00 "00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH :1^

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "00 "00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^"

Transkript

1 00 "00 -CO _co ^m =m 0 i^ =1^!co jjfiiujei,-. BRIEF BH :1^

2

3 ^SOs^ ^A I in O c t 8 fi I o n u e. II!) haft ti( en c^riftcllg ^i6:itf)ctif. 9lf «: å. C. ijocbf. v^iobcnluumi. 3:ovla!}t af S. 91. gfjeit^elå 23o cij 9lil>ini}ci-. t'ciiiis ^loiii^ æi-jjin)k.ti ^J.^/J^C^^

4

5 ?}H1- Dm bet Sftjønnc.

6

7 Dm Det 8 a j ø ii n e. lukttft til en ^riftelig Seft^etiL 9lf é. t SjøeM. «ru Ainlaat «[ 6.?(. g^cituu^ iu^ cq?u-mtu]er

8 BH

9 %. M i B jl B tifcgnet.

10 Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto littp://www.arcliive.org/details/omdetskjnneudkoohe

11 3 n b ^ o I b. (Si^> I. Onblebniiu] 1 II. ^^cnibfcrtniihjev 4 III. Sfcriftenbcmmeug nmbtanfe 6 IV. Jrc 23ibenftab J?unft 11 V. JpcUig 03»evb tig Stun^ 14 VI. en lun-båhge ^unft ev dn-tftclig=prote lantiff 15 VII 9lt ibealifeie 20 VIII. Siet for Sbealet cniet 39 IX. i^remftiuingcn af ^bealet lalentet 52 X. Den beuige ^unp 72

12 Cfl ben, fom fob paa tinontn, faobc: et, jcfl Qiøx aiu ling ntfc, ^to er %lpli}a og Cracga, "Senijnbclfcn og (?nben."

13 i. OubfcbiunQ. Viaav mvin crinbvcv fxo, te ^'^^u^'^v, )om i 5ltminbelioit)cb frcmftiuci^ ci] ben comiffc.^unft, f. (^r. ivvilfiaff, ^acob i\ 2t)»boc 0. \. w, inllc DJiangc ubemmi^l ivtrc eniijc i, at biøl'c ivioiurcv iffc cvc ifjcnnc*). 3nbri?mmcr man nu frembclcé, bi\ib bcr ih4 iffc oiobt fan bciutoitc'^, at Dpoiavcn fov al ffjon.<^iinft cv at fvcmftidc tct 3fjonnc, iaa bliinnman nebt til at vjjcvc cnbmi en trcbic 3"bri?mmclic, ucm= liv] at ben comiff'c.^uuft iffc luner mcb til bc ffjonuc ') Oiaav bet Oiavaijtij^e, (Sinfeerte, naai 3)aavi'fab cg llrimeligbet fcrnoic cå fer bereé Jieniiffc, bfab euieu tet er i iumiften cucv asirfeligbebeu, ba er belte tcij Ofcget, ter paa iiujen -ijiaate fan Ugec at bxre Stjonbeteu^ i'rcri}.'' git'bern: Cm ^oefie 09 ^onit, 2 Ii. 1

14 ilunftcr. 'I^vToivcr man luj imimertit i^cb benne lutnina,, Cin faftf)olbev man beftanbig, at ben ffjonne ^unfi ffal fremftille bet Sfjenne, ja ]ac[ er ber iffe 5lnbet for, enb pc[anx\ at tc[c(t unber Oi>er»eietfe, cm iffe ben ccmiffe 5lnnjt coifaa \\\a fm i^ii^ fan figeé at fremftille bet fjenne. Jvcrfattoren af bic^fe Cinier fcar ixtrct i bet anijitone 2;ilfcclbe, cg bet m)«na^»nte 8))orciémaal blei> nctc)> 5tnleb=^ ningen til l)ele ben felgenbe Unberi^gelfe. 33etrav3tet efter fit Jnbholb, er ben iaa n^, ^aaber jeg, at man jnft iffe bar Uxft bet ed^famme icx, nben bcv3 at intre \aa nw, at man atbrig inl fomme til at (cefe noget Sivjnenbe fiben. Spt^a't) formen angaaer, ba bar jeg ffigt at iibtrpffe mig \C[a beftemt, fem mulig, il)ufommenbe (S)oetf)e6 Drb 29cnn id^ bie ioieinnng eineé 5lnberen ant)oren fcll, mub fie ^cfitiy auégefprocben uunben; ^roblematifcbeé liabe ic{> in mir felbft genug", og ingen af mine Sæfere, t)aaber jeg, fan forlange ftorre -pofugbeb, enb at blii^e betragtet og bebanblet, fom 3eg i^eeb jo nof, at man, navnlig bertillanb^, bi)p)?ig anfeer bet fom i^e!ebenf)eb, naar en ^Ptfatter ubtrt)ffer fig trni>lenbe; men inftnof mcb

15 Urette, iiiiiviv en,>pvfattev iffe hav en begeiflret Deerbetiici^ uiiuj, er ^et icinb 2^eft'c^eube^, meiiev jevj, at tie; bet er lioiefrem uartiijt, at fræve D).MiUTrffiMii(}eb for en UblnfUng, om {)in^ i)iigtii3t)eb man iffe eno(auoi feli) er oi^erbeinif^. 5lt 9lft)anMink3en er faa fort, {)ar fm riinb i, at je^ f)ar arbeibet ).\ia ben faa Kxnvje, for et "^kr 5tar fiben inrr ben ^cbbdt faa (anv3. 3fulbe 9ioo;en iffe forfmaae ben na^r= liggenbe Spl)biv3t)eb, at jej ifaafalb be(fi maatte f)aue ar= beibet p^ya ben et ^^ar 5tar^ Jib enbnn, bet inl fiije, [lettet ben bele nb, faa fan jeij l^ertil fnn fimre: at benne Janfe, fom man feer, iffe bar intret mii; feu> fremmeb, men at jevj bog inbtil inbere nærer bet ^aab, at ^a\>t iwia^t bet :Kette, ba jevn beftuttebe mig til at forelægge mine Setragt= ninger for et ftorre *^Hiblienm, bem, fom ih^^b DJiinbre, enb jeg, til 33elæring eller '-Bæffelfe, bem, fom r»eeb idiere, til 'i^rodelfe og 1)om.

16 II. J*orubfætiun()er. Å^en cftcrfiaaenbe Janf061) I)in(cr \\\a to Jyorut= fætningcr: 1, at 3;rocn erotoben til alle 5(aiit»ené vene, jælen i alt aanbeligt luu, 09 2, at ( t) vi tenbommen ev (om iffe ben fanbe, t)t)ab jeg for min ^eel antager, \a<ji hoi},) ben fanbefrc af alle t)ibtil befjenbte UHeligionev, en JBegvænbé-- ning, jeg fun anoenber, fov at gjore Sætningen faameget uimobfigcligere, cg cåtiaa faameget bebre [fiffet til at oære i^orubfætning.

17 Tvi ^-lnu^j^tnilu^cv cvc * ^aafta^^l^ biunfov en ^\>x^ fatter jvavev fivj 'i^ei>ifet, bviv ben '^ccjev, jom iffe belcr biv^l'e ^(ntihjenbev, natnvlic\inii^ O^et til c[t \\\\xc fii^ 2c(^' ninijeu af ben fokjenbe Ubint'lino;, imcben^ ban \\\c[ fammc lib natiivlii3yik^ taber fin ihet til at bomme ben. ^eg forubfittter altiaa, at al.<^unft, 013 roujelig Oi]\(ia at al ^^^.jtbetif, for liben maa Mne cbriftelig. ^erft naar en ni) Dieligion feierrivj [^iwt^c afl^ft 6t)riftenbommen, f^irit ba funbe ber iwre 3:ale om en ni).^nnft 03, t)l^ab ber altib maa fomme fenere, en \\X}.^unfttf)eorie ; men bet ffeer iffe for bet»yorfte. Otæruærenbe 5lff)anblin3 funbe altjaa flet 03 ret Dære falbet: Ubfaft til en ^^gfthetif, uben Iilfoininv3 af 'ipvccbicatet cbriftelig. Ocaar je^ imiblertib allerebe paa 2;itelblabet l)av fat bette Orb, bar jeg gjort bet af famme runb, fom 6atl)oliferne fætte 'I^ieimnb i>eb.'^irfeboren; jeg inlbe bermeb antl^be, at ttt luir et ubé* buué, fom jeg «nffebe at f^re 2æferen inb i, eller, meb anbre Orb, at S^riftué iffe blot er ^odebbj^rnejtenen i ben cbriftne ilirfe, men ogfaa rimbpillen i ilunften^ lempel.

18 III. Cf)ri tent)ommeri5 ^ruiibtaiifte. <Ccn d)rifteti9e gitoéanffuclfe fan i ^odebfagen ubtn)ffcé faalebeé: 33?cnneffet er jleafet i ubé ^itlebe,»eb 6)?nbeu er tabt, men ben fan atter erfitoerdes toeb Zxo )()M (Si)ri[tué, b. e., i>eb en ubetinget )engit)elfe i f)ané i^æfen.»/3 Seg^nbetfen", f)ebber td, )tm(en og 3orben/' T)enne (Sætning inbe{)olber en bobbelt 3:anfe. 2)en jtger for \)d ^erfte: 3 33eg^nbeifen og foruben nb im '^nkt, og berncefl: 3 23eg^nbelfen Mtc ub faa himmel og ^orb. 2tlt[aa: 5tf 3ntet, bet»il fige X)et, fom t!fe er ub, (om fxgelig [tet iffe»ar til, eller

19 IHU- 'i^sntd, af ^cttc 'j.ntot ftabtc GHib Jpimmcl Cv^ ji^^l*- O13 ub jaac", bc^^cr bet lh^crc, 5tlt, buat l)au t)a»tc f!vibt, 013 jcc, bet ihiv faarc ^obt." T)cttc Dar Qhibå forftc ftoic 5ljan-lii3t)ebc^jerniuoi: bet fvvi barn fcld tyoijtieuigc gav ^an ittc blot ii3ii>, men ban o))t)æt>cbc bcr- ))oi i^ovjlicdcn, ov3 gjovbc bet ^'^^ff^llige lige, og i'aalccngc fåbningen bliver i ^iævligt>eb, bliver ben i ub i ben. 3Wen ^ri^eben er en nobvenbig ^vlge af ub=8ig» beben. 3 ibalget^ ieblif fan a)ienneft'et vælge fig felv og ^iftorien lærer oé, Cit bet ffete faalebeø: 0}?enne!et fvnbebe, og mcb 6i)nben fom 3)vben, 8i)nbené naturlige ^vlge naar aicenneffet vælger fig (elv iftebetfor ub, venber I)an jo frivillig tilbage til bet 3ntet, bvorfra t)an er fommen. 2)a gjorbe ub fm anben og, om mulig, enbnu jlvrre ^jærligbebégjerning: ^an ffabte, faa at fige, iberben om igjen. <Baa t)oit," t)ebber bet, elffebe ub 2>erben, at ban bengav fin ecnbaarne <Bm\, ipaa bot

20 8 at h\>cx ben, fom trocv )^m t)am, iffc j!al fovtabcé, men ^ai>e bot cmvje Vu>". S^viftii^, ben n))c 8fabclfe", lob ftg fobc po( b(ei> 9}iennef!c. 'V^a[%d inbtraabtc ^aan^; men ijlebcifpr i\t ben ijvimle 5lbam valgte fiij feld, i>a(gte ciun-inmbt ijnben oj 3)«ben, oij blei^ ilbcn til bet n^e, bet einge Sii\ for 6nf)toev, fom tvoer ^aa ftam, b. D. f., pvgivev ftv3 felo og ubetinv3et t)eni3ber fig i t)ane intfen. 5tt ub^=^illebet er tabt, ml nu correctere ubtr^ft bebbe, at hd er form o rf et. 3)er er naturligmié ^i^^^t i»eien for at nge, bet er tabt; ba DJienneffet f^nbebe, tabte l)an 2igf)eben meb ben S^nbené ieblif ihir netop Uligl)ebené 33egi)nbelfe. 9[)?en ligefom OWenneffet itte tabte al 3>t)b, forbi f)an ftjnbebe, faalebeé tabte l)an iffe al Cit3f)eb meb ub, forbi ^an b[ei> f)am ulig: ben t)nbige Sfabning ligner bog enbnu fin (5 f ab er, i^ar ubé^^illebet fulbftccnbig tabt, laa ihir Jilværelfen tabt meb bet amme. "^tk engang om J)iæ»elen laber bet ftg fige, at )an abfolut f)ar tabt lin Sigbcb meb ub: T>jæoelens ube^^billebe er netop

21 ben Jraab, (imu biu^cv l)ain til?u>ct. li'ccn boab bcv %\cx barn til T^jævel, cv at benne ub=cii3bcb fnn ei en i)jiuliv3f)cb, om albviv^ blioev ^.^irfcu^3. '!)lcic[x man ^\6x ben 3nbi>cnbini3 imob baik^ (5rii"tcni\ at bet abjclnt Dnbe iffc fan innbe *;i?eiionlii3l)eb, faa cv benne 3iTt= nini3 fnlbfommen faub, bet abfolut Cnbe fan iffe alene iffe mnbc $cvionlii3f)eb, bet fan iffe engani3 innbc JiU t>ærelt'e; men tniujt fom ^nbttenbin^ mob ^jccuclenci vijlcn^^, ev Sætningen ufanb C13 bevoev ).\i^i t-'i^ ^-^^i^" fovftaaelfc af 3)jæi>clen^ intfen. 5)jæ\)clen ev nemlioi iffe tlrpbicctnin^en (If)viilenbommen inlbe ifaafalb ihtve bualiiliff, bet inl iu3e, ben inlbc antage to lige ftærfc vunbmagtev, en ci^oti cg en cg Satan. T^jæi^elen cv id^objcrtningcn til C ^viftu^. Cigcfom 6^vi= ftué iffe cv abfolut i}ot JM falbcv 3>u mig gcb", figev f)an, tn cv fnn Gen gob, cg bet laalcbcv^ cv 3)ivTiH^len iffc abfclnt cnb; fem Swnben ev tilftcbe f)cø Ghviftu^, albcle^ \^na ben iammc TU(itc ev bet pbc tilftcbe bcå 2)i(roeIen, b. c, fem en 9}hilig= i)(\>, bev albvig blii>ev invfclig. 3?cgge funne be bcvfcv f vifte«, hihvb ub iffc fan, (Sl)viitué til bet Onbc,

22 10 3)icci^clcn, i'aa at fujc, til bet cbc; men begge ouerwinbe ^yriftelfen. SD?enne Tet ev altfaa!abt i ubé Sillebe, men {)oé bem 5IUe er formorfet, forbi be alle l}aih^ l^nbet. 3)er er fun en (Snefte, ber t)ar Dirfeliggjort fin Sig^eb meb ub, bet er ubmennef!et ( i)riftué, fem ber= for ogfaa er Slægtené ^relfer og emge ^''i^^i^^*^^^ ' <^U^^' fom bet bebber meb et fremmeb Orb, bene 3beal. (S^rifii 2)?obiÆtning er 2)jæ»elen. D^iaar Si)riftué ^ar»irfe= liggjort Cigt)eben meb ub, ^ar ^an inrfeliggjort llligf)eben (2igf)eben er I)oé ^am fun en 3?fuligt)eb), og ^an er berfor lægtene i^jenbe og ewige [OiobbiUebe, eller, fom td t)ebber meb et fremmeb Drb, bene Saricatur. Cigefom St)riftu^ er bet mrfelige 3beal, faalebeé er 3)jæt3elen ben»irfelige ( aricatur. Dg ba nu etbdert SD^enneffe i)<xx fm ^labé imellem 6i)riftué og 2)iætoelen, i)il man let forftaae et gammelt Orb, jeg troer af Cecifmg: (Sin jebcr 2Jienfc^ liegt jwifcben feiuem '^tn^ak unb feiner (Saricatur."

23 n IV. Zvo UiOeufRaO - 3{uii l. liftriftue er ^bealet, ban er ben obe, ben 3 a nb o, ben St'jonne. ^pan er ben (l)obe, fom ben, ber iffe ijjprbe ftn, men Jyaberen^^ i>i(lie; t)an er ben Sanbe, \vm ben, Oiigee ^emmelig^eb imr aabenbaret; ban er enbelig ben Stj^nne, jern ben, i bin^n ub boebo Ic^emli^, bane ^crligbebé lanbé, bane i^æfene ubtrnfte 53iUebe. 2)?en 3^tMlet er tillige OpgaiuMi. dt ^t>ta{ er iffe biet en beilig (Statue, man i Slfftanb fan fee ben til l\\ beunbre, benne 3tatue er tillige et 0.")?aal, iom man fj^xm- Venbe ffal naae. I^en pericnlivje (iubjeetioe) i^oénino;

24 12 af ^cnuc CVk3vnH\ falbcv man Ivo bet fan tffe noffom lujcé pi^ odcntagc^, c\t txocn iffc blot cv en i>ibcn, men et Cii^, ov^ lom ben Jrocnbe tileinner fuj ben t)elc (Sf)riftu^, faatcbe^^ ev t)an ^Ma eenc^anij baabe C[,ot>, fanb cg [fjon. ipien foruben benne ^^erfonlicje ^remftilunc; af 5^<^^il*^t cjiweé bev enbnu en u)>cvfctnlii3 (objectii^), fom igjen fan intve en bei3reb^mæofii3 eller en bideblii]: ben forftc falbcr man 33ibenff ab, ben fibftc tunft. 5tt nu 33ibenffabi^= manben 0^3.^unftneren ti(ui3c og»æfentig f!u(ie ihtve trocnbe, er Droget, fom folger af fig feb, men fom jev3 bog iffc Dil nnblabe at bemævfe, faameget mere fom bet er et meget»igtigt $unct, ber for iebliffet utilbørlig oyer= fec^ jeg ml foromig fenerc fommc tilbage f)ertil. Dgfaa om 35ibenffabené og ^lunftené jvvemftiliinger gjælber bet altfaa, at be )iiaa ccngang [fullc iwre gobe, fanbc og ffjonne. Tliw. fom i^illie^momentet {td obe) aabenbart er bet o»er»eienbe i ben ^»erfonlige ^^remftilling, faalebec! aabenbart o\)en>eienbe i ben viben^ ffabelige ^remftilling, og 6ficnf)ebémomentet i ben funft= neriffe, og man fan ih^i berfor ftge: at Ir o en er ben pcrfonlige ^remftilling af ^bealet, nærmeft i

25 13,'sonncu af ^ct Ou'»^c, '^^ i ^cn jtabcn ^c^ bck^vcbé= nutijiivlc {v^''''"t^illi"il ^''f C^^calct, lutvmcjt i Jsinmcn af bet 3aiibc, do, iuin (ten ben billcb^ liv\c jvvcmftilliuoi af ob»^^il*^t, lurvmcft i 5 ' '* af bet 3t'jounc. i' '" ^' '^

26 14 V. fleflfiq 0(j oerbsfig }{im t. otunftcn er altfaa ten billebticjc ^rcmftiuing af ^bealet. Dg benne fan ioijen ihxre en bobbelt; ben fan enten inxre en liv3efvem af ^^'^^il^t (6t)iiflué) felw, eller ben fan i-^ære en JvremftiUing af ben 2>erben, {)Vtpri ubébitlebet enbnn er tilftcbe, vel formm'fet, men bp<3 iffe fortabt, en '^i^emftilling altfaa :paa anben ^^>aanb, en inbireete ^remftiding af ^beatet. IJlaar man bar faibt ben forfte, birecte, ^^remftiuing for ben f)elliv3e.^unft, funbe man i 9[)^obfætnini3 bertit falbe ben fibfte, inbireete, ror ben i>erbélige. 3^9 ^^il t>ei3r)nbe meb ben fibfte.

27 15 VI. Den oerosfige 3{im t er cf)ri teri(]-prote tnnti ]l. ciccnftc man fig et '^ou, i h\^\é vclii3icfc SiuéanjTuclfc bor i>av i'at en uouerftiijcuij Tluux (en abi'olnt ^^orjtjcl) imeucm nb Pvj i^crbcn, i'aa intbe bctte i^oit jtet iffc frcm= b vin i] c npgcn.^innft; ingen f)etlioi, forbi bet mlbc i\tvc a,ubcbei>pttelio(t, at fremjtille ub i^cb innbclivjc idiiblcv, Ovj incjen lun-bélivj, forbi inn-ben, fom nbeelaottiot i bet nbbotnmeliv3e, ^ntet eiobe, bor fnnbe fortjene en funft= neriff jentacjelfe. Gt faabant ^-olf bar inrfelio, erifteret: bet ihir 3<^^*^^*ne. Ten troenbe ^ctc l)ai^be fun ^ie for ben uenbelige ' Slffianb imellem Sfaber 0^3 Sfabnin*]. jieboi^al) ( 3fg (^v ben, jeg inl ihtre") boebe i et 2««, fom jngen fnnbe fomme til, bet t»ar iffe engang tillabt nt nb-

28 ]6 tvilo baiu^ i'uumi; Ovj himb inntcn aujnif, ba bai^bc ten vel ovvintcuvj vanct vjob, jom cubiun- ubé jevninij, mon m\3cu T'ccl i (snibbommcn fta^^bc ben iffc, ben imr [tabt, forbi.v^cvvcu jaalcbcci f^ubt bet for vjobt, m] ben t'iinbc iojjcn tilintctvjiorci^ lu^b et "^^iift af ftaiu^ 9iæ)ebcr. (St aa= bant ^olf, jaoibe jeo;, fiinbe iffe frembringe no^^en 5^nnft, L\] bet gjorbe ^ ''berne it'fe beller. ^en t)eluv3e Annft i^r. fimn v3ub6befpotteliv3, ligefrem forbubt i 2)?ofe2oD, og funjl neriff at gjenfremftillc benne uélc 33erben, Dar en Imk, ber umulig funbe p^^ftaae i nogen rettroenbe 3«feeé ^^jerne. Tet folger xmiblertib af fig feli), at ben menneffelige Jrang til en aa ogfaa maatte inbfinbe fig t)oc joberne; et Ubtri)f l)erfor i\rr bere^3 l)i)vpiiif 5'orfalb til be l}ebenffe ^^illebbttrfelfer, og bi^fe 5lfgubébilleber ((s^ulbfaben o. \. v.) imre be enefte Spor af jo^ b i [ f SX u n j t. 5tf en ganft'e mobfat 9trt ihir ^^ellenerf olfet. 5 umibbelbar Siuéglæbe \)C[))\>i ræferen fun Oic for Sfabuingenø ubbommelig^eb. ^pan fjenbte ingen 9triHM>nb og intet tabt ^arabiiø. 9laturen, og fpecielt ban felu, (om

29 17 lliatuvcn««^})vvcv[tc, uav ubbpmmcnéi fulbit(rnbic\e flaben«imviiu^; bau iniv jom (^nibcvnc, in^ Ghibcvnc, jom han, libt funtc, UH fraftii\cvc, libt ffjonncvc, men bet mir poifaa bet i>clc, ^^ovft'joucn ihir fun en vabefin-ffjel..^^ev imv altfaa ^loget, fem bet imv Umavjcn mvibt at fiemftide, gjcngidc, fovft'jcnne mj finxdige, cc^ td faanu\jet nieve, fom benne ijubbommeliije (Sfj»nt)eb bog i)avbe een oi^ermægtig ^i^i^^f' ben altfortccvenbe Jib. Dg ræfenlanb blev bevfov lun* ftené egenlige l^jem. 9[)^en ba rccferen, fmn faijt, itt'e fjenbte nocjen ihtfenlig i^-ovjtjel ocj 9[)^ennef!e, 3beal 013 imrfeligkb, maatte.^unften ^er, {)vab enten ben fremftiuebe (inibev eller 9['knne[fev, I)o\)eb 'ai3ehg blide i)ellig ^nn^, b. V. f., en bireete Jyremjlilltng af 3^<^^i''''t' f^'i" igjett bet beboinn- rcl iffe d tilfoteé imr et anbet, enb bet dn-iftelige. 5lunften, fom f)oé ^^^^i^i^^ ^«^" 5tfgubé^ b^rfelfe, i^ar rcrfernesi ^ræbifcn. (Satt)olici^men er ^^^^^' ^n^"^^"^ jentagelfe \\\a dniftelig runb. Uagtet ben, i Dimlitet af 6f)rifienbpm, ganffe rigtig begmibte meb at faft^olbe (Sen^eben af ef)rifti to kulturer, og fom en ^-olge t)eraf forfjættrebe 6:nt)0er, ber

30 18 lnl^c bcftcnunc barn jom ecu af 1)clcnc: nærmebc ben iu} bovj i fiii llbinfliiu] mcvc i\^ mcve til fit jobift'c Ub >viiuj, Oij blev cftevt)vivinbcu incic 1^3 mcve tilbpieliv] til, paa jobift' 'l^n^, at accentuere»yovffjellen 03 2)^ennei't'c 1H3 at [taffe ^^^'^i^'-'t 'X^icit^ \>Qt> at flette '^ivfeligt}ebeii ub C elibat, Safte, J-atti^bom og illoftevdæfen, fovt favjt, I) eb ble» 3^^^il<-'t for bet cbriftelige Siw. Dg C atl)olicicmen funbe berfor licjefaalibt, fom ^ei^ei'ommen, probucere nogen oerbélig Jlunft. 3)en i^ar iffe, fom ^^'^f^ommen, albele^ uben ^unft, tt)i ben i)(i\)h(: jo en bom; men bene l)cle funftneriffe ^"tereefe maatte nobden= bigoiiø gaac ub paa en ^remftilling af benne ubbom, og ben cat^olffe.^unft blei> faalebeé booebfagelig t) el li g,hunft, altfaa forfaadibt en Slagé jentagelfe citeten, fun meb ben biametrale Jyorffjet, at naar ræfcr= neé t)cllige ^unft i>ar en ^-orgubelfe af i^erbelig^ebcn, faa i>ar ( att)oliciømené en Jilintetgjorelfe beraf, og for^olber ftg til ben grccffe 5iunfl, fom be afblegcbe og magre Apelgener til be UihM' vaf tige ubeff iff elfev. 8 e g e m U s ^ e b * ) >crkn bercv egfaa?[(ie(j lumch.

31 19 blco mob cct Ovb itjonbcnutvfet paa ten vtoitcatt)pl Tc 5liinft, 0*3 al aubcu Munft enten lu^nteliiuhcb i\} (S-viiuUitet, ellev, (em ten 3iav()aelift'c iufalevhinft, hm catbolft, fpifaainbt (om 9)?cftcveu befjenmc fivi, til ben babcvjlt'cnbe OtcUijion. mcii iijrunbcn, eftev»pcincé 'Jjttnng*), en "^rotcft i ^ax\)^x, v3anf!c i jamme ^rcmtibene 5lanb, jom i3ut()cve Jbefeé paa.^irfcbøren i 'ii>ittcubci\3. T)tt Dav!^utt)er, jom gieninbfattc Cevbéligftcben i bene velatide 9i<:t. 5)et uar ^am, fom ))aan^ læfte 23ibe= len, ftovmebc Jlloftevmuren 0*3 lærte 9J?ennef!ene, at bev, tiltvob^ for S^nben, bog gi»eé et érifteligt 8iw 013 en cbriilelig 8ii>éh)fi. i>el buffebe ( att)pliciémen Oobebommen) atter pp '!piu proteftantif! ruub i ^^Uetic^nen, men ^e= frielfen Dar bog ffeet, og benf^ ffjonnejte Slomft bleu ben lun-bøugc ^lunft. *) ter ncueren fdjonen Siteratuv in 3)eul[d.;lanb." 2*

32 20 VIL åi ibeafifeie. tfccn werb^iigc.^unft er >ecifif ériftelig 013 bercer p<\a ben ^rcteflantiffe {Srfjenbelfc, at iibébitlebet enbuu er tiljtebe f)cr i 33erben,»el formcrfet, men bog iffe finlabt. ^'oat er nu Dpga»en for ben t)erb(ouge.^unft? 3a, Dp= gatten er naturugoiie f)er, fom for al c^unft, at fremfiille 3bealet, hm meb ben ^orffjel, at naar ben betlige ^unfi fremftiller 3bealet feb, birecte, \iw {)ar ben ttevb^lige ^unft ai fremftiue i>d, \om iboenbe en f^nbig 5>erben, inbirecte. Dg f)r>orlebeø ffal nu.tunftneren bære fig at'i 6fal ban fremftiue oé en faafalbet ibealiferet 3}erben? 'l^aa ingen 2Jiaabe; tbi ifaafalb infer i)an oé jo iffe 'l^erben, fem ben

33 21 er, ben invfcliijc itnimgc 'inntcn, i\^ Iuhmu fan bceubcu inbc, t)i^pvlebce i>ertcn inlbc bai>e jcct ub, ftme ben iffc bai^bc ji^nbct. 6fal t)au ba infc o^ i>crbcn, lom ben er? jffe heder, tbi ifaafalb [ee in jo iffe ^bealet. S;>\)Ci'i:, %\\ (mn ba ji^re? ^^an ffal infe ih^ inn-ben, jom ben er, l'aalebeé at m tiuioie iee, t)»orlebe^ ben ffnlbe»ære, ^an ft'al ibeadjere, fcrfuue ben, iffe i ben taaijebe ^orftanb, t)i^pri man taler om forflarebe 6fiffelfer, men i ben fulbf ommen æbruelige, fcv iffc at fige profaiffe ^or== ftanb, bt»ori man taler om at forflare DIoget for en <2am= lini3 Som. 3)er i)ar en QJ^aler, jom engang f)a»be ub== ftillet tlunibe Silleber:.^ielé lot, om bet er," og ^ielc^ Slot, jom bet tnirbe i>ære".*) 5)enne 2Ranb ^»be aabcn= bart inbjeet.^unftens bobbcltc D^ga»c, men {)ané C^éning beraf»ar, om enb meget funftig, bog paci ingen Tlnahc funfineriff. 3eg inl iffe tale om, at nep^e "^ar '') 3D?anfcen beeb, faainbt jeg guffer, -^anfeii, ocj ft! netcp paagrunb af bisfc SiUeber Jilnatonet ^ie[er=^anfen, tit S^crftjeL fra be mange anbte.^»anfener: Scnjlantin ^^anfen, Jbeciibituå ^anfen c f. D.

34 22 nogen 3bealitct, men [eb cm \c[:[ i^ar, '^aube Dpgat^en i>ccret, i bet famme 93iUebe at fremiliue otienmelbte Slot, i'om bet imv, Cvj (om bet burbe ihtre*). Tlan taler ofte om at læje imellem Sinierne. Tim for at ^æferen [tal funnc Uxfe 9bget ber, maa forfatteren ba ferfi ^atoe ffremn Droget. 6om ba ijebfommenbe i^orfatter inbvetter be»irfelige Sinter, faalebeci at man læfer ^an^ fanbe 2)?eninai imellem linierne, paa jamme TUatx: maa 5tunftneren»ibe at fremftitle ben»irfelige ijerben, faalebeé at man feer 3bealet mellem Cinierne. 3)er er et t^ffe, fom foref^iller to Jræer paa DIapoleoné rab; men naar man feer libt nuiere til, opbager man paa eengang D^apoleon, og i)ar man ferft faaet 6i}n paa benne <Sfiffelfe, fan man *) 5Rpget Cigneube gjorbc be gamle, trbfte ajialcve, naar be i bcve>^ j^amiliepln-traitcr fremflillebe (familien fncclenbe reb ^irfen, eller meb a}jabenna ci^cr ben ^ctoeber. 5)e felte, at ^unften }p= gat)e car at cife c bet ubbmnntetige, men ba be catljolft fatte en ffarp 3(bfftllelfe imellem iib cg aserben, eg altfaa iffc funbe tcpnfe paa at Dife d8 ubbcmmen i gi en nem Sirfeligbeben,»ibfte be i bereg SRaiDitet iffe bebre, naar be abfclut ffulbe frem= fliue asirfelig^eben, enb at male ubbcmmen, ^stealet, o eb iben af.

35 23 nccftcn ift'c fliw*-' ^ct iijjcn.*) '3pm 2)?alcrcn bov bav inb= rettet Ivcccinc, (aalcbce at nuiu i\inuibig l^;^ fovncmnicli^\ fecv Ocapolcpii, paa fanuuc ipiaabc ffal ben i^crbéuijo yumftnev infc ce ^iuvfoliiibcbcn, jvialcbi\^ at man iamtibioi lhi fornemmelig foov obcalct imellem 3:ræerne. Gnbiui en Cignelfe. (5n ^^ov^eube fovtvvllev, at ba (Jbriftue c\if til olgatba, torrebe ban fig i et.^læbe, og bette ^læbe be== bolbt nn et 5lftn^t af t)an^ 5taji)n. (St faabant Sbriftué^ pxixo, bar ben bele Sfabninoi, ovn bet er fnn forfaainbt fom ben bar bette -i^ro?c^, at ben fortjener noijen hinftneriff (^jentaoielje ; men ben oi)erfiabif!c 33etraa,ter fan ift'e fee bet, og bet er nn.^nnftnerené D^^l3al^e, at»ife os.flæbet l^irfetigbeben, men jaalebec at in lamtibtg og fornemme^ lig fee (Stjriftuépræget 3^'^^^''-^^. ^an ffal, fort fagt, infe oé S a nb b c ben i i^irf elig^eben, eller, om man betlere inl, iurfeligt)eben i ben«sanbbeb, oa, et= *) 2)enne Signelfe tilborer cprinceiig.<^ier!ejaart ( m Jsvciiie), cg ev af mig anl''entt engang tibligete i mine 23em>Tifningeu cm»zxolt Ccm", men Da ben frncs mig faa ^becjl trcpffenbe, ^ar jeg itfe be= titntt mig paa at bruge ben engang enbnu.

36 24 bwcrt i^unftihtvf altjaa ).\i^i ciu^aiuj ihtvc imvfcugt og ianm, cllcv, io\n bet oo^\<[a talbeé, ciuu-acteviftif f Oij ibcvilt.*) (^u tvtnfjimu l?æ cv inl allcvebe fclv ()awc bcmærfet, at jeg auvenbev Cvbcue 'i> i v f e ( i g ) e b cg 8 vin b b e b paci en anbeu i!}jaabe, eiib ben alminbelige. ^^Mh jeg falber i>ivfeligt)eb, falber man jomofteft Sanb^eb, og i)'oiyh jeg falber Sanb- ^',"<. l*.»cibci\] flh-titllcv ($cvfeii, 2bet Jp.) om en uncj ^^sige, umii, i fine 33ef!riTbc(fer for at finbc et 9k»n paa bet *J.'oetiffe i et 35igtev»ffrt, blaubt anbet betegnebe bet fom bet fjulte, et llf= tn>f, fem ban nnber iffe ul)elbigt. SDJan fan»ift iffe 9Inbet, enb yiive barn ÆRebbolb i benne 23ei-umme(fe. 1)et ^4^oetifte i et ^itnfl= ivtvf cv juft bet ffjnlte ^s^icii; bet er tilftebe, men bet feeé fun in^irecte, altfaa netop fem man feer bet Sfjulte. erimob fan man neppc gide [)am ubetfnget ;1(et, naar [)an Pibere bef!emmer ret i'oetiffe fom ben poetifte Jone (ban fortcpker ben [)e(e ^iflorie i ^'(nlebning af ben eienbommelige Sprogtene i Penb nring-j J>uii ). Ionen i et 2)igteri\Trf {)orcv»i 1nef meb til ben ibeale Sibe, bet er 3bealet» aanbclige \?egeme; men bet egenlig ^^scetifte, i^oeficné Sjæl, maa bog 'oxu ben ibeale Sewbftbeb, [)Pcvpaa AlnnftDcrvfet t)t>iler, eg bin inbirecte 9fabenbaring cv.tiinflcn>^ maal

37 ba 25 l^c^, tal^ov nuin i ;)ic»iolon Sfjonbcb.*) 3^cr cv iitroliiu, brormci^cn lyonnrviiui bcniio llhcl^ilho Sproi^ln-uoi bov afftcb* t'omiiiot, b\>hy ift'o, bv>a^ ^cv i>ol jnavcvc cv Iilfcr(^ct, Janfc* fovinvviiujcii cv ^^lavfaivni, og 5^.n-ooibviu;(cu l^ivfniiuicn ^cvvlf..^iinftcn", i\c(cx man, ft'al ihvvc.huuft" ful^tlm^mcn xu^t'm ; bet ^^iucx altfaa iffc au at gjciuuih^ ben vaac i^catur" cnbnu albclcé i [in Crbcn; bet cv iffc ncf mcb ben blotte Scinb^cb" bcv inbtvcrbev id^iéforilaaelien 5aubt)eben maa tilliijc ihtvc ffjou" (om cm invfcligs bcben, ben vaac 9]atuv, nogcnfinbe imv fanb, cuev 3anb^eben iffc altib ffjou. dj nu oiaacv bet ribcvc mcb i^eflemmelfev om, binnmbt man bi?v gaac i benne 3^i-^ili= ieven, ellcv jnavcve i^'t'vuicjeven, iubtil man ftaubfev i>cb en ]W D'iatuvbafié", t^i Dktuvcu maa becavcé, bet f^lvgev af ftg icli\ en ut) Dtatuv, iom man paéfenbe funbe falbe Uua=^ tuv, i;[a cv il^atuveu jo ogfaa beimvet i 9k»nct og paa ' en^cgfaa 2(S ibetifere, teviblantt '^xcj. Sibbern, bare abcpterci tenne lerniiiielegie. %\a\:?iatuv[anbf)ebeu" bebber bet i bet opennitdutc Sfrift i en ^cnltfreniftiuing gtirber cé. er bet beg neget gvinffe 9lnbet, enb naax Sfjenbeben beri gtcpber c, cg (Set er bet at ii^e: bpor fanb ti, et 5lnbet: bt<cx ffjont!."

38 26 fammc id?aabc, jom i jevniiujcn. 9iei, iluuftm [tal iffc fvcmitillc nooiet 8fionncvc, cub Diaturcn, iffc cncjanoi bet Sfjcnncftc cuov 'ijulcvffjonncftc, mcu [impcltf)m bet Sfjennc, cucv, fem bet \.\\,i([ci bebbcv, bet Saiibe, meb eetdvb: ^^'-'fi^ber bvcvfen ev (iompavatio, ellev Siiperlatm, men altib *Po[itii\.Himften [fal - funbe man fioie igvunbcn flet iffe fvcmftiuc 9iatiiven, men S^^al^t D^aturen ev fun gncm^ ftillinijcné DJUbbK. OJJen til bette iemeb natter ^d iffe at pdnte \\u iurfelio(t)eben; t)t)or fliffet ben faa bliver, naaer ben boc^ albrig 3^^«^^*' fnavere doricaturen. *) 5tlle ben lage ^orføg )(>ai\ en b i v c c t c g-remftiuinij ere fcebenffe, *) 5)et er Tuttuv oij SanbbeD, fem je^ fogev, luicn intet int UH-ftaaet ^sbcal, ^liié iiianicvcertc Ixcct en Sigter ftjal, ^aax bet fcni boit, fra olierfpcrntte 23eger." 3Saager ncie plicr", figer.famlet, at ^ iffe operffribe ben fce= ffebnc 9^atur, tbi ai faaban DoerbriWelfe er imob 6!uefpilfun= ftcn - >enfigt, bing Øiemeb, baabe i ben Scgtjnbelfe cg nu, t>ar cg er, faa at ftge, at bclbe Speilet ep for 9{aturené 5lnfigt, at Pife 3)t)ben ben eget 9(afi}n, Sfjo-nbfel bcn eget SiUebe cg fe[t>e 5^^en cg Jibéalberen^ iiegenie benå g-crm cg 9(ftrpf."

39 27 (Scpicx af ^cu i-\vit[t'c iuiiift, in^ oinnjoc ).\i^i bcbcnf! I^w ^cu qihilitatiih^ S'f'^i^'ifl imellem ^sbcal mj i^ivfclivubcb. Vqw dm'iflclivjc Munft, bov, fom al (Iln i^tcn^om, hav fm llleb i 3l)nbébcinbill)cbcu, fan fim fvcmftillc 'i>crbcu i ilrobjitt^ inuvj til 3^fvilct, og uaar galt ffulbc mtvc, funbc man jnarerc figc, at bon clnifteligc ivunft [tal fvcmftillc i^evbcn ft^ggcvc, cnb ben ev, fovfaambt fimu ben, fcct i 3beené 2^9, bt)v^ig Dil v»i c fig cjvimmcvc, cnb fpv ben oi>evflabif!e Setvagtning. 3^ct ev altjaa fnlbfommcn fanbt, at ilunften iffc [tal gjcngii^c ben wuc, ben iifovflarebe dlaim, \)Mt> ffulbe bet cgfaa til, bet fan viucvebc ihtvc meve cnb tiu ftvæffcligt, at hai^e ben eengang; men ben [fal kllev iffe, fom 2Ralcven i Scvibeé Cameraderie" ^HTbuceve, en nv Dhtnr, fom intet 2}icnne[fc nogcnfinbe bav fcct, ben f!al forflave Dktuven, gjengive ben i ben«sanbl)eb, følgelig ombannet, iffe jeg gjentagcr bet til et falff3t'eal, men faalebeé, fem ten Difev fig i 3^*^^^^ ^P^' ^^^^ enbnu beftemtevc, fom ben i>ifev fig, bel^ft af S^viftu«. "Det cv iffe blot.pelgcnevne, fom babc en lovie om *^^an= ben, ctbdcvt 2}?cnncffe bav bet Samme, c^ bette ^pelgcnffin cv ben cmge 3) om Oi} Aovflaving oocr bane imvfcligbcb. 9)?cn

40 28 betragtet i bcttc ^\)^, (ccv ben ganffc anberlebeø iib, en^ til ^al;^li^3 IBvuvj. 4n\^^ ^cl i ^IscrbcUi^ inc er ftort, fan i benne 33eli)iMiino( tabe Uoiejvia mc^et, fem bet i i^erben«^ine Oiinoie, feet i benne 53elvénini3, fan mnbe. Og fom *JSirfelig^eben infev IU3 i bette S^é, faalcbeå ffal ^unftneren fremftille ben, unft faalebeé Umx ben igjen ftiffet til t)i<ab ber ber er bet '^æjenlige at vefuctere Sofet; tbi man maa bcjtaitbig t)uffe ^aci, at 0))gai^en er at inje oé 3bcalet. ^an bel^fcr altfaa 'Berben ueb )jælp af 3 bea let, Oyj ben faalebeé forfurebe ijerben fafter ic\jen Cwfet tilbage cg >nliggj^i^ 3^^fllft bet er: (Sbriftu«.*) *) 3 ben gamle 3ti-ib imetlem!jja uralifter cg ^bealifter babe be j^orjle ubetinget 3kt, naar be fcvbre 3^aturen (Strfefig^eben) ccrvect gjengifen, men Uret, naar be BiUe neteé meb benne trce 31aturccpie, ucen at fege ben [>eiere gcvftaring, ben ibeette Sag= gvunb. 2)erimcb [)at>e ^bealifterne g?et, naav be fcrbre ^bealet, men ligefaa ubetinget Uret, naav be»ille fremfiiue bet birecte»eb at p^nte paa 9iaturen og forffjønne ben. et er faa(ebe fer at ncrune futtfcninien i fin rben, at en Sfue= fpiller ifte maa ftaae ubenfot fin 9?c((e, notabene naav beiceb fcrjlaaes, at ban correcl ffa( gjengibe SRaruren: en JDJatros

41 29 3cii vil aufovc et G'icni.>c(, tun oct, men et, \c\\\ jev\ bviabcv [tal intve o)^ll) en^e: tet ev 8t)at pcavc^ Oiidwvb ffal i\tvc cu ^fiatrcé cij ingen en 23cnbepic(c ffal i\tic en SiMibcpiijc og ingen utniaiet i!jotmtebtanic. 2)?en {Vorbvingen ev ligefaa falff, naav bevih'b fovftaac?, at man itfc bagi^cb JlfoUcu nuia jpove fucfpilteveu^ ibcelle Seitibftt)eb ; t^i i ben ("yovftanb ffal en SfuefpiUer netep f^aae iibcnfcr fin Otcllc (De[)lenfitliTgev figer paa fin 25ii bet amme, naav I)au i*prcme= tbm ) fovbver, at en gcmifer af cg tit ffat (ofte ioiaffen), ja benne Ubenfovftaaen er.^tunftmtvf et egeniigc ebalt, cg 5)i)t''ben af benne ibecue 23agiivunb er netop SJiaafet paa l>eb= fimnnienbc fuefpiller? *!fanb cg enie. ^Jaluralismen er aa nb= lo, ben faiffe ^sbealiåme vobleå; men (St af Ic fcretræffer jeg nnirgtelig ben forlte, t^i ben gioer bog 5lcget, nemlig en tagelfc af O^atnven, ben faiffe ^i^w^i^nie berimcb tu^crfen eller bet 2Inbet, bderten bet fanbe ^bcal eller ben ecrrcete a3itte= ligheb. Cgfaa en anben trib fan auerebe ber finbe fin ^ifgjorelfe, bet er tviben cm, t)lmb ber er bet principale i ^unjlen, ^snt' b c Ib et eller jvcrmen. iver at ber ffal femme O^cget nb af eu j)iéput, maae be firibenbe ^l^arler n.tre enige cm Ou^get, ber fan tjene til llbgangé-punet, narmlig maae be ba iwre enige cm, l)l\-ib bet er, I^r'crcm ber bispulereg. dtun bet er Del i 3iegclen gaael I}ev, fem faa cfte, man Kir fcrftaaet be na'dnte 25egre(>er b»er paa Un ajjaabe eg faalebcå igrnnben talt cm ganffe ferffjellige Sing

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij.

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij. r r O v.s. k & l t U j l i n? --2b. MS- JA 'M /r-my/w ('6rW./t*< \i

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

p^ ^jorøulfé )rapet at oti)iff ^cltc'sigt fra forrige 7(ar = ^ufinbe flf paa S)anjr(j 9{iim»eb 3^if* 5ret>. øcv), runtti^ig 5?jøbcn^ai)n 182 0. Ti e^eime - (Tonferenceraab 3oMn 23 u Ion) (SanDerum

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land,

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er _?! '> z z a m=tf> K 1 * CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land, er s c = \x? n o = ====== _ 1 ~ / t 1 S = V > 1 er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf Reise i det hellige Land, 1829 y Sleifc >*t IkIUø* fanb. 1829. 8f 21. tytofrfd), Witott

Læs mere

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. *SiÉ&= BRIEF PTB 0041453 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

0041271 i. -> *! - tt {«-,sir,itsv?n:

0041271 i. -> *! - tt {«-,sir,itsv?n: 0041271 i -> *! - tt {«-,sir,itsv?n: S)m 3otbegot)6pbetcommt6fet»9 /rafktllelfen af tet berunbcr liggentc af 6. tun.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C.

fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C. ODm f e f U n i ^ 2 å b e n \ ) a m l 7 ± l fortalt i Sreijform efter ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, ogitetjrafl til SJotrcIvnbelfe 09 ^isiti^e t S^ctt. «> e n f C. Xr^ft, paa

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer.

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. Cfyomas jtngefl, fjarts tetb og fjaits Sttftelfer. 293-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. ^orftanber 3If Heforntattonens 3tt&f0 re lf e fyacbe Crott&fyjem cæret t af gjort Cilbagegang. Ilen talrige og

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Landsdækkende belysning

Landsdækkende belysning Laddæede eig Går De med aer om a åe i eer reoere Dere ærede i eer oor a i ide føgede: Laddæede eigoeer, om år i rådighed med dregig af id og eregiger. Koeere føger projeere i dør i de er færdigmoerede.

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt Zeretttin4 om 'bet 0f 1301,kren0,$0gitertIPlab Pronftaltebe 2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt af oibt paa SNIanbet, DM Ute 04 Tbc 3utti 1845.. Wegfmt 1865. '5Ert).rt ai 93-t, Warffot. 4? tar 1S05 ben Ote 3utti,,,.:i.abittinb

Læs mere

201092 LG 201093 Ja Ny Lima DSB MR+MRD 4052 (Ep. IV) 288573 C Ja Ny Lima Collection DSB MR + MRD 4010+4210 Hvid (Ep.

201092 LG 201093 Ja Ny Lima DSB MR+MRD 4052 (Ep. IV) 288573 C Ja Ny Lima Collection DSB MR + MRD 4010+4210 Hvid (Ep. Mærke Nationalitet Type nr. Embalage Stand Lokomotiver H.C Models DSB MO 1835 (lbn 485) 7 Ja Ny Heljan DSB Litra E 994 (DC Digital) 45403 Ja Ny Heljan DSB Mx 1014 Ep. IV (DC Digital) 43721 Ja NY Heljan

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J.

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J. Natteregn S Ú 6 1 n n Tekst: Nis etersen 196 Musik: Christian Dyrst 009 n. A ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft n. T ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft Œ. n. B

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

Sjølundkirkens lovsangsarkiv. 22. september 2011

Sjølundkirkens lovsangsarkiv. 22. september 2011 Sjølundkirkens lovsangsarkiv 22. september 2011 Indhold Notater... 4 Alletiders at du er her... 5 Der er en forløser... 6 Der er glæde i Guds hus... 7 Det håb den fred... 8 Din glæde fylder mig... 10 Dit

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Metal Sorting Plant - Copenhagen Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Overview 1. Plant capacity, lay-out and function 2. Supply of Screens

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde

Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 3 - FOR SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen forholder sig til

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! ""# . / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5!

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! # . / $,!  0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5! Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005 Indhold! ""# $%$&$' ()*$ &+,-%-. / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' #$. $ 5!5, $$ 52627 8' 9%*- % 0:;, /!< //%,./% /, 5 $ 2;, &'( 2 /=>,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

Kun til lærerbrug. Skrivebog 1. i s o ø å a e l n m t f r

Kun til lærerbrug. Skrivebog 1. i s o ø å a e l n m t f r Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Skrivebog 1 Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Dette materiale skal bruges så tidligt som muligt. Det er først og fremmest tænkt som

Læs mere

F o r s l a g. Lokalplan 222. for et område ved Lendemosevej og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009

F o r s l a g. Lokalplan 222. for et område ved Lendemosevej og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009 F o r s l a g Lokalplan 222 for et område ved og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009 Helsingørmotorvejen Mariehøjvej Hvad er en lokalplan? Ifølge Lov om planlægning kan

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

-$'.(,.$+/0$1')2'%*$+,&+'%)2'&3'.$/011&$+&'()"'."4&5+%106&"& C&5/&+&"D'E9"$';&/+&"

-$'.(,.$+/0$1')2'%*$+,&+'%)2'&3'.$/011&$+&'()'.4&5+%106&& C&5/&+&D'E9$';&/+& -$'.(,.$+/0$1')2'%*$+,&+'%)2'&3'.$/011&$+&'()"'."4&5+%106&"& 74&/)$&'891%3"*:'''7$$0&';.1&/'''8."%'8

Læs mere

02 - Vi kommer ind for din trone. 01- Jeg si r dig tak

02 - Vi kommer ind for din trone. 01- Jeg si r dig tak 01- Jeg si r dig tak m Jeg si r dig tak F F/ For alt hvad du har gjort for mig. m Mit hjerte strømmer over F F/ f ubeskrivelig kærlighed. 02 - Vi kommer ind for din trone E F#m7 Vi kommer ind for in trone.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere