Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning (2010/05) da

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da"

Transkript

1 I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning (2010/05) da

2 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper på både den kolde og den varme side. Det gør, at elforbruget reduceres yderligere, hvilket giver dig endnu lavere opvarmningsomkostninger. Med Bosch Compress EHP er der også mulighed for at installere i henhold til myndighedernes byggeregler. Installation af varmepumpe for varmeoptagelse i undergrund, jord eller sø skal anmeldes. Kontakt kommunens Natur- og Miljøafdeling. I forbindelse med købet skal forhandler/installatør foretage en energiberegning, og bedømme energidækningsgraden for varmepumpesystemet.

3 DA Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger Symbolforklaring Sikkerhedsanvisninger Anvendelse Generelt Funktion for udeenhed Energimåling Styreenhed Tilskud Varmtvandsproduktion Kontrolpanel Betjeningsoversigt Afbryder (ON/OFF) Indikatorlampe Menuvindue Menuknap og menudrejeknap Tilbage-taste Mode-knap Info-knap Menuoversigt Menustyring Udgangsposition Find ønsket funktion, og ændr værdi Hjælpeinformation i menuvinduet Indstillinger på Kundeniveau Mode-knappens funktioner Rumtemperatur Varmtvand Ferie Energimålinger Timere Ekstern styring Generelt Alarm Access-niveau Reset til fabriksindstillinger Alarm Alarmlampe styring og rumføler Alarmsummer ved alarm Bekræftelse af alarm Alarmtimer, alarmdrift Alarmkategorier Alarmvindue Alarmfunktioner Advarsler Informationslog Energispareråd Eftersyn og service Ekspansionsbeholder Partikelfilter Information fra varmepumpen Driftsinformation Info-knappen Driftssymboler Varme generelt Kredse til varme Styremåder for varme Tidsstyring af varme Driftsformer

4 4 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger DA 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring Advarselshenvisninger Advarselshenvisninger i teksten markeres med en advarselstrekant med grå baggrund og kant. Ved fare på grund af strøm udskiftes udråbstegnet i advarselstrekanten med et lynsymbol. Signalord ved advarselshenvisningens start markerer konsekvensernes type og alvor, hvis aktiviteterne for forebyggelse af faren ikke følges. BEMÆRK betyder, at der kan opstå materielle skader. FORSIGTIG betyder, at der kan opstå personskader af lettere til middel grad. ADVARSEL betyder, at der kan opstå alvorlige personskader. FARE betyder, at der kan opstå livsfarlige personskader. Vigtige informationer Vigtige informationer uden fare for mennesker eller materiale markeres med det viste symbol. De markeres med linjer over og under teksten. 1.2 Sikkerhedsanvisninger Generelt B Du bedes læse og opbevare den foreliggende vejledning omhyggeligt. Installation og opstart B Varmepumpen må kun installeres og startes op af et autoriseret El-Installatør / VVS-installatør / Kølefirma. Skader på grund af betjeningsfejl Betjeningsfejl kan føre til personskader og/eller materielle skader. B Sørg for, at børn ikke betjener eller leger med anlægget uden opsyn. B Sørg for, at kun personer, som kan betjene anlægget korrekt, har adgang til det. Vedligeholdelse og reparation B Reparationer må kun udføres af et autoriseret El- Installatør / VVS-installatør / Kølefirma. Dårligt udførte reparationer kan føre til risiko for brugeren og til forringet funktion. B Brug kun originale reservedele. B Lad et autoriseret El-Installatør / VVS-installatør / Kølefirma efterse varmepumpen årligt og vedligeholde den efter behov. Øvrige symboler Symbol B Betydning Handlingstrin Henvisning til andre steder i dokumentet eller til andre dokumenter Opremsning/listeindhold Tab. 1 Opremsning/listeindhold (2. niveau)

5 DA Anvendelse 5 2 Anvendelse 2.1 Generelt Compress EHP er en serie af varmepumper, som benytter lagret solenergi til at give vandbåren opvarmning og varmt vand I Fig. 1 Lagret solenergi 1 Undergrundsvarme 2 Jordvarme 3 Søvarme 6-11 LWM er varmepumper med integreret varmtvandsbeholder LW er varmepumper beregnet til supplering med en ekstern varmtvandsbeholder. Når varmepumpen er installeret og startet op, skal nogle funktioner kontrolleres med regelmæssige intervaller. Der er muligvis opstået en fejl, eller mindre vedligeholdelsesforanstaltninger er nødvendige. Hvis problemet fortsætter, bedes du henvende dig til installatøren. 2.2 Funktion for udeenhed Varmepumpen består af fire hovedkomponenter: Fordamper Fordamper kølemidlet som gas og overfører samtidig varme fra energifangeren (f.eks. jordvarmesonden) til kølemiddelkredsen. Kondensator Kondenserer gassen til væske igen og overfører varmen til varmeanlægget. Ekspansionsventil Sænker trykket for kølemidlet. Kompressor Øger trykket for kølemidlet. Disse fire hovedkomponenter er forbundet med hinanden via tre lukkede rørsystemer. I varmepumpen cirkulerer der et kølemiddel, som er flydende i nogle af kredsens dele og gasformede i andre.

6 6 Anvendelse DA I Fig. 2 Funktionsbeskrivelse 1 Kuldebærerpumpe 2 Fordamper 3 Kompressor 4 Kondensator 5 Varmtvandsbeholder 6 Gulvvarme 7 Radiator 8 Varmepumpe 9 Varmebærerpumpe 10 Ekspansionsventil 11 Borehul (undergrundsvarme) 12 Jordvarmeslange Kuldebæreren, som er en blanding af vand og frostsikringsmiddel, cirkulerer i en plastslange i jordvarmesonden eller jordvarmefangeren. Væsken optager den lagrede solenergi, hvorefter den føres til varmepumpens fordamper ved hjælp af kuldebærerpumpen. Temperaturen er ca. 0 C. I fordamperen møder kuldebærervæsken kølemediet. Kølemediet er da i væskeform og har en temperatur på ca. -10 C. Når kølemediet møder kuldebærervæsken på 0 C, begynder den at koge. Der dannes damp, som føres ind i kompressoren. Dampens temperatur er ca. er 0 C. I kompressoren hæves trykket på kølemediet, og dampens temperatur stiger til ca C. Den varme gas trykkes derefter ind i kondensatoren. I kondensatoren overføres varmen til husets varmesystem (radiatorer og gulvvarme) og varmtvandssystem. Dampen køles ned og bliver til væske. Kølemediets tryk er stadigvæk højt, når det føres videre til ekspansionsventilen. I ekspansionsventilen sænkes kølemediets tryk. Samtidig falder temperaturen også til ca. -10 C. Når kølemediet passerer fordamperen, omdannes det til damp igen. Kuldebærervæsken ledes ud fra varmepumpen til borehullet/jordvarmeslangen for at hente ny lagret solenergi. Væskens temperatur er da ca. -3 C.

7 DA Energimåling 7 3 Energimåling Energimålingen i varmepumpen er en tilnærmelse baseret på summen af den nominelt afgivne effekt under den aktuelle måleperiode. Beregningen forudsætter f.eks., at varmepumpen er korrekt installeret, samt at flow og Δ- temperaturer på den varme og kolde side er justeret i henhold til anbefalingen. Værdien bør således ses som et skøn over den reelle afgivne effekt. Fejlmarginen i beregningen vurderes under normale forhold til 5-10 % Desuden påvirkes energieffektiviteten af udetemperaturen, indstillingerne for henholdsvis termostat- og rumstyring, samt varmepumpens anvendelse. Her kan ventilation, indetemperatur og varmtvandsbehov spille en afgørende rolle.

8 8 Styreenhed DA 4 Styreenhed Styreenheden styrer og overvåger opvarmningen af varme og varmt vand med varmepumpe og elvarmer. Overvågningsfunktionen slukker for eksempel varmepumpen ved eventuelle driftsfejl, så vigtige komponenter beskyttes mod skader. 4.1 Tilskud Varmepumpen kan være dimensioneret til at dække husets topeffekt alene og behøver da normalt ikke tilskud. Der kan dog i dette tilfælde være installeret tilskud, som kun kommer i drift i nødstilfælde, hvis varmepumpen står stille. Varmepumpen kan også dimensioneres for at dække husets behov i lavere grad, og kræver da tilskud i årets koldere perioder. Tilskuddet hjælper også til ved nøddrift, ekstra varmtvand og varmtvandsspids. Tilskuddet udgøres af eltilskud. Tilskuddet aktiveres automatisk af styreenheden ved behov. 4.2 Varmtvandsproduktion Det varme vand varmes op i varmtvandsbeholderen. Når temperaturen falder på varmt vand, skifter styreenheden til varmtvandsproritering, og varmedriften stopper. Varmtvandsbeholderen har en beholderføler, som overvåger varmtvandstemperaturen.

9 DA Kontrolpanel 9 5 Kontrolpanel Indstillinger for styring af varmepumpen foretages på styreenheden betjeningsfelt. Det integrerede display viser informationerne til den aktuelle status. 5.4 Menuvindue På displayet kan du: Aflæse informationer fra varmepumpen. 5.1 Betjeningsoversigt Se på menuerne, du har adgang til. Ændre indstillede værdier Menuknap og menudrejeknap 2 mode menu 7 Benyt for at komme til menuerne fra Udgangspositionen. Brug menudrejeknappen for at: 3 4 info ok I Navigere blandt menuerne og komme frem til indstillingsvinduet. Drej på knappen for at se flere menuer på samme niveau eller ændre en indstillet værdi. Fig. 3 Kontrolpanelet 1 On/Off-knap 2 Mode-knap 3 Info-knap 4 Menudrejeknap 5 Indikatorlampe 6 Tilbageknap 7 Menuknap 8 Menuvindue Tryk på drejeknappen for at skifte til et lavere menuniveau eller gemme en ændring. 5.6 Tilbage-taste Benyt for at: Vend tilbage til det overordnede menuniveau. Forlad indstillingsvisningen uden at ændre den indstillede værdi. 5.2 Afbryder (ON/OFF) Varmepumpen tændes og slukkes på afbryderen. 5.3 Indikatorlampe 5.7 Mode-knap Benyt for at ændre driftstype. Ændre driftstype. Lampen lyser grønt. Lampen blinker rødt. Lampen lyser rødt. Lampen blinker langsomt, menuvindue slukket. Lampen og menuvinduet er slukket. Varmepumpen er i gang. Der er en alarm, som ikke er kvitteret Alarmen er kvitteret, men årsagen til alarmen er der endnu Varmepumpen er i standby 1). Der er ingen spænding frem til styreenheden. 5.8 Info-knap Benyt for at se information fra styreenheden om driftsfunktion, temperaturer, programversion m.m. Tab. 2 Lampens funktioner 1) Standby betyder, at varmepumpen er i gang, men der foreligger intet varme- eller varmtvandsbehov.

10 10 Menuoversigt DA 6 Menuoversigt Rumtemperatur Varmtvand Ferie Energimålinger Timer Generelt (Sommer-/ vinterdrift, Maks. driftstid for varme ved varmtvandsbehov) Kreds 1 Varme (Varme, Rumføler, Rumtemperaturprogram) Kreds 2, 3... (tilbehør) (Varme, Rumføler, Rumtemperaturprogram) Ekstra varmtvand (periode, Stoptemperatur) Varmtvandsspids (Ugedag, Interval, tidspunkt) Varmtvandsprogram Varmtvandsdrift Blokér varme ved varmtvandsbehov Maks. driftstid for varmtvand ved varmebehov Kreds 1 og Varmtvand Kreds 2, 3... (tilbehør) Produceret energi Forbrug eltilskud Timere, som er i gang vises, f.eks. for Ekstra varmtvandsperiode Ekstern styring Ekstern indgang 1, 2 Ekstern indgang kreds 2, 3... (tilbehør) Generelt Alarm Indstil dato Indstil tid Sommer-/ vintertid Belysningsintensitet display Sprog Informationslog Slet informationslog Alarmlog Slet alarmlog Alarmindikator (Alarmsummersignal, Alarmindikator styreenhedog Rumføler) Access-niveau Tilbage til fabriksindstillinger Tab. 3 Menuoversigt

11 DA Menustyring 11 7 Menustyring 7.1 Udgangsposition Udgangspositionen viser forskellige temperaturer, tidspunkter samt aktuelle driftssymboler. Vinduet viser skiftevis informationen Rumtemperatur(hvis der findes en rumføler) og Fremløbstemperaturfor hver installeret kreds. B Drej på drejeknappen for at vælge en funktion. 7 Fig I B Vælg funktionen ved at trykke på drejeknappen. De tre første menulinjer under Varmtvand vises I Fig. 4 Udgangsposition 1 Udetemperatur 2 Aktuelle driftssymboler 3 Kredsens rumtemperatur 4 Aktuel tid 5 Varmtvandstemperatur 6 Kredsens fremløbstemperatur 7 Kredsnummer Fig I B Drej knappen for at se de øvrige menulinjer I Fig. 5 Udgangsposition, kreds 2 vises Fig I 7.2 Find ønsket funktion, og ændr værdi Menuoversigt ( Side 10) viser de hovedfunktioner, som nås ved hjælp af og drejeknappen. B Tryk på drejeknappen for at vælge funktionen. B Tryk på I Fig I Fig. 6

12 12 Menustyring DA B Drej på knappen for at ændre den indstillede værdi. 7.3 Hjælpeinformation i menuvinduet I I Fig. 11 B Tryk på drejeknappen for at gemme værdien, eller benyt for at gå tilbage uden at ændre. Fig. 14 Hjælpeinformation 1 1 Menuniveauet er Varmtvand 2 Rulleliste. Det udfyldte felt viser, hvor man befinder sig blandt funktionerne under Varmtvand. 3 Pilen viser, at der findes en ny menu på næste niveau. 4 Prikkerne viser, at næste niveau er et indstillingsvindue. 5 Funktionen er markeret. 6 Tre af funktionerne under Varmtvand I Fig. 12 Styreenheden går automatisk tilbage til menuen, når værdien er gemt I Fig. 15 Hjælpeinformation I 1 Grafisk visning af værdien. 2 Største mulige værdi. 3 Enhed. 4 Foregående værdi. 5 Ny værdi. (Gemmes, når drejeknappen trykkes ind.) 6 Mindste mulige værdi Fig. 13 Økonomi og Komfort forklares nærmere i kapitlet om varmtvandsdrift ( Kapitel 10.3) I Fig. 16 Hjælpeinformation 3 1 Alternativ 4 af 9

13 DA Information fra varmepumpen 13 8 Information fra varmepumpen Varmepumpen giver informationer om temperaturer, driftsmodus, eventuelle fejl osv. 8.1 Driftsinformation I Udgangspositionen vises forskellige temperaturer og tidspunkter på døgnet. Forskellige driftssymboler viser, hvilke funktioner der er behov for eller som er i drift. 8.3 Driftssymboler I standardvisningen vises der nederst til højre symboler for forskellige funktioner og komponenter, som er nødvendige eller i drift I Fig Info-knappen B Tryk på i Udgangspositionen. Detaljeret information om temperaturer, driftsfunktion m.m. vises. B Drej på knappen for at se alle oplysninger. B Tryk på for at gå tilbage til udgangspositionen. B Tryk på i et menuvindue. Den detaljerede information vises så længe holdes trykket inde. B Slip. Menuvinduet vises I Fig. 19 Driftssymboler Fig I 1 Kompressor 2 Alarm (kompressor, tilskud) 3 Varme 4 Eltilskud 5 Energiforsyningsstop 6 Varmtvand 7 Ekstra varmtvand 8 Varmtvandsspids 9 Pool (tilbehør) 10 Køling (tilbehør) 11 Sol (tilbehør) 12 Udtørring 13 Ekstern styring 14 Program/tidsstyring 15 Party-mode 16 Ferie 17 Informationslog

14 14 Varme generelt DA 9 Varme generelt 9.1 Kredse til varme Kreds 1: Reguleringen af den første kreds hører til styreenhedens standardudstyr og kontrolleres via den monterede fremløbsføler eller sammen med en evt. installeret rumføler. Kreds 2-4 (shuntet); styring af op til yderligere 3 kredse findes som tilbehør. Hver kreds udstyres da med shuntmodul, shunt, cirkulationspumpe, fremløbsføler samt evt. rumføler. Kredsene 2-4 må ikke have højere fremløbstemperatur end kreds 1. Det betyder, at det ikke er muligt at kombinere gulvvarme fra kreds 1 med radiatorer fra en anden kreds. En sænkning af rumtemperaturen for kreds 1 kan påvirke andre kredse. Det maksimale antal kredse reduceres med én kreds for hvert XB2-baseret tilbehør, såsom Bosch Passive Cooling Station. 9.3 Tidsstyring af varme Programstyring: Styreenheden har to individuelt indstillelige tidsprogrammer (dag/klokkeslæt). Ferie: Styreenheden har et program for feriefunktion, så rumtemperaturen indstilles på et lavere eller højere trin i en indstillet periode. Programmet kan også koble varmtvandsproduktionen fra. Ekstern regulering; Styreenheden kan reguleres eksternt. Det betyder, at en forvalgt funktion udføres, så snart styreenheden modtager et indgangssignal. 9.4 Driftsformer Med eltilskud; varmepumpen er dimensioneret mindre end husets topeffekt, og eltilskuddet tillades at gå ind samtidig med varmepumpen for at dække behovet, når varmepumpen ikke klarer det selv. Alarmdrift, ekstra varmtvand og varmtvandsspids, samt hvis varmepumpen er slukket ved for lav udetemperatur, aktiverer også tilskuddet. 9.2 Styremåder for varme Udeføler: På husets ydervæg monteres der en føler. Udeføleren giver styreenheden besked om den aktuelle udetemperatur. Afhængigt af udetemperaturen tilpasses styringen automatisk til rumtemperaturen i huset. På styreenheden kan kunden selv bestemme fremløbstemperaturen til varmesystemet i forhold til udetemperaturen ved at foretage en ændring af varmekurve-indstillingen. Udeføler og rumføler (en rumføler er mulig pr. varmekreds): Til regulering med en udeføler og en rumføler skal der anbringes en (eller flere) følere centralt i huset. Rumføleren sluttes til varmepumpen og giver styreenheden besked om den aktuelle rumtemperatur. Dette signal påvirker fremløbstemperaturen. Fremløbstemperaturen falder, når rumføleren måler en højere temperatur end den indstillede temperatur. Rumføleren anbefales, hvis andre faktorer påvirker temperaturen i huset ud over udetemperaturen det kan f.eks. være en pejs, en blæsekonvektor, at huset er udsat for vind eller direkte solindstråling. Kun rummet, hvor rumføleren er monteret, påvirker reguleringen af rumtemperaturen for den pågældende varmekreds.

15 DA Indstillinger på Kundeniveau Indstillinger på Kundeniveau 10.1 Mode-knappens funktioner Ved at trykke på kan følgende funktioner benyttes direkte: Party Ferie Deaktivér køl Ekstra varmtvandsperiode > Ferie Funktionen svarer til indstillingerne i kundeniveauets menupunkt Ferie. Der findes en detaljeret beskrivelse i ( kapitel 10.4). > Deaktivér køl Denne menu vises kun, hvis kølefunktionen er installeret. Menuen har indflydelse på alle kredse med køling. > Party I festfunktionen afbrydes det løbende rumtemperaturprogram i løbet af den indstillede tid, så sænkning af temperaturen forhindres. Alternativ Tab. 7 Deaktivering af køling Nej Nej/Ja >> Antal timer Mindste værdi Største værdi Tab. 4 B Vælg det antal timer, hvor festfunktionen skal være aktiv. Funktionen startes straks i de aktiverede kredse. >> Kreds 1 >> kreds x Festperiode Alternativ Tab. 5 Aktivering af festfunktion B Ja vælges for at aktivere fest-driftsformen. Festfunktionen kan vælges for alle installerede kredse. Menuen vises kun, hvis der er installeret mere end én kreds. 0h 0h 99h Nej Nej/Ja Det varer længe, før køledriften påvirker temperaturen i huset. Vent derfor mindst én dag efter deaktivering/aktivering, før du foretager andre indstillinger. > Ekstra varmtvandsperiode B For beskrivelse af indstilling af Ekstra varmtvand ( Kapitel 10.3). Mindste værdi Største værdi Tab. 8 Periode for ekstra varmt vand 0h 0h 48h Vi anbefaler at aktivere funktionen ekstra varmt vand efter en periode med blokeret varmtvandsproduktion (f.eks. ferie), så eventuelle bakterier dræbes, og den ønskede varmtvandstemperatur hurtigt kan opnås igen. >> Deaktivér partyindst. Alternativ Tab. 6 Deaktivér party Nej Nej/Ja 10.2 Rumtemperatur Tryk på i udgangspositionen for at komme til øverste menuniveau. Vælg Rumtemperatur for at indstille varmen. Under Rumtemperatur findes: B Vælg Ja for at deaktivere den igangværende festfunktion i alle aktiverede kredse. Varmepumpen går over til programdrift. Menuen vises kun, hvis festfunktionen er aktiveret. Generelt Kreds 1 Varme Kreds 2, 3... For Kreds 2, 3...kræves tilbehøret Bosch Mixing Module.

16 16 Indstillinger på Kundeniveau DA > Generelt >> Sommer-/ vintertid >>> Vinterdrift Automatisk T1( C) Alternativ Tab. 9 Til betyder vedvarende vinterdrift. Der produceres varme og varmt vand. Fra betyder vedvarende sommerdrift. Der produceres kun varmt vand. Automatisk betyder skift afhængigt af de indstillede udetemperaturer. >>> Udetemperaturgrænse for skift Menuen vises kun ved indstillingen Automatisk under Vinterdrift. >> Maks. driftstid for varme ved varmtvandsbehov Menuen vises ikke, hvis Blokér varme ved varmtvandsbehov er indstillet på Ja ( Kapitel 10.3). > Kreds 1 Varme >> Varmekurve Sommer-/vinterdrift Til/Automatisk/Fra 18 C Mindste værdi 5 C Største værdi 35 C Tab. 10 Skiftetemperatur F-værdi Mindste værdi Største værdi Ved skift mellem sommerdrift og vinterdrift optræder der en vis forsinkelse, så det undgås, at kompressoren starter og stopper ved udetemperaturer i nærheden af den indstillede værdi. Tab. 11 Driftstid varme 20min 0min 120 min Varmekurven regulerer fremløbstemperaturen for varmekredsene. Varmekurven angiver, hvor høj fremløbstemperaturen må være i forhold til udetemperaturen. Styreenheden øger fremløbstemperaturen, så snart udetemperaturen falder. Fremløbstemperaturen måles af føler T1 for kreds 1 (fuldstændigt navn E11.T1) og føler T1 for kreds 2 (fuldstændigt navn E12.T1). Hver kreds styres af sin varmekurve. Installatøren indstiller typen af varmesystem for hver kreds, dvs. Radiator eller Gulv. Kurven for Gulv har lavere værdier, eftersom gulvene ikke tåler lige så høje temperaturer Fig. 20 Radiator Billedet viser fabriksindstillet kurve for radiatorkreds. Ved -2,5 C er børværdien for fremløbet 37,4 C. T1( C) Fig. 21 Gulv T2( C) I T2( C) I Billedet viser fabriksindstillet kurve for gulvkreds. Ved - 2,5 C er børværdien for fremløbet 27,2 C. Varmekurve indstilles for hver kreds. Hvis rumtemperaturen føles for høj eller lav i kredsen, bør kurven justeres. Kurven kan ændres på flere forskellige måder. Kurvens hældning kan ændres ved at forskyde fremløbstemperaturen opad eller nedad ved venstre (værdien ved udetemperatur 20 C, fabriksværdi 22,0 C) såvel som højre punkt (værdien ved udetemperatur -35 C, fabriksværdi 60,0 C). Derudover kan kurven påvirkes ved hver 5. udetemperaturgrad. Værdien ved 0 C vises over kurvens venstre del, fabriksværdi 35,7 C.

17 DA Indstillinger på Kundeniveau 17 B Drej på knappen for at ændre værdien. Tryk på drejeknappen for at gemme, eller benyt for at gå tilbage uden at gemme. I vinduet er firkanten markeret igen, og evt. ændret værdi vises efter firkanten. Desuden er kurven opdateret i henhold til den nye værdi. Fig I Indstillingsvinduet Varmekurve (radiator) Ændr venstre punkt: B Tryk på menudrejeknappen, når firkanten er markeret. Værdien markeres. Ændr en enkelt værdi, f.eks. værdien ved udetemperatur 0 C: B Drej knappen, når firkanten er markeret, indtil 0 C er markeret ( Billede 25). B Tryk på drejeknappen, således at værdien markeres. Fig I Fig I B Drej på knappen for at ændre værdien. B Drej på knappen for at ændre værdien. Tryk på drejeknappen for at gemme, eller benyt for at gå tilbage uden at gemme. I vinduet er firkanten markeret igen, og evt. ændret værdi vises efter firkanten. Desuden er kurven opdateret i henhold til den nye værdi. Ændr højre punkt: B Drej knappen, når firkanten er markeret. Øverste firkant ændres til udetemperatur med tilsvarende kurveværdi efter kolonet. Cirklen markerer aktuel kurveposition. B Fortsæt med at dreje knappen, indtil der igen vises en firkant før kolonet. B Tryk på drejeknappen, således at værdien markeres. Fig I B Tryk på drejeknappen for at gemme, eller benyt for at gå tilbage uden at gemme. B Benyt for at forlade kurveindstillingsvinduet og gå tilbage til menuen. Fig I Anbefalinger: B Forøg højre punkts værdi, hvis der føles for koldt ved lave udetemperaturer. B Forøg kurvens værdi ved 0 C, hvis der føles lidt for køligt ved udetemperaturer omkring 0. B Forøg eller formindsk kurvens værdi ved højre og venstre punkt lige meget for at finjustere varmen (kurven parallelforskydes).

18 18 Indstillinger på Kundeniveau DA >> Rumføler >>> Rumtemperaturpåvirkning 3.0 Mindste værdi 0.0 Største værdi 10.0 Tab. 12 Rumpåvirkning B Indstil, hvor meget en rumtemperatur, der afviger med 1 K ( C), skal påvirke den nominelle temperatur for fremløbstemperaturen. Eksempel: Ved en afvigelse på 2 K ( C) fra den indstillede rumtemperatur ændres den børværdi for fremløbstemperaturen med 6 K ( C) (2 K afvigelse* faktor 3 = 6 K). Program 1 og 2 Dette udvalg giver mulighed for at definere egne programmer for tidsstyringen ved indstilling af skiftetiderne, normaltemperaturen og afvigende temperaturer. Program Dag Start Stop Program 1, 2 Ma - sø 5:30 22:00 Tab. 15 Program 1 og 2 Indstilling af den ønskede tid pr. dag: B Program 1 eller vælg Program 2. B Gå til menuen Vis/ændr aktivt program. B Drej drejeknappen for at indstille dagen. >>> Dr.knaps arbejdsområde Mindste værdi Største værdi B Indstil, hvor mange grader drejningen for rumfølerens drejeknap skal være mellem + og. 6K betyder ca. +3K ved anslag + og ca. -3K ved anslag. Rumføleren måler temperaturen i det rum, den sidder i. Værdien sammenholdes med den indstillede ønskede rumtemperatur under Rumtemperaturprogram. Rumfølerens påvirkning beskrives i ( Kapitel 9.2). >> Rumtemperaturprogram B Vælg, om kredsen skal reguleres ved hjælp af et program eller ej. Optimeret drift Dette valg indebærer, at styreenheden kun styrer mod fremløbets børværdi ( Kapitel ) uden programmerede ændringer i løbet af døgnet. Optimeret drift giver i de allerfleste tilfælde den bedste komfort og energibesparelse. 6K 0K 6K Tab. 13 Driftsområde for rumfølerens drejeknap F-værdi Optimeret drift Alternativ Optimeret drift Program 1 Program 2 Tab. 14 Programvalg, kreds 1 Fig. 27 B Tryk på menudrejeknappen for at markere den værdi, der skal ændres. Fig. 28 B Drej på knappen, indtil den ønskede indstilling er nået. B Tryk på menudrejeknappen. B Drej drejeknappen for at indstille flere værdier som ovenfor. B Gå et skridt tilbage med. B Vælg Alternativ ved Gem: Tilbage uden at gemme Program 1 Program 2 De indstillede ændringer gemmes som valgt program eller gemmes ikke. B Åbn menuen Rumtemperatur normal. B Åbn menuen Rumtemperatur undtagelse. Rumtemperaturprogram, når der findes en rumføler: >> Rumtemperaturprogram I I >>> Aktivt program

19 DA Indstillinger på Kundeniveau 19 Hvis du har valgt et program, vises følgende ved drejning af drejeknappen: >>> Vis/ændr aktivt program >>> Rumtemperatur normal 20.0 C Mindste værdi 10.0 C Største værdi 35.0 C Tab. 16 Rum normaltemperatur B Indstil den ønskede børværdi for rumtemperaturen. >>> Rumtemperatur undtagelse 17.0 C Mindste værdi 10.0 C Største værdi 30.0 C Tab. 17 Rum afvigende temperatur B Indstil den temperatur, der skal gælde som undtagelsestemperatur i programmet. Menuen vises kun, hvis Program 1 eller Program 2 er valgt. >>> Kopiér til alle varmekredse Alternativ Tab. 18 Alle kredse B Vælg Ja for samme regulering af alle installerede kredse. Menuen vises kun for Kreds 1. Rumtemperaturprogram uden installeret rumføler: >> Rumtemperaturprogram >>> Aktivt program >>> Vis/ændr aktivt program Som med installeret rumføler, se ovenfor. >>> Rumtemperatur normal Nej Nej/Ja >>> Varme op/ned = Alternativ,, =, +, ++ Tab. 20 Varme +/ B Med denne funktion kan rumtemperaturen indstilles, så den normale rumtemperatur (se foregående menu) bliver til den ønskede rumtemperatur. B Denne funktion anvendes til forøgelse eller sænkning for varmesystemet, hvis der ikke er installeret en rumføler. giver en ca. 1 C lavere rumtemperatur. giver en ca. 0,5 C lavere rumtemperatur. + giver en ca. 0,5 C højere rumtemperatur. ++ giver en ca. 1 C højere rumtemperatur. >>> Rumtemperaturpåvirkning Indstilles på samme måde som i menuen Rumføler ( Kapitel 10.2). Indstillingen benyttes i temperaturprogrammet for at beregne, hvordan fremløbstemperaturen påvirkes, når undtagelsestemperaturen skal gælde. >>> Rumtemperatur undtagelse Som med installeret rumføler, se ovenfor. >>> Kopiér til alle varmekredse Som med installeret rumføler, se ovenfor. Ændring af varmeindstillingen - f.eks. forhøjelse eller sænkning af rumtemperaturen - virker først efter en vis tid. Det samme gælder for hurtige ændringer af udetemperaturen. Vent derfor mindst én dag, før du foretager eventuelle nye ændringer. > Kreds 2, 3...(tilbehør) Kreds 2, 3... har samme indstillingsmuligheder som Kreds 1, ( Kapitel 10.2). For Kreds 2, 3...kræves tilbehøret Bosch Mixing Module C Mindste værdi 10.0 C Største værdi 35.0 C Tab. 19 Rum normaltemperatur B Indstil værdien, der er målt i rummet. Temperaturprogrammet anvender den angivne værdi til beregning af forskellen mellem normaltemperatur og afvigende temperatur.

20 20 Indstillinger på Kundeniveau DA Børværdi Den børværdi for varmekredsen er fremløbstemperaturen, som skal holdes af varmepumpen. Somme tider ligger den målte aktuelle værdi en smule over eller under på grund af svingninger i udetemperaturen eller stort varmebehov. Den børværdi, som er indtastet af kunden/ installatøren, gælder for det meste for rumtemperaturen. Den omregnes af styreenheden til en børværdi for fremløbstemperaturen. 1 K ( C) for rumtemperaturen svarer ved normale betingelser til ca. 3 K ( C) for fremløbstemperaturen. Den børværdi er normalt baseret på: Den aktuelle kurveværdi (fremløbstemperatur ved den aktuelle udetemperatur i henhold til den gældende varmekurve). Aktuel kurveindflydelse på grund af: Rumføler Ferie Aktivt program Ekstern styring Beregning af børværdi Den børværdi for varmekredsen er den aktuelle kurveværdi, som ændres med en aktiv kurveindflydelse, hvis den forefindes. Prioritetsrækkefølgen for kurveindflydelsen er: Ekstern styring Aktivt program Ferie Rumføler Kun én indflydelse kan være aktiv. Hvornår og hvor høj indflydelsen må være, indstilles ved den pågældende funktion. For Kreds 2, 3... gælder: Hvis den blandede kreds har en lav aktuel værdi for T1 i forhold til den børværdi, blandes der mere anlægsvand i kredsen, så den børværdi holdes. Hvis fremløbstemperaturen har været under børværdien i en vis tid, foreligger der et varmebehov, og kompressoren producerer varme, inden der bliver en for stor temperatursænkning indendørs. Dette sker, indtil fremløbstemperaturen ligger nogle grader højere end børværdien. (Eller på grund af, at Maks. driftstid for varme ved varmtvandsbehov er udløbet.) I sommerdrift er varmebehovet deaktiveret Varmtvand Under Varmtvand findes følgende funktioner: Anmode om Ekstra varmtvand Angive, hvornår Varmtvandsspids skal udføres for at eliminere bakterier Indstille evt. Varmtvandsprogram Vælge driftsfunktion Blokere varmebehov under varmtvandsdrift Begrænse varmtvandsdrift ved varmebehov > Ekstra varmtvand Der produceres ekstra varmt vand, ved at temperaturen for vandet i varmtvandsbeholderen øges i de indstillede timer indtil den angivne stoptemperatur. >> Ekstra varmtvandsperiode Mindste værdi Største værdi Tab. 21 Periode for ekstra varmt vand B Indstil, hvor længe der skal produceres ekstra varmt vand. 0h 0h 48h Fast børværdi En fast børværdi (som ikke er baseret på en kurve) gælder ved: Ekstern børværdi. Børværdien er iht. indsignal 0-10V, hvor 1V er 10 C og 10V er 80 C (0V giver alarm). Begrænsning af børværdi Den beregnede børværdi kontrolleres løbende af de gældende, tilladte temperaturgrænser. Den gældende nominelle T1 for Kreds 1, og den målte aktuelle værdi for T1 anvendes for at aktivere eller deaktivere varmebehovet.

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Brugervejledning

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Brugervejledning Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Brugervejledning 6 720 645 303 (2010/11) da Information Information IVT Greenline HE er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6 720 800 338 (2011/11) da

Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6 720 800 338 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Brugervejledning da 2 DK Information Bosch Compress EHP 6000 er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper på både den kolde

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

Compress EHP 6000 4,5-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning 6 720 808 411 (2013/07)

Compress EHP 6000 4,5-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning 6 720 808 411 (2013/07) 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6000 4,5-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 2 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning (2010/11) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning (2010/11) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720645548 (2010/11) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

da PremiumLine X11-X15 Brugervejledning Art.nr.: 15188 Udgave 1.0

da PremiumLine X11-X15 Brugervejledning Art.nr.: 15188 Udgave 1.0 da PremiumLine X11-X15 Brugervejledning Art.nr.: 15188 Udgave 1.0 Tillykke med valget af en helt ny grænseløs varmepumpe! Vi er glade for, at du har valgt en varmepumpe fra vores nye PremiumLine-serie.

Læs mere

I. Compress 5000 LW Brugervejledning (2012/09) da

I. Compress 5000 LW Brugervejledning (2012/09) da 6 720 803 900-01.1I 22-42 Brugervejledning da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 3 1.1 Symbolforklaring............................... 3

Læs mere

I. Compress AWO. Installatørvejledning (2013/03)

I. Compress AWO. Installatørvejledning (2013/03) 6 720 649027-00.1I Compress AWO Installatørvejledning 6 720 801 247 (2013/03) 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 0.1 Symbolforklaring................................ 2 0.2 Sikkerhedsanvisninger...........................

Læs mere

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Betjeningsvejledning 6 720 614 280 (2007/06) OSW

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Betjeningsvejledning 6 720 614 280 (2007/06) OSW 6 720 611 660-00.1O Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW da Betjeningsvejledning OSW 2 da Kære kunde, Varme til livet dette motto har tradition hos os. Varme er et af menneskernes grundbehov.

Læs mere

Kaskadekobling Installatørvejledning

Kaskadekobling Installatørvejledning 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Installatørvejledning dk 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

EMS 2 6 720 810 300-00.2O HPC400. Reglercentralen. Brugsvejledning 6 720 809 474 (2014/04)

EMS 2 6 720 810 300-00.2O HPC400. Reglercentralen. Brugsvejledning 6 720 809 474 (2014/04) EMS 2 6 720 810 300-00.2O HPC400 Reglercentralen Brugsvejledning 6 720 809 474 (2014/04) 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....... 3 1.1 Symbolforklaring.........................

Læs mere

I. Compress AWO 9-13 CMO , STYREENHED. Brugervejledning DA (2011/06)

I. Compress AWO 9-13 CMO , STYREENHED. Brugervejledning DA (2011/06) 6 720 649027-00.1I Compress AWO 9-13 CMO 200-300, STYREENHED Brugervejledning 6 720 648 429 DA (2011/06) 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 3 1.1 Symbolforklaring

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kombimodul A/W Brugervejledning

Kombimodul A/W Brugervejledning Kombimodul 200-300 A/W 12892-4.1I Brugervejledning Art. nr. 12890 Udgave 2.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedstips og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedstips 3 1.2 Symbolforklaring 3 2

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

6 720 801 078-00.1I. Multi Module. Installatørvejledning. 6 720 807 279 (2013/03) da

6 720 801 078-00.1I. Multi Module. Installatørvejledning. 6 720 807 279 (2013/03) da 6 720 801 078-00.1I Multi Module Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 2 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN da IVT 490, IVT 495 TWIN Brugervejledning Art. nr.: 11162 Udgave 1.0 Tak fordi du har valgt en varmepumpe fra IVT Industrier AB Vi håber, at vores varmepumpe vil opfylde dine forventninger og sikre dig

Læs mere

I. Varmepumpemodulet. Bosch CM 200/300. Brugervejledning (2010/11) da

I. Varmepumpemodulet. Bosch CM 200/300. Brugervejledning (2010/11) da 6 720 646 834-01.1I Varmepumpemodulet Bosch CM 200/300 Brugervejledning da 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

6 720 642 472-01.1I. Bosch Mixing Module. Installatørvejledning 6 720 643 519 (2010/03)

6 720 642 472-01.1I. Bosch Mixing Module. Installatørvejledning 6 720 643 519 (2010/03) 6 720 642 472-01.1I Bosch Mixing Module Installatørvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring..................... 3

Læs mere

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Brugervejledning ECL Comfort 210 / 296 / 310 Dansk udgave www.danfoss.com Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere. 2 Danfoss 2016.02

Læs mere

IVT 290 A/W. Elfyr. Brugervejledning. Art. nr.: Udgave 1.0

IVT 290 A/W. Elfyr. Brugervejledning. Art. nr.: Udgave 1.0 da IVT 290 A/W Elfyr Brugervejledning Art. nr.: 12327 Udgave 1.0 Tak fordi du har valgt et varmeanlæg fra IVT Industrier AB Vi håber, at vores varmeanlæg vil opfylde dine forventninger og sikre dig energibesparelser

Læs mere

6 720 642 472-01.1I. Bosch Mixing Module. Installatørvejledning. 6720 646 489 (2010/10) da

6 720 642 472-01.1I. Bosch Mixing Module. Installatørvejledning. 6720 646 489 (2010/10) da 6 720 642 472-01.1I Bosch Mixing Module Installatørvejledning 6720 646 489 (2010/10) da 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK 2 6 720 648 555 (2011/05) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

6 720 649 559-00.2I. Multi Module. Installatørvejledning 6 720 801 098 DA(2011/11)

6 720 649 559-00.2I. Multi Module. Installatørvejledning 6 720 801 098 DA(2011/11) 6 720 649 559-00.2I Multi Module Installatørvejledning 6 720 801 098 DA(2011/11) 2 Indholdsfortegnelse DE Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

I. Luft-/vand-varmepumpe EHP 6 AW-2-15 AW-2 400V 3N~ Betjeningsvejledning (2010/01)

I. Luft-/vand-varmepumpe EHP 6 AW-2-15 AW-2 400V 3N~ Betjeningsvejledning (2010/01) 6 720 640 719-00.1I Luft-/vand-varmepumpe EHP 6 AW-2-15 AW-2 400V 3N~ Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 9 Noter................................. 27 1 Symbolforklaring og

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Bosch Passive Cooling Station

Bosch Passive Cooling Station 6 720 642 471-04.1I Bosch Passive Cooling Station Passiv kølestation Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren 70 3 303-00.O Kondenserende gaskedel EuroPur DK Betjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..................... 4. Symbolforklaring.....................

Læs mere

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

LEK SAVER 40 IHB

LEK SAVER 40 IHB LEK SAVER 40 IHB 1243-2 031813 Dansk, Installatørhåndbog - SAVER 40 DK Generelt Med SAVER 40 kan du styre og overvåge varmepumpen/indemodulet fra et andet rum i huset. Indhold LEK Rumføler SAVER 40 indeholder

Læs mere

6 720 642 471-04.1I. Passive Cooling Station. Installatørvejledning 6 720 643 520 (2010/03)

6 720 642 471-04.1I. Passive Cooling Station. Installatørvejledning 6 720 643 520 (2010/03) 6 720 642 471-04.1I Passive Cooling Station Installatørvejledning 2 Indhold DA Indhold 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring..................... 3 1.2 Sikkerhedsanvisninger................

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW Gaskedel ZSE 24-4 MFA OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter 3 Symbolforklaringer 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Opstart 6 2.1 Før opstart 6 2.2 Start/stop kedel 8 2.3 Start centralvarme

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 643 522 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 643 522 (2010/05) da 6 72 643 475-.I Compress EHP 6- LWM 6-7 LW Installatørvejledning 6 72 643 522 (2/5) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

6 720 649 026-00.1I. Compress. AWO 9-13 Styreenhed. Installatørvejledning 6 720 648 428 DA (2011/06)

6 720 649 026-00.1I. Compress. AWO 9-13 Styreenhed. Installatørvejledning 6 720 648 428 DA (2011/06) 6 720 649 026-00.I Compress AWO 9-3 Styreenhed Installatørvejledning 6 720 648 428 DA (20/06) 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 4. Symbolforklaring

Læs mere

Building Technologies

Building Technologies s Building Technologies anual Varmestyring for CTC 950 Kondens V2.0 Bedienelemente B Vælger for varmtvandsproduktion AVælger for drifttype på varmekredsen Auto 0 4 8 12 16 20 24 ESC OK Forlad aktuelle

Læs mere

EMS 2 6 720 812 360-00.2O. Betjeningsenhed CR 400 CW 400 CW 800. Betjeningsvejledning 6 720 815 840 (2015/06) DK

EMS 2 6 720 812 360-00.2O. Betjeningsenhed CR 400 CW 400 CW 800. Betjeningsvejledning 6 720 815 840 (2015/06) DK EMS 2 6 720 812 360-00.2O Betjeningsenhed CR 400 CW 400 CW 800 Betjeningsvejledning 6 720 815 840 (2015/06) DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.......

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

6 720 646 834-01.1I. Varmepumpemodulet. Bosch CM 200/300. Installatørvejledning. 6 720 646 978 (2010/11) da

6 720 646 834-01.1I. Varmepumpemodulet. Bosch CM 200/300. Installatørvejledning. 6 720 646 978 (2010/11) da 6 720 646 834-01.1I Varmepumpemodulet Bosch CM 200/300 Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder Betjeningsvejledning Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder $ % $! # 4 ZSN 7/11-6 AE... OSW Kære kunde, Hjertelig til lykke og tak fordi De har besluttet Dem for et topprodukt fra vores

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009 Varenummer: 08090681 Version: 01.04 www.devi.dk VUFDA201 11/2009 DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side

Læs mere

Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde

Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde Servicevejledning Funktionsmodul FM445 LAP-modul Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde 6 720 617 615-06/2006 DK Dette produkt opfylder i sin konstruktion og sin

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370f Trådløs, rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Brugervejledning for AERMEC kontrolpanel model AN

Brugervejledning for AERMEC kontrolpanel model AN H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning for AERMEC kontrolpanel model AN IFCXTW 000901 64560.30 Mac/Word/ Aermec AN kontrolpanel-bv.doc 09.2004 BEMÆRKNINGER Dette er en af

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02)

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02) Drifts- og installationsvejledning Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 7 719 003 363 7 719 003 364 6 720 617 369 (2009/02) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06)

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06) 6 720 649 029-00.I Compress AWO 9-3 CMO 200-300 Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (20/06) 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 4. Symbolforklaring

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening 6 720 615 556-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................... 3

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING KONTROLLPANELEN T1 T2 F1 set out 1 out 2 set out ewdr905t ewdr902t T1 T2 F1 Rum temperatur (føler placeres inde i huset) Viser nuværende fremløbs temperatur Hoved

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP Varenummer 120871 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring

Læs mere

Brugerhåndbog AG-DW10

Brugerhåndbog AG-DW10 Brugerhåndbog Tilbehør LEK UHB DK 1637-2 M11960 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Sikkerhedsanvisninger Genvinding Serienummer et godt valg 2 Konstruktion Display

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Bosch Passive Cooling Station

Bosch Passive Cooling Station 6 720 642 471-04.1I Passiv kølestation Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 11 Idriftsættelsesprotokol.... 23 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 2 1.1

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK Randers Lille Skole - udvidelse Udg. dato: 20.10.2015 Side : 2/ 7 1. Generelt Alle ydelser inden for CTS og automatik beskrevet i nærværende dokument indgår i automatikarbejdet.

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C...

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... 6 720 808 283-00.1O Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... Betjeningsvejledning 6 720 807 240 (2013/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat.

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. Brugervejledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 4 1.1 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Indstillinger............... 6 2.1

Læs mere

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4 T1 E T5 V T4 N T3 T2 P Generel beskrivelse DTC2200 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer. Styringen kan benyttes til anlæg med brugsvand og rumvarme i følgende kombinationer: 1: Brugsvands styring

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere