00 "00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH :1^

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "00 "00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^"

Transkript

1 00 "00 -CO _co ^m =m 0 i^ =1^!co jjfiiujei,-. BRIEF BH :1^

2

3 ^SOs^ ^A I in O c t 8 fi I o n u e. II!) haft ti( en c^riftcllg ^i6:itf)ctif. 9lf «: å. C. ijocbf. v^iobcnluumi. 3:ovla!}t af S. 91. gfjeit^elå 23o cij 9lil>ini}ci-. t'ciiiis ^loiii^ æi-jjin)k.ti ^J.^/J^C^^

4

5 ?}H1- Dm bet Sftjønnc.

6

7 Dm Det 8 a j ø ii n e. lukttft til en ^riftelig Seft^etiL 9lf é. t SjøeM. «ru Ainlaat «[ 6.?(. g^cituu^ iu^ cq?u-mtu]er

8 BH

9 %. M i B jl B tifcgnet.

10 Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto littp://www.arcliive.org/details/omdetskjnneudkoohe

11 3 n b ^ o I b. (Si^> I. Onblebniiu] 1 II. ^^cnibfcrtniihjev 4 III. Sfcriftenbcmmeug nmbtanfe 6 IV. Jrc 23ibenftab J?unft 11 V. JpcUig 03»evb tig Stun^ 14 VI. en lun-båhge ^unft ev dn-tftclig=prote lantiff 15 VII 9lt ibealifeie 20 VIII. Siet for Sbealet cniet 39 IX. i^remftiuingcn af ^bealet lalentet 52 X. Den beuige ^unp 72

12 Cfl ben, fom fob paa tinontn, faobc: et, jcfl Qiøx aiu ling ntfc, ^to er %lpli}a og Cracga, "Senijnbclfcn og (?nben."

13 i. OubfcbiunQ. Viaav mvin crinbvcv fxo, te ^'^^u^'^v, )om i 5ltminbelioit)cb frcmftiuci^ ci] ben comiffc.^unft, f. (^r. ivvilfiaff, ^acob i\ 2t)»boc 0. \. w, inllc DJiangc ubemmi^l ivtrc eniijc i, at biøl'c ivioiurcv iffc cvc ifjcnnc*). 3nbri?mmcr man nu frembclcé, bi\ib bcr ih4 iffc oiobt fan bciutoitc'^, at Dpoiavcn fov al ffjon.<^iinft cv at fvcmftidc tct 3fjonnc, iaa bliinnman nebt til at vjjcvc cnbmi en trcbic 3"bri?mmclic, ucm= liv] at ben comiff'c.^uuft iffc luner mcb til bc ffjonuc ') Oiaav bet Oiavaijtij^e, (Sinfeerte, naai 3)aavi'fab cg llrimeligbet fcrnoic cå fer bereé Jieniiffc, bfab euieu tet er i iumiften cucv asirfeligbebeu, ba er belte tcij Ofcget, ter paa iiujen -ijiaate fan Ugec at bxre Stjonbeteu^ i'rcri}.'' git'bern: Cm ^oefie 09 ^onit, 2 Ii. 1

14 ilunftcr. 'I^vToivcr man luj imimertit i^cb benne lutnina,, Cin faftf)olbev man beftanbig, at ben ffjonne ^unfi ffal fremftille bet Sfjenne, ja ]ac[ er ber iffe 5lnbet for, enb pc[anx\ at tc[c(t unber Oi>er»eietfe, cm iffe ben ccmiffe 5lnnjt coifaa \\\a fm i^ii^ fan figeé at fremftille bet fjenne. Jvcrfattoren af bic^fe Cinier fcar ixtrct i bet anijitone 2;ilfcclbe, cg bet m)«na^»nte 8))orciémaal blei> nctc)> 5tnleb=^ ningen til l)ele ben felgenbe Unberi^gelfe. 33etrav3tet efter fit Jnbholb, er ben iaa n^, ^aaber jeg, at man jnft iffe bar Uxft bet ed^famme icx, nben bcv3 at intre \aa nw, at man atbrig inl fomme til at (cefe noget Sivjnenbe fiben. Spt^a't) formen angaaer, ba bar jeg ffigt at iibtrpffe mig \C[a beftemt, fem mulig, il)ufommenbe (S)oetf)e6 Drb 29cnn id^ bie ioieinnng eineé 5lnberen ant)oren fcll, mub fie ^cfitiy auégefprocben uunben; ^roblematifcbeé liabe ic{> in mir felbft genug", og ingen af mine Sæfere, t)aaber jeg, fan forlange ftorre -pofugbeb, enb at blii^e betragtet og bebanblet, fom 3eg i^eeb jo nof, at man, navnlig bertillanb^, bi)p)?ig anfeer bet fom i^e!ebenf)eb, naar en ^Ptfatter ubtrt)ffer fig trni>lenbe; men inftnof mcb

15 Urette, iiiiiviv en,>pvfattev iffe hav en begeiflret Deerbetiici^ uiiuj, er ^et icinb 2^eft'c^eube^, meiiev jevj, at tie; bet er lioiefrem uartiijt, at fræve D).MiUTrffiMii(}eb for en UblnfUng, om {)in^ i)iigtii3t)eb man iffe eno(auoi feli) er oi^erbeinif^. 5lt 9lft)anMink3en er faa fort, {)ar fm riinb i, at je^ f)ar arbeibet ).\ia ben faa Kxnvje, for et "^kr 5tar fiben inrr ben ^cbbdt faa (anv3. 3fulbe 9ioo;en iffe forfmaae ben na^r= liggenbe Spl)biv3t)eb, at jej ifaafalb be(fi maatte f)aue ar= beibet p^ya ben et ^^ar 5tar^ Jib enbnn, bet inl fiije, [lettet ben bele nb, faa fan jeij l^ertil fnn fimre: at benne Janfe, fom man feer, iffe bar intret mii; feu> fremmeb, men at jevj bog inbtil inbere nærer bet ^aab, at ^a\>t iwia^t bet :Kette, ba jevn beftuttebe mig til at forelægge mine Setragt= ninger for et ftorre *^Hiblienm, bem, fom ih^^b DJiinbre, enb jeg, til 33elæring eller '-Bæffelfe, bem, fom r»eeb idiere, til 'i^rodelfe og 1)om.

16 II. J*orubfætiun()er. Å^en cftcrfiaaenbe Janf061) I)in(cr \\\a to Jyorut= fætningcr: 1, at 3;rocn erotoben til alle 5(aiit»ené vene, jælen i alt aanbeligt luu, 09 2, at ( t) vi tenbommen ev (om iffe ben fanbe, t)t)ab jeg for min ^eel antager, \a<ji hoi},) ben fanbefrc af alle t)ibtil befjenbte UHeligionev, en JBegvænbé-- ning, jeg fun anoenber, fov at gjore Sætningen faameget uimobfigcligere, cg cåtiaa faameget bebre [fiffet til at oære i^orubfætning.

17 Tvi ^-lnu^j^tnilu^cv cvc * ^aafta^^l^ biunfov en ^\>x^ fatter jvavev fivj 'i^ei>ifet, bviv ben '^ccjev, jom iffe belcr biv^l'e ^(ntihjenbev, natnvlic\inii^ O^et til c[t \\\\xc fii^ 2c(^' ninijeu af ben fokjenbe Ubint'lino;, imcben^ ban \\\c[ fammc lib natiivlii3yik^ taber fin ihet til at bomme ben. ^eg forubfittter altiaa, at al.<^unft, 013 roujelig Oi]\(ia at al ^^^.jtbetif, for liben maa Mne cbriftelig. ^erft naar en ni) Dieligion feierrivj [^iwt^c afl^ft 6t)riftenbommen, f^irit ba funbe ber iwre 3:ale om en ni).^nnft 03, t)l^ab ber altib maa fomme fenere, en \\X}.^unfttf)eorie ; men bet ffeer iffe for bet»yorfte. Otæruærenbe 5lff)anblin3 funbe altjaa flet 03 ret Dære falbet: Ubfaft til en ^^gfthetif, uben Iilfoininv3 af 'ipvccbicatet cbriftelig. Ocaar je^ imiblertib allerebe paa 2;itelblabet l)av fat bette Orb, bar jeg gjort bet af famme runb, fom 6atl)oliferne fætte 'I^ieimnb i>eb.'^irfeboren; jeg inlbe bermeb antl^be, at ttt luir et ubé* buué, fom jeg «nffebe at f^re 2æferen inb i, eller, meb anbre Orb, at S^riftué iffe blot er ^odebbj^rnejtenen i ben cbriftne ilirfe, men ogfaa rimbpillen i ilunften^ lempel.

18 III. Cf)ri tent)ommeri5 ^ruiibtaiifte. <Ccn d)rifteti9e gitoéanffuclfe fan i ^odebfagen ubtn)ffcé faalebeé: 33?cnneffet er jleafet i ubé ^itlebe,»eb 6)?nbeu er tabt, men ben fan atter erfitoerdes toeb Zxo )()M (Si)ri[tué, b. e., i>eb en ubetinget )engit)elfe i f)ané i^æfen.»/3 Seg^nbetfen", f)ebber td, )tm(en og 3orben/' T)enne (Sætning inbe{)olber en bobbelt 3:anfe. 2)en jtger for \)d ^erfte: 3 33eg^nbeifen og foruben nb im '^nkt, og berncefl: 3 23eg^nbelfen Mtc ub faa himmel og ^orb. 2tlt[aa: 5tf 3ntet, bet»il fige X)et, fom t!fe er ub, (om fxgelig [tet iffe»ar til, eller

19 IHU- 'i^sntd, af ^cttc 'j.ntot ftabtc GHib Jpimmcl Cv^ ji^^l*- O13 ub jaac", bc^^cr bet lh^crc, 5tlt, buat l)au t)a»tc f!vibt, 013 jcc, bet ihiv faarc ^obt." T)cttc Dar Qhibå forftc ftoic 5ljan-lii3t)ebc^jerniuoi: bet fvvi barn fcld tyoijtieuigc gav ^an ittc blot ii3ii>, men ban o))t)æt>cbc bcr- ))oi i^ovjlicdcn, ov3 gjovbc bet ^'^^ff^llige lige, og i'aalccngc fåbningen bliver i ^iævligt>eb, bliver ben i ub i ben. 3Wen ^ri^eben er en nobvenbig ^vlge af ub=8ig» beben. 3 ibalget^ ieblif fan a)ienneft'et vælge fig felv og ^iftorien lærer oé, Cit bet ffete faalebeø: 0}?enne!et fvnbebe, og mcb 6i)nben fom 3)vben, 8i)nbené naturlige ^vlge naar aicenneffet vælger fig (elv iftebetfor ub, venber I)an jo frivillig tilbage til bet 3ntet, bvorfra t)an er fommen. 2)a gjorbe ub fm anben og, om mulig, enbnu jlvrre ^jærligbebégjerning: ^an ffabte, faa at fige, iberben om igjen. <Baa t)oit," t)ebber bet, elffebe ub 2>erben, at ban bengav fin ecnbaarne <Bm\, ipaa bot

20 8 at h\>cx ben, fom trocv )^m t)am, iffc j!al fovtabcé, men ^ai>e bot cmvje Vu>". S^viftii^, ben n))c 8fabclfe", lob ftg fobc po( b(ei> 9}iennef!c. 'V^a[%d inbtraabtc ^aan^; men ijlebcifpr i\t ben ijvimle 5lbam valgte fiij feld, i>a(gte ciun-inmbt ijnben oj 3)«ben, oij blei^ ilbcn til bet n^e, bet einge Sii\ for 6nf)toev, fom tvoer ^aa ftam, b. D. f., pvgivev ftv3 felo og ubetinv3et t)eni3ber fig i t)ane intfen. 5tt ub^=^illebet er tabt, ml nu correctere ubtr^ft bebbe, at hd er form o rf et. 3)er er naturligmié ^i^^^t i»eien for at nge, bet er tabt; ba DJienneffet f^nbebe, tabte l)an 2igf)eben meb ben S^nbené ieblif ihir netop Uligl)ebené 33egi)nbelfe. 9[)?en ligefom OWenneffet itte tabte al 3>t)b, forbi f)an ftjnbebe, faalebeé tabte l)an iffe al Cit3f)eb meb ub, forbi ^an b[ei> f)am ulig: ben t)nbige Sfabning ligner bog enbnu fin (5 f ab er, i^ar ubé^^illebet fulbftccnbig tabt, laa ihir Jilværelfen tabt meb bet amme. "^tk engang om J)iæ»elen laber bet ftg fige, at )an abfolut f)ar tabt lin Sigbcb meb ub: T>jæoelens ube^^billebe er netop

