning. Alle børn tager deres sko med ud i hånden. Skoene tages på udenfor. Den første voksne der kommer til døren i aulaen, åbner dørene i begge sider. Søg til samlingsplads bag cykelskuret. Hver klasse har sin plads og står to og to med deres sidekammerat. Hvis en elev mangler meldes dette til skolelederen, viceskolelederen, pedellen eller sekretæren. Lyder brandalarmen i frikvarteret, skal de enkelte lærere gå hen til den klasse, som de lige har haft. Hvis den pågældende lærer har fri, tager en anden lærer over og er ved klassen. Protokollen føres i første lektion. Hvis alarmen lyder, tages protokollen med ud Forsøg at slukke branden med nærmeste egnede brandmateriel Luk alle vinduer og døre Gå ikke ind i brændende rum Kontor Samlingsplads Ring til alarmcentralen, tryk sikkerhedsleder Lone Vendelbo / Alle lokaler og toiletter ses efter af skolelederen, viceskolelederen, pedellen og sekretæren. Såfremt ingen af disse er til stede finder lærer i fællesskab ud af hvem der ser lokalerne efter. Sikkerhedslederen modtager assistancen Protokollen tages med ud af læreren Sikkerhedsleder registrerer antal personer på samlingsplads, antal personer, som savnes Sikkerhedsleder registrerer tilskadekomne og personer i farezonen Sikkerhedsleder kontakter pårørende 2

3 Instruks Personskade Begræns uheldet og stands ulykken Skab sikkerhed omkring den tilskadekomne Giv livgivende førstehjælp Skab frie luftveje Giv kunstigt åndedræt blødninger Giv hjertemassage/hent hjertestarter (findes i hallen og i brugsen) Giv almindelig førstehjælp Støt og berolig den tilskadekomne Forbind sår Skyl øjne/hud ved uheld med kemiske stoffer Skyl brandsår Ring til alarmcentralen, tryk Oplys: Hvad er der sket Antal tilskadekomne Hvor befinder tilskadekomne sig Kontor Krisehjælp Ring til nærmeste pårørende Skolens kontor og sikkerhedsleder (Skoleleder) informeres om alarm Sikkerhedsleder modtager assistancen Sikkerhedsleder kontakter pårørende Sikkerhedsleder tilkalder krisehjælp, hvor nødvendigt I øvrigt henvises til Outrup Skoles sorg- og kriseplan (findes på PersonaleIntra og i personalerummet. 3

4 Instruks Bygningsskade/vejr/miljø/forsyning Begræns skader Skab sikkerhed for personer på det skaderamte område Ring til Niels Kristian Hansen (Pedel) Ved akut fare Ring til alarmcentralen, tryk Bring personer væk fra farezonen Forlad bygninger ved fare for personskader Hjælp alle til at forlade farezone Giv møde på samlingsplads bag cykelskuret Kontor Ring til alarmcentral ved akut fare, tryk Informer sikkerhedslederen om skadesituationen Sikkerhedslederen iværksætter afhjælpning og evt. evakuering Sikkerhedsleder modtager assistancen Samlingsplads Sikkerhedsleder registrerer antal personer på stedet og savnede Sikkerhedsleder registrerer tilskadekomne og personer i fare Sikkerhedsleder tager kontakt til pårørende Sikkerhedsleder kontakter nærmeste leder 4

5 Instruks Terror/røveri/vold Giv alle omkring dig melding om truslen politi Ring til skolens kontor ( ) og/eller Niels Kristian Hansen (Pedel) Forhold dig til instruks (lokal kriseberedskabsplan findes i personalerummet og på PersonaleIntra) Gå i nærmeste lokale og lås døren Skab ikke opmærksomhed om din person Udvis ro og omtanke Forhold dig i ro, hvis situationen kræver det Forlad bygningen, hvis situationen kræver/ muliggør det uden fare Forbliv i lokalet og lås døren, indtil en kendt person eller politiet kalder jer ud. I det tilfælde, det bliver nødvendigt at evakuere bygningen hurtigt, benyttes det samme varslingssystem som ved brand. Kontor er politi Sikkerhedslederen koordinerer efter den lokale kriseberedskabsplan Sikkerhedslederen modtager assistancen Samlingsplads Alle, som forlader bygningen søger til samlingsplads uden for risikoområde (som ved brand) Sikkerhedsleder registrerer personer i bygning/uden for bygning Sikkerhedsleder kontakter pårørende Sikkerhedsleder tilkalder krisehjælp, hvor nødvendigt 5

6 Uddybende forholdsregler check liste til brug ved information af børn, elever og ansatte Uddybende forholdsregler giver børn, elever og ansatte mere detaljerede retningslinjer. Det er hensigten, at de uddybende forholdsregler er gennemgået og regelmæssigt trænet, således at børn, elever og ansatte handler hensigtsmæssigt i forhold til akutinstruksen i en given trusselssituation. 1.0 Handling: 1 1 2! Hvorfra ringer du, opgiv navn Outrup Skole, telefon nr og adresse Storegade 59, 6855 Outrup Hvor er ulykken sket Hvad er der sket Hvis det er muligt lad er person forblive i kontakt med alarmcentralen, som kan have behov for yderligere oplysninger. Hvis muligt send en person ud for at tage imod assistancen. Underret skolens/institutionens kontor Handling:! Ikke alle ulykker standser sig af sig selv. Afhængig af ulykkens karakter skal du sørge for at ulykkes standses eller begrænses, hvis du kan gøre det uden fare for dig selv Brand! * Forsøg at slukke eller begrænse branden, indtil brandvæsenet når frem * Luk døre og vinduer * Tag ingen chancer forlad bygningen, hvis situation er ude af kontrol * Slukning af brand kan sker ved brandslange, kulsyreslukker, pulverslukker, brandtæppe 2.2. Anden ulykke! * udslip af kemikalier, væsker, gas hvis det kan gøres uden fare * Luk for vand, strøm hvis det kan gøres uden fare * Åben døre og vinduer ved stormskade * Udfør nødvendig oprydning til hindring af udvikling af ulykken * Tildæk nødvendigt udstyr hvis hensigtsmæssigt 3.0. Handling:! 3.1. Brand/bygningsskade! * Undgå røgforgiftning søg frisk luft *Benyt flugtveje søg nærmeste sikre udgang 6

7 *Hjælp andre med at forlade bygningen uden panik * giv møde på den aftalte samlingsplads 3.2 Personskade! Giv livgivende førstehjælp * Åndedræt frie luftveje vejrtrækning * Blødninger stands større blødninger med det du har ved hånden * Chok læg tilskadekomne ned, støt og berolig personen * Bevidstløshed check vejrtrækning. Hvis vejrtrækning: Læg i aflåst sideleje Hvis ingen vejrtrækning: Giv kunstigt åndedræt *Ingen livstegn Giv hjertemassage og kunstigt åndedræt (2 personer 1: 5 rytme) Giv almindelig førstehjælp *Udnyt tiden til ambulancen kommer til at stabilisere den tilskadekomne *Giv psykisk førstehjælp * Beskyt den tilskadekomne mod varmetab *Forsæt standsning af blødning * Fortsæt udskylning af øjne/brandsår, hvis relevant 4.0.Informer - når assistancen kommer! * Giv besked om skaden og om den givne førstehjælp * Giv besked om den tilskadekomnes reaktioner 5.0.Udvis ro på samlingsplads! *Klasseprotokoller medbringes til samlingsplads * Medvirk til ro og orden på samlingsplads *Følg sikkerhedslederens/indsatslederens instrukser * Brug andet sted, hvis samlingsplads er i farezone 6.0. Sikkerhedsleder * Sikkerhedslederen varetager skolens/institutionens forebyggende beredskabsaktiviteter 7

8 *Sikkerhedslederen varetager i akutte skadessituationer ledelse af skolens/institutionens interne indsats: ---Kontor-Samlingsplads-Krisehjælp-Forældrekontakt-Opfølgning. * Sikkerhedslederen følger i akutsituationen indsatslederens anvisninger ved dennes ankomst *Sikkerhedslederen varetager efterfølgende kontakt/kommunikation til pårørende, myndigheder og presse * Sikkerhedslederen varetager efterfølgende opgaver til retablering af normalsituationen * Sikkerhedslederen tilsikrer inden akuthændelser, at alle kender akutinstruks/uddybende retningslinjer *Sikkerhedslederen tilsikrer, at der afholdes løbende beredskabsøvelser 7.0.Telefonliste Alarmcentralen: Politi: Kontor: Sikkerhedsleder: Lone Vendelbo / (direkte) / Interne med særlige funktioner: Niels Kristian Hansen (Pedel)

BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING

BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING VED BRAND SAMT ANDRE UHELD 1. EVAKUERING OG ALARMERING I FORBINDELSE MED BRAND, EASU HVAD SKAL JEG? 3 2. ANDRE UHELD, EBLA HVAD SKAL JEG? 3 3. BRANDBEKÆMPELSE HVAD SKAL

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III Beredskabsplan for Kulturværftet Niveau III December 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner... 3 1.3 Opbygning... 4 1.4 Kommunikation

Læs mere

Beredskabsplan Vejlevej Jelling

Beredskabsplan Vejlevej Jelling Vejlevej Jelling December 2014 2 af 24 INDHOLD 1. Forord 2. Instrukser - Brand - Samlingsplads - personskade - Bombe - Skyderi - Bygningsskade og forsyningssvigt 3. Tegninger 4. Kommunikation 5. Sikkerhedssystemer

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN

Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Alarmering...4 Varsling...5 Evakuering...6 Kommunikation...7 Personskader...8 Brand...10 Trusler og vold...12 Berigelseskriminalitet...13

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Halsnæs Varme A/S. Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S

Halsnæs Varme A/S. Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S Halsnæs Varme A/S Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Oversigt... 5 Hændelsen/indledende analyse... 6 Kategorisering af hændelsen... 7 Alarmeringsplan:...

Læs mere

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse Beredskabsplan DANSK LANDBRUGSMUSEUM GL. ESTRUP, RANDERSVEJ 4 8963 AUNING TLF: 86 48 34 44 www.gl estrup.dk Udarbejdet af: Museumsbetjent Tina Svanholm Vingborg i samarbejde med Sikkerhedsudvalget Irene

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

Notat om samarbejdet mellem politiets alarmcentraler og regionernes AMK-vagtcentraler om håndteringen af alarmopkald til 1-1-2

Notat om samarbejdet mellem politiets alarmcentraler og regionernes AMK-vagtcentraler om håndteringen af alarmopkald til 1-1-2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU alm. del Bilag 108 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. december 2012 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Mads Kruse Sagsnr.: 2011-19203-0028

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning - en vejledning Marts 2006 Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning Indholdsfortegnelse Forord... 3 Trusler og vold mod kommunalpolitikere i Danmark... 4 Hvordan skal du forholde dig før,

Læs mere

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen OMSORGSPLAN Sorg og krise En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen 1 Omsorgsplan sorg og krise Indhold INDLEDNING... 3 NÅR BARNET OPLEVER FORÆLDRES SKILSMISSE... 4 ALVORLIG

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET Svinget 15 Fensmark 4684 Holmegaard 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 3 Indledning Side 3 Faktaoplysninger Side 3-4 Idegrundlag Side 4 Værdier Side

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

O M S O R G S P L A N

O M S O R G S P L A N O M S O R G S P L A N Er du i tvivl skal du gøre noget! Denne plan sættes i værk, når det, der ikke må ske, sker. - Skilsmisse - Alvorlig sygdom - Kaossituationer i barnets nærmiljø - Ulykker og lignende

Læs mere

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation.

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Sorg- og kriseplan - godkendt i MIO oktober 2013 Principper for børn og personale i krise: Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Skilsmisse, alvorlig

Læs mere

Produktionsskolen Kongshøjgaard. Ovenskovvej 18, Hvalpsund, 9640 Farsø. Personalehåndbog. Vedtaget 1/6-15

Produktionsskolen Kongshøjgaard. Ovenskovvej 18, Hvalpsund, 9640 Farsø. Personalehåndbog. Vedtaget 1/6-15 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18, Hvalpsund, 9640 Farsø Personalehåndbog Vedtaget 1/6-15 Rygepolitik / Rygeregler Der må ryges udendørs på det område, der hører til eget værksted Tekstil/Kreativ

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Vetterslev Bygade 15 BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Kildebæksvej 15 Foto af Kildebæksvej Side 1 Forord Den 16. juni 1955 dannedes Andelsselskabet Vetterslev-Sandby Vandværk. Der var

Læs mere

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE 1 jpf Indholdsfortegnelse: 1. Om beredskabsplanen Lovgrundlag side 4 Definition side 4 Formål side 5 Opgaver side 5 Proces side 5 Sundhedsberedskabsplanens ramme

Læs mere