Vejdirektoratet Broafdelingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejdirektoratet Broafdelingen"

Transkript

1 Vejdirektoratet Broafdelingen Incident Detection System, Limfjordstunnelen Teknisk Beskrivelse Viking Rev 0, HANSEN & HENNEBERG Rådgivende Ingeniører, F.R.I.

2 Vejdirektoratet Broafdelingen Incident Detection System, Limfjordstunnelen Teknisk Beskrivelse Viking Rev 0, HANSEN & HENNEBERG Vibevej 20 Tel AS registreringsnummer København AS DK 2400 København NV Fax

3 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Orientering Fysiske forhold i tunnel og på ramper ITV-anlæg Trafikreguleringsanlæg SRO-anlæg Formål Funktion Arbejdets omfang Detekteringskrav Konfigurering og datalogning... 9

4 Side 2 1. Orientering Der er i perioden 1997 til 1999 etableret et videobaseret incident detection system (IDS) i Limfjordstunnelen til registrering af langsomtkørende og standsede køretøjer. Etableringen omfattede levering, installation samt idriftsættelse af trafikanalyseudstyr til detektering af langsomtkørende og holdende køretøjer i Limfjordstunnelen. Bygherre er: Vejdirektoratet Broafdelingen Niels Juels Gade København K Tlf Projektet er udarbejdet af: Hansen & Henneberg, København AS Vibevej København NV Tlf Fax Anlægget er leveret af Siemens: Siemens A/S Ellehammersvej Vejle

5 Side 3 2. Fysiske forhold i tunnel og på ramper Limfjordstunnelen består af to tunnelrør - østrøret og vestrøret - der hver indeholder 3 vognbaner. Ved hver tunnelende er der etableret overledningssteder, hvorfra man kan overlede/tilbagelede trafikken fra et tunnelrør til det andet. Motorvejens nødspor ophører ved overledningsstederne, således der igennem tunnelen er ca meter 3-sporet motorvej uden nødspor eller andre vigepladser. Frihøjden gennem hele tunnelen er 4,50 meter. Afstanden mellem vognbane og tunnelloft varierer igennem tunnelen. I tunnelen er der installeret Ventilatorer under tunnelloftet over kørebanen Vognbanesignaler under tunnelloftet over vognbanerne Videokameraer under tunnelloftet centreret over vognbanerne. Alarmskabe i hver tunnelrørs yder- og midtervægge Over hver tunnelende ligger henholdsvis Ndr. og Sdr. portalbygning, hvori centralt forsynings-, SRO-, ITV- o.lign. udstyr er placeret. Den primære bygning er Sdr. portalbygning hvori der også er indrettet kontrolrum. 2.1 ITV-anlæg Generelt I ITV-anlægget, i Limfjordstunnelen, indgår der 2 monitorerings/betjeningssteder samt 38 kameraer hvoraf 28 kameraer er monteret i selve tunnelen. Formål ITV-anlægget er etableret med det formål at fjernovervåge den ubemandede tunnel, især ved åbning af alarmskabe, nøddøre o.lign. Betjening Der er etableret overvågningsmonitorer hos Aalborg politi og i kontrolrummet i Sdr. portalbygning der dog normalt er ubemandet. De enkelte kameraer kan indkobles manuelt via et betjeningspanel samt automatisk via tunnelens SRO-anlæg, således at når der fx åbnes et

6 Side 4 alarmskab indkobles automatisk det kamera der på forhånd er defineret til at overvåge pågældende skab. Kameraer Alle kameraer i tunnelen er fast monterede, uden mulighed for panorering, tilt og zoom, midt over vejbanerne. Endvidere er alle kameraer forsynet med viske/vaske enhed, der kan aktiveres manuelt via betjeningspanelerne samt automatisk via styresystemet. Viske/vaske funktionen er udformet således, at den aktiveres på alle kameraer i tunnelen på én gang. Centraludstyr Alle videosignaler er samlet i sdr. portalbygning hvor den centrale videomatrix er placeret. Videokabler fra kameraer i den sydlige ende af tunnelen er forbundet direkte til matrixen mens kabler til kameraer i den nordlige ende er tilsluttet i den ndr. portalbygning. Her blev der i forbindelse med etableringen af IDS blev der opsat multiplexer udstyr i Ndr. portalbygning med lyslederforbindelse til demultiplexer udstyr i Sdr. portalbygning. Dette for af afkorte kabellængderne ud til de enkelte kameraer og dermed få en bedre billedkvalitet. 2.2 Trafikreguleringsanlæg Der er en permanent hastighedsbegrænsning gennem tunnelen på 90 km/t. Derudover kan man via et automatisk/fjernbetjent trafikreguleringsanlæg individuelt for hvert tunnelrør etablere hastighedsbegrænsning (70 el. 50 km/t) spærring af enkelte vognbaner i et tunnelrør (højre, højre+midterste, midterste+venstre, venstre) fuld stop Endvidere kan der etableres overledninger, således at al trafik afvikles gennem det ene tunnelrør mens det andet er afspærret. Der kan etableres 3 typer af overledninger: 1 bane hver vej (midterste bane lukket) 2 nordgående baner

7 Side 5 2 sydgående baner Ved overledning er der altid hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Ved spærring af enkelte vognbaner er der enten hastighedsbegrænsning på 50 km/t eller 70 km/t. 2.3 SRO-anlæg Via SRO-anlægget (Styring, Regulering og Overvågning) overføres alarmer fra tunnelens installationer til betjeningsterminaler i kontrolrummet og hos Aalborg politi. Fra disse terminaler kan man betjene tunnelens installationer. Trafikrestriktioner etableres enten manuelt fra en betjeningsterminal eller automatisk ved åbning af alarmskab, aktivering af brandtryk o.lign. SRO-anlægget kan således via potentialfrie digitale indgange overføre alarmer fra installationer i tunnelen til den vagthavende hos Aalborg politi, samt via potentialfrie digitale udgangssignaler styre tunnelens installationer. Der anvendes 110 VAC styrespænding i SRO-anlægget i forbindelse med digitale ind- og udgangssignaler.

8 Side 6 3. Formål Formålet med installering af et incident detection system i Limfjordstunnelen var straks at kunne alarmere i tilfælde af langsomtkørende eller standsede køretøjer på ramperne eller i selve tunnelen. Disse situationer er særdeles risikofyldte, idet der her ikke er nødspor. Alarmeringen anvendes til at etablere de nødvendige trafikrestriktioner og advarsler i tunnelen, enten manuelt via den vagthavende hos Aalborg politi, eller automatisk via SRO-anlægget. 4. Funktion De overordnede funktionskrav til systemet var følgende: detektering baseret på videosignaler der detekteres standset køretøj overalt i det definerede dækningsområde der detekteres langsomtkørende køretøj overalt i det definerede dækningsområde, hvor et langsomtkørende køretøj er et køretøj med en hastighed under en angivet grænse der afgives individuelle alarmer for standsede og langsomtkørende køretøjer der afgives individuelle alarmer for hvert kamera der afgives individuelle alamrer for hver vognbane alarmer afgives som potentialfrie kontaktsignaler systemet overholder en række tekniske specifikationer i forbindelse med responstid, max. antal fejlalarmer, max. antal oversete køretøjer o.lign. systemet fungerer under de trafikale forhold der er givet, herunder dobbeltrettet trafik i ét tunnelrør o.lign. systemet fungere under de sigtbarhedsforhold der er givet, herunder nat/dag, modlys, våde vejbaner, automatisk kameravask o.lign. systemet konfigureres fra centralt hold systemet dataopsamle alarmer og fejl over længere perioder samt kunne eksportere disse til andet PC-miljø. der opereres med flere grænser for langsomtkørende køretøj, der hver især videresendes til SRO via et potentialfrit kontaktsignal der opereres med blokering af alarmer ved en kombinationer af belægningsgrad (trafikmængde) og hastighed for langsomtkørende køretøj

9 Side 7 5. Arbejdets omfang I entreprisen til udvikling og installation af et detekteringsanlæg var indeholdt bl.a.: Levering af alle komponenter der er nødvendige for at etablere et incident detection system der opfylder de her beskrevne krav. Herunder hører bla. levering af al analyseudstyr, alle komponenter i forbindelse med udvidelse af eksisterende ITV-anlæg samt forsynings-, styre- og videokabler til nye og/eller flyttede kameraer. Installation og tilslutning af centraludstyr til incident detection i Sdr. portalbygning herunder idriftsættelse og dokumentation. Levering og installation af alle relevante videreudviklinger og opgraderinger af systemsoftware/firmware o.lign. i analyseudstyr over en to årig periode. Dette gælder også selv om det kræve isættes af ROM er eller andre chip s. Levering og installation af nødvendig hard- og software til databehandling og konfigurering af analyse udstyr, herunder evt. PC. Afprøvning Dokumentation Instruktion af betjeningspersonale 5.1 Detekteringskrav Udstyret skal for hvert kamera og for hver vognbane skulle kunne detektere langsomtkørende og standsede køretøjer. Ved langsomtkørende forstås køretøjer der kører langsommere end en given hastighed. Denne grænsehastighed skal være konfigurerbar i et givent området. Det skal sikres, at alarmer for standsede køretøjer forbliver stående indtil køretøjet igen er forsvundet, således at alarmernes ON/OFF tider reelt afspejler det tidsrum hvor der holdt et køretøj. Dette gælder også selv om det standsede køretøj skjules af forbipasserende køretøjer. F.eks. kan lastbiler kortvarigt dække hele billedfladen. Udstyret skal kunne detektere tabte genstande. Tilbudsgiveren skal ved afgivelse af tilbud oplyse hvilke typer/størrelser af genstande udstyret kan detektere. Der ønskes ikke detekteret genstande under ½ meter, som f.eks. aviser o.lign. Man må forvente to typer af fejldetekteringer i systemet: fejlalarmering manglende alarmering.

10 Side 8 Ved fejlalarmering forstås, at systemet afgiver alarm for en situation der ikke fysisk er tilstede, f.eks. alarm for standset køretøj selv om der ikke holder et standset køretøj i tunnelen. Ved manglende alarmering forstås, at systemet ikke afgiver alarm selv om betingelsen for dette fysisk er tilstede. Systemet skal overholde følgende kriterier: Emne Kriterie Responstid for detektering af < 10 sek. langsomtkørende køretøj Responstid for detektering af < 10 sek. standset køretøj Nøjagtighed for registrering af køretøjets hastighed +/- 20% langsomtkørende køretøje Antal fejlalarmer på < 0,025 alarmer pr. dag langsomtkørende køretøjer (note 1) Antal fejlalarmer på standsede køretøjer < 0,025 alarmer pr. dag (note 1) Antal manglende alarmer på < 1 pr. 5 millioner passerende langsomtkørende køretøjer køretøjer (note 1) Antal manglende alarmer på < 1 pr. 5 millioner passerende standsede køretøjer køretøjer (note 1) Note 1: Regnes individuelt for hvert kamera. Anlægget må ikke være følsomt overfor: zebraeffekt fra belysningsanlægget i tunnelen. papir, hø/halmtotter mv. vand på kørebanen. de på kameraanlægget installerede visker/vaskere. Der ønskes ikke alarmering for køretøjer der kører imod normal kørselsretning, men systemet skal kunne fungere i overledningssituationer, hvor der er dobbeltrettet trafik i samme tunnelrør. Der er signaler til rådighed i SRO-anlægget, der informerer om den aktuelle restriktionsstatus i hvert af de to tunnelrør. Der skal kunne vælges mellem 3 niveauer hvoraf niveau 1 skal kunne konfigureres i området 0-40 km/t, niveau 2 i området km/t og niveau 3 i området km/t.

11 Side 9 Alarmen for langsomtkørende køretøj baseres både på køretøjets hastighed og trafikkens belægningsgrad for det pågældende kameras detekteringsområde. Dette således at man kan frasortere alarmer for langsomtkørende køretøj i situationer hvor belægningsgraden er høj, eksempelvis ved kø-kørsel. 5.2 Konfigurering og datalogning Konfigurering Det skal være muligt fra centralt hold for samtlige kameraer at indstille de parametre, der indgår i udstyrets funktioner, deriblandt alarmgrænser og identifikationsnumre eller -navne. Det skal endvidere være muligt at gemme og hente konfigurationer på harddisk således man til enhver tid kan genskabe konfigurationen på hvert enkelt kamera ud fra en backup. Datalogning Der skal være indbygget eller tilsluttet en datalogger-funktion i analyseudstyret, som registrerer og gemmer alle alarmer. Det skal være muligt at overføre datalogningerne til behandling på PC via et udbredt format, f.eks. kommasepareret ASCII-tekst på diskette eller bånd. Loggen skal for hver alarm indeholde tidspunkt for alarmens opståen alarmtypen (langsomtkørende køretøj, standset køretøj, anden fejl...) lokalitet angivet ved kameranummer og vognbane tidspunkt for alarmens forsvinden Dataloggeren skal være udstyret med cyklisk lager (FIFO) og have en kapacitet, der svarer til mindst 1000 alarmer.

BILAG I ENTREPRISEKARAKTERISTIK

BILAG I ENTREPRISEKARAKTERISTIK Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 April 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Side 1 af 55 SAB-ME-Teknik.ME-TL-ND.BilagI.Entreprisekarakteristik BILAG I ENTREPRISEKARAKTERISTIK Bilag-I til SAB-ME-Teknik for Entreprise

Læs mere

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-B. DRIFTINSTRUKS -INSTALLATIONER

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-B. DRIFTINSTRUKS -INSTALLATIONER Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruks-Installationer SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-B. DRIFTINSTRUKS -INSTALLATIONER Limfjordstunnelen Side: 1 Side 1 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruksInstall

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Motorvejen Ønslev - Sakskøbing

Motorvejen Ønslev - Sakskøbing Motorvejen Ønslev - Sakskøbing Indvielse 2. november 2007 Forord Den 2. november 2007 indvier Vejdirektoratet motorvejen fra Ønslev til Sakskøbing på Sydmotorvejen. Motorvejen passerer igennem den 460

Læs mere

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt Installatør EL Udarbejdet af Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger,

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Brugervejledning House-Control

Brugervejledning House-Control Brugervejledning House-Control - Medfølgende dokumentation for betjening af house-control Opdateret 14, december 2010 Version 2.0.1 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 1 House-Control... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Særlig ArbejdSbeSkrivelSe - teknik (SAb-tl-teknik) drift og vedligehold AF trafikledelsessystemer oktober 2013

Særlig ArbejdSbeSkrivelSe - teknik (SAb-tl-teknik) drift og vedligehold AF trafikledelsessystemer oktober 2013 Særlig Arbejdsbeskrivelse - Teknik () DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER oktober 2013 SAB-TL-TEKNIK DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER Oktober 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

SHARK 2.0. Lagerstyring. SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede

SHARK 2.0. Lagerstyring. SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede SHARK 2.0 Lagerstyring SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede lager. Det er en skalerbar og fleksibel løsning som kan anvendes til alt fra den

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse

Læs mere

Bewator 2010. version 4.1. Systembeskrivelse

Bewator 2010. version 4.1. Systembeskrivelse Bewator 2010 version 4.1 Systembeskrivelse Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering af Bewator 2010 Systembeskrivelse kan ske kun efter skriftlig aftale med Bewator. Bewator forbeholder sig retat ændra

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET JULI 2014 (j.nr. 14/08819) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDEN www.pilegaardsvaenge.dk SIKRINGSNETTET

GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDEN www.pilegaardsvaenge.dk SIKRINGSNETTET GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDEN www.pilegaardsvaenge.dk SIKRINGSNETTET Det intelligente alarmsystem giver mulighed for en individuel opbygning af alarmsikring i huset, samtidig med at det giver mulighed

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

IT-udstyr: Busradio, passagertællesystem, billetteringsudstyr og informatikudstyr

IT-udstyr: Busradio, passagertællesystem, billetteringsudstyr og informatikudstyr Bilag 5 IT-udstyr: Busradio, passagertællesystem, billetteringsudstyr og informatikudstyr 5.1 Tekniske specifikationer og andre forhold vedrørende IT-udstyr...2 5.1.1 Indledning...2 5.1.2 IT-systemer...2

Læs mere

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Overvåg hele din IT infrastruktur med ét værktøj Som IT ansvarlig er din infrastruktur lig med dit image over for interne som eksterne kunder. Din mulighed for at reagere

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock Projekt PRJ173 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse låse

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere