IDPLUS Elektronisk styring til køleenheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDPLUS 961-971 - 974. Elektronisk styring til køleenheder"

Transkript

1 IDPLUS DK Elektronisk styring til køleenheder

2

3 INDHOLD DK KONTROLPANEL... 4 TASTER OG LED... 5 ADGANG TIL OG BRUG AF MENUER 6 BASIS KOMANDOER TIL MENU... 6 BASIS KOMANDOER TIL SPÆRRING 7 PROGRAMERINGS MENU... 7 KOPI KORT... 8 PASSWORD... 9 MANUEL START AF AFRIMNINGSCYKLUS... 9 DIAGNOSERING... 9 ALARMER MAX OG MIN TEMPERATUR ALARM 11 INSTALLERING TILKOBLING TIL ELNET BRUGS BETINGELSER ANSVAR OG EVENT. RISIKOER DISCLAIMER TEKNISKE DATA PARAMETER TABEL... 16

4 DK DANSK Elektronisk styring til køleenheder * Aktivering af LOC funktionen: - gå ind i Basic Commands menuen: - tryk og knapperne indenfor 2 sek. Hvis LOC funktionen er aktiv og du prøver at komme ind i Parameters menuen, kommer ordet LOC frem. Hvis dette sker, vises parametrene stadig, men der er ikke adgang til at rette i dem. Gentag ovennævnte for at deaktivere låsningen af tasterne. * Når apparatet tændes, udfører det en Lampe Test; displayet og dioderne vil blinke i flere sekunder for at sikre at alt fungerer som det skal. 4

5 TASTER OG DIODER OP Tryk Bladrer gennem menuerne Øger værdierne Tryk i min. 5 sek. Aktiverer det manuelle afrimningssystem. NED Tryk Bladrer gennem menupunkterne. Formindsker værdierne STAND-BY (ESC) Tryk Retur til forrige menu punkt. Godkender parameter værdier, Tryk i min. 5 sek. Aktiverer STAND BY funktionen (når man er ude af menuerne) SET (ENTER) Tryk Viser alarm (hvis aktiv) Åbner grundkommando menu. Tryk i min. 5 sek. Åbner programmerings menu. Godkender kommandoer. Spare diode Blinker: Spare indstilling aktiv Kompressor diode Lyser permanent: Kompressor aktiv Blinker: Forsinkelse, beskyttelse eller blokeret aktivering. Afrimnings diode Lyser permanent: Afrimning aktiv Blinker: Manuel eller D.I aktivering. Blæser diode Lyser permanent: Blæser aktiv. Alarm diode Lyser permanent: Alarm tændt. Blinker: Alarm registreret. Aux diode Afhænger af model C diode Lyser permanent: C indstilling (dro = 0) F diode Lyser permanent: F indstilling (dro = 1) 5

6 ADGANG TIL, OG BRUG AF MENUER Resurser er organiserede i menuer, der fås adgang til ved et kort tryk på -tasten ( Basic Commands menu) eller ved at holde -tasten nede i mere end 5 sek. ( Programming menu). Bekræft seneste viste værdi og vend tilbage til forrige skærm. Tryk -tasten én gang eller undlad at trykke på nogen taster i over 15 sek. (time-out). BASISKOMMANDO MENU Gå ind i Basic Commands menuen ved at trykke kort på. Hvis der ikke er nogen aktive alarmer vil SEt komme frem. Ved tryk på og tasterne kan man gå op og ned i Basic Commands menuen: - AL: alarm folder (kun synlig hvis der er aktive alarmer); - SEt: Setpoint indstillings folder. - Pb1: føler 1 folder; - Pb2: føler 2 folder **; - dit: afrimnings interval folder; - det: afrimnings timeout folder; - dst: afrimnings stop temperatur folder **; (** kun model ID971 og ID974) Indstilling af Setpoint: For at se Setpoint værdien tryk tasten mens SEt label vises. Setpoint værdien vises i displayet. For at ændre Setpoint værdien, tryk enten eller tasterne indenfor 15 sek. Tryk for at bekræfte ændringen. Visning af følerne:: Ændringer af værdierne for: dit, det og dst afrimnings parametrene laves på samme måde. Når Pb1 eller Pb2* labelerne vises, tryk Og den tilhørende følerværdi vises (* Pb2 findes kun på model ID971 og ID974) 6

7 LÅSNING AF BASISKOMANDOMENU Det er muligt at låse tasterne på denne enhed. Tasterne låses enten via Basic Commands menuen. Tryk derefter og indenfor 2 sek. Eller ved at programere LOC parametrene (se dis label folder) Selvom tastaturet er låst, er der adgang til Basic Commands menuen via for visning af Setpoint, dit, det, dst parametrene, men der kan ikke laves ændringer. For deaktivering af tastaturlåsen, gentag låsnings trinene. PROGRAMERINGS MENU For adgang til Programming menuen hold tasten nede i mere end 5 sek. Hvis påkrævet, skal PA1 adgangs PASSWORD gives (se PASSWORD afsnittet). Tryk på tasten for at ændre i værdierne. Displayet vil vise den første folder i menuen (f.eks.: CP folderen) Ved tryk på og tasterne kan der navigeres mellem alle foldere i programmerings menuen (Figur 1): 5 sek 5 sek Figur 1 Figur 2 Tryk på tasten ved siden af den valgte folder ( def i ek. i figur 2) for at se det første parameter i den. Vælg ønskede parameter via tasterne og. Tryk for at se den aktuelle værdi for det valgte parameter. Tryk eller for at ændre the værdien, tryk derefter for at gemme den. NOTE: det anbefales stærkt at der slukkes og tændes for apparatet hver gang parameter konfigurationen er blevet ændret, for at undgå funktionssvigt af konfigurationen og/eller igangværende timinger. 7

8 BRUG AF COPY CARD Copy Card er tilbehør forbundet med TTL indgangen, der bruges til hurtig programmering af apparatets parametre (upload og download et parameter kort til en eller flere apparater af samme type). Upload (label UL) og copy card formatering (label Fr) skal foretages, som forklaret nedenfor: FPr folderen indeholder de nødvendige kommandoer for brug af Copy Card. Tryk tasten for at åbne Funktion menuen. Tryk og tasterne for at finde den ønskede funktion (f.eks. UL). Tryk tasten for at gennemføre uploadningen. Hvis handlingen lykkes viser displayet y ellers vil der stå n. Upload (UL) Denne funktion uploader programmerings parametrene fra apparatet. UPLOAD: apparat Copy Card Format: (Fr) Denne kommando bruges til at formatere kortet, noget der skal gøres første gang kortet bruges. Vigtigt: når copy card er blevet programmeret, vil parameteret Fr slette alle data der er blevet sat ind. Dette skridt kan ikke slettes. Download fra re: Forbind copy card når apparatet er slukket. Når apparatet er tændt, Vil downloadingen fra copy card begynde automatisk. Til DOWNLOAD slut i lampetesten, vil displayet vise dly hvis den var vellykket UPLOAD og dln hvis ikke. DOWNLOAD: Copy Card apparat NOTER: - efter parametrene er blevet downloadede, vil apparatet bruge disse. - se FPr folderen i Parameter Table og Description of Parameters. 8

9 PASSWORDS Passwordet PA1 tillader adgang til programmerings parametrene. I standard konfigurationen er passwordet deaktiveret (værdi = 0). For at aktivere (værdi 0) og bestemme værdien, gå ind i Programming menuen, i folderen med dis labelet. Hvis passwordet allerede er aktiveret, skal det bruges for at få adgang til Programming menuen. For at komme ind: 5 sek Hvis passwordet er forkert, vil displayet vise PA1 og proceduren skal gentages forfra. AKTIVERING AF MANUEL AFRIMNINGSCYKLUS For manuelt at aktivere afrimnings cyklussen, hold tasten nede i 5 sek. Hvis afrimnings parametrene ikke opfyldes: - for parameter OdO 0 (model: ID961, ID971 og ID974) - Fordampningsføleren Pb2 har en højere temperatur end slut-temperaturen på afrimningen (model: ID971 og ID974) Vil displayet blinke 3 gange, for at indikere at opgaven ikke vil blive udført. FEJLFINDNING Alarmer vil altid indikeres med buzzer (hvis en forefindes) og alarm ikonet. For at slukke buzzeren, tryk en vilkårlig tast kort, den aktuelle ikon vil blive ved at blinke. NOTER: Hvis alarm udløbs tider er blevet indstillet (se AL folder i parameters tabel) vil der ikke gøres opmærksom på alarmen. En føler 1 (Pb1) funktionsfejl alarm vises direkte på displayet med indikationen E1. Model ID971 og ID974: En føler 2 (Pb2) funktionsfejl alarm vises direkte på displayet med indikationen E2. 9

10 ALARMER Label Fejl Grund Effekter Løsning E1 Føler 1 fejl (rumføler) måler værdier er udenfor driftsområde defekt føler / kortslutning / åben Display label E1 Alarm ikon permanent tændt Min/max alarm regulator deaktiveret Kompressor drift ifølge Ont parameter. check føler type NTC/PTC (H00) check føler ledninger skift føler E2 Føler 2 fejl (afrimning) måler værdier er udenfor driftsområde defekt føler / kortslutning / åben Display label E2 Alarm ikon permanent tændt Afrimnings cyklussen vil stoppe p.g.a. Time out (Parameter det ) check føler type NTC/PTC (H00) check føler ledninger skift føler AH1 Føler 1 HØJ temperatur alarm værdier fra føler 1 > HAL efter afsluttet tao. (se MAX/MIN ALARM tabel) Lagring af label AH1 i folderen AL Ingen effekt på regulering Vent til temperaturen på føler 1 igen er under HAL. AL1 Føler 1 LAV temperatur alarm værdier fra føler 1 < LAL efter afsluttet tao. (se MAX/MIN ALARM tabel) Lagring af label AL1 i folderen AL Ingen effekt på regulering Vent til temperaturen på føler 1 igen er under LAL EA Extern alarm Digital input aktiveret (H11 sat til extern alarm) Lagring af label EA in folderen AL Alarm ikon lyser permanent Regulator blokeret p.g.a. EAL = y check og fjern den externe årsag til alarmen på Digital Input OPd Åben dør alarm Digital input aktiveret (H11 sat til dør switch) (i længere tid end tdo) Lagring af label Opd in folderen AL Alarm ikon lyser permanent Regulator blokeret luk dør forsinkelses funktion defineret af OAO 10

11 MAX OG MIN TEMPERATUR ALARM Relativ Temperatur Værdi til point (Att=1) Absolut Temperatur Værdi (Att=0) Off AFd AFd AFd AFd Setpoint - LAL Setpoint Setpoint + HAL LAL LAL + AFd LAL - AFd HAL Setpoint - LAL + AFd Setpoint + HAL - AFd Minimums temperatur alarm Temp. Set+LAL * Temp. LAL (LAL med fortegn) Maximums temperatur alarm Temp. Set+HAL ** Temp. HAL (HAL med fortegn) Retur fra minimum temperatur alarm Temp. Setpoint + LAL + AFd Setpoint - LAL +AFd Temp. LAL + AFd Retur fra maximum temperatur alarm Temp. Setpoint + HAL - AFd Temp. HAL - AFd * hvis LAL er negativ, Set + LAL < Set ** hvis HAL er negativ, Set + HAL > Set 11

12 INSTALLERING Apparatet er designet til panel ophængning. Lav et hul på 29x71 mm, isæt apparatet og fastgør det ved hjælp af de medfølgende beslag. Sæt ikke apparat op på fugtige og/eller snavsede steder; det er kun egnet til brug på steder uden for meget snavs. Søg for at der er luft omkring apparatets ventilations huller. 70mm 29mm 71mm 67mm 74mm 32mm TILKOBLING TIL ELNET Vigtigt! Arbejd aldrig med de elektriske forbindelser mens apparatet er tændt. Apparatet er udstyret med skrue terminaler til forbindelse af kabler på 2.5 mm2 (kun et kabel pr. terminal ved strømforsyning). For terminalernes kapacitet, se label på apparatet. Model ID 974 har fælles faseklemme for relæudgange, på alle andre modeller er der uafhængige relækontakter. Overskrid ikke den tilladte maksimum strøm (A); I tilfælde af større belastninger, brug en passende kontaktor. Vær sikker på at den på apparatet angivne spænding overholdes. 12V versioner skal forbindes via en sikkerheds transformer med en 250 ma forsinket forsikring. Følere har ikke faste poler og forlænges via et alm. topolet kabel (vær opmærksom på at forlængelse af følere har indflydelse på EMC (electromagnetic compatibility) i apparatet: Vær meget opmærksom på ledningsføringen). Føler kabler, strømforsynings kabler og TTL serie kabler skal holdes væk fra strømkabler. 12

13 BRUGS BETINGELSER Godkendt brug Af sikkerhedsgrunde skal apparatet installeres og bruges i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner og især, under normale forhold, skal strømførende dele være uden for rækkevidde. Apparatet skal være beskyttet mod vand og støv, og der må kun være adgang med brug af værktøj (undtaget kontrolpanelet). Apparatet er ideelt til brug på apparater I private husholdninger og/eller lignende kølings udstyr og er blevet testet med hensyn til aspekterne i Europæiske normer for sikkerhed. Apparatet er klassificeret således: ifølge fabrikant: som en automatisk elektrisk styring, til blive forbundet med uafhængigt ophæng;; ifølge de automatiske drifts funktioner: som en 1 B-type drevet kontrol; som et Klasse A apparat I relationen til kategori og strukturen af software. Ikke godkendt brug. Enhver anden brug end den godkendte er de facto forbudt. Bemærk at medfølgende relækontakter kan være behæftede med fejl. Alle eventuelle sikrings anordninger påkrævet af produkt standarder eller af alm. sund fornuft, skal, af indlysende årsager, anvendes eksternt. ANSVAR OG EVENTUELLE RISIKOER ELIWELL CONTROLS SRL er ikke erstatningspligtig ved fejl der stammer fra: - installation/brug andet end det angivne og, især, hvis det ikke er i overensstemmelse med sikkerheds standarderne og/eller de her ovenstående; - anvendelse, der ikke sikrer tilstrækkelig beskyttelse mod elektrisk stød, vand og støv, ifølge de tidligere nævnte betingelser; - brug på tavler, der har adgang til farlige dele uden brug af værktøj; - manipulation med og/eller ændring af produktet; - installation/brug på tavler, der ikke overholder de til enhver tid gyldige standarder og regler. 13

14 DISCLAIMER Denne manual og dens indhold forbliver ELIWELL CONTROLS SRL ejendom, og må ikke reproduceres eller distribueres uden tilladelse. Selvom der er blevet udvist stor omhu I forbindelse med udarbejdelsen af dette dokument, kan hverken ELIWELL CONTROLS SRL, dets ansatte eller leverandører, acceptere noget som helst ansvar i forbindelse med dets anvendelse. ELIWELL CONTROLS SRL forbeholder sig ret til at foretage ændringer eller forbedringer, uden forudgående varsel. TEKNISK DATA Mekaniske Karakteristika Frontafskærmning: IP65. Housing: PC+ABS UL94 V-0 plast hylster, polycarbonate glas, termoplastiske taster. Dimensioner: front 74x32 mm, dybde 59 mm. (ekskl. terminaler).. Ophæng: panel ophæng med 71x29 mm (+0.2/-0.1 mm) borings skabelon. Terminaler: skrue terminal til kabel på 2,5mm 2 Konnectorer: TTL for tilslutning til Copy Card Temperatur:: Drift: C - Opbevaring: C Luftfugtighed: Drift / Opbevaring: % RH (ikke kondenserende). Elektriske Karakteristika Strømforsyning: 230Va (+10% / -15%) 50/60 Hz - Forbrug:: 3W max Display område: NTC: 50.0 C C; PTC: C C (på display m/ 3 cif. + fortegn) Nøjagtighed: Bedre end 0.5% af fuld-skala +1 ciffer. Opløsning: 0,1 C. Buzzer: JA (afhænger af model) Analog Indgang: ID961: 1 NTC (Default) / PTC indgang (programm. med parameter H00*). ID971 og ID974: 2 NTC (Default) / PTC indgang (programm. med parameter H00*). Digital Indgang: 1 spændingsfri digital indgang 14

15 Digitalte Udgange: ID961: 1 Kompressor relæ: IEC (2)A max 250Va UL Hp (8FLA - 48LRA) max 240Va ID971: 1 Afrimnings relæ: N.O. 8(3)A - N.C. 6(3)A max 250Va 1 Kompressor relæ: IEC (2)A max 250Va UL Hp (8FLA - 48LRA) max 240Va ID974: 1 Afrimnings relæ: N.O. 8(3)A - N.C. 6(3)A max 250Va 1 Kompressor relæ: IEC (3)A max 250Va UL /2 Hp (5FLA - 29LRA) max 240Va 1 Ventilator relæ: 5(2)A max 250Va Regulativer Elektromagnetisk kompatibilitet: Denne enhed overholder direktiv 2004/108/EC og den harmoniserede standard EN Sikkerhed: Denne enhed overholder direktiv 2006/95/EC og den harmoniserede standard EN Fødevaresikkerhed: Denne enhed overholder standard EN som følger: - egnet til opbevaring - klima række A - måling klasse 1 i intervallet fra -35 C til 25 C (*) (* kun ved brug af Eliwell NTC følere) Frivillige mærker/certificeringer: ENEC/UL (check på apparatet for mærke). Klassificering: drifts- (ikke sikkerhed) enhed til integration. NOTE 1: Sluk og tænd apparatet efter ændringer af NTC/PTC føler (par. H00). NOTE 2: Kontroller den krævede strømforsyning, på etiketten; for relæ og strømforsynings kapaciteter, kontakt Salgskontoret. BEMÆRK:: De tekniske data der indgår i dette dokument, i forbindelse med målinger (interval, nøjagtighed, opløsning, osv.) refererer til selve instrumentet, og ikke til dets udstyr, som for eksempel følere. Dette betyder at, for eksempel, føler fejl skal lægges til apparatets. 15

16 PAR. SEt dif HSE LSE OSP dod Ont don dof dbi OdO (!) dty PARAMETER TABEL BESKRIVELSE Temperatur SEtpoint. KOMPRESSOR REGULATOR (folder med CP label) differential. Relæ kompressor udløst differential. Kompressoren stopper når Setpoint værdien nås (som angivet ved justerings føleren), og genstarter ved en temperatur lig med Setpoint + værdien af differensen. Note: værdien 0 kan ikke bruges. Higher SEt. Maximal værdi muligt for Setpoint Lower SEt. Minimums værdi muligt for Setpoint Off Set Point. Temperatur Værdi der skal føjes til Set-Point hvis reduceret er aktiveret (Spare funktion). digital (input) Open door. Digital indgang, der tillader slukning af belastninger. Gyldig hvis H11 = ±4 (dør microswitch). n = slukker ikke belastninger; y = slukker belastninger KOMPRESSOR SIKRINGS ANORDNING (folder med CP label) ON time (compressor). kompressor aktiverings tid, i tilfælde af fejl på føler. Hvis Ont=0 kompressoren er altid slukket, mens Ont>0 kompressoren er altid tændt. delay (at) On compressor. Forsinkelses tid for kompressorrelæ efter apparatet er blevet tændt. delay (after power) OFF. Forsinkelse efter slukning; den indikerede tid skal forløbe efter sluk af kompressorrelæ og efterfølgende tænd. delay between power-on. Forsinkelse mellem opstart; den indikerede tid skal forløbe mellem to på hinanden følgende opstarter af kompressoren. delay Output (from power) On. Forsinkelse af aktivering af udgange efter slukning af apparatet eller efter et strømsvigt. AFRIMNINGS REGULATOR (folder med def label) defrost type. Type af afrimning. 0 = elektrisk afrimning - kompressor slukket (OFF) under afrimning; 1 = reverse cyklus afrimning (varm gas); kompressor tændt (ON) under afrimning; 2 = Fri afrimning; afrimning uafhængig af kompressor. 16

17 dit dct doh det dst dpo FSt FAd Fdt dt dfd FCO Fod defrost interval time. Interval mellem starten af to efterfølgende afrimnings omgange. defrost Counting type. Udvælgelse af count mode for afrimnings interval. 0 = kompressor driftstimer (DIGIFROST method); Afrimning kun aktiv hvis kompressoren er tændt; 1 = Real Time driftstimer for udstyr; afrimnings tæller er altid aktiv når apparatet er tændt og starter hver gang apparatet tændes; 2 = kompressor stop. Hver gang kompressoren stopper udføres en afrimnings cyklus i henhold til parameter dty. defrost Off Hour. Start-af-afrimning forsinkelses tid fra apparatet startes. defrost Endurance time. Afrimnings time-out; bestemmer varigheden af afrimning. defrost Stop temperature. Stop temperatur for afrimning (bestemt af fordamper føleren). defrost (at) Power On. Bestemmer om, start af apparatet, skal betyde automatisk start af afrimning (hvis temperaturen målt af fordamperen tillader dette). y = ja; n = nej. VENTILATOR REGULATOR (folder med FAn label) Fan Stop temperature. Ventilator stop temperatur; hvis værdien, aflæst af fordamper føleren, er højere end den fastsatte værdi, stopper ventilatoren. FAn differential. Ventilator start differential (se parameter FSt ). Fan delay time. Forsinkelses tid for aktivering af ventilator efter en afrimning. drainage time. Dryp tid. defrost Fan disable. Giver mulighed for at fravælge fordampningsfølere under afrimning. y = ja (deaktiver ventilator); n = nej. Fan Compressor OFF. Giver mulighed for at vælge kompressor ventilator lås OFF (slået fra). y = ventilatorer aktiveret (med termostat; baseret på værdien registreret af afrimningsføleren, se parameter FSt ); n = ventilator slukket; dc = ikke I brug. Fan open door. Ventilatorer aktive mens døren er åben. Giver mulighed for at vælge at stoppe ventilatorerne når døren er åben, og genstarte ventilatorerne når døren lukkes (hvis de var aktive). n = stop ventilatorer; y = ventilatorer uændrede. 17

18 ALARMER (folder med AL label) Att Giver mulighed for at vælge om parametrene HAL og LAL skal have absolutte (Att=0) eller relative (Att=1) værdier. AFd Alarm Fan differential. Alarm difference. HAL Higher ALarm. Maximum temperatur alarm. Temperatur værdi (relativ værdi) som hvis overskredet udløser et alarm signal. LAL Lower ALarm. Minimum temperatur alarm. Temperatur værdi (relativ værdi), som hvis overskredet udløser et alarm signal. PAO Power-on Alarm Override. Alarm tids forsinkelse efter apparatet tændes, efter et strømsvigt. dao defrost Alarm Override. Alarm tids forsinkelse efter afrimning. OAO Alarm signals forsinkelse efter digital input deaktivering (dør luk). Alarmen er kun til high-low temperatur alarmer. tdo time out door Open. Tidsforsinkelse på aktivering af alarm (åben dør). tao temperature Alarm Override. Temperatur alarm signal forsinkelses tid. EAL External Alarm Clock. Ekstern alarm til låsning af belastninger (n = lås ikke belastninger; y = lås belastninger). DISPLAY (cartella con label dis ) LOC LOCk. Låsning af Basic Commands. Man kan dog gå ind i parameter programming og der ændre status på dette parameter for at tillade oplåsning. y = ja; n = nej. PA1 PAssword 1. Når aktiveret (værdi andet end 0) udgør adgangstasten til level 1 parametre. ndt number display type. Se med decimaltal. y = ja; n = nej. CA1 CAlibration 1. Positive eller negative temperatur værdier lagt til værdien aflæst af føler 1. CA2 CAlibration 2. Positive eller negative temperatur værdier lagt til værdien aflæst af føler 2. ddl defrost display Lock. Visning af status under afrimning. 0 = viser temperaturen aflæst af rumføleren; 1 = låser aflæsningen af temperatur værdien fra rumføleren når afrimning starter, og indtil den næste gang Setpoint værdien nås; 2 = viser label def under afrimning, og indtil den næste gang Setpoint værdien nås. 18

19 dro display read-out. Vælg C eller F for visning af temperaturen aflæst af termostat føleren. (0 = C, 1 = F). BEMÆRK: Skiftet mellem C og F modifiserer IKKE point, differential, osv. (for eksempel =10 C bliver 10 F). KONFIGURATION (folder med "CnF" label) H00 (!) Valg af følertype, PTC eller NTC (Default). 0 = PTC; 1 = NTC. H08 Stand-by driftsmåde. 0 = display sluk; 1 = display sluk, belastninger og alarmer stoppede; 2 = display med OFF label, belastninger og alarmer stoppede. H11 Konfigurerbare digitale indgange/polaritet. 0 = deaktiveret; ±1 = afrimning; ±2 = reduseret ; ±3 = ikke brugt; ±4 = dør microswitch; ±5 = ekstern alarm; ±6 = Stand-by (ON-OFF). VIGTIGT! Positive eller negative værdier ændrer polariteten. H25 Aktiver/deaktiver buzzer. 0 = deaktiveret; 4 = aktiveret; = ikke brugt. H42 Fordampningsføler forefindes. n = forefindes ikke; y = forefindes. rel release firmware. Apparat version: kun aflæsning af parameter. tab table of parameters. Reserveret: kun aflæsning af parameter. COPY CARD (folder med Fpr label) UL Up load. Programerings parameter overførsel fra apparat til Copy Card. Fr Format. Slet alle data på copy card. VIGTIGT: ved brug af Fr parameteret (copy card formatering) alle data på copy card vil blive slettet permanent. Handlingen kan ikke annulleres. (!) ADVARSEL! Hvis en eller flere af parametrene afmærket med (!) bliver ændrede, skal styringen slukkes og tændes, for at sikre at den fungerer korrekt I alle tilfælde, er det stærkt tilrådeligt at slukke og tænde styringen hver gang parametre er blevet ændrede for at undgå funktionssvigt af konfiguration og/eller timing. 19

20 AL FAn def CP Parameters - Default indstilling PAR. ID961 ID971 ID974 U.M. RÆKKE DEFAULT RÆKKE DEFAULT RÆKKE DEFAULT SEt -50, ,0 0,0-50, ,0 0,0-50, ,0 0,0 C/ F dif +0, ,0 2,0 +0, ,0 2,0 +0, ,0 2,0 C/ F HSE LSE ,0 LSE ,0 LSE ,0 C/ F LSE -58,0... HSE -50,0-58,0... HSE -50,0-58,0... HSE -50,0 C/ F OSP -30, ,0 0,0-30, ,0 0,0-30, ,0 0,0 C/ F dod n/y n n/y n n/y n flag Ont min don sec dof min dbi min OdO min dty /1/2 0 0/1/2 0 flag dit hours dct 0/1/2 1 0/1/2 1 0/1/2 1 flag doh min det min dst , ,0-50, ,0 C/ F dpo n/y n n/y n n/y n flag FSt , ,0 C/ F FAd , ,0 2,0 C/ F Fdt min dt min dfd n/y y flag FCO n/y/dc n flag Fod n/y n flag Att 0/1 1 0/1 1 0/1 1 flag AFd +1, ,0 2,0 +1, ,0 2,0 +1, ,0 2,0 C/ F HAL LAL ,0 +50,0 LAL ,0 +50,0 LAL ,0 +50,0 C/ F LAL -50,0... HAL -50,0-50,0... HAL -50,0-50,0... HAL -50,0 C/ F

21 FPr CnF dis AL PAR. ID961 ID971 ID974 U.M. RÆKKE DEFAULT RÆKKE DEFAULT RÆKKE DEFAULT PAO hours dao min OAO hours tdo min tao min EAL n/y n n/y n n/y n flag LOC n/y n n/y n n/y n flag PA num ndt n/y y n/y y n/y y flag CA1-12, ,0 0,0-12, ,0 0,0-12, ,0 0,0 C/ F CA , ,0 0,0-12, ,0 0,0 C/ F ddl 0/1/2 1 0/1/2 1 0/1/2 1 num dro 0/1 0 0/1 0 0/1 0 flag H00 0/1 1 0/1 1 0/1 1 flag H08 0/1/2 2 0/1/2 2 0/1/2 2 num H num H num H n/y y n/y y flag rel / / / / / / / tab / / / / / / / UL / / / / / / / Fr / / / / / / /

22 ID961 ID961 PLUS (A) Supply 230Va 3W max A TTL FORBINDELSER ID971 ID971 PLUS A Supply 230Va 3W max TTL N L (thermostat) Pb1 D.I. N L D.I. (thermostat) Pb1 (evaporator) Pb2 N L ID974 PLUS ID974 TTL A Supply 230Va 3W max (evaporator) Pb2 (thermostat) Pb1 D.I. TERMINALER Afrimnings relæ Kompressor relæ Ventilator relæ N-L Strømforsyning A TTL Indgang

23 Eliwell Controls s.r.l. Via dell Industria, 15 Z.I. Paludi Pieve d Alpago (BL) ITALY Telephone Facsimile Technical Customer Support: Technical helpline Sales Telephone (Italy) (other countries) ID-PLUS - cod. 9IS rel. 05/09 - DK Eliwell Controls s.r.l All rights reserved. Invensys Controls Europe An Invensys Company

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06.

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06. H. JESSEN JÜRGENSEN A/S Master Cella PRG SEL Master Cella Brugsvejledning +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel 11.06.03 Dimensioner (mm): Indholdsfortegnelse Huldimensioner ved panelmontering

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg. plug-in, elektronisk digital termostat med afrimningsstyring.

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg. plug-in, elektronisk digital termostat med afrimningsstyring. H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg plug-in, elektronisk digital termostat med afrimningsstyring Brugsvejledning Mac/ Word/ Carel plug-in 28.08.01 1 VIGTIGT GENNEMLÆS MANUALEN FØR INSTALLATION

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning MAKING MODERN LIVING POSSIBLE OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION Indholdsfortegnelse Side Generelt...4 Beskrivelse...4 Anvendelse...4 Primære egenskaber...4 Mål...4

Læs mere

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL Med Siemens PLC Edition 2.0 Varmepumpestyring Side 1-67 23-06-10 Indholdsfortegnelse 1 Opsummering...4 1,1 Nøglefunktioner...4 1.2 Udstyrs kombination...5 1.3 Produkt Dokumentation...5

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning 47.5 50.8. ABB Instrumentation

COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning 47.5 50.8. ABB Instrumentation COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed Brugervejledning 47.5 50.8 ABB Instrumentation Brug af vejledningen Advarsel. En vejledning, der gør opmærksom på en risiko for kvæstelse eller død. Forsigtighed. En vejledning,

Læs mere

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H BRUGER MANUAL DK Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H Attention! Meget vigtigt. Denne brugervejledning indeholder vigtige retningslinjer for installation og brugen af Mobeye enheden

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

HomeSecure HS-PRO-01 Manual: 16-06-2015

HomeSecure HS-PRO-01 Manual: 16-06-2015 2 3 HomeSecure PRO 868mhz er det seneste skud på stammen i Homealarm.dk's alarmsortiment. Denne alarm kører på 868mhz og sensorrækkevidden er derfor helt optimal. Hele opsætningen foregår på alarmens LCD

Læs mere

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning Version 1.3 Dansk Leica Brugervejledning Leica mojortk, Introduktion Introduktion 2 Køb Tillykke med købet af et mojortk system. Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og instruktioner

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse på køleanlæg i mindre supermarkeder.

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse

Læs mere

AMI Quattro BRUGERMANUAL

AMI Quattro BRUGERMANUAL AMI Quattro BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 4 INTRODUKTION... 5 KORT BESKRIVELSE AF AMI QUATTRO GØDNINGSBLANDER... 6 QUICK-GUIDE... 7 EKSEMPEL PÅ INDSTILLING AF GØDNINGSBLANDEREN...

Læs mere

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleovnen SARA Brugsanvisning og vedligeholdelse Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at Deres pilleovn SARA kan

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

421D. Brugsanvisning. Distance Meter

421D. Brugsanvisning. Distance Meter 421D Distance Meter Brugsanvisning September 2009 Rev.1, 3/10 (Danish) 2009, 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere