IDPLUS Elektronisk styring til køleenheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDPLUS 961-971 - 974. Elektronisk styring til køleenheder"

Transkript

1 IDPLUS DK Elektronisk styring til køleenheder

2

3 INDHOLD DK KONTROLPANEL... 4 TASTER OG LED... 5 ADGANG TIL OG BRUG AF MENUER 6 BASIS KOMANDOER TIL MENU... 6 BASIS KOMANDOER TIL SPÆRRING 7 PROGRAMERINGS MENU... 7 KOPI KORT... 8 PASSWORD... 9 MANUEL START AF AFRIMNINGSCYKLUS... 9 DIAGNOSERING... 9 ALARMER MAX OG MIN TEMPERATUR ALARM 11 INSTALLERING TILKOBLING TIL ELNET BRUGS BETINGELSER ANSVAR OG EVENT. RISIKOER DISCLAIMER TEKNISKE DATA PARAMETER TABEL... 16

4 DK DANSK Elektronisk styring til køleenheder * Aktivering af LOC funktionen: - gå ind i Basic Commands menuen: - tryk og knapperne indenfor 2 sek. Hvis LOC funktionen er aktiv og du prøver at komme ind i Parameters menuen, kommer ordet LOC frem. Hvis dette sker, vises parametrene stadig, men der er ikke adgang til at rette i dem. Gentag ovennævnte for at deaktivere låsningen af tasterne. * Når apparatet tændes, udfører det en Lampe Test; displayet og dioderne vil blinke i flere sekunder for at sikre at alt fungerer som det skal. 4

5 TASTER OG DIODER OP Tryk Bladrer gennem menuerne Øger værdierne Tryk i min. 5 sek. Aktiverer det manuelle afrimningssystem. NED Tryk Bladrer gennem menupunkterne. Formindsker værdierne STAND-BY (ESC) Tryk Retur til forrige menu punkt. Godkender parameter værdier, Tryk i min. 5 sek. Aktiverer STAND BY funktionen (når man er ude af menuerne) SET (ENTER) Tryk Viser alarm (hvis aktiv) Åbner grundkommando menu. Tryk i min. 5 sek. Åbner programmerings menu. Godkender kommandoer. Spare diode Blinker: Spare indstilling aktiv Kompressor diode Lyser permanent: Kompressor aktiv Blinker: Forsinkelse, beskyttelse eller blokeret aktivering. Afrimnings diode Lyser permanent: Afrimning aktiv Blinker: Manuel eller D.I aktivering. Blæser diode Lyser permanent: Blæser aktiv. Alarm diode Lyser permanent: Alarm tændt. Blinker: Alarm registreret. Aux diode Afhænger af model C diode Lyser permanent: C indstilling (dro = 0) F diode Lyser permanent: F indstilling (dro = 1) 5

6 ADGANG TIL, OG BRUG AF MENUER Resurser er organiserede i menuer, der fås adgang til ved et kort tryk på -tasten ( Basic Commands menu) eller ved at holde -tasten nede i mere end 5 sek. ( Programming menu). Bekræft seneste viste værdi og vend tilbage til forrige skærm. Tryk -tasten én gang eller undlad at trykke på nogen taster i over 15 sek. (time-out). BASISKOMMANDO MENU Gå ind i Basic Commands menuen ved at trykke kort på. Hvis der ikke er nogen aktive alarmer vil SEt komme frem. Ved tryk på og tasterne kan man gå op og ned i Basic Commands menuen: - AL: alarm folder (kun synlig hvis der er aktive alarmer); - SEt: Setpoint indstillings folder. - Pb1: føler 1 folder; - Pb2: føler 2 folder **; - dit: afrimnings interval folder; - det: afrimnings timeout folder; - dst: afrimnings stop temperatur folder **; (** kun model ID971 og ID974) Indstilling af Setpoint: For at se Setpoint værdien tryk tasten mens SEt label vises. Setpoint værdien vises i displayet. For at ændre Setpoint værdien, tryk enten eller tasterne indenfor 15 sek. Tryk for at bekræfte ændringen. Visning af følerne:: Ændringer af værdierne for: dit, det og dst afrimnings parametrene laves på samme måde. Når Pb1 eller Pb2* labelerne vises, tryk Og den tilhørende følerværdi vises (* Pb2 findes kun på model ID971 og ID974) 6

7 LÅSNING AF BASISKOMANDOMENU Det er muligt at låse tasterne på denne enhed. Tasterne låses enten via Basic Commands menuen. Tryk derefter og indenfor 2 sek. Eller ved at programere LOC parametrene (se dis label folder) Selvom tastaturet er låst, er der adgang til Basic Commands menuen via for visning af Setpoint, dit, det, dst parametrene, men der kan ikke laves ændringer. For deaktivering af tastaturlåsen, gentag låsnings trinene. PROGRAMERINGS MENU For adgang til Programming menuen hold tasten nede i mere end 5 sek. Hvis påkrævet, skal PA1 adgangs PASSWORD gives (se PASSWORD afsnittet). Tryk på tasten for at ændre i værdierne. Displayet vil vise den første folder i menuen (f.eks.: CP folderen) Ved tryk på og tasterne kan der navigeres mellem alle foldere i programmerings menuen (Figur 1): 5 sek 5 sek Figur 1 Figur 2 Tryk på tasten ved siden af den valgte folder ( def i ek. i figur 2) for at se det første parameter i den. Vælg ønskede parameter via tasterne og. Tryk for at se den aktuelle værdi for det valgte parameter. Tryk eller for at ændre the værdien, tryk derefter for at gemme den. NOTE: det anbefales stærkt at der slukkes og tændes for apparatet hver gang parameter konfigurationen er blevet ændret, for at undgå funktionssvigt af konfigurationen og/eller igangværende timinger. 7

8 BRUG AF COPY CARD Copy Card er tilbehør forbundet med TTL indgangen, der bruges til hurtig programmering af apparatets parametre (upload og download et parameter kort til en eller flere apparater af samme type). Upload (label UL) og copy card formatering (label Fr) skal foretages, som forklaret nedenfor: FPr folderen indeholder de nødvendige kommandoer for brug af Copy Card. Tryk tasten for at åbne Funktion menuen. Tryk og tasterne for at finde den ønskede funktion (f.eks. UL). Tryk tasten for at gennemføre uploadningen. Hvis handlingen lykkes viser displayet y ellers vil der stå n. Upload (UL) Denne funktion uploader programmerings parametrene fra apparatet. UPLOAD: apparat Copy Card Format: (Fr) Denne kommando bruges til at formatere kortet, noget der skal gøres første gang kortet bruges. Vigtigt: når copy card er blevet programmeret, vil parameteret Fr slette alle data der er blevet sat ind. Dette skridt kan ikke slettes. Download fra re: Forbind copy card når apparatet er slukket. Når apparatet er tændt, Vil downloadingen fra copy card begynde automatisk. Til DOWNLOAD slut i lampetesten, vil displayet vise dly hvis den var vellykket UPLOAD og dln hvis ikke. DOWNLOAD: Copy Card apparat NOTER: - efter parametrene er blevet downloadede, vil apparatet bruge disse. - se FPr folderen i Parameter Table og Description of Parameters. 8

9 PASSWORDS Passwordet PA1 tillader adgang til programmerings parametrene. I standard konfigurationen er passwordet deaktiveret (værdi = 0). For at aktivere (værdi 0) og bestemme værdien, gå ind i Programming menuen, i folderen med dis labelet. Hvis passwordet allerede er aktiveret, skal det bruges for at få adgang til Programming menuen. For at komme ind: 5 sek Hvis passwordet er forkert, vil displayet vise PA1 og proceduren skal gentages forfra. AKTIVERING AF MANUEL AFRIMNINGSCYKLUS For manuelt at aktivere afrimnings cyklussen, hold tasten nede i 5 sek. Hvis afrimnings parametrene ikke opfyldes: - for parameter OdO 0 (model: ID961, ID971 og ID974) - Fordampningsføleren Pb2 har en højere temperatur end slut-temperaturen på afrimningen (model: ID971 og ID974) Vil displayet blinke 3 gange, for at indikere at opgaven ikke vil blive udført. FEJLFINDNING Alarmer vil altid indikeres med buzzer (hvis en forefindes) og alarm ikonet. For at slukke buzzeren, tryk en vilkårlig tast kort, den aktuelle ikon vil blive ved at blinke. NOTER: Hvis alarm udløbs tider er blevet indstillet (se AL folder i parameters tabel) vil der ikke gøres opmærksom på alarmen. En føler 1 (Pb1) funktionsfejl alarm vises direkte på displayet med indikationen E1. Model ID971 og ID974: En føler 2 (Pb2) funktionsfejl alarm vises direkte på displayet med indikationen E2. 9

10 ALARMER Label Fejl Grund Effekter Løsning E1 Føler 1 fejl (rumføler) måler værdier er udenfor driftsområde defekt føler / kortslutning / åben Display label E1 Alarm ikon permanent tændt Min/max alarm regulator deaktiveret Kompressor drift ifølge Ont parameter. check føler type NTC/PTC (H00) check føler ledninger skift føler E2 Føler 2 fejl (afrimning) måler værdier er udenfor driftsområde defekt føler / kortslutning / åben Display label E2 Alarm ikon permanent tændt Afrimnings cyklussen vil stoppe p.g.a. Time out (Parameter det ) check føler type NTC/PTC (H00) check føler ledninger skift føler AH1 Føler 1 HØJ temperatur alarm værdier fra føler 1 > HAL efter afsluttet tao. (se MAX/MIN ALARM tabel) Lagring af label AH1 i folderen AL Ingen effekt på regulering Vent til temperaturen på føler 1 igen er under HAL. AL1 Føler 1 LAV temperatur alarm værdier fra føler 1 < LAL efter afsluttet tao. (se MAX/MIN ALARM tabel) Lagring af label AL1 i folderen AL Ingen effekt på regulering Vent til temperaturen på føler 1 igen er under LAL EA Extern alarm Digital input aktiveret (H11 sat til extern alarm) Lagring af label EA in folderen AL Alarm ikon lyser permanent Regulator blokeret p.g.a. EAL = y check og fjern den externe årsag til alarmen på Digital Input OPd Åben dør alarm Digital input aktiveret (H11 sat til dør switch) (i længere tid end tdo) Lagring af label Opd in folderen AL Alarm ikon lyser permanent Regulator blokeret luk dør forsinkelses funktion defineret af OAO 10

11 MAX OG MIN TEMPERATUR ALARM Relativ Temperatur Værdi til point (Att=1) Absolut Temperatur Værdi (Att=0) Off AFd AFd AFd AFd Setpoint - LAL Setpoint Setpoint + HAL LAL LAL + AFd LAL - AFd HAL Setpoint - LAL + AFd Setpoint + HAL - AFd Minimums temperatur alarm Temp. Set+LAL * Temp. LAL (LAL med fortegn) Maximums temperatur alarm Temp. Set+HAL ** Temp. HAL (HAL med fortegn) Retur fra minimum temperatur alarm Temp. Setpoint + LAL + AFd Setpoint - LAL +AFd Temp. LAL + AFd Retur fra maximum temperatur alarm Temp. Setpoint + HAL - AFd Temp. HAL - AFd * hvis LAL er negativ, Set + LAL < Set ** hvis HAL er negativ, Set + HAL > Set 11

12 INSTALLERING Apparatet er designet til panel ophængning. Lav et hul på 29x71 mm, isæt apparatet og fastgør det ved hjælp af de medfølgende beslag. Sæt ikke apparat op på fugtige og/eller snavsede steder; det er kun egnet til brug på steder uden for meget snavs. Søg for at der er luft omkring apparatets ventilations huller. 70mm 29mm 71mm 67mm 74mm 32mm TILKOBLING TIL ELNET Vigtigt! Arbejd aldrig med de elektriske forbindelser mens apparatet er tændt. Apparatet er udstyret med skrue terminaler til forbindelse af kabler på 2.5 mm2 (kun et kabel pr. terminal ved strømforsyning). For terminalernes kapacitet, se label på apparatet. Model ID 974 har fælles faseklemme for relæudgange, på alle andre modeller er der uafhængige relækontakter. Overskrid ikke den tilladte maksimum strøm (A); I tilfælde af større belastninger, brug en passende kontaktor. Vær sikker på at den på apparatet angivne spænding overholdes. 12V versioner skal forbindes via en sikkerheds transformer med en 250 ma forsinket forsikring. Følere har ikke faste poler og forlænges via et alm. topolet kabel (vær opmærksom på at forlængelse af følere har indflydelse på EMC (electromagnetic compatibility) i apparatet: Vær meget opmærksom på ledningsføringen). Føler kabler, strømforsynings kabler og TTL serie kabler skal holdes væk fra strømkabler. 12

13 BRUGS BETINGELSER Godkendt brug Af sikkerhedsgrunde skal apparatet installeres og bruges i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner og især, under normale forhold, skal strømførende dele være uden for rækkevidde. Apparatet skal være beskyttet mod vand og støv, og der må kun være adgang med brug af værktøj (undtaget kontrolpanelet). Apparatet er ideelt til brug på apparater I private husholdninger og/eller lignende kølings udstyr og er blevet testet med hensyn til aspekterne i Europæiske normer for sikkerhed. Apparatet er klassificeret således: ifølge fabrikant: som en automatisk elektrisk styring, til blive forbundet med uafhængigt ophæng;; ifølge de automatiske drifts funktioner: som en 1 B-type drevet kontrol; som et Klasse A apparat I relationen til kategori og strukturen af software. Ikke godkendt brug. Enhver anden brug end den godkendte er de facto forbudt. Bemærk at medfølgende relækontakter kan være behæftede med fejl. Alle eventuelle sikrings anordninger påkrævet af produkt standarder eller af alm. sund fornuft, skal, af indlysende årsager, anvendes eksternt. ANSVAR OG EVENTUELLE RISIKOER ELIWELL CONTROLS SRL er ikke erstatningspligtig ved fejl der stammer fra: - installation/brug andet end det angivne og, især, hvis det ikke er i overensstemmelse med sikkerheds standarderne og/eller de her ovenstående; - anvendelse, der ikke sikrer tilstrækkelig beskyttelse mod elektrisk stød, vand og støv, ifølge de tidligere nævnte betingelser; - brug på tavler, der har adgang til farlige dele uden brug af værktøj; - manipulation med og/eller ændring af produktet; - installation/brug på tavler, der ikke overholder de til enhver tid gyldige standarder og regler. 13

14 DISCLAIMER Denne manual og dens indhold forbliver ELIWELL CONTROLS SRL ejendom, og må ikke reproduceres eller distribueres uden tilladelse. Selvom der er blevet udvist stor omhu I forbindelse med udarbejdelsen af dette dokument, kan hverken ELIWELL CONTROLS SRL, dets ansatte eller leverandører, acceptere noget som helst ansvar i forbindelse med dets anvendelse. ELIWELL CONTROLS SRL forbeholder sig ret til at foretage ændringer eller forbedringer, uden forudgående varsel. TEKNISK DATA Mekaniske Karakteristika Frontafskærmning: IP65. Housing: PC+ABS UL94 V-0 plast hylster, polycarbonate glas, termoplastiske taster. Dimensioner: front 74x32 mm, dybde 59 mm. (ekskl. terminaler).. Ophæng: panel ophæng med 71x29 mm (+0.2/-0.1 mm) borings skabelon. Terminaler: skrue terminal til kabel på 2,5mm 2 Konnectorer: TTL for tilslutning til Copy Card Temperatur:: Drift: C - Opbevaring: C Luftfugtighed: Drift / Opbevaring: % RH (ikke kondenserende). Elektriske Karakteristika Strømforsyning: 230Va (+10% / -15%) 50/60 Hz - Forbrug:: 3W max Display område: NTC: 50.0 C C; PTC: C C (på display m/ 3 cif. + fortegn) Nøjagtighed: Bedre end 0.5% af fuld-skala +1 ciffer. Opløsning: 0,1 C. Buzzer: JA (afhænger af model) Analog Indgang: ID961: 1 NTC (Default) / PTC indgang (programm. med parameter H00*). ID971 og ID974: 2 NTC (Default) / PTC indgang (programm. med parameter H00*). Digital Indgang: 1 spændingsfri digital indgang 14

15 Digitalte Udgange: ID961: 1 Kompressor relæ: IEC (2)A max 250Va UL Hp (8FLA - 48LRA) max 240Va ID971: 1 Afrimnings relæ: N.O. 8(3)A - N.C. 6(3)A max 250Va 1 Kompressor relæ: IEC (2)A max 250Va UL Hp (8FLA - 48LRA) max 240Va ID974: 1 Afrimnings relæ: N.O. 8(3)A - N.C. 6(3)A max 250Va 1 Kompressor relæ: IEC (3)A max 250Va UL /2 Hp (5FLA - 29LRA) max 240Va 1 Ventilator relæ: 5(2)A max 250Va Regulativer Elektromagnetisk kompatibilitet: Denne enhed overholder direktiv 2004/108/EC og den harmoniserede standard EN Sikkerhed: Denne enhed overholder direktiv 2006/95/EC og den harmoniserede standard EN Fødevaresikkerhed: Denne enhed overholder standard EN som følger: - egnet til opbevaring - klima række A - måling klasse 1 i intervallet fra -35 C til 25 C (*) (* kun ved brug af Eliwell NTC følere) Frivillige mærker/certificeringer: ENEC/UL (check på apparatet for mærke). Klassificering: drifts- (ikke sikkerhed) enhed til integration. NOTE 1: Sluk og tænd apparatet efter ændringer af NTC/PTC føler (par. H00). NOTE 2: Kontroller den krævede strømforsyning, på etiketten; for relæ og strømforsynings kapaciteter, kontakt Salgskontoret. BEMÆRK:: De tekniske data der indgår i dette dokument, i forbindelse med målinger (interval, nøjagtighed, opløsning, osv.) refererer til selve instrumentet, og ikke til dets udstyr, som for eksempel følere. Dette betyder at, for eksempel, føler fejl skal lægges til apparatets. 15

16 PAR. SEt dif HSE LSE OSP dod Ont don dof dbi OdO (!) dty PARAMETER TABEL BESKRIVELSE Temperatur SEtpoint. KOMPRESSOR REGULATOR (folder med CP label) differential. Relæ kompressor udløst differential. Kompressoren stopper når Setpoint værdien nås (som angivet ved justerings føleren), og genstarter ved en temperatur lig med Setpoint + værdien af differensen. Note: værdien 0 kan ikke bruges. Higher SEt. Maximal værdi muligt for Setpoint Lower SEt. Minimums værdi muligt for Setpoint Off Set Point. Temperatur Værdi der skal føjes til Set-Point hvis reduceret er aktiveret (Spare funktion). digital (input) Open door. Digital indgang, der tillader slukning af belastninger. Gyldig hvis H11 = ±4 (dør microswitch). n = slukker ikke belastninger; y = slukker belastninger KOMPRESSOR SIKRINGS ANORDNING (folder med CP label) ON time (compressor). kompressor aktiverings tid, i tilfælde af fejl på føler. Hvis Ont=0 kompressoren er altid slukket, mens Ont>0 kompressoren er altid tændt. delay (at) On compressor. Forsinkelses tid for kompressorrelæ efter apparatet er blevet tændt. delay (after power) OFF. Forsinkelse efter slukning; den indikerede tid skal forløbe efter sluk af kompressorrelæ og efterfølgende tænd. delay between power-on. Forsinkelse mellem opstart; den indikerede tid skal forløbe mellem to på hinanden følgende opstarter af kompressoren. delay Output (from power) On. Forsinkelse af aktivering af udgange efter slukning af apparatet eller efter et strømsvigt. AFRIMNINGS REGULATOR (folder med def label) defrost type. Type af afrimning. 0 = elektrisk afrimning - kompressor slukket (OFF) under afrimning; 1 = reverse cyklus afrimning (varm gas); kompressor tændt (ON) under afrimning; 2 = Fri afrimning; afrimning uafhængig af kompressor. 16

17 dit dct doh det dst dpo FSt FAd Fdt dt dfd FCO Fod defrost interval time. Interval mellem starten af to efterfølgende afrimnings omgange. defrost Counting type. Udvælgelse af count mode for afrimnings interval. 0 = kompressor driftstimer (DIGIFROST method); Afrimning kun aktiv hvis kompressoren er tændt; 1 = Real Time driftstimer for udstyr; afrimnings tæller er altid aktiv når apparatet er tændt og starter hver gang apparatet tændes; 2 = kompressor stop. Hver gang kompressoren stopper udføres en afrimnings cyklus i henhold til parameter dty. defrost Off Hour. Start-af-afrimning forsinkelses tid fra apparatet startes. defrost Endurance time. Afrimnings time-out; bestemmer varigheden af afrimning. defrost Stop temperature. Stop temperatur for afrimning (bestemt af fordamper føleren). defrost (at) Power On. Bestemmer om, start af apparatet, skal betyde automatisk start af afrimning (hvis temperaturen målt af fordamperen tillader dette). y = ja; n = nej. VENTILATOR REGULATOR (folder med FAn label) Fan Stop temperature. Ventilator stop temperatur; hvis værdien, aflæst af fordamper føleren, er højere end den fastsatte værdi, stopper ventilatoren. FAn differential. Ventilator start differential (se parameter FSt ). Fan delay time. Forsinkelses tid for aktivering af ventilator efter en afrimning. drainage time. Dryp tid. defrost Fan disable. Giver mulighed for at fravælge fordampningsfølere under afrimning. y = ja (deaktiver ventilator); n = nej. Fan Compressor OFF. Giver mulighed for at vælge kompressor ventilator lås OFF (slået fra). y = ventilatorer aktiveret (med termostat; baseret på værdien registreret af afrimningsføleren, se parameter FSt ); n = ventilator slukket; dc = ikke I brug. Fan open door. Ventilatorer aktive mens døren er åben. Giver mulighed for at vælge at stoppe ventilatorerne når døren er åben, og genstarte ventilatorerne når døren lukkes (hvis de var aktive). n = stop ventilatorer; y = ventilatorer uændrede. 17

18 ALARMER (folder med AL label) Att Giver mulighed for at vælge om parametrene HAL og LAL skal have absolutte (Att=0) eller relative (Att=1) værdier. AFd Alarm Fan differential. Alarm difference. HAL Higher ALarm. Maximum temperatur alarm. Temperatur værdi (relativ værdi) som hvis overskredet udløser et alarm signal. LAL Lower ALarm. Minimum temperatur alarm. Temperatur værdi (relativ værdi), som hvis overskredet udløser et alarm signal. PAO Power-on Alarm Override. Alarm tids forsinkelse efter apparatet tændes, efter et strømsvigt. dao defrost Alarm Override. Alarm tids forsinkelse efter afrimning. OAO Alarm signals forsinkelse efter digital input deaktivering (dør luk). Alarmen er kun til high-low temperatur alarmer. tdo time out door Open. Tidsforsinkelse på aktivering af alarm (åben dør). tao temperature Alarm Override. Temperatur alarm signal forsinkelses tid. EAL External Alarm Clock. Ekstern alarm til låsning af belastninger (n = lås ikke belastninger; y = lås belastninger). DISPLAY (cartella con label dis ) LOC LOCk. Låsning af Basic Commands. Man kan dog gå ind i parameter programming og der ændre status på dette parameter for at tillade oplåsning. y = ja; n = nej. PA1 PAssword 1. Når aktiveret (værdi andet end 0) udgør adgangstasten til level 1 parametre. ndt number display type. Se med decimaltal. y = ja; n = nej. CA1 CAlibration 1. Positive eller negative temperatur værdier lagt til værdien aflæst af føler 1. CA2 CAlibration 2. Positive eller negative temperatur værdier lagt til værdien aflæst af føler 2. ddl defrost display Lock. Visning af status under afrimning. 0 = viser temperaturen aflæst af rumføleren; 1 = låser aflæsningen af temperatur værdien fra rumføleren når afrimning starter, og indtil den næste gang Setpoint værdien nås; 2 = viser label def under afrimning, og indtil den næste gang Setpoint værdien nås. 18

19 dro display read-out. Vælg C eller F for visning af temperaturen aflæst af termostat føleren. (0 = C, 1 = F). BEMÆRK: Skiftet mellem C og F modifiserer IKKE point, differential, osv. (for eksempel =10 C bliver 10 F). KONFIGURATION (folder med "CnF" label) H00 (!) Valg af følertype, PTC eller NTC (Default). 0 = PTC; 1 = NTC. H08 Stand-by driftsmåde. 0 = display sluk; 1 = display sluk, belastninger og alarmer stoppede; 2 = display med OFF label, belastninger og alarmer stoppede. H11 Konfigurerbare digitale indgange/polaritet. 0 = deaktiveret; ±1 = afrimning; ±2 = reduseret ; ±3 = ikke brugt; ±4 = dør microswitch; ±5 = ekstern alarm; ±6 = Stand-by (ON-OFF). VIGTIGT! Positive eller negative værdier ændrer polariteten. H25 Aktiver/deaktiver buzzer. 0 = deaktiveret; 4 = aktiveret; = ikke brugt. H42 Fordampningsføler forefindes. n = forefindes ikke; y = forefindes. rel release firmware. Apparat version: kun aflæsning af parameter. tab table of parameters. Reserveret: kun aflæsning af parameter. COPY CARD (folder med Fpr label) UL Up load. Programerings parameter overførsel fra apparat til Copy Card. Fr Format. Slet alle data på copy card. VIGTIGT: ved brug af Fr parameteret (copy card formatering) alle data på copy card vil blive slettet permanent. Handlingen kan ikke annulleres. (!) ADVARSEL! Hvis en eller flere af parametrene afmærket med (!) bliver ændrede, skal styringen slukkes og tændes, for at sikre at den fungerer korrekt I alle tilfælde, er det stærkt tilrådeligt at slukke og tænde styringen hver gang parametre er blevet ændrede for at undgå funktionssvigt af konfiguration og/eller timing. 19

20 AL FAn def CP Parameters - Default indstilling PAR. ID961 ID971 ID974 U.M. RÆKKE DEFAULT RÆKKE DEFAULT RÆKKE DEFAULT SEt -50, ,0 0,0-50, ,0 0,0-50, ,0 0,0 C/ F dif +0, ,0 2,0 +0, ,0 2,0 +0, ,0 2,0 C/ F HSE LSE ,0 LSE ,0 LSE ,0 C/ F LSE -58,0... HSE -50,0-58,0... HSE -50,0-58,0... HSE -50,0 C/ F OSP -30, ,0 0,0-30, ,0 0,0-30, ,0 0,0 C/ F dod n/y n n/y n n/y n flag Ont min don sec dof min dbi min OdO min dty /1/2 0 0/1/2 0 flag dit hours dct 0/1/2 1 0/1/2 1 0/1/2 1 flag doh min det min dst , ,0-50, ,0 C/ F dpo n/y n n/y n n/y n flag FSt , ,0 C/ F FAd , ,0 2,0 C/ F Fdt min dt min dfd n/y y flag FCO n/y/dc n flag Fod n/y n flag Att 0/1 1 0/1 1 0/1 1 flag AFd +1, ,0 2,0 +1, ,0 2,0 +1, ,0 2,0 C/ F HAL LAL ,0 +50,0 LAL ,0 +50,0 LAL ,0 +50,0 C/ F LAL -50,0... HAL -50,0-50,0... HAL -50,0-50,0... HAL -50,0 C/ F

21 FPr CnF dis AL PAR. ID961 ID971 ID974 U.M. RÆKKE DEFAULT RÆKKE DEFAULT RÆKKE DEFAULT PAO hours dao min OAO hours tdo min tao min EAL n/y n n/y n n/y n flag LOC n/y n n/y n n/y n flag PA num ndt n/y y n/y y n/y y flag CA1-12, ,0 0,0-12, ,0 0,0-12, ,0 0,0 C/ F CA , ,0 0,0-12, ,0 0,0 C/ F ddl 0/1/2 1 0/1/2 1 0/1/2 1 num dro 0/1 0 0/1 0 0/1 0 flag H00 0/1 1 0/1 1 0/1 1 flag H08 0/1/2 2 0/1/2 2 0/1/2 2 num H num H num H n/y y n/y y flag rel / / / / / / / tab / / / / / / / UL / / / / / / / Fr / / / / / / /

22 ID961 ID961 PLUS (A) Supply 230Va 3W max A TTL FORBINDELSER ID971 ID971 PLUS A Supply 230Va 3W max TTL N L (thermostat) Pb1 D.I. N L D.I. (thermostat) Pb1 (evaporator) Pb2 N L ID974 PLUS ID974 TTL A Supply 230Va 3W max (evaporator) Pb2 (thermostat) Pb1 D.I. TERMINALER Afrimnings relæ Kompressor relæ Ventilator relæ N-L Strømforsyning A TTL Indgang

23 Eliwell Controls s.r.l. Via dell Industria, 15 Z.I. Paludi Pieve d Alpago (BL) ITALY Telephone Facsimile Technical Customer Support: Technical helpline Sales Telephone (Italy) (other countries) ID-PLUS - cod. 9IS rel. 05/09 - DK Eliwell Controls s.r.l All rights reserved. Invensys Controls Europe An Invensys Company

Elektronisk styring for køleanlæg. Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet.

Elektronisk styring for køleanlæg. Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet. Elektronisk styring for køleanlæg Brugermanual Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet. Taster og menuer UP Blader gennem menuen - Hæver værdien - Aktiverer

Læs mere

Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet.

Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet. Elektronisk styring for køleanlæg med luftkølede fordampere Brugermanual Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet. Taster og menuer UP Blader gennem menuen -

Læs mere

Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet.

Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet. Elektronisk styring for køleanlæg med luftkølede fordampere Brugermanual Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet. Taster og menuer UP Blader gennem menuen -

Læs mere

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder.

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C LED (lysdiode) instrumenter til køl/ frost infrarød IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C - COMPACT modellen

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Rev.: Maj 1998 Udgave: rel. 1/97 Produkt: EWPC 1000 (/C, /S)

Rev.: Maj 1998 Udgave: rel. 1/97 Produkt: EWPC 1000 (/C, /S) GENEREL BESKRIVELSE EWPC 1000, EWPC 1000/C (clock) og EWPC 1000/S (serial) er mikroprocessorbaserede, digitale instrumenter til en komplet styring af køle- og frostanlæg; de er specielt designet til enheder

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 Udgave 07.08 Erstatter 06.05 Brugervejledning BRUGER Version Brugergrænseflade Grønt 3 cifret display (plustegn og komma), gult driftssignal og rødt alarmsignal. Betydning

Læs mere

IR33C0LR00 LED instrument til frost -------------------------------------------------------------------------------------------

IR33C0LR00 LED instrument til frost ------------------------------------------------------------------------------------------- IRLR: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for frostanlæg. IR OMPAT modellen (2 x 74) er en lille termostat og afrimningskontrol med 4 relæer. Den er den ideelle løsning til frostanlæg.

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Kommunikation for fuld PC kontrol.

Kommunikation for fuld PC kontrol. TEKNISK BESKRIVELSE 1400H101DK Ver.01 (01 af 08) R www.ako.es ET PERFEKT UDVALG AF ELEKTRONISKE STYRINGER FOR: Temperatur udlæsning og kontrol. Forskellige former for kompressorbeskyttelse. Programmering

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED DLP 241 og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Sammenkoblings muligheder af styreenheder, med op til 80 kanaler. Frostsikring. Mulighed for tilslutning af pumpestyring. Kan

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Overvågningsenhed AK-LM 330

Overvågningsenhed AK-LM 330 User Guide Overvågningsenhed AK-LM 330 ADAP-KOOL Refrigeration control systems Menuoversigt Denne menubetjening kan anvendes sammen med Systemsoftware type AKM. Beskrivelsen er delt op i de funktionsgrupper,

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type 64-102050-1. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 1.0 01 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL Specifikationer 20-0547 20-0547-2 Mærkespænding: 400V, 50/60Hz, 3-faset. 230V, 50/60Hz, 1-faset. Mærkeeffekt: 13000W. 3680W. Mærkestrøm: 3 X 20A. 16A. Tilladelig belastning: Pumpe: 230V, 8A, 1800W Blæser:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220

GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220 GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220 For nyeste manual www.termalou.com Indholdsfortegnelse Intorduktion....... 4 Pakkens indhold......4 Enhedens design....5 Installations Diagram...5

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

PCR 40 Door Access Control unit

PCR 40 Door Access Control unit Installations vejledning PCR 40 Door Access Control unit Ruko A/S Copyright 2003-2005, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Fax: +45 44 54 4444 E-post: support@ruko.dk

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

THERMOMAX COLTREC RCX 100 MIKROPROCESSOR STYRET KØLE / FROST STYRING. www.thermomax-group.com

THERMOMAX COLTREC RCX 100 MIKROPROCESSOR STYRET KØLE / FROST STYRING. www.thermomax-group.com THERMOMAX COLTREC RCX 100 MIKROPROCESSOR STYRET KØLE / FROST STYRING www.thermomax-group.com Inholdsfortegnelse Sektion 1 Introduktion....2 Sektion 2 Installation...... 3 2.1 RCX 100 enheden... 3 2.2 Følere......3

Læs mere

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland. -DK-17-01-08 Anvendelse Øland automatik PAR-600- anvendes, hvor der ønskes at måle og eller/regulerer rumluftens indhold, temperatur og relativ fugtighed. Automatikken er særdeles velegnet til styring

Læs mere

Elektronisk timer TT 34 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: Frontpanel:

Elektronisk timer TT 34 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: Frontpanel: Elektronisk timer TT 34 Frontpanel: SET CNT TT 34 28.58 4 3 U P TT 34 er en programmerbar timer med en eller to udgange. Instrumentet kan programmeres med op til 3 forskellige setpunkt-tider, 5 funktionsmuligheder

Læs mere

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger:

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger: Betjeningsanvisning til model Installationsanvisninger: Anvisninger til udtagelse af fedtfilter. Øverste udtagelige rude Nederste udtagelige rude 1) Faser til udtagning af øverste rude: NB: Gå frem på

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

GSM kontakt med temperaturføler. GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion

GSM kontakt med temperaturføler. GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion 1. Introduktion Denne GSM kontakt styres via sms kommandoer og kan, ved hjælp at en mobiltelefon, tænde og slukke for elektriske apparater og derved

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN

Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN H. Jessen Jürgensen September 2007 1 Betjeningspanel Trykknap A B C D Funktion Programmering forøge formindske vælge Diode indikering Symbol Farve Dioden lyser konstant

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S NoteSync vejledning Leba Innovation A/S Indholdsfortegnelse NoteSync... 3 USB Interface... 3 Opladning og sync af mere end 16 enheder... 3 Ventilation... 4 Forbinde enheden til strøm... 4 Skifte sikring...

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

DIGITAL KONTROL UNIT ELIOS MIDI FOR TERMISKE SOL SYSTEMER

DIGITAL KONTROL UNIT ELIOS MIDI FOR TERMISKE SOL SYSTEMER DIGITAL KONTROL UNIT ELIOS MIDI FOR TERMISKE SOL SYSTEMER c OVERSIGT Denne enhed er en kompakt Regulator for termiske sol paneler. Leveres med 3 udgange (Last Relæ + Alarm Relæ) og 3 Indgange (Følere)

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

I tilfælde af fejl i termostatføleren bliver start og stop af kompressoren tidstyret via parameterværdierne I parameter COn og COF.

I tilfælde af fejl i termostatføleren bliver start og stop af kompressoren tidstyret via parameterværdierne I parameter COn og COF. Multifunktions styring XR60C - XR60D - XR70D CONTENTS 1. GENEREL ADVARSEL 1 2. GENEREL BESKRIVELSE 1 3. STYRRING AF BELASTNINGER 1 4. KOMANDOER FRA FRONTPANEL 1 5. PARAMETRE 2 6. INSTALLATION OG MONTERING

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner

digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner ADVARSEL CAREL baserer produktudviklingen på årtier erfaringer med HVAC, konstante investeringer i teknologiske nyheder, procedurer og strenge kvalitet processer

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Programmering af Cobra G198 alarm

Programmering af Cobra G198 alarm Programmering af Cobra G198 alarm (se også illustrationer på side 2) For at komme ind i programmeringsmode, så skal alarmen være slået fra, førerdøren åbnes og dernæst åbnes motorhjelmen og der sættes

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere