IDPLUS Elektronisk styring til køleenheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDPLUS 961-971 - 974. Elektronisk styring til køleenheder"

Transkript

1 IDPLUS DK Elektronisk styring til køleenheder

2

3 INDHOLD DK KONTROLPANEL... 4 TASTER OG LED... 5 ADGANG TIL OG BRUG AF MENUER 6 BASIS KOMANDOER TIL MENU... 6 BASIS KOMANDOER TIL SPÆRRING 7 PROGRAMERINGS MENU... 7 KOPI KORT... 8 PASSWORD... 9 MANUEL START AF AFRIMNINGSCYKLUS... 9 DIAGNOSERING... 9 ALARMER MAX OG MIN TEMPERATUR ALARM 11 INSTALLERING TILKOBLING TIL ELNET BRUGS BETINGELSER ANSVAR OG EVENT. RISIKOER DISCLAIMER TEKNISKE DATA PARAMETER TABEL... 16

4 DK DANSK Elektronisk styring til køleenheder * Aktivering af LOC funktionen: - gå ind i Basic Commands menuen: - tryk og knapperne indenfor 2 sek. Hvis LOC funktionen er aktiv og du prøver at komme ind i Parameters menuen, kommer ordet LOC frem. Hvis dette sker, vises parametrene stadig, men der er ikke adgang til at rette i dem. Gentag ovennævnte for at deaktivere låsningen af tasterne. * Når apparatet tændes, udfører det en Lampe Test; displayet og dioderne vil blinke i flere sekunder for at sikre at alt fungerer som det skal. 4

5 TASTER OG DIODER OP Tryk Bladrer gennem menuerne Øger værdierne Tryk i min. 5 sek. Aktiverer det manuelle afrimningssystem. NED Tryk Bladrer gennem menupunkterne. Formindsker værdierne STAND-BY (ESC) Tryk Retur til forrige menu punkt. Godkender parameter værdier, Tryk i min. 5 sek. Aktiverer STAND BY funktionen (når man er ude af menuerne) SET (ENTER) Tryk Viser alarm (hvis aktiv) Åbner grundkommando menu. Tryk i min. 5 sek. Åbner programmerings menu. Godkender kommandoer. Spare diode Blinker: Spare indstilling aktiv Kompressor diode Lyser permanent: Kompressor aktiv Blinker: Forsinkelse, beskyttelse eller blokeret aktivering. Afrimnings diode Lyser permanent: Afrimning aktiv Blinker: Manuel eller D.I aktivering. Blæser diode Lyser permanent: Blæser aktiv. Alarm diode Lyser permanent: Alarm tændt. Blinker: Alarm registreret. Aux diode Afhænger af model C diode Lyser permanent: C indstilling (dro = 0) F diode Lyser permanent: F indstilling (dro = 1) 5

6 ADGANG TIL, OG BRUG AF MENUER Resurser er organiserede i menuer, der fås adgang til ved et kort tryk på -tasten ( Basic Commands menu) eller ved at holde -tasten nede i mere end 5 sek. ( Programming menu). Bekræft seneste viste værdi og vend tilbage til forrige skærm. Tryk -tasten én gang eller undlad at trykke på nogen taster i over 15 sek. (time-out). BASISKOMMANDO MENU Gå ind i Basic Commands menuen ved at trykke kort på. Hvis der ikke er nogen aktive alarmer vil SEt komme frem. Ved tryk på og tasterne kan man gå op og ned i Basic Commands menuen: - AL: alarm folder (kun synlig hvis der er aktive alarmer); - SEt: Setpoint indstillings folder. - Pb1: føler 1 folder; - Pb2: føler 2 folder **; - dit: afrimnings interval folder; - det: afrimnings timeout folder; - dst: afrimnings stop temperatur folder **; (** kun model ID971 og ID974) Indstilling af Setpoint: For at se Setpoint værdien tryk tasten mens SEt label vises. Setpoint værdien vises i displayet. For at ændre Setpoint værdien, tryk enten eller tasterne indenfor 15 sek. Tryk for at bekræfte ændringen. Visning af følerne:: Ændringer af værdierne for: dit, det og dst afrimnings parametrene laves på samme måde. Når Pb1 eller Pb2* labelerne vises, tryk Og den tilhørende følerværdi vises (* Pb2 findes kun på model ID971 og ID974) 6

7 LÅSNING AF BASISKOMANDOMENU Det er muligt at låse tasterne på denne enhed. Tasterne låses enten via Basic Commands menuen. Tryk derefter og indenfor 2 sek. Eller ved at programere LOC parametrene (se dis label folder) Selvom tastaturet er låst, er der adgang til Basic Commands menuen via for visning af Setpoint, dit, det, dst parametrene, men der kan ikke laves ændringer. For deaktivering af tastaturlåsen, gentag låsnings trinene. PROGRAMERINGS MENU For adgang til Programming menuen hold tasten nede i mere end 5 sek. Hvis påkrævet, skal PA1 adgangs PASSWORD gives (se PASSWORD afsnittet). Tryk på tasten for at ændre i værdierne. Displayet vil vise den første folder i menuen (f.eks.: CP folderen) Ved tryk på og tasterne kan der navigeres mellem alle foldere i programmerings menuen (Figur 1): 5 sek 5 sek Figur 1 Figur 2 Tryk på tasten ved siden af den valgte folder ( def i ek. i figur 2) for at se det første parameter i den. Vælg ønskede parameter via tasterne og. Tryk for at se den aktuelle værdi for det valgte parameter. Tryk eller for at ændre the værdien, tryk derefter for at gemme den. NOTE: det anbefales stærkt at der slukkes og tændes for apparatet hver gang parameter konfigurationen er blevet ændret, for at undgå funktionssvigt af konfigurationen og/eller igangværende timinger. 7

8 BRUG AF COPY CARD Copy Card er tilbehør forbundet med TTL indgangen, der bruges til hurtig programmering af apparatets parametre (upload og download et parameter kort til en eller flere apparater af samme type). Upload (label UL) og copy card formatering (label Fr) skal foretages, som forklaret nedenfor: FPr folderen indeholder de nødvendige kommandoer for brug af Copy Card. Tryk tasten for at åbne Funktion menuen. Tryk og tasterne for at finde den ønskede funktion (f.eks. UL). Tryk tasten for at gennemføre uploadningen. Hvis handlingen lykkes viser displayet y ellers vil der stå n. Upload (UL) Denne funktion uploader programmerings parametrene fra apparatet. UPLOAD: apparat Copy Card Format: (Fr) Denne kommando bruges til at formatere kortet, noget der skal gøres første gang kortet bruges. Vigtigt: når copy card er blevet programmeret, vil parameteret Fr slette alle data der er blevet sat ind. Dette skridt kan ikke slettes. Download fra re: Forbind copy card når apparatet er slukket. Når apparatet er tændt, Vil downloadingen fra copy card begynde automatisk. Til DOWNLOAD slut i lampetesten, vil displayet vise dly hvis den var vellykket UPLOAD og dln hvis ikke. DOWNLOAD: Copy Card apparat NOTER: - efter parametrene er blevet downloadede, vil apparatet bruge disse. - se FPr folderen i Parameter Table og Description of Parameters. 8

9 PASSWORDS Passwordet PA1 tillader adgang til programmerings parametrene. I standard konfigurationen er passwordet deaktiveret (værdi = 0). For at aktivere (værdi 0) og bestemme værdien, gå ind i Programming menuen, i folderen med dis labelet. Hvis passwordet allerede er aktiveret, skal det bruges for at få adgang til Programming menuen. For at komme ind: 5 sek Hvis passwordet er forkert, vil displayet vise PA1 og proceduren skal gentages forfra. AKTIVERING AF MANUEL AFRIMNINGSCYKLUS For manuelt at aktivere afrimnings cyklussen, hold tasten nede i 5 sek. Hvis afrimnings parametrene ikke opfyldes: - for parameter OdO 0 (model: ID961, ID971 og ID974) - Fordampningsføleren Pb2 har en højere temperatur end slut-temperaturen på afrimningen (model: ID971 og ID974) Vil displayet blinke 3 gange, for at indikere at opgaven ikke vil blive udført. FEJLFINDNING Alarmer vil altid indikeres med buzzer (hvis en forefindes) og alarm ikonet. For at slukke buzzeren, tryk en vilkårlig tast kort, den aktuelle ikon vil blive ved at blinke. NOTER: Hvis alarm udløbs tider er blevet indstillet (se AL folder i parameters tabel) vil der ikke gøres opmærksom på alarmen. En føler 1 (Pb1) funktionsfejl alarm vises direkte på displayet med indikationen E1. Model ID971 og ID974: En føler 2 (Pb2) funktionsfejl alarm vises direkte på displayet med indikationen E2. 9

10 ALARMER Label Fejl Grund Effekter Løsning E1 Føler 1 fejl (rumføler) måler værdier er udenfor driftsområde defekt føler / kortslutning / åben Display label E1 Alarm ikon permanent tændt Min/max alarm regulator deaktiveret Kompressor drift ifølge Ont parameter. check føler type NTC/PTC (H00) check føler ledninger skift føler E2 Føler 2 fejl (afrimning) måler værdier er udenfor driftsområde defekt føler / kortslutning / åben Display label E2 Alarm ikon permanent tændt Afrimnings cyklussen vil stoppe p.g.a. Time out (Parameter det ) check føler type NTC/PTC (H00) check føler ledninger skift føler AH1 Føler 1 HØJ temperatur alarm værdier fra føler 1 > HAL efter afsluttet tao. (se MAX/MIN ALARM tabel) Lagring af label AH1 i folderen AL Ingen effekt på regulering Vent til temperaturen på føler 1 igen er under HAL. AL1 Føler 1 LAV temperatur alarm værdier fra føler 1 < LAL efter afsluttet tao. (se MAX/MIN ALARM tabel) Lagring af label AL1 i folderen AL Ingen effekt på regulering Vent til temperaturen på føler 1 igen er under LAL EA Extern alarm Digital input aktiveret (H11 sat til extern alarm) Lagring af label EA in folderen AL Alarm ikon lyser permanent Regulator blokeret p.g.a. EAL = y check og fjern den externe årsag til alarmen på Digital Input OPd Åben dør alarm Digital input aktiveret (H11 sat til dør switch) (i længere tid end tdo) Lagring af label Opd in folderen AL Alarm ikon lyser permanent Regulator blokeret luk dør forsinkelses funktion defineret af OAO 10

11 MAX OG MIN TEMPERATUR ALARM Relativ Temperatur Værdi til point (Att=1) Absolut Temperatur Værdi (Att=0) Off AFd AFd AFd AFd Setpoint - LAL Setpoint Setpoint + HAL LAL LAL + AFd LAL - AFd HAL Setpoint - LAL + AFd Setpoint + HAL - AFd Minimums temperatur alarm Temp. Set+LAL * Temp. LAL (LAL med fortegn) Maximums temperatur alarm Temp. Set+HAL ** Temp. HAL (HAL med fortegn) Retur fra minimum temperatur alarm Temp. Setpoint + LAL + AFd Setpoint - LAL +AFd Temp. LAL + AFd Retur fra maximum temperatur alarm Temp. Setpoint + HAL - AFd Temp. HAL - AFd * hvis LAL er negativ, Set + LAL < Set ** hvis HAL er negativ, Set + HAL > Set 11

12 INSTALLERING Apparatet er designet til panel ophængning. Lav et hul på 29x71 mm, isæt apparatet og fastgør det ved hjælp af de medfølgende beslag. Sæt ikke apparat op på fugtige og/eller snavsede steder; det er kun egnet til brug på steder uden for meget snavs. Søg for at der er luft omkring apparatets ventilations huller. 70mm 29mm 71mm 67mm 74mm 32mm TILKOBLING TIL ELNET Vigtigt! Arbejd aldrig med de elektriske forbindelser mens apparatet er tændt. Apparatet er udstyret med skrue terminaler til forbindelse af kabler på 2.5 mm2 (kun et kabel pr. terminal ved strømforsyning). For terminalernes kapacitet, se label på apparatet. Model ID 974 har fælles faseklemme for relæudgange, på alle andre modeller er der uafhængige relækontakter. Overskrid ikke den tilladte maksimum strøm (A); I tilfælde af større belastninger, brug en passende kontaktor. Vær sikker på at den på apparatet angivne spænding overholdes. 12V versioner skal forbindes via en sikkerheds transformer med en 250 ma forsinket forsikring. Følere har ikke faste poler og forlænges via et alm. topolet kabel (vær opmærksom på at forlængelse af følere har indflydelse på EMC (electromagnetic compatibility) i apparatet: Vær meget opmærksom på ledningsføringen). Føler kabler, strømforsynings kabler og TTL serie kabler skal holdes væk fra strømkabler. 12

13 BRUGS BETINGELSER Godkendt brug Af sikkerhedsgrunde skal apparatet installeres og bruges i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner og især, under normale forhold, skal strømførende dele være uden for rækkevidde. Apparatet skal være beskyttet mod vand og støv, og der må kun være adgang med brug af værktøj (undtaget kontrolpanelet). Apparatet er ideelt til brug på apparater I private husholdninger og/eller lignende kølings udstyr og er blevet testet med hensyn til aspekterne i Europæiske normer for sikkerhed. Apparatet er klassificeret således: ifølge fabrikant: som en automatisk elektrisk styring, til blive forbundet med uafhængigt ophæng;; ifølge de automatiske drifts funktioner: som en 1 B-type drevet kontrol; som et Klasse A apparat I relationen til kategori og strukturen af software. Ikke godkendt brug. Enhver anden brug end den godkendte er de facto forbudt. Bemærk at medfølgende relækontakter kan være behæftede med fejl. Alle eventuelle sikrings anordninger påkrævet af produkt standarder eller af alm. sund fornuft, skal, af indlysende årsager, anvendes eksternt. ANSVAR OG EVENTUELLE RISIKOER ELIWELL CONTROLS SRL er ikke erstatningspligtig ved fejl der stammer fra: - installation/brug andet end det angivne og, især, hvis det ikke er i overensstemmelse med sikkerheds standarderne og/eller de her ovenstående; - anvendelse, der ikke sikrer tilstrækkelig beskyttelse mod elektrisk stød, vand og støv, ifølge de tidligere nævnte betingelser; - brug på tavler, der har adgang til farlige dele uden brug af værktøj; - manipulation med og/eller ændring af produktet; - installation/brug på tavler, der ikke overholder de til enhver tid gyldige standarder og regler. 13

14 DISCLAIMER Denne manual og dens indhold forbliver ELIWELL CONTROLS SRL ejendom, og må ikke reproduceres eller distribueres uden tilladelse. Selvom der er blevet udvist stor omhu I forbindelse med udarbejdelsen af dette dokument, kan hverken ELIWELL CONTROLS SRL, dets ansatte eller leverandører, acceptere noget som helst ansvar i forbindelse med dets anvendelse. ELIWELL CONTROLS SRL forbeholder sig ret til at foretage ændringer eller forbedringer, uden forudgående varsel. TEKNISK DATA Mekaniske Karakteristika Frontafskærmning: IP65. Housing: PC+ABS UL94 V-0 plast hylster, polycarbonate glas, termoplastiske taster. Dimensioner: front 74x32 mm, dybde 59 mm. (ekskl. terminaler).. Ophæng: panel ophæng med 71x29 mm (+0.2/-0.1 mm) borings skabelon. Terminaler: skrue terminal til kabel på 2,5mm 2 Konnectorer: TTL for tilslutning til Copy Card Temperatur:: Drift: C - Opbevaring: C Luftfugtighed: Drift / Opbevaring: % RH (ikke kondenserende). Elektriske Karakteristika Strømforsyning: 230Va (+10% / -15%) 50/60 Hz - Forbrug:: 3W max Display område: NTC: 50.0 C C; PTC: C C (på display m/ 3 cif. + fortegn) Nøjagtighed: Bedre end 0.5% af fuld-skala +1 ciffer. Opløsning: 0,1 C. Buzzer: JA (afhænger af model) Analog Indgang: ID961: 1 NTC (Default) / PTC indgang (programm. med parameter H00*). ID971 og ID974: 2 NTC (Default) / PTC indgang (programm. med parameter H00*). Digital Indgang: 1 spændingsfri digital indgang 14

15 Digitalte Udgange: ID961: 1 Kompressor relæ: IEC (2)A max 250Va UL Hp (8FLA - 48LRA) max 240Va ID971: 1 Afrimnings relæ: N.O. 8(3)A - N.C. 6(3)A max 250Va 1 Kompressor relæ: IEC (2)A max 250Va UL Hp (8FLA - 48LRA) max 240Va ID974: 1 Afrimnings relæ: N.O. 8(3)A - N.C. 6(3)A max 250Va 1 Kompressor relæ: IEC (3)A max 250Va UL /2 Hp (5FLA - 29LRA) max 240Va 1 Ventilator relæ: 5(2)A max 250Va Regulativer Elektromagnetisk kompatibilitet: Denne enhed overholder direktiv 2004/108/EC og den harmoniserede standard EN Sikkerhed: Denne enhed overholder direktiv 2006/95/EC og den harmoniserede standard EN Fødevaresikkerhed: Denne enhed overholder standard EN som følger: - egnet til opbevaring - klima række A - måling klasse 1 i intervallet fra -35 C til 25 C (*) (* kun ved brug af Eliwell NTC følere) Frivillige mærker/certificeringer: ENEC/UL (check på apparatet for mærke). Klassificering: drifts- (ikke sikkerhed) enhed til integration. NOTE 1: Sluk og tænd apparatet efter ændringer af NTC/PTC føler (par. H00). NOTE 2: Kontroller den krævede strømforsyning, på etiketten; for relæ og strømforsynings kapaciteter, kontakt Salgskontoret. BEMÆRK:: De tekniske data der indgår i dette dokument, i forbindelse med målinger (interval, nøjagtighed, opløsning, osv.) refererer til selve instrumentet, og ikke til dets udstyr, som for eksempel følere. Dette betyder at, for eksempel, føler fejl skal lægges til apparatets. 15

16 PAR. SEt dif HSE LSE OSP dod Ont don dof dbi OdO (!) dty PARAMETER TABEL BESKRIVELSE Temperatur SEtpoint. KOMPRESSOR REGULATOR (folder med CP label) differential. Relæ kompressor udløst differential. Kompressoren stopper når Setpoint værdien nås (som angivet ved justerings føleren), og genstarter ved en temperatur lig med Setpoint + værdien af differensen. Note: værdien 0 kan ikke bruges. Higher SEt. Maximal værdi muligt for Setpoint Lower SEt. Minimums værdi muligt for Setpoint Off Set Point. Temperatur Værdi der skal føjes til Set-Point hvis reduceret er aktiveret (Spare funktion). digital (input) Open door. Digital indgang, der tillader slukning af belastninger. Gyldig hvis H11 = ±4 (dør microswitch). n = slukker ikke belastninger; y = slukker belastninger KOMPRESSOR SIKRINGS ANORDNING (folder med CP label) ON time (compressor). kompressor aktiverings tid, i tilfælde af fejl på føler. Hvis Ont=0 kompressoren er altid slukket, mens Ont>0 kompressoren er altid tændt. delay (at) On compressor. Forsinkelses tid for kompressorrelæ efter apparatet er blevet tændt. delay (after power) OFF. Forsinkelse efter slukning; den indikerede tid skal forløbe efter sluk af kompressorrelæ og efterfølgende tænd. delay between power-on. Forsinkelse mellem opstart; den indikerede tid skal forløbe mellem to på hinanden følgende opstarter af kompressoren. delay Output (from power) On. Forsinkelse af aktivering af udgange efter slukning af apparatet eller efter et strømsvigt. AFRIMNINGS REGULATOR (folder med def label) defrost type. Type af afrimning. 0 = elektrisk afrimning - kompressor slukket (OFF) under afrimning; 1 = reverse cyklus afrimning (varm gas); kompressor tændt (ON) under afrimning; 2 = Fri afrimning; afrimning uafhængig af kompressor. 16

17 dit dct doh det dst dpo FSt FAd Fdt dt dfd FCO Fod defrost interval time. Interval mellem starten af to efterfølgende afrimnings omgange. defrost Counting type. Udvælgelse af count mode for afrimnings interval. 0 = kompressor driftstimer (DIGIFROST method); Afrimning kun aktiv hvis kompressoren er tændt; 1 = Real Time driftstimer for udstyr; afrimnings tæller er altid aktiv når apparatet er tændt og starter hver gang apparatet tændes; 2 = kompressor stop. Hver gang kompressoren stopper udføres en afrimnings cyklus i henhold til parameter dty. defrost Off Hour. Start-af-afrimning forsinkelses tid fra apparatet startes. defrost Endurance time. Afrimnings time-out; bestemmer varigheden af afrimning. defrost Stop temperature. Stop temperatur for afrimning (bestemt af fordamper føleren). defrost (at) Power On. Bestemmer om, start af apparatet, skal betyde automatisk start af afrimning (hvis temperaturen målt af fordamperen tillader dette). y = ja; n = nej. VENTILATOR REGULATOR (folder med FAn label) Fan Stop temperature. Ventilator stop temperatur; hvis værdien, aflæst af fordamper føleren, er højere end den fastsatte værdi, stopper ventilatoren. FAn differential. Ventilator start differential (se parameter FSt ). Fan delay time. Forsinkelses tid for aktivering af ventilator efter en afrimning. drainage time. Dryp tid. defrost Fan disable. Giver mulighed for at fravælge fordampningsfølere under afrimning. y = ja (deaktiver ventilator); n = nej. Fan Compressor OFF. Giver mulighed for at vælge kompressor ventilator lås OFF (slået fra). y = ventilatorer aktiveret (med termostat; baseret på værdien registreret af afrimningsføleren, se parameter FSt ); n = ventilator slukket; dc = ikke I brug. Fan open door. Ventilatorer aktive mens døren er åben. Giver mulighed for at vælge at stoppe ventilatorerne når døren er åben, og genstarte ventilatorerne når døren lukkes (hvis de var aktive). n = stop ventilatorer; y = ventilatorer uændrede. 17

18 ALARMER (folder med AL label) Att Giver mulighed for at vælge om parametrene HAL og LAL skal have absolutte (Att=0) eller relative (Att=1) værdier. AFd Alarm Fan differential. Alarm difference. HAL Higher ALarm. Maximum temperatur alarm. Temperatur værdi (relativ værdi) som hvis overskredet udløser et alarm signal. LAL Lower ALarm. Minimum temperatur alarm. Temperatur værdi (relativ værdi), som hvis overskredet udløser et alarm signal. PAO Power-on Alarm Override. Alarm tids forsinkelse efter apparatet tændes, efter et strømsvigt. dao defrost Alarm Override. Alarm tids forsinkelse efter afrimning. OAO Alarm signals forsinkelse efter digital input deaktivering (dør luk). Alarmen er kun til high-low temperatur alarmer. tdo time out door Open. Tidsforsinkelse på aktivering af alarm (åben dør). tao temperature Alarm Override. Temperatur alarm signal forsinkelses tid. EAL External Alarm Clock. Ekstern alarm til låsning af belastninger (n = lås ikke belastninger; y = lås belastninger). DISPLAY (cartella con label dis ) LOC LOCk. Låsning af Basic Commands. Man kan dog gå ind i parameter programming og der ændre status på dette parameter for at tillade oplåsning. y = ja; n = nej. PA1 PAssword 1. Når aktiveret (værdi andet end 0) udgør adgangstasten til level 1 parametre. ndt number display type. Se med decimaltal. y = ja; n = nej. CA1 CAlibration 1. Positive eller negative temperatur værdier lagt til værdien aflæst af føler 1. CA2 CAlibration 2. Positive eller negative temperatur værdier lagt til værdien aflæst af føler 2. ddl defrost display Lock. Visning af status under afrimning. 0 = viser temperaturen aflæst af rumføleren; 1 = låser aflæsningen af temperatur værdien fra rumføleren når afrimning starter, og indtil den næste gang Setpoint værdien nås; 2 = viser label def under afrimning, og indtil den næste gang Setpoint værdien nås. 18

19 dro display read-out. Vælg C eller F for visning af temperaturen aflæst af termostat føleren. (0 = C, 1 = F). BEMÆRK: Skiftet mellem C og F modifiserer IKKE point, differential, osv. (for eksempel =10 C bliver 10 F). KONFIGURATION (folder med "CnF" label) H00 (!) Valg af følertype, PTC eller NTC (Default). 0 = PTC; 1 = NTC. H08 Stand-by driftsmåde. 0 = display sluk; 1 = display sluk, belastninger og alarmer stoppede; 2 = display med OFF label, belastninger og alarmer stoppede. H11 Konfigurerbare digitale indgange/polaritet. 0 = deaktiveret; ±1 = afrimning; ±2 = reduseret ; ±3 = ikke brugt; ±4 = dør microswitch; ±5 = ekstern alarm; ±6 = Stand-by (ON-OFF). VIGTIGT! Positive eller negative værdier ændrer polariteten. H25 Aktiver/deaktiver buzzer. 0 = deaktiveret; 4 = aktiveret; = ikke brugt. H42 Fordampningsføler forefindes. n = forefindes ikke; y = forefindes. rel release firmware. Apparat version: kun aflæsning af parameter. tab table of parameters. Reserveret: kun aflæsning af parameter. COPY CARD (folder med Fpr label) UL Up load. Programerings parameter overførsel fra apparat til Copy Card. Fr Format. Slet alle data på copy card. VIGTIGT: ved brug af Fr parameteret (copy card formatering) alle data på copy card vil blive slettet permanent. Handlingen kan ikke annulleres. (!) ADVARSEL! Hvis en eller flere af parametrene afmærket med (!) bliver ændrede, skal styringen slukkes og tændes, for at sikre at den fungerer korrekt I alle tilfælde, er det stærkt tilrådeligt at slukke og tænde styringen hver gang parametre er blevet ændrede for at undgå funktionssvigt af konfiguration og/eller timing. 19

20 AL FAn def CP Parameters - Default indstilling PAR. ID961 ID971 ID974 U.M. RÆKKE DEFAULT RÆKKE DEFAULT RÆKKE DEFAULT SEt -50, ,0 0,0-50, ,0 0,0-50, ,0 0,0 C/ F dif +0, ,0 2,0 +0, ,0 2,0 +0, ,0 2,0 C/ F HSE LSE ,0 LSE ,0 LSE ,0 C/ F LSE -58,0... HSE -50,0-58,0... HSE -50,0-58,0... HSE -50,0 C/ F OSP -30, ,0 0,0-30, ,0 0,0-30, ,0 0,0 C/ F dod n/y n n/y n n/y n flag Ont min don sec dof min dbi min OdO min dty /1/2 0 0/1/2 0 flag dit hours dct 0/1/2 1 0/1/2 1 0/1/2 1 flag doh min det min dst , ,0-50, ,0 C/ F dpo n/y n n/y n n/y n flag FSt , ,0 C/ F FAd , ,0 2,0 C/ F Fdt min dt min dfd n/y y flag FCO n/y/dc n flag Fod n/y n flag Att 0/1 1 0/1 1 0/1 1 flag AFd +1, ,0 2,0 +1, ,0 2,0 +1, ,0 2,0 C/ F HAL LAL ,0 +50,0 LAL ,0 +50,0 LAL ,0 +50,0 C/ F LAL -50,0... HAL -50,0-50,0... HAL -50,0-50,0... HAL -50,0 C/ F

21 FPr CnF dis AL PAR. ID961 ID971 ID974 U.M. RÆKKE DEFAULT RÆKKE DEFAULT RÆKKE DEFAULT PAO hours dao min OAO hours tdo min tao min EAL n/y n n/y n n/y n flag LOC n/y n n/y n n/y n flag PA num ndt n/y y n/y y n/y y flag CA1-12, ,0 0,0-12, ,0 0,0-12, ,0 0,0 C/ F CA , ,0 0,0-12, ,0 0,0 C/ F ddl 0/1/2 1 0/1/2 1 0/1/2 1 num dro 0/1 0 0/1 0 0/1 0 flag H00 0/1 1 0/1 1 0/1 1 flag H08 0/1/2 2 0/1/2 2 0/1/2 2 num H num H num H n/y y n/y y flag rel / / / / / / / tab / / / / / / / UL / / / / / / / Fr / / / / / / /

22 ID961 ID961 PLUS (A) Supply 230Va 3W max A TTL FORBINDELSER ID971 ID971 PLUS A Supply 230Va 3W max TTL N L (thermostat) Pb1 D.I. N L D.I. (thermostat) Pb1 (evaporator) Pb2 N L ID974 PLUS ID974 TTL A Supply 230Va 3W max (evaporator) Pb2 (thermostat) Pb1 D.I. TERMINALER Afrimnings relæ Kompressor relæ Ventilator relæ N-L Strømforsyning A TTL Indgang

23 Eliwell Controls s.r.l. Via dell Industria, 15 Z.I. Paludi Pieve d Alpago (BL) ITALY Telephone Facsimile Technical Customer Support: Technical helpline Sales Telephone (Italy) (other countries) ID-PLUS - cod. 9IS rel. 05/09 - DK Eliwell Controls s.r.l All rights reserved. Invensys Controls Europe An Invensys Company

Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet.

Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet. Elektronisk styring for køleanlæg med luftkølede fordampere Brugermanual Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet. Taster og menuer UP Blader gennem menuen -

Læs mere

Rev.: Maj 1998 Udgave: rel. 1/97 Produkt: EWPC 1000 (/C, /S)

Rev.: Maj 1998 Udgave: rel. 1/97 Produkt: EWPC 1000 (/C, /S) GENEREL BESKRIVELSE EWPC 1000, EWPC 1000/C (clock) og EWPC 1000/S (serial) er mikroprocessorbaserede, digitale instrumenter til en komplet styring af køle- og frostanlæg; de er specielt designet til enheder

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg PJ32 Plug-in Serie: Elektronisk digitaltermostat med afrimningsstyring Panelmontage Der kan leveres to forskellige monteringssystemer: Beslag som vist

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

22.8. Elektronisk controller for kølekompressor TLY29 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: 8644 7877.

22.8. Elektronisk controller for kølekompressor TLY29 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: 8644 7877. Elektronisk controller for kølekompressor TLY29 Frontpanel: TLY 29 er en digital microprocessorstyret controller beregnet for køleapplikationer med ON/OFF temperaturregulering samt afrimningskontrol (elektrisk

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Heatime. SMS Remote Control

Heatime. SMS Remote Control Heatime SMS Remote Control Brugervejledning V252E 02.07.2008 Al information indeholdt i dette dokument kan ændres uden meddelelse herom, og uden at Milkline kan drages til ansvar herfor. www.milkline.com

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual MISTRAL MAX R1 BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual DK Bil alarm system Bruger og installations manual DK SYSTEM FUNKTIONER Hopping kode Armering / desarmering Lydløs armering / desarmering

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Døgnure, trappeautomater og skumringsrelæer

Døgnure, trappeautomater og skumringsrelæer Døgnure, trappeautomater og skumringsrelæer Effektivitet til fingerspidserne! P116856 P116867 P111639 P93585 P111637 P111642 P111644 P111643 P111648 P111646 P116862 P111612 P111624 Intuitive døgnure Med

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06.

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06. H. JESSEN JÜRGENSEN A/S Master Cella PRG SEL Master Cella Brugsvejledning +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel 11.06.03 Dimensioner (mm): Indholdsfortegnelse Huldimensioner ved panelmontering

Læs mere

CARD1 - KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL

CARD1 - KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL Bøvlingbjerg Elautomatik A/S CARD1 KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL Sys ID. Automat nr. Dato Program version 1.0.14 / 03042006 Forsyning Brørupvænget 10. DK7650 Bøvlingbjerg. Tlf.: 9788 5222. Fax: 9788 5434.

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Tryk Transmitter Model LV52 til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Installationsvejledning for LV52 Manualen indeholder: Generel introduktion til Lean Process Ventilation Oversigt

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Præstbro Maskiner A/S

Præstbro Maskiner A/S Præstbro Maskiner A/S Hovedgaden 32, Præstbro 9330 Dronninglund Danmark TEL. ++45 98 86 72 88 FAX ++45 98 86 74 66 E-mail firma@praestbromaskiner.dk Web www.praestbromaskiner.dk Bruger Håndbog MOTOR STYRING

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved SMSRemote manual 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved Indledning SMSRemote er en applikation til smartphones til let kommunikation med LK SMS Modem når det

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Bruger programmering

Bruger programmering Bruger programmering Indledning Brew4You systemerne kan programmeres, så selve brygprocessen foregår præcist og automatisk i henhold til de parametre, man som brygger ønsker at anvende. Der er dels såkaldte

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

MANUAL. Hav det sjovt med dit køretøj! Hilsen AMA teamet / MotoPro A/S. Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3.

MANUAL. Hav det sjovt med dit køretøj! Hilsen AMA teamet / MotoPro A/S. Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3. MANUAL Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3. Venligst læs sikkerheds instruktionen før brug af din AMA2/3: Brug af andet end beskrevet i denne manual kan føre til beskadigelse af produktet.

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! Hver dag rammes 10 danskere af hjertestop! Under 10% af disse mennesker overlever! Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle hjertestartere placeres

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL CAN/PLIP PROGRAMMERING AF FUNKTIONALITETER, COBRA FJERNBETJENINGER OG DRIVER CARDS, SELVLÆRENDE PROCEDURE. VIGTIGT: (Kun for PLIP applikationer og lige efter strømtilførsel

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8 Variabel liste No. Variable name Dir SNVT Type NV Description Default 0 nvolampvalfbl2 Out SNVT_switch (95) Aktuel lys niveau lys 2 1 nvimasterin In SNVT_state (83) Bindes til, fra slave out, ved slave/master

Læs mere