21 ben Jraab, (imu biu^cv l)ain til?u>ct. li'ccn boab bcv %\cx barn til T^jævel, cv at benne ub=cii3bcb fnn ei en i)jiuliv3f)cb, om albviv^ blioev ^.^irfcu^3. '!)lcic[x man ^\6x ben 3nbi>cnbini3 imob baik^ (5rii"tcni\ at bet abjclnt Dnbe iffc fan innbe *;i?eiionlii3l)eb, faa cv benne 3iTt= nini3 fnlbfommen faub, bet abfolut Cnbe fan iffe alene iffe mnbc $cvionlii3f)eb, bet fan iffe engani3 innbc JiU t>ærelt'e; men tniujt fom ^nbttenbin^ mob ^jccuclenci vijlcn^^, ev Sætningen ufanb C13 bevoev ).\i^i t-'i^ ^-^^i^" fovftaaelfc af 3)jæi>clen^ intfen. 5)jæ\)clen ev nemlioi iffe tlrpbicctnin^en (If)viilenbommen inlbe ifaafalb ihtve bualiiliff, bet inl iu3e, ben inlbc antage to lige ftærfc vunbmagtev, en ci^oti cg en cg Satan. T^jæi^elen cv id^objcrtningcn til C ^viftu^. Cigcfom 6^vi= ftué iffe cv abfolut i}ot JM falbcv 3>u mig gcb", figev f)an, tn cv fnn Gen gob, cg bet laalcbcv^ cv 3)ivTiH^len iffc abfclnt cnb; fem Swnben ev tilftcbe f)cø Ghviftu^, albcle^ \^na ben iammc TU(itc ev bet pbc tilftcbe bcå 2)i(roeIen, b. c, fem en 9}hilig= i)(\>, bev albvig blii>ev invfclig. 3?cgge funne be bcvfcv f vifte«, hihvb ub iffc fan, (Sl)viitué til bet Onbc,

22 10 3)icci^clcn, i'aa at fujc, til bet cbc; men begge ouerwinbe ^yriftelfen. SD?enne Tet ev altfaa!abt i ubé Sillebe, men {)oé bem 5IUe er formorfet, forbi be alle l}aih^ l^nbet. 3)er er fun en (Snefte, ber t)ar Dirfeliggjort fin Sig^eb meb ub, bet er ubmennef!et ( i)riftué, fem ber= for ogfaa er Slægtené ^relfer og emge ^''i^^i^^*^^^ ' <^U^^' fom bet bebber meb et fremmeb Orb, bene 3beal. (S^rifii 2)?obiÆtning er 2)jæ»elen. D^iaar Si)riftué ^ar»irfe= liggjort Cigt)eben meb ub, ^ar ^an inrfeliggjort llligf)eben (2igf)eben er I)oé ^am fun en 3?fuligt)eb), og ^an er berfor lægtene i^jenbe og ewige [OiobbiUebe, eller, fom td t)ebber meb et fremmeb Drb, bene Saricatur. Cigefom St)riftu^ er bet mrfelige 3beal, faalebeé er 3)jæt3elen ben»irfelige ( aricatur. Dg ba nu etbdert SD^enneffe i)<xx fm ^labé imellem 6i)riftué og 2)iætoelen, i)il man let forftaae et gammelt Orb, jeg troer af Cecifmg: (Sin jebcr 2Jienfc^ liegt jwifcben feiuem '^tn^ak unb feiner (Saricatur."

23 n IV. Zvo UiOeufRaO - 3{uii l. liftriftue er ^bealet, ban er ben obe, ben 3 a nb o, ben St'jonne. ^pan er ben (l)obe, fom ben, ber iffe ijjprbe ftn, men Jyaberen^^ i>i(lie; t)an er ben Sanbe, \vm ben, Oiigee ^emmelig^eb imr aabenbaret; ban er enbelig ben Stj^nne, jern ben, i bin^n ub boebo Ic^emli^, bane ^crligbebé lanbé, bane i^æfene ubtrnfte 53iUebe. 2)?en 3^tMlet er tillige OpgaiuMi. dt ^t>ta{ er iffe biet en beilig (Statue, man i Slfftanb fan fee ben til l\\ beunbre, benne 3tatue er tillige et 0.")?aal, iom man fj^xm- Venbe ffal naae. I^en pericnlivje (iubjeetioe) i^oénino;

24 12 af ^cnuc CVk3vnH\ falbcv man Ivo bet fan tffe noffom lujcé pi^ odcntagc^, c\t txocn iffc blot cv en i>ibcn, men et Cii^, ov^ lom ben Jrocnbe tileinner fuj ben t)elc (Sf)riftu^, faatcbe^^ ev t)an ^Ma eenc^anij baabe C[,ot>, fanb cg [fjon. ipien foruben benne ^^erfonlicje ^remftilunc; af 5^<^^il*^t cjiweé bev enbnu en u)>cvfctnlii3 (objectii^), fom igjen fan intve en bei3reb^mæofii3 eller en bideblii]: ben forftc falbcr man 33ibenff ab, ben fibftc tunft. 5tt nu 33ibenffabi^= manben 0^3.^unftneren ti(ui3c og»æfentig f!u(ie ihtve trocnbe, er Droget, fom folger af fig feb, men fom jev3 bog iffc Dil nnblabe at bemævfe, faameget mere fom bet er et meget»igtigt $unct, ber for iebliffet utilbørlig oyer= fec^ jeg ml foromig fenerc fommc tilbage f)ertil. Dgfaa om 35ibenffabené og ^lunftené jvvemftiliinger gjælber bet altfaa, at be )iiaa ccngang [fullc iwre gobe, fanbc og ffjonne. Tliw. fom i^illie^momentet {td obe) aabenbart er bet o»er»eienbe i ben ^»erfonlige ^^remftilling, faalebec! aabenbart o\)en>eienbe i ben viben^ ffabelige ^remftilling, og 6ficnf)ebémomentet i ben funft= neriffe, og man fan ih^i berfor ftge: at Ir o en er ben pcrfonlige ^remftilling af ^bealet, nærmeft i

25 13,'sonncu af ^ct Ou'»^c, '^^ i ^cn jtabcn ^c^ bck^vcbé= nutijiivlc {v^''''"t^illi"il ^''f C^^calct, lutvmcjt i Jsinmcn af bet 3aiibc, do, iuin (ten ben billcb^ liv\c jvvcmftilliuoi af ob»^^il*^t, lurvmcft i 5 ' '* af bet 3t'jounc. i' '" ^' '^

26 14 V. fleflfiq 0(j oerbsfig }{im t. otunftcn er altfaa ten billebticjc ^rcmftiuing af ^bealet. Dg benne fan ioijen ihxre en bobbelt; ben fan enten inxre en liv3efvem af ^^'^^il^t (6t)iiflué) felw, eller ben fan i-^ære en JvremftiUing af ben 2>erben, {)Vtpri ubébitlebet enbnn er tilftcbe, vel formm'fet, men bp<3 iffe fortabt, en '^i^emftilling altfaa :paa anben ^^>aanb, en inbireete ^remftiding af ^beatet. IJlaar man bar faibt ben forfte, birecte, ^^remftiuing for ben f)elliv3e.^unft, funbe man i 9[)^obfætnini3 bertit falbe ben fibfte, inbireete, ror ben i>erbélige. 3^9 ^^il t>ei3r)nbe meb ben fibfte.

27 15 VI. Den oerosfige 3{im t er cf)ri teri(]-prote tnnti ]l. ciccnftc man fig et '^ou, i h\^\é vclii3icfc SiuéanjTuclfc bor i>av i'at en uouerftiijcuij Tluux (en abi'olnt ^^orjtjcl) imeucm nb Pvj i^crbcn, i'aa intbe bctte i^oit jtet iffc frcm= b vin i] c npgcn.^innft; ingen f)etlioi, forbi bet mlbc i\tvc a,ubcbei>pttelio(t, at fremjtille ub i^cb innbclivjc idiiblcv, Ovj incjen lun-bélivj, forbi inn-ben, fom nbeelaottiot i bet nbbotnmeliv3e, ^ntet eiobe, bor fnnbe fortjene en funft= neriff jentacjelfe. Gt faabant ^-olf bar inrfelio, erifteret: bet ihir 3<^^*^^*ne. Ten troenbe ^ctc l)ai^be fun ^ie for ben uenbelige ' Slffianb imellem Sfaber 0^3 Sfabnin*]. jieboi^al) ( 3fg (^v ben, jeg inl ihtre") boebe i et 2««, fom jngen fnnbe fomme til, bet t»ar iffe engang tillabt nt nb-

28 ]6 tvilo baiu^ i'uumi; Ovj himb inntcn aujnif, ba bai^bc ten vel ovvintcuvj vanct vjob, jom cubiun- ubé jevninij, mon m\3cu T'ccl i (snibbommcn fta^^bc ben iffc, ben imr [tabt, forbi.v^cvvcu jaalcbcci f^ubt bet for vjobt, m] ben t'iinbc iojjcn tilintctvjiorci^ lu^b et "^^iift af ftaiu^ 9iæ)ebcr. (St aa= bant ^olf, jaoibe jeo;, fiinbe iffe frembringe no^^en 5^nnft, L\] bet gjorbe ^ ''berne it'fe beller. ^en t)eluv3e Annft i^r. fimn v3ub6befpotteliv3, ligefrem forbubt i 2)?ofe2oD, og funjl neriff at gjenfremftillc benne uélc 33erben, Dar en Imk, ber umulig funbe p^^ftaae i nogen rettroenbe 3«feeé ^^jerne. Tet folger xmiblertib af fig feli), at ben menneffelige Jrang til en aa ogfaa maatte inbfinbe fig t)oc joberne; et Ubtri)f l)erfor i\rr bere^3 l)i)vpiiif 5'orfalb til be l}ebenffe ^^illebbttrfelfer, og bi^fe 5lfgubébilleber ((s^ulbfaben o. \. v.) imre be enefte Spor af jo^ b i [ f SX u n j t. 5tf en ganft'e mobfat 9trt ihir ^^ellenerf olfet. 5 umibbelbar Siuéglæbe \)C[))\>i ræferen fun Oic for Sfabuingenø ubbommelig^eb. ^pan fjenbte ingen 9triHM>nb og intet tabt ^arabiiø. 9laturen, og fpecielt ban felu, (om

29 17 lliatuvcn««^})vvcv[tc, uav ubbpmmcnéi fulbit(rnbic\e flaben«imviiu^; bau iniv jom (^nibcvnc, in^ Ghibcvnc, jom han, libt funtc, UH fraftii\cvc, libt ffjonncvc, men bet mir poifaa bet i>clc, ^^ovft'joucn ihir fun en vabefin-ffjel..^^ev imv altfaa ^loget, fem bet imv Umavjcn mvibt at fiemftide, gjcngidc, fovft'jcnne mj finxdige, cc^ td faanu\jet nieve, fom benne ijubbommeliije (Sfj»nt)eb bog i)avbe een oi^ermægtig ^i^i^^f' ben altfortccvenbe Jib. Dg ræfenlanb blev bevfov lun* ftené egenlige l^jem. 9[)^en ba rccferen, fmn faijt, itt'e fjenbte nocjen ihtfenlig i^-ovjtjel ocj 9[)^ennef!e, 3beal 013 imrfeligkb, maatte.^unften ^er, {)vab enten ben fremftiuebe (inibev eller 9['knne[fev, I)o\)eb 'ai3ehg blide i)ellig ^nn^, b. V. f., en bireete Jyremjlilltng af 3^<^^i''''t' f^'i" igjett bet beboinn- rcl iffe d tilfoteé imr et anbet, enb bet dn-iftelige. 5lunften, fom f)oé ^^^^i^i^^ ^«^" 5tfgubé^ b^rfelfe, i^ar rcrfernesi ^ræbifcn. (Satt)olici^men er ^^^^^' ^n^"^^"^ jentagelfe \\\a dniftelig runb. Uagtet ben, i Dimlitet af 6f)rifienbpm, ganffe rigtig begmibte meb at faft^olbe (Sen^eben af ef)rifti to kulturer, og fom en ^-olge t)eraf forfjættrebe 6:nt)0er, ber

30 18 lnl^c bcftcnunc barn jom ecu af 1)clcnc: nærmebc ben iu} bovj i fiii llbinfliiu] mcvc i\^ mcve til fit jobift'c Ub >viiuj, Oij blev cftevt)vivinbcu incic 1^3 mcve tilbpieliv] til, paa jobift' 'l^n^, at accentuere»yovffjellen 03 2)^ennei't'c 1H3 at [taffe ^^^'^i^'-'t 'X^icit^ \>Qt> at flette '^ivfeligt}ebeii ub C elibat, Safte, J-atti^bom og illoftevdæfen, fovt favjt, I) eb ble» 3^^^il<-'t for bet cbriftelige Siw. Dg C atl)olicicmen funbe berfor licjefaalibt, fom ^ei^ei'ommen, probucere nogen oerbélig Jlunft. 3)en i^ar iffe, fom ^^'^f^ommen, albele^ uben ^unft, tt)i ben i)(i\)h(: jo en bom; men bene l)cle funftneriffe ^"tereefe maatte nobden= bigoiiø gaac ub paa en ^remftilling af benne ubbom, og ben cat^olffe.^unft blei> faalebeé booebfagelig t) el li g,hunft, altfaa forfaadibt en Slagé jentagelfe citeten, fun meb ben biametrale Jyorffjet, at naar ræfcr= neé t)cllige ^unft i>ar en ^-orgubelfe af i^erbelig^ebcn, faa i>ar ( att)oliciømené en Jilintetgjorelfe beraf, og for^olber ftg til ben grccffe 5iunfl, fom be afblegcbe og magre Apelgener til be UihM' vaf tige ubeff iff elfev. 8 e g e m U s ^ e b * ) >crkn bercv egfaa?[(ie(j lumch.

31 19 blco mob cct Ovb itjonbcnutvfet paa ten vtoitcatt)pl Tc 5liinft, 0*3 al aubcu Munft enten lu^nteliiuhcb i\} (S-viiuUitet, ellev, (em ten 3iav()aelift'c iufalevhinft, hm catbolft, fpifaainbt (om 9)?cftcveu befjenmc fivi, til ben babcvjlt'cnbe OtcUijion. mcii iijrunbcn, eftev»pcincé 'Jjttnng*), en "^rotcft i ^ax\)^x, v3anf!c i jamme ^rcmtibene 5lanb, jom i3ut()cve Jbefeé paa.^irfcbøren i 'ii>ittcubci\3. T)tt Dav!^utt)er, jom gieninbfattc Cevbéligftcben i bene velatide 9i<:t. 5)et uar ^am, fom ))aan^ læfte 23ibe= len, ftovmebc Jlloftevmuren 0*3 lærte 9J?ennef!ene, at bev, tiltvob^ for S^nben, bog gi»eé et érifteligt 8iw 013 en cbriilelig 8ii>éh)fi. i>el buffebe ( att)pliciémen Oobebommen) atter pp '!piu proteftantif! ruub i ^^Uetic^nen, men ^e= frielfen Dar bog ffeet, og benf^ ffjonnejte Slomft bleu ben lun-bøugc ^lunft. *) ter ncueren fdjonen Siteratuv in 3)eul[d.;lanb." 2*

32 20 VIL åi ibeafifeie. tfccn werb^iigc.^unft er >ecifif ériftelig 013 bercer p<\a ben ^rcteflantiffe {Srfjenbelfc, at iibébitlebet enbuu er tiljtebe f)cr i 33erben,»el formcrfet, men bog iffe finlabt. ^'oat er nu Dpga»en for ben t)erb(ouge.^unft? 3a, Dp= gatten er naturugoiie f)er, fom for al c^unft, at fremfiille 3bealet, hm meb ben ^orffjel, at naar ben betlige ^unfi fremftiller 3bealet feb, birecte, \iw {)ar ben ttevb^lige ^unft ai fremftiue i>d, \om iboenbe en f^nbig 5>erben, inbirecte. Dg f)r>orlebeø ffal nu.tunftneren bære fig at'i 6fal ban fremftiue oé en faafalbet ibealiferet 3}erben? 'l^aa ingen 2Jiaabe; tbi ifaafalb infer i)an oé jo iffe 'l^erben, fem ben

33 21 er, ben invfcliijc itnimgc 'inntcn, i\^ Iuhmu fan bceubcu inbc, t)i^pvlebce i>ertcn inlbc bai>e jcct ub, ftme ben iffc bai^bc ji^nbct. 6fal t)au ba infc o^ i>crbcn, lom ben er? jffe heder, tbi ifaafalb [ee in jo iffe ^bealet. S;>\)Ci'i:, %\\ (mn ba ji^re? ^^an ffal infe ih^ inn-ben, jom ben er, l'aalebeé at m tiuioie iee, t)»orlebe^ ben ffnlbe»ære, ^an ft'al ibeadjere, fcrfuue ben, iffe i ben taaijebe ^orftanb, t)i^pri man taler om forflarebe 6fiffelfer, men i ben fulbf ommen æbruelige, fcv iffc at fige profaiffe ^or== ftanb, bt»ori man taler om at forflare DIoget for en <2am= lini3 Som. 3)er i)ar en QJ^aler, jom engang f)a»be ub== ftillet tlunibe Silleber:.^ielé lot, om bet er," og ^ielc^ Slot, jom bet tnirbe i>ære".*) 5)enne 2Ranb ^»be aabcn= bart inbjeet.^unftens bobbcltc D^ga»c, men {)ané C^éning beraf»ar, om enb meget funftig, bog paci ingen Tlnahc funfineriff. 3eg inl iffe tale om, at nep^e "^ar '') 3D?anfcen beeb, faainbt jeg guffer, -^anfeii, ocj ft! netcp paagrunb af bisfc SiUeber Jilnatonet ^ie[er=^anfen, tit S^crftjeL fra be mange anbte.^»anfener: Scnjlantin ^^anfen, Jbeciibituå ^anfen c f. D.

34 22 nogen 3bealitct, men [eb cm \c[:[ i^ar, '^aube Dpgat^en i>ccret, i bet famme 93iUebe at fremiliue otienmelbte Slot, i'om bet imv, Cvj (om bet burbe ihtre*). Tlan taler ofte om at læje imellem Sinierne. Tim for at ^æferen [tal funnc Uxfe 9bget ber, maa forfatteren ba ferfi ^atoe ffremn Droget. 6om ba ijebfommenbe i^orfatter inbvetter be»irfelige Sinter, faalebeci at man læfer ^an^ fanbe 2)?eninai imellem linierne, paa jamme TUatx: maa 5tunftneren»ibe at fremftitle ben»irfelige ijerben, faalebeé at man feer 3bealet mellem Cinierne. 3)er er et t^ffe, fom foref^iller to Jræer paa DIapoleoné rab; men naar man feer libt nuiere til, opbager man paa eengang D^apoleon, og i)ar man ferft faaet 6i}n paa benne <Sfiffelfe, fan man *) 5Rpget Cigneube gjorbc be gamle, trbfte ajialcve, naar be i bcve>^ j^amiliepln-traitcr fremflillebe (familien fncclenbe reb ^irfen, eller meb a}jabenna ci^cr ben ^ctoeber. 5)e felte, at ^unften }p= gat)e car at cife c bet ubbmnntetige, men ba be catljolft fatte en ffarp 3(bfftllelfe imellem iib cg aserben, eg altfaa iffc funbe tcpnfe paa at Dife d8 ubbcmmen i gi en nem Sirfeligbeben,»ibfte be i bereg SRaiDitet iffe bebre, naar be abfclut ffulbe frem= fliue asirfelig^eben, enb at male ubbcmmen, ^stealet, o eb iben af.

35 23 nccftcn ift'c fliw*-' ^ct iijjcn.*) '3pm 2)?alcrcn bov bav inb= rettet Ivcccinc, (aalcbce at nuiu i\inuibig l^;^ fovncmnicli^\ fecv Ocapolcpii, paa fanuuc ipiaabc ffal ben i^crbéuijo yumftnev infc ce ^iuvfoliiibcbcn, jvialcbi\^ at man iamtibioi lhi fornemmelig foov obcalct imellem 3:ræerne. Gnbiui en Cignelfe. (5n ^^ov^eube fovtvvllev, at ba (Jbriftue c\if til olgatba, torrebe ban fig i et.^læbe, og bette ^læbe be== bolbt nn et 5lftn^t af t)an^ 5taji)n. (St faabant Sbriftué^ pxixo, bar ben bele Sfabninoi, ovn bet er fnn forfaainbt fom ben bar bette -i^ro?c^, at ben fortjener noijen hinftneriff (^jentaoielje ; men ben oi)erfiabif!c 33etraa,ter fan ift'e fee bet, og bet er nn.^nnftnerené D^^l3al^e, at»ife os.flæbet l^irfetigbeben, men jaalebec at in lamtibtg og fornemme^ lig fee (Stjriftuépræget 3^'^^^''-^^. ^an ffal, fort fagt, infe oé S a nb b c ben i i^irf elig^eben, eller, om man betlere inl, iurfeligt)eben i ben«sanbbeb, oa, et= *) 2)enne Signelfe tilborer cprinceiig.<^ier!ejaart ( m Jsvciiie), cg ev af mig anl''entt engang tibligete i mine 23em>Tifningeu cm»zxolt Ccm", men Da ben frncs mig faa ^becjl trcpffenbe, ^ar jeg itfe be= titntt mig paa at bruge ben engang enbnu.

36 24 bwcrt i^unftihtvf altjaa ).\i^i ciu^aiuj ihtvc imvfcugt og ianm, cllcv, io\n bet oo^\<[a talbeé, ciuu-acteviftif f Oij ibcvilt.*) (^u tvtnfjimu l?æ cv inl allcvebe fclv ()awc bcmærfet, at jeg auvenbev Cvbcue 'i> i v f e ( i g ) e b cg 8 vin b b e b paci en anbeu i!}jaabe, eiib ben alminbelige. ^^Mh jeg falber i>ivfeligt)eb, falber man jomofteft Sanb^eb, og i)'oiyh jeg falber Sanb- ^',"<. l*.»cibci\] flh-titllcv ($cvfeii, 2bet Jp.) om en uncj ^^sige, umii, i fine 33ef!riTbc(fer for at finbc et 9k»n paa bet *J.'oetiffe i et 35igtev»ffrt, blaubt anbet betegnebe bet fom bet fjulte, et llf= tn>f, fem ban nnber iffe ul)elbigt. SDJan fan»ift iffe 9Inbet, enb yiive barn ÆRebbolb i benne 23ei-umme(fe. 1)et ^4^oetifte i et ^itnfl= ivtvf cv juft bet ffjnlte ^s^icii; bet er tilftebe, men bet feeé fun in^irecte, altfaa netop fem man feer bet Sfjulte. erimob fan man neppc gide [)am ubetfnget ;1(et, naar [)an Pibere bef!emmer ret i'oetiffe fom ben poetifte Jone (ban fortcpker ben [)e(e ^iflorie i ^'(nlebning af ben eienbommelige Sprogtene i Penb nring-j J>uii ). Ionen i et 2)igteri\Trf {)orcv»i 1nef meb til ben ibeale Sibe, bet er 3bealet» aanbclige \?egeme; men bet egenlig ^^scetifte, i^oeficné Sjæl, maa bog 'oxu ben ibeale Sewbftbeb, [)Pcvpaa AlnnftDcrvfet t)t>iler, eg bin inbirecte 9fabenbaring cv.tiinflcn>^ maal

37 ba 25 l^c^, tal^ov nuin i ;)ic»iolon Sfjonbcb.*) 3^cr cv iitroliiu, brormci^cn lyonnrviiui bcniio llhcl^ilho Sproi^ln-uoi bov afftcb* t'omiiiot, b\>hy ift'o, bv>a^ ^cv i>ol jnavcvc cv Iilfcr(^ct, Janfc* fovinvviiujcii cv ^^lavfaivni, og 5^.n-ooibviu;(cu l^ivfniiuicn ^cvvlf..^iinftcn", i\c(cx man, ft'al ihvvc.huuft" ful^tlm^mcn xu^t'm ; bet ^^iucx altfaa iffc au at gjciuuih^ ben vaac i^catur" cnbnu albclcé i [in Crbcn; bet cv iffc ncf mcb ben blotte Scinb^cb" bcv inbtvcrbev id^iéforilaaelien 5aubt)eben maa tilliijc ihtvc ffjou" (om cm invfcligs bcben, ben vaac 9]atuv, nogcnfinbe imv fanb, cuev 3anb^eben iffc altib ffjou. dj nu oiaacv bet ribcvc mcb i^eflemmelfev om, binnmbt man bi?v gaac i benne 3^i-^ili= ieven, ellcv jnavcve i^'t'vuicjeven, iubtil man ftaubfev i>cb en ]W D'iatuvbafié", t^i Dktuvcu maa becavcé, bet f^lvgev af ftg icli\ en ut) Dtatuv, iom man paéfenbe funbe falbe Uua=^ tuv, i;[a cv il^atuveu jo ogfaa beimvet i 9k»nct og paa ' en^cgfaa 2(S ibetifere, teviblantt '^xcj. Sibbern, bare abcpterci tenne lerniiiielegie. %\a\:?iatuv[anbf)ebeu" bebber bet i bet opennitdutc Sfrift i en ^cnltfreniftiuing gtirber cé. er bet beg neget gvinffe 9lnbet, enb naax Sfjenbeben beri gtcpber c, cg (Set er bet at ii^e: bpor fanb ti, et 5lnbet: bt<cx ffjont!."

38 26 fammc id?aabc, jom i jevniiujcn. 9iei, iluuftm [tal iffc fvcmitillc nooiet 8fionncvc, cub Diaturcn, iffc cncjanoi bet Sfjcnncftc cuov 'ijulcvffjonncftc, mcu [impcltf)m bet Sfjennc, cucv, fem bet \.\\,i([ci bebbcv, bet Saiibe, meb eetdvb: ^^'-'fi^ber bvcvfen ev (iompavatio, ellev Siiperlatm, men altib *Po[itii\.Himften [fal - funbe man fioie igvunbcn flet iffe fvcmftiuc 9iatiiven, men S^^al^t D^aturen ev fun gncm^ ftillinijcné DJUbbK. OJJen til bette iemeb natter ^d iffe at pdnte \\u iurfelio(t)eben; t)t)or fliffet ben faa bliver, naaer ben boc^ albrig 3^^«^^*' fnavere doricaturen. *) 5tlle ben lage ^orføg )(>ai\ en b i v c c t c g-remftiuinij ere fcebenffe, *) 5)et er Tuttuv oij SanbbeD, fem je^ fogev, luicn intet int UH-ftaaet ^sbcal, ^liié iiianicvcertc Ixcct en Sigter ftjal, ^aax bet fcni boit, fra olierfpcrntte 23eger." 3Saager ncie plicr", figer.famlet, at ^ iffe operffribe ben fce= ffebnc 9^atur, tbi ai faaban DoerbriWelfe er imob 6!uefpilfun= ftcn - >enfigt, bing Øiemeb, baabe i ben Scgtjnbelfe cg nu, t>ar cg er, faa at ftge, at bclbe Speilet ep for 9{aturené 5lnfigt, at Pife 3)t)ben ben eget 9(afi}n, Sfjo-nbfel bcn eget SiUebe cg fe[t>e 5^^en cg Jibéalberen^ iiegenie benå g-crm cg 9(ftrpf."

39 27 (Scpicx af ^cu i-\vit[t'c iuiiift, in^ oinnjoc ).\i^i bcbcnf! I^w ^cu qihilitatiih^ S'f'^i^'ifl imellem ^sbcal mj i^ivfclivubcb. Vqw dm'iflclivjc Munft, bov, fom al (Iln i^tcn^om, hav fm llleb i 3l)nbébcinbill)cbcu, fan fim fvcmftillc 'i>crbcu i ilrobjitt^ inuvj til 3^fvilct, og uaar galt ffulbc mtvc, funbc man jnarerc figc, at bon clnifteligc ivunft [tal fvcmftillc i^evbcn ft^ggcvc, cnb ben ev, fovfaambt fimu ben, fcct i 3beené 2^9, bt)v^ig Dil v»i c fig cjvimmcvc, cnb fpv ben oi>evflabif!e Setvagtning. 3^ct ev altjaa fnlbfommcn fanbt, at ilunften iffc [tal gjcngii^c ben wuc, ben iifovflarebe dlaim, \)Mt> ffulbe bet cgfaa til, bet fan viucvebc ihtvc meve cnb tiu ftvæffcligt, at hai^e ben eengang; men ben [fal kllev iffe, fom 2Ralcven i Scvibeé Cameraderie" ^HTbuceve, en nv Dhtnr, fom intet 2}icnne[fc nogcnfinbe bav fcct, ben f!al forflave Dktuven, gjengive ben i ben«sanbl)eb, følgelig ombannet, iffe jeg gjentagcr bet til et falff3t'eal, men faalebeé, fem ten Difev fig i 3^*^^^^ ^P^' ^^^^ enbnu beftemtevc, fom ben i>ifev fig, bel^ft af S^viftu«. "Det cv iffe blot.pelgcnevne, fom babc en lovie om *^^an= ben, ctbdcvt 2}?cnncffe bav bet Samme, c^ bette ^pelgcnffin cv ben cmge 3) om Oi} Aovflaving oocr bane imvfcligbcb. 9)?cn

40 28 betragtet i bcttc ^\)^, (ccv ben ganffc anberlebeø iib, en^ til ^al;^li^3 IBvuvj. 4n\^^ ^cl i ^IscrbcUi^ inc er ftort, fan i benne 33eli)iMiino( tabe Uoiejvia mc^et, fem bet i i^erben«^ine Oiinoie, feet i benne 53elvénini3, fan mnbe. Og fom *JSirfelig^eben infev IU3 i bette S^é, faalcbeå ffal ^unftneren fremftille ben, unft faalebeé Umx ben igjen ftiffet til t)i<ab ber ber er bet '^æjenlige at vefuctere Sofet; tbi man maa bcjtaitbig t)uffe ^aci, at 0))gai^en er at inje oé 3bcalet. ^an bel^fcr altfaa 'Berben ueb )jælp af 3 bea let, Oyj ben faalebeé forfurebe ijerben fafter ic\jen Cwfet tilbage cg >nliggj^i^ 3^^fllft bet er: (Sbriftu«.*) *) 3 ben gamle 3ti-ib imetlem!jja uralifter cg ^bealifter babe be j^orjle ubetinget 3kt, naar be fcvbre 3^aturen (Strfefig^eben) ccrvect gjengifen, men Uret, naar be BiUe neteé meb benne trce 31aturccpie, ucen at fege ben [>eiere gcvftaring, ben ibeette Sag= gvunb. 2)erimcb [)at>e ^bealifterne g?et, naav be fcrbre ^bealet, men ligefaa ubetinget Uret, naav be»ille fremfiiue bet birecte»eb at p^nte paa 9iaturen og forffjønne ben. et er faa(ebe fer at ncrune futtfcninien i fin rben, at en Sfue= fpiller ifte maa ftaae ubenfot fin 9?c((e, notabene naav beiceb fcrjlaaes, at ban correcl ffa( gjengibe SRaruren: en JDJatros

41 29 3cii vil aufovc et G'icni.>c(, tun oct, men et, \c\\\ jev\ bviabcv [tal intve o)^ll) en^e: tet ev 8t)at pcavc^ Oiidwvb ffal i\tvc cu ^fiatrcé cij ingen en 23cnbepic(c ffal i\tic en SiMibcpiijc og ingen utniaiet i!jotmtebtanic. 2)?en {Vorbvingen ev ligefaa falff, naav bevih'b fovftaac?, at man itfc bagi^cb JlfoUcu nuia jpove fucfpilteveu^ ibcelle Seitibftt)eb ; t^i i ben ("yovftanb ffal en SfuefpiUer netep f^aae iibcnfcr fin Otcllc (De[)lenfitliTgev figer paa fin 25ii bet amme, naav I)au i*prcme= tbm ) fovbver, at en gcmifer af cg tit ffat (ofte ioiaffen), ja benne Ubenfovftaaen er.^tunftmtvf et egeniigc ebalt, cg 5)i)t''ben af benne ibecue 23agiivunb er netop SJiaafet paa l>eb= fimnnienbc fuefpiller? *!fanb cg enie. ^Jaluralismen er aa nb= lo, ben faiffe ^sbealiåme vobleå; men (St af Ic fcretræffer jeg nnirgtelig ben forlte, t^i ben gioer bog 5lcget, nemlig en tagelfc af O^atnven, ben faiffe ^i^w^i^nie berimcb tu^crfen eller bet 2Inbet, bderten bet fanbe ^bcal eller ben ecrrcete a3itte= ligheb. Cgfaa en anben trib fan auerebe ber finbe fin ^ifgjorelfe, bet er tviben cm, t)lmb ber er bet principale i ^unjlen, ^snt' b c Ib et eller jvcrmen. iver at ber ffal femme O^cget nb af eu j)iéput, maae be firibenbe ^l^arler n.tre enige cm Ou^get, ber fan tjene til llbgangé-punet, narmlig maae be ba iwre enige cm, l)l\-ib bet er, I^r'crcm ber bispulereg. dtun bet er Del i 3iegclen gaael I}ev, fem faa cfte, man Kir fcrftaaet be na'dnte 25egre(>er b»er paa Un ajjaabe eg faalebcå igrnnben talt cm ganffe ferffjellige Sing

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt Zeretttin4 om 'bet 0f 1301,kren0,$0gitertIPlab Pronftaltebe 2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt af oibt paa SNIanbet, DM Ute 04 Tbc 3utti 1845.. Wegfmt 1865. '5Ert).rt ai 93-t, Warffot. 4? tar 1S05 ben Ote 3utti,,,.:i.abittinb

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet.

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet. ørtheml1t1u UUHlIe Tiden herskende e Punkter paa Kammeraterne gende iii al møde r. by? fra Koldbyegnen gs sammen med hjem Ira Thisted en ung Mand ud øndag den o KI. \-5 nde: Øre r 2 dl. 92 48 &3 12 12

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I.

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I. met! køldt 0l epklørende Vejr '''flere seo V.d'rej.llli' mod Ve.t. Re ".rtde1lyf(lerne' r.. nde.t 2036 "12' en.rukklls.10. Be Bilbade paa 6000 Kr. Skarp Kurs ved Thisted Ret - imo K~ KO mod de 8orle" BUb.ødelu.

Læs mere

r. on. I.nllge koi,rn. I ~.

r. on. I.nllge koi,rn. I ~. Inder ri s t e n s en u s l r u itruer. Pru Kristen.Iammer fr. Bedsred. I.IIIIg I Mørklæln/o Kl. 19'1 Skoler fr. i Aften skal der være m.rk. k Skole. 'Igt i Tiden Kl. 19J/I_ 61/. tvuncen 11o e I Hjælpearbejderen

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv dtborg blev ligesom et stort Kabel som forsynede Vejle Amts og Bys Sygehus med strøm blev ødelagt hvilket var til megen Gene. norske Regering en ring formelt fastslaaet at der bestaar Krigstilstand mellem

Læs mere

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet t:'1 AUUJU'~lJ Ul ~J~..."'" ~~U'... ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. U Miner mere. Ved Agger er yderligere nddrevet 3 Miner ved Lyngby 6 ved Sten bjerg 4 ved Vorupør 2 ved Vangsaa

Læs mere

622 Den nye Shabning. Dens jotdiske Foryligtelser 623

622 Den nye Shabning. Dens jotdiske Foryligtelser 623 620 Den nye ShabninE under man{e ugunstige Omgivelser, men det {elder ikke andre, Den, der har Aosvaret lor Familien, bor derlor se til, at der ved Bordet saa vidt muligt tales om b hagelige og nyttige

Læs mere

1100 KØBENHAVN 1t ØSTERGADB S 7. 4"00 \fl'st r.j. tf~n Klldtanthf'lte udpo na,. r ~JU LI ØSTERGADE 57 TELEFON (01) 128730.

1100 KØBENHAVN 1t ØSTERGADB S 7. 400 \fl'st r.j. tf~n Klldtanthf'lte udpo na,. r ~JU LI ØSTERGADE 57 TELEFON (01) 128730. -cc..c-~ --'- Avis~ ud ki ~, ~"' tt~r -.v~,.. w~ tø., Hes ingor Dagbad _1()()() H nngt~r, dt'n "1hh an't1u udto nr W~IJr a Roskide Tidende J(()() Ros/d.t~. 1\itdtonct... ~IJt den udtn "'"' 1100 KØBENHAVN

Læs mere

rr "/5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1

rr /5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1 rr "/5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1. 2. NYT R.sDAKTioxsLornrE! i- rt gl rngtt Der er sket meget, siden vi I februar udsendte d.et forste

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer

. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer . Side 4. M.rkl_gnlllgen begynder J Af'eD Kl. 214;:; og vare.r til KJ. 4.30 Færdsel"ygterne tjol!ndeø 2137 o~.akke. 5.07. Hedebrand. ved Klitmøller. Eø Dreøg bavde smidt eø Tændstik. l Hedearealet Syd

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65).

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Boganmeldelse Werner Kunz: Do Species Exist? Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Definitionen af artsbegrebet

Læs mere

ola^^aco« T*^ f-^ .ixcakæ<«_. ^itltips

ola^^aco« T*^ f-^ .ixcakæ<«_. ^itltips ,7,&t3 BRIEF DL 0041470 ola^^aco«t*^ f-^.ixcakæ

Læs mere

-;oi~iih>d i;.ti, 0~ Ifit:e janum- og med "& april = 300 dage og. Sn3 st-&j;ingon $2. oi,of<>'ri";oddw, til Brpitcixnei ctbsyliet

-;oi~iih>d i;.ti, 0~ Ifit:e janum- og med & april = 300 dage og. Sn3 st-&j;ingon $2. oi,of<>'ri;oddw, til Brpitcixnei ctbsyliet CZpxJi~et tnaadte iaar atter i-ttdig tid deip 15:Je janl~:nr. Sn3 st-&j;ingon $2. oi,of'ri";oddw, til Brpitcixnei ctbsyliet a U 1 rij"rkq. -;oi~iih>d i;.ti, 0~ Ifit:e janum- og med "& april = 300 dage

Læs mere

De danske Hav-Fiskerier,

De danske Hav-Fiskerier, De danske Hav-Fiskerier, Geografisk Tidsskrift, Bind 6 (1882) Link til pdf: http://img.kb.dk/tidsskriftdk/pdf/gto/gto_0006-pdf/gto_0006_67630.pdf Link til webside: http://tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=67630

Læs mere